Verksam hetsberattelse 201 0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksam hetsberattelse 201 0"

Transkript

1 Verksam hetsberattelse : Styrelse..J ; Styrelsen för SSRK Bergslagen har under 2010 bestått av: 'u. Ordförande: Mats Närling Vice ordförande : Sören Svärd Sekreterarelsuppleant: Tove Carlsson Kassör: Sara Wallgren Utställningssekreterare: Margareta Dahl Jaktprovssekreterare - retriever Urban arsson Jaktprovssekreterare - spaniel Vakant Utbildningssekreterare: Anne-Marie Berger Viltspårsansvarig : otta Yourstone Suppleant: Asa indersköld Revisorer: Mats Roos, Eva Kits Nilsson Valberedning: Sammankallande: Kajsa Markusson, Kristina Pettersson och Jari Malmberg Utbildning Uppstart med provledarutbildning, vid Kungsbyn i Västerås Bitande kallt och mycket snö, så uppgifterna kunde inte redovisas ute i det praktiska utan via ritade bilder med förklaringar teoretiskt. Kursledare var Ingela Funck. På våren försökte vi få lite uppgifter vad medlemmarna ville ha via en förfrågan på hemsidan. Ca 7 svar kom in från redan mycket aktiva hundägare. Kanske hade förväntningar på mer nybörjare varit för stor. 'ce. Nästa försök att fånga upp medlemmar som inte kommit så långt var en apporterings- och lydnadskurs. För hundägare närmare Vasterås.Här kom det in tre anmälningar, vilket gjorde att kursen inte blev av. Funktionarsträff Apporteringskurs i Örebro ledd av Kajsa Markusson Föreläsning i Örebro med Memea Mohlin, ca 50 deltagare Tävlingslydnadskurs i Örebro ledd av Frida Sundberg Viltspårskurs grund i Örebro och Arboga. Viltspårskurs avancerad i Örebro. Vår planerade Apporteringskurs en helg med Jens Palmkvist och Jessica Jeppsson blev aldrig at För få anmälningar på Ökl- sidan och vi var tvungna att ställa in kursen.

2 Hemsidan Alla aktiviteter, prov och resultat har publicerats på hemsidan. I genomsnitt har det per manad varit 1198 unika besökare som har besökt sidan två gånger Under senhösten har en ny sida bygts med planerad publicering vid årsskiftet. Hemsidans besökstatistik 2010 Unika besökare antal besök Sidor * Jan Feb Mar l Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Totalt Totalt

3 I Viltspår Rörligt viltspårprov hölls from 1 februari tom 1 Oktober. Totalt 41 starter med följande resultat: ~ G o d k a n d ~ ~ ~ ~ April / IIrirF p 1 M a j I I r F Juni /421r1rr JUI~ I A u g l T 1 1 I 1 I r l 7 Sept '-1Frw okt. I-I-I~I~T Ett ordinarie viltspårprov har arrangerats under året. Den 2 maj i Segersjö. Totalt 11 deltagare med följande resultat: Datum Öppenklass I 1:a pris /2:a pris 13:e pris 10 pris IHP I I W Ett flatcoated retriever KM anordnades 2519 Munktorp. Totalt 7 deltagare med följande resultat: Datum /oppenklass I I I 1 /Totalt =/2:apnsmpr sep 1 4 I!l l 2 / l'-----rrr

4 i l Ett stor tack till följande domare; Elisabeth Nilsson, Kerstin Säll, eif Gustavsson, Jorma Ikola, Ulrika Jonsson Olofsdotter, Tommy Jönsson, Caroline Hagström och an-ake Nassen, som under året har tillsammans dömt 59 stycken hundar av olika raser och med olika resultat. Utan er skulle det inte gå! A & Uttagning till viltspårrnästerskapet/sm i viltspår ägde rum - 2 månad innan viltspårmästerskapet som gick av stapeln första helgen i augusti i Nävekvarn. 2 deltagare fick gå prov för en domare. Bergslagens representant blev Caroline Hagström med Golden retrievern Molle. Resultat: 12 plats blev det för Caroline Hagström och Molle. Bergslagen hade även under året med två representanter, Caroline Hagström med Golden retrievern Molle och Gunilla Erlandsson med Flatcoated retrievern Zebbe, i det svenska laget i viltspår NM som gick av stapeln i Norge. Sverige kan titulera sig Nordiska Mästare igen! GRATTIS! Utställningsverksamhet Strömsholm & & Vi hade bjudit in sju domare sammanlagt, varav två från Norge, en från Finland och resten från Sverige. Varje domare får döma max. 80 hundar och antalet anmälda stannade på 560 st - alltså "fullt hus". Efter en del omplaceringar fick vi till det så att varje domare fick döma maximalt antal hundar. Det ekonomiska utfallet var positivt och utställarna var över lag också positiva. Från domarna fick vi mycket beröm för bra arrangemang och trevliga funktionärer och inte minst uppskattat var att vi hade en särskild domarvärd. Boendet fick vi den här gången flytta till Hotell Scheele i Köping, eftersom vårt vanliga hotell inte var öppet p g a konkurs. Maten på hotellet och även på utställningsområdet var dock mycket bra. Aterigen fick vi kritik för det långa gångavståndet från parkeringen till utställningen, men att vi hade avlastning för utställarna precis utanför ridhuset underlättade mycket. I år hade vi också öppnat upp så att det gick att gå inomhus till toaletterna, vilket blev mycket uppskattat. Vi hade också anlitat två veterinärer, en i varje ridhus, vilket gjorde dels att funktionärerna inte behövde stå precis i insläppet i den värsta kylan, dels att det flöt på bra och inte blev några köer för utställarna.

5 l I Dinqtuna C e Tingslidens IP var även 2010 platsen för höstutställningen. Höstutställningen drar i regel mindre antal anmälningar än vinterutställningen, eftersom utbudet av utställningar ar större på hösten än på vintern. Antalet anmälningar låg ändå på nästan 500 och vi fick ett positivt utfall. Antalet domare var sex: två från Norge, två från Danmark och två från Sverige. Att den 11 september är ett riktigt olycksdatum fick vi erfara när vi kom till utstallningsplatsen tidigt på morgonen för att göra klart det sista inför utställningen. Det hade varit inbrott i släpkärran dar vi förvarade alla priser, rosetter och dokument både till ringarna och till sekretariatet. Förvirringen var först stor men vi lyckades lösa problemen och fick till och med fram nya priser, så endast ca 10 minuter försenade kunde vi köra igång. De flesta utställare märkte nog över huvud taget inte att något hade hänt. Hallstahammars Brukshotell, eller Skantzen Brukshotell som det nu kallas, hade startat upp igen under sommaren och vi kunde på nytt använda det som boende för domarna. Även nu hade vi en särskild domarvärd, som hämtade domare på Arlanda, såg till att domarna kom ordentligt till utstallningsplatsen och tillbaka till Arlanda igen för hemfärden. e f& Retriever Under året genomfördes KM vid Johannesberg Västerås och utöver de traditionella B-proven, fyra st, genomfördes 3 KK (kvalificeringsprov för A prov) på marker inom Bergslagens område. Vårt A-prov i St Sundby frös inne med den tidiga vintern som orsak och denna envisa kyla gjorde att dammarna frös natten före att provet skulle hållas. Proven som genomförts 2010 har, trots ett svårt utgångsläge med b1.a. avsaknad av provledningar, domare och provmarker genomförts med gott resultat. Detta sker tack vare att det finns ett seriöst engagemang i våra provledare och funktionärer som vill att avdelningen skall leverera provtillfallen med kvalitet för medlemmarna. Utan dessa personer stod avdelning sig slatt och därför riktar vi i styrelsen ett speciellt tack till er. Bergslagens kärna av provledare o kommissarier behöver bli fler för att få kontinuitet i verksamheten varför vi tar tacksamt tar emot förslag till blivande nya ledare. Därför vill vi återigen uppmana er som är intresserade av Jaktprov och hundar, anmäl ditt intresse som provledarelfunktionär till oss så vi kan utveckla vår prowerksamhet.

6 I ' I Bergslagens småskaliga prov genomförs ofta i en anda av gemenskap och lugn vilket uppskattas av funktionärer, deltagare och domare. Trots denna småskalighet bär proven sina egna kostnader vilket känns tillfredsställande för framtiden. En provledarutbildning har genomförts under vårvintern Denna utbildning genomfördes under tid då markerna hade ett gediget snötäcke i februari. Den praktiska delen fick därför genomföras blandat teoretisk praktisk som ändå till slut blev lyckad. Givande, intressanta diskussioner togs i samband till övningsgruppernas olika förslag till upplägg. Syftet var med denna provledarutbildning att få fler kunniga t och engagerade provledare till avdelningen. Vårt försök med en central anmalningsansvarig blev lyckad och vi fortsätter med denna funktion Dessutom utökas verksamheten med en central domarrekryterare till proven för att underlätta arbetet för provledningarna. Arets KM genomfördes i Maj. Vi belönades med bra vårväder och stämningen var hög bland deltagarna. Mästarna 2010 var i Nkl; Asa Nielsen med Streamlight's Choice Betty Ökl; Mats Närling, Just ike Princes ady Di Elit: Mats Narling, Pumpans Broom Tail Wrasse 48 Hundar ställde upp och arrangeras KM:et av vår västra region. B prov Vasteråsprovet Vår Detta prov bestod av en dag med nybörjarklass och en dag med öppenklass hundar. Anki Andersson var domare för Nkl och Bengt Gustavsson hade sin premiär som domare i Ökl. Antalet startande var 25 st hundar. axå provet Detta prov genomfördes under två dagar med 28 startande hundar i öppen och nybörjarklass. Domare var Kent Palmgren. Fellingsbroprovet hölls i Garphyttan Detta prov ar Bergslagens största prov med rutor i alla klasser. Efter lite trassel med provledning och med jaktmark löste Benita Rennes och Kajsa Markusson provet med

7 ett imponerande arbete. Domarna var Mats Narling, Sören Noren och ars Hedman. 48 hundar kom till start sammanräknat i alla klasser. Västerås provet (S kultuna) C ' Ett elitprov med 12 startande, duktiga, elithundar som prövades i ett något annorlunda provupplagg. Hundarna startades i par med dubbla skyttar. Deltagarna visade sin uppskattning till provupplagget då det var moment hela tiden vilket liknade verklig jakt. Domare var Kent Palmgren. AProv KK Vid tre tillfallen har 5 st hundar prövats för A prov inom avdelningen område. Det betyder mycket för vår verksamhet att kunna kvalificera våra hundar inom avdelningen. Därför vill vi ge ett stort tack till markägare och ansvariga jagare för att vi fått möjlighet att delta på jakterna med KK hundar. Stora Sundby A-provsverksamheten ställdes in på grund av att dammarna frös tidig morgon provdagen. Yrkesjagaren kollade dammarna kl 3 på natten och då var anderna kvar. Vid sextiden på morgonen låg isen och anderna var borta. Flera deltagare hade rest långt, bara för att få beskedet att anderna var borta och isen lagt sig. C Spaniel Ett faltprov genomfördes i Fjugesta. 27 hundar kom till start, varav 5 av 6 Sara Wallgren Tove Carlsson Anne-Marie Berger Margareta Dahl otta ~ourstorfe Ase indersköld I

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

nytt FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 408 FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten CSF MultiOne/AgriOne Mångsysslarna Allt du behöver! 27808 pen SL35DT har 31 hk, 1000 kg

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

TUFF. T å g v å rd. 2 Premiärtitt på X40 De nya tågen är här. 4 Resenären i fokus Önskemål om tåg. 5 Kollektivtrafik Resebehovet ökar.

TUFF. T å g v å rd. 2 Premiärtitt på X40 De nya tågen är här. 4 Resenären i fokus Önskemål om tåg. 5 Kollektivtrafik Resebehovet ökar. TUFF F E B RUARI T J U G O H U N D RATVÅ EN TIDNING FRÅN TiM, T RAFIK I MÄLA R D A L E N, E TT SAMARBETE MELLA N SJ OCH LÄNSTRA F I K E N. 2 Premiärtitt på X40 De nya tågen är här. 4 Resenären i fokus

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer