Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:"

Transkript

1 Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms län Landstinget i Värmland AC Vårdhygien Östergötlans Kalmar Vårdhygien SLL Västernorrland SÄS, Borås NLL NU-sjukvården Trollhättan https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 2/10

2 Frågor om vårdhygieniska riktlinjer för ebola Finns lokala vårdhygieniska riktlinjer för ebola på plats hos din vårdgivare? Ja % Nej 2 8 % För vilka delar av vårdkedjan finns vårdhygieniska riktlinjer för ebola? Landstingsdrivna Hälsocentraler/Vårdcentraler % Privata Hälsocentraler/Vårdcentraler eller motsvarande % Ambulanssjukvården % Sjukhuskliniker/mottagningar utom infektion % Infektionsklinik % Vilka har utarbetat dessa vårdhygieniska riktlinjer? https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 3/10

3 Smittskydd % Vårdhygien % Patientsäkerhetsenhet eller motsvarande 3 12 % Andra funktioner (lab, avfallshantering m.m.) % Från vilken månad 2014 finns lokala vårdhygieniska riktlinjer som gäller all personal tillgängliga hos er? maj 0 0 % juni 0 0 % juli 1 4 % augusti 5 20 % september % oktober 9 36 % Är du nöjd med den nationella processen för att ta fram riktlinjer? Ja % Nej % Om du vill förändra den nationella processen, på vilket sätt i så fall (fritextsvar) https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 4/10

4 nöjd Ta in sakkunniga(vårdhygien) i arbetet.man har missat viktiga aspekter som avfallshantering,städning och postmortem provtagning. Hanteras på alla patologavdelningar eller någon/några utsedda? bra med uppdateringar så att den är aktuell Mer verkligehtsförankrade riktlinjer. Jag tycker det borde vara tydligare i dokumentet vilka personer som har dletagit, jag tänker närmast på den vårdhygienisak delen. 89 Bra att vete namn på de man kan tänkas bolla funderingar med.) Socialstyrelsens kunskapsunderlag är bra men de svåraste frågorna som rör vårdhygien (avfallshantering, hantering av avföring, hantering av döda, städrutiner) lämnas obesvarade och då är det upp till varje vårdhygienisk enhet att ta fram egna vilket varken är effektivt eller tillräckligt robust. Om inte SoS mäktar detta kanske Folkhälsomyndigheten kan komplettera. Mer samverkan Otydligt vilket desinfektionsmedel som ska användas för punktdesinfektion. I revideringen har man från SoS förtydligat att Ytdes IPA 45+ inte är ok, vilket inte framgick i första versionen. Bättre samordning önskvärt ganska nöjd -men skule önska störer transperens, bl.a. namngivna experter, motivering. Saknar till viss del förankring från "golvet". Kommer emellanåt uppdatering utan förvarning Ansvarig nationell myndighet bör ta fram riktlinjer eller ansvara för att sådana tas fram. positivt att det ändå kom rätt fort, men sedan måste alla uppfinna hjulet och fråga runt om lab.hantering, transporter, utrustning som är restnoterad m.m. Avlopp-avfall ännu oklart. Nu upplever vi att många frågor gått till Linköping från flera enheter. Flera mailar runt angående transportföretag, transportkartonger m.m. Sk Saknar praktisk vårdhygienisk förankring vid framtagandet Jag är nöjd. Är du nöjd med den lokala processen för att ta fram riktlinjer för ebola? https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 5/10

5 Ja % Nej % Om du inte är nöjd, vad skulle du vilja förändra? Svårt få gehör för behovet av lokal riktlinje, samt något oklar ansvarsfördelning gentemot smittskyddet. På Stockholmsnivå vore det bra att tidigt ge ett uppdrag att skapa en riktlinje.på lokal sjukhusnivå har det fungerat bra. En lokal riktlinje för Danderyd skapades i augusti, men för hela Stockholms vårdpersonal utanför Infektion skapades den så sent som i oktober. Bättre engagemang från vissa verksamheter nöjd tidsbrist på liten enhet, så vi skulle ha kunnat ha det färdigt tidigare. gott samarbete med inf-lab -TiB i LT så vi har hela tiden vetat hur vi skulle göra-innan det kom på pränt. Sent ute, inga övningar. Väldigt stort tryck på en liten Smittskydds och vårdhygien enhet. har gått för långsamt - tydligare grupp med avsatt tid och mandat Smittskydd borde tagit bollen (huvudrollen) tidigare än vad de gjorde Många hinder på vägen. Mest beroende på "ö-läget". Transport av prov (farligt gods) till FoHM är inte klarlagt. Få ambulanser och om en tas ur drift efter ebolatransport finns inte kapacitet att kalra uppdraget mm mm. Vi har haft svårt att ge riktlinjer i vissa frågor som härrör i brist på nationella riktlinjer. Jag är nöjd. Vi saknade såväl regional som lokal samordning och började därför jobba parallellt på infektion och vårdhygien. Nu har vi etablerat en epidemisk styrgrupp enligt vår epidemiplan och den borde ha aktiverats tidigare. https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 6/10

6 Finns den personliga skyddsutrustning som behövs nu på plats och tillgänglig för primärt omhändertagande och transport av en patient med misstänkt ebola i öppenvården? Ja % Nej 9 36 % Vet ej 2 8 % Finns den personliga skyddsutrusting som behövs nu på plats och tillgänglig för primärt omhändertagande av en patient med misstänkt ebola på infektionskliniken Ja % Nej 0 0 % Vet ej 2 8 % Frågor om Infektionsverktyget Har den vårdhygieniska enheten något formellt ansvar för drift eller lokal utveckling av infektionsverktyget? https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 7/10

7 Ja % Nej % Vill ni på den vårdhygieniska enheten ha ansvar för drift eller lokal utveckling av infektionsverktyget? Ja % Nej % Har ni varit med och författat eller påverkat innehållet i rapporten om infektionsverktyget som hade deadline den 30 september 2014? Ja % Nej % Har ni erfarenhet på er vårdhygieniska enhet av att själva använda infektionsverktyget för att ge feed-back till https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 8/10

8 vårdverksamheter? Ja % Nej % Tycker ni att verktyget hittills gjort någon nytta för det vårdhygieniska arbetet? Ja 7 28 % Nej % Övriga % Tycker ni att vi ska verka för att jämföra VRI-data inom landet som ett medel att sätta fokus på vårdrelaterade infektioner? Ja % Nej 8 32 % Övriga 7 28 % Registreras någon av de kända iatrogena riskfaktorerna för VRI (förutom antibiotika) via Infektionsverktyget hos er vårdgivare? https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 9/10

9 Ja 6 24 % Nej % Nej, men det finns konkreta planer på att införa detta 6 24 % Om ni bara fick välja två mått, hur vill ni helst mäta VRI i förhållande till vårdproduktionen via infektionsverktyget? Antal VRI per tidsperiod 9 36 % Antal VRI per antal vårdtillfällen 8 32 % Antal VRI per antal vårddagar % Antal VRI per diagnos eller åtgärd % Övriga 4 16 % Antal dagliga svar https://docs.google.com/forms/d/1r8anfhtthhefft9e4vm0yqsncf7l3ln-ijkdjo_qff8/viewanalytics 10/10

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer