Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel."

Transkript

1 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 1(8) Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel. Mottagare: Finska Riksdagens arbetsgrupp för denna fråga Cc: Elöverkänsligas Riksförbund (Sverige) FELO, Norge 1 Inledning Detta är ett förslag för framtida telefoni för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet. I både Sverige och Finland har telenätsägaren TeliaSonera 1 meddelat att det konventionella fasta telenätet har en begränsad livslängd, ibland nämns 2017 som ett datum efter vilket det blir svårt att underhålla nuvarande utrustning för kretskopplad telefoni (i Sverige huvudsakligen AXE). I många fall rivs befintlig infrastruktur och telefonväxlarna demonteras. Det medför att en stor grupp människor riskerar att helt isoleras utan möjlighet att ens kunna komma i kontakt med sjukvård eller larma räddningstjänst. 2 Syfte Syftet med detta projekt är att: - påvisa vilka problem som måste lösas - att ange krav - och leverera förslag till lösningar för att en utsatt grupp ska kunna erhålla tillgång till den viktiga samhällsomfattande tjänsten telefoni i framtiden. 3 Sammanfattning Nedan presenteras en skiss till systemlösning, först och främst i form av en s.k. mock-up, dvs. en snabbprototyp byggd på nu tillgängliga komponenter, samt i senare tillägg med angivande av nödvändiga förbättringar och/eller vidareutveckling. 1 I Sverige ägs det fasta kopparnätet formellt av ett helägt dotterbolag till TeliaSonera

2 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 2(8) Översiktsbild: Anslutning till Bredband/ xdsl Analog telefonanslutning (partråd) Analogt jack Analog Telefon Adapter (ATA) ev. telefonfilter t ex TeLoRay Strömförsörjning Anslutningen till bredband kan enbart utföras med någon typ av kabel, dvs kopparkabel eller fiber. Om bredband över teleledning används (xdsl) tillkommer xdsl-modem och router eller switch. För direkt bredbandsanslutning kan tillkomma router eller switch (+ ev. brandvägg). Görs anslutningen med fiber behövs även en mediakonverterare från optisk signal till elektrisk TP 2 (vanligtvis bör man använda UTP 3 för att undvika oavsiktliga strömvägar via skärmen). En lokal avskärmning kan vid behov göras med yttre skärmstrumpa enbart ansluten i lokal jord eller förläggning av kabel i skärmad kanal. 4 Begränsningar Dokumentet omfattar inte beskrivning av hur IP/bredbandstelefoni fungerar. För detta hänvisas till t ex rapporter på svenska Post- och Telestyrelsens hemsida ( ). Vi beskriver bara ett mindre antal tänkbara lösningar, fler är tänkbara. 5 Problemlistning 5.1 Allmänt Den höga känsligheten för exponering av fält från teknisk apparatur som funktionsnedsättningen elöverkänslighet kan medföra, innebär att såväl telefoner som annan elektronisk utrustning måste vara speciellt anpassade för att kunna användas. 5.2 Några viktiga punkter - Hög känslighet hos drabbade individer. - Åtgärder måste fungera i hemmiljö, vilket gör standardåtgärder med tillhörande verifieringsmätningar enligt vanliga normer tveksamma i hemmet finns varken perfekta jordplan eller skärmade rum 2 TP = Twisted Pair 3 UTP = Unshielded Twisted pair

3 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 3(8) - Lösningen måste klara övergång till IP/bredbandstelefoni med tillhörande risk för EMR 4. - Avskärmning kan medföra ökad risk för skada på apparaturen vid åska på grund av överslag mellan apparatur och ledande hölje anslutet till jord. - Strömförsörjning som inte komprometterar de eftersträvade låga emissionerna av EMR och ledningsbundna störningar erfordras. - Kostnader? 5.3 Tidigare erfarenheter Exempel på existerande specialanpassad analog telefon: Den vanliga fasta telefonen behöver ofta byggas om till en s.k. slangtelefon. I en sådan har mikrofon och högtalare flyttats från luren till en skärmad box där de ansluts till luftslang. Slangen i sin tur ansluts till mikronens respektive högtalarens tidigare plats i luren. På så vis erhålls en elfri telefonlur. Oftast kompletteras detta med att telefonapparaten och telefonkablaget skärmas av. En sådan slangtelefon togs fram på dotterbolaget till Telia och Ericsson: Ellemtel Utvecklings AB i början på 90-talet för den stora gruppen elöverkänsliga ingenjörer. (För detaljer se rapporten från Ellemtel till Arbetslivsfonden Överkänslighet i arbetsmiljön, ISBN. ). I bilaga 1 finns ett reklamblad på denna telefon för vilken rättigheterna överfördes till KM Högfeldt (www.kmhogfeldt.com) efter projektets slut. 6 Krav hårdvara 6.1 Allmänt Med hårdvara avses alla fysiska komponenter som ingår i systemet. Systemlösningen får inte omöjliggöra att man kan komplettera telefonianslutning med ett bredbandsuttag för dator. Även om den elöverkänsliga inte själv skulle vara i stånd att nyttja dator så kan det finnas familjemedlemmar som behöver sådan förbindelse. 6.2 EMC 5 -krav inklusive human-emc Systemet får inte vara beroende av mikrovågsbaserad teknik. På grund av målgruppens funktionsnedsättning måste det vara möjligt att erhålla en extremt väl avskärmad enhet där EMR-läckage i såväl lågfrekventa som högfrekventa områden är mycket låga Observera att ingående komponenter har EMR/EMC-prestanda som inte möter kraven. De nödvändigt låga emissionerna kan bara erhållas med en noggrann anpassning (avskärmning/filtrering). 4 EMR = Electromagnetic Radiation 5 EMC = Electromagnetic Compatibility = elektromagnetisk förenlighet

4 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 4(8) Preliminära krav avseende det färdiga systemet: 20 Hz khz 6 E-fält: Mindre än 1nA inducerad kapacitiv ström mätt på 0,3 m avstånd med MPR2-mätprob (TCO:s specifikation på probens fysiska utformning kommer att bifogas. I princip är det en 30 cm cirkulär FR4 7 kopparlaminatplatta med en 10 cm cirkulär probe-area, centrerad på skivan). Observera att vi inte är intresserade av amplituden på det elektriska fältet i sig, utan beaktar max derivata på fältet vilket återspeglas i den av fältet inducerade kapacitiva strömmen genom proben. Magnetfält: Amplitud inom hela bandet < 20 nt (mätt med TCO standard mätprobe i tre axlar samtidigt) på avståndet 0,3 m. Derivata: < 1 ut/s Över 200kHz (200kHz 300GHz) Enbart den dedicerade utrustningen, exklusive common mode -störningar på inkommande kabel (tele- eller bredbandskabel av koppar) < 1mV/m (60 dbµv/m). Detta kapitel behöver utökas senare. 6.3 Strömförsörjning Systemet skall kunna användas även på platser som saknar anslutning till elnätet, dvs det skall vara möjligt att driva utrustningen med t ex yttre batteri, solcell/batteri eller via 48V från teleledning. Det innebär att strömförbrukningen behöver vara låg. I vissa fall skulle man kunna tänka sig Power over Ethernet, om man kan hindra högfrekventa störningar att kopplas över till den analoga teleledningen. 6.4 Åskskydd Eftersom avskärmning och andra åtgärder kan medföra ökad risk för överslag och skada på känslig elektronik bör man installera ett komplett åskskydd på inkommande tele- eller nätverksledning. Det är inte nödvändigt om man använder fiberanslutning. Åskskyddet skall anslutas till fastighetens PE(N)-ledare och skall ha ingång för såväl nätverk/telekabel som eventuell 230V för drivning av adaptrar och annan utrustning. Om fastigheten saknas anslutning till elnätet skall ett separat jordtag för åskskyddet anordnas. 6.5 Telefonfilter I vissa fall kan den elsanerade analoga telefonen behöva kompletteras med ett telefonfilter. Det finns två huvudtyper: Passiva filter som effektivt dämpar differentiella störningar, men är 6 Vid samtliga mätningar 20 Hz -200 khz kan mätinstrument MF4, Friman Datakonsult AB användas. 7 FR4 = mkt vanlig sort av kretskortsmaterial.

5 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 5(8) mindre effektiva avseende common mode dito. Fördelar är att de inte kräver strömförsörjning och att de är enkla. Den andra typen avskiljer galvaniskt ledning fram till telefonen ifrån den inkommande ledningen. Därigenom kan bättre common mode störningsdämpning erhållas. (Typiska common mode störningar kommer från elstängsel och eldistribution.). Nackdelar: kräver 12 V batteri, ett separat jordtag och det fordrar ett bra åskskydd (ingående transformatorer är specificerade för max 5 kv). 7 Krav mjukvara 7.1 Allmänt Systemet skall stödja vanliga öppna standarder för telefoni via IP/kabelanslutning till Internet. Det får inte omöjliggöra att man kan komplettera telefonitjänsten med en bredbandsaccess för dator. 7.2 Protokoll Ett minimum är stöd för SIP (Session Initiation Protocol). Talkodare: G.711 (UTU G.711) är den talkodning som den digitala delen av fasta telenätet använder och den är därför bra att använda när IP-telefoni skall kopplas ihop med analog telefoni G G.729AB Ev. flera 7.3 Övrigt De delar av systemet som kan fjärrövervakas över Internet bör ha sådana funktioner aktiverade så att konfiguration och uppdateringar kan skötas smidigt.

6 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 6(8) 8 Specifikation 8.1 Fysiska gränssnitt Tabell med olika anslutningsalternativ Anslutning Kontakttyp Anm. Teleledning/xDSL Telepropp/RJ11-modulkontakt Anslutes till xdsl-modem på vars utgång nätverksanslutning RJ45 uttag för nätverk återfinns. Man kan även använda modem med integrerad router och ATAfunktion. Nätverkskabel (koppar) RJ45-kontakt till UTP-kabel Kan anslutas direkt till ATA via UTP-kabel. Fiber ST/SC/FC Anslutes till mediekonverterare med nätverksanslutning RJ45 för UTP-kabel 8.2 Förslag fysiskt utförande prototyp (tre alternativ) 1) För anslutning till analog teleledning via xdsl: (Samtliga förslag kan kompletteras med telefonfilter.) Separata modem och router är vanligt förekommande, men vi ritar dem som en enhet för att förenkla figuren. Teleledning xdslmodem/ Router ethernet/tcp/ip via UTP-kabel ATA lokala analoga teleledning - kan vara mkt lång! El-ledning Åskskydd analoga telefon skärmning / metallinkapsling 2) För anslutning via nätverkskabel (koppar) med Ethernet-TCP/IP (Det finns versioner med ATA inbyggd i routern.).

7 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 7(8) Bredbandskabel koppar Router/Sw ethernet/tcp/ip via UTP-kabel ATA lokala analoga teleledning - kan vara mkt lång! El-ledning Åskskydd analoga telefon skärmning / metallinkapsling 3) För anslutning via nätverkskabel (fiber) med Ethernet-TCP/IP Fibelkabel Media-konverterare ethernet/tcp/ip via UTP-kabel Router/Sw ethernet/tcp/ip via UTP-kabel ATA lokala analoga teleledning - kan vara mkt lång! El-ledning Åskskydd analoga telefon skärmning / metallinkapsling El-anslutningen kan vara elnätets 230 V + skyddsjord (PE, PEN) eller likström från batteri/solcellsladdare. 8.3 Möjlig framtida utveckling Detta avsnitt kommer att utökas senare. Här beskrivs t ex hur optimeringar för att minimera strömförbrukning kan åstadkommas. (Genom t ex speciellt framtagna komponenter.)

8 Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 8(8) 9 Ordlista ATA Analog Telefonadapter = en adapter för att koppla en vanlig analog telefon till uttaget för bredband eller IP-Telefoni. EMR = Electromagnetic Radiation = elektromagnetisk strålning EMI = Electromagnetic Interference = elektromagnetiska störningar IP = Internet Protokoll SIP = Session Initiation Protocol 100Base-T, 10Base-T = vanliga standarder för Ethernet över kopparkabel, vanligen UTP.

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU - HIP - EX --

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer