MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB"

Transkript

1 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

2

3 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningen/Mobilkranföreningens Service AB

4

5 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran mobilkranforaren.se Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

6 Projektets hemvist: mobilkranforaren.se Beställningar görs från hemsidan. Mobilkranföraren Lärobok i konsten att köra mobilkran Andra upplagan ISBN Creative Commons licens CC-BY-ND Utgiven av Svenska Mobilkranföreningen/Mobilkranföreningens Service AB, mobilkranforeningen.se Formgivning och original: Björn Granberg, Maskin Media, maskinmedia.se Omslagsfoto: Flickranvändare ykanazawa1999 Fonter: Dispatch från Font Bureau, Open Sans från Google och Aleo av Alessio Lasio Tryck: Katarina Tryck, Stockholm 2014 Creative Commons är en licens som stöds av Svensk och Internationell lag och är en friare form av upphovsrättsskydd än copyright. Detta verk kan användas fritt under följande förutsättningar: 1. Att Svenska Mobilkranföreningens Service AB anges som upphovsrättshavare. 2. Att verket används i sin helhet. Kopior av enstaka sidor eller delar av boken får inte användas separat. Innehållet får ej heller ändras utanför projektets normala utvecklingsprocess via mobilkranforaren.se Person eller organisation som bryter mot detta och använder derivat av boken i kommersiellt syfte kommer ombedas att makulera alla derivat samt faktureras med ett belopp på 100 Euro per använd sida, eller del av sida oavsett hur den mångfaldigats.

7 Innehåll 1 INLEDNING 11 Förord Mobilkranen Yrke: Mobilkranförare 19 2 Krantyper Truckmonterade kranar Terrängkranar Allterrängkranar Citykranar Larvgående kranar Hamnkranar Lastbilskranar Minikranar Teleskoplastare Självresande mobila kranar 48 3 Mobilkranens konstruktion Chassi, ram och stödben Krantornet Stållinan Hydraulsystemet Elsystem och batterier STABILITET - LYFTKAPACITET - SÄkerhetsSYSTEM Grundläggande om stabilitet Lyftdiagram och lasttabeller Säkerhetssystem UPPSTÄLLNING - ANVÄNDNING - transport Säkerhetskontroller Uppställning av kranen Säker krankörning Körning på väg 257

8 6 SÄKERHETSPLANERING - SERVICEINTERVALLER - BESIKTNING & DOKUMENTATION Planering och uppföljning av säkerhetskontrollerna Service, underhåll och periodiska kontroller besiktning Kranens dokumentation LAGAR - FÖRESKRIFTER - STANDARDER Arbetsmiljölagen AFS:ar Standarder hierarki och typer Mobilkranen, vägen och lagen Om Konsten att FÖRBLI olycksfri Därför sker olyckor De vanligaste olyckorna och hur du undviker dem Konsten att förbli olycksfri Ordlista - anteckningar Ordlista Anteckningsutrymme Snabbindex 351

9 Bokens huvudsponsor Denna bok är resultatet ett mycket ambitiöst projekt och samarbetet mellan ett stort antal personer. Framför allt riktas ett stort tack till projektets huvudsponsor och initiativtagare, Svenska Mobilkranföreningen. Mobilkranarna i Sverige kommer tack vare detta bli ännu säkrare i framtiden. Vi tackar fotograferna Vi är mycket tacksamma för de flickranvändare som valt att använda Creative Commonslicensen istället för copyright. Utan er hade vi inte haft möjlighet att göra denna bok så rik på bilder som den är. Vi tackar också de företag och de andra privatpersoner som bidragit med bilder. Namn på bildens härkomst finns i anslutning till de bilder ni tagit. Projektledning Björn Granberg, Maskin Media Leena Haabma Hintze, Mobilkranföreningens Service Expertgranskning Jenny Forssell, Expert, Mobilkranföreningens Service Michael Gerling, Utbildare, Ånge Mobilkran Utbildning Bert Hagberg, Utbildare, BH Highland Maskin Nikita Hedberg, Expert: Föreskrifter och regelverk, La Wa i Stockholm Dennis Nyberg, Utbildare, Kranbolaget i Stockholm Illustrationer Björn Granberg - tekniska illustrationer Jan Lennmor - tekniska illustrationer Christoffer Norström - teckningar Andra som deltagit Fakta och granskning: CTEK Sweden (batterier), Dick Granberg (säkerhet), Susanne Kilje (översättning och intervju), Anders Rosenberg (bildretusch), Leif Sjölander (om yrket). Medlemmar och Partners: Adlers Kranlyft, Alfab, Aros Mobilkranar, Bedsab B. Edström, BeMå LYFT i Örebro, BinSell i Stockholm, Brim, Certex Svenska, Dekra Industrial, Dalakranar, Edins Kranar, Eklunds Mobilkranar, Flens Byggmaskiner, Gunnebo Industrier, Havator, Jinert, Kranlyft, Lambertsson Kran, Nordic Crane Kynningsrud, Nordisk Kranuthyrning, Norrtälje Mobilkranar, Pettsons Heavy Hook, Sjölanders Kranlyft, Stensta Kranlyft, Terex Scandinavia, UN Mobilkranar, Wallast, Vigo Anderssons Entreprenadmaskiner, Ånge Mobilkranar.

10 Huvudsponsor och Utgivare: Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna / Mobilkranföreningens Service AB

11 FÖRORD MOBILKRANEN MOBILKRANFÖRAREN 1 Förord Den läro- och kompetensbok du nu håller i din hand är den första i sitt slag, efterlängtad i decennier, och ett resultat av den kraftsamling som branschen genom Mobilkranföreningen påbörjat, för breddad kompetens, hög kvalité, ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö. Boken skapar, med våra webbsidor, en stark plattform för ett kompetenslyft i hela branschen. Som lärobok för kranförare under utbildning, för kompetensutveckling av kranförare, arbetsledare och företag. Kunderna får en inblick i komplexiteten av ett lyftarbete och ökad insikt om vikten av att rådfråga våra medlemmar om planering, genomförande och kritiska moment. Branschens företag och intressenter får ett modernt och aktuellt material av hög klass vilket ger förutsättningar att ställa relevanta kvalitets- och kompetenskrav även på handledare och utbildare. Allra mest ser vi fram emot övergripande och kvalitetssäkrade krav på utbildningen för mobilkranförare i hela branschen. Arbete pågår med samordning av de olika yrkesnämndernas utbildningsplaner. Yrkesbeviset ger en grundläggande förarkunskap medan Mobilkranföreningens kompetensbevis blir branschens krav på en erfaren kranförare. Bokens innehåll ska vara levande. Synpunkter och tillägg vidareutvecklas på hemsidan - mobilkranföraren.se, där utbildningen för kranförare kommer att fördjupas genom välskötta diskussionsforum. God läsning! Sven Jinert, ordförande Svenska Mobilkranföreningen, mobilkranföraren.se 11

12 1 INLEDNING Foto: Liebherr Fig Truckkran Ett krantorn som monteras på ett lastbilschassi kallas vanligen för truckkran och klassas enligt trafikförordningen som motorredskap. Fig Allterrängkran Allterrängaren är den vanligaste typen av mobilkran och finns i en mängd olika utföranden och storlekar. Ej att förväxlas med truckkranen ovan, den kompakta terrängkranen eller den smidiga citykranen. Foto: Bert Hagberg Foto: flickr Inkknife Fig Larvkran Larvkranen är mobil inom ett arbetsområde och klarar tunga laster över en stor arbetsradie. Fig Minikran Ett liten kran vars användning ökar snabbt. Låg driftkostnad, saknar ofta hytt, går på diesel eller el. Foto: flickr Think Defence Foto: Palfinger Fig Lastbilskran Detta lastbilschassi är särskilt anpassat för kran. Eftersom den både kan transportera last och dessutom utföra lyft definieras den som lastbilskran. 12 mobilkranföraren.se

13 1.1 MOBILKRANEN Mobilkranen Definition mobilkran Rent allmänt kan en mobilkran beskrivas som en mobil lyftanordning, det vill säga en flyttbar arbetsmaskin som lyfter en krok i vilken man kan förflytta laster av olika slag i vertikal och horisontell led. Vanligen har mobilkranen ett torn som kan roteras 360 grader och kan därmed flytta lasten inom en viss arbetsradie. Krantornet är monterat på ett chassi med hjul eller larver som gör den mobil. De flesta mobilkranar har chassin med hjul för förflyttning på väg. Nästan alla mobilkranar på hjul har stödben på chassit för att öka de stabiliserande momentkrafterna under lyft och göra horisontell uppställning möjlig. Vissa mobilkranar har chassin med larver för förflyttning inom ett avgränsat arbetsområde. En mobilkran är inte konstruerad för att transportera last på chassit. De viktigaste delarna på en kran, förutom chassit och krantornet, är kranens krok, lyftlina, linspel, bom, motor, kraftöverföring och förarhytt med manöverorgan. Bommen på en hjulburen mobilkran är vanligtvis konstruerad av ihåliga stålprofiler som skjuts in i varandra så att längden kan justeras teleskopiskt. De olika sektionerna manövreras med hydraulik och den är därmed snabb att etablera på arbetsplatsen. Larvburna mobilkranar brukar ha en bom av fackverkstyp som tillåter högre laster. Fackverksbommar manövreras med hjälp av linspel. Manövrering av en mobilkran sker vanligen från kranhytten, men kan också ske från en handburen radiostyrning. Kranföraren får hjälp av lastkopplare/medarbetare på de platser där lasten kopplas på och av kroken. Kommunikationen mellan lastkopplare och föraren sker via handsignaler eller radiokommunikation. Lyftkranar förekommer överallt där vertikala och/eller horisontella lyft krävs och det finns många specialkranar. Mobilkranar är vanligast förekommande där lyftet är av tillfällig art. De är mycket vanliga vid byggande av hus och andra större fasta konstruktioner. De största mobilkranarna har en lyftkapacitet på över 3000 ton. De minsta mobilkranarna saknar hytt och lyfter mindre än ett ton. En mobilkran med en lyftkapacitet som är mindre än 10 tonmeter kallas minikran. mobilkranföraren.se 13

14 1 INLEDNING Eftersom mobilkranen inte transporterar last på det egna chassit är den klassad som motorredskap i den svenska trafikförordningen. Motorredskap är motordrivna fordon byggda huvudsakligen för att vara arbetsredskap. Jämför med lastbil till exempel, som är ett motordrivet fordon avsett för godstransporter alltså i första hand ett fordon. En lastbil med en hydraulisk kran monterad är även det klassat som fordon då man anser att dess primära uppgift är godstransport. Inom EU är mobilkranar klassade som ett specialfordon inom lastbilsklassen och har beteckningen N3. För att göra det enklare att registrera mobilkranar från andra länder, även i Sverige och tvärtom, har de svenska fordonsdefinitionerna fått en tilläggsdefinition, EG-mobilkran, som är densamma som EU:s definition. Denna klassning gäller alla nya mobilkranar från 2014 och lyder: En EG-mobilkran är en tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 knm. Standarden SS-EN Standarden SS-EN är en produktions- och säkerhetsstandard som täcker design, konstruktion, installation av säkerhetsutrustning, information om användning, underhåll och kontroll av mobilkranar. Så här definierar standarden begreppet mobilkran: En mobilkran är en självgående kran med bom. Den kan förflytta sig med och utan last, utan behov av specialanpassade banor eller skenor för tillräcklig stabilitet. Mobilkranar kan köras på hjul, larver eller andra anordningar för förflyttning och mobilitet. I arbetsposition kan de vara utrustade med stödben eller annan utrustning för att öka stabiliteten. Mobilkranen kan ha krantorn med 360 graders obegränsad sväng, begränsad svängsektor eller sakna torn. Kranens överdel är normalt utrustad med ett eller flera linspel och hydrauliska cylindrar för höjning och sänkning av bom och last. Mobilkranar kan vara utrustade med teleskopbom, ledad bom, fackverksbom eller en kombination av dessa. Last hanteras med krok eller annat tillbehör. 14 mobilkranföraren.se

15 1.1 MOBILKRANEN 1 Vindmätare Flygvarningsljus Bomhuvud Bomsteg Roosterskiva Toppkörningsskydd Längdgivarkabel Teleskopbom Lyftlina Krokblock Lyftcylinder Linspel Motvikt Krantorn Kranhytt Hjul Chassi Stödbensbalk Stödben Motviktsdel Fig Mobilkranens huvuddelar Motorrum Hjul Chassihytt mobilkranföraren.se 15

16 1 INLEDNING Repetitionsfrågor 1. Om du skulle definiera en mobilkran med mindre än 25 ord, vad skulle du skriva då? 2. Vad är ett motorredskap och varför klassas mobilkranar som motorredskap enligt den svenska fordonsförordningen? 3. Vad är speciellt med en EG-mobilkran? 4. Vilken lyftkapacitet har den största och den minsta mobilkranen? Vad kallas de mobilkranar som lyfter minst? 5. Vad står i SS-EN ? 6. Vilka är mobilkranens huvuddelar? 16 mobilkranföraren.se

17 1.1 MOBILKRANEN 1 mobilkranföraren.se 17

18 Foto: flickr Towboat Garage

19 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE Yrke: Mobilkranförare Behovet av kvalificerade lyfttjänster växer och finns i hela samhället, bland byggare, industri och i offentlig verksamhet, vilket betyder att branschen inte är så konjunkturkänslig. Nya, intresserade mobilkranförare behövs så gott som alltid, trots att de flesta trivs så bra att de stannar kvar i yrket tills de går i pension. En mobilkranföraren ska vara personligt lämplig med god självkänsla, mognad, gott omdöme, socialt anpassningsbar och dessutom färdigutbildad med alla lärlingstimmar klara. Företagen vet att vid de arbetstoppar som ofta uppstår, inte finns duktiga förare som bara väntar på att få hoppa in. Samtidigt kan de med ett maskinintresse välja att köra truck, lastbil eller grävmaskin. Därför har branschen tagit fram den här boken, för att visa vilket intressant och kvalificerat yrke mobilkranförare är. Det roligaste med att köra mobilkran är att man sällan står stilla länge på ett ställe, man träffar mycket folk och lyfter allt mellan himmel och jord. Det kan bli jättelånga dagar men det är ett yrke som behövs och man är alltid uppskattad! Leif Sjölander på Sjölanders Kranlyft AB Säkerhetstänkande är oerhört viktigt i mobilkranbranschen. Därför är en gedigen utbildning som omfattar säkerhetsrisker och arbetsmiljö lika betydelsefull som intresse och erfarenhet. Arbetsgivare och arbetstagare måste vara eniga om vad arbetet som mobilkranförare ska innebära och den processen börjar i och med utbildningen. Att köra mobilkran är inte svårt i sig, men det krävs vissa egenskaper, inte minst ett lugn och tålamod. Spakar och instrument ska manövreras med ett säkert och tryggt handlag, det är mer finlir i jämförelse med att dra på med en lastbil. Dagens kranar är tekniskt sett mycket säkra. Branschen har även lagt stor kraft på att förbättra säkerheten både vid transporten till/från, och lyftarbetet på arbetsplatsen. Allvarliga olyckor är sällsynta och till stor del beroende av att föraren personligen bidrar till en hög säkerhet. Egenskaper som mognad och gott omdöme, förmåga att hantera stress och att tänka efter före ett beslut är mycket betydelsefulla. Det är vanligt att man börjar inom bygg- och anläggning, till exempel som förare av lastbil med kran, innan man skaffar en mobilkranutbildning. mobilkranföraren.se 19

20 1 INLEDNING Utbildningsvägar Svenska regelverk om arbetsmiljö ställer krav på att mobilkranförare har en särskild yrkesutbildning. Inom bygg- och transportindustrin finns avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som övergripande avgör utbildningens innehåll. Idag finns tre organisationer bedömer och godkänner utbildningsföretag och grundutbildningar för mobilkranförare, det är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) och Svenska mobilkranföreningen. Den som vill bli mobilkranförare har idag några olika vägar att välja mellan. Gymnasieskola Gymnasieskolan har inom fordonsprogrammet och byggprogrammet inriktningar som ger en grundutbildning som maskinförare. Allt färre gymnasier i Sverige erbjuder en särskild inriktning mot mobilkran. Det bästa är att prata med en studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet och försöka hitta ett lämpligt upplägg. Mobilkranföreningen och hemsidan mobilkranföraren.se kan också ge tips på hur man blir mobilkranförare direkt efter grundskolan. Företagsförlagd utbildning Det är möjligt att gå som lärling hos ett mobilkranföretag och samtidigt läsa de teoretiska delar som krävs, till exempel på distans eller genom att någon dag i veckan gå en skräddarsydd teoriutbildning. Studieplanen görs då upp mellan företaget, utbildaren och eleven. Andra utbildare Det finns flera godkända utbildningsföretag som ger både teoretiska och praktiska grundutbildningar. Lärlingstid När både säkerhetsutbildningen och maskinutbildningen är godkända beställs ett utbildningsbevis och man kan börja köra kran under handledning. När eleven fått en lärlingsanställning registreras en digital lärlingsbok där lärlingen och handledaren registrerar lärlingstiden. Olika utbildningsvägar kräver olika många timmar som lärling, vanligen cirka 30 månader eller ungefär timmar. Lärlingstiden är med andra ord mellan 2,5 och 3 år. Efter tiden som lärling utfärdas ett yrkesbevis. 20 mobilkranföraren.se

21 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Foto: Michael Gerling Foto: flickr tcd123usa "För en unik yrkesgrupp som kranförare är det mycket viktigt att utbildning, lärlingstid och inskolning sker i samarbete med arbetsgivarna. Dagens kranar är mycket avancerade, högteknologiska och ömtåliga, samtidigt som arbetsuppgifterna är en riskfylld nyckelfunktion på arbetsplatsen." Dennis Nyberg, Kranbolaget Foto: flickr Illustir mobilkranföraren.se 21

22 1 INLEDNING Kompletteringsutbildning Den som har jobbat med exempelvis en tornkran eller teleskoplastare och redan har ett yrkesbevis för en lyftanordning från yrkesnämnderan BYN eller TYA kan få ett yrkesbevis för mobilkran genom en komplettering av utbildningen. Hur lång utbildningen blir beror på tidigare erfarenhet. Yrkesbeviset för mobilkran utfärdas när lärlingen har genomfört sina lärlingstimmar och klarat ett särskilt kompetensprov. Kompletterande utbildning krävs även om en erfaren kranförare ska byta maskin, exempelvis ett annat märke, en annan storlek, eller från hjulburen till larvgående kran. Kollektivavtal De flesta mobilkranföretag har kollektivavtal eller hängavtal. Det är ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna (i byggindustrin Maskinentreprenörerna eller Sveriges Byggindustrier) och de fackförbund som representerar arbetstagarna (till exempel Byggnads, Transport eller Seko). Lärlingar hos ett mobilkranföretag med kollektivavtal har samma rätt till lön, semester och reglerade arbetsvillkor som de övriga arbetstagarna på företaget. Som arbetstagare har du också rätt att bli informerad om stora förändringar på arbetsplatsen i förväg och att förhandla om förändringar som berör dig. Hur är en bra mobilkranförare? Den färdiga mobilkranföraren behöver körkort med C1 eller C-behörighet för tunga fordon. Enligt nya regler från den 1 januari 2013 får man inte ta C-körkort före 21 års ålder. Bortsett från det normala körkortskravet på viss synskärpa med eller utan korrigering behövs ett läkarintyg och därefter hälsodeklarationer och synintyg vart femte år. Som maskinförare och förare av fordon som en mobilkran är det viktigt att ta hand om sin hälsa. Varför det? Jo, för att det är tunga och komplexa maskiner som hanteras. En utsövd, mätt, vältränad och välmående kranförare gör bättre bedömningar än den som inte sovit tillräckligt, varit berusad eller påverkad på annat sätt, hoppat över frukost eller bara allmänt är i dålig kondition. Koncentrationen blir lidande när man inte sköter om sin kropp. Motivatio- 22 mobilkranföraren.se

23 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Foto: flickr Spinndoctor Foto: flickr Canon-Ben M. mobilkranföraren.se 23

24 1 INLEDNING Foto: flickr Fatboyke (Luc) nen brister och bedömningsförmågan försvagas. Och resultatet blir i bästa fall ett dåligt utfört jobb i värsta fall sker olyckor. En bra mobilkranförare tar sitt ansvar för arbetet på allvar. Så är det detta med pappersarbete. Det går inte att komma ifrån, inte ens i ett praktiskt yrke. Att läsa körordrar, skriva tidsrapporteringar, servicescheman, avvikelserapporter och läsa instruktioner hör till vardagen. Är en viktig del av vardagen. Annars kan arbetsgivaren eller mobilkranföraren missa viktiga punkter som äventyrar säkerheten i arbetet. Mod, att våga påpeka fel och brister, stolthet och engagemang är viktiga egenskaper hos en kranförare. När allt detta är på plats är mobilkranförare ett yrke att trivas i och att stanna kvar i. Arbete i hela EU Mobilkranföraren har ett omväxlande arbete och kan också välja att jobba utomlands. Arbetsmarknaden inom Europa är relativt rörlig och omfattas av EES-avtalet som inkluderar Norge, Island och Liechtenstein. Det betyder att du kan jobba utomlands även om du är bosatt i Sverige och behålla dina förmåner i form av sjukförsäkring, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och så vidare. Grundregeln är att du betalar skatt i det land där du arbetar. Jobben som mobilkranförare finns främst inom industri, bygg- och anläggning och off-shore. Branschen behöver fler kvinnliga förare men än så länge är de flesta män. De kvinnor som finns är desto mer uppskattade. 24 mobilkranföraren.se

25 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Special: Utbildning på teleskoplastare Teleskoplastare (teleskoptruck) har utvecklats snabbt de senaste åren. Maskintypen har, trots samma namn, förändrats så mycket att den är helt annorlunda idag än förr. Det innebär ökade krav på utbildning och förarkompetens. Dagens teleskoplastare är större med högre lyftkapacitet och har lång räckvidd. Många är - precis som en kran - runtomsvängande och med ett lyftspel monterat, blir maskinen mycket lik en mobilkran i sitt användningsområde. De stora förändringarna på maskintypen Foto: flickr Tognum- MTU & MTU Onsite Energy har gjort att många som arbetar med maskinerna inte hängt med kunskapsmässigt vilket resulterat i att tillbuden och olyckorna med teleskoplastare ökat mer än för andra maskintyper. BYN och TYAs utbildningskrav för yrkesbevis på teleskoplastare har därför skärpts och maskintypen klassas idag som lyftande maskin och inte som förr jordförflyttande maskin. Utbildningen för teleskoplastare ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Arbetsutrustning och Lyftanordningar, AFS 2006:4 och AFS 2006:6 (se kap 7.2) som gäller för lyftande maskiner. BYN och TYA ställer samma grundutbildningskrav på teleskoplastare som övriga lyftande maskiner. Utbildning på denna maskintyp finns även inom TLP 10 Truckläroplanen men den begränsar föraren till att använda maskinen som truck med pallgafflar på hårdgjorda plana ytor, exempelvis lager-, hamn- eller industriområden. Utbildningen skiljer sig åt beroende på var man arbetar eller är kollektivansluten. Själva yrkesbeviset erhålls först efter att föraren tillgodogjort sig det antal lärlingstimmar som krävs för respektive utbildning. De utbildningsbevis som BYN och TYA utfärdar är likvärdiga för de maskinslag som är gemensamma. mobilkranföraren.se 25

26 1 INLEDNING Kranföraren Tänker man efter så inser man strax att staden är lyft med kranar. Händer i tusental har smekt knappar och spakar och varsamt lyft tegel, trappor, väggelement och takplåt. Miljoner lyft som skickligt och försiktigt placerats på precis rätt ställe. Gamla hus lyftes av gamla kranar. Det tog säkert tid. Nya hus lyfts av moderna kranar med avancerade motorer, stora däck, fintrimmade säkerhetssystem och specialstål som en japansk svärdsmed säkert skulle avundas. Hus är tunga och utan kranen, kranföraren och teamet omkring skulle staden vara platt. Så sträck på dig kranförare. Känn stolthet över dig själv och teamet omkring dig. Över staden som sträcker sig mot skyarna. Ja, var stolt. 26 mobilkranföraren.se

27 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 mobilkranföraren.se 27

28 Foto: flickr Alexandre Prévot

29 2 Krantyper Användning & egenskaper Det här kapitlet beskriver tio olika mobilkrantyper med ett uppslag för varje typ. Bilder och en kort text med krantypens speciella egenskaper, användningsområden och utmärkande för- och nackdelar, ger en översiktlig jämförelse av de olika krantyperna. Det har skett en enorm teknisk utveckling som inte förändrat kranen i grunden men däremot lett till mer specialiserade och kraftfulla, både säkrare och mer ömtåliga, kranar än förr. Även allterrängkranen kan anses vara specialiserad på att inte ha en nisch - den passar där ingen annan kran fungerar men sällan där en annan krantyp passar. Varje kran gör sitt jobb i sin nisch. Moderna kranar lyfter tyngre och är mer komplexa att köra vilket kräver mer teoretisk kunskap än förr. Kraven på att det ska fort är högt ställda liksom kraven på att arbetet utförs säkert och med stor precision. Det lätt att förstå att en kranförare med erfarenhet från en viss krantyp inte ersätts hur som helst. Att köra in sig på en ny kran tar tid. Att köra in sig på en ny krantyp tar ännu längre tid. En kranförare som behärskar sin kran har god anledning att känna stolthet över sig själv, sin kunskap, erfarenhet och goda omdöme. Att vara kranförare idag innebär ett stort ansvar och kräver en viss personlighet. Samtidigt som kraven på föraren och yrket i sig, ständigt skärps får kranarna allt bättre systemövervakning som hjälper föraren att inte göra misstag. Välkommen till de kompetenta och komplexa lyftens värld! mobilkranföraren.se 29

30 2 KRANTYPER 2.1 Truckmonterade kranar Truckmonterade kranar var från början lyftkranar monterade på ett lastbilschassi. Det var en praktiskt lösning, men med många begränsningar. Snart utvecklades specialbyggda chassin med integrerade stödben som bättre tålde belastningen från kranen. I vissa delar av landet kallas krantypen på grund av detta för långchassikran. Generellt för denna krantyp är att motor, växellåda och axlar är standardkomponenter som köps in från lastbilsindustrin. I Europa är den här krantypen relativt populär. I Skandinavien har försäljningen av truckkranar länge minskat till förmån för den mer allsidiga allterrängkranen. Förutom lastbilshytten har truckkranen vanligtvis även ett krantorn med förarhytt. De flesta truckmonterade kranar har teleskopiska bomsystem men de förekommer även med fackverksbom. De finns i lyftkapaciteter från cirka 15 till 90 ton. Användningsområden I första hand brukar truckmonterade kranar användas för mindre lyftuppdrag där tillgängligheten är god. De är också vanliga på serviceuppdrag inom olika verksamheter, mycket på grund av sin korta riggningstid. Det är sällan dessa kranar står under lång tid på samma uppdragsställe. För- och nackdelar Den stora fördelen med den här krantypen är god bränsleekonomi och låga driftskostnader. Riggningen är både enkel och går snabbt. Vägegenskaperna är goda och normalt är konstruktionen översiktlig och driftssäker. Till nackdelarna hör att kranen som sådan är lite osmidig då den kräver mer plats jämfört med andra kranar. Med drivning på enbart bakaxlarna och styrning på framaxeln eller det främre axelparet, fungerar den bäst på fast slätt underlag och har sämre framkomlighet i terräng. Äldre truckkranar har teleskopbomkonstruktioner som är tyngre än nyare kranars bommar, vilket begränsar lyftkapaciteten på längre arbetsradier. 30 mobilkranföraren.se

31 2.1 TRUCKMONTERADE KRANAR 2 Fig Tadano TL-350 E En chassimonterad teleskopkran där tillverkaren har producerat både krantornet och chassit. Maxlast: 35 ton. Foto: Björn Granberg Illustration: Liebherr Fig Liebherr LTF 1045 Monterad på chassi från Scania. Detta är en vanlig kombination av kran och chassi i Europa. Maxlast: 45 ton. Foto: fotograf Bengt Dahlberg Fig Björnkran -81 Lyftarbete i Bastuträsk Björnkranen är något av den teleskopbomförsedda mobilkranens urfader. Kranen på bilden har 20 ton lyftkapacitet och är monterad på ett volvochassi. Den har utrustats med en ny fast motvikt från en Volvo grävmaskin. Björnkranar AB låg i Lidköping men konkurrerades ut av tyska och japanska tillverkare. mobilkranföraren.se 31

32 2 KRANTYPER 2.2 Terrängkranar Terrängkranar är tvåaxliga med drift och styrning på alla fyra hjul. Hjulen är stora och de har låg transporthastighet. Denna krantyp har endast en hytt för både körning på väg och manövrering av kranen. Konstruktion är kompakt med torn, chassi, stödben och hjulutrustning väl anpassade till varandra. Bommen är en kort teleskopisk bom som vanligen är utrustad med någon typ av jibb. Lyftkapaciteten är mellan 14 och 120 ton. Dieseldrift är vanligast på terränggående kranar och motorn brukar vara placerad i chassit. Användningsområden Kranen har förhållandevis goda terrängegenskaper och är vanlig på svåråtkomliga uppdrag på ojämna underlag där lasten behöver flyttas hängande i kroken. Krantypen väljs ofta i den tunga industrin eller som extrakran inom bygg- och anläggning för de lyft som ligger utanför de stationära tornkranarnas räckvidd. För- och nackdelar God framkomlighet på fast underlag i terrängen, enkel och snabb riggning och stor smidighet vid uppställning är fördelar hos den här krantypen. Samtliga funktioner sköts vanligtvis från förarplatsen, inklusive stödben. Terrängkranar kräver inte mycket extra uppställningsyta och kan normalt lyfta även på hjul och köra med last i kroken. Vissa, men inte alla terrängkranar klassas som motorredskap klass 2 med max tillåten hastighet begränsad till 30 km/h. Låg transporthastighet innebär att det krävs specialtransport för förflyttningar över stora avstånd. Eftersom terrängkranar endast har två axlar har de ett högt axeltryck. Terrängkranar med maxlast över 30 ton har för högt axeltryck för vanliga vägar och måste alltid transporteras på trailer. Trots terränggående egenskaper krävs en fast terräng för att förflyttning och uppställning ska gå enkelt. Kompaktheten har sitt pris: Det är svårare att komma åt kontrollpunkter än på andra krantyper och den korta huvudbommen kompletteras med fördel med en jibb. 32 mobilkranföraren.se

33 2.2 TERRÄNGKRANAR 2 Foto: flickr wburris Foto: Terex Demag Foto: flickr Iwan Indrawan Foto: flickr Spaudo mobilkranföraren.se 33

34 2 KRANTYPER 2.3 Allterrängkranar Allterrängkranen är en mångsidig väg- och terränggående kran och är den dominerande krantypen i Sverige. Chassit kombinerar de bästa egenskaperna hos truckkranen och terrängkranen. Krantypen har två förarhytter, vanligen stora singelmonterade hjul med styrning och drift på flera axlar, stor markfrigång, hydraulisk fjädring och goda vägegenskaper. Krantypen finns med lyftkapaciteter upp till 1200 ton. Kranar över 500 ton måste vanligen demonteras helt för transport på allmän väg. Allterrängkranar brukar ha hydraulisk teleskopisk bom och finns i ett otal bomkombinationer. Ofta anpassas bom, bomutrustning och lyftkapacitet för de lyft som kranen är tänkt för redan vid tillverkningen. Det gäller särskilt kranar med en lyftkapacitet i området 300 ton och uppåt. Användningsområden Beroende på storlek är den lika användbar inom bygg och anläggning, industrier samt för att resa och serva vindkraftverk. För- och nackdelar Allterrängkranens stora fördel är dess mångsidighet. Den går fint på vägen, har bra framkomlighet i terräng och på ojämna underlag och den är smidig att ställa upp. Kranen är lätt att rigga och särskilt de minsta kranarna är snabbriggade. Vissa kranar kan lyfta utan stödben, vanligtvis bakåt, och förflytta sig med last i kroken. Det är inte ovanligt med allterrängkranar som utrustats med radiostyrning så att föraren kan övervaka lyftet stående bredvid lasten. Nackdelar med större allterrängkranar är att de kräver stor plats när de ska riggas, både för hjälpkranar och för transportfordon. Bomutrustning och motvikter måste ofta demonteras och fraktas för sig. För att transportera de största allterrängkranarna krävs ett stort antal trailers. En omfattande demontering och monteringen gör att etableringen av en stor allterrängkran blir en process som tar både tid och resurser i anspråk. De större allterrängkranarna kräver lång och grundlig utbildning både vad gäller körning, uppställning och riggning. 34 mobilkranföraren.se

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Jan-Erik utmanar dig! Nya modellerna ännu smartare. * Flexibla modellval * Mindre bränsle * Ökad komfort NU 2 ÅRS GARANTI. Sidan 2

Jan-Erik utmanar dig! Nya modellerna ännu smartare. * Flexibla modellval * Mindre bränsle * Ökad komfort NU 2 ÅRS GARANTI. Sidan 2 Information från AB Hüllert Maskin 2014-2015 NU 2 ÅRS GARANTI Nya modellerna ännu smartare * Flexibla modellval * Mindre bränsle * Ökad komfort Jan-Erik utmanar dig! Sidan 2 2 års garanti vid köp av ny

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Produkt- och produktionsutveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2006 Ergonomi som verktyg. Fem fallstudier av uttryck för och användning

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Väktarna som tryggar matchen 12 15

Väktarna som tryggar matchen 12 15 Björn Eriksson: Ta diskussionen om polisens framtida uppgifter 6 7 Vuxenutbildning ger välutbildade väktare 10 Brist på ordningsvakter när polisen inte utbildar 8 & Samhället 2013 Väktarna som tryggar

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Professionell renovering i SABO-företag

Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket april 2008 (denna sidan behöver ni inte fylla i) Titel: xx Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex: xxx Tryck: xxx ISBN: 91-7147-xxx-x Sökord:

Läs mer

Entreprenadmaskiner. Maskinexpo 2014. Wirtgen. OxySan Revolutionerande luftrening. Markvibratorer: vibrera mera...

Entreprenadmaskiner. Maskinexpo 2014. Wirtgen. OxySan Revolutionerande luftrening. Markvibratorer: vibrera mera... Lyft för liftar i Gävleregionen s. 8 Ramirent tecknar ramavtal med Strabag s. 8 Flexibla torkoch värmesystem s. 10 Effektivare slipning med konisk bakplatta s. 10 DEWALT lanserar 5,0 Ah batterier s. 14

Läs mer

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2007 S v e n s k a. Service. gör. skillnad. I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2007 S v e n s k a. Service. gör. skillnad. I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2007 S v e n s k a gör Service skillnad I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar Ett år av nya rekord och produktlanseringar Marknaden för

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer