MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB"

Transkript

1 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

2

3 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningen/Mobilkranföreningens Service AB

4

5 MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran mobilkranforaren.se Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

6 Projektets hemvist: mobilkranforaren.se Beställningar görs från hemsidan. Mobilkranföraren Lärobok i konsten att köra mobilkran Andra upplagan ISBN Creative Commons licens CC-BY-ND Utgiven av Svenska Mobilkranföreningen/Mobilkranföreningens Service AB, mobilkranforeningen.se Formgivning och original: Björn Granberg, Maskin Media, maskinmedia.se Omslagsfoto: Flickranvändare ykanazawa1999 Fonter: Dispatch från Font Bureau, Open Sans från Google och Aleo av Alessio Lasio Tryck: Katarina Tryck, Stockholm 2014 Creative Commons är en licens som stöds av Svensk och Internationell lag och är en friare form av upphovsrättsskydd än copyright. Detta verk kan användas fritt under följande förutsättningar: 1. Att Svenska Mobilkranföreningens Service AB anges som upphovsrättshavare. 2. Att verket används i sin helhet. Kopior av enstaka sidor eller delar av boken får inte användas separat. Innehållet får ej heller ändras utanför projektets normala utvecklingsprocess via mobilkranforaren.se Person eller organisation som bryter mot detta och använder derivat av boken i kommersiellt syfte kommer ombedas att makulera alla derivat samt faktureras med ett belopp på 100 Euro per använd sida, eller del av sida oavsett hur den mångfaldigats.

7 Innehåll 1 INLEDNING 11 Förord Mobilkranen Yrke: Mobilkranförare 19 2 Krantyper Truckmonterade kranar Terrängkranar Allterrängkranar Citykranar Larvgående kranar Hamnkranar Lastbilskranar Minikranar Teleskoplastare Självresande mobila kranar 48 3 Mobilkranens konstruktion Chassi, ram och stödben Krantornet Stållinan Hydraulsystemet Elsystem och batterier STABILITET - LYFTKAPACITET - SÄkerhetsSYSTEM Grundläggande om stabilitet Lyftdiagram och lasttabeller Säkerhetssystem UPPSTÄLLNING - ANVÄNDNING - transport Säkerhetskontroller Uppställning av kranen Säker krankörning Körning på väg 257

8 6 SÄKERHETSPLANERING - SERVICEINTERVALLER - BESIKTNING & DOKUMENTATION Planering och uppföljning av säkerhetskontrollerna Service, underhåll och periodiska kontroller besiktning Kranens dokumentation LAGAR - FÖRESKRIFTER - STANDARDER Arbetsmiljölagen AFS:ar Standarder hierarki och typer Mobilkranen, vägen och lagen Om Konsten att FÖRBLI olycksfri Därför sker olyckor De vanligaste olyckorna och hur du undviker dem Konsten att förbli olycksfri Ordlista - anteckningar Ordlista Anteckningsutrymme Snabbindex 351

9 Bokens huvudsponsor Denna bok är resultatet ett mycket ambitiöst projekt och samarbetet mellan ett stort antal personer. Framför allt riktas ett stort tack till projektets huvudsponsor och initiativtagare, Svenska Mobilkranföreningen. Mobilkranarna i Sverige kommer tack vare detta bli ännu säkrare i framtiden. Vi tackar fotograferna Vi är mycket tacksamma för de flickranvändare som valt att använda Creative Commonslicensen istället för copyright. Utan er hade vi inte haft möjlighet att göra denna bok så rik på bilder som den är. Vi tackar också de företag och de andra privatpersoner som bidragit med bilder. Namn på bildens härkomst finns i anslutning till de bilder ni tagit. Projektledning Björn Granberg, Maskin Media Leena Haabma Hintze, Mobilkranföreningens Service Expertgranskning Jenny Forssell, Expert, Mobilkranföreningens Service Michael Gerling, Utbildare, Ånge Mobilkran Utbildning Bert Hagberg, Utbildare, BH Highland Maskin Nikita Hedberg, Expert: Föreskrifter och regelverk, La Wa i Stockholm Dennis Nyberg, Utbildare, Kranbolaget i Stockholm Illustrationer Björn Granberg - tekniska illustrationer Jan Lennmor - tekniska illustrationer Christoffer Norström - teckningar Andra som deltagit Fakta och granskning: CTEK Sweden (batterier), Dick Granberg (säkerhet), Susanne Kilje (översättning och intervju), Anders Rosenberg (bildretusch), Leif Sjölander (om yrket). Medlemmar och Partners: Adlers Kranlyft, Alfab, Aros Mobilkranar, Bedsab B. Edström, BeMå LYFT i Örebro, BinSell i Stockholm, Brim, Certex Svenska, Dekra Industrial, Dalakranar, Edins Kranar, Eklunds Mobilkranar, Flens Byggmaskiner, Gunnebo Industrier, Havator, Jinert, Kranlyft, Lambertsson Kran, Nordic Crane Kynningsrud, Nordisk Kranuthyrning, Norrtälje Mobilkranar, Pettsons Heavy Hook, Sjölanders Kranlyft, Stensta Kranlyft, Terex Scandinavia, UN Mobilkranar, Wallast, Vigo Anderssons Entreprenadmaskiner, Ånge Mobilkranar.

10 Huvudsponsor och Utgivare: Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna / Mobilkranföreningens Service AB

11 FÖRORD MOBILKRANEN MOBILKRANFÖRAREN 1 Förord Den läro- och kompetensbok du nu håller i din hand är den första i sitt slag, efterlängtad i decennier, och ett resultat av den kraftsamling som branschen genom Mobilkranföreningen påbörjat, för breddad kompetens, hög kvalité, ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö. Boken skapar, med våra webbsidor, en stark plattform för ett kompetenslyft i hela branschen. Som lärobok för kranförare under utbildning, för kompetensutveckling av kranförare, arbetsledare och företag. Kunderna får en inblick i komplexiteten av ett lyftarbete och ökad insikt om vikten av att rådfråga våra medlemmar om planering, genomförande och kritiska moment. Branschens företag och intressenter får ett modernt och aktuellt material av hög klass vilket ger förutsättningar att ställa relevanta kvalitets- och kompetenskrav även på handledare och utbildare. Allra mest ser vi fram emot övergripande och kvalitetssäkrade krav på utbildningen för mobilkranförare i hela branschen. Arbete pågår med samordning av de olika yrkesnämndernas utbildningsplaner. Yrkesbeviset ger en grundläggande förarkunskap medan Mobilkranföreningens kompetensbevis blir branschens krav på en erfaren kranförare. Bokens innehåll ska vara levande. Synpunkter och tillägg vidareutvecklas på hemsidan - mobilkranföraren.se, där utbildningen för kranförare kommer att fördjupas genom välskötta diskussionsforum. God läsning! Sven Jinert, ordförande Svenska Mobilkranföreningen, mobilkranföraren.se 11

12 1 INLEDNING Foto: Liebherr Fig Truckkran Ett krantorn som monteras på ett lastbilschassi kallas vanligen för truckkran och klassas enligt trafikförordningen som motorredskap. Fig Allterrängkran Allterrängaren är den vanligaste typen av mobilkran och finns i en mängd olika utföranden och storlekar. Ej att förväxlas med truckkranen ovan, den kompakta terrängkranen eller den smidiga citykranen. Foto: Bert Hagberg Foto: flickr Inkknife Fig Larvkran Larvkranen är mobil inom ett arbetsområde och klarar tunga laster över en stor arbetsradie. Fig Minikran Ett liten kran vars användning ökar snabbt. Låg driftkostnad, saknar ofta hytt, går på diesel eller el. Foto: flickr Think Defence Foto: Palfinger Fig Lastbilskran Detta lastbilschassi är särskilt anpassat för kran. Eftersom den både kan transportera last och dessutom utföra lyft definieras den som lastbilskran. 12 mobilkranföraren.se

13 1.1 MOBILKRANEN Mobilkranen Definition mobilkran Rent allmänt kan en mobilkran beskrivas som en mobil lyftanordning, det vill säga en flyttbar arbetsmaskin som lyfter en krok i vilken man kan förflytta laster av olika slag i vertikal och horisontell led. Vanligen har mobilkranen ett torn som kan roteras 360 grader och kan därmed flytta lasten inom en viss arbetsradie. Krantornet är monterat på ett chassi med hjul eller larver som gör den mobil. De flesta mobilkranar har chassin med hjul för förflyttning på väg. Nästan alla mobilkranar på hjul har stödben på chassit för att öka de stabiliserande momentkrafterna under lyft och göra horisontell uppställning möjlig. Vissa mobilkranar har chassin med larver för förflyttning inom ett avgränsat arbetsområde. En mobilkran är inte konstruerad för att transportera last på chassit. De viktigaste delarna på en kran, förutom chassit och krantornet, är kranens krok, lyftlina, linspel, bom, motor, kraftöverföring och förarhytt med manöverorgan. Bommen på en hjulburen mobilkran är vanligtvis konstruerad av ihåliga stålprofiler som skjuts in i varandra så att längden kan justeras teleskopiskt. De olika sektionerna manövreras med hydraulik och den är därmed snabb att etablera på arbetsplatsen. Larvburna mobilkranar brukar ha en bom av fackverkstyp som tillåter högre laster. Fackverksbommar manövreras med hjälp av linspel. Manövrering av en mobilkran sker vanligen från kranhytten, men kan också ske från en handburen radiostyrning. Kranföraren får hjälp av lastkopplare/medarbetare på de platser där lasten kopplas på och av kroken. Kommunikationen mellan lastkopplare och föraren sker via handsignaler eller radiokommunikation. Lyftkranar förekommer överallt där vertikala och/eller horisontella lyft krävs och det finns många specialkranar. Mobilkranar är vanligast förekommande där lyftet är av tillfällig art. De är mycket vanliga vid byggande av hus och andra större fasta konstruktioner. De största mobilkranarna har en lyftkapacitet på över 3000 ton. De minsta mobilkranarna saknar hytt och lyfter mindre än ett ton. En mobilkran med en lyftkapacitet som är mindre än 10 tonmeter kallas minikran. mobilkranföraren.se 13

14 1 INLEDNING Eftersom mobilkranen inte transporterar last på det egna chassit är den klassad som motorredskap i den svenska trafikförordningen. Motorredskap är motordrivna fordon byggda huvudsakligen för att vara arbetsredskap. Jämför med lastbil till exempel, som är ett motordrivet fordon avsett för godstransporter alltså i första hand ett fordon. En lastbil med en hydraulisk kran monterad är även det klassat som fordon då man anser att dess primära uppgift är godstransport. Inom EU är mobilkranar klassade som ett specialfordon inom lastbilsklassen och har beteckningen N3. För att göra det enklare att registrera mobilkranar från andra länder, även i Sverige och tvärtom, har de svenska fordonsdefinitionerna fått en tilläggsdefinition, EG-mobilkran, som är densamma som EU:s definition. Denna klassning gäller alla nya mobilkranar från 2014 och lyder: En EG-mobilkran är en tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 knm. Standarden SS-EN Standarden SS-EN är en produktions- och säkerhetsstandard som täcker design, konstruktion, installation av säkerhetsutrustning, information om användning, underhåll och kontroll av mobilkranar. Så här definierar standarden begreppet mobilkran: En mobilkran är en självgående kran med bom. Den kan förflytta sig med och utan last, utan behov av specialanpassade banor eller skenor för tillräcklig stabilitet. Mobilkranar kan köras på hjul, larver eller andra anordningar för förflyttning och mobilitet. I arbetsposition kan de vara utrustade med stödben eller annan utrustning för att öka stabiliteten. Mobilkranen kan ha krantorn med 360 graders obegränsad sväng, begränsad svängsektor eller sakna torn. Kranens överdel är normalt utrustad med ett eller flera linspel och hydrauliska cylindrar för höjning och sänkning av bom och last. Mobilkranar kan vara utrustade med teleskopbom, ledad bom, fackverksbom eller en kombination av dessa. Last hanteras med krok eller annat tillbehör. 14 mobilkranföraren.se

15 1.1 MOBILKRANEN 1 Vindmätare Flygvarningsljus Bomhuvud Bomsteg Roosterskiva Toppkörningsskydd Längdgivarkabel Teleskopbom Lyftlina Krokblock Lyftcylinder Linspel Motvikt Krantorn Kranhytt Hjul Chassi Stödbensbalk Stödben Motviktsdel Fig Mobilkranens huvuddelar Motorrum Hjul Chassihytt mobilkranföraren.se 15

16 1 INLEDNING Repetitionsfrågor 1. Om du skulle definiera en mobilkran med mindre än 25 ord, vad skulle du skriva då? 2. Vad är ett motorredskap och varför klassas mobilkranar som motorredskap enligt den svenska fordonsförordningen? 3. Vad är speciellt med en EG-mobilkran? 4. Vilken lyftkapacitet har den största och den minsta mobilkranen? Vad kallas de mobilkranar som lyfter minst? 5. Vad står i SS-EN ? 6. Vilka är mobilkranens huvuddelar? 16 mobilkranföraren.se

17 1.1 MOBILKRANEN 1 mobilkranföraren.se 17

18 Foto: flickr Towboat Garage

19 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE Yrke: Mobilkranförare Behovet av kvalificerade lyfttjänster växer och finns i hela samhället, bland byggare, industri och i offentlig verksamhet, vilket betyder att branschen inte är så konjunkturkänslig. Nya, intresserade mobilkranförare behövs så gott som alltid, trots att de flesta trivs så bra att de stannar kvar i yrket tills de går i pension. En mobilkranföraren ska vara personligt lämplig med god självkänsla, mognad, gott omdöme, socialt anpassningsbar och dessutom färdigutbildad med alla lärlingstimmar klara. Företagen vet att vid de arbetstoppar som ofta uppstår, inte finns duktiga förare som bara väntar på att få hoppa in. Samtidigt kan de med ett maskinintresse välja att köra truck, lastbil eller grävmaskin. Därför har branschen tagit fram den här boken, för att visa vilket intressant och kvalificerat yrke mobilkranförare är. Det roligaste med att köra mobilkran är att man sällan står stilla länge på ett ställe, man träffar mycket folk och lyfter allt mellan himmel och jord. Det kan bli jättelånga dagar men det är ett yrke som behövs och man är alltid uppskattad! Leif Sjölander på Sjölanders Kranlyft AB Säkerhetstänkande är oerhört viktigt i mobilkranbranschen. Därför är en gedigen utbildning som omfattar säkerhetsrisker och arbetsmiljö lika betydelsefull som intresse och erfarenhet. Arbetsgivare och arbetstagare måste vara eniga om vad arbetet som mobilkranförare ska innebära och den processen börjar i och med utbildningen. Att köra mobilkran är inte svårt i sig, men det krävs vissa egenskaper, inte minst ett lugn och tålamod. Spakar och instrument ska manövreras med ett säkert och tryggt handlag, det är mer finlir i jämförelse med att dra på med en lastbil. Dagens kranar är tekniskt sett mycket säkra. Branschen har även lagt stor kraft på att förbättra säkerheten både vid transporten till/från, och lyftarbetet på arbetsplatsen. Allvarliga olyckor är sällsynta och till stor del beroende av att föraren personligen bidrar till en hög säkerhet. Egenskaper som mognad och gott omdöme, förmåga att hantera stress och att tänka efter före ett beslut är mycket betydelsefulla. Det är vanligt att man börjar inom bygg- och anläggning, till exempel som förare av lastbil med kran, innan man skaffar en mobilkranutbildning. mobilkranföraren.se 19

20 1 INLEDNING Utbildningsvägar Svenska regelverk om arbetsmiljö ställer krav på att mobilkranförare har en särskild yrkesutbildning. Inom bygg- och transportindustrin finns avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som övergripande avgör utbildningens innehåll. Idag finns tre organisationer bedömer och godkänner utbildningsföretag och grundutbildningar för mobilkranförare, det är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) och Svenska mobilkranföreningen. Den som vill bli mobilkranförare har idag några olika vägar att välja mellan. Gymnasieskola Gymnasieskolan har inom fordonsprogrammet och byggprogrammet inriktningar som ger en grundutbildning som maskinförare. Allt färre gymnasier i Sverige erbjuder en särskild inriktning mot mobilkran. Det bästa är att prata med en studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet och försöka hitta ett lämpligt upplägg. Mobilkranföreningen och hemsidan mobilkranföraren.se kan också ge tips på hur man blir mobilkranförare direkt efter grundskolan. Företagsförlagd utbildning Det är möjligt att gå som lärling hos ett mobilkranföretag och samtidigt läsa de teoretiska delar som krävs, till exempel på distans eller genom att någon dag i veckan gå en skräddarsydd teoriutbildning. Studieplanen görs då upp mellan företaget, utbildaren och eleven. Andra utbildare Det finns flera godkända utbildningsföretag som ger både teoretiska och praktiska grundutbildningar. Lärlingstid När både säkerhetsutbildningen och maskinutbildningen är godkända beställs ett utbildningsbevis och man kan börja köra kran under handledning. När eleven fått en lärlingsanställning registreras en digital lärlingsbok där lärlingen och handledaren registrerar lärlingstiden. Olika utbildningsvägar kräver olika många timmar som lärling, vanligen cirka 30 månader eller ungefär timmar. Lärlingstiden är med andra ord mellan 2,5 och 3 år. Efter tiden som lärling utfärdas ett yrkesbevis. 20 mobilkranföraren.se

21 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Foto: Michael Gerling Foto: flickr tcd123usa "För en unik yrkesgrupp som kranförare är det mycket viktigt att utbildning, lärlingstid och inskolning sker i samarbete med arbetsgivarna. Dagens kranar är mycket avancerade, högteknologiska och ömtåliga, samtidigt som arbetsuppgifterna är en riskfylld nyckelfunktion på arbetsplatsen." Dennis Nyberg, Kranbolaget Foto: flickr Illustir mobilkranföraren.se 21

22 1 INLEDNING Kompletteringsutbildning Den som har jobbat med exempelvis en tornkran eller teleskoplastare och redan har ett yrkesbevis för en lyftanordning från yrkesnämnderan BYN eller TYA kan få ett yrkesbevis för mobilkran genom en komplettering av utbildningen. Hur lång utbildningen blir beror på tidigare erfarenhet. Yrkesbeviset för mobilkran utfärdas när lärlingen har genomfört sina lärlingstimmar och klarat ett särskilt kompetensprov. Kompletterande utbildning krävs även om en erfaren kranförare ska byta maskin, exempelvis ett annat märke, en annan storlek, eller från hjulburen till larvgående kran. Kollektivavtal De flesta mobilkranföretag har kollektivavtal eller hängavtal. Det är ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna (i byggindustrin Maskinentreprenörerna eller Sveriges Byggindustrier) och de fackförbund som representerar arbetstagarna (till exempel Byggnads, Transport eller Seko). Lärlingar hos ett mobilkranföretag med kollektivavtal har samma rätt till lön, semester och reglerade arbetsvillkor som de övriga arbetstagarna på företaget. Som arbetstagare har du också rätt att bli informerad om stora förändringar på arbetsplatsen i förväg och att förhandla om förändringar som berör dig. Hur är en bra mobilkranförare? Den färdiga mobilkranföraren behöver körkort med C1 eller C-behörighet för tunga fordon. Enligt nya regler från den 1 januari 2013 får man inte ta C-körkort före 21 års ålder. Bortsett från det normala körkortskravet på viss synskärpa med eller utan korrigering behövs ett läkarintyg och därefter hälsodeklarationer och synintyg vart femte år. Som maskinförare och förare av fordon som en mobilkran är det viktigt att ta hand om sin hälsa. Varför det? Jo, för att det är tunga och komplexa maskiner som hanteras. En utsövd, mätt, vältränad och välmående kranförare gör bättre bedömningar än den som inte sovit tillräckligt, varit berusad eller påverkad på annat sätt, hoppat över frukost eller bara allmänt är i dålig kondition. Koncentrationen blir lidande när man inte sköter om sin kropp. Motivatio- 22 mobilkranföraren.se

23 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Foto: flickr Spinndoctor Foto: flickr Canon-Ben M. mobilkranföraren.se 23

24 1 INLEDNING Foto: flickr Fatboyke (Luc) nen brister och bedömningsförmågan försvagas. Och resultatet blir i bästa fall ett dåligt utfört jobb i värsta fall sker olyckor. En bra mobilkranförare tar sitt ansvar för arbetet på allvar. Så är det detta med pappersarbete. Det går inte att komma ifrån, inte ens i ett praktiskt yrke. Att läsa körordrar, skriva tidsrapporteringar, servicescheman, avvikelserapporter och läsa instruktioner hör till vardagen. Är en viktig del av vardagen. Annars kan arbetsgivaren eller mobilkranföraren missa viktiga punkter som äventyrar säkerheten i arbetet. Mod, att våga påpeka fel och brister, stolthet och engagemang är viktiga egenskaper hos en kranförare. När allt detta är på plats är mobilkranförare ett yrke att trivas i och att stanna kvar i. Arbete i hela EU Mobilkranföraren har ett omväxlande arbete och kan också välja att jobba utomlands. Arbetsmarknaden inom Europa är relativt rörlig och omfattas av EES-avtalet som inkluderar Norge, Island och Liechtenstein. Det betyder att du kan jobba utomlands även om du är bosatt i Sverige och behålla dina förmåner i form av sjukförsäkring, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och så vidare. Grundregeln är att du betalar skatt i det land där du arbetar. Jobben som mobilkranförare finns främst inom industri, bygg- och anläggning och off-shore. Branschen behöver fler kvinnliga förare men än så länge är de flesta män. De kvinnor som finns är desto mer uppskattade. 24 mobilkranföraren.se

25 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 Special: Utbildning på teleskoplastare Teleskoplastare (teleskoptruck) har utvecklats snabbt de senaste åren. Maskintypen har, trots samma namn, förändrats så mycket att den är helt annorlunda idag än förr. Det innebär ökade krav på utbildning och förarkompetens. Dagens teleskoplastare är större med högre lyftkapacitet och har lång räckvidd. Många är - precis som en kran - runtomsvängande och med ett lyftspel monterat, blir maskinen mycket lik en mobilkran i sitt användningsområde. De stora förändringarna på maskintypen Foto: flickr Tognum- MTU & MTU Onsite Energy har gjort att många som arbetar med maskinerna inte hängt med kunskapsmässigt vilket resulterat i att tillbuden och olyckorna med teleskoplastare ökat mer än för andra maskintyper. BYN och TYAs utbildningskrav för yrkesbevis på teleskoplastare har därför skärpts och maskintypen klassas idag som lyftande maskin och inte som förr jordförflyttande maskin. Utbildningen för teleskoplastare ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Arbetsutrustning och Lyftanordningar, AFS 2006:4 och AFS 2006:6 (se kap 7.2) som gäller för lyftande maskiner. BYN och TYA ställer samma grundutbildningskrav på teleskoplastare som övriga lyftande maskiner. Utbildning på denna maskintyp finns även inom TLP 10 Truckläroplanen men den begränsar föraren till att använda maskinen som truck med pallgafflar på hårdgjorda plana ytor, exempelvis lager-, hamn- eller industriområden. Utbildningen skiljer sig åt beroende på var man arbetar eller är kollektivansluten. Själva yrkesbeviset erhålls först efter att föraren tillgodogjort sig det antal lärlingstimmar som krävs för respektive utbildning. De utbildningsbevis som BYN och TYA utfärdar är likvärdiga för de maskinslag som är gemensamma. mobilkranföraren.se 25

26 1 INLEDNING Kranföraren Tänker man efter så inser man strax att staden är lyft med kranar. Händer i tusental har smekt knappar och spakar och varsamt lyft tegel, trappor, väggelement och takplåt. Miljoner lyft som skickligt och försiktigt placerats på precis rätt ställe. Gamla hus lyftes av gamla kranar. Det tog säkert tid. Nya hus lyfts av moderna kranar med avancerade motorer, stora däck, fintrimmade säkerhetssystem och specialstål som en japansk svärdsmed säkert skulle avundas. Hus är tunga och utan kranen, kranföraren och teamet omkring skulle staden vara platt. Så sträck på dig kranförare. Känn stolthet över dig själv och teamet omkring dig. Över staden som sträcker sig mot skyarna. Ja, var stolt. 26 mobilkranföraren.se

27 1.2 YRKE: MOBILKRANFÖRARE 1 mobilkranföraren.se 27

28 Foto: flickr Alexandre Prévot

29 2 Krantyper Användning & egenskaper Det här kapitlet beskriver tio olika mobilkrantyper med ett uppslag för varje typ. Bilder och en kort text med krantypens speciella egenskaper, användningsområden och utmärkande för- och nackdelar, ger en översiktlig jämförelse av de olika krantyperna. Det har skett en enorm teknisk utveckling som inte förändrat kranen i grunden men däremot lett till mer specialiserade och kraftfulla, både säkrare och mer ömtåliga, kranar än förr. Även allterrängkranen kan anses vara specialiserad på att inte ha en nisch - den passar där ingen annan kran fungerar men sällan där en annan krantyp passar. Varje kran gör sitt jobb i sin nisch. Moderna kranar lyfter tyngre och är mer komplexa att köra vilket kräver mer teoretisk kunskap än förr. Kraven på att det ska fort är högt ställda liksom kraven på att arbetet utförs säkert och med stor precision. Det lätt att förstå att en kranförare med erfarenhet från en viss krantyp inte ersätts hur som helst. Att köra in sig på en ny kran tar tid. Att köra in sig på en ny krantyp tar ännu längre tid. En kranförare som behärskar sin kran har god anledning att känna stolthet över sig själv, sin kunskap, erfarenhet och goda omdöme. Att vara kranförare idag innebär ett stort ansvar och kräver en viss personlighet. Samtidigt som kraven på föraren och yrket i sig, ständigt skärps får kranarna allt bättre systemövervakning som hjälper föraren att inte göra misstag. Välkommen till de kompetenta och komplexa lyftens värld! mobilkranföraren.se 29

30 2 KRANTYPER 2.1 Truckmonterade kranar Truckmonterade kranar var från början lyftkranar monterade på ett lastbilschassi. Det var en praktiskt lösning, men med många begränsningar. Snart utvecklades specialbyggda chassin med integrerade stödben som bättre tålde belastningen från kranen. I vissa delar av landet kallas krantypen på grund av detta för långchassikran. Generellt för denna krantyp är att motor, växellåda och axlar är standardkomponenter som köps in från lastbilsindustrin. I Europa är den här krantypen relativt populär. I Skandinavien har försäljningen av truckkranar länge minskat till förmån för den mer allsidiga allterrängkranen. Förutom lastbilshytten har truckkranen vanligtvis även ett krantorn med förarhytt. De flesta truckmonterade kranar har teleskopiska bomsystem men de förekommer även med fackverksbom. De finns i lyftkapaciteter från cirka 15 till 90 ton. Användningsområden I första hand brukar truckmonterade kranar användas för mindre lyftuppdrag där tillgängligheten är god. De är också vanliga på serviceuppdrag inom olika verksamheter, mycket på grund av sin korta riggningstid. Det är sällan dessa kranar står under lång tid på samma uppdragsställe. För- och nackdelar Den stora fördelen med den här krantypen är god bränsleekonomi och låga driftskostnader. Riggningen är både enkel och går snabbt. Vägegenskaperna är goda och normalt är konstruktionen översiktlig och driftssäker. Till nackdelarna hör att kranen som sådan är lite osmidig då den kräver mer plats jämfört med andra kranar. Med drivning på enbart bakaxlarna och styrning på framaxeln eller det främre axelparet, fungerar den bäst på fast slätt underlag och har sämre framkomlighet i terräng. Äldre truckkranar har teleskopbomkonstruktioner som är tyngre än nyare kranars bommar, vilket begränsar lyftkapaciteten på längre arbetsradier. 30 mobilkranföraren.se

31 2.1 TRUCKMONTERADE KRANAR 2 Fig Tadano TL-350 E En chassimonterad teleskopkran där tillverkaren har producerat både krantornet och chassit. Maxlast: 35 ton. Foto: Björn Granberg Illustration: Liebherr Fig Liebherr LTF 1045 Monterad på chassi från Scania. Detta är en vanlig kombination av kran och chassi i Europa. Maxlast: 45 ton. Foto: fotograf Bengt Dahlberg Fig Björnkran -81 Lyftarbete i Bastuträsk Björnkranen är något av den teleskopbomförsedda mobilkranens urfader. Kranen på bilden har 20 ton lyftkapacitet och är monterad på ett volvochassi. Den har utrustats med en ny fast motvikt från en Volvo grävmaskin. Björnkranar AB låg i Lidköping men konkurrerades ut av tyska och japanska tillverkare. mobilkranföraren.se 31

32 2 KRANTYPER 2.2 Terrängkranar Terrängkranar är tvåaxliga med drift och styrning på alla fyra hjul. Hjulen är stora och de har låg transporthastighet. Denna krantyp har endast en hytt för både körning på väg och manövrering av kranen. Konstruktion är kompakt med torn, chassi, stödben och hjulutrustning väl anpassade till varandra. Bommen är en kort teleskopisk bom som vanligen är utrustad med någon typ av jibb. Lyftkapaciteten är mellan 14 och 120 ton. Dieseldrift är vanligast på terränggående kranar och motorn brukar vara placerad i chassit. Användningsområden Kranen har förhållandevis goda terrängegenskaper och är vanlig på svåråtkomliga uppdrag på ojämna underlag där lasten behöver flyttas hängande i kroken. Krantypen väljs ofta i den tunga industrin eller som extrakran inom bygg- och anläggning för de lyft som ligger utanför de stationära tornkranarnas räckvidd. För- och nackdelar God framkomlighet på fast underlag i terrängen, enkel och snabb riggning och stor smidighet vid uppställning är fördelar hos den här krantypen. Samtliga funktioner sköts vanligtvis från förarplatsen, inklusive stödben. Terrängkranar kräver inte mycket extra uppställningsyta och kan normalt lyfta även på hjul och köra med last i kroken. Vissa, men inte alla terrängkranar klassas som motorredskap klass 2 med max tillåten hastighet begränsad till 30 km/h. Låg transporthastighet innebär att det krävs specialtransport för förflyttningar över stora avstånd. Eftersom terrängkranar endast har två axlar har de ett högt axeltryck. Terrängkranar med maxlast över 30 ton har för högt axeltryck för vanliga vägar och måste alltid transporteras på trailer. Trots terränggående egenskaper krävs en fast terräng för att förflyttning och uppställning ska gå enkelt. Kompaktheten har sitt pris: Det är svårare att komma åt kontrollpunkter än på andra krantyper och den korta huvudbommen kompletteras med fördel med en jibb. 32 mobilkranföraren.se

33 2.2 TERRÄNGKRANAR 2 Foto: flickr wburris Foto: Terex Demag Foto: flickr Iwan Indrawan Foto: flickr Spaudo mobilkranföraren.se 33

34 2 KRANTYPER 2.3 Allterrängkranar Allterrängkranen är en mångsidig väg- och terränggående kran och är den dominerande krantypen i Sverige. Chassit kombinerar de bästa egenskaperna hos truckkranen och terrängkranen. Krantypen har två förarhytter, vanligen stora singelmonterade hjul med styrning och drift på flera axlar, stor markfrigång, hydraulisk fjädring och goda vägegenskaper. Krantypen finns med lyftkapaciteter upp till 1200 ton. Kranar över 500 ton måste vanligen demonteras helt för transport på allmän väg. Allterrängkranar brukar ha hydraulisk teleskopisk bom och finns i ett otal bomkombinationer. Ofta anpassas bom, bomutrustning och lyftkapacitet för de lyft som kranen är tänkt för redan vid tillverkningen. Det gäller särskilt kranar med en lyftkapacitet i området 300 ton och uppåt. Användningsområden Beroende på storlek är den lika användbar inom bygg och anläggning, industrier samt för att resa och serva vindkraftverk. För- och nackdelar Allterrängkranens stora fördel är dess mångsidighet. Den går fint på vägen, har bra framkomlighet i terräng och på ojämna underlag och den är smidig att ställa upp. Kranen är lätt att rigga och särskilt de minsta kranarna är snabbriggade. Vissa kranar kan lyfta utan stödben, vanligtvis bakåt, och förflytta sig med last i kroken. Det är inte ovanligt med allterrängkranar som utrustats med radiostyrning så att föraren kan övervaka lyftet stående bredvid lasten. Nackdelar med större allterrängkranar är att de kräver stor plats när de ska riggas, både för hjälpkranar och för transportfordon. Bomutrustning och motvikter måste ofta demonteras och fraktas för sig. För att transportera de största allterrängkranarna krävs ett stort antal trailers. En omfattande demontering och monteringen gör att etableringen av en stor allterrängkran blir en process som tar både tid och resurser i anspråk. De större allterrängkranarna kräver lång och grundlig utbildning både vad gäller körning, uppställning och riggning. 34 mobilkranföraren.se

MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB

MOBILKRANFÖRAREN. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningens Service AB MOBILKRANFÖRAREN Lärobok i konsten att köra mobilkran Utgiven av Svenska Mobilkranföreningen/Mobilkranföreningens

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Koppla rätt Lyfta säkert

Koppla rätt Lyfta säkert & Koppla rätt Lyfta säkert Säkerhetsguide För arbete med kranar och anläggningsmaskiner Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last måste

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4 Maeda Minikranar Gång på gång visar dessa innovativa maskiner sitt stora värde. Från stenläggning och panelsättning, genom hela spektret av glashantering till restaureringsprojekt, speciella lyftsituationer

Läs mer

CRAMO LIFTGUIDE FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE

CRAMO LIFTGUIDE FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE CRAMO LIFTGUIDE FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE INNEHÅLL Säkerhet 3 Checklista 4 Cramoskolan 6 Minikranar 7 Teleskoplastare 11 Pelarliftar 21 Saxliftar, elektriska 27 Saxliftar, diesel 51 Pelarliftar

Läs mer

Piteå 0911-67045. Umeå 090-131670. Stockholm 08-6275777. Båstad 0431-74400. Malmö 040-291280. Göteborg 031-582000

Piteå 0911-67045. Umeå 090-131670. Stockholm 08-6275777. Båstad 0431-74400. Malmö 040-291280. Göteborg 031-582000 PITEÅ 3D HYRLIFTAR AB är ett svenskt företag, som hyr ut och säljer produktivitetshöjande, ergonomiskt väl anpassade mobila arbetsplattformar samt minikranar, till främst byggnads och installationsbranschen.

Läs mer

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare

Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Snabblåssystemet som gör din lastbil lönsammare Utnyttja vagnparken maximalt med Laxo Låt två bilar arbeta för tre! har möjlighet att få fler körningar, vilket gör att vagnparken utnyttjas fullt ut. 2.

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

Det är vi som är. Vi har varit verksamma inom maskinuthyrning i över 30 år. Vi säljer i dag

Det är vi som är. Vi har varit verksamma inom maskinuthyrning i över 30 år. Vi säljer i dag Det är vi som är Hasses Hyr & Maskin AB Hasses Hyr & Maskin AB Vi har varit verksamma inom maskinuthyrning i över 30 år. Vi säljer i dag många ledande märkesvaror inom olika produktområden, som trädgårdsmaskiner,

Läs mer

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag Kursdelarens A Kranbils ktör på KRANBILSFÖRARE 1(5) Arbetsplatsförlagd del av testmodul, validering eller utbildning Kursdelarens När du dokumenterar den arbetsplatsförlagda delen i nedanstående checklista

Läs mer

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning

Läs mer

P25.6 P28.8. Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

P25.6 P28.8. Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! P25.6 P28.8 Vår vision: ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! ALLFIXAREN - Öka din flexibilitet P25.6 FAKTA MERLO P25.6 Kan traktor-registreras Godkänd dragkrok Kan utrustas med

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall!

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! LYFTA MED FLEXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Paper, Can & Steel, the real deal...

Paper, Can & Steel, the real deal... Paper, Can & Steel, the real deal... PaperMax Teleskopering, kompakt design och oslagbara sikt kännetecknar PaperMax. Den utrymmessnåla Semax-trucken hanterar mer papper på mindre arbetsyta. Funktioner

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Havator Group Presentation av Deltagare

Havator Group Presentation av Deltagare ULTIMATE PROJECT SOLUTIONS Växjö krandagar - Industri 2011-11-09/10 Havator Group Presentation av Deltagare Hans Westerberg - Director Heavy Lifting & Technology 11 år i branschen i olika befattningar,

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR 1 VERSION 2.2 2015-04-13 ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR Det finns möjlighet att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål. En

Läs mer

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET«

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« »SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« FÖRETAG Modern, effektiv och säker teknik står det HAMMAR på din sidlastare är du trygg. År efter år. HAMMAR Twinlock ett exempel på vår patenterade teknik. HAMMAR

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Produktkatalog Lift/Truck

Produktkatalog Lift/Truck Produktkatalog Lift/Truck www.stavdal.se Lilla Liftkatalogen Lilla Liftkatalogen Vi erbjuder ett komplett sortiment av liftar, teleskoptruckar, ställning och materiallyft för allt från små till stora projekt.

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Rysskranen Åkers sjö, Trollhättan Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015 Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Kulturhistorisk värdering/karaktärisering Bakgrund Kranar har genom

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO EN OSTOPPBAR KRAFT DRAGKRAFT I ALL SLAGS TERRÄNG Utöver motoruppgraderingen ruvar 2015 års PONSSE Buffalo på en rad andra förbättringar. Vi har förbättrat

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com

När du satsar på kvalité BISON SKOTARE. www.kranman.com När du satsar på kvalité BISON SKOTARE www.kranman.com Bison 4000 Pris från 197.000:- + moms www.kranman.com 2 Basutrustning Bison 4000 Pris 197.000:- + moms Helgalvat chassi 18hk Vanguard, bensinmotor

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Glid in och väck naturlig uppmärksamhet i de flesta miljöer med Mediaglide. Den ultimata branding-produkten syns väl och tar dig fram lätt där

Läs mer

Arbetsmiljö vid skotning

Arbetsmiljö vid skotning Arbetsmiljö vid skotning Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Infoga bild I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med skotning av skogsbränsle. Till bilderna lyfts

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

newtonfamiljen, från 250 ned till 50 kg

newtonfamiljen, från 250 ned till 50 kg När idéer lyfter! newtonfamiljen, från 250 ned till 50 kg Ett lyft för de anställda som lyfter resultatet för företaget Ekvationen är enkel... Mer blir gjort på kortare tid, med mindre ansträngning. +

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Tjänster Vi utför entreprenad på höghöjd med hjälp av rep, s.k. Rope Access. Detta ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt nå svåråtkomliga platser för att utföra

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran Kärror och vagnar Allt för mycket bärs i händerna på dagens byggarbetsplatser. God markplanering, bra transportvägar och bra städning ger en förutsättning för rationella transporter. Kärrorna bör vara

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Våra rehabprodukter AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 72458 Albstadt Tel: 0 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

SNABBARE LYFT MED BASIC!

SNABBARE LYFT MED BASIC! LYFTA KARTONGER MED Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med ergonomiska lyftlösningar. Vi lyfter allt! SNABBARE

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

L J U D L J U S S C E N B I L D U P P S A L A S W E D E N

L J U D L J U S S C E N B I L D U P P S A L A S W E D E N L J U D L J U S S C E N B I L D U P P S A L A S W E D E N P e r s o n a l Konsertteknik L J U D L J U S S C E N B I L D U P P S A L A S W E D E N Mikael Wibban Viberg General Manager micke@konsertteknik.se

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Rapport. studierna är

Rapport. studierna är Rapport - djupstudie Olycka inom jordbruk med lastväxlarvagn Uppsala, 2010 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djup- eller framkallat en

Läs mer

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet Remissvar 2010-01-14 Dnr 2009:522 Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 1. Om Byggnadsindustrins yrkesnämnd Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är en partssammansatt organisation

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

Pressar NT 11-05 / SE-W

Pressar NT 11-05 / SE-W 11-05 / SE-W 2 Industriell takstolstillverkning med Randeks pressanläggningar Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara magnetfixturer mot ett stålgolv och något

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer