INSTA800 SS System för fastställande och bedömning av städkvalitet :e mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTA800 SS 627801 System för fastställande och bedömning av städkvalitet. 25-26:e mars 2015"

Transkript

1 Kursplan nivå 1-3 SS System för fastställande och bedömning av städkvalitet 25-26:e mars 2015 På INPA AB, Höjdrodergatan 27, Bulltofta ind.omr Malmö INPA AB Höjdrodergatan Malmö Telefon: E-post: Hemsida: i samarbete med 1 (3)

2 o IT-lösningar Kursplan utbildning SS OM STÄDLOGIK är en oberoende aktör inom professionell städplanering och upphandling. Städkvalitet System för fastställande och bedömning av städkvalitet TJÄNSTER erbjuder kompetenta och ledande tjänster inom Städplanering och kalkylering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetskontroll. är en Nordiskt antagen standard som i Sverige går under SIS beteckning SS Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge. KUNDER vänder sig till privata och offentliga fastighetsägare, städverksamheter och upphandlande organisationer. BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR formar lösningar baserade på din verksamhets, dina kunders och dina lokalers behov. Mätbarhet och gemensam värdegrund Svensk städstandard Standarden är ett mätverktyg som möjliggör för köpare och säljare av städtjänster att bedöma uppnådd städkvalitet på Bättre kommunikation samma grunder och med samma förutsättningar. Som Ökad mätbarhet gemensam plattform och värdegrund, förenklar och tydliggör Processinriktning standarden kommunikationen inom städuppdragen. Behovsanpassad utbildning inom SS erbjuder behovsanpassad utbildning inom området SS baserat på hur du berörs av standarden i ditt dagliga arbete. s kursplan följer standardens rekommendationer om kunskapsnivåer avs berörda befattningsroller. Personliga kursintyg tilldelas efter slutförd utbildning. Utbildningen omfattar ej fördjupning inom området Objektiv kontroll och mätinstrument och är inte certifieringsgrundande. Utbildningsnivå Rekommenderas för Omfattning Utbildningslängd Kunskapsnivå 1 Personer i företagsledning, Kännedom om 0,5 dag Lokalanvändare Kunskapsnivå 2 Städare, Förvaltare Använder delar av 1 dag i arbetet Kunskapsnivå 3 Arbetsledare, Inköpare, Ingående kunskaper 2 dagar Kontrollanter om standarden Kunskapsnivå 4 Uppnås genom fördjupad självstudie och praktisk tillämpning av standarden 2 (5)

3 Kursplan utbildning STÄDLOGIK OCH är en oberoende partner inom professionell städplanering och upphandling. Inom området SS och kvalitetskontroll inom städning erbjuder : Utbildningsdag 1 Grundläggande om standardens uppbyggnad, definitioner och begrepp är en Nordiskt antagen standard som i Sverige går under SIS beteckning SS Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge. - Utbildning - Administrationsprogram - Upphandlingsstöd - Oberoende kontroll - Support Kunskapsnivå 1 och 2 Utbildningsdag 1 fokuserar på standardens grundläggande delar med dess uppbyggnad, definitioner och begrepp. Kunskapsnivå 1 genomförs under förmiddagen och vänder sig till dem som ska ha kännedom om standarden SS , t.ex. personer i företagsledning, lokalanvändare med samordnande roll m fl. Kursdeltagare som går utbildning motsvarande Kunskapsnivå 2 får även genomföra enklare praktisk visuell provtagning mot protokoll under eftermiddagen. Agenda utbildningsdag 1; Praktiska moment under dagen; (Kunskapsnivå 1, halvdag fm. Kunskapsnivå 2, heldag) (avser endast Kunskapsnivå 2-3) 09:00 Kursstart med gemensam frukostfika - Visuell provtagning mot protokoll 09:30 Standardens bakgrund, syfte och uppbyggnad 10:30 Huvuddelar, definitioner och begrepp 11:00 Föroreningar och Smutsgrupper 12:00 Lunch 13:00 Protokoll och visuell kontroll 14:00 Kaffe 14:30 Statistisk funktion 15:00 Dagen avslutas Pris per deltagare: Kunskapsnivå 1: 1 500,00 kr Kunskapsnivå 2: 2 500,00 kr Pris anges exkl mervärdesskatt och inkluderar fika, lunch och personliga kursintyg. 3 (5)

4 Kursplan utbildning STÄDLOGIK OCH är en oberoende partner inom professionell städplanering och upphandling. Inom området SS och kvalitetskontroll inom städning erbjuder : - Utbildning - Administrationsprogram - Upphandlingsstöd - Oberoende kontroll - Support Utbildningsdag 2 i det dagliga arbetet är en Nordiskt antagen standard som i Sverige går under SIS beteckning SS Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge. Kunskapsnivå 3 Utbildningsdag 2 fokuserar på standarden ur ett dagligt och administrativt perspektiv. Kontrollprocessen i helhet berörs tillsammans med administration av kontroller och tolkning av mätresultat. Kunskapsnivå 3 vänder sig främst till inköpare, arbetsledare och kontrollanter som berörs av standarden i sitt dagliga arbete. För att genomgå utbildningsdag 2 krävs att kursdeltagaren först genomgått dag 1. Agenda utbildningsdag 2; (Endast Kunskapsnivå 3, heldag) Praktiska moment under dagen; 09:00 Kursstart med gemensam frukostfika - Visuell provtagning mot protokoll 09:30 Återkoppling mot utbildningsdag 1 - Sammanställning av resultat 10:00 Kvalitetsprofiler - Upprätta kvalitetsprofiler 10:30 AQL-, AC- och RC tal 12:00 Lunch 13:00 Provtagningsplaner och statistisk funktion Tolkning av mätresultat från kontroll 14:00 Kaffe Avtal Krav på utformning Programapplikation och hjälpmedel 15:00 Skriftligt test 16:00 Dagen avslutas Pris per deltagare: Kunskapsnivå 3: 4 500,00 kr Pris anges exkl mervärdesskatt och inkluderar fika, lunch och personliga kursintyg. 4 (5)

5 Kursplan utbildning STÄDLOGIK OCH är en oberoende partner inom professionell städplanering och upphandling. Inom området SS och kvalitetskontroll inom städning erbjuder : - Utbildning - Administrationsprogram - Upphandlingsstöd - Oberoende kontroll - Support Kompetensmål Kunskapsnivå 1-3 Inom Kunskapsnivå 1 Besitta allmän kunskap om standardens grunder och tillämpning. Förstå standardens syfte och funktion. Inom Kunskapsnivå 2 Utöver Kunskapsnivå 1 förstå och kunna redogöra för smutsgrupper och kvalitetsnivåer. Inom Kunskapsnivå 3 Utöver kunskapsnivå 2 besitta ingående kunskap om standardens uppbyggnad, definitioner och begrepp. Kunna redogöra för kontrollprocessen i helhet tillsammans med statistiska funktioner. Bekräfta sin kunskap genom avläggande av godkända skriftligt prov under utbildningen. Kunskapsnivå 4 Utöver Kunskapsnivå 3 praktiskt tillämpa standarden tillsammans med fördjupande självstudier och kunskaper om hela standarden. Utbildning inom programapplikationer för PC och mobila system bokas separat med respektive företag/organisation. Om vidarutbildning önskas kan detta bokas separat efter varje organisations behov och inriktning efter slutförd utbildning. Frågor rörande utbildning och programapplikation inom SS besvaras av; Tel (6)

6 Deltagaranmälan utbildning Kunskapsnivå 1-3 Utbildning SS () 25-26:e mars 2015 på INPA AB, Höjdrodergatan 27, Malmö. Kunskapsnivå 1 Kunskapsnivå 2 Kunskapsnviå 3 Avser kursdeltagare nr Avser kursdeltagare nr Avser kursdeltagare nr Företagsuppgifter Företag Org.nr Adress Postnr Ort Kontaktperson Telefon E-post Kursdeltagare Kursdeltagare 1 Kursdeltagare 2 Kursdeltagare 3 Kursdeltagare 4 Kursdeltagare 5 Deltagaranmälan skickas märkt utbildning till; Via e-post: Via post:, Medarbetarhandboken på Almega Förlag (rekommenderas som kurslitteratur).

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

SRFs yrkesutbildningar 2014/2015. Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning. SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning.

SRFs yrkesutbildningar 2014/2015. Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning. SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning. Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand...2 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste titel... 6 Antagningskrav

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Våren 2012 Svea Affärsutbildning Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Välkommen till Svea Affärsutbildningar för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Nytt seminarium! Ordning och reda i företaget Kurser Björn Lundén Information: Bra böcker med 25% rabatt

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer