Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO"

Transkript

1 Närvarande Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO Protokoll från årsmötet för föreningen, vilket hölls Lördagen den 6 februari 2010 på föreningslokalen vid San Juan kyrkan, Compas de San Juan, Coin Caballo Blanco CB4: Nilsson, Billy CB7 and CB19: Bjerring, Anders CB18: Öberg, Max CB20: Bergvall, Jean Brita Bergvall CB30: Wern-Edvardsson, Eva El Gato EG1: Samuels, Anthony (P) EG10: Beattie, Janice EG11: Adams, David EG17: Kennedy Peirson, Noel EG18: Pearson, John Geoff Dunkley EG22: Taylor, Jo EG20: Ross, Gavin EG23: Pedersen, Gunilla EG29: Newton, John Newton, Kate EG29B: Tägt, Börje EG31: Buckle, Sheila EG32: Holmstein, Sören (P) EG33: Maria Rosario Jimenez Garage: Rafael Jimenez Lara Följande medlemmar var representerade med fullmakt : CB Finca Jan Östenius CB3: Christin Andersson CB15: Maria J. Marigil CB16: Dee Riccio CB21: Margaret Brülmann CB22 Ibsen/Slej CB24: Karin Ström EG1: Iris Samuels EG3: Bertil Erkstam EG4: Helena Erkstam EG5: Rolf Haggards EG7: Kathleen Newton EG15: Mark Denyer EG16: Richard Lawcock EG20: May Ross EG21: Alice Madsen representerad av J Newton (EG29) representerad av G. Pedersen (EG23) representerad av E. Wern-Edvarsdsson (CB30) representerad av A. Samuels (EG1) representerad av J. Bergvall (CB20) representerad av A. Bjerring (CB7) representerad av M. Öberg (CB18) representerad av A. Samuels (EG1) representerad av J. Newton (EG29) representerad av J. Newton (EG29) representerad av S. Holmstein (EG32) representerad av J. Newton (EG29) representerad av S. Buckle (EG31) representerad av J. Taylor (EG22) representerad av G. Ross (EG20) representerad av J. Taylor (EG22) 1. Ordförande hälsar välkommen Föreningens ordförande Jo Taylor (EG22) hälsar alla deltagare välkomna. Mötet öppnades kl. 11:00 vid andra kallelsen då tillräckligt många kommit eller var representerade för att stadgeenligt kunna ta majoritetsbeslut. Ordförande lade till en extra punkt på dagordningen Avstängning av väg inom El Gato. Denna punkt kommer att diskuteras under punkt nr 14 nedan. 2. Val av mötessekreterare Ana Belen Banasco de la Rubia valdes att föra protokoll på spanska. Page 1 of 6

2 Kate Newton (EG29) valdes för att föra protokoll på engelska. Eva Wern-Edvardsson (CB30) valdes för att föra protokoll på svenska. 3. Val av justeringsmän Gavin Ross (EG20) och Anthoy Samuels (EG1) valdes att justera protokollet. 4. Godkännande av kallelse till årsmötet Det godkändes att mötet kallats i enlighet med gällande stadgar. Mötet öppnades vid andra kallelsen då tillräckligt många var närvarande eller representerade för eventuella omröstningar. 5. Genomgång av antal närvarande, lista på ägare samt fullmakter Tillräckligt många närvarande samt fullmakter från betalande medlemmar fanns för att gå vidare med mötet på ett stadgeenligt sätt. 6. Val av rösträknare för mötet John Pearson (EG18) och Sören Holmstein (EG32) valdes som rösträknare. 7. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte och extra ordinarie årsmöte Protokollet godkändes utan tillägg. Förslag Tillstyrkande Max Öberg Anthony Samuels Frågor som togs upp på föregående årsmöte a. Domstolsförfarande för de utestående fordringar som finns för uteblivna medlemsavgifter har initierats. Inlämnade men ännu inte avgjorda i rätten. i. Ett anbud på 771 har kommit in från vårt försäkringsbolag för att täcka kravavgifter, domstolsförfaranden samt garantier för arbete och tjänster Denna punkt skulle läggas till vår tnuvarande försäkringsbrev och ordförande bad om synpunkter på detta. John Newton (EG29) påpekade att detta skulle göra att den totala försäkringskostnaden för urbanisationen skulle uppgå till per år, vilket motsvarar 6 st. medlemsavgifter och därmet torde kostnaden bli för hög. b. Mark bredvid EG9: Troligtvis har den nuvarande boende flyttat, men äger fortfarande fastigheten. Ordförande kommer nu att undersöka huruvida den boende kommer tillbaka och om hon inte gör det, så kommer staketet att tas ned. Antony Samuels (EG1) undrade hur detta skulle kunna påverka kostnaden för trädgårdsmästaren. Det förklarades att detta skulle inte påverka kostnaden. Det bekräftades också att representanter från kommunen har besökt urbanisationen ett antal gånger under året med anledning av den pågående revideringen av detaljplanen, vilket innebär att de kommer att återkräva all gemensam mark till grönområde Green Zone. Alla tomter kommer att jämföras med fastighetsregistret och alla tveksamheter kommer att undersökas. c. Finansiell sammanställning skulle ha skickats ut tillsammans med andra kallelsen enligt beslut föregående år. Ordförande bad om ursäkt för att detta inte gjorts men lovade att det skulle ske nästkommand år. d. Tveksamheter och olikheter i stadgarna mellan de olika språken. Max Öberg bekräftade att han inte kommit längre än tidigare. Page 2 of 6

3 8. Årsrapporten Ordförande presenterade årsrapporten och kopior fanns tillgängliga och översatta till spanska och svenska på årsmötet. Rapporten finns också på webbsidan: Geoff Dunkley (EG18) föreslog också att mötet skulle ge ett stort tack till John Newton (EG29), Juan A Molina Jiménez (EG33), Gavin Ross (EG20) och ordförande för det stora arbete som lagts ned på den pågående elektriska installationen. 9. Finansiell rapport Finansrapporten presenterades av kassören Ana Belen Banasco de la Rubia. Den föreslagna budgeten för 2010 liknar den för Om någon önskar titta mer i detalj på räkenskaperna så finns de tillgängliga på Ana Belens kontor mitt emot kyrksalen. 10. Diskussion och godkännande av styrelsens arbete 2009 a. Anthony Samuels (EG1) hänvisade tillbaka till punkt 7 a (i) och ansåg att den tillkommand försäkringspremien var mycket dyr. Gavin Ross (EG20) frågade om alla kostnader täcks av domstolsförfarandet? Ana Belen bekräftade att alla de kostnader som urbanisationen haft, täcks av ett lycksamt domstolsförfarande. Ordförande frågade om någon önskade att styrelsen skulle gå vidare med försäkringsfrågan och kostnaden på 771. Ingen tyckte det var en bra idé, så frågan kommer inte att föras vidare. b. Anthony Samuels (EG1) hänvisade tillbaka till punkten 7 b och frågade hur mycket som trädgårdsmästaren fick betalt? Det förklarades att trädgårdsmästaren har en fast lön om 250 per månad, och en lista med uppgifter som ska färdigställas. (Dessa fanns inte tillgängliga på mötet, men beskrivs nedan): Veckovis Säkerställa att sopstationen och brevlådor inte är skräpiga Sopa trappan mellan El Gato och Caballo Blanco Hålla alla trädgårdsområden fria från ogräs Hålla alla områden/vägar fria från ogräs Hålla alla vägkanter fria från ogräs Hålla de gräsbevuxna områdena välklippta och uppsnyggade Tala med Noel om ev. arbeten som behöver göras Rapportera arbeten som borde genomföras till Noel Se att gatubelysningens lampor fungerar Månadsvis Ta fram tidsrapportering, kvitton och fakturor Vid behov Hålla alla avlopp/rännstenar fria från lera, gyttja och ogräs Lyfta på avloppsgaller och rengöra 11. Diskussion och godkännande av budget för 2010 Följande medlemmar har utestående skulder till föreningen per : El Gato Caballo Blanco Page 3 of 6

4 EG9 Radcliffe 300 CB1 Aspeheim 300 EG12 Martin 1000 CB34 Ramos 300 EG19 Sarginsson 900 EG24 Lundboe 800 Garage Lara 135 Summa Summa 600 a. Gavin Ross (EG20) påpekade att de utestående medlemsavgifterna måste värderas till 330 för 2009 års avgifter. Detta höll man med om men räkenskaperna avser och denna högre fordran uppstår först dagen efter. b. Anthony Samuels (EG1) framhöll att betala sin årsavgift på avbetalning är en bra idé. Ordförande bekräftade att det är fullt möjligt att betala årsavgiften månadsvis med autogiro. c. Jean Bergvall (CB20) påpekade att räkenskaperna inte innehöll uppgifter om medlen i den elektriska fonden. Det bekräftades att detta hölls separat och på ett annat konto i banken. d. Jean Bergvall (CB20) om placering av garaget som nämnts tidigare. Det förklarades att det fanns vid andra infarten till El Gato. 12. Val av styrelse för Jo Taylor återvaldes enhälligt som ordförande. Ana Belen Banasco de la Rubia återvaldes som kassör. Följande medlemmar valdes in i styrelsen: Eva Wern-Edvardsson (CB30) Geoff Dunkley (EG18) Noel Kennedy (EG17) Hans Malmstrom (EG5) Jean Bergvall (CB20) David Adams (EG11) Val av revisor 13. Gunilla Pederson valdes att revidera bokföringen för Övriga ärenden 14. a. Den elektriska installationen John Newton(EG29) informerade mötet om dagsläget. Ett kontakt har tecknats med Sevillana, vilket gör att vi får tillgång till materiel gratis. Ett kontrakt har tecknats med Inbradi, vilket betyder 50 % betalning vid start, 40 % när arbetet är slutfört samt de återstående 10 % när installtionen är överförd och godkänd av Sevillana. Vi har också en 12 månaders garanti på arbetet. Vi anser att vi inte ska betala en byggnadslovsavgift medan kommunen kräver oss på Ägaren till Inbradi försöker få avgiften borttagen för oss. Kommunen krävde också ett belopp på som säkerhet, i det fall som Inbradi inte skulle kunna färdigställa installationen. Igen måste vi tacka Inbradi, som ställde denna säkerhet för vår skull. Om de inte hade erbjudit oss detta, hade vi inte kunnat starta projektet. Gavin Ross projektledare (EG20) informerade mötet om att installtionen har börjat utföras med en mycket hög standard. Det tar längre tid än vad som förut angivits, men det gör ett mycket bra arbete. Från början skulle gatubelysningen ha varit med i arbetet, men efter möten med kommunen, så finns det en möjlighet att under den nya detaljplanen, så kommer gatubelysningen att installeras av kommunen. Därför läggs nu endast kanalisation för Page 4 of 6 detta samtidigt med det övriga.

5 kommunen, så finns det en möjlighet att under den nya detaljplanen, så kommer gatubelysningen att installeras av kommunen. Därför läggs nu endast kanalisation för detta samtidigt med det övriga. Sheila Buckle (EG31) om det kommer att utföras något arbete för de fastigheter som ännu inte är med i projektet? Det bekräftades att alla fastigheter får tom kanalisation till sin resp. mur. Noel Kennedy (EG17) informerade om att CB15 fått ett anbud på 600 för ny mätare och byte av mätare. Tidigare, på det extraordinarie årsmötet den 5 december, hade informerats om att varje fastighetsägare behöver ha sin mätare på den yttre muren mot gatan vid sin fastighet och att det är denna mätare som kan anslutas. Varje fastighetsägare måste se till att ha sin mätare på utsidan av sin mur i tomtgräns enligt Sevillanas standard som nu kräver att två rör måste gå in i mätaren, och där det nu finns en gammal liten mätare, måste den ersättas med en ny. b. Underhåll av det gamla systemet Det var överenskommet vid det extraordinarie årsmötet , att underhålla det gamla systemet fram till årsmötet år 2011 och därefter ta upp frågan på varje årsmöte för eventuell fortsättning. c. Betalning av det nya elektriska systemet genom delbetalningar Ett brev hade mottagits från Iris Samuels (EG1) med önskemål om: Att de som inte kan betala hela beloppet för att installera det nya systemet kan sluta ett avtal med Urbanisationen om att betala månatliga belopp för systemet på grundval av sin ekonomiska situation och därmet anslutas till det uppgraderade systemet vid tidpunktern för installationen. Anthony Samuels förklarade att de inte kunde få ett lån och antog att det gamla systemet inte kommer att hålla så länge. Han trodde att de 11 fastighetsägare som ännu inte anslutit sig till projektet, borde tillåtas att betala genom delbetalningar. Om alla kom med på detta sätt skulle urbanisationen spara ca 1000 för underhålla av det gamla systemet som då kunde stängas av. Ordförande svarade att hon skulle dra streck vid 3 personer som talade emot detta. Anders Bjerring (CB7) påpekade att föreningen hade ju redan betalat till Inbradi och förutsatt att alla elva ansluter sig, borde detta tillåtas. Sheila Buckle (EG31) om det fanns någon som inte ville ha den nya installationen, till skillnad från om de inte har möjlighet att betala? Ordförande bekräftade att det finns fastighetsägare som inte vill ansluta sig emedan de inte använder sina hus i någon större utsträckning. David Adams (EG11) förstod att flera har problem med finansieringen, men inte heller han hade haft det lätt att ta fram summan i fråga. Om detta förslag skulle röstas fram, skulle han också vilja betala med delbetalningar och därmed få sina inbetalade tillbaka. Jean Bergvall (CB20) frågade vad som skulle hända när en fastiget som ännu inte betalat till fullo blir såld. Det bekräftades att detta skulle ses som en extraordinarie avgift belastad på fastigheten, och därmed kan det legalt drivas in när fastigheten blir såld. Förslag: Att tillåta att fastighetsägare delbetalar för den elektriska installationen. Förslaget antogs inte: endast 11 för. Ordförande bekräftade att det fortfarande fattades för den elektriska installationen. Alla som har lovat att betala för a) installationen b) förskottsbetalning av medlemsavgiften, bör göra detta snarast till det för uppgiften avsedda kontot: Page 5 of 6

6 installationen. Alla som har lovat att betala för a) installationen b) förskottsbetalning av medlemsavgiften, bör göra detta snarast till det för uppgiften avsedda kontot: Account Name: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CABALLO BLANCO-EL GATO IBAN: ES Swift: UCJAES2M d Max Öberg hade återigen önskat att hushållen betalar extra för att få kanalisation för telefonkablarna medlagda samtidigt som det grävs för installation av det nya elektriska nätet. Max Öberg (CB18) önskade att frågan återigen skulle tas upp. Det förklarades att kostnaden för Telefonicas kanalisation som uppgavs på det extraordinarie årsmötet , endast var en uppskattning och kan vara annorlunda. Sevillana tillåter inte heller att kablar läggs i samma diken som elkablar. Om detta händer, så kommer de inte att godkänna installationen. e. Stängning av gata inom El Gato Det hade kommit ett brev från EG10 som informerat om vägens dåliga beskaffenhet till följd av det myckna regnandet. Frågan hade rapporterats till polisen, kommunen samt till försäkringsbolaget. Ett hinder har nu placerats för att stoppa trafiken och en skylt om Stängd gata skall inköpas för att sätta vid infarten. Sheila Buckle (EG31) att detta nu innebär ett större problem vid behov av brandbil på grund av den smala gatan vid EG4. Ordförande bekräftade att kommunens detaljplan kommer att ta upp denna svårighet. Om det brinner, MÅSTE fastighetsägare fråga efter en liten brandbil då vägen inte tillåter den större varianten, särskilt vid Ullas kurva och på grund av den nu avstängda vägen inom El Gato enligt ovan. Anthony Samuels (EG1) om problemet hade uppstått eftersom arroyan blivit igenfylld? En undersökning kommer att genomföras för att ta reda på orsaken. Årsmötet avslutades kl Nästa ordinarie årsmöte planeras till februari Jo Taylor Ordförande Page 6 of 6

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Under styrelsemötet kommer styrelsen ta upp en rad viktiga frågor inför 2011 och 2012. Det är minskt sagt en viktig tid vi har framför oss. Så här

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24

Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24 1 Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24 Deltagare: Bengt Fransson Hillo Nordström Miroslav Zdencanovic Owe Eriksson Krister Johansson Ej närvarande 1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt. 2. Informerades

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. ÅRSMÖTE 2006... men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer