Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Kårstyrelsemöte 13"

Transkript

1 KALLELSE VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: David Ådvall c. Godkännande av föredragningslistan d. Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 1. Ekonomiska rapporter (April) 2. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) Organisation 3. Avrapportering Verksamhetsplan k) Utred internationella studenters behov och önskemål på Chalmers studentkår 4. Beslutsunderlag: Ansvarsfrihet KORK 2013/ Beslutsunderlag: Arbetsgrupp för miljöarbete 6. Beslutsunderlag: Stadgeändring V-sektionen 7. Teknologsektionsäskning M-sektionen: Välkomstkalas 8. Teknologsektionsäskning M-sektionen: Sammanhållningsdag för sektionsaktiva 9. Teknologsektionsäskning M-sektionen: Övningssektionsmöte Val av representation a. Anställningskommittén i. Grupp 1, ordinarie Filip Kleverud, h09 ii. Grupp 1, suppleant iii. Grupp 2, ordinarie iv. Grupp 2, suppleant b. Utbildningsområdesrepresentanter Bea Bengtsdotter, kfkb11 Hanna Sundström, m09 Gustaf Edman, kfkb12 i. ASAM, ordinarie Linda Wäppling, a13 ii. EDIT-I, ordinarie Josefin Malmgren, i13 1 av 4

2 KALLELSE VO c. CBK d. CFFC iii. KFM, ordinarie iv. MATS, ordinarie Olof Steinert, f11 Hedvig Olsson, m12 i. Ordförande (nominering föreligger) Markus Bergland, it13 i. Ordförande (nominering föreligger) Simon Holm, z12 ii. Kassör (nominering föreligger) iii. Ledamöter e. CHARMk Evelina Ericsdotter, h12 Andreas Pegelow, it13 Ebba Eliasson, v13 Elin Janebäck, td14 Gerardo Telese, v12 Johanna Olovsson, m13 Oscar Eliasson, v10 Tommy Dam, k13 i. Ledamöter Alexander Liljenhed, v11 f. CHARMs referensgrupp g. CIRC h. FestU Angelica Gylling, kfkb11 Björn Karlsson, f12 Filip Lundkvist, h14 Iris Hultgren, ae14 Jacob Larsson, d14 Jim Collander, i14 Linda Holmqvist, h13 Linnea Viklund, kfkb13 Lovis Göthberg, m12 Mattias Bäck, v13 Nour Adilien, kfkb12 Robin Sveningsson, it13 Sofie Franzén, i11 i. Ordförande Karin Hill, v09 i. Ledamöter Narendra Chillara, m14 Niklas Lindstöm, v14 i. Ordförande (nominering föreligger) Albin Hessleryd, z13 ii. Kassör i. GasqueK j. JämK Jesper Carlsson i. Ordförande (nominering föreligger) Sabina Söderstjärna, f12 i. Ordförande (nominering föreligger) Gina Bjelkenstedt, m13 2 av 4

3 KALLELSE VO Politik 10. FuM k. LoB ii. Ledamöter David Hallberg Jönsson, it13 Linn Lyster, f14 Peter McEvoy, f13 Pia Westerbergh, f13 Sara Johansson, it12 Vidar Nelson, f13 i. Ordförande (nominering föreligger) Oscar Johansson, z12 ii. Kassör (nominering föreligger) l. Marskalkämbetet Viktor Palmqvist Berndtsson,z11 i. Ordförande Linnea Jörgner, kfkb11 ii. Ledamöter m. Programkommittén PU Christoffer Sandlund, d12 Sofia Andersson, d11 Gabriella Wåssén Cecilia Hernqvist, h12 i. Ordförande Andreas Pettersson, h13 ii. Kassör iii. Ledamöter n. Pyrot Maria Magnusson, k13 Viktor Insgård, z11 Erik Lundin, kfkb13 Sebastian Lund, d13 Fredrik Boldizar, z11 Una Slipac, f12 i. Ordförande (nominering föreligger) Sven Åkersten, z11 ii. Kassör (nominering föreligger) o. Tofsen Emma Lorentzon, kfkb14 i. Ordförande (nominering föreligger) Lovisa Jäberg, it13 p. Veraspexet 11. Nationell politik 12. SFS 13. GFS Samarbeten 14. Reftec i. Kassör (nominering föreligger) Torbjörn Nilsson, f14 a. Remissanmodanden 3 av 4

4 KALLELSE VO Fastställande av Per Capsulam 15. Fastställande av Per Capsulam Avge Propositioner Fullmäktigemöte 8 ( ) Avslutande formalia 16. Meddelanden a. Kommande födelsedagar i. 27/5: Axel Jarenfors, VO 11/12, 29 år VO ii. 31/5: Anders Karlsson, vso 10/11, 29 år iii. 31/5: Clara Tholin, UO 09/10, 30 år iv. 2/6: Calla Ahlborg, Hedersledamot, 87 år vso v. 5/6: Malcolm Granberg, HA 13/14, 23 år HA vi. 9/6: Torbjörn Lundh, Inspektor, 50 år vii. 10/6: Lena Mårtensson, SO 13/14, VO 14/15, 24 år viii. 13/6: Dan Li, vuo 11/12, 25 år ix. 13/6: Folke Hjalmers, VO 64, 75 år b. Övriga 17. Föregående mötesprotokoll 18. Övriga frågor 19. Nästa möte KS14 den 16 juni klockan 09: Månadens viktigaste händelser 21. Rykten, skvaller och dementier 22. Mötets avslutande UO KO KO KO vuo VO På uppdrag av styrelsens ordförande, Lena Mårtensson Vice kårordförande 4 av 4

5 Chalmers Studentkår Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 12:33 Räkenskapsår: Senaste vernr: F Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader 2 500, ,00 0, , Inventarier , ,00 0, , Ack avskrivning inventarier , ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 2 500, ,00 0, ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1311 Aktier i Företagsgruppen , ,89 0, , Aktier i andra företag 819,00 819,00 0,00 819, Derivat långfri värdepappersinneh , ,74 0, ,74 S:a Finansiella anläggningstillgångar , ,63 0, ,63 S:a Anläggningstillgångar , ,63 0, ,63 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar, externa , , , , Kortfristig fordran hos anställda o arvoderade 1 608,00 68, , , Kortfristig fordran hos kommittéer , , , , Skattekonto ,00 260, , , Kortfristig fordran hos företagsgruppen , , , , Övriga kortfristiga fordringar , , , , Utlägg som skall faktureras 0,00 73, , , Upplupna ränteintäkter , ,00 0, , Övriga förutbet kostnader o uppl intäkter , , , ,88 S:a Fordringar , , , ,36 Kassa och bank 1912 Kassa 2 (Johanneberg) , , , , Kassa 3 (Gasquen) , ,00 0, , Kontanter på väg 0, , ,00 0, Bankkonto , , , , Kortförsäljning 420, , ,00 0, Notariatkonto , ,60 0, , Placeringskonto , ,00 0, , Kårhus på landet , ,60 0, ,60 S:a Kassa och bank , , , ,30 S:a Omsättningstillgångar , , , ,66 S:A TILLGÅNGAR , , , ,29 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2061 Byggnadsfonden , ,41 0, , Avancez-fonden Kårens Framtid , ,43 0, , Cortègefonden , ,28 0, , Follinfonden , ,99 0, , Investeringsfonden LoB , ,69 0, , Teknologföreningens PS fond -579,04-571,04 0,00-571, Gasque-fonden , ,45 0, , Spexfonden , ,70 0, , PU och LoBs Filmfond , ,40 0, , Kollekten , ,00 0, , Tofsen-fonden , ,64 0, , CFFCs Exponeringsfond , ,99 0, , Kårhus på landet - fond 0, ,00 0, , Balanserat resultat , ,24 0, , Resultat föregående år , ,27 0, , Årets resultat , ,51 0, ,51 S:a Eget kapital , ,04 0, ,04

6 Chalmers Studentkår Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 12:33 Räkenskapsår: Senaste vernr: F Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans Kortfristiga skulder 2401 Sekt.avg CH28, Affärsutveckl.& Entrep. -40, ,00-120, , Sekt.avg 19, Informationsteknik -120, ,00-440, , Sekt.avg 22,24,25,27 H-Ingenjörsteknologerna -320, ,00-765, , Sekt.avg F01, Fysikteknologerna -80, ,00-400, , Sekt.avg M02, Maskinteknologerna -240, ,00-840, , Sekt.avg E04, Elektroteknologerna -200, ,00-520, , Sekt.avg V05, Väg-o Vattenteknologerna -600, ,00-760, , Sekt.avg K06, Kemiteknologerna 0, ,00-400, , Sekt.avg A07, Arkitektur -260, , , , Sekt.avg A08, Data -330, ,00-520, , Sekt.avg I09, Industriell Ekonomi -400, ,00-720, , Sekt.avg Dokt 16, Doktorandsekt -930, , , , Sekt.avg Sjö 20, 23, S03 Skepps -120, , , , Sekt.avg CH10, Z- Automation & Mek. -80, ,00-240, , Sekt.avg KF11, Kf/Kb -40, ,00-320, , Sekt.avg CH18, Teknisk Design -40, ,00-40, , Leverantörsskulder, kommittéer ,00-625, , , Avgift SFS 0,00-320,00-101,00-421, Avgift GFS 0,00-542,00-64,00-606, Differens Kåravgifter -255, ,00 859,00-460, Leverantörsskulder, externa , , , , Leverantörsskulder, företagsgruppen , , , , Skatteskuld , , , , Personalens källskatt , , , , Sociala avgifter , , , , Deposition lokalhyra stuga & bastu , ,00 500, , Deposition lokalhyra Järnvägsvagn , , , , Deposition hyra nycklar , , , , Elmbergs fond (Klädbidrag en KS beslut) , ,00 0, , Heymans fond (klädbidrag, enl. inspekt) , ,58 0, , Samlingsfonden , ,97 0, , Övriga kortfristiga skulder, kommittéer ,74 0,00 0,00 0, Övriga kortfristiga skulder, företagsgruppen 0,00-116,25 0,00-116, Upplupna semlöner , , , , Upplupna sociala avgifter , , , , Upplupen särskild löneskatt , , , , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , , OBS-konto , , , ,22 S:a Kortfristiga skulder , , , ,67 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,71 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , , ,58

7 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 1 (3) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Intäkter kårhusbidrag Sponsring Annonsintäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Partistöd Valomkostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader

8 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 2 (3) apr / Prognos 2014/ Drift Reparation Underhåll Hyra och leasing Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Efterdonationskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

9 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 3 (3) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

10 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Intäkter kårhusbidrag Sponsring Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Administrativa kostnader Personalkostnader Lönekostnader Summa kostnader

11 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Finansiella kostnader -126 Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

12 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Kåravgifter Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Intäkter kårhusbidrag Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader

13 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 2 (2) Personalkostnader apr / Prognos 2014/ Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter 28 Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

14 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Utdelning fonder Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Personalkostnader Lönekostnader Internutbildning Summa kostnader

15 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Finansiella kostnader -60 Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

16 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen 1 (1) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Administrativa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

17 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Övriga ersättningar och intäkter Intäkter kårhusbidrag 585 Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader

18 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 2 (2) apr / Prognos 2014/ Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

19 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Projekt Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

20 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

21 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Nyinköp inventarier Resekostnader Information -835 Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader -137 Projekt Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader

22 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 2 (2) apr / Prognos 2014/ Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

23 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Rörelsens kostnader Direkta kostnader Partistöd Valomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

24 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 2 (2) apr / Prognos 2014/ Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

25 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Efterdonationskostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter

26 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 2 (2) apr / Prognos 2014/ Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

27 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Övriga ersättningar och intäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Rörelsens kostnader Övriga kostnader Reparation Hyra och leasing -109 Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

28 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

29 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

30 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

31 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter 1 1 Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

32 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 2 (2) apr / Prognos 2014/ Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

33 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

34 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 2 (2) apr / Prognos 2014/ Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

35 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Personalkostnader

36 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 2 (2) apr / Prognos 2014/ Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

37 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Internutbildning

38 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 2 (2) apr / Prognos 2014/ Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

39 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter -898 Internutbildning

40 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 2 (2) apr / Prognos 2014/ Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

41 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Medel från Chalmers Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

42 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 2 (2) apr / Prognos 2014/ Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

43 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

44 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 2 (2) apr / Prognos 2014/ Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

45 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Annonsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Internutbildning Summa kostnader

46 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

47 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

48 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 2 (2) apr / Prognos Rörelseresultat efter fin poster / Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

49 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 24 Idrottskommitten 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

50 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 24 Idrottskommitten 2 (2) apr / Prognos 2014/ Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

51 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt 1 (2) Rörelsens intäkter apr / Prognos 2014/ Utdelning fonder Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

52 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt 2 (2) apr / Prognos Rörelseresultat efter fin poster / Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

53 ENHETSRAPPORT Presidiet Rapport till KS13 från Presidiet Utfört kalendarium 1 april Workshop om nästa års verksamhetsplan med fullmäktige 2 april KO på Styrgruppsmöte - Campusutveckling 2 april Kårledningen lediga halvdag 7 april KO på Kanslimöte med rektors kansli 7-8 april KO på KORK 9 april Kårstyrelsemöte april KO på programsläpp för Cortègen april KO på ledighet 19 april Kårledningsinval (del 1 av fullmäktigemöte 7) 21 april VO håller kommittéekonomiforum 22 april KO på Styrelsemöte Chalmers tekniska högskola AB 22 april Fullmäktigemöte 7 23 april VO höll Kårledningsutskottsmöte april VO på EKABs styrelsemöte 27 april KO på Styrelsemöte Företagsgruppen 27 april KO på Styrgruppsmöte MOOC 28 april KO på möte om miljöarbete inom kåren 30 april Valborgsfirande 5 maj Kårstyrelsemöte 12 6 maj Bolagsstämma för Företagsgruppen 7 maj KO på Lokalförsörjningsråd 7 maj VO och vso höll Kommittéordförandeträff 11 maj VO höll Kårledningsutskott maj KO och delar av högskolans ledning på myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet 13 maj VO på ledighet 15 maj KO på ledighet 18 maj Avslutning med sektionsstyrelserna 20 maj Fullmäktigemöte 8 1 av 5

54 ENHETSRAPPORT Presidiet Reflektioner KO Tiden sedan det senaste kårstyrelsemötet har blandats av sjukdom och ledighet vilket ställt höga krav på effektivitet och fokus under tiden på kontoret. Det har i sin tur har tagit extra mycket energi vilket gjort att jag känner mig sliten just nu. Dock hägrar överlämningen och jag ser verkligen fram emot att få sammanfatta det arbetet som skett under året och lämna över det på ett bra sätt. VO Det märks att året börjar gå in i sin slutfas då mycket fokus ligger på överlämning och att få klart årets projekt. Det känns också i kropp och sinne att året har slitit på mig en del och sommarens ledighet kommer bli välbehövlig. Det känns dock viktigt att göra den sista delen av arbetet bra för att lägga en bra grund för nästa års Kårledning och kunna vara ett bra stöd för dem under nästa år. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB Den årliga bolagsstämman är nu genomförd och nya styrelser är fastställda. Vidare kommer konstituerande styrelsemöten hållas under den kommande perioden. I övrigt har fokus i styrelsen legat på att fastställa årsredovisningen. Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB) Sedan senaste rapportering har en ny styrelse valts in till både EKAB och EmKAB, vilken är samma för dem båda. I de nya styrelserna har studentplatserna utökats från två till fyra. Av dessa utgörs två utav Vice kårordförande och Husansvarig. Ekonomi och kassörer Arbetet med budgeten för verksamhetsåret /2016 har resulterat i en proposition till Fullmäktigemöte 8. Arbetet inkluderar många olika parter inom organisationen då budgeten rör hela kårens centrala ekonomi, utöver de decentraliserade kommittéerna (Bobspexet, CCC, CFFC, FestU, LoB, PU, Pyrot, Svea och Veraspexet). En del mindre förändringar har skett för att möjliggöra nya satsningar. Samtidigt kommer CHARM 2016 ha lokalproblem på grund av ombyggnationen av Vägoch vatten samt Arkitekthusen. Detta resulterar i att färre företag får plats på mässan och CHARM kommer i dagsläget ha svårt att överträffa sitt budgeterade resultat. Mer om detta går att läsa i budgetpropositionen som lades till fullmäktige. Fullmäktige Fullmäktigemöte 7 har varit uppdelat i två delar sedan en tid tillbaka, den första delen innehåller val av nästa års kårledning och den andra delen fungerar som ett vanligt möte. På del 1 valdes en nästan fullständig kårledning, exklusive posten för Arbetsmarknadsenhetens ordförande vilken sattes vakant. 2 av 5

55 ENHETSRAPPORT Presidiet Under del 2 av mötet så beslutades det om ett nytt prioriterat område Stärka kopplingen mellan teknologens chalmerstid och framtida arbetsliv, nya ställningstaganden om bostads- och studiemedelspolitik, utredning om kårledning skild från kårstyrelsen skall tas upp igen vid Fullmäktigemöte1 2020/2021. Fullmäktige antog även en strategi för personlig utveckling, en reviderad likabehandlingspolicy och policy för företagsrelationer och diskuterade Emilias Kårhus ABs ägardirektiv. Under fullmäktigemöte 8 behandlades ny budget och verksamhetsplan samt ställningstaganden om hur högskolan placerar institutioner och program samt ett inriktningsbeslut om att kåren centralt skall bli kontantfri, förutsatt att det går att lösa praktiskt för alla studenter. Fullmäktige vakantsatte åter igen posten som ordförande i Arbetsmarknadsenheten vilket gör att posten nu kommer väljas in av Kårstyrelsen. Sektioner I mitten av maj hölls en avslutning med pågående samt avgående Kårledning och hela sektionsstyrelserna, sittande, pågående och avgående, för att tacka för året och inleda ett gott samarbete för nästa verksamhetsår. Utskott och forum Sektionsekonomiforum Under senaste mötet diskuterades hur sektionerna arbetar med preliminär budget, något fler och fler har börjat med, samt vad som är viktigast att lämna över som avgående sektionskassör till sin efterträdare. Under övriga frågor diskuterades hur sektionerna har arbetat med att bli kontantfria samt ett erbjudande de har fått kallat Beam Wallet. Kommittéekonomiforum Under mötet fick kassörerna dela med sig av det gångna kvartalet och utvärdera året. Kommittéordförandeträffar (KoT) Under senaste mötet diskuterades kontinuitet och hur man är en bra företrädare. Eftersom detta mötet var sista inför mottagningen diskuterades även denna. I slutet utvärderades årets möten. Kårledningsutskottet (KU) Under sista delen av våren har medlemsmätningens resultat, Studentrösten, överlämning och kontinuitet diskuterats samt deltagarnas egna frågeställningar. Till det sista mötet hölls en utvärdering av året som gått, den håller på att sammanställas i skrivande stund för att sedan lämnas över till nästa år. Interna projekt Arbete för en bättre situation för Kårledningen Under den senaste tiden har en workshop med Kårledningen hållits för att diskutera lösningsförslag på de arbetsrelaterade problemen som finns för Kårledningen. Fokus har legat på att konkretisera de förslag som tagit fram i och med tidigare utredningar men även genom att ta fram helt nya förslag. Nu 3 av 5

56 ENHETSRAPPORT Presidiet samlas alla inkomna tankar ihop till en konkret handlingsplan som skall klubbas och genomföras av nästa års Kårledning. Överlämningen Just nu pågår schemaläggning för överlämningen, större delen av att planera de gemensamma passen och aktiviteterna är klara. Som hjälp i att genomföra överlämningen på ett bra sätt har före detta Kårledningsledamöter tillfrågats för att hjälpa till. Fokus ligger nu i att få klart det sista med de postspecifika delarna på överlämningen. Därefter påbörjas överlämningen i början på juni. Högskolan Administration och Service (AoS) Inget nytt att rapportera. Campusfrågor På styrgruppsmötet för campusutveckling låg fokus på uppstart och att hitta rollen på grupperingen. En svårighet är platsen inom organisationen och skärningen mot bland annat lokalförsörjningsrådet. Förhoppningen är att det skall finnas en kartbild över hur campusfrågor diskuteras och inom vilka projekt det diskuteras. I övrigt gjordes en mindre inventering av miljöarbete på högskolan. Under det senaste Lokalförsörjningsrådet låg fokus på förarbetet till en övergripande strategisk plan över campusutveckling för båda campus. I diskussionen lyftes allt från problematik med trångboddhet till möjligheter för expansion av olika verksamheter. Arbetet kommer att återupptas under hösten i rektors ledningsgrupp. Högskoleledning I rektors ledningsgrupp har de senaste veckorna kretsat kring departementsmedelsfördelningsmodellen och dess implementeringsprojekt. De första delleveranserna i projektet är inlämnade och godkända, nu väntar leverans på nästa del som är beräknat att ske under maj månad. Vidare så har ministern för forskning och högre utbildning, Helene Hellmark-Knutsson besökt Chalmers och träffat rektors ledningsgrupp. Vid mötet presenterades Chalmers på ett övergripande plan med fokus på utbildning, forskning och nyttiggörande samt Chalmers styrkeområden. Myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet som Kårordförande, Rektor, Vicerektor för grundutbildningen samt Cheif Process Officer deltog på finns att läsa om i kårens blogg. Externt Samarbeten RefTec Inget nytt att rapportera inför överlämningen i juni. 4 av 5

57 ENHETSRAPPORT Presidiet Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) På det senaste mötet med arbetsgruppen för GFS ideologi var tyvärr deltagandet lågt. Dock var syftet att ta fram en tidsplan för vidare arbete och sammanfatta målbilden med det. Tanken är nu att avrapportera arbetet till och med oktober för att kunna ge underlaget till styrelsen att ta med sig in i vidare diskussioner gällande GFS organisation. Externa projekt Miljöarbete inom Chalmers Studentkår Under Chalmers hållbarhetsdag så diskuterades bland annat hur studentkårens miljöarbete kan förbättras än mer. Fokus låg där på hur restaurangbolagen kan bidra i arbetet. Efter hållbarhetsdagen har vice VD för restaurangbolagen, Kårordförande och representanter från Chalmers Students for Sustainability suttit ner för att se hur arbetet kan fortlöpa. Tanken är att ta vidare de uppkomna idéerna genom en arbetsgrupp under kårstyrelsen nästa år. Beslutsunderlag gällande arbetsgruppen finns lagt till kårstyrelsemöte 13. Kommande kalendarium 22 maj KO på ledighet 26 maj Kårstyrelsemöte maj Kårledningen arrangerar kommittéavslutning 27 maj Konstituerande fullmäktige 29 maj KO på Professorsinstallation 1 juni P- & A-enheten 14/15/16 träffar Chalmersska Ingenjörsföreningens styrelse 4-5 juni KO och VO på ledighet 7 juni Start på överlämningen för nästa års Kårledning 8 juni Styrelsemöte för Chalmersfastigheter AB 8 juni Avtackning för Kårledningen med rektors ledningsgrupp Frågor på rapporten ställs till, Philip Radtke Kårordförande Lena Mårtensson Vice kårordförande 5 av 5

58 ENHETSRAPPORT Husansvarig Rapport till KS13 från Husansvarig Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - H.docx Utfört kalendarium 1 april Genomgång av verksamhetspåverkan inför byggnation av servicebutik 7 april Byggmöte för byggnation av servicebutik 14 april Bilutbildning för aktiva inom studentkåren 15 april Bilutbildning på engelska för aktiva inom studentkåren 21 april Husansvarig på sektionsmöte för Maskinteknologsektionen 29 april Syn av arbetsplats inför etablering för entreprenör som utför byggnation av servicebutiken 4 maj Invändig etablering för byggnation av servicebutik 5 maj Byggmöte för byggnation av servicebutik 6 maj Utvändig etablering för byggnation av servicebutik 7 maj Styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet 13 maj Husansvarig på sektionsmöte för Teknologsektionen för Industriell Ekonomi 18 maj Etablering för ombyggnation av Cremonas nuvarande lokal 19 maj Byggmöte för byggnation av servicebutik 19 maj Brukarmöte för Kårhuset, Johanneberg 19 maj Styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet Reflektioner Husansvarig Nu är det snart slut. Kul har det varit och snabbt har det gått. Fastän det nu känns som att året bara rusat iväg känns det också som att det varit väldigt långt. Mycket har gjorts sedan jag tillträdde i somras och ändå är det svårt att greppa vad som faktiskt hänt. Det skall bli väldigt skönt att snart avsluta detta intensiva år och samtidigt på många sätt väldigt, väldigt ledsamt. Den senaste månaden har jag känt att energin börjar tömmas ut och det är nog bra att det snart kommer en ny husansvarig med nya friska tag men det kommer ändå bli svårt att släppa uppdraget. Nu återstår att försöka paketera det som ännu inte är gjort så att min efterträdare kan ta över på ett bra sätt och att börja avvänjning från allt vad det innebär att vara husansvarig. Svårast av allt kommer nog att börja svara i telefon utan att nämna Chalmers Studentkår. 1 av 5

59 ENHETSRAPPORT Husansvarig Inom kåren Bilar Kårens två bilar har båda fått bytt till sommardäck. Caddyns sidospegel som blev skadad i början av våren har tillslut blivit reparerad. Detta drog ut på tiden på grund av leveranstider på reservdelar. Stödhjulet till kårens släpvagn har helt gått sönder vilket gör det svårare att manövrera i avkopplat läge. Tid för reparation är ännu intee beställd. Fastighetsförvaltning Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - H.docx Kårhuset, Johanneberg Det har under våren uppdagats att det är problem med skadedjur i kårhuset och då framför allt Gasquekällaren. Detta åtgärdades under början av mars men det har visat sig att råttorna som det rör sig om bara gjort en taktisk reträtt för att i början av maj åter göra sig kända. Detta har resulterat i att arrangemang behövt flytta från Gasquekällaren och att några gasquer behövt ställas in. Problemet är under kontroll men kommer ta en tid att åtgärda. Anticimex främste råttbekämpare har varit på plats och har beställt genomgång av avloppssystemet med kamera för att hitta och täppa till de vägar råttorna tar sig in i huset. För att möjliggöra arrangemang i Gasquekällaren har en grundlig sanering gjorts för att råttorna inte skall finna intresse av att komma tillbaka. Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera Järnvägsvagnen Markytan vid järnvägsvagnens södra ände har under april månad, i Akademiska Hus regi, rustats upp. Husansvarig har under våren agerat bollplank vid planering av detta för att området skall spegla verksamhetens behov. Resultatet har blivit en ny stenläggning samt anläggning av riktig gångväg som omgärdas av grönska. Området har även utrustats med nya utemöbler vilka redan utnyttjats flitigt av både järnvägsvagnens hyresgäster och förbipasserande. Fastighetsutveckling Kårhuset, Johanneberg Under året har Emils Kårhus AB (EKAB) jobbat med ett energibesparingsprojekt. Detta har inneburit att ny styrning installerats på flertalet fläktaggregat vilket möjliggör webbaserad administration och möjlighet till realtidsstyrning och felsökning på distans. Målet med detta är att kunna dra ner driftstiderna och effekterna på ventilationen utan att det skall störa verksamheten. Husansvarig som ansvarig för verksamheten har varit EKAB behjälpliga vid utformandet av tidkanaler för styrningen för att verksamheten skall påverkas negativt så lite som möjligt under tiden alla parametrar trimmas. Detta för att uppnå bästa förhållandet mellan energibesparing och verksamhetskompabilitet. Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera 2 av 5

60 ENHETSRAPPORT Husansvarig Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera Sektioner Maskinteknologsektionen Husansvarig har varit på teknologsektionens sektionsmöte och pratat om olika stora händelser inom kåren centralt. Teknologsektionen för Automation och Mekatronik Husansvarig skulle närvarat vid teknologsektionens sektionsmöte men missade detta på grund av schemastrul. Teknologsektionen Industriell Ekonomi Husansvarig har varit på teknologsektionens sektionsmöte och pratat om olika stora händelser inom kåren centralt. Interna projekt Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - H.docx Kårhus på landet Under Fullmäktigemöte 3 13/14 presenterades en vision för kårens fritidsanläggning i Härryda med arbetsnamnet Kårhus på landet. Fullmäktige godtog visionen och beslutade att en programutredning och projektering skall göras under vintern och våren Fullmäktige beslutade under fullmäktigemöte 3 14/15 att genomföra projektet och att investera upp till 10 Mkr. Utöver dessa 10Mkr doneras 8 Mkr från Teknologföreningen C.S. och 8 Mkr från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Efter beslut från Fullmäktige om att sälja eller, om juridiskt möjligt, skänka hela fastigheten i Härryda till ett nystartat bolag inom kårens företagsgrupp. Detta nya bolag har kommit att kallas Emilias Kårhus AB och är ett systerbolag till Emils Kårhus AB vilket är det bolag som äger och förvaltar Kårhuset Johanneberg. Upphandling av entreprenörer pågår. De entreprenörer som tillfrågades hade till 28 april på sig att räkna på projektet och lägga anbud varefter anbuden öppnades. Arbete har pågått med att s.k. nollställa anbuden, vilket innebär att räkna om dem för jämförbarhet eftersom alla anbud inte svarar på samma önskemål. Förhandlingar pågår med entreprenörer för att komma fram till vilken som skall anlitas och till vilket pris. Förhoppningen är att detta skall vara tillräckligt klart för att kunna ta ett beslut på möte med styrgruppen för projektet den 19 maj. Beslut om bygglov har tagits och blev beviljat. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj varefter det går att överklaga beslutet under tre veckor varefter det vinner laga kraft om inget överklagande inkommit. En fråga som behandlats i styrgruppen är den om att i så stor utsträckning som möjligt ta hjälp av ideell arbetskraft under genomförandet av projektet. Skälet till denna önskan är inte främst för att göra ekonomiska besparingar, även om detta är en möjlig bieffekt. Snarare är det så att det i samband med byggnationen av befintliga hus, vilket skedde till största del av teknologer, märktes att detta är mycket uppskattat av teknologerna. Flera av dem som var med vid dessa byggnationer känner en alldeles speciell koppling till området, en koppling som är önskvärd att bygga upp med ytterligare en 3 av 5

61 ENHETSRAPPORT Husansvarig generation Chalmerister. En student med erfarenhet från byggbranschen har rekryterats till att vara arbetsledare under den insats som planerats att genomföras under ca 10 dagar i juni månad. I samband med förhandlingar med entreprenörer behandlas även frågan om vad teknologerna kan göra före, under och efter byggtiden samt vad detta kan generera för besparingar till projektet. En gedigen lista med uppgifter att genomföra i juni har upprättats och beräknas sysselsätta ca tio chalmerister per dag under tio dagar. Teknologföreningen C.S. och Chalmers Bastukommitté jobbar båda med att rekrytera intresserade teknologer som vill hjälpa till med detta arbete. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - H.docx Servicebutik i kårhuset Johanneberg Under fullmäktigemöte 1 innevarande verksamhetsår beslutades om att bygga om nuvarande Byssjan i kårhuset Johanneberg till en servicebutik och att bygga om Cremonas nuvarande lokaler till samma funktion som Byssjan tjänat, d.v.s. utskänkning av express-lunch. Projektet drivs av Emils Kårhus AB som fastighetsägare och Chalmers Studentkårs Restauranger AB samt Cremona som nuvarande och framtida brukare av lokalerna. Sedan slutet av mars har Husansvarig varit involverad i projektet för att säkerställa att det kan genomföras med minimal negativ påverkan på annan befintlig verksamhet i huset. Husansvarig har sedan 7 april varannan vecka närvarat vid byggmöten med projektets ledning och entreprenörer och kommer så fortsätta fram till projektets slut. Husansvarig för nästa verksamhetsår har bjudits in att delta vid dessa möten från att denne blev vald den 19 april. Den 4 maj påbörjades byggnationen av servicebutiken invändigt i f.d. Byssjan varefter den utvändiga entreprenaden som innefattar att flytta ut fasaden påbörjades den 6 maj. Byggnationen pågår och har hittills inte stött på några problem som beräknas leda till förseningar. Onsdagen den 13 maj stängde Cremona dess vanliga lokal för att flytta butiken till den mindre lokalen Alf Åkerman där butiken kommer håller öppet från den 18 maj fram till terminens slut, om än med ett något begränsat sortiment. Den 18 maj påbörjades entreprenad i Cremonas gamla lokal. Servicebutiken är planerad att öppna inför Mottagningen i augusti detta kalenderår och nya byssjan i Cremonas gamla lokal är planerad att öppnas under Mottagningen i slutet av augusti. Högskolan Projekt med högskolan Inget att rapportera. Externt Externa projekt Ascomprojektet Husansvarig har i december varit på möte med studentkårens kontaktpersoner hos Ascom. Vid detta möte behandlades två olika möjligheter till uppgradering av systemet. Bakgrunden till detta är att studentkårens befintliga DECT-system (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) från Ascom är inkopplat i Chalmers tekniska högskolas analoga telefonväxel vilken håller på att avvecklas se-dan 4 av 5

62 ENHETSRAPPORT Husansvarig en digital växel tagits i bruk. Detta gör att studentkårens DECT-system kommer behöva uppgraderas eller avvecklas inom ett till två år. Under mötet med Ascoms representanter presenterades två principiella möjligheter till uppgradering. Grundläggande skillnad för de två möjligheterna gäller att införskaffa en egen telefonväxel eller att koppla upp systemet mot Chalmers växel så som är läget idag. Husansvarig håller nu på att utreda vad för fördelar och nackdelar de två möjligheterna har med verksamheterna som brukar systemet i åtanke. Det finns i dagsläget inget nytt att rapportera. Kommande kalendarium 2 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 5-14 juni Arbetsinsatser i Härryda inför byggstart för Kårhus på landet-projektet 16 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 30 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik Frågor på rapporten ställs till, Colin Qvarnström Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - H.docx Husansvarig 5 av 5

63 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Rapport till KS13 från Utbildningsenheten Utfört kalendarium 7-10 april vuo ledig 14 april UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 14 april UO på workshop med högskolan angående remissen om nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning 15 april UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet april UO på Prefektinternat 16 april UO på delegationsmöte inför SFS Fullmäktige april vuo på RUBIK-träff i Umeå 21 april UO på Cremonas styrelsemöte 21 april UO på delegationsmöte inför SFS Fullmäktige 21 april vuo på sektionsmöte på AE april UO på SFS Fullmäktige 27 april UO och vuo lediga 29 april UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 4 maj Uppstartsmöte med programkommittén för KUL maj Åttonde mötet med Utbildningsutskottet 5 maj Utbildningsenheten på möte med högskolan angående revidering av studentinflytandedokumentet 6 maj UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet maj vuo höll intervjuer med sökande till studentrepresentantposter 11 maj UO på frukostseminarium Hur löser vi framtidens kompetensförsörjning 12 maj UO på möte angående utredning av framtida placering av institutionen för Data- och Informationsteknik 12 maj vuo på avstämningsmöte angående studentportalen 12 maj UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 18 maj avslutning med Utbildningsutskottet 1 av 7

64 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten 18 maj vuo på möte angående kriterier för Chalmers utbytesavtal 19 maj vuo ledig 19 maj UO på fakultetsråd Reflektioner Utbildningsenhetens ordförande Den tid som gått sedan senaste rapporteringen har varit rolig med bland annat SFS fullmäktige, val av efterträdare, och framsteg i Chalmers-påverkansarbetet. Vår, Cortège, och en ledig dag med häng på byggplatsen har också varit gött. Den tid som återstår av verksamhetsåret och de uppgifter som är kvar att utföra är ganska överblickbara, vilket gör att tillvaron känns trygg. Jag ser fram emot att knyta ihop de sista säckarna och sedan påbörja överlämningen till det nya glada gänget som ska ta över. Utbildningsenhetens vice ordförande Tempot i kårledningen är fortsatt högt, men hanterbart. Det är väldigt roligt att ha fått efterträdare och börjat planera överlämningen. Att gå av om en månad känns läskigt, men på samma gång naturligt. Under tiden tills överlämningen börjar så finns det en hel del att göra, men tack vare planering och prioritering känns det uppnåeligt. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Cremona Byggandet av studentkårens nya servicebutik vid namn Store har börjat och snart börjar även Cremonas evakuering av sin gamla butikslokal som ska byggas om till en arrangemangslokal. Under en period fram till sommaren kommer Cremonas verksamhet att bedrivas i begränsad omfattning i mötesrummet Alf Åkerman i kårhuset. När den nya servicebutiken öppnar kommer den att drivas av studentkårens restaurangbolag med Cremona som leverantör. Cremonas styrelse kommer att agera som styrgrupp för etablerandet av servicebutiken och Cremonas nuvarande butikschef, Sara Krüll, kommer att vara butikschef i även i den nya butiken. Sektionskontakt Affärsutveckling och Entreprenörskap Inget nytt att rapportera. Doktorandsektionen Inget nytt att rapportera. Fysikteknologsektionen 2 av 7

65 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Inget nytt att rapportera. Kemiteknologsektionen Inget nytt att rapportera. Sjösektionen Inget nytt att rapportera. Utbildningsutskottet (UU) Till verksamhetsårets åttonde sammanträde med UU var två personer som arbetar med en utvärdering av kursutvärderingsprocessen på högskolan inbjudna. Dessa presenterade sammanfattningar av svar från olika intressegrupper på en enkät om kursutvärderingsprocessen och lät UU-deltagarna ge kommentarer och inspel till den fortsatta utredningen. Bland annat diskuterades anonymiteten i kursenkäterna då en andel av lärarna har ifrågasatt den. UU-deltagarna var tydliga med att det är viktigt av många olika skäl att anonymiteten inte försvagas eller tas bort. Studentrepresentanter Rekrytering För närvarande håller utbildningsenheten på att rekrytera representanter till anställningskommittén samt till utbildningsområdena. Efter sista ansökningsdagen var det gott om sökande till anställningskommittén, 7 sökande på 4 platser. Däremot var söktrycket undermåligt till utbildningsområdena, där fortsatt rekrytering krävs. Till kårstyrelsemötet finns nomineringar till vissa av posterna. Processen har bestått av utlysande via flera av kårens kanaler samt att vuo har hållit en kort intervju med alla sökande. Anställningskommittén Inget att rapportera från perioden. Inom kort kommer rekrytering till nya studentrepresentanter till kommittén att inledas, där målet är att ha valt dessa i maj. Studienämnder Inget nytt att rapportera. Interna projekt Inget nytt att rapportera. Högskolan Grundutbildningsfrågor Processen att utbilda vuo kommer att ingå i en styrgrupp för ett projekt gällande digital examination på Chalmers. Projektet syftar till att undersöka och pilottesta olika sätt att bedriva tentamen i digital form. Arbetet har uppstart i slutet på maj och fortsätter i höst. 3 av 7

66 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Grundutbildningens ledningsgrupp Grundutbildningens ledningsgrupp har under perioden arbetat med att ta fram en modell för att beställarorganisationen ska ta beslut om kursgivande institution på ett mer systematiskt och transparent sätt i framtiden. Modellen, som just nu är på snabbremiss hos institutionerna, är en årscykel som beskriver hur både programansvariga och viceprefekter på institutionerna ska kunna föreslå att kurser ska startas, läggas ner, eller byta ägarinstitution. Precis som tidigare ska kvalitet vara den avgörande faktorn vid kursflyttar och likaså är det beställarorganisationen som fortsatt ska bestämma hur det blir till slut. I det remitterade förslaget har också programråden en mycket viktig roll som rådgivande organ, vilket studentkåren ser som positivt eftersom det möjliggör gott studentinflytande. Den största skillnaden mot dagens modell är att det blir lättare för andra parter än programansvarig att tycka till och kunna ifrågasätta beslut eftersom processen blir mer systematisk och transparent. På sikt kommer detta göra att kursutbudet blir bättre förankrat på institutionerna, samt bättre ur kvalitetssynpunkt. Studentportalen På ett avstämningsmöte angående studentportalen berättades kort om resultaten från den årliga kundnöjdhetsmätningen. Studentnöjdheten är ständigt stigande och var i senaste mätningen 5,25 av 7. Det är inte utan klagomål dock, där många studenter tycker att främst strukturen på hemsidan är undermålig. Under våren har det arbetats på att få finansiering till att göra studentportalen mobilanpassad. Det har dock varit problem med finansieringen, och framtiden är oklar. Under avstämningsmötet diskuterades också studentinflytande i IT-frågor generellt men studentportalen specifikt. I dagsläget har kåren inte mycket inflytande utöver ett avstämningsmöte ca 3 gånger per år. Det diskuterades huruvida det skulle fungera att ha förtroendevalda studentrepresentanter för IT-frågor, som dels sitter med i olika styrgrupper men även fungerar som löpande bollplank för de som utvecklar exempelvis studentportalen. Personerna på mötet var positiva och skulle undersöka vidare. IT-frågor rör studenter väldigt mycket, och detta är en möjlig utvecklingspotential för kårens studentinflytande. Dock skulle införandet av dessa ta en del tid, varför det troligtvis inte hinns med under det här verksamhetsåret. Institutioner och fakultet Fakultetsråd Inget nytt att rapportera. Prefektmötet Utbildningsenheten har deltagit vid prefekternas lunch-till-lunch-internat. Träffen gick helt ut på att samla input från prefektgruppen till DI-projektet inför projektets första leverans. Läs mer om DIprojektet i sin helhet längre ner. Pedagogik Konferensen om Undervisning och Lärande (KUL) Programkommittén har haft ett uppstartsmöte där tema och kriterier för KUL2016 diskuterades. 4 av 7

67 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Rättssäkerhet Inom kort kommer Chalmers föreskrifter för examination att revideras. Tidigare under våren har Utbildningsutskottet spenderat tid på ett möte med att hitta otydligheter och diskutera eventuella förändringsförslag. Dessa ska sammanställas och föras fram till högskolan vid revideringen. Projekt med högskolan Design- och implementeringsprojekt för ny departementsmedelsfördelningsmodell (DI-projektet) Under höstterminen tog Chalmers rektor ett beslut om att införa en ny modell för fördelning av pengar från Utbildningsdepartementet inom Chalmers. I korthet innebär införandet av den nya modellen att tillsvidareanställd personal på högskolan med vissa akademiska titlar, så kallad fakultet, går från att ha en lön vars finansiering beror i hög grad på deras prestationer till att ha en lön som i hög grad ska vara basfinansierad med de säkra pengar som Chalmers får från departementet. Detta får stora konsekvenser för all verksamhet på Chalmers. Därför ingick det i rektorns beslut om införandet av modellen att också starta ett stort projekt som ska konkretisera de delar av modellen och dess konsekvenser som dittills inte var tillräckligt tydliga samt designa och förbereda implementeringen av modellen. Chalmers Studentkår finns representerad i styrgruppen för projektet, referensgruppen till projektets ledningsgrupp, projektgrupperna för två av de åtta delprojekten, samt i en stor del av de grupperingar som är referensgrupper till de åtta olika delprojekten. Störst fokus lägger studentkåren på hanteringen av grundutbildning inom den nya modellen samt utformandet av den mycket strategiskt viktiga grupp som ska styra vilka fakultetstjänster som upprättas i framtiden, vilket också har en stark koppling till grundutbildningen. En fråga som också bedömts vara viktig för studentkåren den senaste tiden är hur strukturen och uppdragsbeskrivningen för en ny typ av tjänst för forskningsspecialister utanför fakulteten ska se ut. Till mötet med rektors ledningsgrupp, som även är styrgrupp för projektet, den 20 april levererades den första delen av DI-projektet. Studentkårens representanter anser att utvecklingen av modellerna för hantering av grundutbildningen och Chalmers strategiska kompetensförsörjningsgrupp har gått i rätt riktning. Mer kring arbetet i grupperingarna finns nedan under rubrikerna. Nästa steg är de sista leveranserna för att sedan rektor skall ta beslut om en ny modell. Hantering av grundutbildningen inom den nya modellen Efter projektets första etapp har rektor tagit några beslut angående grundutbildningen. Rektorn valde, trots att det fanns personer som tyckte annorlunda, att besluta i den riktning som delprojektet föreslog och som studentkåren också har ställt sig bakom. Framförallt innebär beslutet att grundutbildningsdelen av basfinansieringen kommer att ske genom att grundutbildningsmedel kommer att fördelas ungefär likadant som de gjorts tidigare genom kurstilldelningen. För att garantera att alla institutioner har råd att basfinansiera sina fakultetsanställda införs en garantipott som ska lösa ut och täcka upp för lönekostnader på institutioner vars grundutbildningsuppdrag har omsättning under en viss gräns. Huruvida gränsen ska vara 15% eller 20% av totala fakultetslönekostnader ska utredas vidare. Den här garantin, som finansieras genom att en mycket liten andel av kurstilldelningen avskalas till garantipotten, ska, förutom att den gör det möjligt att garantera basfinansiering, också fungera som ett incitament för att beställarorganisationen ska upprätta strukturer som gör det möjligt för alla institutioner att komma över gränsen på sikt. Hur 5 av 7

68 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten detta ska ske i praktiken utreds nu fortsatt i projektet. Där trycker studentkåren på att det måste handla om att vitalisera kurs-upphandlingsprocessen så att det skapas större möjligheter för att undervisning som skulle kunna ske med högre kvalitet på en annan institution flyttas, snarare än att ett mål om att ta sig över gränsen ska ha en direkt styrande effekt på ett sådant vis att kursflyttar som leder till försämrad kvalitet genomförs. I det fortsatta arbetet ska delprojektet också komma med förslag på kvalitetsparametrar att basera en prestationsbaserad grundutbildningsmedelstilldelning på. I det arbetet förespråkar studentkåren att ett pedagogiskt meriteringssystem där särskilt duktiga pedagoger belönas med en utmärkelse införs och blir grund för den prestationsbaserade tilldelningen. Ett liknande system tillämpas på Lunds Tekniska Högskola i form av en pedagogisk akademi, vilket går att läsa mer om i Utbildningsenhetens reserapport från RUBIK i Lund till kårstyrelsemöte 11. Chalmers Strategiska Kompetensförsörjningsgrupp (CSK) I första delleveransen i delprojektet för kompetensförsörjningsgruppen beslutades att beredningen av beslut för inrättande av basfinansierade tjänster och forskarassistenter ska ske av en grupp bestående av prorektor, alla prefekter och en studentrepresentant. Den slutliga beredningen kräver underlag i form av bland annat prioriteringar från institutionerna, och beskrivningar av behov kring kompetens inom forskning och utbildning. Grundutbildningens behov måste tydligt framgå i alla steg, för att Chalmers ska kunna bedriva utbildning. Beslutet om inrättande tas sedan upp i rektors ledningsgrupp för att sedan fastställas av rektorn. Vidare arbetas det på en modell för kompetenskartläggning på Chalmers. Kartläggningen ska vara underlag för utveckling av fakulteten, genom bland annat inrättande av nya tjänster, och föreslås till en början behandla endast grundutbildningskompetens och -behov. En sådan kartläggning är väldigt komplex med många aspekter att ta i beaktning, varför det kommer att föreslås att modellen ska arbetas fram genom att testa olika tillvägagångsätt på några institutioner i framtiden. Något som kåren och projektgruppen anser viktigt är att det i modellen är viktigt att särskilja på ämneskunskap och förmåga att undervisa i ett ämne. Internationalisering Framtagning av kriterier för utbytesavtal Högskolan håller nu på och ser över deras process för att inrätta, förnya och avsluta avtal som finns med andra universitet för studentutbyten. Under en workshop där det spånades olika förslag på kriterier tryckte högskolan på vikten av att avtalen som inrättas, och förnyas, är attraktiva för våra studenter. Dessutom är det viktigt att avtalsuniversitetet är av hög kvalitet, samt att förutsättningarna för tillgodoräknanden av kurser ser bra ut. Arbetet med att formulera kriterierna och se över processen fortsätter i höst. Kåren kommer troligen att vara involverade, men till vilken grad återstår att se. Externt Samarbeten RefTec (RUBIK) 6 av 7

69 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten vuo deltog på årets sista träff med RUBIK, vilken ägde rum i Umeå. Mer går att läsa i en separat reserapport till kårstyrelsemöte 14. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) SFS årliga fullmäktigemöte har ägt rum och Chalmers deltog med en delegation på åtta personer. Inför mötet hade delegationen ett antal prioriterade målsättningar, bland annat att följande: SFS ska ha pedagogik som fokusfråga det kommande året istället för det nationella resurstilldelningssystemet till högre utbildning. Medlemsavgiften i SFS ska inte höjas. SFS ska inte arbeta med att rekrytera medlemmar till studentkårerna. SFS ska inte enbart förespråka ökat antal utbildningsplatser. Kvalitet är också viktigt. SFS ska inte motverka förekomsten av stora kluster av studentbostäder liknande Emilsborg. SFS ska anse att studentbostäder som kategoribostad ska finnas på kort såväl som lång sikt. De ovan listade målen uppnåddes i hög grad med undantag för det sistnämnda. Chalmers Studentkårs delegation gjorde en protokollsanmärkning för att tydligt markera att vi inte håller med om att studentbostäder som kategoribostad ska avskaffas på sikt. I skrivande stund arbetas det med att utvärdera Chalmers Studentkårs medverkan i SFSFUM och när utvärderingen är färdig ska en utförligare rapport framställas och presenteras till kårstyrelsemöte 14. I den rapporten kommer det att redogöras tydligare och mer omfattande för delegationens målsättningar och hur det gick med dessa. Nordic Five Tech (N5T) Inget nytt att rapportera. Externa projekt Inget nytt att rapportera. Kommande kalendarium 20 maj UO på prefektmöte 26 maj UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 26 maj vuo på möte i styrgrupp för digital examination 27 maj UO på möte med biblioteksrådet 3 juni UO på möte med Forskarutbildningsnämnden 8-9 juni Utbildningsenheten med efterträdare på kvalitetskonferens med viceprefekter, programansvariga och grundutbildningens ledningsgrupp Frågor på rapporten ställs till David Ådvall Utbildningsenhetens ordförande Albin Hjalmarsson Utbildningsenhetens vice ordförande 7 av 7

70 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Rapport till KS13 från Sociala Enheten Utfört kalendarium 7-8 april SO ledig 9 april SO på tillgänglighetsvandring på Johanneberg med jämlikhetsgruppen 14 april SO på workshop för likabehandling under mottagningen arrangerad av högskolan 14 april SO på möte för att analysera svar på enkät gällande ny läsårsindelning 14 april SO på styrelsemöte för Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) 15 april SO på möte med Akademihälsan om framtida samarbetspunkter 15 april Psykosocial rond för Tekniskt Basår 20 april SO på styrelsemöte för ChSRAB-L 20 april SO håller i verksamhetsårets åttonde möte inom det Sociala Utskottet 21 april Uppföljningsmöte för arbetsmiljöarbetet inom utbildningsområde MATS 22 april SO på styrelsemöte för ChSRAB 22 april Uppföljningsmöte för arbetsmiljöarbetet inom utbildningsområde ASAM 22 april SO på psykosocial rond för Arkitektur och Teknik april vso hjälper CCC att arrangera Öltältet april SO på Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte 28 april SO på fysisk arbetsmiljörond på Lindholmen 29-1 april-maj vso hjälper FestU att arrangera Valborgskalaset 5 maj vso och KO håller i workshop om alkoholkultur tillsammans med IQ 6 maj SO på sektionsmöte för Teknisk Design 7 maj SO på sektionsmöte för Ingenjörsteknologsektionen 8 maj SO ledig 11 maj SO sjuk 12 maj vso på sektionsmöte för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med fysik 19 maj SO på styrelsemöte för ChSRAB-L 20 maj SO på styrelsemöte för ChSRAB 20 maj SO på Studentforum 1 av 6

71 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Reflektioner Sociala enhetens ordförande Snart inne på slutspurten har jag börjat få slut på projekt att genomföra, vilket känns både skönt och tråkigt. Med en viss missberäkning har jag bara några få projekt kvar att jobba på, och dessutom färre möten att gå på, vilket leder till att jag har betydligt mer kontorstid än tidigare. Det är tid jag är ovan vid och känner mig därför inte lika säker med den. Överlämningen är dock en stor del som jag kan lägga ner otroligt mycket tid i, vilket känns roligt. Jag är väldigt taggad för den! Sociala enhetens vice ordförande Sen senaste rapporteringsperioden har det framförallt hunnit vara Cortège och därmed byggvecka. Jag var lite oroad innan över att det skulle vara en väldigt stressig period. Tack vare bra planering är jag därför extra nöjd över att byggveckan gick galant. Det känns både skönt och vemodigt att kårledningsåret snart är slut. Det mesta som händer gör jag nu för sista gången vilket jag reflekterar mycket över. Men precis som SO ser jag mycket fram emot överlämningen! Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Konferens och Restauranger Flera styrelsemöten samt bolagsstämma har hållits i båda bolag. Frågor som diskuterats i båda bolagen är att IT-systemen som är nyligen införda har fungerat dåligt, att bolagen har ett nytt avtal med Carlsberg, att kontantfriheten i bolagen har gått bra samt att en miljöcertifieringskontroll har gått bra med beröm. Under bolagsstämman blev bland annat 2 nya teknologledamöter invalda i bolaget vid Johanneberg, och 4 nya studentledamöter invalda i bolaget vid Lindholmen. Vid Lindholmsbolaget blev en ny extern ledamot invald i form av Maria Hedlund, som jobbar för Lindholmen Science Park. Under det efterkommande, konstituerande, styrelsemötet i varje bolag sattes arbetsordning för styrelsen samt firmatecknare utsågs. Restaurangbolaget på Johanneberg diskuterade också en proposition som låg till fullmäktige gällande kontantfrihet för studentkåren, och beslutade att erbjuda stöd i arbetet med kontantfrihet om det var det fullmäktige ville. Detta stöd kommer då främst genom inköp av kassasystem som sedan används i studentkårens verksamhet. Nöjeslivsverksamhet Tillsammans med IQ har en workshop hållits där arrangörer till pubrundan och Gasquen samt Nöjeslivsutskottet var inbjudna. Där presenterades resultatet av enkäten som skickades ut i februari och sedan hölls en workshop av IQ där det bland annat diskuterades fokus på arrangemang. Det hölls även en provning av alkoholfria drycker som var väldigt uppskattad. Tanken är nu att skicka ut de specifika resultaten från IQ-enkäten för varje sektion. 2 av 6

72 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Sektionskontakt Elektroteknologsektionen Inget nytt att rapportera. Ingenjörsteknologsektionen På sektionsmöte tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta med att ta fram ett förslag på valberedningens framtida uppgift på sektionen, detta som uppföljning på ett förslag som lyftes i början av verksamhetsåret. En ny styrelse valdes också in tillsammans med att preliminär verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår fastställdes. Teknisk Design På sektionsmöte lades en preliminär budget för nästa verksamhetsår, och en ny sektionsstyrelse valdes in. Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik På sektionsmöte valdes ny sektionsfotograf, sektionstidning samt KAOS. Sektionslösa Ingenting nytt att rapportera. Utskott och forum Nöjeslivsutskottet (NU) Inget nytt att rapportera. Pubforum Inget nytt att rapportera. Sociala Utskottet (SU) På det åttonde mötet för året diskuterades incidenthantering, och vilka nivåer vilken typ av incidenter bör hanteras på. Riktlinjer för incidenthantering togs också upp och diskuterades. Ett annat ämne var överlämning, och hur en ser till att överlämning till efterträdare sköts på ett bra sätt. Internationella utskottet (IntU) Internationella utskottets möte nummer sju blev inställt på grund av lågt intresse. Utvärdering gjordes ändå genom kontakt med deltagare. Studentrepresentanter Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) Stöd till SAMO har getts i form av en standardenkät för de skyddsronderna som genomförts under våren. De får en länk att skicka ut till sin sektion, och ber sedan om resultatet. Det sätts ihop och skickas till dem som stöd i deras sektions åsikter. 3 av 6

73 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Interna projekt Inget nytt att rapportera. Högskolan Studiesocialt Likabehandling Fler tillgänglighetsvandringar har genomföra, och resultatet från dessa kommer nu sammanfattas i en handlingsplan som högskolan ska följa. Framför allt handlar åtgärdspunkter om kontrastmarkering, stöd för att hitta runt på campus, automatiska dörröppnare och trappräcken som inte följer nuvarande lag. En workshop för mottagningskommittéer har ordnats av högskolan för att undersöka sina egna mottagningar utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Den ses som ett bra komplement till nuvarande utbildningar som hålls av både högskola och studentkår. Arbetsmiljö Arbetsmiljöronder Fysisk arbetsmiljörond genomfördes på Lindholmen där de främsta förbättringspunkterna gällde brist på studieplatser och brist på eluttag på nuvarande studieplatser. Psykosocial arbetsmiljörond för tekniskt basår besöktes ej på grund av en schemaläggningsmiss. Istället lämnades tankar och problembeskrivning till studievägledare och programansvarig via mail, och vidare diskussion har förts därifrån. Psykosocial arbetsmiljörond för Arkitektur och Teknik besöktes för att ytterligare kunna diskutera problem som finns där idag. Ronden i sig var en besvikelse, främst på grund av att den främst var problematiserande, och inte lösningsorienterad. Uppföljningsmöte har bokats för att diskutera förbättringar. Uppföljningsmöten har hållits för ytterligare två utbildningsområden, vilket gör att endast utbildningsområdet KFM är kvar. Uppföljningsmötet för MATS kunde ej besökas, men på mötet för ASAM diskuterades problematiken som framför allt finns på de Arkitektur-relaterade programmen i form av stress. En anmärkningsvärd synpunkt som lyftes från studievägledares håll var att Chalmers bör ha ett hållbart tänk även när det gäller studenters välmående, vilket inte finns i nuläget. Ny läsårsindelning Ett möte har hållits för att analysera svaren från en enkät som skickades ut i samband med utvärderingen av den nya läsårsindelningen. Enkäten är baserad på en tidigare enkät, och tanken är att förändringar i svar hos teknologer visar på skillnader i hur de teknologerna mår före och efter läsårsindelningsförändringen. De anmärkningsvärda resultaten var att generellt så studerar teknologer mindre, men extrema känslor har blivit större. De som tog det lugnt och var uttråkade innan är ännu mer så nu, och på liknande sätt är de som var stressade innan ännu mer stressade nu. Resultaten av enkäten ska nu skickas för mer ingående analys hos en anställd på högskolan, beräknat att vara klart i början av juni, och sedan ska det resultatet presenteras med resterande analys av hela läsårsindelningsförändringen. 4 av 6

74 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Akademihälsan På möte med Akademihälsan diskuterades eventuella samarbetspunkter, samt vilken service de idag erbjuder Göteborgs Universitet, samt vad de skulle kunna erbjuda Chalmers. Exempel på detta är närvaro under arbetsmiljöronder och utbildningar för studerandearbetsmiljöombud. Under mötet visades vikten av att ha ett gott samarbete, vilket har lett till att det ska läggas en grund för det inför nästa år genom tydligare överlämning kring ämnet. Campusutveckling Ingenting nytt att rapportera. Incidenthantering Ingenting nytt att rapportera. Externt Samarbeten RefTec STORK (Studiesociala Ordförandes RådsKonferens) Planering inför överlämningen är i full gång, i övrigt ingenting nytt att rapportera. STARK (Studiesocialt Ansvarigas RådsKonferens) Inget nytt att rapportera. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) Under styrelsemöte för GFS valdes ett nytt presidium in. Även preliminär budget och verksamhetsplan skulle sättas för nästa verksamhetsår, men på grund av oenigheter och bortfall från styrelsemedlemmar bordlades frågan om verksamhetsplan. I budget var det inte stora förändringar, förutom en mindre förändring i medlemsavgift, lägre styrelsekostnader, kostnader för presidiets arbetsmiljö och arbetsgivaravgifter som kommer ändras i framtiden. Studentforum Temat på sista Studentforum var breddad rekrytering, och en person som gjort en avhandling gällande högskolestudenter från förortsområden presenterade vad han kommit fram till. Efter det presenterade både GU och Chalmers en nulägesanalys av deras nuvarande läge och arbete, för att sedan följas av en diskussion. Grundskolan identifierades som någonting som bör fokuseras mer på, och också att Göteborgs Stad ska underlätta för högskolorna att komma i kontakt med många grundskolor samtidigt. Även inställning från föräldrar och liknande togs upp som ett problem, där flera lösningsförslag diskuterades men ingenting bestämdes. SUS - (Studenter, Utveckling, Samverkan) Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering Inget nytt att rapportera. 5 av 6

75 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Externa projekt Ingenting nytt att rapportera. Kommande kalendarium 21 maj Möte inom den sociala gruppen i Göteborgs Förenade Studentkårer 28 maj SO på uppföljningsmöte arbetsmiljöområde KFM 28 maj SO på styrelsemöte 8 för Göteborgs Förenade Studentkårer 28 maj vso håller presentation på SUS-utbildning 2 juni SO på möte med Kultur- och mångfaldssamordnare om dennes uppgifter 3 juni SO på möte om att sammanfatta utvärdering av nya läsårsindelningens effekter 4 juni vso opereras 5 juni vso ledig 9 juni SO på beredningsmöte för Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén 10 juni SO på möte med kultur- och mångfaldssamordnare och kurator för att prata om förbättringar av den psykosociala arbetsmiljöronden Frågor på rapporten ställs till, Pontus Eliasson Sociala enhetens ordförande Lisa Stenberg Sociala enhetens vice ordförande 6 av 6

76 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Rapport till KS13 från Arbetsmarknadsenheten Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - A.docx Utfört kalendarium 2-12 april vao ledig 16 april AO deltar på genomgång av Företagsbarometern, en extern enkät gällande attraktiva arbetsgivare för studenter 20 april AO arrangerar ArmU 7 21 april AO arrangerar Mentorskapsforum 4 23 april vao på Datateknologsektionens andra sektionsmöte i läsperiod 4 3 maj vao och CHARMk arrangerar tackkalas för CHARMs projektgrupp 7 maj AO på möte med Chalmers Mastercards samrådsgrupp 7 maj AO på möte med Volvo Cars 12 maj vao och CHARMk arrangerar överlämning för blivande CHARMk 13 maj vao arrangerar Mässarrangörsforum 5 18 maj AO arrangerar ArmU 8 19 maj vao och AO på RefTeC i Stockholm Reflektioner Arbetsmarknadsenhetens ordförande Nu är det inte långt kvar! Det känns som de flesta projekt som är kvar kommer gå att avsluta med gott resultat, alternativt lämna över med ganska stor tydlighet om vad som behöver göras. Orken generellt börjar tryta en del men vetskapen om att det inte är långt kvar till överlämningen gör mig peppad. Det har varit lite tungt att inte veta om eller vem jag ska få som efterträdare ännu. Förhoppningsvis löser sig detta på nästa fullmäktigemöte, men det är omöjligt att inte tänka på det ganska ofta ändå. Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande Nu är det bara en månad kvar av året och det känns som att tiden bara går fortare och fortare. Ännu finns det mycket som jag vill ha gjort, men nu börjar även saker bockas av. Att göra något för sista gången känns konstigt, men ändå skönt då jag känner att jag gjort det så bra jag kunnat. Dessutom har jag fått en efterträdare! Det är fantastiskt kul och spännande. Nu har jag väldigt delade känslor inför juni och överlämningen. Det kommer vara så himla roligt på alla sätt, men samtidigt lite sorgligt. 1 av 4

77 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers studentkår Promotion Ny Vd och vice Vd har valts in till bolaget. Dessutom har nya lokaler för bolaget börjat hyras på Stena Center vilket anses öka motivationen hos medarbetarna. I övrigt är det några rekryteringar till som ska göras innan sommaren, annars finns det inte så mycket att rapportera. CHARM Efterarbetet för CHARMk har framförallt fortsatt med rekrytering av ny kommitté och överlämning till dessa. För tillfället är tre poster vakanta och en fyllnadsrekryteringskampanj har precis startats med förhoppning att fylla platserna inför KS14. CHARMk har även arrangerat ett tackkalas för Projektgruppen för att ge dem ett extra tack för allt arbete de lagt ner under året. Projektledaren har jobbat mycket med budgetering inför nästa år då CHARM kommer tappa cirka 40 utställarplatser på grund av ombyggnationen av Väg och vatten-huset. Det har gjort att det har varit svårt att få ihop den vinst som krävs. En slutrapportering till fullmäktigemöte 8 har även skrivits. I den finns mer information kring hela projektet CHARM. Ekonomi På den ekonomiska fronten ser det bra ut för CHARM. Ett ökat antal utställare på 15 stycken jämfört med budget har givit en förväntad vinst på runt kr över budget. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - A.docx Sektionskontakt Arkitekturstuderandesektionen Verksamhetsårets sista sektionsmöte har besökts där bland annat styrelse och studienämnder valdes in. Datateknologsektionen Sektionsmöte 2 i läsperiod 4 besöktes. Det var D-styret 14/15:s sista. På mötet skedde diverse inval och även fyllnadsinval till kommande styrelse. Teknologsektionen Informationsteknik Teknologsektionen Informationstekniks sista sektionsmöte för läsåret är planerat till den 21 maj, alltså dagen efter deadline för denna rapport. Teknologsektionen Väg och Vattenbyggnad Sektionsmöte 4 för läsåret besöktes. Bland annat röstades en stadgeändring igenom gällande inval till sektionens studienämnd för att underlätta sökningen till denna. Dessutom föreslogs en ändring av sektionsnamnet, något som med stor sannolikhet kommer röstas igenom en andra gång på ett extrainsatt sektionsmöte. 2 av 4

78 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Utskott och forum Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) Sedan senaste mötet har två ArmU-möten hållits. På det första diskuterades årscyklar, poster och mötesorganisering i de olika grupperna framförallt. Dessutom togs Chalmeristmiddagar upp, där det visade sig att det är mycket få sektioner som kommer arrangera detta i år. Flertalet börjar satsa mer på kandidatmiddagar som ett substitut för Chalmeristmiddagar. På det andra mötet diskuterades samarbetet med AO och utvärdering av läsåret. Angående samarbete med AO ser sektionerna generellt positivt på att AO ska ta mer initiativ till att sälja in kåren som helhet till företag och organisationer. De anser att det är en fördel i och med att AO har större erfarenhet kring företagskontakt samt har en helhetsbild av vad kåren kan erbjuda. Viktigt att ta med sig är att AO inte utlovar saker åt företag som sedan sektionerna inte är med på. Mentorskapsforum Det möte som skulle hållits den 4 maj har blivit flyttat till 27 maj på grund av för få anmälda deltagare. Mässarrangörsforum Verksamhetsårets sista Mässarrangörsforum har arrangerats. vao 15/16 deltog för att få en uppfattning om hur forumet fungerar. Alla deltagarna var nya även om några deltagit på forumet innan. Ämnen som diskuterades var främst uppstart efter sommaren samt teambuilding. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - A.docx Sponsring Just nu förhandlas med PEAB angående upprustning av studentkårens järnvägsvagn. Offert på kostnad har mottagits och förslag på avtal är skickat. Förhoppningen är att avtalet kan komma i hamn innan sommaren så att upprustning kan ske under sommarmånaderna. Interna projekt Högskolan Projekt med högskolan Externt Alumner Arbete med alumnifrågor sker just nu enbart inom verksamhetsplanspunkten som behandlar utredning av kårens organisation inom alumnifrågor, vilken är inne i slutfasen som består av rapportskrivning. 3 av 4

79 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Näringslivssamarbeten Möte har hållits med Volvo Cars angående fortsatt samarbete. Studentkårens inställning är att öka samarbetet med företaget och deras företagsrepresentant är försiktigt positiv till att detta ska vara möjligt. Detta kan framförallt gynna Studentkåren genom tillgång till ännu en bil. Samarbeten RefTec Arbetsmarknadsenheten har besökt Stockholm för möte inom ARG. Mötet var i form av en utvecklingskonferens mellan deltagande kårer och runt 10 företagsrepresentanter från olika företag och utgick från konceptet co-creation, en samskapandemodell. Ämnena som diskuterades var hur kårer och företag kan samarbeta kring hållbarhet och jämlikhet då det enligt undersökningar är viktigt för många studenter i val av arbetsgivare. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\KS13 - Enhetsrapport - A.docx Kommande kalendarium 21 maj vao på möte om CHARMalumn 21 maj AO besöker Teknologsektionen Informationstekniks sista sektionsmöte för verksamhetsåret 22 maj vao och CHARMk arrangerar överlämning för CHARMk 15/16 25 maj vao håller i årets sista Referensgruppsmöte för CHARM 27 maj AO håller i sista mentorskapsforum för läsåret 27 maj AO på möte med högskolans Chief Resource Officer angående utökat samarbete 28 maj AO deltar i Styrelsemöte för Chalmers Studentkår Promotion AB 29 maj AO arrangerar utbildning i ATEC, arbetsgivarenkäten 1 juni vao och AO på middag med Chalmersska Ingenjörsföreningen 3 juni vao ledig Frågor på rapporten ställs till, Joacim Svärd Arbetsmarknadsenhetens ordförande Anna Jansson Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande 4 av 4

80 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen Avrapportering Verksamhetsplan 14/15: k) Utred internationella studenters behov och önskemål på Chalmers studentkår Chalmers Studentkår behöver utreda de internationella studenternas önskemål och behov för att prioritera arbetet inom det prioriterade området för internationella studenter. Det har i medlemsmätningar visat sig att internationella studenters svar skiljer sig från de svenska studenternas men för att kunna arbeta med området behöver det genomföras en anpassad utredning. Utredningen bör genomföras med grund i det material som tagits fram i kartläggningen under 13/14 samt svar från tidigare medlemsmätningar men kompletteras med riktade undersökningar till internationella studenter. 1. Bakgrund I medlemsmätning har det visat sig att internationella studenters svar skiljer sig från nationella studenters. Det behöver utredas noggrannare hur önskemålen och behoven skiljer sig för att lättare kunna arbeta för att alla kårens medlemmar trivs. 2. Initiala mål Punkten syftar till att nå följande mål: Utför en utredning om internationella studenters önskemål och behov. Utredningen ska vara ändamålsenligt utformad och fylla ett behov hos kåren centralt och lokalt. 3. Genomförande Utredningen bestod av diskussioner med några parter (se nedan) på Chalmers, och samling av kvantitativ data genom kårens medlemsmätning. I diskussionerna löd frågeställningarna, vad specifikt bör vi fråga de internationella studenterna i medlemsmätningen, samt vad är din bild av internationella studenters behov och önskemål på Chalmers studentkår. I medlemsmätningen ställdes vissa frågor, initierade av utredningen, endast till internationella studenter. Utredningen bestod av diskussioner med representanter från följande parter: Chalmers International Mobility Group Kårservice Chalmers International Reception Committee Kårledningsutskottet Internationella utskottet Till hjälp togs också data från medlemsmätningen och International Student Barometer. 1 av 2

81 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen 4. Resultat Resultaten har satts samman till en rapport (Rapport: Utredning av internationella studenters behov och önskemål på Chalmers Studentkår) som har lagts till fullmäktigemöte /. Nedan följer en kort sammanställning av rapporten. Det viktigaste som kåren bör arbeta för är att inkludera de internationella studenterna. Överlag vill de liknande saker som andra studenter, men har svårt att nå dessa på grund av språket. Några punkter stack ut som områden där kåren bör satsa extra på att inkludera internationella studenter: Engagemang: många internationella studenter vill engagera sig Arbetsmarknadsfrågor: många internationella studenter vill arbeta i Sverige men tycker att möjligheterna är oklara Interaktion mellan studenter: många av kårens medlemmar önskar att interaktionen mellan internationella och nationella studenter bör vara högre 5. Framtid Ett antal rekommendationer har lagts i rapporten om vad kåren bör arbeta med i framtiden. Vissa av dessa ligger som förslag till verksamhetsplanspunkter för /2016. Frågan om arbetsmarknadsfrågor gör inte det. Kårledningen tidigare år arbetat med seminarier kring anställningsbarhet för internationella studenter. Detta prioriterades ned av kårledningen 2012/2013, men har sedan dess tagits upp av Chalmers Career Service (CCS). En bra idé är att försöka samarbeta med CCS och se hur de kan få fler internationella studenter att ta del av det de erbjuder. 2 av 2

82 BESLUTSUNDERLAG KÅRSTYRELSEN Beslutsunderlag: Ansvarsfrihet till KORK 13/14 Bakgrund I samarbetsorganet RefTeC utgör KORK, ordföranden från respektive medlemskår, styrelsen för organet. Efter att sittande styrelse för RefTeC beviljat ansvarsfrihet för KORK från föregående verksamhetsår, måste även respektive styrelse för medlemskårerna göra detsamma. Förslag På verksamhetsårets tredje styrelsemöte för RefTeC beslutade sittande KORK att ge KORK 13/14 ansvarsfrihet efter godkänd verksamhetsberättelse och revision, bilagor för dokumenten finns att tillgå i handlingarna. Detta ska nu tillstyrkas även i Chalmers Studentkårs styrelse. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkas av undertecknad att tillstyrka ansvarsfrihet för KORK 13/14 efter beslut i RefTeCs styrelse den 12 februari Frågor ställs med fördel till, Philip Radtke Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS13\Arbetsdokument\BU - Ansvarsfrihet KORK1314.docx Kårordförande Kårledningen 14/15 1 av 1

83 Reftec 2013/2014 KORK 2013/2014 Kårordförandenas rådskonferens, KORK, tillika Reftecs styrelse har under verksamhetsåret 2013/2014 bestått av: Johanna Svensson, Kårordförande Chalmers Studentkår, ChS Albin Mannerfelt, Kårordförande Linköpings teknologers studentkår, LinTek Anna Johansson, Kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår, THS Oscar Kööhler, Kårordförande Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, TKL Björn Hansson, Kårordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH Emma Lindbjer, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN Sebastian Jonsson, Kårordförande Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK Nedan följer vad KORK och Reftecs styrelse har arbetat med, diskuterat etc. under verksamhetsåret 2013/2014. Om KORKs samarbete Styrelsemöten Styrelsemöten hölls i samband med KORK-träffarna som beskrivs nedan. Totalt hölls 5 st möten under året. KORK-träffar KORK-träff i Stockholm ( till ) Närvarande: Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN, Sebastian Jonsson NTK Sammanfattning: Verksamhetsårets första KORK-möte ägde rum i Stockholm under RefTecöverlämningen. Fokus på mötet var att lära känna varandra och sätta arbetsrutiner och preliminära datum för verksamhetsåret. Under mötet diskuterades syftet med RefTec, verksamhetsplan i allmänhet och KORKs verksamhetsplan i synnerhet. Syftet bestämdes till att veta vad vi håller på med själva och identifiera gemensamma mål att arbeta med under verksamhetsåret samt att lägga utvecklingsnivån för organisationen på en nivå så att det som hittills finns inte förloras och vara överens om i vilken riktning verksamheten bör utvecklas. Fokus för verksamhetsplanen 2013/2014 skulle bli uppföljningen av de olika arbetsgruppernas verksamhetsplaner. Utifrån det hölls en kort presentation av KORK inför övriga arbetsgrupper i RefTec där KORK bad alla arbetsgrupper att skriva en verksamhetsplan samt en tidsplan för året som KORK sedan skulle sammanställa

84 KORK-träff över Skype ( ) Närvarande: Johanna Svensson Chs, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler TKL, Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN Sammanfattning: På KORK-möte 2 fortsatte diskussionerna om hur arbetet under året skulle läggas upp samt hur föregående år skulle avslutas. Det hölls även en diskussion kring det gemensamma anmälningssystemet till arbetsmarknadsdagar.se, ARGast, och hur KORK skulle gå vidare med det arbete som föregående år påbörjat för att utvecklingen av ARGast ska kunna fortgå då THS och ChS ville lämna systemet. KORK-träff i Göteborg ( till ) Närvarande: Johanna Svensson ChS, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH, Sebastian Jonsson NTK, Sammanfattning: KORK-träffen var verksamhetsårets första träff med fem av sju deltagande kårer och den ägde rum i Göteborg. Det som utfördes var att verksamhetsplanen reviderades för att bättre passa alla Kårordföranden i KORK. Under träffen hölls också det första styrelsemötet i RefTeC, dock togs inga större beslut då beslutsmaterial inte inkommit. Under mötet kom KORK fram till en överenskommelse för Chalmers Studentkår samt Tekniska Högskolans Studentkår utträde ur det anmälningssystem till arbetsmarknadsmässor som kårerna inom RefTeC ägt tillsammans, kallat ARGast. KORK-träff i Linköping ( till ) Närvarande: Johanna Svensson Chs, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler TKL, Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN Sammanfattning: På KORK-möte 4 diskuterades huvudsakligen tre ämnen; Bolag, Ledarskap och sektioner. Samtliga närvarande presenterade sina bolag och hur det styrs med för och nackdelar. Det diskuterades även ledarskap, främst som ett forum där KORK kan lufta reflektioner som kommit upp i livet som KO. Slutligen så presenterades alla sektioner samt vilka forum som kåren och sektionerna integrerar. KORK fick även stifta bekantskap med det mycket vackra campus Valla och dess studentliv.

85 KORK/VORK-träff i Kiruna ( till ) Närvarande: Albin Mannerfelt & Hillevi Haugen LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler & Linus Persson TKL, Björn Hansson & Gabriel Persson TLTH, Emma Lindbjer & Elsa Härdelin UTN, Sebastian Jonsson NTK. Sammanfattning: På det traditionsenliga och gemensamma KORK/VORK-mötet i Kiruna diskuterades framför allt medlemspriser och medlemspremiering. Diskussionerna hölls dels tillsammans med VORK men även enskilt inom KORK. Ett studiebesök under och ovan jord hos våra värdar LKAB hanns med liksom besök på ishotellet. KORK-träff i Lund ( till ) Närvarande: Björn Hansson TLTH, Albin Mannerfelt LinTek, Johanna Svensson Chs, Anna Johansson THS, Sebastian Jonsson NTK, Emma Lindbjer UTN Sammanfattning: Verksamhetsårets sista ordinarie träff hölls i Lund under dagarna två. Det stora temat för träffen var överlämning och att avsluta året. Planeringen av Reftec-överlämningen sattes till stora delar under träffen och ansvar för passen delegerades ut. Mycket tid gavs till informella diskussioner under rundvandring på campus och kvällens middag. Träffen avslutades med en större utvärdering av densamma och året som helhet, något som KORK senare kunde skicka med till deras efterträdare under Reftec-överlämningen. Tyvärr sköts beslut om ansvarsfrihet under styrelsemöte S04 upp med anledning av att alla kårer inte beslutat i sina styrelser om ansvarsfrihet än. KORK-träff i Uppsala ( till ) Närvarande: Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN Sammanfattning KORK-träffen i Uppsala sammanföll givetvis med den traditionsenliga sommaröverlämningen för alla reftec-grupper! KORK träffades en dag innan övriga grupper anlände, för att hinna uppdatera tillträdande ordföranden om vad reftec är och vad som förväntades av dem under resterande del av överlämningen. Passen var planerade för att de tillrädande skulle lära känna varandra, diskutera hur de ville arbeta under året och få tid att förbereda sitt kommande arbeta. Sittande KORK fanns med för inspiration och frågor men också för mycket praktisk hjälp kring reftec-överlämningen i stort. Inget avslutande styrelsemöte kunde hållas eftersom alla inte var närvarande. Diskussioner

86 Anmälningssystemet ARGast Under verksamhetsåret 2012/2013 diskuterades utveckling av det gemensamma anmälningssystemet till arbetsmarknadsmässor, kallat ARGast, som fanns inom Reftec och det framkom att det fanns olika behov på de olika studentkårerna. Därför diskuterades även under året hur ägandeformen och organisationen ska se ut kring ARGast och hur utveckling och drift ska skötas. Då det är svårt att komma i mål med beslut då sju kårer gemensamt ägde systemet och alla beslut ska vara enhälliga resulterade diskussionen med utveckling och organisation i att Chalmers Studentkår och Tekniska Högskolans Studentkår lämnade ARGast samarbetet. Under verksamhetsåret 2013/2014 arbetades det med att ta fram ett gemensamt avtal för hur systemet skulle överlåtas samt vad som gällde för utskottet ARG och diskussioner kring ARGast. På mötet i Göteborg kom KORK fram till ett avtal som alla kårer godkände och detta skrevs sedan på. Fortsättningsvis kommer ARGast att ägas och driftas av de fem kårer som har systemet och ARGast kommer inte att diskuteras på ARG-möten. Arbetsmarknadsdagar på Chalmers Studentkår och Tekniska HögskolaStudentkårkår kommer att länkas från den gemensamma sidan arbetsmarknadsdagar.se. Hur mår teknologen och naturvetaren Hur projektet Hur mår teknologen och naturvetaren ska avslutas har diskuterats mellan STORK och KORK under året. Alternativen har pendlat mellan att ta ett krafttag inom STORK, ta in en extern firma för sammanställning eller att lägga ner. Beslut togs om att avsätta pengar för att låta en externpart sammanställa, men inget har hänt. KORK rekommenderar att projektet läggs ner eftersom så långtid förflutit sedan enkäten genomfördes. Reftecs stora pris Traditionsenligt så delades Reftecs stora pris ut till en person eller förening som främjat svenskt teknikintresse. Totalt inkom tre nomineringar till priset och efter en intensiv diskussion beslutade Reftecs styrelse att priset 2014 skulle delas ut till radioprogrammet Institutet med Karin och Jesper. Priset delades ut under högtidliga former på Reftec-banketten i Uppsala den 11 juni 2014.

87 Reftec Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 1 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1332 SEB Aktiesparfond ,87 0, , SEB Europafond ,91 0, , SEB Penningmarknadsfond ,42 0, ,42 S:a Finansiella anläggningstillgångar ,20 0, ,20 S:a Anläggningstillgångar ,20 0, ,20 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Företagskonto SEB 3 933,42 0, ,42 S:a Kassa och bank 3 933,42 0, ,42 S:a Omsättningstillgångar 3 933,42 0, ,42 S:A TILLGÅNGAR ,62 0, ,62 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust , , , Vinst/förlust föreg år , , , Redovisat resultat 9 804, ,82 0,00 S:a Eget kapital ,62 0, ,62 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,62 0, ,62 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

88

89 BESLUTSUNDERLAG KO Beslutsunderlag: Arbetsgrupp för Chalmers Studentkårs miljöarbete Bakgrund Under föregående verksamhetsår, 13/14, reviderades Chalmers Studentkårs miljöpolicy av Fullmäktige. Ett vidare arbete har sedan skett genom att ta fram riktlinjer till policyn tillsammans med Chalmers Students for Sustainability (CSS). Under hösten och förvåren påbörjades diskussionerna men det arbetet har ej tagits vidare i en utformning av tydliga riktlinjer och en implementering av miljöpolicyn som tanken var. Vidare så uppkom diskussioner under Chalmers hållbarhetsdag där bland annat Chalmers Restaurang och Konferensers vice VD, Marcus Danielsson, och representanter från CSS närvarade. Efter seminariet togs arbetet vidare med representanterna och kårordförande. Tanken som grupperingen hade var att se hur de tankar och idéer som uppstod under hållbarhetsdagen kunde implementeras i bland annat restaurangens verksamhet. De diskussioner som sedan förts har gått parallellt med det arbetet som påbörjats med riktlinjerna för studentkårens miljöpolicy. Förslag För att samla allt miljöarbete som görs inom studentkåren föreslås nu att en arbetsgrupp tillsätts. Uppdraget skall ligga i att ta fram och implementera riktlinjerna samt att fortsätta arbetet med CSS och vice VD för restaurangbolagen. Arbetet skall rapporteras kontinuerligt till kårstyrelsen under året då det skall anses vara långsiktigt och löpande med start nästkommande verksamhetsår. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkas att tillsätta en arbetsgrupp för Chalmers Studentkårs miljöarbete om minst 3 och max 7 personer under verksamhetsår 15/16, arbetsgruppen skall rapportera löpande till kårstyrelsen. Frågor ställs med fördel till, Philip Radtke Kårordförande 1 av 1

90 BESLUTSUNDERLAG V-Sektion Beslutsunderlag: Stadgeändring om inval av klassrepresentanter V-Sektionen Under sektionsmöte 3 (-02-11) och 4 (-04-29) beslutade V-sektionen att göra följande stadgeändring: Stryka det som är över stryket och lägga till det som är under stryket i 6.5 Val 6.5 Val Studieförtroendemän skall väljas i början av varje nytt läsår. Studieförtroendemän skall väljas i läsperiod fyra inför uppdrag som löper över hela nästkommande läsår. Valet förrättas av avgående studieförtroendemän. Det är inget krav att de gamla skall avgå men de skall ställa sin plats till förfogande, kontinuitet skall eftersträvas. SNO tillser att studieförtroendemän från årskurs ett utses. Dessa ska väljas i början av varje nytt läsår. Två studieförtroendemän väljs från årskurs ett, två och tre inom varje program. Från årskurs fyra och fem väljs en studieförtroendeman från varje inriktning. Bilagt finns motion/proposition om stadgeändring, justerat protokoll och stadgan i sin helhet. Styrelsen för V-sektionen föreslår att Kårstyrelsen fastställer stadgan med ovanstående ändringar. Ida Björhagen Vice ordförande, V-sektionen 1 av 1

91 02 11 Proposition om inval av klassrepresentanter Bakgrund Invalet av klassrepresentanter till SNV sker i nuläget främst efter terminstart i läsperiod 1 genom inval i klasserna, men även kontinuerligt under året beroende på hur intresset ser ut i de olika klasserna. De flesta klassrepresentanter avslutar sitt engagemang inför sommarlovet, innan efterträdare finns, och vissa väljer även att avsluta engagemanget mitt i terminen, ibland utan förvarning. Detta försvårar den kontinuerliga kunskapsöverföringen i gruppen, och minskar även möjligheten att kunna planera event över tid, såsom mottagningen. En önskan från SNV finns därför att ändra rutinen för invalet så att det sker under läsperiod 4, detta för att få en bättre kontinuitet i gruppen. Ett förtydligande bör även göras att uppdraget löper över ett helt år för att minska risken för avhopp. Yrkande: Med ovanstående som bakgrund yrkar V-styret på följande ändring i stadgan Under kapitel 6- Sektionens studienämnd-snv 6.5 Val Studieförtroendemän skall väljas i början av varje nytt läsår. Studieförtroendemän skall väljas i läsperiod fyra inför uppdrag som löper över hela nästkommande läsår. Valet förrättas av avgående studieförtroendemän. Det är inget krav att de gamla skall avgå men de skall ställa sin plats till förfogande, kontinuitet skall eftersträvas. SNO tillser att studieförtroendemän från årskurs ett utses. Dessa ska väljas i början av varje nytt läsår. Två studieförtroendemän väljs från årskurs ett, två och tre inom varje program. Från årskurs fyra och fem väljs en studieförtroendeman från varje inriktning.

92 V-teknologsektionen Februari 11 V-teknologsektionens första ordinarie vårmöte Tid: kl Plats: VR Närvarande: 106 Varav: B1 16, B2 7, B3 3, V1 22, V2 37, V3 14, Master 7 1 Mötets öppnande. V-teknologsektionens talman Viktor Wåhlberg förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 2 Val av justeringsmän, tillika räknekarlar, öhlöppnare. Till justeringsmän, tillika räknekarlar och öhlöppnare väljs Angelica Lexell och Johanna Svensson 3 Adjungeringar. Patrik Höstmad, programansvarig V-programmet, blir inadjungerad med full närvaro och yttranderätt. Joakim Svärd, AO, blir inadjungerad med full närvaro och yttranderätt. 4 Mötets stadgeenliga utlysande. Mötet anser att sektionsmötet är stadgeenligt utlyst. 5 Godkännande av föredragningslista. Mötet godkänner föredragningslistan. 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Mötet godkänner föregående mötesprotokoll. 7 Programmen informerar & svarar på frågor. Patrik Höstmad, programansvarig V-programmet, informerar om omstart samhällsbyggnad. Alla lyssnar spänt. Talaren lägger även in sin åsikt/förslag i kommande debatt om byte av namn på sektionen. 8 Kårledningen informerar & svarar på frågor. Talman tackar talaren Joakim Svärd, AO, informerar: Rekryteringen till nya kårledningen pågår. FUM-kandidater öppnar för sökning 1:a mars. Val av ny rektor som tillträder i slutet av sommaren. 19:e feb kårens dag, Emma Knyckare kommer! Fylla i ATEC för ökad interaktion med företag. Malcolm Granberg, studentrepresentant ombyggnationen, informerar om att ombyggnationen i nuläget är uppskjutet. Planerad byggstart är i december Informationslunch med projektledningen om ombyggnationen planerad till våren. 9 Styrelsen informerar & svarar på frågor. Talman tackar talarna Ordförande: Robin presenterar oss i styrelsen för sektionsmedlemmerna. Presenterar sig själv som ny ordförande Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

93 V-teknologsektionen Februari 11 Vice ordförande: Presenterar sig som ny Vice ordförande SNO: Presenterar sig som ny ordförande i Studienämnden SAMO: Presenterar sig som ny SAMO Sekreterare: Presenterar sig som ny Sekreterare Kassör: Presenterar sig som ny Kassör Talman tackar talarna 10 Meddelanden och frågestund WHisk: Väljer in nya ikväll. Ölprovning med hembrygd öl från gamla och nya biljetter kommer framöver Vattentrycket: Lanserat senaste numret om kärlek och VIC-IACES: Bra språkcafe, stor uppslutning. VIRUS: Informerar om deras första salteaktivitet, biljetter säljs nästa vecka. Måndagslöpning och innebandy pågår som vanligt V6: Planerar sin första gasque, säljer biljetter nästa vecka. Fote: Tackar för sig och det året som varit och förbereder för inval av nya ikväll. SNOK: Delar ut chockladpudding, mums. Pub 26:e feb. VARG: Informerar om ATEC. Några event kvar såsom lunchföreläsning och after work. Kommer åka till LAVA ikväll efter invalet av nya. VNollK: Tackar för sig och det året de suttit, ikväll väljs nya NollK in. Kommer bli kul! V-BalK: Planerar balen för fullt, släpper datumet nästa vecka. Har anordnat halvtidssittningen i helgen, mycket lyckat VoVPT: Tackar för sig och väljer in nya ikväll TGM: Hoppas alla njöt av vinet under sommaravslutningen, kliver av idag Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

94 V-teknologsektionen Februari 11 Kafferepet: bjuder på fika idag, och informerar om nästa kafferep. Aspning nästa läsperiod. Talman tackar talarna och Kafferepet för det goda fikat. Vatterntrycket visade en fantastisk releasefilm innan pausen och ett högt skratt spred ut sig bland folkmassan. 11 Paus Mötet ajourneras av talman och återupptas 17:00 i sal VR. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

95 V-teknologsektionen Februari 11 Talman återupptar mötet i VR samt hälsar alla välkomna tillbaka. Närvarande: 97 Varav: B1 17, B2 2, B3 7, V1 22, V2 34, V3 9, Master års verksamhetsberättelse Ordförande 2014, Caroline Tocaj, presenterar 2014 års verksamhetsberättelse. Talaren går igenom vilka punkter man velat arbeta med och hur man har jobbat under året för att genomföra dessa. Talaren tackar för sitt år(se bilaga ##) Talman tackar talaren års ekonomiberättelse Kassör 2014, Andreas Håkansson, presenterar 2014 års ekonomiberättelse. Talaren går igenom intäkter och utgifter under året, presenterar vart pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen. Talaren tackar för sig och svarar på frågor. (se bilaga ##) Talman tackar talaren års revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet Revisorer för verksamhetsåret 2014, Hanna Persson Brink och Marie Eriksson, presenterar 2014 års revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för berörda kommittéer. Talman tackar talarna Frågor: Anton Lilienberg: Varför är inte SNOK med? Hanna: Det saknades saker och är uppskjutet framöver Mötet beslutar: att ge VIRUS, SNV, VIC-IACES och V6 ansvarsfrihet 15 Styrets mål och visioner Vice Ordförande, Ida Björhagen, läser upp styrets mål och visioner för verksamhetsåret. Talaren presenterar hur styrelsen vill arbeta för att genomföra våra fokuspunkter under vårt verksamhetsår. (se bilaga ##) Talman tackar talaren 16 Presentations av styrelsens budget 17 Fastställande av styrelsens budget Kassör, Naska Abbassi, presenterar styrelsen budget för verksamhetsåret. Talaren går också igenom sektionens ekonomipolicy. (se bilaga ##) Talman tackar talaren Frågor: David Tannenbaum: varför sänktes budgeten för motionshall Ida: minskat intreese för Fysiken och den punkten har därför tagits bort David Tannenbaum: varför är verumfonden separerat från sponsorfonden? Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

96 V-teknologsektionen Februari 11 Robin: meningen är att underhåll och ombyggnation av verum ska ske utanför sponsorfond Måns Dahlström: vem har ansvar för verumfonden och vad den kan läggas på Robin: vi i styret har ansvar för fonden och vad den läggs på Robin: Vi uppdaterar direktiv och policys för verumfonden till nästa sektionsmöte David Tannenbaum: Vad händer med verumfonden om pengarna inte används och sektionen går dåligt? Robin: Det går att flytta pengarna om det skulle behövas Ändringsyrkande angående posten phaddermiddag i budgeten lämnas in. Talman förklarar hur ändringsyrkanden kommer gå till. Vstyret beslutar att jämka sig angående ändringsyrkandet, och det går således igenom. Mötet beslutar: att godkänna budgetförslaget med justering enligt ändringsyrkande 18 Motioner Dir M.S.F, Paula Ljungbjer, presenterar två motioner. Först motion ett, den andra. Alla skrattar högljutt i samtycke. Frågor: - Mötet beslutar: Att bifalla motionen. Dock var motionen tyvärr inlämnad försent och avslås därmed. Vice Ordförande, Ida Björhagen, står till svars och drar också ner skratt från bänkarna. Dir M.S.F, Paula Ljungbjer, presenterar två motioner. Motion två, den första. Alla skrattar även nu högljutt i samtycke. Frågor: - Mötet beslutar: Att bifalla motionen. Dock var motionen tyvärr inlämnad försent och avslås därmed. Vice Ordförande, Ida Björhagen, står till svars och drar denna gång ner ännu mer skratt från bänkarna. En paus på 30 minuter tas för förtäring av kvällens mat som VIRUS tillagat. Under pausen byter Fanbärarna sida till allas förvåning. 19 Propositioner Styrets proposition, Proposition gällande stadgeändring för utlysande och beslutsförhet, läses upp av vice ordförande Ida Björhagen (se Bilaga ##) Frågor: - Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

97 V-teknologsektionen Februari 11 Mötet beslutar: att bifalla propositionen enligt ovan. SNVs proposition, Proposition angående Stadgeändring rörande invalet av klassrepresentanter till SNV, läses upp av SNO Axel Adolfsson (se Bilaga ##) Frågor: Måns Dahlström: klassrepresentanter från nya ettan, när väljs det? Axel: Inval sker, från årskurs 1, så fort som möjligt under hösten då de börjar. Mötet beslutar: att bifalla propositionen enligt ovan. SNVs proposition, Proposition rörande inval i SNV läses upp av SNO Axel Adolfsson (se Bilaga ##) Frågor: - Mötet beslutar: att bifalla propositionen enligt ovan VIC-IACESs proposition, Proposition reglementesändring rörande VIC-IACES uppgifter på sektionen, läses upp av vice ordförande Ida Björhagen (se Bilaga ##) Frågor: - Mötet beslutar: att bifalla propositionen enligt ovan VIC-IACESs proposition, Proposition reglementesändring rörande invalet av VIC-IACES, läses upp av vice ordförande Ida Björhagen (se Bilaga ##) Frågor: - Mötet beslutar: att bifalla propositionen enligt ovan 20 Diskussion kring V-sektionens namn i framtiden Ordförande, Robin Borgh, presenterar förslag på olika möjligheter att förändra namnet på sektionen i och med omstart samhällsbyggnad Frågor/diskussioner: Johannes Pettersson: kommer vi fortfarande sjunga V-ingenjörer, ändras det är jag emot. Victor Hjelmgren: hade vi applicerat namnbytet redan, då hade vi ju hetat VB-sektionen redan. Och exemplet med Z-sektionen som inte har något att göra med utbildningen. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

98 V-teknologsektionen Februari 11 Maja Swerre: kommer med väldigt roliga förslag på nya namn för de olika kommittéerna. Alla skrattar gott Ellen Brandt: finns det riktlinjer för vad sektionen måste heta? Siffror, bokstäver? Robin: vi ligger under kåren, och kåren måste således godkänna ett byte av sektionsnamn. Anna Jansson: informerar om hur ett eventuellt namnbyte på sektionen skulle gå till och hur vägarna till kåren går. Talaren påpekar också viss möjlighet att blanda ihop med skeppsbyggnadssektionen. Caroline: föreslår en kompromiss att behålla V akronymet och skriva samhällsbyggnadsteknik istället för väg och vatten Andreas Håkansson: Kan kåren tvinga oss att byta namn på sektionen? Johanna Svensson: vänta tills sista väg och vatten har gått ut och då kanske överväga bytet till S- sektionen. Lars scheidegger: måste vi tillsätta en arbetsgrupp även om ingen vill ändra något? Ida: arbetsgruppen ska isåfall komma fram till att inget ska ändras, således behöver den tillsättas. Mötet beslutar: Sektionsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska besluta om vi ska byta namn på sektionen. 21 Val av sektionsfunktionärer (1:a rundan) (Understruken=rekommenderad) Trädgårdsmästeriet Trädgårdsmästarinna: Josefine Kruger, David Tannenbaum, Maja Swerre, Tim Gustavsson, Victor Hjelmgren, August Jansson Dräng: Ebba Eliasson, Markus Persson, Victor Hjelmgren, De sökande till trägårdsmästarinna presenterar sig. Det dras ned många skratt från läktarna. Powerpoint och film visas, mycket skratt dras ned från läktaren. Klippta citat från presentationerna: julgranen kommer skötas bättre iår, kan även bli tal om en julgransplundring Hajk på innergården utlovas växterna ger syre, vilket kan vara ett behov att lukta på vinet ger inte så mycket Frågor: Daniel Blomgren: kan ni lova att inte röra V:et på innergården om ni blir invalda Alla: nej Tim: kan göra det ännu finare David: lovar att inte röra det, kommer inte komma några blommor där Ellen Brandt: tim, du har bryggt vin på saker du inte borde göra? Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

99 V-teknologsektionen Februari 11 Tim: i somras bryggde jag på nyponsoppa och fjällgrus, ett av de sämre vinerna. Rekommenderar dock björksavsvin Maja: lovar att göra vin på trampade druvor Alexander Nyberg: löften för året? David: att försöka göra det väldigt bra, göra det trevligare Victor: lovar att det blir en trevlig julgransplundring på 20nda knut Tim: lovar att göra det bästa vinet hittills Maja: se ovannämnda lovande Josefine: tänkte dra igång vin och fruktkvällar, tänker skaffa ett växthus och odla bananer August: lovar att göra det väldigt bra Pontus Ahlström: Vad är eran favoritväxt David: julstjärna Josefine: bananer Maja: orkidee Tim: blåa blommor, blåsippa Victor: klätterträd August: vindruvor Robin Borgh: kan alla måla upp TGMs logga på tavlan Alla målar mer eller mindre vackert. Andreas: det är torrt på innergården, kan ni göra en bäck. Alla: ja visst, kanske ta in en fontän De sökande till dräng presenterar sig. Ebba har med sig hemmabryggt vin som Talman uppskattar lukten av. Frågor: Robin Borgh: nyfiken på förslaget som inte kom igenom till TGMs logga Victor Hjelmgren ritar ett mycket vackert förslag på TGMs logga på tavlan Måns Dahlström: kan du jobba med alla sökande David Tannenbaum: ja Robin Borgh: vad fick vinet för betyg i skolan? Markus: MVG Robin Borgh: vad kostar en motorsåg? Ebba: jag köpte min för 1100:- den är ganska kraftig och bra, skulle kanske räcka med 700:- för ändamålet Victor: en motorsåg kostar 1200:- Pontus Ahlström: vad kan ni lova inför ert år? Victor: kommer åka ut i skogen och hugga en egen julgran, för att spara pengar Markus: lovar att arkitekterna får fundera på konstgräsmattan i ljusgården Ebba: kommer spinna vidare på hajkideen, egenodlade julgranar från Orust Oscar Möller: om ni haft en motorsåg, vad hade ni då sågat ner? Ebba: kan vara smidigt att ta ner granen efter jul Per Petersson: Hur långa är dina egenodlade granar? Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

100 V-teknologsektionen Februari 11 Ebba: mellan några decimeter upp till 20 meter, som min morfar har satt såklart. Mötet beslutar: Att välja David Tannenbaum till Trägårdsmästarinna Att välja Victor Hjelmgren till Dräng VoVPT Big Slick: Jonas Bond Cashier: Joacim Edwijn Övriga Poster: Mårten Olsson, Olle Davidsson, Simeon Johanssson Frågor: Sökande till Big Slick presenterar sig. Ellen Brandt: har du tagit ansvar i dina tidigare poster Jonas: ja men inte skriftligt Sökande till Cashier presenterar sig. Andreas Håkansson: vad har du tänkt göra för pengarna? Joakim: göra skön teambuilding och kanske köpa en tröja Pontus Ahlström: kan du lova att inte spela bort pengarna Joakim: nej Lars Scheidegger: när du spelar brukar du vinna? Joakim: nej Sökande till övriga poster presenterar sig. Jonas Bond: vet du hur man kokar korv? Simeon: ja Maja Swerre: vilket är ditt favoritkort Mårten: dam såklart Mötet beslutar: Att välja Jonas Bond till Big Slick i VoVPT Att välja Joacim Edwijn till Cashier i VoVPT Att välja Simeon Johansson, Mårten Olsson, Olle Davidsson till övriga poster i VoVPT Varg Ordförande: Anton Svensson Vice Ordförande: Emil Gurbani Kassör: Johan Martinsson VARM-Ledare: Karin Andersson Logistikansvarig: David Nyström Eventansvarig: Angelica Lexell Företagskontakt: Amalie Lennartsson Mentorskapsansvarig: Ludvig Gårdelöv(avstod rekommendation av personliga skäl), Annie Bengtsson Samhällsbyggarkontakt: Sven Gross Frågor: Söknade till ordförande i Varg presenterar sig. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

101 V-teknologsektionen Februari 11 Andreas Håkansson: gräsmatta istället för matta nästa år? Anton: ska undersöka möjligheterna Pontus Ahlström: jag vill höra ditt bästa ylande Anton ylar majestätiskt som en Varg Robin Borgh: vad har du för tankar kring mässan, tjäna pengar eller ha en högre kvalité? Anton: vill satsa på hög kvalité, men måste avväga Axel Adolfsson: jobba med att integrera företag i utbildningen genom varg? Anton: vore bra att integrera företagen mer för att eleverna ska kunna se tidigare hur arbetslivet ser ut. Oscar Möller: hur ska en ordförande leda gruppen på bästa sätt? Anton: ta mycket intryck från gruppen och leda gruppen utifrån det, ta hänsyn till alla Robin Borgh: hur ser du på samarbetet med AEARM? Anton: ser det som viktigt eftersom vi ska in i samma bransch Sökande till Vice Ordförande i Varg presenterar sig. Robin Borgh: teambuilding, bra förslag? Emil: Skara sommarland Oscar Möller: ideer på vart vargresan kan gå? Emil: New York hade varit nice Robin Borgh: betyder det att du hellre vill styra Varm mot vinst? Emil: vinst är väl bra för alla Sökande till kassör i Varg presenterar sig. Kajsa Fröjdh: teambuilding till skara sommarland och vargresa till New york? Johan: blir nog dyrt Andreas Håkansson: har du läst ekonomipolicyn? Johan: nej, men jag ska läsa den Sökande till Varmledare presenterar sig. Robin Borgh: om det blir ombyggnation, vart hålls mässan då? Karin: kanske kårhuset, betonghallen eller dylikt Oscar Möller: några förändringar inför Varm? Karin: ett event under mässan, tex föreläsning, för att locka fler studenter Sökande till övriga poster presenterar sig. Ida Andersson: hur vill du utveckla samarbetet med samhällsbyggare Sven: bara starta upp den är en början, och sedan få igång event där man kan träffa företag Oscar Möller: du har lagt kvadratmeter matta, vad driver dig vidare? David: ska man prata teambuilding är lägga matta det bästa som finns. Det är kul att lära känna mycket folk som man aldrig träffat annars Mötet beslutar: Att välja Anton Svensson till Ordförande i Varg Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

102 V-teknologsektionen Februari 11 Att välja Emil Gurbani till Vice Ordförande i Varg Att välja Johan Martinsson till Kassör i Varg Att välja Karin Andersson till Varm-ledare i Varg Att välja David Nyström till Logistikansvarig i Varg Att välja Angelica Lexell till Eventansvarig i Varg Att välja Amalie Lennartsson till Företagskontakt i Varg Att välja Annie Bengtsson till Mentorskapsansvarig i Varg Att välja Sven Gross till Samhällsbyggnadskonakt i Varg 22 Utdelande av sektionsmedaljer Ida Björhagen, vice ordförande, delar ut sektionsmedaljer till ett antal sektionsmedlemmar. Alla är glada och applåder haglar från publiken (se Bilaga #). Alla mottager med glädje. 23 Val av sektionsfunktionärer (2:a rundan) En paus på 15 minuter tas för toast som SNOK lagat. (understrukna = rekommenderade) Fote Hovfote: Mattias Blomgren Snikon: Johannes Pettersson Övriga: Fabian Forsman, Emma Eliasson, Lukas Ok, Erik Save, Mattias Bäck Frågor: Sökande till Hovfote presenterar sig. Maja Swerre: varför heter det hovfote, och hur ska du fylla rollen? Mattias: Hov Fot.. Ebba Eliasson: vad har du för favoritbländare Mattias: ingen aning Daniel Blomberg: hur lång selfiepinne ska ni införskaffa Mattias: någon gång kommer en 10 meter lång selfiestick Victor Hjelmgren: hur ska du utveckla Fote Mattias: köpa in en drönare Robin Borgh: hur ska du finansiera drönaren? Mattias: genom att söka pengar från styret Sökande till Snikon presenterar sig. Petter Öhman: har du läst ekonomipolicyn? Johannes: nej, men jag är kassör för citygross Joacim Edwijn: vet du skillnaden mellan credit och debit? Johannes: ja de börjar på olika bokstäver. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

103 V-teknologsektionen Februari 11 Anton Svensson: du har storslagna planer för Fote, kommer budgeten hålla Johannes: ja annars blir jag besviken Pontus Ahlström: vad tycker du om drönare Johannes: det är coolt, det kommer in en bra motivering till en drönare Petter Öhman: för att finansiera en drönare, kan ni göra en nakenkalender Johannes: Mattias lovar att göra den, men jag står bakom. Andreas Håkansson: lagringsutrymme för bilder, något du funderat över? Johannes: ah, nä, usbminnen tror jag Sökande till övriga poster presenterar sig. Joacim Edwijn: ska du verkligen ta kort? Erik: ah då, min tumme kommer hamra på Fabian: jag tar kort så länge jag är kvar, alltså vid tolv då jag går hem Ebba Eliasson: favoritbländare? Erik: P33 Mattias: samma Emma: Blixt Lukas: 2,5 Fabian: Nikon X3 Wilhelm Heiroth: du har fotograferats med kungafamiljen? Erik: jag fick en bild med Estelle och en falukorv, sådana extrembilder lovar jag i Fote Robin Borgh: kan du låna ut mobilen för att bygga en egen drönare? Erik: absolut, köper ett hårt skal bara Petter Öhman: är ni med i nakenkalendern? Fabian: jag är sugen Mötet beslutar: Att välja Mattias Blomgren till Hovfote i Fote Att välja Johannes Pettersson till Snikon i Fote Att välja Mattias Bäck, Fabian Forsman, Lukas Ok, Fabian Forsman, Emma Eliasson till Övriga Poster i Fote Whisk Master of Master: Niklas Lindström Master of Coins: Linus Lejdfeldt Alkoholansvarig: Martin Andersson Övriga: Tim Gustafsson, Rasmus Nordström, Johan Bergman Frågor: Sökande till Master of Master presenterar sig. Daniel Blomberg: Favoritwhisky? Niklas: Lafruege Maja Swerre: hur ska ni jobba vidare med arkivet Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

104 V-teknologsektionen Februari 11 Niklas: fortsätta med arkivkvällar och omhändertagande av arkivet Pontus Ahlström: favoritöl? Niklas: brooklyn ofta Sökande till Master of Coins presenterar sig. Jens Håkansson: har du swish? Linus: Ja Sökande till Alkoholansvarig presenterar sig. Ida Björhagen: vet du att du måste gå SUS Martin: ah jag lovar att plugga Linus Lejdfeldt: skulle du använda postionen i Whisk för att utveckla kavajfredag Martin: bra ide, ja absolut Axel Adolfsson: kommer du ha tid att städa våran lägenhet när du sitter i Whisk? Martin: ah med dina nya dammsugare är det ju väldigt effektiv att städa Sökande till Övriga Poster presenterar sig. Daniel Blomberg: favoritkuriosa från historiearkivet Johan: ah jag gillar historian med flaggstången som skulle bäras längs avenyn Rasmus: jag gillar den kommunistiska nollan som skickades till A Tim: jag ska gräva i arkivet Jens Håkansson: skulle du kunna hålla en skogsvinsprovning? Tim: det vore något, dra in lite spännande viner Mötet beslutar: Att välja Niklas Lindström till Master of Master i Whisk Att välja Linus Lejdfeldt till Masater of Coins i Whisk Att välja Martin Andersson till Alkoholansvarig i Whisk Att välja Tim Gustafsson, Rasmus Nordström, Johan Bergman till Övriga Poster i Whisk VnollK Directuer: Ellen Brandt, Daniel Blomberg Cassuer: Petter Öhman, Pontus Ahlström Frågor: Sökande till Directuer presenterar sig. Maja Swerre: har ni något ni vill jobba med under mottagningen Ellen: Brobyggartävlingen tyckte jag var kul, och skulle vilja jobba med den. Ett nytt event i bastun som kan ta lite större plats Daniel: aktiviteter i bastun då det renoveras, kunna göra något där. Hade varit kul för studenter utanför Göteborg att visa resten av Göteborg Anton Svensson: varför ska just du få posten? Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

105 V-teknologsektionen Februari 11 Ellen: jag har suttit som Verd och dragit på mig massor av erfarenheter och lärt mig vad jag ska utveckla som ordförande i en ny grupp. Jag tror jag skulle passa bra som ordförande och leda en grupp. Daniel: jag har varit väldigt drivande under mitt tidigare engagemang. Eftersom jag inte suttit som ordförande förut går jag in med ett tomt blad, och kan då utveckla mitt ledarskap Olof Sjöqvist: kan du ta med fanbäraren i nollmodulen Båda instämmer med detta Victor Hjelmgren: hur kommer snacket gå i paren när resten av nollk väljs? Daniel: tycker det är viktigt med blandat folk, blanda årskurser, tidigare erfarenheter. Ellen: ser det som en stor fördel att ha suttit i kommittéer innan, eftersom vi har två olika syner på personer. Joacim Edwijn: hur kan ni utnyttja omstart samhällsbyggnad Daniel: ser det som positivt, då alla kommer gå samma program ökar sammanhållningen. Tillkommer klyfter mellan phaddrar och nollan, informera phaddrar om nya kurser, blanda om i phaddergrupperna Ellen: blir svårt för phaddrar att hjälpa nollan i kurserna. Viktigt att gå ut med informationen snabbt, så nollan känner sig trygg och har koll. Caroline Tocaj: är det någon aktivitet som ni tyckt varit mindre bra och behöver utvecklas? Ellen: vi kommer kolla på utvärderingar från nollk14 och se vad nollan tycker och vad som behöver förbättras/utvecklas Daniel: håller med föregående, utgå från nollan i förbättringsarbetet Andreas Håkansson: vad har ni för dåliga egenskaper? Daniel: ehm, jättesvår fråga. Svårt att sätta fingret på en specifik egenskap Ellen: pratar snabbt och otydligt ibland Robin Borgh: samarbete med Varg? Ellen: bättre kommunikation med företagen eftersom de får en kontaktperson att vända sig till Daniel: jag håller helt och hållet med Maja Swerre: tema för mottagnien Ellen: back to the future tema Daneil: Stek-tema? Andreas Håkansson: hur många gånger har ni läst första boken i Harry Potter serien? Ellen: 27 gånger Daniel: 2 gånger Joakim Edwijn: kan ni tänka er att skippa glasögon för att få pengar från programansvariga Ellen: tycker glasögonen är bra, fyller en funktion för att hålla isär rollerna under mottagningen Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

106 V-teknologsektionen Februari 11 Daniel: tycker också att glasögonen är bra, visar när nollk blir människa Sökande till Cassuer presenterar sig. Linus Lejdfeldt: har ni provat att snagga er med skägg? Pontus: ah halvvägs, skägg men inte snaggat Joakim Edwijn: hur ser ni på omstarten? Pontus: jag tror det kommer bli bra, blir lite mer samhörighet med civil- och högskoleingenjör. Petter: man kan lättare få ihop civil- och högskoleingenjör lättare om de samläser Jonas Bond: varför söker du kassör? Pontus: jag tycker om pengar och ser fram emot utmaningen Andreas Håkansson: berätta något som bevisar att ni hanterar pengar på ett bra sätt Petter: har inte tagit CSNlån förräns nu Pontus: mitt sparkonto har växt de senaste månaderna Sara Nero: hur ska ni jobba för att nollan ska använda nollbrickorna Petter: jobba med det inom gruppen Pontus: försöka hitta uppmuntring för brickan utan tvång Kristoffer Berntsson: vad tror du blir den största utmaningen som kassör? Och i gruppen? Petter: hålla kvittona och ligga i fas med bokföringen direkt, man kanske får ta en snickers för att hålla humöret uppe Pontus: svårt att hålla i pengarna och fördela rimligt mellan evenemangen Victor Hjelmgren: står ni bakom att hyra in Metallica till Verum? Petter: fixar du kontakten med Metallica så fixar jag det Caroline Tocaj: hur känner ni kring kontanthanteringen under mottagningen? Petter: swish eller dosor för att slippa stora kontanthanteringar Pontus: håller fullständigt med Mötet beslutar: Att välja Ellen Brandt till Directuer i VnollK Att välja Petter Öhman till Casseur i VnollK 24 Dir. M.S.F. avlägger rapport Dir M.S.F, Paula Ljungbjer, avlägger rapport. Alla skrattar hysteriskt. Ordförande, Robin Borgh, ger Dir M.S.F en halstablett. Talman tackar talaren. 25 Övriga frågor Olof Sjöqvist: eftersöker mer information om fanbärare på hemsidan. Christoffer/Robin: det kommer fixas Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

107 V-teknologsektionen Februari Mötets flitigaste och bäste talare utses Pontus Ahlström utses av sekreterare Christoffer Jonsson till mötets flitigaste och bäste talare, pris utdelas. Den traditionsenliga lottdragning hölls dessutom. Eminenta priser delades ut och vinnarna blev mycket nöjda. 20 Mötets avslutande Då vi tillsammans stått upp och sjungit V-ingenjören förklarar talman mötet avslutat. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Viktor Wåhlberg Justeringsmän Angelica Lexell Johanna Svensson

108 04 29 Proposition om inval av klassrepresentanter Bakgrund Invalet av klassrepresentanter till SNV sker i nuläget främst efter terminstart i läsperiod 1 genom inval i klasserna, men även kontinuerligt under året beroende på hur intresset ser ut i de olika klasserna. De flesta klassrepresentanter avslutar sitt engagemang inför sommarlovet, innan efterträdare finns, och vissa väljer även att avsluta engagemanget mitt i terminen, ibland utan förvarning. Detta försvårar den kontinuerliga kunskapsöverföringen i gruppen, och minskar även möjligheten att kunna planera event över tid, såsom mottagningen. En önskan från SNV finns därför att ändra rutinen för invalet så att det sker under läsperiod 4, detta för att få en bättre kontinuitet i gruppen. Ett förtydligande bör även göras att uppdraget löper över ett helt år för att minska risken för avhopp. Yrkande: Med ovanstående som bakgrund yrkar V-styret på följande ändring i stadgan Under kapitel 6- Sektionens studienämnd-snv 6.5 Val Studieförtroendemän skall väljas i början av varje nytt läsår. Studieförtroendemän skall väljas i läsperiod fyra inför uppdrag som löper över hela nästkommande läsår. Valet förrättas av avgående studieförtroendemän. Det är inget krav att de gamla skall avgå men de skall ställa sin plats till förfogande, kontinuitet skall eftersträvas. SNO tillser att studieförtroendemän från årskurs ett utses. Dessa ska väljas i början av varje nytt läsår. Två studieförtroendemän väljs från årskurs ett, två och tre inom varje program. Från årskurs fyra och fem väljs en studieförtroendeman från varje inriktning.

109 V-teknologsektionen November 27, 2014 V-teknologsektionens andra ordinarie vårmöte Tid: kl Plats: VR Närvarande: 90 Varav: B1 15, B2 2, B3 8, V1 13, V2 41, V3 6, Master 5 1 Mötets öppnande V-teknologsektionens ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna 2 Val av talman Till talman för detta möte väljs Fredrik Edvardsson 3 Val av justeringsmän, tillika räknekarlar och øhlöppnare Till justeringsmän, tillika räknekarlar och øhlöppnare väljs Paula Melin-Nyholm och Martin Andersson 4 Adjungeringar Caroline Ingelhammar, Programmansvarig Byggprogammet, Åsa Östlund, Projektledare ombyggnationen, Joacim Swärd, Kårrepresentant, adjungeras in med full närvaro- och yttranderätt 5 Mötets stadgeenliga utlysande Mötet anser att sektionsmötet är stadgeenligt utlyst 6 Godkännande av föredragningslista Mötet godkänner föredragningslistan, med avseende ändring av punkt 15 och punkt Godkännande av föregående mötesprotokoll Mötet godkänner föregående mötesprotokoll 8 Programmen informerar & svarar på frågor Programledning, i form av Caroline Ingelhammar, informerar och svarar på frågor 9 Kårledningen informerar & svarar på frågor Kårledningen, i form av Joacim Swärd, informerar och svarar på frågor 10 Meddelanden & frågestund Åsa Östlund: Åsa informerar om ombyggnationen av A- och V- huset och hur tidsplanen ser ut för tillfället Ordförande: WHisk: - Vattentrycket: inval ikväll och tackar för året som varit, presenterar sin sista tidning idag VIC-IACES: utomhusaktivitet i helgen, midsommarsittning framöver VIRUS: salteaktivitet på lördag, V6: förbereder inför kommande gasque Fote: - SNOK: grillpub nästa vecka, sväng förbi Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

110 V-teknologsektionen November 27, 2014 VARG: - FS: påminner om att rösta i FUM-valet Vice ordförande: 6:e juni är det sommaravslutning, informerar om kvällens propositioner SNO: informerar om fikautdelningen till klassen som svarat på flest kursutvärderingen Kafferepet: Hopppas kakorna har smakat, tackar för sitt år och väljer in nya ikväll VNollK: planerar höstens mottagning, phadder- och kommitteeutbildningar V-BalK: informerar om sin Valsträning, ta mer er dansvänliga skor VoVPT: poker som vanligt på tisdagar, kom förbi och spela TGM: har köpt blommor och jobbar med plantering, vinet jäser Sekreterare: eftersöker en frack 11 Paus till 17:00 Mötet ajourneras av talman och återupptas 17:00 i sal VR. Vattentrycket spelar sin sista episka film, alla jublar glatt och bläddrar i årets sista nummer Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

111 V-teknologsektionen November 27, 2014 Talman återupptar mötet i VR samt hälsar alla välkomna tillbaka. Närvarande: 64 Varav: B1 7, B2 1, B3 10, V1 10, V2 28, V3 4, Master 4 12 Styrelsen informerar och svarar på frågor SAMO, Anna Abbestam, informerar om resultatet av skyddsronden och nya rutiner för städning av kylskåp i V-huset. 13 Verksamhetsberättelse och Revisorerna, i form av Hanna Nilsson, presenterar årets revisionsberättelse för Styret, VARG, VØK revision och yrkar på ansvarsfrihet för V-styret, VARG, VØK och SNOK 2014 samt frågan om och Snok ansvarsfrihet Mötet beslutar: att ge ovan nämnda föreningar ansvarsfrihet. 14 VØK presenterar budget mottagning VØK ger information om kommande mottagning. Tid för frågor. 15 Arbetsgrupperna avlägger rapport Arbetsgruppen för Förbättring av sektionsmötet avlägger rapport, i form av Joacim Edwijn. Tid för frågor. Arbetsgruppen för Uthyrning av Verum avlägger rapport, i form av Paula Melin-Nyholm. Tid för frågor. 16 Propositioner Axel Adolfsson, SNO, presenterar stadgeändring rörande invalet av klassrepresentanter till SNV. Mötet beslutar: att bifalla propositionen Ida Björhagen, Vice Ordförande, presenterar reglementesändring rörande aspningspolicy. Mötet beslutar: att bifalla propositionen Ida Björhagen, Vice Ordförande, presenterar stadgeändring rörande vem som är medlem på sektionen. Mötet beslutar: att bifalla propositionen Joacim Edwijn, ansvarig för arbetsgruppen angående namnbyte av sektionen, presenterar propositionen bör V-sektionen byta namn. Mötet beslutar: att bifalla propositionen Snabbt test hålls för att utvärdera onlineröstning för framtida slutna voteringar 17 Nyval av justeringsmän, tillika räknekarlar Till justeringsmän, tillika räknekarlar och øhlöppnare väljs och øhlöppnare Pontus Ahlström och Karin Andersson 18 Motioner Paula Jungbjer, Dir M.S.F, presenterar motion ett den andra. Vilda applåder ges. Axel Adolfsson, SNO yrkar på bifall då det citat: är det bästa Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

112 V-teknologsektionen November 27, 2014 han någonsin hört. Ordförande föreslår en utveckling av konceptet till hunger games stil Mötet beslutar: att bifalla motionen Tyvärr kunde inte motionen godkännas då den skickades in alldeles för sent. Paula Jungbjer, Dir M.S.F, presenterar motion två den första. Ytterligare vilda applåder och skratt från mötets deltagare. Mötet beslutar: att bifalla motionen Tyvärr kunde inte motionen godkännas då den skickades in alldeles för sent. Paus för mat hålls, mhmmmmm. Mötet återupptas VARG presenterar budget VARM Karin Andersson, Varm-Ledare, presenterar budgeten för VARM. Tid för frågor. 20 Fyllnadsval Fote: Malin Stening ansöker till övriga poster. Frågor: Pontus: fotat mycket tidigare Malin: varit intresserad av fotografering länge Mötet beslutar: att välja Malin Stening till övriga poster i Fote-. VIC-IACES: Ailinh Nguyen ansöker till PR för kandidatelever. Frågor: Sara: hur ser du på att dela PR- ansvaret på två Ailinh: tycker det är bra, kan vara skönt att bolla idéer med någon Pontus: Hur många språk talar du? Ailinh: 5st (nämner alla språk, några ascoola) Mötet beslutar: att välja Ailinh Nguyen till PR-ansvarig för kandidatelever i VIC-IACES. Revisor: ingen sökande så denna post lämnas vakant. Posten kan tillsättas av Styret under styrelsemöte vid sökande. 21 Val av sektionsfunktionärer Valberedningen (understrukna=rekommenderade) Klassrepresentanter V1: Rasmus Nordström Klassrepresentanter V2: Hanna Johansson, Linnea Dahlén Klassrepresentanter V3: - Klassrepresentanter B1: Ida Frisell Klassrepresentanter B2: - Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

113 V-teknologsektionen November 27, 2014 Klassrepresentanter B3: - Klassrepresentanter Master: - Frågor: Daniel: något ni vill ändra inför nästa år Ida: kanske minska antalet personer som intervjuar, för att öka intresset Ida: hur känner ni inför den förmodade ökade arbetsbelastningen Hanna: det kommer bli oerhört kul Robin: Hanna, du som har varit med en omgång, vad skulle du vilja förändra? Hanna: tycker att det förberedande caset innan intervjun var bra, kanske man kan utveckla Maja: vad är eran bästa fråga? Ida: ett case för att se hur folk reagerar, övriga sökande håller med om att ett postanpassat case vore bra. Mötet beslutar: att välja Rasmus Nordström, Linnea Dahlén, Ida Frisell och Hanna Johansson till klassrepresentanter i Valberedningen. Övriga poster lämnas vakanta och kan tillsättas av Styret under styrelsemöte. Kafferepet Ordförande: Ida Frisell, presenterar sig Kassör: Ailinh Nguyen, presenterar sig Övriga Funktionärer: Lovisa Bauer, Emma Dahlén, Jonathan Söderqvist Frågor: Maja: vilken är er favoritkaka/tårta, eller ah bakverk? Ailinh: macaron, fast någon speciell variant Ida: riktigt sega goda chokladmuffins Olof: punschkonsumtionen har minskat mycket under åren, hur kommer det se ut i framtiden? Ida: det kommer undersökas och diskuteras Ailinh: lovar att fixa mer glutenfritt fika Daniel önskar att Gevalia fasas ut till fördel för annat märke Linnea: något ni vill ändra till nästa år? Ailinh: baka och ha lite kul utöver allt arbete. Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

114 V-teknologsektionen November 27, 2014 Ester: kan ni lova att använda smör till nästa år? Ida: vi ska kolla på det, ur både ekonomiskt och hälsoperspektiv Viktor: Införa en Irish-cofee bar på pubrundan? Ida: låter kul, vi ska undersöka detta David: jäst eller bakpulver Emma: beror på vad man ska baka Ailinh: vad tycker ni om kafferepets förkläde Jonathan: självklart kommer jag bära förklädet om jag kommer med. Robin: Vad är din favoritingrediens, Jonathan? Jonathan: Sten, eller njae ah lakrits Olof: vad är er favoritpunsch? Jonathan: Flaggpunsch såklart, övriga samtycker Mötet beslutar: Att välja Ida Frisell till Ordförande i Kafferepet Att välja Ailinh Nguyen till Kassör i Kafferepet Att välja till Lovisa Bauer, Jonathan Söderqvist och Emma Dahlén till Övriga Poster i Kafferepet. Övriga poster lämnas vakanta och kan tillsättas av Styret under styrelsemöte. 22 Utdelning av sektionsmedaljer Vice Ordförande, Ida Björhagen, delar ut sektionsmedaljer till sektionsmedlemmar för trogen tjänst. (se Bilaga ##) 23 Val av sektionsfunktionärer forts. Vattentrycket (understrukna=rekommenderade) Chefredaktör: August Jansson, presenterar sig Redaktör: Pontus Ahlström, presenterar sig Kassör: Maja Swerre, presenterar sig Frågor: Daniel: om ni fick välja vem ni ville att intervjua? August: min kung, Robert Pontus: kim-jong-un isch Maja: Kungen av sverige Linnea: vad vill ni ändra på till ert år? August: man har ju sina pärlor liksom Maja: lite följetänger som ska fortsätta, men lägga in några nya Pontus: trots att jag inte gillar horoskop, gillar jag horoskopet Maja: det finns ju oändligt med utvecklingsmöjligheter liksom Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

115 V-teknologsektionen November 27, 2014 Sara: har ni tänkt något på att försöka involvera utbytesstudenter så de kan nyttja tidningen Pontus: bilder på engelska August och Maja: kanske en VIC-spalt Ailinh: kommer ni göra er tidning digital? Pontus: det är ju tråkigt om alla kommer åt den, det är mer spännande när det bara finns några så man måste dela August: det är svårt att trycka på skärmar Daniel: för att öka möjligheten att dela tidningen, kan man göra den större? August: NEJ Mötet beslutar: Att välja August Jansson till Chefsredaktör i Vattentrycket Att välja Pontus Ahlström till Redaktör i Vattentrycket Att välja Maja Swerre till Kassör i Vattentrycket Talman Talman: Viktor Hjelmgren presenterar sig via inskickad film, Fredrik Edvardsson, presenterar sig August: någon som har erfarenhet av detta? Viktor: jag jobbar och har massa föredrag för folkgrupper och sånt Fredrik: jag har jobbat i blomsterbutik i 14 år, 10% sälja blommor, 90% snacka med folk Olof: vem av er är billigast? Fredrik: jag har ganska hög tolerans Viktor: jag är ju rätt stor så Mötet beslutar: Att välja till Fredrik Edvardsson Talman Hösten 24 Dir. M.S.F. avlägger rapport Paula Jungbjer, Dir M.S.F, avlägger rapport. Som tack får hon sin välförtjänta halstablett, applåder och skratt. 25 Övriga frågor Anna Jansson, Andre Fanbärare, rådfrågar sektionsmötet om hon får använda sina blåa klänningar, även om det betyder att det inte är olika varje sektionsmöte. Mötet anser att det är okej. 26 Mötets flitigaste och bäste talare utses Maja Swerre utses av sekreterare Christoffer Jonsson till mötets flitigaste och bäste talare, pris utdelas, även applåder Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

116 V-teknologsektionen November 27, 2014 ges. Den traditionsenliga lottdragningen hölls dessutom 27 Mötets avslutande Då vi tillsammans stått upp och sjungit V-ingenjören förklarar Talman mötet avslutat Sekreterare Christoffer Jonsson Ordförande Robin Borgh Talman Fredrik Edvardsson Justeringsmän Martin Andersson/ Pontus Ahlström Paula Melin-Nyholm/Karin Andersson

117 STADGAR FÖR Teknologsektionen Väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola

118 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Innehåll Kapitel 1. Allmänt 2 Kapitel 2. Medlemmar 3 Kapitel 3. Organisation och ansvar 4 Kapitel 4. Sektionsmöte 5 Kapitel 5. Sektionens valberedning 7 Kapitel 6. Sektionens studienämnd SNV 8 Kapitel 7. Sektionstidningen Vattentrycket 9 Kapitel 8. Sektionsstyrelse 10 Kapitel 9. Kommittéer 12 Kapitel 10. Föreningar 13 Kapitel 11. Övriga funktionärer 14 Kapitel 12. Sektionslokaler 15 Kapitel 13. Ekonomi 16 Kapitel 14. Revision och ansvarsfrihet 17 Kapitel 15. Styrdokument 18 Kapitel 16. Sektionens upplösning

119 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 1. Allmänt 1.1 Teknologsektionen Teknologsektionen Väg- och vattenbyggnad (i det följande avses med "sektion" teknologsektionen) är en ideell förening med organisationsnummer: Sektionen har sitt säte i Göteborg, Sverige. 1.2 Ändamål Sektionens ändamål är att tillvarataga gemensamma intressen och upprätthålla en god kamratanda. 1.3 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december

120 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 2. Medlemmar 2.1 Medlemskap Rätt att vara medlem i sektionen är studerande vid Väg och Vattenbyggnadsprogrammet, Byggingenjörsprogrammet eller något av de mastersprogram associerat till ovan nämnda utbildningsprogram. 2.2 Rättigheter Rättigheter: Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på sektionsmöte. Medlem är valbar till förtroendepost inom sektionen. Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och övriga handlingar. 2.3 Skyldigheter Skyldigheter: Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente, övriga föreskrifter och beslut, såvida dessa ej gör intrång på medlems handlingsfrihet, då han/hon uppträder som tjänsteman vid skola. Medlem är skyldig att erlägga av sektionsmöte fastställd sektionsavgift. Sektionsavgiften erläggs terminsvis i samband med kårens terminsavgift. 2.4 Hedersmedlem Till hedersmedlem i sektionen kan sektionsmöte välja sådan person, som visat synnerligen stort intresse för sektionen samt uträttat något positivt för denna, eller på något annat sätt gjort sig förtjänt av att bli hedersmedlem. Hedersmedlem har rätt att deltaga vid sektionsmöte

121 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 3. Organisation och ansvar 3.1 Organisation Sektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga föreskriver genom: Sektionsmötet Kapitel 4 Sektionens valberedning Kapitel 5 Sektionens studienämnd SNV Kapitel 6 Sektionstidningen Vattentrycket Kapitel 7 Sektionsstyrelsen Kapitel 8 Kommittéer Kapitel 9 Föreningar Kapitel 10 Övriga funktionärer Kapitel 11 Sektionens revisorer Kapitel Ansvar Organ inom sektionen ansvarar främst emot den församling av vilka de valts in. 3.3 Beslutsfattande organ Beslut inom sektionen fattas av: Sektionsmötet Sektionsstyrelsen - 4 -

122 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 4. Sektionsmöte 4.1 Befogenheter Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Sektionens samtliga medlemmar har rätt att deltaga i sektionsmötet. 4.2 Sektionsmöten Varje år hålles fyra ordinarie sektionsmöten, ett per läsperiod. Dessa hålls i Lv 4. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av Sektionsstyrelsen. 4.3 Extra insatt möte Dessutom kan sektionen kallas till extra möte när sektionsstyrelsemedlem, inspektor, kårstyrelse, sektionens revisor, en årskurs eller minst 25 medlemmar av sektionen så förordar. Sektionsmöte skall då hållas inom tre veckor. 4.4 Första vårmötet Sektionsmöte skall på första vårmötet: behandla föregående års verksamhet och revisionsberättelse ta ställning till ansvarsfrihet fastställa sektionsavgift för de kommande två terminerna 4.5 Andra vårmötet Sektionsmöte skall på andra vårmötet: ta ställning till ansvarsfrihet 4.6 Första höstmötet 4.7 Andra höstmötet Sektionsmöte skall på andra höstmötet: välja sektionsstyrelse med undantag av directeuren i VØK samt ordförande i VARG välja revisorer 4.8 Utlysande Ordinarie sektionsmöte skall utlysas minst en vecka före mötet. Extra sektionsmöte skall utlysas minst en dag före mötet. Kallelse skall upptaga föredragningslista och anslås på sektionens anslagstavla vid utlysande. Kallelse skall även skickas ut via sektionens mejllistor. 4.9 Motioner Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra dagar innan sektionsmötet. Motioner skall anslås på - 5 -

123 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga sektionens anslagstavla senast 48 timmar innan mötet Propositioner Propositioner läggs av sektionsstyrelsen och anslås samtidigt med kallelsen Beslutförhet Sektionsmötet är beslutsmässigt, då mötet utlysts i enlighet med 4.8, samt om minst 30 medlemmar förutom styrelsen är närvarande. Vid stadgeärende krävs närvaro av 40 medlemmar förutom styrelsen. Vid röstning gäller enkel majoritet, om ej annat stadgats. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Sker omröstning med slutna sedlar skilje lotten. För att ändring, tillägg eller upphävande skall kunna ske fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande sektionsmöten. I ärende som ej är upptaget på föredragningslista eller ej står i omedelbart sammanhang med å denna upptaget ärende, får beslut ej fattas om någon sektionsmedlem inlägger veto däremot. Om sektionsmötet ej är beslutsmässigt beslutar sektionsstyrelsen i dess ställe. Dylikt beslut skall anslås på sektionens anslagstavla inom fyra dagar. Protest mot beslutet skall inkomma senast åtta dagar efter anslåendet. Vid protest skall nytt sektionsmöte utlysas inom 24 dagar 4.12 Protokoll Vid sektionsmöte skall protokoll föras. Dessa skall vara utskrivna, justerade och anslagna senast fyra veckor efter mötet. Protokoll skall dessutom tillsändas kårstyrelsen

124 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 5. Sektionens valberedning 5.1 Uppgifter Valberedningen skall avge ett och endast ett fullständigt namnförslag avseende val av sektionsfunktionärer enligt reglemente. 5.2 Sammansättning Sektionens valberedning förtecknas i reglementet. 5.3 Åligganden Det åligger valberedningen att senast 14 dagar före sektionsmötet genom anslag infordra namnförslag på kandidater till sektionsfunktionärer. Valberedningens förslag skall anslås på sektionens anslagstavla senast fyra dagar före sektionsmötet. Valberedningen skall utforma en skriftlig motivering till sitt förslag. Motiveringen skall på anmodan redovisas för sektionsmötet under valet. 5.4 Varje sektionsmedlem äger rätt att söka till post som sektionsfunktionär fram till och med sektionsmötet. Inkomna förslag anslås genom sektionsstyrelsens försorg. 5.5 Val Valberedningens representanter skall utses på andra ordinarie vårmötet. Detta med undantag för representanter från årskurs ett vilka är vakanta fram till första höstmötet, vid denna vakans fylls post av sektionsstyrelsemedlem - 7 -

125 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 6. Sektionens studienämnd SNV 6.1 Uppgifter Sektionens studienämnd har till uppgift att inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande studiefrågor, aktivt verka för god kurslitteratur, främja kontakten med lärarna, välja representanter i aktuella kursutvärderingar samt att hålla god kontakt med sektionens medlemmar. Om i sektionens studienämnd en fråga skall behandlas som berör kåren i dess helhet, bör representant från Studentkårens utbildningsutskott kallas. 6.2 Sammansättning Studienämnden består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, minst en förtroendeman från varje årskurs/mastersinriktning/program samt i övrigt enligt sektionens stadga och reglemente. 6.3 Ansvar Ledamöter i studienämnden är ansvariga dels emot den årskurs/gren som valde honom/henne, dels emot studienämnden i sin helhet. 6.4 Protokoll Protokoll skall föras och anslås enligt reglemente. 6.5 Val Studieförtroendemän skall väljas i läsperiod fyra inför uppdrag som löper över hela nästkommande läsår. Valet förrättas av avgående studieförtroendemän. Det är inget krav att de gamla skall avgå men de skall ställa sin plats till förfogande, kontinuitet skall eftersträvas. SNO tillser att studieförtroendemän från årskurs ett utses. Dessa ska väljas i början av varje nytt läsår. Två studieförtroendemän väljs från årskurs ett, två och tre inom varje program. Från årskurs fyra och fem väljs en studieförtroendeman från varje inriktning

126 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 7. Sektionstidningen Vattentrycket 7.1 Sektionstidningen Vattentrycket Vattentrycket skall ge teknologer, lärare och övriga anställda på V- sektionen, branschfolk samt andra av intresse för V- sektionen möjlighet att komma till tals. Vattentrycket skall vara kår- och rikspolitiskt obunden. 7.2 Redaktion Chefredaktören är ansvarig utgivare. 7.3 Ekonomi Vattentryckets ekonomi regleras i reglementet

127 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 8. Sektionsstyrelse 8.1 Befogenheter Sektionsstyrelsen handhar i överensstämmelse med sektionens stadgar, reglemente och instruktioner den omedelbara ledningen av sektionen. 8.2 Sammanställning Sektionens styrelse skall bestå av: Presidiet, förtecknas i reglementet, samt ordföranden i sektionens kommittéer. 8.3 Åligganden Sektionsstyrelsen åligger: att verka för sammanhållningen sektionsmedlemmar emellan och tillvarata deras gemensamma intressen, att leda sektionens arbete, att verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötets beslut, att handha och ansvara för sektionens ekonomiska förvaltning, att tillse att sektionens stadgar och förvaltning är aktuell, att de efterlevs, samt att upprätta budget för verksamhetsåret. 8.4 Sammanträden Sektionsstyrelsen sammanträder när så erfordras. Vid sektionsstyrelsesammanträden skall protokoll föras. 8.5 Beslutförhet Sektionsstyrelsen är beslutsmässig om minst sju ledamöter är närvarande. Alla i beslutet delaktiga styrelsemedlemmar är gemensamt ansvariga tills ansvarsfrihet beviljats. Sektionsstyrelsen har rätt att besluta å sektionsmötets

128 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga vägnar, dock ej i fråga om ansvarsfrihet eller frågor som går emot sektionens stadga eller reglemente. Anser någon styrelseledamot att sektionsmötet i någon fråga bör höras, skall så ske. Sektionsstyrelsen äger rätt att till mötet adjungera övriga, dock utan rösträtt. Kassören och ordföranden är var för sig firmatecknare för sektionensstyrelsen. 8.6 Ansvar Sektionsstyrelsen ansvarar för sin verksamhet inför sektionsmötet

129 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 9. Kommittéer 9.1 Val Sektionens kommittéer väljs in av sektionsmötet, med undantag för de ledamöter som förtecknas i reglementet. Kommitténs ordförande och kassör skall vara myndiga. 9.2 Kommittéer Sektionens kommittéer förtecknas i reglementet. 9.3 Verksamhet Kommittérnas verksamhet regleras i reglementet. 9.4 Övriga kommittéer Sektionsmötet har rätt att utse tillfälliga kommittéer för speciella ändamål

130 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 10. Föreningar 10.1 Val Sektionens föreningar väljs in av sektionsmötet, med undantag för de ledamöter som förtecknas i reglementet. Föreningens ordförande och kassör skall vara myndiga Föreningar Sektionens föreningar förtecknas i reglementet Verksamhet Föreningarnas verksamhet regleras i reglementet

131 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 11. Övriga funktionärer 11.1 Val Sektionens övriga funktionärer väljs in av sektionsmötet Övriga funktionärer Sektionens övriga funktionärer förtecknas i reglementet Verksamhet Sektionens övriga funktionärer regleras i reglementet

132 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 12. Sektionslokaler 12.1 Sektionslokaler Sektionens lokaler förtecknas i Reglementet 12.2 Uthyrning Regler för uthyrning regleras i Reglementet

133 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 13. Ekonomi 13.1 Fonder Sektionens fonder förtecknas i reglementet 13.2 Arbetsrutin Räkenskaperna förs per verksamhetsår. Sektionsstyrelsen beslutar om utbetalning i överensstämmelse med fastställd budget

134 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 14. Revision och ansvarsfrihet 14.1 Revisorer Sektionens revisorer skall till antalet vara två. Vanligtvis föregående sektionsstyrelses kassör och sekreterare Åligganden Det åligger de av sektionen valda revisorerna att granska sektionsstyrelsens och funktionärernas verksamhet samt dessas förvaltning av sektionens medel. Revisorerna skall: efter granskning avge skriftlig revisionsberättelse till sektionsmötet. taga del av samtliga protokoll och handlingar. Räkenskaperna skall tillställas revisorerna före januari månads utgång. Senast läsvecka 5 i läsperiod 4 skall kassören tillsammans med revisorerna göra en delårsrevision för styrelsens räkenskaper. Senast läsvecka 5 i läsperiod 4 skall kassören tillsammans med sektionens föreningar göra en delårsrevision för varje förenings räkenskaper. Senast i läsvecka 6 i läsperiod 4 skall delårsrevisionen redovisas för styrelsen Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet beviljas av sektionsmötet

135 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 15. Styrdokument 15.1 Styrdokument Förutom denna stadga finns reglemente, instruktioner och policydokument Stadgeändring Förslag om ändring eller tillägg till stadgar kan väckas av enskild sektionsmedlem eller sektionsstyrelsen. För ändring av sektionens stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande sektionsmöten, samt godkännande av kårstyrelsen. I särfall skickas ärendet till fullmäktige Reglementesändring Förslag om ändring eller tillägg till reglemente kan väckas av enskild sektionsmedlem eller sektionsstyrelsen. För ändring av reglementet krävs enkel majoritet vid ett sektionsmöte Tolkningstvist Tolkningstvist avgörs av kårens inspektor I frågor som ej stadgats i denna paragraf, gäller stadgan för Chalmers Studentkår Instruktion Instruktioner fastställes av sektionsstyrelsen för de organ och förtroendevalda vars verksamhet ansvarar inför sektionsstyrelsen Policydokument Policy fastställes och ändras av sektionsmötet. Sektionens policy förtecknas i reglementet. En policy är en förordning för hur sektionens verksamhet skall bedrivas och som inte finns i stadga, reglemente eller instruktioner. En policy skall inte uttrycka en åsikt

136 Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad Chalmers tekniska högskola Revision Vice Ordförande Ida Björhagen Stadga Kapitel 16. Sektionens upplösning 16.1 För beslut om upplösning av sektionen krävs likalydande beslut vid två sektionsmöten åtskilda av val av sektionsstyrelsen, eller likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten med minst en månads mellanrum vid vilka minst tre fjärdedelar majoritet fodras Förvaltning Om sektionen upplöses tillfaller dess tillgångar Chalmers studentkår att förvalta tills ny sektion bildats

137 BESLUTSUNDERLAG Teknologsektionsäskning BU: Teknologsektionsäskning Välkomstkalas, Maskinteknologsektionen Bakgrund Inför varje nytt läsår på Chalmers så läggs det stora summor pengar samt tid på att välkomna de nya chalmeristerna till Göteborg och Chalmers. Vi ser däremot bristen på ett stort välkomnande tillbaka för alla de äldre chalmeristerna som först kommer tillbaka till skolan läsvecka 1. Vi anser att det är minst lika viktigt att värna om de återkommande som de nya teknologerna. De arrangemang som finns under läsvecka ett och två, så som pubrunda och Festu-kalas, är även dem riktade mycket till de nya teknologerna. På Maskinteknologsektionen finns det i dagsläget ett stort utomhuskalas efter alla tentor är skrivna inför sommaren och agerar då avskedskalas för många teknologer. Detta arrangemang, Grisfesten, arrangeras av Maskins Griskommitté och är väldigt subventionerat av Maskinsektionen, detta för att hålla priserna nere samt för att man ska kunna erbjuda gästerna en upplevelse utöver det vanliga. Grisfesten är ett väldigt uppskattat kalas där teknologer från alla årskullar och sektioner kommer för att fira in sommaren. Skapat: Macintosh HD:Users:dennisnorman:Dropbox:M-Styret 1415:A skningar:teknologsektionsa skning fra n ka ren:a skning-va lkomstfest.docx Syfte och mål Med ovanstående som utgångspunkt så är målet att arrangera ett välkomstkalas i slutet av läsvecka 3 för alla återvändande teknologer. Målet är att välkomna, öka gemenskapen och stärka chalmersandan teknologer sinsemellan oavsett sektionstillhörighet. Alla teknologer ska känna sig välkomna tillbaka och ladda upp för ännu ett år av studier tillsammans med sina vänner på en avslappnad och trevlig tillställning. Genomförande Att Maskins Griskommitté arrangerar ett stort välkomstkalas för alla återvändande teknologer fredag alternativt lördag läsvecka 3, läsperiod 1. Arrangemanget kommer med största sannolikhet hållas i närheten av Winden och dess bakgård vid Maskinhuset, Johanneberg. Arrangemanget kommer innehålla allt från attraktioner som exempelvis el-tjur, liveband och nygrillad mat för ett väldigt attraktivt pris. Då välkomstkalaset är ett arrangemang som kommer ha intäkter i sig och har en utförlig budget så yrkar kommittén för att äska för en summa upp till SEK. Detta eftersom meningen med äskningen inte är att kommittén ska gå plus utan gå jämt ut på kalaset, därav är det enklare att äska för exakt summa i efterhand beroende på utfallet av arrangemanget. Dock inte en högre summa än vad som utlovats. Tidsplan 5 juni: Promota evenemanget på årets Grisfest. 31 augusti 17 september: Promota evenemanget över hela Chalmers 18/19 september: Välkomstfesten hålls 1 av 2

138 BESLUTSUNDERLAG Teknologsektionsäskning kalkyl Intäkter Försäljningsinkomster av olika slag okänt Äskning Summa okänt Kostnader Utgifter av olika slag okänt Summa okänt Totalt 0 Skapat: Macintosh HD:Users:dennisnorman:Dropbox:M-Styret 1415:A skningar:teknologsektionsa skning fra n ka ren:a skning-va lkomstfest.docx Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Maskinsektionen att Kårstyrelsen beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för Välkomstkalas Dennis Norman Andreas Bågfeldt Ordförande för M-sektionen 14/15 Ordförande för Maskins Griskommitté 15 2 av 2

139 BESLUTSUNDERLAG Teknologsektionsäskning BU: Teknologsektionsäskning Sammanhållningsdag för sektionsaktiva, Maskinteknologsektion Bakgrund Föreningsaktiva inom benämningen källarkommittéer på Maskinteknologsektionen valdes för sista gången in vid två skilda tillfällen. Kommittéerna M.A.K., MISS och MnollK på första sektionsmötet på våren (SM3) och kommittéerna Rustmästeriet och M-sex på vårt sista sektionsmöte innan sommaren (SM4). På grund av detta har dessa kommittéer extra svårt att bli samspelta och lära känna varandra tillräckligt bra sinsemellan innan mottagningen börjar och all press som det innebär för just dessa kommittéer, som drar ett extra stort lass. Som M-Styret 15/16 har vi förhoppning om att ändra på detta för att föreningslivet ska bli så bra som möjligt för de som är aktiva och sedermera även för gemene maskinteknologs trevnad. Då inbördes god sammanhållning mellan kommittéerna, vars främsta syfte är att bidra till god stämning och trevnad på sektionen, genererar nytta för merparten av sektionens medlemmar under hela verksamhetsåret. Kommittéerna som väljs in på SM3 har ett eget föreningsrum tillsammans och samma sak gäller kommittéerna som väljs in på SM4. Eftersom uppdelningen är gjord på detta sätt, både med inval och föreningsrum har det historiskt sätt lett till bristande samarbete och tvister föreningsrummen sinsemellan. Som kortsiktig lösning ser vi därför att en sammanhållningsdag för de berörda kommittéerna skulle vara nödvändigt och gynnsamt, då det innebär mycket jobb och press strax innan mottagningen för de aktiva. Vi har tänkt att de ska avsätta en halv dag för att bara lära känna varandra, utan föreningskläder eller något vi och dom -tänk. Detta är ett arrangemang som vi på Maskinteknologsektionen har ambitioner om att införa som ett ständigt återkommande arrangemang då samtliga aktiva på sektionen medverkar. Efter en bifallen proposition på senaste sektionmötet (SM4-15) kommer det inför våren 2016 innebära att alla källarkommittéer väljs in på samma sektionsmöte (SM3-16). M-styret 15/16 ämnar därför att hålla ett liknande arrangemang för samtliga sektionsaktiva strax efter invalet för att få en så bra gemensam start som möjligt. Det faller sig så under detta övergångsår att det blir två sammanhållningsdagar istället för senare då det bara kommer vara en. Syfte och mål Med ovanstående bakgrund som utgångspunkt vill vi med denna äskning få medel för att bringa våra sektionsaktiva i större samklang med varandra. Att få dem att inse att de ska arbeta mer tillsammans och lära känna varandra utan föreningskläderna. Därmed ska projektet genomföras med främsta syfte att förbättra det studiesociala för gemene maskinteknolog genom den ökade trevnad och samhörighet en mer samspelt skara föreningsaktiva kan bidra till. Genomförande Vår tanke med sammanhållningsdagen är att åka till The Reef i Fredrikshamn tillsammans som rolig aktivitet och under båtturen dit utföra en workshop om gruppdynamik och teambuilding-övningar tillsammans. Vi vill också med denna dag bidra med vår kunskap från när vi, i M-styret, satt i kommittéer och jobba fram en samarbetsplan för kommande verksamhetsår som inkluderar hur överlämningsperioden ska se ut då alla föreningar byter samtidigt. Dagen innefattar även att vi äter mat tillsammans och får kravlöst en positiv start inför mottagningen och föreningslivet som kommer. 1 av 3

140 BESLUTSUNDERLAG Teknologsektionsäskning Tidsplan Vi vill den 17e augusti genomföra en halv dags aktiviteter som innefattar ovanstående aktivitet och teambuilding med tillhörande arbete kring samarbetsplan. 10 aug Detaljplanering klar 16 aug Sammanhållningsdagen 23 aug Projektet utvärderat och avslutat kalkyl en är lagd för 42 personer, alla föreningsaktiva i de fem kommittéerna och M-styret. Intäkter Biljettförsäljning Bidrag från sektionsstyrelse Äskning Summa Kostnader Båt och entré till The Reef Mat & dryck 6300 Summa Totalt 0 2 av 3

141 BESLUTSUNDERLAG Teknologsektionsäskning Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Maskinteknologsektionen att Kårstyrelsen beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för sammanhållningsdag för sektionsaktiva. Emilia Gustafsson Ordförande för M-sektionen 15/16 Dennis Norman Ordförande för M-sektionen 14/15 3 av 3

Kallelse Kårstyrelsemöte 14

Kallelse Kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 9

Kallelse Kårstyrelsemöte 9 KALLELSE 2015-02-09 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 17 februari 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE 2015-01-21 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 8 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 27 januari 2014 klockan 13:00 16:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 8

Kallelse Kårstyrelsemöte 8 KALLELSE 2015-01-21 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 8 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 27 januari 2014 klockan 13:00 16:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 7

Kallelse Kårstyrelsemöte 7 KALLELSE -11-27 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 2 december klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE 2015-04-30 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 12 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 5 maj 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -10-26 VO Kallelse kårstyrelsemöte 5 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 oktober klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE -09-23 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 7

Kallelse kårstyrelsemöte 7 KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 11

Kallelse kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-03-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 10 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 mars 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO KALLELSE 2013-09-05 VO Kallelse KS03 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 10 september 2013 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE 2016-09-01 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 7 sep 2016 klockan 9:00 11:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -08-12 VO Kallelse kårstyrelsemöte 2 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 augusti klockan 13:30 16:30 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11.

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11. KALLELSE VO Kallelse KS14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11.00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets

Läs mer

KALLELSE 2016-09-29 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 4 oktober 2016 klockan 14.00 17:00 Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 KALLELSE 2016-05-19 VO Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 24 maj 2016 klockan 9:00 17:00 Föredra gningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 9

Kallelse kårstyrelsemöte 9 KALLELSE 2017-02-16 VO Kallelse kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 21 februari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE 2017-02-16 VO Kallelse kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 21 februari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

KALLELSE 2017-01-04 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 10 januari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 4

Kallelse Kårstyrelsemöte 4 KALLELSE 2014-09-19 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 23 september 2014 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

KALLELSE 2016-12-01 VO Kallelse kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 6 december 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 6

Kallelse kårstyrelsemöte 6 KALLELSE 2017-12-14 VO Kallelse kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg Tid: 19 december 2017

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 14

Kallelse kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2016-06-22 VO Kallelse kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 28 juni 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen MOTION Motion 5 Ny struktur för Kårledningen Bakgrund Denna motion är skriven på uppdrag av fullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag grundar sig i beslut 150 från fullmäktigemöte 6 2013/2014 som lyder: att

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Kallelse FuM 6. Föredragningslista. KALLELSE FUM 6 14/15 2015-02-18 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 6. Föredragningslista. KALLELSE FUM 6 14/15 2015-02-18 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 6 14/15 Talmannapresidiet Kallelse FuM 6 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johannerberg Onsdagen den 25:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Reglemente REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Utarbetning Utarbetat under vårterminen 1983 under ledning av Ola Olsson. Omarbetning 1 Reglementet lästes och antogs i sin helhet på fullmäktige nr 7 den

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Denna rapport är den andra till fullmäktige från arbetsgruppen för fortsatt utredning av kårledningens struktur och kommer att behandla tre av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer