Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl Susann Gustafson Janne Petersson Manda Schillerås

2 1. Projektorganisation: Företag och föreningar verksamma inom besöksnäring och det offentliga i Svenljunga och Tranemo kommuner har varit med och deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam vision för besöksnäringsfrågor/turism i Svenljunga och Tranemo. En styrgrupp för Turismstrategi Svenljunga och Tranemo har träffats vid behov och har bestått av Fredrik Dahl (kommunutvecklare Svenljunga kommun), Susann Gustafson (Turistoch landsbygdsutvecklare Tranemo kommun), Roland Haraldsson (Turism i Sjuhärad- Leaderprojekt), Janne Petersson (Företagsutvecklare Hushållningssällskapet) och Manda Schillerås (projektledare). Ett nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo bildades tidigt. Sedan dess har ca 20 entreprenörer och det offentliga deltagit aktivt på möten eller via dialog på annat sätt som exempelvis via mail och telefon. Upparbetade samarbeten har skett med Torsby kommun (besöksstrateger och näringslivsrepresentanter) genom en erfarenhetsresa samt god kontakt med Vårgårda- och Herrljunga kommuner (med deras tidigare Leaderarbeten). Projektet har även samarbetat med Leader-projektet Vandra i Sjuhärad och projektet Besöksnäring Boråsregionen (ett projekt som finansieras av Västsvenska Turistrådet, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och kommuner i Boråsregionen). Utöver detta har projektet arbetat med projektet Cykelleden Sjuhäradsrundan. Projektet har haft en tight dialog med Västsvenska Turistrådet. Projektet har avrapporterats till KSAU i Svenljunga och Tranemo två gånger. Avvikelser i samarbeten: Samarbete med Slow Valley och Destination Viskan har inte funnits i den utsträckning som önskat i ansökning. Istället har projektet samarbetat med Ätradalsleden, en cykelled som går längs med Ätran från Falköping genom Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo ner till Falkenberg. Projektet har heller inte samarbetat med Länsbygderådet. Båda parter vet om varandra men har inte samarbetat under projekttiden. 2. Sammanfattning: Nätverket står som grund för skapandet av strategin som är målet med hela projektet. Innan projektets start fanns ett stort behov att skapa ett gemensamt synsätt på hur Svenljunga och Tranemo jobbar ihop för ett starkare och effektivare arbete med besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo. Både företag, föreningar, tjänstemän och politiker har haft svårt att veta hur de ska förhålla sig men också jobba med besöksnäringsfrågan. 2

3 Mer samarbete och dialog över kommungränser både företagsmässigt och tjänstemannamässigt har effektiviserat arbetets gång och tydlighet. I och med detta projekt så har inte bara Svenljunga och Tranemo kommuner skapat ett samarbete utan även ett större partnerskap med andra kommuner som Vårgårda och Herrljunga. Dialoger har förbättrats med Ulricehamn och Borås kommuner. Ett tajt samspel med det delregionala arbetet besöksnäring Boråsregionen (Sjuhärad) har skapat fördelar för Svenljunga och Tranemo. Med sin natur har dessa två kommuner visat sig ha produkter som en nationell men även internationell besökare efterfrågar. Paketdiskussioner och ca 5 paket har skapats på en närmarknadsnivå pga utbildningar och erfarenhetsutbyten. 1.Vandring och matpaket på Hofsnäs 2 och 3.Cykel- och vandringspaket i Lockryd (Cykelleden Sjuhäradsrundan och Soken runt) 4.Paket kring Pilgrimsleden Kindaholm 5 och 6.Vandrings- och cykelpaket Bondemilen Det tar tid att få igenom samarbete och det är viktigt att man verkligen får ut något konkret. Detta gäller oavsett om det är framtagning av en folder, erfarenhetsutbyten eller besök hos en annan entreprenör. Det måste få ta tid. Det bildades ett nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo vilket visade sig vara viktigt oavsett omfattning och form. Detta för att rekommendationer och samarbete gör att besökare kan stanna längre. Centralt för nätverket är att ha mål, syfte och tydliga teman. Detta nätverk står till grund för det strategiska dokumentet som var målet med projektet. Utöver detta har mötet mellan entreprenörer varit efterfrågad. Det tar tid att lära känna varandra vilket gör at fysiska träffar är viktiga men de får inte vara för ofta. Företagen, föreningarna och det offentliga känner att sommaren 2013 var det första framsteget i projektet. Fler besökare reste runt i Svenljunga och Tranemo kommuner pga att nätverket hade rekommenderat besökaren att åka runt besöksmål i nätverket. Framtagning av vinterfolder och gemensam folder i tema natur, kultur och historia fick nätverket att känna en gemenskap där foldern står som ett resultat med teman som presenterar hur de samarbetar. Denna folder finns givetvis både i pappersform och digitalt. En utmaning med projektet har varit att samla företag och föreningar då de befinner sig på olika nivåer. Trots det finns viljan att träffas då de entreprenörer som kommer på mötena vill att landsbygden ska leva kvar. Under resans gång har det varit svårt att ha med alla på tåget då flertalet entreprenörer inte jobbar med besöksnäring på heltid. Åsikter har tagits in löpande både skriftligen och muntligen. Nätverket som träffats kommer att kvarstå. Ingen förening har bildats ännu. Syfte och mål styr deras engagemang tills vidare. Värd och ordförande är det besöksmål som bjuder hem till möte. 3

4 Det går inte att tvinga potentiella företag och föreningar att vara med, men dörren ska alltid finnas öppen för dem som vill vara med. Det offentliga var med under alla träffar. 3. Syfte och målgrupp: Syftet har varit att ta till vara på de företag och föreningar som agerar i kommunerna samt lyssna av vad de önskar att satsa på. Detta samtidigt som det offentliga ska finnas med i gruppen. Målet har varit att ta fram en gemensam vision och målbild i form av ett strategiskt dokument för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommuner. Får att nå dit har nätverk och aktiviteter varit nödvändiga. Aktiviteterna och möten har varit som grund för att kunna skapa ett strategiskt dokument d.v.s få igång tankar hos de som varit med. En del har varit mer aktiva medan andra bara har varit med en eller två gånger. Trots detta så märks det att alla på något vis har sett fördelen i att samarbeta och börja rekommendera varandra. Målgruppen var företag, föreningar och det offentliga inom besöksnäringsfrågor. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Nämnt ovan så har aktiviteter och möten varit grunden för att få igång underifrånperspektivet. Nedan följer de aktiviteter som ägt rum under projekttiden. Våren vår 2012: Besök hos företag, annan projektledare. Enkätundersökning. Enkätundersökning. Annons i BT. Hösten 2012: Ny projektledare. 6 öppna träffar i båda kommuner med information om projektet. Syfte var att lyssna av föreningar och företag med åsikter om vad de ville jobba vidare med. Artikel i BT. Annons i STT. Inbjudan och utskick till företag och föreningar. Tranemoguide får inspiration att byta namn till Kindsguide. En guideförening som till början bestod av två guider som berättar historier om Tranemo. Efter namnbyte till Kindsguide blev guiderna fem med berättelser i Svenljunga och Tranemo. Bussbokningarna ökade i och med ett större geografiskt område. Namnbytet skedde av företaget självt, d.v.s inte med hjälp av detta projekt mer än inspiration. Artikel i STT. Svenljunga och Tranemo får inspiration att slå ihop sina turistguider så att man läser information från samma håll. Turistguiderna finansierades av kommunerna utanför detta projekt men inspirationen kom från projektets strategiska tankar. 4

5 Våren 2013: Etablering av nätverk Besöksnäring Svenljunga och Tranemo med det offentliga, företag och föreningar med besöksmål. 2 nätverksträffar. Artikel i STT. Vårmarknad i Borås 2013 där nätverket fick marknadsföra sig själva. Vepa för nätverket. Fiskemässa i Jönköping vår 2013 där företag eller föreningar med paket fick möjligheten att synas. Artikel i BT. Manda utbildning Gott värdskap. 2 idrottsseminarium på kinds GK i samarbete med SISU. Inbjudan av SISU för idrottsseminariet. 2 bussturer för ett gott ambassadörskap i samråd med Kindsguide. Inspirerade Svenljunga och Tranemo kommuner att anordna två till bussturer. Evenemangskalender på vastsverige.com slogs ihop för Svenljunga och Tranemo. Kommunerna länkade direkt till Västsveriges evenemangskalender istället för egna kalendrar som medförde mer jobb. Detta medförde högre besöksantal på evenemangskalendern. Artikel i BT. Annonser i STT. Paketdiskussioner tog fart. Hösten 2013: Vinter-folder tas fram i samarbete med företag och föreningar i Svenljunga och Tranemo. Lokala vintererbjudanden/paket presenteras i folder. Torsbyresa med nätverket Besöksnäring i Svenljunga och Tranemo och vänner från Vårgårda, Herrljunga, samt kommunrepresentanter från Borås och Ulricehamn. Paketdiskussioner fortsatte. Frukostmöte på Kinds golfklubb höst 2013 för affärsutvecklingsmöjligheter inom Kurbits. Detta i samarbete med Leader-projektet Turism i Sjuhärad. 3 företag från Svenljunga och Tranemo gick med, Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård och Björnhyltans Trädgård. Inbjudan i samråd med Leader- projektet Turism i Sjuhärad. Berättarkväll med tema kultur och förläggargårdar på Teaterbiografen i Svenljunga. Inbjudan i samråd med Förläggargårdar i Sjuhärad. 2 nätverksträffar Besöksnäring Svenljunga och Tranemo - genomgång av vikten att synas digitalt på nätet på hemsida, Facebook och produktblad. Påbörjad framtagning av dokument för strategi. 5

6 Våren 2014: Gemensam temafolder Snabbguide för nätverket med tema natur och kultur tas fram. Pappersfolder med syfte att lättare kunna rekommendera varandra genom en gemensam karta med besöksmål. Expomässan 2014 på Glasets Hus, gemensamt bord där foldern delades ut. Framtagning av vepa för nätverket. Framtagning av en gemensam digital snabbguide med karta för Svenljunga och Tranemo på Tranemo/. 2 nätverksträffar med Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. Genomgång av vikten att synas digitalt. Fortsatt arbete med dokumentet Turismstrategi. Utbildning för Svenljunga Köping Handel och Service i Facebook och vastsverige.com. 6 företag skapade ny Facebook och 5 företag skapade nya produktblad på vastsverige.com. Konstant arbete med digitalisering på nätet under 2013 och 2014: Under projektet har 10 entreprenörer skapat produktblad i forumet Dessa entreprenörer har varit aktiva i nätverket under projekttiden. Utöver de 10 entreprenörer har ytterligare 5 entreprenörer i nätverket uppdaterat sina produktblad med säljande bilder och texter. 6 nya entreprenörer har gått med i (även dem utanför nätverket). Medvetenheten kring uppdatering av olika forum har ökat d.v.s förståelse i vad Google gör när man uppdaterar sina forum. Arbetet med 3 digitala forumen (1. Hemsida, 2 Sociala medier och 3 produktblad på gör att entreprenörerna hamnar högre på Google. Länkning mellan entreprenörer gör att Google placerar digitaliserade entreprenörer i olika forum högre på Google. Det digitala arbetet har gått i linje med det delregionala arbetet med besöksnäring i Boråsregionen. Varför digitalisering? Enligt undersökningar söker fler besökare uppgifter på nätet idag. Nätet är ett bra sätt för landsbygden att synas. Tydligare teman: Under projektets avslutande period visade det sig att natur, kultur och mat var de vanligaste teman som diskuterades. Dessa teman är en styrka för kommunerna och går också enligt det delregionala arbetet med besöksnäring i Boråsregionen. Arbete med cykelleden Sjuhäradsrundan har gett positiva effekter och större engagemang för företag och föreningar längs med leden. Ett företag (Lockryd stugby) skapade ett cykelpaket pga leden. Minst 2 vandringsleder har engagerat företag och föreningar genom Leader-projektet Vandra i Sjuhärad och det delregionala projektet Besöksnäring i Boråsregionen. Detta har varit en bonus för projektet men också stärkt arbetet på en regional nivå. Svenljunga och Tranemo kunde snabbt visa att det finns potentiella produkter som går hand i hand med Boråsregionens utvalda teman, men också få en bekräftelse på att utvalda teman var 6

7 bra. Nedan följer några exempel på lokala aktörer i Svenljunga och Tranemo som jobbat vidare med teman. Länk Kindaholm Pilgrimsled: Kindaholm/ Länk Oxabanan Oxabanan/ Länk Bondemilen Bondemilen/ Länk Lockryd paket för cykel på Sjuhäradsrundan: Sjuharadsrundan/ Internationella kampanjer och regionala evenemang: 3 företag har fått fylla i exportblad för vidare arbete mot kampanjer exempelvis Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård och Glasets Hus. Ca 10 evenemang har uppmärksammats lite extra på en regional nivå genom Exempel på det är hästutställningar, musikkonserter och julmarknader. Avvikelser: Inga resor till Scottish Borders eller Spanien pga att verksamheter inte kände att tiden fanns till. Istället valde nätverket att satsa på fler aktiviteter som mässor och nätverksträffar samt möjligheten att bygga upp en tydlig struktur för nätverksträffarna. Fokus blev aktiviteter och arbetet med att synas tydligare mot närmarknaden. Över lag har det lokala arbetet för besöksnäringen blivit mer aktivt. Närmarknaden (potentiella besökare i närheten) måste vara tillräckligt upparbetad för att kunna jobba vidare med nationellt och internationella produkter. Näringslivsansvariga på kommunen har varit inbjudna vid ett flertal nätverkstillfällen men varit upptagna i andra möten. Idag är koppling mellan näringslivsfrågor i allmänhet och besöksnäring mycket tydligare i Svenljunga och Tranemo trots att näringslivsansvariga inte deltagit. Däremot har näringslivsansvariga fått ta del av projektets aktiviteter och planer. Projektets resultat är: Strategiskt dokument. Aktiviteter (ex nätverk, mässor och Torsbyresa). Nätverkets tydligare arbetsmodell med syfte och mål. Foldrar som tagits fram (ex Snabbguide och vinter- folder). 7

8 Aktiviteter och besöksmål som lagts in digitalt på och Besök Svenljunga och Tranemo (arbetsnamnet av detta projekt) på Facebook. Gemensam evenemangskalender för Svenljunga och Tranemo på Fler digitaliserade företag på nätet. Bonus: Inspiration till namnbyte för guideföreningen Tranemoguide till Kindsguide och en sammanslagen guide uppdelat i teman för Svenljunga och Tranemo. Förväntade resultat som inte riktigt nått målen: Ett nätverk finns men har inte bildat en förening. Mycket beror nog på att gruppen måsta mogna till lite mer d.v.s få tydliga riktlinjer. Nätverket har innan projekttidens slut bokadt in ett möte efter projektet tar slut. 5. Spridning av projektets resultat: För att sprida resultatet ska dokumentet för strategin ses över av politikerna, diarieföras, ges ut till nätverket för Besöksnäring i Svenljunga och Tranemo. Dokumentet ska läggas digitalt på kommunernas hemsidor. Nätverkets nytta är det samarbete som det har åstadkommit samt det bollplank det har blivit mellan mot stora som små aktörer och mot kommunen. Nätverket har en styrka i att det agerar över kommungränserna och har skapat andra nätverk över kommungränserna. Något som är svårare än man tror. 6. Projektets finansiering Utöver Leader Sjuhärads stöd i arbetet har Swedbank i Sjuhärad, Tranemo Sparbank, Vuxenskolan Svenljunga Tranemo, SISU och kommuner i Svenljunga och Tranemo finansierat projektet. Vuxenskolan Svenljunga och Tranemo har bistått med datorer och teknik under utbildningstillfällen och SISU med föreläsare. Kommunerna har gått in och betalat två extra bjudresor för Kindsguide. Resor blev snabbt inställda pga tidsbrist. Istället åkte de som hann till Torsby kr skickades tillbaka till Leader- kontoret då resor inte blev av. Projektet satsade på aktiviteter och framtagning av foldrar så att nätverket ska kunna rekommendera men också lära känna varandra på ett smidigt sätt. 8

9 Både den offentliga och ideella tiden blev mycket mer än vad som budgeterades. Det innebär att mer tid lades ner än planerat. Avvikelser: Nedan följer det avvikelser som skett under projekttidens gång. Projektet lämnade tillbaka kr Resor blev inte av i den utsträckning som planerat istället satsade nätverket på aktiviteter. Vuxenskolans insats blev inte lika stor som budgeterat. Detta på grund av sjukskrivningar. Enligt budget fanns det plats att ge projektledare en högre lön än vad som bestämdes enligt avtal. Även den första projektledarens paus i arbetet medförde mindre kostnader och aktiviteter för projektet. Enligt ansökan skulle projektet starta och löpa till Istället kom projektet igång med byte av projektledare och en förlängning av projektet till Efter sommaren 2013 var det inte tillåtet för projekten att stå för fika under nätverksträffarna. 7. Slutsats och rekommendationer Projektet blev först aktivt hösten 2012 pga byte av projektledare. Ett utmanande arbete som kräver underifrånarbete med stöttning och samverkan från det offentliga. Viktigt med tydliga syften, mål och teman för nätverket Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. Nätverket behövde konkreta aktiviteter som de själva föreslog att delta i som exempelvis på mässor och träffar ute i näringen. Varför? För ökad kännedom om varandra och för en ökad förståelse för den omogna näringen. Framtagning av folder på papper och digitalt för att sammansvetsa nätverket men också för att se vilka teman som passar bäst. Fokus på närmarknaden innan satsning på den internationella marknaden. Få entreprenörer når en internationell marknad idag. Innan entreprenörer försöker att nå den internationella marknaden måste närmarknaden bli starkare. Ständig koppling till det vanliga näringslivet då besöksnäringen ofta hamnar i skym undan eller glöms bort. 9

10 Ett oväntat resultat var och är att det digitala arbetet gav och ger mer effekt och intresse än väntat. Fördel att det delregionala arbetet kördes parallellt. Även om alla potentiella entreprenörer inte var aktiva under hela projekttiden har det märkts att entreprenörer över lag börjar tänka mer i teman, börjat diskutera paketmöjligheter över grann- och kommungränser. Detta innebär att samverkan kan ha fått en större effekt än det arbete som exempelvis aktiva i nätverket har åstadkommit. 8. Projektets mål och indikatorer Indikatorer i punktform: 1. Nya jobb? Vision 1. Resultat 0. Projektledaren kommer inte att jobba kvar efter projekttiden. Detta pga för dåligt med resurser. 2. Antal nya företag: Vision 0. Resultat 1. Haganäs Fiskecamp i Hillared. En bonus. 3. Antal nya nätverk? Vision 1. Resultat 1. Under projekttiden ser vi att ett företagsnätverk (blandat med föreningar) har skapats kallat Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. I detta nätverk ingår 20 företag och föreningar plus det offentliga. I detta nätverk ingår Påarps Gård, Glasets Hus, Svenljunga Köping Handel och Service, Skogsateljén, Slöjdhuset 49, Kalvs camping, Backa Loge, Kalvsjögården, Ferienschweden, Hofsnäs Herrgård, Tunnbrödstugan Gölingstorp, Vin och Spirituosa, Kindsguide, Nittorps IK, Naturaktiviteter Nittorp, Björnhyltans Trädgård, Haganäs Fiskecamp, Limmareds Säteri, offentliga Tranemo, offentliga Svenljunga. 4. Antal företag som diversifierat sin verksamhet? Vision 2. Resultat 11. På grund av nätverkande har 11 företag eller föreningar (6 företag och 5 föreningar) diversifierat sina verksamheter genom att rekommendera men också berätta om vad som finns att göra i området både muntligen och på hemsidor. Exempel på det är tema vandra, cykla eller paddla som entreprenörer använder sig av i sina utbud/erbjudanden ut mot kund för att locka besökare. Alla företag och föreningar har inte varit aktiva under hela projekttiden men har börjat tänka i andra banor efter de få gånger de varit med. Företag är Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård, Backa Loge, Lockryd stugby, Kalvs camping och Kindsguide. Föreningar är Glasets Hus, Strömsforsgruppen, Gula Huset och Lerbäcksbyn, sistnämnda ingår i Förläggargårdar. 5. Antal projekt som syftar till en positiv byutveckling? Vision 1. Resultat 4. Samtliga bildade nätverk har påvisat en positiv byutveckling med fler engagerade människor för utveckling av landsbygden. Se punkt Antal projekt som syftar till att främja ekologiska och närproducerade produkter? Vision 1. Resultat Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen? Vision 1. Resultat 1. Nätverket Besöksnäring Svenljunga och Tranemo kommer att jobba vidare med 10

11 lokala servicepunkter/platser hos de verksamheter som varit med och samarbetat. Exempelvis kommer Glasets Hus anställa en person som bl.a kommer att bistå med information om nätverket. 8. Antal kommunöverskidande nätverk som skapats? Vision 1. Resultat 2. Efter projekttiden ser vi att totalt 2 nätverk har bildats över kommungränserna och att totalt 4 nätverk tillskapats genom hela projektet. Nätverk Nittorp (Tranemo Kommun), ett nätverk för Pilgrimsleden Kindaholm (Svenljunga kommun) samt ett nätverk där Gula Huset och Strömsforsgruppen samarbetar vad gäller konstpaddling (kommunöverskridande). Nätverk besöksnäring Svenljunga och Tranemo är också ett kommunöverskridande nätverk blandat av föreningar och företag. 9. Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter. Vision 2. Resultat 1. Berättarstig i Strömsfors (berättarstigen är sprungen ur tanken att få en ny mötesplats). 10. Antal personer som deltar i kompetensutvecklings-tillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare? Vision 100. Resultat 100 (beräkning enligt insamlade Leaderlisor under hela projekttiden). Under projekttiden har det anordnats 2 idrotts seminarium på Kinds GK, en resa till Torsby, samt ett seminarium för Kurbits på Kinds GK. Dessutom har flertalet engagerade i nätverket besöksnäring Svenljunga och Tranemo deltagit på vandrings- och cykelmöten och även utbildningar inom det digitala. 11. Antal deltagare i projekt? Vision 150. Resultat 250 (beräkning enligt insamlade Leaderlistor under hela projekttiden). Möten ute på orter, stormöten på Glasets hus, nätverksträffar, mässarbetare, och olika kunskapsseminarium gör att ca 100 personer deltagit via projektet Turismstrategi. Detta innebär inte att alla som deltagit har varit aktiva under hela projekttiden. 9. Bilagor 1.Artiklar 13a. Deltagande ungdomar under 25 år? Vision 20. Resultat 5. Få ungdomar är aktiva i föreningar och företag ute på landsbygden. 13b. Deltagande kvinnor? Vision 50. Resultat 50. Halva skaran bestod av kvinnor och halva av män. 13c. Deltagande invandrare? Vision 10. Resultat 1. Svårigheter med projektet: Trots god framförhållning tog det tid att få respons från det offentliga vad gäller input till det strategiska dokumentet och tidsrapportering för projektet. Detta innebar att flera deadline påverkades. Däremot blev resultatet som önskat. Under hela projekttiden har det varit svårt att få fler engagerade i nätverket mycket pga tidsbrist. Nätverket har ännu inte skapat en förening men de har bestämt möten efter projekttidens slut och gruppen är målmedveten och vill jobba vidare. 11

12 2.Annonser 3.Övriga bilagor (ex inbjudan) Inspiration för namnbyte av Tranemoguide till kindsguide: Inspiration för Svenljunga och Tranemos ihop- slagna turistguide: uide+2013.pdf Snabbguide på nätet vastsverige.com genom verktyget 4.Strategi- dokument 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Ökad kännedom om varandra och om besöksnäring för både företag, föreningar och det offentliga. Besökaren vill ha flera aktiviteter i närheten för att kunna stanna längre. Positivare inställning till varandras arbete. Våga ta sig över gränserna våga synas digitalt. Starkare riktlinjer och samarbete kring närmarknaden. Starkare band mellan kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen. Tydligare teman. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om? Tack för all hjälp med det administrativa!! Guld värt. Svårt att beskriva hur viktig denna hjälp har varit. Ort och datum.. Projektledarens underskrift. Namnförtydligande 12

13 LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet! Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Kanon Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? En enda kontakt och den var positiv. Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Bra då det syftar till att lyfta landsbygden. Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Lite mycket administration, men ok nu när man arbetat i Leader- projekt några gånger. Tråkig mall för slutrapporten. Tråkig hemsida för Leader Sjuhärad. 13

14 Har du/ni något nytt projekt på gång? Nej, inte inom Leader. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen. Ok 14

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: 2014-02-20... Journalnummer: 2010-1158 Projekttid: 2010-02-16 2013-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer