Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl Susann Gustafson Janne Petersson Manda Schillerås

2 1. Projektorganisation: Företag och föreningar verksamma inom besöksnäring och det offentliga i Svenljunga och Tranemo kommuner har varit med och deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam vision för besöksnäringsfrågor/turism i Svenljunga och Tranemo. En styrgrupp för Turismstrategi Svenljunga och Tranemo har träffats vid behov och har bestått av Fredrik Dahl (kommunutvecklare Svenljunga kommun), Susann Gustafson (Turistoch landsbygdsutvecklare Tranemo kommun), Roland Haraldsson (Turism i Sjuhärad- Leaderprojekt), Janne Petersson (Företagsutvecklare Hushållningssällskapet) och Manda Schillerås (projektledare). Ett nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo bildades tidigt. Sedan dess har ca 20 entreprenörer och det offentliga deltagit aktivt på möten eller via dialog på annat sätt som exempelvis via mail och telefon. Upparbetade samarbeten har skett med Torsby kommun (besöksstrateger och näringslivsrepresentanter) genom en erfarenhetsresa samt god kontakt med Vårgårda- och Herrljunga kommuner (med deras tidigare Leaderarbeten). Projektet har även samarbetat med Leader-projektet Vandra i Sjuhärad och projektet Besöksnäring Boråsregionen (ett projekt som finansieras av Västsvenska Turistrådet, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och kommuner i Boråsregionen). Utöver detta har projektet arbetat med projektet Cykelleden Sjuhäradsrundan. Projektet har haft en tight dialog med Västsvenska Turistrådet. Projektet har avrapporterats till KSAU i Svenljunga och Tranemo två gånger. Avvikelser i samarbeten: Samarbete med Slow Valley och Destination Viskan har inte funnits i den utsträckning som önskat i ansökning. Istället har projektet samarbetat med Ätradalsleden, en cykelled som går längs med Ätran från Falköping genom Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo ner till Falkenberg. Projektet har heller inte samarbetat med Länsbygderådet. Båda parter vet om varandra men har inte samarbetat under projekttiden. 2. Sammanfattning: Nätverket står som grund för skapandet av strategin som är målet med hela projektet. Innan projektets start fanns ett stort behov att skapa ett gemensamt synsätt på hur Svenljunga och Tranemo jobbar ihop för ett starkare och effektivare arbete med besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo. Både företag, föreningar, tjänstemän och politiker har haft svårt att veta hur de ska förhålla sig men också jobba med besöksnäringsfrågan. 2

3 Mer samarbete och dialog över kommungränser både företagsmässigt och tjänstemannamässigt har effektiviserat arbetets gång och tydlighet. I och med detta projekt så har inte bara Svenljunga och Tranemo kommuner skapat ett samarbete utan även ett större partnerskap med andra kommuner som Vårgårda och Herrljunga. Dialoger har förbättrats med Ulricehamn och Borås kommuner. Ett tajt samspel med det delregionala arbetet besöksnäring Boråsregionen (Sjuhärad) har skapat fördelar för Svenljunga och Tranemo. Med sin natur har dessa två kommuner visat sig ha produkter som en nationell men även internationell besökare efterfrågar. Paketdiskussioner och ca 5 paket har skapats på en närmarknadsnivå pga utbildningar och erfarenhetsutbyten. 1.Vandring och matpaket på Hofsnäs 2 och 3.Cykel- och vandringspaket i Lockryd (Cykelleden Sjuhäradsrundan och Soken runt) 4.Paket kring Pilgrimsleden Kindaholm 5 och 6.Vandrings- och cykelpaket Bondemilen Det tar tid att få igenom samarbete och det är viktigt att man verkligen får ut något konkret. Detta gäller oavsett om det är framtagning av en folder, erfarenhetsutbyten eller besök hos en annan entreprenör. Det måste få ta tid. Det bildades ett nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo vilket visade sig vara viktigt oavsett omfattning och form. Detta för att rekommendationer och samarbete gör att besökare kan stanna längre. Centralt för nätverket är att ha mål, syfte och tydliga teman. Detta nätverk står till grund för det strategiska dokumentet som var målet med projektet. Utöver detta har mötet mellan entreprenörer varit efterfrågad. Det tar tid att lära känna varandra vilket gör at fysiska träffar är viktiga men de får inte vara för ofta. Företagen, föreningarna och det offentliga känner att sommaren 2013 var det första framsteget i projektet. Fler besökare reste runt i Svenljunga och Tranemo kommuner pga att nätverket hade rekommenderat besökaren att åka runt besöksmål i nätverket. Framtagning av vinterfolder och gemensam folder i tema natur, kultur och historia fick nätverket att känna en gemenskap där foldern står som ett resultat med teman som presenterar hur de samarbetar. Denna folder finns givetvis både i pappersform och digitalt. En utmaning med projektet har varit att samla företag och föreningar då de befinner sig på olika nivåer. Trots det finns viljan att träffas då de entreprenörer som kommer på mötena vill att landsbygden ska leva kvar. Under resans gång har det varit svårt att ha med alla på tåget då flertalet entreprenörer inte jobbar med besöksnäring på heltid. Åsikter har tagits in löpande både skriftligen och muntligen. Nätverket som träffats kommer att kvarstå. Ingen förening har bildats ännu. Syfte och mål styr deras engagemang tills vidare. Värd och ordförande är det besöksmål som bjuder hem till möte. 3

4 Det går inte att tvinga potentiella företag och föreningar att vara med, men dörren ska alltid finnas öppen för dem som vill vara med. Det offentliga var med under alla träffar. 3. Syfte och målgrupp: Syftet har varit att ta till vara på de företag och föreningar som agerar i kommunerna samt lyssna av vad de önskar att satsa på. Detta samtidigt som det offentliga ska finnas med i gruppen. Målet har varit att ta fram en gemensam vision och målbild i form av ett strategiskt dokument för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommuner. Får att nå dit har nätverk och aktiviteter varit nödvändiga. Aktiviteterna och möten har varit som grund för att kunna skapa ett strategiskt dokument d.v.s få igång tankar hos de som varit med. En del har varit mer aktiva medan andra bara har varit med en eller två gånger. Trots detta så märks det att alla på något vis har sett fördelen i att samarbeta och börja rekommendera varandra. Målgruppen var företag, föreningar och det offentliga inom besöksnäringsfrågor. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Nämnt ovan så har aktiviteter och möten varit grunden för att få igång underifrånperspektivet. Nedan följer de aktiviteter som ägt rum under projekttiden. Våren vår 2012: Besök hos företag, annan projektledare. Enkätundersökning. Enkätundersökning. Annons i BT. Hösten 2012: Ny projektledare. 6 öppna träffar i båda kommuner med information om projektet. Syfte var att lyssna av föreningar och företag med åsikter om vad de ville jobba vidare med. Artikel i BT. Annons i STT. Inbjudan och utskick till företag och föreningar. Tranemoguide får inspiration att byta namn till Kindsguide. En guideförening som till början bestod av två guider som berättar historier om Tranemo. Efter namnbyte till Kindsguide blev guiderna fem med berättelser i Svenljunga och Tranemo. Bussbokningarna ökade i och med ett större geografiskt område. Namnbytet skedde av företaget självt, d.v.s inte med hjälp av detta projekt mer än inspiration. Artikel i STT. Svenljunga och Tranemo får inspiration att slå ihop sina turistguider så att man läser information från samma håll. Turistguiderna finansierades av kommunerna utanför detta projekt men inspirationen kom från projektets strategiska tankar. 4

5 Våren 2013: Etablering av nätverk Besöksnäring Svenljunga och Tranemo med det offentliga, företag och föreningar med besöksmål. 2 nätverksträffar. Artikel i STT. Vårmarknad i Borås 2013 där nätverket fick marknadsföra sig själva. Vepa för nätverket. Fiskemässa i Jönköping vår 2013 där företag eller föreningar med paket fick möjligheten att synas. Artikel i BT. Manda utbildning Gott värdskap. 2 idrottsseminarium på kinds GK i samarbete med SISU. Inbjudan av SISU för idrottsseminariet. 2 bussturer för ett gott ambassadörskap i samråd med Kindsguide. Inspirerade Svenljunga och Tranemo kommuner att anordna två till bussturer. Evenemangskalender på vastsverige.com slogs ihop för Svenljunga och Tranemo. Kommunerna länkade direkt till Västsveriges evenemangskalender istället för egna kalendrar som medförde mer jobb. Detta medförde högre besöksantal på evenemangskalendern. Artikel i BT. Annonser i STT. Paketdiskussioner tog fart. Hösten 2013: Vinter-folder tas fram i samarbete med företag och föreningar i Svenljunga och Tranemo. Lokala vintererbjudanden/paket presenteras i folder. Torsbyresa med nätverket Besöksnäring i Svenljunga och Tranemo och vänner från Vårgårda, Herrljunga, samt kommunrepresentanter från Borås och Ulricehamn. Paketdiskussioner fortsatte. Frukostmöte på Kinds golfklubb höst 2013 för affärsutvecklingsmöjligheter inom Kurbits. Detta i samarbete med Leader-projektet Turism i Sjuhärad. 3 företag från Svenljunga och Tranemo gick med, Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård och Björnhyltans Trädgård. Inbjudan i samråd med Leader- projektet Turism i Sjuhärad. Berättarkväll med tema kultur och förläggargårdar på Teaterbiografen i Svenljunga. Inbjudan i samråd med Förläggargårdar i Sjuhärad. 2 nätverksträffar Besöksnäring Svenljunga och Tranemo - genomgång av vikten att synas digitalt på nätet på hemsida, Facebook och produktblad. Påbörjad framtagning av dokument för strategi. 5

6 Våren 2014: Gemensam temafolder Snabbguide för nätverket med tema natur och kultur tas fram. Pappersfolder med syfte att lättare kunna rekommendera varandra genom en gemensam karta med besöksmål. Expomässan 2014 på Glasets Hus, gemensamt bord där foldern delades ut. Framtagning av vepa för nätverket. Framtagning av en gemensam digital snabbguide med karta för Svenljunga och Tranemo på Tranemo/. 2 nätverksträffar med Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. Genomgång av vikten att synas digitalt. Fortsatt arbete med dokumentet Turismstrategi. Utbildning för Svenljunga Köping Handel och Service i Facebook och vastsverige.com. 6 företag skapade ny Facebook och 5 företag skapade nya produktblad på vastsverige.com. Konstant arbete med digitalisering på nätet under 2013 och 2014: Under projektet har 10 entreprenörer skapat produktblad i forumet Dessa entreprenörer har varit aktiva i nätverket under projekttiden. Utöver de 10 entreprenörer har ytterligare 5 entreprenörer i nätverket uppdaterat sina produktblad med säljande bilder och texter. 6 nya entreprenörer har gått med i (även dem utanför nätverket). Medvetenheten kring uppdatering av olika forum har ökat d.v.s förståelse i vad Google gör när man uppdaterar sina forum. Arbetet med 3 digitala forumen (1. Hemsida, 2 Sociala medier och 3 produktblad på gör att entreprenörerna hamnar högre på Google. Länkning mellan entreprenörer gör att Google placerar digitaliserade entreprenörer i olika forum högre på Google. Det digitala arbetet har gått i linje med det delregionala arbetet med besöksnäring i Boråsregionen. Varför digitalisering? Enligt undersökningar söker fler besökare uppgifter på nätet idag. Nätet är ett bra sätt för landsbygden att synas. Tydligare teman: Under projektets avslutande period visade det sig att natur, kultur och mat var de vanligaste teman som diskuterades. Dessa teman är en styrka för kommunerna och går också enligt det delregionala arbetet med besöksnäring i Boråsregionen. Arbete med cykelleden Sjuhäradsrundan har gett positiva effekter och större engagemang för företag och föreningar längs med leden. Ett företag (Lockryd stugby) skapade ett cykelpaket pga leden. Minst 2 vandringsleder har engagerat företag och föreningar genom Leader-projektet Vandra i Sjuhärad och det delregionala projektet Besöksnäring i Boråsregionen. Detta har varit en bonus för projektet men också stärkt arbetet på en regional nivå. Svenljunga och Tranemo kunde snabbt visa att det finns potentiella produkter som går hand i hand med Boråsregionens utvalda teman, men också få en bekräftelse på att utvalda teman var 6

7 bra. Nedan följer några exempel på lokala aktörer i Svenljunga och Tranemo som jobbat vidare med teman. Länk Kindaholm Pilgrimsled: Kindaholm/ Länk Oxabanan Oxabanan/ Länk Bondemilen Bondemilen/ Länk Lockryd paket för cykel på Sjuhäradsrundan: Sjuharadsrundan/ Internationella kampanjer och regionala evenemang: 3 företag har fått fylla i exportblad för vidare arbete mot kampanjer exempelvis Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård och Glasets Hus. Ca 10 evenemang har uppmärksammats lite extra på en regional nivå genom Exempel på det är hästutställningar, musikkonserter och julmarknader. Avvikelser: Inga resor till Scottish Borders eller Spanien pga att verksamheter inte kände att tiden fanns till. Istället valde nätverket att satsa på fler aktiviteter som mässor och nätverksträffar samt möjligheten att bygga upp en tydlig struktur för nätverksträffarna. Fokus blev aktiviteter och arbetet med att synas tydligare mot närmarknaden. Över lag har det lokala arbetet för besöksnäringen blivit mer aktivt. Närmarknaden (potentiella besökare i närheten) måste vara tillräckligt upparbetad för att kunna jobba vidare med nationellt och internationella produkter. Näringslivsansvariga på kommunen har varit inbjudna vid ett flertal nätverkstillfällen men varit upptagna i andra möten. Idag är koppling mellan näringslivsfrågor i allmänhet och besöksnäring mycket tydligare i Svenljunga och Tranemo trots att näringslivsansvariga inte deltagit. Däremot har näringslivsansvariga fått ta del av projektets aktiviteter och planer. Projektets resultat är: Strategiskt dokument. Aktiviteter (ex nätverk, mässor och Torsbyresa). Nätverkets tydligare arbetsmodell med syfte och mål. Foldrar som tagits fram (ex Snabbguide och vinter- folder). 7

8 Aktiviteter och besöksmål som lagts in digitalt på och Besök Svenljunga och Tranemo (arbetsnamnet av detta projekt) på Facebook. Gemensam evenemangskalender för Svenljunga och Tranemo på Fler digitaliserade företag på nätet. Bonus: Inspiration till namnbyte för guideföreningen Tranemoguide till Kindsguide och en sammanslagen guide uppdelat i teman för Svenljunga och Tranemo. Förväntade resultat som inte riktigt nått målen: Ett nätverk finns men har inte bildat en förening. Mycket beror nog på att gruppen måsta mogna till lite mer d.v.s få tydliga riktlinjer. Nätverket har innan projekttidens slut bokadt in ett möte efter projektet tar slut. 5. Spridning av projektets resultat: För att sprida resultatet ska dokumentet för strategin ses över av politikerna, diarieföras, ges ut till nätverket för Besöksnäring i Svenljunga och Tranemo. Dokumentet ska läggas digitalt på kommunernas hemsidor. Nätverkets nytta är det samarbete som det har åstadkommit samt det bollplank det har blivit mellan mot stora som små aktörer och mot kommunen. Nätverket har en styrka i att det agerar över kommungränserna och har skapat andra nätverk över kommungränserna. Något som är svårare än man tror. 6. Projektets finansiering Utöver Leader Sjuhärads stöd i arbetet har Swedbank i Sjuhärad, Tranemo Sparbank, Vuxenskolan Svenljunga Tranemo, SISU och kommuner i Svenljunga och Tranemo finansierat projektet. Vuxenskolan Svenljunga och Tranemo har bistått med datorer och teknik under utbildningstillfällen och SISU med föreläsare. Kommunerna har gått in och betalat två extra bjudresor för Kindsguide. Resor blev snabbt inställda pga tidsbrist. Istället åkte de som hann till Torsby kr skickades tillbaka till Leader- kontoret då resor inte blev av. Projektet satsade på aktiviteter och framtagning av foldrar så att nätverket ska kunna rekommendera men också lära känna varandra på ett smidigt sätt. 8

9 Både den offentliga och ideella tiden blev mycket mer än vad som budgeterades. Det innebär att mer tid lades ner än planerat. Avvikelser: Nedan följer det avvikelser som skett under projekttidens gång. Projektet lämnade tillbaka kr Resor blev inte av i den utsträckning som planerat istället satsade nätverket på aktiviteter. Vuxenskolans insats blev inte lika stor som budgeterat. Detta på grund av sjukskrivningar. Enligt budget fanns det plats att ge projektledare en högre lön än vad som bestämdes enligt avtal. Även den första projektledarens paus i arbetet medförde mindre kostnader och aktiviteter för projektet. Enligt ansökan skulle projektet starta och löpa till Istället kom projektet igång med byte av projektledare och en förlängning av projektet till Efter sommaren 2013 var det inte tillåtet för projekten att stå för fika under nätverksträffarna. 7. Slutsats och rekommendationer Projektet blev först aktivt hösten 2012 pga byte av projektledare. Ett utmanande arbete som kräver underifrånarbete med stöttning och samverkan från det offentliga. Viktigt med tydliga syften, mål och teman för nätverket Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. Nätverket behövde konkreta aktiviteter som de själva föreslog att delta i som exempelvis på mässor och träffar ute i näringen. Varför? För ökad kännedom om varandra och för en ökad förståelse för den omogna näringen. Framtagning av folder på papper och digitalt för att sammansvetsa nätverket men också för att se vilka teman som passar bäst. Fokus på närmarknaden innan satsning på den internationella marknaden. Få entreprenörer når en internationell marknad idag. Innan entreprenörer försöker att nå den internationella marknaden måste närmarknaden bli starkare. Ständig koppling till det vanliga näringslivet då besöksnäringen ofta hamnar i skym undan eller glöms bort. 9

10 Ett oväntat resultat var och är att det digitala arbetet gav och ger mer effekt och intresse än väntat. Fördel att det delregionala arbetet kördes parallellt. Även om alla potentiella entreprenörer inte var aktiva under hela projekttiden har det märkts att entreprenörer över lag börjar tänka mer i teman, börjat diskutera paketmöjligheter över grann- och kommungränser. Detta innebär att samverkan kan ha fått en större effekt än det arbete som exempelvis aktiva i nätverket har åstadkommit. 8. Projektets mål och indikatorer Indikatorer i punktform: 1. Nya jobb? Vision 1. Resultat 0. Projektledaren kommer inte att jobba kvar efter projekttiden. Detta pga för dåligt med resurser. 2. Antal nya företag: Vision 0. Resultat 1. Haganäs Fiskecamp i Hillared. En bonus. 3. Antal nya nätverk? Vision 1. Resultat 1. Under projekttiden ser vi att ett företagsnätverk (blandat med föreningar) har skapats kallat Besöksnäring Svenljunga och Tranemo. I detta nätverk ingår 20 företag och föreningar plus det offentliga. I detta nätverk ingår Påarps Gård, Glasets Hus, Svenljunga Köping Handel och Service, Skogsateljén, Slöjdhuset 49, Kalvs camping, Backa Loge, Kalvsjögården, Ferienschweden, Hofsnäs Herrgård, Tunnbrödstugan Gölingstorp, Vin och Spirituosa, Kindsguide, Nittorps IK, Naturaktiviteter Nittorp, Björnhyltans Trädgård, Haganäs Fiskecamp, Limmareds Säteri, offentliga Tranemo, offentliga Svenljunga. 4. Antal företag som diversifierat sin verksamhet? Vision 2. Resultat 11. På grund av nätverkande har 11 företag eller föreningar (6 företag och 5 föreningar) diversifierat sina verksamheter genom att rekommendera men också berätta om vad som finns att göra i området både muntligen och på hemsidor. Exempel på det är tema vandra, cykla eller paddla som entreprenörer använder sig av i sina utbud/erbjudanden ut mot kund för att locka besökare. Alla företag och föreningar har inte varit aktiva under hela projekttiden men har börjat tänka i andra banor efter de få gånger de varit med. Företag är Påarps Gård, Hofsnäs Herrgård, Backa Loge, Lockryd stugby, Kalvs camping och Kindsguide. Föreningar är Glasets Hus, Strömsforsgruppen, Gula Huset och Lerbäcksbyn, sistnämnda ingår i Förläggargårdar. 5. Antal projekt som syftar till en positiv byutveckling? Vision 1. Resultat 4. Samtliga bildade nätverk har påvisat en positiv byutveckling med fler engagerade människor för utveckling av landsbygden. Se punkt Antal projekt som syftar till att främja ekologiska och närproducerade produkter? Vision 1. Resultat Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen? Vision 1. Resultat 1. Nätverket Besöksnäring Svenljunga och Tranemo kommer att jobba vidare med 10

11 lokala servicepunkter/platser hos de verksamheter som varit med och samarbetat. Exempelvis kommer Glasets Hus anställa en person som bl.a kommer att bistå med information om nätverket. 8. Antal kommunöverskidande nätverk som skapats? Vision 1. Resultat 2. Efter projekttiden ser vi att totalt 2 nätverk har bildats över kommungränserna och att totalt 4 nätverk tillskapats genom hela projektet. Nätverk Nittorp (Tranemo Kommun), ett nätverk för Pilgrimsleden Kindaholm (Svenljunga kommun) samt ett nätverk där Gula Huset och Strömsforsgruppen samarbetar vad gäller konstpaddling (kommunöverskridande). Nätverk besöksnäring Svenljunga och Tranemo är också ett kommunöverskridande nätverk blandat av föreningar och företag. 9. Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter. Vision 2. Resultat 1. Berättarstig i Strömsfors (berättarstigen är sprungen ur tanken att få en ny mötesplats). 10. Antal personer som deltar i kompetensutvecklings-tillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare? Vision 100. Resultat 100 (beräkning enligt insamlade Leaderlisor under hela projekttiden). Under projekttiden har det anordnats 2 idrotts seminarium på Kinds GK, en resa till Torsby, samt ett seminarium för Kurbits på Kinds GK. Dessutom har flertalet engagerade i nätverket besöksnäring Svenljunga och Tranemo deltagit på vandrings- och cykelmöten och även utbildningar inom det digitala. 11. Antal deltagare i projekt? Vision 150. Resultat 250 (beräkning enligt insamlade Leaderlistor under hela projekttiden). Möten ute på orter, stormöten på Glasets hus, nätverksträffar, mässarbetare, och olika kunskapsseminarium gör att ca 100 personer deltagit via projektet Turismstrategi. Detta innebär inte att alla som deltagit har varit aktiva under hela projekttiden. 9. Bilagor 1.Artiklar 13a. Deltagande ungdomar under 25 år? Vision 20. Resultat 5. Få ungdomar är aktiva i föreningar och företag ute på landsbygden. 13b. Deltagande kvinnor? Vision 50. Resultat 50. Halva skaran bestod av kvinnor och halva av män. 13c. Deltagande invandrare? Vision 10. Resultat 1. Svårigheter med projektet: Trots god framförhållning tog det tid att få respons från det offentliga vad gäller input till det strategiska dokumentet och tidsrapportering för projektet. Detta innebar att flera deadline påverkades. Däremot blev resultatet som önskat. Under hela projekttiden har det varit svårt att få fler engagerade i nätverket mycket pga tidsbrist. Nätverket har ännu inte skapat en förening men de har bestämt möten efter projekttidens slut och gruppen är målmedveten och vill jobba vidare. 11

12 2.Annonser 3.Övriga bilagor (ex inbjudan) Inspiration för namnbyte av Tranemoguide till kindsguide: Inspiration för Svenljunga och Tranemos ihop- slagna turistguide: uide+2013.pdf Snabbguide på nätet vastsverige.com genom verktyget 4.Strategi- dokument 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Ökad kännedom om varandra och om besöksnäring för både företag, föreningar och det offentliga. Besökaren vill ha flera aktiviteter i närheten för att kunna stanna längre. Positivare inställning till varandras arbete. Våga ta sig över gränserna våga synas digitalt. Starkare riktlinjer och samarbete kring närmarknaden. Starkare band mellan kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen. Tydligare teman. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om? Tack för all hjälp med det administrativa!! Guld värt. Svårt att beskriva hur viktig denna hjälp har varit. Ort och datum.. Projektledarens underskrift. Namnförtydligande 12

13 LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet! Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Kanon Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? En enda kontakt och den var positiv. Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Bra då det syftar till att lyfta landsbygden. Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Lite mycket administration, men ok nu när man arbetat i Leader- projekt några gånger. Tråkig mall för slutrapporten. Tråkig hemsida för Leader Sjuhärad. 13

14 Har du/ni något nytt projekt på gång? Nej, inte inom Leader. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen. Ok 14

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slåttergubbens marker Datum: December 2014 Journalnummer: 2012-7229 Projekttid: 20120709 20141031 Kontaktpersoner i projektet: Emma Nevander, 033-35 30 24, emma.nevander@boras.se...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20111002 Diarienummer:2008-009 AN Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Örsås Revesjö Fiberförening Företagscheckens namn Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Skördedag Kulturcheckens namn Skölvene Byalag, c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767 0513-104

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Gemensam konferensutveckling i Herrljunga Företagscheckens namn Fokus Herrljunga AB, Per Florén Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer:2008-009 Q Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck "Smedjan" Smide i Stålarp Företagscheckens namn Cecilia Viktorsson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2006-11-23 1(5) Plats och tid: Borås, Vuxenskola kl: 18:00 21:30 Beslutande: Sven-Olof Carlsson Månika Sager Sassi Wemmer Tina Yngvesson Jan Vinkvist Claes Bergqvist Curt Sävenstrand Holger Sandin

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-22 Diarienummer:2010-061 BC Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hulu Fiber Checkens namn Ekonomiska föreningen Hulu Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

SLUTRAPPORT SVENLJUNGA KÖPING

SLUTRAPPORT SVENLJUNGA KÖPING SLUTRAPPORT SVENLJUNGA KÖPING 2010-2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE INFORMATION... 3 Projektnummer... 3 Projekttid... 3 Projektägare... 3 Kontaktpersoner för projektet och slutrapporten... 3

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) Bussturen Svartåturen skapades av projektet och lever nu vidare med egen ekonomi. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer