Miljöredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2009"

Transkript

1 Miljöredovisning 2009

2 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får gratismotion. Familjen kastar inte mat. När vi köper storförpackningar fryser vi det vi inte kommer att göra av med. Helgluncherna består av veckans delikatesser. Alla i familjen väljer sina favoriter och vi lagar nästan aldrig helglunch. Det är både miljömässigt, ekonomiskt och bekvämt då det är många sportaktiviteter på helgen. Jag packar diskmaskin och tvättmaskin så fullt det går. Vi var tidiga med bergvärme hemma i Täby och har även luftvärmepump på Öland. Jag gillar nya energilösningar och skulle vilja utnyttja sol, vind och vatten bättre för att värma upp huset på Öland. Inledning Diskteknik är ett familjeföretag med miljöengagemang Diskteknik är ett svenskt familjeföretag som startades 1972 av Lars Barkström. Vi är unika i branschen med att kunna erbjuda ett komplett hygienteam med kompetens att hjälpa hotell och restauranger med allt inom disk, tvätt och städ till en bra fungerande egenkontroll. I Sverige är Diskteknik rikstäckande med 95 anställda varav de flesta arbetar ute hos kund, vi omsätter 192 MSEK. Diskteknik ingår i Cleano Group som också finns i Norge och Finland. Cleano Group omsätter 306 MSEK och har 180 anställda. Över 8000 hotell och restauranger anlitar idag Diskteknik. 94% av vår kemförsäljning består av miljömärkta produkter. Vi har 28 miljöfordon. Vi både utvecklar och tillverkar våra egna produkter i Sverige. I vår styrelse ingår bl.a Marie-Louise Danielsson-Tham. Samtliga anställda är utbildade i grundläggande livsmedelshygien. Miljöarbetet är ett av de absolut viktigaste områdena för oss. Vi vet att vår framtid inte bara handlar om att utveckla vår egen verksamhet. Vi måste använda vår kunskap inom professionell hygien till att hjälpa kunderna att minska sin miljöbelastning. Viktiga händelser i Disktekniks miljöarbete 1993: Disktekniks och marknadens första miljömärkta maskindiskmedel för storkök lanseras 1994: Vallentuna Kommuns miljöpris 1995: Disktekniks första miljöredovisning 1996: Gävle Kommuns miljöpris 1998: Först i branschen med ett ISO certifierat miljöledningssystem 2003: Satsar på miljöbilar, 2 biogasbussar och 5 etanolbilar införskaffas 2004: Svanenmärkt ren disk Disktekniks VD Henrik Barkström blev en av 5 nominerade till utmärkelsen Årets miljöledarskap : Deltagare i kampanjen Livrädda Östersjön tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Disktekniks fosfatfria tvättmedel lanseras. 2007: Hela företaget fick utbildning i sparsam körning, EcoDriving. Diskteknik och marknadens första miljömärkta blötläggningsmedel lanseras. 2008: Diskteknik drev miljöprojekt tillsammans med krögare och Svanen, vilket ledde till 9 nya Svanenmärkta restauranger. 2009: Påbörjade arbete mot den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO Detta är Disktekniks femtonde miljöredovisning sedan Vi vill genom denna ge er en bild av verksamhetens miljöpåverkan, de miljömål vi arbetar mot samt resultatet av miljöarbetet 2009.

3 Verksamhetspolicy Cleano Group Cleano Group står för nyskapande genom; kunskap, teknik och produkter som våra kunder behöver för rengöring, hygien och minskad miljöbelastning - vi är den kompletta hygien- och miljöpartnern! Diskteknik erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder. Jasico utvecklar och producerar tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Ett samarbete med Jasico ger kunden trygghet med rätt produkt till rätt kvalitet som resulterar i prisvärda produkter som leder till lönsamhet för oss och våra kunder. Våra verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt och minskar belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle. Verksamhetspolicy Cleano Group står för nyskapande genom; kunskap, teknik och produkter som våra kunder behöver för rengöring, hygien och minskad miljöbelastning vi är den kompletta hygien- och miljöpartnern! Diskteknik erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder. Jasico utvecklar och producerar tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Ett samarbete med Jasico ger kunden trygghet med rätt produkt till rätt kvalitet som resulterar i prisvärda produkter som leder till lönsamhet för oss och våra kunder. Våra verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt och minskar belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle. Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga genom att vi håller vad vi lovar. Towe Grew, VD Diskteknik AB /Jasico AB/Cleano AB Din kompletta hygien- och miljöpartner. Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga genom att vi håller vad vi lovar. Miljö- och kvalitetsledningssystem Disktekniks ledningssystem Vårt sätt att arbeta är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2004 respektive ISO 9001:2000. Som en del i arbetet med miljöledningssystemet ingår att identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter. Diskteknik har bedömt kemikalier, emballage och transporter som våra betydande miljöaspekter. Inom dessa områden har vi satt mål som kontinuerligt följs upp. Varje år i november genomförs ledningens genomgång. Då utvärderas miljöledningssystemet och nya mål sätts upp för kommande år.

4 Disktekniks miljöarbete Disktekniks produktsortiment är mycket brett och omfattar vad som behövs för disk, tvätt, städ och en bra fungerande egenkontroll, allt från disk- och torkmedel till hygienprodukter och teknisk utrustning. Större delen av det kemtekniska sortimentet är Disktekniks egna produkter som tillverkas av systerbolaget Jasico. Tobias Hillqvist, Affärsområdeschef Private Label och Produktionschef Jasico AB Mina bästa miljöspartips: Rörelsesensorer på lampor som släcker om ingen är där. Bort med el och oljepannor till förmån för bergvärme. Sänk innertemperaturen i huset. Samåk i den mån det går. Ha rullportar i stället för vikportar, öppnar och stänger snabbare för att undvika kallras i fabriken. Råvaror anländer till Jasicos produktionsanläggning i Älgarås där de blandas till disk- och rengöringsprodukter och förpackas. Produkterna transporteras från fabriken i Älgarås till huvudlagret i Vallentuna. Därifrån packas varorna om enligt beställningar från säljarna ute i landet, bolagen i Norge, Finland och Danmark samt övriga återförsäljare på Island och i Lettland, Estland och Danmark. Produkterna distribueras därefter av Disktekniks säljare ut till restauranger, hotell och storkök. Produkterna används hos kunden och följer därefter med avloppsvattnet till reningsverk. Förpackningar som ingår i Disktekniks återanvändningssystem tas i retur vid ordinarie kundbesök och returneras för rengöring, återanvändning och återvinning. De andra förpackningarna ska sorteras enligt anvisningar och tas omhand av respektive materialbolag för återvinning. Kemikalier Miljöpåverkan De kemtekniska produkterna består vanligtvis av blandningar av flera olika kemikalier. Disk- och rengöringskemikalier har främst lokal påverkan med utsläpp till framförallt vatten. Bland råvarorna finns tensider som kan vara svårnedbrytbara och produkter som innehåller fosfat bidrar till övergödning i sjöar och vattendrag om reningsverken inte har fosfatrening. Parfym och färgämnen kan orsaka allergier och konserveringsmedel som används i produkter med högt vatteninnehåll kan vara giftiga för vattenlevande organismer och kan störa biokemiska processer i reningsverken. Andel miljömärkta produkter 90 96% 94% 95% 80 83% 70 68% Gärna fåglar men inga döda fiskar Det övergripande miljömålet på kemikaliesidan är att ingen produkt i vårt sortiment ska ha en sådan sammansättning att den måste märkas med miljöfarlighetssymbolen död fisk. Vi strävar också efter att ha många miljömärkta produkter i vårt sortiment och att dessa ska stå för den största delen av försäljningen. Diskteknik arbetar med två typer av miljömärkning, Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och den nordiska miljömärkningen Svanen. Försäljningen av miljömärkta produkter uppgick under 2009 till ton vilket innebär 95% av den totala försäljningsvolymen. Den totala försäljningsvolymen av kemiska produkter är ton med aktivhalt på 55%. Av den totala försäljningen av aktivhalt var 97% miljömärkt. Övrigt sortiment Inom vårt övriga sortiment arbetar vi ständigt med att hitta miljövänligare alternativ och vi kan bl.a erbjuda miljömärkta mikrodukar, papper samt stålull.

5 Förpackningar Miljöpåverkan De förpackningar som används till våra produkter är främst av polyetenplast och wellpapp, men även metallförpackningar förekommer. Förpackningarna innebär förbrukning av naturresurser och ger efter användning upphov till avfall. Koncentrerade produkter För att begränsa miljöpåverkan från våra förpackningar försöker vi att minska mängden förpackningsmaterial genom att erbjuda koncentrerade produkter, exempelvis maskindiskmedel i pulverform istället för flytande samt högkoncentrerade produkter för rengöring. För att undvika överdosering används dessa produkter tillsammans med doseringsutrustning som späder ut till brukslösning eller normallösning. Koncentrerade produkter innebär mindre mängd emballage och minskade transporter för samma mängd brukslösning hos kunden. Återtagning av förpackningar. Förpackningar som används igen Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från förpackningarna är vårt återanvändningssystem som omfattar två typer av förpackningar, 4 liters kapsel och 10 liters dunk. När kunden har använt innehållet tar säljaren tillbaka den tomma förpackningen vid ordinarie kundbesök. Förpackningen rengörs och fylls med ny produkt. Från och med år 2002 har vi följt upp andelen återtagna 4-liters kapslar och 10-liters dunkar genom att mäta andelen returförpackningar som säljarna tar tillbaka i förhållande till den totala mängd plast de sätter på marknaden. Återtaget emballage registreras av säljarna vid kundbesöket och uppgick under 2009 till 33%. Det betyder att vi har återtagit 35 ton plast. I antal har vi återtagit 55% av de 4-liters kapslar och 10-liters dunkar som vi har levererat ut till marknaden. Vi och våra leverantörer är anslutna till REPA vilket innebär att för de produkter som inte ingår i vårt retursystem tas omhand genom respektive materialbolags försorg. Återtagen plast År Totalt utsatt plast i ton Utsatt 4 L kapsel och 10 L dunk i antal Utsatt Återtaget Andel Utsatt Återtaget Andel (ton) (ton) % (st) (st) % % % % % % % % uppgift saknas % uppgift saknas Susanna Lagnerö, Produktchef Livsmedelssäkerhet och Årets miljömedarbetare Mina bästa miljöspartips: Åka kollektivt när det är möjligt Planera inköp av mat så att man undviker att slänga rester Medveten konsumtion - både vad varan kommer ifrån, vilken miljöbelastning den kan ha men också om jag verkligen behöver den.

6 Tom Raushagen En av Disktekniks Teamleader i region Norr. Mina 3 miljöråd: Skaffa timer till så mycket som möjligt, motorvärmare, lampor etc. bekvämt och miljösparande. Tänk på säsong när man handlar mat, då blir det färskt och närproducerat. Välj alltid miljömärkta produkter, finns inte det så ifrågasätt varför. Transporter Miljöpåverkan Transporter påverkan miljön genom fordonet, bränslet och den infrastruktur som krävs för transporterna. Fordonen förbrukar resurser vid tillverkning i form av energi, metaller, plast m.m. Under användning kräver fordonet användning av kemiska produkter t ex motorolja, bilshampo, motorolja, spolarvätska, bromsolja, freoner i kylanläggningar. Användning av fossila bränslen innebär förbrukning av en ändlig resurs. Vid förbränning av bränslet uppkommer avgaser innehållande bl a koldioxid, kväveoxider, svaveloxider, kolväten, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Vägar tar mark i anspråk och skapar barriärer i miljön. Vägbeläggningen innebär en förbrukning av naturresurser och innehåller även organiska miljögifter. När vägbanan slits hamnar dessa ämnen i diken, bäckar, sjöar och hav. Även bilarnas däck innehåller miljöfarliga ämnen som hamnar i naturen när däcken slits. Dessa miljöpåverkningar bidrar bl.a. till förhöjd växthuseffekt, försurning, övergödning i sjöar och hav och hälsoeffekter. Dessutom uppstår buller dels från fordonens motor men även av friktionen mellan däck och väg. Fordonspark Disktekniks fordonspark bestod 2009 av 86 fordon med genomsnittlig årsmodell Fordonen används för kundbesök, leveranser, service, reparationer, installation, utbildning och konsultation. Samtliga fordon i storstäderna är godkända att köra i de s.k. miljözonerna. Fordonsparken består i huvudsak av modellerna Mercedes, Renault, VW, Ford, Volvo, Saab, Nissan och Opel varav fjorton (14) biogasfordon och fjorton (14) etanolfordon. Det innebär att 33% av vår fordonspark omfattas av miljöfordon. Under 2009 körde säljarna mil, vilket innebär att fordonen i snitt körde mil. I siffrorna ingår varuleveranser, servicebesök, nykundsbesök, akututryckningar vid diskmaskinsstopp, utbildning och konsultation. Bränsleinköpen för säljare, tekniker och hygienkonsulter uppgick 2009 till l vilket innebär en bränsleförbrukning på 1,38 l/mil. Under 2007 genomgick alla förare en EcoDriving utbildning vilket ledde till en minskad bränsleförbrukning på nästan 10% i snitt. Varje förare blir kontinuerligt påminda om att köra sparsamt och vad man skall tänka på. Varje förares bränsleförbrukning följs upp varje månad. Biobränsle Ett av Disktekniks miljömål är att använda biobränsle som drivmedel i fordonen. Vi började redan på 90-talet att tanka RME som då passade bra till Mercedes Vario. De nyare fordonen kan inte drivas med biobränslet RME och utbudet av RME har minskat drastiskt. Vi har därför valt att alltmer gå över till miljöfordon som drivs med biogas eller etanol (E85). Andelen biobränsle uppgick under 2009 till 27%. Miljöfordonen har under 2009 i snitt tankat 96% biobränsle. År Körda mil Bränsle Mil Mil/fordon Biobränsle Bränsle totalt Andel biobränsle % % % % %

7 Huvudkontoret I Vallentuna finns vårt huvudkontor med lager och supportorganisation. Fastigheten ägs av moderbolaget Cleano AB. Här används bl a vatten och elenergi och detta ger upphov till avfall och avloppsvatten. Nedan redovisas miljörelaterade siffror inom dessa områden. På huvudkontoret ser vi till att ständigt arbeta med att minska belastningen på miljön. Detta görs bl.a genom att: Källsortera hushållssopor; papper, pappersförpackningar, metallförpack ningar, ofärgat glas, färgat glas och hårdplast. Miljömärkt el KRAVmärkt kaffe och te All städning sker med miljövänliga kemprodukter Återanvänder kopieringspapper Dubbelsidig utskrift/kopiering Svanenmärkt kopieringspapper Nya skrivare som drar mindre energi och med funktionen att tidsstyra på- och avslagstider Miljöarbete hos kund AVFALL ELENERGI VATTEN År Källsorterat Brännbart/deponi Farligt avfall Elenergi Volym (ton) (ton) (ton) (kwh) (m 3 ) * * Beräknat Under många år har vi sett att vårt miljöarbete har varit till glädje för kunder som arbetar aktivt med miljöfrågor. Vårt sätt att arbeta underlättar våra kunders miljöarbete. Vi utför förebyggande service på disk- och tvättmaskiner, kontrollerar vatten, el- och diskmedelsförbrukning, utbildar personalen i hygien och diskekonomi, tillhandahåller miljömärkta produkter, transporterar med biobränsle, förare som utbildats i EcoDriving samt har retursystem för emballage. Kundbesöken planeras så att resvägen mellan kunderna blir så kort som möjligt och så att de med kunder överenskomna besöksintervallen hålls. Med vårt sätt att arbeta kan vi hjälpa inte minst de hotell och restauranger som valt att miljömärka sina tjänster med Svanen. År 1999 hade vi en kund som var svanenmärkt hotell/vandrarhem, 2009 hade de blivit 81 stycken samt 19 restauranger. För att ett hotell eller en restaurang ska erhålla en Svanenlicens krävs att man uppfyller kraven i ett kriteriedokument som omfattar bl.a. energioch vattenförbrukning, kemiska produkter, avfallshantering, råvaror och förbrukningsartiklar, inredning, inventarier och transporter. Exempel på områden där Diskteknik hjälper kund är: tillhandahålla miljömärkta produkter (både kemiska produkter och papper) sammanställa uppgifter om inköp av kemiska produkter underhåll av energi- och vattenförbrukande utrustning system för automatisk dosering av koncentrerade rengöringsprodukter och maskindiskmedel och översyn av denna utbildning av personal om hur våra produkter ska användas för att minimera miljöpåverkan tillhandahålla produkter i returemballage dispensers för tvål och schampo transporter med förnyelsebart bränsle transporter med förare som utbildats i EcoDriving. Jonas Ekman, Hygiensäljare Mina 3 miljöråd: Gör det enkla, så är det större chans att det blir gjort. Gör det som sparar pengar, vilket kan vara en trigger Berätta för andra vad du gjort och vad det gav. Tänk inte bara på miljön, agera på ett enkelt sätt.

8 Framtiden Diskteknik har formulerat miljömål för våra betydande miljöaspekter; transporter, kemikalier och emballage. Andelen biobränsle av de totala bränsleinköpen påverkas av hur mycket biobränsle respektive förare tankar samt hur mycket de rullar i förhållande till de övriga fordonen. För att få en mer korrekt siffra började vi under 2009 att mäta hur mycket biobränsle som köpts in av totalt möjliga. Resultatet blev att vi tankat 27% av 28% möjliga. Vi följer utvecklingen av miljöfordon och hoppas att år 2020 skall alla fordon vara miljöfordon. Vi ser ständigt över våra resor och möten. Under 2009 var vi extra noga med att alla resor mellan Stockholm och Göteborg skulle ske med tåg. Möten och utbildningar planerades efter tågtiderna. Vi ökade också antalet telefonmöten. Telefonmöten sparar inte bara på miljön utan också tid. Vi kommer under 2010 arbeta vidare med vår rese- och mötespolicy med målet att bli ännu bättre. För våra kemtekniska produkter ligger fokus på utvecklingssidan att ta fram mindre miljöbelastande produkter. För de produkter som det finns miljökriterier för, ska finnas i vårt sortiment som miljömärkt. Vi har redan tagit bort många råvaror som klassas som miljöfarliga och ersatt dem med mindre miljöfarliga. Vår ambition är att all egentillverkad kem skall vara miljömärkt år Detta kommer att underlätta för hotell, konferensanläggningar och restauranger som vill miljömärka sin verksamhet och uppnå sina miljömål. Under 2010 påbörjas ett pilotprojekt med Svanen där Diskteknik går in som konsult och hjälper hotell och restauranger att Svanenmärka sig. Allt från nulägesanalys till slutförande påbörjade Diskteknik sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Detta är egentligen inget nytt för Diskteknik, men vi har inte tidigare kommunicerat och tydliggjort det för våra kunder och samarbetspartners. Under 2009 genomförde vi en nulägesanalys mot den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO Med det som underlag har vi tagit fram en handlingsplan för vårt CSR-arbete och vad vi skall förbättra under 2010 och framåt. Som en del i detta arbete ingår att Diskteknik skall ersätta sin Miljöredovisning med en Hållbarhetsredovisning. Box Vallentuna Tel Miljöredovisning 2009/1003/Art.nr /vers.1.1

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål.

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål. Alcro-Beckers Miljöredovisning 2011 Som nytillträdd VD för Alcro-Beckers konstaterar jag snabbt att det är ett mycket miljöfokuserat bolag. Miljötänkandet märks överallt - i tillverkningen och produktutvecklingen,

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Det är fantastiskt trevligt för oss att nu kunna se resultat av en målmedveten satsning! För 14 år sedan satte Alcro-Beckers upp det första miljömålet om att minska

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer