MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER"

Transkript

1 MOBIL TIDSRAPPORTERING MED PLATSTJÄNSTER MOBILE TIME REPORTING SENSITIVE TO GEOGRAPHICAL LOCATION Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software System Stockholm, Sweden 2012 Kurs II121X, 15hp TRITA-ICT-EX-2012:155

2 Abstract The purpose of this thesis was to investigate the possibility of easing the process of logging time by an iphone-application that uses location services to identify which client the user is likely to be working for at the moment. The method was to investigate which techniques are available and then create isolated conceptual prototypes to test them. Finally, a more finalized prototype was created that implemented some of these techniques. The conclusion was that it is indeed possible to use location services to identify clients. Furthermore the application could notify the user when he arrived at a new client and when he left an old one, basically asking him if he wanted to start/stop logging time for a client. Due to the ability of the application to run in the background, it would be possible to implement a fully automatic mode where instead of notifying the user when he should be logging time for client, it could start/stop logging time automatically. Unfortunately, some of the more energy-efficient techniques unique to ios, Region Monitoring and Significant Change Location Service, could not be used due to lack of precision. To acquire the necessary precision the application was based on Wi-Fi-positioning, giving it an accuracy of approximately 100 meters. Internal testing showed that this technique was energy-efficient enough to let the application run in the background for over 24 hours without completely draining the battery.

3 Sammanfattning Syftet med det här examensarbetet var att underlätta tidsrapporteringsprocessen för näringslivet genom att undersöka möjligheten till ett mobilt verktyg, mer specifikt en iphone-applikation, som använder sig av platstjänster för att känna igen vilken kund användaren jobbar med för tillfället. Metoden gick ut på att undersöka vilka tekniker som finns tillgängliga, skapa enskilda konceptapplikationer för att testa dem och slutligen skapa en större applikation som utnyttjar teknikerna. Slutsatsen blev att det går att använda sig av platstjänster för att identifiera vilken kund användaren befinner sig vid, men det går inte att använda de batterisnåla teknikerna som ios tillhandahåller. De saknar precisionen som krävs för att identifiera en specifik arbetsplats. För att få den nödvändiga precisionen krävdes en positioneringsteknik som utnyttjar närliggande trådlösa nätverk (Wi-Fi-positionering). Intern testning visade att tekniken ändå är tillräckligt batterisnål för att vara användbar i en riktig applikation. Informationen går att använda för att hjälpa användaren rapportera sin tid eftersom multitasking i ios tillåter att applikationer körs i bakgrunden. På det viset kan applikationen påminna användaren när han anländer till/lämnar en kund om att han bör påbörja/avsluta tidsrapportering för kunden. Det skulle även vara genomförbart att låta applikationen vara helautomatisk. Istället för att påminna användaren om att han bör tidsrapportera så kan den utföra det själv i bakgrunden.

4 Innehåll 1 Förord 4 2 Dokumentbeskrivning Dokumentets syfte Rapportöversikt Projektdeltagare Revisionshistoria Bakgrund Behov i näringslivet Brist på bra verktyg Tekniska framsteg Situation Aware Applications Förbättringar i ios Idén Mål Syfte Målgrupp Platstjänster i en iphone ios RM och SCLS ios Region Monitoring Significant Change Location Service Fördelar och nackdelar med RM och SCLS Utredning Riskanalys Problemanalys Metod Kravspecifikation Proof-of-concept Resultat Slutsats Applikationens olika komponenter Mobil tidsrapportering med platstjänster

5 INNEHÅLL INNEHÅLL Core Location och MapKit Core Data En applikation för varje aspekt Resultat Modellering Process En sak i taget Testning Unit testing Automatiserad gränssnittstestning Batteritid Precision Genomförande Applikationen Befintlig funktionalitet Saknad funktionalitet Framtida funktionalitet Testningen Unit testing Automatiserad gränssnittstestning - Automation Batteritid Precision Resultat och diskussion Resultat Går det att underlätta processen att logga tid med hjälp av platstjänster? Metoddiskussion Vad fungerade bra? Vad kunde ha gjorts bättre? Sammanställning Vad har utförts? Mål Varför utfördes det? Vad blev resultatet? A Kravspecifikation 33 A.1 Produkten A.2 Användarscenarion A.2.1 Situation 1 - Förstagångsanvändaren - Projektledare - På plats A.2.2 Situation 2 - Förstagångsanvändaren - Hantverkare - Hemma Mobil tidsrapportering med platstjänster

6 INNEHÅLL INNEHÅLL A.2.3 Situation 3 - Förstagångsanvändaren - Hantverkare - På plats A.2.4 Situation 4 - Designer - På kontoret A.2.5 Situation 5 - Konsult - Exportera data från applikationen 36 A.3 Funktionella krav A.3.1 Positionsbaserad data A.3.2 Exportera data A.3.3 Tidloggning A.4 Icke-funktionella krav A.4.1 Användarvänlighet A.4.2 Kapacitet A.4.3 Underhållbarhet A.4.4 Tillgänglighet A.5 Dokumentation B Arkitekturdokument 40 B.1 Inledning B.2 Funktionalitet B.2.1 Befintlig funktionalitet B.2.2 Saknad funktionalitet B.2.3 Framtida funktionalitet B.3 Logisk uppdelning B.3.1 Lager B.3.2 Platstjänstshantering B.3.3 Mönster B.4 Säkerhet B.5 Datalagring B.6 Fysisk uppdelning B.7 Problem B.7.1 Batteritid kontra precision Mobil tidsrapportering med platstjänster

7 Kapitel 1 Förord Tack till min handledare, Lennart Gullberg, för idén till examensarbetet och för att ha agerat bollplank. Jag vill även tacka min arbetsgivare, Precio Systemutveckling AB, för att ha gett mig möjligheten att slutföra arbetet. 4 Mobil tidsrapportering med platstjänster

8 Kapitel 2 Dokumentbeskrivning 2.1 Dokumentets syfte Syftet med den här slutrapporten är att presentera mina resultat och tillvägagångssätt på ett strukturerat sätt. 2.2 Rapportöversikt I kap. 3 förklaras bakgrunden och motivet till varför examensarbetet utfördes. I kap. 4 deklareras målsättningen och platstjänster förklaras. I kap. 5 presenteras riskanalys samt problemanalys inför utvecklingen av en prototyp. I kap. 6 förklaras metoden och utvecklingsprocessen i stor detalj. I kap. 7 presenteras prototypens funktionalitet och resultatet av testningen. I kap. 8 presenteras och diskuteras resultatet av examensarbetet. Kap. 9 är en kortare sammanställning av rapporten. 2.3 Projektdeltagare Namn Roll E-post Examensarbetare Lennart Gullberg Handledare Anders Sjögren Examinator 5 Mobil tidsrapportering med platstjänster

9 Kapitel 3 Bakgrund 3.1 Behov i näringslivet I näringslivet finns det många yrkesgrupper som debiterar sina timmar mot kund. Bland dessa finner vi konsulter, hantverkare och utvecklare. Många av dessa spenderar mycket tid ute hos kund och sitter sällan på sitt eget kontor. Den tid som de har över för att sitta på kontoret spenderas ofta med att sammanställa tidsrapporter och fakturaunderlag. De spenderar i princip tid på att ta betalt för sin tid. Varje minut som de spenderar på att ta betalt är en minut som de kunde spenderat på någonting mer produktivt. 3.2 Brist på bra verktyg I dagsläget finns det ett stort antal mobila applikationer som ska hjälpa konsulter och andra yrkesgrupper som till stor del debiterar timvis till olika kunder. Det finns dock ingen dominerande kraft på marknaden. En av de större applikationerna i sammanhanget var Jobs som inte längre går att få tag på i AppStore. I Jobs och liknande applikationer kan man lägga till kunder, logga tid och se hur mycket man har jobbat för en kund. De är ofta väldigt komplicerade verktyg. Ingen applikation använder sig heller av GPS:en för att hjälpa användaren med sin bokföring av arbetstid. En av anledningarna till detta är att det helt enkelt inte har varit möjligt tidigare. 3.3 Tekniska framsteg Eftersom tekniken hela tiden går framåt så dyker det konstant upp nya möjligheter för att skapa bättre verktyg. En av grundkraven för vad det här examensarbetet vill åstadkomma är möjligheten att köra en applikation i bakgrunden, något som inte har varit möjligt på ios tidigare. När ios 4.0 lanserades tillsammans 6 Mobil tidsrapportering med platstjänster

10 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.3. TEKNISKA FRAMSTEG med Multitasking, alltså möjligheten att ha flera applikationer igång samtidigt, så skapades en hel del nya möjligheter Situation Aware Applications Situation awareness is the perception of environmental elements with respect to time and/or space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status after some variable has changed, such as time. - awareness En situationsmedveten applikation är alltså medveten om vad som händer runt omkring. Vart befinner användaren sig? När befann han sig där? Situationsmedvetna applikationer är ett väldigt hett ämne just nu och Apple själva använder sig av det i sina mobila applikationer. Kamera Figur 3.1: Platstjänster i Kamera Kameraapplikationen i ios lagrar användarens position när bilden togs som metadata och kan på så vis gruppera bilder efter var de togs. Om man till 7 Mobil tidsrapportering med platstjänster

11 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.3. TEKNISKA FRAMSTEG exempel vill hitta bilder från semestern på Gotland så är det lätt att sortera ut dessa. Det här är en väldigt simpel form av platstjänstbaserad funktionalitet. Det kan inte riktigt betraktas som Situation Awareness, men det är en förlaga till det. Påminnelser Figur 3.2: Platstjänster i Påminnelser Påminnelser är ett praktexempel på en Situation Aware Application. Den har koll på vart användaren befinner sig och kan titta på vad det innebär att användaren t.ex. befinner sig på Söder. Det kanske innebär att han är i närheten av kemtvätten där han lämnade in sin skjorta tidigare Förbättringar i ios När iphone 4 släpptes så kom den med en förbättrad GPS-mottagare som bara drar en bråkdel av vad mottagaren i tidigare iphone-versioner gjorde. ios använder sig av ett ramverk som heter Core Location för att nyttja telefonens förmåga att bestämma användarens position. När ios 4.0 släpptes så kom också stöd för en teknik som kallas The Significant Change Location Service (SCLS). Tekniken är en extremt batterisnål metod att regelbundet hålla koll på vart användaren befinner sig. En annan teknik som lanserades med ios 8 Mobil tidsrapportering med platstjänster

12 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.4. IDÉN 4.0 är ios Region Monitoring. Varför SCLS och Region Monitoring är relevanta och hur de fungerar står i kapitel 4.6, men kortfattat kan man säga att de öppnar upp nya möjligheter för situationsmedvetna applikationer 3.4 Idén Idén till det här examensarbetet kommer direkt från näringslivet, mer specifikt min handledare Lennart Gullberg. Lennart arbetar som projektledare och spenderar majoriteten av sin tid ute hos kund. Han kom till mig med idén om en mobil applikation som tar hjälp av platstjänster för att göra tidsrapporteringsprocessen smidigare. Efter lite bollande av tankar och idéer så blev det ett examensarbete av det. 3.5 Mål Målet är att kunna fastställa om GPS-teknik (helst med The Significant Change Location Service och ios Region Monitoring) kan användas för att skapa ett bättre mobilt verktyg för näringslivet. Om tekniken kan användas så blir det ett följdmål att skapa en prototyp som använder tekniken på ett bra sätt för användaren. 3.6 Syfte Syftet är att skapa ett smartare, smidigare, enklare och effektivare mobilt verktyg för tidsrapportering än vad som finns på marknaden idag. 3.7 Målgrupp Målgruppen för applikationen är yrkesgrupper som bokför sin tid beroende på vilken kund de jobbar med för tillfället, främst de som utför sitt arbete på plats ute hos kunden. En exempelkörning skulle kunna se ut på följande vis: 1. Användaren är ute på plats hos en kund. 2. Han öppnar sin telefon och startar applikationen. 3. Användaren har aldrig varit ute hos kunden förut så det första han gör är att registrera platsen han befinner sig på som en zon för kunden. 4. Varje gång som användaren kommer in i den registrerade zonen så får han en push-notis som frågar honom om han vill börja logga tid hos kunden. 5. När han sedan lämnar zonen så får han en notis som frågar honom om han vill sluta logga tid. Tidloggning ska även kunna startas och stoppas manuellt. 9 Mobil tidsrapportering med platstjänster

13 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.8. PLATSTJÄNSTER I EN IPHONE 6. När användaren i slutet på veckan vill se hur mycket han har arbetat för kunden så går han in i applikationen och genererar en sammanställning. 7. Användaren kan sedan snabbt och enkelt skicka sammanställningen till sin mail i ett format som gör att han lätt kan skapa en faktura och skicka iväg för debitering. 3.8 Platstjänster i en iphone Innan läsaren går vidare bör han/hon ha en insikt om hur en iphone bestämmer användarens position. Det finns tre tekniker som alla är olika precisa och kräver olika mycket energi. Samma principer gäller dessutom för alla typer av smartphones. Figur 3.3: Bild från WWDC Session Using Core Location in ios 4 som illustrerar skillnaden i batterikonsumption Figur 3.3 saknar axlar och det är oklart exakt vad det är för siffror som presenteras. Apple har inte gått ut med en källa för figuren och figuren bör därför endast betraktas som en approximation av skillnaden i batterikonsumption. Källan till de påståenden som görs nedan är samma som till figur 3.3 (WWDC Session Using Core Location in ios 4 ) och bör därför endast betraktas som approximationer. 1. Cell positioning Det här är den snålaste men också den mest oprecisa tekniken. Den drar i princip ingenting på batteriet men ger bara en träffsäkerhet på Mobil tidsrapportering med platstjänster

14 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.9. IOS RM OCH SCLS m. Den fungerar genom att telefonen alltid vet vilken mobilmast den är ansluten till och vilka som finns i närheten. Så det är väldigt lite som sker i telefonen när användaren begär en fix på sin position med den här tekniken. 2. Wi-Fi Den här tekniken ger en träffsäkerhet på cirka 100 m. Det den gör är att den kollar vilka Wi-Fi s som finns i närheten och använder MACadresserna för att bestämma vart användaren befinner sig. 3. GPS Den mest träffsäkra tekniken (cirka 10 m) men också den dyraste. På iphone 4 och uppåt så drar GPS cirka dubbelt så mycket batteri som Wi- Fi. På iphone 3GS och nedåt så drar den nästan sju gånger så mycket som Wi-Fi. 3.9 ios RM och SCLS Applikationen är ios-specifik och i det här kapitlet så förklaras några tekniker som lanserades med ios 4.0 som är av intresse ios Region Monitoring ios Region Monitoring, eller RM, använder sig av något om kallas Geofencing som innebär att man skapar ett form av virtuellt staket kring en geografisk plats. När användaren passerar staketets gränser (alltså går in och ut ur en region) så anropas en metod i applikationen som anmälde intresse för regionen. Exempel En användare öppnar ios-applikationen Påminnelser och lägger in en påminnelse om att han ska hämta upp sin skjorta från kemtvätten nästa gång han är i närheten. Påminnelser registrerar då en region kring kemtvätten och blir notifierad om när användaren passerar kemtvätten nästa gång. Se bild på hur det här fungerar i kapitlet Situation Aware Applications - Påminnelser. Ett stort problem med den här tekniken är att det finns ett tak för hur många regioner som telefonen kan övervaka samtidigt. Så varje applikation får bara registrera ett begränsat antal regioner för övervakning. Exakt hur många man får registrera beror helt på hur många andra applikationer som också registrerar sig för regionsövervakning. Ska man använda den här tekniken måste man alltså implementera någon form av algoritm som väljer ut vilka regioner som ska övervakas för tillfället. 11 Mobil tidsrapportering med platstjänster

15 KAPITEL 3. BAKGRUND 3.9. IOS RM OCH SCLS Significant Change Location Service Significant Change Location Service, eller SCLS, är en batterisnål teknik för att bestämma användarens position. Den fungerar genom att interna händelser notifierar ios om att användaren antagligen har rört på sig. Exempel på relevanta interna händelser kan vara: Ansluter till ett nytt Wi-Fi Byter aktiv mobilmast Med andra ord är det en teknik för att upptäcka när användaren har rört märkbart mycket på sig Fördelar och nackdelar med RM och SCLS Batterisnåla men potentiellt oprecisa Både RM och SCLS nyttjar samma principer för att vara så batterisnåla som möjligt. De använder sig utav Cell Positioning-tekniken för att fastställa användarens position men de är smarta nog att använda sig av bättre data om en annan applikation gör den tillgänglig. Exempelvis om användaren sitter och navigerar med Kartor-applikationen så kommer den att behöva använda sig av GPS. Då passar RM och SCLS på att använda den informationen för sina tjänster, men som utvecklare kan man aldrig räkna med bättre precision än de meter som man får av Cell Positioning. Möjlighet att starta upp en applikation Den absolut största fördelen med att använda de här två teknikerna är att de kan göra någonting som ingen annan platstjänstbaserad funktionalitet i ios kan göra; De kan starta upp en helt nedstängd applikation om den har anmält sig för RM eller SCLS. Alla andra tekniker kräver att applikationen antingen ligger i bakgrunden eller att den används just nu. Blackbox Vad är det som gör att applikationen får en ny position av SCLS? Vad är det som gör att applikationen blir notifierad av RM om att användaren har gått in i/ut ur en region? Det finns mycket logik och interna händelser i teknikerna som inte är särskilt väl dokumenterade. Som utvecklare tappar man alltså kontroll över när saker sker. Det här är punkter som måste tas i beaktning under utredningen för vilka tjänster som kommer gå att använda i slutprodukten. 12 Mobil tidsrapportering med platstjänster

16 Kapitel 4 Utredning Skillnaden mellan riskanalysen och problemanalysen är att riskanalysen identifierar problem som riskerar att göra projektet ogenomförbart. Problemanalysen är inte kritisk för projektets framgång, utan är mer inriktad på problem som kommer behöva tas i åtanke kontinuerligt under projektets gång. 4.1 Riskanalys Det första steget var att utföra en övergripande riskanalys. Den är inte tänkt att på något sätt gå in i större detalj. Den är gjord endast för att identifiera de kritiska riskerna för projektet. Batteritid kontra precision GPS är väldigt krävande på batteriet. Även om applikationen använder sig av en särskilt batterisnål teknik så kanske det inte räcker. Eftersom applikationen kommer kräva en viss precision så kanske inte telefonens batterisnåla tekniker räcker till för att det ska vara praktiskt att använda den. Kanske måste en skräddarsydd lösning användas och då kommer batteritiden att bli påverkad. Om applikationen gör att batteritiden under normal användning faller under 24 timmar så är den nog att betrakta som opraktisk. 4.2 Problemanalys Användarvänlighet kontra funktionalitet Tanken är att applikationen ska användas varje dag, flera gånger om dagen. Den ska dessutom ersätta ett stort antal timmar manuellt arbete. Det sätter stora krav på funktionalitet. Samtidigt måste applikationen vara enkel nog för att användaren ska vilja använda den. ios Region Monitoring ios har en inbyggd teknik för att övervaka regioner. Och med regioner me- 13 Mobil tidsrapportering med platstjänster

17 KAPITEL 4. UTREDNING 4.2. PROBLEMANALYS nas områden som är registrerade hos RM. Problemet är att den här tekniken är potientiellt väldigt oprecis. Det kan vara så att en skräddarsydd lösning krävs för att få en mer precis feedback. The Significant Change Location Service Tekniken fungerar genom att undersöka vilka mobilmaster som användaren är i närheten av och på så vis triangulera en approximerad position. Den är endast mer precis om någon annan applikation ändå hämtar ner t.ex. en exakt GPS-bestämd position. Det innebär att man endast kan räkna med 500 m till 1 km i precision. Det är högst tveksamt om det räcker för applikationens behov. 14 Mobil tidsrapportering med platstjänster

18 Kapitel 5 Metod I detta kapitel beskrivs hur varje moment av examensarbetet genomfördes i kronologisk ordning. 5.1 Kravspecifikation I samarbete med handledare så utvecklades en kravspecifikation (Se Appendix A). Användarscenarion togs fram för applikationen och utifrån dem kunde funktionella och icke-funktionella krav deklareras. 5.2 Proof-of-concept Eftersom det fanns så mycket frågetecken kring precisionen i RM och SCLS så kändes det naturligt att det behövde prövas i praktiken innan slutprodukten designades. Den första riktiga kodningen var därför en proof-of-conceptapplikation. Applikationens funktionalitet bestod av att man kunde lägga till CLRegion:s för övervakning. En CLRegion står allså för Core Location Region och är en klass som representerar en cirkulär region med en centerpunkt och en radie. ios Region Monitoring använder The Significant Change Location Service för att bestämma användarens position så det här var ett test för att se om de här extremt batterisnåla inbyggda teknikerna kunde användas eller en egen lösning för regionsövervakning och fastställning av användarens position behöver utvecklas. I kravspecifikationen fastställdes att det krävs en precision på ungefär 100 meter. Teknikerna i proof-of-concept-applikationen garanterar endast en precision på men den använder sig av positionsdata som hämtas av andra applikationer. Så det är möjligt att applikationen kan komma undan med dessa snåla tekniker även fast den garanterade precisionen inte når våra krav. 15 Mobil tidsrapportering med platstjänster

19 KAPITEL 5. METOD 5.2. PROOF-OF-CONCEPT Figur 5.1: Screenshot från Proof-of-concept-applikationen där en region försöker registreras Resultat Utöver att testa de ovan nämnda teknikerna så skapade momentet en grund att stå på i hur man utvecklar positionsbaserade applikationer till iphone, en erfarenhet var till stor nytta senare arkitekturen för den riktiga applikationen skulle designas. Ganska omgående visade det sig att tekniken inte var precis nog för att användas i slutprodukten. När RM upptäcker att användaren har gått in i eller lämnat en region så får applikationen ett anrop som berättar vilken region han har gått in i/trätt ut ur. Problemet är att den här tekniken är väldigt oprecis. Om det är en region med en radie på 250 meter så kan applikationen få en notis om att användaren har gått in i regionen när han är över en kilometer ifrån ytterkanten av regionen. Applikationen kan sedan få en notis om att användaren har trätt ut ur en region när han är flera kilometer bort från den.. Om en användare till exempel har flera kunder inne på Söder i Stockholm så skulle 16 Mobil tidsrapportering med platstjänster

20 KAPITEL 5. METOD 5.3. APPLIKATIONENS OLIKA KOMPONENTER applikationen inte kunna notifiera användaren på ett korrekt sätt. Regioner i slutprodukten kommer ha cirka 300 meter i radie men ios Region Monitoring verkar snarare vara tänkt för regioner på minst 1000 meters radie. Ett bra exempel på när man faktiskt skulle vilja använda tekniken är om du skulle vilja bli påmind när du är i närheten av någonting Slutsats Användaren vill bli påmind när han befinner mig inom någonting och då fungerar varken ios Region Monitoring eller The Significant Change Location Service. Slutsatsen var alltså att övervakning av regioner och användarens position måste ske med äldre, mer konfigurerbar, teknik. Dessutom krävs en precision på cirka 100 meter, vilket kräver att slutprodukten nyttjar Wi-Fipositionering. 5.3 Applikationens olika komponenter Den färdiga applikationen använder sig av flera stora ramverks som ingår i ios. Core Location MapKit Core Data Core Location och MapKit Core Location och MapKit är ios ramverk för att hantera GPS-teknik och kartor. Tillsammans utgör de alltså grunden för alla positionsbaserade aspekter av applikationen Core Data Används för att lagra data på telefonen. Så när användaren lägger till nya klienter, vill hämta sammanställningar för klienter eller vill hämta/lagra någon typ av information i applikationen så går det genom Core Data En applikation för varje aspekt Man kan betrakta dessa ramverks som olika aspekter av slutprodukten. Eftersom erfarenhet saknades av att jobba med dessa ramverks så togs beslutet att skapa en applikation för varje ramverk (med undantag för Core Location och MapKit som hör ihop). Alltså en applikation för varje aspekt av den stora applikationen. Syftet var att få en förståelse för hur de fungerar och hur de ska passa in i den slutgiltiga arkitekturer. 17 Mobil tidsrapportering med platstjänster

21 KAPITEL 5. METOD 5.3. APPLIKATIONENS OLIKA KOMPONENTER Resultat Nedan är endast en kort sammafattning av hur processen såg ut. I arkitekturdokumentet finns information om hur de olika komponenterna integrerades i slutprodukten. Core Location och MapKit När proof-of-concept-applikationen utvecklades (se Kap. Proof-of-concept) så användes Core Location och MapKit, så den här aspekten var att betrakta som avklarad. Core Data Figur 5.2: Bild på hur navigeringen ser ut i roten där listan av klienter visas I den här aspekten så involverades också presentation av data, alltså hur användaren ska få se vilka klienter som han har och information för respektive klient. Resultatet blev ett användarvänligt navigeringssystem där användaren kan se sina klienter, vilka regioner som finns för klienten, lägga till och ta bort data samt se historik. 18 Mobil tidsrapportering med platstjänster

22 KAPITEL 5. METOD 5.4. MODELLERING 5.4 Modellering Se arkitekturdokument (Appendix B) för arkitektur och design. 5.5 Process Ledordet för processen i det här examensarbetet har varit En sak i taget En sak i taget Kort sagt så innebär det att välja ut en liten del funktionalitet från en To Do -lista att lägga till i applikationen och ta den genom cykeln. Figur 5.3: Processcykeln Designa Det första steget är att ta reda på var i arkitekturen som den här funktionaliteten passar in och huruvida den faktiskt bör implementeras. Krävs en förändring i befintlig funktionalitet för att anpassa applikationen till den nya? Är den tänkta funktionaliteten verkligen en förbättring eller gör den applikationen för komplex? Vart ska eventuell kod placeras? Hur ska ett eventuellt gränssnitt se ut? 19 Mobil tidsrapportering med platstjänster

23 KAPITEL 5. METOD 5.6. TESTNING Implementera Nästa steg är att implementera funktionaliteten i applikationen samt kommentera och uppdatera arkitekturdokumentet. Testa När koden är implementerad så behöver funktionaliteten testas. Nästa kapitel går i detalj igenom de olika typerna av tester som övervägdes och/eller användes. Analysera När funktionaliteten är implementerad och testad så analyserades resultatet. Vad blev resultatet av testningen? Blev slutresultatet verkligen bättre än det var innan? Vad är nästa punkt på listan att ta genom cykeln? 5.6 Testning I processen så har fyra olika typer av testning övervägts men bara en del av dem har använts. I det här kapitlet så behandlas alla fyra. Beslutet om användning samt motivation bakom beslutet presenteras senare i kapitlet Genomförande - Testningen Unit testing En unit är den minsta komponenten i arkitekturen, oftast en klass men kanske till och med bara en enskild metod. Unit testing innebär alltså att man testar enskilda enheters funktionalitet Automatiserad gränssnittstestning Gränssnittet var den största källan till problem under utvecklingen. Det hände ofta att en knapp ledde till oväntat beteende efter att en förändring skett i modellen. Därför undersöktes möjligheten för att testa gränssnitt på ett smidigt sätt. Instruments - Automation Med Xcode som är Apples IDE för utveckling till OS X och ios som medföljer ett verktyg som heter Instruments. I Instruments så finns det ett verktyg som heter Automation som är till för automatiserad testning av användargränssnitt. Man skriver javascript som Automation kör igenom och kan på så vis automatiskt testa all funktionalitet i en applikations gränssnitt. 20 Mobil tidsrapportering med platstjänster

24 KAPITEL 5. METOD 5.6. TESTNING Batteritid Som tidigare nämnt så är batteritid ett stort bekymmer i applikationer som nyttjar platstjänster. Eftersom det snabbt visade sig att de batterisnåla teknikerna ios Region Monitoring och Significant Change Location Services i praktiken var för oprecisa så blev det också snabbt tydligt att regelbunden övervakning av applikationens batterikonsumption krävdes Precision I kravspecifikationen fastställdes att en precision på ca 100 meter kommer att behövas. Det är ett preliminärt påstående och under utvecklingsprocessen har det varit en återkommande fråga om det krävs bättre precision än så. 21 Mobil tidsrapportering med platstjänster

25 Kapitel 6 Genomförande 6.1 Applikationen Här redovisas vilken funktionalitet som implementerades, vilken funktionalitet som just nu saknas men som måste finnas med vid en eventuell release till allmänheten och funktionalitet som vore bra om den kunde finnas med i en senare version Befintlig funktionalitet Nedan är en lista på funktionalitet som implementerades under examensarbetets gång. Kundhantering Figur 6.1: Rotnavigeringsvyn där alla klienter listas 22 Mobil tidsrapportering med platstjänster

26 KAPITEL 6. GENOMFÖRANDE 6.1. APPLIKATIONEN I kundhanteringen går det att: Lägga till och ta bort klienter Söka efter klienter Editera klienter Lägga till, ta bort och editera platser för en klient Ta bort och editera historik för en klient Platstjänster och platsövervakning Figur 6.2: Startvyn för applikationen när den loggar tid Vad gäller platstjänster så finns följande funktionalitet: Vetskap om vilken plats användaren befinner sig på Vilka regioner han befinner sig i, om någon (med region menas en kundregion) Vetskap om när användaren rör sig in i/ut ur en eller flera regioner Notiser När applikationen skickar notiser till användaren när den känner av följande situationer: 23 Mobil tidsrapportering med platstjänster

27 KAPITEL 6. GENOMFÖRANDE 6.1. APPLIKATIONEN Figur 6.3: Notis som användaren får när han kommer in i en region Användaren loggar inte tid för någon och har precis kommit in i en region för en kund Användaren loggar tid för kund X och har precis gått ut ur en region som tillhör kund X Användarinställningar Användaren kan ställa in vilken timtaxa och starttaxa som ska användas om ingen kundspecifik data har skapats. Han kan dessutom ställa in vilken valuta taxorna är i Saknad funktionalitet Exportera data Det går att exportera data från en ios-applikation i form av en.csv-fil (Commaseparated values). Eftersom den funktionaliteten inte är kritisk för målet med examensarbetet så har det fått räcka med att fastställa att det är möjligt. Längre fram om applikationen kommer lanseras på AppStore så är det här funktionalitet som måste finnas med. Den är därför markerad som saknad och inte framtida funktionalitet. 24 Mobil tidsrapportering med platstjänster

28 KAPITEL 6. GENOMFÖRANDE 6.1. APPLIKATIONEN Figur 6.4: Vy för användarinställningar Figur 6.5: Vy för klientspecifik historik 25 Mobil tidsrapportering med platstjänster

29 KAPITEL 6. GENOMFÖRANDE 6.2. TESTNINGEN Framtida funktionalitet Nedan listas funktionalitet som vore intressant att implementera i en framtida version. Avancerad kundhantering Att kunna lägga in projekt under klienter och sedan rapportera tiden projektvis och inte bara klientvis, är vitalt för projektledare. För att åstadkomma en liknande effekt så måste användaren i dagsläget skapa en ny klient för varje projekt, exempelvis Telia gbg flytt och Telia sthlm renovering. Det går att koppla applikationen till användarens adressbok och på så vis skulle man kunna binda kontakter till klienter och tagga dem så att man snabbt kan ta reda på vem som var projektledare på X eller vem som var ekonomiansvarig för Y. Avancerad platshantering För att platshanteringen ska fungera bra så behöver man kunna lägga till platser, inte bara där man befinner sig utan också via adress. Användaren bör kunna söka fram en koordinat via adress precis som i Kartor. Det går att lyfta på pinnen i kartvyn för när man lägger till en plats och kan på så vis hitta en plats var som helst i världen, men det är väldigt opraktiskt. Logga tid för flera kunder parallellt Det här säger sig självt. Ibland så kanske man har möte med flera kunder samtidigt, då bör ju flera kunder debiteras för tiden. Det här går dessutom inte att genomföra, inte ens med fulknep, i dagsläget. Applikation för stationära enheter En intressant idé skulle vara att man exporterar data från applikationen i XMLformat och tar emot den i en stationär miljö (workstation/laptop). Där skulle man kunna ha mer komplex funktionalitet än i den mobila applikationen. 6.2 Testningen I den här sektionen behandlas resultatet av testningen och huruvida de olika testningsmetoderna användes och motivationen bakom beslutet Unit testing Nyttjades i början men blev snabbt en tidsbov. Unit testing är ett kraftfullt verktyg men lämpar sig bättre för större system med mer komplex logik än vad slutprodukten i det här examensarbetet har. Faktum är att det är ganska simpel logik bakom funktionaliteten i applikationen. Avsevärt mer tid gick åt 26 Mobil tidsrapportering med platstjänster

30 KAPITEL 6. GENOMFÖRANDE 6.2. TESTNINGEN till att skriva tester än logiken som skulle testas. Den stora huvudvärken under utvecklingsprocessen har varit användargränssnittet Automatiserad gränssnittstestning - Automation Användes inte. Efter att ha undersökt hur Automation används så visar det sig att det är en väldigt komplex och tidskrävande process att implementera i ett system. Särskilt under inledande utveckling när ny funktionalitet och nya gränssnitt regelbundet dyker upp och förändras. Däremot så är Automation ett väldigt intressant verktyg för underhållning av ett befintligt system där gränssnittet inte förändras regelbundet. Man kan då relativt enkelt skriva ett skript som testar samtlig funktionalitet i gränssnittet och så fort man gör en ändring i logiken så kan man köra Automation för att se om det har haft några oväntade konsekvenser Batteritid Användes genomgående under utveckling. I praktiken användes det genom att applikationen fick vara igång under 24 timmar. Gränsen fick landa på att, under normalt bruk, skulle telefonen inte ska gå från 100% till 0% på mindre än 24 timmar. Så om telefonen fortfarande var igång efter ett dygn så fastställdes att batterikonsumptionen var på en acceptabel nivå. När Wi-Fi-positionering användes så klarade applikationen det här testet varje gång. Normalt bruk Vad är att betrakta som normalt bruk? Det skiljer sig från användare till användare och är en väldigt svårdefinierad måttstock. På grund av hur distributionsreglerna ser ut för ios-applikationer som inte är lanserade på AppStore så är det svårt att testa på en större användarbas. Med en befintlig användarbas av 1 så är det en svår fråga att svara på i dagsläget. När applikationen har publicerats på AppStore och det går att testa på en större användarbas så kommer det gå att få mer pålitliga resultat Precision Användes genomgående under utveckling. Genom att helt enkelt använda applikationen och se hur den befintliga konfigurationen presterat har det kontinuerligt pågått testning för att se om det preliminära precisionskravet fortarande bör gälla. Resultatet av testningen är att, än så länge, har det inte uppstått en situation där bättre precision har krävts. Tyvärr så går det inte att sänka precisionskravet eftersom det då skulle landa på Cell Positioning, alltså meters precision. Något som redan har bevisats vara otillräckligt. 27 Mobil tidsrapportering med platstjänster

31 Kapitel 7 Resultat och diskussion I sektion 8.1 presenteras och analyseras resultatet av examensarbetet. I sektion 8.2 analyseras metoden, vilka styrkor som fanns och vad som kunde ha gjorts bättre. 7.1 Resultat Går det att underlätta processen att logga tid med hjälp av platstjänster? Målet är att kunna fastställa om GPS-teknik (helst med The Significant Change Location Service och ios Region Monitoring) kan användas för att skapa ett bättre mobilt verktyg för näringslivet. Om tekniken kan användas så blir det ett följdmål att skapa en prototyp som använder tekniken på ett bra sätt för användaren - kapitel 4, sektion 4 Ja! I visades att Wi-Fi-positionering gav tillräcklig precision utan att batteritiden blev för dålig för dagligt bruk. Eftersom ios sedan version 4.0 stödjer multitasking så kan man övervaka användarens position även när applikationen ligger i bakgrunden. Men... Dessvärre visade kap 6.2 att Significant Change Location Service och ios Region Monitoring inte har tillräckligt hög precision för att kunna användas och hela poängen med att använda ios istället för Android är därför borta. 28 Mobil tidsrapportering med platstjänster

32 KAPITEL 7. RESULTAT OCH DISKUSSION 7.2. METODDISKUSSION 7.2 Metoddiskussion Vad fungerade bra? Figur 7.1: Processcykeln i kap 6.5 pratade vi om ledordet En sak i taget. Processen har alltså varit en typ av iterativ process där en liten del funktionalitet väljs ut och tas genom processcykeln. Det här har varit en väldigt lyckad princip och har gjort det till en väldigt smidig process att implementera ny funktionalitet Vad kunde ha gjorts bättre? Det som har varit svagheten i metoden är att applikationen är baserad på, för mig som utvecklare, okända ramverk. Det har lett till att det har varit väldigt svårt att modellera innan implementering. En del av lösningen till här problemet har varit, som nämndes i kap 6.3 att utveckla applikationen komponentvis och på så vis få en uppfattning om hur implementationen bör ske. Designdelen av cykeln har alltså varit den stora huvudvärken i metoden och borde ha fått ta mer tid i processen. 29 Mobil tidsrapportering med platstjänster

33 Kapitel 8 Sammanställning 8.1 Vad har utförts? 8.2 Mål Målet var att kunna fastställa om GPS-teknik (helst med The Significant Change Location Service och ios Region Monitoring) kan användas för att skapa ett bättre mobilt verktyg för näringslivet. Metoden har varit att utveckla en prototyp av en tidsrapporteringsapplikation som använder sig av platstjänster för att hjälpa användaren att logga tid. Genom att ha koll på vart användaren befinner sig i förhållande till sina kunder så kan applikationen skicka notiser när han bör påbörja/avsluta tidloggning. 8.3 Varför utfördes det? Examensarbetet utfördes för att det finns ett stort behov i näringslivet av bättre verktyg för tidsrapportering. De som finns på marknaden idag är ofta onödigt komplicerade och försöker att vara helhetslösningar. 8.4 Vad blev resultatet? I kap 8.1 kom vi fram till att platstjänster mycket väl går att nyttja för att underlätta tidsrapporteringsprocessen. Mycket av den testning som försökte användas i utvecklingsprocessen visade sig vara onödigt komplicerad och det enda som till slut användes var testning för att övervaka balansgången mellan batteritid och precision. Tyvärr så gick det inte att använda de batterisnåla tekniker som ios erbjuder. Den platstjänsteknik som användes i prototypen var en teknik där trådlösa nätverk i närheten av användaren lokaliserats och på så vis kan användarens position trianguleras. Den ger en precision på ca 100 meter 30 Mobil tidsrapportering med platstjänster

34 KAPITEL 8. SAMMANSTÄLLNING 8.4. VAD BLEV RESULTATET? och drar endast hälften så mycket batteri som GPS i de senaste versionerna av iphone (4 och uppåt). 31 Mobil tidsrapportering med platstjänster

35 Bilaga A Kravspecifikation A.1 Produkten Produkten är ett mobilt tidsrapporteringsverktyg där användaren ska kunna lägga in klienter, rapportera tid och exportera sammanställningar. A.2 Användarscenarion För att kunna få en förståelse för de funktionella kraven så bör man först se hur applikationen är tänkt att användas. A.2.1 Scenario Situation 1 - Förstagångsanvändaren - Projektledare - På plats Användaren har precis köpt applikationen och är på plats ute hos en kund. Han vill börja logga tid för kunden han är hos. Kunden är Telia. I det här fallet så är användaren projektledare för ett projekt som han utför åt Telia. Genomförande 1. Användaren öppnar applikationen för första gången. 2. Han sätter sin standard timtaxa och flagfall. 3. Han lägger till Telia som en ny kund. 4. Han lägger till ett par kontaktpersoner för kunden. 5. Han lägger till en klientzon för Telia med radien 250 meter med centerpunkten 50 meter österut om sin befintliga position. 32 Mobil tidsrapportering med platstjänster

36 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.2. ANVÄNDARSCENARION 6. Han registrerar ett nytt projekt under Telia med sig själv som projektledare. 7. Han börjar nu manuellt att logga tid för kunden. 8. Han väljer vilket projekt han vill börja logga tid för, deklarerar att tiden han loggar just nu är ett kundmöte och gör en liten anteckning om vilka som deltog i mötet. 9. När mötet är klart så stoppar han loggning för kundmöte och börjar istället logga tid för Projektledning. 10. När användaren sedan åker hem för dagen så får han en notis om att han bör sluta logga tid för Telia. A.2.2 Scenario Situation 2 - Förstagångsanvändaren - Hantverkare - Hemma Användaren sitter hemma, har precis köpt applikationen och vill konfigurera den för morgondagen. På förmiddagen ska han iväg och installera ett badrum hos kund nr 1. På eftermiddagen ska han till kund nr 2 och måla ett sovrum. Genomförande 1. Användaren öppnar applikationen för första gången. 2. Han lägger in kund nr 1 som en ny kund. 3. Han fyller i sin timtaxa. 4. Han lägger till kundens adress som en klientzon. 5. Han upprepar steg 2-4 för kund nr Han berättar för applikationen att hans befintliga plats är Hemma. A.2.3 Scenario Situation 3 - Förstagångsanvändaren - Hantverkare - På plats Användaren konfigurerade applikationen kvällen innan och åker hemifrån på morgonen direkt till kund nr 1. Han spenderar förmiddagen där och åker efter lunch vidare till kund nr 2. Därifrån åker han sedan hem för dagen. 33 Mobil tidsrapportering med platstjänster

37 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.2. ANVÄNDARSCENARION Genomförande 1. När användaren anländer till kund nr 1 får han en notis av applikationen som frågar om han vill börja logga tid för kund nr Användaren klickar Ja och när han tas till applikationen skriver han en liten anteckning om det är en badrumsinstallation som han utför. 3. När hantverkaren åker därifrån på lunch så får han en notis av applikationen som frågar om han vill sluta logga tid för kund nr Han klickar Ja och lägger ner telefonen i fickan igen. 5. När han sedan anländer hos kund nr 2 på eftermiddagen så repeteras steg När han åker därifrån och får notisen som frågar om han vill sluta logga tid för kund nr 2 så klickar han istället på Nej. 7. När han sedan anländer till zonen Hemma så får han återigen samma fråga och klickar den här gången på Ja. Han har nu debiterat transportsträckan hem till kund nr 2. A.2.4 Scenario Situation 4 - Designer - På kontoret Användaren är en designer som sitter mycket på sitt eget kontor och utför arbete för olika kunder. Han är alltså ofta stationär på samma plats men ska debitera sin tid för flera kunder under en dag. Även om applikationen ska nyttja GPS så ska den även fungera utmärkt som en vanlig tidloggningsapplikation. I det här scenariot så sitter en designer på kontoret och spenderar förmiddagen med en kund, har sedan ett lunchmöte med en annan kund och spenderar eftermiddagen med att koda för en tredje kund. Användaren har sedan tidigare registrerat sitt kontor som en flerkundszon, alltså en zon där han kan jobba med vilken kund som helst. Genomförande 1. Användaren anländer till kontoret. Han blir tillfrågad vilken kund han vill jobba med. 2. Han väljer att jobba med kund nr 1. Han noterar att han fortsätter jobba på en logo åt kunden. 3. När han går på lunch så börjar han manuellt logga tid för kund nr 2 och noterar att det är ett lunchmöte. 4. När han kommer tillbaks till kontoret så väljer han att jobba med kund nr 2. När han sedan åker från kontoret så slutar han logga tid för dagen. 34 Mobil tidsrapportering med platstjänster

38 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.3. FUNKTIONELLA KRAV A.2.5 Scenario Situation 5 - Konsult - Exportera data från applikationen I det här scenariot har appen använts i en längre period och konsulten vill nu exportera en sammanställning för perioden. Genomförande 1. Användaren öppnar applikationen. 2. Användaren trycker på en knapp någonstans i gränssnittet som genererar en sammanställning. 3. Användaren förhandsgranskar sammanställningen och klickar på Skicka med e-post eller något liknande. 4. Applikationen genererar en csv-fil (Comma-Separated Values) och ett färdigt e-postmeddelande med filen bifogad. A.3 Funktionella krav A.3.1 Positionsbaserad data Applikationen ska använda platstjänster för att bestämma användarens position. Den informationen ska användas i samband med information om vart användarens klienter finns. Genom att undersöka användarens position i förhållande till olika klientzoner kan applikationen veta vilken klient användaren bör logga tid för. Positionsbestämmelsen bör vara precis inom 100 meter. Sämre precision än så innebär att kunder som ligger nära varandra blir svåra att hålla isär. A.3.2 Exportera data Sammanställningar från applikationen ska kunna exporteras till Excel. A.3.3 Tidloggning Användaren ska kunna logga tid för ett stort antal olika klienter under en dag. Tid ska även kunna loggas för flera klienter samtidigt. Användaren ska kunna välja en beskrivning för en tidloggningshändelse i en dropdown-meny med förkonfigurerade alternativ. T.ex. Lunchmöte, Kundmöte, Projektledning, Montering eller Installation. 35 Mobil tidsrapportering med platstjänster

39 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.3. FUNKTIONELLA KRAV Klient Varje klient ska ha någon form av identifierare typ företagsnamn och/eller uppdragsgivare. Varje klient kan ha ett särskilt flagfall. Varje klient kan ha en särskild timtaxa. Varje klient kan ha ett flertal klientzoner. En klientzon ska ha en identifierare, radie och en centerpunkt. När man lägger till en ny klientzon så ska man enkelt kunna göra små förändringar i vart centerpunkten ska finnas, gärna på en karta. En ny klientzon ska kunna läggas till både genom att använda användarens befintliga position och genom att skriva in en address. Varje klient kan ha ett flertal projekt under sig. Ett projekt ska innehålla någon form av identifierare. Ett projekt kan ha en projektledare. Ett projekt kan ha ett särskilt flagfall. Ett projekt kan ha en särskild timtaxa. Varje klient kan ha ett flertal personer anslutna till sig. Dessa personer bör representeras av kontakter i användarens adressbok. Händelse Varje tidloggningshändelse ska vara bundet till en klient. Varje tidloggningshändelse kan vara bundet till ett project. Varje tidloggningshändelse kan ha en särskild timtaxa. Varje tidloggningshändelse kan ha ett särskilt flagfall. Varje tidloggningshändelse ska ha påbörjats vid en särskild tidpunkt Varje tidloggningshändelse ska kunna återupptas vid ett senare tillfälle. Varje tidloggningshändelse kan ha en tid då den senast uppdaterades. 36 Mobil tidsrapportering med platstjänster

40 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.4. ICKE-FUNKTIONELLA KRAV A.4 Icke-funktionella krav Applikationens användarbas är blandad; Exempelanvändare är IT-konsulter, byggnadskonsulter och hantverkare. Det innebär stor variation på användarnas tekniska kompetens. En mobil applikation bör vara: Självförklarande Tydlig Enkel Snabb att använda A.4.1 Användarvänlighet Som tumregel bör det inte ta mer än 10 sekunder att manuellt starta eller stoppa tidloggning. Att lägga till nya klienter, modifiera klientzoner eller annan mer detaljerad hantering kan givetvis ta längre tid men bör fortfarande gå så snabbt som möjligt. A.4.2 Kapacitet Applikationen ska kunna hantera flera hundra klienter och tidloggning ska kunna ske för flera klienter samtidigt. A.4.3 Underhållbarhet Applikationen ska vara enkel att uppdatera och det ska finnas tydlig dokumentation på arkitekturen. A.4.4 Tillgänglighet Applikationen förlitar sig inte på något externt system utanför telefonen så vad gäller tillgänglighet så finns det bara ett par saker att tänka på. 37 Mobil tidsrapportering med platstjänster

41 BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION A.5. DOKUMENTATION Täckning Om användaren befinner sig på en plats där GPS-signal inte kan upprättas och inga wifi:s finns i närheten så kommer telefonen inte kunna få bättre precision än triangulering via telemastar. Normalt sett så brukar det innebära en precision på meter men kan vara ännu sämre i glesbygda områden. I den sådan situation kommer applikationen inte kunna ge användaren notifikationer om när han kommer in i/ut ur klientzoner. Det finns egentligen ingenting att göra åt det här förutom att tillse att manuell tidloggning kan utföras smidigt. Batteritid GPS är en extremt batterikrävande teknik. Men för att kunna ge användaren en precision på runt 100 meter så räcker det oftast med Wifi-baserad lokalisering som är en mycket mer batterisnål teknik. Applikationen måste kunna vara på en hel arbetsdag utan att behöva laddas hela tiden så det är viktigt att den inte tar mer batteri än den absolut måste. A.5 Dokumentation Följande levereras med slutrapporten: Arkitekturdokument Kravspecifikation 38 Mobil tidsrapportering med platstjänster

42 Bilaga B Arkitekturdokument 39 Mobil tidsrapportering med platstjänster

43 Innehåll B.1 Inledning Produkten är ett mobilt tidsrapporteringsverktyg där användaren ska kunna lägga in klienter, rapportera tid och exportera sammanställningar. Syftet med produkten är att underlätta tidsrapporteringsprocessen för användare som spenderar mycket tid ute hos kund. B.2 Funktionalitet B.2.1 Befintlig funktionalitet Nedan är en lista på funktionalitet som implementerades under examensarbetets gång. Kundhantering Figur B.1: Rotnavigeringsvyn där alla klienter listas I kundhanteringen går det att: 40 Mobil tidsrapportering med platstjänster

44 INNEHÅLL B.2. FUNKTIONALITET Lägga till och ta bort klienter Söka efter klienter Editera klienter Lägga till, ta bort och editera platser för en klient Ta bort och editera historik för en klient Platstjänster och platsövervakning Figur B.2: Startvyn för applikationen när den loggar tid Vad gäller platstjänster så finns följande funktionalitet: Vetskap om vilken plats användaren befinner sig på Vilka regioner han befinner sig i, om någon (med region menas en kundregion) Vetskap om när användaren rör sig in i/ut ur en eller flera regioner Notiser När applikationen skickar notiser till användaren när den känner av följande situationer: Användaren loggar inte tid för någon och har precis kommit in i en region för en kund 41 Mobil tidsrapportering med platstjänster

45 INNEHÅLL B.2. FUNKTIONALITET Figur B.3: Notis som användaren får när han kommer in i en region Användaren loggar tid för kund X och har precis gått ut ur en region som tillhör kund X Användarinställningar Användaren kan ställa in vilken timtaxa och starttaxa som ska användas om ingen kundspecifik data har skapats. Han kan dessutom ställa in vilken valuta taxorna är i. B.2.2 Exportera data Saknad funktionalitet Det går att exportera data från en ios-applikation i form av en.csv-fil (Commaseparated values). Eftersom den funktionaliteten inte är kritisk för att kunna besvara frågeställningen så har det fått räcka med att fastställa att det är möjligt. Längre fram om applikationen kommer lanseras på AppStore så är det här funktionalitet som måste finnas med. Den är därför markerad som saknad och inte framtida funktionalitet. B.2.3 Framtida funktionalitet Nedan listas funktionalitet som vore intressant att implementera i en framtida version. 42 Mobil tidsrapportering med platstjänster

46 INNEHÅLL B.2. FUNKTIONALITET Figur B.4: Vy för användarinställningar Figur B.5: Vy för klientspecifik historik 43 Mobil tidsrapportering med platstjänster

47 INNEHÅLL B.3. LOGISK UPPDELNING Avancerad kundhantering Att kunna lägga in projekt under klienter och sedan rapportera tiden projektvis och inte bara klientvis, är vitalt för projektledare. För att åstadkomma en liknande effekt så måste användaren i dagsläget skapa en ny klient för varje projekt, exempelvis Telia gbg flytt och Telia sthlm renovering. Det går att koppla applikationen till användarens adressbok och på så vis skulle man kunna binda kontakter till klienter och tagga dem så att man snabbt kan ta reda på vem som var projektledare på X eller vem som var ekonomiansvarig för Y. Avancerad platshantering För att platshanteringen ska fungera bra så behöver man kunna lägga till platser, inte bara där man befinner sig utan också via adress. Användaren bör kunna söka fram en koordinat via adress precis som i Kartor. Det går att lyfta på pinnen i kartvyn för när man lägger till en plats och kan på så vis hitta en plats var som helst i världen, men det är väldigt opraktiskt. Logga tid för flera kunder parallellt Det här säger sig självt. Ibland så kanske man har möte med flera kunder samtidigt, då bör ju flera kunder debiteras för tiden. Det här går dessutom inte att genomföra, inte ens med fulknep, i dagsläget. Applikation för stationära enheter En intressant idé skulle vara att man exporterar data från applikationen i XMLformat och tar emot den i en stationär miljö (workstation/laptop). Där skulle man kunna ha mer komplex funktionalitet än i den mobila applikationen. B.3 Logisk uppdelning OS X Developer Library på Apples hemsida har väldigt mycket bra information om många av de ramverk som har använts i den här applikationen. Jag tänker inte försöka göra egna figurer kring arkitekturen av Apples API när det finns så bra figurer i deras offentliga bibliotek. Jag kommer att referera till sektioner i deras bibliotek när behovet uppstår. Av upphovsrättsskäl så kan jag tyvärr inte använda deras illustrationer i arkitekturdokumentet men om man är intresserad av att veta hur ett ramverk fungerar så kan man gå in på länken och titta. B.3.1 Lager Det finns tre huvudsakliga lager: Model, View och Controller (se fig. 1.6). Det är inga konstigheter här förutom att ios-modellen använder sig av något som kallas för View Controller. En View Controller är en klass som hanterar en vy 44 Mobil tidsrapportering med platstjänster

48 INNEHÅLL B.3. LOGISK UPPDELNING Figur B.6: Klassdiagram med paketstruktur helt enkelt. När en knapp trycks i en vy så finns det en View Controller bakom som tar hand om anropet. Lite som en code-behind i en ASP User Control. Jag gjorde en uppdelning mellan View Controller och Logic Controller där den senare inte är bunden till en särskild vy utan agerar mer som en normal Controller. 45 Mobil tidsrapportering med platstjänster

49 INNEHÅLL B.3. LOGISK UPPDELNING B.3.2 Platstjänstshantering Applikationen använder sig av platstjänster. Mer specifikt är det ramverket Core Location som används för att få ut användarens position. Men vi är intresserade av mer än så. Vi vill veta om användaren kommer till en ny kund, och det är inte bara en koordinat utan en hel geografisk region som vi är intresserade av. Det är singleton-klassen WLLocationController som får anrop från ios när nya koordinater har kommit in (se fig. 1.7 på nästa sida). Den har också koll på vilka regioner som användaren har registrerat som platser där kunder finns. Till exempel så har användaren kanske registrerat Tele2:s kontor i Kista som en cirkulär region på 100 meters radie. WLLocationController går igenom listan på regioner och kollar om användarens koordinater är inuti några av dem. WLLocationController skickar sedan vidare informationen till WLBrain som har koll på vad användaren gör just nu. Loggar han tid? Är han idle? WLBrain tar sedan ett beslut om att skicka en notifikation till användaren om att han borde påbörja/avsluta tidsloggning. Kodexempel nedan på när WLBrain har upptäckt att användaren har kommit in i exakt en ny zon. Är det flera nya zoner på en gång så får användaren ett annat meddelande. if([enteredzones count] == 1) { WLClientzone * zone = [enteredzones objectatindex:0]; NSString * body = [ NSString zone: \nclient: \n Do you want to start logging time for this client?", zone.subtitle, zone.title]; [self notifywithbody:body andnotificationtype:notification_type_start_single]; } B.3.3 MVC Mönster Model-View-Controller är ett fundamentalt koncept inom ios-programmering. Det går inte att skapa en applikation utan att använda det. För mer information om hur ios implementerar MVC, se: https://developer.apple.com/ library/mac/documentation/general/conceptual/cocoaencyclopedia/model-view-controller/ Model-View-Controller.html Observer Applikationen använder sig av Observer-mönstret för att veta när Core Data har laddat in data från databasen. Först när en notifikation kommer in om att Core Data är redo så utför applikationen inladdning av data. Först när inladdning av data har skett så kan presentation av data ske o.s.v. 46 Mobil tidsrapportering med platstjänster

50 INNEHÅLL B.3. LOGISK UPPDELNING Figur B.7: Sekvensdiagram över när nya koordinater kommer in till applikationen 47 Mobil tidsrapportering med platstjänster

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén Kandidatuppsats Datateknik Implementation av IT-system på mindre företag MITTUNIVERSITETET ITM Examinator: Ulf Jennehag, Ulf.Jennehag@miun.se Handledare: Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@miun.se Författare:,

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik EXAMENSARBETE Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning Pernilla Eriksson Högskoleexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Optimering av order- och informationshanteringssystem

Optimering av order- och informationshanteringssystem TMT 2014:25 Optimering av order- och informationshanteringssystem en fallstudie av ett hantverksföretag HENRIK SPAAK SERGIO TRINCADO Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell Ekonomi och Produktion Högskoleingenjör,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer