Friskis&Svettis Örebro Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse

2 Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det gäller inom alla områden. Vi har anställt mer personal, rekryterat fler funktionärer, vi har bytt ut cyklar, renoverat Kvarnen och byggt ut på Öster. Vi har installerat AC anläggningar och haft ett år då vi ventilerat och synliggjort våra viktiga värderingar i föreningen. Vi har också haft frågan om ytterligare lokaler på agendan. Ett resultat av det är att vi etablerat oss på Tegelbruket. Frågan om en egen tredje lokal har också debatterats och ska landas under Även om föreningen år 2012 inte vuxit med samma explosionsartade tillväxt som tidigare år så har vi ändå vuxit. Det är roligt! Men framförallt känns det som vi under året blivit ännu mer solida, tydliga och trygga i vad vi är och hur vi vill uppfattas. Att vi på många områden bestämt oss för HUR VI GÖR! Det känns bra. 2 Idé och vision Vårt ändamål Årsmöte och styrelse Friskis&Svettis skall erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vi är en idrottsförening med ett något ovanligt mål, här finns inget målsnöre att spränga och inga medaljer att erövra. Här är målet ett leende. Det skall vara kul att träna, då vill man göra det igen. Det ger en inre tillfredställelse och ett leende. Du är nöjd med dig själv, du mår bra och din kropp gillar det. För att inspirera fler till att börja träna och vilja fortsätta behöver vi hela tiden utveckla oss själva. Friskis&Svettis Örebro ska fortsätta växa med bevarade värderingar och ständigt förbättrad kvalitet med visionen Friskis&Svettis, det självklara träningsalternativet i Örebro. Vårt övergripande ändamål är att få så många människor som möjligt i rörelse. Våra anläggningar ska upplevas som mötesplatser där vi erbjuder aktiviteter som kan utövas av många samtidigt men framförallt förgyller varje enskild medlems träningsupplevelse. Vi vill underlätta för inaktiva människor att börja träna och uppfatta träning som något lustfyllt. Vi vill med ett inspirerande utbud och välkomnande attityd få människor att börja träna och göra träning till en god och lustfylld vana. Årsmötet hölls den 28 mars Ordförande för mötet var Johan Pehrson, riksdagspolitiker och medlem i Friskis&Svettis. Sekreterare var Mathilda Persson, en erfaren funktionär i föreningen. Valberedningen, som under 2011 bestått av Britt Inger Örenius, Per Lindahl och Margita Svensson presenterade förslaget till nya ledamöter. Ordförandeposten som prövas varje år blev fortsatt konstant och Ulf Marcusson valdes om. Årsmötet beslutade även att välja om Gunnar Ingberg och Mikael Hagström som ledamöter på ytterligare 2 år. Sarah Wirsén väljs in som ny ledamot på 2 år. De tre ledamöterna Sofi Andersson, Mona Karlström och Mirjam Sterner har ett år kvar av sin mandatperiod. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

3 Sofi Andersson Mona Karlström Ulf Marcusson Sarah Wirsén Mirjam Sterner Gunnar Ingberg 2012 års styrelse Mikael Hagström Föreningens revisorer, Kerstin Svensson och Holger Ljusberg väljs om på en tid av 1 år. Så även Karin Sundelius som väljs till revisorssuppleant på en tid av 1 år. Valberedningens sammansättning förändrades efter att Margita Svensson och Britt Inger Örenius avtackats efter att ha avböjt omval. De ersattes av Elisabeth Sverresson och Åsa Dreyfus. Per Lindahl är kvar som sammankallande för Valberedningen. Styrelsen har haft 10 ordinarie styrelsemöten under året. Under ett inspirerande dygn på Loka jobbade styrelsen tillsammans med kansliet med verksamhetsplanering. Styrelsernas mötesplats - Friskis&Svettis Riks Årsstämma På Friskis&Svettis Årsstämma i Göteborg den 17 mars 2012, som vanligt var Örebro föreningen väl representerad och bidrog även med en motion om gemensam försäkringslösning för F&S föreningarna. Motionen bifölls och har under 2012 implementerats i organisationen. Friskis&Svettis-rörelsen består av 159 ideella idrottsföreningar. 112 föreningar i Sverige, 39 föreningar i Norge samt föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London och Aberdeen. Idag tränar medlemmar i Sverige, i Norge och i Aberdeen, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, London, Luxemburg, Paris och Vanda. Friskis&Svettis har tillsammans medlemmar. En ökning med 149 % sedan år ,3 procent av svenska befolkningen är medlemmar i Friskis&Svettis. 20 föreningar har över 10% av befolkningen på orten som medlemmar. 61 föreningar har över 5% av befolkningen på orten som medlemmar. Friskis&Svettis utbildar sina egna ledare och instruktörer ideella funktionärer engagerar sig i en Friskis&Svettis förening. För tredje året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att Friskis&Svettis har nöjdast medlemmar startades Friskis&Svettis i Stockholm av Johan Holmsäter. Efter ett halvår hade föreningen medlemmar. Friskis&Svettis Stockholm är idag Sveriges största idrottsförening med medlemmar. Våra styrdokument Under 2012 har kansli och styrelse fortsatt att utveckla och använda våra styrdokument. Verksamhetsplan Mål- och handlingsplan med aktiviteter Ledstjärnor Kompetensutvecklingsplan I verksamhetsplanen delas verksamheten upp i fyra olika områden: Medlemmar/intressenter Ekonomi/resurser Arbetssätt/organisation Ledarskap/medarbetarskap Inom varje område finns mål som skall uppnås. På nästa sida ska vi titta på måluppfyllelsen för 2012 i stora drag för vart och ett av dem. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 3

4 Alla mot samma mål Den viktiga frågan Har vi uppfyllt målen? Medlemmar/intressenter Inbegriper även områden som träningen, utrustning, lokaler och marknadsföring. Vi ska ha ett kvalitetssäkrat, dynamiskt och varierat träningsutbud som tillfredsställer våra medlemmar. Vi ska höja andelen sålda träna allt kort till 75 procent med målsättning att införa enbart träna allt kort höstterminen Uppfyllelse: Vi säljer i snitt över året 42 % Träna Allt kort. Det är en procentenhet över förra året. Vi är ännu långt ifrån 75 % vilket är den gräns då vi ska diskutera att erbjuda enbart Träna Allt kort. Vi ska ta fram ett likvärdigt utbud på båda lokalerna, klart Uppfyllelse: Vi fortsätter att närma oss målet. Under året har öppettiderna på Öster och Kvarnen utökats. Fler maskiner, främst konditionsmaskiner har köps in till gymmet på Öster och utbyggnaden av gymytan påbörjades. Pulssystem installerades i spinsalen på Öster. Yogapass och morgon- och lunchpass har utökats på Öster. Generellt har utrustning inköps som möjliggör att alla typer av pass kan placeras i lokalerna. Vi ska följa upp träningskvalitén enligt Friskis&Svettis Riks föreningsavtal varje år. Uppfyllelse: Förslaget om sänkta uppföljningskrav från F&S Riks som antogs på Stämman 2012 bidrog till att vi nu når målet med uppföljning vartannat år. Vårt nöjdhetsindex (FSI) i Mistats medlemsenkät ska i nästa mätning höjas från 79 till 82 poäng. Uppfyllelse: Under 2012 genomfördes ingen medlemsundersökning. Det görs vartannat år och nästa genomförs hösten Vi ska följa Friskis&Svettis Riks rekommendationer gällande utveckling av träningsformer. Uppfyllelse: Ja, vi följer fortsatt utvecklingen noga och vill alltid ligga långt framme. Vi har även varit testförening för Spin Vi ska stärka synen på Friskis&Svettis som det självklara träningsalternativet i Örebro. Frågan berördes i vår medlemsundersökning och svaret blev att 70 % anser att Friskis&Svettis är det självklara alternativet. Vi ska ta fram en marknadsföringsplan, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Ja, det görs kontinuerligt. Och även en budget kopplad till det. Vi ska ta fram en metod som mäter resultatet av marknadsföringsaktiviteterna, klart Uppfyllelse: Vi ska tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att utreda hur andra föreningar följer upp sina insatser och därefter besluta hur vi går vidare. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Under 2012 ökade vi med 4,8 % och nådde medlemmar, en ökning med ca 700 medlemmar. Målet för 2013 har reviderats till Vilket anses som ett mer realistiskt mål baserat på vår statistik och nuvarande medlemsökning inom organisationen. En stabilisering av medlemsökningen är en trend som vi ser i hela Friskis&Svettis just nu. För att nå i Örebro krävs troligen en utökning av lokaler eller annan större förändring. Vi ska utveckla och modernisera kommunikationskanalerna mot blivande och befintliga medlemmar. Klart Uppfyllelse: Den utvecklingen pågår och här är några exempel. Vi har fortsatt att jobba med elektroniska medlemsbrev, implementerat och fortsatt att utveckla den officiella bokningsappen. Friskispressen har fortsatt att spridas på olika ställen i stan, men har även gått ut som direktutskick till lämpliga målgrupper. Flera nummer har tagit helt slut vilket är mycket positivt eftersom de då hamnat hos en befintlig eller presumtiv medlem. Vi strävar efter att bli mer aktiva i sociala medier främst Facebooksidan som kom upp i ca 1700 gillare under året. En ökning med ca Välkomstbrev med information skickas via mail till alla som köper nya träningskort. För att öka antalet medlemmar använder vi oss av medlemsaktiviteter som Move your Buddy och att generöst erbjuda prova-på-biljetter via exempelvis våra funktionärer. Vi ska sträva efter att våra lokaler är tillgängliga och attraktiva mötesplatser, väl anpassade för verksamheten. Vi ska ta fram en utvecklingsplan för lokalerna, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Det görs och inom det här området satsas friskt nu. Vi köper in utrustning, renoverar, bygger ut och bygger om. Ett fortsatt arbete inom området säkerställs genom att en fastighetstekniker har anställts i slutet av året. Vi ska vara en samarbetspartner inom området träning och hälsa Vi ska under aktivt arbeta med att upprätthålla och utveckla kontakter med våra allmännyttiga samarbetspartners. (MIF, LIF, FaR, skolor, föreningar m fl) Uppfyllelse: Antalet skol- och föreningspass ökar ständigt och uppgick till 208 st under Flera studiebesök har tagits emot under året. En Samarbets- och rabattpolicy har tagits fram och klubbats i styrelsen. Det innebär att alla rabattsamarbeten har avslutats. Även med MIF, LIF och Atlas Copco. Under hösten skickades ett informationsbrev ut till dem det berörde, med en VIP kupong till var och en som gav 150:- rabatt och möjlighet att först provträna 3 pass gratis. Friskis&Svettis verksamhetschef sitter i styrelsen för Örebro Läns Idrottsförbund och är även representerad i Folkhälsonämndens Dialogforum för folkhälsa. Vi arrangerar den årliga aktiviteten I Parken för förskolebarn och vi utbildar i Röris och Mini-Röris. Dessutom satsade vi på att erbjuda jympa för 4 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

5 barn och vuxna i både Baronbackarna och Varberga under sommaren Vi ska vara en förening som syns och samverkar med och bland Friskis&Svettis övriga föreningar. Vi ska arrangera och delta i minst fem utbyten och/eller Friskis&Svettis Riks sammanhang per år under Uppfyllelse: Det har vi gjort, och de största är Svettisdagarna, Årsstämman, Föreningskonferensen och Träningskonferensen. Den sistnämnda genomfördes i Örebro i september med mycket gott resultat och närmare 200 deltagare. Flera nya nätverk har under året varit aktiva mellan F&S föreningarna, som träningsansvariga, kommunikatörer och verksamhetschefer. Dessutom har ett flertal föreningar varit i Örebro på studiebesök och vi har genomfört flera Riksutbildningar i våra lokaler. Ekonomi och resurser Vi ska ha en budget som är känd för alla anställda och anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska se över möjligheter att hitta arbetssätt för delegerat ansvar och mandat inom sitt budgetområde under Uppfyllelse: Respektive ansvarig på kansliet äskar pengar i budgeten, följer upp och är ansvariga för kostnaderna inom sitt ansvarsområde. Vi arbetar kontinuerligt med strukturerad budgetplanering och uppföljning av budget. Uppfyllelse: Budgetplaneringen är fastställd i tid med hjälp av en mall, uppföljning sker kontinuerligt med hjälp av ekonomiansvarig och särskilt i samband med Q-möten då all personal deltar. Vi ska ha en tryggad likviditet och god framförhållning. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Prognosen för medlemsantalet har sänkts till vilket i nuläget anses vara ett realistiskt mål att nå. Vi ska vara minst 0,7 anställda per 1000 medlemmar. Uppfyllelse: Med medlemmar och 11,75 tjänster under 2012 så når vi så upp till 0,75/1000 medlemmar. Vi ska ta fram en strategi för lokalexpansion, klart senast hösten Uppfyllelse: Strategin är framtagen. En förstudie avseende lokalfrågan lämnades till styrelsen den 31/ Den ska ligga till grund för det beslut om lokalexpansion som styrelsen fattar under Beslut att utöka med lokaler på Tegelbruket fattades under Organisation/arbetssätt Vi ska ha en personal- och funktionärsorganisation anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska stärka funktionärernas kompetens och öka lusten i det ideella uppdraget. Uppfyllelse: Vi forsätter att jobba med fokusår och 2012 har vi startat upp Värderingsåret. Där har vi jobbat med bland annat Vita dagen och stort funkisdeltagande på Svettisdagarna. Vi startade även VIP, en introduktionskväll under trevliga former för nya funkisar i Örebro. Vårt nöjdhetsindex (NFI) i Mistat funktionärsenkät ska i nästa mätning vara minst 87,1 poäng samma som Uppfyllelse: Där kan vi konstatera att vi inte riktigt nådde upp. Årets mätning gav 86,47 poäng. En liten ökning jämfört med Vi strävar vidare mot målet. Vi ska ha ett arbetssätt för långsiktig verksamhets- och kompetensplanering Vi ska ta fram en verksamhetsplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska ta fram en kompetensplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska sträva efter att vara miljömedvetna i vår verksamhet. Vi ska vara miljödiplomerade av Örebro kommun, klart juni 2011 Uppfyllt. Vi arbetar nu med omdiplomeringen som borde skett juni 2012 Den visade sig vara väldigt omfattade och vi är inte i mål ännu. Arbetet pågår och vi hoppas bli klara under Vi ska utvecklas i styrelsearbetet. Styrelsen ska ta fram en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen. Uppfyllelse: Rollbeskrivningar och ett organisationsschema är framarbetat och uppdateras kontinuerligt vid förekommen anledning till exempel när det börjar nya styrelseledamöter Styrelsen ska ta fram en tydligt formulerad och implementerad introduktionsplan för nya ledamöter. Uppfyllelse: En plan finns. Det är bara att sätta den i verket när ny ledamot kommer in. Medarbetarskap/ ledarskap Vi ska sträva efter att samtliga anställda trivs och utvecklas på jobbet. Vi ska förenas och samverka i arbetsgruppen. Uppfyllelse: Här har vi under 2012 fortsatt att göra saker ihop som Midsommarlunch, Kick-off i augusti, Julfrukost och vid några tillfällen lite enklare After Work. Fyra Q-möten med all personal genomförs varje år. Vi ska leva efter våra ledstjärnor. Uppfyllelse: Vi lyfter dem nu även vid varje Tisdagsmöte, samt vid utvecklings- /medarbetarsamtalen, och strävar efter att hålla dem levande i vardagen. Vi ska skapa mervärden för anställda. Uppfyllelse: Personalförmånerna har utökats med ytterligare mervärden under året. Vi ska arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Uppfyllelse: Kontakt med Unionen har etablerats i personalgruppen under året. Arbetsmiljöansvarig, skyddsombud och arbetsplatsombud har tillsatts. Samverkan med Feelgood, Landstingshälsan, Synsam finns. Flera arbetsplatser har setts över ergonomiskt och bland annat utrustats med höj- och sänkbara skrivbord. Vi har utökat brandskyddet på Kvarnen. Vi ska kompetensutveckla oss utifrån kompetensplanen. Uppfyllelse: Pågår och följs upp i utvecklingsdialogen som genomförs två gånger per år. Vi ska skapa mötesplatser för personal och styrelse. Uppfyllelse: Våravslutning med gemensam middag i maj med styrelse och kansli. Verksamhetshelg i Loka har genomförts med gott resultat. omföras i juni varje år framöver. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 5

6 Full fart framåt! Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Träningen Träningskonferensen Vi var stolta värdar för F&S Riks träningskonferens Den gick av stapeln helgen den september. Våra egna och ytterligare ca 180 träningsansvariga från de flesta Friskisföreningar deltog. Det var mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Schema & gruppträning (ej IW) Under våren erbjöds 142 pass/vecka på schemat och på hösten hade vi ett utbud med 139 pass/vecka. Under hösten 2012 introducerades några tuffa nyheter på schemat som HIT (högintensiv träning), Cirkelgym X samt Spin intervall. Dessutom kom Station/senior att hitta sin plats i schemat. Under 2012 ser vi en fortsatt stark trend för konditionsträning via våra spinning- och indoor walking pass. Populärt är också alla former av funktionell träning. Pass med styrkeinriktning, gärna i kombination med kondition av något slag, är fortsatt mycket populärt t ex Skivstång Intervall eller Skivstång Spin. På koreografipassen dans, aerobics och step har trycket varit fortsatt stabilt. Mer jympa i jympan konceptet slog igenom med buller och bång och alla ledare gick utbildning under våren Indoor Walking Under året var 16 pass/vecka på schemat Indoor Walking. En ökning med 3 pass från Trycket har varit högt, speciellt i början av året då många extrapass sattes in. Dock inte ett så högt tryck så vi inte kunnat erbjuda våra medlemmar plats på passen. Precis som 2011 har vi utbildat 6 nya ledare. De stora diskussionsämnena I IWgruppen har under 2012 varit ventilation och musikutrustning. Gym Det verkar inte finnas någon gräns för gymmets popularitet. Gymmet hade inpasseringar 2012, en ökning med 18,6 % jämfört med förra året. Vi gör allt för att möta efterfrågan. Totalt har 30 instruktörer varit aktiva under året. Vi utbildade tio nya gyminstruktörer under året och tre gick fortbildningar i kettlebellsträning eller TRX. Ännu fler konditionsmaskiner, bland annat löparband har köpts in till både Kvarnen och Öster. Funktionell träning har fått ytterligare fokus och mer utrustning för det ändamålet har köpts in. Vi har även med framgång fortsatt med Kettlebells och TRX-band som temapass. Vi har under året testat Virtual Trainer, ett interaktivt självhjälpmedel för att hitta övningar i gymmet och se filmer på gruppträningspass. Utnyttjandet var inte tillräckligt stort i förhållande till kostnaden varför avtalet sades upp. Statistik Det totala antalet träningsbesök under året har ökat från Från år 2011 till under En ökning med ca 14 %! Saknas i statistiken gör I3, med cirka träningsbesök under året. Sommarjympan i Baronbackarna, Varberga och Skytteparken hade ca besökare och uteträningen i Karlslund lockade c:a 550 besökare. I diagrammet nedan kan man utläsa hur många träningsbesöken fördelade sig på respektive träningsform. Antal träningsbesök per år LUF gruppen LUF-gruppen består nu av 32 aktiva Luf:are och 5 vilande. Sommarträning 2012 Många uppskattade vår sedvanliga tradition med Utejympa i Skytteparken under nio sommarveckor. Den pågick från vecka 24 till 32, varje tisdag och torsdag kl Genom ett fortsatt samarbete med ÖBO erbjöds jympa på måndag kl i Baronbackarna. En nyhet för 2012 var utejympan vid Varbergabadet onsdagar kl under veckorna På dessa båda ställen inleddes passen med ca 15 minuter Rörisjympa för de yngre deltagarna. Mycket uppskattat även av de vuxna. Utöver utejympan kördes såväl cross som jogging i Karlsund v Antidopningsarbete Vi är fortsatt aktiva inom antidopingarbetet. Antal dopingtester som genomfördes var fem och totalt 19 personer testades. Inga positiva fall konstaterades under Det lokala nätverket mot doping har haft ett antal möten och utbildning under parollen 100 % ren träning. Flera av gymmen samarbetade kring detta i en monter på Marknadsafton. Det har även erbjudits föreläsning mot doping med Mats Kardell, fd dopinganvändare. Gruppträning Gym Totalt Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

7 Fördelningen av korttyper (2-aktivitetskorten togs bort hösten 2010) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 aktivitet: 2 aktiviteter: 3 aktiviteter: Träningskort Under hela 2012 har vi haft korttyperna Träna Allt, Träna Gym och Träna Grupp. Giltighetstider för korten är 12 mån, 6 mån, 3 mån. Klippkortsvarianterna finns kvar och samtliga är bokningsbara. Vår ambition är att styra medlemmarna mot så kompletta och allsidiga kort som möjligt. Ju fler som har Träna Allt kort, dess då större chans är att alla får träna även om det är fullt på favoritpasset. För tillfället är det 42 % av korten som säljs Träna Allt kort. Hur försäljningen av kort har fördelats över tid kan man utläsa i diagrammet ovan Ur Friskispressen styrka är hett i höst I höstas presenteras ett antal nyheter på schemat. Lite tuffare träning med mycket styrka vinner terräng. Station senior Ett jympapass med extra träning för styrka och stabilitet, ett 75 minuter långt pass som rymmer både jympans allroundträning och extra styrke- och stabilitetsträning. Styrkeövningarna tränas i stationer, ofta med redskap som gummiband, hantlar och brädor. Station senior rymmer träning och gemenskap. Under stationsträningen tränar vi i små grupper och peppar varandra. Ledaren visar och instruerar och du kan anpassa övningarna efter ork och förmåga. Cirkelgym X Ett extra tufft och intensivt pass med hög gruppkänsla. Vi tränar både i maskiner och i stationer, med eller utan redskap. Cirkelgym X är ett pass där du verkligen har möjlighet att utmana dig själv. Du ska vara träningsvan och ha erfarenhet från vanligt Cirkelgym innan du testar Cirkelgym X. HIT Detta är vår tuffaste träning. HIT är ett pass med hög intensitet rakt igenom och där du känner igen moment både från klassik fysträning till hårda intervallpass. Alla dina fysiska kvaliteter utmanas, med betoning på uthållighet inom styrka och kondition, spänst, explosivitet och snabbhet. Passet är uppbyggt i fyra zoner. I varje zon utför du tre olika övningar i så många varv, loopar du hinner. Tempot är högt och vissa övningar bygger på redskap som kettlebells, skivstänger, medicinbollar, hopphäckar. HIT är rejält tuff träning, men du tävlar mot dig själv och du har gruppen och ledaren som stöd. Du ska vara tränad, van att jobba med redskap och gilla att utmana dina gränser. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 7

8 Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Personal och funktionärer Personal I verksamhetsplanen står att vi skall ha 0,7 anställd per 1000 medlemmar. Med de 11,75 tjänster som vi haft under senare delen av året så uppnår vi faktiskt målet med viss marginal och landar på 0,75 per 1000 medlemmar. En förklaring är att vi haft en projektanställning för lokalarbeten sedan i maj som vi i årsskiftet kunde permanenta som en fastighetsteknikertjänst. I receptionen valde Ylva Lillhager att gå vidare till nya utmaningar. Elin Axelsson ersatte henne. Ytterligare en ny medarbetare, Lotten Hansson, vikarierar för Emma Runesson då hon är mammaledig. Receptionisterna har under året ansvarat för en större del av värdutbildningen för receptionsvärdar för att lära känna och skapa en större gemenskap mellan anställda receptionister och receptionsvärdar. Receptionisterna har även deltagit på våra rekryteringsdagar för värdar. Kanslipersonalen och reception består sin helhet av ett skönt, komplett gäng med relevant kompetens och stort engagemang för sina uppdrag. Dessa har under året varit: Kansliet har bemannats enligt följande: Helena Tranquist,verksamhetschef (100 %) Anneli Lundholm, träningsansvariggruppträning (100 %) Sofia Danielsson, träningsansvarig- IW, lokal- och miljöansvarig (85 %) André Höglund, träningsansvariggym (100 %) Lovisa Elfving, marknads- och eventkoordinator (100 %) Susanne Larsson, funktionärskoordinator (100 %) Håkan Lindahl, receptionschef (100 %) Kristin Åhman, ekonomiansvarig (100 %) Jonas Sundberg, fastighetstekniker (projektanställd 100% från maj) Våra receptionister som arbetar vardera 75 % består av följande stab; Linda Pettersson (främst Kvarnen) Emma Runesson (främst Öster), mammaledig Lotten Hansson, (främst Öster), vikarie för Emma Ylva Lillhager (främst Kvarnen), slutade 31 mars 2012 Elin Axelsson (främst Kvarnen), började 1 april 2012 Funktionärer Friskis&Svettis Örebro hade vid årets slut 295 funktionärer. Ett härligt engagerat funktionärsgäng som bidrar till rörelseglädje och lustfylld träning. Funktionärerna har under året varit uppdelade i mindre grupper utifrån intensitet eller funktion i föreningen. Varje grupp har haft en sammankallande som kallat till gruppträffar under året. Några funktionärer har även ett funktionsuppdrag specifika och avgränsade uppdrag med extra ansvar för en viss funktion i föreningen. Följande funktionsuppdrag har funnits under året: musik/teknik, kläder, husfru, hustomte, husnisse, spinservice, gym- och IW-service, funktionelltgruppen samt hemsidan. Träningsåret våren-12 Vi fortsatte under våren 2012 att jobba med Träningsåret som inspiration för alla funkisar. Ett internt aktivitetsår med syftet att Friskis&Svettis Örebro ska bli ännu bättre på att leverera träning av hög kvalitet vid varje träningstillfälle. Totalt genomfördes 16 utbildningstillfällen och 277 funktionärer deltog i de olika aktiviteterna. Värderingsåret det nya fokusåret från hösten Värderingssåret är ett internt fokusår som syftar till att lyfta och levandegöra Friskis&Svettis värderingar och ledstjärnor för att stärka vi-känslan i föreningen. Värderingsåret ingår i funktionärsuppdraget som fortbildning där alla funktionärer förväntas delta. Vi sparkade igång Värderingsåret med en funkisdag den 8/9 Vita dagen. På Vita dagen hade vi besök av en representant från Friskis&Svettis Riks och tillsammans jobbade funktionärer, personal och styrelse kring värderingarna. Vita dagen avslutades på kvällen med mat och underhållning på restaurang Svalan. I november var 120 funktionärer på Svettisdagarna -12 i Kista för att inspireras och ha trevligt tillsammans med funktionärer från andra Friskisföreningar. Speciellt med årets Svettisdagar var att de riktade sig till ALLA funktionärer och temat var Unleash. En helg fylld med träning, föreläsningar, inspiration och festligheter. Årets sista stora funktionärstillställning var det traditionella Julminglet på restaurang Norrtull med 140 Kansliet Sofia, André, Lovisa, Susanne, Helena, Håkan, Kristin, Anneli. 8 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

9 funktionärer som träffades och njöt av gemenskap, god mat och underhållning. Styrelsens tomtenissar delade ut årets julklapp bärbara högtalare och godis. Värdträffar Inför terminsstart januari och augusti genomfördes de regelbundna träffarna för receptionsvärdar, där nya och förändrade rutiner gås igenom. Trivselvärdsgruppen har träffats både under våren och hösten för att diskutera funktionärsuppdraget och dela med sig av sina erfarenheter. Under våren träffades receptionsgruppen för att diskutera igenom sin värdroll och rutiner. Under hösten bjöds receptionsoch trivselvärdar in till en mycket uppskattad föreläsning/workshop av Anna Östlund, i ämnet kommunikation. varför vi gör som vi gör Friskis&Svettis har 12 värderingar som ledare, instruktörer, värdar, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. Under hösten -12 och våren -13 har vi ett internt fokusår i funktionärskåren då vi lyfter värderingarna extra mycket. Förhoppningsvis gör värderingarna skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör. VÄRDERING: Träning ska utveckla hela människan. Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. Alla värderingar hittar du på orebro.friskissvettis.se. Funktionärsenkät Varje höst genomför vi en enkätundersökning bland funktionärerna. Enkäten skickades i år ut i oktober till 285 funktionärer och vi hade en svarsfrekvens på 77,5%. Enkäten visade att funktionärerna trivs och är stolta att vara funktionärer i Friskis&Svettis Örebro. Utifrån en samlad bedömning av hur funktionärerna trivs fick vi fram årets nöjdhetsindex, 86,47%. Enkäten gav även tips på utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med under Värderingsåret. Rekrytering av funktionärer Rekrytering av nya funktionärer (värdar, ledare/instruktörer) gjordes två gånger under året, en gång på våren och en på hösten. 114 personer totalt kom till våra informationskvällar där vi berättade om vad det innebär att vara funktionär i Friskis&Svettis Örebro. Funktionärsuttagningarna resulterade i 60 nya funktionärer under året med fördelningen: 27 nya värdar och 33 nya ledare och instruktörer. Som ett led i utbildningen och introduktionen i föreningen bjuder vi in alla nyutbildade funktionärer till en VIP-kväll. Kvällen bjuder på mat och bubbel - en avslappnad och trevlig kväll för att lära känna varandra och föreningen bättre. bas-ledaren lotten hansson Ålder: 25 år Aktuell som: Nykläckt basledare våren -12. Jobbar som: Dansbandssångerska i Pure Divine och busschaufför för turnébussen. Hobby: Inredning och skogspromenader. Utmaning: Få folk att le och ha kul på passet. Det är svårt ibland för de är så koncentrerade. Dans-ledarna funkigt Micke och Liselott gillar många dansstilar men favoriten är street. Musikvideor och klipp på youtube inspirerar. hit-ledaren ebro var Friskis&Svettis Ör rening under hösten testfö r dä ledarnas för nya upplägget visuell guidning blir mer Namn: Dan Tran. Ålder: 30 år. Det bästa med HIT: Det är en riktig genomkörare för musklerna, men framför allt för hjärtat Favoritmuskel: Coremusklerna. Favoritövning: Burpees. Musik: Tuff musik som får en att ta i, från pop till hårdrock. Träningsmotto: Bästa träningen är den som blir av. barn-ledaren Namn: Elin Ronnheden. Ålder: 25 år. Det bästa med träningsskolan: Att få se och ta del av barnens energi, nyfikenhet och vilja att lära sig. Roligast hittills: Dans. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 9

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro Vi testar i år att kommunicera vår verksamhetsberättelse på nya sätt för att öka medlemmarnas kännedom om föreningen. Öka deras intresse för årsmötet samt

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro VB11_underskrift.indd 1 2011 2012-03-19 12:18:07 det är inte bara tur! Då var det dags att återigen summera ett år i föreningens historia. Inget år är det andra

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2012 Friskis&Svettis Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning: Människan är byggd

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Gym Lokal Gym - Trivsel

Gym Lokal Gym - Trivsel Gym och träning Gym Lokal Större friytor. Hoppas vi att vi kan fixa till det, åtminstone på CITY och RL. Utegym liknande Tufteparken. Vi vill fixa det på RL. Men vet inte om nuvarande uteplätt måste flyttas

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BOLLMORA GÅRDSVÄG 8 135 39 TYRESÖ www.friskissvettis.se/tyreso info@tyreso.friskissvettis.se ORDFÖRANDE HAR ORDET MEDLEMMEN I CENTRUM NÄR FRISKIS&SVETTIS

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Örebro 4. Vi bygger om SID 4. Större gym och effektivare träningsytor på Öster.

Örebro 4. Vi bygger om SID 4. Större gym och effektivare träningsytor på Öster. Örebro 4 2014 Sommarlov på gymmet Välkommen tonåring! Du vet väl att du får träna på egen hand på gymmet från det år du fyller 13 år? Kom bara ihåg att be din målsman skriva under ett intyg. Inled gärna

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat modigt steg! Ännu ett stort och Verksamhetsberättelsen summerar det gångna året. Ett grannlaga men inspirerande arbete som tydliggör att det händer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis 6 2013 för dig som redan är medlem och tränar: bjud en kompis på träning! foto: magnus fredriksson Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis Kör ett kompispass och peppa varandra. Är ni två som tränar ihop

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Örebro 2. Ett händelserikt år har passerat. Läs hela verksamhetsberättelsen. F&S

Örebro 2. Ett händelserikt år har passerat. Läs hela verksamhetsberättelsen. F&S Örebro 2 Egen träning i Lilla salen Under våren testar vi att öppna upp Lilla salen på Öster för individuell träning på lördagar kl. 12.30-16.45 samt söndagar kl. -16.00. Du som tränar ansvarar för att

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna 2011 Är du nyfiken på vad som hände under 2011 i IF Friskis&Svettis Kiruna?Häng då med in i verksamhetsberättelsen så ska du snart bli varse! Föreningen

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Visby 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 2015 TRÄNINGSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY 2014 bjöd på massor av aktiviteter! Vi firade 25 årsjubileum. Vi renoverade och disponerade om i vår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 IF FRISKIS&SVETTIS TROLLHÄTTAN Organisationsnummer: 863000-7618 Verksamhetsberättelse 2014 (Bild från 3 timmars spinning) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STYRELSENS SAMMANSÄTTNING SID 3 TRÄNINGSUTBUD SID 3 FUNKTIONÄRER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig!

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Vi erbjuder över 70 gruppträningspass per vecka! Du får alltid vägledning av en instruktör så att du får ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2015 Friskis&Svettis Friskis&Svettis syn på träning Vår träning ska vara fri från krav Människor

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud

IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA Under året som gått har vi gjort en satsning

Läs mer