Friskis&Svettis Örebro Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse

2 Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det gäller inom alla områden. Vi har anställt mer personal, rekryterat fler funktionärer, vi har bytt ut cyklar, renoverat Kvarnen och byggt ut på Öster. Vi har installerat AC anläggningar och haft ett år då vi ventilerat och synliggjort våra viktiga värderingar i föreningen. Vi har också haft frågan om ytterligare lokaler på agendan. Ett resultat av det är att vi etablerat oss på Tegelbruket. Frågan om en egen tredje lokal har också debatterats och ska landas under Även om föreningen år 2012 inte vuxit med samma explosionsartade tillväxt som tidigare år så har vi ändå vuxit. Det är roligt! Men framförallt känns det som vi under året blivit ännu mer solida, tydliga och trygga i vad vi är och hur vi vill uppfattas. Att vi på många områden bestämt oss för HUR VI GÖR! Det känns bra. 2 Idé och vision Vårt ändamål Årsmöte och styrelse Friskis&Svettis skall erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vi är en idrottsförening med ett något ovanligt mål, här finns inget målsnöre att spränga och inga medaljer att erövra. Här är målet ett leende. Det skall vara kul att träna, då vill man göra det igen. Det ger en inre tillfredställelse och ett leende. Du är nöjd med dig själv, du mår bra och din kropp gillar det. För att inspirera fler till att börja träna och vilja fortsätta behöver vi hela tiden utveckla oss själva. Friskis&Svettis Örebro ska fortsätta växa med bevarade värderingar och ständigt förbättrad kvalitet med visionen Friskis&Svettis, det självklara träningsalternativet i Örebro. Vårt övergripande ändamål är att få så många människor som möjligt i rörelse. Våra anläggningar ska upplevas som mötesplatser där vi erbjuder aktiviteter som kan utövas av många samtidigt men framförallt förgyller varje enskild medlems träningsupplevelse. Vi vill underlätta för inaktiva människor att börja träna och uppfatta träning som något lustfyllt. Vi vill med ett inspirerande utbud och välkomnande attityd få människor att börja träna och göra träning till en god och lustfylld vana. Årsmötet hölls den 28 mars Ordförande för mötet var Johan Pehrson, riksdagspolitiker och medlem i Friskis&Svettis. Sekreterare var Mathilda Persson, en erfaren funktionär i föreningen. Valberedningen, som under 2011 bestått av Britt Inger Örenius, Per Lindahl och Margita Svensson presenterade förslaget till nya ledamöter. Ordförandeposten som prövas varje år blev fortsatt konstant och Ulf Marcusson valdes om. Årsmötet beslutade även att välja om Gunnar Ingberg och Mikael Hagström som ledamöter på ytterligare 2 år. Sarah Wirsén väljs in som ny ledamot på 2 år. De tre ledamöterna Sofi Andersson, Mona Karlström och Mirjam Sterner har ett år kvar av sin mandatperiod. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

3 Sofi Andersson Mona Karlström Ulf Marcusson Sarah Wirsén Mirjam Sterner Gunnar Ingberg 2012 års styrelse Mikael Hagström Föreningens revisorer, Kerstin Svensson och Holger Ljusberg väljs om på en tid av 1 år. Så även Karin Sundelius som väljs till revisorssuppleant på en tid av 1 år. Valberedningens sammansättning förändrades efter att Margita Svensson och Britt Inger Örenius avtackats efter att ha avböjt omval. De ersattes av Elisabeth Sverresson och Åsa Dreyfus. Per Lindahl är kvar som sammankallande för Valberedningen. Styrelsen har haft 10 ordinarie styrelsemöten under året. Under ett inspirerande dygn på Loka jobbade styrelsen tillsammans med kansliet med verksamhetsplanering. Styrelsernas mötesplats - Friskis&Svettis Riks Årsstämma På Friskis&Svettis Årsstämma i Göteborg den 17 mars 2012, som vanligt var Örebro föreningen väl representerad och bidrog även med en motion om gemensam försäkringslösning för F&S föreningarna. Motionen bifölls och har under 2012 implementerats i organisationen. Friskis&Svettis-rörelsen består av 159 ideella idrottsföreningar. 112 föreningar i Sverige, 39 föreningar i Norge samt föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London och Aberdeen. Idag tränar medlemmar i Sverige, i Norge och i Aberdeen, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, London, Luxemburg, Paris och Vanda. Friskis&Svettis har tillsammans medlemmar. En ökning med 149 % sedan år ,3 procent av svenska befolkningen är medlemmar i Friskis&Svettis. 20 föreningar har över 10% av befolkningen på orten som medlemmar. 61 föreningar har över 5% av befolkningen på orten som medlemmar. Friskis&Svettis utbildar sina egna ledare och instruktörer ideella funktionärer engagerar sig i en Friskis&Svettis förening. För tredje året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att Friskis&Svettis har nöjdast medlemmar startades Friskis&Svettis i Stockholm av Johan Holmsäter. Efter ett halvår hade föreningen medlemmar. Friskis&Svettis Stockholm är idag Sveriges största idrottsförening med medlemmar. Våra styrdokument Under 2012 har kansli och styrelse fortsatt att utveckla och använda våra styrdokument. Verksamhetsplan Mål- och handlingsplan med aktiviteter Ledstjärnor Kompetensutvecklingsplan I verksamhetsplanen delas verksamheten upp i fyra olika områden: Medlemmar/intressenter Ekonomi/resurser Arbetssätt/organisation Ledarskap/medarbetarskap Inom varje område finns mål som skall uppnås. På nästa sida ska vi titta på måluppfyllelsen för 2012 i stora drag för vart och ett av dem. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 3

4 Alla mot samma mål Den viktiga frågan Har vi uppfyllt målen? Medlemmar/intressenter Inbegriper även områden som träningen, utrustning, lokaler och marknadsföring. Vi ska ha ett kvalitetssäkrat, dynamiskt och varierat träningsutbud som tillfredsställer våra medlemmar. Vi ska höja andelen sålda träna allt kort till 75 procent med målsättning att införa enbart träna allt kort höstterminen Uppfyllelse: Vi säljer i snitt över året 42 % Träna Allt kort. Det är en procentenhet över förra året. Vi är ännu långt ifrån 75 % vilket är den gräns då vi ska diskutera att erbjuda enbart Träna Allt kort. Vi ska ta fram ett likvärdigt utbud på båda lokalerna, klart Uppfyllelse: Vi fortsätter att närma oss målet. Under året har öppettiderna på Öster och Kvarnen utökats. Fler maskiner, främst konditionsmaskiner har köps in till gymmet på Öster och utbyggnaden av gymytan påbörjades. Pulssystem installerades i spinsalen på Öster. Yogapass och morgon- och lunchpass har utökats på Öster. Generellt har utrustning inköps som möjliggör att alla typer av pass kan placeras i lokalerna. Vi ska följa upp träningskvalitén enligt Friskis&Svettis Riks föreningsavtal varje år. Uppfyllelse: Förslaget om sänkta uppföljningskrav från F&S Riks som antogs på Stämman 2012 bidrog till att vi nu når målet med uppföljning vartannat år. Vårt nöjdhetsindex (FSI) i Mistats medlemsenkät ska i nästa mätning höjas från 79 till 82 poäng. Uppfyllelse: Under 2012 genomfördes ingen medlemsundersökning. Det görs vartannat år och nästa genomförs hösten Vi ska följa Friskis&Svettis Riks rekommendationer gällande utveckling av träningsformer. Uppfyllelse: Ja, vi följer fortsatt utvecklingen noga och vill alltid ligga långt framme. Vi har även varit testförening för Spin Vi ska stärka synen på Friskis&Svettis som det självklara träningsalternativet i Örebro. Frågan berördes i vår medlemsundersökning och svaret blev att 70 % anser att Friskis&Svettis är det självklara alternativet. Vi ska ta fram en marknadsföringsplan, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Ja, det görs kontinuerligt. Och även en budget kopplad till det. Vi ska ta fram en metod som mäter resultatet av marknadsföringsaktiviteterna, klart Uppfyllelse: Vi ska tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att utreda hur andra föreningar följer upp sina insatser och därefter besluta hur vi går vidare. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Under 2012 ökade vi med 4,8 % och nådde medlemmar, en ökning med ca 700 medlemmar. Målet för 2013 har reviderats till Vilket anses som ett mer realistiskt mål baserat på vår statistik och nuvarande medlemsökning inom organisationen. En stabilisering av medlemsökningen är en trend som vi ser i hela Friskis&Svettis just nu. För att nå i Örebro krävs troligen en utökning av lokaler eller annan större förändring. Vi ska utveckla och modernisera kommunikationskanalerna mot blivande och befintliga medlemmar. Klart Uppfyllelse: Den utvecklingen pågår och här är några exempel. Vi har fortsatt att jobba med elektroniska medlemsbrev, implementerat och fortsatt att utveckla den officiella bokningsappen. Friskispressen har fortsatt att spridas på olika ställen i stan, men har även gått ut som direktutskick till lämpliga målgrupper. Flera nummer har tagit helt slut vilket är mycket positivt eftersom de då hamnat hos en befintlig eller presumtiv medlem. Vi strävar efter att bli mer aktiva i sociala medier främst Facebooksidan som kom upp i ca 1700 gillare under året. En ökning med ca Välkomstbrev med information skickas via mail till alla som köper nya träningskort. För att öka antalet medlemmar använder vi oss av medlemsaktiviteter som Move your Buddy och att generöst erbjuda prova-på-biljetter via exempelvis våra funktionärer. Vi ska sträva efter att våra lokaler är tillgängliga och attraktiva mötesplatser, väl anpassade för verksamheten. Vi ska ta fram en utvecklingsplan för lokalerna, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Det görs och inom det här området satsas friskt nu. Vi köper in utrustning, renoverar, bygger ut och bygger om. Ett fortsatt arbete inom området säkerställs genom att en fastighetstekniker har anställts i slutet av året. Vi ska vara en samarbetspartner inom området träning och hälsa Vi ska under aktivt arbeta med att upprätthålla och utveckla kontakter med våra allmännyttiga samarbetspartners. (MIF, LIF, FaR, skolor, föreningar m fl) Uppfyllelse: Antalet skol- och föreningspass ökar ständigt och uppgick till 208 st under Flera studiebesök har tagits emot under året. En Samarbets- och rabattpolicy har tagits fram och klubbats i styrelsen. Det innebär att alla rabattsamarbeten har avslutats. Även med MIF, LIF och Atlas Copco. Under hösten skickades ett informationsbrev ut till dem det berörde, med en VIP kupong till var och en som gav 150:- rabatt och möjlighet att först provträna 3 pass gratis. Friskis&Svettis verksamhetschef sitter i styrelsen för Örebro Läns Idrottsförbund och är även representerad i Folkhälsonämndens Dialogforum för folkhälsa. Vi arrangerar den årliga aktiviteten I Parken för förskolebarn och vi utbildar i Röris och Mini-Röris. Dessutom satsade vi på att erbjuda jympa för 4 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

5 barn och vuxna i både Baronbackarna och Varberga under sommaren Vi ska vara en förening som syns och samverkar med och bland Friskis&Svettis övriga föreningar. Vi ska arrangera och delta i minst fem utbyten och/eller Friskis&Svettis Riks sammanhang per år under Uppfyllelse: Det har vi gjort, och de största är Svettisdagarna, Årsstämman, Föreningskonferensen och Träningskonferensen. Den sistnämnda genomfördes i Örebro i september med mycket gott resultat och närmare 200 deltagare. Flera nya nätverk har under året varit aktiva mellan F&S föreningarna, som träningsansvariga, kommunikatörer och verksamhetschefer. Dessutom har ett flertal föreningar varit i Örebro på studiebesök och vi har genomfört flera Riksutbildningar i våra lokaler. Ekonomi och resurser Vi ska ha en budget som är känd för alla anställda och anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska se över möjligheter att hitta arbetssätt för delegerat ansvar och mandat inom sitt budgetområde under Uppfyllelse: Respektive ansvarig på kansliet äskar pengar i budgeten, följer upp och är ansvariga för kostnaderna inom sitt ansvarsområde. Vi arbetar kontinuerligt med strukturerad budgetplanering och uppföljning av budget. Uppfyllelse: Budgetplaneringen är fastställd i tid med hjälp av en mall, uppföljning sker kontinuerligt med hjälp av ekonomiansvarig och särskilt i samband med Q-möten då all personal deltar. Vi ska ha en tryggad likviditet och god framförhållning. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Prognosen för medlemsantalet har sänkts till vilket i nuläget anses vara ett realistiskt mål att nå. Vi ska vara minst 0,7 anställda per 1000 medlemmar. Uppfyllelse: Med medlemmar och 11,75 tjänster under 2012 så når vi så upp till 0,75/1000 medlemmar. Vi ska ta fram en strategi för lokalexpansion, klart senast hösten Uppfyllelse: Strategin är framtagen. En förstudie avseende lokalfrågan lämnades till styrelsen den 31/ Den ska ligga till grund för det beslut om lokalexpansion som styrelsen fattar under Beslut att utöka med lokaler på Tegelbruket fattades under Organisation/arbetssätt Vi ska ha en personal- och funktionärsorganisation anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska stärka funktionärernas kompetens och öka lusten i det ideella uppdraget. Uppfyllelse: Vi forsätter att jobba med fokusår och 2012 har vi startat upp Värderingsåret. Där har vi jobbat med bland annat Vita dagen och stort funkisdeltagande på Svettisdagarna. Vi startade även VIP, en introduktionskväll under trevliga former för nya funkisar i Örebro. Vårt nöjdhetsindex (NFI) i Mistat funktionärsenkät ska i nästa mätning vara minst 87,1 poäng samma som Uppfyllelse: Där kan vi konstatera att vi inte riktigt nådde upp. Årets mätning gav 86,47 poäng. En liten ökning jämfört med Vi strävar vidare mot målet. Vi ska ha ett arbetssätt för långsiktig verksamhets- och kompetensplanering Vi ska ta fram en verksamhetsplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska ta fram en kompetensplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska sträva efter att vara miljömedvetna i vår verksamhet. Vi ska vara miljödiplomerade av Örebro kommun, klart juni 2011 Uppfyllt. Vi arbetar nu med omdiplomeringen som borde skett juni 2012 Den visade sig vara väldigt omfattade och vi är inte i mål ännu. Arbetet pågår och vi hoppas bli klara under Vi ska utvecklas i styrelsearbetet. Styrelsen ska ta fram en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen. Uppfyllelse: Rollbeskrivningar och ett organisationsschema är framarbetat och uppdateras kontinuerligt vid förekommen anledning till exempel när det börjar nya styrelseledamöter Styrelsen ska ta fram en tydligt formulerad och implementerad introduktionsplan för nya ledamöter. Uppfyllelse: En plan finns. Det är bara att sätta den i verket när ny ledamot kommer in. Medarbetarskap/ ledarskap Vi ska sträva efter att samtliga anställda trivs och utvecklas på jobbet. Vi ska förenas och samverka i arbetsgruppen. Uppfyllelse: Här har vi under 2012 fortsatt att göra saker ihop som Midsommarlunch, Kick-off i augusti, Julfrukost och vid några tillfällen lite enklare After Work. Fyra Q-möten med all personal genomförs varje år. Vi ska leva efter våra ledstjärnor. Uppfyllelse: Vi lyfter dem nu även vid varje Tisdagsmöte, samt vid utvecklings- /medarbetarsamtalen, och strävar efter att hålla dem levande i vardagen. Vi ska skapa mervärden för anställda. Uppfyllelse: Personalförmånerna har utökats med ytterligare mervärden under året. Vi ska arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Uppfyllelse: Kontakt med Unionen har etablerats i personalgruppen under året. Arbetsmiljöansvarig, skyddsombud och arbetsplatsombud har tillsatts. Samverkan med Feelgood, Landstingshälsan, Synsam finns. Flera arbetsplatser har setts över ergonomiskt och bland annat utrustats med höj- och sänkbara skrivbord. Vi har utökat brandskyddet på Kvarnen. Vi ska kompetensutveckla oss utifrån kompetensplanen. Uppfyllelse: Pågår och följs upp i utvecklingsdialogen som genomförs två gånger per år. Vi ska skapa mötesplatser för personal och styrelse. Uppfyllelse: Våravslutning med gemensam middag i maj med styrelse och kansli. Verksamhetshelg i Loka har genomförts med gott resultat. omföras i juni varje år framöver. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 5

6 Full fart framåt! Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Träningen Träningskonferensen Vi var stolta värdar för F&S Riks träningskonferens Den gick av stapeln helgen den september. Våra egna och ytterligare ca 180 träningsansvariga från de flesta Friskisföreningar deltog. Det var mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Schema & gruppträning (ej IW) Under våren erbjöds 142 pass/vecka på schemat och på hösten hade vi ett utbud med 139 pass/vecka. Under hösten 2012 introducerades några tuffa nyheter på schemat som HIT (högintensiv träning), Cirkelgym X samt Spin intervall. Dessutom kom Station/senior att hitta sin plats i schemat. Under 2012 ser vi en fortsatt stark trend för konditionsträning via våra spinning- och indoor walking pass. Populärt är också alla former av funktionell träning. Pass med styrkeinriktning, gärna i kombination med kondition av något slag, är fortsatt mycket populärt t ex Skivstång Intervall eller Skivstång Spin. På koreografipassen dans, aerobics och step har trycket varit fortsatt stabilt. Mer jympa i jympan konceptet slog igenom med buller och bång och alla ledare gick utbildning under våren Indoor Walking Under året var 16 pass/vecka på schemat Indoor Walking. En ökning med 3 pass från Trycket har varit högt, speciellt i början av året då många extrapass sattes in. Dock inte ett så högt tryck så vi inte kunnat erbjuda våra medlemmar plats på passen. Precis som 2011 har vi utbildat 6 nya ledare. De stora diskussionsämnena I IWgruppen har under 2012 varit ventilation och musikutrustning. Gym Det verkar inte finnas någon gräns för gymmets popularitet. Gymmet hade inpasseringar 2012, en ökning med 18,6 % jämfört med förra året. Vi gör allt för att möta efterfrågan. Totalt har 30 instruktörer varit aktiva under året. Vi utbildade tio nya gyminstruktörer under året och tre gick fortbildningar i kettlebellsträning eller TRX. Ännu fler konditionsmaskiner, bland annat löparband har köpts in till både Kvarnen och Öster. Funktionell träning har fått ytterligare fokus och mer utrustning för det ändamålet har köpts in. Vi har även med framgång fortsatt med Kettlebells och TRX-band som temapass. Vi har under året testat Virtual Trainer, ett interaktivt självhjälpmedel för att hitta övningar i gymmet och se filmer på gruppträningspass. Utnyttjandet var inte tillräckligt stort i förhållande till kostnaden varför avtalet sades upp. Statistik Det totala antalet träningsbesök under året har ökat från Från år 2011 till under En ökning med ca 14 %! Saknas i statistiken gör I3, med cirka träningsbesök under året. Sommarjympan i Baronbackarna, Varberga och Skytteparken hade ca besökare och uteträningen i Karlslund lockade c:a 550 besökare. I diagrammet nedan kan man utläsa hur många träningsbesöken fördelade sig på respektive träningsform. Antal träningsbesök per år LUF gruppen LUF-gruppen består nu av 32 aktiva Luf:are och 5 vilande. Sommarträning 2012 Många uppskattade vår sedvanliga tradition med Utejympa i Skytteparken under nio sommarveckor. Den pågick från vecka 24 till 32, varje tisdag och torsdag kl Genom ett fortsatt samarbete med ÖBO erbjöds jympa på måndag kl i Baronbackarna. En nyhet för 2012 var utejympan vid Varbergabadet onsdagar kl under veckorna På dessa båda ställen inleddes passen med ca 15 minuter Rörisjympa för de yngre deltagarna. Mycket uppskattat även av de vuxna. Utöver utejympan kördes såväl cross som jogging i Karlsund v Antidopningsarbete Vi är fortsatt aktiva inom antidopingarbetet. Antal dopingtester som genomfördes var fem och totalt 19 personer testades. Inga positiva fall konstaterades under Det lokala nätverket mot doping har haft ett antal möten och utbildning under parollen 100 % ren träning. Flera av gymmen samarbetade kring detta i en monter på Marknadsafton. Det har även erbjudits föreläsning mot doping med Mats Kardell, fd dopinganvändare. Gruppträning Gym Totalt Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

7 Fördelningen av korttyper (2-aktivitetskorten togs bort hösten 2010) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 aktivitet: 2 aktiviteter: 3 aktiviteter: Träningskort Under hela 2012 har vi haft korttyperna Träna Allt, Träna Gym och Träna Grupp. Giltighetstider för korten är 12 mån, 6 mån, 3 mån. Klippkortsvarianterna finns kvar och samtliga är bokningsbara. Vår ambition är att styra medlemmarna mot så kompletta och allsidiga kort som möjligt. Ju fler som har Träna Allt kort, dess då större chans är att alla får träna även om det är fullt på favoritpasset. För tillfället är det 42 % av korten som säljs Träna Allt kort. Hur försäljningen av kort har fördelats över tid kan man utläsa i diagrammet ovan Ur Friskispressen styrka är hett i höst I höstas presenteras ett antal nyheter på schemat. Lite tuffare träning med mycket styrka vinner terräng. Station senior Ett jympapass med extra träning för styrka och stabilitet, ett 75 minuter långt pass som rymmer både jympans allroundträning och extra styrke- och stabilitetsträning. Styrkeövningarna tränas i stationer, ofta med redskap som gummiband, hantlar och brädor. Station senior rymmer träning och gemenskap. Under stationsträningen tränar vi i små grupper och peppar varandra. Ledaren visar och instruerar och du kan anpassa övningarna efter ork och förmåga. Cirkelgym X Ett extra tufft och intensivt pass med hög gruppkänsla. Vi tränar både i maskiner och i stationer, med eller utan redskap. Cirkelgym X är ett pass där du verkligen har möjlighet att utmana dig själv. Du ska vara träningsvan och ha erfarenhet från vanligt Cirkelgym innan du testar Cirkelgym X. HIT Detta är vår tuffaste träning. HIT är ett pass med hög intensitet rakt igenom och där du känner igen moment både från klassik fysträning till hårda intervallpass. Alla dina fysiska kvaliteter utmanas, med betoning på uthållighet inom styrka och kondition, spänst, explosivitet och snabbhet. Passet är uppbyggt i fyra zoner. I varje zon utför du tre olika övningar i så många varv, loopar du hinner. Tempot är högt och vissa övningar bygger på redskap som kettlebells, skivstänger, medicinbollar, hopphäckar. HIT är rejält tuff träning, men du tävlar mot dig själv och du har gruppen och ledaren som stöd. Du ska vara tränad, van att jobba med redskap och gilla att utmana dina gränser. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 7

8 Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Personal och funktionärer Personal I verksamhetsplanen står att vi skall ha 0,7 anställd per 1000 medlemmar. Med de 11,75 tjänster som vi haft under senare delen av året så uppnår vi faktiskt målet med viss marginal och landar på 0,75 per 1000 medlemmar. En förklaring är att vi haft en projektanställning för lokalarbeten sedan i maj som vi i årsskiftet kunde permanenta som en fastighetsteknikertjänst. I receptionen valde Ylva Lillhager att gå vidare till nya utmaningar. Elin Axelsson ersatte henne. Ytterligare en ny medarbetare, Lotten Hansson, vikarierar för Emma Runesson då hon är mammaledig. Receptionisterna har under året ansvarat för en större del av värdutbildningen för receptionsvärdar för att lära känna och skapa en större gemenskap mellan anställda receptionister och receptionsvärdar. Receptionisterna har även deltagit på våra rekryteringsdagar för värdar. Kanslipersonalen och reception består sin helhet av ett skönt, komplett gäng med relevant kompetens och stort engagemang för sina uppdrag. Dessa har under året varit: Kansliet har bemannats enligt följande: Helena Tranquist,verksamhetschef (100 %) Anneli Lundholm, träningsansvariggruppträning (100 %) Sofia Danielsson, träningsansvarig- IW, lokal- och miljöansvarig (85 %) André Höglund, träningsansvariggym (100 %) Lovisa Elfving, marknads- och eventkoordinator (100 %) Susanne Larsson, funktionärskoordinator (100 %) Håkan Lindahl, receptionschef (100 %) Kristin Åhman, ekonomiansvarig (100 %) Jonas Sundberg, fastighetstekniker (projektanställd 100% från maj) Våra receptionister som arbetar vardera 75 % består av följande stab; Linda Pettersson (främst Kvarnen) Emma Runesson (främst Öster), mammaledig Lotten Hansson, (främst Öster), vikarie för Emma Ylva Lillhager (främst Kvarnen), slutade 31 mars 2012 Elin Axelsson (främst Kvarnen), började 1 april 2012 Funktionärer Friskis&Svettis Örebro hade vid årets slut 295 funktionärer. Ett härligt engagerat funktionärsgäng som bidrar till rörelseglädje och lustfylld träning. Funktionärerna har under året varit uppdelade i mindre grupper utifrån intensitet eller funktion i föreningen. Varje grupp har haft en sammankallande som kallat till gruppträffar under året. Några funktionärer har även ett funktionsuppdrag specifika och avgränsade uppdrag med extra ansvar för en viss funktion i föreningen. Följande funktionsuppdrag har funnits under året: musik/teknik, kläder, husfru, hustomte, husnisse, spinservice, gym- och IW-service, funktionelltgruppen samt hemsidan. Träningsåret våren-12 Vi fortsatte under våren 2012 att jobba med Träningsåret som inspiration för alla funkisar. Ett internt aktivitetsår med syftet att Friskis&Svettis Örebro ska bli ännu bättre på att leverera träning av hög kvalitet vid varje träningstillfälle. Totalt genomfördes 16 utbildningstillfällen och 277 funktionärer deltog i de olika aktiviteterna. Värderingsåret det nya fokusåret från hösten Värderingssåret är ett internt fokusår som syftar till att lyfta och levandegöra Friskis&Svettis värderingar och ledstjärnor för att stärka vi-känslan i föreningen. Värderingsåret ingår i funktionärsuppdraget som fortbildning där alla funktionärer förväntas delta. Vi sparkade igång Värderingsåret med en funkisdag den 8/9 Vita dagen. På Vita dagen hade vi besök av en representant från Friskis&Svettis Riks och tillsammans jobbade funktionärer, personal och styrelse kring värderingarna. Vita dagen avslutades på kvällen med mat och underhållning på restaurang Svalan. I november var 120 funktionärer på Svettisdagarna -12 i Kista för att inspireras och ha trevligt tillsammans med funktionärer från andra Friskisföreningar. Speciellt med årets Svettisdagar var att de riktade sig till ALLA funktionärer och temat var Unleash. En helg fylld med träning, föreläsningar, inspiration och festligheter. Årets sista stora funktionärstillställning var det traditionella Julminglet på restaurang Norrtull med 140 Kansliet Sofia, André, Lovisa, Susanne, Helena, Håkan, Kristin, Anneli. 8 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

9 funktionärer som träffades och njöt av gemenskap, god mat och underhållning. Styrelsens tomtenissar delade ut årets julklapp bärbara högtalare och godis. Värdträffar Inför terminsstart januari och augusti genomfördes de regelbundna träffarna för receptionsvärdar, där nya och förändrade rutiner gås igenom. Trivselvärdsgruppen har träffats både under våren och hösten för att diskutera funktionärsuppdraget och dela med sig av sina erfarenheter. Under våren träffades receptionsgruppen för att diskutera igenom sin värdroll och rutiner. Under hösten bjöds receptionsoch trivselvärdar in till en mycket uppskattad föreläsning/workshop av Anna Östlund, i ämnet kommunikation. varför vi gör som vi gör Friskis&Svettis har 12 värderingar som ledare, instruktörer, värdar, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. Under hösten -12 och våren -13 har vi ett internt fokusår i funktionärskåren då vi lyfter värderingarna extra mycket. Förhoppningsvis gör värderingarna skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör. VÄRDERING: Träning ska utveckla hela människan. Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. Alla värderingar hittar du på orebro.friskissvettis.se. Funktionärsenkät Varje höst genomför vi en enkätundersökning bland funktionärerna. Enkäten skickades i år ut i oktober till 285 funktionärer och vi hade en svarsfrekvens på 77,5%. Enkäten visade att funktionärerna trivs och är stolta att vara funktionärer i Friskis&Svettis Örebro. Utifrån en samlad bedömning av hur funktionärerna trivs fick vi fram årets nöjdhetsindex, 86,47%. Enkäten gav även tips på utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med under Värderingsåret. Rekrytering av funktionärer Rekrytering av nya funktionärer (värdar, ledare/instruktörer) gjordes två gånger under året, en gång på våren och en på hösten. 114 personer totalt kom till våra informationskvällar där vi berättade om vad det innebär att vara funktionär i Friskis&Svettis Örebro. Funktionärsuttagningarna resulterade i 60 nya funktionärer under året med fördelningen: 27 nya värdar och 33 nya ledare och instruktörer. Som ett led i utbildningen och introduktionen i föreningen bjuder vi in alla nyutbildade funktionärer till en VIP-kväll. Kvällen bjuder på mat och bubbel - en avslappnad och trevlig kväll för att lära känna varandra och föreningen bättre. bas-ledaren lotten hansson Ålder: 25 år Aktuell som: Nykläckt basledare våren -12. Jobbar som: Dansbandssångerska i Pure Divine och busschaufför för turnébussen. Hobby: Inredning och skogspromenader. Utmaning: Få folk att le och ha kul på passet. Det är svårt ibland för de är så koncentrerade. Dans-ledarna funkigt Micke och Liselott gillar många dansstilar men favoriten är street. Musikvideor och klipp på youtube inspirerar. hit-ledaren ebro var Friskis&Svettis Ör rening under hösten testfö r dä ledarnas för nya upplägget visuell guidning blir mer Namn: Dan Tran. Ålder: 30 år. Det bästa med HIT: Det är en riktig genomkörare för musklerna, men framför allt för hjärtat Favoritmuskel: Coremusklerna. Favoritövning: Burpees. Musik: Tuff musik som får en att ta i, från pop till hårdrock. Träningsmotto: Bästa träningen är den som blir av. barn-ledaren Namn: Elin Ronnheden. Ålder: 25 år. Det bästa med träningsskolan: Att få se och ta del av barnens energi, nyfikenhet och vilja att lära sig. Roligast hittills: Dans. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 9

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat modigt steg! Ännu ett stort och Verksamhetsberättelsen summerar det gångna året. Ett grannlaga men inspirerande arbete som tydliggör att det händer

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO. 2009 avklarat

Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO. 2009 avklarat Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 20år F&S ÖREBRO 2009 avklarat 20år F&S ÖREBRO fyllde 20! Det år föreningen Dags att summera ännu ett spännande år. Ett år som följt den utveckling vi sett de

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet.

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet. Örebro 1 2014 Vi testar nya IW Under våren kommer ett nytt upp - lägg på Indoor Walking att testas inom F&S och Örebro har blivit utsedd till testförening. Det nya upplägget innebär ett renodlat passupplägg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. Friskis&Svettis Örebro 2008 avklarat

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. Friskis&Svettis Örebro 2008 avklarat VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Friskis&Svettis Örebro 2008 avklarat Styrelsen Detta år, 2008, var året då vi fick känna av konsekvenserna av vår satsning på Kvarnen. Medlemmarna strömmade till i tusental och

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning Södertälje utejympa & utefys måndagar & onsdagar kl. 18.00 hela sommaren, i mälarparken. Sid 2. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna Utejympan är här och samtidigt flyttar Friskis&Svettis Södertälje

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Schema: Tider Hall 1 (stora salen PC) 2 (Lilla salen PC) 3 (Körfältskolan) 8.30-9.00 Inskrivning 9.00-9.30 Gemensam uppvärmning HALL 1 Kersti 9.40-10.30 1. Gymmix

Läs mer

Örebro. Riktig tuffing HIT är sportigt och intensivt. Träna på väster F&S flyttar in i Tegelbruket. Jogging!

Örebro. Riktig tuffing HIT är sportigt och intensivt. Träna på väster F&S flyttar in i Tegelbruket. Jogging! Jogging! uteträning som är gratis Läs mer på sid 8 foto: Emma melkersson Riktig tuffing HIT är sportigt och t Det hörs nästan på namnet att HIT är tufft. Följ med testpatrullen när de provade Friskis&Svettis

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar Lite tuffare, mycket roligare ÅRET I KORTHET 7 100 MEDLEMMAR 5,5 FAST ANSTÄLLDA 220 AKTIVA FUNKTIONÄRER 125 PASS/VECKA VÅR & HÖST MER JYMPA I JYMPAN

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE Verksamhetsberättelse 2012 NORRTÄLJE 1 Ordförande har ordet Ibland skadar det inte att fundera lite kring vad som är idén med Friskis&Svettis. Vad vi står för och vår syn på träning. Vi talar om lustfylld

Läs mer

Örebro. Toni och Jennypher är sålda på Flex. rörlighet på passet de inte visste att de saknade. Häng med du också!

Örebro. Toni och Jennypher är sålda på Flex. rörlighet på passet de inte visste att de saknade. Häng med du också! Örebro Friskisflirta Träna + flirta = sant Så är det enligt NA s läsare som röstat fram F&S som Örebros bästa flirtställe. Vi frågade några medlemmar om de håller med. SIDan 8 Flexa till dig Tänj på gränser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje Västerås SOMMARENS BÄSTA NYHET! TA MED ALLA DU KÄNNER OCH KOM PÅ UTEJYMPA! LÄS MER SID 6 foto: anna wittur Jympa enkel En inspiration till rörelseglädje Två dagar i veckan är det enkeljympa på F&S. Enkla

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Örebro. Utmaning! Våga testa

Örebro. Utmaning! Våga testa Örebro nyheter intervallflex indoor Utmaning! Våga testa Kroppen vänjer sig vid det du tränar. Förbättra din kapacitet med en utmaning. Varför inte Intervall flex eller Spin/ intervall? Sid 4 Lyckad lokal

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Södertälje TRÄNA TILLSAMMANS MED FAMILJEN ÅLDERSGRÄNSER FÖR VÅRA OLIKA TRÄNINGSPASS SID 6. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Nävarna knyts och koncentrationen är total. Slag efter slag träffar mitsarna.

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Idrottsföreningen Friskis&Svettis Borås

Idrottsföreningen Friskis&Svettis Borås Idrottsföreningen Friskis&Svettis Borås Protokoll fört vid styrelsemöte Dag Måndagen den 12 maj 2014 Klockan 18.30, Friskishuset i Borås. Närvarande: Anmält förhinder Agenda 13 Mötesformalia 14 Rapport

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka.

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka. Södertälje träna med instruktör succé på nya passen "TMI". läs på SID 7. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. En ny form av juniorjympa startade i januari på Friskis&Svettis Södertälje. Dans Junior

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Örebro. Tvång i starten blev liv och lust som inte tar slut. TRX- allt i ett Ett redskap som utmanar dig. värdar,

Örebro. Tvång i starten blev liv och lust som inte tar slut. TRX- allt i ett Ett redskap som utmanar dig. värdar, Vi söker värdar, instruktörer och ledare. Läs mer på sid 5 foto: helena tranquist Tvång i starten blev liv och lust som inte tar slut. För ett års sedan var Stefan en inaktiv och 8 kilo tyngre man. Nu

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Det här är Friskis&Svettis

Det här är Friskis&Svettis Våren 2014 ÄLMHULT Hi everyone! Vinter-OS i Ryssland, fotbolls-vm i Brasilien och en ny säsong hos Friskis&Svettis i Älmhult, 2014 känns redan som ett fantastiskt år. Som om inte detta vore nog i år firar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Haninge. Morgonjympa En kickstart på dagen. Ung Spinning Kom bara in & kör i gång

Haninge. Morgonjympa En kickstart på dagen. Ung Spinning Kom bara in & kör i gång Haninge hitta lugnet vi har nya yogapass för hösten för dig som vill stanna upp en stund Morgonjympa En kickstart på dagen Att träna på morgonen är inte bara för morgonpigga. Ha tålamod med att få in en

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer