Friskis&Svettis Örebro Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse

2 Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det gäller inom alla områden. Vi har anställt mer personal, rekryterat fler funktionärer, vi har bytt ut cyklar, renoverat Kvarnen och byggt ut på Öster. Vi har installerat AC anläggningar och haft ett år då vi ventilerat och synliggjort våra viktiga värderingar i föreningen. Vi har också haft frågan om ytterligare lokaler på agendan. Ett resultat av det är att vi etablerat oss på Tegelbruket. Frågan om en egen tredje lokal har också debatterats och ska landas under Även om föreningen år 2012 inte vuxit med samma explosionsartade tillväxt som tidigare år så har vi ändå vuxit. Det är roligt! Men framförallt känns det som vi under året blivit ännu mer solida, tydliga och trygga i vad vi är och hur vi vill uppfattas. Att vi på många områden bestämt oss för HUR VI GÖR! Det känns bra. 2 Idé och vision Vårt ändamål Årsmöte och styrelse Friskis&Svettis skall erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vi är en idrottsförening med ett något ovanligt mål, här finns inget målsnöre att spränga och inga medaljer att erövra. Här är målet ett leende. Det skall vara kul att träna, då vill man göra det igen. Det ger en inre tillfredställelse och ett leende. Du är nöjd med dig själv, du mår bra och din kropp gillar det. För att inspirera fler till att börja träna och vilja fortsätta behöver vi hela tiden utveckla oss själva. Friskis&Svettis Örebro ska fortsätta växa med bevarade värderingar och ständigt förbättrad kvalitet med visionen Friskis&Svettis, det självklara träningsalternativet i Örebro. Vårt övergripande ändamål är att få så många människor som möjligt i rörelse. Våra anläggningar ska upplevas som mötesplatser där vi erbjuder aktiviteter som kan utövas av många samtidigt men framförallt förgyller varje enskild medlems träningsupplevelse. Vi vill underlätta för inaktiva människor att börja träna och uppfatta träning som något lustfyllt. Vi vill med ett inspirerande utbud och välkomnande attityd få människor att börja träna och göra träning till en god och lustfylld vana. Årsmötet hölls den 28 mars Ordförande för mötet var Johan Pehrson, riksdagspolitiker och medlem i Friskis&Svettis. Sekreterare var Mathilda Persson, en erfaren funktionär i föreningen. Valberedningen, som under 2011 bestått av Britt Inger Örenius, Per Lindahl och Margita Svensson presenterade förslaget till nya ledamöter. Ordförandeposten som prövas varje år blev fortsatt konstant och Ulf Marcusson valdes om. Årsmötet beslutade även att välja om Gunnar Ingberg och Mikael Hagström som ledamöter på ytterligare 2 år. Sarah Wirsén väljs in som ny ledamot på 2 år. De tre ledamöterna Sofi Andersson, Mona Karlström och Mirjam Sterner har ett år kvar av sin mandatperiod. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

3 Sofi Andersson Mona Karlström Ulf Marcusson Sarah Wirsén Mirjam Sterner Gunnar Ingberg 2012 års styrelse Mikael Hagström Föreningens revisorer, Kerstin Svensson och Holger Ljusberg väljs om på en tid av 1 år. Så även Karin Sundelius som väljs till revisorssuppleant på en tid av 1 år. Valberedningens sammansättning förändrades efter att Margita Svensson och Britt Inger Örenius avtackats efter att ha avböjt omval. De ersattes av Elisabeth Sverresson och Åsa Dreyfus. Per Lindahl är kvar som sammankallande för Valberedningen. Styrelsen har haft 10 ordinarie styrelsemöten under året. Under ett inspirerande dygn på Loka jobbade styrelsen tillsammans med kansliet med verksamhetsplanering. Styrelsernas mötesplats - Friskis&Svettis Riks Årsstämma På Friskis&Svettis Årsstämma i Göteborg den 17 mars 2012, som vanligt var Örebro föreningen väl representerad och bidrog även med en motion om gemensam försäkringslösning för F&S föreningarna. Motionen bifölls och har under 2012 implementerats i organisationen. Friskis&Svettis-rörelsen består av 159 ideella idrottsföreningar. 112 föreningar i Sverige, 39 föreningar i Norge samt föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London och Aberdeen. Idag tränar medlemmar i Sverige, i Norge och i Aberdeen, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, London, Luxemburg, Paris och Vanda. Friskis&Svettis har tillsammans medlemmar. En ökning med 149 % sedan år ,3 procent av svenska befolkningen är medlemmar i Friskis&Svettis. 20 föreningar har över 10% av befolkningen på orten som medlemmar. 61 föreningar har över 5% av befolkningen på orten som medlemmar. Friskis&Svettis utbildar sina egna ledare och instruktörer ideella funktionärer engagerar sig i en Friskis&Svettis förening. För tredje året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att Friskis&Svettis har nöjdast medlemmar startades Friskis&Svettis i Stockholm av Johan Holmsäter. Efter ett halvår hade föreningen medlemmar. Friskis&Svettis Stockholm är idag Sveriges största idrottsförening med medlemmar. Våra styrdokument Under 2012 har kansli och styrelse fortsatt att utveckla och använda våra styrdokument. Verksamhetsplan Mål- och handlingsplan med aktiviteter Ledstjärnor Kompetensutvecklingsplan I verksamhetsplanen delas verksamheten upp i fyra olika områden: Medlemmar/intressenter Ekonomi/resurser Arbetssätt/organisation Ledarskap/medarbetarskap Inom varje område finns mål som skall uppnås. På nästa sida ska vi titta på måluppfyllelsen för 2012 i stora drag för vart och ett av dem. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 3

4 Alla mot samma mål Den viktiga frågan Har vi uppfyllt målen? Medlemmar/intressenter Inbegriper även områden som träningen, utrustning, lokaler och marknadsföring. Vi ska ha ett kvalitetssäkrat, dynamiskt och varierat träningsutbud som tillfredsställer våra medlemmar. Vi ska höja andelen sålda träna allt kort till 75 procent med målsättning att införa enbart träna allt kort höstterminen Uppfyllelse: Vi säljer i snitt över året 42 % Träna Allt kort. Det är en procentenhet över förra året. Vi är ännu långt ifrån 75 % vilket är den gräns då vi ska diskutera att erbjuda enbart Träna Allt kort. Vi ska ta fram ett likvärdigt utbud på båda lokalerna, klart Uppfyllelse: Vi fortsätter att närma oss målet. Under året har öppettiderna på Öster och Kvarnen utökats. Fler maskiner, främst konditionsmaskiner har köps in till gymmet på Öster och utbyggnaden av gymytan påbörjades. Pulssystem installerades i spinsalen på Öster. Yogapass och morgon- och lunchpass har utökats på Öster. Generellt har utrustning inköps som möjliggör att alla typer av pass kan placeras i lokalerna. Vi ska följa upp träningskvalitén enligt Friskis&Svettis Riks föreningsavtal varje år. Uppfyllelse: Förslaget om sänkta uppföljningskrav från F&S Riks som antogs på Stämman 2012 bidrog till att vi nu når målet med uppföljning vartannat år. Vårt nöjdhetsindex (FSI) i Mistats medlemsenkät ska i nästa mätning höjas från 79 till 82 poäng. Uppfyllelse: Under 2012 genomfördes ingen medlemsundersökning. Det görs vartannat år och nästa genomförs hösten Vi ska följa Friskis&Svettis Riks rekommendationer gällande utveckling av träningsformer. Uppfyllelse: Ja, vi följer fortsatt utvecklingen noga och vill alltid ligga långt framme. Vi har även varit testförening för Spin Vi ska stärka synen på Friskis&Svettis som det självklara träningsalternativet i Örebro. Frågan berördes i vår medlemsundersökning och svaret blev att 70 % anser att Friskis&Svettis är det självklara alternativet. Vi ska ta fram en marknadsföringsplan, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Ja, det görs kontinuerligt. Och även en budget kopplad till det. Vi ska ta fram en metod som mäter resultatet av marknadsföringsaktiviteterna, klart Uppfyllelse: Vi ska tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att utreda hur andra föreningar följer upp sina insatser och därefter besluta hur vi går vidare. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Under 2012 ökade vi med 4,8 % och nådde medlemmar, en ökning med ca 700 medlemmar. Målet för 2013 har reviderats till Vilket anses som ett mer realistiskt mål baserat på vår statistik och nuvarande medlemsökning inom organisationen. En stabilisering av medlemsökningen är en trend som vi ser i hela Friskis&Svettis just nu. För att nå i Örebro krävs troligen en utökning av lokaler eller annan större förändring. Vi ska utveckla och modernisera kommunikationskanalerna mot blivande och befintliga medlemmar. Klart Uppfyllelse: Den utvecklingen pågår och här är några exempel. Vi har fortsatt att jobba med elektroniska medlemsbrev, implementerat och fortsatt att utveckla den officiella bokningsappen. Friskispressen har fortsatt att spridas på olika ställen i stan, men har även gått ut som direktutskick till lämpliga målgrupper. Flera nummer har tagit helt slut vilket är mycket positivt eftersom de då hamnat hos en befintlig eller presumtiv medlem. Vi strävar efter att bli mer aktiva i sociala medier främst Facebooksidan som kom upp i ca 1700 gillare under året. En ökning med ca Välkomstbrev med information skickas via mail till alla som köper nya träningskort. För att öka antalet medlemmar använder vi oss av medlemsaktiviteter som Move your Buddy och att generöst erbjuda prova-på-biljetter via exempelvis våra funktionärer. Vi ska sträva efter att våra lokaler är tillgängliga och attraktiva mötesplatser, väl anpassade för verksamheten. Vi ska ta fram en utvecklingsplan för lokalerna, klart oktober varje år. Uppfyllelse: Det görs och inom det här området satsas friskt nu. Vi köper in utrustning, renoverar, bygger ut och bygger om. Ett fortsatt arbete inom området säkerställs genom att en fastighetstekniker har anställts i slutet av året. Vi ska vara en samarbetspartner inom området träning och hälsa Vi ska under aktivt arbeta med att upprätthålla och utveckla kontakter med våra allmännyttiga samarbetspartners. (MIF, LIF, FaR, skolor, föreningar m fl) Uppfyllelse: Antalet skol- och föreningspass ökar ständigt och uppgick till 208 st under Flera studiebesök har tagits emot under året. En Samarbets- och rabattpolicy har tagits fram och klubbats i styrelsen. Det innebär att alla rabattsamarbeten har avslutats. Även med MIF, LIF och Atlas Copco. Under hösten skickades ett informationsbrev ut till dem det berörde, med en VIP kupong till var och en som gav 150:- rabatt och möjlighet att först provträna 3 pass gratis. Friskis&Svettis verksamhetschef sitter i styrelsen för Örebro Läns Idrottsförbund och är även representerad i Folkhälsonämndens Dialogforum för folkhälsa. Vi arrangerar den årliga aktiviteten I Parken för förskolebarn och vi utbildar i Röris och Mini-Röris. Dessutom satsade vi på att erbjuda jympa för 4 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

5 barn och vuxna i både Baronbackarna och Varberga under sommaren Vi ska vara en förening som syns och samverkar med och bland Friskis&Svettis övriga föreningar. Vi ska arrangera och delta i minst fem utbyten och/eller Friskis&Svettis Riks sammanhang per år under Uppfyllelse: Det har vi gjort, och de största är Svettisdagarna, Årsstämman, Föreningskonferensen och Träningskonferensen. Den sistnämnda genomfördes i Örebro i september med mycket gott resultat och närmare 200 deltagare. Flera nya nätverk har under året varit aktiva mellan F&S föreningarna, som träningsansvariga, kommunikatörer och verksamhetschefer. Dessutom har ett flertal föreningar varit i Örebro på studiebesök och vi har genomfört flera Riksutbildningar i våra lokaler. Ekonomi och resurser Vi ska ha en budget som är känd för alla anställda och anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska se över möjligheter att hitta arbetssätt för delegerat ansvar och mandat inom sitt budgetområde under Uppfyllelse: Respektive ansvarig på kansliet äskar pengar i budgeten, följer upp och är ansvariga för kostnaderna inom sitt ansvarsområde. Vi arbetar kontinuerligt med strukturerad budgetplanering och uppföljning av budget. Uppfyllelse: Budgetplaneringen är fastställd i tid med hjälp av en mall, uppföljning sker kontinuerligt med hjälp av ekonomiansvarig och särskilt i samband med Q-möten då all personal deltar. Vi ska ha en tryggad likviditet och god framförhållning. Vi ska ha medlemmar år Uppfyllelse: Prognosen för medlemsantalet har sänkts till vilket i nuläget anses vara ett realistiskt mål att nå. Vi ska vara minst 0,7 anställda per 1000 medlemmar. Uppfyllelse: Med medlemmar och 11,75 tjänster under 2012 så når vi så upp till 0,75/1000 medlemmar. Vi ska ta fram en strategi för lokalexpansion, klart senast hösten Uppfyllelse: Strategin är framtagen. En förstudie avseende lokalfrågan lämnades till styrelsen den 31/ Den ska ligga till grund för det beslut om lokalexpansion som styrelsen fattar under Beslut att utöka med lokaler på Tegelbruket fattades under Organisation/arbetssätt Vi ska ha en personal- och funktionärsorganisation anpassad efter verksamhetens behov. Vi ska stärka funktionärernas kompetens och öka lusten i det ideella uppdraget. Uppfyllelse: Vi forsätter att jobba med fokusår och 2012 har vi startat upp Värderingsåret. Där har vi jobbat med bland annat Vita dagen och stort funkisdeltagande på Svettisdagarna. Vi startade även VIP, en introduktionskväll under trevliga former för nya funkisar i Örebro. Vårt nöjdhetsindex (NFI) i Mistat funktionärsenkät ska i nästa mätning vara minst 87,1 poäng samma som Uppfyllelse: Där kan vi konstatera att vi inte riktigt nådde upp. Årets mätning gav 86,47 poäng. En liten ökning jämfört med Vi strävar vidare mot målet. Vi ska ha ett arbetssätt för långsiktig verksamhets- och kompetensplanering Vi ska ta fram en verksamhetsplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska ta fram en kompetensplan för , klart hösten Uppfyllt. Vi ska sträva efter att vara miljömedvetna i vår verksamhet. Vi ska vara miljödiplomerade av Örebro kommun, klart juni 2011 Uppfyllt. Vi arbetar nu med omdiplomeringen som borde skett juni 2012 Den visade sig vara väldigt omfattade och vi är inte i mål ännu. Arbetet pågår och vi hoppas bli klara under Vi ska utvecklas i styrelsearbetet. Styrelsen ska ta fram en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen. Uppfyllelse: Rollbeskrivningar och ett organisationsschema är framarbetat och uppdateras kontinuerligt vid förekommen anledning till exempel när det börjar nya styrelseledamöter Styrelsen ska ta fram en tydligt formulerad och implementerad introduktionsplan för nya ledamöter. Uppfyllelse: En plan finns. Det är bara att sätta den i verket när ny ledamot kommer in. Medarbetarskap/ ledarskap Vi ska sträva efter att samtliga anställda trivs och utvecklas på jobbet. Vi ska förenas och samverka i arbetsgruppen. Uppfyllelse: Här har vi under 2012 fortsatt att göra saker ihop som Midsommarlunch, Kick-off i augusti, Julfrukost och vid några tillfällen lite enklare After Work. Fyra Q-möten med all personal genomförs varje år. Vi ska leva efter våra ledstjärnor. Uppfyllelse: Vi lyfter dem nu även vid varje Tisdagsmöte, samt vid utvecklings- /medarbetarsamtalen, och strävar efter att hålla dem levande i vardagen. Vi ska skapa mervärden för anställda. Uppfyllelse: Personalförmånerna har utökats med ytterligare mervärden under året. Vi ska arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Uppfyllelse: Kontakt med Unionen har etablerats i personalgruppen under året. Arbetsmiljöansvarig, skyddsombud och arbetsplatsombud har tillsatts. Samverkan med Feelgood, Landstingshälsan, Synsam finns. Flera arbetsplatser har setts över ergonomiskt och bland annat utrustats med höj- och sänkbara skrivbord. Vi har utökat brandskyddet på Kvarnen. Vi ska kompetensutveckla oss utifrån kompetensplanen. Uppfyllelse: Pågår och följs upp i utvecklingsdialogen som genomförs två gånger per år. Vi ska skapa mötesplatser för personal och styrelse. Uppfyllelse: Våravslutning med gemensam middag i maj med styrelse och kansli. Verksamhetshelg i Loka har genomförts med gott resultat. omföras i juni varje år framöver. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 5

6 Full fart framåt! Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Träningen Träningskonferensen Vi var stolta värdar för F&S Riks träningskonferens Den gick av stapeln helgen den september. Våra egna och ytterligare ca 180 träningsansvariga från de flesta Friskisföreningar deltog. Det var mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Schema & gruppträning (ej IW) Under våren erbjöds 142 pass/vecka på schemat och på hösten hade vi ett utbud med 139 pass/vecka. Under hösten 2012 introducerades några tuffa nyheter på schemat som HIT (högintensiv träning), Cirkelgym X samt Spin intervall. Dessutom kom Station/senior att hitta sin plats i schemat. Under 2012 ser vi en fortsatt stark trend för konditionsträning via våra spinning- och indoor walking pass. Populärt är också alla former av funktionell träning. Pass med styrkeinriktning, gärna i kombination med kondition av något slag, är fortsatt mycket populärt t ex Skivstång Intervall eller Skivstång Spin. På koreografipassen dans, aerobics och step har trycket varit fortsatt stabilt. Mer jympa i jympan konceptet slog igenom med buller och bång och alla ledare gick utbildning under våren Indoor Walking Under året var 16 pass/vecka på schemat Indoor Walking. En ökning med 3 pass från Trycket har varit högt, speciellt i början av året då många extrapass sattes in. Dock inte ett så högt tryck så vi inte kunnat erbjuda våra medlemmar plats på passen. Precis som 2011 har vi utbildat 6 nya ledare. De stora diskussionsämnena I IWgruppen har under 2012 varit ventilation och musikutrustning. Gym Det verkar inte finnas någon gräns för gymmets popularitet. Gymmet hade inpasseringar 2012, en ökning med 18,6 % jämfört med förra året. Vi gör allt för att möta efterfrågan. Totalt har 30 instruktörer varit aktiva under året. Vi utbildade tio nya gyminstruktörer under året och tre gick fortbildningar i kettlebellsträning eller TRX. Ännu fler konditionsmaskiner, bland annat löparband har köpts in till både Kvarnen och Öster. Funktionell träning har fått ytterligare fokus och mer utrustning för det ändamålet har köpts in. Vi har även med framgång fortsatt med Kettlebells och TRX-band som temapass. Vi har under året testat Virtual Trainer, ett interaktivt självhjälpmedel för att hitta övningar i gymmet och se filmer på gruppträningspass. Utnyttjandet var inte tillräckligt stort i förhållande till kostnaden varför avtalet sades upp. Statistik Det totala antalet träningsbesök under året har ökat från Från år 2011 till under En ökning med ca 14 %! Saknas i statistiken gör I3, med cirka träningsbesök under året. Sommarjympan i Baronbackarna, Varberga och Skytteparken hade ca besökare och uteträningen i Karlslund lockade c:a 550 besökare. I diagrammet nedan kan man utläsa hur många träningsbesöken fördelade sig på respektive träningsform. Antal träningsbesök per år LUF gruppen LUF-gruppen består nu av 32 aktiva Luf:are och 5 vilande. Sommarträning 2012 Många uppskattade vår sedvanliga tradition med Utejympa i Skytteparken under nio sommarveckor. Den pågick från vecka 24 till 32, varje tisdag och torsdag kl Genom ett fortsatt samarbete med ÖBO erbjöds jympa på måndag kl i Baronbackarna. En nyhet för 2012 var utejympan vid Varbergabadet onsdagar kl under veckorna På dessa båda ställen inleddes passen med ca 15 minuter Rörisjympa för de yngre deltagarna. Mycket uppskattat även av de vuxna. Utöver utejympan kördes såväl cross som jogging i Karlsund v Antidopningsarbete Vi är fortsatt aktiva inom antidopingarbetet. Antal dopingtester som genomfördes var fem och totalt 19 personer testades. Inga positiva fall konstaterades under Det lokala nätverket mot doping har haft ett antal möten och utbildning under parollen 100 % ren träning. Flera av gymmen samarbetade kring detta i en monter på Marknadsafton. Det har även erbjudits föreläsning mot doping med Mats Kardell, fd dopinganvändare. Gruppträning Gym Totalt Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

7 Fördelningen av korttyper (2-aktivitetskorten togs bort hösten 2010) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 aktivitet: 2 aktiviteter: 3 aktiviteter: Träningskort Under hela 2012 har vi haft korttyperna Träna Allt, Träna Gym och Träna Grupp. Giltighetstider för korten är 12 mån, 6 mån, 3 mån. Klippkortsvarianterna finns kvar och samtliga är bokningsbara. Vår ambition är att styra medlemmarna mot så kompletta och allsidiga kort som möjligt. Ju fler som har Träna Allt kort, dess då större chans är att alla får träna även om det är fullt på favoritpasset. För tillfället är det 42 % av korten som säljs Träna Allt kort. Hur försäljningen av kort har fördelats över tid kan man utläsa i diagrammet ovan Ur Friskispressen styrka är hett i höst I höstas presenteras ett antal nyheter på schemat. Lite tuffare träning med mycket styrka vinner terräng. Station senior Ett jympapass med extra träning för styrka och stabilitet, ett 75 minuter långt pass som rymmer både jympans allroundträning och extra styrke- och stabilitetsträning. Styrkeövningarna tränas i stationer, ofta med redskap som gummiband, hantlar och brädor. Station senior rymmer träning och gemenskap. Under stationsträningen tränar vi i små grupper och peppar varandra. Ledaren visar och instruerar och du kan anpassa övningarna efter ork och förmåga. Cirkelgym X Ett extra tufft och intensivt pass med hög gruppkänsla. Vi tränar både i maskiner och i stationer, med eller utan redskap. Cirkelgym X är ett pass där du verkligen har möjlighet att utmana dig själv. Du ska vara träningsvan och ha erfarenhet från vanligt Cirkelgym innan du testar Cirkelgym X. HIT Detta är vår tuffaste träning. HIT är ett pass med hög intensitet rakt igenom och där du känner igen moment både från klassik fysträning till hårda intervallpass. Alla dina fysiska kvaliteter utmanas, med betoning på uthållighet inom styrka och kondition, spänst, explosivitet och snabbhet. Passet är uppbyggt i fyra zoner. I varje zon utför du tre olika övningar i så många varv, loopar du hinner. Tempot är högt och vissa övningar bygger på redskap som kettlebells, skivstänger, medicinbollar, hopphäckar. HIT är rejält tuff träning, men du tävlar mot dig själv och du har gruppen och ledaren som stöd. Du ska vara tränad, van att jobba med redskap och gilla att utmana dina gränser. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 7

8 Häng med så berättar vi Vad har hänt under 2012? Personal och funktionärer Personal I verksamhetsplanen står att vi skall ha 0,7 anställd per 1000 medlemmar. Med de 11,75 tjänster som vi haft under senare delen av året så uppnår vi faktiskt målet med viss marginal och landar på 0,75 per 1000 medlemmar. En förklaring är att vi haft en projektanställning för lokalarbeten sedan i maj som vi i årsskiftet kunde permanenta som en fastighetsteknikertjänst. I receptionen valde Ylva Lillhager att gå vidare till nya utmaningar. Elin Axelsson ersatte henne. Ytterligare en ny medarbetare, Lotten Hansson, vikarierar för Emma Runesson då hon är mammaledig. Receptionisterna har under året ansvarat för en större del av värdutbildningen för receptionsvärdar för att lära känna och skapa en större gemenskap mellan anställda receptionister och receptionsvärdar. Receptionisterna har även deltagit på våra rekryteringsdagar för värdar. Kanslipersonalen och reception består sin helhet av ett skönt, komplett gäng med relevant kompetens och stort engagemang för sina uppdrag. Dessa har under året varit: Kansliet har bemannats enligt följande: Helena Tranquist,verksamhetschef (100 %) Anneli Lundholm, träningsansvariggruppträning (100 %) Sofia Danielsson, träningsansvarig- IW, lokal- och miljöansvarig (85 %) André Höglund, träningsansvariggym (100 %) Lovisa Elfving, marknads- och eventkoordinator (100 %) Susanne Larsson, funktionärskoordinator (100 %) Håkan Lindahl, receptionschef (100 %) Kristin Åhman, ekonomiansvarig (100 %) Jonas Sundberg, fastighetstekniker (projektanställd 100% från maj) Våra receptionister som arbetar vardera 75 % består av följande stab; Linda Pettersson (främst Kvarnen) Emma Runesson (främst Öster), mammaledig Lotten Hansson, (främst Öster), vikarie för Emma Ylva Lillhager (främst Kvarnen), slutade 31 mars 2012 Elin Axelsson (främst Kvarnen), började 1 april 2012 Funktionärer Friskis&Svettis Örebro hade vid årets slut 295 funktionärer. Ett härligt engagerat funktionärsgäng som bidrar till rörelseglädje och lustfylld träning. Funktionärerna har under året varit uppdelade i mindre grupper utifrån intensitet eller funktion i föreningen. Varje grupp har haft en sammankallande som kallat till gruppträffar under året. Några funktionärer har även ett funktionsuppdrag specifika och avgränsade uppdrag med extra ansvar för en viss funktion i föreningen. Följande funktionsuppdrag har funnits under året: musik/teknik, kläder, husfru, hustomte, husnisse, spinservice, gym- och IW-service, funktionelltgruppen samt hemsidan. Träningsåret våren-12 Vi fortsatte under våren 2012 att jobba med Träningsåret som inspiration för alla funkisar. Ett internt aktivitetsår med syftet att Friskis&Svettis Örebro ska bli ännu bättre på att leverera träning av hög kvalitet vid varje träningstillfälle. Totalt genomfördes 16 utbildningstillfällen och 277 funktionärer deltog i de olika aktiviteterna. Värderingsåret det nya fokusåret från hösten Värderingssåret är ett internt fokusår som syftar till att lyfta och levandegöra Friskis&Svettis värderingar och ledstjärnor för att stärka vi-känslan i föreningen. Värderingsåret ingår i funktionärsuppdraget som fortbildning där alla funktionärer förväntas delta. Vi sparkade igång Värderingsåret med en funkisdag den 8/9 Vita dagen. På Vita dagen hade vi besök av en representant från Friskis&Svettis Riks och tillsammans jobbade funktionärer, personal och styrelse kring värderingarna. Vita dagen avslutades på kvällen med mat och underhållning på restaurang Svalan. I november var 120 funktionärer på Svettisdagarna -12 i Kista för att inspireras och ha trevligt tillsammans med funktionärer från andra Friskisföreningar. Speciellt med årets Svettisdagar var att de riktade sig till ALLA funktionärer och temat var Unleash. En helg fylld med träning, föreläsningar, inspiration och festligheter. Årets sista stora funktionärstillställning var det traditionella Julminglet på restaurang Norrtull med 140 Kansliet Sofia, André, Lovisa, Susanne, Helena, Håkan, Kristin, Anneli. 8 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

9 funktionärer som träffades och njöt av gemenskap, god mat och underhållning. Styrelsens tomtenissar delade ut årets julklapp bärbara högtalare och godis. Värdträffar Inför terminsstart januari och augusti genomfördes de regelbundna träffarna för receptionsvärdar, där nya och förändrade rutiner gås igenom. Trivselvärdsgruppen har träffats både under våren och hösten för att diskutera funktionärsuppdraget och dela med sig av sina erfarenheter. Under våren träffades receptionsgruppen för att diskutera igenom sin värdroll och rutiner. Under hösten bjöds receptionsoch trivselvärdar in till en mycket uppskattad föreläsning/workshop av Anna Östlund, i ämnet kommunikation. varför vi gör som vi gör Friskis&Svettis har 12 värderingar som ledare, instruktörer, värdar, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. Under hösten -12 och våren -13 har vi ett internt fokusår i funktionärskåren då vi lyfter värderingarna extra mycket. Förhoppningsvis gör värderingarna skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör. VÄRDERING: Träning ska utveckla hela människan. Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. Alla värderingar hittar du på orebro.friskissvettis.se. Funktionärsenkät Varje höst genomför vi en enkätundersökning bland funktionärerna. Enkäten skickades i år ut i oktober till 285 funktionärer och vi hade en svarsfrekvens på 77,5%. Enkäten visade att funktionärerna trivs och är stolta att vara funktionärer i Friskis&Svettis Örebro. Utifrån en samlad bedömning av hur funktionärerna trivs fick vi fram årets nöjdhetsindex, 86,47%. Enkäten gav även tips på utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med under Värderingsåret. Rekrytering av funktionärer Rekrytering av nya funktionärer (värdar, ledare/instruktörer) gjordes två gånger under året, en gång på våren och en på hösten. 114 personer totalt kom till våra informationskvällar där vi berättade om vad det innebär att vara funktionär i Friskis&Svettis Örebro. Funktionärsuttagningarna resulterade i 60 nya funktionärer under året med fördelningen: 27 nya värdar och 33 nya ledare och instruktörer. Som ett led i utbildningen och introduktionen i föreningen bjuder vi in alla nyutbildade funktionärer till en VIP-kväll. Kvällen bjuder på mat och bubbel - en avslappnad och trevlig kväll för att lära känna varandra och föreningen bättre. bas-ledaren lotten hansson Ålder: 25 år Aktuell som: Nykläckt basledare våren -12. Jobbar som: Dansbandssångerska i Pure Divine och busschaufför för turnébussen. Hobby: Inredning och skogspromenader. Utmaning: Få folk att le och ha kul på passet. Det är svårt ibland för de är så koncentrerade. Dans-ledarna funkigt Micke och Liselott gillar många dansstilar men favoriten är street. Musikvideor och klipp på youtube inspirerar. hit-ledaren ebro var Friskis&Svettis Ör rening under hösten testfö r dä ledarnas för nya upplägget visuell guidning blir mer Namn: Dan Tran. Ålder: 30 år. Det bästa med HIT: Det är en riktig genomkörare för musklerna, men framför allt för hjärtat Favoritmuskel: Coremusklerna. Favoritövning: Burpees. Musik: Tuff musik som får en att ta i, från pop till hårdrock. Träningsmotto: Bästa träningen är den som blir av. barn-ledaren Namn: Elin Ronnheden. Ålder: 25 år. Det bästa med träningsskolan: Att få se och ta del av barnens energi, nyfikenhet och vilja att lära sig. Roligast hittills: Dans. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 9

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

20% på kort Missa inte vår Jubileums kampanj. Pigg och massor av energi - 2012 Vårens nyheter Vi firar vårt 20 års jubileum

20% på kort Missa inte vår Jubileums kampanj. Pigg och massor av energi - 2012 Vårens nyheter Vi firar vårt 20 års jubileum Hela denna bilaga är en annons från Motionspalatset 20% på kort Missa inte vår Jubileums kampanj Pigg och massor av energi - 2012 Vårens nyheter Vi firar vårt 20 års jubileum Rabatter & erbjudande Vinn

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer