Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45"

Transkript

1 4 juni 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Första fasta jobbet för Eva, 45 Sid 5 Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Sid 3

2 OPINION Enade vi stå - söndrade vi falla! D et regnar ingen manna från himlen! Vi måste ha klart för oss att vi inte får bättre löner och arbetsvillkor för våra blåa ögons skull. Ända sedan 1800-talets slut har arbetare, via sina fackliga organisationer, fått kämpa för bättre villkor. Så är det i dag och så kommer det att vara i framtiden. Samtidigt som facken, och då inte minst Kommunal, när det gäller vår viktigaste uppgift löneförhandlingarna under de senaste åren haft stora framgångar har ändå medlemmar lämnat sina fackföreningar. Och dubbelt så många a-kassan. Till stor del beror det minskade medlemantalet på alliansregeringens antifackliga politik. Den kraftiga höjningen av a-kassan, den slopade avdragsrätten för fackavgiften och de försämrade villkoren har gjort att många av ekonomiska skäl lämnat facket. Men vi måste också rannsaka oss själva. Argumenten för fackligt medlemskap är i dag sannolikt starkare än någonsin. Men lyckas vi inte nå ut med de goda argumenten, så hjälper det inte hur goda de än är. Med facit i hand tvingas vi konstatera att vi inte varit tillräckligt bra på detta. Facklig medvetenhet uppstår inte av sig själv. Den måste byggas upp genom oavbruten agitation och aktiv medlemsvärvning. Vår styrka bygger nämligen till största delen på aktiva medlemmar ute på arbetsplatserna. På dig och mig och alla andra kommunalare. Under de senaste tio åren har reallönerna ökat i Sverige med ungefär två procent per år. Detta är unikt och inget annat land i Europa har haft en så stadig och långvarig reallöneökning. Vi behöver alltså inte skämmas över vad vi åstadkommit! Men ändå står tals arbetare utanför facket. För att få dessa att inse värdet av fackligt medlemskap måste vi bli ännu tydligare och aktivare i vår argumentation. Närvaro, tillgänglighet och tydlighet är grundstenarna i fackligt organisationsarbete. Här måste, och ska, vi bli bättre. Vi måste hitta arbetsformer som leder till och visar på att det ska vara självklart att vara med i facket. LEDARE juni 2008 Jag är övertygad om att vi ska klara detta. Du och jag och alla andra fackligt engagerade kommunalare tillsammans. Men då måste vi i betydligt större omfattning få igång den fackliga diskussionen ute på arbetsplatserna. Få människor att tänka efter. Att inse att vi inte får någonting av sig självt. Vår styrka har alltid varit och kommer att förbli att vi är många. Att vi kan sätta kraft bakom våra argument. Och att vi verkligen har argumenten. Vi måste prata om hur det ser ut i samhället i dag och vad som håller på att hända. Men också argumentera för fackligt medlemskap. Och argumenten är starkare än någonsin. Fackföreningsavgiften är säkerligen den billigaste försäkring man kan skaffa sig. För några hundralappar i månaden är medlemmarna garanterade del i löneutvecklingen, anställningsskydd och framtida pension. Till detta kommer försäkringar och rätten till stöd och hjälp om det händer något på jobbet. Men vi måste som sagt nå ut med allt detta. Jag garanterar att vi från avdelningen ska göra allt som står i vår makt för att lyckas. Men vi behöver också din hjälp. Tillsammans är vi starka. Eller som det så vist beskrivs i den gamla parollen; enade vi stå, söndrade vi falla. Slutligen vill jag önska alla medlemmar i Kommunal och era familjer en riktigt skön och avkopplande s e m e s t e r. Och glöm inte att ägna alla era kamrater som arbetar och håller igång välfärden i Sverige en tanke medan ni ligger i hängmattan. Utan kommunalare stannar Sverige! Anders Hagberg, ordförande Kommunal Väst Jämlikheten blir bättre och bättre LO har kommit betydligt längre med jämlikheten än arbetsgivarsidan. Vid den nyligen avslutade LO-kongressen var 124 av ombuden kvinnor och 176 män. Av ombuden som kom från Kommunal var 65 kvinnor och 43 män. I båda exemplen är kvinnorna något underrepresenterade, men jämfört med hur det ser ut i samhället i övrigt har facket kommit långt. Miljarder till unga - men vad händer vid privatisering? Av Svenska Spels vinst på drygt fem miljarder delas 1,4 miljarder ut till idrottsrörelsen och 200 miljoner till andra folkrörelser för att användas i deras lokala barn- och ungdomsverksamheter. Undrar hur många kronor det blir till dessa grupper om regeringen lyckas driva igenom sin planerade privatisering av Svenska Spel? Allt annat är bättre S - regering, s-mp-koalition eller s-v-mp-regering? Di s k u s s i o n e r- na går just nu heta om alternativen inför nästa riksdagsval. Inget kan i alla fall bli sämre än vad vi har idag! för dig som sommarjobbar Erf a renheter från tidigare somrar visar att ungdomar som sommarjobbar allt för ofta inte får den lön de är berättigade till och att arbetsmarknadens lagar och regler inte följs. Därför kommer LO också i år att ha en telefonjour dit ungdomar kan ringa om de får problem eller har frågor kring aktuella avtal. Telefonnumret är Gamla och nya lönen I stora annonskampanjer har moderaterna nyligen bland annat beskrivit gamla och nya lönen. I annonserna påstås att vi tack va re det så kallade löneavdraget får 1000 kronor mer i plånboken, Lögn! Vad moderaterna har glömt är att man tar tillbaka en stor del av pengarna genom höjd a-kassa som går direkt till statskassan och slopad avdragsrätt för fackavgift. Skulle man dessutom råka bli sjuk eller arbetslös blir det ett rejält minus. H Ö G E R h ö r n e t S t ä d n i n g s o m s t ä d n i n g? A l l i a n s regeringen har stoppat det tidigare statsbidraget på 15 miljoner för strandstädning längs Bohuskusten. Men visst kan vi väl stå ut med lite skit längs klippor och stränder när vi vet att regeringen i stället satsar dessa pengar på subve n t i o n e r a d städning och annan service hemma hos välbärgade personer som har råd med hushållsnära tjänster. Redaktionen önskar alla läsare en riktigt härlig sommar! Redaktion och annonser: Vegagatan 27, Göteborg. Telefon: Fax: e-post: Ansvarig utgivare: Anders Hagberg. Tryck: STC, Vällingby Manusstopp nr 5: 29 augusti Utkommer: 9 september Carina Hult Stig Andersson Sölvi Brädefors Eddie Backman 2 Kommunal Väst medlemstidning Juni 2008

3 Undersköterska - inget för unga i Bohuslän Det blev inte tillräckligt med elever för att Gullmarsgymnasiet i Lysekil skulle kunna genomföra sitt omvårdnadsprogram i år. Skolchefen Roland Mattsson och Kommunals ordförande Lise-Lotte Arvidsson i Sotenäs är överens om varför; löner och anställningsvillkor är för dåliga för att eleverna ska lockas av undersköterskeyrket. Endast fem ungdomar som lämnar grundskolan i Sotenäs och Lysekils kommuner vill utbilda sig till undersköterskor. Därmed tvingas Gullmarsgymnasiet ställa in utbildningen vid omvårdnadsprogrammet. Skolledningen och Kommunal är överens om varför det blivit så här. För få heltidstjänster, för få fasta tjänster och för låga löner är orsakerna till att vårdyrket inte längre attraherar ungdomar. Från att i många år kunnat fylla en klass med 24 elever har antalet under senare år snabbt minskat. Förra året startade man en klass med sex elever. I år sökte sju elever, varav fem var behöriga. -Det finns tyvärr inte ekonomiska förutsättningar att ha en klass med bara fem elever, säger Roland Mattsson, förvaltningschef för gymnasieskolan i Lysekil och Sotenäs. Roland Mattsson har dock klart för sig varför det blivit så här. -Vårdyrkena är helt enkelt inte attraktiva för ungdomarna. De följer med i den allmänna debatten och är väl medvetna om vad som kommer att erbjudas när de är klara med sin treåriga gymnasieutbildning. -Deltidsjobb, timanställning eller vikariat med en låg lön är inget som attraherar. Istället väljer man andra utbildningar och yrken med fasta jobb och högre lön. Lise-Lotte Arvidsson, ordförande i Kommunals sektion i Sotenäs, har samma syn på problematiken. -Varför skulle man välja en utbildning där man vet att risken är stor för att man inte kan försörja sig på sitt jobb när man är färdig? Och istället för en utveckling till det bättre tvingas Lise-Lotte Arvidsson konstaterar att timanställningar och vikariat ökar i den egna kommunen, samtidigt som de fasta tjänsterna inom äldreomsorgen minskar. -Under de två senaste åren har vi fått åtta färre tillsvid a reanställningar inom äldreomsorgen samtidigt som timanställningarna ökat från motsvarande 46 årsarbetare till 60. MEN DET ÄR INTE bara bristen på heltidstjänster och osäkerheten med timanställningar som avskräcker. -Arbetstiderna har också blivit klart sämre, säger Lise- Lotte Arvidsson. Nu tvingas man jobba varannan helg mot tidigare var tredje eller var fjärde. Och även om vi lyckats få ganska bra löneökningar i de senaste löneförhandlingarna så ligger lönerna fortfarande lågt jämfört med de flesta andra jämförbara yrken. -Allt sammantaget gör att ungdomarna hellre söker sig till andra utbildningar och yrken. Jag har själva arbetat hela mitt yrkesverksamma liv inom äldreomsorgen och älskar mitt jobb, men jag har förståelse för att ungdomarna väljer som de gör. -Ska det bli någon ändring måste kommunerna radikalt ändra på hur de behandlar sina anställda inom omsorgen. Fler heltider och tillsvidareanställningar och höjda löner är ett måste för att locka unga människor till att utbilda sig till undersköterskor. -Gör man ingenting kommer hela äldreomsorgen att kollapsa! Även i Lysekils kommun går utvecklingen stick i stäv mot vad som krävs för att locka ungdomar till vårdyrket. Här har andelen heltidstjänster inom äldreomsorgen minskat under senare år. Från 2005 till 2006 var minskningen fem procent och från 2006 till procent. -Man måste ju kunna leva på sin lön, säger Siv Linnér, ordförande i Kommunal Lysekil. - Har man inget fast jobb är det till exempel nästan omöjligt att hyra en lägenhet. Både Lise-Lotte Arvidsson och Siv Linnér menar att kommunerna nu måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler heltider och tillsvidareanställningar. -Det här är frågor som Kommunal drivit hårt, både centralt och ute i kommunerna, under många år, säger Lise-Lotte Arvidsson. Men hittills har gehöret varit under all kritik. -Om de struntar i sina anställda borde de väl i alla fall ta sitt ansvar för att äldreomsorgen ska fungera. Får vi inte snart in nya och utbildade medarbetare kommer hela äldreomsorgen att kollapsa! De fem ungdomar i Sotenäs och Lysekil som sökt och är behöriga till omvård n a d s p rogrammet kommer nu att erbjudas lärlingsplatser. Det innebär att de under tre år läser teoretiska ämnen halva tiden och praktiserar inom äldreomsorgen den andra halvan. Den teoretiska delen får de göra i klasser med annan inriktning. Stig A n d e r s s o n Kommunal Väst medlemstidning Juni

4 Så luras du tro att du sorterar dina sopor! Sorterar du kompost och sopor i svarta och gröna soptunnor som skyltarna anger på Göteborgs kyrkogårdar? I så fall är du grundlurad! Innehållet från samtliga tunnor töms i en container och skickas till förbränning. På de olika kyrkogårdarna i Göteborg finns cirka 500 soptunnor. Hälften gröna med skylten; Kompost, växter, löv, granris och jord och hälften svarta med skylten; Sopor, krukor, burkar, plast och övrigt. Men när tunnorna är fulla töms de ändå i samma container som skickas till förbränning. -Vi började med sortering för några år sedan, men vi tyckte att det blev för komplicerat, säger distriktschef Rolf Bergström på kyrk o g å rd s f ö rvaltningen i Göteborg. Vi fick det aldrig riktig att fungera. Men som det är i dag lurar ni ju besökarna att sortera och inger dem tron att de bidrar till att minska sopberget. -Vi är ju inte precis stolta över att vi inte klarar av sorteringen, Jag får kanske ta en funderare på om vi ska ta bort skyltarna, säger Rolf Bergström. Men man vet ju inte hur det blir om något år, kanske hittar vi bra arbetsformer för att klara sorteringen. Kommunal Väst har pratat med flera kyrkogårdsarbetare på olika kyrkogårdar i Göteborg. Enligt dem skulle det inte vara särskilt komplicerat att ta till vara det komposterbara avfallet. -Det handlar ju bara om att ledningen ser till att avsätta de arbetstimmar det tar att separera soporna. Det är inte alls komplicerat. Vi utför gärna det jobbet, allra helst som man känner att man också gör en insats för miljön. Stig A n d e r s s o n Nya löner för brandmän Närmare 3000 kronors lönehöjning under 2 år för brandmän med medellång erfarenhet. Det blev utfallet när Räddningstjänsten i Storgöteborg som sisten ut slöt lokala löneavtal i maj. Låglönepotter har lyft de sämst betalda bland övrig personal över kronors strecket. Individuella löner är en annan nyhet i avtalet. Lönerna för kommunalare inom Räddningstjänsten i St o r- göteborg (RSG) är nu klara. Brandmännen, som följer Räddningstjänsten i storgöteborg tillhör de sista som slutit avtal med sina kommunalare. Nya löner betalas ut i juni och retroaktiva löner i juli och det lär bli en och annan glad överraskning. Grönt för kompost och svart för sopor. Så uppmanas du sortera avfallet när besöker Göteborgs kyrkogårdar. Men du blir grundlurad. Allt töms i samma container och skickas till förbränning. huvudöverenskommelsen mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, har i ett lokalt avtal nu kommit överens med arbetsgivaren om 2008 och 2009 års löner. Avtalet slöts i maj och berör 350 brandmän och 150 övrig personal. Brandmän med längst fyra års erfarenhet får 1400 kronor i lönepåslag från och med den förste januari. Brandmän med 4-8 år i yrket får kronor mer i månaden. Mer än åtta års erfarenhet ger kronors höjning medan 12 års erfarenhet ger 1300 kronors höjning. I genomsnitt höjs lönerna därmed med 1800 kronor för brandmän under 2008, som egentligen också innehåller 2007 års ökning inbakad. Medellönen för en brandman inom RSG är 2008 på kronor, risktillägg och OB-ersättning ej inräknad. Från och med den 1 april 2009 höjs sedan lönerna ytt e r l i g a re i genomsnitt 740 kro n o r. Då kommer också för första gången individuella löner att sättas och ett arbete ska inledas där brandmännen ska få vara med och bestämma lönekriterier. Nivån på olika risktillägg ligger still under avtalsperioden medan brandmännen från den 1 juli i år enligt det nya kollektivavtalet kan räkna med höjt OB-tillägg med 11 procent, vilket motsvarar ytterligare 300 kronor i månaden. -Ett jättebra avtal. Äntligen har löneförhandlingarna givit lite grand i plånboken, med OB-ersättningen inräknad runt kronor mer på två år. Vi strävar alltid efter att hamna så högt som möjligt, men det här är ett bra utfall. De flesta av medlemmarna verkar också nöjda, säger Rolf Petersson, Kommunals sektion på Räddningstjänsten i Storgöteborg. En del av förklaringen till det goda utfallet är enligt f ö r h a n d l a re Odd Andersson en kompensation för att den tidigare lönestegen, som gav mer till äldre och mindre till yngre, nu tagits bort. Ett bra avtal är viktig för framtidens medlemsrekrytering, menar Odd Andersson. - Det här kollektivavtalet bådar gott för framtiden, jag märker en allt bättre attityd till Kommunal bland nya unga brandmän, det finns en positiv stämning. Kvinnopotten går inom RSG till yrk e s g ruppen stationsvärdinnor, vilka får 400 kronor extra i lönekuvertet utöver de 1400 som genererades av i huvudavtalet. Ökningen innebär att alla värdinnor, vars arbetsuppgifter i första hand är lokalvård, nu ligger över kronor. Övrig personal på RSG som går på Kommunals avtalsområden, närmare 150 tekniker, mekaniker, IT- p e r- sonal och styrk e l e d a re / i n s a t s l e d a re har också fått nya löner, generellt runt Sölvi Brädefors 4 Kommunal Väst medlemstidning Juni 2008

5 F Ö R S TA FA S TA JOBBET - och nu kan Eva, 45, planera för framtiden Den 23 augusti 2007 är en speciell dag för Eva Henriksson. Då började hon arbeta på en fast anställning för första gången i sitt liv. - Äntligen kan jag planera mitt liv och min ekonomi på ett vettigt sätt, säger Eva som är 45 år ung. Eva Henriksson är en helt vanlig kvinna, född och uppvuxen i Kortedala där hon fortfarande bor kvar. Hon har två vuxna barn och en nära relation med en man, men vill inte vara sambo för hon trivs med att sköta sig själv. Eva planerar att ta dykcertifikat, men annars är hennes främsta intressen musik och böcker. - Jag lyssnar på allt utom jazz och går mycket på konserter. Har sparat alla biljetter sedan första konserten när jag var 14 år. Det var Status Quo och biljetten kostade 45 kronor. Det kan man jämföra med St o n e s k o n s e rten förra året där biljetten kostade över 1000 kro n o r. Och dom var inte ens bra den här gången När det gäller teater, filmer och böcker är hon allätare och finsmakare. När det gäller både böcker och film föredrar hon fakta och dokumentär. - Jag gillar till exempel inte dum-tv med knasiga dokusåpor, serier och liknande. Människor ska inte kasta bort sin tid med att titta på sånt skräp, dom borde titta på d o k u m e n t ä rfilmer från Tibet istället. Ma n måste veta vad som händer i världen och samhället. Det som kanske är lite ovanligt med Eva är att hon inte förrän nyligen fått sitt livs första fasta anställning. Tidigare har hon hittills varvat olika studier med arbetslöshet, sjukskrivning, vikariat och timanställningar som exempelvis personlig assistent och lärarassistent. - Jag har väl kanske inte riktigt vetat vad jag ville bli när jag blev stor, skrattar Eva. Man har sökt sig fram. Men det har ofta varit jobbigt att inte ha fast jobb och att aldrig kunna planera något FICK EVA praktik på Returhuset i Bergsjön och det blev starten på ett annat liv med heltidsjobb, arbetskamrater, regelbunden inkomst och rutiner. - Jag fick köra ut fruktkorgar till olika arbetsplatser i Göteborg och trivdes bra. Jag tycker om att träffa folk och få sköta mig själv. Efter ett tag flyttades hon över till liknande ve rksamhet på Gro g runden och fick samtidigt utökat ansvarsområde. - Jag skötte allt från att ta emot beställningar, sköta leveranserna och fakturera. Dessutom arbetade jag med olika städuppgifter, bland annat städade vi Bergsjöbadet och skötte planteringar på Kortedala Torg. - Jag var glad att jag fick chansen, men det fanns en del negativt också. Bland annat var vi som jobbade på Gro g runden anställda i perioder, man visste aldrig hur länge. Dessutom hade inte våra löner justerats på flera år. Och man måste ju ha råd att jobba, mjölken kostar lika mycket för mig som för cheferna. - Så jag gick till Gerda på Kommunals sektion i Bergsjön, hon begärde löneförhandling och efter det fick vi lönehöjning och dessutom re t roaktiv löneutbetalning. Det kändes bra. NU BÖRJADE EVA känna att det var dags att gå vidare till ett riktigt jobb. Hon sökte en tjänst som städledare, men jobbet gick till en annan kvinna. Däremot fick Eva ö ve rta denna kvinnas tjänst på SDF Be r g- sjöns enhet för driftservice. En fast tjänst som hon började den 23 augusti förra åre t. - Det är mitt första riktiga jobb med en vanlig anställning! Lönen är bättre, jag får bättre semestervillkor och jag kan planera mitt liv precis som alla andra. I år kan jag för första gången ta riktig semester. Ja g drömmer om att nångång kunna åka till Thailand och dyka. Men då måste jag först ta dykcertifikat. Eva är mycket nöjd med jobbet och hittills är chefen också nöjd. Arbetet innebär att hon kör ut internpost ungefär halva dagen och resten av tiden ska hon sköta enhetens personalrapportering. - Allt är nytt ännu och jag vet inte hur jobbet kommer att utvecklas. Men nu har jag ju möjlighet att så småningom kanske söka andra jobb inom förvaltningen. - Grogrunden har varit bra för mig. Det blev en inkörsport i arbetslivet. Sj ä l va idén är väldigt bra, men jag kan kanske tycka att man ibland känner sig utnyttjad som billig arbetskraft. Men det är trots allt jättebra att arbetslösa människor får chans att visa vad de kan. Alla är värda en andra chans! Carina Hult - Jag har väl kanske inte riktigt vetat vad jag ville göra när jag blir stor, säger Eva. Man har sökt sig fram. Men nu känns det bra att ha fått fast jobb och kunna planera för framtiden! Fakta Vad är Returhuset? Returhuset drivs av SDF Bergsjön i Göteborg och kan erbjuda praktikplatser till den som är arbetslös men vill lära sig något nytt. Man arbetar i mindre arbetslag med olika verksamheter som till exempel försäljning på loppmarknaden Skrot och Korn, tillverkning av träprodukter i Gröna Snickeriet, allehanda trädgårdsarbete, inklusive tillverkning av korgar, amplar, staket och så vidare, i Trädgårdsgruppen, bageri och servering på Ekocaféet och olika textilarbeten i Idé- och textilverkstaden. Vad är Grogrunden? Grogrunden är ett organisationskooperativ som bildades i Bergsjön 2001 som ett samarbete mellan Fa m i l j e b o s t ä d e r, Studiefrämjandet och Kooperativ Konsult. Gro g runden ve rkar för att öka kontaktnätet mellan arbetslösa och arbetsgivare, bland annat genom uppdragsanställningar. Man vänder sig till alla som, oavsett anledning, har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Anställningarna varierar mellan heltidsanställningar till kortare uppdrag på deltid och flertalet anställda är berättigade till stöd från Arbetsförmedlingen, allt ifrån rekryteringsstöd till lönebidrag. Grogrunden verkar i hela Bergsjön och är nära knutet till Returhuset. Exempel på verksamheter är frakt- och budservice, grön miljöservice och vaktmästar- och kontorstjänster. Kommunal Väst medlemstidning Juni

6 Anders Hagberg: En av dom viktigaste L O - KO N G R E S S E R NA En av de viktigare LO-kongresserna där de 15 förbunden enades om gemensamma ståndpunkter i bland annat EU-frågan. Så sammanfattar Anders Hagberg, ordförande för Kommunal Väst, LO-kongressen i Stockholm som avslutades i början av juni. 6 Kommunal Väst medlemstidning Juni Jag tycker att det var en lättsam stämning även om det var tuffa diskussioner, säger Anders Hagberg (sittande till vänster) som ledde Bertil Andersson, Mikael Hansson, Anette Brattberg, Lisa Svedestad, Kerstin Billmark, Malin Servin, Monica Bohag, Mona Haugland och Tanja Josic från Kommunal Väst, under LO-kongressen. Hur känns det efter fem dagars kongressande med dagar fullmatade med debatter, seminarier, möten och manifestationer? -Man är rätt slut. Huvudet är fullmatat, snurrar lätt och man är väldigt trött. Vi har startat halv nio varje morgon, även söndag, och slutat sent. På måndagen lämnade vi Folkets hus först Hur var stämningen på kongressen? -Jag tycker att det var en lättsam stämning, även om det var en del tuffa diskussioner. Det svävade ett allvar över mötet beroende på det rådande samhällsklimatet. Här spelade inte minst presidiet en viktig roll för att föra förhandlingarna framåt med glimten i ögat. Vår egen Eva Nilsson gjorde en fantastisk insats. Jag tror att man med rätta kan säga att den här kongressen var en av de viktigaste med tanke på den samhällsutveckling vi har idag med en borgerlig regering som inte vill ha en dialog i viktiga välfärdsfrågor. Ett exempel är den så kallade sjukförsäkringsreformen. Under kongressen genomfördes en demonstration mot beslutet där vi begärde att få träffa den ansvariga ministern Christina Husmark. Men hon ville inte träffa oss. Tio ombud representerade Kommunal Väst. Syntes någon i talarstolen? -Nej, det hade vi diskuterat innan. Kommunals representanter samlades varje morgon för att gå igenom dagens frågor och ha en sammanhållen linje i de viktiga frågorna. Diskussionerna var inte heller sådana att någon kände sig manad att gå upp i talarstolen spontant. Kommunals ombud var däremot aktiva i utskottsdiskussionerna. Där blev dialogen bättre än från en talarstol framför flera hundra ombud och det bidrog nog till den goda stämningen på kongressen. Vilka blev de viktigaste besluten ur Kommunals synpunkt? -De flesta frågorna angår ju alla förbunden, som beslutet om kvinnolönerna. Det gäller också beslutet om förslaget till EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, där det ju blev en stor debatt. Det är bra att LO nu beslutat om en hållning i frågan. Även om det finns olika läger, anser de flesta experterna att det nya fördraget gynnar LO:s grupper och är bättre än det gamla. Sedan vet vi inte vad som händer med domstolen, den som skeptikerna kritiserar för att hota den svenska modellen. Men vi kan inte isolera oss utan nu gäller det att spela på EU-planhalvan, framförallt genom att sätta press på den svenska regeringen, som säger sig värna den svenska modellen men i praktisk handling sällan visar det. Frågan om kvinnopotter blev inte den stridsfråga som många förväntade sig. Varför? - Jag tror att Metalls ordförande Stefan Löfven och Ylva Thörn har haft förhandskontakter och kommit fram till att vi inte löser detta genom att fajtas inom familjen. Därför blev kvinnopotter inte det sprängstoff som många, även jag, väntade sig. Men det har gällt att sluta leden. Nu gäller det att gå vidare från den grund som är lagd med beslutet att LO ska sträva efter jämställda löner. Hur ställde sig LO-kongressen till Kommunal Västs motioner om arbetsmiljön? -Merparten blev välvilligt behandlade. Antingen genom bifall eller genom att de blev besvarade på annat sätt. LO har tappat många medlemmar de senaste åren, vilket var det viktigaste beslutet för att vända trenden? -Jag vet inte om det finns ett enskilt beslut som var viktigare än de andra. Men det fanns en allmän diskussion om att det är viktigt att värva medlemmar och att vi syns på arbetsplatserna, vilket också Vanja Lu n d by - Wedin tog upp i sitt tal. Oc h ä ven om motionen om humorombudsman avslogs, så var nog alla överens om att det också är viktigt att LO inte är någon grå eminens utan kan förmedla att det är roligt att arbeta fackligt. Vi måste använda humor när vi informerar om och presenterar den fackliga organisationen. Vilket är det roligaste minnet från kongressen? -Det finns många goa minnen, men det som tog hela kongressen med storm var när kommunalaren Dan Gabrielsson bröt ut i en Elvislåt från talarstolen, det var enormt. Du skulle sett dina mediakollegor, jag tror aldrig de fått upp sina kameror så snabbt tidigare. Det var också något det pratades om mycket bland de utländska delegaterna. De var ovana vid att en LO - o rdförande och en presidieordförande spontant börjar dansa på scenen. Det var en höjdare! Sölvi Brädefors

7 En vecka på LO-kongressen Namn: Tanja Josic Bor: Göteborg Yrke: Undersköterska Ålder: 33 Familj: Ja. En underbar familj. Fritid: Alldeles för lite! Den tid jag har umgås jag med familj och vänner. Ser på TV: Det mesta, jag är en slötittare L ä s e r : Väldigt mycket, gärna faktaböcker men det kan vara skönt med lite chick-lit också mellan varven. Äter: Allt och gärna mycket Dricker: Inte whiskey Drömmer om: Jag drömmer inte ofta, men när jag drömmer är det inga mardrömmar i alla fall! Fredag Imorgon 6.42 bär det av till min första LO kongress. Det pirrar lite i magen men känner mig väl förberedd. Har läst igenom allt material som ska behandlas. Läst och läst, skummat igenom dom i alla fall. Känns mycket stort och viktigt, det är på kongressen man bestämmer riktlinjer för organisationens framtida arbete. Ser fram emot fem intressanta och innehållsrika dagar. Ha n n inte packa under dagen. Får en brilliant idé om att jag packar imorgon bitti, men kommer ändå inte i säng förrän halv ett. Är nog lite nervös inför morgondagen. Ko n- gressen är trots allt LOs högsta beslutande organ. Lördag Kastade mig över väckarklockan när den ringde Hur kunde jag komma på idén om att packa på morgonen? Dumt! Kommer i god tid iväg till centralen och möter upp dom andra ombuden från avdelning Väst. Tågresan går smärtfritt och jag läser igenom motionerna än en gång. Väl framme möts vi av ett sommarstockholm. Gatorna från centralen till Folkets hus var smyc k- ade med kongressens slogan och huvudparoll Världens bästa jobb. På LO-borgen vajade röda fanor och vi möttes av glada latinorytmer utanför kongresshallen. Fick en rysning igenom hela kroppen...känner mig viktigt. Det var en jättebra start på kongressen med underhållning och fantastiska tal av Vanja Lundby-Wedin. Under dagen beslutas formalia-dagordning, arbetsord n i n g, funktionärer, verksamhetsberättelsen. Skönt att få det avklarat. Imorgon kan kongressen börja på riktigt. Mötet avslutades Efter det var det dags för utskottsarbete inom fyra områden. Det var välfärd, internationellt, sysselsättning och arbetsliv. Jag hamnade i gruppen om sysselsättning. Det var bra för dem som hade åsikter men inte ville gå upp i talarstolen. De kunde göra sina röster hörda här på ett mer personligt sätt i en m i n d re gru p p. I kongressalen sitter ju 400 personer. Kv ä l- len tog inte slut där. Vi samlades och hyllade Salvador Allende 100 år: En kämpe för demokratin. Fick återigen en påminnelse om den fackliga kampen och en av historiens hjältar äntligen i säng. Söndag Dagen började med en halvtimmas förmöte med Kommunal, som gav praktisk information och strategiska planer återupptog vi förhandlingarna. Är glad att jag har kunskap om mötesteknik, annars hade jag känt mig vilse i pannkakan. Nu gick det fort och det gäller att hänga med, när och vad som ska beslutas. Idag blev även Wanja omvald till LO:s ordförande. Skönt att alla förbunden var enade. Man såg hur rörd och tacksam hon blev över att få förtroendet igen. Idag måste hon ha haft världens bästa jobb! Dagen var fylld av beslut om inkomna motioner, kongre s s r a p p o rt e r, förslag till nya stadgar och styrelsens förslag till politiska riktlinjer. Dagen gästtalare var Mona Sahlin. Hennes tal fylldes av solidaritet, kamp, rättvisa och frihet. Arbetarrörelsen det är partiet och facket tillsammans. På kvällen bjöd Ko m- munal alla sina ombud på middag. Jag orkade inte följa med, kände mig helt slut. På hotellet träffade jag några andra ombud, tog några öl och diskuterade dagen. Skönt att få prata med några ifrån andra förbund, se deras problem och hur dom jobbar. Jag fick en del förståelse för varför vissa motioner var skrivna. Med glimten i ögat kan jag säga att det föregår en del lobbyism på kongressen, även i hotellobbyns bar! Lät mig inte påverkas nerbäddad, tror att det kommer att bli en lång dag imorgon. Måndag Idag blev jag påmind om att det är sommar när jag gick till kongresshallen. Har inte ens tänkt på det, har helt och hållet varit uppslukad av kongressen. Skönt att jag kände mig utvilad och alert. Blev en lång dag fylld med intressanta diskussioner och debatter. Två av dom hetaste frågorna var ersättningsnivån i a-kassan, om den skulle vara 80 eller 90 procent, och frågan om den sve n s- ka arbetsmarknadsmodellen. Det här var viktiga och svåra frågor och frågan om arbetsmarknadsmodellen tog över två och en halvtimma att enas om. Men det är väl meningen med en kongre s s, att vi ska diskutera och debattera, för att sedan enas. Under dagen gästades vi av SSU:s ordförande Jytte Guteland. Gud vilken tjej. Ha r inte hört henne tala innan. Blev jätteimponerad och inspirerad. Hon höll ett fantastiskt tal med inlevelse och enkelhet. Önskade för en stund att jag var 15 år yngre så man kunde gå med i SSU avslutades mötet och jag tog en rask promenad till hotellet och i säng.världens bästa säng! Tisdag G å rdagen hade satt sina spår. Dagen var lång och spännande men uttömmande. Jag f ö r s ov mig till förmötet. Lite pinsamt, men klockan 9.00 var jag på plats. Ännu en dag med viktiga frågor. Frågor kring diskriminering, arbetsliv och välfärd fanns på d a g o rdningen. Frågan om ersättningen vid sjukdom och nivån på den, var det en bra diskussion om. Återigen handlade det om 80 eller 90 procent. Idag blev jag förbannad och frustrerad. Märkte tydligt delningen mellan Kommunal (kvinnodominerat förbund) och IF Metall (mansdominerat förbund) och att vissa frågor är genusdelade frågor - manligt och kvinnligt. Tyvärr blev Ko m- munals motion om mäns våld mot kvinnor avslagen. Me n vi fick ändå ett bra och genomtänkt uttalande att LO med kraft ska ve rka för att alla förbund arbetar mot våld i nära relationer. Efter dagens förhandlingar deltog vi i en demonstration om sjukförsäkringen - sabba inte sjukförsäkringen. Det var en häftig känsla när man stod där och dom flesta ombuden var uppstassade till tänderna, vissa hade till och med på sig balklänningar, inför kongressmiddagen på kvällen. Världens bästa fest är parollen som får stå för festen. Ungefär 1000 gäster, utsökt mat och dryck samt en underhållning som heter duga. Säger bara Magnus Ba r b a d o s Karlsson och Sonja Aldén. Onsdag Fortsatte där vi avslutade igår och höll på till Lite fritid innan vi tog tåget hem Försökte sova på tåget men kunde inte. Var i ett lyckorus över det jag hade varit med om. Satt och funderad på alla intryck och beslut. Är jättenöjd med min insats på kongressen trots att jag inte var uppe i talarstolen. Tacksam att avdelning Västs ombud tog hand om mig väl, förklarade om något var oklart och jag kände mig trygg. Dom här fem dagarna har varit intensiva och ibland tuffa. Me n jag känner mig stolt och tacksam att jag fick förtroendet att representera Kommunals medlemmar efter över en timmas försening med tåget, är jag utanför min port med ett stort leende på läpparna. Torsdag Uppe tidigt igen. Skulle träffa avdelningens handledarlag för att bland annat gå igenom utbildningar under året. Känner mig överkörd med en vält, har ont i halsen och i hela kroppen. Fick ringa och säga att jag inte kommer. Idag ska jag med min svaga kropp packa upp, tvätta och packa ner igen. För imorgon bitti åker jag med min syster och mamma till Serbien för att ta hand om min sjuka gamla farmor. Får hämta kraft i slogan världens bästa farmor! Kommunal Väst medlemstidning Juni

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Rickard tänder på julen

Rickard tänder på julen 7 Dec 2009 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Rickard tänder på julen Sid 26-27 Ansökte att få skjuta b i l j e t t k o n t r o l l a n t e r Sid 3 Regionens miss kostade

Läs mer

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare Nr 5 September 2006 Ett ri k t i g t h u n d g ö ra Sid 14 R Ö S TA PÅ SÖNDAG! Vi väljer mellan två helt skilda samhällen... Jan Sundberg ordförande Kommunal Väst L e d a re sid 2 Offentliga sektorn skall

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Conny värnar hyresrätten sidan 5 nr. 6 2006 Bilaga: Valextra Ledaren Löftena gäller inte dig Det är mycket som står på spel för oss kommunalare i årets val.vad

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Kommunal förda bakom ljuset. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Kommunal förda bakom ljuset. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 2 / 2004 medlemstidningen Vårdarbete som historia Vivi började arbeta på S:t Lars mentalsjukhus i Lund för att efter en tid flytta

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 7 / 2005 Felaktiga lönebidrag Djur- och Natursektionen i Stockholms län har flera fall där arbetsförmedlare placerat personer

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig?

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig? Ulrika jobbar på Reggio Emilia-inspirerad förskola Dokumentation kräver mycket tid sidan Samma jobb på kortare tid när Sodexo tog över sidan 4 Företaget NoViis förföljer uppsagda anställda sidan 6 sidan

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Bengt Bryungs ordförande för Trafiksektionen Orimligt att betrakta en buss som fast arbetsplats sidan 14 Städare får sparken eller sämre villkor vid upphandling

Läs mer

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009 nr 2 16 februari 2009 Försäkringar På ledarforumet Kompass samlades sektions- och avdelningsordförande på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna gick varma om konjunktur, organisationsförändringar

Läs mer

Jag gillar att jobba strategiskt

Jag gillar att jobba strategiskt Anneli är styrkeledare på Ekerö brandförsvar Jag gillar att jobba strategiskt sidan 4 På förskolan Kokalite har alla rätt till heltid sidan6 Debatten om RUT-avdragen går högt.på Hemfrid är de anställda

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer