Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45"

Transkript

1 4 juni 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Första fasta jobbet för Eva, 45 Sid 5 Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Sid 3

2 OPINION Enade vi stå - söndrade vi falla! D et regnar ingen manna från himlen! Vi måste ha klart för oss att vi inte får bättre löner och arbetsvillkor för våra blåa ögons skull. Ända sedan 1800-talets slut har arbetare, via sina fackliga organisationer, fått kämpa för bättre villkor. Så är det i dag och så kommer det att vara i framtiden. Samtidigt som facken, och då inte minst Kommunal, när det gäller vår viktigaste uppgift löneförhandlingarna under de senaste åren haft stora framgångar har ändå medlemmar lämnat sina fackföreningar. Och dubbelt så många a-kassan. Till stor del beror det minskade medlemantalet på alliansregeringens antifackliga politik. Den kraftiga höjningen av a-kassan, den slopade avdragsrätten för fackavgiften och de försämrade villkoren har gjort att många av ekonomiska skäl lämnat facket. Men vi måste också rannsaka oss själva. Argumenten för fackligt medlemskap är i dag sannolikt starkare än någonsin. Men lyckas vi inte nå ut med de goda argumenten, så hjälper det inte hur goda de än är. Med facit i hand tvingas vi konstatera att vi inte varit tillräckligt bra på detta. Facklig medvetenhet uppstår inte av sig själv. Den måste byggas upp genom oavbruten agitation och aktiv medlemsvärvning. Vår styrka bygger nämligen till största delen på aktiva medlemmar ute på arbetsplatserna. På dig och mig och alla andra kommunalare. Under de senaste tio åren har reallönerna ökat i Sverige med ungefär två procent per år. Detta är unikt och inget annat land i Europa har haft en så stadig och långvarig reallöneökning. Vi behöver alltså inte skämmas över vad vi åstadkommit! Men ändå står tals arbetare utanför facket. För att få dessa att inse värdet av fackligt medlemskap måste vi bli ännu tydligare och aktivare i vår argumentation. Närvaro, tillgänglighet och tydlighet är grundstenarna i fackligt organisationsarbete. Här måste, och ska, vi bli bättre. Vi måste hitta arbetsformer som leder till och visar på att det ska vara självklart att vara med i facket. LEDARE juni 2008 Jag är övertygad om att vi ska klara detta. Du och jag och alla andra fackligt engagerade kommunalare tillsammans. Men då måste vi i betydligt större omfattning få igång den fackliga diskussionen ute på arbetsplatserna. Få människor att tänka efter. Att inse att vi inte får någonting av sig självt. Vår styrka har alltid varit och kommer att förbli att vi är många. Att vi kan sätta kraft bakom våra argument. Och att vi verkligen har argumenten. Vi måste prata om hur det ser ut i samhället i dag och vad som håller på att hända. Men också argumentera för fackligt medlemskap. Och argumenten är starkare än någonsin. Fackföreningsavgiften är säkerligen den billigaste försäkring man kan skaffa sig. För några hundralappar i månaden är medlemmarna garanterade del i löneutvecklingen, anställningsskydd och framtida pension. Till detta kommer försäkringar och rätten till stöd och hjälp om det händer något på jobbet. Men vi måste som sagt nå ut med allt detta. Jag garanterar att vi från avdelningen ska göra allt som står i vår makt för att lyckas. Men vi behöver också din hjälp. Tillsammans är vi starka. Eller som det så vist beskrivs i den gamla parollen; enade vi stå, söndrade vi falla. Slutligen vill jag önska alla medlemmar i Kommunal och era familjer en riktigt skön och avkopplande s e m e s t e r. Och glöm inte att ägna alla era kamrater som arbetar och håller igång välfärden i Sverige en tanke medan ni ligger i hängmattan. Utan kommunalare stannar Sverige! Anders Hagberg, ordförande Kommunal Väst Jämlikheten blir bättre och bättre LO har kommit betydligt längre med jämlikheten än arbetsgivarsidan. Vid den nyligen avslutade LO-kongressen var 124 av ombuden kvinnor och 176 män. Av ombuden som kom från Kommunal var 65 kvinnor och 43 män. I båda exemplen är kvinnorna något underrepresenterade, men jämfört med hur det ser ut i samhället i övrigt har facket kommit långt. Miljarder till unga - men vad händer vid privatisering? Av Svenska Spels vinst på drygt fem miljarder delas 1,4 miljarder ut till idrottsrörelsen och 200 miljoner till andra folkrörelser för att användas i deras lokala barn- och ungdomsverksamheter. Undrar hur många kronor det blir till dessa grupper om regeringen lyckas driva igenom sin planerade privatisering av Svenska Spel? Allt annat är bättre S - regering, s-mp-koalition eller s-v-mp-regering? Di s k u s s i o n e r- na går just nu heta om alternativen inför nästa riksdagsval. Inget kan i alla fall bli sämre än vad vi har idag! för dig som sommarjobbar Erf a renheter från tidigare somrar visar att ungdomar som sommarjobbar allt för ofta inte får den lön de är berättigade till och att arbetsmarknadens lagar och regler inte följs. Därför kommer LO också i år att ha en telefonjour dit ungdomar kan ringa om de får problem eller har frågor kring aktuella avtal. Telefonnumret är Gamla och nya lönen I stora annonskampanjer har moderaterna nyligen bland annat beskrivit gamla och nya lönen. I annonserna påstås att vi tack va re det så kallade löneavdraget får 1000 kronor mer i plånboken, Lögn! Vad moderaterna har glömt är att man tar tillbaka en stor del av pengarna genom höjd a-kassa som går direkt till statskassan och slopad avdragsrätt för fackavgift. Skulle man dessutom råka bli sjuk eller arbetslös blir det ett rejält minus. H Ö G E R h ö r n e t S t ä d n i n g s o m s t ä d n i n g? A l l i a n s regeringen har stoppat det tidigare statsbidraget på 15 miljoner för strandstädning längs Bohuskusten. Men visst kan vi väl stå ut med lite skit längs klippor och stränder när vi vet att regeringen i stället satsar dessa pengar på subve n t i o n e r a d städning och annan service hemma hos välbärgade personer som har råd med hushållsnära tjänster. Redaktionen önskar alla läsare en riktigt härlig sommar! Redaktion och annonser: Vegagatan 27, Göteborg. Telefon: Fax: e-post: Ansvarig utgivare: Anders Hagberg. Tryck: STC, Vällingby Manusstopp nr 5: 29 augusti Utkommer: 9 september Carina Hult Stig Andersson Sölvi Brädefors Eddie Backman 2 Kommunal Väst medlemstidning Juni 2008

3 Undersköterska - inget för unga i Bohuslän Det blev inte tillräckligt med elever för att Gullmarsgymnasiet i Lysekil skulle kunna genomföra sitt omvårdnadsprogram i år. Skolchefen Roland Mattsson och Kommunals ordförande Lise-Lotte Arvidsson i Sotenäs är överens om varför; löner och anställningsvillkor är för dåliga för att eleverna ska lockas av undersköterskeyrket. Endast fem ungdomar som lämnar grundskolan i Sotenäs och Lysekils kommuner vill utbilda sig till undersköterskor. Därmed tvingas Gullmarsgymnasiet ställa in utbildningen vid omvårdnadsprogrammet. Skolledningen och Kommunal är överens om varför det blivit så här. För få heltidstjänster, för få fasta tjänster och för låga löner är orsakerna till att vårdyrket inte längre attraherar ungdomar. Från att i många år kunnat fylla en klass med 24 elever har antalet under senare år snabbt minskat. Förra året startade man en klass med sex elever. I år sökte sju elever, varav fem var behöriga. -Det finns tyvärr inte ekonomiska förutsättningar att ha en klass med bara fem elever, säger Roland Mattsson, förvaltningschef för gymnasieskolan i Lysekil och Sotenäs. Roland Mattsson har dock klart för sig varför det blivit så här. -Vårdyrkena är helt enkelt inte attraktiva för ungdomarna. De följer med i den allmänna debatten och är väl medvetna om vad som kommer att erbjudas när de är klara med sin treåriga gymnasieutbildning. -Deltidsjobb, timanställning eller vikariat med en låg lön är inget som attraherar. Istället väljer man andra utbildningar och yrken med fasta jobb och högre lön. Lise-Lotte Arvidsson, ordförande i Kommunals sektion i Sotenäs, har samma syn på problematiken. -Varför skulle man välja en utbildning där man vet att risken är stor för att man inte kan försörja sig på sitt jobb när man är färdig? Och istället för en utveckling till det bättre tvingas Lise-Lotte Arvidsson konstaterar att timanställningar och vikariat ökar i den egna kommunen, samtidigt som de fasta tjänsterna inom äldreomsorgen minskar. -Under de två senaste åren har vi fått åtta färre tillsvid a reanställningar inom äldreomsorgen samtidigt som timanställningarna ökat från motsvarande 46 årsarbetare till 60. MEN DET ÄR INTE bara bristen på heltidstjänster och osäkerheten med timanställningar som avskräcker. -Arbetstiderna har också blivit klart sämre, säger Lise- Lotte Arvidsson. Nu tvingas man jobba varannan helg mot tidigare var tredje eller var fjärde. Och även om vi lyckats få ganska bra löneökningar i de senaste löneförhandlingarna så ligger lönerna fortfarande lågt jämfört med de flesta andra jämförbara yrken. -Allt sammantaget gör att ungdomarna hellre söker sig till andra utbildningar och yrken. Jag har själva arbetat hela mitt yrkesverksamma liv inom äldreomsorgen och älskar mitt jobb, men jag har förståelse för att ungdomarna väljer som de gör. -Ska det bli någon ändring måste kommunerna radikalt ändra på hur de behandlar sina anställda inom omsorgen. Fler heltider och tillsvidareanställningar och höjda löner är ett måste för att locka unga människor till att utbilda sig till undersköterskor. -Gör man ingenting kommer hela äldreomsorgen att kollapsa! Även i Lysekils kommun går utvecklingen stick i stäv mot vad som krävs för att locka ungdomar till vårdyrket. Här har andelen heltidstjänster inom äldreomsorgen minskat under senare år. Från 2005 till 2006 var minskningen fem procent och från 2006 till procent. -Man måste ju kunna leva på sin lön, säger Siv Linnér, ordförande i Kommunal Lysekil. - Har man inget fast jobb är det till exempel nästan omöjligt att hyra en lägenhet. Både Lise-Lotte Arvidsson och Siv Linnér menar att kommunerna nu måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler heltider och tillsvidareanställningar. -Det här är frågor som Kommunal drivit hårt, både centralt och ute i kommunerna, under många år, säger Lise-Lotte Arvidsson. Men hittills har gehöret varit under all kritik. -Om de struntar i sina anställda borde de väl i alla fall ta sitt ansvar för att äldreomsorgen ska fungera. Får vi inte snart in nya och utbildade medarbetare kommer hela äldreomsorgen att kollapsa! De fem ungdomar i Sotenäs och Lysekil som sökt och är behöriga till omvård n a d s p rogrammet kommer nu att erbjudas lärlingsplatser. Det innebär att de under tre år läser teoretiska ämnen halva tiden och praktiserar inom äldreomsorgen den andra halvan. Den teoretiska delen får de göra i klasser med annan inriktning. Stig A n d e r s s o n Kommunal Väst medlemstidning Juni

4 Så luras du tro att du sorterar dina sopor! Sorterar du kompost och sopor i svarta och gröna soptunnor som skyltarna anger på Göteborgs kyrkogårdar? I så fall är du grundlurad! Innehållet från samtliga tunnor töms i en container och skickas till förbränning. På de olika kyrkogårdarna i Göteborg finns cirka 500 soptunnor. Hälften gröna med skylten; Kompost, växter, löv, granris och jord och hälften svarta med skylten; Sopor, krukor, burkar, plast och övrigt. Men när tunnorna är fulla töms de ändå i samma container som skickas till förbränning. -Vi började med sortering för några år sedan, men vi tyckte att det blev för komplicerat, säger distriktschef Rolf Bergström på kyrk o g å rd s f ö rvaltningen i Göteborg. Vi fick det aldrig riktig att fungera. Men som det är i dag lurar ni ju besökarna att sortera och inger dem tron att de bidrar till att minska sopberget. -Vi är ju inte precis stolta över att vi inte klarar av sorteringen, Jag får kanske ta en funderare på om vi ska ta bort skyltarna, säger Rolf Bergström. Men man vet ju inte hur det blir om något år, kanske hittar vi bra arbetsformer för att klara sorteringen. Kommunal Väst har pratat med flera kyrkogårdsarbetare på olika kyrkogårdar i Göteborg. Enligt dem skulle det inte vara särskilt komplicerat att ta till vara det komposterbara avfallet. -Det handlar ju bara om att ledningen ser till att avsätta de arbetstimmar det tar att separera soporna. Det är inte alls komplicerat. Vi utför gärna det jobbet, allra helst som man känner att man också gör en insats för miljön. Stig A n d e r s s o n Nya löner för brandmän Närmare 3000 kronors lönehöjning under 2 år för brandmän med medellång erfarenhet. Det blev utfallet när Räddningstjänsten i Storgöteborg som sisten ut slöt lokala löneavtal i maj. Låglönepotter har lyft de sämst betalda bland övrig personal över kronors strecket. Individuella löner är en annan nyhet i avtalet. Lönerna för kommunalare inom Räddningstjänsten i St o r- göteborg (RSG) är nu klara. Brandmännen, som följer Räddningstjänsten i storgöteborg tillhör de sista som slutit avtal med sina kommunalare. Nya löner betalas ut i juni och retroaktiva löner i juli och det lär bli en och annan glad överraskning. Grönt för kompost och svart för sopor. Så uppmanas du sortera avfallet när besöker Göteborgs kyrkogårdar. Men du blir grundlurad. Allt töms i samma container och skickas till förbränning. huvudöverenskommelsen mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, har i ett lokalt avtal nu kommit överens med arbetsgivaren om 2008 och 2009 års löner. Avtalet slöts i maj och berör 350 brandmän och 150 övrig personal. Brandmän med längst fyra års erfarenhet får 1400 kronor i lönepåslag från och med den förste januari. Brandmän med 4-8 år i yrket får kronor mer i månaden. Mer än åtta års erfarenhet ger kronors höjning medan 12 års erfarenhet ger 1300 kronors höjning. I genomsnitt höjs lönerna därmed med 1800 kronor för brandmän under 2008, som egentligen också innehåller 2007 års ökning inbakad. Medellönen för en brandman inom RSG är 2008 på kronor, risktillägg och OB-ersättning ej inräknad. Från och med den 1 april 2009 höjs sedan lönerna ytt e r l i g a re i genomsnitt 740 kro n o r. Då kommer också för första gången individuella löner att sättas och ett arbete ska inledas där brandmännen ska få vara med och bestämma lönekriterier. Nivån på olika risktillägg ligger still under avtalsperioden medan brandmännen från den 1 juli i år enligt det nya kollektivavtalet kan räkna med höjt OB-tillägg med 11 procent, vilket motsvarar ytterligare 300 kronor i månaden. -Ett jättebra avtal. Äntligen har löneförhandlingarna givit lite grand i plånboken, med OB-ersättningen inräknad runt kronor mer på två år. Vi strävar alltid efter att hamna så högt som möjligt, men det här är ett bra utfall. De flesta av medlemmarna verkar också nöjda, säger Rolf Petersson, Kommunals sektion på Räddningstjänsten i Storgöteborg. En del av förklaringen till det goda utfallet är enligt f ö r h a n d l a re Odd Andersson en kompensation för att den tidigare lönestegen, som gav mer till äldre och mindre till yngre, nu tagits bort. Ett bra avtal är viktig för framtidens medlemsrekrytering, menar Odd Andersson. - Det här kollektivavtalet bådar gott för framtiden, jag märker en allt bättre attityd till Kommunal bland nya unga brandmän, det finns en positiv stämning. Kvinnopotten går inom RSG till yrk e s g ruppen stationsvärdinnor, vilka får 400 kronor extra i lönekuvertet utöver de 1400 som genererades av i huvudavtalet. Ökningen innebär att alla värdinnor, vars arbetsuppgifter i första hand är lokalvård, nu ligger över kronor. Övrig personal på RSG som går på Kommunals avtalsområden, närmare 150 tekniker, mekaniker, IT- p e r- sonal och styrk e l e d a re / i n s a t s l e d a re har också fått nya löner, generellt runt Sölvi Brädefors 4 Kommunal Väst medlemstidning Juni 2008

5 F Ö R S TA FA S TA JOBBET - och nu kan Eva, 45, planera för framtiden Den 23 augusti 2007 är en speciell dag för Eva Henriksson. Då började hon arbeta på en fast anställning för första gången i sitt liv. - Äntligen kan jag planera mitt liv och min ekonomi på ett vettigt sätt, säger Eva som är 45 år ung. Eva Henriksson är en helt vanlig kvinna, född och uppvuxen i Kortedala där hon fortfarande bor kvar. Hon har två vuxna barn och en nära relation med en man, men vill inte vara sambo för hon trivs med att sköta sig själv. Eva planerar att ta dykcertifikat, men annars är hennes främsta intressen musik och böcker. - Jag lyssnar på allt utom jazz och går mycket på konserter. Har sparat alla biljetter sedan första konserten när jag var 14 år. Det var Status Quo och biljetten kostade 45 kronor. Det kan man jämföra med St o n e s k o n s e rten förra året där biljetten kostade över 1000 kro n o r. Och dom var inte ens bra den här gången När det gäller teater, filmer och böcker är hon allätare och finsmakare. När det gäller både böcker och film föredrar hon fakta och dokumentär. - Jag gillar till exempel inte dum-tv med knasiga dokusåpor, serier och liknande. Människor ska inte kasta bort sin tid med att titta på sånt skräp, dom borde titta på d o k u m e n t ä rfilmer från Tibet istället. Ma n måste veta vad som händer i världen och samhället. Det som kanske är lite ovanligt med Eva är att hon inte förrän nyligen fått sitt livs första fasta anställning. Tidigare har hon hittills varvat olika studier med arbetslöshet, sjukskrivning, vikariat och timanställningar som exempelvis personlig assistent och lärarassistent. - Jag har väl kanske inte riktigt vetat vad jag ville bli när jag blev stor, skrattar Eva. Man har sökt sig fram. Men det har ofta varit jobbigt att inte ha fast jobb och att aldrig kunna planera något FICK EVA praktik på Returhuset i Bergsjön och det blev starten på ett annat liv med heltidsjobb, arbetskamrater, regelbunden inkomst och rutiner. - Jag fick köra ut fruktkorgar till olika arbetsplatser i Göteborg och trivdes bra. Jag tycker om att träffa folk och få sköta mig själv. Efter ett tag flyttades hon över till liknande ve rksamhet på Gro g runden och fick samtidigt utökat ansvarsområde. - Jag skötte allt från att ta emot beställningar, sköta leveranserna och fakturera. Dessutom arbetade jag med olika städuppgifter, bland annat städade vi Bergsjöbadet och skötte planteringar på Kortedala Torg. - Jag var glad att jag fick chansen, men det fanns en del negativt också. Bland annat var vi som jobbade på Gro g runden anställda i perioder, man visste aldrig hur länge. Dessutom hade inte våra löner justerats på flera år. Och man måste ju ha råd att jobba, mjölken kostar lika mycket för mig som för cheferna. - Så jag gick till Gerda på Kommunals sektion i Bergsjön, hon begärde löneförhandling och efter det fick vi lönehöjning och dessutom re t roaktiv löneutbetalning. Det kändes bra. NU BÖRJADE EVA känna att det var dags att gå vidare till ett riktigt jobb. Hon sökte en tjänst som städledare, men jobbet gick till en annan kvinna. Däremot fick Eva ö ve rta denna kvinnas tjänst på SDF Be r g- sjöns enhet för driftservice. En fast tjänst som hon började den 23 augusti förra åre t. - Det är mitt första riktiga jobb med en vanlig anställning! Lönen är bättre, jag får bättre semestervillkor och jag kan planera mitt liv precis som alla andra. I år kan jag för första gången ta riktig semester. Ja g drömmer om att nångång kunna åka till Thailand och dyka. Men då måste jag först ta dykcertifikat. Eva är mycket nöjd med jobbet och hittills är chefen också nöjd. Arbetet innebär att hon kör ut internpost ungefär halva dagen och resten av tiden ska hon sköta enhetens personalrapportering. - Allt är nytt ännu och jag vet inte hur jobbet kommer att utvecklas. Men nu har jag ju möjlighet att så småningom kanske söka andra jobb inom förvaltningen. - Grogrunden har varit bra för mig. Det blev en inkörsport i arbetslivet. Sj ä l va idén är väldigt bra, men jag kan kanske tycka att man ibland känner sig utnyttjad som billig arbetskraft. Men det är trots allt jättebra att arbetslösa människor får chans att visa vad de kan. Alla är värda en andra chans! Carina Hult - Jag har väl kanske inte riktigt vetat vad jag ville göra när jag blir stor, säger Eva. Man har sökt sig fram. Men nu känns det bra att ha fått fast jobb och kunna planera för framtiden! Fakta Vad är Returhuset? Returhuset drivs av SDF Bergsjön i Göteborg och kan erbjuda praktikplatser till den som är arbetslös men vill lära sig något nytt. Man arbetar i mindre arbetslag med olika verksamheter som till exempel försäljning på loppmarknaden Skrot och Korn, tillverkning av träprodukter i Gröna Snickeriet, allehanda trädgårdsarbete, inklusive tillverkning av korgar, amplar, staket och så vidare, i Trädgårdsgruppen, bageri och servering på Ekocaféet och olika textilarbeten i Idé- och textilverkstaden. Vad är Grogrunden? Grogrunden är ett organisationskooperativ som bildades i Bergsjön 2001 som ett samarbete mellan Fa m i l j e b o s t ä d e r, Studiefrämjandet och Kooperativ Konsult. Gro g runden ve rkar för att öka kontaktnätet mellan arbetslösa och arbetsgivare, bland annat genom uppdragsanställningar. Man vänder sig till alla som, oavsett anledning, har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Anställningarna varierar mellan heltidsanställningar till kortare uppdrag på deltid och flertalet anställda är berättigade till stöd från Arbetsförmedlingen, allt ifrån rekryteringsstöd till lönebidrag. Grogrunden verkar i hela Bergsjön och är nära knutet till Returhuset. Exempel på verksamheter är frakt- och budservice, grön miljöservice och vaktmästar- och kontorstjänster. Kommunal Väst medlemstidning Juni

6 Anders Hagberg: En av dom viktigaste L O - KO N G R E S S E R NA En av de viktigare LO-kongresserna där de 15 förbunden enades om gemensamma ståndpunkter i bland annat EU-frågan. Så sammanfattar Anders Hagberg, ordförande för Kommunal Väst, LO-kongressen i Stockholm som avslutades i början av juni. 6 Kommunal Väst medlemstidning Juni Jag tycker att det var en lättsam stämning även om det var tuffa diskussioner, säger Anders Hagberg (sittande till vänster) som ledde Bertil Andersson, Mikael Hansson, Anette Brattberg, Lisa Svedestad, Kerstin Billmark, Malin Servin, Monica Bohag, Mona Haugland och Tanja Josic från Kommunal Väst, under LO-kongressen. Hur känns det efter fem dagars kongressande med dagar fullmatade med debatter, seminarier, möten och manifestationer? -Man är rätt slut. Huvudet är fullmatat, snurrar lätt och man är väldigt trött. Vi har startat halv nio varje morgon, även söndag, och slutat sent. På måndagen lämnade vi Folkets hus först Hur var stämningen på kongressen? -Jag tycker att det var en lättsam stämning, även om det var en del tuffa diskussioner. Det svävade ett allvar över mötet beroende på det rådande samhällsklimatet. Här spelade inte minst presidiet en viktig roll för att föra förhandlingarna framåt med glimten i ögat. Vår egen Eva Nilsson gjorde en fantastisk insats. Jag tror att man med rätta kan säga att den här kongressen var en av de viktigaste med tanke på den samhällsutveckling vi har idag med en borgerlig regering som inte vill ha en dialog i viktiga välfärdsfrågor. Ett exempel är den så kallade sjukförsäkringsreformen. Under kongressen genomfördes en demonstration mot beslutet där vi begärde att få träffa den ansvariga ministern Christina Husmark. Men hon ville inte träffa oss. Tio ombud representerade Kommunal Väst. Syntes någon i talarstolen? -Nej, det hade vi diskuterat innan. Kommunals representanter samlades varje morgon för att gå igenom dagens frågor och ha en sammanhållen linje i de viktiga frågorna. Diskussionerna var inte heller sådana att någon kände sig manad att gå upp i talarstolen spontant. Kommunals ombud var däremot aktiva i utskottsdiskussionerna. Där blev dialogen bättre än från en talarstol framför flera hundra ombud och det bidrog nog till den goda stämningen på kongressen. Vilka blev de viktigaste besluten ur Kommunals synpunkt? -De flesta frågorna angår ju alla förbunden, som beslutet om kvinnolönerna. Det gäller också beslutet om förslaget till EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, där det ju blev en stor debatt. Det är bra att LO nu beslutat om en hållning i frågan. Även om det finns olika läger, anser de flesta experterna att det nya fördraget gynnar LO:s grupper och är bättre än det gamla. Sedan vet vi inte vad som händer med domstolen, den som skeptikerna kritiserar för att hota den svenska modellen. Men vi kan inte isolera oss utan nu gäller det att spela på EU-planhalvan, framförallt genom att sätta press på den svenska regeringen, som säger sig värna den svenska modellen men i praktisk handling sällan visar det. Frågan om kvinnopotter blev inte den stridsfråga som många förväntade sig. Varför? - Jag tror att Metalls ordförande Stefan Löfven och Ylva Thörn har haft förhandskontakter och kommit fram till att vi inte löser detta genom att fajtas inom familjen. Därför blev kvinnopotter inte det sprängstoff som många, även jag, väntade sig. Men det har gällt att sluta leden. Nu gäller det att gå vidare från den grund som är lagd med beslutet att LO ska sträva efter jämställda löner. Hur ställde sig LO-kongressen till Kommunal Västs motioner om arbetsmiljön? -Merparten blev välvilligt behandlade. Antingen genom bifall eller genom att de blev besvarade på annat sätt. LO har tappat många medlemmar de senaste åren, vilket var det viktigaste beslutet för att vända trenden? -Jag vet inte om det finns ett enskilt beslut som var viktigare än de andra. Men det fanns en allmän diskussion om att det är viktigt att värva medlemmar och att vi syns på arbetsplatserna, vilket också Vanja Lu n d by - Wedin tog upp i sitt tal. Oc h ä ven om motionen om humorombudsman avslogs, så var nog alla överens om att det också är viktigt att LO inte är någon grå eminens utan kan förmedla att det är roligt att arbeta fackligt. Vi måste använda humor när vi informerar om och presenterar den fackliga organisationen. Vilket är det roligaste minnet från kongressen? -Det finns många goa minnen, men det som tog hela kongressen med storm var när kommunalaren Dan Gabrielsson bröt ut i en Elvislåt från talarstolen, det var enormt. Du skulle sett dina mediakollegor, jag tror aldrig de fått upp sina kameror så snabbt tidigare. Det var också något det pratades om mycket bland de utländska delegaterna. De var ovana vid att en LO - o rdförande och en presidieordförande spontant börjar dansa på scenen. Det var en höjdare! Sölvi Brädefors

7 En vecka på LO-kongressen Namn: Tanja Josic Bor: Göteborg Yrke: Undersköterska Ålder: 33 Familj: Ja. En underbar familj. Fritid: Alldeles för lite! Den tid jag har umgås jag med familj och vänner. Ser på TV: Det mesta, jag är en slötittare L ä s e r : Väldigt mycket, gärna faktaböcker men det kan vara skönt med lite chick-lit också mellan varven. Äter: Allt och gärna mycket Dricker: Inte whiskey Drömmer om: Jag drömmer inte ofta, men när jag drömmer är det inga mardrömmar i alla fall! Fredag Imorgon 6.42 bär det av till min första LO kongress. Det pirrar lite i magen men känner mig väl förberedd. Har läst igenom allt material som ska behandlas. Läst och läst, skummat igenom dom i alla fall. Känns mycket stort och viktigt, det är på kongressen man bestämmer riktlinjer för organisationens framtida arbete. Ser fram emot fem intressanta och innehållsrika dagar. Ha n n inte packa under dagen. Får en brilliant idé om att jag packar imorgon bitti, men kommer ändå inte i säng förrän halv ett. Är nog lite nervös inför morgondagen. Ko n- gressen är trots allt LOs högsta beslutande organ. Lördag Kastade mig över väckarklockan när den ringde Hur kunde jag komma på idén om att packa på morgonen? Dumt! Kommer i god tid iväg till centralen och möter upp dom andra ombuden från avdelning Väst. Tågresan går smärtfritt och jag läser igenom motionerna än en gång. Väl framme möts vi av ett sommarstockholm. Gatorna från centralen till Folkets hus var smyc k- ade med kongressens slogan och huvudparoll Världens bästa jobb. På LO-borgen vajade röda fanor och vi möttes av glada latinorytmer utanför kongresshallen. Fick en rysning igenom hela kroppen...känner mig viktigt. Det var en jättebra start på kongressen med underhållning och fantastiska tal av Vanja Lundby-Wedin. Under dagen beslutas formalia-dagordning, arbetsord n i n g, funktionärer, verksamhetsberättelsen. Skönt att få det avklarat. Imorgon kan kongressen börja på riktigt. Mötet avslutades Efter det var det dags för utskottsarbete inom fyra områden. Det var välfärd, internationellt, sysselsättning och arbetsliv. Jag hamnade i gruppen om sysselsättning. Det var bra för dem som hade åsikter men inte ville gå upp i talarstolen. De kunde göra sina röster hörda här på ett mer personligt sätt i en m i n d re gru p p. I kongressalen sitter ju 400 personer. Kv ä l- len tog inte slut där. Vi samlades och hyllade Salvador Allende 100 år: En kämpe för demokratin. Fick återigen en påminnelse om den fackliga kampen och en av historiens hjältar äntligen i säng. Söndag Dagen började med en halvtimmas förmöte med Kommunal, som gav praktisk information och strategiska planer återupptog vi förhandlingarna. Är glad att jag har kunskap om mötesteknik, annars hade jag känt mig vilse i pannkakan. Nu gick det fort och det gäller att hänga med, när och vad som ska beslutas. Idag blev även Wanja omvald till LO:s ordförande. Skönt att alla förbunden var enade. Man såg hur rörd och tacksam hon blev över att få förtroendet igen. Idag måste hon ha haft världens bästa jobb! Dagen var fylld av beslut om inkomna motioner, kongre s s r a p p o rt e r, förslag till nya stadgar och styrelsens förslag till politiska riktlinjer. Dagen gästtalare var Mona Sahlin. Hennes tal fylldes av solidaritet, kamp, rättvisa och frihet. Arbetarrörelsen det är partiet och facket tillsammans. På kvällen bjöd Ko m- munal alla sina ombud på middag. Jag orkade inte följa med, kände mig helt slut. På hotellet träffade jag några andra ombud, tog några öl och diskuterade dagen. Skönt att få prata med några ifrån andra förbund, se deras problem och hur dom jobbar. Jag fick en del förståelse för varför vissa motioner var skrivna. Med glimten i ögat kan jag säga att det föregår en del lobbyism på kongressen, även i hotellobbyns bar! Lät mig inte påverkas nerbäddad, tror att det kommer att bli en lång dag imorgon. Måndag Idag blev jag påmind om att det är sommar när jag gick till kongresshallen. Har inte ens tänkt på det, har helt och hållet varit uppslukad av kongressen. Skönt att jag kände mig utvilad och alert. Blev en lång dag fylld med intressanta diskussioner och debatter. Två av dom hetaste frågorna var ersättningsnivån i a-kassan, om den skulle vara 80 eller 90 procent, och frågan om den sve n s- ka arbetsmarknadsmodellen. Det här var viktiga och svåra frågor och frågan om arbetsmarknadsmodellen tog över två och en halvtimma att enas om. Men det är väl meningen med en kongre s s, att vi ska diskutera och debattera, för att sedan enas. Under dagen gästades vi av SSU:s ordförande Jytte Guteland. Gud vilken tjej. Ha r inte hört henne tala innan. Blev jätteimponerad och inspirerad. Hon höll ett fantastiskt tal med inlevelse och enkelhet. Önskade för en stund att jag var 15 år yngre så man kunde gå med i SSU avslutades mötet och jag tog en rask promenad till hotellet och i säng.världens bästa säng! Tisdag G å rdagen hade satt sina spår. Dagen var lång och spännande men uttömmande. Jag f ö r s ov mig till förmötet. Lite pinsamt, men klockan 9.00 var jag på plats. Ännu en dag med viktiga frågor. Frågor kring diskriminering, arbetsliv och välfärd fanns på d a g o rdningen. Frågan om ersättningen vid sjukdom och nivån på den, var det en bra diskussion om. Återigen handlade det om 80 eller 90 procent. Idag blev jag förbannad och frustrerad. Märkte tydligt delningen mellan Kommunal (kvinnodominerat förbund) och IF Metall (mansdominerat förbund) och att vissa frågor är genusdelade frågor - manligt och kvinnligt. Tyvärr blev Ko m- munals motion om mäns våld mot kvinnor avslagen. Me n vi fick ändå ett bra och genomtänkt uttalande att LO med kraft ska ve rka för att alla förbund arbetar mot våld i nära relationer. Efter dagens förhandlingar deltog vi i en demonstration om sjukförsäkringen - sabba inte sjukförsäkringen. Det var en häftig känsla när man stod där och dom flesta ombuden var uppstassade till tänderna, vissa hade till och med på sig balklänningar, inför kongressmiddagen på kvällen. Världens bästa fest är parollen som får stå för festen. Ungefär 1000 gäster, utsökt mat och dryck samt en underhållning som heter duga. Säger bara Magnus Ba r b a d o s Karlsson och Sonja Aldén. Onsdag Fortsatte där vi avslutade igår och höll på till Lite fritid innan vi tog tåget hem Försökte sova på tåget men kunde inte. Var i ett lyckorus över det jag hade varit med om. Satt och funderad på alla intryck och beslut. Är jättenöjd med min insats på kongressen trots att jag inte var uppe i talarstolen. Tacksam att avdelning Västs ombud tog hand om mig väl, förklarade om något var oklart och jag kände mig trygg. Dom här fem dagarna har varit intensiva och ibland tuffa. Me n jag känner mig stolt och tacksam att jag fick förtroendet att representera Kommunals medlemmar efter över en timmas försening med tåget, är jag utanför min port med ett stort leende på läpparna. Torsdag Uppe tidigt igen. Skulle träffa avdelningens handledarlag för att bland annat gå igenom utbildningar under året. Känner mig överkörd med en vält, har ont i halsen och i hela kroppen. Fick ringa och säga att jag inte kommer. Idag ska jag med min svaga kropp packa upp, tvätta och packa ner igen. För imorgon bitti åker jag med min syster och mamma till Serbien för att ta hand om min sjuka gamla farmor. Får hämta kraft i slogan världens bästa farmor! Kommunal Väst medlemstidning Juni

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Bli ett original. inte en kopia!

Bli ett original. inte en kopia! Bli ett original inte en kopia! Vi ser alltför få original i vårt samhälle och i vår omgivning i dag. Originalen som kör sin egen grej och har sin speciella framtoning. Och visst är det konstigt, när vi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer