Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27"

Transkript

1 Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

2 FÖRORD: Att dessa trivselregler har samlats i ett särskilt häfte har ett enda syfte och det är att vi som är så många om en liten yta alla skall göra vårt yttersta för att respektera varandra. Vi hoppas och tror att vi har fått med allt i detta häfte så att Ni lätt kan hitta hänvisningar om ni stöter på problem. KONTAKT MED STYRELSEN: Styrelsen ställer sig mycket positiv till kontakt med föreningens medlemmar, det är ju för er vi lägger ner vår tid. Styrelsen kan alltid nås på telefon , sitter ingen på kontoret just då så lämna ett meddelande så hör vi av oss till er så snart vi har möjlighet. Styrelsen kan också nås via hemsidan eller via e-post INFORMATION FRÅN STYRELSEN: Information från styrelsen sätts upp på anslagstavlor i entrén samt finns på hemsidan All information som kommer från styrelsen är undertecknad STYRELSEN Saknar Ni någon information så tveka inte att höra av er! ÅRSSTÄMMA: Årsstämma och ev. extra stämma kallas till genom utskick i god tid. Det är på årsstämman den enskilde medlemmen har möjlighet att rösta på de motioner som inkommit, rösta på nya styrelseledamöter mm. Notera dock att det inte finns någon punkt på dagordningen på en årsstämma som heter Övriga ärenden sådana behandlas aldrig på ett årsmöte. Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast den 31/7 inför kommande årsmöte i november. En Motion är ett förslag med tydlig rubrik och ett kortfattat förbättringsförslag. Motionen måste vara undertecknad av motionären/motionärerna.

3 Innehållsförteckning 1 Fastigheter 2 Ansvar 3 Fastighetsskötsel 4 Lägenhetsunderhåll 5 Övrigt underhåll 6 Felanmälan 7 Akuta fel efter arbetstid 8 TV, radio, bredband & IP-telefoni 9 Tvättstuga 10 Mattvätt 11 Skakning och piskning av mattor, kläder och dylikt 12 Sophantering 13 Bastu 14 Studielokal 15 Vävstuga 16 Hobbyrum 17 Extra cykelrum 18 Husdjur 19 Bilkörning i föreningens område 20 Parkering 21 Garage för bilar motorcyklar och mopeder 22 Biltvätt 23 Rum att hyra 24 Husmorsnyckel 25 Överlåtelse, uppsägning m.m. 26 Störande ljud 27 Uthyrning i andra hand 28 Matning av fåglar 29 Paraboler 30 Rökning 31 Allmänna ordningsföreskrifter

4 1 FASTIGHETER På de tomter med adress Fagottgatan 2-10 och Mandolingatan 3-11, som föreningen innehar tomträtten till, har under 1962 och därefter uppförts 720 lägenheter samt garage och parkeringsplatser. Den totala lägenhetsytan är m2 och den fördelar sig på följande lägenheter 72 st 1 rum och kokvrå 48 st 2 rum och kokvrå 264 st 2 rum och kök 264 st 3 rum och kök 72 st 4 rum och kök 2 ANSVAR Det formella ansvaret för fastigheternas skötsel inklusive den ekonomiska förvaltningen åvilar styrelsen. Riksbyggen utser en ordinarie ledarmot och en suppleant att ingå i styrelsen. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter utses av föreningens medlemmar vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Av Riksbyggen utsedda ledamöter har samma skyldigheter och rättigheter som de ledamöter som föreningsstämma utsett. Föreningsstämman utser dessutom: 1. Den byrå som skall ansvara för auktoriserad revision och detaljgranskning av föreningens räkenskaper 2. Bland föreningens medlemmar ordinarie revisor och revisorssuppleant vars främsta uppgift är att biträda den auktoriserade revisorn 3. Stämman utser också efter eget beslut valberedning. 3 FASTIGHETSSKÖTSELN Fastighetsskötseln inklusive städning och förvaltning, ombesörjes av det antal personer och under de tider styrelsen finner lämpligt.

5 4 LÄGENHETSUNDERHÅLL Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för och bekostar ytskikt samt underliggande tätskikt på rummens väggar golv och tak, inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar samt för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom ansvarar du för och bekostar målning av radiatorer, insidan på fönstens bågar och karm, men inte målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. På samma sätt ansvarar du för tapetsering och golvmaterial. Se Stadgarna 30 samt häftet Vem ansvarar för vad. 5 ÖVRIGT UNDERHÅLL Underhåll och reparationer i övrigt ansvarar och bekostar föreningen. Fastighetsskötarna har instruktioner om de två ansvarsområdena och dessa skall följas strikt. Se häftet Vem ansvarar för vad. 6 FELANMÄLAN Felanmälan görs till fastighetsexpeditionen på Fagottgatan 2, vån 1. Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 8:00 9:00 samt tisdagar mellan 16: 00-18:00 kan du träffa fastighetsskötarna på expeditionen eller ringa dem på telefon Övrig tid finns telefonsvarare och det går också bra att skicka dem ett mail till eller lägga en lapp i brevlådan. 7 AKUTA FEL EFTER ARBETSTID Utryckning av servicepersonal efter arbetstid medför en ökad kostnad för föreningen, en kostnad som i slutändan påverkar din boendekostnad. Anmälan om fel med liten olägenhet skall anmälas till våra fastighetsskötare på deras telefonsvarare, via mail eller en lapp i brevlådan. Uppstår fel under tid då fastighetsskötare inte är i tjänst, sådant allvarligt fel som inte tål uppskov, såsom översvämning, värme- eller elavbrott samt liknande fel så skall detta rapporteras på telefon

6 8 TV, RADIO, BREDBAND & IP-TELEFONI Föreningen är ansluten till Com Hem TV AB. Ett grundpaket ingår i årsavgiften. Ytterligare kanaler, bredband och telefoni kan beställas via kontakt med Com Hem. Fel som inte beror på din TV skall anmälas till fastighetsexpeditionen men innan så sker bör du höra med dina grannar om de upplever samma fel. 9 TVÄTTSTUGA Tvättstuga, tork- och mangelrum finns i bottenplanet till det hus där du bor. Bokning sker med bokningslås på bokningstavlan. Efter bokning är tvättstugan disponibel helgfri måndag till lördag mellan 8:00 20:00 samt söndagar och helgdagar mellan 12:00-20:00 Tork och Mangelrum får utnyttjas till och med högst en timma efter tvättidens utgång. Efter användning skall nyckel till tvättstuga och tork- och mangelrum omedelbart återupphängas i nyckelskåpet. Du har skyldighet att se till att tvättstugan med tillhörande områden hålls rena och i god ordning efter användning. Tomma tvättmedelspaket och mjukmedelsbehållare skall inte lämnas i tvättstugans städrum eller toalett. Släng dem i respektive återvinningskärl i återvinningsrummet! Skyldighet att städa tvättrum, torkrum och mangelrum ingår inte i lokalvårdarens uppgifter utan skall städas av de tvättande. Markerad tid som ej utnyttjas får endast användas efter medgivande av den som markerat den aktuella tvättiden. Förekommande fel i tvättstugan skall anmälas till fatighetsskötarexpeditionen. Lämna gärna en lapp på den trasiga maskinen som talar om att maskinen är felanmäld. 10 MATTVÄTT Arrangemang för mattvätt finns på Fagottgatan 6. För tillträde till tvättstugan använder du husmorsnyckel. Tvättiden markerar du i förväg på den lista som är uppsatt i tvättstugan tillsammans med de regler som gäller för dess användning, varav rengöring särskilt understrykes. Medtag hänglås till torkrummet.

7 11 SKAKNING OCH PISKNING AV MATTOR, KLÄDER OCH DYLIKT Skakning och piskning av kläder, mattor och dylikt genom fönster eller från balkong är förbjudet (Hälsovårdsstadgan). Det finns stativ för piskning av mattor vid 4 av husen. 12 SOPHANTERING Eftersom sopor slängs vid miljöstationer ute på området är det viktigt att sopor förpackas så att det inte läcker i svalar, trapphus & entré. Komposterbart köksavfall läggs i avsedda påsar som kastas i för dessa avsedda behållare. Övrigt ofarligt köksavfall kastas i för dessa sopor avsedda behållare. Återvinningspapper, plast, metall, glas, glödlampor och lysrör läggs i backar respektive kärl i återvinningsrummet, där finns också vägglåda för mindre batterier. För tillträde till både behållare vid miljöstationerna och återvinningsrummen behöver du din husmorsnyckel. GROVAVFALL På Mandolingatans parkering finns en inhägnad container för avfall av typ A och ett låst rum för avfall av typ B. Spis, kyl, frys, TV och andra elektriska apparater skall lämnas till kommunens miljöstation. TYP A Avfall från hushållet som på grund av sin storlek inte kan lämnas i befintliga avfallskärl. T.ex. enstaka möbler, husgeråd, julgranar, mattor m.m. TYP B Även miljöskadligt avfall så som olja, färgrester, syra etc. läggs här på markerad plats utmed trästaketet inom inhägnaden så att fastighetsskötare kan flytta det till rätt utrymme. Glöm inte att förpacka avfallet så att det kan hanteras utan risk för fara eller skador för fastighetsskötarna. Vid containern finns också ett litet vindskydd där större kartonger och wellpapp kan lämnas. OBS! Kartongerna skall plattas till så gott det går!

8 För tillträde till inhägnaden använder du din husmorsnyckel. Containern är endast avsedd för sopor från föreningens lägenheter, den är inte till för sopor från kommersiell verksamhet eller sommarstugor. Kommunen har en återvinningsstation i Högsbo, bara ett stenkast bort, öppettider finner du på eller får via telefon BASTU Bastu finns på Fagottgatan 8. Ingång från baksidan. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr. Öppettider Damer Öppettider Herrar Tisdag Måndag Torsdag Onsdag Lördag Fredag Lördag Familjebastu: Söndagar Bokningslista finns i omklädningsrummet. 14 STUDIELOKAL Studielokalen är belägen på Fagottgatan 8. Nyckel avhämtas på fastighetsexpeditionen. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 15 VÄVSTUGA Vävstugan är belägen på Mandolingatan 9. Kontakta fastighetsexpeditionen vid intresse. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 16 HOBBYRUM På Mandolingatan 3 (bottenplan) finns ett hobbyrum. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en deposition på 100 kr. Beträffande störande ljud gäller samma regler som för lägenhet. Se rubrik STÖRANDE LJUD. Du är skyldig att städa efter ditt besök.

9 17 EXTRA CYKELRUM Låsbara cykelrum för begränsat antal cyklar finns i bottenplan till det hus där du bor. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen. 18 HUSDJUR Flerfamiljshus är ingen lämplig miljö för husdjur vilket du bör beakta innan du skaffar sällskapsdjur. Har du djur i lägenheten så är du enligt Hälsovårdsnämnden skyldig att noga övervaka att djuret inte för oljud eller förorenar och inte släpps lös i trappor eller på gård eller ges tillfälle att förrätta naturbehov inom området, all avföring skall plockas upp och slängas i de papperskorgar som finns på området. Som boende inom vårt område ska man kunna känna sig trygg och då gäller följande: Aggressiva hundar med kampbeteende är inte tillåtna i området. Hundar av raserna som betecknas som så kallade "Kamphundar" (se not 1), får inte införskaffas till området. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav. Kamphundar som redan finns i föreningen får behållas men skall när de vistas inom föreningens område bära munkorg samt vara kopplade. (Not 1) För definition av kamphund hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens definition, vilket framgår av Svenska Kennelklubbens hemsida, under "kamphundslexikon", Detta betyder att det är förbjudet att skaffa hund av den typ som Kennelklubben klassar som kamphund och att man inte kan bli medlem om man avser flytta in tillsammans med en sådan hund. Efterlever man inte detta så bryter man mot föreningens regler vilket innebär att medlemskapet kommer att sägas upp. 19 BILKÖRNING INOM FÖRENINGENS OMRÅDE Bilkörning till husen skall i största möjliga mån undvikas. Bilkörning inom området skall ske med låg hastighet och yttersta aktsamhet skall visas mot gående och lekande barn. Samma regler gäller givetvis dig som kör motorcykel, moped, cykel eller annat fordon.

10 20 PARKERING Inom bostadsområdet gäller parkeringsförbud. Parkeringsplats kan hyras på fastighetsexpeditionen, därutöver finns ett antal större parkeringsplatser att, mot särskild avgift, hyras för större fordon. Avgiftsbelagd besöksparkering finns på Fagott- och Mandolingatans parkeringar. För långtidsbesökare kan parkeringsplats hyras för lägst 7 och högst 30 dagar i mån av plats. 21 GARAGE FÖR BILAR MOTORCYKLAR OCH MOPEDER Meddela fastighetsexpeditionen om du vill hyra garage, du blir då uppsatt på kölista. Erbjudande om att få hyra garage sker genom skriftligt meddelande som du undertecknar och återsänder. Om du accepterar erbjudandet intygar du samtidigt att det fordon för vilket det erbjudna garaget är avsett, är registrerat på person mantalsskriven med adress på den aktuella lägenheten. Avböjer du två erbjudanden placeras du därefter automatiskt längst bak i kön. Särskilda motorcykelgarage finns för mer information om dessa kontakta fastighetsskötarna. 22 BILTVÄTT På Fagottgatans parkering finns en tvåsektioners tvätthall för motorfordon som utan kostnad får användas endast av den som permanent hyr garage och/eller parkeringsplats. Observera att det inte är tillåtet att använda tvätthallen till däckbyte eller reparationer på motorfordon. Öppettider RUM ATT HYRA För uthyrning under högst 7 dagar finns två övernattningsrum, båda har pentry. Ett finns på Mandolingatan 3 och har två bäddar, det andra finns på Fagottgatan 4 och har 4 bäddar samt dusch. Uppgift om kostnad och hyresvillkor finns att få av ansvarig för uthyrning, kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i varje entré.

11 24 HUSMORSNYCKEL Med husmorsnyckel får du tillträde till 1) vindsutrymme, 2) tvättstugan, 3) nyckelskåpet i tvättstugan, 4) återvinningsrummet, 5) barnvagnsrummet, 6) biltvätten, 7) den inhägnade containern, 8) cykelparkeringen i källaren, 9) mattvätten, 10) ytterdörrarna i respektive hus samt behållarna för sopor. 25 ÖVERLÅTELSE, UPPSÄGNING M.M. Upplysning om vem som är överlåtelsemottagare vid försäljning av lägenhet får du genom fastighetsexpeditionen eller hemsidan. Uppsägningstid för parkeringsplats och/eller garage är tre månader och lämnas skriftligt till fastighetsexpeditionen. Vid försäljning av lägenhet krävs ingen uppsägning, du har dock skyldighet att informera fastighetsexpeditionen om vilken dag garage och/eller parkeringsplats återlämnas till följd av lägenhetens försäljning. Garage eller parkeringsplats kan aldrig överlåtas till nästa ägare av bostadsrätten. 26 STÖRANDE LJUD I princip får inga störande aktiviteter förekomma i lägenheten, oavsett dygnstid. Efter klockan gäller särskilt krav på aktsamhet mot störande aktiviteter som hög musik, TV och liknande. Detta gäller även fredagar och lördagar. Från den principen görs följande undantag: a) Underhålls- och reparationsarbeten i lägenhet som avser borrning i betong får utföras endast på helgfri lördag mellan b) Annat än under a) nämnt underhålls- och reparationsarbete får utföras på helgfri dag måndag- fredag mellan samt på helgfri lördag mellan c) Då särskilda skäl föreligger kan fastighetsförvaltare eller annan därtill behörig lämna skriftlig dispens för ytterligare undantag. Kontakta då fastighetsexpeditionen. Not.1) Du är skyldig att uppträda så att du inte vållar övriga boende otrevnad.

12 Not. 2) Arbeten enligt a) skall planeras så att de utförs under kortast möjliga tid. Markera borrhålen i förväg och använd rätt borr från början så att arbetet blir avklarat så snart som möjligt. Ytterligare vägledning kan du få från fastighetsexpeditionen där också lämplig utrustning kan lånas. Not. 3) Begränsningen av den tid under vilken störande arbeten enligt ovan får förekomma har motiverats utifrån kravet på en god boendemiljö samt för att sanitär olägenhet inte skall kunna anses förekomma. Utformingen har gjorts med hänsyn till bostadsrättsinnehavarens rätt- och skyldigheter att i lägenheten utföra underhålls- och reparationsarbeten, med den begränsning som erfarenhetsmässigt befunnits nödvändig för att tillgodose kravet på en god miljö och trivsel i en huskropp med 72 lägenheter. Not. 4) Sundhet ordning och skick, när bostadsrättsinnehavare använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Se Stadgarna 33 Not. 5) Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för dina gästers uppträdande, liksom för den som i din lägenhet utför arbete för din räkning. Ditt ansvar gäller inte bara i din bostad utan i hela föreningens område. Not. 6) Alla fyller år någon gång om året eller finner något annat de vill fira. Planerar du kalas eller fest så sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan samt en i varje hiss där du tydligt talar om att du skall få besök, vem du är, vilken lägenhet du bor i samt att den som blir störd är hjärtligt välkommen att ringa på för att klaga. Att du sätter upp en lapp ger dig på inget sätt någon rättighet att störa dina grannar så om någon kommer och ringer på för att de är störda så skall störningen genast avslutas. Lapparna du sätter upp är för att förvarna och för att dina grannar skall veta var de eventuellt skall klaga. Not. 7) Upplever du störningar från dig närboende av vilken art den än må vara, bör du först genom samtal med vederbörande försöka uppnå rättelse Efter misslyckande skall du i skrift anmäla förhållandet till styrelsen med begäran om åtgärd.

13 Du skall då ange: 1) nummer på såväl din lägenhet som den lägenhet du anmärker på 2) typ av störning 3) den tid (dag och klocka) då du blivit störd samt 4) den åtgärd du utan framgång vidtagit. På annat sätt mottagen anmärkning kan inte behandlas. Not. 8) Blir du störd efter klockan 22:00 och inte genom ev. samtal med störande part får rättelse så är du välkommen att ringa störningsjouren på telefon Den störande parten kommer, om störning konstateras, få betala utryckningen. Vi kräver inte att samtal med störande granne skall göras innan störningsjouren rings men uppmuntrar till samtal eftersom störningsjouren är något vi alla får betala om det rings i onödan eller om störning inte konstateras. Känner du dig inte trygg med att ringa på hos den störande parten eller inte vet varifrån störningen kommer så kan du ringa störningsjouren direkt. Tel UTHYRNING I ANDRA HAND Om du under viss tid inte kan använda lägenheten får den för självständigt brukande upplåtas i andra hand om styrelsen ger sitt godkännande eller, om detta vägras, hyresnämnden lämnar tillstånd. Som villkor för uthyrningen gäller att lägenheten inte kan användas på grund av: 1) Arbete eller studier på avlägsen ort 2) Sjukhusvistelse 3) Militärtjänstgöring 4) Frihetsberövande 5) Annat beaktansvärt skäl som prövas från fall till fall 6) Provbo, om du inte vill sälja din lägenhet då du vill se om ett samboförhållande fungerar Här utöver skall du ha för avsikt att återvända till lägenheten. Tillstånd lämnas för högst 12 månader med möjlighet till förlängning. För Provbo ges tillstånd för max ett år. 28 MATNING AV FÅGLAR Matning av fåglar inom bostadsområdet anses utgöra en sanitär olägenhet (Hälsovårdsstadgan) och är därför förbjudet.

14 29 PARABOLER Paraboler får ej monteras på utsidan av huskroppen. Monteras parabol på balkong så skall den monteras så att den inte syns över balkongräcket. 30 RÖKNING Rökning är absolut förbjuden i entréerna, hissarna, trappuppgångarna, svalarna, vindarna och andra gemensamma utrymmen. Tag gärna hänsyn till dina grannar och undvik att röka precis utanför entrédörren. Det är naturligtvis också förbjudet att kasta ut fimpar från balkong eller fönster. 31 ALLMÄNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Cyklar, barnvagnar, rullatorer, kälkar eller dylikt får inte uppställas i entré, svale, trappuppgång eller vindsgång. Detta är viktigt ut utrymningsperspektiv samt för att undvika att det finns något som kan fatta eld. Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att vid begagnande av lägenheten och gemensamma utrymmen rätta dig efter de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med stadgar och ortens sed. Denna information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens Brf. Göteborgshus nr 27 uppdaterades av sittande styrelse.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BREDBAND Föreningen har avtal med Telia och ComHem avseende bredband. Vid frågor om detta kontakta förtroendemannen.

BREDBAND Föreningen har avtal med Telia och ComHem avseende bredband. Vid frågor om detta kontakta förtroendemannen. ORDNINGSREGLER För att bibehålla vårt trivsamma boende krävs det att vi alla visar hänsyn och omtanke om våra grannar. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som upplevs störande för grannarna då vi

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm V ä l k o m m e n t i l l BRF Marieberg Hur vi tar hand om vårt boende Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm 1 Välkommen till Brf Marieberg Information om hur vi tar hand om vårt boende Brf

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer