Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27"

Transkript

1 Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

2 FÖRORD: Att dessa trivselregler har samlats i ett särskilt häfte har ett enda syfte och det är att vi som är så många om en liten yta alla skall göra vårt yttersta för att respektera varandra. Vi hoppas och tror att vi har fått med allt i detta häfte så att Ni lätt kan hitta hänvisningar om ni stöter på problem. KONTAKT MED STYRELSEN: Styrelsen ställer sig mycket positiv till kontakt med föreningens medlemmar, det är ju för er vi lägger ner vår tid. Styrelsen kan alltid nås på telefon , sitter ingen på kontoret just då så lämna ett meddelande så hör vi av oss till er så snart vi har möjlighet. Styrelsen kan också nås via hemsidan eller via e-post INFORMATION FRÅN STYRELSEN: Information från styrelsen sätts upp på anslagstavlor i entrén samt finns på hemsidan All information som kommer från styrelsen är undertecknad STYRELSEN Saknar Ni någon information så tveka inte att höra av er! ÅRSSTÄMMA: Årsstämma och ev. extra stämma kallas till genom utskick i god tid. Det är på årsstämman den enskilde medlemmen har möjlighet att rösta på de motioner som inkommit, rösta på nya styrelseledamöter mm. Notera dock att det inte finns någon punkt på dagordningen på en årsstämma som heter Övriga ärenden sådana behandlas aldrig på ett årsmöte. Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast den 31/7 inför kommande årsmöte i november. En Motion är ett förslag med tydlig rubrik och ett kortfattat förbättringsförslag. Motionen måste vara undertecknad av motionären/motionärerna.

3 Innehållsförteckning 1 Fastigheter 2 Ansvar 3 Fastighetsskötsel 4 Lägenhetsunderhåll 5 Övrigt underhåll 6 Felanmälan 7 Akuta fel efter arbetstid 8 TV, radio, bredband & IP-telefoni 9 Tvättstuga 10 Mattvätt 11 Skakning och piskning av mattor, kläder och dylikt 12 Sophantering 13 Bastu 14 Studielokal 15 Vävstuga 16 Hobbyrum 17 Extra cykelrum 18 Husdjur 19 Bilkörning i föreningens område 20 Parkering 21 Garage för bilar motorcyklar och mopeder 22 Biltvätt 23 Rum att hyra 24 Husmorsnyckel 25 Överlåtelse, uppsägning m.m. 26 Störande ljud 27 Uthyrning i andra hand 28 Matning av fåglar 29 Paraboler 30 Rökning 31 Allmänna ordningsföreskrifter

4 1 FASTIGHETER På de tomter med adress Fagottgatan 2-10 och Mandolingatan 3-11, som föreningen innehar tomträtten till, har under 1962 och därefter uppförts 720 lägenheter samt garage och parkeringsplatser. Den totala lägenhetsytan är m2 och den fördelar sig på följande lägenheter 72 st 1 rum och kokvrå 48 st 2 rum och kokvrå 264 st 2 rum och kök 264 st 3 rum och kök 72 st 4 rum och kök 2 ANSVAR Det formella ansvaret för fastigheternas skötsel inklusive den ekonomiska förvaltningen åvilar styrelsen. Riksbyggen utser en ordinarie ledarmot och en suppleant att ingå i styrelsen. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter utses av föreningens medlemmar vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Av Riksbyggen utsedda ledamöter har samma skyldigheter och rättigheter som de ledamöter som föreningsstämma utsett. Föreningsstämman utser dessutom: 1. Den byrå som skall ansvara för auktoriserad revision och detaljgranskning av föreningens räkenskaper 2. Bland föreningens medlemmar ordinarie revisor och revisorssuppleant vars främsta uppgift är att biträda den auktoriserade revisorn 3. Stämman utser också efter eget beslut valberedning. 3 FASTIGHETSSKÖTSELN Fastighetsskötseln inklusive städning och förvaltning, ombesörjes av det antal personer och under de tider styrelsen finner lämpligt.

5 4 LÄGENHETSUNDERHÅLL Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för och bekostar ytskikt samt underliggande tätskikt på rummens väggar golv och tak, inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar samt för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom ansvarar du för och bekostar målning av radiatorer, insidan på fönstens bågar och karm, men inte målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. På samma sätt ansvarar du för tapetsering och golvmaterial. Se Stadgarna 30 samt häftet Vem ansvarar för vad. 5 ÖVRIGT UNDERHÅLL Underhåll och reparationer i övrigt ansvarar och bekostar föreningen. Fastighetsskötarna har instruktioner om de två ansvarsområdena och dessa skall följas strikt. Se häftet Vem ansvarar för vad. 6 FELANMÄLAN Felanmälan görs till fastighetsexpeditionen på Fagottgatan 2, vån 1. Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 8:00 9:00 samt tisdagar mellan 16: 00-18:00 kan du träffa fastighetsskötarna på expeditionen eller ringa dem på telefon Övrig tid finns telefonsvarare och det går också bra att skicka dem ett mail till eller lägga en lapp i brevlådan. 7 AKUTA FEL EFTER ARBETSTID Utryckning av servicepersonal efter arbetstid medför en ökad kostnad för föreningen, en kostnad som i slutändan påverkar din boendekostnad. Anmälan om fel med liten olägenhet skall anmälas till våra fastighetsskötare på deras telefonsvarare, via mail eller en lapp i brevlådan. Uppstår fel under tid då fastighetsskötare inte är i tjänst, sådant allvarligt fel som inte tål uppskov, såsom översvämning, värme- eller elavbrott samt liknande fel så skall detta rapporteras på telefon

6 8 TV, RADIO, BREDBAND & IP-TELEFONI Föreningen är ansluten till Com Hem TV AB. Ett grundpaket ingår i årsavgiften. Ytterligare kanaler, bredband och telefoni kan beställas via kontakt med Com Hem. Fel som inte beror på din TV skall anmälas till fastighetsexpeditionen men innan så sker bör du höra med dina grannar om de upplever samma fel. 9 TVÄTTSTUGA Tvättstuga, tork- och mangelrum finns i bottenplanet till det hus där du bor. Bokning sker med bokningslås på bokningstavlan. Efter bokning är tvättstugan disponibel helgfri måndag till lördag mellan 8:00 20:00 samt söndagar och helgdagar mellan 12:00-20:00 Tork och Mangelrum får utnyttjas till och med högst en timma efter tvättidens utgång. Efter användning skall nyckel till tvättstuga och tork- och mangelrum omedelbart återupphängas i nyckelskåpet. Du har skyldighet att se till att tvättstugan med tillhörande områden hålls rena och i god ordning efter användning. Tomma tvättmedelspaket och mjukmedelsbehållare skall inte lämnas i tvättstugans städrum eller toalett. Släng dem i respektive återvinningskärl i återvinningsrummet! Skyldighet att städa tvättrum, torkrum och mangelrum ingår inte i lokalvårdarens uppgifter utan skall städas av de tvättande. Markerad tid som ej utnyttjas får endast användas efter medgivande av den som markerat den aktuella tvättiden. Förekommande fel i tvättstugan skall anmälas till fatighetsskötarexpeditionen. Lämna gärna en lapp på den trasiga maskinen som talar om att maskinen är felanmäld. 10 MATTVÄTT Arrangemang för mattvätt finns på Fagottgatan 6. För tillträde till tvättstugan använder du husmorsnyckel. Tvättiden markerar du i förväg på den lista som är uppsatt i tvättstugan tillsammans med de regler som gäller för dess användning, varav rengöring särskilt understrykes. Medtag hänglås till torkrummet.

7 11 SKAKNING OCH PISKNING AV MATTOR, KLÄDER OCH DYLIKT Skakning och piskning av kläder, mattor och dylikt genom fönster eller från balkong är förbjudet (Hälsovårdsstadgan). Det finns stativ för piskning av mattor vid 4 av husen. 12 SOPHANTERING Eftersom sopor slängs vid miljöstationer ute på området är det viktigt att sopor förpackas så att det inte läcker i svalar, trapphus & entré. Komposterbart köksavfall läggs i avsedda påsar som kastas i för dessa avsedda behållare. Övrigt ofarligt köksavfall kastas i för dessa sopor avsedda behållare. Återvinningspapper, plast, metall, glas, glödlampor och lysrör läggs i backar respektive kärl i återvinningsrummet, där finns också vägglåda för mindre batterier. För tillträde till både behållare vid miljöstationerna och återvinningsrummen behöver du din husmorsnyckel. GROVAVFALL På Mandolingatans parkering finns en inhägnad container för avfall av typ A och ett låst rum för avfall av typ B. Spis, kyl, frys, TV och andra elektriska apparater skall lämnas till kommunens miljöstation. TYP A Avfall från hushållet som på grund av sin storlek inte kan lämnas i befintliga avfallskärl. T.ex. enstaka möbler, husgeråd, julgranar, mattor m.m. TYP B Även miljöskadligt avfall så som olja, färgrester, syra etc. läggs här på markerad plats utmed trästaketet inom inhägnaden så att fastighetsskötare kan flytta det till rätt utrymme. Glöm inte att förpacka avfallet så att det kan hanteras utan risk för fara eller skador för fastighetsskötarna. Vid containern finns också ett litet vindskydd där större kartonger och wellpapp kan lämnas. OBS! Kartongerna skall plattas till så gott det går!

8 För tillträde till inhägnaden använder du din husmorsnyckel. Containern är endast avsedd för sopor från föreningens lägenheter, den är inte till för sopor från kommersiell verksamhet eller sommarstugor. Kommunen har en återvinningsstation i Högsbo, bara ett stenkast bort, öppettider finner du på eller får via telefon BASTU Bastu finns på Fagottgatan 8. Ingång från baksidan. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr. Öppettider Damer Öppettider Herrar Tisdag Måndag Torsdag Onsdag Lördag Fredag Lördag Familjebastu: Söndagar Bokningslista finns i omklädningsrummet. 14 STUDIELOKAL Studielokalen är belägen på Fagottgatan 8. Nyckel avhämtas på fastighetsexpeditionen. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 15 VÄVSTUGA Vävstugan är belägen på Mandolingatan 9. Kontakta fastighetsexpeditionen vid intresse. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 16 HOBBYRUM På Mandolingatan 3 (bottenplan) finns ett hobbyrum. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en deposition på 100 kr. Beträffande störande ljud gäller samma regler som för lägenhet. Se rubrik STÖRANDE LJUD. Du är skyldig att städa efter ditt besök.

9 17 EXTRA CYKELRUM Låsbara cykelrum för begränsat antal cyklar finns i bottenplan till det hus där du bor. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen. 18 HUSDJUR Flerfamiljshus är ingen lämplig miljö för husdjur vilket du bör beakta innan du skaffar sällskapsdjur. Har du djur i lägenheten så är du enligt Hälsovårdsnämnden skyldig att noga övervaka att djuret inte för oljud eller förorenar och inte släpps lös i trappor eller på gård eller ges tillfälle att förrätta naturbehov inom området, all avföring skall plockas upp och slängas i de papperskorgar som finns på området. Som boende inom vårt område ska man kunna känna sig trygg och då gäller följande: Aggressiva hundar med kampbeteende är inte tillåtna i området. Hundar av raserna som betecknas som så kallade "Kamphundar" (se not 1), får inte införskaffas till området. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav. Kamphundar som redan finns i föreningen får behållas men skall när de vistas inom föreningens område bära munkorg samt vara kopplade. (Not 1) För definition av kamphund hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens definition, vilket framgår av Svenska Kennelklubbens hemsida, under "kamphundslexikon", Detta betyder att det är förbjudet att skaffa hund av den typ som Kennelklubben klassar som kamphund och att man inte kan bli medlem om man avser flytta in tillsammans med en sådan hund. Efterlever man inte detta så bryter man mot föreningens regler vilket innebär att medlemskapet kommer att sägas upp. 19 BILKÖRNING INOM FÖRENINGENS OMRÅDE Bilkörning till husen skall i största möjliga mån undvikas. Bilkörning inom området skall ske med låg hastighet och yttersta aktsamhet skall visas mot gående och lekande barn. Samma regler gäller givetvis dig som kör motorcykel, moped, cykel eller annat fordon.

10 20 PARKERING Inom bostadsområdet gäller parkeringsförbud. Parkeringsplats kan hyras på fastighetsexpeditionen, därutöver finns ett antal större parkeringsplatser att, mot särskild avgift, hyras för större fordon. Avgiftsbelagd besöksparkering finns på Fagott- och Mandolingatans parkeringar. För långtidsbesökare kan parkeringsplats hyras för lägst 7 och högst 30 dagar i mån av plats. 21 GARAGE FÖR BILAR MOTORCYKLAR OCH MOPEDER Meddela fastighetsexpeditionen om du vill hyra garage, du blir då uppsatt på kölista. Erbjudande om att få hyra garage sker genom skriftligt meddelande som du undertecknar och återsänder. Om du accepterar erbjudandet intygar du samtidigt att det fordon för vilket det erbjudna garaget är avsett, är registrerat på person mantalsskriven med adress på den aktuella lägenheten. Avböjer du två erbjudanden placeras du därefter automatiskt längst bak i kön. Särskilda motorcykelgarage finns för mer information om dessa kontakta fastighetsskötarna. 22 BILTVÄTT På Fagottgatans parkering finns en tvåsektioners tvätthall för motorfordon som utan kostnad får användas endast av den som permanent hyr garage och/eller parkeringsplats. Observera att det inte är tillåtet att använda tvätthallen till däckbyte eller reparationer på motorfordon. Öppettider RUM ATT HYRA För uthyrning under högst 7 dagar finns två övernattningsrum, båda har pentry. Ett finns på Mandolingatan 3 och har två bäddar, det andra finns på Fagottgatan 4 och har 4 bäddar samt dusch. Uppgift om kostnad och hyresvillkor finns att få av ansvarig för uthyrning, kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i varje entré.

11 24 HUSMORSNYCKEL Med husmorsnyckel får du tillträde till 1) vindsutrymme, 2) tvättstugan, 3) nyckelskåpet i tvättstugan, 4) återvinningsrummet, 5) barnvagnsrummet, 6) biltvätten, 7) den inhägnade containern, 8) cykelparkeringen i källaren, 9) mattvätten, 10) ytterdörrarna i respektive hus samt behållarna för sopor. 25 ÖVERLÅTELSE, UPPSÄGNING M.M. Upplysning om vem som är överlåtelsemottagare vid försäljning av lägenhet får du genom fastighetsexpeditionen eller hemsidan. Uppsägningstid för parkeringsplats och/eller garage är tre månader och lämnas skriftligt till fastighetsexpeditionen. Vid försäljning av lägenhet krävs ingen uppsägning, du har dock skyldighet att informera fastighetsexpeditionen om vilken dag garage och/eller parkeringsplats återlämnas till följd av lägenhetens försäljning. Garage eller parkeringsplats kan aldrig överlåtas till nästa ägare av bostadsrätten. 26 STÖRANDE LJUD I princip får inga störande aktiviteter förekomma i lägenheten, oavsett dygnstid. Efter klockan gäller särskilt krav på aktsamhet mot störande aktiviteter som hög musik, TV och liknande. Detta gäller även fredagar och lördagar. Från den principen görs följande undantag: a) Underhålls- och reparationsarbeten i lägenhet som avser borrning i betong får utföras endast på helgfri lördag mellan b) Annat än under a) nämnt underhålls- och reparationsarbete får utföras på helgfri dag måndag- fredag mellan samt på helgfri lördag mellan c) Då särskilda skäl föreligger kan fastighetsförvaltare eller annan därtill behörig lämna skriftlig dispens för ytterligare undantag. Kontakta då fastighetsexpeditionen. Not.1) Du är skyldig att uppträda så att du inte vållar övriga boende otrevnad.

12 Not. 2) Arbeten enligt a) skall planeras så att de utförs under kortast möjliga tid. Markera borrhålen i förväg och använd rätt borr från början så att arbetet blir avklarat så snart som möjligt. Ytterligare vägledning kan du få från fastighetsexpeditionen där också lämplig utrustning kan lånas. Not. 3) Begränsningen av den tid under vilken störande arbeten enligt ovan får förekomma har motiverats utifrån kravet på en god boendemiljö samt för att sanitär olägenhet inte skall kunna anses förekomma. Utformingen har gjorts med hänsyn till bostadsrättsinnehavarens rätt- och skyldigheter att i lägenheten utföra underhålls- och reparationsarbeten, med den begränsning som erfarenhetsmässigt befunnits nödvändig för att tillgodose kravet på en god miljö och trivsel i en huskropp med 72 lägenheter. Not. 4) Sundhet ordning och skick, när bostadsrättsinnehavare använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Se Stadgarna 33 Not. 5) Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för dina gästers uppträdande, liksom för den som i din lägenhet utför arbete för din räkning. Ditt ansvar gäller inte bara i din bostad utan i hela föreningens område. Not. 6) Alla fyller år någon gång om året eller finner något annat de vill fira. Planerar du kalas eller fest så sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan samt en i varje hiss där du tydligt talar om att du skall få besök, vem du är, vilken lägenhet du bor i samt att den som blir störd är hjärtligt välkommen att ringa på för att klaga. Att du sätter upp en lapp ger dig på inget sätt någon rättighet att störa dina grannar så om någon kommer och ringer på för att de är störda så skall störningen genast avslutas. Lapparna du sätter upp är för att förvarna och för att dina grannar skall veta var de eventuellt skall klaga. Not. 7) Upplever du störningar från dig närboende av vilken art den än må vara, bör du först genom samtal med vederbörande försöka uppnå rättelse Efter misslyckande skall du i skrift anmäla förhållandet till styrelsen med begäran om åtgärd.

13 Du skall då ange: 1) nummer på såväl din lägenhet som den lägenhet du anmärker på 2) typ av störning 3) den tid (dag och klocka) då du blivit störd samt 4) den åtgärd du utan framgång vidtagit. På annat sätt mottagen anmärkning kan inte behandlas. Not. 8) Blir du störd efter klockan 22:00 och inte genom ev. samtal med störande part får rättelse så är du välkommen att ringa störningsjouren på telefon Den störande parten kommer, om störning konstateras, få betala utryckningen. Vi kräver inte att samtal med störande granne skall göras innan störningsjouren rings men uppmuntrar till samtal eftersom störningsjouren är något vi alla får betala om det rings i onödan eller om störning inte konstateras. Känner du dig inte trygg med att ringa på hos den störande parten eller inte vet varifrån störningen kommer så kan du ringa störningsjouren direkt. Tel UTHYRNING I ANDRA HAND Om du under viss tid inte kan använda lägenheten får den för självständigt brukande upplåtas i andra hand om styrelsen ger sitt godkännande eller, om detta vägras, hyresnämnden lämnar tillstånd. Som villkor för uthyrningen gäller att lägenheten inte kan användas på grund av: 1) Arbete eller studier på avlägsen ort 2) Sjukhusvistelse 3) Militärtjänstgöring 4) Frihetsberövande 5) Annat beaktansvärt skäl som prövas från fall till fall 6) Provbo, om du inte vill sälja din lägenhet då du vill se om ett samboförhållande fungerar Här utöver skall du ha för avsikt att återvända till lägenheten. Tillstånd lämnas för högst 12 månader med möjlighet till förlängning. För Provbo ges tillstånd för max ett år. 28 MATNING AV FÅGLAR Matning av fåglar inom bostadsområdet anses utgöra en sanitär olägenhet (Hälsovårdsstadgan) och är därför förbjudet.

14 29 PARABOLER Paraboler får ej monteras på utsidan av huskroppen. Monteras parabol på balkong så skall den monteras så att den inte syns över balkongräcket. 30 RÖKNING Rökning är absolut förbjuden i entréerna, hissarna, trappuppgångarna, svalarna, vindarna och andra gemensamma utrymmen. Tag gärna hänsyn till dina grannar och undvik att röka precis utanför entrédörren. Det är naturligtvis också förbjudet att kasta ut fimpar från balkong eller fönster. 31 ALLMÄNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Cyklar, barnvagnar, rullatorer, kälkar eller dylikt får inte uppställas i entré, svale, trappuppgång eller vindsgång. Detta är viktigt ut utrymningsperspektiv samt för att undvika att det finns något som kan fatta eld. Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att vid begagnande av lägenheten och gemensamma utrymmen rätta dig efter de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med stadgar och ortens sed. Denna information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens Brf. Göteborgshus nr 27 uppdaterades av sittande styrelse.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Trivselregler för Brf Teleskopet

Trivselregler för Brf Teleskopet Trivselregler för Brf Teleskopet För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!!

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! Vi i styrelsen hälsar Dig välkommen som medlem och delägare i föreningen. Vi tror att du kommer att trivas i vår förening. Vi bor i ett välskött område och föreningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer