Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27"

Transkript

1 Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

2 FÖRORD: Att dessa trivselregler har samlats i ett särskilt häfte har ett enda syfte och det är att vi som är så många om en liten yta alla skall göra vårt yttersta för att respektera varandra. Vi hoppas och tror att vi har fått med allt i detta häfte så att Ni lätt kan hitta hänvisningar om ni stöter på problem. KONTAKT MED STYRELSEN: Styrelsen ställer sig mycket positiv till kontakt med föreningens medlemmar, det är ju för er vi lägger ner vår tid. Styrelsen kan alltid nås på telefon , sitter ingen på kontoret just då så lämna ett meddelande så hör vi av oss till er så snart vi har möjlighet. Styrelsen kan också nås via hemsidan eller via e-post INFORMATION FRÅN STYRELSEN: Information från styrelsen sätts upp på anslagstavlor i entrén samt finns på hemsidan All information som kommer från styrelsen är undertecknad STYRELSEN Saknar Ni någon information så tveka inte att höra av er! ÅRSSTÄMMA: Årsstämma och ev. extra stämma kallas till genom utskick i god tid. Det är på årsstämman den enskilde medlemmen har möjlighet att rösta på de motioner som inkommit, rösta på nya styrelseledamöter mm. Notera dock att det inte finns någon punkt på dagordningen på en årsstämma som heter Övriga ärenden sådana behandlas aldrig på ett årsmöte. Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast den 31/7 inför kommande årsmöte i november. En Motion är ett förslag med tydlig rubrik och ett kortfattat förbättringsförslag. Motionen måste vara undertecknad av motionären/motionärerna.

3 Innehållsförteckning 1 Fastigheter 2 Ansvar 3 Fastighetsskötsel 4 Lägenhetsunderhåll 5 Övrigt underhåll 6 Felanmälan 7 Akuta fel efter arbetstid 8 TV, radio, bredband & IP-telefoni 9 Tvättstuga 10 Mattvätt 11 Skakning och piskning av mattor, kläder och dylikt 12 Sophantering 13 Bastu 14 Studielokal 15 Vävstuga 16 Hobbyrum 17 Extra cykelrum 18 Husdjur 19 Bilkörning i föreningens område 20 Parkering 21 Garage för bilar motorcyklar och mopeder 22 Biltvätt 23 Rum att hyra 24 Husmorsnyckel 25 Överlåtelse, uppsägning m.m. 26 Störande ljud 27 Uthyrning i andra hand 28 Matning av fåglar 29 Paraboler 30 Rökning 31 Allmänna ordningsföreskrifter

4 1 FASTIGHETER På de tomter med adress Fagottgatan 2-10 och Mandolingatan 3-11, som föreningen innehar tomträtten till, har under 1962 och därefter uppförts 720 lägenheter samt garage och parkeringsplatser. Den totala lägenhetsytan är m2 och den fördelar sig på följande lägenheter 72 st 1 rum och kokvrå 48 st 2 rum och kokvrå 264 st 2 rum och kök 264 st 3 rum och kök 72 st 4 rum och kök 2 ANSVAR Det formella ansvaret för fastigheternas skötsel inklusive den ekonomiska förvaltningen åvilar styrelsen. Riksbyggen utser en ordinarie ledarmot och en suppleant att ingå i styrelsen. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter utses av föreningens medlemmar vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Av Riksbyggen utsedda ledamöter har samma skyldigheter och rättigheter som de ledamöter som föreningsstämma utsett. Föreningsstämman utser dessutom: 1. Den byrå som skall ansvara för auktoriserad revision och detaljgranskning av föreningens räkenskaper 2. Bland föreningens medlemmar ordinarie revisor och revisorssuppleant vars främsta uppgift är att biträda den auktoriserade revisorn 3. Stämman utser också efter eget beslut valberedning. 3 FASTIGHETSSKÖTSELN Fastighetsskötseln inklusive städning och förvaltning, ombesörjes av det antal personer och under de tider styrelsen finner lämpligt.

5 4 LÄGENHETSUNDERHÅLL Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för och bekostar ytskikt samt underliggande tätskikt på rummens väggar golv och tak, inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar samt för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Dessutom ansvarar du för och bekostar målning av radiatorer, insidan på fönstens bågar och karm, men inte målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. På samma sätt ansvarar du för tapetsering och golvmaterial. Se Stadgarna 30 samt häftet Vem ansvarar för vad. 5 ÖVRIGT UNDERHÅLL Underhåll och reparationer i övrigt ansvarar och bekostar föreningen. Fastighetsskötarna har instruktioner om de två ansvarsområdena och dessa skall följas strikt. Se häftet Vem ansvarar för vad. 6 FELANMÄLAN Felanmälan görs till fastighetsexpeditionen på Fagottgatan 2, vån 1. Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 8:00 9:00 samt tisdagar mellan 16: 00-18:00 kan du träffa fastighetsskötarna på expeditionen eller ringa dem på telefon Övrig tid finns telefonsvarare och det går också bra att skicka dem ett mail till eller lägga en lapp i brevlådan. 7 AKUTA FEL EFTER ARBETSTID Utryckning av servicepersonal efter arbetstid medför en ökad kostnad för föreningen, en kostnad som i slutändan påverkar din boendekostnad. Anmälan om fel med liten olägenhet skall anmälas till våra fastighetsskötare på deras telefonsvarare, via mail eller en lapp i brevlådan. Uppstår fel under tid då fastighetsskötare inte är i tjänst, sådant allvarligt fel som inte tål uppskov, såsom översvämning, värme- eller elavbrott samt liknande fel så skall detta rapporteras på telefon

6 8 TV, RADIO, BREDBAND & IP-TELEFONI Föreningen är ansluten till Com Hem TV AB. Ett grundpaket ingår i årsavgiften. Ytterligare kanaler, bredband och telefoni kan beställas via kontakt med Com Hem. Fel som inte beror på din TV skall anmälas till fastighetsexpeditionen men innan så sker bör du höra med dina grannar om de upplever samma fel. 9 TVÄTTSTUGA Tvättstuga, tork- och mangelrum finns i bottenplanet till det hus där du bor. Bokning sker med bokningslås på bokningstavlan. Efter bokning är tvättstugan disponibel helgfri måndag till lördag mellan 8:00 20:00 samt söndagar och helgdagar mellan 12:00-20:00 Tork och Mangelrum får utnyttjas till och med högst en timma efter tvättidens utgång. Efter användning skall nyckel till tvättstuga och tork- och mangelrum omedelbart återupphängas i nyckelskåpet. Du har skyldighet att se till att tvättstugan med tillhörande områden hålls rena och i god ordning efter användning. Tomma tvättmedelspaket och mjukmedelsbehållare skall inte lämnas i tvättstugans städrum eller toalett. Släng dem i respektive återvinningskärl i återvinningsrummet! Skyldighet att städa tvättrum, torkrum och mangelrum ingår inte i lokalvårdarens uppgifter utan skall städas av de tvättande. Markerad tid som ej utnyttjas får endast användas efter medgivande av den som markerat den aktuella tvättiden. Förekommande fel i tvättstugan skall anmälas till fatighetsskötarexpeditionen. Lämna gärna en lapp på den trasiga maskinen som talar om att maskinen är felanmäld. 10 MATTVÄTT Arrangemang för mattvätt finns på Fagottgatan 6. För tillträde till tvättstugan använder du husmorsnyckel. Tvättiden markerar du i förväg på den lista som är uppsatt i tvättstugan tillsammans med de regler som gäller för dess användning, varav rengöring särskilt understrykes. Medtag hänglås till torkrummet.

7 11 SKAKNING OCH PISKNING AV MATTOR, KLÄDER OCH DYLIKT Skakning och piskning av kläder, mattor och dylikt genom fönster eller från balkong är förbjudet (Hälsovårdsstadgan). Det finns stativ för piskning av mattor vid 4 av husen. 12 SOPHANTERING Eftersom sopor slängs vid miljöstationer ute på området är det viktigt att sopor förpackas så att det inte läcker i svalar, trapphus & entré. Komposterbart köksavfall läggs i avsedda påsar som kastas i för dessa avsedda behållare. Övrigt ofarligt köksavfall kastas i för dessa sopor avsedda behållare. Återvinningspapper, plast, metall, glas, glödlampor och lysrör läggs i backar respektive kärl i återvinningsrummet, där finns också vägglåda för mindre batterier. För tillträde till både behållare vid miljöstationerna och återvinningsrummen behöver du din husmorsnyckel. GROVAVFALL På Mandolingatans parkering finns en inhägnad container för avfall av typ A och ett låst rum för avfall av typ B. Spis, kyl, frys, TV och andra elektriska apparater skall lämnas till kommunens miljöstation. TYP A Avfall från hushållet som på grund av sin storlek inte kan lämnas i befintliga avfallskärl. T.ex. enstaka möbler, husgeråd, julgranar, mattor m.m. TYP B Även miljöskadligt avfall så som olja, färgrester, syra etc. läggs här på markerad plats utmed trästaketet inom inhägnaden så att fastighetsskötare kan flytta det till rätt utrymme. Glöm inte att förpacka avfallet så att det kan hanteras utan risk för fara eller skador för fastighetsskötarna. Vid containern finns också ett litet vindskydd där större kartonger och wellpapp kan lämnas. OBS! Kartongerna skall plattas till så gott det går!

8 För tillträde till inhägnaden använder du din husmorsnyckel. Containern är endast avsedd för sopor från föreningens lägenheter, den är inte till för sopor från kommersiell verksamhet eller sommarstugor. Kommunen har en återvinningsstation i Högsbo, bara ett stenkast bort, öppettider finner du på eller får via telefon BASTU Bastu finns på Fagottgatan 8. Ingång från baksidan. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr. Öppettider Damer Öppettider Herrar Tisdag Måndag Torsdag Onsdag Lördag Fredag Lördag Familjebastu: Söndagar Bokningslista finns i omklädningsrummet. 14 STUDIELOKAL Studielokalen är belägen på Fagottgatan 8. Nyckel avhämtas på fastighetsexpeditionen. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 15 VÄVSTUGA Vävstugan är belägen på Mandolingatan 9. Kontakta fastighetsexpeditionen vid intresse. Du är skyldig att städa efter ditt besök. 16 HOBBYRUM På Mandolingatan 3 (bottenplan) finns ett hobbyrum. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen mot en deposition på 100 kr. Beträffande störande ljud gäller samma regler som för lägenhet. Se rubrik STÖRANDE LJUD. Du är skyldig att städa efter ditt besök.

9 17 EXTRA CYKELRUM Låsbara cykelrum för begränsat antal cyklar finns i bottenplan till det hus där du bor. Nyckel kvitteras ut på fastighetsexpeditionen. 18 HUSDJUR Flerfamiljshus är ingen lämplig miljö för husdjur vilket du bör beakta innan du skaffar sällskapsdjur. Har du djur i lägenheten så är du enligt Hälsovårdsnämnden skyldig att noga övervaka att djuret inte för oljud eller förorenar och inte släpps lös i trappor eller på gård eller ges tillfälle att förrätta naturbehov inom området, all avföring skall plockas upp och slängas i de papperskorgar som finns på området. Som boende inom vårt område ska man kunna känna sig trygg och då gäller följande: Aggressiva hundar med kampbeteende är inte tillåtna i området. Hundar av raserna som betecknas som så kallade "Kamphundar" (se not 1), får inte införskaffas till området. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav. Kamphundar som redan finns i föreningen får behållas men skall när de vistas inom föreningens område bära munkorg samt vara kopplade. (Not 1) För definition av kamphund hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens definition, vilket framgår av Svenska Kennelklubbens hemsida, under "kamphundslexikon", Detta betyder att det är förbjudet att skaffa hund av den typ som Kennelklubben klassar som kamphund och att man inte kan bli medlem om man avser flytta in tillsammans med en sådan hund. Efterlever man inte detta så bryter man mot föreningens regler vilket innebär att medlemskapet kommer att sägas upp. 19 BILKÖRNING INOM FÖRENINGENS OMRÅDE Bilkörning till husen skall i största möjliga mån undvikas. Bilkörning inom området skall ske med låg hastighet och yttersta aktsamhet skall visas mot gående och lekande barn. Samma regler gäller givetvis dig som kör motorcykel, moped, cykel eller annat fordon.

10 20 PARKERING Inom bostadsområdet gäller parkeringsförbud. Parkeringsplats kan hyras på fastighetsexpeditionen, därutöver finns ett antal större parkeringsplatser att, mot särskild avgift, hyras för större fordon. Avgiftsbelagd besöksparkering finns på Fagott- och Mandolingatans parkeringar. För långtidsbesökare kan parkeringsplats hyras för lägst 7 och högst 30 dagar i mån av plats. 21 GARAGE FÖR BILAR MOTORCYKLAR OCH MOPEDER Meddela fastighetsexpeditionen om du vill hyra garage, du blir då uppsatt på kölista. Erbjudande om att få hyra garage sker genom skriftligt meddelande som du undertecknar och återsänder. Om du accepterar erbjudandet intygar du samtidigt att det fordon för vilket det erbjudna garaget är avsett, är registrerat på person mantalsskriven med adress på den aktuella lägenheten. Avböjer du två erbjudanden placeras du därefter automatiskt längst bak i kön. Särskilda motorcykelgarage finns för mer information om dessa kontakta fastighetsskötarna. 22 BILTVÄTT På Fagottgatans parkering finns en tvåsektioners tvätthall för motorfordon som utan kostnad får användas endast av den som permanent hyr garage och/eller parkeringsplats. Observera att det inte är tillåtet att använda tvätthallen till däckbyte eller reparationer på motorfordon. Öppettider RUM ATT HYRA För uthyrning under högst 7 dagar finns två övernattningsrum, båda har pentry. Ett finns på Mandolingatan 3 och har två bäddar, det andra finns på Fagottgatan 4 och har 4 bäddar samt dusch. Uppgift om kostnad och hyresvillkor finns att få av ansvarig för uthyrning, kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i varje entré.

11 24 HUSMORSNYCKEL Med husmorsnyckel får du tillträde till 1) vindsutrymme, 2) tvättstugan, 3) nyckelskåpet i tvättstugan, 4) återvinningsrummet, 5) barnvagnsrummet, 6) biltvätten, 7) den inhägnade containern, 8) cykelparkeringen i källaren, 9) mattvätten, 10) ytterdörrarna i respektive hus samt behållarna för sopor. 25 ÖVERLÅTELSE, UPPSÄGNING M.M. Upplysning om vem som är överlåtelsemottagare vid försäljning av lägenhet får du genom fastighetsexpeditionen eller hemsidan. Uppsägningstid för parkeringsplats och/eller garage är tre månader och lämnas skriftligt till fastighetsexpeditionen. Vid försäljning av lägenhet krävs ingen uppsägning, du har dock skyldighet att informera fastighetsexpeditionen om vilken dag garage och/eller parkeringsplats återlämnas till följd av lägenhetens försäljning. Garage eller parkeringsplats kan aldrig överlåtas till nästa ägare av bostadsrätten. 26 STÖRANDE LJUD I princip får inga störande aktiviteter förekomma i lägenheten, oavsett dygnstid. Efter klockan gäller särskilt krav på aktsamhet mot störande aktiviteter som hög musik, TV och liknande. Detta gäller även fredagar och lördagar. Från den principen görs följande undantag: a) Underhålls- och reparationsarbeten i lägenhet som avser borrning i betong får utföras endast på helgfri lördag mellan b) Annat än under a) nämnt underhålls- och reparationsarbete får utföras på helgfri dag måndag- fredag mellan samt på helgfri lördag mellan c) Då särskilda skäl föreligger kan fastighetsförvaltare eller annan därtill behörig lämna skriftlig dispens för ytterligare undantag. Kontakta då fastighetsexpeditionen. Not.1) Du är skyldig att uppträda så att du inte vållar övriga boende otrevnad.

12 Not. 2) Arbeten enligt a) skall planeras så att de utförs under kortast möjliga tid. Markera borrhålen i förväg och använd rätt borr från början så att arbetet blir avklarat så snart som möjligt. Ytterligare vägledning kan du få från fastighetsexpeditionen där också lämplig utrustning kan lånas. Not. 3) Begränsningen av den tid under vilken störande arbeten enligt ovan får förekomma har motiverats utifrån kravet på en god boendemiljö samt för att sanitär olägenhet inte skall kunna anses förekomma. Utformingen har gjorts med hänsyn till bostadsrättsinnehavarens rätt- och skyldigheter att i lägenheten utföra underhålls- och reparationsarbeten, med den begränsning som erfarenhetsmässigt befunnits nödvändig för att tillgodose kravet på en god miljö och trivsel i en huskropp med 72 lägenheter. Not. 4) Sundhet ordning och skick, när bostadsrättsinnehavare använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Se Stadgarna 33 Not. 5) Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för dina gästers uppträdande, liksom för den som i din lägenhet utför arbete för din räkning. Ditt ansvar gäller inte bara i din bostad utan i hela föreningens område. Not. 6) Alla fyller år någon gång om året eller finner något annat de vill fira. Planerar du kalas eller fest så sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan samt en i varje hiss där du tydligt talar om att du skall få besök, vem du är, vilken lägenhet du bor i samt att den som blir störd är hjärtligt välkommen att ringa på för att klaga. Att du sätter upp en lapp ger dig på inget sätt någon rättighet att störa dina grannar så om någon kommer och ringer på för att de är störda så skall störningen genast avslutas. Lapparna du sätter upp är för att förvarna och för att dina grannar skall veta var de eventuellt skall klaga. Not. 7) Upplever du störningar från dig närboende av vilken art den än må vara, bör du först genom samtal med vederbörande försöka uppnå rättelse Efter misslyckande skall du i skrift anmäla förhållandet till styrelsen med begäran om åtgärd.

13 Du skall då ange: 1) nummer på såväl din lägenhet som den lägenhet du anmärker på 2) typ av störning 3) den tid (dag och klocka) då du blivit störd samt 4) den åtgärd du utan framgång vidtagit. På annat sätt mottagen anmärkning kan inte behandlas. Not. 8) Blir du störd efter klockan 22:00 och inte genom ev. samtal med störande part får rättelse så är du välkommen att ringa störningsjouren på telefon Den störande parten kommer, om störning konstateras, få betala utryckningen. Vi kräver inte att samtal med störande granne skall göras innan störningsjouren rings men uppmuntrar till samtal eftersom störningsjouren är något vi alla får betala om det rings i onödan eller om störning inte konstateras. Känner du dig inte trygg med att ringa på hos den störande parten eller inte vet varifrån störningen kommer så kan du ringa störningsjouren direkt. Tel UTHYRNING I ANDRA HAND Om du under viss tid inte kan använda lägenheten får den för självständigt brukande upplåtas i andra hand om styrelsen ger sitt godkännande eller, om detta vägras, hyresnämnden lämnar tillstånd. Som villkor för uthyrningen gäller att lägenheten inte kan användas på grund av: 1) Arbete eller studier på avlägsen ort 2) Sjukhusvistelse 3) Militärtjänstgöring 4) Frihetsberövande 5) Annat beaktansvärt skäl som prövas från fall till fall 6) Provbo, om du inte vill sälja din lägenhet då du vill se om ett samboförhållande fungerar Här utöver skall du ha för avsikt att återvända till lägenheten. Tillstånd lämnas för högst 12 månader med möjlighet till förlängning. För Provbo ges tillstånd för max ett år. 28 MATNING AV FÅGLAR Matning av fåglar inom bostadsområdet anses utgöra en sanitär olägenhet (Hälsovårdsstadgan) och är därför förbjudet.

14 29 PARABOLER Paraboler får ej monteras på utsidan av huskroppen. Monteras parabol på balkong så skall den monteras så att den inte syns över balkongräcket. 30 RÖKNING Rökning är absolut förbjuden i entréerna, hissarna, trappuppgångarna, svalarna, vindarna och andra gemensamma utrymmen. Tag gärna hänsyn till dina grannar och undvik att röka precis utanför entrédörren. Det är naturligtvis också förbjudet att kasta ut fimpar från balkong eller fönster. 31 ALLMÄNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Cyklar, barnvagnar, rullatorer, kälkar eller dylikt får inte uppställas i entré, svale, trappuppgång eller vindsgång. Detta är viktigt ut utrymningsperspektiv samt för att undvika att det finns något som kan fatta eld. Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att vid begagnande av lägenheten och gemensamma utrymmen rätta dig efter de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med stadgar och ortens sed. Denna information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens Brf. Göteborgshus nr 27 uppdaterades av sittande styrelse.

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum: Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö

Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö Andrahandsuthyrning En bostadsrättsinnehavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Att bo i bostadsrätt Att bo i en bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Föreningens Basinformation Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Välkommen till vår bostadsrättsförening! En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer