Laboration 13, Arrayer och objekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration 13, Arrayer och objekt"

Transkript

1 Laboration 13, Arrayer och objekt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration13 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter med laborationen. Uppgift 1 Komplettera klassen Betyg med kod. Följande gäller: * När metoden inmatning anropas så ska användaren få mata in ett antal betyg. Vilka betyg som ska matas in styrs av innehållet i fältet ämnen. * När metoden statistik anropas så ska betygsstatistik skrivas ut. * Du får gärna lägga till egna metoder i klassen. public class Betyg { private String[] ämnen = {"Matematik","Svenska","Engelska","Idrott", "Bild","Fysik","Biologi","Kemi","Historia","Geografi", "Samhällskunskap","Religionskunskap"; private String[] betyg = new String[ämnen.length]; // Lika många element som ämnen public void inmatning() { // Låt användaren mata in betyget i olika ämnen // Betygen ska vara "IG", "G", "VG" eller "MVG" och lagras i betyg // Den ambitiöse ser till att varje betyg är ett tillåtet betyg public void statistik() { // Beräkna antalet "IG", "G", "VG" resp "MVG". Lagra t.ex. // beräkningarna i 4 olika räknare // Beräkna betygspoäng // Skriv ut betygsstatistik public static void main(string[] args) { Betyg prog = new Betyg(); prog.inmatning(); prog.statistik(); Exempel på programkörning,..., DA129A, Programmering 1 1

2 Uppgift 2 Skriv ett program vilket 1. Skapar en int-array med 10 element 2. Tilldelar elementen i arrayen slumpvärden i intervallet Skriver ut elementen i arrayen med start på det första (skriv en metod som gör detta) 4. Sorterar arrayen 5. Skriver ut elementen i arrayen med start på det första 6. Låter elementen i arrayen byta plats så att det första elementet kommer sist och det sista elementet kommer först. (skriv en metod som gör detta) 7. Skriver ut elementen i arrayen med start på det första Ett körresultat av programmet kan vara så här: Uppgift 3 I laboration 9 arbetade du med klassen Bostad. Skapa en ny klass, Bostad, i paketet laboration13 och kopiera koden från laboration 9. Låt klassen implementera interfacet Comparable på så sätt att Bostadobjekt sorteras växande med avseende på bostadsyta. Testprogram (glöm ej importera java.util.* och extra.*) String txt = ""; Bostad[] bostäder = new Bostad[5]; bostäder[0] = new Bostad(145,6); bostäder[1] = new Bostad(78,2); bostäder[2] = new Bostad(75,2); bostäder[3] = new Bostad(75,3); bostäder[4] = new Bostad(65,2); java.util.arrays.sort(bostäder); for(int i=0; i<bostäder.length; i++) txt += bostäder[i].tostring()+"\n"; extra.output.meddelande(txt); Uppgift 4 I laboration 9 arbetade du med klassen Vara. Skapa en ny klass, Vara, i paketet laboration13 och kopiera koden från laboration 9. Låt klassen implementera interfacet Comparable på så sätt att Vara-objekt sorteras växande med avseende på varunamnet. Testprogram (glöm ej importera java.util.* och extra.*) String txt=""; Vara[] varor = {new Vara("Standardmjölk", 8.20, 120), new Vara("Crescent", 3500, 4), new Vara("Japp", 7.25, 29), new Vara("Mugg", 27.50, 40), new Vara("Kamera", 1399, 8); Arrays.sort(varor); for(int i=0; i<varor.length; i++) { txt += varor[i].tostring()+"\n"; Output.meddelande(txt); DA129A, Programmering 1 2

3 Uppgift 5 Skriv klassen AntalRumVaxande vilken ska implementera gränssnittet Comparator. AntalRumVaxande -klassen ska användas vid sortering av Bostad-objekt och se till att Bostadobjekten sorteras med minst antal rum först. Testprogram String txt = ""; Bostad[] bostäder = new Bostad[5]; bostäder[0] = new Bostad(145,6); bostäder[1] = new Bostad(78,2); bostäder[2] = new Bostad(75,2); bostäder[3] = new Bostad(75,3); bostäder[4] = new Bostad(65,2); java.util.arrays.sort(bostäder, new AntalRumVaxande()); for(int i=0; i<bostäder.length; i++) txt += bostäder[i].tostring()+"\n"; extra.output.meddelande(txt); Extrauppgift 1 Skriv klassen AvtagandePris vilken ska implementera gränssnittet Comparator. AvtagandePris-klassen ska användas vid sortering av Vara-objekt och se till att Vara-objekten sorteras med högsta priset först och lägsta priset sist. Testprogram String txt=""; Vara[] varor = {new Vara("Standardmjölk", 8.20, 120), new Vara("Crescent", 3500, 4), new Vara("Japp", 7.25, 29), new Vara("Mugg", 27.50, 40), new Vara("Kamera", 1399, 8); Arrays.sort(varor, new AvtagandePris()); for(int i=0; i<varor.length; i++) { txt += varor[i].tostring()+"\n"; Output.meddelande(txt); Extrauppgift 2 Skriv klassen SortBostad vilken ska implementera gränssnittet Comparator. SortBostad - klassen ska användas vid sortering av Bostad-objekt och se till att Bostad-objekten sorteras med minst antal rum först. Har två bostäder lika många rum ska bostaden med störst yta sorteras först. Testprogram String txt = ""; Bostad[] bostäder = new Bostad[5]; bostäder[0] = new Bostad(145,6); bostäder[1] = new Bostad(78,2); bostäder[2] = new Bostad(75,2); bostäder[3] = new Bostad(75,3); bostäder[4] = new Bostad(65,2); java.util.arrays.sort(bostäder, new SortBostad()); for(int i=0; i<bostäder.length; i++) txt += bostäder[i].tostring()+"\n"; extra.output.meddelande(txt); DA129A, Programmering 1 3

4 Förslag till lösningar Uppgift 1, inklusive inmatningskontroll public class Betyg { private String[] ämnen = {"Matematik","Svenska","Engelska","Idrott", "Bild","Fysik","Biologi","Kemi","Historia","Geografi", "Samhällskunskap","Religionskunskap"; private String[] betyg = new String[ämnen.length]; // Lika många element som ämnen private String[] grader = {"IG","G","VG","MVG"; private int[] poäng = {0,10,15,20; private int indexof(string txt, String[] texter) { for(int i=0; i<texter.length; i++) if(txt.equals(texter[i])) return i; private String getbetyg(string txt) { String betyg; do { betyg = extra.input.readline(txt); while(indexof(betyg,grader)==-1); return betyg; public void inmatning() { for(int i=0; i<betyg.length; i++) { betyg[i] = getbetyg(ämnen[i]); public void statistik() { int[] stat = new int[grader.length]; String res;; int index, betygspoäng=0; for(int i=0; i<betyg.length; i++) { index = indexof(betyg[i],grader); stat[index]++; // Går bra - inmatningskontroll! betygspoäng += poäng[index]; res="betygsstatistik\n"; for(int i=0; i<grader.length; i++) { res += grader[i]+": "+stat[i]+"\n"; res += "Betygspoäng: "+betygspoäng; extra.output.meddelande(res); public static void main(string[] args) { Betyg prog = new Betyg(); prog.inmatning(); prog.statistik(); DA129A, Programmering 1 4

5 Uppgift 2 public class Uppgift3 { private void slumpa(int[] array, int min, int max) { for(int i=0; i<array.length; i++) { array[i] = (int)(math.random()*(max-min+1)+min); private void skrivut(int[] array) { for(int i=0; i<array.length; i++) { System.out.print(array[i]+" "); System.out.println(); private void vänd(int[] array) { int temp, sistaindex = array.length-1; for(int i=0; i<array.length/2; i++) { temp = array[i]; array[i] = array[sistaindex-i]; array[sistaindex-i] = temp; public void program() { int[] tal = new int[10]; slumpa(tal,100,200); skrivut(tal); java.util.arrays.sort(tal); skrivut(tal); vänd(tal); skrivut(tal); public static void main(string[] args) { Uppgift3 u3 = new Uppgift3(); u3.program(); Uppgift 3 public class Bostad implements Comparable { private double bostadsyta; private int antalrum; // diverse konstruktorer och metoder public int compareto(object obj) { Bostad bostad = (Bostad)obj; if(bostadsyta<bostad.getbostadsyta()) else if(bostadsyta>bostad.getbostadsyta()) return 1; else return 0; DA129A, Programmering 1 5

6 Uppgift 4 public class Vara implements Comparable { private String namn; private double pris; private int antal; // diverse konstruktorer och metoder public int compareto(object obj) { Vara vara = (Vara)obj; return namn.compareto(vara.getnamn()); Uppgift 5 import java.util.*; public class AntalRumVaxande implements Comparator { public int compare(object obj1, Object obj2) { Bostad b1 = (Bostad)obj1; Bostad b2 = (Bostad)obj2; int antal1 = b1.getantalrum(); int antal2 = b2.getantalrum(); if(antal1<antal2) else if(antal1>antal2) return 1; else return 0; Extrauppgift 1 import java.util.*; public class AvtagandePris implements Comparator { public int compare(object o1, Object o2) { Vara vara1 = (Vara)o1; Vara vara2 = (Vara)o2; double pris1 = vara1.getpris(); double pris2 = vara2.getpris(); if(pris1<pris2) return 1; else if(pris1>pris2) else return 0; DA129A, Programmering 1 6

7 Extrauppgift 2 public class SortBostad implements Comparator { private AntalRumVaxande arv = new AntalRumVaxande(); public int compare(object obj1, Object obj2) { int res = arv.compare(obj1, obj2); double bytaa = ((Bostad)obj1).getBostadsyta(); double bytab = ((Bostad)obj2).getBostadsyta(); if(res==0) { if(bytaa<bytab) res = 1; else if(bytaa>bytab) res = -1; return res; DA129A, Programmering 1 7

Laboration 12, Arrayer

Laboration 12, Arrayer Laboration 12, Arrayer Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration12 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter på denna laboration. Uppgift 1

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

ID1020: Stackar och Köer

ID1020: Stackar och Köer ID1020: Stackar och Köer Dr. Jim Dowling jdowling@kth.se kap. 1.3 Slides adapted from Algorithms 4 th Edition, Sedgewick. Stackar och köer Grundläggande datatyper. - Kollektion (collection) av objekt.

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Funktioner. Programmering. Egendefinierade funktioner i Java. En Java-funktions anatomi. hh.se/db2004. Statiska metoder. Funktioner. resultatvärde.

Funktioner. Programmering. Egendefinierade funktioner i Java. En Java-funktions anatomi. hh.se/db2004. Statiska metoder. Funktioner. resultatvärde. Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 7: Funktioner Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Funktioner Statiska metoder 1 Kan ta 0 eller flera argument. 2 Kan producera

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Föreläsning 20 Textspelsprojekt

Föreläsning 20 Textspelsprojekt Föreläsning 20 Textspelsprojekt Grunderna i programmering (Java) Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets tekniska högskola 10.11.2010 Repetition HashMap public class CustomerDatabase

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Delprov D Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Input. Programmering. Andra källor

Input. Programmering. Andra källor Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 13: Undantag - med exempel från input klassen Scanner Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Input Standard Input Med standard

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer