53B Kassaställning Kassa: Postgiro : Check enl. bet.: Bankmedel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "53B Kassaställning Kassa: Postgiro 970428: Check enl. bet.: Bankmedel:"

Transkript

1 PROTOKOTL 6 Mötesdag Närvarande: Cäster: Torbjörn Treier Helena Berndtsson Eva Johansson Per Wikander Bo Hultgren Jan Linusson Roger Lundgren Susanne Johansson Heli Stenborg ordf. sekr. kass. led. led. suppl. suppl. (S41, punkt C) ($41, punkt C) s3s 536 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordf. Torbjörn Treier som hälsade alla hjärtligt välkomna. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med foljande tillägg: Förslag ti I I ny sammanka I lande i val beredni ngen, återvi n ni ngsstation, slipers, forslag på förbättringar av "fritidsytor", uppbindning och flyttning av träd, rengöring av spillrör i pannan Nibe 301 samt komposten. Bilaga 537 Cenomgång av föregående protokoll Föregående protokol I gicks igenom. 53B Kassaställning Kassa: Postgiro : Check enl. bet.: Bankmedel: 5.571, , , :- lnkomna fakturor Renhållningsverket ffd.14/5 Renhållningsverket 24.8O1:- ffd.14/5 Vattenverket :- l{d.20/5 Länsförsäkringar 2.785:- ffd. 1 /6 Cöteborgs Energi :- ffd.2/6 lnbetalningar En kvartalsavgift kvarstår 903:- Styrelsen beslutade att flytta till ett placeringskonto på SE-banken. Eva ordar detta. Mystängens Samf ällighetsf örening Mystängen Hisings Kärra Postgiro

2 S39 Inkomna skrivelser Bilaga 2 A. Miliöförbättringar lnformation från Ove Samuelsson på VBB Viak har inkommit. Han påminner om att Miljöförbättringar AB står till vårt forfogande for rådgivning och översyn av grönytorna vid fyra tillfällen. Torbjörn och Helena sätter samman en trädgårdspärm samt meddelar i ett informationsblad att man kan låna den om intresse finns. S40 Städdag Styrelsen beslutade att inte anordna en städdag, utan att städlagen får till uppgift att rusta upp sina områden inom en viss tid. Styrelsen ser över vad som behöver göras i området, köper in vad som behövs och meddelar den sammankallande i varje grupp om vad som ska göras. Jan får S41 till uppgift att hålla i detta arbete. Arbetsuppgifter under våren A. Käl lsortering/sophantering Renhållningsverket har just nu mycket att göra, men kommer troligtvis i slutet av maj och inspekterar våra soprum. Helena och Torbjörn ska sätta samman information till alla husägare gäl lande käl lsorteri ng. B. Pulkabacke Bo och Jan presenterade två förslag till pulkabacke strax utanför området. De arbetar vidare och tar kontakt med Stadsdelsnämnden för att se vem som äger marken. C. Farthinder/skyltar Roger har tagit in pris på gummigupp som ligger på ca. 800:-/m, ca :-/gupp. Offert om asfaltsgupp hade inte inkommit ännu. Styrelsen beslutade att inrikta sig på asfaltsgupp, då gummiguppen hade så hög kostnad. Roger och Torbjörn får till uppgift att ta in priser på asfaltsgrupp till nästa möte. Roger har tagit in priser på områdesskyltar. Filmen kostar 1.500:-/st och håller i ca. 5 år. Tavlorna får vi själva köpa på PPV. Styrelsen beslutade att köpa in områdesskyltar. Roger och Helena ska ta fram layoutförslag samt slutgiltligt pris på om rådesskyltarna. Jan ska kontrollera med brandkåren om det är OK att vi endast märker ut återvändsgränd på områdesskyltarna eller om vi även måste sätta upp riktiga återvändsskyltar. Heli och Susanne fick till uppgift att se ut var vi behöver farthinder i övre delen av området, Eva och Per i nedre delen av området, och presentera detta vid nästa styrelsemöte. Mystängens Org.nr. Samfällighetsförening Kärra Mystängen Hisings

3 D. Skötsel av TV-anläggningen Styrelsen har kommit överrens med Christer Svensson om att han tillsvidare ska ha hand om vår TV-anläggning. OBS! Alla kontakter med Christer skötes av styrelsen. Vid fel som visar sig ligga i huset, åligger det den enskilde att svara för kostnaden. Skulle det visa sig att felet ligger utanför huset, står givetvis samfälligheten för kostnaden, men enbart om felet har anmälts till styrelsen. Ett avtal sätts samman av Torbjörn och Helena. E. Miljöförbättringar Se S39, punkt A. från Telia om detta belopp i protokollet daterat F. Engångsbelopp Per fann inget från Fasti ghetsbi ldni ngsmyndigheten. lnte heller Eva fann något belopp som inkommit från Telia i räkenskaperna. Varken Telia eller Älvsbyhus vill kännas vid detta belopp och styrelsen anser sig inte komma längre med detta ärende. s42 Övriga frågor A. Förslag till ny sammankallande i valberedningen Då Susanne Johansson, sammankallande i valberedningen, avgår föreslår hon styrelsen att Kristina Crösfelt tar över arbetet som sammankallande i valberedningen. Susanne tar på sig att prata med Kristina. B. Återvinningsstation Bo berättade att Renhållningsverket planerar att sätta ut två återvinningsstationer i Kärra/Rödbo samt att de kommer att göra en inventering i början av -98. Styrelsen beslutade att inte ta bort glas- och pappersåtervinningen forrän man vet var dessa återvinningsstationer kommer att placeras. C. Slipers Mystängens Cubbröra har önskemål om att föreningen ska köpa in en slipers, krokar och rep, som man kan använda till att jämna till fotbollsplanen, så att barn och vuxna inte stukar några fötter. Laget tar på sig att sköta om fotbollsplanen och man gör detta inköp. Styrelsen beslutade att köpa in en slipers, krokar och rep och Per fick till uppgift att sköta detta. D. Förslag på förbättringa av "Fritidsytor" Förslag om att anordna en basketplan, måla linjerför tennis samt förbereda så att man kan spola is på vintern har inkommit. Styrelsen fann förslaget mycket intressant, men då kostnaden för detta projekt är hög måste beslutet tas på ett årsmöte. Mystängens Samlällighetsf öreni ng Mystängen Hisings Kärra 3 Bilaga 3

4 E. Flyttning av träd Miljöförbättringar AB föreslår att vi flyttar några träd vid infarterna, då de är planterade for tätt. Vi planerar att göra detta under augusti månad. G. Rengöring av spillrör i pannan Nibe 301 Det har förekommit att det blivit stopp i spillröret (nr. 95 och 96 i monterings- och skötselanvisningen). Orsaken till detta är att smutspartiklar och fett passerar forbi luftfiltren och följer med kondensvatten ner i spillröret. Rengöring Vid rörsidan om pannan går spillröret ner i ett "lock". 1 Lyft upp spillröret ur locket B Skruva loss locket moturs Lyft upp vattenlåset och rengör det Spola ur spillröret genom att hälla i ljummet vatten från nr. 95 monteri n gsanvi sn i n gen Sätt tillbaka vattenlåset, locket och spillröret Stäng av pannan Tag bort klämman som sitter på kompressorboxen (nr 72) Observera slangens läge innan den tas upp från spillröret Räta ut slangen och låt vattnet rinna ut Tag ut luftfiltren enligt anvisningen på sid 5 monteringsanvisningen Häll i liummet vatten ifilterhuset Fortsätt tills det kommer rent vatten ur slangen Sätttillbaka slangen ispillröret. Observera attslangen skallgå ien loop for att det skall bildas ett vattenlås Drag fast klämman Häll i ett glas vatten i filterhuset Sätt tillbaka filtret 17 Starta pannan För eventuella ytterligare upplysningar kontaktas Bo Hultgren, nr.20, tel H. Komposten Komposten behöver vändas då det har börjat ruttna och förmultningsprocessen har avbrutits. Jan och Per åtar sig att samla ihop ett gäng som fixar detta samt inhandlar det som behöver blandas i. Det är viktigt att vi inte endast slänger gräs i komposten, utan gärna tunnar kvistar och dyligt som är nedklippt i mindre bitar. I. Roger Lundgren avgår ur styrelsen Roger Lundgren meddelar att han med omedelbar verkan avsäger sig uppdraget som suppleant i styrelsen. De arbetsuppgifter som Roger åttagit sig vid detta möte, skjuts därfor upp till nästa styrelsemöte. ällighetslörening Org.nr Mystängens Samf 49 Kärra Mystängen Hisings

5 Nåista möte Nästa möte kommer att hållas hos Eva Johansson den 'l 1 juni k Hisings Kärra rotokollet /elena Berndtsson Mystängens Samf ällighetsf öreni ng Mystången Hisings Käna Postgiro

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer