Verksamhetsberättelse 2013 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg"

Transkript

1 Kallelse till och förslag till Dagordning vid Årsmöte med den 27 mars 2014 kl på Bryggaregatan 7 i Förslag till Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd samt utfärdande av röstkort 3 Godkännande av A kallelse och B dagordning 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 5 Val av 2 protokolljusterare och 3 rösträknare 6 Verksamhetsberättelse (Charina N skrivelser på punkt 11 tages upp här) 7 Ekonomisk berättelse 8 Revisorernas berättelse och förslag 9 Beslut om Ansvarsfrihet 10 Verksamhetsplan & Budget Förslag att vi arbetar vidare enligt gällande plan och att den nyvalda styrelsen får i uppdrag att ta fram ny verksamhetsplan och se över 2014 års budget. 1

2 11 Motioner 7 Skrivelser/motioner, från Charina Nilsson, som behandlar vår verksamhet har inkommit. Styrelsen beslutat om följande hantering av ärendet, styrelsens utlåtande: Det har kommit in 7 skrivningar från Charina Nilson, dessa innebär en misstroendeförklaring mot styrelsen samt hela vår verksamhet. Förslag till beslut: Styrelsen tillbakavisar anklagelserna genom att hänvisa till följande, Verksamhetsfrågorna som motionerna tar upp behandlas på detta årsmöte samt i vår löpande verksamhet såväl i styrelsen som på medlemsmöte och informationsträffar. Att vi skickar skivelserna samt vår verksamhetsberättelse och protokollet från årsmötet till förbundsstyrelsen för eventuella vidare åtgärder. Anm. Denna kallelse verksamhetsberättelse med skivelser, är översända till förbundsstyrelsen VB för 2013 samt skivelserna finns till handa på vår hemsida samt i föreningslokalen. 12 Fastställande av årsavgift Förslag 100 kr/år, ska vara betald senast den 30/5 för att få tidningen 13 Nominering & Val av styrelse Valberedningens förslag: Kassör till 2016 Eva Khemiri Ordinarie ledamöter till 2016 Klas Berggren, Rolf Gailum och Thomas Naujocks Ersättare till 2015 Karin Hansson, Lasse Z Svensson, Birgitta Meilby och Anna Magnusson Revisorer till 2015 Maths Jespersson och Carlos Kock Ersättare Thord Trendh Adjungerade Cecilia Wache och Irene Gunnehill Övriga nomineringar ska vara inkomna valberedningen senast Ordförande kvarstår till 2015 Rolf Andersson Val av Kassör till 2016 Avgående Eva Khemiri Val av 3 Styrelseledamöter till 2016 Kvarstår till 2015 Kerstin Vallin och Daniel Fortes Avgående Rolf Gailum och Mariette Rosenlöf Val av 4 Ersättare till 2015 Avgående Klas Berggren, Carina Westerberg, Bert Lindau, Karin Hansson, Birgitta Meilby och Anna Magnusson 14 Nominering & Val av 2 Revisorer samt 1 Ersättare till 2015 Avgående Ordinarie Maths Jesperson och Thord Trendh Ersättare Carlos Kock 2

3 15 Nominering & Val av Valberedning till 2015 Avgående: Anja Sörensen, Thomas Jönsson o Lena Pettersson sammankallande 16. Nominering & Val av ombud till Skåne distriktets årsmöte Vi är i Lyktan 144 medlemmar och har rätt till 1 ombud/på påbörjat 20 tal = 8 st 17 Nomineringar till Skåne distriktet Förslag: Mariette Rosenlöf och Anna Magnusson till ordförande resp. styrelse 18. Nominering & Val av ombud till kongressen (avser kongressår 2015) Förslag: Att föreningen till hösten 2014 startar kongressaktiviteter/förberedelser 19. Övrig representation Förslag att frågan delegeras till styrelsen 20. Övriga frågor och ärendeanmälningar. För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs 21. Avslutning. Vid protokollet Justeras Justeras 3

4 RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk kamp och kamratstödjande verksamhet verkar för dem, som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Föreningen är öppen för alla som vill verka för dessa syften. Grunden för verksamheten är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället. Föreningen bildades i december 2009, lokalen på Bryggaregatan invigdes våren 2010 och vi upptogs som fullvärdiga medlemmar i RSMH Riks och DHS Sedan 2010 tillhör vi Frivilliga krafter. Vi har också, förutom RSMH Skåne, ett nära samarbete med RSMH Fenix Landskrona, Förenings Media Lyftet, ABF, GA-församling, RFHL, Föreningen Välfärd, Munka folkhögskola, Dyslexiförbundet, Verdandi Kamratpunkten, RFHL, ATSU-Skåne/, Kulturföreningen Valhalla, Frivilliga Krafter, Värmestugan, Frihamnen/Hemlösas Hus, Grekiska föreningen och s Stad. Verksamheten är omfattande med olika inriktningar, basen är vår mötesplats på Bryggaregatan 7, som för många är den fasta punkten i tillvaron. Föreningslokalen är modern ljus och trevlig samt ändamålsenlig för våra aktiviteter. Vi var 145 medlemmar vid årsskiftet och är i dags datum 159. Varje dag har vi besök av 35 till 45 medlemmar vilket är ca besök/år. Mötesplatsen RSMH Lyktan, med Café och gemensam mat, är navet i verksamheten! Till basverksamheterna räknas också den löpande kursen Digital Rättvisa, Vardagsfilosofi, Kvinnokurser, Demokratiutbildning, Biljard, återkommande Föreläsningar, Temadagar med Natur, Kultur och Historiskt innehåll. Andra exempel på aktiviteter är Musik, Film, Målning, Matlagning och Teater. Vi har också flera stödjande medlemmar i styrelsen och en diakon samt en präst som adjungerande. Valhalla stadsdelen som försvann: slutredovisades med två välbesökta föreläsningar i våra lokaler på Bryggaregatan 7. I December startade, med stöd från RSMH Lyktan och Föreningsmedia, Valhallaprojektet steg två i Föreningen Kultur runt regi. Kulturprojekten Ångfärjestationen från Kommunikationscentrum till Musikmetropol och Galoscherna som blev kulturhuset Dunkers: slutredovisades på Grekiska föreningen. Ett femtital intresserade åhörare fick en gemytlig eftermiddag med mycket information och god underhållning. Även här blir det en fortsättning genom ett nytt Kulturprojekt, RÅÅ Fiskeläget som blev förort, fritids och turistcentrum i, med Föreningsmedia som huvudman, även här fortsätter samarbetet med vår förening. 4

5 Verksamhetsberättelse 2013 för Varje vecka presenterar vi vår verksamhet på hemsidan. Här är ett exempel från Julveckan

6 Styrelsen under året 2013 Ordförande Rolf Andersson, Kassör Eva Khemiri Styrelseledamöter Kerstin Vallin, Rolf Gailum, Daniel Fortes, Klas Berggren samt Mariette Rosenlöf Ersättare Carina Westerberg, Birgitta Meilby, Anna Magnusson, Bert Lindau samt Karin Hansson Nilsson Adjungerade Cecilia Wache, Irené Gunnehill Revisorer Maths Jesperson och Thord Trendh Ersättare Carlos Kock Valberedning Anja Ozol, Thomas Jönsson och Lena Pettersson. Ombud på Skånedistriktets repmöten Kerstin Vallin, Rolf Andersson Representant i Skånedistriktets styrelse Mariette Rosenlöf Kerstin Vallin Revisor i Skånedistriktet Rolf Andersson Teater och Kulturombud Rolf Gailum Vi har också haft representanter i DHS Friviliga Krafter samt vid möten och sammankomster som anordnas av Region Skåne och s Stad Övrigt från verksamheten Café - mötesplats är en del av verksamheten som vi tillsammans hjälps åt att driva. Dagligen har vi genomsnittligt ca besökare Årsmötet 2013 var välbesökt och för andra året ledde Ragge på ett förtjänstfullt sätt. Föreningen aktiverade sig i Fackeltåg mot våldet, Skåneveckan för psykisk hälsa och många andra aktiviteter 6

7 i bild! Vi firar ofta och mycket på Lyktan - Midsommar - Kräftskiva - Lucia mm Med goer mad, möed mad och mad i rättan tid... Tack Stefan Resor, studiebesök och spännande utflykter till andra sidan sundet! Blue Planet - En dag på Bakken - Louisiana Sensommarlägert blev en succé som alltid Vi tackar Anja, RSMH Skåne s Stad och alla deltagare. 7

8 Slutord Verksamhetsåret 2013: verksamheten har utvecklats varit händelserikt med både positiva och oroande inslag. Psykisk ohälsa skrämmer och okunskapen om såväl psykiska sjukdomar som om vården är stor. Det visar två nationella undersökningar som genomförts av kampanjen Hjärnkoll. Var tredje tillfrågad kan inte tänka sig att arbeta ihop med någon som har en psykisk sjukdom. Fakta är att var fjärde svensk drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. De fördomar och kunskapsluckor många har inom detta område går tidvis ut över både våra medlemmar och föreningens verksamhet. Just nu kämpar vi för att få finnas kvar. Men vi fortsätter oförtrutet arbetet med att sprida kunskap om detta hos såväl allmänheten som beslutfattare. Vårt mål är att vi tillsamman ska lyckas och vi ser med fram emot 2014 som kommer att innebära många nya utmaningar. Vi vill här också passa på att tacka alla som medverkar i vårt arbete. Tack till Munka Folkhögskola, ABF, Föreningsmedia/Lytet, s Stad, RSMH- Skåne, Personal och alla ni andra som arbetat för vår förening och vår sak. Vi ser fram mot ett fortsatt samarbete och vi behöver verkningen ert stöd i den fortsatta kampen för allas lika värde. i Februari

9 Ekonomisk Redovisning 2013 Kamratföreningen Lyktan Balansräkning Ingående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 100 kr Skulder korta kr Bank Giro kr Skulder långa kr Bank - kr Skulder tot kr Fordringar kr Eget-kap IB kr Inventarier - kr Resultat kr Eget-kap IB kr Balanssumma kr Balanssumma kr Resultaträkning till Inkomster Utgifter Medlems avgifter kr Löne kostnader kr Bidrag kr Skatt & Arbetsgivar avg kr Lönebidrag kr Projektkostnader kr Uppdrag kr Utrustning & Förbrukningsmaterial kr Sam/projekt Fmedia kr Hyra & lokalkostnader kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Kom 380 kr Möte & Info Övriga utgifter kr kr Övriga Inkomster kr Avskrivningar - kr Summa Inkomster kr Summa Utgifter kr Resultat Plus/Minus Kamratföreningen Lyktan Balansräkning Utgående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 762 kr Skulder korta kr Bank Giro kr Skulder långa kr kr Bank - kr Skulder tot kr Inventarier - kr Eget-kap IB kr Fordringar 94 kr Resultat kr Eget-kap UB kr Balanssumma kr Balanssumma kr Kommentar: kr bidrag från s Stad & kr från Riksantikvarieämbetet för 2013 betalades ut 2012 Innebär att det faltiska underskottet var kr Vidare var Lyktans kostnader för basverksamheten kr vilket finnansierades av s stad med kr och Föreningsmedia med kr samt med komigångstöd genom 1/3 av hyran, telekom och två anställda ( kr) Bank Giro: Bryggaregatan e-post Organisationsnummer

10 Revisorernas utlåtande för verksamhetsåret 2013 Revisorernas utlåtande samt förslag om ansvarsfrihet för RSMH Kamratföreningen Lyktans Styrelse tiden Undertecknade, som av utsetts att granska räkenskaperna och förvaltningen, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsrapport och berättelse. Vi har granskat föreningens gått igenom protokoll och räkenskaper samt andra handlingar, som lämnat upplysning om föreningens förvaltning och ekonomi. Verksamheten är väl genomförd och räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna. Med hänvisning till det ovan anförda tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen. i februari 2013 Tord Eklund Trend Maths Jesperson 10

Sidan 1 av 8. 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet

Sidan 1 av 8. 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet Sidan 1 av 8 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstberättigade medlemmar sju organisationer närvarande : Kulturlådan/Munka,

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare. Sidan 1 av 11 Dagordning vid Årsmöte 2011-09-06 med FM-Helsingborg: 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Andersson Hälsade välkommen och öppnade mötet Rolf Andersson redogjorde för omständigheterna från det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer