Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd :19:25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25"

Transkript

1 Fyra års verksamhet

2 Partistämma Karlstad oktober 2015

3 Innehåll Inledning 7 Moderaterna Öppna Moderater Moderata Seniorer Årsredovisningar Revisionsberättelser Moderatkvinnorna maj april Partistämma 2015 sid 5

4 Inledning Partistyrelsen får härmed till Moderaternas ordinarie partistämma 2015 avlämna följande berättelse över partiets verksamhet under tiden den1 januari 2011 till den 31 december Under den gångna verksamhetsperioden har två val hållits: Europavalet 2014 och de allmänna valen I valet till riksdagen minskade vi med 6,74 procent till 23,33 procent. Det är ändå ett av de bättre valresultaten sedan allmänna rösträtten infördes. Det innebar dock att vi tillsammans med övriga partier i Alliansen under hösten 2014 gick i opposition. Förnyelsen av vår politik har fortsatt under verksamhetsperioden med bland annat flera programarbeten och en arbetsstämma. Stockholm i juni 2015 Moderaterna Partistyrelsen Fredrik Reinfeldt Ordförande Gunilla Carlsson 1:e vice ordförande Beatrice Ask 2:e vice ordförande Magdalena Andersson Ordförande Moderatkvinnorna t o m Martin Andreasson fr o m Lena Asplund fr o m Erik Bengtzboe Ordförande Muf t o m Anders Borg fr o m Carin Carlsson 2:e vice ordförande Muf fr o m t o m Gustaf Douglas Jelena Drenjanin 1:e vice ordförande Moderatkvinnorna t o m Catharina Elmsäter-Svärd fr o m Christofer Fjellner Susanna Haby t o m Anna Ibrisagic t o m Partistämma 2015 sid 7

5 Katja Isacsson 2:e vice ordförande Muf t o m Pia Kinhult t o m Caroline Lagergren 1:e vice ordförande Muf t o m Erik Langby Madeleine Malmqvist Raukas t o m Louise Meijer 1:e vice ordförande Muf fr o m Kent Persson fr o m t o m Jessica Polfjärd fr o m Anja Sonesson fr o m Malin Petersson (Almqvist) fr o m t o m Saila Quicklund Ledamot t o m Ordförande Moderatkvinnorna fr o m Ewa Thalén Finné 1:e vice ordförande Moderatkvinnorna fr o m t o m Maria Plass fr o m Bodil Sidén 1:e vice ordförande Muf fr o m Katarina Tolgfors 2:e vice ordförande Moderatkvinnorna fr o m Moderaterna Sten Tolgfors t o m Rasmus Törnblom 1:e vice ordförande Muf fr o m t o m ordförande Muf fr o m Hans Wallmark Åsa Ågren Wikström 2:e vice ordförande Moderatkvinnorna t o m sid 8 Partistämma 2015

6 Innehåll Stämmor och råd 13 Partistämma Partiråd Framtidsdagen Arbetsstämma Valberedningens arbete 17 Partiråd Nomineringsstämma 2013 inför valet till Europaparlamentet Partistyrelse 21 Arbetsutskott 23 Organisation och medlemmar 24 Årsstatistik Årsstatistik Årsstatistik Årsstatistik Råd, stiftelser och fonder 29 Valresultat 32 Europavalet Allmänna valen Moderaterna i regeringsställning 38 Partiledningen 40 Resor 42 Almedalen 43 Riksdagskansliets berättelse 44 Riksdagsgruppens sammansättning 2010/ Riksdagsgruppens sammansättning 2011/ Riksdagsgruppens sammansättning 2012/ Riksdagsgruppens sammansättning 2013/ Riksdagsgruppens sammansättning 2014/ Förtroenderådet 2010/ Förtroenderådet 2011/ Förtroenderådet 2012/ Förtroenderådet 2013/ Förtroenderådet 2014/ Motioner 61 Partistämma 2015 sid 11

7 Moderaterna i Europaparlamentet 63 Programarbetets arbetsgrupper 64 Nytt handlingsprogram: Ett Modernt arbetarparti för hela Sverige 65 Ny Europaplattform: Ansvar och möjligheter 65 Politiska inriktningen inför valet 2014: Framtidsförslag för hela Sverige 66 Kommunala frågor 69 Konferenser 71 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 72 Personal och organisation 73 Press- och informations verksamhet 74 Press 74 Webbkommunikation 74 Medborgaren 75 Interninformation 76 IT i verksamheten 77 Rapporter 79 Valrörelsekampanjer 80 Europavalet 80 Allmänna valen 81 Kampanjer 83 Material 84 Alliansen 87 Lokal politikutveckling 89 Nationell samtalskampanj 89 Sjukvårdspolitik 89 Politikutveckling genom lyssnande 90 Lokala äldrefrågor 90 Central utbildning 90 Kyrkliga samrådsgruppen 91 Konferenser och seminarier 94 Internationellt arbete 96 Norden 96 IDU 97 EPP 98 Jarl Hjalmarson stiftelsen 99 1 januari 2011 till 31 december 2014 Stämmor och råd Partistämma har under perioden avhållits två gånger: den oktober 2011 (ordinarie stämma), Örebro den oktober 2013 (arbetsstämma), Norrköping Dessutom avhölls ett öppnare möte en framtidsdag den 17 november 2012, Stockholm. Partistämma 2011 Vid den ordinarie partistämman den oktober 2011 i Conventum i Örebro beslutades att partistyrelsen förutom presidiet skulle bestå av 13 ledamöter och stämman valde följande partistyrelse: Presidium Ordförande Fredrik Reinfeldt, Täby omval Förste vice ordförande Gunilla Carlsson, Vadstena omval Andre vice ordförande Beatrice Ask, Stockholm omval Partistyrelsen i övrigt Till ledamöter i styrelsen omvaldes Gustaf Douglas, Åkersberga Christofer Fjellner, Enköping Erik Langby, Nacka Hans Wallmark, Ängelholm samt nyvaldes sid 12 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 13

8 Martin Andreasson, Ed Lena Asplund, Sollefteå Anders Borg, Katrineholm Catharina Elmsäter-Svärd, Södertälje Kent Persson, Örebro Malin Petersson, Kalmar Maria Plass, Ljungskile Jessica Polfjärd, Västerås Anja Sonesson, Malmö I partistyrelsen ingår som självskrivna ledamöter ordförandena i Moderat kvinnorna och. Till styrelsen adjun geras enligt partiets stadgar ständigt övriga presidieledamöter i Moderatkvinnorna och samt partisekreteraren. Under 2012 avgick Kent Persson som ledamot i partistyrelsen då han utsågs till partisekreterare. Även Malin Petersson avgick 2012 som ledamot i partistyrelsen. Övriga adjungerade Övriga adjungerade till styrelsen är en representant vardera från Moderata Seniorer Kommunala samrådsgruppen Moderaterna i riksdagen Moderaterna i Europaparlamentet Ombudsmannaföreningen Riksorganisationens personalförening Akademikerföreningen Unionen Revisorer Till räkenskapsrevisor nyvaldes Lars Olov Steen med Elisabeth Raun som suppleant. Till verksamhetsrevisorer omvaldes Gunnar Hedberg, Uppsala och nyvaldes Katarina Brännström, Växjö. Till suppleanter omvaldes Karin Axelsson, Hässleholm och nyvaldes Carl-Fredrik Graf, Halmstad. Stämmans ställningstaganden Stämman hade att ta ställning till sex propositioner. De mest omfattande var antagande av ett nytt kommunpolitiskt program Arbete, välfärd och trygghet och ett nytt idéprogram Ansvar för hela Sverige. Efter stämmans justeringar antogs de båda programmen. Stämman antog också ett program för vår syn på frihet och utveckling i världen. I propositionen om medlemsavgiften beslutades att fastställa medlemsavgiften till riksorganisationen för åren 2014, 2015, 2016 och 2017 till 140 kronor. Vidare fastställdes avgiften för nya medlemmar till 100 kronor som tillfaller föreningen. Stämman behandlade också förslag till reviderade stadgar, där även nya nomineringsregler för valet till Europaparlamentet samt normalarbetsordning för fullmäktigegrupper för mandatperioden ingick. I propositionen om kyrkovalen beslutades att Moderata Samlingspartiet ej deltar som nomineringsgrupp i val till Svenska kyrkan från och med kyrkovalen Vidare beslutades att kyrkliga samrådsgruppen fick i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp och ta fram förslag till en ny värdegrund för den nya nomineringsgruppen. Stämman behandlade 180 motioner från enskilda medlemmar, föreningar, förbund, ungdomsförbund samt Moderatkvinnorna. Trettio handlade om ekonomi, tillväxt och arbete, trettioen handlade om vår gemensamma miljö, tjugofyra handlade om lag och rätt, tjugosju behandlades under rubriken Mångfald, frihet och framtidens idéer, tjugo åtta behandlade vård och omsorg under rubriken Stöd när den egna kraften inte räcker till, fjorton rörde frågor om Sverige i världen, elva handlade om skola och utbildning samt femton om vår organisation. sid 14 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 15

9 Partiråd 2012 Den 14 september 2012 hölls partiråd i anslutning till organisationsforum på Nordic Light Hotel i Stockholm. Den ekonomiska redovisningen för 2011 behandlades och nomineringskommittén inför valet till Europaparlamentet 2014 utsågs. Framtidsdagen 2012 Den 17 november 2012 hölls en framtidsdag på Färgfabriken i Stockholm. Framtidsdagen vände sig till aktiva i hela landet och fungerade som en inspirationsdag med framtidsförslag för hela Sverige. Som en del i framtidsdagen genomförde en workshop med 20 ungdomar 24 timmar för framtiden där de idéer som kom fram överlämnades till Framtidsdagen. Arbetsstämma 2013 Arbetsstämman genomfördes den oktober i Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping. Vid stämman behandlades sex propositioner. Vid stämman genomfördes också nomineringsstämman där valsedeln inför valet till Europaparlamentet 2014 fastställdes. Propositionen Framtidsförslag för hela Sverige behandlade frågor med särskild betydelse inför valet 2014 och tog upp följande politikområden: Ansvar för ekonomi och full sysselsättning, En modern skola för alla, Bekämpa alla brott, Hälsosamma Sverige, Föregångsland för klimat och hållbarhet En ansvarsfull ekonomisk politik och Ansvar för miljö och klimat. Stämman antog också ett nytt handlingsprogram Ett modernt arbetarparti för hela Sverige och en ny Europaplattform Ansvar och möjligheter som behandlade Vägar ur EU:s ekonomiska kris, EU skapar jobb och tillväxt i Sverige, Gränslösa utmaningar kräver gemensamma lösningar och Sveriges röst i världen blir starkare genom EU-medlemskapet. Vidare gjordes en revidering av det idépolitiska programmet som antogs på partistämman Inför nästkommande mandatperiod antogs rekommenderade Rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, landsting och kommun. Slutligen fastställdes en reviderad Etisk policy för Moderaterna. Inga fyllnadsval till partistyrelsen förrättades. Slutligen valde stämman en ny valberedning med uppgift att förbereda valen som skall göras vid partistämman Valberedningen är vald fram till och med nästa arbetsstämma. Valberedningens arbete Partiets valberedning har haft följande sammansättning. Valberedning t o m arbetsstämman 2013: Ordförande Vice ordf Ledamöter Ersättare Sekreterare Lars-Ingvar Ljungman (M) Elisabeth Unell (U) Ewa Björling (B), Pär Jönsson (Z), Edward Riedl (AC), Eva Bengtson Skogsberg (H), Anders Karlgren (F), Iha Frykman (D), Gösta Bergenheim (N), Inger René (O), Björn Leivik (Pn), Inge Garstedt (MQ) och Fredrik Schulte (Muf). Ulla Hamilton (A), Ulla Olsson (W), Mattias Karlsson (BD), Lena Celion (I), Suzanne Frank (G), Eva Isaksson Ribers (E) t o m 2011 (avliden), Elisabeth Rothenberg (Os), Maria Haglund (T), Jessica Polfjärd (U), Lisbeth Sundén Andersson (MQ) och Zanna Mårtensson (Muf). Kanslichef HB Ekström, riksorganisationen sid 16 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 17

10 På arbetsstämman 2013 valdes följande valberedning t o m arbetsstämman 2017: Ordförande Vice ordf Ledamöter Ersättare Sekreterare Lars-Ingvar Ljungman (M) Elisabeth Unell (U) Henry Sténson (A), Ulf Berg (W), Mattias Karlsson (BD), Stefan Wramner (I), Suzanne Frank (G), Jan Owe-Larsson (E), Johnny Magnusson (O), Maria Haglund (T), Ulrika Simonsson (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (MQ) och Rasmus Törnblom (Muf). Gunnar Hedberg (C), Margareta B Kjellin (X), Mikael Gäfvert (Y), Gustav Nilsson (K), I ng-marie H Paulsson (F), Björn Andersson (D), Margareta Lövgren (Ps), Björn Thodenius (R), Gunnar Lidell (Pn), Lisbeth Sundén Andersson (MQ) och Caroline Lagergren (Muf). Kanslichef HB Ekström, riksorganisationen Margareta Wilhelmsson, bitrände, riksorganisationen Inför den extra stämman den 10 januari 2015 infordrade valberedningen kandidatförslag till partiordförande och partistyrelsen från samtliga förbunds- och föreningsstyrelser, Moderatkvinnornas och Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser. Valberedningen beslutade den 9 december 2014 att föreslå Anna Kinberg Batra som partiordförande. Valberedningen beslutade den 16 december 2014 att föreslå Peter Danielsson som förste vice partiordförande, Elisabeth Svantesson som andre vice partiordförande och omval/nyval av Beatrice Ask som partistyrelseledamot. Partiråd 2014 Den 13 juni 2014 hölls partiråd i anslutning till valkonferens IV på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm där den ekonomiska redovisningen för 2013 behandlades. Nomineringsstämma 2013 inför valet till Europaparlamentet 2014 Inom ramen för arbetsstämman den oktober 2013 i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping genomfördes lördagen den 19 oktober även en Nomineringsstämma inför valet till Europaparlamentet Vid stämman fastställdes valsedeln enlig följande: Plac Namn Identifikatin på valsedeln 1 Gunnar Hökmark Europaparlamentariker, 61 år, Stockholm 2 Christofer Fjellner Europaparlamentariker, 37 år, Stockholm 3 Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker, 51 år, Stockholm 4 Carl-Oskar Bohlin Riksdagsledamot, 28 år, Borlänge 5 Cecilie Tenfjord-Toftby Riksdagsledamot, 44 år, Borås 6 Arba Kokalari Senior projektledare, 27 år, Stockholm 7 Carl Johan Sonesson Regionråd, 36 år, Malmö 8 Christian Holm Riksdagsledamot, 37 år, Karlstad 9 Jelena Drenjanin Kommunalråd, 49 år, Huddinge 10 Cecilia Magnusson Riksdagsledamot, 52 år, Göteborg 11 Oliver Rosengren Projektledare, 21 år, Växjö 12 Roger Tuomas Egenföretagare, 43 år, Pajala 13 Terese Andersson Politisk sekreterare, 25 år, Umeå 14 Paul Lindvall Universitetslärare, 50 år, Linköping 15 Nina Lagh Landstingsråd, 47 år, Uppsala 16 Henrik Ripa Riksdagsledamot, 45 år, Lerum 17 Maria Plass Riksdagsledamot, 60 år, Ljungskile 18 Inger Harlevi Företagare, 65 år, Visby 19 Jessica Lyckvall Civilingenjör, 43 år, Ljungby 20 Malin Sjölander Skattehandläggare, 44 år, Västervik 21 Victor Eriksson Turistföretagare, 22 år, Lofsdalen 22 Mikael S Persson Ekonomistuderande, 23 år, Halmstad 23 Jan Erik Wallin Konsult, 60 år, Vara 24 Jenny Althini Grundskollärare, 33 år, Ramdala 25 Måns Montell Logistikchef, 34 år, Gävle 26 Stina Ollila Stud. journalist/statsvetenskap, 22 år, Torshälla sid 18 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 19

11 27 Stefan Bengtsson Svärd Gymnasielärare, 47 år, Köping 28 Kristina Lutz Utrikespol. handläggare, 41 år, Johanneshov 29 Jörgen Warborn Kommunalråd, 45 år, Varberg 30 Mattias Karlsson Landstingsråd, 42 år, Luleå 31 Lotta Olsson Riksdagsledamot, 53 år, Odensbacken Nomineringsarbetet inför valet till Europaparlamentet 2014 Nomineringsarbetet leddes av en nomineringskommitté som tillsattes av partirådet den 14 september 2012 och har bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Mats Johansson Iha Frykman Christian Gustavsson Mats Green Lars-Ingvar Ljungman Kjell Svensson Kent Olsson Ulf Sjösten Ulf Berg Edward Riedel Åke Eltoft Lisbeth Sundén-Andersson Lars Rådén Ersättare Anti Avsan Katarina Brännström Henrik Yngvesson Lena Celion Birgitta Ståhl Gunnar Hedberg, Uppsala län Margareta B Kjellin, Gävleborgs län Stockholms stad Sörmlands län Östergötlands län Jönköpings län Skåne län Göteborgs stad Bohuslän Södra Älvsborg Dalarna Västerbottens län Norrbottens län Moderatkvinnorna Stockholms län Kronobergs län Kalmar län Gotland Blekinge län Kjell-Åke Andersson Svante Karlsson Tord Gustafsson Mats Hahne Marcus Bäckström Maria Dellham Mikael Gäfvert Lars-Eric Bergman Malin Höglund Caroline Lagergren Sekreterare HB Ekström Margareta Wilhelmsson Hallands län Norra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Västernorrlands län Jämtlands län Moderatkvinnorna Riksorganisationen Riksorganisationen Nomineringskommittén infordrade kandidatförslag från samtliga förbunds- och föreningsstyrelser, Moderatkvinnornas och Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser samt har även berett enskilda medlemmar och allmänhet möjlighet att nominera kandidater. Nomineringen pågick fram till och med den 5 november Därefter genomfördes en förberedande prioritering där 85 kandidater deltog. Trettiofem kandidater gick vidare till provvalet som genomfördes den 11 april-15 maj 2013 bland röstberättigade medlemmar enligt reglerna. Svarsfrekvensen var 69,6 procent. Under våren 2013 genomfördes intervjuer med de tre parlamentariker som ställde upp till omval samt ytterligar sju kandidater. Nomineringskommittén beslutade att förelägga stämman ett förslag till valsedel som också fastställdes av stämman. Partistyrelse Partistyrelsen har sammanträtt tio gånger under 2011, sju gånger under 2012, sex gånger under 2013 och nio gånger under sid 20 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 21

12 Partistyrelsens uppgifter Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 5 åligger det partistyrelsen: att att att att att att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet, hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp och förbund, samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, bistå i deras verksamhet och verka för att dessas arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som partiet företräder, i god tid före allmänna val fastställa vilken partibeteckning som skall vara partiets officiella på partiets valsedlar, tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. Styrelsen svarar för riksorganisationens organisation och förvaltningen av riksorganisationens angelägenheter. Partistyrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för partistyrelsens bedömning av riksorganisationens ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till partistyrelsen; utöva erforderlig kontroll över hur partisekreteraren handhar den löpande förvaltningen; årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan partistyrelsen och partisekreteraren; om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls. Arbetsutskott Arbetsutskottet har sammanträtt sju gånger under 2011, fyra gånger under 2012, fem gånger under 2013 och fyra gånger under Arbetsutskottet har under perioden bestått av: Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Hans Wallmark, Sten Tolgfors till och med , Jessica Polfjärd från och med , Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande och Moderatkvinnornas ordförande. Arbetsutskottets uppgifter Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 2 skall arbetsutskottet på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Arbetsutskottet svarar på delegation från partistyrelsen för riksorganisationens organisation och förvaltningen av riksorganisationens angelägenheter. Arbetsutskottet skall: se till att riksorganisationens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt; fortlöpande bedöma riksorganisationens ekonomiska situation; på delegation från partistyrelsen fatta beslut om: årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete; samt sid 22 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 23

13 partiets representation i internationella samarbetsorgan, oss närstående stiftelser eller andra organ om vilka partiorganisationen (och inte riksdagsgruppen) skall fatta beslut; fastställa bokslut och årsredovisningar för sådana organ, fonder, stiftelser mm i vilka partiet har beslutanderätt; fatta beslut om åtaganden eller investeringsbeslut som överstiger kronor; samt i förekommande fall ge partiordföranden rätt att pantförskriva riksorganisationens tillgångar. på delegation från partistyrelsen vara samrådsorgan till partisekreteraren i frågor rörande organisationens uppbyggnad och organisation. Organisation och medlemmar Moderaterna har under perioden varit organiserade i 26 förbund. Medlemsantalet har under perioden varit vikande. Medlemsutvecklingen har under perioden sett ungefär likadan ut i samtliga förbund. Noterbart är att ungdomsförbundet haft en positiv utveckling och stärkt sin ställning som Sveriges största politiska ungdomsförbund. Under perioden har några av våra små föreningar gått samman och i ytterligare några kommuner har kommunkretsar ersatts med kommunföreningar. Moderaterna hade vid utgången av 2014 ungefär 500 partiföreningar spridda över hela landet. Det finns många, både enskilda och föreningar, runt om i landet som gjort stora insatser för att rekrytera medlemmar till både partiet och. De som målmedvetet arbetat med medlemsrekrytering och medlemsvård i kombination med en positiv opinion, har kunnat visa på goda resultat. Årsstatistik 2011 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ sid 24 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 25

14 Årsstatistik 2012 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ Årsstatistik 2013 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ sid 26 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 27

15 Årsstatistik 2014 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ Råd, stiftelser och fonder Under perioden har följande kommittéer, nämnder och stiftelser verkat: Kommunala samrådsgruppen Charlotte Nordström, Skara, ordf t o m Anders Knape, ordf SKL, ordf fr o m Daniel Portnoff, Trosa, vice ordf t o m Erik Langby, Nacka, t o m Mats Gerdau, Nacka, fr o m , t o m Agneta Granberg, Göteborg, t o m Henrik Hammar, Örkeljunga, t o m Anja Sonesson, Malmö, t o m, Harald Hjalmarsson, Västervik, t o m Henrik Ripa, Lerum, t o m Erik Weiman, Uppsala, t o m Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge, t o m Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna, t o m Saila Quicklund, Östersund, t o m Från och med utgörs samrådsgruppen av moderata ledamöterna i styrelsen i SKL samt gruppledaren i SKL sjukvårdsdelegation och ordföranden i förhandlingsgruppen, samt ombud för Muf och Moderatkvinnorna. EU-samrådsgruppen (startad år 2011) Karin Enström, ordf t o m Anna Kinberg Batra, ordf fr o m t o m Tobias Billström fr o m , ordf fr o m Katarina Areskoug, t o m Kent Persson Eva Gustavsson Gunnar Hökmark Christofer Fjellner Anna Ibrisagic, t o m Anna Maria Corazza Bildt Gustav Blix, t o m Susanna Haby, t o m Marta Obminska, t o m sid 28 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 29

16 Lars Hjälmered Elisabeth Svantesson, t o m Peder Wachtmeister, fr o m Hans Wallmark, fr o m Johan Hultberg, fr o m Maria Plass, fr o m Niklas Wykman, fr o m Jessica Rosencrantz, fr o m Kyrkliga samrådsgruppen (avvecklad år 2013) Annette Lundquist Larsson, ordf Stockholm Hans Wallmark, Vejbystrand Mats Hagelin, Simrishamn Gunnar Sibbmark, Rydaholm Mats Green, Jönköping Kåge Johansson, Falkenberg Margareta Nisser Larsson, Karlstad Hakon Långström, Stockholm Ann-Britt Åsebol, Falun Helena Nordvall, Luleå Bertil af Ugglas minnesfond Margaretha af Ugglas, ordf Per Westerberg Niklas Wykman, t o m Erik Bengtzboe, fr o m , t o m Rasmus Törnblom, fr o m Birgitta Holmberg Gösta Bohmans fond för idédebatt Mats Johansson, ordf t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Peter Egardt Tove Lifvendahl, t o m Odd Eiken HB Ekström Johan Forssell Arvid Lindman AB, Celeritas Reklam AB Johan Gernandt, ordf Hans Birger Ekström, vd Sofia Arkelsten, t o m Kent Persson, fr o m Högerns Förlagsstiftelse, Svenska Medialen AB Sofia Arkelsten, ordf t o m Gunilla Sjöberg, ordf fr o m , t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Lars Ander, vice ordf Björn-Fredrik Tollin, vd t o m Bennie Olsson, vd fr o m Martin Tunström Peter Luthersson Hans Birger Ekström fr o m Jarl Hjalmarson Stiftelsen Göran Lennmarker, ordf Gustav Blix Walburga Habsburg Douglas Christian Holm Pär Henriksson Linda Siverbo Stiftelsen Arvid Lindmans 60-årsfond Mats Johansson, ordf t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Gun Hellsvik Fredrik Johansson Hans Birger Ekström Elisabeth Precht, fr o m sid 30 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 31

17 Valresultat Europavalet 2014 Procent EP-14 EP-09 differens Moderaterna 13,7 18,8-5,2 Folkpartiet 9,91 13,6-3,7 Centern 6,5 5,5 1,0 Kristdemokraterna 5,9 4,7 1,3 Socialdemokraterna 24,2 24,4-0,2 Vänsterpartiet 6,3 5,7 0,6 Miljöpartiet 15,4 11,0 4,4 Junilistan 0,3 3,6-3,2 Sverigedemokraterna 9,7 3,3 6,4 Piratpartiet 2,2 7,1-4,9 Feministiskt initiativ 5,5 2,2 3,3 Övriga 0,4 0,2 0,2 Valdeltagande 51,1 45,5 5,5 Absoluta tal differens Moderaterna Folkpartiet Centern Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Junilistan Sverigedemokraterna Piratpartiet Feministiskt initiativ Övriga Mandat differens Moderaterna Folkpartiet Centern Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Piratpartiet Feministiskt initiativ Valutgången Moderaternas valresultat blev 13,65 procent i Europavalet. Det var ett tapp med drygt fem procentenheter sedan föregående EP-val och innebar även att Moderaterna tappade ett mandat i Europaparlamentet. Moderaterna fick färre röster jämfört med valet Cirka 20 procent av de som röstade i EP-valet uppgav att de skulle röstat på Moderaterna om det hade varit riksdagsval, trots det fick Moderaterna endast 13,65 procent av rösterna i EP-valet. Det fanns därmed en betydande andel M-väljare som gick till vallokalen men valde att inte rösta på oss. Vallokalsundersökningen visar att Moderaterna tappade väljare till framförallt andra allianspartier, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, men även väljare till Miljöpartiet. Till skillnad från i riksdagsvalet var tappet av väljare från Moderaterna till Sverigedemokraterna betydligt mindre. Detta beror sannolikt på att de väljare som bytte från Moderaterna till Sverigedemokraterna i riksdagsvalet är överrepresenterade i den grupp som inte röstade i EP-valet. Sedan år 1995 har Moderaterna backat i varje EP-val, med undantag för år 2009 som innebar ett ökat stöd på knappt en procentenhet till 18,83 procent. Detta skedde dock i ett opinionsläge där Moderaterna låg på cirka 30 procent i den allmänna opinionen. sid 32 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 33

18 Valdeltagandet fortsätter att öka. I 2009 års Europaparlamentsval ökade det från 37,9 procent 2004 till 45,4 procent I 2014 års val noteras återigen en kraftig ökning och nu väljer mer än hälften av de röst berättigade Sverige, 51,1 procent, att nyttja sin rösträtt, den högsta andelen någonsin. Allmänna valen 2014 Riksdagsvalet Antal röster +/ Väljarandel +/ Mandat +/ M ,33% -6, FP ,11% -0, C ,42% -1, KD ,57% -1, S ,01% 0, V ,72% 0, MP ,89% -0, SD ,86% 7, FI ,12% 2,72 Övriga ,97% -0,05 Ogiltiga/blanka ,92% -0,2 Röstberättigade RÖSTANDE Valdeltagande 85,81% +1,18 M+FP+C+KD ,43% -9,84 S+V+MP ,62% 0,01 Sammanfattning Moderaternas valresultat blev 23,3 procent i riksdagsvalet, 21,5 procent i landstingsvalet och 21,6 procent i kommunalvalet. Nedgången i riksdagsvalet var 6,7 procentenheter, 5,8 procentenheter i landstingsvalet och 4,6 procentenheter i kommunalvalet. Valresultatet markerar en kraftig tillbakagång på samtliga nivåer. Ur ett längre historiskt perspektiv är det dock värt att notera att resultatet i riksdagsvalet, trots tappet, är Moderaternas fjärde bästa val sedan den allmänna rösträtten infördes års 23,3 procent är 2,9 procentenheter lägre än 2006 års resultat, men tydligt över 2002 års 15,3 procent, och även något över det mer normala valresultatet från 1998 på 22,9 procent. Minskningen i kommunalvalen var procentuellt sett mindre än i riksdagsvalet (cirka 18 procent jämfört med drygt 22 procent) och den totala röstsplittringen har minskat jämfört med var skillnaden mellan de som lade sin röst på Moderaterna i riksdagsvalet och de som gjorde det i valet till kommunfullmäktige 1,8 procentenheter, jämfört med 3,9 procentenheter Sett till antalet röster innebär årets riksdagsval att Moderaterna fick drygt röster, ett tapp med närmare , jämfört med Allianspartierna tappade tillsammans närmare väljare. Samtidigt ökade S, V och MP sitt stöd med väljare. Det är framför allt Sverigedemokraterna som stärkts, och ökar sitt stöd med drygt väljare. Moderaterna tappar till samtliga partier, framför allt till SD, S och C. Riksdagsvalet Riksdagsvalet 2014, mandat valkretsvis Stockholms kommun M C FP KD S V MP SD S:a Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Malmö kommun Skåne läns västra Skåne läns södra Skåne läns norra och östra Hallands län sid 34 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 35

19 Göteborgs kommun Västra Götalands läns västra Västra Götalands läns norra Västra Götalands läns södra Västra Götalands läns östra Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län TOTALT Jönköpings län 18, ,8 66 4, ,4 71 5, , , ,4 70 3,2 19 Kronobergs län 22, ,6 55 2,9 6 5,7 26 5, , ,1 17 9,8 39 3,5 10 Kalmar län 16, , ,7 21 4,0 22 4, , , ,3 60 2,8 11 Gotlands län 17, ,8 14 4,9 4 2,1 9,7 8 29,7 21 8,3 7 5,3 3 2,7 1 Blekinge län 18,4 49 6,9 20 4,3 9 2,7 7 5, , , ,1 44 2,7 3 Skåne län 22, , , ,4 37 7, , , , ,2 72 Hallands län 24, ,5 46 6,1 19 3,3 10 6, ,1 98 4,2 12 9,7 33 4,3 15 Västra Götalands län 21, , , , , , , , ,2 78 Värmlands län 17, ,9 80 5,1 29 3,8 18 5, , ,7 36 8,6 58 3,6 23 Örebro län 17,4 74 7,2 44 5,4 19 5,4 22 6, , , ,0 53 3,3 10 Västmanlands län 19,6 62 7,5 36 7,4 31 3,3 10 5, , , ,1 48 2,3 9 Dalarnas län 15, , ,6 21 3,0 18 5, , , ,7 62 6,1 33 Gävleborgs län 17,0 60 9,8 51 5,3 22 3,1 12 5, , , ,4 56 3,9 19 Västernorrlands län 14,3 47 9,4 32 4,7 14 3,7 12 4, , ,3 22 7,3 26 4,0 16 Jämtlands län 16, ,2 63 4,1 7 1,7 3 6, , ,0 18 6,2 20 4,1 19 Västerbottens län 12,7 51 9,8 84 6,6 33 4,6 25 5, , ,1 54 3,5 13 5,3 42 Norrbottens län 12,6 57 9,4 67 3,5 16 2,5 12 5, , ,2 58 5,3 28 8,8 42 Hela riket 21, , , , , , , , ,3 539 Kommunalvalet Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230. I övriga står man still mandatmässigt. Efter valet 2010 hade Moderaterna 22,3 procent av samtliga mandat i landets fullmäktigeförsamlingar. I och med 2014 års val sjunker den siffran till 19,1 procent. Sett i procent av rösterna minskar det genomsnittliga valresultatet i kommunvalen från 26,2 till 21,6 procent. I vissa kommuner går dock Moderaterna fram. Dessa kommuner är spridda över Sverige men kännetecknas i de flesta fall av att Moderaterna befunnit sig i opposition under den gångna mandatperioden. Län M C FP KD MP S V SD Övriga % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat Stockholms län 28, ,3 81 8, , , , ,6 68 6,0 93 6,1 68 Uppsala län 18,5 65 8,9 44 6,3 15 4, , , ,0 22 8,1 38 6,9 26 Södermanlands län Östergötlands län 22,1 95 6,8 33 5,1 20 3,4 11 7, , , ,5 53 1,8 5 22, ,9 53 6,4 30 4,5 34 6, , ,2 25 9,8 54 3,2 18 Landstingsvalet Moderaterna backar i nästan samtliga landsting. Det enda undantaget är i Jämtlands län där partiet lyckas gå fram med 0,05 procentenheter till 20,0 (19,95) procent. Med detta behåller Moderaterna i Jämtlands län sina mandat från valet Moderaterna tar även ett ytterligare mandat i Kronobergs län. Det beror dock enbart på att landstinget där utökat antalet platser med sexton. I övrigt backar partiet kraftigt även där. Totalt sett minskar Moderaternas antal mandat i hela Sverige från 418 (av 1662) till 336 (av 1678). Moderaterna har således gått från att inneha 25,1 procent av mandaten till 20,2 procent. Det genomsnittliga valresultatet för Moderaterna i samtliga landstingsval 2014 var 21,5 procent. Det är en tillbakagång med 5,8 procentenheter jämfört med 2010 (eller 5,7 procentenheter med hänsyn tagen till omvalet i Västra Götaland 2011). Det motsvarar en procentuell förändring med -21,2 procent (-20,9 procent efter omvalet). I tabellen nedan listas samtliga landsting efter Moderaternas förändring sett till valresultat i respektive område. I mandat och procentenheter är tillbakagångarna som störst i sid 36 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 37

20 Stockholm, Skåne och Uppsala. I förhållande till utgångsläget är dock tillbakagången som störst i Västernorrlands län. Landsting M C FP KD MP S V SD Övriga % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat % mandat Stockholms län 28,2 43 4,3 7 8,2 13 5,6 9 10, ,4 41 7,7 12 5,9 9 3,7 Uppsala län 19,4 14 7,0 5 7,0 5 5,4 4 8,8 7 32,7 24 8,0 6 8,0 6 3,6 Södermanlands län Östergötlands län 19,4 14 4,7 4 4,6 3 3,6 3 5,9 4 33,3 23 5,6 4 10,8 8 12,1 8 * 22,0 23 5,9 6 6,1 6 5,8 6 6,7 7 36,4 37 6,1 6 9,7 10 1,4 Jönköpings län 18,6 15 9,0 7 4,1 3 12,4 10 5,4 4 34,3 29 4,8 4 10,9 9 0,5 Kronobergs län 20, ,1 7 3,8 2 5,5 3 5,4 3 35,2 22 8,0 5 9,6 6 0,5 Kalmar län 15, ,3 7 4,5 3 7,7 5 4,2 3 40,9 27 5,8 4 10,1 7 0,8 Blekinge län 19,0 9 5,8 3 5,3 2 3,5 2 5,0 2 39,3 19 5,4 3 14,1 7 2,5 Skåne län 22,3 35 4,2 7 5,9 9 3,3 5 6, ,4 51 5,3 8 14,5 23 5,4 Hallands län 25,9 19 9,9 7 6,5 5 4,3 3 6,0 4 30,4 23 4,6 3 9,4 7 3,0 Västra Götalands län 21,7 33 6,2 10 7,1 11 5,7 9 8, ,2 46 8,3 13 9,3 14 3,1 Värmlands län 16,0 14 8,6 7 4,5 4 4,5 4 5,1 4 40,2 31 5,8 5 8,4 7 7,1 5 ** Örebro län 17,8 13 5,6 4 5,2 4 5,9 4 6,1 4 40,7 29 6,4 5 10,1 8 2,3 Västmanlands län 20,8 17 5,6 4 6,1 5 4,3 3 5,2 4 38,0 30 6,9 6 10,0 8 2,9 Dalarnas län 18, ,5 10 4,3 3 4,2 3 5,3 4 34,2 29 7,3 6 10,2 8 5,2 4 *** Gävleborgs län 16,9 13 7,6 6 4,4 3 3,9 3 5,2 4 34,3 26 8,2 6 11,3 8 8,3 6 **** Västernorrlands län 14,3 11 7,6 6 4,4 4 4,3 3 4,4 3 48,0 38 6,9 6 7,5 6 2,6 Jämtlands län 20, ,6 8 3,7 2 3,3 2 6,1 3 38,6 21 7,6 4 6,7 4 0,4 Västerbottens län 12,1 9 8,7 6 8,1 6 5,1 4 5,0 4 41, ,4 9 3,9 3 3,6 Norrbottens län 8,8 6 5,4 4 3,4 3 2,4 4,4 3 36,9 27 7,5 6 4,7 3 26,6 19 ***** Samtliga landsting 21, , ,3 96 5,2 85 7, , , , ,4 42 * Vård för pengarna, ** Sjukvårdspartiet i Värmland, *** Dalarnas Sjukvårdsparti, **** Sjukvårdspartiet Gävleborg, ***** Norrbottens Sjukvårdsparti Moderaterna i regeringsställning Med 2010 års valresultat som grund fortsatte Alliansen det gemensamma arbetet med att ta ansvar för Sverige. Trots växande väljarstöd för Moderaterna och Alliansregeringen innebar dock valresultatet att Sverige under mandatperioden kom att styras av en minoritetsregering. Valet 2010 gav Fredrik Reinfeldt fortsatt förtroende som statsminister. Efter en regeringsombildning i anslutning till den nya mandatperioden ingick följande moderata statsråd: finansminister Anders Borg, justitieminister Beatrice Ask, utrikesminister Carl Bildt, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, biståndsminister Gunilla Carlsson, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, försvarsminister Sten Tolgfors, handelsminister Ewa Björling, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, migrationsminister Tobias Billström, finansmarknadsminister Peter Norman och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I mars 2012 avgick försvarsminister Sten Tolgfors och till hans efterträdare utsågs Karin Enström. I september 2013 lämnade Gunilla Carlsson posten som biståndsminister. Till ny biståndsminister utsågs Hillevi Engström som samtidigt efterträddes av Elisabeth Svantesson som arbetsmarknadsminister. Den gångna mandatperioden ( ) har varit fyra år av reformer för fler jobb och ordning och reda i ekonomin. Alliansregeringen har hållit fast vid arbetslinjen med skattelättnader som har riktat in sig främst på låg- och medelinkomsttagare. Politiken har också gett resultat. I slutet av mandatperioden hade fler människor ett jobb att gå till jämfört med Under samma period ökade disponibelinkomsten för vanliga arbetstagare. Jämfört med 2006 fick nu alla som tjänar mindre än kronor i månaden en hel extra månadslön om året efter skatt. Sverige är det EU-land där högst andel av kvinnorna arbetar. Sedan 2006 har jämställdheten i Sverige förbättrats. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom rut- och rotavdragen har Alliansregeringen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem. Med en unik satsning på vägar och järnvägar genomfördes investeringar som löser långvariga trafikproblem och möjliggör ökad tillväxt framöver. Alliansregeringen har också utvecklat en miljö- och klimatpolitik som inte längre står i motsatsförhållande till tillväxt och jobb. Sverige är ett föregångsland i klimatfrågan och visar att det går att kombinera klimathänsyn och hållbarhet med ekonomisk tillväxt. sid 38 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 39

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25 Fyra års verksamhet Partistämma Karlstad 15-18 oktober 2015 Innehåll Inledning 7 Moderaterna 9 2011-2014 Öppna Moderater 101 2011-2014 Moderata Seniorer 183 2011-2014 Årsredovisningar 2011-2014 219 Revisionsberättelser

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108 www.handikappforbunden.

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108 www.handikappforbunden. Bilaga Kandidater som inte har svarat på enkäten Namn Parti Distrikt Öppnat enkäten ej fullföljt Abdirizak Waberi M Göteborgs kommun Alaa Idris S Örebro län x Alice Åström V Jönköpings län Allan Widman

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010

PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010 PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010 Utdrag av rapporten för Sveriges riksdag Pol. Mag. Eskil Engnér Förord Riksdagen fattar dagligen

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 080518. Centerpartister kräver vård för papperslösa

PRESSMEDDELANDE 080518. Centerpartister kräver vård för papperslösa PRESSMEDDELANDE 080518 Centerpartister kräver vård för papperslösa Idag lämnades ett öppet brev (se nedan) till Centerpartiets riksdagsledamöter om papperslösas rätt till offentligt finansierad vård. Bland

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Kommunal rikskonferens

Kommunal rikskonferens Kommunal rikskonferens 2005 Seminariebeskrivningar Pass 1 10:45-12:15 2 1:1 Allians för Sverige 2 1:2 Avstämningsseminarium: Sjukvårdspolitiken 2 1:3 Avstämningsseminarium: Skolpolitiken 2 1:4 Argumentationsseminarium:

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Närodlad politik på väg mot 2018. Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp

Närodlad politik på väg mot 2018. Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp Närodlad politik på väg mot 2018 Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp 1 Förord För ett parti är det av yttersta vikt att utvärdera hur det egna arbetet fungerar. Att kunna lära av sina misstag och

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, region och

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer