Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd :19:25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25"

Transkript

1 Fyra års verksamhet

2 Partistämma Karlstad oktober 2015

3 Innehåll Inledning 7 Moderaterna Öppna Moderater Moderata Seniorer Årsredovisningar Revisionsberättelser Moderatkvinnorna maj april Partistämma 2015 sid 5

4 Inledning Partistyrelsen får härmed till Moderaternas ordinarie partistämma 2015 avlämna följande berättelse över partiets verksamhet under tiden den1 januari 2011 till den 31 december Under den gångna verksamhetsperioden har två val hållits: Europavalet 2014 och de allmänna valen I valet till riksdagen minskade vi med 6,74 procent till 23,33 procent. Det är ändå ett av de bättre valresultaten sedan allmänna rösträtten infördes. Det innebar dock att vi tillsammans med övriga partier i Alliansen under hösten 2014 gick i opposition. Förnyelsen av vår politik har fortsatt under verksamhetsperioden med bland annat flera programarbeten och en arbetsstämma. Stockholm i juni 2015 Moderaterna Partistyrelsen Fredrik Reinfeldt Ordförande Gunilla Carlsson 1:e vice ordförande Beatrice Ask 2:e vice ordförande Magdalena Andersson Ordförande Moderatkvinnorna t o m Martin Andreasson fr o m Lena Asplund fr o m Erik Bengtzboe Ordförande Muf t o m Anders Borg fr o m Carin Carlsson 2:e vice ordförande Muf fr o m t o m Gustaf Douglas Jelena Drenjanin 1:e vice ordförande Moderatkvinnorna t o m Catharina Elmsäter-Svärd fr o m Christofer Fjellner Susanna Haby t o m Anna Ibrisagic t o m Partistämma 2015 sid 7

5 Katja Isacsson 2:e vice ordförande Muf t o m Pia Kinhult t o m Caroline Lagergren 1:e vice ordförande Muf t o m Erik Langby Madeleine Malmqvist Raukas t o m Louise Meijer 1:e vice ordförande Muf fr o m Kent Persson fr o m t o m Jessica Polfjärd fr o m Anja Sonesson fr o m Malin Petersson (Almqvist) fr o m t o m Saila Quicklund Ledamot t o m Ordförande Moderatkvinnorna fr o m Ewa Thalén Finné 1:e vice ordförande Moderatkvinnorna fr o m t o m Maria Plass fr o m Bodil Sidén 1:e vice ordförande Muf fr o m Katarina Tolgfors 2:e vice ordförande Moderatkvinnorna fr o m Moderaterna Sten Tolgfors t o m Rasmus Törnblom 1:e vice ordförande Muf fr o m t o m ordförande Muf fr o m Hans Wallmark Åsa Ågren Wikström 2:e vice ordförande Moderatkvinnorna t o m sid 8 Partistämma 2015

6 Innehåll Stämmor och råd 13 Partistämma Partiråd Framtidsdagen Arbetsstämma Valberedningens arbete 17 Partiråd Nomineringsstämma 2013 inför valet till Europaparlamentet Partistyrelse 21 Arbetsutskott 23 Organisation och medlemmar 24 Årsstatistik Årsstatistik Årsstatistik Årsstatistik Råd, stiftelser och fonder 29 Valresultat 32 Europavalet Allmänna valen Moderaterna i regeringsställning 38 Partiledningen 40 Resor 42 Almedalen 43 Riksdagskansliets berättelse 44 Riksdagsgruppens sammansättning 2010/ Riksdagsgruppens sammansättning 2011/ Riksdagsgruppens sammansättning 2012/ Riksdagsgruppens sammansättning 2013/ Riksdagsgruppens sammansättning 2014/ Förtroenderådet 2010/ Förtroenderådet 2011/ Förtroenderådet 2012/ Förtroenderådet 2013/ Förtroenderådet 2014/ Motioner 61 Partistämma 2015 sid 11

7 Moderaterna i Europaparlamentet 63 Programarbetets arbetsgrupper 64 Nytt handlingsprogram: Ett Modernt arbetarparti för hela Sverige 65 Ny Europaplattform: Ansvar och möjligheter 65 Politiska inriktningen inför valet 2014: Framtidsförslag för hela Sverige 66 Kommunala frågor 69 Konferenser 71 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 72 Personal och organisation 73 Press- och informations verksamhet 74 Press 74 Webbkommunikation 74 Medborgaren 75 Interninformation 76 IT i verksamheten 77 Rapporter 79 Valrörelsekampanjer 80 Europavalet 80 Allmänna valen 81 Kampanjer 83 Material 84 Alliansen 87 Lokal politikutveckling 89 Nationell samtalskampanj 89 Sjukvårdspolitik 89 Politikutveckling genom lyssnande 90 Lokala äldrefrågor 90 Central utbildning 90 Kyrkliga samrådsgruppen 91 Konferenser och seminarier 94 Internationellt arbete 96 Norden 96 IDU 97 EPP 98 Jarl Hjalmarson stiftelsen 99 1 januari 2011 till 31 december 2014 Stämmor och råd Partistämma har under perioden avhållits två gånger: den oktober 2011 (ordinarie stämma), Örebro den oktober 2013 (arbetsstämma), Norrköping Dessutom avhölls ett öppnare möte en framtidsdag den 17 november 2012, Stockholm. Partistämma 2011 Vid den ordinarie partistämman den oktober 2011 i Conventum i Örebro beslutades att partistyrelsen förutom presidiet skulle bestå av 13 ledamöter och stämman valde följande partistyrelse: Presidium Ordförande Fredrik Reinfeldt, Täby omval Förste vice ordförande Gunilla Carlsson, Vadstena omval Andre vice ordförande Beatrice Ask, Stockholm omval Partistyrelsen i övrigt Till ledamöter i styrelsen omvaldes Gustaf Douglas, Åkersberga Christofer Fjellner, Enköping Erik Langby, Nacka Hans Wallmark, Ängelholm samt nyvaldes sid 12 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 13

8 Martin Andreasson, Ed Lena Asplund, Sollefteå Anders Borg, Katrineholm Catharina Elmsäter-Svärd, Södertälje Kent Persson, Örebro Malin Petersson, Kalmar Maria Plass, Ljungskile Jessica Polfjärd, Västerås Anja Sonesson, Malmö I partistyrelsen ingår som självskrivna ledamöter ordförandena i Moderat kvinnorna och. Till styrelsen adjun geras enligt partiets stadgar ständigt övriga presidieledamöter i Moderatkvinnorna och samt partisekreteraren. Under 2012 avgick Kent Persson som ledamot i partistyrelsen då han utsågs till partisekreterare. Även Malin Petersson avgick 2012 som ledamot i partistyrelsen. Övriga adjungerade Övriga adjungerade till styrelsen är en representant vardera från Moderata Seniorer Kommunala samrådsgruppen Moderaterna i riksdagen Moderaterna i Europaparlamentet Ombudsmannaföreningen Riksorganisationens personalförening Akademikerföreningen Unionen Revisorer Till räkenskapsrevisor nyvaldes Lars Olov Steen med Elisabeth Raun som suppleant. Till verksamhetsrevisorer omvaldes Gunnar Hedberg, Uppsala och nyvaldes Katarina Brännström, Växjö. Till suppleanter omvaldes Karin Axelsson, Hässleholm och nyvaldes Carl-Fredrik Graf, Halmstad. Stämmans ställningstaganden Stämman hade att ta ställning till sex propositioner. De mest omfattande var antagande av ett nytt kommunpolitiskt program Arbete, välfärd och trygghet och ett nytt idéprogram Ansvar för hela Sverige. Efter stämmans justeringar antogs de båda programmen. Stämman antog också ett program för vår syn på frihet och utveckling i världen. I propositionen om medlemsavgiften beslutades att fastställa medlemsavgiften till riksorganisationen för åren 2014, 2015, 2016 och 2017 till 140 kronor. Vidare fastställdes avgiften för nya medlemmar till 100 kronor som tillfaller föreningen. Stämman behandlade också förslag till reviderade stadgar, där även nya nomineringsregler för valet till Europaparlamentet samt normalarbetsordning för fullmäktigegrupper för mandatperioden ingick. I propositionen om kyrkovalen beslutades att Moderata Samlingspartiet ej deltar som nomineringsgrupp i val till Svenska kyrkan från och med kyrkovalen Vidare beslutades att kyrkliga samrådsgruppen fick i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp och ta fram förslag till en ny värdegrund för den nya nomineringsgruppen. Stämman behandlade 180 motioner från enskilda medlemmar, föreningar, förbund, ungdomsförbund samt Moderatkvinnorna. Trettio handlade om ekonomi, tillväxt och arbete, trettioen handlade om vår gemensamma miljö, tjugofyra handlade om lag och rätt, tjugosju behandlades under rubriken Mångfald, frihet och framtidens idéer, tjugo åtta behandlade vård och omsorg under rubriken Stöd när den egna kraften inte räcker till, fjorton rörde frågor om Sverige i världen, elva handlade om skola och utbildning samt femton om vår organisation. sid 14 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 15

9 Partiråd 2012 Den 14 september 2012 hölls partiråd i anslutning till organisationsforum på Nordic Light Hotel i Stockholm. Den ekonomiska redovisningen för 2011 behandlades och nomineringskommittén inför valet till Europaparlamentet 2014 utsågs. Framtidsdagen 2012 Den 17 november 2012 hölls en framtidsdag på Färgfabriken i Stockholm. Framtidsdagen vände sig till aktiva i hela landet och fungerade som en inspirationsdag med framtidsförslag för hela Sverige. Som en del i framtidsdagen genomförde en workshop med 20 ungdomar 24 timmar för framtiden där de idéer som kom fram överlämnades till Framtidsdagen. Arbetsstämma 2013 Arbetsstämman genomfördes den oktober i Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping. Vid stämman behandlades sex propositioner. Vid stämman genomfördes också nomineringsstämman där valsedeln inför valet till Europaparlamentet 2014 fastställdes. Propositionen Framtidsförslag för hela Sverige behandlade frågor med särskild betydelse inför valet 2014 och tog upp följande politikområden: Ansvar för ekonomi och full sysselsättning, En modern skola för alla, Bekämpa alla brott, Hälsosamma Sverige, Föregångsland för klimat och hållbarhet En ansvarsfull ekonomisk politik och Ansvar för miljö och klimat. Stämman antog också ett nytt handlingsprogram Ett modernt arbetarparti för hela Sverige och en ny Europaplattform Ansvar och möjligheter som behandlade Vägar ur EU:s ekonomiska kris, EU skapar jobb och tillväxt i Sverige, Gränslösa utmaningar kräver gemensamma lösningar och Sveriges röst i världen blir starkare genom EU-medlemskapet. Vidare gjordes en revidering av det idépolitiska programmet som antogs på partistämman Inför nästkommande mandatperiod antogs rekommenderade Rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, landsting och kommun. Slutligen fastställdes en reviderad Etisk policy för Moderaterna. Inga fyllnadsval till partistyrelsen förrättades. Slutligen valde stämman en ny valberedning med uppgift att förbereda valen som skall göras vid partistämman Valberedningen är vald fram till och med nästa arbetsstämma. Valberedningens arbete Partiets valberedning har haft följande sammansättning. Valberedning t o m arbetsstämman 2013: Ordförande Vice ordf Ledamöter Ersättare Sekreterare Lars-Ingvar Ljungman (M) Elisabeth Unell (U) Ewa Björling (B), Pär Jönsson (Z), Edward Riedl (AC), Eva Bengtson Skogsberg (H), Anders Karlgren (F), Iha Frykman (D), Gösta Bergenheim (N), Inger René (O), Björn Leivik (Pn), Inge Garstedt (MQ) och Fredrik Schulte (Muf). Ulla Hamilton (A), Ulla Olsson (W), Mattias Karlsson (BD), Lena Celion (I), Suzanne Frank (G), Eva Isaksson Ribers (E) t o m 2011 (avliden), Elisabeth Rothenberg (Os), Maria Haglund (T), Jessica Polfjärd (U), Lisbeth Sundén Andersson (MQ) och Zanna Mårtensson (Muf). Kanslichef HB Ekström, riksorganisationen sid 16 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 17

10 På arbetsstämman 2013 valdes följande valberedning t o m arbetsstämman 2017: Ordförande Vice ordf Ledamöter Ersättare Sekreterare Lars-Ingvar Ljungman (M) Elisabeth Unell (U) Henry Sténson (A), Ulf Berg (W), Mattias Karlsson (BD), Stefan Wramner (I), Suzanne Frank (G), Jan Owe-Larsson (E), Johnny Magnusson (O), Maria Haglund (T), Ulrika Simonsson (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (MQ) och Rasmus Törnblom (Muf). Gunnar Hedberg (C), Margareta B Kjellin (X), Mikael Gäfvert (Y), Gustav Nilsson (K), I ng-marie H Paulsson (F), Björn Andersson (D), Margareta Lövgren (Ps), Björn Thodenius (R), Gunnar Lidell (Pn), Lisbeth Sundén Andersson (MQ) och Caroline Lagergren (Muf). Kanslichef HB Ekström, riksorganisationen Margareta Wilhelmsson, bitrände, riksorganisationen Inför den extra stämman den 10 januari 2015 infordrade valberedningen kandidatförslag till partiordförande och partistyrelsen från samtliga förbunds- och föreningsstyrelser, Moderatkvinnornas och Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser. Valberedningen beslutade den 9 december 2014 att föreslå Anna Kinberg Batra som partiordförande. Valberedningen beslutade den 16 december 2014 att föreslå Peter Danielsson som förste vice partiordförande, Elisabeth Svantesson som andre vice partiordförande och omval/nyval av Beatrice Ask som partistyrelseledamot. Partiråd 2014 Den 13 juni 2014 hölls partiråd i anslutning till valkonferens IV på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm där den ekonomiska redovisningen för 2013 behandlades. Nomineringsstämma 2013 inför valet till Europaparlamentet 2014 Inom ramen för arbetsstämman den oktober 2013 i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping genomfördes lördagen den 19 oktober även en Nomineringsstämma inför valet till Europaparlamentet Vid stämman fastställdes valsedeln enlig följande: Plac Namn Identifikatin på valsedeln 1 Gunnar Hökmark Europaparlamentariker, 61 år, Stockholm 2 Christofer Fjellner Europaparlamentariker, 37 år, Stockholm 3 Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker, 51 år, Stockholm 4 Carl-Oskar Bohlin Riksdagsledamot, 28 år, Borlänge 5 Cecilie Tenfjord-Toftby Riksdagsledamot, 44 år, Borås 6 Arba Kokalari Senior projektledare, 27 år, Stockholm 7 Carl Johan Sonesson Regionråd, 36 år, Malmö 8 Christian Holm Riksdagsledamot, 37 år, Karlstad 9 Jelena Drenjanin Kommunalråd, 49 år, Huddinge 10 Cecilia Magnusson Riksdagsledamot, 52 år, Göteborg 11 Oliver Rosengren Projektledare, 21 år, Växjö 12 Roger Tuomas Egenföretagare, 43 år, Pajala 13 Terese Andersson Politisk sekreterare, 25 år, Umeå 14 Paul Lindvall Universitetslärare, 50 år, Linköping 15 Nina Lagh Landstingsråd, 47 år, Uppsala 16 Henrik Ripa Riksdagsledamot, 45 år, Lerum 17 Maria Plass Riksdagsledamot, 60 år, Ljungskile 18 Inger Harlevi Företagare, 65 år, Visby 19 Jessica Lyckvall Civilingenjör, 43 år, Ljungby 20 Malin Sjölander Skattehandläggare, 44 år, Västervik 21 Victor Eriksson Turistföretagare, 22 år, Lofsdalen 22 Mikael S Persson Ekonomistuderande, 23 år, Halmstad 23 Jan Erik Wallin Konsult, 60 år, Vara 24 Jenny Althini Grundskollärare, 33 år, Ramdala 25 Måns Montell Logistikchef, 34 år, Gävle 26 Stina Ollila Stud. journalist/statsvetenskap, 22 år, Torshälla sid 18 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 19

11 27 Stefan Bengtsson Svärd Gymnasielärare, 47 år, Köping 28 Kristina Lutz Utrikespol. handläggare, 41 år, Johanneshov 29 Jörgen Warborn Kommunalråd, 45 år, Varberg 30 Mattias Karlsson Landstingsråd, 42 år, Luleå 31 Lotta Olsson Riksdagsledamot, 53 år, Odensbacken Nomineringsarbetet inför valet till Europaparlamentet 2014 Nomineringsarbetet leddes av en nomineringskommitté som tillsattes av partirådet den 14 september 2012 och har bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Mats Johansson Iha Frykman Christian Gustavsson Mats Green Lars-Ingvar Ljungman Kjell Svensson Kent Olsson Ulf Sjösten Ulf Berg Edward Riedel Åke Eltoft Lisbeth Sundén-Andersson Lars Rådén Ersättare Anti Avsan Katarina Brännström Henrik Yngvesson Lena Celion Birgitta Ståhl Gunnar Hedberg, Uppsala län Margareta B Kjellin, Gävleborgs län Stockholms stad Sörmlands län Östergötlands län Jönköpings län Skåne län Göteborgs stad Bohuslän Södra Älvsborg Dalarna Västerbottens län Norrbottens län Moderatkvinnorna Stockholms län Kronobergs län Kalmar län Gotland Blekinge län Kjell-Åke Andersson Svante Karlsson Tord Gustafsson Mats Hahne Marcus Bäckström Maria Dellham Mikael Gäfvert Lars-Eric Bergman Malin Höglund Caroline Lagergren Sekreterare HB Ekström Margareta Wilhelmsson Hallands län Norra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Västernorrlands län Jämtlands län Moderatkvinnorna Riksorganisationen Riksorganisationen Nomineringskommittén infordrade kandidatförslag från samtliga förbunds- och föreningsstyrelser, Moderatkvinnornas och Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser samt har även berett enskilda medlemmar och allmänhet möjlighet att nominera kandidater. Nomineringen pågick fram till och med den 5 november Därefter genomfördes en förberedande prioritering där 85 kandidater deltog. Trettiofem kandidater gick vidare till provvalet som genomfördes den 11 april-15 maj 2013 bland röstberättigade medlemmar enligt reglerna. Svarsfrekvensen var 69,6 procent. Under våren 2013 genomfördes intervjuer med de tre parlamentariker som ställde upp till omval samt ytterligar sju kandidater. Nomineringskommittén beslutade att förelägga stämman ett förslag till valsedel som också fastställdes av stämman. Partistyrelse Partistyrelsen har sammanträtt tio gånger under 2011, sju gånger under 2012, sex gånger under 2013 och nio gånger under sid 20 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 21

12 Partistyrelsens uppgifter Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 5 åligger det partistyrelsen: att att att att att att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet, hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp och förbund, samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, bistå i deras verksamhet och verka för att dessas arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som partiet företräder, i god tid före allmänna val fastställa vilken partibeteckning som skall vara partiets officiella på partiets valsedlar, tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. Styrelsen svarar för riksorganisationens organisation och förvaltningen av riksorganisationens angelägenheter. Partistyrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för partistyrelsens bedömning av riksorganisationens ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till partistyrelsen; utöva erforderlig kontroll över hur partisekreteraren handhar den löpande förvaltningen; årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan partistyrelsen och partisekreteraren; om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls. Arbetsutskott Arbetsutskottet har sammanträtt sju gånger under 2011, fyra gånger under 2012, fem gånger under 2013 och fyra gånger under Arbetsutskottet har under perioden bestått av: Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Hans Wallmark, Sten Tolgfors till och med , Jessica Polfjärd från och med , Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande och Moderatkvinnornas ordförande. Arbetsutskottets uppgifter Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 2 skall arbetsutskottet på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Arbetsutskottet svarar på delegation från partistyrelsen för riksorganisationens organisation och förvaltningen av riksorganisationens angelägenheter. Arbetsutskottet skall: se till att riksorganisationens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt; fortlöpande bedöma riksorganisationens ekonomiska situation; på delegation från partistyrelsen fatta beslut om: årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete; samt sid 22 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 23

13 partiets representation i internationella samarbetsorgan, oss närstående stiftelser eller andra organ om vilka partiorganisationen (och inte riksdagsgruppen) skall fatta beslut; fastställa bokslut och årsredovisningar för sådana organ, fonder, stiftelser mm i vilka partiet har beslutanderätt; fatta beslut om åtaganden eller investeringsbeslut som överstiger kronor; samt i förekommande fall ge partiordföranden rätt att pantförskriva riksorganisationens tillgångar. på delegation från partistyrelsen vara samrådsorgan till partisekreteraren i frågor rörande organisationens uppbyggnad och organisation. Organisation och medlemmar Moderaterna har under perioden varit organiserade i 26 förbund. Medlemsantalet har under perioden varit vikande. Medlemsutvecklingen har under perioden sett ungefär likadan ut i samtliga förbund. Noterbart är att ungdomsförbundet haft en positiv utveckling och stärkt sin ställning som Sveriges största politiska ungdomsförbund. Under perioden har några av våra små föreningar gått samman och i ytterligare några kommuner har kommunkretsar ersatts med kommunföreningar. Moderaterna hade vid utgången av 2014 ungefär 500 partiföreningar spridda över hela landet. Det finns många, både enskilda och föreningar, runt om i landet som gjort stora insatser för att rekrytera medlemmar till både partiet och. De som målmedvetet arbetat med medlemsrekrytering och medlemsvård i kombination med en positiv opinion, har kunnat visa på goda resultat. Årsstatistik 2011 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ sid 24 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 25

14 Årsstatistik 2012 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ Årsstatistik 2013 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ sid 26 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 27

15 Årsstatistik 2014 M + MQ +/- därav kvinnor därav MQ* Muf/ MSU +/- Totalt +/- Stockholms stad Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Göteborgs stad Bohuslän Norra Älvsborg Södra Älvsborg Skaraborg Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Utl fören / Direktanslutna RO Totalt * Enbart anslutna direkt till MQ Råd, stiftelser och fonder Under perioden har följande kommittéer, nämnder och stiftelser verkat: Kommunala samrådsgruppen Charlotte Nordström, Skara, ordf t o m Anders Knape, ordf SKL, ordf fr o m Daniel Portnoff, Trosa, vice ordf t o m Erik Langby, Nacka, t o m Mats Gerdau, Nacka, fr o m , t o m Agneta Granberg, Göteborg, t o m Henrik Hammar, Örkeljunga, t o m Anja Sonesson, Malmö, t o m, Harald Hjalmarsson, Västervik, t o m Henrik Ripa, Lerum, t o m Erik Weiman, Uppsala, t o m Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge, t o m Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna, t o m Saila Quicklund, Östersund, t o m Från och med utgörs samrådsgruppen av moderata ledamöterna i styrelsen i SKL samt gruppledaren i SKL sjukvårdsdelegation och ordföranden i förhandlingsgruppen, samt ombud för Muf och Moderatkvinnorna. EU-samrådsgruppen (startad år 2011) Karin Enström, ordf t o m Anna Kinberg Batra, ordf fr o m t o m Tobias Billström fr o m , ordf fr o m Katarina Areskoug, t o m Kent Persson Eva Gustavsson Gunnar Hökmark Christofer Fjellner Anna Ibrisagic, t o m Anna Maria Corazza Bildt Gustav Blix, t o m Susanna Haby, t o m Marta Obminska, t o m sid 28 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 29

16 Lars Hjälmered Elisabeth Svantesson, t o m Peder Wachtmeister, fr o m Hans Wallmark, fr o m Johan Hultberg, fr o m Maria Plass, fr o m Niklas Wykman, fr o m Jessica Rosencrantz, fr o m Kyrkliga samrådsgruppen (avvecklad år 2013) Annette Lundquist Larsson, ordf Stockholm Hans Wallmark, Vejbystrand Mats Hagelin, Simrishamn Gunnar Sibbmark, Rydaholm Mats Green, Jönköping Kåge Johansson, Falkenberg Margareta Nisser Larsson, Karlstad Hakon Långström, Stockholm Ann-Britt Åsebol, Falun Helena Nordvall, Luleå Bertil af Ugglas minnesfond Margaretha af Ugglas, ordf Per Westerberg Niklas Wykman, t o m Erik Bengtzboe, fr o m , t o m Rasmus Törnblom, fr o m Birgitta Holmberg Gösta Bohmans fond för idédebatt Mats Johansson, ordf t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Peter Egardt Tove Lifvendahl, t o m Odd Eiken HB Ekström Johan Forssell Arvid Lindman AB, Celeritas Reklam AB Johan Gernandt, ordf Hans Birger Ekström, vd Sofia Arkelsten, t o m Kent Persson, fr o m Högerns Förlagsstiftelse, Svenska Medialen AB Sofia Arkelsten, ordf t o m Gunilla Sjöberg, ordf fr o m , t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Lars Ander, vice ordf Björn-Fredrik Tollin, vd t o m Bennie Olsson, vd fr o m Martin Tunström Peter Luthersson Hans Birger Ekström fr o m Jarl Hjalmarson Stiftelsen Göran Lennmarker, ordf Gustav Blix Walburga Habsburg Douglas Christian Holm Pär Henriksson Linda Siverbo Stiftelsen Arvid Lindmans 60-årsfond Mats Johansson, ordf t o m Hans Wallmark, ordf fr o m Gun Hellsvik Fredrik Johansson Hans Birger Ekström Elisabeth Precht, fr o m sid 30 Partistämma 2015 Partistämma 2015 sid 31

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER SVERIGEMÖTET 2014 Fredagen den 4 och lördagen den 5 april 2014 på Svenska Mässan, Göteborg Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Kristdemokraternas riksting 2015 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Ett år av valförberedelser Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti. Med över

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Valet 02: Stolta men inte nöjda - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Rapport från valanalysgruppen, april 03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Del 1: Bakgrund: valrörelsen

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Förbundsstämma 2013. Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april 2013. Törrin gelu n d Sv edala

Förbundsstämma 2013. Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april 2013. Törrin gelu n d Sv edala Moderatern a i Sk ån e Förbu n dsstäm m a 13 april 2013 Törrin gelu n d Sv edala In n eh ållsförteck n in g Innehållsförteckning... 2 Program... 4 Procedurregler... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista...

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR om en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR #3 2013 ALLA BEHÖVS om GÄSTLEDARE Samtalen säkrar valsegern Den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer