YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus"

Transkript

1 YrittäjyysPaja Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

2 YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen ja toteutuminen ovat keskeisiä edellytyksiä Länsi-Uudenmaan alueen menestykselle tulevaisuudessa. On tehty selvitys YrittäjyysPajan (YP) mahdollisuuksista toimia alueellisena toimijana yrittäjyyden tukemiseksi. Panostus voidaan katsoa tulevaisuuden investointina minkä tavoitteena on kehittää seudulle monipuolista yrittämistä. YP toimii foorumina jossa yrittäjillä on mahdollisuus kehittää yritysideaansa eri tavoilla. Tulevilla yrittäjillä on muun muassa mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua toimivien yrittäjien kanssa. Verkosto, yhteistyö, kumppanuus, yritysneuvonta, ym. on osa sitä alustasta joka on edellytys yrittäjän menestykselle yrittäjyydessään. YP:n ehdotus on että YP jatkossa voi toimia keskeisenä foorumina alueen yrittäjille koska yritysneuvontaresurssit ovat rajoitettuja ja tradenomi koulutus on siirretty Turkuun. Raaseporin alueella on tradenomikoulutus aikuiskoulutuksena. Kestävä yrittäminen, johon kuuluu sekä ekologisten, taloudellisten että sosiaalisten ulottuvuuksien huomiointi, tarkoittaa modernissa globaalissa yhteiskunnassa että yrittäjä ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä juridisesti että moraalisesti. Yrkeshögskolan Novia (entinen YH Sydväst) on sertifioitunut ympäristöhallintojärjestelmän ISO mukaan ja uudet yksikkömme käyvät parhaillaan läpi prosessia. YH Novialla ja sen tutkimus- ja kehittämisyksiköllä saronialla on erinomaiset edellytykset myötävaikuttaa alueen kestävän yritystoiminnan kehittymiseen ja toimia alueen resurssikeskuksena ja moottorina. Seuraavat organisaatiot ovat olleet mukana yhteistyössö YrittäjyysPajan toteuttamiseksi : Projektin yhteistyöpartnerit Länsi Uudenmaan kunnat Eteläkärjen Uusyrityskesksus ry Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Pomoväst ry Alueelliset yrittäjäyhdistykset 2 Projektin tavoite Tämän projektin aikana on tarkoitus tehdä esiselvitys, jossa selvitetään YP luomiseen liittyviä tekijöitä ja miksi YP voi olla seudulle hyvä vaihtoehto. YritäjyysPajan toiminnan tavoitteet YP on monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi ja toiminta toteutetaan seudulla toimivien yrittäjien ja organisaatioiden kanssa. Mitä Yrityspajassa tehdään? YP on kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus tavata ja verkostoitua ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja kehittää ideoita yhdessä ja toimintaansa. Toteutetaan työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Kehitetään ohjelma yritysideoiden kehittämiseen (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi.

3 Järjestetään seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta ja järjestetään opintomatkoja eri alueiden vastaaviin resurssikeskuksiin Suomessa. Yrittäjyyspajan tavoitteet pitkällä aikavälillä Suunnitellaan ohjelmaa ideoiden kehittämisen edistämiseksi (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat tässä asiassa olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi. Suunnitella toimintaa luovien työmenetelmien käyttöönottoa varten ja edesauttavat uusien innovaatioiden ja ideoiden syntymistä Luoda kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus kohdata ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja yhdessä kehittää ideoitansa tai toimintaansa. Toteuttaa työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Järjestää seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta. Osallistuu projektitoimintaan seudun hyväksi Mitä hyötyä YrittäjyysPajasta on alueelle? Toiminta luo uusia yrityksiä alueelle Toiminta myötävaikuttaa uusien innovaatioiden syntymiselle YP toimii uutena kanavana koulutuksen, kuntien ja elinkeinoelämän välillä kaikkien tahojen ja alueen hyödyksi YP tulee alueen yrityselämän monitoimipaikka yrittäjäverkostoille YP, yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, on vahvasti mukana edistämässä kestävää ja monipuolista yritystoimintaa Lännessä Uudessamaassa Osallistuu projektien koordinointityössä 3 Aikasuunnitelma Projektin toiminta on toteutunut välisenä aikana. 4 Projektin ohjausryhmä Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hankoon kaupunki Jyrki Hakkarainen, Raaseporin kaupunki ja Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Camilla Rappe, Raaseporin Elinkeinokeskus Oy /Raaseporin Yrityshautomo Ohjausryhmä on v 2009 kokoontunut kolme kertaa ja kerran v 2010 aikana. 5 Projketin kustannukset Kustannukset olivat Palkat + oheiskustannukset Matkakustannukset Matkat alueella Opintomatkat* Ostopalvelut (tilastotietoa jne, Hallinto ja kokouskustannukset 2 000

4 6 Projektin toteutuminen YH Novia on toiminut vastuullisena organisaationa ja Ann-Louise Erlund on toiminut projektin vastaavana. Projektin aikana on tehty selvitys. Ssuunnittelutyö on jatkunut rinnakkaisesti muun työn ohella. Eri tilaisuuksia, yrittäjäkahvila kerran kuukaudessa, on järjestetty ja tilaisuuksiin on osallistunut n kymmenen henkilöä/ kuukausi. Tilaisuuksissa on informoitu EP:sta Mitä on projektissa tehty Syksyn aikana on tutustuttu muihin seutuihin ja muihin organisaatioihin. On osallistuttu yrittäjäseminaareihin, konferensseihin ja elintarvikeseminaariin. Liite1, projektin tapahtumat. YP:n toimintasuunnitelma on tehty ja toiminta on jaettu kolmeen ydintoimintaan. Jokaisen ydintoiminnan suunnitelma on laadittu. Liite 2. Yrittäjäkahvilat kerran kuukaudessa Seuranta on tehty siitä kuinka monta uutta yritystä on perustettu Raaseporin seutuun Yrittäjäkysely on toteutettu. Kohderyhmä on v 2009 yrityksensä perustaneet yrittäjät. Kyselyn kysymykset laadittiin työryhmässä mihin osallistuivat Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Marcus Forsström ja Jyrki Hakkarainen. Kysely Liite 3b ja tulokset Liite 4. liitteessä. Tradenoomiopiskelija on tehnyt loppututkinnon Naisyrittäjistä Raaseorissa ja YP oli toimeksiantaja. Tiedonkäsittelyn opetusohjelman opiskelijat ovat tehneet YP:n kotisivun Keskustelu on järjestetty johon kutsuttiin Raaseporin kaupungin edustajia, viheralueen yrittäjiä ja alan koulutuksen edustaja, YH Novia. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Keskustelut jatketaan syksyllä. Erään yrityskahvilaillan keskustelujen tulos oli että järjestettiin keskustelutilaisuus muutamien elintarvikeyrittäjien kanssa johon Marcus Forsström ja Teemu Laittakoski, agrologi-koulutksen edustaja, YH Novia osallistuivat. Keskustelut jatketaan. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Rekisterit on käytettävissä sekä YP:n että raasepori.fi sivustoilla kesäkuun loppuun mennessä. Yrittäjät ovat esittäneet toivomuksen että yritysneuvonnan resursseja lisättäisiin Raaseporin seudulle. Pitkällä tähtäimellä YP:sta voisi kehittää verkosto-organisaatio joka toimii alueellisesti Raaseporin seudulla. Projektin aikana on tutustuttu eri seuduilla toimivien vastaaviin organisaatioihin. Ruotsissa toimii kehitysorganisaatio ALMI (almi.se) ja Porvoossa kehitysorganisaatio Posintra Ab Oy (posintra.fi). ESR - projektihakemus Sosialiset mediat ja verkkoplavelut lähetettiin ELY-keskukseen. Hakemus ei ole hyväksytty. On yritetty löytää konsepti YP:n kokonaisrahoitukseen eli projektirahoitusta. Sitä ei ole onnistuttu. On päätetty että toiminta voidaan lohkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden toteutumiseksi haetaan rahoitusta erikseen eli mosaiikkirahoituksesta on kysymys. YH Novia/YP ovat mukana alueen projektitoiminnassa ja myös koordinoimassa alueella toimivia projekteja. Raaseporiin v perustettuja yrityksiä - yhteenveto Seurannasta saatiin seuraava tulos perustetuista yrityksistä Kunnat Yhteensä Hanko Inkoo Raasepori on perustettu Hankoon 13, Inkooseen 9 ja Raaseporiin 61 uutta yritystä.

5 7 Projektin vaikuttavuus Yrittäjät ovat esittäneet yleisen yritysneuvonnan lisäresurssin tarvetta ja sen lisäksi resursseja toimialakohtaiseen neuvontaan Raaseporin seudulle. Tänään resurssit riittävät etupäässä uusyritys neuvontaan. YP voi Raaseporin Elinkeinokeskus Oy:n kanssa osallistua prosessiin jonka tavoitteena on luoda verkosto-organisaation joka myös voi ohjata asiakkaat toimialakohtaisesti eteenpäin. Mielenkiintoiset vastaavanlaiset organisaatiot ovat m m Posintra (posintra.fi) Porvoossa ja ALMI (almi.se) Ruotsissa. Raaseporin Elinkeinokeskus Oy ylläpitää hautomotoimintaa. YH Novia voi olla lisäresurssi toimialakohtaisessa kehitystoiminnassa. YH Novian opiskelijat voivat tehdä selvitystöitä, tutkimuksia, jne tarpeen mukaan. Yritykset voivat tarjota harjoittelupaikkoja ja YP voi olla uusi kanava koulutuksen ja yritysten välillä. Enemmistö yrittäjistä on yhden miehen yrityksiä ja YP voi toimia foorumina kaikille pienyrittäjille. Yrittäjäkyselyn tuloksista selviää että yrittäjillä on erilaisia koulutustarpeita ja siinä YP voi olla yhteistyössä muiden aikuiskoulutusjärjestäjien kanssa ja saada seudulle koulutusta. YP voi olla mukana edistämässä yrittäjien välistä yhteistyötä eri tavoilla. Selvitysten tulokset voidaan yleisesti käyttää YP:n toiminnan monipuolisen alueellisen kehitystoiminnan ja verkostoitumisresurssin kehittämiseksi. Toiminta toteutetaan yhteistyössä yrittäjien ja alueellisten organisaatioiden kanssa. YP:n toiminta voidaan kehittää yrittäjien tarpeiden mukaan ja YP:stä voidaan kehittää monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi mutta edellytys on että rahoitus löytyy. YH Novia on mukana tukemassa YP: toimintaa.

6 EntreprenörsSmedjan Slutrapport EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet

7 EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet 1 Bakgrund Ett framgångsrikt företagande och stabil företagsutveckling är centrala förutsättningar för tillväxt i västra Nyland. En utredning har gjorts kring vilka förutsättningar EntreprenörsSmedjan (ES) kan ha för att fungera som en lokal och regional aktör för att stöda företagandet i regionen. Man kan se denna satsning som en investering med tanke på regionens framtid. EntreprenörsSmedjan kan fungera som ett forum för företagare där man bl.a. har möjlighet att utveckla sitt företaagnde. De blivande företagarna har möjlighet att knyta kontakter för att ingå i nätverk med andra etablerade företagare. Nätverk, samarbete, kompanjonskap, rådgivning, idéutveckling, m.m. utgör en del av den plattform en företagare behöver i vardagen för ett framgångsrikt företagande. Planer och idéer finns för hur verksamheten kan fortsätta och fungera som ett forum för regionens företagare mot bakgrunden av att resurserna inom företagsrådgivningen är begränsade i regionen och att tradenom utbildningen för unga flyttats till Åbo. I västra Nyland finns vuxenutbildning för tradenomer. Att fungera som företagare på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt i ett samhälle med de lokala och regionala förutsättningar som finns samt de utmaningar som kommer med globaliseringen ställer krav på dagens företagare. Yrkeshögskolan Novia (novia.fi) som bl.a. profilerar sig inom hållbar utveckling har certifierat verksamheten, tidigare inom YH Sydväst, enligt miljöledningssystemet ISO YH Novia, Forsknings- och utvecklingsenheten tillsammans med Aronia kan fungera som en regional motor och bidra till utveckling av företagandet i en hållbarare riktning framförallt inom de branscher där man utbildar studerande. Här följer en uppräkning över de utbildningar som erbjuds i Ekenäs för tillfället: Arbetsledning inom byggnadsbranschen, byggmästare (YH) Automationsteknik och IT, ingenjör (YH) - Elplanering - Datorstödd tillverkning Byggnadsteknik, ingenjör (YH) - Projektering och byggnadskonstruktion Integrated Coastal Zone Management, Bachelor of Natural Resources/miljöplanerare, engelskspråkigt utb.program (YH) Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering - Lantbruksnäringarna, agrolog (YH) - Trädgårdsnäring, hortonom (YH) (hösten 2010 i Ekenäs) - Landskapsplanering, hortonom (YH) ( hösten 2010 i Ekenäs) Skogsbruk och miljö - Skogsbruk, skogsbruksingenjör (YH) - Miljöplanering, miljöplanerare (YH) Tradenom, vuxenutbildning från hösten 2009 Tradenom utbildningen flyttades från och med hösten 2009 till Åbo och ES kan vara en ersättande verksamhet i regionen.

8 Samarbetspartners i projektet Följande organisationer har medverkat i förverkligandet av projektet: Kommunerna i region Raseborg Sydspetsens Nyföretagarcentral rf Raseborgs Näringslivscentral Ab Pomoväst rf Ortens företagarföreningar m.fl. 2 Projektet EntreprenörsSmedjan Utgångspunkten för projektet har varit att utreda hur ES kan fungera inom region Raseborg, planera innehållet i verksamheten och varför ES kan vara ett alternativ för regionen Syftet med EntreprenörsSmedjans verksamhet ES:s är en regional nätverkande resurs där verksamheten förverkligas i nära samarbete med företagarna och regionala organisationer. Vad gör man i Entreprenörssmedjan? Entreprenörssmedjan är en plats där företagarna kan träffa varandra och nätverka oberoende av yrke, ålder, kön, språk eller kulturbakgrund. Verksamheten kan omfatta arrangerande av kurser, workshops, seminarier, föreläsningar m.m. (svenska, finska och engelska är arbetsspråk enligt behov) Förverkliga ett program/kurs att utveckla affärsidéer med affärsplanen som en grund. Arrangera seminarier som tar upp framtidsfrågor för regionen och arrangera studieresor vid behov. Kan driva regionala projekt kan t.ex. fungera som en länk mellan företag och utbildning. Målen för EntreprenörsSmedjan på långsikt Planera program som stöder utvecklingen av affärsidéer för blivande företagare Prioritera kreativa arbetssätt som inspirerar till nya idéer och innovationer Skapa en mötesplats för intresserade för nätverkande Ordna utbildningar i samarbete med utbildningsaktörer Arrangera seminarier, workshops, föreläsningar, m.m. (Fackämnen) Arrangera seminarier med temat företagandet i regionen och regionens framtid Medverkar i regionala projekt i olika roller Varför kan EntreprenörsSmedjan vara ett alternativ för regionen? Medverkar till att regionen får nya företag och att företag etablerar sig i regionen Verksamhet med inspirerande och kreativa arbetssätt bidrar till innovationer ES fungerar som en ny kanal mellan utbildningen, kommunerna och näringslivet till nytta för alla grupper som medverkar ES kan fungera som en central mötesplats för det regionala näringslivet ES samverkar med regionens organisationer och bidrar till ett hållbart och mångsidigt företagande i regionen Kan medverka som en resurs i koordineringen av den regionala projekt verksamheten. 3 Tidsplan Projektet har pågått under tiden och

9 4 Styrgrupp Styrgruppen har bestått av följande personer: Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Sydspetsens Nyföretagarcentral Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hangö stad Jyrki Hakkarainen, Raseborgs stad Camilla Rappe, Raseborgs Näringslivscentral Strygruppen har haft tre möten under 2009 och ett möte under Styrgruppsprotokoll och en händelsekalender bifogas. 5 Kostnader för fas 1 Budgeten var Lön + omkostnader Resekostnader Resor i regionen Studiebesök * Köptjänster Kansli- och möteskostnader Kostnader har uppgått till Projektets förverkligande Yrkeshögskolan Novia har fungerat som den projektansvariga organisationen och Ann-Louise Erlund har fungerat som projektansvarig. Vad har gjorts under projekt tiden? Under hösten gjordes besök i andra regioner och till olika företagarorganisationer. Deltagande i olika seminarier kring företagande, konferenser och i ett seminarium om småskalig livsmedelsförädling samt i kurser benchmarking. Se förteckningen över händelser inom projektet. Se Bilaga 1. En verksamhetsplan för ES har gjorts där verksamheten delats in i kärnverksamheter sammanlagt tre. Specifika planer för de enskilda kärnverksamheterna har gjorts. Planerna framgår i bilaga 2. Månadscaféer har ordnats c 1g/månad En uppföljning har gjorts över hur många nya företag som grundades i region Raseborg En enkät har genomförts och målgruppen var företagare som grundat sitt företag under år Enkäten sammanställdes i en arbetsgrupp bestående av Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Jyrki Hakkarainen och projektansvarig. Enkäten bilaga 3 och resultatet från enkäten bifogas som bilaga 4. En studerande från Utbildningsprogrammet i företagsekonomi har gjort sitt examensarbete om Kvinnliga företagare i Raseborg och ES har varit uppdragsgivare. En hemsida för ES har gjorts av studerande på UP Informationsbehandling. En diskussion ordnades mellan representanter för staden Raseborg, företagare inom trådgårdsbranschen och en representant för utbildningsprogrammen på Överby. Resultatet var att ett diskussions- och informationstillfälle ordnades för branschens företagare i Raseborg inkommande höst. Ett register över företagen i branschen har gjorts, Raseborg.

10 Resultatet från ett månadscafé resulterade i en diskussion med företagare i livsmedelsbranschen där bl.a. en representant från UP Lantbruk deltog. Diskussionerna fortsätter och ett register över företagare i livsmedelsbranschen (Hangö, Ingå & Raseborg) har sammanställts. Företagarna önskar göra en ansökan för ett utvecklingsprojekt med huvudsyftet att nätverka kring aktuella frågor som logistik, information & marknadsföring, m.m. Önskemålet är att YH Novia kunde vara projektets ägare och man ansöker om Leader- finansiering. YH Novia och UP lantbruk har visatintresse för att delta i projektverksamheten. De branschvisa företagsregistren över livsmedels- & trädgårdsföretag kommer att läggas ut på ES:s hemsida och Raseborgs stads hemsida. Studerande på UP Informationsbehandling kommer att göra en sökmotor till registret för att underlätta för besökare att hitta det företag man söker. Raseborgs stad står för kostnaderna för att installera sökmotorn. Olika koncept att finansiera ES:s verksamhet har diskuterats med olika organisationer och svårigheten är att hitta ett koncept enligt vilket man kan ha en helhetsfinansiering för verksamhetens olika delar. Slutsatsen är att verksamheten kan spjälks upp i mindre helheter och man söker finansiering för de enskilda helheterna enligt principen för mosaikfinansiering. Det är ett arbetsdrygt sätt att gå till väga men slutresultatet är detsamma samt en fördel är en flexiblare verksamhet. YH Novia/ ES medverkar i koordineringen av projektverksamheten i regionen. En projektansökan har gjorts för att förverkliga ett projekt om Sociala medier och Webbtjänster. Ansökan har gjorts till NTM-Centralen om ESF-finansiering. Ansökan godkändes ej. Sammanfattning av uppföljningen av grundade företag i region Raseborg Uppföljningen av grundade företag under gav följande resultat Kommun Totalt Hangö Ingå Raseborg Under perioden har följande företag grundats: Hangö 13, Ingå 9 och Raseborg Projektets relevans Företagare har påpekat behovet av utökad företagsrådgivning och önskar att det skulle finnas ytterligare en företagsrådgivare för verksamma företagare och utöver det branschvisspecifik rådgivning inom region Raseborg. Idag räcker i huvudsak resurserna till att ge rådgivning för dem som startar nya företag. ES kan på sikt tillsammans med Raseborgs Näringslivscentral Ab sikt delta i en process där målet är att skapa en utvecklingsorganisation som kan ge företagsrådgivning men även bidra till att företagare kan få branschspecifik rådgivning. Intressanta exempel på organisationer med sådan verksamhet är utvecklingsorganisationerna Posintra (posintra.fi) i Borgå stad eller ALMI (almi.se) i Sverige. Inom Raseborgs Näringslivscentral Ab Oy verkar kuvösverksamheten. YH Novia kan vara en tilläggsresurs inom branschspecifik rådgivning. YH Novias studerande kan göra utredningsarbeten undersökningar, m.m. Företagen kan i sin tur erbjuda praktikplatser för studerande. Majoriteten av företagen i region Raseborg är enmans företag och ES kan i första hand fungera som ett lokalt forum för småföretagare. Resultatet av företagsenkäten visar att företagen har olika utbildningsbehov och där kan ES i samarbete med olika aktörer inom vuxenutbildning ordna utbildning på orten. ES kan också vara med och stöda samarbetsinitiativ och nätverkande. De övriga resultaten kan allmänt användas vid utvecklande av Es till en mångsidig regional nätverkande resurs. All verksamhet bedrivs i samarbete med företagen och regionala organisationer. ES kan vara en flexibel resurs förutsatt att finansiering för verksamheten kan ordnas.

11 EntreprenörsSmedja YrittäjyysPaja Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med

12 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja -en mångsidig nätverkande resurs för regional utveckling - monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan -verkostoitumisresurssi

13 Fokusering på unga & nya företagare Organisationer / Föreningar Andra utbildningsenhet er YH NOVIA Företagare / Näringsliv Nya idéer & innovationer Regional Framtidssmedja Månadscaf é Utbildning Mässor Seminarier Företagarpool Best practice Företagsidéut - veckling & nya företag Produkt- och tjänsteutveckling & Nyföretagarcentralen Näringslivscentralen Unga företagare Nya företag Tillväxt företag Företagsnätverk Nya innovationer Mångsidigt företagande i regionen Kommunerna Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med YH Novias Fortbildning CLL Centret för livslångt lärande

14 Nuoret yrittäjät ovat keskipisteessä Organisaatiot / Yhdistykset Muut koulutusyksiköt AMK NOVIA Yrittäjät/ Elinkeinoelämä Kunnat Uudet ideat & Alueellinen innovaatiot ja tulevaisuuspaja alueellinen & tulevaisuuspaja innovaatiot Kokouspaikka Koulutukset Messut Seminaarit Mentortoiminta Best Practices Ideoiden kehittämistoiminta ja uusia yrityksiä Tuote- ja palvelukehitys Uusyrityskeskus & Elinkeinokeskus Nuoria yrittäjiä Uusia yrityksiä Kasvuyrityksiä Yrittäjäverkostoja Uusia innovaatioita Alueella monipuolista yrittämistä Kaikkien ikäryhmien edustajat voivat osallistua i Aikuiskoulutus

15 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja Företagsenkät / Yrittäjäkysely 2010 Målgrupp / Kohderyhmä Företag grundade under 2009 Vuonna 2009 perustetut yritykset Totalt 291 företag/ Yhteensä 291 yritystä 15,1 % av företagen besvarade enkäten, 44 företag 15,1 % yrityksistä vastasi kyselyyn, 44 yritystä

16 Könsfördelning / Sukupuolijakauma Kvinna/Nainen Man/Mies

17 Företagarnas åldersfördelning Yrittäjien ikäjakauma > < Svenskspråkig Suomenkielinen

18 Det första företaget som grundats? Ensimäinen perustama yritys? Första företag /Ensimmäinen yritys

19 Huvudsyssla/Päätoimi Bisyssla/Sivutoimi

20 Personal / Henkilökunta 6 38 Har anställd personal Ingen anställd Kvinna/Nainen Man/Mies

21 Behov av tjänster / Palveluiden tarve Utbildning/Koulutus Seminarier/Seminaarit Företagacafé/Yrittäjäkahvila Annat/Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

22 Utbildningsbehov / Koulutustarve Marknadsföring / Markkinointi Försäljning /Myynti Ledarskap /Johtaminen Ekonomifunktioner/Taloustoimminot Produktutveckling/Tuotteiden-ja Kundservice/Asiakkuuden hallinta Språk/Kielet Internationalisering / ICT/ATK Affärsjuridik/Yritysjuridiikka Anställning av Annat / Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

23 Samarbete / Yhteistyö Kunskaps- och erfarenhetsutbyte/tiedon ja 7 Samverkan med företagare i Region 11 Samverkan med företagare utanför Region 7 Branschorganisationer/Toimialajärjestöjen 2 Intressorganisationer / Etyjärjestön kanssa Företagsfadder, m.m./yrityskummitoiminta 1 Vet ej / En tiedä Annat, vad / Muuta

24 Tillväxt / Kasvua 20%< 15 % 10 % 5 % Ingen tillväxt / Ei kasvua Vet inte/ En tiedä Svenskspråkig Suomenkielinen

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Händelser inom projektet EntreprenörsSmedjan Juni Juli - Projektverksamheten inleddes Besökte utvecklingsorganisationen ALMI, Visby, Sverige - Planering Augusti konstituerande styrgruppsmöte September - Möte med ordförandena för företagarföreningarna - Deltog i konferensen Creative Economy and Beyond, Helsingfors Oktober - Måndascafé inledning av representant från Keksintösäätiö Uppfinningsstiftelsen - Styrgruppsmöte November - Det första mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Jonna Aro, PK-Pro. Jonna Aro sitter i YH Novias utrymmen. - Andra mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Henna Salakari, Karis. Diskussion om bl.a. andelslagsverksamhet och att det finns ett antal personer som är intresserade av att bilda ett andelslag. Ett möte med de intresserade ordnas. - Tredje mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för kuvös företagarna. - Diksussion om möjligheter för Leader finansiering /Merja Kekkonen. December - En inledande diskussion om andelslag. Tillfället flyttas fram i tiden och ordnas senare med Per-Erik Lindström, Pellervo och Johannes Runeberg, Hangö som inledare. - En beskrivning av en projektidé sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län för en första utvärdering. Svar kom 9.12 att en ansökan kan lämnas in. Idén: Sociala medier och webbtjänster (arbetsnamn) - Besök i Nummela och Innofocus som ansvarar för projektet Pätäkkä.

36 Januari - EntreprenörsSmedjans verksamhet presenterades på Högskoledagen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för Karolina Söderlund, lektor/tradenom och Teemu Laittakoski, lektor/agrolog - Projektansökan för ett projekt med arbetsnamnet Sociala medier och webbtänster sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län. Ansökan gäller ESF-medel styrgruppsmöte. - EntreprenörsSmedjans hemsida arbetet inleddes och studerande gör sidan - Träffade representanter för projektet Yrityslabra/Laurea, Lojo - Månadscafé: Kaj Koivumäki, Västra Nyland talade om kostnadseffektiv marknadsföring - Preliminär diskussion livsmedelsföretagarna och sammanställande av ett företagsregister Februari Mars - Företagare Magnus Johansson, Korpo talade om innovationer och att fungera innovativt - Diskussion kring trädgårdsnäringen och sammanställande av ett företagsregister - Enkäten sändes till företagarna grupp Deltog i seminarium på Hanaholmen Småskalig livsmedelsförädling - Diskussion kring livsmedelsföretagandet AKO - finansieringen för projektet EntreprenörsSmedjan upphör

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

DAGSTUDIER PÅ SVENSKA

DAGSTUDIER PÅ SVENSKA DAGSTUDIER PÅ SVENSKA VASA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Stud./gymn. *) Barnmorska (YH) 12 16 38 0 38 65,8 % 31,6 % 89 0 89 17 0 17 63/62 Estenom (YH) 18 22 56 1 57 61,4 % 38,6 % 96 3 99 23 0 23 53 Hälsovårdare

Läs mer

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar STATSRÅDET BESLUT om tillstånd för yrkeshögskola 12.12.2013 Dnr OKM/19/533/2013 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Wolffskavägen 35 B, vån 4 65200 Vasa Ansökan Beslut Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ansökt

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 1(6) Asia 5 / Liite 1 Tilannekatsaus 26.5.2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpide 1: Ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään osana pääkaupunkiseudun

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Leader Pohjanmaa

Leader Pohjanmaa Leader Pohjanmaa 13.6.2016 Leader erityispiirteet Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Leader-periaatteet: paikallisuus, läheisyys, kumppanuus Suomessa 55 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt BIO FIX UDERSÖKIG 1. Allmänt Enkäten har förverkligats som webbenkät under tiden 15.1 15.4.213 samt som pappersenkät vid Bio Fix filmvisningar under samma period. Syftet med enkäten är i första hand att

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2013 Anmäl er till konferensen till info@botnia-atlantica.eu senast 30 augusti. I samband med anmälan önskar vi också

Läs mer

Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll

Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll 27.11.2017 Omistajavaihdostilanne Suomessa Suomessa on paljon yrityksiä, jotka etsivät jatkajia toiminnalleen Kolmasosa yrittäjistä on yli 55 vuotiaita ja Noin 78

Läs mer

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-05-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-513 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Organisering av finskt förvaltningsområde

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now?

Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Missä ollaan nyt? Hur långt har vi kommit? Where are we now? Minna Ermala 4.10.2012 History will help you understand what you are. To develop yourself or your company, you have to look ahead. You are in

Läs mer

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito 15.2.2011 Christoffer Taxell Varför Amos? Han var från ön Han var entrepenör/företagare Han sökte nya ideer också utomlands Han var beredd att ta risker Han såg ett

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti Projektplan Projektets namn: KvaLed 2 (Kvalitetsstrategin och Ledningssystemet, fas 2) Ansökningsgrupp: Stöd för genomförandet av kvalitetsstrategin Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun,

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial

Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial Finlands Studentkårers Förbund r.f. Lappbrinken 2 00180 Helsingfors Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial På begäran avger Åbo Akademis Studentkår

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO perustettu v. 1880 Etelä-Pohjanmaan vanhin suomenkielinen oppikoulu opiskelijoita n. 740 Kombi-opiskeljoita

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala

Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala Deltagande i utveckling av social- och hälsovårdstjänster förändringsledare Marina Kinnunen, Vasa centralsjukhus

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer