YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus"

Transkript

1 YrittäjyysPaja Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

2 YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen ja toteutuminen ovat keskeisiä edellytyksiä Länsi-Uudenmaan alueen menestykselle tulevaisuudessa. On tehty selvitys YrittäjyysPajan (YP) mahdollisuuksista toimia alueellisena toimijana yrittäjyyden tukemiseksi. Panostus voidaan katsoa tulevaisuuden investointina minkä tavoitteena on kehittää seudulle monipuolista yrittämistä. YP toimii foorumina jossa yrittäjillä on mahdollisuus kehittää yritysideaansa eri tavoilla. Tulevilla yrittäjillä on muun muassa mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua toimivien yrittäjien kanssa. Verkosto, yhteistyö, kumppanuus, yritysneuvonta, ym. on osa sitä alustasta joka on edellytys yrittäjän menestykselle yrittäjyydessään. YP:n ehdotus on että YP jatkossa voi toimia keskeisenä foorumina alueen yrittäjille koska yritysneuvontaresurssit ovat rajoitettuja ja tradenomi koulutus on siirretty Turkuun. Raaseporin alueella on tradenomikoulutus aikuiskoulutuksena. Kestävä yrittäminen, johon kuuluu sekä ekologisten, taloudellisten että sosiaalisten ulottuvuuksien huomiointi, tarkoittaa modernissa globaalissa yhteiskunnassa että yrittäjä ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä juridisesti että moraalisesti. Yrkeshögskolan Novia (entinen YH Sydväst) on sertifioitunut ympäristöhallintojärjestelmän ISO mukaan ja uudet yksikkömme käyvät parhaillaan läpi prosessia. YH Novialla ja sen tutkimus- ja kehittämisyksiköllä saronialla on erinomaiset edellytykset myötävaikuttaa alueen kestävän yritystoiminnan kehittymiseen ja toimia alueen resurssikeskuksena ja moottorina. Seuraavat organisaatiot ovat olleet mukana yhteistyössö YrittäjyysPajan toteuttamiseksi : Projektin yhteistyöpartnerit Länsi Uudenmaan kunnat Eteläkärjen Uusyrityskesksus ry Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Pomoväst ry Alueelliset yrittäjäyhdistykset 2 Projektin tavoite Tämän projektin aikana on tarkoitus tehdä esiselvitys, jossa selvitetään YP luomiseen liittyviä tekijöitä ja miksi YP voi olla seudulle hyvä vaihtoehto. YritäjyysPajan toiminnan tavoitteet YP on monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi ja toiminta toteutetaan seudulla toimivien yrittäjien ja organisaatioiden kanssa. Mitä Yrityspajassa tehdään? YP on kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus tavata ja verkostoitua ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja kehittää ideoita yhdessä ja toimintaansa. Toteutetaan työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Kehitetään ohjelma yritysideoiden kehittämiseen (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi.

3 Järjestetään seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta ja järjestetään opintomatkoja eri alueiden vastaaviin resurssikeskuksiin Suomessa. Yrittäjyyspajan tavoitteet pitkällä aikavälillä Suunnitellaan ohjelmaa ideoiden kehittämisen edistämiseksi (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat tässä asiassa olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi. Suunnitella toimintaa luovien työmenetelmien käyttöönottoa varten ja edesauttavat uusien innovaatioiden ja ideoiden syntymistä Luoda kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus kohdata ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja yhdessä kehittää ideoitansa tai toimintaansa. Toteuttaa työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Järjestää seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta. Osallistuu projektitoimintaan seudun hyväksi Mitä hyötyä YrittäjyysPajasta on alueelle? Toiminta luo uusia yrityksiä alueelle Toiminta myötävaikuttaa uusien innovaatioiden syntymiselle YP toimii uutena kanavana koulutuksen, kuntien ja elinkeinoelämän välillä kaikkien tahojen ja alueen hyödyksi YP tulee alueen yrityselämän monitoimipaikka yrittäjäverkostoille YP, yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, on vahvasti mukana edistämässä kestävää ja monipuolista yritystoimintaa Lännessä Uudessamaassa Osallistuu projektien koordinointityössä 3 Aikasuunnitelma Projektin toiminta on toteutunut välisenä aikana. 4 Projektin ohjausryhmä Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hankoon kaupunki Jyrki Hakkarainen, Raaseporin kaupunki ja Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Camilla Rappe, Raaseporin Elinkeinokeskus Oy /Raaseporin Yrityshautomo Ohjausryhmä on v 2009 kokoontunut kolme kertaa ja kerran v 2010 aikana. 5 Projketin kustannukset Kustannukset olivat Palkat + oheiskustannukset Matkakustannukset Matkat alueella Opintomatkat* Ostopalvelut (tilastotietoa jne, Hallinto ja kokouskustannukset 2 000

4 6 Projektin toteutuminen YH Novia on toiminut vastuullisena organisaationa ja Ann-Louise Erlund on toiminut projektin vastaavana. Projektin aikana on tehty selvitys. Ssuunnittelutyö on jatkunut rinnakkaisesti muun työn ohella. Eri tilaisuuksia, yrittäjäkahvila kerran kuukaudessa, on järjestetty ja tilaisuuksiin on osallistunut n kymmenen henkilöä/ kuukausi. Tilaisuuksissa on informoitu EP:sta Mitä on projektissa tehty Syksyn aikana on tutustuttu muihin seutuihin ja muihin organisaatioihin. On osallistuttu yrittäjäseminaareihin, konferensseihin ja elintarvikeseminaariin. Liite1, projektin tapahtumat. YP:n toimintasuunnitelma on tehty ja toiminta on jaettu kolmeen ydintoimintaan. Jokaisen ydintoiminnan suunnitelma on laadittu. Liite 2. Yrittäjäkahvilat kerran kuukaudessa Seuranta on tehty siitä kuinka monta uutta yritystä on perustettu Raaseporin seutuun Yrittäjäkysely on toteutettu. Kohderyhmä on v 2009 yrityksensä perustaneet yrittäjät. Kyselyn kysymykset laadittiin työryhmässä mihin osallistuivat Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Marcus Forsström ja Jyrki Hakkarainen. Kysely Liite 3b ja tulokset Liite 4. liitteessä. Tradenoomiopiskelija on tehnyt loppututkinnon Naisyrittäjistä Raaseorissa ja YP oli toimeksiantaja. Tiedonkäsittelyn opetusohjelman opiskelijat ovat tehneet YP:n kotisivun Keskustelu on järjestetty johon kutsuttiin Raaseporin kaupungin edustajia, viheralueen yrittäjiä ja alan koulutuksen edustaja, YH Novia. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Keskustelut jatketaan syksyllä. Erään yrityskahvilaillan keskustelujen tulos oli että järjestettiin keskustelutilaisuus muutamien elintarvikeyrittäjien kanssa johon Marcus Forsström ja Teemu Laittakoski, agrologi-koulutksen edustaja, YH Novia osallistuivat. Keskustelut jatketaan. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Rekisterit on käytettävissä sekä YP:n että raasepori.fi sivustoilla kesäkuun loppuun mennessä. Yrittäjät ovat esittäneet toivomuksen että yritysneuvonnan resursseja lisättäisiin Raaseporin seudulle. Pitkällä tähtäimellä YP:sta voisi kehittää verkosto-organisaatio joka toimii alueellisesti Raaseporin seudulla. Projektin aikana on tutustuttu eri seuduilla toimivien vastaaviin organisaatioihin. Ruotsissa toimii kehitysorganisaatio ALMI (almi.se) ja Porvoossa kehitysorganisaatio Posintra Ab Oy (posintra.fi). ESR - projektihakemus Sosialiset mediat ja verkkoplavelut lähetettiin ELY-keskukseen. Hakemus ei ole hyväksytty. On yritetty löytää konsepti YP:n kokonaisrahoitukseen eli projektirahoitusta. Sitä ei ole onnistuttu. On päätetty että toiminta voidaan lohkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden toteutumiseksi haetaan rahoitusta erikseen eli mosaiikkirahoituksesta on kysymys. YH Novia/YP ovat mukana alueen projektitoiminnassa ja myös koordinoimassa alueella toimivia projekteja. Raaseporiin v perustettuja yrityksiä - yhteenveto Seurannasta saatiin seuraava tulos perustetuista yrityksistä Kunnat Yhteensä Hanko Inkoo Raasepori on perustettu Hankoon 13, Inkooseen 9 ja Raaseporiin 61 uutta yritystä.

5 7 Projektin vaikuttavuus Yrittäjät ovat esittäneet yleisen yritysneuvonnan lisäresurssin tarvetta ja sen lisäksi resursseja toimialakohtaiseen neuvontaan Raaseporin seudulle. Tänään resurssit riittävät etupäässä uusyritys neuvontaan. YP voi Raaseporin Elinkeinokeskus Oy:n kanssa osallistua prosessiin jonka tavoitteena on luoda verkosto-organisaation joka myös voi ohjata asiakkaat toimialakohtaisesti eteenpäin. Mielenkiintoiset vastaavanlaiset organisaatiot ovat m m Posintra (posintra.fi) Porvoossa ja ALMI (almi.se) Ruotsissa. Raaseporin Elinkeinokeskus Oy ylläpitää hautomotoimintaa. YH Novia voi olla lisäresurssi toimialakohtaisessa kehitystoiminnassa. YH Novian opiskelijat voivat tehdä selvitystöitä, tutkimuksia, jne tarpeen mukaan. Yritykset voivat tarjota harjoittelupaikkoja ja YP voi olla uusi kanava koulutuksen ja yritysten välillä. Enemmistö yrittäjistä on yhden miehen yrityksiä ja YP voi toimia foorumina kaikille pienyrittäjille. Yrittäjäkyselyn tuloksista selviää että yrittäjillä on erilaisia koulutustarpeita ja siinä YP voi olla yhteistyössä muiden aikuiskoulutusjärjestäjien kanssa ja saada seudulle koulutusta. YP voi olla mukana edistämässä yrittäjien välistä yhteistyötä eri tavoilla. Selvitysten tulokset voidaan yleisesti käyttää YP:n toiminnan monipuolisen alueellisen kehitystoiminnan ja verkostoitumisresurssin kehittämiseksi. Toiminta toteutetaan yhteistyössä yrittäjien ja alueellisten organisaatioiden kanssa. YP:n toiminta voidaan kehittää yrittäjien tarpeiden mukaan ja YP:stä voidaan kehittää monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi mutta edellytys on että rahoitus löytyy. YH Novia on mukana tukemassa YP: toimintaa.

6 EntreprenörsSmedjan Slutrapport EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet

7 EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet 1 Bakgrund Ett framgångsrikt företagande och stabil företagsutveckling är centrala förutsättningar för tillväxt i västra Nyland. En utredning har gjorts kring vilka förutsättningar EntreprenörsSmedjan (ES) kan ha för att fungera som en lokal och regional aktör för att stöda företagandet i regionen. Man kan se denna satsning som en investering med tanke på regionens framtid. EntreprenörsSmedjan kan fungera som ett forum för företagare där man bl.a. har möjlighet att utveckla sitt företaagnde. De blivande företagarna har möjlighet att knyta kontakter för att ingå i nätverk med andra etablerade företagare. Nätverk, samarbete, kompanjonskap, rådgivning, idéutveckling, m.m. utgör en del av den plattform en företagare behöver i vardagen för ett framgångsrikt företagande. Planer och idéer finns för hur verksamheten kan fortsätta och fungera som ett forum för regionens företagare mot bakgrunden av att resurserna inom företagsrådgivningen är begränsade i regionen och att tradenom utbildningen för unga flyttats till Åbo. I västra Nyland finns vuxenutbildning för tradenomer. Att fungera som företagare på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt i ett samhälle med de lokala och regionala förutsättningar som finns samt de utmaningar som kommer med globaliseringen ställer krav på dagens företagare. Yrkeshögskolan Novia (novia.fi) som bl.a. profilerar sig inom hållbar utveckling har certifierat verksamheten, tidigare inom YH Sydväst, enligt miljöledningssystemet ISO YH Novia, Forsknings- och utvecklingsenheten tillsammans med Aronia kan fungera som en regional motor och bidra till utveckling av företagandet i en hållbarare riktning framförallt inom de branscher där man utbildar studerande. Här följer en uppräkning över de utbildningar som erbjuds i Ekenäs för tillfället: Arbetsledning inom byggnadsbranschen, byggmästare (YH) Automationsteknik och IT, ingenjör (YH) - Elplanering - Datorstödd tillverkning Byggnadsteknik, ingenjör (YH) - Projektering och byggnadskonstruktion Integrated Coastal Zone Management, Bachelor of Natural Resources/miljöplanerare, engelskspråkigt utb.program (YH) Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering - Lantbruksnäringarna, agrolog (YH) - Trädgårdsnäring, hortonom (YH) (hösten 2010 i Ekenäs) - Landskapsplanering, hortonom (YH) ( hösten 2010 i Ekenäs) Skogsbruk och miljö - Skogsbruk, skogsbruksingenjör (YH) - Miljöplanering, miljöplanerare (YH) Tradenom, vuxenutbildning från hösten 2009 Tradenom utbildningen flyttades från och med hösten 2009 till Åbo och ES kan vara en ersättande verksamhet i regionen.

8 Samarbetspartners i projektet Följande organisationer har medverkat i förverkligandet av projektet: Kommunerna i region Raseborg Sydspetsens Nyföretagarcentral rf Raseborgs Näringslivscentral Ab Pomoväst rf Ortens företagarföreningar m.fl. 2 Projektet EntreprenörsSmedjan Utgångspunkten för projektet har varit att utreda hur ES kan fungera inom region Raseborg, planera innehållet i verksamheten och varför ES kan vara ett alternativ för regionen Syftet med EntreprenörsSmedjans verksamhet ES:s är en regional nätverkande resurs där verksamheten förverkligas i nära samarbete med företagarna och regionala organisationer. Vad gör man i Entreprenörssmedjan? Entreprenörssmedjan är en plats där företagarna kan träffa varandra och nätverka oberoende av yrke, ålder, kön, språk eller kulturbakgrund. Verksamheten kan omfatta arrangerande av kurser, workshops, seminarier, föreläsningar m.m. (svenska, finska och engelska är arbetsspråk enligt behov) Förverkliga ett program/kurs att utveckla affärsidéer med affärsplanen som en grund. Arrangera seminarier som tar upp framtidsfrågor för regionen och arrangera studieresor vid behov. Kan driva regionala projekt kan t.ex. fungera som en länk mellan företag och utbildning. Målen för EntreprenörsSmedjan på långsikt Planera program som stöder utvecklingen av affärsidéer för blivande företagare Prioritera kreativa arbetssätt som inspirerar till nya idéer och innovationer Skapa en mötesplats för intresserade för nätverkande Ordna utbildningar i samarbete med utbildningsaktörer Arrangera seminarier, workshops, föreläsningar, m.m. (Fackämnen) Arrangera seminarier med temat företagandet i regionen och regionens framtid Medverkar i regionala projekt i olika roller Varför kan EntreprenörsSmedjan vara ett alternativ för regionen? Medverkar till att regionen får nya företag och att företag etablerar sig i regionen Verksamhet med inspirerande och kreativa arbetssätt bidrar till innovationer ES fungerar som en ny kanal mellan utbildningen, kommunerna och näringslivet till nytta för alla grupper som medverkar ES kan fungera som en central mötesplats för det regionala näringslivet ES samverkar med regionens organisationer och bidrar till ett hållbart och mångsidigt företagande i regionen Kan medverka som en resurs i koordineringen av den regionala projekt verksamheten. 3 Tidsplan Projektet har pågått under tiden och

9 4 Styrgrupp Styrgruppen har bestått av följande personer: Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Sydspetsens Nyföretagarcentral Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hangö stad Jyrki Hakkarainen, Raseborgs stad Camilla Rappe, Raseborgs Näringslivscentral Strygruppen har haft tre möten under 2009 och ett möte under Styrgruppsprotokoll och en händelsekalender bifogas. 5 Kostnader för fas 1 Budgeten var Lön + omkostnader Resekostnader Resor i regionen Studiebesök * Köptjänster Kansli- och möteskostnader Kostnader har uppgått till Projektets förverkligande Yrkeshögskolan Novia har fungerat som den projektansvariga organisationen och Ann-Louise Erlund har fungerat som projektansvarig. Vad har gjorts under projekt tiden? Under hösten gjordes besök i andra regioner och till olika företagarorganisationer. Deltagande i olika seminarier kring företagande, konferenser och i ett seminarium om småskalig livsmedelsförädling samt i kurser benchmarking. Se förteckningen över händelser inom projektet. Se Bilaga 1. En verksamhetsplan för ES har gjorts där verksamheten delats in i kärnverksamheter sammanlagt tre. Specifika planer för de enskilda kärnverksamheterna har gjorts. Planerna framgår i bilaga 2. Månadscaféer har ordnats c 1g/månad En uppföljning har gjorts över hur många nya företag som grundades i region Raseborg En enkät har genomförts och målgruppen var företagare som grundat sitt företag under år Enkäten sammanställdes i en arbetsgrupp bestående av Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Jyrki Hakkarainen och projektansvarig. Enkäten bilaga 3 och resultatet från enkäten bifogas som bilaga 4. En studerande från Utbildningsprogrammet i företagsekonomi har gjort sitt examensarbete om Kvinnliga företagare i Raseborg och ES har varit uppdragsgivare. En hemsida för ES har gjorts av studerande på UP Informationsbehandling. En diskussion ordnades mellan representanter för staden Raseborg, företagare inom trådgårdsbranschen och en representant för utbildningsprogrammen på Överby. Resultatet var att ett diskussions- och informationstillfälle ordnades för branschens företagare i Raseborg inkommande höst. Ett register över företagen i branschen har gjorts, Raseborg.

10 Resultatet från ett månadscafé resulterade i en diskussion med företagare i livsmedelsbranschen där bl.a. en representant från UP Lantbruk deltog. Diskussionerna fortsätter och ett register över företagare i livsmedelsbranschen (Hangö, Ingå & Raseborg) har sammanställts. Företagarna önskar göra en ansökan för ett utvecklingsprojekt med huvudsyftet att nätverka kring aktuella frågor som logistik, information & marknadsföring, m.m. Önskemålet är att YH Novia kunde vara projektets ägare och man ansöker om Leader- finansiering. YH Novia och UP lantbruk har visatintresse för att delta i projektverksamheten. De branschvisa företagsregistren över livsmedels- & trädgårdsföretag kommer att läggas ut på ES:s hemsida och Raseborgs stads hemsida. Studerande på UP Informationsbehandling kommer att göra en sökmotor till registret för att underlätta för besökare att hitta det företag man söker. Raseborgs stad står för kostnaderna för att installera sökmotorn. Olika koncept att finansiera ES:s verksamhet har diskuterats med olika organisationer och svårigheten är att hitta ett koncept enligt vilket man kan ha en helhetsfinansiering för verksamhetens olika delar. Slutsatsen är att verksamheten kan spjälks upp i mindre helheter och man söker finansiering för de enskilda helheterna enligt principen för mosaikfinansiering. Det är ett arbetsdrygt sätt att gå till väga men slutresultatet är detsamma samt en fördel är en flexiblare verksamhet. YH Novia/ ES medverkar i koordineringen av projektverksamheten i regionen. En projektansökan har gjorts för att förverkliga ett projekt om Sociala medier och Webbtjänster. Ansökan har gjorts till NTM-Centralen om ESF-finansiering. Ansökan godkändes ej. Sammanfattning av uppföljningen av grundade företag i region Raseborg Uppföljningen av grundade företag under gav följande resultat Kommun Totalt Hangö Ingå Raseborg Under perioden har följande företag grundats: Hangö 13, Ingå 9 och Raseborg Projektets relevans Företagare har påpekat behovet av utökad företagsrådgivning och önskar att det skulle finnas ytterligare en företagsrådgivare för verksamma företagare och utöver det branschvisspecifik rådgivning inom region Raseborg. Idag räcker i huvudsak resurserna till att ge rådgivning för dem som startar nya företag. ES kan på sikt tillsammans med Raseborgs Näringslivscentral Ab sikt delta i en process där målet är att skapa en utvecklingsorganisation som kan ge företagsrådgivning men även bidra till att företagare kan få branschspecifik rådgivning. Intressanta exempel på organisationer med sådan verksamhet är utvecklingsorganisationerna Posintra (posintra.fi) i Borgå stad eller ALMI (almi.se) i Sverige. Inom Raseborgs Näringslivscentral Ab Oy verkar kuvösverksamheten. YH Novia kan vara en tilläggsresurs inom branschspecifik rådgivning. YH Novias studerande kan göra utredningsarbeten undersökningar, m.m. Företagen kan i sin tur erbjuda praktikplatser för studerande. Majoriteten av företagen i region Raseborg är enmans företag och ES kan i första hand fungera som ett lokalt forum för småföretagare. Resultatet av företagsenkäten visar att företagen har olika utbildningsbehov och där kan ES i samarbete med olika aktörer inom vuxenutbildning ordna utbildning på orten. ES kan också vara med och stöda samarbetsinitiativ och nätverkande. De övriga resultaten kan allmänt användas vid utvecklande av Es till en mångsidig regional nätverkande resurs. All verksamhet bedrivs i samarbete med företagen och regionala organisationer. ES kan vara en flexibel resurs förutsatt att finansiering för verksamheten kan ordnas.

11 EntreprenörsSmedja YrittäjyysPaja Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med

12 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja -en mångsidig nätverkande resurs för regional utveckling - monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan -verkostoitumisresurssi

13 Fokusering på unga & nya företagare Organisationer / Föreningar Andra utbildningsenhet er YH NOVIA Företagare / Näringsliv Nya idéer & innovationer Regional Framtidssmedja Månadscaf é Utbildning Mässor Seminarier Företagarpool Best practice Företagsidéut - veckling & nya företag Produkt- och tjänsteutveckling & Nyföretagarcentralen Näringslivscentralen Unga företagare Nya företag Tillväxt företag Företagsnätverk Nya innovationer Mångsidigt företagande i regionen Kommunerna Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med YH Novias Fortbildning CLL Centret för livslångt lärande

14 Nuoret yrittäjät ovat keskipisteessä Organisaatiot / Yhdistykset Muut koulutusyksiköt AMK NOVIA Yrittäjät/ Elinkeinoelämä Kunnat Uudet ideat & Alueellinen innovaatiot ja tulevaisuuspaja alueellinen & tulevaisuuspaja innovaatiot Kokouspaikka Koulutukset Messut Seminaarit Mentortoiminta Best Practices Ideoiden kehittämistoiminta ja uusia yrityksiä Tuote- ja palvelukehitys Uusyrityskeskus & Elinkeinokeskus Nuoria yrittäjiä Uusia yrityksiä Kasvuyrityksiä Yrittäjäverkostoja Uusia innovaatioita Alueella monipuolista yrittämistä Kaikkien ikäryhmien edustajat voivat osallistua i Aikuiskoulutus

15 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja Företagsenkät / Yrittäjäkysely 2010 Målgrupp / Kohderyhmä Företag grundade under 2009 Vuonna 2009 perustetut yritykset Totalt 291 företag/ Yhteensä 291 yritystä 15,1 % av företagen besvarade enkäten, 44 företag 15,1 % yrityksistä vastasi kyselyyn, 44 yritystä

16 Könsfördelning / Sukupuolijakauma Kvinna/Nainen Man/Mies

17 Företagarnas åldersfördelning Yrittäjien ikäjakauma > < Svenskspråkig Suomenkielinen

18 Det första företaget som grundats? Ensimäinen perustama yritys? Första företag /Ensimmäinen yritys

19 Huvudsyssla/Päätoimi Bisyssla/Sivutoimi

20 Personal / Henkilökunta 6 38 Har anställd personal Ingen anställd Kvinna/Nainen Man/Mies

21 Behov av tjänster / Palveluiden tarve Utbildning/Koulutus Seminarier/Seminaarit Företagacafé/Yrittäjäkahvila Annat/Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

22 Utbildningsbehov / Koulutustarve Marknadsföring / Markkinointi Försäljning /Myynti Ledarskap /Johtaminen Ekonomifunktioner/Taloustoimminot Produktutveckling/Tuotteiden-ja Kundservice/Asiakkuuden hallinta Språk/Kielet Internationalisering / ICT/ATK Affärsjuridik/Yritysjuridiikka Anställning av Annat / Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

23 Samarbete / Yhteistyö Kunskaps- och erfarenhetsutbyte/tiedon ja 7 Samverkan med företagare i Region 11 Samverkan med företagare utanför Region 7 Branschorganisationer/Toimialajärjestöjen 2 Intressorganisationer / Etyjärjestön kanssa Företagsfadder, m.m./yrityskummitoiminta 1 Vet ej / En tiedä Annat, vad / Muuta

24 Tillväxt / Kasvua 20%< 15 % 10 % 5 % Ingen tillväxt / Ei kasvua Vet inte/ En tiedä Svenskspråkig Suomenkielinen

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Händelser inom projektet EntreprenörsSmedjan Juni Juli - Projektverksamheten inleddes Besökte utvecklingsorganisationen ALMI, Visby, Sverige - Planering Augusti konstituerande styrgruppsmöte September - Möte med ordförandena för företagarföreningarna - Deltog i konferensen Creative Economy and Beyond, Helsingfors Oktober - Måndascafé inledning av representant från Keksintösäätiö Uppfinningsstiftelsen - Styrgruppsmöte November - Det första mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Jonna Aro, PK-Pro. Jonna Aro sitter i YH Novias utrymmen. - Andra mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Henna Salakari, Karis. Diskussion om bl.a. andelslagsverksamhet och att det finns ett antal personer som är intresserade av att bilda ett andelslag. Ett möte med de intresserade ordnas. - Tredje mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för kuvös företagarna. - Diksussion om möjligheter för Leader finansiering /Merja Kekkonen. December - En inledande diskussion om andelslag. Tillfället flyttas fram i tiden och ordnas senare med Per-Erik Lindström, Pellervo och Johannes Runeberg, Hangö som inledare. - En beskrivning av en projektidé sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län för en första utvärdering. Svar kom 9.12 att en ansökan kan lämnas in. Idén: Sociala medier och webbtjänster (arbetsnamn) - Besök i Nummela och Innofocus som ansvarar för projektet Pätäkkä.

36 Januari - EntreprenörsSmedjans verksamhet presenterades på Högskoledagen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för Karolina Söderlund, lektor/tradenom och Teemu Laittakoski, lektor/agrolog - Projektansökan för ett projekt med arbetsnamnet Sociala medier och webbtänster sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län. Ansökan gäller ESF-medel styrgruppsmöte. - EntreprenörsSmedjans hemsida arbetet inleddes och studerande gör sidan - Träffade representanter för projektet Yrityslabra/Laurea, Lojo - Månadscafé: Kaj Koivumäki, Västra Nyland talade om kostnadseffektiv marknadsföring - Preliminär diskussion livsmedelsföretagarna och sammanställande av ett företagsregister Februari Mars - Företagare Magnus Johansson, Korpo talade om innovationer och att fungera innovativt - Diskussion kring trädgårdsnäringen och sammanställande av ett företagsregister - Enkäten sändes till företagarna grupp Deltog i seminarium på Hanaholmen Småskalig livsmedelsförädling - Diskussion kring livsmedelsföretagandet AKO - finansieringen för projektet EntreprenörsSmedjan upphör

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd Region Åboland Artists in the Archipelago HANKEEN KUVAUS Målsättnigen med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de professionella konstnärerna i Åboland, att skapa en fungerande socialt

Läs mer

-2, STFM 2015-06-15 14:00

-2, STFM 2015-06-15 14:00 -2, STFM 2015-06-15 14:00 Mötesuppgifter Tid Plats 15.6.2015 kl. 14.00 OBS! Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin Cheerleadingin MM-mitalisti Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin vajaat neljä vuotta sitten. Viime keväänä hänet valittiin Suomen maajoukkuerinkiin ja marraskuussa hänen kaulaansa pujotettiin MMhopeamitali.

Läs mer

Miljöledningssystem och miljöredovisning

Miljöledningssystem och miljöredovisning Miljöledningssystem och miljöredovisning Miljöarbete bland företag och organisationer i Raseborg Per Björkman Examensarbete för tradenom (YH) -examen Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Raseborg 2011

Läs mer

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus optima Utbildning JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIG INFORMATION Koulutus Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Valuta för kurspengarna Service

Läs mer

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 2 2014 Pedersöre info Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategiskt engagemang Kommunfullmäktige i Pedersöre

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling handledningsprocesser inom hälsovården Yvonne Hilli (red.) Kunskap i utveckling - handledningsprocesser inom hälsovården Ut g i v a r e : Yr k e s h ö g s k o l

Läs mer

Hemma bra men eget hem bäst

Hemma bra men eget hem bäst Hemma bra men eget hem bäst Flytta hemifrån-guiden som ett stöd för att flytta till eget hem Ida-Sofie Asplund Examensarbete för samhällspedagog (YH)-examen Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet

Läs mer

1. Kartläggning av servicebranschens utbildningsbehov i västra Nyland

1. Kartläggning av servicebranschens utbildningsbehov i västra Nyland 1. Kartläggning av servicebranschens utbildningsbehov i västra Nyland Agneta Evers, projektkoordinator Yrkesknuten Yrkesinstitutet Sydväst- Karis Kurscenter 31.01.2008 2/21 2. Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning...2

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 Programregion: Vasaregionen Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1. Resultat för den i verksamhetsplanen för regioncentrumprogrammet

Läs mer

KULTURKOKBOK. recept,ingredienser, projekt. Kulturkokbok

KULTURKOKBOK. recept,ingredienser, projekt. Kulturkokbok KULTURKOKBOK recept,ingredienser, projekt I II Innehåll HUNGRIG Bjud in - duka upp! VII - Gemensamma värderingar för nätverket Produforum IX - Tack XI - Bjud in - duka upp! Anki Hellberg-Sågfors IVRIG

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid.

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid. Från Teatergrannar till Scen utan gränser Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid Riitta Seppälä Innehåll 1. Samarbetets bakgrund och 3 utredningens uppdrag

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer