YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus"

Transkript

1 YrittäjyysPaja Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

2 YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen ja toteutuminen ovat keskeisiä edellytyksiä Länsi-Uudenmaan alueen menestykselle tulevaisuudessa. On tehty selvitys YrittäjyysPajan (YP) mahdollisuuksista toimia alueellisena toimijana yrittäjyyden tukemiseksi. Panostus voidaan katsoa tulevaisuuden investointina minkä tavoitteena on kehittää seudulle monipuolista yrittämistä. YP toimii foorumina jossa yrittäjillä on mahdollisuus kehittää yritysideaansa eri tavoilla. Tulevilla yrittäjillä on muun muassa mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua toimivien yrittäjien kanssa. Verkosto, yhteistyö, kumppanuus, yritysneuvonta, ym. on osa sitä alustasta joka on edellytys yrittäjän menestykselle yrittäjyydessään. YP:n ehdotus on että YP jatkossa voi toimia keskeisenä foorumina alueen yrittäjille koska yritysneuvontaresurssit ovat rajoitettuja ja tradenomi koulutus on siirretty Turkuun. Raaseporin alueella on tradenomikoulutus aikuiskoulutuksena. Kestävä yrittäminen, johon kuuluu sekä ekologisten, taloudellisten että sosiaalisten ulottuvuuksien huomiointi, tarkoittaa modernissa globaalissa yhteiskunnassa että yrittäjä ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä juridisesti että moraalisesti. Yrkeshögskolan Novia (entinen YH Sydväst) on sertifioitunut ympäristöhallintojärjestelmän ISO mukaan ja uudet yksikkömme käyvät parhaillaan läpi prosessia. YH Novialla ja sen tutkimus- ja kehittämisyksiköllä saronialla on erinomaiset edellytykset myötävaikuttaa alueen kestävän yritystoiminnan kehittymiseen ja toimia alueen resurssikeskuksena ja moottorina. Seuraavat organisaatiot ovat olleet mukana yhteistyössö YrittäjyysPajan toteuttamiseksi : Projektin yhteistyöpartnerit Länsi Uudenmaan kunnat Eteläkärjen Uusyrityskesksus ry Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Pomoväst ry Alueelliset yrittäjäyhdistykset 2 Projektin tavoite Tämän projektin aikana on tarkoitus tehdä esiselvitys, jossa selvitetään YP luomiseen liittyviä tekijöitä ja miksi YP voi olla seudulle hyvä vaihtoehto. YritäjyysPajan toiminnan tavoitteet YP on monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi ja toiminta toteutetaan seudulla toimivien yrittäjien ja organisaatioiden kanssa. Mitä Yrityspajassa tehdään? YP on kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus tavata ja verkostoitua ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja kehittää ideoita yhdessä ja toimintaansa. Toteutetaan työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Kehitetään ohjelma yritysideoiden kehittämiseen (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi.

3 Järjestetään seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta ja järjestetään opintomatkoja eri alueiden vastaaviin resurssikeskuksiin Suomessa. Yrittäjyyspajan tavoitteet pitkällä aikavälillä Suunnitellaan ohjelmaa ideoiden kehittämisen edistämiseksi (lähtökohtana liikesuunnitelma). Yritysideat kehitetään niin pitkälle, että seuraava askel on oman yrityksen perustaminen. Uusyrityskeskus ja Elinkeinokeskus voivat tässä asiassa olla nuorten tulevien yrittäjien avuksi. Suunnitella toimintaa luovien työmenetelmien käyttöönottoa varten ja edesauttavat uusien innovaatioiden ja ideoiden syntymistä Luoda kohtaamispaikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus kohdata ammatista, iästä, kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta ja yhdessä kehittää ideoitansa tai toimintaansa. Toteuttaa työpajoja, seminaareja, luentoja, jne. (ruotsin, suomen ja englannin kielellä tarpeen mukaan). Järjestää seminaareja jotka käsittelevät alueen tulevaisuutta. Osallistuu projektitoimintaan seudun hyväksi Mitä hyötyä YrittäjyysPajasta on alueelle? Toiminta luo uusia yrityksiä alueelle Toiminta myötävaikuttaa uusien innovaatioiden syntymiselle YP toimii uutena kanavana koulutuksen, kuntien ja elinkeinoelämän välillä kaikkien tahojen ja alueen hyödyksi YP tulee alueen yrityselämän monitoimipaikka yrittäjäverkostoille YP, yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, on vahvasti mukana edistämässä kestävää ja monipuolista yritystoimintaa Lännessä Uudessamaassa Osallistuu projektien koordinointityössä 3 Aikasuunnitelma Projektin toiminta on toteutunut välisenä aikana. 4 Projektin ohjausryhmä Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hankoon kaupunki Jyrki Hakkarainen, Raaseporin kaupunki ja Raaseporin Elinkeinokeskus Oy Camilla Rappe, Raaseporin Elinkeinokeskus Oy /Raaseporin Yrityshautomo Ohjausryhmä on v 2009 kokoontunut kolme kertaa ja kerran v 2010 aikana. 5 Projketin kustannukset Kustannukset olivat Palkat + oheiskustannukset Matkakustannukset Matkat alueella Opintomatkat* Ostopalvelut (tilastotietoa jne, Hallinto ja kokouskustannukset 2 000

4 6 Projektin toteutuminen YH Novia on toiminut vastuullisena organisaationa ja Ann-Louise Erlund on toiminut projektin vastaavana. Projektin aikana on tehty selvitys. Ssuunnittelutyö on jatkunut rinnakkaisesti muun työn ohella. Eri tilaisuuksia, yrittäjäkahvila kerran kuukaudessa, on järjestetty ja tilaisuuksiin on osallistunut n kymmenen henkilöä/ kuukausi. Tilaisuuksissa on informoitu EP:sta Mitä on projektissa tehty Syksyn aikana on tutustuttu muihin seutuihin ja muihin organisaatioihin. On osallistuttu yrittäjäseminaareihin, konferensseihin ja elintarvikeseminaariin. Liite1, projektin tapahtumat. YP:n toimintasuunnitelma on tehty ja toiminta on jaettu kolmeen ydintoimintaan. Jokaisen ydintoiminnan suunnitelma on laadittu. Liite 2. Yrittäjäkahvilat kerran kuukaudessa Seuranta on tehty siitä kuinka monta uutta yritystä on perustettu Raaseporin seutuun Yrittäjäkysely on toteutettu. Kohderyhmä on v 2009 yrityksensä perustaneet yrittäjät. Kyselyn kysymykset laadittiin työryhmässä mihin osallistuivat Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Marcus Forsström ja Jyrki Hakkarainen. Kysely Liite 3b ja tulokset Liite 4. liitteessä. Tradenoomiopiskelija on tehnyt loppututkinnon Naisyrittäjistä Raaseorissa ja YP oli toimeksiantaja. Tiedonkäsittelyn opetusohjelman opiskelijat ovat tehneet YP:n kotisivun Keskustelu on järjestetty johon kutsuttiin Raaseporin kaupungin edustajia, viheralueen yrittäjiä ja alan koulutuksen edustaja, YH Novia. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Keskustelut jatketaan syksyllä. Erään yrityskahvilaillan keskustelujen tulos oli että järjestettiin keskustelutilaisuus muutamien elintarvikeyrittäjien kanssa johon Marcus Forsström ja Teemu Laittakoski, agrologi-koulutksen edustaja, YH Novia osallistuivat. Keskustelut jatketaan. Alan yrittäjien yhteistietoja on koottu yritysrekisteriin. Rekisterit on käytettävissä sekä YP:n että raasepori.fi sivustoilla kesäkuun loppuun mennessä. Yrittäjät ovat esittäneet toivomuksen että yritysneuvonnan resursseja lisättäisiin Raaseporin seudulle. Pitkällä tähtäimellä YP:sta voisi kehittää verkosto-organisaatio joka toimii alueellisesti Raaseporin seudulla. Projektin aikana on tutustuttu eri seuduilla toimivien vastaaviin organisaatioihin. Ruotsissa toimii kehitysorganisaatio ALMI (almi.se) ja Porvoossa kehitysorganisaatio Posintra Ab Oy (posintra.fi). ESR - projektihakemus Sosialiset mediat ja verkkoplavelut lähetettiin ELY-keskukseen. Hakemus ei ole hyväksytty. On yritetty löytää konsepti YP:n kokonaisrahoitukseen eli projektirahoitusta. Sitä ei ole onnistuttu. On päätetty että toiminta voidaan lohkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden toteutumiseksi haetaan rahoitusta erikseen eli mosaiikkirahoituksesta on kysymys. YH Novia/YP ovat mukana alueen projektitoiminnassa ja myös koordinoimassa alueella toimivia projekteja. Raaseporiin v perustettuja yrityksiä - yhteenveto Seurannasta saatiin seuraava tulos perustetuista yrityksistä Kunnat Yhteensä Hanko Inkoo Raasepori on perustettu Hankoon 13, Inkooseen 9 ja Raaseporiin 61 uutta yritystä.

5 7 Projektin vaikuttavuus Yrittäjät ovat esittäneet yleisen yritysneuvonnan lisäresurssin tarvetta ja sen lisäksi resursseja toimialakohtaiseen neuvontaan Raaseporin seudulle. Tänään resurssit riittävät etupäässä uusyritys neuvontaan. YP voi Raaseporin Elinkeinokeskus Oy:n kanssa osallistua prosessiin jonka tavoitteena on luoda verkosto-organisaation joka myös voi ohjata asiakkaat toimialakohtaisesti eteenpäin. Mielenkiintoiset vastaavanlaiset organisaatiot ovat m m Posintra (posintra.fi) Porvoossa ja ALMI (almi.se) Ruotsissa. Raaseporin Elinkeinokeskus Oy ylläpitää hautomotoimintaa. YH Novia voi olla lisäresurssi toimialakohtaisessa kehitystoiminnassa. YH Novian opiskelijat voivat tehdä selvitystöitä, tutkimuksia, jne tarpeen mukaan. Yritykset voivat tarjota harjoittelupaikkoja ja YP voi olla uusi kanava koulutuksen ja yritysten välillä. Enemmistö yrittäjistä on yhden miehen yrityksiä ja YP voi toimia foorumina kaikille pienyrittäjille. Yrittäjäkyselyn tuloksista selviää että yrittäjillä on erilaisia koulutustarpeita ja siinä YP voi olla yhteistyössä muiden aikuiskoulutusjärjestäjien kanssa ja saada seudulle koulutusta. YP voi olla mukana edistämässä yrittäjien välistä yhteistyötä eri tavoilla. Selvitysten tulokset voidaan yleisesti käyttää YP:n toiminnan monipuolisen alueellisen kehitystoiminnan ja verkostoitumisresurssin kehittämiseksi. Toiminta toteutetaan yhteistyössä yrittäjien ja alueellisten organisaatioiden kanssa. YP:n toiminta voidaan kehittää yrittäjien tarpeiden mukaan ja YP:stä voidaan kehittää monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan verkostoitumisresurssi mutta edellytys on että rahoitus löytyy. YH Novia on mukana tukemassa YP: toimintaa.

6 EntreprenörsSmedjan Slutrapport EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet

7 EntreprenörsSmedja framtid, innovation, inspiration och kreativitet 1 Bakgrund Ett framgångsrikt företagande och stabil företagsutveckling är centrala förutsättningar för tillväxt i västra Nyland. En utredning har gjorts kring vilka förutsättningar EntreprenörsSmedjan (ES) kan ha för att fungera som en lokal och regional aktör för att stöda företagandet i regionen. Man kan se denna satsning som en investering med tanke på regionens framtid. EntreprenörsSmedjan kan fungera som ett forum för företagare där man bl.a. har möjlighet att utveckla sitt företaagnde. De blivande företagarna har möjlighet att knyta kontakter för att ingå i nätverk med andra etablerade företagare. Nätverk, samarbete, kompanjonskap, rådgivning, idéutveckling, m.m. utgör en del av den plattform en företagare behöver i vardagen för ett framgångsrikt företagande. Planer och idéer finns för hur verksamheten kan fortsätta och fungera som ett forum för regionens företagare mot bakgrunden av att resurserna inom företagsrådgivningen är begränsade i regionen och att tradenom utbildningen för unga flyttats till Åbo. I västra Nyland finns vuxenutbildning för tradenomer. Att fungera som företagare på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt i ett samhälle med de lokala och regionala förutsättningar som finns samt de utmaningar som kommer med globaliseringen ställer krav på dagens företagare. Yrkeshögskolan Novia (novia.fi) som bl.a. profilerar sig inom hållbar utveckling har certifierat verksamheten, tidigare inom YH Sydväst, enligt miljöledningssystemet ISO YH Novia, Forsknings- och utvecklingsenheten tillsammans med Aronia kan fungera som en regional motor och bidra till utveckling av företagandet i en hållbarare riktning framförallt inom de branscher där man utbildar studerande. Här följer en uppräkning över de utbildningar som erbjuds i Ekenäs för tillfället: Arbetsledning inom byggnadsbranschen, byggmästare (YH) Automationsteknik och IT, ingenjör (YH) - Elplanering - Datorstödd tillverkning Byggnadsteknik, ingenjör (YH) - Projektering och byggnadskonstruktion Integrated Coastal Zone Management, Bachelor of Natural Resources/miljöplanerare, engelskspråkigt utb.program (YH) Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering - Lantbruksnäringarna, agrolog (YH) - Trädgårdsnäring, hortonom (YH) (hösten 2010 i Ekenäs) - Landskapsplanering, hortonom (YH) ( hösten 2010 i Ekenäs) Skogsbruk och miljö - Skogsbruk, skogsbruksingenjör (YH) - Miljöplanering, miljöplanerare (YH) Tradenom, vuxenutbildning från hösten 2009 Tradenom utbildningen flyttades från och med hösten 2009 till Åbo och ES kan vara en ersättande verksamhet i regionen.

8 Samarbetspartners i projektet Följande organisationer har medverkat i förverkligandet av projektet: Kommunerna i region Raseborg Sydspetsens Nyföretagarcentral rf Raseborgs Näringslivscentral Ab Pomoväst rf Ortens företagarföreningar m.fl. 2 Projektet EntreprenörsSmedjan Utgångspunkten för projektet har varit att utreda hur ES kan fungera inom region Raseborg, planera innehållet i verksamheten och varför ES kan vara ett alternativ för regionen Syftet med EntreprenörsSmedjans verksamhet ES:s är en regional nätverkande resurs där verksamheten förverkligas i nära samarbete med företagarna och regionala organisationer. Vad gör man i Entreprenörssmedjan? Entreprenörssmedjan är en plats där företagarna kan träffa varandra och nätverka oberoende av yrke, ålder, kön, språk eller kulturbakgrund. Verksamheten kan omfatta arrangerande av kurser, workshops, seminarier, föreläsningar m.m. (svenska, finska och engelska är arbetsspråk enligt behov) Förverkliga ett program/kurs att utveckla affärsidéer med affärsplanen som en grund. Arrangera seminarier som tar upp framtidsfrågor för regionen och arrangera studieresor vid behov. Kan driva regionala projekt kan t.ex. fungera som en länk mellan företag och utbildning. Målen för EntreprenörsSmedjan på långsikt Planera program som stöder utvecklingen av affärsidéer för blivande företagare Prioritera kreativa arbetssätt som inspirerar till nya idéer och innovationer Skapa en mötesplats för intresserade för nätverkande Ordna utbildningar i samarbete med utbildningsaktörer Arrangera seminarier, workshops, föreläsningar, m.m. (Fackämnen) Arrangera seminarier med temat företagandet i regionen och regionens framtid Medverkar i regionala projekt i olika roller Varför kan EntreprenörsSmedjan vara ett alternativ för regionen? Medverkar till att regionen får nya företag och att företag etablerar sig i regionen Verksamhet med inspirerande och kreativa arbetssätt bidrar till innovationer ES fungerar som en ny kanal mellan utbildningen, kommunerna och näringslivet till nytta för alla grupper som medverkar ES kan fungera som en central mötesplats för det regionala näringslivet ES samverkar med regionens organisationer och bidrar till ett hållbart och mångsidigt företagande i regionen Kan medverka som en resurs i koordineringen av den regionala projekt verksamheten. 3 Tidsplan Projektet har pågått under tiden och

9 4 Styrgrupp Styrgruppen har bestått av följande personer: Birgitta Forsström, YH Novia Marcus Forsström, Sydspetsens Nyföretagarcentral Rolf Gammals, YH Novia Jukka-Pekka Halme, Hangö stad Jyrki Hakkarainen, Raseborgs stad Camilla Rappe, Raseborgs Näringslivscentral Strygruppen har haft tre möten under 2009 och ett möte under Styrgruppsprotokoll och en händelsekalender bifogas. 5 Kostnader för fas 1 Budgeten var Lön + omkostnader Resekostnader Resor i regionen Studiebesök * Köptjänster Kansli- och möteskostnader Kostnader har uppgått till Projektets förverkligande Yrkeshögskolan Novia har fungerat som den projektansvariga organisationen och Ann-Louise Erlund har fungerat som projektansvarig. Vad har gjorts under projekt tiden? Under hösten gjordes besök i andra regioner och till olika företagarorganisationer. Deltagande i olika seminarier kring företagande, konferenser och i ett seminarium om småskalig livsmedelsförädling samt i kurser benchmarking. Se förteckningen över händelser inom projektet. Se Bilaga 1. En verksamhetsplan för ES har gjorts där verksamheten delats in i kärnverksamheter sammanlagt tre. Specifika planer för de enskilda kärnverksamheterna har gjorts. Planerna framgår i bilaga 2. Månadscaféer har ordnats c 1g/månad En uppföljning har gjorts över hur många nya företag som grundades i region Raseborg En enkät har genomförts och målgruppen var företagare som grundat sitt företag under år Enkäten sammanställdes i en arbetsgrupp bestående av Camilla Rappe, Gunilla Wasström, Jyrki Hakkarainen och projektansvarig. Enkäten bilaga 3 och resultatet från enkäten bifogas som bilaga 4. En studerande från Utbildningsprogrammet i företagsekonomi har gjort sitt examensarbete om Kvinnliga företagare i Raseborg och ES har varit uppdragsgivare. En hemsida för ES har gjorts av studerande på UP Informationsbehandling. En diskussion ordnades mellan representanter för staden Raseborg, företagare inom trådgårdsbranschen och en representant för utbildningsprogrammen på Överby. Resultatet var att ett diskussions- och informationstillfälle ordnades för branschens företagare i Raseborg inkommande höst. Ett register över företagen i branschen har gjorts, Raseborg.

10 Resultatet från ett månadscafé resulterade i en diskussion med företagare i livsmedelsbranschen där bl.a. en representant från UP Lantbruk deltog. Diskussionerna fortsätter och ett register över företagare i livsmedelsbranschen (Hangö, Ingå & Raseborg) har sammanställts. Företagarna önskar göra en ansökan för ett utvecklingsprojekt med huvudsyftet att nätverka kring aktuella frågor som logistik, information & marknadsföring, m.m. Önskemålet är att YH Novia kunde vara projektets ägare och man ansöker om Leader- finansiering. YH Novia och UP lantbruk har visatintresse för att delta i projektverksamheten. De branschvisa företagsregistren över livsmedels- & trädgårdsföretag kommer att läggas ut på ES:s hemsida och Raseborgs stads hemsida. Studerande på UP Informationsbehandling kommer att göra en sökmotor till registret för att underlätta för besökare att hitta det företag man söker. Raseborgs stad står för kostnaderna för att installera sökmotorn. Olika koncept att finansiera ES:s verksamhet har diskuterats med olika organisationer och svårigheten är att hitta ett koncept enligt vilket man kan ha en helhetsfinansiering för verksamhetens olika delar. Slutsatsen är att verksamheten kan spjälks upp i mindre helheter och man söker finansiering för de enskilda helheterna enligt principen för mosaikfinansiering. Det är ett arbetsdrygt sätt att gå till väga men slutresultatet är detsamma samt en fördel är en flexiblare verksamhet. YH Novia/ ES medverkar i koordineringen av projektverksamheten i regionen. En projektansökan har gjorts för att förverkliga ett projekt om Sociala medier och Webbtjänster. Ansökan har gjorts till NTM-Centralen om ESF-finansiering. Ansökan godkändes ej. Sammanfattning av uppföljningen av grundade företag i region Raseborg Uppföljningen av grundade företag under gav följande resultat Kommun Totalt Hangö Ingå Raseborg Under perioden har följande företag grundats: Hangö 13, Ingå 9 och Raseborg Projektets relevans Företagare har påpekat behovet av utökad företagsrådgivning och önskar att det skulle finnas ytterligare en företagsrådgivare för verksamma företagare och utöver det branschvisspecifik rådgivning inom region Raseborg. Idag räcker i huvudsak resurserna till att ge rådgivning för dem som startar nya företag. ES kan på sikt tillsammans med Raseborgs Näringslivscentral Ab sikt delta i en process där målet är att skapa en utvecklingsorganisation som kan ge företagsrådgivning men även bidra till att företagare kan få branschspecifik rådgivning. Intressanta exempel på organisationer med sådan verksamhet är utvecklingsorganisationerna Posintra (posintra.fi) i Borgå stad eller ALMI (almi.se) i Sverige. Inom Raseborgs Näringslivscentral Ab Oy verkar kuvösverksamheten. YH Novia kan vara en tilläggsresurs inom branschspecifik rådgivning. YH Novias studerande kan göra utredningsarbeten undersökningar, m.m. Företagen kan i sin tur erbjuda praktikplatser för studerande. Majoriteten av företagen i region Raseborg är enmans företag och ES kan i första hand fungera som ett lokalt forum för småföretagare. Resultatet av företagsenkäten visar att företagen har olika utbildningsbehov och där kan ES i samarbete med olika aktörer inom vuxenutbildning ordna utbildning på orten. ES kan också vara med och stöda samarbetsinitiativ och nätverkande. De övriga resultaten kan allmänt användas vid utvecklande av Es till en mångsidig regional nätverkande resurs. All verksamhet bedrivs i samarbete med företagen och regionala organisationer. ES kan vara en flexibel resurs förutsatt att finansiering för verksamheten kan ordnas.

11 EntreprenörsSmedja YrittäjyysPaja Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med

12 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja -en mångsidig nätverkande resurs för regional utveckling - monipuolinen alueellisen kehitystoiminnan -verkostoitumisresurssi

13 Fokusering på unga & nya företagare Organisationer / Föreningar Andra utbildningsenhet er YH NOVIA Företagare / Näringsliv Nya idéer & innovationer Regional Framtidssmedja Månadscaf é Utbildning Mässor Seminarier Företagarpool Best practice Företagsidéut - veckling & nya företag Produkt- och tjänsteutveckling & Nyföretagarcentralen Näringslivscentralen Unga företagare Nya företag Tillväxt företag Företagsnätverk Nya innovationer Mångsidigt företagande i regionen Kommunerna Inga åldersgrupper utesluts alla kan vara med YH Novias Fortbildning CLL Centret för livslångt lärande

14 Nuoret yrittäjät ovat keskipisteessä Organisaatiot / Yhdistykset Muut koulutusyksiköt AMK NOVIA Yrittäjät/ Elinkeinoelämä Kunnat Uudet ideat & Alueellinen innovaatiot ja tulevaisuuspaja alueellinen & tulevaisuuspaja innovaatiot Kokouspaikka Koulutukset Messut Seminaarit Mentortoiminta Best Practices Ideoiden kehittämistoiminta ja uusia yrityksiä Tuote- ja palvelukehitys Uusyrityskeskus & Elinkeinokeskus Nuoria yrittäjiä Uusia yrityksiä Kasvuyrityksiä Yrittäjäverkostoja Uusia innovaatioita Alueella monipuolista yrittämistä Kaikkien ikäryhmien edustajat voivat osallistua i Aikuiskoulutus

15 EntreprenörsSmedjan YrittäjyysPaja Företagsenkät / Yrittäjäkysely 2010 Målgrupp / Kohderyhmä Företag grundade under 2009 Vuonna 2009 perustetut yritykset Totalt 291 företag/ Yhteensä 291 yritystä 15,1 % av företagen besvarade enkäten, 44 företag 15,1 % yrityksistä vastasi kyselyyn, 44 yritystä

16 Könsfördelning / Sukupuolijakauma Kvinna/Nainen Man/Mies

17 Företagarnas åldersfördelning Yrittäjien ikäjakauma > < Svenskspråkig Suomenkielinen

18 Det första företaget som grundats? Ensimäinen perustama yritys? Första företag /Ensimmäinen yritys

19 Huvudsyssla/Päätoimi Bisyssla/Sivutoimi

20 Personal / Henkilökunta 6 38 Har anställd personal Ingen anställd Kvinna/Nainen Man/Mies

21 Behov av tjänster / Palveluiden tarve Utbildning/Koulutus Seminarier/Seminaarit Företagacafé/Yrittäjäkahvila Annat/Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

22 Utbildningsbehov / Koulutustarve Marknadsföring / Markkinointi Försäljning /Myynti Ledarskap /Johtaminen Ekonomifunktioner/Taloustoimminot Produktutveckling/Tuotteiden-ja Kundservice/Asiakkuuden hallinta Språk/Kielet Internationalisering / ICT/ATK Affärsjuridik/Yritysjuridiikka Anställning av Annat / Muuta Svenskspråkig Suomenkielinen

23 Samarbete / Yhteistyö Kunskaps- och erfarenhetsutbyte/tiedon ja 7 Samverkan med företagare i Region 11 Samverkan med företagare utanför Region 7 Branschorganisationer/Toimialajärjestöjen 2 Intressorganisationer / Etyjärjestön kanssa Företagsfadder, m.m./yrityskummitoiminta 1 Vet ej / En tiedä Annat, vad / Muuta

24 Tillväxt / Kasvua 20%< 15 % 10 % 5 % Ingen tillväxt / Ei kasvua Vet inte/ En tiedä Svenskspråkig Suomenkielinen

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Händelser inom projektet EntreprenörsSmedjan Juni Juli - Projektverksamheten inleddes Besökte utvecklingsorganisationen ALMI, Visby, Sverige - Planering Augusti konstituerande styrgruppsmöte September - Möte med ordförandena för företagarföreningarna - Deltog i konferensen Creative Economy and Beyond, Helsingfors Oktober - Måndascafé inledning av representant från Keksintösäätiö Uppfinningsstiftelsen - Styrgruppsmöte November - Det första mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Jonna Aro, PK-Pro. Jonna Aro sitter i YH Novias utrymmen. - Andra mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Möte med Henna Salakari, Karis. Diskussion om bl.a. andelslagsverksamhet och att det finns ett antal personer som är intresserade av att bilda ett andelslag. Ett möte med de intresserade ordnas. - Tredje mötet för företagsenkäten. I mötet deltog Camilla Rappe, Gunilla Wasström och Jyrki Hakkarainen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för kuvös företagarna. - Diksussion om möjligheter för Leader finansiering /Merja Kekkonen. December - En inledande diskussion om andelslag. Tillfället flyttas fram i tiden och ordnas senare med Per-Erik Lindström, Pellervo och Johannes Runeberg, Hangö som inledare. - En beskrivning av en projektidé sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län för en första utvärdering. Svar kom 9.12 att en ansökan kan lämnas in. Idén: Sociala medier och webbtjänster (arbetsnamn) - Besök i Nummela och Innofocus som ansvarar för projektet Pätäkkä.

36 Januari - EntreprenörsSmedjans verksamhet presenterades på Högskoledagen. - Presenterade EntreprenörsSmedjans verksamhet för Karolina Söderlund, lektor/tradenom och Teemu Laittakoski, lektor/agrolog - Projektansökan för ett projekt med arbetsnamnet Sociala medier och webbtänster sändes till Länsstyrelsen i södra Finlands län. Ansökan gäller ESF-medel styrgruppsmöte. - EntreprenörsSmedjans hemsida arbetet inleddes och studerande gör sidan - Träffade representanter för projektet Yrityslabra/Laurea, Lojo - Månadscafé: Kaj Koivumäki, Västra Nyland talade om kostnadseffektiv marknadsföring - Preliminär diskussion livsmedelsföretagarna och sammanställande av ett företagsregister Februari Mars - Företagare Magnus Johansson, Korpo talade om innovationer och att fungera innovativt - Diskussion kring trädgårdsnäringen och sammanställande av ett företagsregister - Enkäten sändes till företagarna grupp Deltog i seminarium på Hanaholmen Småskalig livsmedelsförädling - Diskussion kring livsmedelsföretagandet AKO - finansieringen för projektet EntreprenörsSmedjan upphör

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2013 Anmäl er till konferensen till info@botnia-atlantica.eu senast 30 augusti. I samband med anmälan önskar vi också

Läs mer

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-05-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-513 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Organisering av finskt förvaltningsområde

Läs mer

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti Projektplan Projektets namn: KvaLed 2 (Kvalitetsstrategin och Ledningssystemet, fas 2) Ansökningsgrupp: Stöd för genomförandet av kvalitetsstrategin Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun,

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari. Raaseporin Kirmaisu. Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim.

Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari. Raaseporin Kirmaisu. Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim. Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari Raseborgsruset Raaseporin Kirmaisu Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim.fi Du understöder Sinä tuet Vi donerar av de

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille 1 2014 Pedersöre info Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille Nu stannar tåget vid f örnyad perrong Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Framåt i positiv anda I dessa tider

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Ab Koulukatu 23, 68600 Pietarsaari Yhteenveto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella 28. Joulukuuta 2009 Synocus Oy Bulevardi

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Inkoo, Ingå 18.8.2009 Ohjelma: Avaus: Puheenjohtaja Heikki Martela, Pro Barösundin saaristo yhdistys

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015

Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015 Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015 Infobrevet ges ut av och utkommer en gång i månaden Om juni-månads milstolpar Under juni månad har vi inom FSKC och Mathilda Wrede-institutet fått möjligheten att bjuda

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP 4.12.2013. Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD

MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP 4.12.2013. Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP 4.12.2013 Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD MAL-nätverket Nationellt omfattande nätverk för utvecklande av markanvändning,

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Molemmat dynaamiset seudut ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana! Våra två dynamiska regioner har haft en imponerande tillväxt

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer

- Framåt med Foodia - Projektpresentationer - Foodia Awards 2010 - Producenter på kurs - Händelsekalender. No 4 2010

- Framåt med Foodia - Projektpresentationer - Foodia Awards 2010 - Producenter på kurs - Händelsekalender. No 4 2010 No 4 2010 Aktör inom livsmedelsbranschen i Österbotten Elintarvikealan toimija Pohjanmaalla - Framåt med Foodia - Projektpresentationer - Foodia Awards 2010 - Producenter på kurs - Händelsekalender 2 Utvecklar

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Bra fadderspelare åt småflickorna Magnus

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA Leverantörsuppföljning Anvisning 08.06.2015 1 Innehåll Ny kund... 3 1. Logga in... 3 2. Tjänstens användning... 3 3. Skapa användaruppgifter... 4 4. Skapa

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer