Innehåll. L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning"

Transkript

1

2 1 Styrning 16 Match: Tips och tricks 17 Innan du spelar 18 Spela spelet 19 EA SPOrtS Football Club MatchDAg 19 EA SPOrtS Football Club 20 FIFA Ultimate TeAM Innehåll Styrning Obs: Styrningen i den här handboken avser den klassiska handkontrollsinställningen. När du har skapat din profil kan du ändra styrningsinställningarna genom att öppna ANPASSA FIFA > INSTÄLLNINGAR > STYRNING > XBOX 360 HANDKONTROLL. Anfall 22 Säsonger 22 Karriär 25 FärDIghetsprOVet 25 UPPKOPPLAT 26 Kinect 29 Övriga spellägen 30 AnpASSA FIFA 31 Mitt FIFA 13 Dribblingar Förflytta spelaren/jogga/dribbla L Tempoväxla x (nedhållen) Precisionsdribbling y (nedhållen) Utmaningsdribbling w + x (nedhållen) + L Stoppa bollen (när spelaren är omarkerad) L (släpp) + x Stoppa bollen och vänd spelaren mot mål L (släpp) + _ Täck bollen (när spelaren är markerad) L (släpp) + x Fint (vid bollmottagning) ` (nedhållen) Behärskat tempo w (nedhållen) Skicka medspelare på löpning _ Långt tillslag C (vinkla Rulla bakåt (om spelaren är vänd lodrätt uppåt) Q + w (nedhållen) Trick C + w (nedhållen) Tränartips: Täck boll För att värna bollen mot den markerande spelaren släpper du L och håller sedan in x. Din spelare ställer sig då mellan motståndaren och bollen och försöker hålla undan honom. Skott Skott/volley/nick B Precisionsskott/placerat skott ` + B Chipp _ + B Specialavslut (endast direktavslut) w + B Passningar Välj riktning på pass/inlägg L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning X (öka längden genom att hålla kvar) Genomskärare (håll kvar för att passa till en Y spelare längre bort) Studsande lobbpassning (öka längden ` + X genom att hålla kvar) Djupledslobb (håll kvar för att passa till en _ + Y spelare längre bort) Väggpassning _ + A Konstpassning z + A Tränartips: Väggspel För att påbörja en väggpassning trycker du på A samtidigt som du håller _ intryckt, vilket gör att din spelare passar till en närstående medspelare. Fortsätt sedan hans löpning med L. Sedan trycker du på A (markpassning), Y (genomskärare), X (lobbpassning) eller _ + Y (djupledslobb) för att passa tillbaka till honom direkt. För att bollen ska gå fram krävs att passningen slås vid exakt rätt tidpunkt. Bollbehandling Förstatillslag (vid bollmottagningen, öka längden genom att hålla kvar) C Förstatillslag till stillastående w + L Avbryt passning/skott w + x Rörelsefrihet w + x (nedhållen) 1 2

3 Inlägg Inlägg (öka längden genom att hålla kvar) X Lågt inlägg (från inläggsområdet) X (dubbeltryckning) Markinlägg (från inläggsområdet) X (trippeltryckning) Långt inlägg (utanför inläggsområdet) _ + X Långt lågt inlägg (utanför inläggsområdet) _ + X (dubbeltryckning) Långt markinlägg (utanför inläggsområdet) _ + X (trippeltryckning) FörSVAr FörSVAr Förflytta spelaren L Växla spelare _ Riktad spelarväxling C Tempoväxla x (nedhållen) Markera A (nedhållen) ` (nedhållen) Tackla/knuffa ellerdra B Glidtackling X Närkamp w (nedhållen) Löpduell w + x (nedhållen) Rensning (vid bollinnehav på egen planhalva) B MålVAktSSpel Utrusning Y (nedhållen) Förflytta målvaken/rikta utspark eller utkast L Utkast (håll kvar för att kasta till den bortre A av två spelare) Utspark (med bollen i händerna) B/X Släpp ner bollen (med bollen i händerna) Y Plocka upp bollen (när den senaste som ` rörde bollen var en motståndare) Växla till målvakten : Fasta situationer Direkt frispark Sikta S/O Skruvat skott B (öka kraften genom att hålla kvar) Pressat skott _ + B (öka kraften genom att hålla kvar) Hög passning/inlägg X (öka kraften genom att hålla kvar) Skruva bollen (under uppladdningen) L Markpassning A Byt frisparksläggare x Skicka fram en andra frisparksläggare w Skruvat skott med frisparksläggare två w + B Pressat skott med frisparksläggare två w + _ + B Passning med frisparksläggare två w + A Chippassning med frisparksläggare två w + X Hoppa över bollen w + B, A med frisparksläggare två Skicka fram en tredje frisparksläggare ` Skruvat skott med frisparksläggare tre ` + B Pressat skott med frisparksläggare tre ` + _ + B Kort passning med frisparksläggare tre ` + A Lobbpassning med frisparksläggare tre ` + X Hoppa över bollen ` + B, A med frisparksläggare tre Hoppa med muren (endast i försvar) Y Flytta muren (endast i försvar) w/x Rusa med muren (endast i försvar) A Kryp närmare med muren (endast i försvar) ` Lägg till/ta bort spelare i muren _ för att välja spelare, därefter L (endast i försvar) Tränartips: Höj bollbanan och skruva Du höjer skottbanan genom att ladda längre (men se upp för överladdning). Med hjälp av L kan du samtidigt sätta sidoskruv, överskruv eller underskruv på bollen. Överskruv kan användas för att få bollen att dyka (till exempel efter en murpassage). 3 4

4 InDIrekt frispark eller utspark Sikta L Hög passning/inlägg (öka kraften genom att X hålla kvar) Markpassning A Teckna för kort frispark w Inkast Rikta inkastet L Kort inkast (till närmaste spelare) A Manuellt kortinkast (i riktningen som du är Y vänd åt) Långt inkast X Växla mellan bollmottagaren och kastaren _ (växla till en bollmottagare i riktningen som du är vänd åt) Hörna Högt inlägg (öka kraften genom att hålla X kvar) Skruva högt inlägg (under uppladdningen) L Lågt inlägg X (dubbeltryckning) Markinlägg X (trippeltryckning) Signalera för korthörna w Korthörna A Straffspark Rikta skottet (håll kvar för att sikta längre bort i valfri riktning) L Skott B Precisionsskott/placerat skott ` + B Chipp _ + B Skott med stoppfint B (nedhållen), B Dykräddning (målvakt) C Förflyttning längs mållinjen (målvakt) L Tränartips: Straffar Sikta: Standardsiktet är i mitten av målet. Från ögonblicket då du börjar ladda upp för ett skott kan du flytta siktet i målet medl. Ju längre du håller L vinklad i en riktning, desto längre bort i den riktningen går skottet. Var försiktig med hur länge du håller inne L. Om du släpper för snabbt går skottet närmare mitten av målet och håller du kvar för länge missar du mål. Rädda: Om du går tidigt får du längre räckvidd och kan ta skott nära stolpen, men eftersom du slänger dig åt sidan blir det svårare att ta skott som går i mitten av mål. Om du tror att skytten går på placering snarare än kraft kan du försöka reagera på skottet genom att vinkla C i den riktning som du vill gå åt efter tillslaget. Be A Pro: MålVAkt Anfall utan boll Ropa efter eller föreslå passning A Föreslå djupledspassning Y Föreslå inlägg X Föreslå skott B Byt kamerafokus : FörSVAra i eget straffområde Dykräddning C + riktning (nedhållen)/a + riktning (nedhållen) Automatisk placering _ (nedhållen) Långsamma rörelser vänd mot bollen w + L Utrusning/utboxning Y (nedhållen) Dyk mot fötterna X Räddningsförsök B Understödsmarkering ` Byt kamerafokus : Tränartips: Sista utposten Pröva med olika grader av räddningsassistans (hjälpstyrning, semi och självstyrning) så hittar du snart en nivå som passar ditt spelsätt och kunnande. 5 6

5 Mittback med i anfall Byt kant Offsidefälla Lagpress Minska anfallsmentaliteten Öka anfallsmentaliteten Taktiker m, o m, s m, m m, q Träningsplanen Frispark (utanför straffområdet) l Straffspark (i straffområdet) l Träningsalternativ : Trick Alla spelare kan göra trick. Vad spelaren klarar av att göra beror på hans färdighetsgrad. En spelare med den högsta färdighetsgraden klarar de svåraste och effektivaste konstnumren. En spelare med lägre grad försöker i stället göra en enklare variant eller misslyckas helt. Hur snabbt en spelare gör en trickrörelse beror på hans egenskapsvärde i spänst. En spänstig spelare som Cristiano Ronaldo kan till exempel finta mycket snabbare än en spelare med mindre spänst. Alla trick är uppdelade i fem svårighetsgrader. Rörelserna med en stjärna är de enklaste och kan utföras av alla spelare i spelet. Två-, tre- och fyrstjärniga rörelser kan du göra med spelare som håller högre klass i verkligheten. De femstjärniga rörelserna klarar bara de allra bästa, som Cristiano Ronaldo och Neymar. De bästa spelarna i världen klarar alla de mest ögonfägnande färdigheterna och finterna i FIFA 13. Obs: Åtgärderna nedan utgår ifrån att spelaren som styrs rör sig lodrätt uppåt i bild. Du anpassar styrningen efter spelarens riktning. Riktad skottfint Riktad skopvändning Skottfint till stillastående Riktad hälklippfint s o A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp + släpp L w (nedhållen) + A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) En stjärna En stjärna När du gör följande rörelser måste du hålla w intryckt samtidigt som spelaren står stilla eller joggar. FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE Kroppsfint höger F (vinkla Två Kroppsfint vänster J (vinkla Två Efter kroppsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter en Två kroppsfint) Överstegsfint höger D, E, F Två Överstegsfint vänster D, K, J Två Efter överstegsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter Två överstegsfint) Efter överstegsfint, två T/N (nedhållen efter överstegsfint) Fem beröringar Omvänd överstegsfint F, E, D Två vänster Omvänd överstegsfint J, K, D Två höger Efter omvänd överstegsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter Två omvänd överstegsfint) Högerroulett H, I, J, K, D, E, F Tre Vänsterroulett H, G, F, E, D, K, J Tre Suldragning mot kropp Q (vinkla Två (endast stillastående) Efter suldragning mot kropp (endast stillastående) Suldragningsfint + gå vänster (endast stillastående) Suldragningsfint + gå höger (endast stillastående) L (håll intryckt i önskad riktning efter Två suldragning) Q, P, O, P, Q, R, S Fem Q, R, S, R, Q, P, O Fem Lyft upp bollen D, D, D Tre 7 8

6 FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE (forts.) Sulfint vänster J (nedhållen) Två Sulfint höger F (nedhållen) Två Elastico F, G, H, I, J Fem Omvänd elastico J, I, H, G, F Fem Uppvrickning (endast stillastående) i (tryck snabbt) Hälklippfint vänster (endast joggande) Hälklippfint höger (endast joggande) Skopvändning vänster (endast stillastående) Skopvändning höger (endast stillastående) Enkel klacklyftning I (vinkla, I (vinkla G (vinkla, G (vinkla I (vinkla, I (vinkla G (vinkla, G (vinkla H (vinkla, D, D (vid rätt tidpunkt) Avancerad klacklyftning H, D (nedhållen), D (vid rätt tidpunkt) Klackfintslyftning, H Trolleri H, I, J, I, H, G, F Fem Trippel-elastico H, G, F, G, H, I, J Fem Sulfint med vänsterlyftning F (nedhållen), Fem (endast joggande) Sulfint med högerlyftning J (nedhållen), Fem (endast joggande) FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE (forts.) Sulfint med vänsterfint J (nedhållen) + F (vinkla Fem (endast stillastående) Sulfint med högerfint F (nedhållen) + J (vinkla Fem (endast stillastående) Sulfint med brytning J (nedhållen) + O (nedhållen) vänster Sulfint med brytning höger F (nedhållen) + S (nedhållen) Kvicka sulfinter (endast H (nedhållen) Fem stillastående) Sombrerolyftning (endast, D, H Fem stillastående) Vänd och vrid vänster, J (vinkla Fem Vänd och vrid höger, F (vinkla Fem Stoppa och vrid vänster, J (vinkla (endast joggande) Stoppa och vrid höger (endast joggande) Rabonafint (endast joggande) Direktlyftning (endast stillastående) Elastico-klippfint vänster Elastico-klippfint höger, F (vinkla B/X + A + Q (nedhållen) w (nedhållen) + z (nedhållen) H (vinkla, J (vinkla H (vinkla, F (vinkla Fem Fem En stjärna Fem Fem 9 10

7 Jonglera (endast stillastående) Avancerad lyftning z (tryck snabbt) Fem Vristlyftning z (nedhållen) Fem Jonglera z (tryck snabbt flera gånger) En stjärna Sombrerolyftning bakåt Q (nedhållen) + z Fem Enkel sombrerolyftning Q (nedhållen) + z En, två, tre bakåt och fyra Jorden runt H, I, J, K, D, E, F Fem Alternativ jorden runt H, G, F, E, D, K, J, I Fem Flygande elastico F (vinkla, J Fem Omvänd flygande elastico J (vinkla, F Fem Sombrerolyftning vänster S (nedhållen) + z En stjärna Sombrerolyftning höger O (nedhållen) + z En stjärna Lyftning för volley M (nedhållen) + z En stjärna Bröstvrickning (endast efter j (nedhållen) + h (tryck snabbt tre Fem lyftning för volley) gånger) Höjdhopp höger fot j (nedhållen) + H, G, F, E, D, K, Fem J, I Alternativ T. jorden runt j (nedhållen) + H, I, J, K, D, E, F Fem T. jorden runt H, I, J, K, D, E, F, G, H, D Fem Jonglering klacklyftning H (vinkla, D (vinkla snabbt Fem och kort) Dubbel jorden runt H, I, J, K, D, E, F, G, H, I, J, Fem K, D, E, F, G, H Tåstuds vänster J (nedhållen) Fem Tåstuds höger F (nedhållen) Fem EgenstyrDA målgester Om du vill göra avtryck med en egen målgest trycker du på A, eller håller w + x + A intryckt. Du ka hoppa över egenstyrda målgester genom att trycka på y + z. Öronvridning Suga på tummen En arm i luften Handledsvridning Armarna ut Pekningar Peka mot himlen Schhhhhh! Telefon Hör ni mig? Knyt näven Kom igen Slängkyssar Dubbel armpendling Flygande fågel Handen på huvudet Gör ett hjärta Armar uppåt sträck Väderkvarn Flygplan Glid på knä och knyt näven Hoppa, boxa och knyt näven Knyt näven yvigt Borsta av axlarna Höftdans Peka på publiken Peka mot himlen stående Stående bågskytt Glid på knäna och fall bakåt Boxa och ducka Löpmålgester Y (nedhållen) X (nedhållen) B (nedhållen) Y (tryck snabbt), Y (nedhållen) X (tryck snabbt), X (nedhållen) B (tryck snabbt), B (nedhållen) D (nedhållen) F (nedhållen) H (nedhållen) J (nedhållen) F (vinkla, J (nedhållen) J (vinkla, F (nedhållen) H (vinkla, D (nedhållen), H (nedhållen) F (vinkla, F (nedhållen) J (vinkla, J (nedhållen) H (vinkla, H (nedhållen), D (nedhållen) D, F, H, J i (nedhållen) AVSlutsgester y (nedhållen) + B y (nedhållen) + X y (nedhållen) + Y y (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + D (nedhållen) y (nedhållen) + F (nedhållen) y (nedhållen) + H (nedhållen) y (nedhållen) + J (nedhållen) 11 12

8 Sälen Bugning Skaka på huvudet Stående armsvep Famnen mot publiken Gående bakåtvolt (spänstiga spelare) Stå på ett knä och knyt näven Gå ner på knä och peka mot himlen Fall på knä Rulla och knyt näven Handvolt (spänstiga spelare) Rulla Dubbel bakåtvolt (spänstiga spelare) Hopp med uppercut Skoputsare Spelemannen Spansk bågskytt Glid på knäna och vänd Händerna mot öronen På hälarna Glid på knäna med armarna utslagna Jag hör inte! Glid på sidan Platt fall Gå ner på knä och begrav ansiktet Glid på knä AVSlutsgester (forts.) y (nedhållen) + H (vinkla, y (nedhållen) +, H (vinkla y (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla y (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla y (nedhållen) +, y (nedhållen) +, y (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla y (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla y (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla y (nedhållen) + D, F, H, J y (nedhållen) + D, F, H, J y (nedhållen) + D, J, H, F y (nedhållen) + D, J, H, F y (nedhållen) + i w (nedhållen) + B w (nedhållen) + X w (nedhållen) + Y w (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + D (nedhållen) w (nedhållen) + F (nedhållen) w (nedhållen) + H (nedhållen) w (nedhållen) + J (nedhållen) w (nedhållen) + H (vinkla, w (nedhållen) +, H (vinkla Glid på knä Sambadans Vem är jag? Matador Framåtvolt (spänstiga spelare) Peka på låret Glid på knä till sittande Fågeldans Hjulning Volt (spänstiga spelare) Hjulning och rullning Volt med skruv (spänstiga spelare) Roboten AVSlutsgester (forts.) w (nedhållen) +, H (vinkla w (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla w (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla w (nedhållen) +, w (nedhållen) +, w (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla w (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla w (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla w (nedhållen) + D, F, H, J w (nedhållen) + D, F, H, J w (nedhållen) + D, J, H, F w (nedhållen) + D, J, H, F w (nedhållen) + i Upplåsningsbara avslutsgester i karriär- eller nätproffsläget Glid på ryggen z (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) Flygande dykning z (nedhållen) + D (nedhållen) Karatesparkar z (nedhållen) + F (nedhållen) Hoppspark z (nedhållen) + H (nedhållen) Skridskotur z (nedhållen) + H (vinkla, Golfsving z (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla Riverdance z (nedhållen) +, Breakdance z (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla Masken baklänges z (nedhållen) + D, J, H, F 13 14

9 Upplåsningsbara avslutsgester i karriär- eller nätproffsläget (forts.) Kackerlacka z (nedhållen) + i Gå på knäna x (nedhållen) + X Vagga x (nedhållen) + Y Bakåtvolter x (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) Spädbarn x (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) Många bugningar x (nedhållen) + D (nedhållen) Ursäkta x (nedhållen) + F (nedhållen) Fall på knä och be x (nedhållen) + H (nedhållen) Be på knä x (nedhållen) + J (nedhållen) Dans 1 x (nedhållen) + H (vinkla, Dans 2 x (nedhållen) +, H (vinkla Dans 3 x (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla Dans 4 x (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla Snurr och fall x (nedhållen) +, Ro på knä x (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla Ro sittande x (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla Okontrollerad bakåtvolt x (nedhållen) + D, F, H, J Stå på händerna x (nedhållen) + D, J, H, F Upplåsningsbara avslutsgester i EA SPOrtS Football Club Om jag får tag på dig... x (nedhållen) + i Varför alltid jag? z (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) Surfaren z (nedhållen) + J (nedhållen) Spänn musklerna Armhävningar Kyss marken Pitbull Hälsningen Vattenslangen Dansande fågeln Påfågeln Uppsträckningen Moonwalk Masken framlänges Dansa z (nedhållen) +, H (vinkla z (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla x (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) z (nedhållen) + B z (nedhållen) + Y x (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla z (nedhållen) + X z (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) x (nedhållen) + B z (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla z (nedhållen) + D, F, H, J z (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla Match: Tips och tricks NYHET Dribblingskonster När du möter en motståndare kan du dribbla med yttersta precision och rörlighet i 360. När du dribblar utmanar din spelare hela tiden, så att du kan orientera dig bättre när du tar dig an försvarare i en mot en-situationer. Om du vill utmana manuellt när du dribblar håller du w och x intryckt, vilket gör att spelaren utmanar närmaste försvarare i riktning mot mål. Om du gör detta manuellt kan du göra riktningsbyten snabbare vid lägre hastighet och rycka förbi försvarare. NYHET MottagningSStyrning Styrningen av svåra passningar har blivit mer verklighetstrogen och det har gjort att det första tillslaget är viktigare än någonsin. Motståndarpress, bollens fart, spelarens kunnande och mycket annat spelar in i hur mottagningen blir. När du rör dig i lägre hastighet håller du det första tillslaget närmare dig. Om du vill ha ännu finare bollbehandling håller du w intryckt när spelaren tar emot en svår passning, vilket gör att du behandlar bollen i ett långsamt tempo

10 NYHET TaktISka frisparkar Nu kan du kalla fram en andra och en tredje frisparksläggare. Frisparksläggarna kan alla passa, skjuta eller hoppa över bollen. Med fintlöpningar och petningar kan du skapa farliga och oförutsägbara frisparkar. Motståndaren kan möta upp med att lägga till eller ta bort spelare från muren, krypa närmare med muren och skicka ut en löpande spelare för att blockera skottet. När du har frispark på större distans kan du också kalla fram en andra spelare genom att trycka på w. NYHET Markera i sidled Nu har du större frihet och rörlighet i sidled när du markerar en motståndare. När du markerar ställer du din försvarare framför motståndaranfallaren genom att hålla inne A. Flytta försvararen till vänster eller höger samtidigt som du markerar så att motståndaren vallas ut till mindre farliga delar av banan eller tvingas använda fel fot. NYHET Tryck bort motståndaren När du försvarar kan du nu vinna boll genom att använda kroppen. Med rätt avvägning kan du använda försvararens storlek och styrka till att trycka bort motståndaren som försöker dribbla av honom. I lägen där det finns yta mellan den dribblande spelaren och bollen kan du försöka kliva in framför motståndaren genom att trycka på B. Innan du spelar Innan du springer ut på plan skapar du en spelarprofil till Xbox 360 och en FIFA 13-profil så att du kan spara alla dina minnesvärda prestationer på Xbox 360-hårddisken eller Xbox 360-minnesenheten. Skapa också ett Origin-konto (EA), så att du har portarna öppna till den uppkopplade spelvärlden i FIFA 13. Spelarprofil Du skapar en ny spelarprofil till Xbox 360 i Xbox Guide genom att trycka på. Markera SKAPA NY PROFIL och tryck på A Skriv in profilens namn med det virtuella tangentbordet. När du skapat och sparat din spelarprofil på en lagringsenhet kan du anpassa den och göra personliga inställningar. Obs: All spelhistorik som inte har sparats med en aktiv Xbox 360-spelarprofil försvinner när du loggar ut eller byter profil. FIFA 13-profil Med en aktiv spelarprofil sparas dina prestationer i olika spellägen under karriären på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet. Om du vill skapa en profil när spelet startar väljer du en svårighetsgrad, en handkontrollsinställning och ett favoritlag. Autosparfunktionen är aktiverad från början. Origin-konto (EA) Skapa ett Origin-konto (EA) genom att skriva in en giltig e-postadress och ett giltigt lösenord när det efterfrågas på titelskärmen. Namnet och lösenordet behöver du för att få tillgång till den uppkopplade delen av EA:s olika spel samt extramaterial till spelen på Ställning Radar Spela spelet Spelskärmen Matchur Styrd spelare Kondition/ ork Spara och ladda Glöm inte att spara spelhistoriken på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet innan du lämnar ett spelläge eller en meny där ändringar gjorts. Det som inte har sparats försvinner. Du kan ladda filer manuellt genom att gå till laddningsskärmen, som finns i menyerna i de flesta spellägen. Obs: FIFA 13 innehåller en autosparfunktion. När autosparfunktionen är aktiverad sparas spelinformationen automatiskt på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet

11 EA SPOrtS Football Club Matchdag Med EA SPORTS Football Club matchdag får du regelbundna uppdateringar med data, statistik och skildringar från verkligheten som förgyller tillvaron som ensamspelare! Spelarnas form i spelet är densamma som i verkligheten och lagen måste klara sig utan skadade och avstängda spelare och spelare som är borta på landslagsuppdrag. Tabellposition, fakta och statistik påverkar kommentatorerna som du hör. När din klubb spelar ett toppmöte eller en ödesmatch i botten av tabellen avspeglas det med andra ord i spelet. Livematcher Uppgifter om de kommande fyra motståndarna för varje lag finns lagrade i spelet. Med det här alternativet kan du gå direkt till en kommande match och spela av dig lite av överskottsenergin inför drabbningen. Veckans matcher Varje vecka blir ett fåtal av livematcherna till Veckans matcher. Du hittar stormatcherna i den här särskilda avdelningen. AktIVera eller stäng av EA SPOrtS FC matchdag Som standard används liveuppgifterna när du spelar så länge som du är ansluten till EAservrarna. Om du vill använda din lokala skräddarsydda databas i stället bläddrar du mellan EA SPORTS FC matchdag-inslagen genom att trycka på Y på skärmbilden Lagval. NYHET EA SPOrtS Football Club EA SPORTS FC fortsätter utvecklas i FIFA 13 med tillkomsten av EA SPORTS FC matchdag (se ovan) och EA SPORTS FC-katalogen. Nu kan du samla på dig de nya Football Club Credits (FCC) under tiden som du spelar och växla in dem i katalogen i utbyte mot spelobjekt som historiska matchdräkter, målgester och fler FUT-mynt. Du fortsätter få erfarenhetspoäng för att stiga i graderna och du får behålla din gradbeteckning från FIFA 12 i FIFA 13 så att din säsong startar lika starkt som den slutade. Genom den nya Facebook-integreringen kan du dessutom skicka nyheter och meddelanden direkt till Facebook. Alla de tongivande inslagen från FIFA 12 finns kvar: Nyheter, rankningslistor, Stötta ditt lag och självklart prövningarna, som hämtas från nyligen avgjorda matcher och fortsätter att följa fotbollsvärldens puls. NYHET FIFA Ultimate TeAM Bli av de miljontals fans som skapat en egen klubb i FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team är ett enormt uppkopplat samhälle med fotbollsfans från världens alla hörn. Här bygger de upp sina egna drömlag och tävlar i turneringar och säsonger och tampas om spelare på den globala auktionsmarknaden. Komma igång När du startar FIFA Ultimate Team (FUT) för första gången får du ett startpaket med spelare. Paketet innehåller allt du behöver för att kunna börja spela i turneringar och samla mynt. Du får 22 spelare från olika ligor i världen och en tränare samt några spelarkontrakt. Bygg kemi Det är inte illa alls att ha en stjärnspäckat lag, men det smäller ännu högre att ha ett lag med utmärkt kemi. Trupper med bra lagkemi kan spela på en nivå över egenskapsvärdet, medan toppspelare med dålig kemi inte kommer till sin rätt. När du bygger upp kemin ska du titta på banden mellan spelarna på plan. Bygg kemiband Spelarna får bättre kemi när de spelar med rätt spelsystem, spelar på en position de tycker om och när de kan knyta an till andra spelare som kommer från samma land, liga eller lag. Du får spelsystemsbonusar när en spelare spelar med ett spelsystem som han tycker om. En anfallare som föredrar får till exempel bäst bonus när han spelar i ett system, men om du använder honom i något annat spelsystem med två anfallare, som 5-3-2, får han också en bonus, om än mindre. Du får en spelplatsbonus om du använder en spelare på hans rätta position på banan. Om en central mittfältare spelar på en central mittfältsposition får spelaren högsta spelplatsbonus. Men om en central mittfältare spelar som defensiv central mittfältare eller offensiv central mittfältare blir bonusen mindre. Du får en liten bonus även om du låter honom spela som vänstermittfältare eller högermittfältare. Att använda spelare som kan knyta an till varandra är rätt sätt för att få maximal lagkemi. Banden mellan spelarna uppstår genom att du förenar spelare från samma land, spelare som spelar i samma liga och spelare som spelar i samma lag. Om du till exempel använder en fransk anfallare från Ligue 1 intill en svensk anfallare från samma lag får du ett starkt band, eftersom du har två spelare från samma liga och lag bredvid varandra. Det finns många sätt att få en hög lagkemi, så pröva med olika spelarkombinationer och lek dig fram till unika trupper. TIPS: När du bygger truppen är det en fördel att börja med bronsspelare med bra kemi. På det sättet kan du tjäna fler mynt i de första mästerskapen och med tiden få bättre spelare

12 Sköt om trupperna På bildskärmen Lag lagleder du dina spelare, utfärdar spelarkontrakt, bättrar på spelarnas kondition och moral och optimerar lagkemin. Kontrakt Spelarna måste ha kontrakt för att få spela match i FIFA Ultimate Team. Varje spelare har sju kontrakt när du får dem i ett paket. När du spelar match där en spelare ingår försvinner ett av hans återstående kontrakt. En spelare tappar ett kontrakt så fort han kommer in på banan om spelaren sitter på bänken men aldrig kommer in i spel behåller han sitt kontrakt för matchen. Ett spelarkontrakt kan vara klassat som brons, silver eller guld. Det är alltid bäst att använda ett kontrakt till en spelare med samma kvalitetsbetyg. När en bronsspelares kontrakt löper ut är det med andra ord bäst att leta reda på ett bronspaket eller ett bronskontrakt på marknaden. Om du vill använda ett kontraktskort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer Använd brukskort. KonDItIOn För att du ska få ut max av dina spelare på match ska du se till att truppen är i matchform och spelklar. På bildskärmen Lag kan du kontrollera spelarnas kondition och moral med hjälp av C och genom att växla till statusvyn. Spelarnas kondition ska vara så hög som möjligt (max är 99), så att de orkar löpa under en hel match. Det finns två sätt för spelarna att återhämta sig antingen kan du låta en trött spelare vila en match eller så kan du använda ett kort för konditionsåterhämtning. Försök få upp spelarna över 75 i kondition så att de orkar med 90 minuter. Om du vill använda ett konditionskort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer ANVÄND BRUKSKORT. Du hittar konditionskorten i paketen och på auktionsmarknaden. Moral Moralen för en spelare börjar på neutral nivå och stiger eller sjunker utifrån hur han spelar på match. En spelare med hög moral får fördelar på match medan en som har låg moral gör något sämre ifrån sig. Försök hålla spelarnas moral neutral eller bättre när du går in till match. Spelarmoralen pendlar naturligt mot neutral. Om du märker att en spelare inte är på gott humör kan du låta honom stå över på match eller använda ett moralträningskort på honom. Om du vill använda ett moralkort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer Använd BRUKSKORT. Du hittar moralkorten i paketen och på auktionsmarknaden. TIPS: Om du vill byta spelare markerar du en av dem, trycker på A och markerar sedan en annan spelare och trycker på A igen. Om du vill se spelarna i din klubb öppnar du spelaråtgärdsmenyn genom att trycka på X. Sedan väljer du alternativet Byt med klubben. NYHET SäSOnger FIFA:s mest omtyckta spelläge är tillbaka i FIFA 13! Spela med vilken klubb du vill i uppkopplade säsonger om tio matcher, med målet att bli uppflyttad och klättra i divisionerna. Klarar du att nå ända till Division 1? Nu har dessutom nya divisionstitlar tillkommit för varje division. Det är inte bara uppflyttning som står på spel, utan det handlar också om att bli bäst i divisionen och samla titlar. Det finns inget bättre sätt bevis på vad du uträttat än ditt eget prisskåp. Ju bättre det går för dig desto fullare blir prissamlingen. En annan nyhet är möjligheten att spara dina lagledningsändringar för framtida matcher i Säsonger. Dessutom finns fler matchningsalternativ som gör att du får nya anpassningsmöjligheter så att du kan spela hur du vill mot vem du vill. Sist men inte minst är samarbetsläget tillbaka i FIFA:s Säsonger! Slå dina påsar ihop med en kompis, spela två mot två och vinn ära och ryktbarhet. Cupspel Med ett par veckors mellanrum öppnar cupfönstret. Du kvalar in till cuper utifrån din nuvarande division och kan välja vilka du ska medverka i när fönstret är öppet. Alla cuper är dynamiska sextonlagsturneringar. Klarar du att fylla på prisskåpet? NYHET Karriär Du bestämmer hur du vill inleda din karriär som spelare eller som tränare. Resultaten i de olika spellägena avgör ditt anseende i fotbollsvärlden! Välj bana Spelarkarriär Här tar du antingen hand om en skapad lovande spelare eller ikläder dig rollen som ett befintligt fotbollsproffs och anträder din bana mot att bli en världsspelare i flera olika ligor, nationella cuper, kontinentala cuper och, om du lyckas bra, mästerskap med landslag. Du kan välja två olika sorters spelare i din spelarkarriär. En riktig spelare Välj vilken spelare som helst från verkligheten i vilket lag som helst. Du börjar med spelarens egen utgångspunkt för klubb och (i tillämpliga fall) fosterland. Skapa ditt fotbollsproffs Skapa en egen professionell fotbollsspelare, som börjar som ungt löfte i vilket lag som helst. Du kan välja vilken klubb som helst, eftersom det finns många olika vägar som kan leda fram till att bli en stjärna av världsklass. Välj en klubb längre ner och arbeta dig upp genom ligorna tills du spelar för de bästa klubbarna i världen eller börja direkt hos ett topplag. Men se upp. Om din spelare inte anses hålla måttet för startelvan kan klubben välja att låna ut honom så att han ska kunna bygga upp sitt spel och skaffa sig rutin. När han har vad som krävs kan han spela sig in i startelvan

13 Skapa ett fotbollsproffs Skapa en spelare och utveckla honom under säsongernas gång med mer än femhundra utmaningar. Alla spelare som du skapar har sin egen bana och det gör att du kan spela flera olika spelarkarriärer på olika spelplatser i olika klubbar. Spelarens målsättningar När du har en spelarkarriär ska du hålla ett öga på tränarens målsättningar. Bland dessa finns, för ligan, målsättningar för antalet gjorda mål, målchanser, vunna tacklingar och passningsresultat. Din spelare får också kortsiktiga målsättningar, som lyfts ut från ligamålsättningarna som du fått från hans tränare. De målsättningarna grundas på motståndets färdighetsgrad och om laget spelar borta eller hemma. Begär försäljning eller lån Om du känner att det är dags för en förändring eller behöver mer speltid för att utveckla din spelares färdigheter kan du begära att klubben säljer dig eller lånar ut dig över säsongen. Om du vill göra detta går du till Mina åtgärder och väljer ett av alternativen. Men i slutändan är det klubben som bestämmer hur det blir, så det är inte säkert att du får vad du frågar efter. Tränarkarriär Du har hand om lagets ekonomi och håller uppsikt över budget, övergångar, förhandlingar och kontrakt. Spela som tränare och vinn ryktbarhet både inhemskt och på landslagsnivå. Stig i anseende och håll styrelsen nöjd genom att vinna tunga cuptitlar och ligan och led ett landslag till de stora internationella mästerskapstitlarna. Lagledningstips! Glöm inte att se över taktiken innan du spelar match! Alla spelare påverkar. Värva den rätta spelaren för att komplettera laget med hjälp av de olika sökinställningarna och av att lyssna på råden från din förhandlare. Granska andretränarens spelarutvärderingar noga. Det är hans analyser som ligger till grund för dig när du avgör vilka unga löften som ska släppas fram. Ta kommandot LanDSlag Både som spelare och som tränare kan du få chansen till landslagsspel. Som spelare gäller det att du spelar bra i klubblaget så att din förbundskapten får upp ögonen för dig. Som tränare grundas erbjudandena att ta över landslag på hur det går för dig på klubblagsnivån. Lagkapten/konditIOn/form/moral De beslut som du fattar i karriärläget kan få en direkt inverkan på spelarnas moral och påverka deras insatser på planen. Form och energi påverkar också lagets prestation, så titta på skärmbilden Lagrapport och trupprankning för att hålla dig underrättad om läget. Spelarna kan utvecklas vidare från bra eller dålig form och bli extremt formstarka eller formsvaga om deras viktigaste statistiska mått, som mål, målgivande passningar och hållna nollor, står i samklang med deras matchbetyg. Lagkaptenen påverkar lagets organisation på planen, så välj din ledare med eftertanke. EuropASpel första säsongen Starta Mästarcupen och Europaserien direkt första säsongen. För att du ska kunna göra detta väljer du alternativet i inledningsflödet till karriärläget och bestämmer vilka lag som ska spela i de olika mästerskapen. Spelaråtgärdsfönstret I spelarkarriären kan du använda åtgärdsfönstret till att skicka begäran om försäljning eller lån eller välja att lägga av. Med en tränarkarriär använder du åtgärdsfönstret till att se fler upplysningar om en spelare eller till att snabbt skicka förfrågningar och övergångsbud. Använd fönstret som navet där du vidtar åtgärder för dina värvningsmål och spelarna som du hör talas om. Äska pengar Om du behöver mer pengar för att kunna göra ett stort och viktigt nyförvärv kan du skicka en äskan till styrelsen. Men var försiktig du kan behöva utlova ett bättre resultat under säsongen som motprestation för att styrelsen ska godkänna din äskan. ÖnskelISta för nyförvärv Du kan skriva upp vilka spelare som du vill och jämföra deras egenskaper på skärmbilden Önskelista för nyförvärv. UngdomsakadeMIn Bygg upp din klubbs ungdomsupplägg så att ni kan växa av egen kraft och utveckla framtidens stjärnspelare. Att ha ett välmående ungdomslag är en av stöttepelarna i ett starkt lagbygge. Du kan skicka talangscouter till platser världen över för att upptäcka och knyta upp nya spelare. Tala med media En bra tränare tar hand om laget på alla plan. Innan matcherna har du möjlighet att prata med pressen. Det tillfället kan du använda till att uttala dig om enskilda individer, laget samt motståndarlaget och dess tränare och påverka deras insatser i nästa match. SlutDAtumet för spelarhandeln Stora spelarövergångar är att vänta den här dagen. Det ligger alltid spänning i luften och stjärnspelare får ofta nya klubbadresser i takt med att klockan tickar ner. Den här dagen kan du bättra på truppen med några slutliga övergångar

14 NYHET FärDIghetsprOVet I Färdighetsprovet handlar det helt om att lära sig fotbollen från nybörjarnivå till expert. Det finns åtta olika färdigheter att bemästra. Alla har nivåer för brons, silver, guld och färdighetsprovet. Klarar du att bli legendarisk i alla färdigheter? Du kan jämföra dina rekordnoteringar med dem som dina kompisar har och med världsrekordet. Standardspelaren i Färdighetsprovet är din träningsspelare (i huvudmenyn). Före varje match kan du välja honom eller någon annan spelare från lagets startelva. Om du vill pröva med något annat lag väljer du lag eller spelare i Färdighetsprovets meny och väljer en annan spelare i ett nytt lag. UPPKOPPLAT NYHET Proffsklubbar: SäSOnger Nu finns det omtyckta säsongsupplägget också i Proffsklubbar! Försök samla ihop tillräckligt många poäng varje säsong tillsammans med dina medspelare för att bli uppflyttad till högre divisioner, vinna titlar och spela om cuptitlar. Skapa ett fotbollsproffs och utveckla dig på nätet genom att spela med andra FIFA 13-spelare. Utvecklingen som ditt nätproffs har sker särskilt för Proffsklubbar: Säsonger det finns mer än trehundra utmaningar som du kan klara i klubbmatcherna och drop in-matcher. Skapa eller gå med i klubbar och var med i organiserade matcher i månatliga säsonger. Spela med en klubb med dina kompisar för skojs skull eller gör en elitsatsning och ta dig an hela världen. Både din egen och klubbens ära står på spel. Klarar du att bli en av världens bästa virtuella fotbollsspelare? Kan du och de andra i laget hålla jämna steg med toppklubbarna när månaderna går? Proffsklubbar: Säsonger är den bästa platsen för dig som vill visa vad du går för. Uppkopplade vänskapsmatcher Är du förtjust i att spela mot dina kompisar på nätet men känner att du vill ha ett bättre sätt att hålla koll på resultaten? Genom Uppkopplade vänskapsmatcher får du spela mot kompisarna i tio matcher långa säsonger. Här fälls avgörandet om vem som är den riktiga mästaren. I navet ser du alla dina kompisar och deras statusar, bjuder in dem som du vill spela mot och försöker ta hem segern och de tre poängen. Bli den som samlar ihop flest poäng under de fem matcherna och lyft pokalen och hugg sedan i för att försvara titeln nästa säsong. Obs: För att spela uppkopplat måste du godkänna EA SPORTS integritetspolicy och användarvillkor. Du får läsa och godkänna dokumenten när du spelar första gången. Du kan avböja villkoren, men det får i så fall som följd att du inte kommer åt den uppkopplade delen av FIFA 13. Obs: Du måste ha ett nätpass för att komma åt den uppkopplade delen av spelet. När du spelar första gången får du ange ditt nätpass. Du hittar detta på handbokens baksida. Om du inte har någon kod eller om den redan har använts kan du köpa ett nätpass eller pröva funktionen gratis under en begränsad period. Nätpasset är EA SPORTS biljett till hela den uppkopplade världen. Det finns ett pass i alla nya EA SPORTS-spel. NYHET Kinect Med Kinects röstigenkänningsteknik förändras sättet du spelar FIFA 13 på till Xbox 360. Du kan spela med Kinect i alla frånkopplade spellägen, och det finns särskilda kommandon i karriärläget, Be A Pro: Spelare och Be A Pro: Målvakt. Du kan inte använda Kinect i uppkopplade spellägen. Obs: Språken som har stöd för Kinect är engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Inställningar Kalibrering Du hittar Kinects instruktioner för röstinställning och kalibrering på Xbox 360 Dashboard. HuvuDMenyn/pauSMenyn På pausmenyn kan du förinställa dina Kinect-inställningar: Grundinställningar, kombinationsinställningar, anpassade inställningar och spelsystemsinställningar. Kinects mikrofon-ikon Du ser en mikrofon-ikon från Kinect på skärmen när du kan använda Kinect. Ikonen ändrar färg beroende på utgången av ditt röstkommando. Ikonen visar också ordet som systemet matchade mot din input. Ofärgad (svartgrå) Statisk. Detta visar att Kinect avvaktar input. Röd/animerad Lyssnar. Detta visar att Kinect registrerar ljud. Grön bock Igenkänning. Detta visar att Kinect har känt igen och verkställt inputen. Gult Nära igenkänning. Detta visar att Kinect har känt igen och verkställt din input, men inte med största säkerhet. Rött frågetecken Ingen igenkänning. Detta visar att Kinect inte har känt igen inputen. RöstkOMMAndon LagledningskOMMAnDOn Med dessa kommandon kan du göra byten och ändra spelsystem, taktik och mentalitet utan att behöva pausa spelet och gå runt i menyerna. På det här sättet kan du fortsätta spela samtidigt som du ger anvisningar till laget på samma sätt som en tränare vid sidlinjen. När du kallat fram en överdragsskärm i spelet med ett röstkommando kan du välja ett alternativ genom att säga ordet eller orden som visas på överdragsskärmen. Byten Grundläggande byteskommandon. Substitution (detta startar bytesflödet) Striker Midfielder Defender Sub one Sub two Sub three Sub four 25 26

15 Bytesgenvägar Nedanstående kommandon är genvägar till ett byte för just den spelplatsen. Obs: Med de här stegen kan du bara byta en spelare mot en annan spelare på samma position. Sub striker Sub midfielder Sub defender Sub goalkeeper Spelsystem Grundläggande spelsystemskommandon. Formations (detta startar spelsystemsflödet) Formation one Formation two Formation three Formation four Formation five Mentalitet Grundläggande mentalitetskommandon. Obs: Du kan gå direkt till en mentalitet genom att helt enkelt säga kommandot. Till exempel Defensive. Mentality (detta startar mentalitetsflödet) Ultra defensive Defensive Balanced Attacking Ultra attacking Taktik Grundläggande taktikkommandon. Obs: Du kan gå direkt till den önskade taktiken genom att helt enkelt säga kommandot. Till exempel Offside trap. Tactics (detta startar taktikflödet) Swap wings Team pressing CB joins attack Offside trap Snabbtaktik Du kan ställa in snabbtaktiken i menyn Lagledning. När du skapar din egen taktik och sparar den som en av dina snabbtaktiker finns den i spelet som ett alternativ för röstkommando. Säg Quick tactics i spelet för att testa! Quick tactics (detta startar snabbtaktiksflödet) Custom tactic one Custom tactic two Custom tactic three Custom tactic four KombinationskOMMAnDOn Med kombinationskommandon kan du göra flera olika ändringar med ett röstkommando. Du kan ändra spelsystem, taktik och mentalitet i ett trollslag genom att säga ett enkelt kommando. Take it to the corners Step it up We need the win Look after the ball Ease off a little AnpASSADe kommandon Du kan tilldela ett enskilt byte av taktik, mentalitet eller spelsystem ett eget kommando. Under Inställningar till Kinect öppnar du menyn Anpassade kommandon och väljer inställningen som du vill ha för taktik, mentalitet och spelsystem och vilket röstkommando du vill tillskriva alternativen. Du kan också använda de olika kommandona till fler än en inställning. Till exempel kan du ha ett kommando som utlöser två åtgärder (en taktik och en mentalitet) och ett kommando som skapar en ensam åtgärd (spelsystem). Det finns ett antal Anpassade kommandon att välja mellan: Hard five minutes Pressure on the ball Go all out now Route one now boys Shoot from anywhere Everybody back Shut up shop Let s slow it down Get tight on them Watch for the long ball När du ger det anpassade kommandot i spelet visar överdragsskärmen åtgärden eller åtgärderna som du precis anvisat. Om du inte väljer ett av alternativen visar överdragsskärmen att inget har valts. KommanDOn på plan KamerakOMMAndon Med kamerakommandon kan du byta kameravinklar via röstkommando. Du gör bytet genom att säga Change camera och därefter ett av kameranamnen. Camera (med det här kommandot följt av ett kameranamn byter du kameravinkel) Change Camera (med det här kommandot följt av ett kameranamn byter du kameravinkel) Tele Tele broadcast Broadcast Pro Coop Dynamic End to end 27 28

16 SpelkOMMAnDOn Här är några av spelkommandona som kan användas i Be A Pro: Spelare, Be A Pro Målvakt och Karriärläget: Spela som spelare. Listan med alla kommandon finns på Kinects hjälpskärmar i spelet. Föreslå inlägg Cross it! Föreslå skott Shoot! Föreslå passning Pass the ball! Föreslå djupledspassning Through, through! Föreslå rensning Clear it! Föreslå främre stolpen Front Stick! Föreslå bortre stolpen Back Stick! Föreslå spelarlöpning Go run ahead! Föreslå målvaktsutrusning Keeper charge! Obs: Du kan stänga av den här funktionen under Inställningar till Kinect. Övriga spellägen Turneringar Mästarglansen efter att ha vunnit en turnering är ledstjärnan som lockar både spelare och supportrar. I FIFA 13 finns det mer än femtio olika turneringar att välja på. Välj landet och turneringen som du vill tävla i och bestäm sedan vilket eller vilka lag som du ska styra under resans gång. Skapa turnering Skapa en helt egen turnering. Välj mellan LIGA, UTSLAGNING och GRUPP OCH UTSLAGNING och bestäm sedan antalet lag och huruvida du ska få välja lagen själv eller om de ska fyllas i automatiskt. När du är nöjd med inställningarna sparar du turneringen. Sedan är det bara att pröva dina vingar! Obs: Om du vill göra ännu mer specifika inställningar i turneringen aktiverar du Avancerade inställningar. Då kommer du till skärmbilden Avancerade inställningar när du är klar med grundstrukturen. Där kan du skräddarsy turneringens regler och ställa in parametrarna för den automatiska ifyllningen. Lagledning AnpASSA FIFA Egen taktik Välj EGEN TAKTIK på lagledningsskärmen i vilken klubb som helst om du vill ändra lagets försvarsspel och anfallsspel. Granska standardtaktiken och tryck sedan på A för att visa andra förhandsinställda taktiker (kontring, hög press, bollinnehav och långbollar) samt dina egna anpassade taktiker (se nedan). Om du vill ha en av dessa som standardtaktik väljer du den och trycker på A. För att skapa en ny taktik väljer du en befintlig att utgå ifrån och ställer därefter in den nya taktiken i detalj. Tryck sedan på B eller X för att välja var du ska spara din nya taktik och tryck på A för att bekräfta. Snabbtaktik För att använda dina taktikdrag nere på plan mitt under pågående match måste du knyta dem till l. Detta gör du genom att välja SNABBTAKTIK på skärmbilden Lagledning, välja en riktning på? och trycka på A. Välj sedan din nya taktik och tryck på A en gång till för att binda taktiken till den styrknapp som du har valt. Obs: Du kan dela med dig av din egen taktik med kompisar eller med hela FIFA-samfundet genom att gå till SPELARNAVET från MITT UPPKOPPLADE FIFA, välja DELAD TAKTIK och följa anvisningarna på skärmen. Obs: Om din standardinställning för handkontrollen använder? för spelarförflyttning måste du välja snabbtaktik med L. Spelsystem Ta fram taktiktavlan och finjustera laguppställningen och spelarnas roller genom att välja SPELSYSTEM på skärmbilden Lagledning för vilket lag som helst. Välj först ett spelsystem och tryck på X för att redigera det. Välj sedan en spelare i det valda spelsystemet och tryck på A. Till sist bestämmer du vilken aspekt av hans spelsätt som du vill ändra (utgångsposition, arbetskapacitet eller positionering) och följer anvisningarna på skärmen. Obs: Tryck på l för att ändra lagets mentalitet under pågående match. Om du trycker på s blir dina spelare mer försvarsinriktade och med o blir de mer anfallsglada. Min musik och publik Måla upp din egen ljudbild i FIFA 13 genom att importera egna ljudfiler eller anpassa EA SPORTS Trax. Om du vill ladda upp egna ljudspår går du via huvudmenyn in på ANPASSA FIFA > MIN MUSIK OCH PUBLIK > ANPASSA MUSIK OCH PUBLIK och väljer därefter det spelläge som ljudändringen ska gälla i. Välj en spelsituation och därefter den tillhörande spellistan. Snickarboden Skapa, dela med dig av och bokmärk spelare, lag och ligor för nedladdning till din konsol på och gå sedan in i Snickarbodsgalleriet. Där kan du granska och ladda ner det bokmärkta materialet. De nedladdade lagen kan du använda i turneringar, uppvisningsmatcher och orankade uppkopplade en mot en-matcher. Nedladdade spelare kan knytas till vilken klubb som helst

17 Mitt FIFA 13 ReprisarkIVet Här lagras repriser och höjdpunkter som du sparat både på nätet och i frånkopplat läge. Tryck på y om du vill byta lagringsenhet för filmerna och tryck på Y för att lägga upp dina älsklingsklipp på Ladda upp filmer Dela med dig av dina stoltaste (och nesligaste) ögonblick till resten av världen genom att ladda upp filmer på EA SPORTS Football World. Om du vill spara en spelsekvens pausar du i spelet och väljer REPRIS. För att välja en nyckelbild trycker du på m och för att fortsätta till den plats där du vill bryta trycker du därefter s/o (om du vill radera en nyckelbild trycker du på q). När du är nöjd laddar du upp din film på Football World genom att trycka på Y. Nyckelbilder Det är nyckelbilderna som gör att du kan styra vilken del av en sekvens som du ska spara. Nyckelbilderna skapar enheter inom din film som du kan behandla på ett annat sätt än det övriga bildmaterialet. Du kan till exempel använda en annan kamera, vinkel och hastighet och visa det kritiska ögonblicket inzoomat i slow motion. FIFA 13-butiken Köp nedladdningsbart innehåll i FIFA 13-butiken och lås upp specialobjekt med din förbokningskod. Förgyll tillvaron i Snickarboden med fler redigeringsalternativ, fler nedladdningsplatser och möjligheten att ta med ligor från Snickarboden i karriären. Här finns också EA SPORTS Season Ticket, som ger dig tillgång till försläppsversionerna av EA SPORTSspelen, kostnadsfritt material i butiken och rabatter i FIFA Ultimate Team. 31

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom.

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Introduktion Spelar Utbildnings Plan Solna Vikings vill Syftet med denna Spelar Utbildnings Plan (SUP) är att Solna Vikings

Läs mer

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Innan du börjar spela ska du läsa Xbox One -system- och tillbehörsmanualer där du hittar viktig säkerhetsinformation. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Läs mer

Innehåll. Spela...9. Styrning...3 På isen...6. Behöver du hjälp?...12

Innehåll. Spela...9. Styrning...3 På isen...6. Behöver du hjälp?...12 Innehåll Styrning...3 På isen...6 Nytt i NHL 15...7 Spela...9 AnpaSSa... 10 Behöver du hjälp?...12 2 Styrning Anfall Grunder Styrning/Skottsikte vänsterspaken Sätta fart B-knappen Glida vänsterspaken (släpp)

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Häng med i informationsflödet

Häng med i informationsflödet Anders Thoresson Häng med i informationsflödet gratisverktygen som ger dig koll Anders Thoresson Häng med i informationsflödet gratisverktygen som ger dig koll Häng med i informationsflödet.se:s Internetguide,

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund.

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund. Vägen till framgång /sid 1 8 a Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Bakgrund Svenska Ishockeyförbundet satsar för att bryta den negativa resultattrenden. För att behålla svensk hockey

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet Adobe Photoshop Lightroom 5 Från början Mattias Karlsson Sjöberg Moderskeppet Innehåll Om du letar efter videokursen Vad gör Lightroom? 7 En lavin av bilder 10 Bildbehandla dina favoriter 67 Bildbehandling

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Barn som får springa, krypa, hoppa och balansera, växer och blir starka och kloka. Mycket spring i benen är en förutsättning för barns inlärning.

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer