Innehåll. L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning"

Transkript

1

2 1 Styrning 16 Match: Tips och tricks 17 Innan du spelar 18 Spela spelet 19 EA SPOrtS Football Club MatchDAg 19 EA SPOrtS Football Club 20 FIFA Ultimate TeAM Innehåll Styrning Obs: Styrningen i den här handboken avser den klassiska handkontrollsinställningen. När du har skapat din profil kan du ändra styrningsinställningarna genom att öppna ANPASSA FIFA > INSTÄLLNINGAR > STYRNING > XBOX 360 HANDKONTROLL. Anfall 22 Säsonger 22 Karriär 25 FärDIghetsprOVet 25 UPPKOPPLAT 26 Kinect 29 Övriga spellägen 30 AnpASSA FIFA 31 Mitt FIFA 13 Dribblingar Förflytta spelaren/jogga/dribbla L Tempoväxla x (nedhållen) Precisionsdribbling y (nedhållen) Utmaningsdribbling w + x (nedhållen) + L Stoppa bollen (när spelaren är omarkerad) L (släpp) + x Stoppa bollen och vänd spelaren mot mål L (släpp) + _ Täck bollen (när spelaren är markerad) L (släpp) + x Fint (vid bollmottagning) ` (nedhållen) Behärskat tempo w (nedhållen) Skicka medspelare på löpning _ Långt tillslag C (vinkla Rulla bakåt (om spelaren är vänd lodrätt uppåt) Q + w (nedhållen) Trick C + w (nedhållen) Tränartips: Täck boll För att värna bollen mot den markerande spelaren släpper du L och håller sedan in x. Din spelare ställer sig då mellan motståndaren och bollen och försöker hålla undan honom. Skott Skott/volley/nick B Precisionsskott/placerat skott ` + B Chipp _ + B Specialavslut (endast direktavslut) w + B Passningar Välj riktning på pass/inlägg L Kort passning/nick (håll kvar för att passa A till en spelare längre bort) Lobbpassning X (öka längden genom att hålla kvar) Genomskärare (håll kvar för att passa till en Y spelare längre bort) Studsande lobbpassning (öka längden ` + X genom att hålla kvar) Djupledslobb (håll kvar för att passa till en _ + Y spelare längre bort) Väggpassning _ + A Konstpassning z + A Tränartips: Väggspel För att påbörja en väggpassning trycker du på A samtidigt som du håller _ intryckt, vilket gör att din spelare passar till en närstående medspelare. Fortsätt sedan hans löpning med L. Sedan trycker du på A (markpassning), Y (genomskärare), X (lobbpassning) eller _ + Y (djupledslobb) för att passa tillbaka till honom direkt. För att bollen ska gå fram krävs att passningen slås vid exakt rätt tidpunkt. Bollbehandling Förstatillslag (vid bollmottagningen, öka längden genom att hålla kvar) C Förstatillslag till stillastående w + L Avbryt passning/skott w + x Rörelsefrihet w + x (nedhållen) 1 2

3 Inlägg Inlägg (öka längden genom att hålla kvar) X Lågt inlägg (från inläggsområdet) X (dubbeltryckning) Markinlägg (från inläggsområdet) X (trippeltryckning) Långt inlägg (utanför inläggsområdet) _ + X Långt lågt inlägg (utanför inläggsområdet) _ + X (dubbeltryckning) Långt markinlägg (utanför inläggsområdet) _ + X (trippeltryckning) FörSVAr FörSVAr Förflytta spelaren L Växla spelare _ Riktad spelarväxling C Tempoväxla x (nedhållen) Markera A (nedhållen) ` (nedhållen) Tackla/knuffa ellerdra B Glidtackling X Närkamp w (nedhållen) Löpduell w + x (nedhållen) Rensning (vid bollinnehav på egen planhalva) B MålVAktSSpel Utrusning Y (nedhållen) Förflytta målvaken/rikta utspark eller utkast L Utkast (håll kvar för att kasta till den bortre A av två spelare) Utspark (med bollen i händerna) B/X Släpp ner bollen (med bollen i händerna) Y Plocka upp bollen (när den senaste som ` rörde bollen var en motståndare) Växla till målvakten : Fasta situationer Direkt frispark Sikta S/O Skruvat skott B (öka kraften genom att hålla kvar) Pressat skott _ + B (öka kraften genom att hålla kvar) Hög passning/inlägg X (öka kraften genom att hålla kvar) Skruva bollen (under uppladdningen) L Markpassning A Byt frisparksläggare x Skicka fram en andra frisparksläggare w Skruvat skott med frisparksläggare två w + B Pressat skott med frisparksläggare två w + _ + B Passning med frisparksläggare två w + A Chippassning med frisparksläggare två w + X Hoppa över bollen w + B, A med frisparksläggare två Skicka fram en tredje frisparksläggare ` Skruvat skott med frisparksläggare tre ` + B Pressat skott med frisparksläggare tre ` + _ + B Kort passning med frisparksläggare tre ` + A Lobbpassning med frisparksläggare tre ` + X Hoppa över bollen ` + B, A med frisparksläggare tre Hoppa med muren (endast i försvar) Y Flytta muren (endast i försvar) w/x Rusa med muren (endast i försvar) A Kryp närmare med muren (endast i försvar) ` Lägg till/ta bort spelare i muren _ för att välja spelare, därefter L (endast i försvar) Tränartips: Höj bollbanan och skruva Du höjer skottbanan genom att ladda längre (men se upp för överladdning). Med hjälp av L kan du samtidigt sätta sidoskruv, överskruv eller underskruv på bollen. Överskruv kan användas för att få bollen att dyka (till exempel efter en murpassage). 3 4

4 InDIrekt frispark eller utspark Sikta L Hög passning/inlägg (öka kraften genom att X hålla kvar) Markpassning A Teckna för kort frispark w Inkast Rikta inkastet L Kort inkast (till närmaste spelare) A Manuellt kortinkast (i riktningen som du är Y vänd åt) Långt inkast X Växla mellan bollmottagaren och kastaren _ (växla till en bollmottagare i riktningen som du är vänd åt) Hörna Högt inlägg (öka kraften genom att hålla X kvar) Skruva högt inlägg (under uppladdningen) L Lågt inlägg X (dubbeltryckning) Markinlägg X (trippeltryckning) Signalera för korthörna w Korthörna A Straffspark Rikta skottet (håll kvar för att sikta längre bort i valfri riktning) L Skott B Precisionsskott/placerat skott ` + B Chipp _ + B Skott med stoppfint B (nedhållen), B Dykräddning (målvakt) C Förflyttning längs mållinjen (målvakt) L Tränartips: Straffar Sikta: Standardsiktet är i mitten av målet. Från ögonblicket då du börjar ladda upp för ett skott kan du flytta siktet i målet medl. Ju längre du håller L vinklad i en riktning, desto längre bort i den riktningen går skottet. Var försiktig med hur länge du håller inne L. Om du släpper för snabbt går skottet närmare mitten av målet och håller du kvar för länge missar du mål. Rädda: Om du går tidigt får du längre räckvidd och kan ta skott nära stolpen, men eftersom du slänger dig åt sidan blir det svårare att ta skott som går i mitten av mål. Om du tror att skytten går på placering snarare än kraft kan du försöka reagera på skottet genom att vinkla C i den riktning som du vill gå åt efter tillslaget. Be A Pro: MålVAkt Anfall utan boll Ropa efter eller föreslå passning A Föreslå djupledspassning Y Föreslå inlägg X Föreslå skott B Byt kamerafokus : FörSVAra i eget straffområde Dykräddning C + riktning (nedhållen)/a + riktning (nedhållen) Automatisk placering _ (nedhållen) Långsamma rörelser vänd mot bollen w + L Utrusning/utboxning Y (nedhållen) Dyk mot fötterna X Räddningsförsök B Understödsmarkering ` Byt kamerafokus : Tränartips: Sista utposten Pröva med olika grader av räddningsassistans (hjälpstyrning, semi och självstyrning) så hittar du snart en nivå som passar ditt spelsätt och kunnande. 5 6

5 Mittback med i anfall Byt kant Offsidefälla Lagpress Minska anfallsmentaliteten Öka anfallsmentaliteten Taktiker m, o m, s m, m m, q Träningsplanen Frispark (utanför straffområdet) l Straffspark (i straffområdet) l Träningsalternativ : Trick Alla spelare kan göra trick. Vad spelaren klarar av att göra beror på hans färdighetsgrad. En spelare med den högsta färdighetsgraden klarar de svåraste och effektivaste konstnumren. En spelare med lägre grad försöker i stället göra en enklare variant eller misslyckas helt. Hur snabbt en spelare gör en trickrörelse beror på hans egenskapsvärde i spänst. En spänstig spelare som Cristiano Ronaldo kan till exempel finta mycket snabbare än en spelare med mindre spänst. Alla trick är uppdelade i fem svårighetsgrader. Rörelserna med en stjärna är de enklaste och kan utföras av alla spelare i spelet. Två-, tre- och fyrstjärniga rörelser kan du göra med spelare som håller högre klass i verkligheten. De femstjärniga rörelserna klarar bara de allra bästa, som Cristiano Ronaldo och Neymar. De bästa spelarna i världen klarar alla de mest ögonfägnande färdigheterna och finterna i FIFA 13. Obs: Åtgärderna nedan utgår ifrån att spelaren som styrs rör sig lodrätt uppåt i bild. Du anpassar styrningen efter spelarens riktning. Riktad skottfint Riktad skopvändning Skottfint till stillastående Riktad hälklippfint s o A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp + släpp L w (nedhållen) + A samtidigt som mätaren för skott/lobb byggs upp (håll L vinklad i valfri riktning) En stjärna En stjärna När du gör följande rörelser måste du hålla w intryckt samtidigt som spelaren står stilla eller joggar. FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE Kroppsfint höger F (vinkla Två Kroppsfint vänster J (vinkla Två Efter kroppsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter en Två kroppsfint) Överstegsfint höger D, E, F Två Överstegsfint vänster D, K, J Två Efter överstegsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter Två överstegsfint) Efter överstegsfint, två T/N (nedhållen efter överstegsfint) Fem beröringar Omvänd överstegsfint F, E, D Två vänster Omvänd överstegsfint J, K, D Två höger Efter omvänd överstegsfint L (håll intryckt i önskad riktning efter Två omvänd överstegsfint) Högerroulett H, I, J, K, D, E, F Tre Vänsterroulett H, G, F, E, D, K, J Tre Suldragning mot kropp Q (vinkla Två (endast stillastående) Efter suldragning mot kropp (endast stillastående) Suldragningsfint + gå vänster (endast stillastående) Suldragningsfint + gå höger (endast stillastående) L (håll intryckt i önskad riktning efter Två suldragning) Q, P, O, P, Q, R, S Fem Q, R, S, R, Q, P, O Fem Lyft upp bollen D, D, D Tre 7 8

6 FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE (forts.) Sulfint vänster J (nedhållen) Två Sulfint höger F (nedhållen) Två Elastico F, G, H, I, J Fem Omvänd elastico J, I, H, G, F Fem Uppvrickning (endast stillastående) i (tryck snabbt) Hälklippfint vänster (endast joggande) Hälklippfint höger (endast joggande) Skopvändning vänster (endast stillastående) Skopvändning höger (endast stillastående) Enkel klacklyftning I (vinkla, I (vinkla G (vinkla, G (vinkla I (vinkla, I (vinkla G (vinkla, G (vinkla H (vinkla, D, D (vid rätt tidpunkt) Avancerad klacklyftning H, D (nedhållen), D (vid rätt tidpunkt) Klackfintslyftning, H Trolleri H, I, J, I, H, G, F Fem Trippel-elastico H, G, F, G, H, I, J Fem Sulfint med vänsterlyftning F (nedhållen), Fem (endast joggande) Sulfint med högerlyftning J (nedhållen), Fem (endast joggande) FRÅN STIllAStåenDE ELLER JOggANDE LÄGE (forts.) Sulfint med vänsterfint J (nedhållen) + F (vinkla Fem (endast stillastående) Sulfint med högerfint F (nedhållen) + J (vinkla Fem (endast stillastående) Sulfint med brytning J (nedhållen) + O (nedhållen) vänster Sulfint med brytning höger F (nedhållen) + S (nedhållen) Kvicka sulfinter (endast H (nedhållen) Fem stillastående) Sombrerolyftning (endast, D, H Fem stillastående) Vänd och vrid vänster, J (vinkla Fem Vänd och vrid höger, F (vinkla Fem Stoppa och vrid vänster, J (vinkla (endast joggande) Stoppa och vrid höger (endast joggande) Rabonafint (endast joggande) Direktlyftning (endast stillastående) Elastico-klippfint vänster Elastico-klippfint höger, F (vinkla B/X + A + Q (nedhållen) w (nedhållen) + z (nedhållen) H (vinkla, J (vinkla H (vinkla, F (vinkla Fem Fem En stjärna Fem Fem 9 10

7 Jonglera (endast stillastående) Avancerad lyftning z (tryck snabbt) Fem Vristlyftning z (nedhållen) Fem Jonglera z (tryck snabbt flera gånger) En stjärna Sombrerolyftning bakåt Q (nedhållen) + z Fem Enkel sombrerolyftning Q (nedhållen) + z En, två, tre bakåt och fyra Jorden runt H, I, J, K, D, E, F Fem Alternativ jorden runt H, G, F, E, D, K, J, I Fem Flygande elastico F (vinkla, J Fem Omvänd flygande elastico J (vinkla, F Fem Sombrerolyftning vänster S (nedhållen) + z En stjärna Sombrerolyftning höger O (nedhållen) + z En stjärna Lyftning för volley M (nedhållen) + z En stjärna Bröstvrickning (endast efter j (nedhållen) + h (tryck snabbt tre Fem lyftning för volley) gånger) Höjdhopp höger fot j (nedhållen) + H, G, F, E, D, K, Fem J, I Alternativ T. jorden runt j (nedhållen) + H, I, J, K, D, E, F Fem T. jorden runt H, I, J, K, D, E, F, G, H, D Fem Jonglering klacklyftning H (vinkla, D (vinkla snabbt Fem och kort) Dubbel jorden runt H, I, J, K, D, E, F, G, H, I, J, Fem K, D, E, F, G, H Tåstuds vänster J (nedhållen) Fem Tåstuds höger F (nedhållen) Fem EgenstyrDA målgester Om du vill göra avtryck med en egen målgest trycker du på A, eller håller w + x + A intryckt. Du ka hoppa över egenstyrda målgester genom att trycka på y + z. Öronvridning Suga på tummen En arm i luften Handledsvridning Armarna ut Pekningar Peka mot himlen Schhhhhh! Telefon Hör ni mig? Knyt näven Kom igen Slängkyssar Dubbel armpendling Flygande fågel Handen på huvudet Gör ett hjärta Armar uppåt sträck Väderkvarn Flygplan Glid på knä och knyt näven Hoppa, boxa och knyt näven Knyt näven yvigt Borsta av axlarna Höftdans Peka på publiken Peka mot himlen stående Stående bågskytt Glid på knäna och fall bakåt Boxa och ducka Löpmålgester Y (nedhållen) X (nedhållen) B (nedhållen) Y (tryck snabbt), Y (nedhållen) X (tryck snabbt), X (nedhållen) B (tryck snabbt), B (nedhållen) D (nedhållen) F (nedhållen) H (nedhållen) J (nedhållen) F (vinkla, J (nedhållen) J (vinkla, F (nedhållen) H (vinkla, D (nedhållen), H (nedhållen) F (vinkla, F (nedhållen) J (vinkla, J (nedhållen) H (vinkla, H (nedhållen), D (nedhållen) D, F, H, J i (nedhållen) AVSlutsgester y (nedhållen) + B y (nedhållen) + X y (nedhållen) + Y y (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) y (nedhållen) + D (nedhållen) y (nedhållen) + F (nedhållen) y (nedhållen) + H (nedhållen) y (nedhållen) + J (nedhållen) 11 12

8 Sälen Bugning Skaka på huvudet Stående armsvep Famnen mot publiken Gående bakåtvolt (spänstiga spelare) Stå på ett knä och knyt näven Gå ner på knä och peka mot himlen Fall på knä Rulla och knyt näven Handvolt (spänstiga spelare) Rulla Dubbel bakåtvolt (spänstiga spelare) Hopp med uppercut Skoputsare Spelemannen Spansk bågskytt Glid på knäna och vänd Händerna mot öronen På hälarna Glid på knäna med armarna utslagna Jag hör inte! Glid på sidan Platt fall Gå ner på knä och begrav ansiktet Glid på knä AVSlutsgester (forts.) y (nedhållen) + H (vinkla, y (nedhållen) +, H (vinkla y (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla y (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla y (nedhållen) +, y (nedhållen) +, y (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla y (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla y (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla y (nedhållen) + D, F, H, J y (nedhållen) + D, F, H, J y (nedhållen) + D, J, H, F y (nedhållen) + D, J, H, F y (nedhållen) + i w (nedhållen) + B w (nedhållen) + X w (nedhållen) + Y w (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) w (nedhållen) + D (nedhållen) w (nedhållen) + F (nedhållen) w (nedhållen) + H (nedhållen) w (nedhållen) + J (nedhållen) w (nedhållen) + H (vinkla, w (nedhållen) +, H (vinkla Glid på knä Sambadans Vem är jag? Matador Framåtvolt (spänstiga spelare) Peka på låret Glid på knä till sittande Fågeldans Hjulning Volt (spänstiga spelare) Hjulning och rullning Volt med skruv (spänstiga spelare) Roboten AVSlutsgester (forts.) w (nedhållen) +, H (vinkla w (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla w (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla w (nedhållen) +, w (nedhållen) +, w (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla w (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla w (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla w (nedhållen) + D, F, H, J w (nedhållen) + D, F, H, J w (nedhållen) + D, J, H, F w (nedhållen) + D, J, H, F w (nedhållen) + i Upplåsningsbara avslutsgester i karriär- eller nätproffsläget Glid på ryggen z (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) Flygande dykning z (nedhållen) + D (nedhållen) Karatesparkar z (nedhållen) + F (nedhållen) Hoppspark z (nedhållen) + H (nedhållen) Skridskotur z (nedhållen) + H (vinkla, Golfsving z (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla Riverdance z (nedhållen) +, Breakdance z (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla Masken baklänges z (nedhållen) + D, J, H, F 13 14

9 Upplåsningsbara avslutsgester i karriär- eller nätproffsläget (forts.) Kackerlacka z (nedhållen) + i Gå på knäna x (nedhållen) + X Vagga x (nedhållen) + Y Bakåtvolter x (nedhållen) + X (tryck snabbt två gånger) Spädbarn x (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) Många bugningar x (nedhållen) + D (nedhållen) Ursäkta x (nedhållen) + F (nedhållen) Fall på knä och be x (nedhållen) + H (nedhållen) Be på knä x (nedhållen) + J (nedhållen) Dans 1 x (nedhållen) + H (vinkla, Dans 2 x (nedhållen) +, H (vinkla Dans 3 x (nedhållen) + J (vinkla, F (vinkla Dans 4 x (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla Snurr och fall x (nedhållen) +, Ro på knä x (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla Ro sittande x (nedhållen) + F (vinkla, F (vinkla Okontrollerad bakåtvolt x (nedhållen) + D, F, H, J Stå på händerna x (nedhållen) + D, J, H, F Upplåsningsbara avslutsgester i EA SPOrtS Football Club Om jag får tag på dig... x (nedhållen) + i Varför alltid jag? z (nedhållen) + Y (tryck snabbt två gånger) Surfaren z (nedhållen) + J (nedhållen) Spänn musklerna Armhävningar Kyss marken Pitbull Hälsningen Vattenslangen Dansande fågeln Påfågeln Uppsträckningen Moonwalk Masken framlänges Dansa z (nedhållen) +, H (vinkla z (nedhållen) + F (vinkla, J (vinkla x (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) z (nedhållen) + B z (nedhållen) + Y x (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla z (nedhållen) + X z (nedhållen) + B (tryck snabbt två gånger) x (nedhållen) + B z (nedhållen) + J (vinkla, J (vinkla z (nedhållen) + D, F, H, J z (nedhållen) + H (vinkla, H (vinkla Match: Tips och tricks NYHET Dribblingskonster När du möter en motståndare kan du dribbla med yttersta precision och rörlighet i 360. När du dribblar utmanar din spelare hela tiden, så att du kan orientera dig bättre när du tar dig an försvarare i en mot en-situationer. Om du vill utmana manuellt när du dribblar håller du w och x intryckt, vilket gör att spelaren utmanar närmaste försvarare i riktning mot mål. Om du gör detta manuellt kan du göra riktningsbyten snabbare vid lägre hastighet och rycka förbi försvarare. NYHET MottagningSStyrning Styrningen av svåra passningar har blivit mer verklighetstrogen och det har gjort att det första tillslaget är viktigare än någonsin. Motståndarpress, bollens fart, spelarens kunnande och mycket annat spelar in i hur mottagningen blir. När du rör dig i lägre hastighet håller du det första tillslaget närmare dig. Om du vill ha ännu finare bollbehandling håller du w intryckt när spelaren tar emot en svår passning, vilket gör att du behandlar bollen i ett långsamt tempo

10 NYHET TaktISka frisparkar Nu kan du kalla fram en andra och en tredje frisparksläggare. Frisparksläggarna kan alla passa, skjuta eller hoppa över bollen. Med fintlöpningar och petningar kan du skapa farliga och oförutsägbara frisparkar. Motståndaren kan möta upp med att lägga till eller ta bort spelare från muren, krypa närmare med muren och skicka ut en löpande spelare för att blockera skottet. När du har frispark på större distans kan du också kalla fram en andra spelare genom att trycka på w. NYHET Markera i sidled Nu har du större frihet och rörlighet i sidled när du markerar en motståndare. När du markerar ställer du din försvarare framför motståndaranfallaren genom att hålla inne A. Flytta försvararen till vänster eller höger samtidigt som du markerar så att motståndaren vallas ut till mindre farliga delar av banan eller tvingas använda fel fot. NYHET Tryck bort motståndaren När du försvarar kan du nu vinna boll genom att använda kroppen. Med rätt avvägning kan du använda försvararens storlek och styrka till att trycka bort motståndaren som försöker dribbla av honom. I lägen där det finns yta mellan den dribblande spelaren och bollen kan du försöka kliva in framför motståndaren genom att trycka på B. Innan du spelar Innan du springer ut på plan skapar du en spelarprofil till Xbox 360 och en FIFA 13-profil så att du kan spara alla dina minnesvärda prestationer på Xbox 360-hårddisken eller Xbox 360-minnesenheten. Skapa också ett Origin-konto (EA), så att du har portarna öppna till den uppkopplade spelvärlden i FIFA 13. Spelarprofil Du skapar en ny spelarprofil till Xbox 360 i Xbox Guide genom att trycka på. Markera SKAPA NY PROFIL och tryck på A Skriv in profilens namn med det virtuella tangentbordet. När du skapat och sparat din spelarprofil på en lagringsenhet kan du anpassa den och göra personliga inställningar. Obs: All spelhistorik som inte har sparats med en aktiv Xbox 360-spelarprofil försvinner när du loggar ut eller byter profil. FIFA 13-profil Med en aktiv spelarprofil sparas dina prestationer i olika spellägen under karriären på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet. Om du vill skapa en profil när spelet startar väljer du en svårighetsgrad, en handkontrollsinställning och ett favoritlag. Autosparfunktionen är aktiverad från början. Origin-konto (EA) Skapa ett Origin-konto (EA) genom att skriva in en giltig e-postadress och ett giltigt lösenord när det efterfrågas på titelskärmen. Namnet och lösenordet behöver du för att få tillgång till den uppkopplade delen av EA:s olika spel samt extramaterial till spelen på Ställning Radar Spela spelet Spelskärmen Matchur Styrd spelare Kondition/ ork Spara och ladda Glöm inte att spara spelhistoriken på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet innan du lämnar ett spelläge eller en meny där ändringar gjorts. Det som inte har sparats försvinner. Du kan ladda filer manuellt genom att gå till laddningsskärmen, som finns i menyerna i de flesta spellägen. Obs: FIFA 13 innehåller en autosparfunktion. När autosparfunktionen är aktiverad sparas spelinformationen automatiskt på din Xbox 360-hårddisk eller Xbox 360-minnesenhet

11 EA SPOrtS Football Club Matchdag Med EA SPORTS Football Club matchdag får du regelbundna uppdateringar med data, statistik och skildringar från verkligheten som förgyller tillvaron som ensamspelare! Spelarnas form i spelet är densamma som i verkligheten och lagen måste klara sig utan skadade och avstängda spelare och spelare som är borta på landslagsuppdrag. Tabellposition, fakta och statistik påverkar kommentatorerna som du hör. När din klubb spelar ett toppmöte eller en ödesmatch i botten av tabellen avspeglas det med andra ord i spelet. Livematcher Uppgifter om de kommande fyra motståndarna för varje lag finns lagrade i spelet. Med det här alternativet kan du gå direkt till en kommande match och spela av dig lite av överskottsenergin inför drabbningen. Veckans matcher Varje vecka blir ett fåtal av livematcherna till Veckans matcher. Du hittar stormatcherna i den här särskilda avdelningen. AktIVera eller stäng av EA SPOrtS FC matchdag Som standard används liveuppgifterna när du spelar så länge som du är ansluten till EAservrarna. Om du vill använda din lokala skräddarsydda databas i stället bläddrar du mellan EA SPORTS FC matchdag-inslagen genom att trycka på Y på skärmbilden Lagval. NYHET EA SPOrtS Football Club EA SPORTS FC fortsätter utvecklas i FIFA 13 med tillkomsten av EA SPORTS FC matchdag (se ovan) och EA SPORTS FC-katalogen. Nu kan du samla på dig de nya Football Club Credits (FCC) under tiden som du spelar och växla in dem i katalogen i utbyte mot spelobjekt som historiska matchdräkter, målgester och fler FUT-mynt. Du fortsätter få erfarenhetspoäng för att stiga i graderna och du får behålla din gradbeteckning från FIFA 12 i FIFA 13 så att din säsong startar lika starkt som den slutade. Genom den nya Facebook-integreringen kan du dessutom skicka nyheter och meddelanden direkt till Facebook. Alla de tongivande inslagen från FIFA 12 finns kvar: Nyheter, rankningslistor, Stötta ditt lag och självklart prövningarna, som hämtas från nyligen avgjorda matcher och fortsätter att följa fotbollsvärldens puls. NYHET FIFA Ultimate TeAM Bli av de miljontals fans som skapat en egen klubb i FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team är ett enormt uppkopplat samhälle med fotbollsfans från världens alla hörn. Här bygger de upp sina egna drömlag och tävlar i turneringar och säsonger och tampas om spelare på den globala auktionsmarknaden. Komma igång När du startar FIFA Ultimate Team (FUT) för första gången får du ett startpaket med spelare. Paketet innehåller allt du behöver för att kunna börja spela i turneringar och samla mynt. Du får 22 spelare från olika ligor i världen och en tränare samt några spelarkontrakt. Bygg kemi Det är inte illa alls att ha en stjärnspäckat lag, men det smäller ännu högre att ha ett lag med utmärkt kemi. Trupper med bra lagkemi kan spela på en nivå över egenskapsvärdet, medan toppspelare med dålig kemi inte kommer till sin rätt. När du bygger upp kemin ska du titta på banden mellan spelarna på plan. Bygg kemiband Spelarna får bättre kemi när de spelar med rätt spelsystem, spelar på en position de tycker om och när de kan knyta an till andra spelare som kommer från samma land, liga eller lag. Du får spelsystemsbonusar när en spelare spelar med ett spelsystem som han tycker om. En anfallare som föredrar får till exempel bäst bonus när han spelar i ett system, men om du använder honom i något annat spelsystem med två anfallare, som 5-3-2, får han också en bonus, om än mindre. Du får en spelplatsbonus om du använder en spelare på hans rätta position på banan. Om en central mittfältare spelar på en central mittfältsposition får spelaren högsta spelplatsbonus. Men om en central mittfältare spelar som defensiv central mittfältare eller offensiv central mittfältare blir bonusen mindre. Du får en liten bonus även om du låter honom spela som vänstermittfältare eller högermittfältare. Att använda spelare som kan knyta an till varandra är rätt sätt för att få maximal lagkemi. Banden mellan spelarna uppstår genom att du förenar spelare från samma land, spelare som spelar i samma liga och spelare som spelar i samma lag. Om du till exempel använder en fransk anfallare från Ligue 1 intill en svensk anfallare från samma lag får du ett starkt band, eftersom du har två spelare från samma liga och lag bredvid varandra. Det finns många sätt att få en hög lagkemi, så pröva med olika spelarkombinationer och lek dig fram till unika trupper. TIPS: När du bygger truppen är det en fördel att börja med bronsspelare med bra kemi. På det sättet kan du tjäna fler mynt i de första mästerskapen och med tiden få bättre spelare

12 Sköt om trupperna På bildskärmen Lag lagleder du dina spelare, utfärdar spelarkontrakt, bättrar på spelarnas kondition och moral och optimerar lagkemin. Kontrakt Spelarna måste ha kontrakt för att få spela match i FIFA Ultimate Team. Varje spelare har sju kontrakt när du får dem i ett paket. När du spelar match där en spelare ingår försvinner ett av hans återstående kontrakt. En spelare tappar ett kontrakt så fort han kommer in på banan om spelaren sitter på bänken men aldrig kommer in i spel behåller han sitt kontrakt för matchen. Ett spelarkontrakt kan vara klassat som brons, silver eller guld. Det är alltid bäst att använda ett kontrakt till en spelare med samma kvalitetsbetyg. När en bronsspelares kontrakt löper ut är det med andra ord bäst att leta reda på ett bronspaket eller ett bronskontrakt på marknaden. Om du vill använda ett kontraktskort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer Använd brukskort. KonDItIOn För att du ska få ut max av dina spelare på match ska du se till att truppen är i matchform och spelklar. På bildskärmen Lag kan du kontrollera spelarnas kondition och moral med hjälp av C och genom att växla till statusvyn. Spelarnas kondition ska vara så hög som möjligt (max är 99), så att de orkar löpa under en hel match. Det finns två sätt för spelarna att återhämta sig antingen kan du låta en trött spelare vila en match eller så kan du använda ett kort för konditionsåterhämtning. Försök få upp spelarna över 75 i kondition så att de orkar med 90 minuter. Om du vill använda ett konditionskort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer ANVÄND BRUKSKORT. Du hittar konditionskorten i paketen och på auktionsmarknaden. Moral Moralen för en spelare börjar på neutral nivå och stiger eller sjunker utifrån hur han spelar på match. En spelare med hög moral får fördelar på match medan en som har låg moral gör något sämre ifrån sig. Försök hålla spelarnas moral neutral eller bättre när du går in till match. Spelarmoralen pendlar naturligt mot neutral. Om du märker att en spelare inte är på gott humör kan du låta honom stå över på match eller använda ett moralträningskort på honom. Om du vill använda ett moralkort på en spelare öppnar du åtgärdsmenyn och väljer Använd BRUKSKORT. Du hittar moralkorten i paketen och på auktionsmarknaden. TIPS: Om du vill byta spelare markerar du en av dem, trycker på A och markerar sedan en annan spelare och trycker på A igen. Om du vill se spelarna i din klubb öppnar du spelaråtgärdsmenyn genom att trycka på X. Sedan väljer du alternativet Byt med klubben. NYHET SäSOnger FIFA:s mest omtyckta spelläge är tillbaka i FIFA 13! Spela med vilken klubb du vill i uppkopplade säsonger om tio matcher, med målet att bli uppflyttad och klättra i divisionerna. Klarar du att nå ända till Division 1? Nu har dessutom nya divisionstitlar tillkommit för varje division. Det är inte bara uppflyttning som står på spel, utan det handlar också om att bli bäst i divisionen och samla titlar. Det finns inget bättre sätt bevis på vad du uträttat än ditt eget prisskåp. Ju bättre det går för dig desto fullare blir prissamlingen. En annan nyhet är möjligheten att spara dina lagledningsändringar för framtida matcher i Säsonger. Dessutom finns fler matchningsalternativ som gör att du får nya anpassningsmöjligheter så att du kan spela hur du vill mot vem du vill. Sist men inte minst är samarbetsläget tillbaka i FIFA:s Säsonger! Slå dina påsar ihop med en kompis, spela två mot två och vinn ära och ryktbarhet. Cupspel Med ett par veckors mellanrum öppnar cupfönstret. Du kvalar in till cuper utifrån din nuvarande division och kan välja vilka du ska medverka i när fönstret är öppet. Alla cuper är dynamiska sextonlagsturneringar. Klarar du att fylla på prisskåpet? NYHET Karriär Du bestämmer hur du vill inleda din karriär som spelare eller som tränare. Resultaten i de olika spellägena avgör ditt anseende i fotbollsvärlden! Välj bana Spelarkarriär Här tar du antingen hand om en skapad lovande spelare eller ikläder dig rollen som ett befintligt fotbollsproffs och anträder din bana mot att bli en världsspelare i flera olika ligor, nationella cuper, kontinentala cuper och, om du lyckas bra, mästerskap med landslag. Du kan välja två olika sorters spelare i din spelarkarriär. En riktig spelare Välj vilken spelare som helst från verkligheten i vilket lag som helst. Du börjar med spelarens egen utgångspunkt för klubb och (i tillämpliga fall) fosterland. Skapa ditt fotbollsproffs Skapa en egen professionell fotbollsspelare, som börjar som ungt löfte i vilket lag som helst. Du kan välja vilken klubb som helst, eftersom det finns många olika vägar som kan leda fram till att bli en stjärna av världsklass. Välj en klubb längre ner och arbeta dig upp genom ligorna tills du spelar för de bästa klubbarna i världen eller börja direkt hos ett topplag. Men se upp. Om din spelare inte anses hålla måttet för startelvan kan klubben välja att låna ut honom så att han ska kunna bygga upp sitt spel och skaffa sig rutin. När han har vad som krävs kan han spela sig in i startelvan

13 Skapa ett fotbollsproffs Skapa en spelare och utveckla honom under säsongernas gång med mer än femhundra utmaningar. Alla spelare som du skapar har sin egen bana och det gör att du kan spela flera olika spelarkarriärer på olika spelplatser i olika klubbar. Spelarens målsättningar När du har en spelarkarriär ska du hålla ett öga på tränarens målsättningar. Bland dessa finns, för ligan, målsättningar för antalet gjorda mål, målchanser, vunna tacklingar och passningsresultat. Din spelare får också kortsiktiga målsättningar, som lyfts ut från ligamålsättningarna som du fått från hans tränare. De målsättningarna grundas på motståndets färdighetsgrad och om laget spelar borta eller hemma. Begär försäljning eller lån Om du känner att det är dags för en förändring eller behöver mer speltid för att utveckla din spelares färdigheter kan du begära att klubben säljer dig eller lånar ut dig över säsongen. Om du vill göra detta går du till Mina åtgärder och väljer ett av alternativen. Men i slutändan är det klubben som bestämmer hur det blir, så det är inte säkert att du får vad du frågar efter. Tränarkarriär Du har hand om lagets ekonomi och håller uppsikt över budget, övergångar, förhandlingar och kontrakt. Spela som tränare och vinn ryktbarhet både inhemskt och på landslagsnivå. Stig i anseende och håll styrelsen nöjd genom att vinna tunga cuptitlar och ligan och led ett landslag till de stora internationella mästerskapstitlarna. Lagledningstips! Glöm inte att se över taktiken innan du spelar match! Alla spelare påverkar. Värva den rätta spelaren för att komplettera laget med hjälp av de olika sökinställningarna och av att lyssna på råden från din förhandlare. Granska andretränarens spelarutvärderingar noga. Det är hans analyser som ligger till grund för dig när du avgör vilka unga löften som ska släppas fram. Ta kommandot LanDSlag Både som spelare och som tränare kan du få chansen till landslagsspel. Som spelare gäller det att du spelar bra i klubblaget så att din förbundskapten får upp ögonen för dig. Som tränare grundas erbjudandena att ta över landslag på hur det går för dig på klubblagsnivån. Lagkapten/konditIOn/form/moral De beslut som du fattar i karriärläget kan få en direkt inverkan på spelarnas moral och påverka deras insatser på planen. Form och energi påverkar också lagets prestation, så titta på skärmbilden Lagrapport och trupprankning för att hålla dig underrättad om läget. Spelarna kan utvecklas vidare från bra eller dålig form och bli extremt formstarka eller formsvaga om deras viktigaste statistiska mått, som mål, målgivande passningar och hållna nollor, står i samklang med deras matchbetyg. Lagkaptenen påverkar lagets organisation på planen, så välj din ledare med eftertanke. EuropASpel första säsongen Starta Mästarcupen och Europaserien direkt första säsongen. För att du ska kunna göra detta väljer du alternativet i inledningsflödet till karriärläget och bestämmer vilka lag som ska spela i de olika mästerskapen. Spelaråtgärdsfönstret I spelarkarriären kan du använda åtgärdsfönstret till att skicka begäran om försäljning eller lån eller välja att lägga av. Med en tränarkarriär använder du åtgärdsfönstret till att se fler upplysningar om en spelare eller till att snabbt skicka förfrågningar och övergångsbud. Använd fönstret som navet där du vidtar åtgärder för dina värvningsmål och spelarna som du hör talas om. Äska pengar Om du behöver mer pengar för att kunna göra ett stort och viktigt nyförvärv kan du skicka en äskan till styrelsen. Men var försiktig du kan behöva utlova ett bättre resultat under säsongen som motprestation för att styrelsen ska godkänna din äskan. ÖnskelISta för nyförvärv Du kan skriva upp vilka spelare som du vill och jämföra deras egenskaper på skärmbilden Önskelista för nyförvärv. UngdomsakadeMIn Bygg upp din klubbs ungdomsupplägg så att ni kan växa av egen kraft och utveckla framtidens stjärnspelare. Att ha ett välmående ungdomslag är en av stöttepelarna i ett starkt lagbygge. Du kan skicka talangscouter till platser världen över för att upptäcka och knyta upp nya spelare. Tala med media En bra tränare tar hand om laget på alla plan. Innan matcherna har du möjlighet att prata med pressen. Det tillfället kan du använda till att uttala dig om enskilda individer, laget samt motståndarlaget och dess tränare och påverka deras insatser i nästa match. SlutDAtumet för spelarhandeln Stora spelarövergångar är att vänta den här dagen. Det ligger alltid spänning i luften och stjärnspelare får ofta nya klubbadresser i takt med att klockan tickar ner. Den här dagen kan du bättra på truppen med några slutliga övergångar

14 NYHET FärDIghetsprOVet I Färdighetsprovet handlar det helt om att lära sig fotbollen från nybörjarnivå till expert. Det finns åtta olika färdigheter att bemästra. Alla har nivåer för brons, silver, guld och färdighetsprovet. Klarar du att bli legendarisk i alla färdigheter? Du kan jämföra dina rekordnoteringar med dem som dina kompisar har och med världsrekordet. Standardspelaren i Färdighetsprovet är din träningsspelare (i huvudmenyn). Före varje match kan du välja honom eller någon annan spelare från lagets startelva. Om du vill pröva med något annat lag väljer du lag eller spelare i Färdighetsprovets meny och väljer en annan spelare i ett nytt lag. UPPKOPPLAT NYHET Proffsklubbar: SäSOnger Nu finns det omtyckta säsongsupplägget också i Proffsklubbar! Försök samla ihop tillräckligt många poäng varje säsong tillsammans med dina medspelare för att bli uppflyttad till högre divisioner, vinna titlar och spela om cuptitlar. Skapa ett fotbollsproffs och utveckla dig på nätet genom att spela med andra FIFA 13-spelare. Utvecklingen som ditt nätproffs har sker särskilt för Proffsklubbar: Säsonger det finns mer än trehundra utmaningar som du kan klara i klubbmatcherna och drop in-matcher. Skapa eller gå med i klubbar och var med i organiserade matcher i månatliga säsonger. Spela med en klubb med dina kompisar för skojs skull eller gör en elitsatsning och ta dig an hela världen. Både din egen och klubbens ära står på spel. Klarar du att bli en av världens bästa virtuella fotbollsspelare? Kan du och de andra i laget hålla jämna steg med toppklubbarna när månaderna går? Proffsklubbar: Säsonger är den bästa platsen för dig som vill visa vad du går för. Uppkopplade vänskapsmatcher Är du förtjust i att spela mot dina kompisar på nätet men känner att du vill ha ett bättre sätt att hålla koll på resultaten? Genom Uppkopplade vänskapsmatcher får du spela mot kompisarna i tio matcher långa säsonger. Här fälls avgörandet om vem som är den riktiga mästaren. I navet ser du alla dina kompisar och deras statusar, bjuder in dem som du vill spela mot och försöker ta hem segern och de tre poängen. Bli den som samlar ihop flest poäng under de fem matcherna och lyft pokalen och hugg sedan i för att försvara titeln nästa säsong. Obs: För att spela uppkopplat måste du godkänna EA SPORTS integritetspolicy och användarvillkor. Du får läsa och godkänna dokumenten när du spelar första gången. Du kan avböja villkoren, men det får i så fall som följd att du inte kommer åt den uppkopplade delen av FIFA 13. Obs: Du måste ha ett nätpass för att komma åt den uppkopplade delen av spelet. När du spelar första gången får du ange ditt nätpass. Du hittar detta på handbokens baksida. Om du inte har någon kod eller om den redan har använts kan du köpa ett nätpass eller pröva funktionen gratis under en begränsad period. Nätpasset är EA SPORTS biljett till hela den uppkopplade världen. Det finns ett pass i alla nya EA SPORTS-spel. NYHET Kinect Med Kinects röstigenkänningsteknik förändras sättet du spelar FIFA 13 på till Xbox 360. Du kan spela med Kinect i alla frånkopplade spellägen, och det finns särskilda kommandon i karriärläget, Be A Pro: Spelare och Be A Pro: Målvakt. Du kan inte använda Kinect i uppkopplade spellägen. Obs: Språken som har stöd för Kinect är engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Inställningar Kalibrering Du hittar Kinects instruktioner för röstinställning och kalibrering på Xbox 360 Dashboard. HuvuDMenyn/pauSMenyn På pausmenyn kan du förinställa dina Kinect-inställningar: Grundinställningar, kombinationsinställningar, anpassade inställningar och spelsystemsinställningar. Kinects mikrofon-ikon Du ser en mikrofon-ikon från Kinect på skärmen när du kan använda Kinect. Ikonen ändrar färg beroende på utgången av ditt röstkommando. Ikonen visar också ordet som systemet matchade mot din input. Ofärgad (svartgrå) Statisk. Detta visar att Kinect avvaktar input. Röd/animerad Lyssnar. Detta visar att Kinect registrerar ljud. Grön bock Igenkänning. Detta visar att Kinect har känt igen och verkställt inputen. Gult Nära igenkänning. Detta visar att Kinect har känt igen och verkställt din input, men inte med största säkerhet. Rött frågetecken Ingen igenkänning. Detta visar att Kinect inte har känt igen inputen. RöstkOMMAndon LagledningskOMMAnDOn Med dessa kommandon kan du göra byten och ändra spelsystem, taktik och mentalitet utan att behöva pausa spelet och gå runt i menyerna. På det här sättet kan du fortsätta spela samtidigt som du ger anvisningar till laget på samma sätt som en tränare vid sidlinjen. När du kallat fram en överdragsskärm i spelet med ett röstkommando kan du välja ett alternativ genom att säga ordet eller orden som visas på överdragsskärmen. Byten Grundläggande byteskommandon. Substitution (detta startar bytesflödet) Striker Midfielder Defender Sub one Sub two Sub three Sub four 25 26

15 Bytesgenvägar Nedanstående kommandon är genvägar till ett byte för just den spelplatsen. Obs: Med de här stegen kan du bara byta en spelare mot en annan spelare på samma position. Sub striker Sub midfielder Sub defender Sub goalkeeper Spelsystem Grundläggande spelsystemskommandon. Formations (detta startar spelsystemsflödet) Formation one Formation two Formation three Formation four Formation five Mentalitet Grundläggande mentalitetskommandon. Obs: Du kan gå direkt till en mentalitet genom att helt enkelt säga kommandot. Till exempel Defensive. Mentality (detta startar mentalitetsflödet) Ultra defensive Defensive Balanced Attacking Ultra attacking Taktik Grundläggande taktikkommandon. Obs: Du kan gå direkt till den önskade taktiken genom att helt enkelt säga kommandot. Till exempel Offside trap. Tactics (detta startar taktikflödet) Swap wings Team pressing CB joins attack Offside trap Snabbtaktik Du kan ställa in snabbtaktiken i menyn Lagledning. När du skapar din egen taktik och sparar den som en av dina snabbtaktiker finns den i spelet som ett alternativ för röstkommando. Säg Quick tactics i spelet för att testa! Quick tactics (detta startar snabbtaktiksflödet) Custom tactic one Custom tactic two Custom tactic three Custom tactic four KombinationskOMMAnDOn Med kombinationskommandon kan du göra flera olika ändringar med ett röstkommando. Du kan ändra spelsystem, taktik och mentalitet i ett trollslag genom att säga ett enkelt kommando. Take it to the corners Step it up We need the win Look after the ball Ease off a little AnpASSADe kommandon Du kan tilldela ett enskilt byte av taktik, mentalitet eller spelsystem ett eget kommando. Under Inställningar till Kinect öppnar du menyn Anpassade kommandon och väljer inställningen som du vill ha för taktik, mentalitet och spelsystem och vilket röstkommando du vill tillskriva alternativen. Du kan också använda de olika kommandona till fler än en inställning. Till exempel kan du ha ett kommando som utlöser två åtgärder (en taktik och en mentalitet) och ett kommando som skapar en ensam åtgärd (spelsystem). Det finns ett antal Anpassade kommandon att välja mellan: Hard five minutes Pressure on the ball Go all out now Route one now boys Shoot from anywhere Everybody back Shut up shop Let s slow it down Get tight on them Watch for the long ball När du ger det anpassade kommandot i spelet visar överdragsskärmen åtgärden eller åtgärderna som du precis anvisat. Om du inte väljer ett av alternativen visar överdragsskärmen att inget har valts. KommanDOn på plan KamerakOMMAndon Med kamerakommandon kan du byta kameravinklar via röstkommando. Du gör bytet genom att säga Change camera och därefter ett av kameranamnen. Camera (med det här kommandot följt av ett kameranamn byter du kameravinkel) Change Camera (med det här kommandot följt av ett kameranamn byter du kameravinkel) Tele Tele broadcast Broadcast Pro Coop Dynamic End to end 27 28

16 SpelkOMMAnDOn Här är några av spelkommandona som kan användas i Be A Pro: Spelare, Be A Pro Målvakt och Karriärläget: Spela som spelare. Listan med alla kommandon finns på Kinects hjälpskärmar i spelet. Föreslå inlägg Cross it! Föreslå skott Shoot! Föreslå passning Pass the ball! Föreslå djupledspassning Through, through! Föreslå rensning Clear it! Föreslå främre stolpen Front Stick! Föreslå bortre stolpen Back Stick! Föreslå spelarlöpning Go run ahead! Föreslå målvaktsutrusning Keeper charge! Obs: Du kan stänga av den här funktionen under Inställningar till Kinect. Övriga spellägen Turneringar Mästarglansen efter att ha vunnit en turnering är ledstjärnan som lockar både spelare och supportrar. I FIFA 13 finns det mer än femtio olika turneringar att välja på. Välj landet och turneringen som du vill tävla i och bestäm sedan vilket eller vilka lag som du ska styra under resans gång. Skapa turnering Skapa en helt egen turnering. Välj mellan LIGA, UTSLAGNING och GRUPP OCH UTSLAGNING och bestäm sedan antalet lag och huruvida du ska få välja lagen själv eller om de ska fyllas i automatiskt. När du är nöjd med inställningarna sparar du turneringen. Sedan är det bara att pröva dina vingar! Obs: Om du vill göra ännu mer specifika inställningar i turneringen aktiverar du Avancerade inställningar. Då kommer du till skärmbilden Avancerade inställningar när du är klar med grundstrukturen. Där kan du skräddarsy turneringens regler och ställa in parametrarna för den automatiska ifyllningen. Lagledning AnpASSA FIFA Egen taktik Välj EGEN TAKTIK på lagledningsskärmen i vilken klubb som helst om du vill ändra lagets försvarsspel och anfallsspel. Granska standardtaktiken och tryck sedan på A för att visa andra förhandsinställda taktiker (kontring, hög press, bollinnehav och långbollar) samt dina egna anpassade taktiker (se nedan). Om du vill ha en av dessa som standardtaktik väljer du den och trycker på A. För att skapa en ny taktik väljer du en befintlig att utgå ifrån och ställer därefter in den nya taktiken i detalj. Tryck sedan på B eller X för att välja var du ska spara din nya taktik och tryck på A för att bekräfta. Snabbtaktik För att använda dina taktikdrag nere på plan mitt under pågående match måste du knyta dem till l. Detta gör du genom att välja SNABBTAKTIK på skärmbilden Lagledning, välja en riktning på? och trycka på A. Välj sedan din nya taktik och tryck på A en gång till för att binda taktiken till den styrknapp som du har valt. Obs: Du kan dela med dig av din egen taktik med kompisar eller med hela FIFA-samfundet genom att gå till SPELARNAVET från MITT UPPKOPPLADE FIFA, välja DELAD TAKTIK och följa anvisningarna på skärmen. Obs: Om din standardinställning för handkontrollen använder? för spelarförflyttning måste du välja snabbtaktik med L. Spelsystem Ta fram taktiktavlan och finjustera laguppställningen och spelarnas roller genom att välja SPELSYSTEM på skärmbilden Lagledning för vilket lag som helst. Välj först ett spelsystem och tryck på X för att redigera det. Välj sedan en spelare i det valda spelsystemet och tryck på A. Till sist bestämmer du vilken aspekt av hans spelsätt som du vill ändra (utgångsposition, arbetskapacitet eller positionering) och följer anvisningarna på skärmen. Obs: Tryck på l för att ändra lagets mentalitet under pågående match. Om du trycker på s blir dina spelare mer försvarsinriktade och med o blir de mer anfallsglada. Min musik och publik Måla upp din egen ljudbild i FIFA 13 genom att importera egna ljudfiler eller anpassa EA SPORTS Trax. Om du vill ladda upp egna ljudspår går du via huvudmenyn in på ANPASSA FIFA > MIN MUSIK OCH PUBLIK > ANPASSA MUSIK OCH PUBLIK och väljer därefter det spelläge som ljudändringen ska gälla i. Välj en spelsituation och därefter den tillhörande spellistan. Snickarboden Skapa, dela med dig av och bokmärk spelare, lag och ligor för nedladdning till din konsol på och gå sedan in i Snickarbodsgalleriet. Där kan du granska och ladda ner det bokmärkta materialet. De nedladdade lagen kan du använda i turneringar, uppvisningsmatcher och orankade uppkopplade en mot en-matcher. Nedladdade spelare kan knytas till vilken klubb som helst

17 Mitt FIFA 13 ReprisarkIVet Här lagras repriser och höjdpunkter som du sparat både på nätet och i frånkopplat läge. Tryck på y om du vill byta lagringsenhet för filmerna och tryck på Y för att lägga upp dina älsklingsklipp på Ladda upp filmer Dela med dig av dina stoltaste (och nesligaste) ögonblick till resten av världen genom att ladda upp filmer på EA SPORTS Football World. Om du vill spara en spelsekvens pausar du i spelet och väljer REPRIS. För att välja en nyckelbild trycker du på m och för att fortsätta till den plats där du vill bryta trycker du därefter s/o (om du vill radera en nyckelbild trycker du på q). När du är nöjd laddar du upp din film på Football World genom att trycka på Y. Nyckelbilder Det är nyckelbilderna som gör att du kan styra vilken del av en sekvens som du ska spara. Nyckelbilderna skapar enheter inom din film som du kan behandla på ett annat sätt än det övriga bildmaterialet. Du kan till exempel använda en annan kamera, vinkel och hastighet och visa det kritiska ögonblicket inzoomat i slow motion. FIFA 13-butiken Köp nedladdningsbart innehåll i FIFA 13-butiken och lås upp specialobjekt med din förbokningskod. Förgyll tillvaron i Snickarboden med fler redigeringsalternativ, fler nedladdningsplatser och möjligheten att ta med ligor från Snickarboden i karriären. Här finns också EA SPORTS Season Ticket, som ger dig tillgång till försläppsversionerna av EA SPORTSspelen, kostnadsfritt material i butiken och rabatter i FIFA Ultimate Team. 31

Innehåll. Styrning. 20 Säsonger. 15 Match: Tips och tricks 16 Innan du spelar 16 Så spelar du 17 ea SportS Football Club Matchdag.

Innehåll. Styrning. 20 Säsonger. 15 Match: Tips och tricks 16 Innan du spelar 16 Så spelar du 17 ea SportS Football Club Matchdag. 1 tyrning 15 Match: Tips och tricks 16 Innan du spelar 16 å spelar du 17 ea port Football Club Matchdag 17 ea port Football Club 18 FIfa Ultimate Team Innehåll tyrning Obs: tyrningen i den här handboken

Läs mer

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna till Xbox 360 -konsolen, Kinect -sensorn för Xbox 360 och tillbehören innan du spelar det här spelet. www.xbox.com/support Viktig hälsovarning:

Läs mer

Innehåll. Innan du spelar 10 Huvudmeny 11 Så spelar du 12

Innehåll. Innan du spelar 10 Huvudmeny 11 Så spelar du 12 Innehåll Styrning 3 Innan du spelar 10 Huvudmeny 11 Så spelar du 12 BehÖver DU HJÄLP? 22 2 Styrning Du kan välja användarinställningar via ANPASSA > INSTÄLLNINGAR > STYRNING. Välj en av de tre styrinställningarna

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Innehåll. Anfall 4. Försvar 7. Tekning 8. Målvakt 9. Tränarstrategi 11. Slagsmål 12. Slagsmål vid mål 12

Innehåll. Anfall 4. Försvar 7. Tekning 8. Målvakt 9. Tränarstrategi 11. Slagsmål 12. Slagsmål vid mål 12 Innehåll 2 Anfall 4 Försvar 7 Tekning 8 Målvakt 9 Tränarstrategi 11 Slagsmål 12 Slagsmål vid mål 12 Innehåll 3 Målgester 13 På isen 14 Nya och förbättrade funktioner! 16 Spellägen 19 Skapa 21 EA SPORTS

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande!

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! HUR MAN SPELAR ONLINE Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! 0. SKAPA DITT EGET PERSONLIGA EMBLEM OCH DINA

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar SAMMANSTÄLLNING AV REGELFRÅGOR 125 stycken Med rätt svar Sammanställt av: Fredrik Klyver Mattias Jakobsson En försvarsspelare som varit skadad och behandlats bakom det egna målet inträder i spelet utan

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

3. And then there are those who make a new space where no space should have ever been. These are the prophets. The poets of the game.

3. And then there are those who make a new space where no space should have ever been. These are the prophets. The poets of the game. Innehållsförteckning 1. Regler...7 2. Roller och vokabulär...10 3. Teknik...12 4. Målvaktens spel...17 5. Taktik...24 6. Försvarsspel...26 7. Anfallsspel...33 8. Kontringsspel...37 9. Joker...44 10. Fasta

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012 2011-10-02 Till följande inom Svensk Fotboll Distriktsförbundens domarinstruktörer i Futsal Distrikten för kännedom Förbundsdomare i Futsal SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

REGLER FÖR TEKNIKTÄVLINGEN 2015

REGLER FÖR TEKNIKTÄVLINGEN 2015 REGLER FÖR TEKNIKTÄVLINGEN 2015 FINLANDS BOLLFÖRBUND MOT SIN EGEN TOPP MED INSTRUERAD OCH SJÄLVSTÄNDIG TRÄNING Ledarna och tränarna har en extremt viktig betydelse såväl som handlelare inom inlärning av

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Träna med hantlar 1 RG

Träna med hantlar 1 RG Träna med hantlar 1 RG Hantlar med handtag är bra för tetraplegiker. Hantelträning är förmodligen en av de äldsta formerna av träning men också en av de mest effektiva om man snabbt vill utveckla styrka.

Läs mer

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet Andreas Engelmark GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Kurs TR5 HT-2009 Handledare: Mårten Fredriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Teknik, Spel & Taktikguide

Teknik, Spel & Taktikguide Teknik, Spel & Taktikguide Grunduppställningar i innebandy Talar om hur laget formeras i utgångsläget i specifika delar av spelet. Anges oftast i sifferkombinationer! Man nöjer sig i första hand med att

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Golfshot Plus. ios Användarhandbok Version 4.0

Golfshot Plus. ios Användarhandbok Version 4.0 Golfshot Plus ios Användarhandbok Version 4.0 Innehåll Hemskärm 3 Välj ett Facility 13 Maximera 25 Styrkort 6 Runda Setup 14 batterilivslängd Statistik 7 Hål Lista 15 Supportresurser 26 GolfNow Starttider

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:40 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Skapa yta F15,

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Innehåll. PASSningar. Styrning. 10 Xbox LIve 12 Mitt nhl 13. 7 nya och förbättrade funktioner!

Innehåll. PASSningar. Styrning. 10 Xbox LIve 12 Mitt nhl 13. 7 nya och förbättrade funktioner! NHL 13 2 Styrning 6 På isen 7 nya och förbättrade funktioner! 8 Spela nu Anfall Åka skridskor/sikta Sätta fart Glida Explosivt skär Finta Lös puck-fint Överblickskontroll/Åk baklänges Skydda pucken Offensivt

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar. Anfallsspel - Värdera. Spelare: 105 minuter Målvakter 105 minuter

Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar. Anfallsspel - Värdera. Spelare: 105 minuter Målvakter 105 minuter Sida 1 av 8 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar F15, P15 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45 Plats Total tid Gjord av Anfallsspel

Läs mer

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen.

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen. RÖD Matchen Innan matchen - Slantsinglingen Innan matchen kan börja väljer lagen sida. Den som för dagen är kapten för sitt lag har en kaptensbindel. Kaptenen hälsar på domaren och motståndarens lagkapten.

Läs mer

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com INLEDNING Tack för att Ni valt Bex darttavla! Ni kommer att få många minnesvärda turneringar med vänner och familj. I denna broschyr ger vi er tips och förklarar regler på spel som är roliga, enkla och

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Effekt: Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna.

Effekt: Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna. SKYLT-SNURREN Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna. Utförande: 1. Håll skylten mellan höger tumme och fingrarna

Läs mer

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Bakgrund till projektet Jag har under min tid på hattrick varit intresserad av hur man bäst startar ett lag. Jag har här satt ihop mina tankar om det

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Innan du börjar spela ska du läsa Xbox One -system- och tillbehörsmanualer där du hittar viktig säkerhetsinformation. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer