Sveriges bästa serviceteam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges bästa serviceteam"

Transkript

1 S c a n i a - B i l a r i S t o c k h o l m A B Å r g å n g 9 N r Efterlängtad invigning: Varuhus för begagnade delar Kvartetten som ska svara för demontering och försäljning av begagnade delar. Fr v Jörgen Larsson, Janne Björkstrand, platsansvarig, Kari Jässkä och Dag Hurtig. - Det är viktigt för Scania att ha en sådan här verksamhet. Ett utmärkt sätt att ta hand om hela värdekedjan och effektivt för kunder, försäkringsbolag och oss själva. En verksamhet som har en bra framtid och där vårt stora nätverk kommer att spela en stor roll. Scanias VD Leif Östling var uppenbart nöjd när han klippte det blågula bandet som ett tecken på att Scanias första varuhus för begagnade lastbilsdelar i Hovsjö, Södertälje var invigt. En anläggning som ägs och drivs av Scania-Bilar i Stockholm AB. Läs mer på sid 3. Barometern- Nöjda kunder sid 4-5 Sveriges bästa serviceteam sid 5 Young European Truck driver sid 7

2 Reflektioner genom vindrutan...och i backspegeln I backspegeln (eller backkameran!!) kan jag konstatera att förra året blev ytterligare ett i en lång rad av framgångsrika år för Scania-Bilar i Stockholm. Vi lyckades tack vare förtroendet från dig som köpte ny lastbil att bli marknadsledare i vår region med 55% marknadsandel. Vi lyckades tack vare dig som begagnat kund att nå en absolut rekordnivå. Vi lyckades tack vare dig som lojal servicemarknadskund att fortsätta att växa kraftigt, helt i linje med våra ambitioner att vara ett tillväxtföretag. Lojaliteten till verkstäderna har ökat, i den årliga kundenkäten har vi en lojalitet till verkstäderna på över 90%, d.v.s. kunderna som besökte verkstäderna under året kommer tillbaka i mer än 9 fall av 10. Andra verksamheter som vuxit kraftigt är dels vår hyrbilsverksamhet Scania Hyr, som jag vet uppskattas till fullo av dig men också vårt varuhus för begagnade reservdelar som vuxit kraftigt redan innan tillskottet av vår nya moderna anläggning för densamma. Vi hoppas naturligtvis innerligt att vi också kunde bidra med hjälp av vårt fina samarbete till att även du hade ett framgångsrikt år. Vad ser vi genom vindrutan då? Just nu kanske vi alla känner att en viss försiktighet har insmugit sig i det mesta tack vare det (i skrivande stund) eventuella kriget i Irak, men jag är övertygad om att när krutröken skingrats kommer konjunkturen att gå uppåt. Vi i Stockholm kommer att fortsätta att dra fördel av att vår region har förutsättningar att vara ett av Europas bästa tillväxtområden rent allmänt. En nyligen genomförd tysk studie placerar Stockholm som nummer 1 i en jämförelse i tillväxtpotential i 214 regioner i EU, Norge och Schweiz. För dig i transportbranschen och för oss i lastbilsbranschen Ledaren - Hornet nr I början av ett nytt verksamhetsår stannar vi ju alla lite till mans till och reflekterar över det som man ser av fjolåret i backspegeln, men också vad som vi ser framför oss genom vindrutan. Drygt ett par tusen utryckningar per år till nödställda åkare gör Scania-Bilar i Stockholms rullande jourverkstäder. Dag som natt finns de välutrustade servicebilarna klara för att dra iväg på nya uppdrag. För fordonsägarna är det här en viktig del i den service som erbjuds. Scania Assistance svarar för jourservice och ser till att alla Scaniaägare snabbt får erforderlig hjälp. låter ju detta som ljuv musik. Tillväxt innebär mer privat och offentlig konsumtion och behov av mer lastbilar för distributionstrafik. Tillväxt innebär att fler människor flyttar till regionen vilket innebär att alla planerade investeringar i infrastruktur såsom vägar och bostäder blir av, d.v.s behov av mer lastbilar för anläggningstrafik. Vi får naturligtvis också en positiv påverkan på andra för dig och oss viktiga transportsegment, renhållningstrafik och fjärrtrafik. Vi inom Scania-Bilar i Stockholm håller på att rusta oss inför dessa tider, vi investerar i anläggningar, personal, produkter och tjänster för att tillsammans med dig vara med på det här tåget redan från början. Men återigen, tack för fint samarbete under I ur och skur dygnet runt till kundernas tjänst Kjell - En Scaniaägare kan idag med ett enda telefonsamtal få hjälp med ett driftstopp var vederbörande än finns i Europa, säger Scania-Bilars servicechef Hasse Björck. För vårt område har vi för närvarande tre servicebilar, varav två specialbyggda rullande verkstäder. De senare placerade i Södertälje och Ulvsunda samt en mindre enmansbetjänad bil i Enköping som nås dygnet runt. Dessutom en servicebil i Nyligen var alla involverade i de rullande jourverkstäderna samlade i Ulvsunda för att diskutera verksamheten och vad som kan göras för att den ska bli ännu effektivare. Kungens Kurva, vardagar under ordinarie rie verkstäder när fel kan lagas på plats. arbetstid. Våra senaste specialutrustade servicebilar har i princip allt som behövs för att ytterligare resurser, framför allt på dagtid - Vår förhoppning är att kunna sätta in kunna klara även komplicerade jobb. vid ytterligare verkstäder, säger Hasse Man har möjlighet att direkt på plats göra Björck som fått många positiva uttalanden om den snabba och fina service som insatser som innebär kortare ståtid för åkaren och en avlastning av våra ordina- grabbarna på servicebilarna svarar för. 2

3 Lite stolt var också Scania-Bilar i Stockholms VD Kjell Jansson när han inför drygt 100-talet gäster gav en bakgrund till byggandet av en, som han uttryckte sig, av världens mest moderna anläggningar för demontering av lastbilar. Bra för alla parter - Det fanns både tvekan och tvivel inför beslutet att uppföra den här ca 1000 kvadratmeter stora anläggningen. Men efterhand som bygget växt fram, när projektet drogs igång 1999, har tvivlet vänts till något mycket positivt. Att kunna erbjuda ett varuhus som rymmer demontering, lager och försäljning som innebär en winwin-winsituation. - Bra för våra kunder med främst lite äldre fordon som kan få värdeanpassade begagnade Scaniadelar. Det erbjuder fördelar i Scanias VD Leif Östling hade nöjet att klippa bandet och förklara anläggningen invigd. Kjell Jansson, Scania-Bilar i Stockholms VD, var mycket glad för att projektet nu var klart och att kunna erbjuda kunderna ett nytt varuhus för begagnade lastbildsdelar. i rad är marknadsledare i Stor-Stockholmsområdet med omnejd. Positivt tycker Sven Åkerman, Vagnhärad, t h om Scania-Bilars senaste innovation - varuhus för begagnade delar. Här i samspråk med Dag Hurtig, en av dem som svarar för verksamheten. nybilsaffärer och bra ur miljösynpunkt och som lever upp till Scanias kretsloppstänkande. Delar som annars skulle skrotas tas till vara och gör nytta genom att återanvändas. Internet och E-handel - Vi kan erbjuda reparationer som värnar om äldrebilkundens speciella behov och tillmötesgå försäkringsbolagens krav vid skadereparationer. Jag tror att tillkomsten av anläggningen innebär mer lojala kunder, en breddad kundbas då vi kan erbjuda våra tjänster utanför distriktet, ja i stort sett över hela världen, konstaterade Kjell Jansson. Han kunde också berätta att det man erbjuder kommer att finnas på Intranet - tillgängligt för Scanias återförsäljare i Sverige - och att det så småningom kommer att utvecklas till en E- handel för vem som helst världen över. - Den här anläggningen är en symbol över den optimism som finns inom ett företag som växer kraftigt och som för femte året Lönar sig med begagnad detalj Sven Åkerman, åkare från Vagnhärad var en av invigningsgästerna. Han är mycket positiv till att Scania nu får en egen anläggning Här för är begagnade det full fart delar. på slamtömningen - Det här med ligger Ragn-Sells rätt i tiden. nya värsting. Nu kan man snabbt få tag på delar och till rätt pris. Som regel lönar det sig att byta till en bra begagnad reservdel på en 8-10 år gammal bil. Oftast är det slöseri med en ny detalj. Nu blir det lättare att komma åt framför allt Scaniadelar. Jag har alltid fått bra service hos Scania-Bilar och med den här anläggningen torde den bli ännu bättre, säger Sven Åkerman. Text: Sven-Erik Ohlsson Foto: Carl-Erik Andersson 3

4 Barometern 2002: S c a n i a k v a l i t e t h e l a v ä g e n Nöjda kunder - ett resultat av målmedveten satsning En nöjd kund är grunden till framgång. Genom åren har Scania-Bilar i Stockholm satsat intensivt på att utveckla företaget inom alla områden för att leva upp till de krav som kunderna ställer. Resultatet av en genomförd kundenkät - Barometern visar att Scania-Bilar i Stockholm förbättrat sig på i stort sett alla punkter i det digra enkätprotokollet och att man ligger över landet i snitt. - Att vi har gjort ett bra jobb visas inte minst av att vi för femte året i rad är marknadsledare inom vårt område, säger Kjell Jansson, VD i företaget. Vi försöker hela tiden att vara lyhörda för kundernas synpunkter och önskemål. Här har vi ett fint instrument i den årliga Barometern. En marknadsundersökning som sedan drygt 10 år tillbaka genomförs på olika marknader där Scania finns representerade. Det här är intressant då vi kan jämföra resultatet såväl länder som återförsäljare emellan då frågorna i stort sett är identiska. Över landet i genomsnitt För år 2002 telefonintervjuades 230 kunder om hur de ser på Scania-Bilar i Stockholm. Resultatet är nu klart och visar att förtroende för företaget är fortsatt stort. En jämförelse med år 2001 visar att det på de flesta håll skett en förbättring och att företaget ligger över Scaniasnittet för landet totalt. - Det är glädjande att se. Ett bevis för kundlojaliteten och hur man ser på vårt sätt att ta hand om kunderna är att i stort sett alla av de intervjuade som besökt verkstäderna under året säger sig ska komma tillbaka. Sedan finns det inte oväntat en del punkter där man är allt från mycket missnöjd till ganska nöjd. Punkter som vi självfallet tar till oss och ser vad vi kan göra för att bli ännu bättre, fortsätter Kjell Jansson som är mycket glad över de fina kurvorna som servicemarknaden visar upp. Vi ska bli ännu bättre Han får medhåll av servicemarknadschefen Hasse Björck som lovar att man kommer att fortsätta att jobba för att ytterligare förbättra servicen, både vad gäller verkstads- som reservdelssidan. - Det är glädjande att se hur vi gjort en kraftig förbättring inom alla områden och ligger klart över fjolårets barometerresultat för garanti, verkstad och reservdelar. Här ligger vi klart över riksgenomsnittet också. - När det gäller öppettider och erbjudande 4

5 om snabbservice kommer vi att fortsätta jobba för ännu större tillgänglighet. Expresservicen har slagit väl ut och kommer att utvidgas bland annat i Haninge. Det är viktigt för åkarna att få hjälp direkt med snabba jobb och det kommer säkert att dra med sig bättre betyg till kommande barometrar, säger Hasse. Tyvärr är det så att mycket av snabbservice och öppettider styrs av tillgången av duktiga mekaniker. Förbättrad totalekonomi En titt i tabellerna visar att när det gäller Scanialastbilen i stort kan man spåra en viss förbättring vad gäller totalekonomin. När det gäller andrahansvärdet däremot en svacka även om man ligger över riksgenomsnittet. När det gäller försäljning och leverans är Kjell Jansson och Hasse Björck tar del av det positiva resultatet. resultatet lite annorlunda. Här ligger Scania-Bilar under landet i snitt. - Det här kan mycket väl bero på att det är en tuffare attityd i stockholmsområdet, säger Kjell Jansson. Stockholmskunderna är mer krävande. Det ställer också större krav på våra säljare som måste få mera tid över för kunderna efter genomförd försäljning. Vi kommer att ta till oss de synpunkter som kommit fram och förhoppningsvis hitta former för att göra vårat kunder mera nöjda. Både Kjell och Hasse tycker att Barometern är ett utmärkt sätt att få veta hur det står till i företaget och kundernas syn på verksamheten. - Genom att ta till oss alla de synpunkter som vi får in finns de bästa förutsättningarna för att fortsätta utvecklas och möta de allt tuffare krav som med rätta ställs från våra kunder sida. När vi fått resultatet av Barometern 2003 är det vår förhoppning att vi ska ha blivit ännu bättre på alla punkter - inte minst på dem där vi noterat att det finns mindre nöjda kunder. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Här ses Carl-Eric Bäck informera gäster från ryska ambassaden i Stockholm om de Sveriges bästa servicemarknadsteam nya helturistbussarna från Scania Irizar. Att kunna ståta med Sveriges vassaste servicemarknadsteam är inte alla förunnat. Men för Scania-Bilar i Stockholms Haningeverkstad är det en realitet. Här finns nämligen lag Grease, segrarna i Scania Sveriges Top Team - kunskapstävlingen för Scanias serviceteam. 191 lag deltog i grundetapperna. Med minsta möjliga marginal - 1 poäng - slog man ett Sundsvallslag. Till maxpoängen 180 skiljde bara en pinne. Tillsammans med ytterligare 11 av de deltagande lagen säkrades biljetten till Hellberg, platsansvarig i Enköping fortsatt förkovran på en konferensen i Istanbul, Turkiet. är glad över den ombyggnad som Hög motivation ska genomföras i - Det här är resultatet av att vi fått alla Enköping. möjligheter att förbereda oss, säger lagledaren Robban Eriksson, till vardags kundmottagare och administratör i Haninge. Motivationen har varit hög och vi tränade i stort sett varje dag på de teoretiska bitarna. Att det här var en seger för ett väl sammansvetsat och motiverat team, där var och en är specialist inom sitt område, är helt klart. Nu ser vi fram mot den säkert mycket tuffa finaltävlingen i Södertälje. De tre bästa lagen kommer praktiskt och teoretiskt att finaltävla på Scania i Södertälje och göra upp om vilket lag som ska representera Sverige i International Top Team Championship i Riga, Lettland där 18 länder kommer att göra upp om segern. Suveränt koncept Robban som varit med flera gånger i Top Här tränas det för fullt av det vinnande Top Teamgänget från Haninge inför finalen om att få representera Sverige i Riga. Fr v: Robban Eriksson, Jörgen Sällberg, Mikael Åkerfelt, Kalle Jernberg, Gert Fors och Pelle Polsäter. Teamtävlingen och med sina tidigare lag hamnat kring 50:e plats ser Top Team som ett suveränt koncept i utbildningssyfte. - Bredden på utbildningen ger fördjupade kunskaper som stärker teamet som helhet och ger bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter. När vi själva är insatta i alla funktioner och har större överblick och ansvar kan vi ännu bättre och snabbare ge våra kunder den service dom har rätt att kräva. Hur ser du på chansen i uttagningstävlingen? - Jag tror vi har goda chanser. I teamet har alla sina specialiteter, duktig reservdelsman, felsökare, snabb mekaniker och inte minst - vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som kommer att göra allt för att även ta hem den här segern. Text: Sven-Erik Ohlsson Foto: Bengt-Åke Ohlsson 5

6 Full fart i Capitolen 28 nya bussar att serva Nu jobbar servicemekanikerna på bussidan så svetten lackar. Undra på det. Nu har man fått ytterligare 28 nya bussar för Busslink att serva. Det är nya Omnilink som under en tid har fått sin leveransservice. Bussar som fyra veckor senare ska in för den så kallade inkörningstillsynen. - Ja, nu är här full fart, säger Harri Tähtinen, ansvarig för bussverkstaden Capitolen. Det tar sin tid att gå igenom varje buss. Ungefär 6 timmar vid leveranstillsyn och 4-5 timmar i övrigt. För busssar med etanolmotorer görs en separat tillsyn. Här i verkstaden har vi just nu en plats enbart för Busslinks fordon. Samtidigt som det kan bli mycket på en gång emellanåt är det roligt att vi får flera bussar att ta hand om och som genererar jobb till verkstaden. Även Linjebuss kommer under året att få nyleveranser av bussar. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Här är det Mats Pettersson som tagit sig an en av Busslinks bussar för en Etanolmotortillsyn. Hur är det med komfortkylan? När rimfrosten biter i skägget och snön ligger vit på taken kan det vara svårt att tänka på komfortkylan i sina fordon. Men bäst det är slår sommaren till och då kan det vara så dags att fundera hur man har det med sin egen kyla. Varför inte redan nu se över komfortkylan. Vi på Scania-Bilar i Kungens Kurva har två certifierade mekaniker som kan allt som rör arbete med kylanläggningar. Statens Naturvårdsverk har strikta regler för hur detta arbete ska bedrivas. Besiktning varje år Pelle Medin och Teddi Grönlund, är certifierade för reparationer och besiktningar av aggregat/köldmedia på mer än 3 kilo. - Alla fordon med komfort- och transportkyla på mer än 3 kilo, ska besiktigas en gång per år, berättar Pelle. Välkommen och kolla din komfort- och transportkyla, säger de två certifierade mekanikerna Teddi Grönlund och Pelle Medin. Man får då ett intyg som ska visas upp vid kontrollbesiktning. När sommaren nalkas brukar det bli en rusning till vår ackrediterade verkstad. Därför är det bra att man redan nu börjar tänka på att se över sina aggregat och anläggningar. 6

7 Över unga yrkesförare tävlar i Young European Truck Driver Nu är den på rull, Young European Truck Driver. Scania organiserar den största tävlingen någonsin i Europa för förare av tunga lastbilar. EU-kommissionen är partner och som sponsorer deltar Michelin, Shell och IRU, International Road Transport Union. Tävlingen är inriktad på yrkesförare under 30 år och fokuserar på trafiksäkerhet, bränsleekonomi liksom olika typer av precisionskörning. Scania-Bilar i Stockholm svarar för en av regionfinalerna den 12 april. Den svenska finalen avgörs i Södertälje den 28 juni. Den svenske mästaren får representera de unga svenska yrkesförarna i finalen för Young European Truck Driver 2003 som avgörs i Södertälje september. Än finns det tid Kvalomgången, som är ett teoriprov, inleddes den 24 februari. Sista dag för att fylla i teoritestet hos någon av Scanias återförsäljare är den 14 mars. Därefter inviteras de bästa till någon av de regionala finaler som körs på fem olika platser i landet. Här tillkommer såväl manöverprov som bränsleeffektiv körning. De två bästa förarna från varje regiontävling går sedan till den svenska finalen. Totalsegraren tilldelas inte bara titeln Young European Truck Driver, utan även en resa till Brasilien med lastbilskörning genom djungeln, karnevalen i Rio, besök vid Scanias fabrik i Sao Paulo och mycket därtill! Har du genomfört XTB? Hallå Bernt Brygård, teknisk chef på Scania-Bilar i Stockholm. Hur har det gått med satsningen på XTB - Extra testade bromsar? - Vi hade nog förväntat oss en betydligt mera respons på vårt fina erbjudande om att genomföra test hos någon av våra ackrediterade verkstäder. Men ännu så länge Scania organiserar den största tävlingen någonsin i Europa för förare av tunga lastbilar. Mellan och unga förare beräknas delta. Text: Bo Jarnsjö har bara ett mindre antal fordonsägare tagit chansen till det här frivilliga bromstestet som ersätter det gamla SÅ bromstest. - Med tanke på hur mycket det finns att vinna på bättre bromsekonomi och ökad trafiksäkerhet finns det all anledning att genomföra den här extra bromskontrollen, säger Bernt Brygård. Det här är positivt också om man utsätts för en flygande inspektion. Så välkommen alla ägare av tunga fordon att beställa tid för att genomföra testet! 7

8 Några av våra senaste leveranser Gestrins Åkeri AB i Enköping har köpt en R124 GB8x2 470 hk och en Scania T124 GB6x2 h70 hk. En P94 DB4x2 LB 230 hk och Frysskåp från Sala har levererats till Axelsson transport AB. Jörgen Westlund Åkeri AB har köpt en R124 LB6x2NB 420 hk. Frysskåp från Norfrig. K. Sandelius Åkeri satsade på en Scania lastväxlare P114 GB6x2*4NA 340 hk med kran från HIAB. Det blev en T114 GB6x2NZ 340 hk för entreprenör Ove Jansson. Försedd med en Boryvl roterare från RJ Mekan. T H Hellbergs Åkeri AB köpte en Scania T124 GB6x2NZ 470 hk med en AMV dumper. Stockholms Slamsugning AB har köpte en Scania P114 GB6*4NB 380 hk försedd med en Korp & Son kombitank. 8 Björn Wallins Transport har köpt denna R124 med Hinz byggnation.

9 Några av våra senaste leveranser Här en Scania P94 med Hiab/Efab byggnation till Vallentuna Autokonsult. IL Recycling valde enp114 med automatväxellåda och Zetterbergs byggnation. Mark & Väg Ingarö har köpt en Conceptlastväxlare med styrning på bakaxeln. Till Persons Entreprenad har denna P124 Conceptväxlare levererats. Byggnation från Joab. En riktig tungdragare är Bod & Maskintransporter i Järfällas T164. D-Mark i Spånga har satsat på 2 nya Conceptdumprar för körning åt Häggviks Åkeri. Solna-Sundbybergs brandförsvar har köpt 2 basbilar med Autokarossbyggnation. Lars Hagberg utför transporter åt Såab med sin nya R124 Conceptlastväxlare. 9

10 Några av våra senaste leveranser MTAB s nya R94 utgår från Göteborg med sina transporter. Västberga Åkeri satsade på en kranbil P94 med byggnation från Hiab/Lagab. Ännu en Scania till Sita. Denna gång en grovsopbil. Nacka Express AB har fått en leverans av ännu en Scania. En R124 6x2*4 470 hk. En dragbil, Scania R hk, har leverats till Kyl & Frysexpressen AB. För transporter av betong har Gilbert Palmqvist köpt en Scania R114 GB 6x2. Till OTAB, Oljetransporter AB, har levererats en Scania R124 GB 6x2*4 470 hk. 10 Statoil har valt en Scania R124 GB 6x2*4 för bränsletransporter.

11 Scania-Bilar marknadsledare för 5:e året i rad Vi tackar alla våra kunder för visat förtroende! Scania-Bilar i Stockholm AB 11

12 Leveransansvarig - en utsatt position För Tomas Sundström, Scania-Bilars nye leveransplanerare av nya bilar efter Krister Friberg, är ingen dag den andra lik. Men för Tomas, som har jobbat som driftsledare på Scania motorverkstad i Södertälje, är det här med både snabba och långa puckar inget nytt. Expressplats även i Haninge - Jag jobbade på D16-line med den nya V8-motorn och här fick man verkligen lära sig hålla ordning på verksamheten. Något som jag nu har stor nytta av när det gäller planeringsarbete och att ta tag i saker och ting när det drar ihop sig till leveranser, säger Tomas som vet hur viktigt det är med ett bra teamwork - gammal fotbollslirare som han är i Gåsinge-Dillnäs. Stimulerande och självständigt - Att det handlar om ett stimulerande och ganska självständigt arbete gör det hela mera intressant och att få ta ansvar för att planeringen av leveranserna fungerar. Mycket av arbetet måste skötas via datorn och personliga kontakter som alltid är bra att ha med sig när det gäller. Från början var det väl lite hektiskt men nu när jag kommit in i jobbet och även lärt mig mera om datorns betydelse i verksamheten går det riktigt bra. Goda kontakter viktigt - Jag har byggt upp goda kontakter med såväl kunder som med påbyggarna. Min roll i leveranskedjan kommer i samband med att det nya chassiet rullar ut från fabriken till påbyggaren. Några direkta kontakter med chassiverkstaden har jag inte utan det är närmast generalagenten Scania Sverige som jag har kontakten med. Har du jobbat med lastbilar i övrigt också? - När det gäller motorer kan jag nog en del och har naturligtvis lite kännedom om Scania som sådan även i övrigt. Under en kortare period, innan jag kom hit till Scania-Bilar i Stockholm, jobbade jag som säljare av ett annat lastbilsmärke - DAF, slutar Tomas som dagligen pendlar från Gnesta där han bor tillsammans med sambon Carina. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Arbetet med att ge våra kunder bästa möjliga service fortsätter i oförminskad takt. Nu är det verkstaden i Haninge som erbjuder en expressplats för enklare och snabba jobb. Gert Fors, en av våra duktiga mekaniker, kommer att ha ansvaret för expressplatsen. Här Gert i färd med att fixa ett snabbjobb på ett kundfordon. Foto: Robban Eriksson På nya poster Per-Åke Lindström har återanställts som kvalitetssamordnare vid Scania-Bilar i Stockholm AB. Per-Åke har tidigare varit anställd hos oss bland annat som kundverkmästare i Ulvsunda och Häggvik. Ansvarig utgivare: Kjell Jansson Produktion: SEO-Produktion Sven-Erik Ohlsson Scania-Bilar i Stockholm AB Box 900, Stockholm Tel Fax Layout: Media & Musikproduktion Bengt-Åke Ohlsson Tryck: Dahlströms Tryckeri

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Ny bromstestkampanj drar igång DAF-kund på Scaniaverkstaden. Ahréns startar nytt bolag tar över delar av Green Cargo

Ny bromstestkampanj drar igång DAF-kund på Scaniaverkstaden. Ahréns startar nytt bolag tar över delar av Green Cargo Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 11 Nr 2 2005 Scania-Bilars servicenät täcker in hela Stockholm Ahréns startar nytt bolag tar över delar av Green Cargo Storstockholms Bärgningstjänst bärgar allt som

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning.

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning. DIN PÅBYGGARE VD HAR ORDET Idag: GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB grundades 1976 av Gilbert Hjertberg. Vi är ett helägt familjeföretag och leds idag av mig Gilberts svärson Peter Sundell (VD), son Lars Hjertberg

Läs mer

Sveriges främsta proffs på yrkesfordon - Från chassi till arbetsverktyg Information från den svenska påbyggarbranschen

Sveriges främsta proffs på yrkesfordon - Från chassi till arbetsverktyg Information från den svenska påbyggarbranschen Sveriges främsta proffs på yrkesfordon - Från chassi till arbetsverktyg Information från den svenska påbyggarbranschen Erfarenhet & kunskap... Vem bygger fordonen? Om du slumpmässigt frågar någon om vem

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

volvoåkar n NYA Volvo FMX

volvoåkar n NYA Volvo FMX volvoåkar n finnvedens lastvagnar 2/2010 på sid 2-4 i detta nummer kan du läsa om Begagnatcenter i värnamo sveriges största handelsplats för begagnade lastbilar. på sidan 5 berättar vi om lastbilstvätten

Läs mer

Förbered dig för framgång gör små planer.

Förbered dig för framgång gör små planer. Kapitel 7 Förbered dig för framgång gör små planer. Det du tänker idag, kommer att påverka ditt liv om fem år om du vill. Om du bara låter dagarna gå och accepterar det som händer, så låter du bli att

Läs mer

Första lastbilen ur R-serien levererad. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen!

Första lastbilen ur R-serien levererad. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 3 2004 Första lastbilen ur R-serien levererad sidan 5 Späckat med nyheter på Elmia Erbjuder service när det passar kunderna Scania-Bilar i Stockholm startar nytt

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Godshanteringen sker felfritt med hjälp av Scania. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Extra rymlig hytt när nya P-serien presenteras

Godshanteringen sker felfritt med hjälp av Scania. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Extra rymlig hytt när nya P-serien presenteras Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 4 2004 Godshanteringen sker felfritt med hjälp av Scania Krockade lastbilar blir som nya i Södertälje Extra rymlig hytt när nya P-serien presenteras sidorna 3 5

Läs mer

Scania-Bilar i Stockholms Haningeverskstad Scaniavärldsmästare i service. Styrhytten garanterar ett bra jobb Grönt kort för Södertälje Kundtjänst

Scania-Bilar i Stockholms Haningeverskstad Scaniavärldsmästare i service. Styrhytten garanterar ett bra jobb Grönt kort för Södertälje Kundtjänst Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 11 Nr 4 2005 Scania-Bilar i Stockholms Haningeverskstad Scaniavärldsmästare i service Om Scaniaservice i Hovsjö Om provkörningar av anläggningsbilar Om ny teknik i miljömotor

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss?

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? De fl esta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here 1 Vem och vad? Scania-Bilar Sverige - Marknadsbolaget Peter Eberoth Employer Branding Kompetensutveckling TMS systemadministratör Vårt Utbildningshanteringssystem Vårt Kompetenshanteringssytem Mekanikerförsörjning

Läs mer

Ny artikelserie Scaniaservice synas i sömmarna. Lyckad provkörning av R-serien Premiär för digital färdskrivare. Ny stryktålig motor tål tuffa tag

Ny artikelserie Scaniaservice synas i sömmarna. Lyckad provkörning av R-serien Premiär för digital färdskrivare. Ny stryktålig motor tål tuffa tag Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 11 Nr 3 2005 Ny artikelserie Scaniaservice synas i sömmarna Ökat byggande gynnar lastbilsbranschen HA-BE Frakt bytte till Scania efter 20 år Ny stryktålig motor tål tuffa

Läs mer

Det här är Porsche i Sverige

Det här är Porsche i Sverige Det här är Porsche i Sverige Om konsten att bygga bilar som inte finns Företaget Porsche AG kom till därför att Ferry Porsche inte kunde hitta sina drömmars bil; en lätt, snabb och bränsleeffektiv sportbil.

Läs mer

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Verkstadskvalitet sedan 1995 Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu www.kbv.nu Thomas Engström Bergsingenjör KTH Industriell produktion Supply-chain

Läs mer

TL Teknik satsar på Scanias nya teknik

TL Teknik satsar på Scanias nya teknik Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 1 2004 TL Teknik satsar på Scanias nya teknik sidorna 6-7 Succé för Scanias koncept konceptbilar Scania lanserar Stockholm Edition Var sak på sin plats effektiviserar

Läs mer

Wibergs Åkeri märkestrogna i 45 år sid 6 PRESSTOPP! Bränslesnålt när Bergholtz drar tungt lass Det digitala åkeriet är snart här

Wibergs Åkeri märkestrogna i 45 år sid 6 PRESSTOPP! Bränslesnålt när Bergholtz drar tungt lass Det digitala åkeriet är snart här Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 12 Nr 1 2006 PRESSTOPP! www.scania-eshop.se Scania-Bilar först med Scanias klädkollektion! på nätet sid 20 Wibergs Åkeri märkestrogna i 45 år sid 6 Om Scaniaservice i

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Körklar buss hela vägen!

Körklar buss hela vägen! Körklar buss hela vägen! Välkommen till en modern bussterminal* Ensam är stark men tillsammans blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik,

Läs mer

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 service bil &traktor EN TIDNING OM TILLGÄNGLIGHET, FLEXIBILITET OCH SERVICE Service på plats Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 NYA VERKSTAD HÖJER RESULTATET AXPLOCK UR SORTIMENTET

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Kent premiärkund i Kallhäll Grönt Kort underlättar service

Kent premiärkund i Kallhäll Grönt Kort underlättar service Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 11 Nr 1 2005 Ny anläggning på servicekartan sidorna 3 6 Marknadsledare för sjunde året i rad Mekanikerutbildning tryggar framtiden Korsbron Åkeri har kört Scania i 50

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

teamarver Varmt på jobbet? Kolla din AC i god tid Sid 6 Välj din premie Läs mer på sid 5

teamarver Varmt på jobbet? Kolla din AC i god tid Sid 6 Välj din premie Läs mer på sid 5 teamarver Sommar 2010 Varmt på jobbet? Kolla din AC i god tid Sid 6 Välj din premie Läs mer på sid 5 Sommar 2010 Sommartider Under vecka 25 34 är det förändrade öppettider hos följande Scaniaverkstäder:

Läs mer

HORNET. Första spadtaget är taget i Jordbro sid 3 5. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm

HORNET. Första spadtaget är taget i Jordbro sid 3 5. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm HORNET S C A N I A K V A L I T E T H E L A V Ä G E N Många gäster inbjudna när nya bussprogrammet visades sid 6 7 Pole Position för Scania på Elmia sid 8 11 Starka band med Scania sid 14 16 U T G I V E

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Tech Data Recycling Center

Tech Data Recycling Center Återvinningstjänster från TD Tech Data Tech Data Recycling Center Ett erbjudande alla tjänar på Gammal IT-utrustning kan vara värd en förmögenhet! För dig. Dina kunder. Och miljön. Visste du vilket värde

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Silly Season i 1300RallyCup

Silly Season i 1300RallyCup Silly Season i 1300RallyCup Säsongen börjar närma sig med stormsteg, många har kämpat med renoveringar och uppgraderingar hela hösten/vintern. Nu får man lite extra tid på sig att putsa till det sista

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

aktuellt Scania Kampanj Spara pengar Våra mekaniker håller världsklass! på hyttstötdämpare kontrollera hjulinställningen Läs artikeln på sid 6.

aktuellt Scania Kampanj Spara pengar Våra mekaniker håller världsklass! på hyttstötdämpare kontrollera hjulinställningen Läs artikeln på sid 6. aktuellt Nya Scania JUNI till AUGUSTII 2015 Våra mekaniker håller världsklass! Läs artikeln på sid 6. Kampanj på hyttstötdämpare Spara pengar kontrollera hjulinställningen SCANIA AKTUELLT Se bra ut! Det

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Tävlingssäsongen 2015 U14

Tävlingssäsongen 2015 U14 Tävlingssäsongen 2015 U14 Hösten: Försäsongen Hej alla, det har varit en diskussionsfyllt höst. Många synpunkter har vädrats och olika åsikter växlats i samtal och möten. Få saker blir precis som alla

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Attention. Tung info från Atteviks Lastvagnar Nr 1 / 2009. Du har väl besökt vår hemsida!

Attention. Tung info från Atteviks Lastvagnar Nr 1 / 2009. Du har väl besökt vår hemsida! Attention Tung info från Nr 1 / 2009 Du har väl besökt vår hemsida! Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. Välkommen in på www.atteviks.se VD har ordet Stabilare

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer