Sveriges bästa serviceteam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges bästa serviceteam"

Transkript

1 S c a n i a - B i l a r i S t o c k h o l m A B Å r g å n g 9 N r Efterlängtad invigning: Varuhus för begagnade delar Kvartetten som ska svara för demontering och försäljning av begagnade delar. Fr v Jörgen Larsson, Janne Björkstrand, platsansvarig, Kari Jässkä och Dag Hurtig. - Det är viktigt för Scania att ha en sådan här verksamhet. Ett utmärkt sätt att ta hand om hela värdekedjan och effektivt för kunder, försäkringsbolag och oss själva. En verksamhet som har en bra framtid och där vårt stora nätverk kommer att spela en stor roll. Scanias VD Leif Östling var uppenbart nöjd när han klippte det blågula bandet som ett tecken på att Scanias första varuhus för begagnade lastbilsdelar i Hovsjö, Södertälje var invigt. En anläggning som ägs och drivs av Scania-Bilar i Stockholm AB. Läs mer på sid 3. Barometern- Nöjda kunder sid 4-5 Sveriges bästa serviceteam sid 5 Young European Truck driver sid 7

2 Reflektioner genom vindrutan...och i backspegeln I backspegeln (eller backkameran!!) kan jag konstatera att förra året blev ytterligare ett i en lång rad av framgångsrika år för Scania-Bilar i Stockholm. Vi lyckades tack vare förtroendet från dig som köpte ny lastbil att bli marknadsledare i vår region med 55% marknadsandel. Vi lyckades tack vare dig som begagnat kund att nå en absolut rekordnivå. Vi lyckades tack vare dig som lojal servicemarknadskund att fortsätta att växa kraftigt, helt i linje med våra ambitioner att vara ett tillväxtföretag. Lojaliteten till verkstäderna har ökat, i den årliga kundenkäten har vi en lojalitet till verkstäderna på över 90%, d.v.s. kunderna som besökte verkstäderna under året kommer tillbaka i mer än 9 fall av 10. Andra verksamheter som vuxit kraftigt är dels vår hyrbilsverksamhet Scania Hyr, som jag vet uppskattas till fullo av dig men också vårt varuhus för begagnade reservdelar som vuxit kraftigt redan innan tillskottet av vår nya moderna anläggning för densamma. Vi hoppas naturligtvis innerligt att vi också kunde bidra med hjälp av vårt fina samarbete till att även du hade ett framgångsrikt år. Vad ser vi genom vindrutan då? Just nu kanske vi alla känner att en viss försiktighet har insmugit sig i det mesta tack vare det (i skrivande stund) eventuella kriget i Irak, men jag är övertygad om att när krutröken skingrats kommer konjunkturen att gå uppåt. Vi i Stockholm kommer att fortsätta att dra fördel av att vår region har förutsättningar att vara ett av Europas bästa tillväxtområden rent allmänt. En nyligen genomförd tysk studie placerar Stockholm som nummer 1 i en jämförelse i tillväxtpotential i 214 regioner i EU, Norge och Schweiz. För dig i transportbranschen och för oss i lastbilsbranschen Ledaren - Hornet nr I början av ett nytt verksamhetsår stannar vi ju alla lite till mans till och reflekterar över det som man ser av fjolåret i backspegeln, men också vad som vi ser framför oss genom vindrutan. Drygt ett par tusen utryckningar per år till nödställda åkare gör Scania-Bilar i Stockholms rullande jourverkstäder. Dag som natt finns de välutrustade servicebilarna klara för att dra iväg på nya uppdrag. För fordonsägarna är det här en viktig del i den service som erbjuds. Scania Assistance svarar för jourservice och ser till att alla Scaniaägare snabbt får erforderlig hjälp. låter ju detta som ljuv musik. Tillväxt innebär mer privat och offentlig konsumtion och behov av mer lastbilar för distributionstrafik. Tillväxt innebär att fler människor flyttar till regionen vilket innebär att alla planerade investeringar i infrastruktur såsom vägar och bostäder blir av, d.v.s behov av mer lastbilar för anläggningstrafik. Vi får naturligtvis också en positiv påverkan på andra för dig och oss viktiga transportsegment, renhållningstrafik och fjärrtrafik. Vi inom Scania-Bilar i Stockholm håller på att rusta oss inför dessa tider, vi investerar i anläggningar, personal, produkter och tjänster för att tillsammans med dig vara med på det här tåget redan från början. Men återigen, tack för fint samarbete under I ur och skur dygnet runt till kundernas tjänst Kjell - En Scaniaägare kan idag med ett enda telefonsamtal få hjälp med ett driftstopp var vederbörande än finns i Europa, säger Scania-Bilars servicechef Hasse Björck. För vårt område har vi för närvarande tre servicebilar, varav två specialbyggda rullande verkstäder. De senare placerade i Södertälje och Ulvsunda samt en mindre enmansbetjänad bil i Enköping som nås dygnet runt. Dessutom en servicebil i Nyligen var alla involverade i de rullande jourverkstäderna samlade i Ulvsunda för att diskutera verksamheten och vad som kan göras för att den ska bli ännu effektivare. Kungens Kurva, vardagar under ordinarie rie verkstäder när fel kan lagas på plats. arbetstid. Våra senaste specialutrustade servicebilar har i princip allt som behövs för att ytterligare resurser, framför allt på dagtid - Vår förhoppning är att kunna sätta in kunna klara även komplicerade jobb. vid ytterligare verkstäder, säger Hasse Man har möjlighet att direkt på plats göra Björck som fått många positiva uttalanden om den snabba och fina service som insatser som innebär kortare ståtid för åkaren och en avlastning av våra ordina- grabbarna på servicebilarna svarar för. 2

3 Lite stolt var också Scania-Bilar i Stockholms VD Kjell Jansson när han inför drygt 100-talet gäster gav en bakgrund till byggandet av en, som han uttryckte sig, av världens mest moderna anläggningar för demontering av lastbilar. Bra för alla parter - Det fanns både tvekan och tvivel inför beslutet att uppföra den här ca 1000 kvadratmeter stora anläggningen. Men efterhand som bygget växt fram, när projektet drogs igång 1999, har tvivlet vänts till något mycket positivt. Att kunna erbjuda ett varuhus som rymmer demontering, lager och försäljning som innebär en winwin-winsituation. - Bra för våra kunder med främst lite äldre fordon som kan få värdeanpassade begagnade Scaniadelar. Det erbjuder fördelar i Scanias VD Leif Östling hade nöjet att klippa bandet och förklara anläggningen invigd. Kjell Jansson, Scania-Bilar i Stockholms VD, var mycket glad för att projektet nu var klart och att kunna erbjuda kunderna ett nytt varuhus för begagnade lastbildsdelar. i rad är marknadsledare i Stor-Stockholmsområdet med omnejd. Positivt tycker Sven Åkerman, Vagnhärad, t h om Scania-Bilars senaste innovation - varuhus för begagnade delar. Här i samspråk med Dag Hurtig, en av dem som svarar för verksamheten. nybilsaffärer och bra ur miljösynpunkt och som lever upp till Scanias kretsloppstänkande. Delar som annars skulle skrotas tas till vara och gör nytta genom att återanvändas. Internet och E-handel - Vi kan erbjuda reparationer som värnar om äldrebilkundens speciella behov och tillmötesgå försäkringsbolagens krav vid skadereparationer. Jag tror att tillkomsten av anläggningen innebär mer lojala kunder, en breddad kundbas då vi kan erbjuda våra tjänster utanför distriktet, ja i stort sett över hela världen, konstaterade Kjell Jansson. Han kunde också berätta att det man erbjuder kommer att finnas på Intranet - tillgängligt för Scanias återförsäljare i Sverige - och att det så småningom kommer att utvecklas till en E- handel för vem som helst världen över. - Den här anläggningen är en symbol över den optimism som finns inom ett företag som växer kraftigt och som för femte året Lönar sig med begagnad detalj Sven Åkerman, åkare från Vagnhärad var en av invigningsgästerna. Han är mycket positiv till att Scania nu får en egen anläggning Här för är begagnade det full fart delar. på slamtömningen - Det här med ligger Ragn-Sells rätt i tiden. nya värsting. Nu kan man snabbt få tag på delar och till rätt pris. Som regel lönar det sig att byta till en bra begagnad reservdel på en 8-10 år gammal bil. Oftast är det slöseri med en ny detalj. Nu blir det lättare att komma åt framför allt Scaniadelar. Jag har alltid fått bra service hos Scania-Bilar och med den här anläggningen torde den bli ännu bättre, säger Sven Åkerman. Text: Sven-Erik Ohlsson Foto: Carl-Erik Andersson 3

4 Barometern 2002: S c a n i a k v a l i t e t h e l a v ä g e n Nöjda kunder - ett resultat av målmedveten satsning En nöjd kund är grunden till framgång. Genom åren har Scania-Bilar i Stockholm satsat intensivt på att utveckla företaget inom alla områden för att leva upp till de krav som kunderna ställer. Resultatet av en genomförd kundenkät - Barometern visar att Scania-Bilar i Stockholm förbättrat sig på i stort sett alla punkter i det digra enkätprotokollet och att man ligger över landet i snitt. - Att vi har gjort ett bra jobb visas inte minst av att vi för femte året i rad är marknadsledare inom vårt område, säger Kjell Jansson, VD i företaget. Vi försöker hela tiden att vara lyhörda för kundernas synpunkter och önskemål. Här har vi ett fint instrument i den årliga Barometern. En marknadsundersökning som sedan drygt 10 år tillbaka genomförs på olika marknader där Scania finns representerade. Det här är intressant då vi kan jämföra resultatet såväl länder som återförsäljare emellan då frågorna i stort sett är identiska. Över landet i genomsnitt För år 2002 telefonintervjuades 230 kunder om hur de ser på Scania-Bilar i Stockholm. Resultatet är nu klart och visar att förtroende för företaget är fortsatt stort. En jämförelse med år 2001 visar att det på de flesta håll skett en förbättring och att företaget ligger över Scaniasnittet för landet totalt. - Det är glädjande att se. Ett bevis för kundlojaliteten och hur man ser på vårt sätt att ta hand om kunderna är att i stort sett alla av de intervjuade som besökt verkstäderna under året säger sig ska komma tillbaka. Sedan finns det inte oväntat en del punkter där man är allt från mycket missnöjd till ganska nöjd. Punkter som vi självfallet tar till oss och ser vad vi kan göra för att bli ännu bättre, fortsätter Kjell Jansson som är mycket glad över de fina kurvorna som servicemarknaden visar upp. Vi ska bli ännu bättre Han får medhåll av servicemarknadschefen Hasse Björck som lovar att man kommer att fortsätta att jobba för att ytterligare förbättra servicen, både vad gäller verkstads- som reservdelssidan. - Det är glädjande att se hur vi gjort en kraftig förbättring inom alla områden och ligger klart över fjolårets barometerresultat för garanti, verkstad och reservdelar. Här ligger vi klart över riksgenomsnittet också. - När det gäller öppettider och erbjudande 4

5 om snabbservice kommer vi att fortsätta jobba för ännu större tillgänglighet. Expresservicen har slagit väl ut och kommer att utvidgas bland annat i Haninge. Det är viktigt för åkarna att få hjälp direkt med snabba jobb och det kommer säkert att dra med sig bättre betyg till kommande barometrar, säger Hasse. Tyvärr är det så att mycket av snabbservice och öppettider styrs av tillgången av duktiga mekaniker. Förbättrad totalekonomi En titt i tabellerna visar att när det gäller Scanialastbilen i stort kan man spåra en viss förbättring vad gäller totalekonomin. När det gäller andrahansvärdet däremot en svacka även om man ligger över riksgenomsnittet. När det gäller försäljning och leverans är Kjell Jansson och Hasse Björck tar del av det positiva resultatet. resultatet lite annorlunda. Här ligger Scania-Bilar under landet i snitt. - Det här kan mycket väl bero på att det är en tuffare attityd i stockholmsområdet, säger Kjell Jansson. Stockholmskunderna är mer krävande. Det ställer också större krav på våra säljare som måste få mera tid över för kunderna efter genomförd försäljning. Vi kommer att ta till oss de synpunkter som kommit fram och förhoppningsvis hitta former för att göra vårat kunder mera nöjda. Både Kjell och Hasse tycker att Barometern är ett utmärkt sätt att få veta hur det står till i företaget och kundernas syn på verksamheten. - Genom att ta till oss alla de synpunkter som vi får in finns de bästa förutsättningarna för att fortsätta utvecklas och möta de allt tuffare krav som med rätta ställs från våra kunder sida. När vi fått resultatet av Barometern 2003 är det vår förhoppning att vi ska ha blivit ännu bättre på alla punkter - inte minst på dem där vi noterat att det finns mindre nöjda kunder. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Här ses Carl-Eric Bäck informera gäster från ryska ambassaden i Stockholm om de Sveriges bästa servicemarknadsteam nya helturistbussarna från Scania Irizar. Att kunna ståta med Sveriges vassaste servicemarknadsteam är inte alla förunnat. Men för Scania-Bilar i Stockholms Haningeverkstad är det en realitet. Här finns nämligen lag Grease, segrarna i Scania Sveriges Top Team - kunskapstävlingen för Scanias serviceteam. 191 lag deltog i grundetapperna. Med minsta möjliga marginal - 1 poäng - slog man ett Sundsvallslag. Till maxpoängen 180 skiljde bara en pinne. Tillsammans med ytterligare 11 av de deltagande lagen säkrades biljetten till Hellberg, platsansvarig i Enköping fortsatt förkovran på en konferensen i Istanbul, Turkiet. är glad över den ombyggnad som Hög motivation ska genomföras i - Det här är resultatet av att vi fått alla Enköping. möjligheter att förbereda oss, säger lagledaren Robban Eriksson, till vardags kundmottagare och administratör i Haninge. Motivationen har varit hög och vi tränade i stort sett varje dag på de teoretiska bitarna. Att det här var en seger för ett väl sammansvetsat och motiverat team, där var och en är specialist inom sitt område, är helt klart. Nu ser vi fram mot den säkert mycket tuffa finaltävlingen i Södertälje. De tre bästa lagen kommer praktiskt och teoretiskt att finaltävla på Scania i Södertälje och göra upp om vilket lag som ska representera Sverige i International Top Team Championship i Riga, Lettland där 18 länder kommer att göra upp om segern. Suveränt koncept Robban som varit med flera gånger i Top Här tränas det för fullt av det vinnande Top Teamgänget från Haninge inför finalen om att få representera Sverige i Riga. Fr v: Robban Eriksson, Jörgen Sällberg, Mikael Åkerfelt, Kalle Jernberg, Gert Fors och Pelle Polsäter. Teamtävlingen och med sina tidigare lag hamnat kring 50:e plats ser Top Team som ett suveränt koncept i utbildningssyfte. - Bredden på utbildningen ger fördjupade kunskaper som stärker teamet som helhet och ger bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter. När vi själva är insatta i alla funktioner och har större överblick och ansvar kan vi ännu bättre och snabbare ge våra kunder den service dom har rätt att kräva. Hur ser du på chansen i uttagningstävlingen? - Jag tror vi har goda chanser. I teamet har alla sina specialiteter, duktig reservdelsman, felsökare, snabb mekaniker och inte minst - vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som kommer att göra allt för att även ta hem den här segern. Text: Sven-Erik Ohlsson Foto: Bengt-Åke Ohlsson 5

6 Full fart i Capitolen 28 nya bussar att serva Nu jobbar servicemekanikerna på bussidan så svetten lackar. Undra på det. Nu har man fått ytterligare 28 nya bussar för Busslink att serva. Det är nya Omnilink som under en tid har fått sin leveransservice. Bussar som fyra veckor senare ska in för den så kallade inkörningstillsynen. - Ja, nu är här full fart, säger Harri Tähtinen, ansvarig för bussverkstaden Capitolen. Det tar sin tid att gå igenom varje buss. Ungefär 6 timmar vid leveranstillsyn och 4-5 timmar i övrigt. För busssar med etanolmotorer görs en separat tillsyn. Här i verkstaden har vi just nu en plats enbart för Busslinks fordon. Samtidigt som det kan bli mycket på en gång emellanåt är det roligt att vi får flera bussar att ta hand om och som genererar jobb till verkstaden. Även Linjebuss kommer under året att få nyleveranser av bussar. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Här är det Mats Pettersson som tagit sig an en av Busslinks bussar för en Etanolmotortillsyn. Hur är det med komfortkylan? När rimfrosten biter i skägget och snön ligger vit på taken kan det vara svårt att tänka på komfortkylan i sina fordon. Men bäst det är slår sommaren till och då kan det vara så dags att fundera hur man har det med sin egen kyla. Varför inte redan nu se över komfortkylan. Vi på Scania-Bilar i Kungens Kurva har två certifierade mekaniker som kan allt som rör arbete med kylanläggningar. Statens Naturvårdsverk har strikta regler för hur detta arbete ska bedrivas. Besiktning varje år Pelle Medin och Teddi Grönlund, är certifierade för reparationer och besiktningar av aggregat/köldmedia på mer än 3 kilo. - Alla fordon med komfort- och transportkyla på mer än 3 kilo, ska besiktigas en gång per år, berättar Pelle. Välkommen och kolla din komfort- och transportkyla, säger de två certifierade mekanikerna Teddi Grönlund och Pelle Medin. Man får då ett intyg som ska visas upp vid kontrollbesiktning. När sommaren nalkas brukar det bli en rusning till vår ackrediterade verkstad. Därför är det bra att man redan nu börjar tänka på att se över sina aggregat och anläggningar. 6

7 Över unga yrkesförare tävlar i Young European Truck Driver Nu är den på rull, Young European Truck Driver. Scania organiserar den största tävlingen någonsin i Europa för förare av tunga lastbilar. EU-kommissionen är partner och som sponsorer deltar Michelin, Shell och IRU, International Road Transport Union. Tävlingen är inriktad på yrkesförare under 30 år och fokuserar på trafiksäkerhet, bränsleekonomi liksom olika typer av precisionskörning. Scania-Bilar i Stockholm svarar för en av regionfinalerna den 12 april. Den svenska finalen avgörs i Södertälje den 28 juni. Den svenske mästaren får representera de unga svenska yrkesförarna i finalen för Young European Truck Driver 2003 som avgörs i Södertälje september. Än finns det tid Kvalomgången, som är ett teoriprov, inleddes den 24 februari. Sista dag för att fylla i teoritestet hos någon av Scanias återförsäljare är den 14 mars. Därefter inviteras de bästa till någon av de regionala finaler som körs på fem olika platser i landet. Här tillkommer såväl manöverprov som bränsleeffektiv körning. De två bästa förarna från varje regiontävling går sedan till den svenska finalen. Totalsegraren tilldelas inte bara titeln Young European Truck Driver, utan även en resa till Brasilien med lastbilskörning genom djungeln, karnevalen i Rio, besök vid Scanias fabrik i Sao Paulo och mycket därtill! Har du genomfört XTB? Hallå Bernt Brygård, teknisk chef på Scania-Bilar i Stockholm. Hur har det gått med satsningen på XTB - Extra testade bromsar? - Vi hade nog förväntat oss en betydligt mera respons på vårt fina erbjudande om att genomföra test hos någon av våra ackrediterade verkstäder. Men ännu så länge Scania organiserar den största tävlingen någonsin i Europa för förare av tunga lastbilar. Mellan och unga förare beräknas delta. Text: Bo Jarnsjö har bara ett mindre antal fordonsägare tagit chansen till det här frivilliga bromstestet som ersätter det gamla SÅ bromstest. - Med tanke på hur mycket det finns att vinna på bättre bromsekonomi och ökad trafiksäkerhet finns det all anledning att genomföra den här extra bromskontrollen, säger Bernt Brygård. Det här är positivt också om man utsätts för en flygande inspektion. Så välkommen alla ägare av tunga fordon att beställa tid för att genomföra testet! 7

8 Några av våra senaste leveranser Gestrins Åkeri AB i Enköping har köpt en R124 GB8x2 470 hk och en Scania T124 GB6x2 h70 hk. En P94 DB4x2 LB 230 hk och Frysskåp från Sala har levererats till Axelsson transport AB. Jörgen Westlund Åkeri AB har köpt en R124 LB6x2NB 420 hk. Frysskåp från Norfrig. K. Sandelius Åkeri satsade på en Scania lastväxlare P114 GB6x2*4NA 340 hk med kran från HIAB. Det blev en T114 GB6x2NZ 340 hk för entreprenör Ove Jansson. Försedd med en Boryvl roterare från RJ Mekan. T H Hellbergs Åkeri AB köpte en Scania T124 GB6x2NZ 470 hk med en AMV dumper. Stockholms Slamsugning AB har köpte en Scania P114 GB6*4NB 380 hk försedd med en Korp & Son kombitank. 8 Björn Wallins Transport har köpt denna R124 med Hinz byggnation.

9 Några av våra senaste leveranser Här en Scania P94 med Hiab/Efab byggnation till Vallentuna Autokonsult. IL Recycling valde enp114 med automatväxellåda och Zetterbergs byggnation. Mark & Väg Ingarö har köpt en Conceptlastväxlare med styrning på bakaxeln. Till Persons Entreprenad har denna P124 Conceptväxlare levererats. Byggnation från Joab. En riktig tungdragare är Bod & Maskintransporter i Järfällas T164. D-Mark i Spånga har satsat på 2 nya Conceptdumprar för körning åt Häggviks Åkeri. Solna-Sundbybergs brandförsvar har köpt 2 basbilar med Autokarossbyggnation. Lars Hagberg utför transporter åt Såab med sin nya R124 Conceptlastväxlare. 9

10 Några av våra senaste leveranser MTAB s nya R94 utgår från Göteborg med sina transporter. Västberga Åkeri satsade på en kranbil P94 med byggnation från Hiab/Lagab. Ännu en Scania till Sita. Denna gång en grovsopbil. Nacka Express AB har fått en leverans av ännu en Scania. En R124 6x2*4 470 hk. En dragbil, Scania R hk, har leverats till Kyl & Frysexpressen AB. För transporter av betong har Gilbert Palmqvist köpt en Scania R114 GB 6x2. Till OTAB, Oljetransporter AB, har levererats en Scania R124 GB 6x2*4 470 hk. 10 Statoil har valt en Scania R124 GB 6x2*4 för bränsletransporter.

11 Scania-Bilar marknadsledare för 5:e året i rad Vi tackar alla våra kunder för visat förtroende! Scania-Bilar i Stockholm AB 11

12 Leveransansvarig - en utsatt position För Tomas Sundström, Scania-Bilars nye leveransplanerare av nya bilar efter Krister Friberg, är ingen dag den andra lik. Men för Tomas, som har jobbat som driftsledare på Scania motorverkstad i Södertälje, är det här med både snabba och långa puckar inget nytt. Expressplats även i Haninge - Jag jobbade på D16-line med den nya V8-motorn och här fick man verkligen lära sig hålla ordning på verksamheten. Något som jag nu har stor nytta av när det gäller planeringsarbete och att ta tag i saker och ting när det drar ihop sig till leveranser, säger Tomas som vet hur viktigt det är med ett bra teamwork - gammal fotbollslirare som han är i Gåsinge-Dillnäs. Stimulerande och självständigt - Att det handlar om ett stimulerande och ganska självständigt arbete gör det hela mera intressant och att få ta ansvar för att planeringen av leveranserna fungerar. Mycket av arbetet måste skötas via datorn och personliga kontakter som alltid är bra att ha med sig när det gäller. Från början var det väl lite hektiskt men nu när jag kommit in i jobbet och även lärt mig mera om datorns betydelse i verksamheten går det riktigt bra. Goda kontakter viktigt - Jag har byggt upp goda kontakter med såväl kunder som med påbyggarna. Min roll i leveranskedjan kommer i samband med att det nya chassiet rullar ut från fabriken till påbyggaren. Några direkta kontakter med chassiverkstaden har jag inte utan det är närmast generalagenten Scania Sverige som jag har kontakten med. Har du jobbat med lastbilar i övrigt också? - När det gäller motorer kan jag nog en del och har naturligtvis lite kännedom om Scania som sådan även i övrigt. Under en kortare period, innan jag kom hit till Scania-Bilar i Stockholm, jobbade jag som säljare av ett annat lastbilsmärke - DAF, slutar Tomas som dagligen pendlar från Gnesta där han bor tillsammans med sambon Carina. Text och foto: Sven-Erik Ohlsson Arbetet med att ge våra kunder bästa möjliga service fortsätter i oförminskad takt. Nu är det verkstaden i Haninge som erbjuder en expressplats för enklare och snabba jobb. Gert Fors, en av våra duktiga mekaniker, kommer att ha ansvaret för expressplatsen. Här Gert i färd med att fixa ett snabbjobb på ett kundfordon. Foto: Robban Eriksson På nya poster Per-Åke Lindström har återanställts som kvalitetssamordnare vid Scania-Bilar i Stockholm AB. Per-Åke har tidigare varit anställd hos oss bland annat som kundverkmästare i Ulvsunda och Häggvik. Ansvarig utgivare: Kjell Jansson Produktion: SEO-Produktion Sven-Erik Ohlsson Scania-Bilar i Stockholm AB Box 900, Stockholm Tel Fax Layout: Media & Musikproduktion Bengt-Åke Ohlsson Tryck: Dahlströms Tryckeri

TL Teknik satsar på Scanias nya teknik

TL Teknik satsar på Scanias nya teknik Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 1 2004 TL Teknik satsar på Scanias nya teknik sidorna 6-7 Succé för Scanias koncept konceptbilar Scania lanserar Stockholm Edition Var sak på sin plats effektiviserar

Läs mer

HORNET. Första spadtaget är taget i Jordbro sid 3 5. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm

HORNET. Första spadtaget är taget i Jordbro sid 3 5. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm HORNET S C A N I A K V A L I T E T H E L A V Ä G E N Många gäster inbjudna när nya bussprogrammet visades sid 6 7 Pole Position för Scania på Elmia sid 8 11 Starka band med Scania sid 14 16 U T G I V E

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Första lastbilen ur R-serien levererad. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen!

Första lastbilen ur R-serien levererad. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 3 2004 Första lastbilen ur R-serien levererad sidan 5 Späckat med nyheter på Elmia Erbjuder service när det passar kunderna Scania-Bilar i Stockholm startar nytt

Läs mer

Kranabs tunga satsning. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Scania-kraft driver nästa generation minröjare

Kranabs tunga satsning. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Scania-kraft driver nästa generation minröjare Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 9 Nr 2 2003 Kranabs tunga satsning sidan 8-9 Framtidens ledbussar med lågentré Scania-kraft driver nästa generation minröjare Scanias fleet management-system i drift

Läs mer

Lastad med nyheter. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Nya logiska aspekter innebär enkel service för nya R-serien

Lastad med nyheter. Våra senaste leveranser hittar du inne i tidningen! Nya logiska aspekter innebär enkel service för nya R-serien Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 10 Nr 2 2004 Lastad med nyheter sidorna 3 5 3 7 Nya logiska aspekter innebär enkel service för nya R-serien Västberga Åkeri är specialister på godshantering Expresshallarna

Läs mer

Stjärnströms kör överallt

Stjärnströms kör överallt Scania-Bilar i Stockholm AB Årgång 9 Nr 3 2003 Stjärnströms kör överallt sidan 6-7 Scania öppnar nygammal verkstad i Nacka Kvälls- och helgöppet en nödvändighet när bilarna måste rulla Triumf i drakbåtstävling

Läs mer

HORNET ÄNTLIGEN! Banden klippta i Jordbro. www.stockholm.scaniabilar.com. sid 6-9. Scania-Bilar i Stockholm

HORNET ÄNTLIGEN! Banden klippta i Jordbro. www.stockholm.scaniabilar.com. sid 6-9. Scania-Bilar i Stockholm HORNET S C A N I A K V A L I T E T H E L A V Ä G E N renhållning och återvinning i niljöns tjänst Första dubbeldäckaren i Stockholm sid 10-11 sid 4-5 Försäkring för total trygghet och ekonomi sid 16-17

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e. Nytt DemoCenter i Helsingborg

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e. Nytt DemoCenter i Helsingborg GRIPEN SCANIAKVALITET HELA VÄGEN U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e Pärlrallyt 2008 Intresset bara växer! sid 7-9 Scania-Bilar

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e GRIPEN SCANIAKVALITET HELA VÄGEN U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e The Black Pearl En obeskrivlig känsla! sid 4 Scania-Bilar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

HORNET. 30 år med scaniasid 13-15. Gestrins Åkeri. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm. Lyckad lastbilsmässa

HORNET. 30 år med scaniasid 13-15. Gestrins Åkeri. www.stockholm.scaniabilar.com. Scania-Bilar i Stockholm. Lyckad lastbilsmässa HORNET S C A N I A K V A L I T E T H E L A V Ä G E N Lyckad lastbilsmässa Bra marknad för begagnat sid 8-9 sid 5-7 Lönsamt med serviceavtal sid 22-23 U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R I S T O C

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Herr ordförande.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Simu bygger med Merlo i heta Haparanda sidan 6

Simu bygger med Merlo i heta Haparanda sidan 6 Information från Hüllert Maskin Våren 2007 Ljungdahls beställde Merlo per telefon sidan 2 Simu bygger med Merlo i heta Haparanda sidan 6 Kenneth Merlos man i norr sidan 2 Godkänd korg i Timrå, sid 3 Håkan

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer