SRJ-BLADET Årgång 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRJ-BLADET Årgång 44"

Transkript

1 SRJ-BLADET Årgång 44 Nr Årsmötet vid Skavlötens motionsgård samlade tyvärr inte så många medlemmar, men de som kom (10 st) var klart beslutsmässiga, om något speciellt skulle beslutas. Deltagarna undfägnades med gott fika efter de sedvanliga årsmötespunkterna, där de nuvarande funktionärerna omvaldes och medlemsavgiften beslöts ligga kvar på de sedan många år oförändrade 50,- (inbetalningskort bifogas), och sedan visades den gamla fina rävjaktsfilmen från 1953, som -IQ/Alf låtit föra över på video, tillsammans med filmen från vårt KM/OPEN/NM i okt Du har väl inte missat Alf s erbjudande att fixa en kopia av denna film? Se i så fall SRJ-Bladet nr 1/91! Efter detta filmavbrott planerades årets kommande jakter efter 1:a april jakten (jakterna fram till 1:a april finner du i förra SRJ Bladet!) och de ser ut som följer: April 10: 17: 24: 27: -BGU/ PA Clas T Sven Nationell/VRK Sept 4: 11: 18: 25: -EJY/Anders CZI/Klas BGU/ PA RZC/Theo Maj 8: 15: 22: 25: 29: -RZC/Theo Lennart 8 Bo S TSA field day AKF/Bosse Okt 4 5: 13: 20: 27: SRJ/KM/OPEN Clas T Gunnar -OY/Lasse Juni 5: 12: 15: 19: 26: -[tbv/bengt Vakant Nationell/SRJ OY/Lasse Kalle Nov 10: 17: 24: Kalle Olle F Lennart B SOMMA1ZUPPEHÅLL Aug 7: 13: 17/18: 28: -KON/Olle MKF/Bosse SM/ESA Sven Dec 1: 8: 15: 31: Bo S -KON/Olle -BGU/PA Gunnar/Kalle Tillsammans med de sju jakterna fram till 1:a april kommer vi att ha sprungit 36 st poängjakter när året är till ända! Utöver dessa kommer 2 st nationella jakter + SM + Skåpjakten + SRJ/KM/OPEN + NM! Puh, här gäller det att ligga il De som är intresserade av internationella jakter kan dessutom åka till Tjeckoslovakien i april (5 7); Maraton i Moskva i maj (11); Luxembourg i juli (13-14?) samt Ungern, också i juli (20 21). Ytterligare jakter kan förekomma på skilda håll i Europa och om de kommer red till kännedom, skall de publiceras i kommande blad. Apropå internationella jakter kan du läsa om förra årets NM samt den ryske tränarens Alexander Koshkin intryck av denna jakt i vår regi.

2 Därmed över till RESULTATEN av några sprungna jakter: /Ursvik 1) -RZC/Theo 2) Gunnar 3) OY/Lasse 4) -RGH/Johan räv 5) AKF/Bosse ) Bo S ) Kalle ) Sven räv Årets första jakt blev inte alls någon skidjakt som den var utlyst som, men det är inte så lätt att åka skidor på barmark. Dock blev det en mjukstart med alla rävarna söder om Igelbäcken och en banlängd på ca 4 km. Ett par grader kallt, solsken och stora, munkorgförsedda hundar på antennutläggningslördagen; mörker, kall vind och harar på söndagsmorgonen samt fint väder under jakten, ett väder som ändrades till regn på eftermiddagen vid rävintagningen /Sundby 1) RZC/Theo 2) B0S 3) RGH/Johan 4) AKF/Bosse 5) OY/Lasse k 6) 7) -BGU/PA -KON/Olle 8) 9) Kalle Sven k Gunnars traditionella lördagskvällsjakt i januari, utlyst som en nattskidjakt, blev inte någon skidjakt, eftersom snön började falla lite grann under jakten på en i övrigt helt snöfri mark. När vi åkte hem efter dusch och bastu samt härligt fika hemma hos Gunnar vid 10-tiden på kvällen, låg det ca 2 cm snö på backen, men det var så dags då! Dagen, eller rättare sagt kvällen, till ära hade Gunnar placerat ut 9 st (fl fasta 0 kontroller tillsammans med de vanliga 7 st rävarna, så det blev till att springa fram och tillbaka över detta lilla område för att passa rävarnas sändningstider och de fasta kontrollerna och det förklarar den relativt långa segrartiden /Näsbvpark 1) Gunnar 2) Kalle 3) OY/Lasse 4) RZC/Theo 5) KON/Olle räv 6) AICF/Bosse ) Sven ) BGU/PA ) Lennart räv RGH/Johans traditionella SENMEL-jakt inträffade iår på den sista inlämningsdagen för deklarationerna. Dessutom var det den första jakten med snöpulsning i ca 10 minusgrader och solsken dvs ett mycket fint väder. Det var skönt att stå i solen och vänta på rävarna! Senare på dagen steg temperaturen och det började snöa igen. Johan hade här blandat våra egna rävar med FRA:s men antalet blev som vanligt 7 st. En av rävarna var mycket svag och detta ställde

3 till problem för några jägare. En sprang runt i en halv timme och letade innan han fann den. Den svaga signalen berodde på att jordplanen låg i en slinga under räven, samt att jordförbindningen inne i lådan kunde ha varit bättre. Efter jakten kunde jägarna njuta av Johans hembakade, härliga semlor. KOMNÄNDE JAKTER Q Observera att följande jaktdagar redan finns publicerade i förra SRJ Bladet: Därefter kommer: Onsdag 10.4: Samling kl 1900 på Weibulls P-plats vid Åkeshovs T banestation för årets första kvällsjakt, denna gång i Judarnskogen Ärr. -BGU/PA Onsdag 17.4: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem i slutet av Väsbyvägen/ Ekerö Ärr. Clas T Onsdag 24.4: Samling kl 1900 på P platsen norr om El8 på gränsen mellan Tensta/Rinkeby. Du kommer dit genom att svänga in Krällingegränd från Spånga Kyrkväg, passera bensinstationen och sedan köra under E18. Se telekartan blad 23, ruta Hl Ärr. Sven Lördag 27.4: Nationell jakt i Västerås! Onsdag 8.5: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Sollentunasidan. Se telekartan blad 17, ruta H2 Ärr. RZC/Theo Onsdag 15.5: Samling kl 1900 vid Ensta Krog Ärr. Lennart Onsdag 22.5: Samling kl 1900 vid Vallentuna lp Arr. Bo 5 Lördag 25.5: Samling kl 1000 TSA:s field-day Ärr. -KON/Olle nedanför Kvarnberget i samband med Onsdag 29.5: Samling kl 1900 vid Fågelö udde/lidingö Ärr. AKF/Bosse Onsdag 5.6: Samling kl 1900 vid Ältorps station/djursholm Arr. HBV/Bengt Onsdag 12.6: Vakant! Känner sig någon i behov av 10 poäng? Lördag 15.6: NATIONELL JAKT 1 STOCKHOLM!

4 Onsdag 19.6: Onsdag 26.6: Samling kl 1900 vid flögs Gård/Järvafältet Arr. -OY/Lasse Samling kl 1900 vid Ågesta Friluftsgård för vårsäsongens avslutningsj akt Arr. Kalle Som synes är det en diger jaktlista så SI.ÄRVA INTE BORT DETTA BLAD! Under 1990 tecknades en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksazn för SRJ:s medlemmar, giltig under tävlingar inom Sverige. Kontakta ett Folksam kontor om du vill ha närmare info om villkoren i försäkringen, kallad Idrottsförsäkring K Kollektiv olycksfallsförsäkring Idrottsförsäkring K Till dennaförsäkring kanföreningar ansluta alla aktiva idrotts uiövaredsyrineeförbundsförsäkringärtecknadabligaiorisktför samtliga medlemmar. Försäkrade årsamtllga idrottsutövarc iden ellerdesektionersom fören- Frsättni.tgar ingen tecknat försäkringen för. invatiditetsersästning Försäkringsbelopp Ledare, trånare och funktionärer omfattas av denna försäkring endast under förutsättning att försäkrad sektion inte är medlem i RF (Riksmed rehabiliteringstitlägg D~fat&enäitning kr idrottsiörbundet). vid olycksfallsskada kr (Ledare, tränaro och funktionärer inom sektion som är medlem i RF år försäkrad i don olyeksfallaforsäkting K som ingår i RF:s ~~tj idrottsutövandct akut sjukdom som inträffar under kr samlingsförsåkrin&) Ersättning för tökekostnader, tandskadekosmnader. Försäkringen gätter vid olycksfatlsskadasom inträffarunder mateh/täv- merkostnaderoeli resekostnader ung/uppvisning och träning i den eller dc idrottsgrcnar som anges i för såkringsbrevet. Försäkringen gäller också under resa till, rcta från och under vistelse gä den aktuella orten. Ultandaresor Denna försäkringgällerockså under föreningens utlandsresor. Men kent ihåg att den ba,a gäller vid olycksfaltsskada. Vid resa utomlands kan man komplettera pcrsonförsäkringsskyddet ge nom att teckna en tittåggsförsäkring (korttidsförtäkring) som bl a täcker kostnader för låkar- och sjuklitssvård vid akut sjukdom. Slutligen: Glöm inte medlemsavgiften! Red. PA Nordwaeger/ BGU, Grävlingsvägen 59, BROMMA tel (B), (A), (A)

5 CrRP -SPALTEN~ Ryssen ko ertill Fredagen den 26.10/lördag avgjor des Stockholms Rävjägares Klubbmäs terskap, tillika OPEN för utombys del tagare. Dessutom kom årets Nordiska Mästerskap att förläggas till samma tävling med mycket kort varsel, efter som den nyvalde finska rävjaktledaren hade avböjt att arrangera denna tävling i år. Han har helt nyligen tillträtt sin post och ville inte böija verksamheten med att lägga ett NM - och det kan man ju förstå! Normalt har ju NM i Sverige alltid förlagts till dagsetappen av vårt SM men i år blev det alltså annorlunda. Till tävlingarna infann sig också ett lag från Moskva, bestående av två kvinnor och tre män samt ett lag på tre personer från Lettland! 1 det senare laget ingick den sovjetiske lagleda- 4 ren Alexander Koshkin, en gammal bekant för dem som deltagit i tidi gare VM. Aven den tidi gare ryska världsmästaren Tchermen Gouliev skulle ha deltagit, men han dök tyvärr inte upp. Bakgrunden till dessa främmande fåglars deltagande i vårt KM står dels att finna i några TSA-/SRJ-/OSA-rävjä gares resa ned till - sydosteuropa tidigare i år, då ett lag från Bulga rien och ett från Moskva inbjöds att komma till SRJ och springa i OPEN-tävlingen, dels till årets VM i 1~eckoslovakien, då den ryske lagledaren Alexander med den forne världs mästaren lbhermen och den lettiska lagledaren Rihards Pulturs och hans lagkamrat Gun tars Berzinsh inbjöds~ bag Cr4 att lära känna vårt sätt ~ - att idka denna nyttiga och fascinerande sport genom deltagande i OPEN-tävlingen. Sedan inbjudningarna till Bulgarien och Moskva sänts iväg i juli hördes ingen ting. Det brukar ju vara nödvändigt för de svenska myndigheterha att veta namnen på de inbjudna för att ställa ut visum och dessa namn hade vi inte vid denna tidpunkt. Inbjudriingarna var bara ställda till klubbarna och vi vänta de och väntade på brev med namnen på deltagarna men inget kom. Ju närmare dagen för start kom, desto större blev vår oro att ingen kundekomma. När det gällde gänget från Lettland, hade vi sänt ett brev med namnen på de inbjudna och var helt, eller nästan helt, säkra på att de skulle komma. Tblefon kontakt med Riga var omöjlig att upp rätta, lovade att höra av sig per fax - is /KM+ 1 men det förblev tyst. Skulle inte heller de komma? Ibrsdag morgon, en vecka före tävling en, ringde det på min telefon kl 0520 och på en knastrig telefonlinje meddela de en röst från Moskva, att ett lag på fem personer skulle komma till Arlanda en vecka senare med Aeroflot-planet kl Visum sades vara fixat, likaså bil jetterna. Antligen ett besked! På sön dagsmorgonen, tre dagar senare, ringde en medlem från det bulgariska laget och meddelade, att man tyvärr inte kunde komma pga brist på pengar till flygbil jetterna. Synd, mycket synd. Här för-.4 _~ / svann en möjlighet att göra reklam för våra rävjakter. Planeringen av tävlingen framskred dock som vanligt. Ansvarig för banorna var Bosse 5 i Täby, dessutom var -RZC/ Theo, som skulle springa, med när det gällde planeringen av alla aktiviteter runt tävlingen för dessa långväga gäster samt, till viss del, jag själv. Rävar engagerades, program gjordes upp, matförslag diskuterades med bl a - MYL/Kristina och Theos syster Cilla och kostnaderna beräknades. Alla kostnader för de östeuropeiska deltagarna måste betalas av oss, dvs av de deltagande svenskarna, norrmännen och finnarna. På torsdagen, dagen före tävlingen, åkte så Bosse och Theo upp till Arlanda för att möta Moskva-gänget. Ett par dagar r SMOBGU, PA Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, BROMMA, Tel: NM 1990 tidigare hade vi då funnit, att planet inte alls kommer in kl 1145 utan 1020! Kanske berodde denna felaktiga tidsuppgift från Moskva på glömskan med tidsskillnaderna mellan Moskva och Stockholm? Grabbarna väntade och väntade men inga kom så det var bara att åka hem igen. 1 sanning märkligt! Så kom då fredagsmorgonen och med den tävlingsdagen. Kl 0700 ringde det igen från Moskva och nu meddelades det, att gänget skulle komma kl 1515, alltså några timmar före tävlingen! Nu visste vi emellertid att tidsangivelsen var korrekt, eftersom vi kollat med SAS (Aeroflot går ju aldrig att få tag i per telefon) och det blev bestämt att Theo och jag skulle åka och hämta dem. Under tiden skulle Bosse och jag sätta upp de resterande anten nerna på förmiddagen och vi drog iväg mot täv lingsområdet vid Ellboda Friluftsgård. För den som inte vet var det ligger kan jag säga Bogesund, dvs åt Vaxliolmhållet. När vi har några minu ters resa kvar ringer biltelefonen och min sekre terare säger, att det står ryssar på Stockh6lm Cen tral! Vilka är de? Ar det gänget från Moskva som kommit på avvägar och hamnat på centralen? Ett par minuter senare ring er hon igen och meddelar, att det är letterna som kommit! Det blir alltså följdaktligen bara att sät ta upp en antenn, vid min natträv, låta Bosse ta resten och sedan åka i flygande fläng in till cen tralen. Och si, där står en stor Mercedes-skåpvagn med omisskännliga let tiska registreringsplåtar, en bil vi såg för första gången på VM i T~ecko slovakien, och i den finns tre resenärer. Den ~ärde saknadés tyvärr. Nu blir det alltså åtta öststatsbor - dagen innan trodde vi inte att det skulle komma nå gon. Snacka om snabba kast! Vi körde ut till förläggningen, en barack på F2/Hägernäs i Täby och letterna anvisades ett rum. -RGHJJohan fixade en läcker lunch och så småningom åkte Theo och jag till Arlanda - och där kom Moskva-borna! Ned till förläggningen igen, inbokning och nu böxjade också öv riga deltagare att komma. Panniampor, som lånats upp av MILA Design, dela des ut till öststatarna och alla förbered de sig för kvällens övning. Start kl 2100, jakttid tre timmar. Till saken hör, att detta var första gång en ryssarna sprang en natträvjakt, och 32 Överst. Gänget frdn Moskva. Underst: Dagetappen; Middag för ryssar och letter i TS/ts QTC. 14, Z 91 klubbstuga. -ROH/Johan och ~RZG/Theo längst bort till höger

6 det var nog med en viss bävan man gav sig iväg till startplatsen, där -IQ/Alfre dan hade satt upp sambandscentralen via 2m-förbindelse med rävarna. Det gällde ju att vara förberedd på att några kunde behöva hjälp på något sätt på denna den första nattjakten. Men allt gick bra med det undantaget, att batte rierna till lamporna inte räckte alla tre timmarna som jakten pågick! TSrvärr hade vi inte blivit upplysta om detta faktum, så därflir tvingades en del att avbryta jakten i förtid. Detta måste be traktas som en stor blunder, men rys sarna försäkrade att det hade varit ett intressant äventyr i alla fall. Efter alltför få timmars sömn startade så dagjakten kl 0900 i samma område som igår och det var några lärorika tim mar som jag hade som räv i min kula, när jag på näi-a håll kunde se de olika beteendena mellan ryssar och nordboi; när de inte hann fram under passet. Nordborna böijade snoka och leta i alla buskar och granar i området och ibland gav det utdelning. Ryssarna däremot stannade och väntade på nästan samma fläck under de sex-sju minuterna till nästa sändning och missade på så sätt viktig tid. Orsaken är naturligtvis att med de internationella reglerna de är vana att springa på, sägande fem rävar på fem minuter, kommer samma räv tillbaka var flärde minut. Väntetiden blir alltså kortare, samtidigt som risken att springa för långt mellan passen praktiskt taget elimineras. Med vårt sätt att praktisera rä~jakt (sju rävar på tio minuter) måste man pejla, lägga kryss och, viktigast av allt, orientera! Inom parentes kan jag säga, att på ett VM stoppar många kartan i fickan vid starten, springer på starkaste räven hela tiden och tar fram kartan efter målgång. Det blirm a o mer terränglöp ning och mindre rävjakt på det sättet. Efter tävlingen serverades det gulasch soppa i förläggningen och mathållning en sköttes föredömligt av -MYL1Kristina och Johanna. Så småningom samlades Bo S, Kalle och ROH/Johan arbetar med resuttatlistan alla till prisutdelningen, där det korades tre olika vinnare - KM-vinnaren, OPEN vinnaren samt NM-vinnaren. Listan kommer längre ned. Vid prisutdelning en lovade den finske rävjaktsledaren HeikkiIOH5MIF att arrangera nästa års NM. Det ser vi fram mot! På kvällen åt vi middag på en pizzeria i Hägernäs och sedan bjöd TSA på en fest i klubbstugan, inrymt i den gamla grindvaktstugan vid F2. Gott om folk men tyvärr utan finnarna, eftersom de hade en båt att passa Id sex på efter middagen, Så småningom släntrar vi tillbaka i regn till förläggningen, det för sta regnet efter tävlingen, och törnar in, trötta men nöjda. På söndagen ordnades det sightseeing i stan med start vid Wasamuseet, däref ter valfritt Ibkniska museet eller Lek saksmuseet samt en liten rundvandring i Gamla Stan och på måndagen körde Alf, Johan och jag moskvaborna till Ar landa. En av moskoviterna, Oleg Boga terow, passade på att fylla år just denna dag och gratulerades musikaliskt av Jo han och mig, som sjön Ja, må han leva till de omkringståendes stora förvåning. Kramar och förhoppningar om att ses igen på Vår-maraton -tävlingen i maj YA KRPO-SP~TEN) 1991 avslutade deras vistelse häri SM land. De återstående letterna stannade kvar ett par dagar till och passade på att be söka några vänner i Norrköping. På tis dagskvällen kom de tillbaka till förlägg ningen för sista natten med gänget or då togs de första stegen mot att köpa e& bil i Sverige för att ta med hem till öst. Hur det går med det får vi se längre fram, kanske den 25 november, när de (förmodligen) återvänder för att deltaga i vår vanliga klubbtävling, arrangerad av Sven Carlsson/Olle Finnman. Fort sättning kan alltså följa på detta även tyr. Andra äventyr ser också ut att komma under nästa år. Vi fick nämligen en in bjudan att deltaga i ovannämnda Vår maraton i Moskva, en buslång tävling på ca 24 km (!) med både 2m- och 80mjakt i samma tävling. Dessutom skall Rihards och Guntars i Riga arrangera en Baltic-Cup -tävling i månadsskiftet maj/juni med deltagare från östersjö staterna, Norge och I~eckoslovakien. Det är bara att hoppas att inget oförut sett politiskt inträffar som spolierar dessa planer. Resultaten från KM, OPEN 19) K. Svens. SRJ Il Därmed är det dags att säga tack till 20) Koshkin R5F och NM 21) OH2NWM/Hannu TSA, som ställde upp med: 22) MGugow 8SF ) OH3SN/Erkki 6.24,00 SRJ/KM 23) OH3IF)lleildd HBV/Bengt Namn Tid Reva, 26) 25) LudaC. -EO5~Kent VAK 8sF , NTJ/Lorentz 1) -KON/Olle ) LA5OBAtArne ) RZC/Theo ) -EJY/And. 5RJ SRZ/Björn ~ -CY/Lasso -EXKVLeit ) Nina A RSF Michael Pachnis ~ Clas Thorén NM Lennart Berg 6~ -ROll/Johan ) Senat E Ö5A AKF/Bosse (SJU) 7j t.a300/ole ) -ROFI/Johan SRJ , FDktasse ~.KON/Ote 5RJ Sambandsansvarig: 9 Kalle svans Il 4~ LA5OM/Sleinar ).EJY/Ande,s ) -5VM/Hans VAK IQfAlf SAJ/OPEN 6) 7) -EOSiKent 1<. svans. VRK SRJ förläggningen: 1) -KON/Olle SRJ RZCFI heo $PJ ) 0. Thorén SAJ MYL1Kristina 31 Bengt E t sa OV/Lasse -RZC/Theo 583 SRJ Johanna Öhqvist 4) -OV/Lasse 5RJ ) LASOSNAme BF/Calle 5) Chr. 6 VRK ).~M/Iif VAK ;.EXMLeiI VAK ) -FUG/Jan VAK ROM/Johan 7p.FIJG/Jan VRK ) Chr. E VAK ~ -5VM/Hans VRK ) LA300/Ole RZC/Theo 9, C. Thorén 5RJ ) OH2NWMMannu tolk: 10) LA4ND/Slein ) -FDA&asse SAJ ) Rihard P. YL ) LA4NO/STEIN RYB/IbrBjörn 12) -AGH/Johan ) -EJY/And j Oleg 5. 8SF ) OH3BN/Erkld ; sergel c. RSF ) LA5OM/Slelnar ) OH3IF/Heildd Och till sist ett stort TACK till våra is; LA3QG/Ole NM 1 lag sponsorer 17) -FDM.asse ii sverige genom aengl E/ÖsA och -RGH/Joharvsfli 18; YL.2GZA/Gunt ) Norge genom LA5OM/Steinar och LASOBNArne - Ericsson Radio Systems AB/Kista 3) Finland genom OH2NWMfHannu och OH3BN/Erlki - Aflgon AB/Älcersberga QTC.Nr

7 1 samband med SRJ s (Stockholns Rävjägares) KM/OPEN + NM i oktober 1990 ombads den sovjetiske landslagstränaren Alexander Koshkin (UV3DRV) att skriva några rader om sina intryck och erfarenheter av vårt sätt att arrangera och springa en rävjakt och i början av det nya året damp följande berättelse ned i min brevlåda. Eftersom den är skriven på ryska vände jag mig till TSA s Tor-Björn/SMØRYB, som snabbt gjorde en översättning och den lyder som följer: Förändringarna som pågår i den sovjetiska politiken har även nått radiosporten. Enstaka idrottsmän och hela lag från olika delar av landet deltog under 1990 i RPO i Bulgarien, Ungern, Tjeckoslovakien, Tyskland och Japan. De reste dit antingen privat eller genom officiella inbjudningar. 1 oktober deltog en grupp rävj ägare från Moskvas Radiotekniska Institut och Lettland i RPO NM i Stockholm. På grund av penningbrist representerades det Sovjetiska landslaget enbart av sin tränare, som har författat dessa rader och reste privat. Trots denna omständighet diskuterades i Sverige planer på samarbete och stärkande av de idrottsliga kontakterna mellan svenska och sovjetiska rävj ägare med Sveriges RPO ansvarige, PA Nordwaeger. Det var för oss alla mycket ovant och intressant att deltaga i Nordiska Mästerskapen, som genomfördes med för oss nya regler, med ~ i stället för 5 sändare på sträckan, dessutom på natten och med 10 minuters intervall. Fastän våra idrottsliga prestationer var högst medelmåttiga var vi verkligen nöjda med tävlingen, då vi kunde bekanta oss med de svenska reglerna i praktiken och kunde övertyga oss om hur väsentligt det är med en exakt pejling och att man väljer rätt sökmetod. Bland fördelarna med tävlingarna i Sverige vill jag nämna den enkla startrutinen och att det nästa inte behövs några domare eller kontrollanter. Gruppstarten, där alla löpare ger sig ut på banan samtidigt, är intressant. Det är mycket spännande att springa på en bana med 7 sändare, framför allt som man hela tiden är rädd för att förlora 10 minuter på en gång om man gör en osäker pejling och inte finner räven i tid, i stället för 5 minuter, som vi är vana vid. För att tävlingar med sådana regler skall vara roliga och spännande bör de inte ha allt för många deltagare, och idrottsmännen får inte ha kravet på sig att prestera ett mycket gott resultat. Tävlingarna blir mera lek än tävling, eftersom slumpen kan påverka om deltagarna väljer rätt löpväg, när man startar utan att ha uppgifter om i vilken riktning man bör ge sig iväg. Jag anser att start i någon godtycklig riktning med stor sannolikhet kan leda till att en del löpare går fel medan andra av en lyckträff ger sig iväg åt rätt håll, vilket innebär en principiell motsättning mot en tävlings syfte, nämligen att den bästa skall vinna. Med fritt val av löpväg de första 10 minuterna lämnar man plats för slump och tur. Detta kan undvikas genom att alla löpare från startplatsen får möjlighet att under 10 minuter, innan starten går, pejla in och lyssna på alla sändarna. Då kan varje deltagare fullt medvetet, med ledning av det han hört i saxen, välja vart han skall springa, utan att lita till slumpen eller intuitionen. Detta står hur som helst inte i motsättning till huvudtanken med de svenska reglerna om noggrann pejling och att man redan från början måste vara nära räven när den börjar sända. Negativa detaljer med de svenska reglerna för RPO är bland annat

8 att de endast kan användas för tävlingar på 3,5 MBz, eftersom det på grund av reflexer i regel är mycket svårt att få krysspejlingar på 144 MHz, vilket motsäger reglernas tanke. Vi har studerat de svenska reglernas för och nackdelar och tänker genomföra liknande tävlingar hos oss med några justeringar i reglerna. Jag tror att vi kommer att ordna en första experimenttävling redan under våren 91. våra tävlingsregler har alltsedan 1965 hela tiden reformerats mot bakgrund av löparnas mycket hårda strid för rätten att deltaga i de olika tävlingarna. Uppskattningsvis ägnar sig ca personer i vårt land åt RPO. En sådan mängd aktiva och deras önskan att deltaga i så många tävlingar som möjligt har tvingat oss att söka nya tävlingsformer och regler, där varje detalj genomsyras av begrepp som sportslig rättvisa och objektivitet, för att alla tävlande skall ah möjlighet att konkurrera med varandra på så lika villkor som möjligt och utan risk för slumpmässiga resultat. Anledning är att den stora mängden aktiva gör att vi har sållning hela vägen nerifrån och upp. Varje löpare måste kvalificera sig för deltagande i tävlingar på närmast högre nivå. Till exempel ger någon av de tre första placeringarna i Oblast-mästerskapen rätt till deltagande i region-mästerskapen, medan de främsta i de tävlingarna sedan får springa i delrepublikens final. De som lyckas bäst i sin republik kvalificerar sig till de Sovjetiska mästerskapen. Det är samma konkurrens i de andra tävlingarna. 1 de landsomfattande tävlingarna Vår Maraton och Sovjetiska Cupen går man uteslutande efter rankinglistan när man bjuder in deltagarna. Till Sovjetiska Cupen kommer de 10 främsta i den all unionella rankingen, medan Maratonet har 60 deltagare (60 män, 50 kvinnor och 20 veteraner). Förutom de nämnda tävlingarna har vi arrangemang bland skolelever, studenter och inom armén, där det överallt gäller att komma på första, andra eller tredje plats för att gå vidare till nästa nivå. Om man inte lyckas med det kan man säga att det tar ett år innan man får någon ny chans att försöka arbeta sig uppåt. Denna konkurrens har gjort att våra rävjägare har bildat sig en viss uppfattning och övertygelse om hur tävlingarna skall fungera vad gäller banlängd, domarnas bedömningar och att allt skall vara inriktat på att minimera slumpens betydelse. 1 huvudsak liknar våra regler med några smärre undantag IARU:s regler. varifrån kommer alla våra rävjägare? Först och främst är ca 80% barn upp till 18 år, som efter lektionerna i den allmänna skolan kan gå till barn och ungdomsskolor för teknik och sport med radiosport på schemat. Förutom radiopejling kan de där träna upp sin telegraferingshastighet och radiosamband på HF och VHF samt arbeta med elektronikbyggande. Fram tills nu har tränarnas arbete i dessa skolor samt skolorna själva bekostats av folkbildningsorganen och fackförbunden, men när landet går över till marknadsekonomi minskas dessa anslag hela tiden, varvid det blir svårt att trygga dessa skolors existens i framtiden. Vuxna löpare tränar på veckosluten vid tekniska sportklubbar, som finns i nästan varje oblast. För att försörja en sådan mängd aktiva med RPO-mottagare tillverkar vår industri ända sedan 1968 rävsaxar som kostar 140 rubel. Med en

9 genomsnittlig månadslön på 250 rubel kan naturligtvis inte varje rävjägare, i synnerhet om det är en pojke eller flicka, betala en sådan mottagare. Därför brukar klubbarna vid radioskolor för barn skaffa sådana mottagare. Mer erfarna löpare brukar som regel själva tillverka sina mottagare. Pengar avsätts även av staten för genomförande av tävlingar på delrepubliks eller allsovjetisk nivå, liksom för 2 3 träningsläger för det sovjetiska landsiaget. Träningsläger genomförs i april varje år och dessutom omedelbart före VM eller andra stora internationella tävlingar. Men den svåra ekonomiska krisen, som drabbat vårt land, har satt vår sport i ett svårt läge. Av allt att döma kommer finansieringen av RPO att minska eller rent av försvinna helt. Redan 1991 slutar staten att dela ut valutamedel för deltagande i internationella tävlingar, och eftersom det inte finns någon öppen valutaförsäljning hos oss är det tveksamt om vi kan deltaga i världsmästerskapen. vårt enda hopp står till sponsorstöd. Men trots de betydande svårigheterna och motsägelsefullheten i vårt idrottsliv (Idrottstjärnornas glans och deras fattiga förhållanden), får inte idrottslivet tappa farten. För första gången under den tid RPO funnits har det nu öppnats möjligheter till samarbete mellan Sovjetunionen och Sverige med gemensamma träningar, tävlingar, landskamper osv. Ser RPO:s framtid an med tillförsikt. A. Koshkin, RPO ledare i SU Förste tränare av SU-s landsiag i RPO w ~ -..~.$ ~ ~ fl d fl, p. ~ ~1t

10 Till SRJ:s årsmöte jan Förslag till regel: På SRJ:s poängjaicter får kontroller inte placeras utanför för tävlingen angivet kartområde. Kartans storlek begränsas till högst format A4. Avvikelse från dessa regler skall arrangör informera om i inbjudan till tävlingen SM5FDA

11 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE BOKSUJT PER DEN 31/ Inkomster Medlemsavgifter 56 st x 50 kr = 2800,- + 10,- 2810,- Anmälningsavg till SRJ/OPEN (utöver särskild redovisning) 1100,- Bidrag från Allgon 2000,- Overskott från SRJ/QPEN (särskild redovisning, ej här) 2331,50 Ränta på postgirokonto 196,45 Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 117,24 Summa 8555,19 Utgifter Portokostnader för SRJ-blad (ett nummer förs först på 1991) 695,60 Priser till poängserien (för 1989) 496,- Förtäring på årsmöte (1989 och 1990) 305,75 Idrottsförsäkring 351,- Diverse materiel (kartor, lod, klämmor mm) 969,- Amatörradiotillstånd (för ,-: för ,-) Summa 3110,35 Överskott 5444,84 BALANSRÄKNING PER DEN 31/ Ingående saldo Postgirokonto 3690,74 Postgirokapitalsamlingskonto 1144, ,51 Överskott 5444,84 Utgående saldo Postgirokonto 9018,34 Postgirokapitalsamlingskonto 1262, ,35 5 å<ngal &Berg~~ Kassör

12 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1990 ÅRS BOKSLUT Verksamheten har lämnat ett överskott på 5444,84 kronor. Detta stora överskott och den slutliga behållningen på över 10000,- beror på välvilliga bidrag från Ericsson Radio Systems AB med 7800,- och från Allgon System AB med 2000,- för vårt SRJ/OPEN. Det är nu därför läge att investera i nya utrustningar eller förbättring av befintliga utrustningar. Kassören föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad, med andra ord, 50 kr/medlem och år. Soånga Gösta Bergmati Kassör

13 US-LSfldt_Øy.prffJp)~g)~ för VQrkspmhetflret * verifikation nr 40/90, sammanfattningen av SRJ OPEN/KM, summerar OBSU sina utlägg till 1866 kronor. Enligt bifogade kvitton har OBGU betalat 1886 kronor. Genom vänligt bemötande lot kassören kan OBGLJ få kvittera ut ytter ligare 20 kronor. För att Slippa ändringar i årets bokslut rekommenderas att beloppet får belasta efterföljande års budget. En medlem, Johan Söderberg, har betalat 60 kronor i medlemsavgift Beloppet finns antecknat som i- io för edlemsavgifter i bokslutet. Däremot är jag tveksam huruvida antalet medlemsavgifter 56 stycken stämmer med antalet medlemmar då två personer, Göte Bäck och Sven Johannisson betalat ioo kronor vardera. 1 ingetdera fallet finns anteckning om att avgifterna avser mer än en medlem eller om flera medlemsår avses. Under Inkomster i bokslutet är ett bidrag på 2000 kronor från Allgon AB redovisat. Ett liknande bidrag till SRJ OPEN/Kt.1 på 7800 kronor från Ericsson Radio har endast berörts i verifikation 40/90 samt i kassörens kommentarer, Beloppet har använts för finansiering av SRJ OPEN/RM varefter överskjutande summa, 2W31.50 kronor, endast redovisats som överskott, Bidraget från Ericsson borde i likhet med bidraget från Allgon tagits upp under Inkomster. Sedan skulle omkostnaderna, kronor, redovisats under rubriken Utgifter. Q bidrag Med utgångspunkt till SRJ OPEN/KM från att blir ävendetbidraget verkligafrån överskottet Allgon ABfr&n var tävlingen avsett somde nämnda kronor (från Allgon) samt 1100 kronor (startavgifter), tillsammans kronor. Eftersom att slutsumman i båda alternativen blir densamma ser jag det inte nödvändigt att ändra.bokslutet Om inte mötet har annan åsikt föreslår jag, för att förenkla arbetet, att det räcker med en anteckning i protokollet att Ericsson Radio bidragit med 7800 kronor samt att utgifterna för SRJ OPEN/KM varit kronor. Efter nämnda anteckningar föreslår jag att mötet godkänner bokslutet i befintligt skick samt avslutar räkenskapsåret 1990 med ett hjärtligt tack till Gösta för hans goda arbete. Bromma Sven Carlsson

SRJ-BLADET. Årgång 46

SRJ-BLADET. Årgång 46 SRJ-BLADET Årgång 46 Nr 2 1993 01 2 1 Årsmötet hölls igår i Turebergs IF s klubbstuga och besöktes av 11 st medlemmar, en liten men naggande god samling. Som vanligt disku terades föreningens gångna, nuvarande

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya

Läs mer

SRJ-Bladet. Årgång 66 Nr 1 2013-01-01

SRJ-Bladet. Årgång 66 Nr 1 2013-01-01 SRJ-Bladet Årgång 66 Nr 1 2013-01-01 Gott nytt år 2013! Nyårskonserten från Wien har fbrklingat, filmen Ivanhoe väntar och nu tar vi nya rävjaktstag. Ett par jakter samt årsmötet inleder 2013 års poängserie.

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Svenska mästerskapen i karate 2014

Svenska mästerskapen i karate 2014 Svenska mästerskapen i karate 2014 Arrangör: Tävlingshall: Datum: Anmälan: Regler Registrering/invägning: Tävlingsstart: Sundsvalls Sportkarate Sundsvalls Sporthall, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

En kort löpträningsguide

En kort löpträningsguide En kort löpträningsguide Håkans träningstrappa Träningstrappan är en skiss på vilka träningsformer och hur mycket av varje träningsform en ska innehålla. Trappan täcker träningsmängder på 3-12 mil per.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.00 Plats: Fyrishov, kontoret i fäktsalen Närvarande: Pär Lansåker, Mattias Edlund, Per-Ivan Larsson, Susann Jokinen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

# 3-2006. MÅL 15 SM Medaljer (6) & 75 DM Medaljer (4)

# 3-2006. MÅL 15 SM Medaljer (6) & 75 DM Medaljer (4) IS Göta ska vara dominerande i Skåne och tongivande i Sverige inom medel- och långdistanslöpning. När vi går in i 2007 ska vi vara 120 medlemmar & på Springtime 2006 ha 20 personer under 40 minuter! #

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HAR NÖJET ATT BJUDA IN ER TILL NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING 2015 www.casting.se - officiell hemsida för Nordiska Mästerskapen i Casting & Flugkastning 2015. Eskilstuna

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november 2011 1. BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Nummer 4 September-Oktober 2011 Årgång 17. Månadsmötet Onsdagen den 7:e September Klockan 19.00.

Nummer 4 September-Oktober 2011 Årgång 17. Månadsmötet Onsdagen den 7:e September Klockan 19.00. Nummer 4 September-Oktober 2011 Årgång 17 TILL SALU KOPEK AR-1002 Rotor. HANDIC Nätagg 12V /1,5A. DLS 160. BEAM10 el 2m, BEAM 10 el 2m, BEAM 16 el 2m. Kontakta SM3ACI / Steve SILENT KEY SM3UQY - Yngve

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund Postens Idrottsförening i Göteborg hälsar deltagarna i Postmilen välkomna till Göteborg. Ett speciellt välkomnande riktar vi till våra danska kollegor, som för första gången deltar i ett Postmästerskap

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer