SRJ-BLADET Årgång 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRJ-BLADET Årgång 44"

Transkript

1 SRJ-BLADET Årgång 44 Nr Årsmötet vid Skavlötens motionsgård samlade tyvärr inte så många medlemmar, men de som kom (10 st) var klart beslutsmässiga, om något speciellt skulle beslutas. Deltagarna undfägnades med gott fika efter de sedvanliga årsmötespunkterna, där de nuvarande funktionärerna omvaldes och medlemsavgiften beslöts ligga kvar på de sedan många år oförändrade 50,- (inbetalningskort bifogas), och sedan visades den gamla fina rävjaktsfilmen från 1953, som -IQ/Alf låtit föra över på video, tillsammans med filmen från vårt KM/OPEN/NM i okt Du har väl inte missat Alf s erbjudande att fixa en kopia av denna film? Se i så fall SRJ-Bladet nr 1/91! Efter detta filmavbrott planerades årets kommande jakter efter 1:a april jakten (jakterna fram till 1:a april finner du i förra SRJ Bladet!) och de ser ut som följer: April 10: 17: 24: 27: -BGU/ PA Clas T Sven Nationell/VRK Sept 4: 11: 18: 25: -EJY/Anders CZI/Klas BGU/ PA RZC/Theo Maj 8: 15: 22: 25: 29: -RZC/Theo Lennart 8 Bo S TSA field day AKF/Bosse Okt 4 5: 13: 20: 27: SRJ/KM/OPEN Clas T Gunnar -OY/Lasse Juni 5: 12: 15: 19: 26: -[tbv/bengt Vakant Nationell/SRJ OY/Lasse Kalle Nov 10: 17: 24: Kalle Olle F Lennart B SOMMA1ZUPPEHÅLL Aug 7: 13: 17/18: 28: -KON/Olle MKF/Bosse SM/ESA Sven Dec 1: 8: 15: 31: Bo S -KON/Olle -BGU/PA Gunnar/Kalle Tillsammans med de sju jakterna fram till 1:a april kommer vi att ha sprungit 36 st poängjakter när året är till ända! Utöver dessa kommer 2 st nationella jakter + SM + Skåpjakten + SRJ/KM/OPEN + NM! Puh, här gäller det att ligga il De som är intresserade av internationella jakter kan dessutom åka till Tjeckoslovakien i april (5 7); Maraton i Moskva i maj (11); Luxembourg i juli (13-14?) samt Ungern, också i juli (20 21). Ytterligare jakter kan förekomma på skilda håll i Europa och om de kommer red till kännedom, skall de publiceras i kommande blad. Apropå internationella jakter kan du läsa om förra årets NM samt den ryske tränarens Alexander Koshkin intryck av denna jakt i vår regi.

2 Därmed över till RESULTATEN av några sprungna jakter: /Ursvik 1) -RZC/Theo 2) Gunnar 3) OY/Lasse 4) -RGH/Johan räv 5) AKF/Bosse ) Bo S ) Kalle ) Sven räv Årets första jakt blev inte alls någon skidjakt som den var utlyst som, men det är inte så lätt att åka skidor på barmark. Dock blev det en mjukstart med alla rävarna söder om Igelbäcken och en banlängd på ca 4 km. Ett par grader kallt, solsken och stora, munkorgförsedda hundar på antennutläggningslördagen; mörker, kall vind och harar på söndagsmorgonen samt fint väder under jakten, ett väder som ändrades till regn på eftermiddagen vid rävintagningen /Sundby 1) RZC/Theo 2) B0S 3) RGH/Johan 4) AKF/Bosse 5) OY/Lasse k 6) 7) -BGU/PA -KON/Olle 8) 9) Kalle Sven k Gunnars traditionella lördagskvällsjakt i januari, utlyst som en nattskidjakt, blev inte någon skidjakt, eftersom snön började falla lite grann under jakten på en i övrigt helt snöfri mark. När vi åkte hem efter dusch och bastu samt härligt fika hemma hos Gunnar vid 10-tiden på kvällen, låg det ca 2 cm snö på backen, men det var så dags då! Dagen, eller rättare sagt kvällen, till ära hade Gunnar placerat ut 9 st (fl fasta 0 kontroller tillsammans med de vanliga 7 st rävarna, så det blev till att springa fram och tillbaka över detta lilla område för att passa rävarnas sändningstider och de fasta kontrollerna och det förklarar den relativt långa segrartiden /Näsbvpark 1) Gunnar 2) Kalle 3) OY/Lasse 4) RZC/Theo 5) KON/Olle räv 6) AICF/Bosse ) Sven ) BGU/PA ) Lennart räv RGH/Johans traditionella SENMEL-jakt inträffade iår på den sista inlämningsdagen för deklarationerna. Dessutom var det den första jakten med snöpulsning i ca 10 minusgrader och solsken dvs ett mycket fint väder. Det var skönt att stå i solen och vänta på rävarna! Senare på dagen steg temperaturen och det började snöa igen. Johan hade här blandat våra egna rävar med FRA:s men antalet blev som vanligt 7 st. En av rävarna var mycket svag och detta ställde

3 till problem för några jägare. En sprang runt i en halv timme och letade innan han fann den. Den svaga signalen berodde på att jordplanen låg i en slinga under räven, samt att jordförbindningen inne i lådan kunde ha varit bättre. Efter jakten kunde jägarna njuta av Johans hembakade, härliga semlor. KOMNÄNDE JAKTER Q Observera att följande jaktdagar redan finns publicerade i förra SRJ Bladet: Därefter kommer: Onsdag 10.4: Samling kl 1900 på Weibulls P-plats vid Åkeshovs T banestation för årets första kvällsjakt, denna gång i Judarnskogen Ärr. -BGU/PA Onsdag 17.4: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem i slutet av Väsbyvägen/ Ekerö Ärr. Clas T Onsdag 24.4: Samling kl 1900 på P platsen norr om El8 på gränsen mellan Tensta/Rinkeby. Du kommer dit genom att svänga in Krällingegränd från Spånga Kyrkväg, passera bensinstationen och sedan köra under E18. Se telekartan blad 23, ruta Hl Ärr. Sven Lördag 27.4: Nationell jakt i Västerås! Onsdag 8.5: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Sollentunasidan. Se telekartan blad 17, ruta H2 Ärr. RZC/Theo Onsdag 15.5: Samling kl 1900 vid Ensta Krog Ärr. Lennart Onsdag 22.5: Samling kl 1900 vid Vallentuna lp Arr. Bo 5 Lördag 25.5: Samling kl 1000 TSA:s field-day Ärr. -KON/Olle nedanför Kvarnberget i samband med Onsdag 29.5: Samling kl 1900 vid Fågelö udde/lidingö Ärr. AKF/Bosse Onsdag 5.6: Samling kl 1900 vid Ältorps station/djursholm Arr. HBV/Bengt Onsdag 12.6: Vakant! Känner sig någon i behov av 10 poäng? Lördag 15.6: NATIONELL JAKT 1 STOCKHOLM!

4 Onsdag 19.6: Onsdag 26.6: Samling kl 1900 vid flögs Gård/Järvafältet Arr. -OY/Lasse Samling kl 1900 vid Ågesta Friluftsgård för vårsäsongens avslutningsj akt Arr. Kalle Som synes är det en diger jaktlista så SI.ÄRVA INTE BORT DETTA BLAD! Under 1990 tecknades en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksazn för SRJ:s medlemmar, giltig under tävlingar inom Sverige. Kontakta ett Folksam kontor om du vill ha närmare info om villkoren i försäkringen, kallad Idrottsförsäkring K Kollektiv olycksfallsförsäkring Idrottsförsäkring K Till dennaförsäkring kanföreningar ansluta alla aktiva idrotts uiövaredsyrineeförbundsförsäkringärtecknadabligaiorisktför samtliga medlemmar. Försäkrade årsamtllga idrottsutövarc iden ellerdesektionersom fören- Frsättni.tgar ingen tecknat försäkringen för. invatiditetsersästning Försäkringsbelopp Ledare, trånare och funktionärer omfattas av denna försäkring endast under förutsättning att försäkrad sektion inte är medlem i RF (Riksmed rehabiliteringstitlägg D~fat&enäitning kr idrottsiörbundet). vid olycksfallsskada kr (Ledare, tränaro och funktionärer inom sektion som är medlem i RF år försäkrad i don olyeksfallaforsäkting K som ingår i RF:s ~~tj idrottsutövandct akut sjukdom som inträffar under kr samlingsförsåkrin&) Ersättning för tökekostnader, tandskadekosmnader. Försäkringen gätter vid olycksfatlsskadasom inträffarunder mateh/täv- merkostnaderoeli resekostnader ung/uppvisning och träning i den eller dc idrottsgrcnar som anges i för såkringsbrevet. Försäkringen gäller också under resa till, rcta från och under vistelse gä den aktuella orten. Ultandaresor Denna försäkringgällerockså under föreningens utlandsresor. Men kent ihåg att den ba,a gäller vid olycksfaltsskada. Vid resa utomlands kan man komplettera pcrsonförsäkringsskyddet ge nom att teckna en tittåggsförsäkring (korttidsförtäkring) som bl a täcker kostnader för låkar- och sjuklitssvård vid akut sjukdom. Slutligen: Glöm inte medlemsavgiften! Red. PA Nordwaeger/ BGU, Grävlingsvägen 59, BROMMA tel (B), (A), (A)

5 CrRP -SPALTEN~ Ryssen ko ertill Fredagen den 26.10/lördag avgjor des Stockholms Rävjägares Klubbmäs terskap, tillika OPEN för utombys del tagare. Dessutom kom årets Nordiska Mästerskap att förläggas till samma tävling med mycket kort varsel, efter som den nyvalde finska rävjaktledaren hade avböjt att arrangera denna tävling i år. Han har helt nyligen tillträtt sin post och ville inte böija verksamheten med att lägga ett NM - och det kan man ju förstå! Normalt har ju NM i Sverige alltid förlagts till dagsetappen av vårt SM men i år blev det alltså annorlunda. Till tävlingarna infann sig också ett lag från Moskva, bestående av två kvinnor och tre män samt ett lag på tre personer från Lettland! 1 det senare laget ingick den sovjetiske lagleda- 4 ren Alexander Koshkin, en gammal bekant för dem som deltagit i tidi gare VM. Aven den tidi gare ryska världsmästaren Tchermen Gouliev skulle ha deltagit, men han dök tyvärr inte upp. Bakgrunden till dessa främmande fåglars deltagande i vårt KM står dels att finna i några TSA-/SRJ-/OSA-rävjä gares resa ned till - sydosteuropa tidigare i år, då ett lag från Bulga rien och ett från Moskva inbjöds att komma till SRJ och springa i OPEN-tävlingen, dels till årets VM i 1~eckoslovakien, då den ryske lagledaren Alexander med den forne världs mästaren lbhermen och den lettiska lagledaren Rihards Pulturs och hans lagkamrat Gun tars Berzinsh inbjöds~ bag Cr4 att lära känna vårt sätt ~ - att idka denna nyttiga och fascinerande sport genom deltagande i OPEN-tävlingen. Sedan inbjudningarna till Bulgarien och Moskva sänts iväg i juli hördes ingen ting. Det brukar ju vara nödvändigt för de svenska myndigheterha att veta namnen på de inbjudna för att ställa ut visum och dessa namn hade vi inte vid denna tidpunkt. Inbjudriingarna var bara ställda till klubbarna och vi vänta de och väntade på brev med namnen på deltagarna men inget kom. Ju närmare dagen för start kom, desto större blev vår oro att ingen kundekomma. När det gällde gänget från Lettland, hade vi sänt ett brev med namnen på de inbjudna och var helt, eller nästan helt, säkra på att de skulle komma. Tblefon kontakt med Riga var omöjlig att upp rätta, lovade att höra av sig per fax - is /KM+ 1 men det förblev tyst. Skulle inte heller de komma? Ibrsdag morgon, en vecka före tävling en, ringde det på min telefon kl 0520 och på en knastrig telefonlinje meddela de en röst från Moskva, att ett lag på fem personer skulle komma till Arlanda en vecka senare med Aeroflot-planet kl Visum sades vara fixat, likaså bil jetterna. Antligen ett besked! På sön dagsmorgonen, tre dagar senare, ringde en medlem från det bulgariska laget och meddelade, att man tyvärr inte kunde komma pga brist på pengar till flygbil jetterna. Synd, mycket synd. Här för-.4 _~ / svann en möjlighet att göra reklam för våra rävjakter. Planeringen av tävlingen framskred dock som vanligt. Ansvarig för banorna var Bosse 5 i Täby, dessutom var -RZC/ Theo, som skulle springa, med när det gällde planeringen av alla aktiviteter runt tävlingen för dessa långväga gäster samt, till viss del, jag själv. Rävar engagerades, program gjordes upp, matförslag diskuterades med bl a - MYL/Kristina och Theos syster Cilla och kostnaderna beräknades. Alla kostnader för de östeuropeiska deltagarna måste betalas av oss, dvs av de deltagande svenskarna, norrmännen och finnarna. På torsdagen, dagen före tävlingen, åkte så Bosse och Theo upp till Arlanda för att möta Moskva-gänget. Ett par dagar r SMOBGU, PA Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, BROMMA, Tel: NM 1990 tidigare hade vi då funnit, att planet inte alls kommer in kl 1145 utan 1020! Kanske berodde denna felaktiga tidsuppgift från Moskva på glömskan med tidsskillnaderna mellan Moskva och Stockholm? Grabbarna väntade och väntade men inga kom så det var bara att åka hem igen. 1 sanning märkligt! Så kom då fredagsmorgonen och med den tävlingsdagen. Kl 0700 ringde det igen från Moskva och nu meddelades det, att gänget skulle komma kl 1515, alltså några timmar före tävlingen! Nu visste vi emellertid att tidsangivelsen var korrekt, eftersom vi kollat med SAS (Aeroflot går ju aldrig att få tag i per telefon) och det blev bestämt att Theo och jag skulle åka och hämta dem. Under tiden skulle Bosse och jag sätta upp de resterande anten nerna på förmiddagen och vi drog iväg mot täv lingsområdet vid Ellboda Friluftsgård. För den som inte vet var det ligger kan jag säga Bogesund, dvs åt Vaxliolmhållet. När vi har några minu ters resa kvar ringer biltelefonen och min sekre terare säger, att det står ryssar på Stockh6lm Cen tral! Vilka är de? Ar det gänget från Moskva som kommit på avvägar och hamnat på centralen? Ett par minuter senare ring er hon igen och meddelar, att det är letterna som kommit! Det blir alltså följdaktligen bara att sät ta upp en antenn, vid min natträv, låta Bosse ta resten och sedan åka i flygande fläng in till cen tralen. Och si, där står en stor Mercedes-skåpvagn med omisskännliga let tiska registreringsplåtar, en bil vi såg för första gången på VM i T~ecko slovakien, och i den finns tre resenärer. Den ~ärde saknadés tyvärr. Nu blir det alltså åtta öststatsbor - dagen innan trodde vi inte att det skulle komma nå gon. Snacka om snabba kast! Vi körde ut till förläggningen, en barack på F2/Hägernäs i Täby och letterna anvisades ett rum. -RGHJJohan fixade en läcker lunch och så småningom åkte Theo och jag till Arlanda - och där kom Moskva-borna! Ned till förläggningen igen, inbokning och nu böxjade också öv riga deltagare att komma. Panniampor, som lånats upp av MILA Design, dela des ut till öststatarna och alla förbered de sig för kvällens övning. Start kl 2100, jakttid tre timmar. Till saken hör, att detta var första gång en ryssarna sprang en natträvjakt, och 32 Överst. Gänget frdn Moskva. Underst: Dagetappen; Middag för ryssar och letter i TS/ts QTC. 14, Z 91 klubbstuga. -ROH/Johan och ~RZG/Theo längst bort till höger

6 det var nog med en viss bävan man gav sig iväg till startplatsen, där -IQ/Alfre dan hade satt upp sambandscentralen via 2m-förbindelse med rävarna. Det gällde ju att vara förberedd på att några kunde behöva hjälp på något sätt på denna den första nattjakten. Men allt gick bra med det undantaget, att batte rierna till lamporna inte räckte alla tre timmarna som jakten pågick! TSrvärr hade vi inte blivit upplysta om detta faktum, så därflir tvingades en del att avbryta jakten i förtid. Detta måste be traktas som en stor blunder, men rys sarna försäkrade att det hade varit ett intressant äventyr i alla fall. Efter alltför få timmars sömn startade så dagjakten kl 0900 i samma område som igår och det var några lärorika tim mar som jag hade som räv i min kula, när jag på näi-a håll kunde se de olika beteendena mellan ryssar och nordboi; när de inte hann fram under passet. Nordborna böijade snoka och leta i alla buskar och granar i området och ibland gav det utdelning. Ryssarna däremot stannade och väntade på nästan samma fläck under de sex-sju minuterna till nästa sändning och missade på så sätt viktig tid. Orsaken är naturligtvis att med de internationella reglerna de är vana att springa på, sägande fem rävar på fem minuter, kommer samma räv tillbaka var flärde minut. Väntetiden blir alltså kortare, samtidigt som risken att springa för långt mellan passen praktiskt taget elimineras. Med vårt sätt att praktisera rä~jakt (sju rävar på tio minuter) måste man pejla, lägga kryss och, viktigast av allt, orientera! Inom parentes kan jag säga, att på ett VM stoppar många kartan i fickan vid starten, springer på starkaste räven hela tiden och tar fram kartan efter målgång. Det blirm a o mer terränglöp ning och mindre rävjakt på det sättet. Efter tävlingen serverades det gulasch soppa i förläggningen och mathållning en sköttes föredömligt av -MYL1Kristina och Johanna. Så småningom samlades Bo S, Kalle och ROH/Johan arbetar med resuttatlistan alla till prisutdelningen, där det korades tre olika vinnare - KM-vinnaren, OPEN vinnaren samt NM-vinnaren. Listan kommer längre ned. Vid prisutdelning en lovade den finske rävjaktsledaren HeikkiIOH5MIF att arrangera nästa års NM. Det ser vi fram mot! På kvällen åt vi middag på en pizzeria i Hägernäs och sedan bjöd TSA på en fest i klubbstugan, inrymt i den gamla grindvaktstugan vid F2. Gott om folk men tyvärr utan finnarna, eftersom de hade en båt att passa Id sex på efter middagen, Så småningom släntrar vi tillbaka i regn till förläggningen, det för sta regnet efter tävlingen, och törnar in, trötta men nöjda. På söndagen ordnades det sightseeing i stan med start vid Wasamuseet, däref ter valfritt Ibkniska museet eller Lek saksmuseet samt en liten rundvandring i Gamla Stan och på måndagen körde Alf, Johan och jag moskvaborna till Ar landa. En av moskoviterna, Oleg Boga terow, passade på att fylla år just denna dag och gratulerades musikaliskt av Jo han och mig, som sjön Ja, må han leva till de omkringståendes stora förvåning. Kramar och förhoppningar om att ses igen på Vår-maraton -tävlingen i maj YA KRPO-SP~TEN) 1991 avslutade deras vistelse häri SM land. De återstående letterna stannade kvar ett par dagar till och passade på att be söka några vänner i Norrköping. På tis dagskvällen kom de tillbaka till förlägg ningen för sista natten med gänget or då togs de första stegen mot att köpa e& bil i Sverige för att ta med hem till öst. Hur det går med det får vi se längre fram, kanske den 25 november, när de (förmodligen) återvänder för att deltaga i vår vanliga klubbtävling, arrangerad av Sven Carlsson/Olle Finnman. Fort sättning kan alltså följa på detta även tyr. Andra äventyr ser också ut att komma under nästa år. Vi fick nämligen en in bjudan att deltaga i ovannämnda Vår maraton i Moskva, en buslång tävling på ca 24 km (!) med både 2m- och 80mjakt i samma tävling. Dessutom skall Rihards och Guntars i Riga arrangera en Baltic-Cup -tävling i månadsskiftet maj/juni med deltagare från östersjö staterna, Norge och I~eckoslovakien. Det är bara att hoppas att inget oförut sett politiskt inträffar som spolierar dessa planer. Resultaten från KM, OPEN 19) K. Svens. SRJ Il Därmed är det dags att säga tack till 20) Koshkin R5F och NM 21) OH2NWM/Hannu TSA, som ställde upp med: 22) MGugow 8SF ) OH3SN/Erkki 6.24,00 SRJ/KM 23) OH3IF)lleildd HBV/Bengt Namn Tid Reva, 26) 25) LudaC. -EO5~Kent VAK 8sF , NTJ/Lorentz 1) -KON/Olle ) LA5OBAtArne ) RZC/Theo ) -EJY/And. 5RJ SRZ/Björn ~ -CY/Lasso -EXKVLeit ) Nina A RSF Michael Pachnis ~ Clas Thorén NM Lennart Berg 6~ -ROll/Johan ) Senat E Ö5A AKF/Bosse (SJU) 7j t.a300/ole ) -ROFI/Johan SRJ , FDktasse ~.KON/Ote 5RJ Sambandsansvarig: 9 Kalle svans Il 4~ LA5OM/Sleinar ).EJY/Ande,s ) -5VM/Hans VAK IQfAlf SAJ/OPEN 6) 7) -EOSiKent 1<. svans. VRK SRJ förläggningen: 1) -KON/Olle SRJ RZCFI heo $PJ ) 0. Thorén SAJ MYL1Kristina 31 Bengt E t sa OV/Lasse -RZC/Theo 583 SRJ Johanna Öhqvist 4) -OV/Lasse 5RJ ) LASOSNAme BF/Calle 5) Chr. 6 VRK ).~M/Iif VAK ;.EXMLeiI VAK ) -FUG/Jan VAK ROM/Johan 7p.FIJG/Jan VRK ) Chr. E VAK ~ -5VM/Hans VRK ) LA300/Ole RZC/Theo 9, C. Thorén 5RJ ) OH2NWMMannu tolk: 10) LA4ND/Slein ) -FDA&asse SAJ ) Rihard P. YL ) LA4NO/STEIN RYB/IbrBjörn 12) -AGH/Johan ) -EJY/And j Oleg 5. 8SF ) OH3BN/Erkld ; sergel c. RSF ) LA5OM/Slelnar ) OH3IF/Heildd Och till sist ett stort TACK till våra is; LA3QG/Ole NM 1 lag sponsorer 17) -FDM.asse ii sverige genom aengl E/ÖsA och -RGH/Joharvsfli 18; YL.2GZA/Gunt ) Norge genom LA5OM/Steinar och LASOBNArne - Ericsson Radio Systems AB/Kista 3) Finland genom OH2NWMfHannu och OH3BN/Erlki - Aflgon AB/Älcersberga QTC.Nr

7 1 samband med SRJ s (Stockholns Rävjägares) KM/OPEN + NM i oktober 1990 ombads den sovjetiske landslagstränaren Alexander Koshkin (UV3DRV) att skriva några rader om sina intryck och erfarenheter av vårt sätt att arrangera och springa en rävjakt och i början av det nya året damp följande berättelse ned i min brevlåda. Eftersom den är skriven på ryska vände jag mig till TSA s Tor-Björn/SMØRYB, som snabbt gjorde en översättning och den lyder som följer: Förändringarna som pågår i den sovjetiska politiken har även nått radiosporten. Enstaka idrottsmän och hela lag från olika delar av landet deltog under 1990 i RPO i Bulgarien, Ungern, Tjeckoslovakien, Tyskland och Japan. De reste dit antingen privat eller genom officiella inbjudningar. 1 oktober deltog en grupp rävj ägare från Moskvas Radiotekniska Institut och Lettland i RPO NM i Stockholm. På grund av penningbrist representerades det Sovjetiska landslaget enbart av sin tränare, som har författat dessa rader och reste privat. Trots denna omständighet diskuterades i Sverige planer på samarbete och stärkande av de idrottsliga kontakterna mellan svenska och sovjetiska rävj ägare med Sveriges RPO ansvarige, PA Nordwaeger. Det var för oss alla mycket ovant och intressant att deltaga i Nordiska Mästerskapen, som genomfördes med för oss nya regler, med ~ i stället för 5 sändare på sträckan, dessutom på natten och med 10 minuters intervall. Fastän våra idrottsliga prestationer var högst medelmåttiga var vi verkligen nöjda med tävlingen, då vi kunde bekanta oss med de svenska reglerna i praktiken och kunde övertyga oss om hur väsentligt det är med en exakt pejling och att man väljer rätt sökmetod. Bland fördelarna med tävlingarna i Sverige vill jag nämna den enkla startrutinen och att det nästa inte behövs några domare eller kontrollanter. Gruppstarten, där alla löpare ger sig ut på banan samtidigt, är intressant. Det är mycket spännande att springa på en bana med 7 sändare, framför allt som man hela tiden är rädd för att förlora 10 minuter på en gång om man gör en osäker pejling och inte finner räven i tid, i stället för 5 minuter, som vi är vana vid. För att tävlingar med sådana regler skall vara roliga och spännande bör de inte ha allt för många deltagare, och idrottsmännen får inte ha kravet på sig att prestera ett mycket gott resultat. Tävlingarna blir mera lek än tävling, eftersom slumpen kan påverka om deltagarna väljer rätt löpväg, när man startar utan att ha uppgifter om i vilken riktning man bör ge sig iväg. Jag anser att start i någon godtycklig riktning med stor sannolikhet kan leda till att en del löpare går fel medan andra av en lyckträff ger sig iväg åt rätt håll, vilket innebär en principiell motsättning mot en tävlings syfte, nämligen att den bästa skall vinna. Med fritt val av löpväg de första 10 minuterna lämnar man plats för slump och tur. Detta kan undvikas genom att alla löpare från startplatsen får möjlighet att under 10 minuter, innan starten går, pejla in och lyssna på alla sändarna. Då kan varje deltagare fullt medvetet, med ledning av det han hört i saxen, välja vart han skall springa, utan att lita till slumpen eller intuitionen. Detta står hur som helst inte i motsättning till huvudtanken med de svenska reglerna om noggrann pejling och att man redan från början måste vara nära räven när den börjar sända. Negativa detaljer med de svenska reglerna för RPO är bland annat

8 att de endast kan användas för tävlingar på 3,5 MBz, eftersom det på grund av reflexer i regel är mycket svårt att få krysspejlingar på 144 MHz, vilket motsäger reglernas tanke. Vi har studerat de svenska reglernas för och nackdelar och tänker genomföra liknande tävlingar hos oss med några justeringar i reglerna. Jag tror att vi kommer att ordna en första experimenttävling redan under våren 91. våra tävlingsregler har alltsedan 1965 hela tiden reformerats mot bakgrund av löparnas mycket hårda strid för rätten att deltaga i de olika tävlingarna. Uppskattningsvis ägnar sig ca personer i vårt land åt RPO. En sådan mängd aktiva och deras önskan att deltaga i så många tävlingar som möjligt har tvingat oss att söka nya tävlingsformer och regler, där varje detalj genomsyras av begrepp som sportslig rättvisa och objektivitet, för att alla tävlande skall ah möjlighet att konkurrera med varandra på så lika villkor som möjligt och utan risk för slumpmässiga resultat. Anledning är att den stora mängden aktiva gör att vi har sållning hela vägen nerifrån och upp. Varje löpare måste kvalificera sig för deltagande i tävlingar på närmast högre nivå. Till exempel ger någon av de tre första placeringarna i Oblast-mästerskapen rätt till deltagande i region-mästerskapen, medan de främsta i de tävlingarna sedan får springa i delrepublikens final. De som lyckas bäst i sin republik kvalificerar sig till de Sovjetiska mästerskapen. Det är samma konkurrens i de andra tävlingarna. 1 de landsomfattande tävlingarna Vår Maraton och Sovjetiska Cupen går man uteslutande efter rankinglistan när man bjuder in deltagarna. Till Sovjetiska Cupen kommer de 10 främsta i den all unionella rankingen, medan Maratonet har 60 deltagare (60 män, 50 kvinnor och 20 veteraner). Förutom de nämnda tävlingarna har vi arrangemang bland skolelever, studenter och inom armén, där det överallt gäller att komma på första, andra eller tredje plats för att gå vidare till nästa nivå. Om man inte lyckas med det kan man säga att det tar ett år innan man får någon ny chans att försöka arbeta sig uppåt. Denna konkurrens har gjort att våra rävjägare har bildat sig en viss uppfattning och övertygelse om hur tävlingarna skall fungera vad gäller banlängd, domarnas bedömningar och att allt skall vara inriktat på att minimera slumpens betydelse. 1 huvudsak liknar våra regler med några smärre undantag IARU:s regler. varifrån kommer alla våra rävjägare? Först och främst är ca 80% barn upp till 18 år, som efter lektionerna i den allmänna skolan kan gå till barn och ungdomsskolor för teknik och sport med radiosport på schemat. Förutom radiopejling kan de där träna upp sin telegraferingshastighet och radiosamband på HF och VHF samt arbeta med elektronikbyggande. Fram tills nu har tränarnas arbete i dessa skolor samt skolorna själva bekostats av folkbildningsorganen och fackförbunden, men när landet går över till marknadsekonomi minskas dessa anslag hela tiden, varvid det blir svårt att trygga dessa skolors existens i framtiden. Vuxna löpare tränar på veckosluten vid tekniska sportklubbar, som finns i nästan varje oblast. För att försörja en sådan mängd aktiva med RPO-mottagare tillverkar vår industri ända sedan 1968 rävsaxar som kostar 140 rubel. Med en

9 genomsnittlig månadslön på 250 rubel kan naturligtvis inte varje rävjägare, i synnerhet om det är en pojke eller flicka, betala en sådan mottagare. Därför brukar klubbarna vid radioskolor för barn skaffa sådana mottagare. Mer erfarna löpare brukar som regel själva tillverka sina mottagare. Pengar avsätts även av staten för genomförande av tävlingar på delrepubliks eller allsovjetisk nivå, liksom för 2 3 träningsläger för det sovjetiska landsiaget. Träningsläger genomförs i april varje år och dessutom omedelbart före VM eller andra stora internationella tävlingar. Men den svåra ekonomiska krisen, som drabbat vårt land, har satt vår sport i ett svårt läge. Av allt att döma kommer finansieringen av RPO att minska eller rent av försvinna helt. Redan 1991 slutar staten att dela ut valutamedel för deltagande i internationella tävlingar, och eftersom det inte finns någon öppen valutaförsäljning hos oss är det tveksamt om vi kan deltaga i världsmästerskapen. vårt enda hopp står till sponsorstöd. Men trots de betydande svårigheterna och motsägelsefullheten i vårt idrottsliv (Idrottstjärnornas glans och deras fattiga förhållanden), får inte idrottslivet tappa farten. För första gången under den tid RPO funnits har det nu öppnats möjligheter till samarbete mellan Sovjetunionen och Sverige med gemensamma träningar, tävlingar, landskamper osv. Ser RPO:s framtid an med tillförsikt. A. Koshkin, RPO ledare i SU Förste tränare av SU-s landsiag i RPO w ~ -..~.$ ~ ~ fl d fl, p. ~ ~1t

10 Till SRJ:s årsmöte jan Förslag till regel: På SRJ:s poängjaicter får kontroller inte placeras utanför för tävlingen angivet kartområde. Kartans storlek begränsas till högst format A4. Avvikelse från dessa regler skall arrangör informera om i inbjudan till tävlingen SM5FDA

11 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE BOKSUJT PER DEN 31/ Inkomster Medlemsavgifter 56 st x 50 kr = 2800,- + 10,- 2810,- Anmälningsavg till SRJ/OPEN (utöver särskild redovisning) 1100,- Bidrag från Allgon 2000,- Overskott från SRJ/QPEN (särskild redovisning, ej här) 2331,50 Ränta på postgirokonto 196,45 Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 117,24 Summa 8555,19 Utgifter Portokostnader för SRJ-blad (ett nummer förs först på 1991) 695,60 Priser till poängserien (för 1989) 496,- Förtäring på årsmöte (1989 och 1990) 305,75 Idrottsförsäkring 351,- Diverse materiel (kartor, lod, klämmor mm) 969,- Amatörradiotillstånd (för ,-: för ,-) Summa 3110,35 Överskott 5444,84 BALANSRÄKNING PER DEN 31/ Ingående saldo Postgirokonto 3690,74 Postgirokapitalsamlingskonto 1144, ,51 Överskott 5444,84 Utgående saldo Postgirokonto 9018,34 Postgirokapitalsamlingskonto 1262, ,35 5 å<ngal &Berg~~ Kassör

12 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1990 ÅRS BOKSLUT Verksamheten har lämnat ett överskott på 5444,84 kronor. Detta stora överskott och den slutliga behållningen på över 10000,- beror på välvilliga bidrag från Ericsson Radio Systems AB med 7800,- och från Allgon System AB med 2000,- för vårt SRJ/OPEN. Det är nu därför läge att investera i nya utrustningar eller förbättring av befintliga utrustningar. Kassören föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad, med andra ord, 50 kr/medlem och år. Soånga Gösta Bergmati Kassör

13 US-LSfldt_Øy.prffJp)~g)~ för VQrkspmhetflret * verifikation nr 40/90, sammanfattningen av SRJ OPEN/KM, summerar OBSU sina utlägg till 1866 kronor. Enligt bifogade kvitton har OBGU betalat 1886 kronor. Genom vänligt bemötande lot kassören kan OBGLJ få kvittera ut ytter ligare 20 kronor. För att Slippa ändringar i årets bokslut rekommenderas att beloppet får belasta efterföljande års budget. En medlem, Johan Söderberg, har betalat 60 kronor i medlemsavgift Beloppet finns antecknat som i- io för edlemsavgifter i bokslutet. Däremot är jag tveksam huruvida antalet medlemsavgifter 56 stycken stämmer med antalet medlemmar då två personer, Göte Bäck och Sven Johannisson betalat ioo kronor vardera. 1 ingetdera fallet finns anteckning om att avgifterna avser mer än en medlem eller om flera medlemsår avses. Under Inkomster i bokslutet är ett bidrag på 2000 kronor från Allgon AB redovisat. Ett liknande bidrag till SRJ OPEN/Kt.1 på 7800 kronor från Ericsson Radio har endast berörts i verifikation 40/90 samt i kassörens kommentarer, Beloppet har använts för finansiering av SRJ OPEN/RM varefter överskjutande summa, 2W31.50 kronor, endast redovisats som överskott, Bidraget från Ericsson borde i likhet med bidraget från Allgon tagits upp under Inkomster. Sedan skulle omkostnaderna, kronor, redovisats under rubriken Utgifter. Q bidrag Med utgångspunkt till SRJ OPEN/KM från att blir ävendetbidraget verkligafrån överskottet Allgon ABfr&n var tävlingen avsett somde nämnda kronor (från Allgon) samt 1100 kronor (startavgifter), tillsammans kronor. Eftersom att slutsumman i båda alternativen blir densamma ser jag det inte nödvändigt att ändra.bokslutet Om inte mötet har annan åsikt föreslår jag, för att förenkla arbetet, att det räcker med en anteckning i protokollet att Ericsson Radio bidragit med 7800 kronor samt att utgifterna för SRJ OPEN/KM varit kronor. Efter nämnda anteckningar föreslår jag att mötet godkänner bokslutet i befintligt skick samt avslutar räkenskapsåret 1990 med ett hjärtligt tack till Gösta för hans goda arbete. Bromma Sven Carlsson

SRJ-BLADET. Årgång 46

SRJ-BLADET. Årgång 46 SRJ-BLADET Årgång 46 Nr 2 1993 01 2 1 Årsmötet hölls igår i Turebergs IF s klubbstuga och besöktes av 11 st medlemmar, en liten men naggande god samling. Som vanligt disku terades föreningens gångna, nuvarande

Läs mer

Årgång 57 Nr 1 2004-01-01

Årgång 57 Nr 1 2004-01-01 65-%ODGHW Årgång 57 Nr 1 2004-01-01 *RWW1\WWcU Årets sista, mycket ovanliga jakt arrangerades gemensamt av Gunnar S och OY/Lasse, denna gång vid stugan i Törnskogen. Längre fram kan du läsa om denna och

Läs mer

SRJ-Bladet. Årgång 58 Nr 3 2005-04-25

SRJ-Bladet. Årgång 58 Nr 3 2005-04-25 SRJ-Bladet Årgång 58 Nr 3 2005-04-25 Efter den senkomna och ganska kalla vintern har nu äntligen våren kommit och vi har haft några jakter i snöfri terräng. Även den första nationella jakten i Örebro är

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya

Läs mer

SRJ-Bladet. Årgång 66 Nr 1 2013-01-01

SRJ-Bladet. Årgång 66 Nr 1 2013-01-01 SRJ-Bladet Årgång 66 Nr 1 2013-01-01 Gott nytt år 2013! Nyårskonserten från Wien har fbrklingat, filmen Ivanhoe väntar och nu tar vi nya rävjaktstag. Ett par jakter samt årsmötet inleder 2013 års poängserie.

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

SRJ-Bladet. Årgång 64 Nr

SRJ-Bladet. Årgång 64 Nr SRJ-Bladet Årgång 64 Nr 2 2011-01-27 Årsmötet hölls igår hemma hos AKF Bosse med ett 15-tal närvarande Traditionsenligt redogjordes för vad som hänt under året, hur föreningens ekonomi ser ut samt omval

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

SRJ-Bladet. Årgång 69 Nr

SRJ-Bladet. Årgång 69 Nr SRJ-Bladet 2016-10-09 Årgång 69 Nr 5 Efter en strålande varm, solig men tyvärr alltför torr sommar har vi nu kommit in i höstsäsongen efter NM-et i Danmark, SM-et i Göteborg och VM-et i Bulgarien. En kort

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Oktober Hellasgården igen

Oktober Hellasgården igen H Ö S T E N 2 0 1 5 Stockholm Frontrunners Oktober 2015 Välkommen! Välkommen till Stockholm Frontrunners (SF) andra nyhetsbrev! Några gånger under året skickar vi till alla medlemmar ett elektroniskt nyhetsbrev

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 43. Nr 5 1990 09 25

SRJ-BLADET Årgång 43. Nr 5 1990 09 25 SRJ-BLADET Årgång 43 Nr 5 1990 09 25 Just nu regnar det i sådan omfattning, att ett par dygns fortsatt regn måste betyda återställd grundvattennivå. Hösten har kommit tidigt i år! 0 0 Som vanligt har vi

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Informationsblad och inbjudan till Körmöte i Vartofta den 20/10 2012 Efter bollracet. Här med inbjuds alla kuskar och groomar till en höst träff där vi tackar för året som

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Lektion Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 1

Lektion Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 1 Lektion 5-2016 Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 1 Dagens dikt Idag är det onsdag. Vi studerar svenska. Igår var det tisdag och det regnade inte. Då studerade vi också svenska. men

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 SÖNDAG! När jag anländer till Halmstad känns det nästan overkligt. Tänk att jag verkligen är här. Att det är nu det händer. Har haft detta som mitt ständiga slut

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Dagbok. från. resan till Brno 2008

Dagbok. från. resan till Brno 2008 Dagbok från resan till Brno 2008 Vi som åkte var: Johanna Engström Nora Ericsson Olga Fürst Värild Linnéa Gahm Charlie Hillbom Linda Holmström Sofie Holmström Angelica Härnlöv Johanna Larsson Prinz Felicia

Läs mer

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 Välkommen till Polisens IF Simidrott INJUDAN Förra året satte vi nytt deltagarrekord med 3260 starter i simning och simhopp. Simmare från 36 simklubbar och hoppare

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

USM Simhopp Lund maj 2017

USM Simhopp Lund maj 2017 USM Simhopp Lund 26-28 maj 2017 Välkomna till Lund Simklubben Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar deltagare och ledare välkomna till Ungdoms-SM i simhopp. Vi hoppas att våra gäster kommer att trivas

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-02- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 3-1 4 / 3 F Ö R S Ä L J N I N G K L U B B K L Ä DER 1 9 / 3 V I N T E R S E R I E N, F I N A L K Ö P I N G 2-3

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

Padborg Park, Deltävling 5 i danska mästerskapet

Padborg Park, Deltävling 5 i danska mästerskapet Padborg Park, Deltävling 5 i danska mästerskapet Denna helg har vi varit och tävlat i Danmark igen i den 5:e deltävlingen i Danska Mästerskapet. Platsen var absolut längst ner i landet på banan Padborg

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Svenska mästerskapen i karate 2014

Svenska mästerskapen i karate 2014 Svenska mästerskapen i karate 2014 Arrangör: Tävlingshall: Datum: Anmälan: Regler Registrering/invägning: Tävlingsstart: Sundsvalls Sportkarate Sundsvalls Sporthall, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer