SRJ-BLADET Årgång 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRJ-BLADET Årgång 44"

Transkript

1 SRJ-BLADET Årgång 44 Nr Årsmötet vid Skavlötens motionsgård samlade tyvärr inte så många medlemmar, men de som kom (10 st) var klart beslutsmässiga, om något speciellt skulle beslutas. Deltagarna undfägnades med gott fika efter de sedvanliga årsmötespunkterna, där de nuvarande funktionärerna omvaldes och medlemsavgiften beslöts ligga kvar på de sedan många år oförändrade 50,- (inbetalningskort bifogas), och sedan visades den gamla fina rävjaktsfilmen från 1953, som -IQ/Alf låtit föra över på video, tillsammans med filmen från vårt KM/OPEN/NM i okt Du har väl inte missat Alf s erbjudande att fixa en kopia av denna film? Se i så fall SRJ-Bladet nr 1/91! Efter detta filmavbrott planerades årets kommande jakter efter 1:a april jakten (jakterna fram till 1:a april finner du i förra SRJ Bladet!) och de ser ut som följer: April 10: 17: 24: 27: -BGU/ PA Clas T Sven Nationell/VRK Sept 4: 11: 18: 25: -EJY/Anders CZI/Klas BGU/ PA RZC/Theo Maj 8: 15: 22: 25: 29: -RZC/Theo Lennart 8 Bo S TSA field day AKF/Bosse Okt 4 5: 13: 20: 27: SRJ/KM/OPEN Clas T Gunnar -OY/Lasse Juni 5: 12: 15: 19: 26: -[tbv/bengt Vakant Nationell/SRJ OY/Lasse Kalle Nov 10: 17: 24: Kalle Olle F Lennart B SOMMA1ZUPPEHÅLL Aug 7: 13: 17/18: 28: -KON/Olle MKF/Bosse SM/ESA Sven Dec 1: 8: 15: 31: Bo S -KON/Olle -BGU/PA Gunnar/Kalle Tillsammans med de sju jakterna fram till 1:a april kommer vi att ha sprungit 36 st poängjakter när året är till ända! Utöver dessa kommer 2 st nationella jakter + SM + Skåpjakten + SRJ/KM/OPEN + NM! Puh, här gäller det att ligga il De som är intresserade av internationella jakter kan dessutom åka till Tjeckoslovakien i april (5 7); Maraton i Moskva i maj (11); Luxembourg i juli (13-14?) samt Ungern, också i juli (20 21). Ytterligare jakter kan förekomma på skilda håll i Europa och om de kommer red till kännedom, skall de publiceras i kommande blad. Apropå internationella jakter kan du läsa om förra årets NM samt den ryske tränarens Alexander Koshkin intryck av denna jakt i vår regi.

2 Därmed över till RESULTATEN av några sprungna jakter: /Ursvik 1) -RZC/Theo 2) Gunnar 3) OY/Lasse 4) -RGH/Johan räv 5) AKF/Bosse ) Bo S ) Kalle ) Sven räv Årets första jakt blev inte alls någon skidjakt som den var utlyst som, men det är inte så lätt att åka skidor på barmark. Dock blev det en mjukstart med alla rävarna söder om Igelbäcken och en banlängd på ca 4 km. Ett par grader kallt, solsken och stora, munkorgförsedda hundar på antennutläggningslördagen; mörker, kall vind och harar på söndagsmorgonen samt fint väder under jakten, ett väder som ändrades till regn på eftermiddagen vid rävintagningen /Sundby 1) RZC/Theo 2) B0S 3) RGH/Johan 4) AKF/Bosse 5) OY/Lasse k 6) 7) -BGU/PA -KON/Olle 8) 9) Kalle Sven k Gunnars traditionella lördagskvällsjakt i januari, utlyst som en nattskidjakt, blev inte någon skidjakt, eftersom snön började falla lite grann under jakten på en i övrigt helt snöfri mark. När vi åkte hem efter dusch och bastu samt härligt fika hemma hos Gunnar vid 10-tiden på kvällen, låg det ca 2 cm snö på backen, men det var så dags då! Dagen, eller rättare sagt kvällen, till ära hade Gunnar placerat ut 9 st (fl fasta 0 kontroller tillsammans med de vanliga 7 st rävarna, så det blev till att springa fram och tillbaka över detta lilla område för att passa rävarnas sändningstider och de fasta kontrollerna och det förklarar den relativt långa segrartiden /Näsbvpark 1) Gunnar 2) Kalle 3) OY/Lasse 4) RZC/Theo 5) KON/Olle räv 6) AICF/Bosse ) Sven ) BGU/PA ) Lennart räv RGH/Johans traditionella SENMEL-jakt inträffade iår på den sista inlämningsdagen för deklarationerna. Dessutom var det den första jakten med snöpulsning i ca 10 minusgrader och solsken dvs ett mycket fint väder. Det var skönt att stå i solen och vänta på rävarna! Senare på dagen steg temperaturen och det började snöa igen. Johan hade här blandat våra egna rävar med FRA:s men antalet blev som vanligt 7 st. En av rävarna var mycket svag och detta ställde

3 till problem för några jägare. En sprang runt i en halv timme och letade innan han fann den. Den svaga signalen berodde på att jordplanen låg i en slinga under räven, samt att jordförbindningen inne i lådan kunde ha varit bättre. Efter jakten kunde jägarna njuta av Johans hembakade, härliga semlor. KOMNÄNDE JAKTER Q Observera att följande jaktdagar redan finns publicerade i förra SRJ Bladet: Därefter kommer: Onsdag 10.4: Samling kl 1900 på Weibulls P-plats vid Åkeshovs T banestation för årets första kvällsjakt, denna gång i Judarnskogen Ärr. -BGU/PA Onsdag 17.4: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem i slutet av Väsbyvägen/ Ekerö Ärr. Clas T Onsdag 24.4: Samling kl 1900 på P platsen norr om El8 på gränsen mellan Tensta/Rinkeby. Du kommer dit genom att svänga in Krällingegränd från Spånga Kyrkväg, passera bensinstationen och sedan köra under E18. Se telekartan blad 23, ruta Hl Ärr. Sven Lördag 27.4: Nationell jakt i Västerås! Onsdag 8.5: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Sollentunasidan. Se telekartan blad 17, ruta H2 Ärr. RZC/Theo Onsdag 15.5: Samling kl 1900 vid Ensta Krog Ärr. Lennart Onsdag 22.5: Samling kl 1900 vid Vallentuna lp Arr. Bo 5 Lördag 25.5: Samling kl 1000 TSA:s field-day Ärr. -KON/Olle nedanför Kvarnberget i samband med Onsdag 29.5: Samling kl 1900 vid Fågelö udde/lidingö Ärr. AKF/Bosse Onsdag 5.6: Samling kl 1900 vid Ältorps station/djursholm Arr. HBV/Bengt Onsdag 12.6: Vakant! Känner sig någon i behov av 10 poäng? Lördag 15.6: NATIONELL JAKT 1 STOCKHOLM!

4 Onsdag 19.6: Onsdag 26.6: Samling kl 1900 vid flögs Gård/Järvafältet Arr. -OY/Lasse Samling kl 1900 vid Ågesta Friluftsgård för vårsäsongens avslutningsj akt Arr. Kalle Som synes är det en diger jaktlista så SI.ÄRVA INTE BORT DETTA BLAD! Under 1990 tecknades en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksazn för SRJ:s medlemmar, giltig under tävlingar inom Sverige. Kontakta ett Folksam kontor om du vill ha närmare info om villkoren i försäkringen, kallad Idrottsförsäkring K Kollektiv olycksfallsförsäkring Idrottsförsäkring K Till dennaförsäkring kanföreningar ansluta alla aktiva idrotts uiövaredsyrineeförbundsförsäkringärtecknadabligaiorisktför samtliga medlemmar. Försäkrade årsamtllga idrottsutövarc iden ellerdesektionersom fören- Frsättni.tgar ingen tecknat försäkringen för. invatiditetsersästning Försäkringsbelopp Ledare, trånare och funktionärer omfattas av denna försäkring endast under förutsättning att försäkrad sektion inte är medlem i RF (Riksmed rehabiliteringstitlägg D~fat&enäitning kr idrottsiörbundet). vid olycksfallsskada kr (Ledare, tränaro och funktionärer inom sektion som är medlem i RF år försäkrad i don olyeksfallaforsäkting K som ingår i RF:s ~~tj idrottsutövandct akut sjukdom som inträffar under kr samlingsförsåkrin&) Ersättning för tökekostnader, tandskadekosmnader. Försäkringen gätter vid olycksfatlsskadasom inträffarunder mateh/täv- merkostnaderoeli resekostnader ung/uppvisning och träning i den eller dc idrottsgrcnar som anges i för såkringsbrevet. Försäkringen gäller också under resa till, rcta från och under vistelse gä den aktuella orten. Ultandaresor Denna försäkringgällerockså under föreningens utlandsresor. Men kent ihåg att den ba,a gäller vid olycksfaltsskada. Vid resa utomlands kan man komplettera pcrsonförsäkringsskyddet ge nom att teckna en tittåggsförsäkring (korttidsförtäkring) som bl a täcker kostnader för låkar- och sjuklitssvård vid akut sjukdom. Slutligen: Glöm inte medlemsavgiften! Red. PA Nordwaeger/ BGU, Grävlingsvägen 59, BROMMA tel (B), (A), (A)

5 CrRP -SPALTEN~ Ryssen ko ertill Fredagen den 26.10/lördag avgjor des Stockholms Rävjägares Klubbmäs terskap, tillika OPEN för utombys del tagare. Dessutom kom årets Nordiska Mästerskap att förläggas till samma tävling med mycket kort varsel, efter som den nyvalde finska rävjaktledaren hade avböjt att arrangera denna tävling i år. Han har helt nyligen tillträtt sin post och ville inte böija verksamheten med att lägga ett NM - och det kan man ju förstå! Normalt har ju NM i Sverige alltid förlagts till dagsetappen av vårt SM men i år blev det alltså annorlunda. Till tävlingarna infann sig också ett lag från Moskva, bestående av två kvinnor och tre män samt ett lag på tre personer från Lettland! 1 det senare laget ingick den sovjetiske lagleda- 4 ren Alexander Koshkin, en gammal bekant för dem som deltagit i tidi gare VM. Aven den tidi gare ryska världsmästaren Tchermen Gouliev skulle ha deltagit, men han dök tyvärr inte upp. Bakgrunden till dessa främmande fåglars deltagande i vårt KM står dels att finna i några TSA-/SRJ-/OSA-rävjä gares resa ned till - sydosteuropa tidigare i år, då ett lag från Bulga rien och ett från Moskva inbjöds att komma till SRJ och springa i OPEN-tävlingen, dels till årets VM i 1~eckoslovakien, då den ryske lagledaren Alexander med den forne världs mästaren lbhermen och den lettiska lagledaren Rihards Pulturs och hans lagkamrat Gun tars Berzinsh inbjöds~ bag Cr4 att lära känna vårt sätt ~ - att idka denna nyttiga och fascinerande sport genom deltagande i OPEN-tävlingen. Sedan inbjudningarna till Bulgarien och Moskva sänts iväg i juli hördes ingen ting. Det brukar ju vara nödvändigt för de svenska myndigheterha att veta namnen på de inbjudna för att ställa ut visum och dessa namn hade vi inte vid denna tidpunkt. Inbjudriingarna var bara ställda till klubbarna och vi vänta de och väntade på brev med namnen på deltagarna men inget kom. Ju närmare dagen för start kom, desto större blev vår oro att ingen kundekomma. När det gällde gänget från Lettland, hade vi sänt ett brev med namnen på de inbjudna och var helt, eller nästan helt, säkra på att de skulle komma. Tblefon kontakt med Riga var omöjlig att upp rätta, lovade att höra av sig per fax - is /KM+ 1 men det förblev tyst. Skulle inte heller de komma? Ibrsdag morgon, en vecka före tävling en, ringde det på min telefon kl 0520 och på en knastrig telefonlinje meddela de en röst från Moskva, att ett lag på fem personer skulle komma till Arlanda en vecka senare med Aeroflot-planet kl Visum sades vara fixat, likaså bil jetterna. Antligen ett besked! På sön dagsmorgonen, tre dagar senare, ringde en medlem från det bulgariska laget och meddelade, att man tyvärr inte kunde komma pga brist på pengar till flygbil jetterna. Synd, mycket synd. Här för-.4 _~ / svann en möjlighet att göra reklam för våra rävjakter. Planeringen av tävlingen framskred dock som vanligt. Ansvarig för banorna var Bosse 5 i Täby, dessutom var -RZC/ Theo, som skulle springa, med när det gällde planeringen av alla aktiviteter runt tävlingen för dessa långväga gäster samt, till viss del, jag själv. Rävar engagerades, program gjordes upp, matförslag diskuterades med bl a - MYL/Kristina och Theos syster Cilla och kostnaderna beräknades. Alla kostnader för de östeuropeiska deltagarna måste betalas av oss, dvs av de deltagande svenskarna, norrmännen och finnarna. På torsdagen, dagen före tävlingen, åkte så Bosse och Theo upp till Arlanda för att möta Moskva-gänget. Ett par dagar r SMOBGU, PA Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, BROMMA, Tel: NM 1990 tidigare hade vi då funnit, att planet inte alls kommer in kl 1145 utan 1020! Kanske berodde denna felaktiga tidsuppgift från Moskva på glömskan med tidsskillnaderna mellan Moskva och Stockholm? Grabbarna väntade och väntade men inga kom så det var bara att åka hem igen. 1 sanning märkligt! Så kom då fredagsmorgonen och med den tävlingsdagen. Kl 0700 ringde det igen från Moskva och nu meddelades det, att gänget skulle komma kl 1515, alltså några timmar före tävlingen! Nu visste vi emellertid att tidsangivelsen var korrekt, eftersom vi kollat med SAS (Aeroflot går ju aldrig att få tag i per telefon) och det blev bestämt att Theo och jag skulle åka och hämta dem. Under tiden skulle Bosse och jag sätta upp de resterande anten nerna på förmiddagen och vi drog iväg mot täv lingsområdet vid Ellboda Friluftsgård. För den som inte vet var det ligger kan jag säga Bogesund, dvs åt Vaxliolmhållet. När vi har några minu ters resa kvar ringer biltelefonen och min sekre terare säger, att det står ryssar på Stockh6lm Cen tral! Vilka är de? Ar det gänget från Moskva som kommit på avvägar och hamnat på centralen? Ett par minuter senare ring er hon igen och meddelar, att det är letterna som kommit! Det blir alltså följdaktligen bara att sät ta upp en antenn, vid min natträv, låta Bosse ta resten och sedan åka i flygande fläng in till cen tralen. Och si, där står en stor Mercedes-skåpvagn med omisskännliga let tiska registreringsplåtar, en bil vi såg för första gången på VM i T~ecko slovakien, och i den finns tre resenärer. Den ~ärde saknadés tyvärr. Nu blir det alltså åtta öststatsbor - dagen innan trodde vi inte att det skulle komma nå gon. Snacka om snabba kast! Vi körde ut till förläggningen, en barack på F2/Hägernäs i Täby och letterna anvisades ett rum. -RGHJJohan fixade en läcker lunch och så småningom åkte Theo och jag till Arlanda - och där kom Moskva-borna! Ned till förläggningen igen, inbokning och nu böxjade också öv riga deltagare att komma. Panniampor, som lånats upp av MILA Design, dela des ut till öststatarna och alla förbered de sig för kvällens övning. Start kl 2100, jakttid tre timmar. Till saken hör, att detta var första gång en ryssarna sprang en natträvjakt, och 32 Överst. Gänget frdn Moskva. Underst: Dagetappen; Middag för ryssar och letter i TS/ts QTC. 14, Z 91 klubbstuga. -ROH/Johan och ~RZG/Theo längst bort till höger

6 det var nog med en viss bävan man gav sig iväg till startplatsen, där -IQ/Alfre dan hade satt upp sambandscentralen via 2m-förbindelse med rävarna. Det gällde ju att vara förberedd på att några kunde behöva hjälp på något sätt på denna den första nattjakten. Men allt gick bra med det undantaget, att batte rierna till lamporna inte räckte alla tre timmarna som jakten pågick! TSrvärr hade vi inte blivit upplysta om detta faktum, så därflir tvingades en del att avbryta jakten i förtid. Detta måste be traktas som en stor blunder, men rys sarna försäkrade att det hade varit ett intressant äventyr i alla fall. Efter alltför få timmars sömn startade så dagjakten kl 0900 i samma område som igår och det var några lärorika tim mar som jag hade som räv i min kula, när jag på näi-a håll kunde se de olika beteendena mellan ryssar och nordboi; när de inte hann fram under passet. Nordborna böijade snoka och leta i alla buskar och granar i området och ibland gav det utdelning. Ryssarna däremot stannade och väntade på nästan samma fläck under de sex-sju minuterna till nästa sändning och missade på så sätt viktig tid. Orsaken är naturligtvis att med de internationella reglerna de är vana att springa på, sägande fem rävar på fem minuter, kommer samma räv tillbaka var flärde minut. Väntetiden blir alltså kortare, samtidigt som risken att springa för långt mellan passen praktiskt taget elimineras. Med vårt sätt att praktisera rä~jakt (sju rävar på tio minuter) måste man pejla, lägga kryss och, viktigast av allt, orientera! Inom parentes kan jag säga, att på ett VM stoppar många kartan i fickan vid starten, springer på starkaste räven hela tiden och tar fram kartan efter målgång. Det blirm a o mer terränglöp ning och mindre rävjakt på det sättet. Efter tävlingen serverades det gulasch soppa i förläggningen och mathållning en sköttes föredömligt av -MYL1Kristina och Johanna. Så småningom samlades Bo S, Kalle och ROH/Johan arbetar med resuttatlistan alla till prisutdelningen, där det korades tre olika vinnare - KM-vinnaren, OPEN vinnaren samt NM-vinnaren. Listan kommer längre ned. Vid prisutdelning en lovade den finske rävjaktsledaren HeikkiIOH5MIF att arrangera nästa års NM. Det ser vi fram mot! På kvällen åt vi middag på en pizzeria i Hägernäs och sedan bjöd TSA på en fest i klubbstugan, inrymt i den gamla grindvaktstugan vid F2. Gott om folk men tyvärr utan finnarna, eftersom de hade en båt att passa Id sex på efter middagen, Så småningom släntrar vi tillbaka i regn till förläggningen, det för sta regnet efter tävlingen, och törnar in, trötta men nöjda. På söndagen ordnades det sightseeing i stan med start vid Wasamuseet, däref ter valfritt Ibkniska museet eller Lek saksmuseet samt en liten rundvandring i Gamla Stan och på måndagen körde Alf, Johan och jag moskvaborna till Ar landa. En av moskoviterna, Oleg Boga terow, passade på att fylla år just denna dag och gratulerades musikaliskt av Jo han och mig, som sjön Ja, må han leva till de omkringståendes stora förvåning. Kramar och förhoppningar om att ses igen på Vår-maraton -tävlingen i maj YA KRPO-SP~TEN) 1991 avslutade deras vistelse häri SM land. De återstående letterna stannade kvar ett par dagar till och passade på att be söka några vänner i Norrköping. På tis dagskvällen kom de tillbaka till förlägg ningen för sista natten med gänget or då togs de första stegen mot att köpa e& bil i Sverige för att ta med hem till öst. Hur det går med det får vi se längre fram, kanske den 25 november, när de (förmodligen) återvänder för att deltaga i vår vanliga klubbtävling, arrangerad av Sven Carlsson/Olle Finnman. Fort sättning kan alltså följa på detta även tyr. Andra äventyr ser också ut att komma under nästa år. Vi fick nämligen en in bjudan att deltaga i ovannämnda Vår maraton i Moskva, en buslång tävling på ca 24 km (!) med både 2m- och 80mjakt i samma tävling. Dessutom skall Rihards och Guntars i Riga arrangera en Baltic-Cup -tävling i månadsskiftet maj/juni med deltagare från östersjö staterna, Norge och I~eckoslovakien. Det är bara att hoppas att inget oförut sett politiskt inträffar som spolierar dessa planer. Resultaten från KM, OPEN 19) K. Svens. SRJ Il Därmed är det dags att säga tack till 20) Koshkin R5F och NM 21) OH2NWM/Hannu TSA, som ställde upp med: 22) MGugow 8SF ) OH3SN/Erkki 6.24,00 SRJ/KM 23) OH3IF)lleildd HBV/Bengt Namn Tid Reva, 26) 25) LudaC. -EO5~Kent VAK 8sF , NTJ/Lorentz 1) -KON/Olle ) LA5OBAtArne ) RZC/Theo ) -EJY/And. 5RJ SRZ/Björn ~ -CY/Lasso -EXKVLeit ) Nina A RSF Michael Pachnis ~ Clas Thorén NM Lennart Berg 6~ -ROll/Johan ) Senat E Ö5A AKF/Bosse (SJU) 7j t.a300/ole ) -ROFI/Johan SRJ , FDktasse ~.KON/Ote 5RJ Sambandsansvarig: 9 Kalle svans Il 4~ LA5OM/Sleinar ).EJY/Ande,s ) -5VM/Hans VAK IQfAlf SAJ/OPEN 6) 7) -EOSiKent 1<. svans. VRK SRJ förläggningen: 1) -KON/Olle SRJ RZCFI heo $PJ ) 0. Thorén SAJ MYL1Kristina 31 Bengt E t sa OV/Lasse -RZC/Theo 583 SRJ Johanna Öhqvist 4) -OV/Lasse 5RJ ) LASOSNAme BF/Calle 5) Chr. 6 VRK ).~M/Iif VAK ;.EXMLeiI VAK ) -FUG/Jan VAK ROM/Johan 7p.FIJG/Jan VRK ) Chr. E VAK ~ -5VM/Hans VRK ) LA300/Ole RZC/Theo 9, C. Thorén 5RJ ) OH2NWMMannu tolk: 10) LA4ND/Slein ) -FDA&asse SAJ ) Rihard P. YL ) LA4NO/STEIN RYB/IbrBjörn 12) -AGH/Johan ) -EJY/And j Oleg 5. 8SF ) OH3BN/Erkld ; sergel c. RSF ) LA5OM/Slelnar ) OH3IF/Heildd Och till sist ett stort TACK till våra is; LA3QG/Ole NM 1 lag sponsorer 17) -FDM.asse ii sverige genom aengl E/ÖsA och -RGH/Joharvsfli 18; YL.2GZA/Gunt ) Norge genom LA5OM/Steinar och LASOBNArne - Ericsson Radio Systems AB/Kista 3) Finland genom OH2NWMfHannu och OH3BN/Erlki - Aflgon AB/Älcersberga QTC.Nr

7 1 samband med SRJ s (Stockholns Rävjägares) KM/OPEN + NM i oktober 1990 ombads den sovjetiske landslagstränaren Alexander Koshkin (UV3DRV) att skriva några rader om sina intryck och erfarenheter av vårt sätt att arrangera och springa en rävjakt och i början av det nya året damp följande berättelse ned i min brevlåda. Eftersom den är skriven på ryska vände jag mig till TSA s Tor-Björn/SMØRYB, som snabbt gjorde en översättning och den lyder som följer: Förändringarna som pågår i den sovjetiska politiken har även nått radiosporten. Enstaka idrottsmän och hela lag från olika delar av landet deltog under 1990 i RPO i Bulgarien, Ungern, Tjeckoslovakien, Tyskland och Japan. De reste dit antingen privat eller genom officiella inbjudningar. 1 oktober deltog en grupp rävj ägare från Moskvas Radiotekniska Institut och Lettland i RPO NM i Stockholm. På grund av penningbrist representerades det Sovjetiska landslaget enbart av sin tränare, som har författat dessa rader och reste privat. Trots denna omständighet diskuterades i Sverige planer på samarbete och stärkande av de idrottsliga kontakterna mellan svenska och sovjetiska rävj ägare med Sveriges RPO ansvarige, PA Nordwaeger. Det var för oss alla mycket ovant och intressant att deltaga i Nordiska Mästerskapen, som genomfördes med för oss nya regler, med ~ i stället för 5 sändare på sträckan, dessutom på natten och med 10 minuters intervall. Fastän våra idrottsliga prestationer var högst medelmåttiga var vi verkligen nöjda med tävlingen, då vi kunde bekanta oss med de svenska reglerna i praktiken och kunde övertyga oss om hur väsentligt det är med en exakt pejling och att man väljer rätt sökmetod. Bland fördelarna med tävlingarna i Sverige vill jag nämna den enkla startrutinen och att det nästa inte behövs några domare eller kontrollanter. Gruppstarten, där alla löpare ger sig ut på banan samtidigt, är intressant. Det är mycket spännande att springa på en bana med 7 sändare, framför allt som man hela tiden är rädd för att förlora 10 minuter på en gång om man gör en osäker pejling och inte finner räven i tid, i stället för 5 minuter, som vi är vana vid. För att tävlingar med sådana regler skall vara roliga och spännande bör de inte ha allt för många deltagare, och idrottsmännen får inte ha kravet på sig att prestera ett mycket gott resultat. Tävlingarna blir mera lek än tävling, eftersom slumpen kan påverka om deltagarna väljer rätt löpväg, när man startar utan att ha uppgifter om i vilken riktning man bör ge sig iväg. Jag anser att start i någon godtycklig riktning med stor sannolikhet kan leda till att en del löpare går fel medan andra av en lyckträff ger sig iväg åt rätt håll, vilket innebär en principiell motsättning mot en tävlings syfte, nämligen att den bästa skall vinna. Med fritt val av löpväg de första 10 minuterna lämnar man plats för slump och tur. Detta kan undvikas genom att alla löpare från startplatsen får möjlighet att under 10 minuter, innan starten går, pejla in och lyssna på alla sändarna. Då kan varje deltagare fullt medvetet, med ledning av det han hört i saxen, välja vart han skall springa, utan att lita till slumpen eller intuitionen. Detta står hur som helst inte i motsättning till huvudtanken med de svenska reglerna om noggrann pejling och att man redan från början måste vara nära räven när den börjar sända. Negativa detaljer med de svenska reglerna för RPO är bland annat

8 att de endast kan användas för tävlingar på 3,5 MBz, eftersom det på grund av reflexer i regel är mycket svårt att få krysspejlingar på 144 MHz, vilket motsäger reglernas tanke. Vi har studerat de svenska reglernas för och nackdelar och tänker genomföra liknande tävlingar hos oss med några justeringar i reglerna. Jag tror att vi kommer att ordna en första experimenttävling redan under våren 91. våra tävlingsregler har alltsedan 1965 hela tiden reformerats mot bakgrund av löparnas mycket hårda strid för rätten att deltaga i de olika tävlingarna. Uppskattningsvis ägnar sig ca personer i vårt land åt RPO. En sådan mängd aktiva och deras önskan att deltaga i så många tävlingar som möjligt har tvingat oss att söka nya tävlingsformer och regler, där varje detalj genomsyras av begrepp som sportslig rättvisa och objektivitet, för att alla tävlande skall ah möjlighet att konkurrera med varandra på så lika villkor som möjligt och utan risk för slumpmässiga resultat. Anledning är att den stora mängden aktiva gör att vi har sållning hela vägen nerifrån och upp. Varje löpare måste kvalificera sig för deltagande i tävlingar på närmast högre nivå. Till exempel ger någon av de tre första placeringarna i Oblast-mästerskapen rätt till deltagande i region-mästerskapen, medan de främsta i de tävlingarna sedan får springa i delrepublikens final. De som lyckas bäst i sin republik kvalificerar sig till de Sovjetiska mästerskapen. Det är samma konkurrens i de andra tävlingarna. 1 de landsomfattande tävlingarna Vår Maraton och Sovjetiska Cupen går man uteslutande efter rankinglistan när man bjuder in deltagarna. Till Sovjetiska Cupen kommer de 10 främsta i den all unionella rankingen, medan Maratonet har 60 deltagare (60 män, 50 kvinnor och 20 veteraner). Förutom de nämnda tävlingarna har vi arrangemang bland skolelever, studenter och inom armén, där det överallt gäller att komma på första, andra eller tredje plats för att gå vidare till nästa nivå. Om man inte lyckas med det kan man säga att det tar ett år innan man får någon ny chans att försöka arbeta sig uppåt. Denna konkurrens har gjort att våra rävjägare har bildat sig en viss uppfattning och övertygelse om hur tävlingarna skall fungera vad gäller banlängd, domarnas bedömningar och att allt skall vara inriktat på att minimera slumpens betydelse. 1 huvudsak liknar våra regler med några smärre undantag IARU:s regler. varifrån kommer alla våra rävjägare? Först och främst är ca 80% barn upp till 18 år, som efter lektionerna i den allmänna skolan kan gå till barn och ungdomsskolor för teknik och sport med radiosport på schemat. Förutom radiopejling kan de där träna upp sin telegraferingshastighet och radiosamband på HF och VHF samt arbeta med elektronikbyggande. Fram tills nu har tränarnas arbete i dessa skolor samt skolorna själva bekostats av folkbildningsorganen och fackförbunden, men när landet går över till marknadsekonomi minskas dessa anslag hela tiden, varvid det blir svårt att trygga dessa skolors existens i framtiden. Vuxna löpare tränar på veckosluten vid tekniska sportklubbar, som finns i nästan varje oblast. För att försörja en sådan mängd aktiva med RPO-mottagare tillverkar vår industri ända sedan 1968 rävsaxar som kostar 140 rubel. Med en

9 genomsnittlig månadslön på 250 rubel kan naturligtvis inte varje rävjägare, i synnerhet om det är en pojke eller flicka, betala en sådan mottagare. Därför brukar klubbarna vid radioskolor för barn skaffa sådana mottagare. Mer erfarna löpare brukar som regel själva tillverka sina mottagare. Pengar avsätts även av staten för genomförande av tävlingar på delrepubliks eller allsovjetisk nivå, liksom för 2 3 träningsläger för det sovjetiska landsiaget. Träningsläger genomförs i april varje år och dessutom omedelbart före VM eller andra stora internationella tävlingar. Men den svåra ekonomiska krisen, som drabbat vårt land, har satt vår sport i ett svårt läge. Av allt att döma kommer finansieringen av RPO att minska eller rent av försvinna helt. Redan 1991 slutar staten att dela ut valutamedel för deltagande i internationella tävlingar, och eftersom det inte finns någon öppen valutaförsäljning hos oss är det tveksamt om vi kan deltaga i världsmästerskapen. vårt enda hopp står till sponsorstöd. Men trots de betydande svårigheterna och motsägelsefullheten i vårt idrottsliv (Idrottstjärnornas glans och deras fattiga förhållanden), får inte idrottslivet tappa farten. För första gången under den tid RPO funnits har det nu öppnats möjligheter till samarbete mellan Sovjetunionen och Sverige med gemensamma träningar, tävlingar, landskamper osv. Ser RPO:s framtid an med tillförsikt. A. Koshkin, RPO ledare i SU Förste tränare av SU-s landsiag i RPO w ~ -..~.$ ~ ~ fl d fl, p. ~ ~1t

10 Till SRJ:s årsmöte jan Förslag till regel: På SRJ:s poängjaicter får kontroller inte placeras utanför för tävlingen angivet kartområde. Kartans storlek begränsas till högst format A4. Avvikelse från dessa regler skall arrangör informera om i inbjudan till tävlingen SM5FDA

11 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE BOKSUJT PER DEN 31/ Inkomster Medlemsavgifter 56 st x 50 kr = 2800,- + 10,- 2810,- Anmälningsavg till SRJ/OPEN (utöver särskild redovisning) 1100,- Bidrag från Allgon 2000,- Overskott från SRJ/QPEN (särskild redovisning, ej här) 2331,50 Ränta på postgirokonto 196,45 Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 117,24 Summa 8555,19 Utgifter Portokostnader för SRJ-blad (ett nummer förs först på 1991) 695,60 Priser till poängserien (för 1989) 496,- Förtäring på årsmöte (1989 och 1990) 305,75 Idrottsförsäkring 351,- Diverse materiel (kartor, lod, klämmor mm) 969,- Amatörradiotillstånd (för ,-: för ,-) Summa 3110,35 Överskott 5444,84 BALANSRÄKNING PER DEN 31/ Ingående saldo Postgirokonto 3690,74 Postgirokapitalsamlingskonto 1144, ,51 Överskott 5444,84 Utgående saldo Postgirokonto 9018,34 Postgirokapitalsamlingskonto 1262, ,35 5 å<ngal &Berg~~ Kassör

12 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1990 ÅRS BOKSLUT Verksamheten har lämnat ett överskott på 5444,84 kronor. Detta stora överskott och den slutliga behållningen på över 10000,- beror på välvilliga bidrag från Ericsson Radio Systems AB med 7800,- och från Allgon System AB med 2000,- för vårt SRJ/OPEN. Det är nu därför läge att investera i nya utrustningar eller förbättring av befintliga utrustningar. Kassören föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad, med andra ord, 50 kr/medlem och år. Soånga Gösta Bergmati Kassör

13 US-LSfldt_Øy.prffJp)~g)~ för VQrkspmhetflret * verifikation nr 40/90, sammanfattningen av SRJ OPEN/KM, summerar OBSU sina utlägg till 1866 kronor. Enligt bifogade kvitton har OBGU betalat 1886 kronor. Genom vänligt bemötande lot kassören kan OBGLJ få kvittera ut ytter ligare 20 kronor. För att Slippa ändringar i årets bokslut rekommenderas att beloppet får belasta efterföljande års budget. En medlem, Johan Söderberg, har betalat 60 kronor i medlemsavgift Beloppet finns antecknat som i- io för edlemsavgifter i bokslutet. Däremot är jag tveksam huruvida antalet medlemsavgifter 56 stycken stämmer med antalet medlemmar då två personer, Göte Bäck och Sven Johannisson betalat ioo kronor vardera. 1 ingetdera fallet finns anteckning om att avgifterna avser mer än en medlem eller om flera medlemsår avses. Under Inkomster i bokslutet är ett bidrag på 2000 kronor från Allgon AB redovisat. Ett liknande bidrag till SRJ OPEN/Kt.1 på 7800 kronor från Ericsson Radio har endast berörts i verifikation 40/90 samt i kassörens kommentarer, Beloppet har använts för finansiering av SRJ OPEN/RM varefter överskjutande summa, 2W31.50 kronor, endast redovisats som överskott, Bidraget från Ericsson borde i likhet med bidraget från Allgon tagits upp under Inkomster. Sedan skulle omkostnaderna, kronor, redovisats under rubriken Utgifter. Q bidrag Med utgångspunkt till SRJ OPEN/KM från att blir ävendetbidraget verkligafrån överskottet Allgon ABfr&n var tävlingen avsett somde nämnda kronor (från Allgon) samt 1100 kronor (startavgifter), tillsammans kronor. Eftersom att slutsumman i båda alternativen blir densamma ser jag det inte nödvändigt att ändra.bokslutet Om inte mötet har annan åsikt föreslår jag, för att förenkla arbetet, att det räcker med en anteckning i protokollet att Ericsson Radio bidragit med 7800 kronor samt att utgifterna för SRJ OPEN/KM varit kronor. Efter nämnda anteckningar föreslår jag att mötet godkänner bokslutet i befintligt skick samt avslutar räkenskapsåret 1990 med ett hjärtligt tack till Gösta för hans goda arbete. Bromma Sven Carlsson

SRJ-BLADET. 941016/SKÅPJAKTEN Årets Skåpj akt ställdes tyvärr in pga för få deltagande lag

SRJ-BLADET. 941016/SKÅPJAKTEN Årets Skåpj akt ställdes tyvärr in pga för få deltagande lag SRJ-BLADET Årgång 48 Nr 1 1995 01 01 God Fortsättning på det nya året och välkommen till alla fina räv jakter som vi skall ha. Blir det runt 30 st jakter i år också eller börjar vi bli mätta på onsdagskvällar

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson 1 Ordförande har ordet Visserligen kan man fortfarande springa tävlingar som Täby nattcup,

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan.

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Solvikingen Nr 4, 2013 årg. 51 Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Bibbi hyllas på sid 10 av Björn Suneson Barbro Nilsson swissar åter

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2011 Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland X-Alps light Går det att göra det själv? Karlsson på taket

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Solvikingen. Vårtävlingarna

Solvikingen. Vårtävlingarna Solvikingen Nr 1, 2006, årg. 44 Uppvärmning inför starten i Sylvesterloppet. Det blev ett lyckat evenemang för alla involverade. Sofia Nilsson, med startnummer 2725, får hjälp med att rätta till nummerlappen.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus

Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus Stormurbladet 04-2012 Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus info E-post fritid@stormur.nu information@stormur.nu tavling@stormur.nu utbildning@stormur.nu medlems_adress@stormur.nu

Läs mer

Nr 2 April 2009. Full fart framåt!

Nr 2 April 2009. Full fart framåt! Nr 2 April 2009 Full fart framåt! Än har vi mycket spring i benen trots våra 75 år. Bilden, som togs vid Brotorp en tisdagskväll nu i april 2009, är väl bevis nog Foto: Olle Öberg. SKOGSLUFFARNAS OK 1934-2009

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer