Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Köfritt i Skåne vi kan bättre Staff 06 Regeringen hämmar Skånes utveckling Nr. 1 mars 2006

2 Starten på det livslånga lärandet blivit svårt att få del av den kommunala subventionen i andra omsorgsformer. De flesta kommuner reducerar antalet dagbarnvårdare På samma sätt finns en koppling mellan barns språkliga utveckling och förmågan att ta till sig matematiska symboler och begrepp. Redan när barnen är tre år kan de börja räkna. De kan räkna leksaker, kottar Grundproblemet är, att svenska barn lär sig mindre och mindre Blå Skåne Nr. 1 mars 2006 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Margareta Pålsson REDAKTION Lars Ahlkvist och Martin Fors. ANNONSFÖRSÄLJNING Lars Ahlkvist ADRESS Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan Malmö De barn som föds idag måste tillägna sig betydligt mer kunskap än tidigare generationer. Många yrken kräver mer utbildning än förut, även om man arbetar praktiskt med händerna. Samtidigt så ser vi hur den socialdemokratiska skolan lämnar alltfler elever bakom sig. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan att få godkänt i ett eller flera ämnen. Det individuella programmet (IV), som var tänkt att vara ett program för några få, är nu det största programmet på gymnasiet för pojkar. Och endast var femte elev av dem som hamnar på IV, lyckas ta sig genom gymnasiet. Skolan kommer säkert att bli het i årets valrörelse och vi moderater ska lägga stort fokus på att föra ut vår politik. Utbildningspolitiken består av många delar, allt ifrån förskolan till forskning. Många gånger uppehåller vi oss i debatten kring tonåringarna, eftersom det är då bekymren blir mest tydliga. Men ofta beror problemen på vad som missats under de tidiga åren. Sedan maxtaxan infördes finns de flesta barnen i kommunala eller fristående förskolor. Det har och färre föräldrar väljer att vara hemma med sina barn. Men några moderata stockholmskommuner har nu beslutat betala föräldrar för att de ska kunna vara hemma med eget/egna barn. Socialdemokraterna protesterar, men reformen är i full gång och familjerna får ett slags kommunalt vårdnadsbidrag. Förskolan är utgångspunkt för barns livslånga lärande och vi moderater vill att den allmänna förskolan ska inkludera barn från tre år till skolstarten, att den ska vara avgiftsfri och dagligen omfatta tre timmar. Resten av tiden ska barnen kunna vara på samma förskola, hos dagbarnvårdare eller hemma. Samtidigt vill vi fördjupa det pedagogiska uppdraget och stärka barns Barn mognar vid olika åldrar och ska därför kunna börja skolan vid olika tidpunkter förutsättningar inför skolstarten. Forskningen visar att barn har en språklig medvetenhet, som lägger grunden för deras möjlighet att lära sig läsa och skriva. Det finns en växande förståelse för att små barn utvecklar sitt språk genom lek och stimulans. Eventuella problem i språkutvecklingen kan på så sätt både upptäckas och åtgärdas tidigare än idag. och stenar och samtidigt skaffa sig en egen förståelse av hur matematiken fungerar. Matte är lätt och roligt om man får undervisning på ett pedagogiskt sätt! Under förskoletiden finns det utrymme för att leka och prata matematik. Vi moderater har länge hävdat nyttan av en tidigare skolstart. Nästan alla barn går i förskoleklass, därför är det en ganska enkel reform att göra om den till skolans första år. Då sker skolstaren vid sex års ålder, med möjlighet att flytta den åt båda håll. Barn mognar vid olika åldrar och ska därför kunna börja skolan vid olika tidpunkter. Dessutom bör det vara tillåtet att börja skolan både på vår- och höstterminen. Runt om i Europa börjar barn tidigare i skolan än här och det gynnar framför allt barn från hem där det saknas studietraditioner. Grundproblemet är, att svenska barn lär sig mindre och mindre. Våra barn tappar i kunskaper jämfört med andra länder och jämfört med vad vi kunde för år sedan. Vi föreslår en lång rad förbättringar på skolans område varav bättre kvalité på förskolan är en. Margareta Pålsson Ordförande Moderaterna i Skåne Adress och telefonnummer till alla våra kanslier i Skåne finns på sista sidan. TELEFONNUMMER Tel: Fax: E-POST WEBBSIDA OMSLAGSBILD Martin Fors TRYCKERI Wallin & Dalholm Boktr AB NÄSTA NUMMER Nästa nummer av Blå Skåne har manusstopp den 26 april och kommer ut runt den 15 maj. BIDRAG SKICKAS TILL 2

3 Regeringen hämmar Skånes utveckling Flygskatten är ett av de sätt regeringen vill hämma Skånes utveckling med. Nu vill infrastrukturministern att SAS ska lägga mer flygtrafik på Arlanda. Riksdagsledamot Peter Danielsson kommenterar. Sidan 7 Äldre får inte beviljad hjälp Många äldre och funktionshindrade får inte den hjälp de har rätt till. Inte heller får de välja den omsorg de blivit beviljade. Av Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot och talesman i socialpolitiska frågor. Sidan 8 Regionfrågan lever i Skåne Vad har moderaterna gjort i regionfrågan? Hur ska Region Skåne utvecklas mot större självstyrelse? Vilket arbete pågår just nu. Att regionfrågan lever i Skåne finns det många exempel på. Sidan 9 Självstyrelsen ökar välståndet Pia Kinhult, regionråd, diskuterar hur ökad självstyrelse i Skåne kan öka välståndet. Den otydliga maktfördelning som idag finns mellan region/kommun och stat diskuteras. Sidan 10 Skånemoderaterna ökar! Skånemoderaterna ökade med över 500 medlemmar ifjor. Inklusive alla medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet är vi över medlemmar och det största länsförbundet i Sverige. Sidan 12 Examen i Politikerakademin För ett år sedan startade politikerakademin. Två grupper har redan examinerats ut, och 100 deltagare har hittills anmält sig. Nästa tillfälle är den 22 april! Sidan 14 FOTO: MARTIN FORS 3

4 Köfritt i sjukvården vi kan bättre Av: Anna Jähnke Pia Kinhult, Susanne Jönsson och Ewa Thalén-Finné Nu drar nätverket MQ Region Skåne igång! Av: Anna Jähnke Den 30 januari var det dags för MQ:s tredje träff. Några kvinnor med engagemang för Skånes framtid samlades på Förbundet i Malmö för att diskutera kring temat sjukvård. R i k s d a g s l e d a m o t C h r i s t i n a Husmark-Pehrsson och Catharina Blixen-Finecke var speciellt inbjudna för att leda diskussionen. Efter att ha försett oss med dryck och mat, påbörjades en intressant och livlig diskussion om kvällens tema. Det var både spännande och intressant att diskutera frågorna ur olika perspektiv. Tanken är att skapa ett debattforum för den moderata regionfullmäktigegruppens kvinnliga ledamöter utvecklingsfrågor. En fråga som diskuterades där var bla hur viktig den fysiska infrastrukturen är för Skåne. Såsom E22:an, Sturupspendeln och broavgifternas vara eller icke vara. Samtliga deltagare har efter kvällarnas övningar varit nöjda med både innehåll och ämne. Då det finns mycket att lyfta fram inom både sjukvård och regional utveckling kommer dessa teman att återkomma i olika former. Tanken med Region Skånes MQnätverk är att skapa ett debattforum för den moderata regionfullmäktige gruppens kvinnliga ledamöter. Där skall finnas utrymme för ledande moderatkvinnor att informera om olika frågor samt knyta samman de politiska nivåerna. Ett tillfälle att fånga de perspektiv på sakfrågorna som är relevanta för de flesta kvinnor i Skåne. Nästa träff blir den 27 februari, då riksdagsledamot Ann-Marie Pålsson kommer till Malmö. Moderaterna i Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen sammanträdde i Båstad den 2-3 februari för att diskutera gemensamma uppgifter inför nästa mandatperiod. Sjukvården och den aktuella vårdgarantin var i fokus. De två dagarna var mycket givande med förläsningar från Ursula Forner, fd informationschef på Helsingborgs lasarett samt verksamhetschefen vid onkologen i Lund, Carsten Rose. De moderata regionföreträdarna kunde efter konferensen lämna följande besked: Vårdgarantin är ett kvitto på socialdemokraternas misslyckande. Väntan på sjukvård i upp till 6-8 månader är oacceptabelt. Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är fullständigt orimliga. En ung människa som skär sig själv ska inte vänta i 90 dagar eller mer på att få hjälp. Det är omänskligt. Vår sjukvårdspolitik går ut på att ingen skall behöva ta en kölapp när han eller hon behöver vård. Vid ett maktskifte i våra tre regioner kommer den köfria sjukvården att bli verklighet för mer än hälften av Sveriges befolkning. Den köfria vården är också den billigaste vården. Det är kostnaderna för ickevård i form av sjukskrivningar och lidande som måste bort. Vårt viktigaste budskap till invånarna i våra regioner är att vi ska genomföra en köfri sjukvård. Vi kan helt enkelt bättre. Ett stort steg i samarbetet mellan de olika regionerna har tagits. Det visar på att vi moderater drar åt samma håll i hela Sverige. Vi ser fram emot nästa sammanträde i Göteborg i slutet av maj. Under tidigare träffar har bla riksdagsledamot Ewa Thalén- Finné föreläst om regionala Ulrik Nilsson, Chris Heister, Pia Kinhult, Christer G Wennerholm, Jerker Swanstein och Henrik Hammar Allians för Sverige. 4

5 Varför ser inte universiteten kvinnors kompetens? Av: Ewa Thalén Finné - Män har fortfarande dubbelt så stor chans som kvinnor att bli professorer, trots att likvärdiga akademiska meriter. Det innebär att något brister i universitetens Välkomna till MSS årsstämmokonferens 2006! Konferensen avhålls på Hotell Norregård i Falsterbo lördagen 22 april kl till söndagen 23 april kl Temat för konferensen är Inför valet Medverkande är: Kristina Axén Olin, Göran Holm, Margareta Pålsson, Pia Kinhult, Thorbjörn Lindhqvist och Per Schlingman. Kaffe: 50:-, Lunch 175:-, Middag 350:- Alla moderata seniorer är i mån av utrymme välkomna att efter anmälan som observatörer delta i stämman. Anmälan senast 4 mars Lars Brunnberg, Storängsvägen 5 E, Åkersberga , Inger Koch Ordförande / Lars Brunnberg SKOGSPRODUKTER OCH FODERVAROR rekryteringsprocess. Det säger Ewa Thalén Finné, moderat riksdagsledamot för södra Skåne och styrelseledamot i Moderatkvinnorna i en kommentar till Högskoleverket. - Tjejer har bättre betyg i grundoch gymnasieskolan och ända sen slutet av sjuttiotalet utexamineras fler kvinnor än män från högskoleutbildningar. Ändå går en större andel av männen går vidare till forskarstudier på de flesta utbildningar, bara från de tekniska grundutbildningarna blir en lika stor andel kvinnor som män doktorander. Bland dem som doktorerat 1991 hade åtta procent av männen, men bara fyra procent av kvinnorna lyckats bli professorer. FULLBLODSHÄSTAR KLÅGERUPS GÅRD AB Tel: KLÅGERUP - Varför slår inte kvinnors kompetens igenom hela vägen? Högskolan och universiteten går idag miste av mycket av den begåvning och studiemotivation som uppenbarligen finns hos mer än halva studentkadern? Någonting fattas i rekryteringsprocessen och dagens rapport borde få universiteten att tänka till. De som förlorar mest på att förbigå kompetenta kvinnor är högskolorna och universiteten, så det ligger i deras intresse att ta frågan på allvar. Studiebesök på skånska företag Av: Anna Jähnke Pia Kinhult och Magnus Bergström (vd Haldex Brake, Landskrona) Under hösten släppte regionen sin andra rapport som handlar om tillväxt i Skåne. För att följa upp den har hösten har varit fullbokad med besök på företag runt om i landskapet. Det har varit allt från sågar och stenhuggare i norra Skåne, till tjänsteföretag och livsmedel i södra Skåne. Vi väljer att inte göra massmedia av dessa besök för att verkligen kunna ha ärliga samtal kring vardag och villkor i företagarnas värld. Det har blivit många värdefulla samtal och vi har fått med oss en hel del matnyttigt. Allt är inte nyheter eller förvånande för mig, men det är bra att få det bekräftat. Gemensamt för alla är budskapet att det måste löna sig att riskera tid och kapital. Det ligger ju helt i linje med att det måste löna sig att arbeta. Det måste också löna sig att skapa jobb. Låter självklart, men vi är långt därifrån idag. Under våren har vi ett nytt fullspäckat schema med företagsbesök framför oss. Det är med förväntan och stort intresse vi tar oss an den fortsatta uppgiften. PRODUKTER från SKOG och LANTBRUK Uthyrning av fritidshus AB WIDTSKÖFLE Tel: VITTSKÖVLE 5

6 En spännande resa, helt enkelt! Av: Anna Jähnke Den 24 november samlades ett glatt gäng på 20 moderater på trappan vid parlamentet i Bryssel. Efter otur med inställda plan och därav några timmar försening, var vi redo för dagens program som sammanställs och ordnats av eldsjälen i projektet Thomas Lantz. Vår moderata delegationsledare Gunnar Hökmark gjorde ett strålande jobb med att guida oss genom dagens föreläsningar samt kvällens trevliga tillställning på Chez Leon. Dagens första föreläsning hölls av Alexander Stubb från Finland. Han berättade om den inre marknaden och EU:s framtid. Alexander byggde sin föreläsning på frågor som ställdes av deltagarna, kanske dagens mest intressanta föreläsning. Andra talare under dagen var Chrisoffer Fjellner, EU:s näst yngsta ledamot och vice gruppledare för handelsutskottet, Per Heister på EPP-ED:s pressavdelning samt Georg Danell vd för KREAB i Bryssel. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Anna Jähnke, Lars Ahlkvist och Jan-Erik Einarsson över en enkel lunch på Falstaff i Bryssel Torsdagskvällen avslutades på Chez Leon där vi avnjöt en fyrarätters middag med bl.a. musslor som jag denna kväll fick reda på är en av Bryssels specialiteter. Kvällen blev Sydsams kontor där Frida Bergman berättade om deras verksamhet och uppgifter. En liten organisation vars kontor i Bryssel endast bemannas av två heltidsanställda. Värvartävlingen avgjord! Efter denna mycket intensiva dag på parlamentet blev vi nog alla medvetna om vilken jätteapparat EU är, och framför allt antalet människor denna gigantiska apparat håller sysselsatta. Sydsam är en liten organisation i Bryssel, bemannad av två anställda lyckad och efter middagen fortsatte en del ut i Brysselnatten för att studera Bryssel by night. På fredagen bjöd Bryssel oss inte på sitt finaste väder, det var tom. kallare än i Sverige. Vi besökte under dagen VI HYR UT Hästgårdar Fritidshus och villor på landet Lagerlokaler De sista timmarna innan planet skulle lyfta för att ta oss hem igen, strosade de flesta av oss runt i stan eller på flygplatsen. Det som inhandlades flitigast var den berömda belgiska chokladen. Eftersom resan började med förseningar skulle den givetvis avslutas med förseningar. Till slut var vi dock alla hemma, trötta men glada och nöjda. Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning Under perioden 1 oktober 1 februari pågick det en värvartävling inom Skånes sydvästhörn, vilket resulterade i 140 nya medlemmar. Bra jobbat! Vinnare med flest nyvärvade medlemmar blev Ronny Johanessen från Lund, andra priset gick till Peter Lindqvist, Tygelsjö och på delad tredjeplats kom Anna Firics, Malmö, Peter Hanell, Malmö och Göran Brinck, Södra Sandby. 1:a pris: en bussresa med Scandorama för två personer till Berlin. 2:a pris: middag med Tobias Billström på Sanct Marcus vinkällare i Malmö. 3:e pris: M-jacka, M-tröja, M-keps och M-paraply. Grattis till er alla! Tel: GENARP Fax:

7 Regeringen hämmar Skånes utveckling Av: Peter Danielsson Infrastrukturminister Ulrica Messing uttalade sig nyligen i Dagens Industri om hur SAS ska sköta sin flygtrafik. Hon vill att SAS ska lägga mer trafik på Arlanda genom att lyfta bort flygtrafik från Kastrup. Även näringsminister Thomas Östros propagerar i samma artikel för Arlanda och uppmanar SAS att lägga trafiken där kunderna vill ha den. Den danske finansministern Thor Pedersen reagerade med bestörtning på utspelet och menade att SAS måste se på sin flygtrafik utifrån ett marknadsperspektiv, inte utifrån om den svenska regeringen har investerat pengar i Arlanda. Han har naturligtvis helt rätt. SAS ledning är fullt kapabla att själva avgöra varifrån och vart de ska flyga. Dessutom hade Östros och Messing sällsynt dålig timing med tanke på den strejk som SAS nyligen drabbades av. Det sista SAS behöver nu är påtryckningar från en regering, de behöver snarare lugn och ro. När Östros hävdar att SAS måste bli ännu mer marknadsorienterade och lägga trafiken där kunderna vill ha den är han ute på hal is. Han glömmer nämligen att cirka 40 procent av svenskarna har närmare till Kastrup än till Arlanda. Det visar med all önskvärd tydlighet att Messing från Gävle och Östros från Uppsala prioriterar sin egen region framför andra växande regioner i Sverige, exempelvis Öresundsregionen. Återigen visar regeringens företrädare brist på insikt om den dynamiska utveckling som sker i Öresundsregionen och som hela Sydsverige deltar i och drar nytta av. Återigen visar regeringens företrädare brist på insikt om den dynamiska utveckling som sker i Öresundsregionen Det är svårt att säga vad ointresset beror på. De konspiratoriskt lagda hävdar att det i Stockholm finns en rädsla för konkurrens från Öresundsregionen. Kanske är det så. Redan i dag har Öresundsregionen passerat Stockholm i attraktivitet när det gäller exempelvis placering av multinationella företags huvudkontor. Skulle ministrarnas påtryckningar på SAS fungera kommer vi skåningar att drabbas av försämrade flygförbindelser till och från Kastrup. Dessvärre är det inte första gången den socialdemokratiska regeringen missgynnar Skåne. Sedan Göran Persson flyttade från Malmö verkar Skåne ha blivit regeringens slagpåse. Den senaste tiden har slagen haglat väl tätt. Regeringen har stängt det välfungerande kärnkraftverket i Barsebäck. Det kostar oss skattebetalare totalt nästan 19 miljarder. Regeringen har med mycket kort varsel dragit in pengar till skånsk infrastruktur för att skicka dem till Trollhättan. Därför försenas utbyggnaden av E22. Regeringen visar även lågt intresse för de för Skåne viktiga Öresundsfrågorna. Dessutom kommer en ny miljöflygskatt på mellan 96 och 430 kronor per biljett att införas i sommar, vilket slår särskilt hårt mot skånska flygplatser på grund av närheten till Danmark där denna typ av skatter inte finns. Det är bara några av den socialdemokratiska regeringens påfund som hämmar Skånes utveckling. Jag kan bara dra en slutsats och det är att för Skånes och Öresundsregionens skull behövs ett maktskifte 17 september. Trolle Ljungby AB Jakt och Vilt Skogsprodukter Året runt-bostäder Fritidshus Tel: FJÄLKINGE Annonsera i Blå Skåne Att annonsera i Blå Skåne är ett enkelt sätt att nå ut till en stor målgrupp. För mer information, hör av Dig till: Lars Ahlkvist Telefon: E-post: 7

8 Träff med KU-ledamöterna Av: Erik N Andersson I början av december förra året besökte de moderata ledamöterna av riksdagens konstitutionsutskott Skåne för att diskutera Ansvarskommitténs arbete. Denna kommitté, som leds under Mats Svegfors, ska undersöka den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena. Där det är motiverat ska den föreslå förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen. Förslagen ska ge de folkvalda organen bättre förutsättningar att få genomslag för politiken och medborgarna bättre förutsättningar till inflytande, insyn och utkrävande av ansvar. I Region Skåne är detta naturligtvis högaktuellt eftersom vi står inför vägvalet att antingen centralisera mer makt till riksdagen, eller att fortsätta utvecklingen av det skånska självstyre vi förvaltat sedan 1 januari, Samtliga partier i regionfullmäktige är överens om att det sistnämnda är att föredra. Under sammanträdet fick vi inledningsvis lyssna till några väldigt intressanta talare. Först ut var Magnus Jerneck från Lunds universitet som gav synpunkter på regionfrågan ifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Därefter redogjorde Pernilla Ström för sina erfarenheter och visioner om Skånes framtid. Den siste talaren var Dick Erixon, liberal debattör och känd bloggare. Erixon varnade för att fler politiska instanser kan leda till ökad byråkrati. Samtidigt påpekade han att om kommuner och regioner tar över vissa statliga uppgifter, det vill säga decentraliserar makten, kan byråkratin istället komma att minska. Slutligen ägnades resten av dagen till att presentera och diskutera det material om regionfrågan som sammanställts av Pia Kinhult, Thomas Håkansson och Annika Annerby Jansson. Våra KU-ledamöter var Skåningarnas intressen kommer aldrig att få gehör så länge viktiga Öresundsfrågor hanteras av socialminister Berit Andnor nöjda med dagen och diskussionen handlade mycket om att fokusera på arbetsmarknads- och infrastrukturfrågor. Ansvarskommitténs arbete kommer att ligga vilande under valrörelsen för att sedan slutligen lägga ett förslag Vi kommer självklart att ha en fortsatt dialog och återkommande träffar med våra vänner i konstitutionsutskottet. Erixon varnade för att fler politiska instanser kan leda till ökad byråkrati Frågan om det kommunala och regionala självstyret kommer med all sannolikhet även att vara en del av valrörelsen i Skåne. Göran Perssons maktfullkomlighet har lett till att det kommunala självstyrets dagar är räknade om denna utveckling fortsätter i samma takt som tidigare. Vi moderater måste alltid ligga steget före och visa vägen mot ett friare Skåne genom ökat regionalt självstyre. Genom att skapa goda förutsättningar för företag och människor att växa kommer Skåne även i framtiden att bli den uteslutande bästa regionen i Sverige att leva i. Detta åstadkommer vi bäst om vi själva får bestämma över viktiga infrastrukturella satsningar och arbetsmarknadsfrågor. Skåningarnas intressen kommer aldrig att få gehör så länge viktiga Öresundsfrågor hanteras av socialminister Berit Andnor. Skåne förtjänar ett mycket bättre öde än så. Lyft Åkarp sänk järnvägen Av: Christian Persson Banverkets förslag om en utbyggnad av järnvägen mellan Malmö och Lund drabbar Åkarpsborna hårt då det är tänkt att utbyggnaden ska ske i markplan. Om Banverket får igenom sitt förslag innebär det att det kommer att passera runt 400 tåg per dygn i Åkarp, jämfört med dagens 279. Det blir ett enormt buller, menar Burlövsmoderaten Leo Soléus. Därför kommer Burlövsmoderaterna att anordna en manifestation lördagen den 25 februari. Klockan 11 är det samling vid bommarna i Åkarp och tanken är sedan att de som samlats ska använda spadar för att markera att man inte vill se utbyggnaden i markplan. På detta sätt hoppas vi att regeringen ska få upp ögonen och inte godkänna Banverkets förslag. För Banverket klarar inte miljökraven. Det största problemet med en utbyggnad är bullret. En av Banverkets egna utredningar visar att det skulle behövas ett tio meter högt bullerplank för att klara den höga bullernivån. Banverkets eget förslag är ett tre meter högt bullerskydd. Men vem vill ha en mur mitt i byn, avslutar Leo Soléus. Äldre får inte beviljad hjälp Av: Cristina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen h a r k o m m i t me d en rap - port som visar att äldre inte alltid får den om s or g m a n blivit beviljad. Insatserna som hemtjänsten ger i tid räknat är alltså kraftigt övervärderad. Det menar Gert Alaby, projektledare vid äldreenheten på Socialstyrelsen. Endast 60 procent av beslutad vård och omsorgen utförs i praktiken. Studien Tid för vård och omsorg som genomförts i ett antal kommuner omfattar brukare och 8000 anställda i 49 kommuner. Frågan man ställt är om äldre och funktionshindrade får den hjälp man har rätt till. Resultatet visar alltså att svaret är nej och man pekar på några tänkbara förklaringar. Man beviljar mer tid än det finns omvårdnadspersonal som kan hinna utföra uppgifterna eller att man helt enkelt inte följer biståndsbeslutet utan prioriterar bort en del då man inte anser att insatsen är så viktig. Socialstyrelsen drar följand slutsatser av studien; insatser som beviljas utförs inte alltför lite tid avsätts för tillsyn, rehabilitering och hemskötsel det brister i kvalitet och rättstryggheten urholkas insatserna överensstämmer inte med brukarnas önskemål för mycket tid används för administration i stället för stöd och handledning Socialstyrelsen menar att man nu måste för att få ett rättvisande bild utgå från verkliga insatser på individnivå än från tidigare då man hade kommunernas biståndsbeslut som underlag. Två verkligheter som man nu visar inte stämmer överens. Det betyder att en del kommuner inte har full koll på sin verksamhet. Att beviljade insatser och antal genomförda insatser blir samma slutsumma. Annars kan man ju undra om äldre och funktionshindrade också har fått betala ett rättvisande pris. Att var och en som får ett biståndsbeslut eller behovsbedömning som jag föredrar att kalla det skall kunna välja vem som skall utföra omsorgen, att insatsen skall vara flexibel och av god kvalitet måste vara självklart. Ingen frisk person skulle acceptera att betala något annat. Varför skall en person i behov av vård och omsorg behandlas annorlunda? 8

9 Regionfrågan lever i Skåne Regionfrågan har varit en mycket levande fråga under lång tid i Skåne. Det var också Moderaterna som tog det initiativ som ledde till ett återförenat län och landskap 1997 och det regionförsök, Region Skåne, som pågår fram till Genom Ansvarskommitténs arbete under ledning av Mats Svegfors har frågan kommit mer på sin spets och gjort diskussionen nationell. Det har också ställt krav på de moderata företrädare som är för regional självstyrelse att konkretisera och och tydligt ta fram ett underlag som kunde användas för att komma vidare i diskussionen och konkretisera våra krav på självstyrelse. Thomas Håkansson, Lomma, och Annika Annerby Jansson, Lund, utvecklade det arbete som gjorts inom ramen för Sydsam. Detta redovisades för de moderata ledamöterna i Konstitutionsutskottet under våren Eftersom Göran Lennmarker är ordförande i KU och tillika ledamot av Ansvarskommittén och Henrik von Sydow, ledamot av KU också Regionfrågan är kopplad till närhetsprincipen och en demokratiseringsprocess som flyttar makt nedåt i hierarkin och i första hand till medborgaren tydliggöra vad detta innebär. Moderaterna i Skåne har under en längre tid arbetat med frågan på olika sätt och i olika sammanhang. I Skåne rådde före Region Skånes bildande en närmast kaotisk situation med två län, tre sjukvårdshuvudmän, två trafikhuvudmän, ett länstrafikbolag och flera kommunförbund. Det medförde att det blev svårt att med kraft driva frågor som var viktiga för Skåne. Trots att det inte är så länge sedan Region Skåne bildades och övertog ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, har mycket gott åstadkommits. Verksamheten har utvecklats i samråd med de skånska kommunerna, företagen samt andra organisationer och myndigheter. Det råder stor enighet i Skåne om fördelarna med det regionala självstyret. Då handlar det inte främst om makt, utan om möjligheten att i Skåne skapa de förutsättningar för utveckling, tillväxt och framtidstro som så väl behövs. Genom två olika rapporter som togs fram inom ramen för Sydsammoderaterna under 2004 påbörjades ett arbete inom den moderata regiongruppen att mer strukturerat sitter i Grundlagsutredningen, blev KU-gruppen ett utmärkt bollplank för det vidare arbetet. Det krävdes också en koll av idéerna hos fristående personer med en bred kunskap inom de områden som vi berör; statsvetenskap, ekonomi, juridik. Därför kontaktades fyra forskare inom dessa discipliner och vi efterfrågade deras reaktioner och uppfattningar. Därefter har Pia Kinhult sammanställt detta och gjort en kortare slutsats. Från den slutsatsen har arbetet gått vidare för att utveckla de delar som forskarna har påpekat samt den uppgiftslista som visar vad som menas konkret med att flytta makten från staten till regionen. Regionfrågan är kopplad till närhetsprincipen och en demokratiseringsprocess som flyttar makt nedåt i hierarkin och i första hand till medborgaren så långt det är möjligt. Problemen som idag finns inom hela den Europeiska Unionen vad gäller förmågan att skapa och bibehålla välfärd och välstånd är också ett argument. Den analys av samhällets utmaningar som ledde till att Ansvarskommittén fick sitt uppdrag, har även väglett Moderaterna i detta arbete. Skåne har idag 1,16 miljoner invånare på en yta av km2. Det Det handlar om möjligheten att i Skåne skapa de förutsättningar för utveckling, tillväxt och framtidstro som så väl behövs finns 33 kommuner med en skattekraft på kr/inv., Skattesatsen för Region Skåne är idag 10,39 kronor. Det mandat som regionen fick under rubriken regionförsök, handlar om det regionala utvecklingsansvaret samt företrädarskapet. Försöksverksamheten består idag av: Regionalt utvecklingsprogram Den regionala transportinfrastrukturplaneringen (RTI) Stöd till näringslivet De statliga kulturanslagen (Kulturpåsen) Till detta kommer ansvaret för hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik i likhet med övriga landsting i Sverige. Det pågående arbetet handlar om att utöka mandatet med några områden till som förflyttar statens ansvar till den regionala för att minska det demokratiska underskottet i dagens regionbildning samt få den tillväxt och välståndsökning som behövs. Arbetsmarknad, infrastruktur och högre utbildning är de områden som kommer att utvecklas och konkretiseras. Det arbetet pågår under våren 2006 och kommer att presenteras för den moderata KU-gruppen i maj. Tiden fram till dess förankras också arbetet runt om i olika moderata församlingar i Skåne. För att se hela rapporten gå till Vill du hitta interninformation om oss, se: 9

10 Självstyrelsen ökar välståndet! Av: Pia Kinhult Foto: Martin Fors Det kan sägas att det finns ett huvudsakligt skäl till att förespråka regionalt självstyre. Det är strävan att öka medborgarnas välstånd. Denna strävan faller tillbaka på två saker, demokrati och ekonomi. Sverige kan definitivt bli en bättre konstitutionell demokrati. Demokratin måste vara något mer än endast en lagstat, en stat där majoriteten styr genom lagstiftning. En rättsstat ställer också krav på rättssäkerhet, fri- och rättigheter och maktdelning. Rättsstaten står alltså inte i motsättning till medborgarstyrelse och handlingskraft. Tvärtom kan en väl fungerande demokrati kräva ordnade och effektiva former för att folkviljan skall kunna komma till uttryck. Eu-medlemskapet kan tyckas kräva en författningsreform. Allt mer av nationell politik bestäms på den europeiska nivån. Europeiseringen påverkar alla delar av det offentliga Sverige, men från demokratisk synpunkt är det framför allt farhågorna att riksdagen marginaliseras som borde ge oss en författningspolitisk debatt. Sveriges demokratiska system måste utformas så att det bildar en stark part på den europeiska arenan. Till detta har vi en otydlig maktfördelning mellan stat och kommun/ region. Den kommunala självstyrelsen må vara grundlagsfäst men vad som faktiskt menas är oklart. Riksdagen kan när som helst ändra förutsättningarna för det kommunala/regionala självbestämmandet. Relationen präglas idag av ett topdown perspektiv och förändringar sker endast ur centralmaktens behov. Någon entydig princip hur makten skall fördelas finns inte. Här är Sverige ganska ensamt bland västdemokratier. Nu är frågan om demokratin kan fungera i transnationell skala. Kan vi bevisa demokratins grundläggande genialitet, att heterogena grupper av människor kan leva samman i fred, även inom det europeiska samarbetet? Det kräver förändringar både för det kommunala/regionala perspektivet som för det europeiska perspektivet och det är den nationella centralmaktens initiativ som avgör. EU:s medlemmar står inför uppgiften att skapa en demokratiskt grundad samfällighet bestående av många olika folk. Folkvalda församlingar kommer att samexistera parallellt inom stadsdelar, kommuner, regioner, nationer och världsdelar. Ekonomin halkar efter i EU, vår gemensamma BNP är endast en tredjedel av USA. Vi har en svag investeringsaktivitet, ineffektiva marknader, arbetar färre timmar och har färre både äldre och kvinnor på arbetsmarknaden i jämförelse med USA. Arbetslösheten ligger fast. Idag är den svenska arbetslösheten över 17%. Förutom USA som har dragit ifrån oss rejält under de senaste femton åren så har även Asien delvis gått om oss eller är på väg. De stora aktörerna Kina och Indien visar på tillväxtsiffror som innebär att de kommer att passera oss ganska snart. De har en potential att hålla uppe en tillväxt på mellan 6% och 8% under många år framöver. Skulle de hålla den takten som de har idag kommer Kina att passera oss år 2040 och Indien Det finns en potential för Skåne, både ensamt och med Köpenhamn och Själland Vi måste precis som USA skapa både ökad produktivitet och en arbetskraftstillväxt. Här i Öresundsregionen kan vi tyvärr konstatera att både Danmark och Sverige är tillbaka på samma nivå mot USA som för 40 år sedan. Det lönar sig inte tillräckligt att arbeta eller driva företag idag. Ju mer integrerade de nationella EU ekonomierna blir, desto viktigare roll kan regionerna få. Det öppnas en möjlighet att stötta de strukturer som i sin tur stöttar växande företag och ser till att de stannar och växer just här. Om nu inte bara den nationella regionalpolitiken och utjämningssystemen smetar ut resurserna och hindrar tillväxten. I takt med globaliseringen, den transnationella produktionen och konsumtionen, är det regioners och företags konkurrenskraft det handlar om. Det kan inte vara ett självändamål att hindra regional tillväxt. Istället hade mer än en internationellt konkurrenskraftig region gynnat Sverige i sin helhet och i förlängningen allas vårt välstånd. Tillväxten har under de senaste åren varit god även i Skåne, men det har varit en s.k. jobless growth. Arbetslösheten är högre i Skåne än De stora aktörerna Kina och Indien visar på tillväxtsiffror som innebär att de kommer att passera oss ganska snart genomsnittet i Sverige. Även arbetskraftsdeltagandet ligger lägre, 77% i Skåne mot 79% i Sverige. Här finns en potential för Skåne, både ensamt och i partnerskap med Köpenhamn och Själland. Vi har en rimligt stor befolkning och en hygglig köpkraft. Vi har också starka universitet, en central geografisk placering och är någorlunda väl positionerade branschmässigt. Detta ger oss större motståndskraft än många andra europeiska regioner. Frågan är om Skåne kan skaffa sig större rörelseutrymme och mer beslutskompetens för att kunna leverera sin beskärda del av välståndsökning för att trygga hela Sverige och EU:s framtid. Det är asymmetri och pluralism som ger den friktion som krävs för att föra samhällsutvecklingen framåt. Utvecklingskraft överlever inte genom att smeta ut resurser och fördela exakt lika utan tanke på förutsättningar. Noll-summespel gäller endast för den demokratiskt valda församlingen, är farliga för resten av samhället som skall leva inom marknadsekonomin. Tyvärr blandas dessa begrepp i diskussionen och debatten. 10

11 Skrivarverkstan alla kan göra en insats Av: Anna Jähnke Alla kan göra behövliga insatser inför och under det stundande valet. Men alla är inte lika bra på allting. En del vill tala på gator och torg, andra arbeta med flygbladsutdelning eller materialpaketering och sedan finns det en grupp som är road av att skriva. Med den insikten har regiongruppens valledning startat ett projekt kallat Skrivarverkstan. Tanken är att de som gillar att i text formulera tankar kring moderat politik och ideologi skall kunna jobba tillsammans och sporra varandra. En första träff har anordnats i Malmö där grunderna för skrivande och argumentation gicks igenom av Hans Wallmark, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och medlem av valledningen. Vad bör man tänka på? Hur formulerar vi oss tydligt och begripligt? Och hur undviker vi att göra samma fel som våra motståndare? Dessa och andra frågeställningar funderades det kring vid det första kurspasset. Ytterligare några sammankomster är inplanerade. Skrivarverkstan skall dels kunna ta fram bra och användbara texter för insändare och debattartiklar att användas. Med hjälp av redan presenterade och kommande rapporter och utspel gjorda av moderaterna i Region Skåne skall ytterligare material produceras. Texter som kan användas på insändarplats men också som inlägg på hemsidor, i reklambilagor eller annat tryckt material. Den som vill veta mer om detta projekt eller kanske själv önskar hjälpa till kan kontakta regionmoderaternas politiska sekreterare Anna Jähnke. Christian & Mattias Av: Christian Persson Kansliet i Malmö har inför valrörelsen anställt två nya personer, som faktiskt har en del gemensamt. Båda heter Persson och är födda och uppvuxna i Ystad. Men det finns även olikheter och Blå Skåne tog en pratstund med Christian och Mattias. Hej Mattias och välkommen till Moderaterna! Vad är dina intryck efter några veckor hos oss? Jag känner att jag kommit till ett bra gäng och fått fin kontakt med alla. Alla ställer upp för varandra och har lätt till skratt. Vad har du annars för intressen? Jag spelar bas i ett rockband. När jag får tid försöker jag också att spela innebandy. Sedan ägnar jag en hel del tid åt mina vänner samt att följa mitt favoritlag, Malmö FF. Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag är ansvarig för telefonväxeln, lokalbokningar, anmälningar, post och liknande uppgifter. Sedan kommer jag att hjälpa till där det finns behov. Berätta lite kort om dig själv Jag är 33 år och född och uppvuxen i Ystad. Jag har pluggat till lärare i Lund, Malmö och Kristianstad. Sedan har jag även jobbat i spelbutik och som fastighetsskötare. Hej Christian och välkommen till Moderaterna! Vilka är dina intryck efter några veckor hos oss? Jag har fått ett väldigt bra intryck av arbetsplatsen och medarbetarna. Dessutom är det väldigt spännande att vara delaktig i en valrörelse. Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag kommer att ha ett övergripande ansvar när det gäller hushållsfoldern som ska delas ut till alla kommuner. Sedan kommer jag också att vara samordnare för busskampanjen som drar igång i augusti. Berätta lite kort om dig själv Jag är 25 år och uppvuxen i Ystad. Sedan 20-årsåldern har jag dock bott på olika platser i Sverige och studerat, bland annat Uppsala och Växjö. Där har jag utbildat mig till journalist och även läst en hel del psykologi. Jag har även jobbat en del som frilansjournalist. Vad har du annars för intressen? Det blir mycket idrott, bland annat spelar jag fotboll. Sedan blir det också mycket umgänge med mina vänner. SPANNMÅL TROLLEBERG AB TEL STAFFANSTORP Skogs- och Lantbruksprodukter AB GÅRDSTÅNGA NYGÅRD Tel FLYINGE 11

12 Skånemoderaterna ökar Av: Lars Ahlkvist Att intresset ökat för moderaterna är inget att ta fel på. Opinionssiffrorna går uppåt, telefonsamtalen och mailen till förbundskansliet blir fler och fler. Nu ökar vi även medlemsantalet i en tid när allt fler organisationer och partier visar vikande siffror. Skånemoderaterna är det största länsförbundet i Sverige Målet för Skånemoderaterna var att komma upp till 8500 medlemmar för Slutresultatet blev ännu bättre, 8601 att jämföra med de 8130 året före. Nästan 500 fler alltså! Lägger vi dessutom till alla medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet kommer Skånemoderaterna över medlemmar och är därmed det största länsförbundet i Sverige och det som ökar mest. för att öka ännu mer de sista dagarna så att Anne-Marie Melin på kansliet skulle hinna registrera alla nya före årsskiftet. Totalt kom det in över 1100 nya medlemmar under hela Det har varit mycket spännande att följa slutspurten, säger Anette Åkesson från Båstad. Anette är ansvarig för förbundets Projekt 9000, som syftar till att Skånemoderaterna ska förbättra medlemsvärvningen och medlemsvården. Målet är att komma upp i 9000 medlemmar till den siste december Ett valår gäller det att vi alla gör extra insatser för att både få fler väljare och fler medlemmar, säger Anette. De kommuner som ökat i antal och kommit över 100% av fjorårets medlemsantal är: Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma-Bjärred, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Ängelholm alltså mer än två tredjedelar av den moderata till i värvandet! Ny medlem betalar 100:- för medlemskap under Från kansliet kan Du få talonger (se bilden) som underlättar Ditt värvararbete. Som stöd i värvararbetet utlyses en värvartävling, där såväl bäste individuelle värvare som bästa förening koras. Mer om det kommer på Ett valår gäller det att vi alla gör extra ansträngningar för att få fler väljare och fler medlemmar Detta hade inte varit möjligt utan många goda insatser från föreningar och enskilda medlemmar. Under december månad rapporterades medlemmar så gott som varje dag, organisationen i Skåne! Nu gäller det att värva för att få fler medlemmar och fler sympatisörer under Ring till kansliet, om Du vill hjälpa pg:

13 Staff 06 Av: Christian Rosvall Valrörelsen närmar sig med stormsteg. För att säkerställa en väl fungerande valorganisation är moderaterna i stort behov av många valarbetare. Och då är det alla fantastiska ideella krafter som gör att vi överhuvudtaget kan bedriva en valrörelse! De som är intresserade av att vara valarbetare i Malmö genomgår just nu Staff 06. Syftet med Staff 06 är att utbilda professionella, kunnig och utåtriktade valarbetare, som tiden fram till valrörelsen och under valrörelsen har förmågan att stimulera, locka och övertyga väljaren. I utbildningen ingår såväl teoretiska pass som praktiska övningar. Utbildningen består av tolv utbildningstillfällen och startade i januari med avslut i april. Under denna tid ska kursdeltagarna bland annat få en fördjupad kunskap inom våra olika politikområden såsom utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, rättspolitik, sjukvårdspolitik, region- och kommunpolitik. Efter varje politikområde följer en praktisk övning där kursdeltagarna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika kampanjtekniker. Torsdagen den 16 februari talade Inge Garstedt, en av Malmös toppkandidater till riksdagen. Inge argumenterade för den moderata rättspolitiken. Vi behöver inte bara fler poliser, utan också ett effektivare och vassare rättssystem. Hon talade också om vikten av tydliga utredningar vid kameraövervakning. Man får aldrig kränka individens integritet. Hon avslutade med att ett utökat samarbete mellan polis och militär är av godo exempelvis vid terroristdåd och större nationella konflikter. Dagen till ära höll vi till i Malmös lärarhögskola som inryms i nya, fräscha lokaler. Vi säljer Skogs- och lantbruksprodukter KADESJÖ GÅRD SVEDALA Tel Uthyrning av: HÄSTGÅRDAR ÅRET RUNT-BOSTÄDER FRITIDSHUS GEDSHOLM AB Tel: EKEBY 13

14 Examen i politikerakademin Av: Lars Ahlkvist För drygt ett år sedan startade Skånemoderaterna Politikerakademin. Det är en utbildning som erbjuds såväl nya som gamla moderater som vill skaffa en bra grund för ev. framtida förtroendeuppdrag. Intresset har varit stort för akademin, med hittills över 100 anmälda. och i Skånes kommuner har också belysts. Många duktiga moderata riksdagsledamöter och kommunalråd/gruppledare har stått för utbildningen i dessa frågor: Cristina Husmark-Pehrsson, Pia Kinhult, Lars Lindblad, Ann-Marie Pålsson, Ewa Thalén-Finné, Peter Danielsson och Margareta Pålsson är några som medverkat. Första lördagen ägnas till största delen åt Moderaternas organisation och de politiska ideologierna Utbildningen har ägt rum på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Med bra lokaler och god mat har Fridhem stått för en trevlig miljö de lördagar Politikerakademin har träffats. De deltagare som nu gått igenom alla fyra stegen har fått en gedigen genomgång av Moderaterna, om förändringen i vår politik och vad vi står för. Första lördagen ägnas till största delen åt Moderaternas organisation och de politiska ideologierna. Dessutom får deltagarna diskutera moderat feminism och får praktiska kunskaper om BBSmoderat och de möjligheter våra websidor erbjuder. Här har Margareta Pålsson, Hans Wallmark, Urban Widmark, André Assarsson och Anette Åkesson varit några av de uppskattade föredragshållarna. De därpå följande två träffarna har mest ägnats åt olika politiska sakfrågor, som kommer att bli särskilt viktiga i årets valrörelse: Det har handlat om trygghet mot våld och brott, tillgängligheten i vården och kunskapen i skolan. Att få fler i arbete, få nya jobb och ett bättre företagsklimat har varit en annan viktig del. Vår politik i region Skåne På sista träffen har deltagarna fått möjlighet att praktisera sina politiska kunskaper i olika tal- och debattövningar. Retoriska kunskaper och insändarskrivande har även stått på programmet. Här har Peter Danielsson, Christian Rosvall och André Assarsson stått för utbilningen. Hittills har två grupper, totalt 25 deltagare utexaminerats och står nu redo för nya uppdrag inom Moderaterna. Säkert kommer fler att vilja vara med på denna populära utbildning. Nästa kurstillfälle för Politikerakademin är den 22 april, kl på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Anmäl Dig till Politikerakademin den 22/4 kl på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Varje kurstillfälle kostar 300:- och kan efter överenskommelse med Din förening bekostas av dem. Anmälan till christian. Vi försäljer produkter och tjänster från Växtodling - Skog - Jakt och Viltvård - Vindenergi samt Uthyrning av stallplatser HVIDERUPS GODS AB Tel ESLÖV Vi försäljer SKOGSPRODUKTER GRUS KARSHOLMS GODS AKTIEBOLAG KRISTIANSTAD Tel:

15 Hur ser det ut i Skåne? Av: Anna Jähnke Under hösten har medlemmar i regionfullmäktigegruppen besökt nio vårdcentraler geografiskt utspridda i Skåne. Studiebesöken har varit en del i ledet för att marknadsföra vår tillgänglighetsrapport. Inför varje besök har vårdenhetens personal fått möjlighet att läsa rapporten. Under studiebesöket har en dialog förts utifrån denna, men även andra verksamhetsfrågor har diskuterats. Huvudsyftet med besöken har varit att framförallt lyssna på vad personalen har att säga. Mottagandet från de vårdcentraler som vi besökte var mycket positivt, de visade stolt upp sina verksamheter och berättade öppet och ärligt om vilka frågor som stod dem närmast. Pia Kinhult berättar att det framförallt var besöken i vår egna organisation som kändes givande. Bilden av en alltför centraliserad, uppifrånoch nedstyrning har gång på gång målats upp. Den känns inte speciellt modern, fortsätter Pia. Hur dessa, i sig, duktiga medarbetare ska kunna nå målen att sätta patienten i centrum och prioritera närsjukvården i dagens system är för mig en gåta. De är bakbundna och får i princip endast skyldigheter utan några som helst rättigheter. De ska göra nya saker i en gammal organisation och får inte möjlighet att organisera om eller ändra. Det ansvarslösa Sverige finns även hos oss, ledarskapet saknas och det är något som vi måste ta tag i när vi får möjligheten avslutar Pia Kinhult. Besöken har gett mersmak och många av våra representanter i regionfullmäktige planerar att besöka fler av våra vårdcentraler för att få en helhetsbild av hur det ser ut i Skåne. Vaktavlösning i Båstad Av: Hans Wallmark I nordvästra hörnet av Skåne finns fem borgerligt styrda kommuner under moderat ledning: Ängelholm, Höganäs, Klippan, Örkelljunga och Båstad. På kort geografiskt avstånd från varandra finns därmed ungefär tio procent av landets samtliga m- styrda kommuner (5 av drygt 50). Ett bra samarbete finns mellan de politiska företrädarna. Inte minst ordförandena i kommunstyrelserna försöker träffas och utbyta erfarenheter och finna nya samverkansprojekt. Hemkommen från Litauen och inspirerad av min tidigare chef blev jag fascinerad av Carl Bildt I dagarna har det skett en vaktavlösning i denna krets. Lars Elofson har slutat som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Båstad. Efter honom har kommit Anette Åkesson. Hon tillträdde 1 februari och några dagar senare passade hon på att fylla 40 år. Ett mer aktuellt exempel på vad nya moderaterna är och står för finns knappast. Hon är fast förankrad i Bjäre och Nordvästskåne genom bostaden. Den finns på en avstyckad gård vid Hov, mitt emellan Hallandsås och Laholmsbukten. Anette Åkesson har heller inte varit politisk aktiv så länge men har med sin tydliga moraliska kompass och starka ideologiska övertygelse både övertygat och charmat många. I interna sammanhang har åtskilliga undervisats i kurspass om liberal feminism medan båstadsborna uppfattat henne som en tydlig förespråkare för lokal utveckling och initiativkraft. - Min pappa kommer från Hallavara här på Bjäre, förklarar Anette Åkesson. Jag har en stark släktanknytning till halvön. På min fritid tycker jag om att läsa. Det blir allt möjligt. Jag är även en kurs-människa, jag brukar ha någon kurs på gång. Därför har jag redan skärgårdsskepparexamen, jägarexamen och kan olika språk. I min ungdom spelade jag dragspel. Det där med språk och uttal kan ju ibland vara lurigt i Skåne. Båstads nya kommunalråd erkänner: - Jag är född i Stockholm men uppvuxen i Eskilstuna. Som 12- åring flyttade jag med min familj till Tyskland där föräldrarna fortfarande bor kvar. Efter studier i drygt två år i Vilnius i Litauen blev det Bjäre! Enligt ordspråket är kunskap ett mycket lätt bagage att bära. Anette Åkesson har civilekonomexamen från universitetet i Köln. Hon har praktik och anställning vid ett litet bolag i Vilnius. Just i Litauen kom hon också i kontakt med politiken på allvar. Företagets chef och ägare var politiskt intresserad. Han är numera borgmästare i Vilnius samtidigt som medarbetaren blivit kommunalråd i Båstad! - Hemkommen från Litauen och inspirerad av min tidigare chef blev jag fascinerad av Carl Bildt. Väl bosatt i Båstad, där jag tänkte mig stanna ett tag, tog jag mig ner till ett kommunfullmäktige i november 1998 där en av fp-ledamöterna, då gift med en av mina kusiner, pekade ut moderaten Benkt Ragnarsson för mig. Och på den vägen är det. Anette Åkesson är medveten om både sina egna och andras förväntningar på det uppdrag hon nu är satt att sköta: - Jag hoppas kunna bidra till ett av våra övergripande mål - att få fler invånare till Båstads kommun. Detta genom att arbeta för fler bostäder och ett mer varierat utbud, goda kontakter med näringslivet och en förbättrad infrastruktur. Samtidigt är jag medveten om att vi befinner oss i slutet av en mandatperiod - så det gäller att även hitta frågor som har kortare perspektiv men som bidrar till det övergripande målet. Utöver att vara kommunalråd har Anette Åkesson också ett starkt engagemang för att det skall skapas förutsättningar för fler kvinnor i politiken: - I dessa valtider hoppas jag att kunna påverka, direkt och indirekt, att det kommer flera kvinnor högt på de kommunala valsedlarna och att vi ser till att få många kvinnor på bra poster efter valet. Jag tror att jämställdhet kommer att bli en relativt viktig fråga i valet och det gäller att visa för väljarna, kanske speciellt de kvinnliga, att moderaterna har en bra politik på detta område. - I dessa valtider hoppas jag att kunna påverka, direkt och indirekt, att det kommer flera kvinnor högt på de kommunala valsedlarna och att vi ser till att få många kvinnor på bra poster efter valet Moderaterna har i Anette Åkesson fått en efterträdare till Lars Elofson och ett nytt kommunalråd. Det är en förtroendevald med en tydlig målsättning. Redan deltar hon fullt ut i samarbetet med de andra borgerligt styrda kommunerna i Nordvästskåne. Det finns anledning att gratulera. Inte bara Anette Åkesson till det nya uppdraget och den nyligen firade födelsedagen utan till oss alla som ett parti bestående av nya moderater. 15

16 Posttidning Avsändare: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan MALMÖ Kalendarium Mars 8 Studiebesök Malmö Högskola. Samling kl vid huvudingången. 9 Staff 06 - Steg 3:1, Arbetsmarknadspolitik (Kansliet) 11 Staff 06 - Steg 3:2, Kampanjteknik 9-15 (Kansliet) 12 Årsmöte Åstorp - Årsmöte och nomineringsstämma söndagen den 12 mars kl Hotell & Restaurang Rosenberg. 14 Kommunvalledarträff - Kommunvalledarna (en per kommun) träffas på förbundskansliet 16 Manusstopp Forum Malmö Nr2. Ute hos medlemmarna 4-6/ /4 Vårkampanj 20 Seniorerna arrangerar en presentation av planerna för Hyllievång. Talare är Percy Nilsson. Vi träffas kl på kansliet. Anmälan senast den 17 mars 20 Årsmöte Klippan kl (Klippan Hotel) Talare: Hans Wallmark 23 Staff 06 - Steg 4:1, Sjukvårdspolitik, (Kansliet) 25 Staff 06 - Steg 4:2, kampanjutbildning 9-15 (Kansliet) 31 Valsedlar fastställda - Kommunfullmäktigevalsedlar skall vara fastställda. VÅRA KANSLIER FÖRBUNDSKANSLI Hans Michelsensgatan Malmö Telefon Fax KRETSKANSLIER Helsingborg Drottninggatan 62, 5 tr Box HELSINGBORG Telefon Fax Kristianstad Östra Storgatan Kristianstad Telefon Lund Bredgatan 10 Box LUND Telefon MUF SKÅNE Hans Michelsensgatan Malmö Telefon Fax April 3 Kretsstyrelsen Malmö sammanträder 6 Staff 06 - Steg 5:1, Kommunpolitik (Kansliet) 8 Staff 06 - Steg 5:2 Kampanjutbildning 9-15 (Kansliet) 12 Förbundsstyrelsesammanträde kl (Kansliet) 22 Politikerakademin kl , Fridhems folkhögskola i Svalöv. 25 Seniorerna i Malmö - Studiebesök på Högskolans bibliotek, Orkanen. Vi träffas på Nordenskiöldsgatan 10 klockan Föranmälan senast den 21 april. 26 Staff 06 - Steg 6:1, Kommunpolitik (val) (Kansliet) 29 Staff 06 - Steg 5:2, Kampnajutbildning 9-15 (Kansliet) Maj 17 Kommunvalledarträff - Kommunvalledarna kallas till träff. Tid och plats meddelas senare. 22 Förbundsråd kl Plats ej bestämd, prel i mitten av Skåne

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning Mellan tradition och förnyelse VI SER I DAG oroande tecken på att den kommunala och regionala demokratin har allvarliga problem. Valdeltagandet

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

CIVILMINISTER ARDALAN SHEKARABI, REGERINGENS JURIST MED UPPDRAG ATT LÖSA MÅNGA VÄLFÄRDSFRÅGOR

CIVILMINISTER ARDALAN SHEKARABI, REGERINGENS JURIST MED UPPDRAG ATT LÖSA MÅNGA VÄLFÄRDSFRÅGOR EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #2 2015 5 FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Höghastighetsbanan OKLART OM VAD SOM GÄLLER FÖR MEDFINANSIERINGEN Nu är det grönt KOMMUNINVEST LANSERAR GRÖNA LÅN Social innovation SÅ KOMMER

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer