Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Köfritt i Skåne vi kan bättre Staff 06 Regeringen hämmar Skånes utveckling Nr. 1 mars 2006

2 Starten på det livslånga lärandet blivit svårt att få del av den kommunala subventionen i andra omsorgsformer. De flesta kommuner reducerar antalet dagbarnvårdare På samma sätt finns en koppling mellan barns språkliga utveckling och förmågan att ta till sig matematiska symboler och begrepp. Redan när barnen är tre år kan de börja räkna. De kan räkna leksaker, kottar Grundproblemet är, att svenska barn lär sig mindre och mindre Blå Skåne Nr. 1 mars 2006 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Margareta Pålsson REDAKTION Lars Ahlkvist och Martin Fors. ANNONSFÖRSÄLJNING Lars Ahlkvist ADRESS Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan Malmö De barn som föds idag måste tillägna sig betydligt mer kunskap än tidigare generationer. Många yrken kräver mer utbildning än förut, även om man arbetar praktiskt med händerna. Samtidigt så ser vi hur den socialdemokratiska skolan lämnar alltfler elever bakom sig. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan att få godkänt i ett eller flera ämnen. Det individuella programmet (IV), som var tänkt att vara ett program för några få, är nu det största programmet på gymnasiet för pojkar. Och endast var femte elev av dem som hamnar på IV, lyckas ta sig genom gymnasiet. Skolan kommer säkert att bli het i årets valrörelse och vi moderater ska lägga stort fokus på att föra ut vår politik. Utbildningspolitiken består av många delar, allt ifrån förskolan till forskning. Många gånger uppehåller vi oss i debatten kring tonåringarna, eftersom det är då bekymren blir mest tydliga. Men ofta beror problemen på vad som missats under de tidiga åren. Sedan maxtaxan infördes finns de flesta barnen i kommunala eller fristående förskolor. Det har och färre föräldrar väljer att vara hemma med sina barn. Men några moderata stockholmskommuner har nu beslutat betala föräldrar för att de ska kunna vara hemma med eget/egna barn. Socialdemokraterna protesterar, men reformen är i full gång och familjerna får ett slags kommunalt vårdnadsbidrag. Förskolan är utgångspunkt för barns livslånga lärande och vi moderater vill att den allmänna förskolan ska inkludera barn från tre år till skolstarten, att den ska vara avgiftsfri och dagligen omfatta tre timmar. Resten av tiden ska barnen kunna vara på samma förskola, hos dagbarnvårdare eller hemma. Samtidigt vill vi fördjupa det pedagogiska uppdraget och stärka barns Barn mognar vid olika åldrar och ska därför kunna börja skolan vid olika tidpunkter förutsättningar inför skolstarten. Forskningen visar att barn har en språklig medvetenhet, som lägger grunden för deras möjlighet att lära sig läsa och skriva. Det finns en växande förståelse för att små barn utvecklar sitt språk genom lek och stimulans. Eventuella problem i språkutvecklingen kan på så sätt både upptäckas och åtgärdas tidigare än idag. och stenar och samtidigt skaffa sig en egen förståelse av hur matematiken fungerar. Matte är lätt och roligt om man får undervisning på ett pedagogiskt sätt! Under förskoletiden finns det utrymme för att leka och prata matematik. Vi moderater har länge hävdat nyttan av en tidigare skolstart. Nästan alla barn går i förskoleklass, därför är det en ganska enkel reform att göra om den till skolans första år. Då sker skolstaren vid sex års ålder, med möjlighet att flytta den åt båda håll. Barn mognar vid olika åldrar och ska därför kunna börja skolan vid olika tidpunkter. Dessutom bör det vara tillåtet att börja skolan både på vår- och höstterminen. Runt om i Europa börjar barn tidigare i skolan än här och det gynnar framför allt barn från hem där det saknas studietraditioner. Grundproblemet är, att svenska barn lär sig mindre och mindre. Våra barn tappar i kunskaper jämfört med andra länder och jämfört med vad vi kunde för år sedan. Vi föreslår en lång rad förbättringar på skolans område varav bättre kvalité på förskolan är en. Margareta Pålsson Ordförande Moderaterna i Skåne Adress och telefonnummer till alla våra kanslier i Skåne finns på sista sidan. TELEFONNUMMER Tel: Fax: E-POST WEBBSIDA OMSLAGSBILD Martin Fors TRYCKERI Wallin & Dalholm Boktr AB NÄSTA NUMMER Nästa nummer av Blå Skåne har manusstopp den 26 april och kommer ut runt den 15 maj. BIDRAG SKICKAS TILL 2

3 Regeringen hämmar Skånes utveckling Flygskatten är ett av de sätt regeringen vill hämma Skånes utveckling med. Nu vill infrastrukturministern att SAS ska lägga mer flygtrafik på Arlanda. Riksdagsledamot Peter Danielsson kommenterar. Sidan 7 Äldre får inte beviljad hjälp Många äldre och funktionshindrade får inte den hjälp de har rätt till. Inte heller får de välja den omsorg de blivit beviljade. Av Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot och talesman i socialpolitiska frågor. Sidan 8 Regionfrågan lever i Skåne Vad har moderaterna gjort i regionfrågan? Hur ska Region Skåne utvecklas mot större självstyrelse? Vilket arbete pågår just nu. Att regionfrågan lever i Skåne finns det många exempel på. Sidan 9 Självstyrelsen ökar välståndet Pia Kinhult, regionråd, diskuterar hur ökad självstyrelse i Skåne kan öka välståndet. Den otydliga maktfördelning som idag finns mellan region/kommun och stat diskuteras. Sidan 10 Skånemoderaterna ökar! Skånemoderaterna ökade med över 500 medlemmar ifjor. Inklusive alla medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet är vi över medlemmar och det största länsförbundet i Sverige. Sidan 12 Examen i Politikerakademin För ett år sedan startade politikerakademin. Två grupper har redan examinerats ut, och 100 deltagare har hittills anmält sig. Nästa tillfälle är den 22 april! Sidan 14 FOTO: MARTIN FORS 3

4 Köfritt i sjukvården vi kan bättre Av: Anna Jähnke Pia Kinhult, Susanne Jönsson och Ewa Thalén-Finné Nu drar nätverket MQ Region Skåne igång! Av: Anna Jähnke Den 30 januari var det dags för MQ:s tredje träff. Några kvinnor med engagemang för Skånes framtid samlades på Förbundet i Malmö för att diskutera kring temat sjukvård. R i k s d a g s l e d a m o t C h r i s t i n a Husmark-Pehrsson och Catharina Blixen-Finecke var speciellt inbjudna för att leda diskussionen. Efter att ha försett oss med dryck och mat, påbörjades en intressant och livlig diskussion om kvällens tema. Det var både spännande och intressant att diskutera frågorna ur olika perspektiv. Tanken är att skapa ett debattforum för den moderata regionfullmäktigegruppens kvinnliga ledamöter utvecklingsfrågor. En fråga som diskuterades där var bla hur viktig den fysiska infrastrukturen är för Skåne. Såsom E22:an, Sturupspendeln och broavgifternas vara eller icke vara. Samtliga deltagare har efter kvällarnas övningar varit nöjda med både innehåll och ämne. Då det finns mycket att lyfta fram inom både sjukvård och regional utveckling kommer dessa teman att återkomma i olika former. Tanken med Region Skånes MQnätverk är att skapa ett debattforum för den moderata regionfullmäktige gruppens kvinnliga ledamöter. Där skall finnas utrymme för ledande moderatkvinnor att informera om olika frågor samt knyta samman de politiska nivåerna. Ett tillfälle att fånga de perspektiv på sakfrågorna som är relevanta för de flesta kvinnor i Skåne. Nästa träff blir den 27 februari, då riksdagsledamot Ann-Marie Pålsson kommer till Malmö. Moderaterna i Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen sammanträdde i Båstad den 2-3 februari för att diskutera gemensamma uppgifter inför nästa mandatperiod. Sjukvården och den aktuella vårdgarantin var i fokus. De två dagarna var mycket givande med förläsningar från Ursula Forner, fd informationschef på Helsingborgs lasarett samt verksamhetschefen vid onkologen i Lund, Carsten Rose. De moderata regionföreträdarna kunde efter konferensen lämna följande besked: Vårdgarantin är ett kvitto på socialdemokraternas misslyckande. Väntan på sjukvård i upp till 6-8 månader är oacceptabelt. Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är fullständigt orimliga. En ung människa som skär sig själv ska inte vänta i 90 dagar eller mer på att få hjälp. Det är omänskligt. Vår sjukvårdspolitik går ut på att ingen skall behöva ta en kölapp när han eller hon behöver vård. Vid ett maktskifte i våra tre regioner kommer den köfria sjukvården att bli verklighet för mer än hälften av Sveriges befolkning. Den köfria vården är också den billigaste vården. Det är kostnaderna för ickevård i form av sjukskrivningar och lidande som måste bort. Vårt viktigaste budskap till invånarna i våra regioner är att vi ska genomföra en köfri sjukvård. Vi kan helt enkelt bättre. Ett stort steg i samarbetet mellan de olika regionerna har tagits. Det visar på att vi moderater drar åt samma håll i hela Sverige. Vi ser fram emot nästa sammanträde i Göteborg i slutet av maj. Under tidigare träffar har bla riksdagsledamot Ewa Thalén- Finné föreläst om regionala Ulrik Nilsson, Chris Heister, Pia Kinhult, Christer G Wennerholm, Jerker Swanstein och Henrik Hammar Allians för Sverige. 4

5 Varför ser inte universiteten kvinnors kompetens? Av: Ewa Thalén Finné - Män har fortfarande dubbelt så stor chans som kvinnor att bli professorer, trots att likvärdiga akademiska meriter. Det innebär att något brister i universitetens Välkomna till MSS årsstämmokonferens 2006! Konferensen avhålls på Hotell Norregård i Falsterbo lördagen 22 april kl till söndagen 23 april kl Temat för konferensen är Inför valet Medverkande är: Kristina Axén Olin, Göran Holm, Margareta Pålsson, Pia Kinhult, Thorbjörn Lindhqvist och Per Schlingman. Kaffe: 50:-, Lunch 175:-, Middag 350:- Alla moderata seniorer är i mån av utrymme välkomna att efter anmälan som observatörer delta i stämman. Anmälan senast 4 mars Lars Brunnberg, Storängsvägen 5 E, Åkersberga , Inger Koch Ordförande / Lars Brunnberg SKOGSPRODUKTER OCH FODERVAROR rekryteringsprocess. Det säger Ewa Thalén Finné, moderat riksdagsledamot för södra Skåne och styrelseledamot i Moderatkvinnorna i en kommentar till Högskoleverket. - Tjejer har bättre betyg i grundoch gymnasieskolan och ända sen slutet av sjuttiotalet utexamineras fler kvinnor än män från högskoleutbildningar. Ändå går en större andel av männen går vidare till forskarstudier på de flesta utbildningar, bara från de tekniska grundutbildningarna blir en lika stor andel kvinnor som män doktorander. Bland dem som doktorerat 1991 hade åtta procent av männen, men bara fyra procent av kvinnorna lyckats bli professorer. FULLBLODSHÄSTAR KLÅGERUPS GÅRD AB Tel: KLÅGERUP - Varför slår inte kvinnors kompetens igenom hela vägen? Högskolan och universiteten går idag miste av mycket av den begåvning och studiemotivation som uppenbarligen finns hos mer än halva studentkadern? Någonting fattas i rekryteringsprocessen och dagens rapport borde få universiteten att tänka till. De som förlorar mest på att förbigå kompetenta kvinnor är högskolorna och universiteten, så det ligger i deras intresse att ta frågan på allvar. Studiebesök på skånska företag Av: Anna Jähnke Pia Kinhult och Magnus Bergström (vd Haldex Brake, Landskrona) Under hösten släppte regionen sin andra rapport som handlar om tillväxt i Skåne. För att följa upp den har hösten har varit fullbokad med besök på företag runt om i landskapet. Det har varit allt från sågar och stenhuggare i norra Skåne, till tjänsteföretag och livsmedel i södra Skåne. Vi väljer att inte göra massmedia av dessa besök för att verkligen kunna ha ärliga samtal kring vardag och villkor i företagarnas värld. Det har blivit många värdefulla samtal och vi har fått med oss en hel del matnyttigt. Allt är inte nyheter eller förvånande för mig, men det är bra att få det bekräftat. Gemensamt för alla är budskapet att det måste löna sig att riskera tid och kapital. Det ligger ju helt i linje med att det måste löna sig att arbeta. Det måste också löna sig att skapa jobb. Låter självklart, men vi är långt därifrån idag. Under våren har vi ett nytt fullspäckat schema med företagsbesök framför oss. Det är med förväntan och stort intresse vi tar oss an den fortsatta uppgiften. PRODUKTER från SKOG och LANTBRUK Uthyrning av fritidshus AB WIDTSKÖFLE Tel: VITTSKÖVLE 5

6 En spännande resa, helt enkelt! Av: Anna Jähnke Den 24 november samlades ett glatt gäng på 20 moderater på trappan vid parlamentet i Bryssel. Efter otur med inställda plan och därav några timmar försening, var vi redo för dagens program som sammanställs och ordnats av eldsjälen i projektet Thomas Lantz. Vår moderata delegationsledare Gunnar Hökmark gjorde ett strålande jobb med att guida oss genom dagens föreläsningar samt kvällens trevliga tillställning på Chez Leon. Dagens första föreläsning hölls av Alexander Stubb från Finland. Han berättade om den inre marknaden och EU:s framtid. Alexander byggde sin föreläsning på frågor som ställdes av deltagarna, kanske dagens mest intressanta föreläsning. Andra talare under dagen var Chrisoffer Fjellner, EU:s näst yngsta ledamot och vice gruppledare för handelsutskottet, Per Heister på EPP-ED:s pressavdelning samt Georg Danell vd för KREAB i Bryssel. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Anna Jähnke, Lars Ahlkvist och Jan-Erik Einarsson över en enkel lunch på Falstaff i Bryssel Torsdagskvällen avslutades på Chez Leon där vi avnjöt en fyrarätters middag med bl.a. musslor som jag denna kväll fick reda på är en av Bryssels specialiteter. Kvällen blev Sydsams kontor där Frida Bergman berättade om deras verksamhet och uppgifter. En liten organisation vars kontor i Bryssel endast bemannas av två heltidsanställda. Värvartävlingen avgjord! Efter denna mycket intensiva dag på parlamentet blev vi nog alla medvetna om vilken jätteapparat EU är, och framför allt antalet människor denna gigantiska apparat håller sysselsatta. Sydsam är en liten organisation i Bryssel, bemannad av två anställda lyckad och efter middagen fortsatte en del ut i Brysselnatten för att studera Bryssel by night. På fredagen bjöd Bryssel oss inte på sitt finaste väder, det var tom. kallare än i Sverige. Vi besökte under dagen VI HYR UT Hästgårdar Fritidshus och villor på landet Lagerlokaler De sista timmarna innan planet skulle lyfta för att ta oss hem igen, strosade de flesta av oss runt i stan eller på flygplatsen. Det som inhandlades flitigast var den berömda belgiska chokladen. Eftersom resan började med förseningar skulle den givetvis avslutas med förseningar. Till slut var vi dock alla hemma, trötta men glada och nöjda. Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning Under perioden 1 oktober 1 februari pågick det en värvartävling inom Skånes sydvästhörn, vilket resulterade i 140 nya medlemmar. Bra jobbat! Vinnare med flest nyvärvade medlemmar blev Ronny Johanessen från Lund, andra priset gick till Peter Lindqvist, Tygelsjö och på delad tredjeplats kom Anna Firics, Malmö, Peter Hanell, Malmö och Göran Brinck, Södra Sandby. 1:a pris: en bussresa med Scandorama för två personer till Berlin. 2:a pris: middag med Tobias Billström på Sanct Marcus vinkällare i Malmö. 3:e pris: M-jacka, M-tröja, M-keps och M-paraply. Grattis till er alla! Tel: GENARP Fax:

7 Regeringen hämmar Skånes utveckling Av: Peter Danielsson Infrastrukturminister Ulrica Messing uttalade sig nyligen i Dagens Industri om hur SAS ska sköta sin flygtrafik. Hon vill att SAS ska lägga mer trafik på Arlanda genom att lyfta bort flygtrafik från Kastrup. Även näringsminister Thomas Östros propagerar i samma artikel för Arlanda och uppmanar SAS att lägga trafiken där kunderna vill ha den. Den danske finansministern Thor Pedersen reagerade med bestörtning på utspelet och menade att SAS måste se på sin flygtrafik utifrån ett marknadsperspektiv, inte utifrån om den svenska regeringen har investerat pengar i Arlanda. Han har naturligtvis helt rätt. SAS ledning är fullt kapabla att själva avgöra varifrån och vart de ska flyga. Dessutom hade Östros och Messing sällsynt dålig timing med tanke på den strejk som SAS nyligen drabbades av. Det sista SAS behöver nu är påtryckningar från en regering, de behöver snarare lugn och ro. När Östros hävdar att SAS måste bli ännu mer marknadsorienterade och lägga trafiken där kunderna vill ha den är han ute på hal is. Han glömmer nämligen att cirka 40 procent av svenskarna har närmare till Kastrup än till Arlanda. Det visar med all önskvärd tydlighet att Messing från Gävle och Östros från Uppsala prioriterar sin egen region framför andra växande regioner i Sverige, exempelvis Öresundsregionen. Återigen visar regeringens företrädare brist på insikt om den dynamiska utveckling som sker i Öresundsregionen och som hela Sydsverige deltar i och drar nytta av. Återigen visar regeringens företrädare brist på insikt om den dynamiska utveckling som sker i Öresundsregionen Det är svårt att säga vad ointresset beror på. De konspiratoriskt lagda hävdar att det i Stockholm finns en rädsla för konkurrens från Öresundsregionen. Kanske är det så. Redan i dag har Öresundsregionen passerat Stockholm i attraktivitet när det gäller exempelvis placering av multinationella företags huvudkontor. Skulle ministrarnas påtryckningar på SAS fungera kommer vi skåningar att drabbas av försämrade flygförbindelser till och från Kastrup. Dessvärre är det inte första gången den socialdemokratiska regeringen missgynnar Skåne. Sedan Göran Persson flyttade från Malmö verkar Skåne ha blivit regeringens slagpåse. Den senaste tiden har slagen haglat väl tätt. Regeringen har stängt det välfungerande kärnkraftverket i Barsebäck. Det kostar oss skattebetalare totalt nästan 19 miljarder. Regeringen har med mycket kort varsel dragit in pengar till skånsk infrastruktur för att skicka dem till Trollhättan. Därför försenas utbyggnaden av E22. Regeringen visar även lågt intresse för de för Skåne viktiga Öresundsfrågorna. Dessutom kommer en ny miljöflygskatt på mellan 96 och 430 kronor per biljett att införas i sommar, vilket slår särskilt hårt mot skånska flygplatser på grund av närheten till Danmark där denna typ av skatter inte finns. Det är bara några av den socialdemokratiska regeringens påfund som hämmar Skånes utveckling. Jag kan bara dra en slutsats och det är att för Skånes och Öresundsregionens skull behövs ett maktskifte 17 september. Trolle Ljungby AB Jakt och Vilt Skogsprodukter Året runt-bostäder Fritidshus Tel: FJÄLKINGE Annonsera i Blå Skåne Att annonsera i Blå Skåne är ett enkelt sätt att nå ut till en stor målgrupp. För mer information, hör av Dig till: Lars Ahlkvist Telefon: E-post: 7

8 Träff med KU-ledamöterna Av: Erik N Andersson I början av december förra året besökte de moderata ledamöterna av riksdagens konstitutionsutskott Skåne för att diskutera Ansvarskommitténs arbete. Denna kommitté, som leds under Mats Svegfors, ska undersöka den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena. Där det är motiverat ska den föreslå förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen. Förslagen ska ge de folkvalda organen bättre förutsättningar att få genomslag för politiken och medborgarna bättre förutsättningar till inflytande, insyn och utkrävande av ansvar. I Region Skåne är detta naturligtvis högaktuellt eftersom vi står inför vägvalet att antingen centralisera mer makt till riksdagen, eller att fortsätta utvecklingen av det skånska självstyre vi förvaltat sedan 1 januari, Samtliga partier i regionfullmäktige är överens om att det sistnämnda är att föredra. Under sammanträdet fick vi inledningsvis lyssna till några väldigt intressanta talare. Först ut var Magnus Jerneck från Lunds universitet som gav synpunkter på regionfrågan ifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Därefter redogjorde Pernilla Ström för sina erfarenheter och visioner om Skånes framtid. Den siste talaren var Dick Erixon, liberal debattör och känd bloggare. Erixon varnade för att fler politiska instanser kan leda till ökad byråkrati. Samtidigt påpekade han att om kommuner och regioner tar över vissa statliga uppgifter, det vill säga decentraliserar makten, kan byråkratin istället komma att minska. Slutligen ägnades resten av dagen till att presentera och diskutera det material om regionfrågan som sammanställts av Pia Kinhult, Thomas Håkansson och Annika Annerby Jansson. Våra KU-ledamöter var Skåningarnas intressen kommer aldrig att få gehör så länge viktiga Öresundsfrågor hanteras av socialminister Berit Andnor nöjda med dagen och diskussionen handlade mycket om att fokusera på arbetsmarknads- och infrastrukturfrågor. Ansvarskommitténs arbete kommer att ligga vilande under valrörelsen för att sedan slutligen lägga ett förslag Vi kommer självklart att ha en fortsatt dialog och återkommande träffar med våra vänner i konstitutionsutskottet. Erixon varnade för att fler politiska instanser kan leda till ökad byråkrati Frågan om det kommunala och regionala självstyret kommer med all sannolikhet även att vara en del av valrörelsen i Skåne. Göran Perssons maktfullkomlighet har lett till att det kommunala självstyrets dagar är räknade om denna utveckling fortsätter i samma takt som tidigare. Vi moderater måste alltid ligga steget före och visa vägen mot ett friare Skåne genom ökat regionalt självstyre. Genom att skapa goda förutsättningar för företag och människor att växa kommer Skåne även i framtiden att bli den uteslutande bästa regionen i Sverige att leva i. Detta åstadkommer vi bäst om vi själva får bestämma över viktiga infrastrukturella satsningar och arbetsmarknadsfrågor. Skåningarnas intressen kommer aldrig att få gehör så länge viktiga Öresundsfrågor hanteras av socialminister Berit Andnor. Skåne förtjänar ett mycket bättre öde än så. Lyft Åkarp sänk järnvägen Av: Christian Persson Banverkets förslag om en utbyggnad av järnvägen mellan Malmö och Lund drabbar Åkarpsborna hårt då det är tänkt att utbyggnaden ska ske i markplan. Om Banverket får igenom sitt förslag innebär det att det kommer att passera runt 400 tåg per dygn i Åkarp, jämfört med dagens 279. Det blir ett enormt buller, menar Burlövsmoderaten Leo Soléus. Därför kommer Burlövsmoderaterna att anordna en manifestation lördagen den 25 februari. Klockan 11 är det samling vid bommarna i Åkarp och tanken är sedan att de som samlats ska använda spadar för att markera att man inte vill se utbyggnaden i markplan. På detta sätt hoppas vi att regeringen ska få upp ögonen och inte godkänna Banverkets förslag. För Banverket klarar inte miljökraven. Det största problemet med en utbyggnad är bullret. En av Banverkets egna utredningar visar att det skulle behövas ett tio meter högt bullerplank för att klara den höga bullernivån. Banverkets eget förslag är ett tre meter högt bullerskydd. Men vem vill ha en mur mitt i byn, avslutar Leo Soléus. Äldre får inte beviljad hjälp Av: Cristina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen h a r k o m m i t me d en rap - port som visar att äldre inte alltid får den om s or g m a n blivit beviljad. Insatserna som hemtjänsten ger i tid räknat är alltså kraftigt övervärderad. Det menar Gert Alaby, projektledare vid äldreenheten på Socialstyrelsen. Endast 60 procent av beslutad vård och omsorgen utförs i praktiken. Studien Tid för vård och omsorg som genomförts i ett antal kommuner omfattar brukare och 8000 anställda i 49 kommuner. Frågan man ställt är om äldre och funktionshindrade får den hjälp man har rätt till. Resultatet visar alltså att svaret är nej och man pekar på några tänkbara förklaringar. Man beviljar mer tid än det finns omvårdnadspersonal som kan hinna utföra uppgifterna eller att man helt enkelt inte följer biståndsbeslutet utan prioriterar bort en del då man inte anser att insatsen är så viktig. Socialstyrelsen drar följand slutsatser av studien; insatser som beviljas utförs inte alltför lite tid avsätts för tillsyn, rehabilitering och hemskötsel det brister i kvalitet och rättstryggheten urholkas insatserna överensstämmer inte med brukarnas önskemål för mycket tid används för administration i stället för stöd och handledning Socialstyrelsen menar att man nu måste för att få ett rättvisande bild utgå från verkliga insatser på individnivå än från tidigare då man hade kommunernas biståndsbeslut som underlag. Två verkligheter som man nu visar inte stämmer överens. Det betyder att en del kommuner inte har full koll på sin verksamhet. Att beviljade insatser och antal genomförda insatser blir samma slutsumma. Annars kan man ju undra om äldre och funktionshindrade också har fått betala ett rättvisande pris. Att var och en som får ett biståndsbeslut eller behovsbedömning som jag föredrar att kalla det skall kunna välja vem som skall utföra omsorgen, att insatsen skall vara flexibel och av god kvalitet måste vara självklart. Ingen frisk person skulle acceptera att betala något annat. Varför skall en person i behov av vård och omsorg behandlas annorlunda? 8

9 Regionfrågan lever i Skåne Regionfrågan har varit en mycket levande fråga under lång tid i Skåne. Det var också Moderaterna som tog det initiativ som ledde till ett återförenat län och landskap 1997 och det regionförsök, Region Skåne, som pågår fram till Genom Ansvarskommitténs arbete under ledning av Mats Svegfors har frågan kommit mer på sin spets och gjort diskussionen nationell. Det har också ställt krav på de moderata företrädare som är för regional självstyrelse att konkretisera och och tydligt ta fram ett underlag som kunde användas för att komma vidare i diskussionen och konkretisera våra krav på självstyrelse. Thomas Håkansson, Lomma, och Annika Annerby Jansson, Lund, utvecklade det arbete som gjorts inom ramen för Sydsam. Detta redovisades för de moderata ledamöterna i Konstitutionsutskottet under våren Eftersom Göran Lennmarker är ordförande i KU och tillika ledamot av Ansvarskommittén och Henrik von Sydow, ledamot av KU också Regionfrågan är kopplad till närhetsprincipen och en demokratiseringsprocess som flyttar makt nedåt i hierarkin och i första hand till medborgaren tydliggöra vad detta innebär. Moderaterna i Skåne har under en längre tid arbetat med frågan på olika sätt och i olika sammanhang. I Skåne rådde före Region Skånes bildande en närmast kaotisk situation med två län, tre sjukvårdshuvudmän, två trafikhuvudmän, ett länstrafikbolag och flera kommunförbund. Det medförde att det blev svårt att med kraft driva frågor som var viktiga för Skåne. Trots att det inte är så länge sedan Region Skåne bildades och övertog ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, har mycket gott åstadkommits. Verksamheten har utvecklats i samråd med de skånska kommunerna, företagen samt andra organisationer och myndigheter. Det råder stor enighet i Skåne om fördelarna med det regionala självstyret. Då handlar det inte främst om makt, utan om möjligheten att i Skåne skapa de förutsättningar för utveckling, tillväxt och framtidstro som så väl behövs. Genom två olika rapporter som togs fram inom ramen för Sydsammoderaterna under 2004 påbörjades ett arbete inom den moderata regiongruppen att mer strukturerat sitter i Grundlagsutredningen, blev KU-gruppen ett utmärkt bollplank för det vidare arbetet. Det krävdes också en koll av idéerna hos fristående personer med en bred kunskap inom de områden som vi berör; statsvetenskap, ekonomi, juridik. Därför kontaktades fyra forskare inom dessa discipliner och vi efterfrågade deras reaktioner och uppfattningar. Därefter har Pia Kinhult sammanställt detta och gjort en kortare slutsats. Från den slutsatsen har arbetet gått vidare för att utveckla de delar som forskarna har påpekat samt den uppgiftslista som visar vad som menas konkret med att flytta makten från staten till regionen. Regionfrågan är kopplad till närhetsprincipen och en demokratiseringsprocess som flyttar makt nedåt i hierarkin och i första hand till medborgaren så långt det är möjligt. Problemen som idag finns inom hela den Europeiska Unionen vad gäller förmågan att skapa och bibehålla välfärd och välstånd är också ett argument. Den analys av samhällets utmaningar som ledde till att Ansvarskommittén fick sitt uppdrag, har även väglett Moderaterna i detta arbete. Skåne har idag 1,16 miljoner invånare på en yta av km2. Det Det handlar om möjligheten att i Skåne skapa de förutsättningar för utveckling, tillväxt och framtidstro som så väl behövs finns 33 kommuner med en skattekraft på kr/inv., Skattesatsen för Region Skåne är idag 10,39 kronor. Det mandat som regionen fick under rubriken regionförsök, handlar om det regionala utvecklingsansvaret samt företrädarskapet. Försöksverksamheten består idag av: Regionalt utvecklingsprogram Den regionala transportinfrastrukturplaneringen (RTI) Stöd till näringslivet De statliga kulturanslagen (Kulturpåsen) Till detta kommer ansvaret för hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik i likhet med övriga landsting i Sverige. Det pågående arbetet handlar om att utöka mandatet med några områden till som förflyttar statens ansvar till den regionala för att minska det demokratiska underskottet i dagens regionbildning samt få den tillväxt och välståndsökning som behövs. Arbetsmarknad, infrastruktur och högre utbildning är de områden som kommer att utvecklas och konkretiseras. Det arbetet pågår under våren 2006 och kommer att presenteras för den moderata KU-gruppen i maj. Tiden fram till dess förankras också arbetet runt om i olika moderata församlingar i Skåne. För att se hela rapporten gå till Vill du hitta interninformation om oss, se: 9

10 Självstyrelsen ökar välståndet! Av: Pia Kinhult Foto: Martin Fors Det kan sägas att det finns ett huvudsakligt skäl till att förespråka regionalt självstyre. Det är strävan att öka medborgarnas välstånd. Denna strävan faller tillbaka på två saker, demokrati och ekonomi. Sverige kan definitivt bli en bättre konstitutionell demokrati. Demokratin måste vara något mer än endast en lagstat, en stat där majoriteten styr genom lagstiftning. En rättsstat ställer också krav på rättssäkerhet, fri- och rättigheter och maktdelning. Rättsstaten står alltså inte i motsättning till medborgarstyrelse och handlingskraft. Tvärtom kan en väl fungerande demokrati kräva ordnade och effektiva former för att folkviljan skall kunna komma till uttryck. Eu-medlemskapet kan tyckas kräva en författningsreform. Allt mer av nationell politik bestäms på den europeiska nivån. Europeiseringen påverkar alla delar av det offentliga Sverige, men från demokratisk synpunkt är det framför allt farhågorna att riksdagen marginaliseras som borde ge oss en författningspolitisk debatt. Sveriges demokratiska system måste utformas så att det bildar en stark part på den europeiska arenan. Till detta har vi en otydlig maktfördelning mellan stat och kommun/ region. Den kommunala självstyrelsen må vara grundlagsfäst men vad som faktiskt menas är oklart. Riksdagen kan när som helst ändra förutsättningarna för det kommunala/regionala självbestämmandet. Relationen präglas idag av ett topdown perspektiv och förändringar sker endast ur centralmaktens behov. Någon entydig princip hur makten skall fördelas finns inte. Här är Sverige ganska ensamt bland västdemokratier. Nu är frågan om demokratin kan fungera i transnationell skala. Kan vi bevisa demokratins grundläggande genialitet, att heterogena grupper av människor kan leva samman i fred, även inom det europeiska samarbetet? Det kräver förändringar både för det kommunala/regionala perspektivet som för det europeiska perspektivet och det är den nationella centralmaktens initiativ som avgör. EU:s medlemmar står inför uppgiften att skapa en demokratiskt grundad samfällighet bestående av många olika folk. Folkvalda församlingar kommer att samexistera parallellt inom stadsdelar, kommuner, regioner, nationer och världsdelar. Ekonomin halkar efter i EU, vår gemensamma BNP är endast en tredjedel av USA. Vi har en svag investeringsaktivitet, ineffektiva marknader, arbetar färre timmar och har färre både äldre och kvinnor på arbetsmarknaden i jämförelse med USA. Arbetslösheten ligger fast. Idag är den svenska arbetslösheten över 17%. Förutom USA som har dragit ifrån oss rejält under de senaste femton åren så har även Asien delvis gått om oss eller är på väg. De stora aktörerna Kina och Indien visar på tillväxtsiffror som innebär att de kommer att passera oss ganska snart. De har en potential att hålla uppe en tillväxt på mellan 6% och 8% under många år framöver. Skulle de hålla den takten som de har idag kommer Kina att passera oss år 2040 och Indien Det finns en potential för Skåne, både ensamt och med Köpenhamn och Själland Vi måste precis som USA skapa både ökad produktivitet och en arbetskraftstillväxt. Här i Öresundsregionen kan vi tyvärr konstatera att både Danmark och Sverige är tillbaka på samma nivå mot USA som för 40 år sedan. Det lönar sig inte tillräckligt att arbeta eller driva företag idag. Ju mer integrerade de nationella EU ekonomierna blir, desto viktigare roll kan regionerna få. Det öppnas en möjlighet att stötta de strukturer som i sin tur stöttar växande företag och ser till att de stannar och växer just här. Om nu inte bara den nationella regionalpolitiken och utjämningssystemen smetar ut resurserna och hindrar tillväxten. I takt med globaliseringen, den transnationella produktionen och konsumtionen, är det regioners och företags konkurrenskraft det handlar om. Det kan inte vara ett självändamål att hindra regional tillväxt. Istället hade mer än en internationellt konkurrenskraftig region gynnat Sverige i sin helhet och i förlängningen allas vårt välstånd. Tillväxten har under de senaste åren varit god även i Skåne, men det har varit en s.k. jobless growth. Arbetslösheten är högre i Skåne än De stora aktörerna Kina och Indien visar på tillväxtsiffror som innebär att de kommer att passera oss ganska snart genomsnittet i Sverige. Även arbetskraftsdeltagandet ligger lägre, 77% i Skåne mot 79% i Sverige. Här finns en potential för Skåne, både ensamt och i partnerskap med Köpenhamn och Själland. Vi har en rimligt stor befolkning och en hygglig köpkraft. Vi har också starka universitet, en central geografisk placering och är någorlunda väl positionerade branschmässigt. Detta ger oss större motståndskraft än många andra europeiska regioner. Frågan är om Skåne kan skaffa sig större rörelseutrymme och mer beslutskompetens för att kunna leverera sin beskärda del av välståndsökning för att trygga hela Sverige och EU:s framtid. Det är asymmetri och pluralism som ger den friktion som krävs för att föra samhällsutvecklingen framåt. Utvecklingskraft överlever inte genom att smeta ut resurser och fördela exakt lika utan tanke på förutsättningar. Noll-summespel gäller endast för den demokratiskt valda församlingen, är farliga för resten av samhället som skall leva inom marknadsekonomin. Tyvärr blandas dessa begrepp i diskussionen och debatten. 10

11 Skrivarverkstan alla kan göra en insats Av: Anna Jähnke Alla kan göra behövliga insatser inför och under det stundande valet. Men alla är inte lika bra på allting. En del vill tala på gator och torg, andra arbeta med flygbladsutdelning eller materialpaketering och sedan finns det en grupp som är road av att skriva. Med den insikten har regiongruppens valledning startat ett projekt kallat Skrivarverkstan. Tanken är att de som gillar att i text formulera tankar kring moderat politik och ideologi skall kunna jobba tillsammans och sporra varandra. En första träff har anordnats i Malmö där grunderna för skrivande och argumentation gicks igenom av Hans Wallmark, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och medlem av valledningen. Vad bör man tänka på? Hur formulerar vi oss tydligt och begripligt? Och hur undviker vi att göra samma fel som våra motståndare? Dessa och andra frågeställningar funderades det kring vid det första kurspasset. Ytterligare några sammankomster är inplanerade. Skrivarverkstan skall dels kunna ta fram bra och användbara texter för insändare och debattartiklar att användas. Med hjälp av redan presenterade och kommande rapporter och utspel gjorda av moderaterna i Region Skåne skall ytterligare material produceras. Texter som kan användas på insändarplats men också som inlägg på hemsidor, i reklambilagor eller annat tryckt material. Den som vill veta mer om detta projekt eller kanske själv önskar hjälpa till kan kontakta regionmoderaternas politiska sekreterare Anna Jähnke. Christian & Mattias Av: Christian Persson Kansliet i Malmö har inför valrörelsen anställt två nya personer, som faktiskt har en del gemensamt. Båda heter Persson och är födda och uppvuxna i Ystad. Men det finns även olikheter och Blå Skåne tog en pratstund med Christian och Mattias. Hej Mattias och välkommen till Moderaterna! Vad är dina intryck efter några veckor hos oss? Jag känner att jag kommit till ett bra gäng och fått fin kontakt med alla. Alla ställer upp för varandra och har lätt till skratt. Vad har du annars för intressen? Jag spelar bas i ett rockband. När jag får tid försöker jag också att spela innebandy. Sedan ägnar jag en hel del tid åt mina vänner samt att följa mitt favoritlag, Malmö FF. Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag är ansvarig för telefonväxeln, lokalbokningar, anmälningar, post och liknande uppgifter. Sedan kommer jag att hjälpa till där det finns behov. Berätta lite kort om dig själv Jag är 33 år och född och uppvuxen i Ystad. Jag har pluggat till lärare i Lund, Malmö och Kristianstad. Sedan har jag även jobbat i spelbutik och som fastighetsskötare. Hej Christian och välkommen till Moderaterna! Vilka är dina intryck efter några veckor hos oss? Jag har fått ett väldigt bra intryck av arbetsplatsen och medarbetarna. Dessutom är det väldigt spännande att vara delaktig i en valrörelse. Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag kommer att ha ett övergripande ansvar när det gäller hushållsfoldern som ska delas ut till alla kommuner. Sedan kommer jag också att vara samordnare för busskampanjen som drar igång i augusti. Berätta lite kort om dig själv Jag är 25 år och uppvuxen i Ystad. Sedan 20-årsåldern har jag dock bott på olika platser i Sverige och studerat, bland annat Uppsala och Växjö. Där har jag utbildat mig till journalist och även läst en hel del psykologi. Jag har även jobbat en del som frilansjournalist. Vad har du annars för intressen? Det blir mycket idrott, bland annat spelar jag fotboll. Sedan blir det också mycket umgänge med mina vänner. SPANNMÅL TROLLEBERG AB TEL STAFFANSTORP Skogs- och Lantbruksprodukter AB GÅRDSTÅNGA NYGÅRD Tel FLYINGE 11

12 Skånemoderaterna ökar Av: Lars Ahlkvist Att intresset ökat för moderaterna är inget att ta fel på. Opinionssiffrorna går uppåt, telefonsamtalen och mailen till förbundskansliet blir fler och fler. Nu ökar vi även medlemsantalet i en tid när allt fler organisationer och partier visar vikande siffror. Skånemoderaterna är det största länsförbundet i Sverige Målet för Skånemoderaterna var att komma upp till 8500 medlemmar för Slutresultatet blev ännu bättre, 8601 att jämföra med de 8130 året före. Nästan 500 fler alltså! Lägger vi dessutom till alla medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet kommer Skånemoderaterna över medlemmar och är därmed det största länsförbundet i Sverige och det som ökar mest. för att öka ännu mer de sista dagarna så att Anne-Marie Melin på kansliet skulle hinna registrera alla nya före årsskiftet. Totalt kom det in över 1100 nya medlemmar under hela Det har varit mycket spännande att följa slutspurten, säger Anette Åkesson från Båstad. Anette är ansvarig för förbundets Projekt 9000, som syftar till att Skånemoderaterna ska förbättra medlemsvärvningen och medlemsvården. Målet är att komma upp i 9000 medlemmar till den siste december Ett valår gäller det att vi alla gör extra insatser för att både få fler väljare och fler medlemmar, säger Anette. De kommuner som ökat i antal och kommit över 100% av fjorårets medlemsantal är: Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma-Bjärred, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Ängelholm alltså mer än två tredjedelar av den moderata till i värvandet! Ny medlem betalar 100:- för medlemskap under Från kansliet kan Du få talonger (se bilden) som underlättar Ditt värvararbete. Som stöd i värvararbetet utlyses en värvartävling, där såväl bäste individuelle värvare som bästa förening koras. Mer om det kommer på Ett valår gäller det att vi alla gör extra ansträngningar för att få fler väljare och fler medlemmar Detta hade inte varit möjligt utan många goda insatser från föreningar och enskilda medlemmar. Under december månad rapporterades medlemmar så gott som varje dag, organisationen i Skåne! Nu gäller det att värva för att få fler medlemmar och fler sympatisörer under Ring till kansliet, om Du vill hjälpa pg:

13 Staff 06 Av: Christian Rosvall Valrörelsen närmar sig med stormsteg. För att säkerställa en väl fungerande valorganisation är moderaterna i stort behov av många valarbetare. Och då är det alla fantastiska ideella krafter som gör att vi överhuvudtaget kan bedriva en valrörelse! De som är intresserade av att vara valarbetare i Malmö genomgår just nu Staff 06. Syftet med Staff 06 är att utbilda professionella, kunnig och utåtriktade valarbetare, som tiden fram till valrörelsen och under valrörelsen har förmågan att stimulera, locka och övertyga väljaren. I utbildningen ingår såväl teoretiska pass som praktiska övningar. Utbildningen består av tolv utbildningstillfällen och startade i januari med avslut i april. Under denna tid ska kursdeltagarna bland annat få en fördjupad kunskap inom våra olika politikområden såsom utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, rättspolitik, sjukvårdspolitik, region- och kommunpolitik. Efter varje politikområde följer en praktisk övning där kursdeltagarna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika kampanjtekniker. Torsdagen den 16 februari talade Inge Garstedt, en av Malmös toppkandidater till riksdagen. Inge argumenterade för den moderata rättspolitiken. Vi behöver inte bara fler poliser, utan också ett effektivare och vassare rättssystem. Hon talade också om vikten av tydliga utredningar vid kameraövervakning. Man får aldrig kränka individens integritet. Hon avslutade med att ett utökat samarbete mellan polis och militär är av godo exempelvis vid terroristdåd och större nationella konflikter. Dagen till ära höll vi till i Malmös lärarhögskola som inryms i nya, fräscha lokaler. Vi säljer Skogs- och lantbruksprodukter KADESJÖ GÅRD SVEDALA Tel Uthyrning av: HÄSTGÅRDAR ÅRET RUNT-BOSTÄDER FRITIDSHUS GEDSHOLM AB Tel: EKEBY 13

14 Examen i politikerakademin Av: Lars Ahlkvist För drygt ett år sedan startade Skånemoderaterna Politikerakademin. Det är en utbildning som erbjuds såväl nya som gamla moderater som vill skaffa en bra grund för ev. framtida förtroendeuppdrag. Intresset har varit stort för akademin, med hittills över 100 anmälda. och i Skånes kommuner har också belysts. Många duktiga moderata riksdagsledamöter och kommunalråd/gruppledare har stått för utbildningen i dessa frågor: Cristina Husmark-Pehrsson, Pia Kinhult, Lars Lindblad, Ann-Marie Pålsson, Ewa Thalén-Finné, Peter Danielsson och Margareta Pålsson är några som medverkat. Första lördagen ägnas till största delen åt Moderaternas organisation och de politiska ideologierna Utbildningen har ägt rum på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Med bra lokaler och god mat har Fridhem stått för en trevlig miljö de lördagar Politikerakademin har träffats. De deltagare som nu gått igenom alla fyra stegen har fått en gedigen genomgång av Moderaterna, om förändringen i vår politik och vad vi står för. Första lördagen ägnas till största delen åt Moderaternas organisation och de politiska ideologierna. Dessutom får deltagarna diskutera moderat feminism och får praktiska kunskaper om BBSmoderat och de möjligheter våra websidor erbjuder. Här har Margareta Pålsson, Hans Wallmark, Urban Widmark, André Assarsson och Anette Åkesson varit några av de uppskattade föredragshållarna. De därpå följande två träffarna har mest ägnats åt olika politiska sakfrågor, som kommer att bli särskilt viktiga i årets valrörelse: Det har handlat om trygghet mot våld och brott, tillgängligheten i vården och kunskapen i skolan. Att få fler i arbete, få nya jobb och ett bättre företagsklimat har varit en annan viktig del. Vår politik i region Skåne På sista träffen har deltagarna fått möjlighet att praktisera sina politiska kunskaper i olika tal- och debattövningar. Retoriska kunskaper och insändarskrivande har även stått på programmet. Här har Peter Danielsson, Christian Rosvall och André Assarsson stått för utbilningen. Hittills har två grupper, totalt 25 deltagare utexaminerats och står nu redo för nya uppdrag inom Moderaterna. Säkert kommer fler att vilja vara med på denna populära utbildning. Nästa kurstillfälle för Politikerakademin är den 22 april, kl på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Anmäl Dig till Politikerakademin den 22/4 kl på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Varje kurstillfälle kostar 300:- och kan efter överenskommelse med Din förening bekostas av dem. Anmälan till christian. Vi försäljer produkter och tjänster från Växtodling - Skog - Jakt och Viltvård - Vindenergi samt Uthyrning av stallplatser HVIDERUPS GODS AB Tel ESLÖV Vi försäljer SKOGSPRODUKTER GRUS KARSHOLMS GODS AKTIEBOLAG KRISTIANSTAD Tel:

15 Hur ser det ut i Skåne? Av: Anna Jähnke Under hösten har medlemmar i regionfullmäktigegruppen besökt nio vårdcentraler geografiskt utspridda i Skåne. Studiebesöken har varit en del i ledet för att marknadsföra vår tillgänglighetsrapport. Inför varje besök har vårdenhetens personal fått möjlighet att läsa rapporten. Under studiebesöket har en dialog förts utifrån denna, men även andra verksamhetsfrågor har diskuterats. Huvudsyftet med besöken har varit att framförallt lyssna på vad personalen har att säga. Mottagandet från de vårdcentraler som vi besökte var mycket positivt, de visade stolt upp sina verksamheter och berättade öppet och ärligt om vilka frågor som stod dem närmast. Pia Kinhult berättar att det framförallt var besöken i vår egna organisation som kändes givande. Bilden av en alltför centraliserad, uppifrånoch nedstyrning har gång på gång målats upp. Den känns inte speciellt modern, fortsätter Pia. Hur dessa, i sig, duktiga medarbetare ska kunna nå målen att sätta patienten i centrum och prioritera närsjukvården i dagens system är för mig en gåta. De är bakbundna och får i princip endast skyldigheter utan några som helst rättigheter. De ska göra nya saker i en gammal organisation och får inte möjlighet att organisera om eller ändra. Det ansvarslösa Sverige finns även hos oss, ledarskapet saknas och det är något som vi måste ta tag i när vi får möjligheten avslutar Pia Kinhult. Besöken har gett mersmak och många av våra representanter i regionfullmäktige planerar att besöka fler av våra vårdcentraler för att få en helhetsbild av hur det ser ut i Skåne. Vaktavlösning i Båstad Av: Hans Wallmark I nordvästra hörnet av Skåne finns fem borgerligt styrda kommuner under moderat ledning: Ängelholm, Höganäs, Klippan, Örkelljunga och Båstad. På kort geografiskt avstånd från varandra finns därmed ungefär tio procent av landets samtliga m- styrda kommuner (5 av drygt 50). Ett bra samarbete finns mellan de politiska företrädarna. Inte minst ordförandena i kommunstyrelserna försöker träffas och utbyta erfarenheter och finna nya samverkansprojekt. Hemkommen från Litauen och inspirerad av min tidigare chef blev jag fascinerad av Carl Bildt I dagarna har det skett en vaktavlösning i denna krets. Lars Elofson har slutat som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Båstad. Efter honom har kommit Anette Åkesson. Hon tillträdde 1 februari och några dagar senare passade hon på att fylla 40 år. Ett mer aktuellt exempel på vad nya moderaterna är och står för finns knappast. Hon är fast förankrad i Bjäre och Nordvästskåne genom bostaden. Den finns på en avstyckad gård vid Hov, mitt emellan Hallandsås och Laholmsbukten. Anette Åkesson har heller inte varit politisk aktiv så länge men har med sin tydliga moraliska kompass och starka ideologiska övertygelse både övertygat och charmat många. I interna sammanhang har åtskilliga undervisats i kurspass om liberal feminism medan båstadsborna uppfattat henne som en tydlig förespråkare för lokal utveckling och initiativkraft. - Min pappa kommer från Hallavara här på Bjäre, förklarar Anette Åkesson. Jag har en stark släktanknytning till halvön. På min fritid tycker jag om att läsa. Det blir allt möjligt. Jag är även en kurs-människa, jag brukar ha någon kurs på gång. Därför har jag redan skärgårdsskepparexamen, jägarexamen och kan olika språk. I min ungdom spelade jag dragspel. Det där med språk och uttal kan ju ibland vara lurigt i Skåne. Båstads nya kommunalråd erkänner: - Jag är född i Stockholm men uppvuxen i Eskilstuna. Som 12- åring flyttade jag med min familj till Tyskland där föräldrarna fortfarande bor kvar. Efter studier i drygt två år i Vilnius i Litauen blev det Bjäre! Enligt ordspråket är kunskap ett mycket lätt bagage att bära. Anette Åkesson har civilekonomexamen från universitetet i Köln. Hon har praktik och anställning vid ett litet bolag i Vilnius. Just i Litauen kom hon också i kontakt med politiken på allvar. Företagets chef och ägare var politiskt intresserad. Han är numera borgmästare i Vilnius samtidigt som medarbetaren blivit kommunalråd i Båstad! - Hemkommen från Litauen och inspirerad av min tidigare chef blev jag fascinerad av Carl Bildt. Väl bosatt i Båstad, där jag tänkte mig stanna ett tag, tog jag mig ner till ett kommunfullmäktige i november 1998 där en av fp-ledamöterna, då gift med en av mina kusiner, pekade ut moderaten Benkt Ragnarsson för mig. Och på den vägen är det. Anette Åkesson är medveten om både sina egna och andras förväntningar på det uppdrag hon nu är satt att sköta: - Jag hoppas kunna bidra till ett av våra övergripande mål - att få fler invånare till Båstads kommun. Detta genom att arbeta för fler bostäder och ett mer varierat utbud, goda kontakter med näringslivet och en förbättrad infrastruktur. Samtidigt är jag medveten om att vi befinner oss i slutet av en mandatperiod - så det gäller att även hitta frågor som har kortare perspektiv men som bidrar till det övergripande målet. Utöver att vara kommunalråd har Anette Åkesson också ett starkt engagemang för att det skall skapas förutsättningar för fler kvinnor i politiken: - I dessa valtider hoppas jag att kunna påverka, direkt och indirekt, att det kommer flera kvinnor högt på de kommunala valsedlarna och att vi ser till att få många kvinnor på bra poster efter valet. Jag tror att jämställdhet kommer att bli en relativt viktig fråga i valet och det gäller att visa för väljarna, kanske speciellt de kvinnliga, att moderaterna har en bra politik på detta område. - I dessa valtider hoppas jag att kunna påverka, direkt och indirekt, att det kommer flera kvinnor högt på de kommunala valsedlarna och att vi ser till att få många kvinnor på bra poster efter valet Moderaterna har i Anette Åkesson fått en efterträdare till Lars Elofson och ett nytt kommunalråd. Det är en förtroendevald med en tydlig målsättning. Redan deltar hon fullt ut i samarbetet med de andra borgerligt styrda kommunerna i Nordvästskåne. Det finns anledning att gratulera. Inte bara Anette Åkesson till det nya uppdraget och den nyligen firade födelsedagen utan till oss alla som ett parti bestående av nya moderater. 15

16 Posttidning Avsändare: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan MALMÖ Kalendarium Mars 8 Studiebesök Malmö Högskola. Samling kl vid huvudingången. 9 Staff 06 - Steg 3:1, Arbetsmarknadspolitik (Kansliet) 11 Staff 06 - Steg 3:2, Kampanjteknik 9-15 (Kansliet) 12 Årsmöte Åstorp - Årsmöte och nomineringsstämma söndagen den 12 mars kl Hotell & Restaurang Rosenberg. 14 Kommunvalledarträff - Kommunvalledarna (en per kommun) träffas på förbundskansliet 16 Manusstopp Forum Malmö Nr2. Ute hos medlemmarna 4-6/ /4 Vårkampanj 20 Seniorerna arrangerar en presentation av planerna för Hyllievång. Talare är Percy Nilsson. Vi träffas kl på kansliet. Anmälan senast den 17 mars 20 Årsmöte Klippan kl (Klippan Hotel) Talare: Hans Wallmark 23 Staff 06 - Steg 4:1, Sjukvårdspolitik, (Kansliet) 25 Staff 06 - Steg 4:2, kampanjutbildning 9-15 (Kansliet) 31 Valsedlar fastställda - Kommunfullmäktigevalsedlar skall vara fastställda. VÅRA KANSLIER FÖRBUNDSKANSLI Hans Michelsensgatan Malmö Telefon Fax KRETSKANSLIER Helsingborg Drottninggatan 62, 5 tr Box HELSINGBORG Telefon Fax Kristianstad Östra Storgatan Kristianstad Telefon Lund Bredgatan 10 Box LUND Telefon MUF SKÅNE Hans Michelsensgatan Malmö Telefon Fax April 3 Kretsstyrelsen Malmö sammanträder 6 Staff 06 - Steg 5:1, Kommunpolitik (Kansliet) 8 Staff 06 - Steg 5:2 Kampanjutbildning 9-15 (Kansliet) 12 Förbundsstyrelsesammanträde kl (Kansliet) 22 Politikerakademin kl , Fridhems folkhögskola i Svalöv. 25 Seniorerna i Malmö - Studiebesök på Högskolans bibliotek, Orkanen. Vi träffas på Nordenskiöldsgatan 10 klockan Föranmälan senast den 21 april. 26 Staff 06 - Steg 6:1, Kommunpolitik (val) (Kansliet) 29 Staff 06 - Steg 5:2, Kampnajutbildning 9-15 (Kansliet) Maj 17 Kommunvalledarträff - Kommunvalledarna kallas till träff. Tid och plats meddelas senare. 22 Förbundsråd kl Plats ej bestämd, prel i mitten av Skåne

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer