brinner för medborgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brinner för medborgarna"

Transkript

1 DÄRFÖR ÄR OHÄLSAN STÖRRE BLAND INVANDRARE DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 18 januari 2006 tidningen för dig I Försäkringskassan Resultatdialogen HUR GÅR DET FÖR VÄSTER BOTTEN? HALMSTAD RUSTAR MOT VÅLDET Inger Efraimsson brinner för medborgarna

2 På god väg in i 2006! Vi har avtal med landets alla försäkringskassor så väl mött på Rygginstituten... Rygginstitutet - Luleå Håkan Blom Tel: , Fax: Rygginstitutet - Sundsvall Helmut Kerschbaumer Tel: , Fax: Rygginstitutet samarbetar med Stiftelsen Centralfonden (CFS) Rygginstitutet - Stockholm Kjell Hedenus Tel: , Fax: Rygginstitutet - Växjö Kerstin Karlsson Tel: , Fax: Rygginstituet har kvalitetsäkrat sin verksamhet enligt ISO 9001:2000 sedan flera år. rygg- och nackbesvär stressrelaterade besvär whiplashskador försäkringsmedicinska utredningar arbetslivsinriktade utredningar Rygginstitutet/CFS - Marbella, Spanien Inga-Lill Åström Tel: , Fax: Apartado 192, ES Marbella Tel: Fax: www rygginstitutet se

3 # 1 Härliga sanningar står som spön i backen. Jag talar om vår läsarundersökningen som vi skriver om på sidan 10. Det är inte ofta man har privilegiet att svart på vitt få veta vad ni egentligen tycker. Tack alla ni som talat ut och bjuder på massor med artikeluppslag! Kommentarerna spänner över alla möjliga emotioner och ämnen. Somligt är väldigt rolig, DS är trevlig, rolig och bra men jag skulle inte sakna den om den försvann eller så snygg att jag även läser tråkiga artiklar. Annat är värmande beröm eller stärkande uppmuntringar. Sanningar om jobbet sipprar ut i undersökningen Men fram träder också en bild av vårt arbetsklimat. Genomgående kommer reflexioner om stora arbetsbördor, stress, övertid men samtidigt en slags passion eller ska man säga lojalitet för arbetet. En del uttalanden träffar hårt. Skriv någon gång sanningen, hur vi egentligen mår, stressen, kontrollerandet och de tysta arbetsplatserna där ingen längre vågar säga ifrån. Man kan anta att han eller hon inte är ensam om att tycka så här. Samtidigt är det långt ifrån någon majoritet som utrycker samma sak. Men det spelar liksom ingen roll om det är en eller hundra procent som instämmer. Det är en bild av någons verklighet som man bara inte springer förbi och glömmer. Alla individuella sanningar är lika intressanta. Vår analys av undersökningen är bland annat att se upp för att inte bli för tråkiga, locka yngre läsare, minska på chefstugget och bjuda på lite mer handläggarverklig- Catharina byström, chefredaktör AKTUELLT 2006 blir de stora utmaningarnas år 4 Nytt prognosverktyg underlättar bedömningen 7 Barnfamiljerna får mer pengar i år 8 Ros och ris i första läsvärdesundersökningen 10 Mycket detaljstyrning i regleringsbrevet 11 SÅ GJORDE VI DS följde med när huvudkontoret förde en resultatdialog med Västerbotten Halmstad rustar för att klara hot och våld INTERVJU Ordförande Inger Efraimsson tog jobbet på villkor att styrelsen fick fullt ansvar FOKUS Socialförsäkringsboken 2005: Arbetsmarknaden skapar ohälsa bland invandrare 28 Arbetslösa får oftare nej till förtidspension 29 Finns någon nytta av en utbildning efter fem år? 27 Fokus på siffror skillnader mellan kvinnor och män i sjukförsäkringen ÅSIKTER Försörjningsbidrag kan inte ge förtur till sjukpenning 32 Enkelt åtgärda fusk med föräldrapenning 33 NÄST SIST Språkspalten: Att diskriminera med ord 34 Krönikan: Utvecklad, utvilad eller utstött? 35 PS Generaldirektör Curt Malmborg får sista ordet 36 dagens socialförsäkring Januari 2006

4 5MINUTER MED: Ingrid Hallgren, chef för enheten för förebyggande och rehabilitering vid Försäkringskassans huvudkontor AKTUELLT Rehabiliteringspengarna utnyttjas inte fullt ut Till och med november 2005 köpte Försäkringskassan rehabtjänster utredningar och aktiva åtgärder för 618 miljoner kronor. Det pekar mot att mer än 200 miljoner av anslaget inte användes förra året. Varför har inte alla pengar använts? Eftersom det inte saknas sjukskrivna som behöver insatser så kan det faktum att anslaget inte har förbrukats väcka uppseende, men det finns många förklaringar. En del län överskred anslaget 2004 och det ledde till försiktighet under Dessutom ledde tidigare krångel med avtalen till köpstopp i början av året. Arbetsbelastning har också gjort att många handläggare inte hunnit planera köp i förväntad omfattning. Men det finns också flera positiva förklaringar. Nya arbetsmetoder har inneburit krav på tidiga insatser på arbetsplatsen vilket kan innebära att åtgärder inte behöver köpas. Och, inte minst, om de behövs så arbetar nu handläggarna mer aktivt för att arbetsgivarna ska ta sitt ekonomiska ansvar. Försäkringskassans sätt att arbeta, med ökad försäkringsmässighet och nya metoder så som avstämningsmöte, spelar också roll. Bland annat blir beslutsunderlagen bättre vilket minskar behovet av att köpa utredningar. Hur vill du kommentera läget? Man måste vara klar över att vi inte har något förstahandsansvar för åtgärder. Det är arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen som har det. Däremot ska vi köpa åtgärder när det är nödvändigt och ingen annan kan finansiera dem. Men både vi och omvärlden fokuserar för mycket på pengarna i stället för på åtgärder och resultat. Eva Lindén Fotnot: Siffror för december och därmed för hela 2005 kommer runt 25 januari. Nu ska planerna Vad vill du ska hända med Försäkringskassan under 2006? Det hände mycket inom Försäkringskassan förra året. Men nu är det match på allvar. En lång lista med konkreta förändringar ska genomföras under 2006 som berör många medarbetare Det har varit ett bra första förändringsår, summerar generaldirektör Curt Malmborg. Mycket av det som uppnåtts bottnar i den sammanhållna organisationen. Det gäller länssamarbetet kring arbetsskador, tandvård för äldre och nu senast tillfällig föräldrapenning. Det gäller också trepunktsprogrammet för att korta handläggningstiderna för sjukpenning, etableringen av Gemensam service och besluten om koncentration av vissa ärendeslag. Det är exempel på den nya organisationens möjligheter, säger Curt Malmborg. Vi kan nu på ett smidigt sätt organisera arbetet och hjälpa varandra över länsgränserna. Det här har hänt 2005 En hel del hanns med under 2005, bland annat: Ohälsosiffrorna har vänt nedåt. Ensade arbetssätt börjar få genomslag. Länssamarbete kring arbetsskador, tandvård för äldre och tillfällig föräldrapenning. Trepunktsprogrammet för sjukpenning. Monica Larsson, försäkringssekreterare på pensionsavdelningen i Härnösand. Jag skulle vilja se att kunderna behandlades mer lika, oavsett var de bor. Så fungerar det inte nu. Jag hoppas därför att huvudkontoret med större fasthet ska se till att det blir så i fortsättningen. Men det kanske viktigaste resultatet har ändå nåtts på ohälsoområdet där det blivit ett trendbrott i sjukfrånvaron. Vi har fått bevis på att vårt arbete ger effekt, konstaterar Curt Malmborg. Kundcentrum en succé Även det kundcentrum för arbetsgivare som inrättats i Säffle och Åmål har blivit en succé. Det har fungerat över förväntan. Den nya versionen av ärendehanteringssystemet ÄHS har däremot förknippats med problem. Det handlar om inkörningsproblem, menar Curt Malmborg. Det blir alltid så när så stora system ska sjösättas. Men man kan redan nu se att det fungerar bättre. Ny version av ÄHS. Kundcentrum för arbetsgivare. Gemensam service har etablerats. Fuskarbetet har intensifierats. Försäkringsdelegationer etablerade i hela landet. Målbild och förändringsplan för Försäkringskassan. Ronny Johansson, arbetar med redovisningskontroll, Gävle. Jag förväntar mig en bättre löneutveckling så att våra löner harmonierar med övrig statlig verksamhet. Sedan skulle det vara trevligt om våra datasystem fungerade. dagens socialförsäkring december 2005

5 bli verklighet Curt Malmborg är nöjd med det första året. Curt Malmborg vill också gärna lyfta fram att kunderna inte störts av att 22 organisationer blivit en enda. Vi har även formulerat en målbild som har legat till grund för vår förändringsplan. Det är våra grundpelare och oerhört viktiga för vad vi ska orientera oss mot. Nu ska planerna realiseras Utmaningarna för 2006 ligger i att realisera det som planerats under Att kunna avläsa resultat i produktionen, till exempel för handläggningstider. Nu är det match på allvar, säger Curt Malmborg. Men vi får inte fastna i siffror utan måste samtidigt upprätthålla den mänskliga aspekten i kundmötet. Under 2005 har ungefär 300 miljoner kronor tagits fram i effektiviseringar. Aina Svensson, handläggare av föräldrapenning, Karlskrona. Eftersom arbetsbelastningen är så hög och det är stort informationsflöde, anser jag att det behövs mer personal på Försäkringskassan, dels för att uppfylla ställt serviceavtal, dels för att orka bemöta våra kunder på ett tillfredsställande sätt. De härrör främst från minskad administration på länskontoren och huvudkontoret och förändringar på ITsidan. De frigjorda resurserna ska styras mot ohälsoarbetet, effektivare kundmöten och kompetensförsörjning inklusive lönepolitik. Vi ska bland annat göra kvalificerade insatser för den väldigt stora gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning, säger Curt Malmborg. Många medarbetare efterlyser besked om framtiden, inte minst i samband med pågående omlokalisering av verksamhet. Får de det i år? Det måste de få. Det är ett rimligt krav att få veta vad som ska hända en själv. Allt som kan berättas ska berättas. Vi borde varit bättre på det förra året. Samtidigt kan inte Curt Malmbort ge garantier för att alla får fortsätta med det de gjort tidigare eller att alla självklart får jobb i den nya organisationen. Verksamhetens krav får styra. Gabriel Tirén, försäkringsutredare Stockholm. Först och främst större delaktighet och då menar jag i form av inflytande över verksamheten. Vidare att chefer som befinner sig i position att göra det verkligen driver frågor, till exempel problem i lagstiftningen, mot våra folkvalda och att man tar Många medarbetare fortsätter också att föra fram krav på högre lön? Jag är rätt nöjd med det första avstampet som vi tagit genom avtalet med facken. Vi har tagit ett strukturellt grepp på lönefrågorna. Man får inte glömma att det blir två lönerevisioner till. Sven-Erik Johansson Det här händer 2006 Den långa listan över vad som ska göras under 2006 innehåller bland annat: Verksamhetsstyrningen ska utvecklas. Tydligare chefsuppdrag och chefsöverenskommelser. Individuella mål för handläggarna. En kanal- och kundstrategi. Självbetjänings- och telefonkundtjänsterna ska utvecklas. Handläggningsstöden Ensa och ÄHS ska vidareutvecklas. Länskoncentration av arbetsskadeärenden och ensad handläggningsprocess. Utökad samverkan med arbetsgivare, sjukvården och AMS kring ohälsan. Pilotverksamhet ihop med AMS för att minska antalet långa sjukfall och antalet med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Johan Åkesson, utredare inom ohälsoområdet i Lidköping. Jag har fyra saker som jag direkt kommer på. Jag ser gärna att utvecklingen av den försäkringsmässiga delen fortsätter. Jag önskar att samarbetet med övriga aktörer, till exempel vården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, utvecklas ytterligare. Att vi får marknadsmässiga löner. Att det skapas förutsättningar, för oss anställda, för att kunna sätta kunden i fokus. tag i saker tidigare. När till exempel lagförändringar genomförs måste vi få vägledning i tid. Vi handläggare måste kunna ge kunderna svar redan innan lagförändringen träder i kraft. Slutligen att underhållsstödet kommer in i ÄHS och att det tas krafttag för att höja våra löner. dagens socialförsäkring december 2005

6 AKTUELLT Nytt norskt IA-avtal Europarådets definition av jämställdhetsintegrering: Jämställdhetsintegrering innebär organisation, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen. Nytt norskt avtal om inkluderande arbetsliv Den norska regeringen har kommit överens med parterna på arbetsmarknaden om att fortsätta samarbetet kring ett inkluderande arbetsliv för åren Det första IA-avtalet, som började gälla 2002, hade som mål att minska sjukfrånvaron med 20 procent, anställa flera funktionshindrade samt höja den faktiska pensionsåldern. Sjukfrånvaron har hittills minskat med drygt elva procent och resten ska uppnås under den nya avtalsperioden. Samtidigt ska insatserna öka för att nå de båda andra målen, där det ännu inte hänt något. Jämställdhetsprojekt i fyra län ska förbättra servicen Försäkringskassan i Östergötlands, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län kommer att få del av extra engagemang och utbildning när det gäller jämställdhet. Det sker inom ramen för projektet Verka jämställt som drivs av länsstyrelserna i de fyra länen. Dessa har bjudit in vardera 3 5 myndigheter i sina respektive län att delta i projektet, däribland Försäkringskassan. Syftet med projektet är att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt beslutsfattande inom de berörda myndigheterna, och att servicen därmed ska bli bättre. Julia Durlind har utsetts till myndighetssamordnare inom Försäkringskassan i Östergötlands län. Honberättar att såväl myndighetssamordnarna, ledningsgrupperna och ett antal resurspersoner inom varje länsorganisation kommer att få utbildning för att driva och stödja jämställdhetsperspektivet på olika sätt. Handlingsplan Erfarenheterna från projektet kommer att tas till vara i vårens arbete på huvudkontoret med att ta fram en myndighetsövergripande handlingsplan för hur jämställdhetsperspektivet ska integreras inom socialförsäkringen. Projektet finansieras av EU (Växtkraft Mål 3) och ska pågå till och med Eva Lindén Arbetslivsinriktad rehabilitering och försäkringsmedicinska utredningar på Varbergs Kurort! På Varbergs Kurort arbetar vi med kognitivt inriktad hälsoutveckling som innehåller tre komponenter, individuell utveckling, lärande i grupp, fysisk- och mental träning och avslappning. Målet är att stärka individens egen kraft att återgå till ett sunt arbetsliv i balans. Vårt team av läkare, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, sjukgymnaster och dietist vet att en handlingsplan med klara målsättningar ger goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Ditt Steg nästa kursstart 5/2. Info och anmälan tel Vi har gällande avtal med Försäkringskassan för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Nils Kreugers väg 6, Box 152, Varberg Tel Fax dagens socialförsäkring Januari 2006

7 Lättare bedöma sjukfall med prognosverktyg Med hjälp av ett datorbaserat prognosverktyg kan handläggarna lättare bedöma om en sjukskriven person behöver Försäkringskassans insatser för att återgå i arbete. En del sjukskrivna behöver Försäkringskassans insatser för att komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Andra återgår i arbete utan att Försäkringskassan behöver engagera sig. Att avgöra vem som hör till vilken grupp kan många gånger vara svårt. Samtidigt är det viktigt att den bedömningen görs för att resurserna ska användas där de verkligen gör nytta. Testats i drygt 880 ärenden Nu visar en utvärdering att handläggarna kan ha god hjälp av det prognosverktyg som utvecklats av Försäkringskassan i Västra Götaland i samarbete med huvudkontoret. Verktyget har testats av 45 handläggare vid tio försäkringskontor i drygt 880 ärenden. Träffsäkerheten låg på mellan 68 och 76 procent. Det kan jämföras med tidigare undersökningar som visar att handläggarna, utan något direkt stöd för sin bedömning, träffar rätt i sin prognos i cirka 60 procent av fallen. Hade ni förväntat er större skillnad? Det är svårt att säga, menar Peje Bengtsson, utredningsenheten vid Försäkringskassan i Västra Götaland. Man måste komma ihåg att varje procents förbättring av träffsäkerheten handlar om väldigt många ärenden i och med att det totalt sett finns så många ärenden i landet. Sedan kanske metoden kan utvecklas så att den ger ännu bättre besked. Men det handlar inte bara om stöd för bedömning. Den tvingar också fram en tidig kontakt med den försäkrade, och den gör bedömningen mer enhetlig eftersom man utgår från samma kriterier. Eftersom handläggarna i högre grad skulle arbeta med rätt personer borde också antalet sjukdagar minska. Prognosverktyget fungerar så att handläggaren ställer ett antal frågor till den försäkrade, till exempel om hur hon ser på sitt allmänna hälsotillstånd och när hon tror att hon kan börja arbeta igen. Svaren matas in i ett datorprogram, som ger besked om sannolikheten för att sjukfallet ska avslutas före 180:e dagen. Därefter gör handläggaren sin bedömning verktyget är alltså bara ett underlag för handläggarens bedömning. Det tredje steget är att verktyget sammanfattar all information, det vill säga den sjukskrivnes svar på frågorna, verktygets beräkning av sannolikheten för friskskrivning samt handläggarens bedömning. Sammanfattningen kan klippas in i ÄHS (ärendehanteringssystemet). Men det får aldrig bli så, poängteras i projektrapporten, att det i förväg bestäms att en viss andel av ärendena ska vara så kallade prognosärenden (där Försäkringskassans insatser inte behövs). Det skulle riskera sämre kvalitet i arbetet. Det enda som ska avgöra om ett ärende anses vara ett prognosärende är att man bedömer att det kommer att avslutas inom rimlig tid utan Försäkringskassans insatser. Erfarenheterna är spännande Den fråga som har visat sig ha störst betydelse för att göra en prognos om friskskrivning är När tror du att du kan börja arbeta din normala arbetstid? Uppgifter som finns i Försäkringskassans register om till exempel diagnos, ålder och tidigare sjukskrivning fungerar däremot förhållandevis dåligt för att göra en prognos. Vad händer nu? Man har gjort ett bra jobb i projektet, och erfarenheterna är spännande, säger Birgitta Målsäter, chef för avdelningen produktionsutveckling inom produktionsdivisionen. Vi kommer att studera det närmare i samband med att vi tittar på hur hela processen kan förbättras. Eva Lindén Foto: lars ardarve Den försäkrade får svara på frågor om hur hon ser på sitt hälsotillstånd. DS skrev om Prognosprojektet i nr 7/05. på gång... I Försäkringskassan 23/1 Avstämning av bostadsbidragen för Hur mycket hushållen ska betala tillbaka respektive få i ytterligare bidrag /1 Forskarseminarium i Umeå. En mötesplats för forskare och praktiker inom socialförsäkringen. Temat den här gången är Socialförsäkringarna rätt och fel. Ett samarrangemang med FAS och CSA. I omvärlden 27/1 Varför kommer så få tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning? Konferens i Piteå. Medverkar gör bl a Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring, och Siwert Gårdestig, Försäkringskassan. 1-2/2 Arbetslivsinriktad rehabilitering. Konferens och temadag i Göteborg. Info: 14/2 Inspirerande exempel. Konferens i Stockholm med exempel från myndigheter, bl a Försäkringskassan, som utvecklat sin verksamhet på ett sätt som kan inspirera andra. Förslag om en samlad socialförsäkringsbalk Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol) vill samla de nuvarande 30 lagarna i en socialförsäkringsbalk. Fördelarna med en sådan balk är flera. Den ger socialförsäkringen och den nya administrationen en tydlig identitet. Det blir också lättare att söka i ett samlat lagverk att se samband och konsekvenser när det gäller olika regler och åtgärder att ge information och annan service. Utredningen har gått på remiss, bland annat till Försäkringskassan. dagens socialförsäkring Januari 2006

8 Utbildningar våren 2006 Arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter att påverka sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaro - Sjukförsäkring Rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete Det delegerade arbetsmiljöansvaret Stockholm Hilton Slussen mars 2006 Göteborg Hotel Opalen april 2006 A N N O N S Stockholm Hilton Slussen mars 2006 Malmö Radisson SAS 4-5 april 2006 Sjukfrånvaro Den "optimala" sjukskrivningen Läkares sjukskrivningsmönster Nytt sjukintyg Nya utredningar och förslag Arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter Ny lag 1 juli 2006 Prop 2005/06:59 Företagsbot vid arbetsmiljöbrott "Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar" Praxis Svea Hovrätt Arbetsrättsliga gränsdragningar Uppsägning av personliga skäl AD-domar Ekonomiska drivkrafter Vad kostar sjukfrånvaron och vad är påverkbart Ekonomiska kalkyler Försäkringskassans roll och ansvar Samverkan arbetsgivare - försäkringskassa - arbetsförmedling Organisation och rehabiliteringsmetodik Chefsrollen - Handläggar rollen Rutiner i sjuk- och rehabiliteringsarbetet Arbetsmiljöansvaret Systematiskt arbetsmiljöarbete Straffrättsligt perspektiv Rättsfall Myndighetssamverkan Arbetsmiljöverket Samordningsansvaret Lagar och föreskrifter Delegering uppgiftsfördelning Arbetstrivsel Ledarskap Psykosocialt klimat Rehabiliteringsansvaret Chefs handläggarrollen Kvalitetssäkring av arbetsmiljön Malmö Radisson SAS 2-3 mars 2006 Kvalitetssäkring av arbetsmiljön OHSAS "Den internationella arbetsmiljöstandarden" tanke beslut planering genomförande certifiering Revision / uppföljning av arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1 11 Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kvalitetssäkring av sjuk- och rehabiliteringsarbetet AFS 1994:1 2 Arbetsgivaren skall organisera och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. Nya Friska tag för bättre arbetsmiljö och rehabilitering Fördjupningskurs Stockholm Hilton Slussen 8-9 mars 2006 Samtalsmetodik "Det läkande samtalet" Alkoholmissbruk Drogmissbruk Utmattningsdepression Belastningsskador Själagårdsgatan 19, Stockholm Tfn Fax Beställ gärna mer information och kursprogram! Besök vår hemsida dagens socialförsäkring Januari 2006

9 Mer pengar till barnfamiljer Under början av 2006 träder flera regeländringar som gynnar barnfamiljer i kraft. Både bostadsbidraget och underhållsstödet höjs. Ändringar i bostadstillägg till pensionärer Den högsta bostadskostnad som kan ligga till grund för bostadstillägg till pensionärer som fyllt 65 år har höjts med 180 kronor till kronor per månad för ogift person. Högsta bostadstillägg är 91 procent av den summan. Inom bostadsbidraget, som är inkomstprövat, har det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjts från årsskiftet. Det är nu 950 kronor för ett barn, för två barn och kronor för tre barn eller fler. Samtidigt har den del av bostadsbidraget som avser bostadskostnaden sänkts. En nyhet inom bostadsbidraget är ett umgängesbidrag för föräldrar som har barn tidvis boende i sitt hem. De får nu 300 kronor i månaden för ett barn, 375 för två och 450 kronor för tre eller flera barn. Det särskilda bidraget och umgängesbidraget beräknas för sammanlagt högst tre barn. Om det finns hemmavarande barn så är umgängesbidraget 75 kronor per barn. Regeländringarna innebär att 94 procent av barnfamiljerna med bostadsbidrag har fått höjt bidrag medan sex procent fått oförändrat. I november förra året hade hushåll med barn bostadsbidrag. Underhållsstödet, som varit oförändrat sedan 1994, ökar från och med februari med 100 kronor till kronor per månad och barn. Samtidigt höjs grundavdraget för bidragsskyldiga från till kronor per år. Det betyder att kronor får dras av innan bidragsskyldigheten räknas fram. Många nya regler De nya reglerna innebär att nästan 40 procent av de bidragsskyldiga föräldrarna får höjt återbetalningsbelopp, en tredjedel får sänkt och en tredjedel oförändrat. Andra förändringar inom underhållsstödet rör bland annat ny dygnsberäkning vid umgängesavdrag så att den dag barnets vistelse upphör räknas som ett helt dygn, och att avdrag för umgänge kan beräknas i förväg för den som har barnet hos sig minst 30 dygn per år. Vidare har utbetalningstidpunkten flyttats från den 20:e till den 25:e i månaden, och vissa begränsningar i fråga om retroaktiva ändringar av underhållsstöd och återbetalningsbelopp samt ändrad gräns för låga återbetalningsbelopp införts. För belopp under 50 kronor per barn och månad blir det ingen återbetalningsskyldighet. Tidigare var gränsen 100 kronor. Även reglerna vid anstånd med att fullgöra betalningsskyldigheten har ändrats. Vid bedömningen kan Försäkringskassan ta hänsyn till banktillgångar, aktier och andra värdepapper. För Försäkringskassan har regeländringarna medfört stora utvecklingsinsatser på IT-sidan men det har också genomförts särskilda informationsinsatser direkt till kunderna. Att antalet frågor från våra kunder ökat med anledning av regeländringarna är ganska naturligt, säger Susanne Fagerberg, chef för enheten för barn och familj vid Försäkringskassans huvudkontor. Som det verkar just nu klarar vi dock att möta behoven på ett bra sätt. Sven-Erik Johansson Nya regler gynnar barnfamiljer. Försäkringskassan i botten på myndighetsranking För andra året i rad hamnar Försäkringskassan i botten på Företagarnas myndighetsranking. Företagarna är branschorganisation för småföretagarna. Dessutom har betyget från småföretagarna försämrats tre år i följd. Trots att Försäkringskassan efter förra årets bottennotering lovade att förbättra servicen gentemot småföretagarna hamnar de i botten igen, skriver Företagarna i en kommentar, vilket, tilläger de, är allvarligt med tanke på medfinansieringsreformen. Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör, är förvånad och besviken över kritiken. Min bild är att kundcentret i Säffle och Åmål, som inrättas för att hantera medfinansieringsreformen, har fungerat över förväntan bra. Reformen ställer stora krav på oss, inte bara på kundcentret. Vi tar den här kritiken på stort allvar. Jag vill veta mer om vad kritiken står för och därför har jag bjudit in Företagarnas vd Gunvor Engström för en diskussion. Skattemyndigheten toppar rankingen, något de gjorde även Anders Ljungberg Från riksdagen Inga undantag för politiska uppdrag Kan man ha förtroendeuppdrag inom politiken och i föreningar samtidigt som man är sjukskriven? Vad tänker arbetslivsministern göra för att inga grupper ska utestängas från politiskt arbete? Det frågar riksdagsman Johan Löfstrand (s) med anledning av att Försäkringskassan ibland anser att kan man sitta i ett fullmäktige så kan man också arbeta. Regeringen har inte för avsikt att föreslå undantagsregler för vissa arbetsinsatser, svarar Hans Karlsson. Inte minst därför att socialförsäkringens utformning är under utredning. dagens socialförsäkring Januari 2006

10 AKTUELLT Ros och ris för DS Klart godkänt! Läsarna ger ett högt betyg till Dagens Socialförsäkring efter tidningens första år, visar en färsk läsvärdesundersökning. Ros... Lättläst. Bra layout. Bra med iögonfallande rubriker, t. ex. flerfärgstryck. Ganska heltäckande. Tar upp det mesta som rör socialförsäkring och det som anknyter till Försäkringskassan och vårt arbete. Företaget Alert Marknadskonsult gjorde under november en enkät, med av Försäkringskassans anställda runtom i landet. Resultaten pekar på att DS uppskattas av sin läsekrets. Det samlade omdömet är att Dagens Socialförsäkring är: aktuell trovärdig läsvärd angelägen Tidningen har fått ett positivt mottagande och klarar sig bra i jämförelse med liknande tidningar. Bland 15 tidningar inom offentlig sektor placerar den sig på en delad femte plats vad gäller helhetsbetyget. Tidningen har etablerat sig mycket bättre än vi förväntat oss på så kort tid. Nu vet vi att vi har en bra plattform och nu ska vi jobba med förbättringar, säger Catharina Byström, chefredaktör. Av det omfattande svarsmaterialet framgår att andelen verkliga läsare är 68 procent, medan andelen läsare/ bläddrare är 84 procent. Samtidigt är det sannolikt fler som läser mer i tidningen, eftersom många vilket enligt undersökningsföretaget är ovanligt anger att de tänker återvända till tidningen för att fortsätta läsningen. Den genomsnittliga lästiden är 19 minuter, vilket är högt jämfört med liknande tidningar. Detta och andra svar visar att tidningen har en engagerad och intresserad läsekrets. Samtidigt är läsargruppen heterogen till sin karaktär. Den är utspridd över hela landet och rymmer människor med skiftande arbetsuppgifter, kunskaper och erfarenheter. Fånga läsekretsens intresse Samtidigt är det lite motsägelsefullt att engagemanget för att DS ska finnas kvar ligger något under medel för liknande tidskrifter. I dag är det framför allt de äldre (50+) och cheferna som ger tidningen ett högt betyg. Locka yngre och skriva mer om frågor som rör arbetsmiljön kan vara förbättringar som intresserar fler läsare Ivan Markowicz Reportagen om samarbete mellan länens kassor styrker samhörigheten som en kassa. Intressanta artiklar av olika slag som man har nytta av i sitt arbete. Aktuellt, så gjorde vi och problemlösare tycker jag är bra. Tidningen är ett lyft!... och ris För mycket personfokusering på exemplariska medarbetare. Något onyanserade intervjuer, framför allt av chefer. Ni kan vara tuffare. Ni är lite för mesiga att hantera kritiska åsikter. Skriv fler artiklar ur de anställdas synvinkel. Låt även kritiken mot resursunderskott, samarbetsproblem etc. komma fram i reportagen. Jag ser egentligen inte något behov av tidningen. Vi får daglig information på Fia. Varför är allt så positivt? Vågar ni inte belysa det negativa, som ändå finns. Vad vill du läsa mer om i DS under 2006? Carolina Richardsson, handläggare och informatör om föräldrapenning, Växjö: Jag skulle vilja läsa mer om utvecklingen av ÄHS. Vilka förbättringar som beställs, vem som beställer och hur detta testas. Detta är en fråga av oerhörd betydelse, om vi ska lyckas hantera TFP och framåt även andra ärendeslag i ÄHS, med ett gott resultat för medborgarna. Niklas Löfgren, försäkringsanalytiker på huvudkontoret: Jag vill läsa mer om pågående projekt och om goda exempel från Försäkringskassan runtom i landet. Sedan vill jag läsa mer om socialförsäkringens utveckling och om vad som är på gång i framtiden. Annars tycker jag att tidningen är rätt bra som den är. Markus Larsson, utredare sjukförmåner, Kristianstad: Gärna fler lokala reportage om hur man arbetar inom olika förmåner runt om i landet. Vi är ju en organisation nu så det kan vara kul att få se om arbetssättet skiljer sig åt eller ej. Gärna något reportage om hur de arbetar på huvudkontoret, vilka gör vad!? Det kan ju vara ett uppslag att synliggöra varandras roller och funktioner nu när vi är statliga. Förståelsen av andras arbetsuppgifter behöver säkerligen bli bättre. I processen sjukförmåner hamnar man som handläggare ibland och det har tyvärr blivit allt vanligare i svåra, nästan hotfulla situationer. Hur hanterar man det ute på enheterna? 10 dagens socialförsäkring Januari 2006

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 6 15 JUNI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER Karin Larsson

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan FEL OCH RÄTT SÄTT ATT GE ETT NEJ Temasidor NYA FÖRSÄK RINGSKASSAN TAR FORM KONSTEN ATT HÅLLA ÅNGAN UPPE Henriette Johansson

Läs mer

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 5 17 maj 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA Traktorhiss blev mats olins räddning Rygginstitutet

Läs mer

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 25 januari 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun MÖT MANNEN I SVART BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK Björn Johansson SIST IN FÖRST UT? Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #1 23 JANUARI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN Han trivs bäst i ÖPPNA LANDSKAP GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Nya Försäkringskassan: NU FALLER BITARNA PÅ PLATS Robert Granath: STRATEG SOM KÄNNER VÅR SJÄL Uppsala är testpiloter NYA

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer