AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009"

Transkript

1 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer Årets Småbolagsfond 2009

2 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs-, ränte- och valutautvecklingen i det land/de länder vi placerar i. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller via

3 Innehåll 3 Magnus Sjöberg, förvaltare av Aktiefond Nordamerika och Aktiefond Global Angelica Hanson, förvaltare av Aktiefond Småbolag VD har ordet 5 Förvaltarnas syn på marknaden 6 Förvaltningsfilosofi 8 Våra avgifter 9 Aktiefond Småbolag 10 Aktiefond Sverige 16 Aktiefond Euroland 22 Aktiefond Nordamerika 28 Aktiefond Asien Stilla havet 34 Aktiefond Världen 42 Aktiefond Global 52 Balansfond 60 Räntefond Lång 70 Räntefond Kort 76 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper 82 Ordlista 84 Välkommen att kontakta oss 86 Fondernas bankgironummer 86 Mattias Kindstedt, förvaltare av Aktiefond Sverige och Aktiefond Världen Sten Lengroth, förvaltare av Räntefond Lång och Räntefond Kort Christer Jönsson, förvaltare av Aktiefond Asien Stilla havet Anders Fagerlund, förvaltare av Aktiefond Euroland Jonas Romlin, förvaltare av Balansfond

4

5 Framgångsrik förvaltning i återhämtningens år VD har ordet 5 Fondmarknaden 2009 präglades av en stark återhämtning, både i fondernas värdeutveckling och i nettosparandet. Fondbolagens avkastningsindex gick upp över 53 procent och vår bästa fond under året, Aktiefond Småbolag, hade en avkastning på över 75 procent. Marknaden fick stora inflöden i fonder under året och svenska folkets förtroende för fondmarknaden ser ut att ha återvänt. Det känns som en bra avslutning när vi nu lägger 2000-talets första decennium till handlingarna. Det har varit tio år med både upp- och nedgångar och inte utan dramatik. Nedgången som startade 2008 vände i mars 2009 och med hjälp av mycket kraftiga räddningsinsatser ser det ut som att risken för en långvarig depression har minskat. Mycket av den uppgång vi sett under förra året har varit en justering av den omotiverat stora nedgången under 2008, ett år som kunde summeras som det sämsta börsåret på över hundra år. År 2009 är bland de bästa börsåren någonsin, men det bör nämnas att det fortfarande är en bit kvar till sommaren 2007 års toppnivåer. Inledningen av 2010 känns överlag positiv. Även om det sannolikt inte kommer att bli ett lika bra börsår som 2009 så bäddar en ökad riskaptit, låga ränte nivåer och det faktum att stimulanserna tvingas sitta i längre än förväntat för att börsen kommer att stiga även under Premiepensionssystemet firade vid utgången av året tio år. Spararnas pengar i premiepensionen utgör idag drygt en fjärdedel av fondsparandet i Sverige. Däremot är det nästan bara de som har varit med i premiepensionssystemet en längre tid som är aktiva, förstagångsväljarna bryr sig inte nämnvärt om sin premiepension. Att vara aktiv kan göra skillnad i framtiden, så mitt råd är att se över ditt fondsparande även där. Under året har vi tagit bort ordet Pension ur namnet på våra fonder, och tre av dem har fått justerade namn. Aktiefond Euroland hette tidigare Europafond Euro och räntefonderna heter numera Räntefond Lång (tidigare Sverige) och Räntefond Kort (tidigare Likviditet). Anledningen till namnändringarna är att vi vill göra det enklare och tydligare för dig som kund vad fonderna består av. Vi har passerat 50 miljarder i förvaltat kapital och placerar oss nu som det sjätte största fondbolaget på den svenska marknaden. Vi är ett relativt litet fondbolag, men i dagsläget är det bara storbankerna och ytterligare ett försäkringsbolag som har mer pengar under förvaltning än vi. Det gläder oss att så många vill spara hos oss. Vi har genom åren blivit flerfaldigt prisbelönta för både våra fonder och våra förvaltare, nu senast fick vår Aktiefond Småbolag priset Årets Småbolagsfond 2009 av Privata Affärer. Åtta av våra tio fonder har funnits i mer än tre år och får rating av Morningstar, en oberoende fondutvärderare. Vi har i dagsläget en stabil genomsnittlig rating på 4,5 av 5, vilket är ett av de bästa betygen som finns på marknaden för ett fondutbud. Det känns som ett bra bevis på att vi har lyckats med vår långsiktighet. Att alla våra fonder utom en är bättre än sitt jämförelseindex på tre år och att våra avgifter ligger på en tredjedel av marknadens genomsnittliga avgift känns också som ett bevis på att vi tar hand om våra sparares pengar på bästa sätt. Med vårt fondutbud på tio breda, enkla fonder kan vi koncentrera våra resurser och skapa bättre förutsättningar för hög avkastning till våra sparare på lång sikt. Vi har fortfarande marknadens lägsta avgifter för aktivt förvaltade fonder, en position vi tänker behålla. Tack för ert förtroende, Fredrik Nordström VD AMF Fonder När avgifterna är dragna har 87 procent av våra fonder slagit sitt jämförelseindex på tre år

6 Förvaltarnas syn 6 Förvaltarnas syn på marknaden AMFs aktiechef Anders Oscarsson och tillförordnad räntechef Magnus Röstlund summerar året som har gått och ger sin syn på hur kommande år kan komma att utvecklas. Hur summerar ni 2009? Anders Oscarsson: Med tanke på hur det ekonomiska läget såg ut i början av 2009, med en efterfrågan som föll dramatiskt samt en omfattande kris inom banksystemet, så fanns det all anledning att vara pessimistisk inför Samtidigt hade mycket av detta redan tagits hänsyn till i de låga värderingarna om man inte trodde att detta skulle bli västvärldens fall så fanns det anledning att förvänta sig en stigande börs under Stockholmsbörsen nådde sin botten redan under hösten 2008, medan världens ledande börser bottnade i mars. Vändningen internationellt kom när oron för en kollaps av det globala kreditsystemet började försvinna. I samma ögonblick började riskvillig heten att öka, vilket gjorde att ett antal räddningsemissioner i skuldsatta företag kunde genomföras. Det ledde i sin tur till sänkta risk premier som bidrog till att lyfta värderingarna. Att börsuppgången skulle bli så stark, speciellt i Sverige, som steg med över 50 procent, var dock mer än vad vi förutsåg. En anledning till detta var att pengar flödade tillbaka in i aktiefonderna med en kraft vi inte sett tidigare. Hela 135 miljarder kronor nettosparades totalt på marknaden, vilket är rekord för ett enskilt år i Sverige. Svenska marknadens aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 112 miljarder. Detta skedde delvis på grund av det pånyttfödda förtroendet för aktiemarknaden och delvis som en följd av den rekordlåga räntan som gav utrymme till besparingar. Att vår Småbolagsfond utsågs till Årets Småbolagsfond 2009 med motiveringen Denna breda småbolagsfond tillhör eliten, samtidigt som avgiften är marknadens lägsta var en bra avslutning på året. Magnus Röstlund: Efter en förhållandevis kraftig ränte - uppgång under de inledande fem månaderna har räntorna sjunkit i lugn takt. Summerar vi året genom att betrakta en femårig svensk stats obligation startade året på en nivå kring 2,0 procent och avslutade på cirka 2,40 procent. Gör vi motsvarande betraktelse för en svensk femårig bostadsobligation blir bilden helt annor lunda. Där startade vi året på en nivå kring 3,60 procent och avslutade året kring 3,35 procent. Det intressanta är egentligen skillnaden mellan bostads- och stadsobligationer där vi startade på cirka 1,60 procentenheter och avslutade på 0,95 procentenheter. Det är den utvecklingen som lett till att vår stora satsning på kreditobligationer, i första hand svenska bostadsobligationer, blivit så lyckosam Denna satsning har till avgörande del inneburit att våra ränte fonder med bred marginal utvecklats bättre än sina jämförelseindex. Avkastningen i Räntefond Lång blev 2,0 procent mot 0,9 procent för jämförelseindexet. Motsvarande siffror för Räntefond Kort blev 3,69 procent och 0,45 procent för jämförelseindex. Sett över de två fondernas historia har vi inte varit i närheten av den överavkastning som vi uppnådde Tre procentenheter är ganska vanligt i aktiesammanhang, men uppnås sällan i räntevärlden. Vad överraskade mest under 2009? Anders Oscarsson: Det som överraskade mest var företagens snabbhet i sina kostnadsnedskärningar. Redan under andra kvartalet lyckades man överraska marknaden med kraftigt sänkta kostnader och därmed bättre marginaler. Detta upprepades senare under kvartal tre. Kostnadsnedskärningarna var ytterligare en anledning till att vi fick se stigande kurser och ökad optimism. Ökad efterfrågan och bättre marginaler syns direkt på den nedersta vinstraden, vilket är positivt för aktieägarna. En spännande konsekvens av krisen vi upplevt är hur den har snabbat på den ekonomiska maktförskjutningen i världen. Stimulanspaket lanserades globalt i olika former, men det var Kinas stimulanser som gav effekt snabbast och som agerade draglok för alla världens ekonomier. Det är intressant att se att det inte längre är USA primärt som sätter agendan för världen. Magnus Röstlund: I stort sett allt man kan tänka sig i obligationssammanhang hände under Vi har just gått igenom, enligt mångas bedömningar, den värsta finanskrisen sedan 30-talet. Året startade under svåra förhållanden med mycket begränsad likviditet. Ett flertal internationella

7 Förvaltarnas syn 7 AMFs aktiechef Anders Oscarsson och Magnus Röstlund, tillförordnad räntechef. obligationsmarknader var i princip stängda. Under våren återvände likviditeten gradvis till obligationsmarknaden. I efterhand kan vi konstatera att den svenska obligationsmarknaden var en av få marknader som fungerade förhållandevis bra under Riksbankens räntesänkningar och likvidisering av marknaden i övrigt, tillsammans med mycket gott stöd från bankerna, bidrog starkt till att likviditeten i den svenska obligationsmarknaden kunde upprätthållas genom krisen. Att redogöra för allt som hände i Sverige och internationellt under detta mycket omtumlande år 2009 skulle fylla hyllmeter med böcker. Jag tänker då i huvudsak på hur kreditförsörjningen havererade genom omfattande problem inom banksektorn. Vad vi dock kan se i ekonomisk statistik är att det värsta tycks ligga bakom oss och att frågan alla ställer sig nu är hur snabb eller långsam återhämtningen kommer att bli under Vad kommer att hända på aktie- respektive räntemarknaden 2010? Anders Oscarsson: Det finns anledning att vara optimistisk då vi ser en ekonomisk återhämtning som påverkar aktiemarknaderna i positiv riktning. Graden och takten i den ekonomiska återhämtningen ska dock ses med realism. En stor del av återhämtningen har redan intecknats i dagens kurser varför det blir än mer viktigt att välja rätt bolag under Företagen har varit bättre än väntat på att skära sina kostnaderna i nedgången. Frågetecknet inför en konjunkturuppgång blir hurvida företagen permanent lyckats sänka kostnadsnivån eller om vi får se kraftiga kostnadsökningar, vilket skulle kunna leda till sämre än väntade vinstmarginaler framöver. Magnus Röstlund: Vi tror att 2010 kommer att bli ett mycket utmanande år för obligationsplaceringar. Om vi antar att den ekonomiska utvecklingen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning kommer Riksbanken att behöva återställa penningpolitiken från en krishantering till en mer normal inriktning. I obligationssammanhang innebär det att en höjning från Riksbanken skulle leda till att de korta räntorna stiger. Även de längre räntorna skulle kunna komma att stiga. Vi tror dock inte att det blir i samma omfattning som de korta. Vi kommer därmed att se en flackare avkastningskurva, dvs att skillnaden mellan långa räntor och korta minskar. Med tanke på att ränteskillnaden mellan stats- och bostadsobligationer befinner sig på relativt höga nivåer ser vi att fortsatt innehav av bostadsobligationer i våra räntefonder bör bidra positivt till avkastningen för 2010.

8 Förvaltningsfilosofi 8 Koncentrerat förvaltningsarbete ger resultat Grundstenen i AMFs och AMF Fonders placeringsfilosofi är att arbeta med aktiv förvaltning. Den grundas på noggranna analyser där våra förvaltare bearbetar information om världsekonomins utveckling och om valuta-, aktie- och räntemarknaderna. Därutöver reser vi runt i världen och träffar många företag. Det ger oss en än bättre bild av vilka möjligheter och hot som kan komma att möta olika branscher och regioner. Den sammantagna bilden ligger sedan till grund för våra beslut när vi avgör hur dina pengar ska placeras. För oss har det länge varit en självklarhet att fondsparande ska vara långsiktigt. Vi har skapat en förvaltningsorgani- sation med mod och integritet, där inga kortsiktiga resultat stressas fram. Vi har en intern kultur som uppmuntrar förvaltarna att vara långsiktiga i placeringsverksamheten. Vår filosofi bygger på att vi gör det vi är bäst på därför har vi fokuserat vår verksamhet på ett fåtal fonder som får all vår uppmärksamhet. Få fonder leder också till att vi får bättre kontroll över investeringarna då analys och resurser koncentreras. Därför har vi också valt bort vissa länder och värdepapper. Vår fokusering gör att vi kan erbjuda dig toppförvaltning i kombination med riktigt låga avgifter. Rating per december 2009 Fond Morningstar Sv Fondstatistik Lipper Leaders Aktiefond Småbolag Aktiefond Sverige Aktiefond Euroland Aktiefond Nordamerika * * * Aktiefond Asien Stilla havet * * * Aktiefond Världen Aktiefond Global Balansfond Räntefond Lång Räntefond Kort Genomsnitt 4,5 4,4 4,4 * Fonderna har inte funnits tillräckligt länge för att få rating. Våra fonder erhåller rating av oberoende bedömare på finansmarknaden. Mätmetoden som används skiljer sig åt. Det innebär att en och samma fond kan få olika rating hos olika bedömare. En sak är dock gemensam utgångspunkten är alltid historisk avkastning och risk. Därefter jämförs resultaten med ett relevant index eller med liknande fonder. Det vanliga är att fonderna får en rating på en femgradig skala, där 5 är bästa betyg. Snittratingen på vårt fondutbud är bland de bästa i branschen. Christer Jönsson, förvaltare Asien Stilla havet Du väljer risknivå När man pratar om risk i placeringssammanhang betyder det att avkastningen är osäker. Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk och risk kan sägas vara ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Vi använder oss av samma värderings metod som pensionsmyndigheten med en femgradig skala från Mycket låg risk till Mycket hög risk. Du hittar vilken risk fonderna har i respektive fonds årsberättelse. I en fond med hög risk kan värdet pendla mycket upp och ner. I en fond med låg risk varierar värdet inte lika mycket. Risk är väldigt personligt och det är bra att fundera igenom din ekonomiska situation och ditt övriga sparande när du väljer risknivå i ditt fondsparande. Risker och möjligheter går hand i hand. Det är olika risk i olika placeringsformer, till exempel har en bred aktiefond som placerar över hela världen, i olika branscher och i olika valutor lägre risk än en aktiefond som bara investerar i ett visst område eller en viss bransch. Om sparandet är kortsiktigt och du inte vill riskera för stora svängningar bör du välja placeringar med lägre risk såsom en kort eller lång ränte fond. Det viktiga är att du sätter samman din sparportfölj utifrån dina egna villkor.

9 Våra avgifter 9 Låga avgifter Vi har marknadens lägsta avgifter för vårt aktivt förvaltade fondutbud. För oss är det en självklarhet att fondsparande är ett långsiktigt sparande. Därför lägger vi väldigt stor vikt vid de låga nivåerna på våra förvaltningsavgifter. På så vis säkerställer vi att fonderna har de bästa förutsättningarna att ge en bra långsiktig avkastning. När spartiden är år eller årtionden är låga förvaltningsavgifter väldigt viktigt för ett bra slutresultat och lämnar mer över till dig som kund. Historiskt sett har det visat sig att det över långa spartider på år varit ganska liten skillnad mellan olika aktiemarknader och förvaltarresultat samtidigt som en avgiftsskillnad på någon procentenhet har en stor inverkan på fondkapitalets storlek. Oavsett hur många år du har framför dig i ditt sparande är våra fonder ett mycket förnuftigt val. Avgiften för våra aktie- och blandfonder är 0,4 procent, förutom för Aktiefond Småbolag och Aktiefond Asien Stilla havet där avgiften är 0,6 procent. För räntefonderna betalar du endast 0,15 procent. Så stor roll spelar avgifterna på 20 år Skillnaden mellan AMFs genomsnittliga aktiefondsavgift på 0,45 % och den genomsnittliga aktiefondens avgift på 1,40 % känns ju inte så stor. Men när fondavgiften tas ut år efter år sätter det stora spår i slutresultatet. Sparbelopp Avgifter Sparkapital Snittfond kr/mån kr kr A M Fs fo n d e r 300 kr/mån kr kr Så här har vi räknat: År 2009 var den genomsnittliga aktiefondens förvaltningsavgift 1,40 %. AMFs motsvarande avgift var 0,45 %. Vi har också räknat med en spartid på 20 år, en årlig avkastning på 7 % och med att avgifter tas ut löpande. Reavinsskatt tillkommer vid försäljning av fondandelar. Månadssparande ger fördelar Världens börser och räntelägen kommer alltid att svänga upp och ner. Genom att spara regelbundet tar du inte risken att investera enbart när fondkurserna är höga, utan kommer att sätta in pengar även när fondandelarna är billiga. Långsiktigt kan ett månadssparande ge bättre avkastning på ditt fondsparande än engångsinsättningar. Månadssparande sprider riskerna över tiden. Du slipper göra insättningarna på egen hand då vi drar pengarna från ditt bankkonto per automatik i slutet av varje månad. Med Internettjänsten på vår hemsida kan du enkelt ändra månadsbelopp, byta fonder eller göra uppehåll i ditt sparande. Du har naturligtvis alltid möjlighet att även göra engångsinsättningar till ditt fondsparande till exempel om du får skatteåterbäring. Besök oss på På vår hemsida hittar du mycket nyttig information om fondsparande. Titta gärna in där när du har tid och läs mer. Du hittar oss i vänstermenyn under beteckningen Vanligt fondsparande och Våra fonder. Vi har skapat en hemsida där du som kund snabbt och enkelt ska kunna hitta det du söker. Med hjälp av vår internettjänst kan du enkelt överblicka ditt innehav, börja månadsspara, byta fonder och följa dina fonders utveckling. Du ser det sparande du har hos oss för vanligt fondsparande, din tjänstepension och för privat pensionssparande. Har du inte tillgång till vår Internettjänst idag, hör av dig till vår kundservice på så skickar de en kod till dig som du loggar in med till Internettjänsten.

10 Aktiefond Småbolag 10 Aktiefond Småbolag Aktiefond Småbolag placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Fonden är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Fondens avkastning inklusive utdelning ökade under året med 75,2 ( 48,0) procent, medan fondens jämförelseindex under samma period ökade med 68,9 ( 44,4) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade under perioden med MSEK till MSEK. Fonden hade nettoinflöde på 680,2 MSEK blev ett överraskande positivt börsår där mycket handlade om hur återhämtningen skulle se ut. Vad skulle det bli för scenario? Man kan konstatera att så kallad decoupling (tillväxtländernas oberoende av USA för tillväxt) har fungerat framförallt under andra halvåret då ekonomierna i Kina, Indien och Brasilien lyckades stå emot nedgångarna i USA och Västeuropa. Vad som överraskat marknaden positivt är att inte bara de större svenska företagen utan även vissa små och medelstora bolag har gynnats mer än förväntat av tillväxten i de nya industriländerna. Småbolagen utvecklades något bättre än de större bolagen under 2009, mycket tack vare stora och verkningsfulla kostnadsrationaliseringar. Den positiva utvecklingen för fonden höll i sig året ut och det är glädjande att kunna rapportera en överavkastning gentemot index på hela 6,3 procentenheter. Vad är då anledningen till att portföljen har gått så bra? Vi lånar ett citat från ett av våra mer lyckade nya innehav i år, modeföretaget Odd Molly; Man måste våga gå sin egen väg. Från tid till annan, när förutsättningarna finns där, måste man våga tänka annorlunda för att slå index. Men timing är viktig. Ibland lönar det sig att ta risk, ibland inte. Efter en lyckosam start på året har fonden haft relativt stora inflöden vilket gett goda möjligheter till stärkta positioner och nya investeringar. Avslutningen på börsåret blev relativt lugn i avvaktan på sista kvartalsrapporterna och de första synliga tecknen på underliggande efterfrågan. Troligtvis fortsätter ränte-, valuta- och aktiemarknaden att vara lite turbulenta i inledningen av 2010 men fundamenta och vinstutsikter talar för börsen på lite längre sikt. Även om uppgången inte blir lika stor och generell som 2009 tror vi ändå att en förbättrad konjunktur, låga räntor och hyfsade värderingar kan ge ännu ett år med positivt börsklimat. Förvärv och andra affärstransaktioner kan också hjälpa till att skapa fortsatt intresse kring börsen. Innehav som gynnat fonden mest under året är Hexagon samt undervikt i SAS och Hufvudstaden. Innehav som utvecklades sämst under året var Nobia, samt avsaknad i aktier i Active Biotech och Melker Schörling. De största nettoköpen i fonden var Securitas, Hexagon och Nobia. De största nettoförsäljningarna var Kinnevik, Electrolux och SSAB. Fonden gynnades av bud på Hemtex. Innehav i finska bolag uppgår till knappt 3 procent av fondförmögenheten. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period avgifter och ppm-nummer PPM-nummer Avgift PPM 0,22 % Årlig förvaltningsavgift 0,6 % Fondbetyg Morningstar Rating 3 Sv Fondstatistik 4 Lipper Leaders 2 Oberoende bedömares fondbetyg (betyg per dec 2009).

11 Aktiefond Småbolag 11 Placeringar i Aktiefond Småbolag Mjukvara / IT-tjänster 3,1 % Likvida medel m m 0,9 % Energi 4,2 % Hårdvara / IT-utrustning 5,6 % Industri 23,6 % Råvaror 7,9 % Hälsovård 9,4 % Konsumentvaror 21,3 % Tjänster 11,1 % Finans 12,9 % Största aktieinnehav Företag Vikt Kursutveckling, SEK Hexagon 5,5 % 179,0 % Securitas 4,4 % 9,0 % Trelleborg 3,6 % 144,6 % Boliden 3,5 % 417,4 % MTG 3,4 % 111,2 % Utveckling För att jämföra Aktiefond Småbolag med marknadens utveckling använder vi Carnegie Small Cap Return Sweden index, utdelande. Aktiefond Småbolag Index Risknivå på fonden Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk 10 dec feb apr jun aug okt dec Utveckling Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 195,88 115,33 233,53 254,56 186,60 Utdelning, kr/andel 4,89 10,39 6,59 2,58 0,03 Totalavkastning, fond 75,20 % 48,04 % 6,10 % 38,15 % 47,53 % Totalavkastning, jämförelseindex 68,92 % 44,40 % 6,85 % 37,52 % 48,17 % Fonden startades med andelskurs 100 kr. Årlig förvaltningsavgift: 0,6 %. Fonden förvaltas av Angelica Hanson. Ingen uttags- eller insättningsavgift.

12 Aktiefond Småbolag 12 AMF Aktiefond Småbolag org. nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 32,05 25,03 16,30 14,83 - Totalrisk, jämförelseindex, % 30,98 24,14 15,29 13,53 - Aktiv risk, % 4,99 3,95 4,13 5,08 - Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 4,59 30,15 13,90 42,77 - Genomsnittlig årsavkastning från start, 5 år, % 11, Omsättningshastighet 0,61 0,60 0,37 0,69 1,05 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Total Expense Ratio (TER), % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,75 0,72 0,69 0,80 0,89 Försäljnings- och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,07 0,06 0,07 0,09 0,11 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 82,97 46,33 61,70 69,89 71,52 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 5,11 3,09 3,83 4,21 4,51 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 103,81 55,75 71,39 93,54 106,40 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 6,40 3,72 4,43 5,64 6,71 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Securitas B Tjänster Hexagon B Industri Nobia Konsumentvaror Clas Ohlson B Konsumentvaror Castellum Finans Största nettoförsäljningar Bransch Antal TSEK Kinnevik B Finans Electrolux B Konsumentvaror SSAB A Basmaterial Ratos B Finans XACT OMX Finans Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har inte skett under perioden. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut i procent uppgår till noll. Fondinnehav Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Sverige AarhusKarlshamn Konsumentvaror ,14% Alfa Laval Industri ,38% Alliance Oil Company SDR Energi ,11% Autoliv Konsumentvaror ,70% Axfood Konsumentvaror ,55% Axis Communications Hårdvara & IT-utrustning ,72% BE Group Råvaror ,58% BTS Group B Mjukvaror & IT-tjänster ,29% Beijer Electronics Hårdvara & IT-utrustning ,83% Biovitrum Hälsovård ,72% Björn Borg Konsumentvaror ,83%

13 Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Forts Sverige Boliden Råvaror ,50 % CTT Systems Industri ,35 % Cardo Industri ,63 % Castellum Finans ,93 % Clas Ohlson B Konsumentvaror ,49 % DGC One Mjukvaror & IT-tjänster ,67 % East Capital Explorer Finans ,15 % Elekta B Hälsovård ,23 % Enea Data Mjukvaror & IT-tjänster ,08 % Flexenclosure Hårdvara & IT-utrustning ,31 % GL Beijer Industri ,22 % Getinge, B Hälsovård ,21 % Gunnebo Tjänster ,34 % HL Display B Tjänster ,71 % HMS Networks Hårdvara & IT-utrustning ,64 % Hakon Invest Konsumentvaror ,13 % Hexagon B Industri ,45 % HiQ International Mjukvaror & IT-tjänster ,59 % Holmen B Råvaror ,11 % Husqvarna A Konsumentvaror ,20 % Husqvarna B Konsumentvaror ,49 % Indutrade Industri ,35 % Intrum Justitia Tjänster ,41 % JM Finans ,47 % Kappahl Holding Konsumentvaror ,24 % Kinnevik B Finans ,60 % Lindab International Industri ,84 % Loomis Tjänster ,19 % Lundbergföretagen B Finans ,36 % Lundin Petroleum Energi ,65 % Meda A Hälsovård ,72 % Medivir B Hälsovård ,57 % Modern Times Group B Konsumentvaror ,41 % NCC B Finans ,83 % Neonet Finans ,07 % Net Insight B Hårdvara & IT-utrustning ,61 % Niscayah Tjänster ,84 % Nobia Konsumentvaror ,72 % Odd Molly Konsumentvaror ,19 % Opus Prodox Industri ,18 % Orc Software Finans ,11 % Oriflame Cosmetics Konsumentvaror ,61 % PA Resources Energi ,38 % Peab Industri ,20 % Q-Med Hälsovård ,98 % Ratos B Finans ,72 % SAAB B Industri ,19 % SAS Tjänster ,82 % Seco Tools Industri ,96 % Securitas B Tjänster ,40 % Sweco B Industri ,56 % Swedol Konsumentvaror ,93 % Systemair Industri ,90 % Tradedoubler Konsumentvaror ,71 % Transcom Worldwide A Tjänster ,34 % Trelleborg B Industri ,56 % Wihlborgs Fastigheter Finans ,66 % Summa Sverige ,54 % Finland F-Secure Oyj Informationsteknologi ,52 % Lassila & Tikanoja Industri ,36 % Outotec Basmaterial ,66 % Tekla Corporation Informationsteknologi ,47 % Aktiefond Småbolag 13

14 Aktiefond Småbolag 14 Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Forts Finland Vacon Industri ,55 % Summa Finland ,56 % Summa aktier ,10 % Summa finansiella instrument ,10 % Likvida medel ,26 % Övriga tillgångar och skulder, netto ,36 % Fondförmögenhet ,00 % Samtliga instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Balansräkning, TSEK Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 3) Poster inom linjen Inga Inga Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument (not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0 0 Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2, Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3, Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. Redovisningsprinciper för fonden Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (2008:11). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärs dagsredovisning. I resultaträkningen ingår realiserade vinster och förluster vid försäljning av värdepapper samt orealierade förändringar av värdet på respektive fonds värdepappersinnehav. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (VM-Company) stängningskurser för balansdagen.

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2014 sid 2 Läs mer om risker och hur olika risktal fungerar! Kolla i ordlistan på sidan 66. Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer