AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009"

Transkript

1 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer Årets Småbolagsfond 2009

2 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs-, ränte- och valutautvecklingen i det land/de länder vi placerar i. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller via

3 Innehåll 3 Magnus Sjöberg, förvaltare av Aktiefond Nordamerika och Aktiefond Global Angelica Hanson, förvaltare av Aktiefond Småbolag VD har ordet 5 Förvaltarnas syn på marknaden 6 Förvaltningsfilosofi 8 Våra avgifter 9 Aktiefond Småbolag 10 Aktiefond Sverige 16 Aktiefond Euroland 22 Aktiefond Nordamerika 28 Aktiefond Asien Stilla havet 34 Aktiefond Världen 42 Aktiefond Global 52 Balansfond 60 Räntefond Lång 70 Räntefond Kort 76 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper 82 Ordlista 84 Välkommen att kontakta oss 86 Fondernas bankgironummer 86 Mattias Kindstedt, förvaltare av Aktiefond Sverige och Aktiefond Världen Sten Lengroth, förvaltare av Räntefond Lång och Räntefond Kort Christer Jönsson, förvaltare av Aktiefond Asien Stilla havet Anders Fagerlund, förvaltare av Aktiefond Euroland Jonas Romlin, förvaltare av Balansfond

4

5 Framgångsrik förvaltning i återhämtningens år VD har ordet 5 Fondmarknaden 2009 präglades av en stark återhämtning, både i fondernas värdeutveckling och i nettosparandet. Fondbolagens avkastningsindex gick upp över 53 procent och vår bästa fond under året, Aktiefond Småbolag, hade en avkastning på över 75 procent. Marknaden fick stora inflöden i fonder under året och svenska folkets förtroende för fondmarknaden ser ut att ha återvänt. Det känns som en bra avslutning när vi nu lägger 2000-talets första decennium till handlingarna. Det har varit tio år med både upp- och nedgångar och inte utan dramatik. Nedgången som startade 2008 vände i mars 2009 och med hjälp av mycket kraftiga räddningsinsatser ser det ut som att risken för en långvarig depression har minskat. Mycket av den uppgång vi sett under förra året har varit en justering av den omotiverat stora nedgången under 2008, ett år som kunde summeras som det sämsta börsåret på över hundra år. År 2009 är bland de bästa börsåren någonsin, men det bör nämnas att det fortfarande är en bit kvar till sommaren 2007 års toppnivåer. Inledningen av 2010 känns överlag positiv. Även om det sannolikt inte kommer att bli ett lika bra börsår som 2009 så bäddar en ökad riskaptit, låga ränte nivåer och det faktum att stimulanserna tvingas sitta i längre än förväntat för att börsen kommer att stiga även under Premiepensionssystemet firade vid utgången av året tio år. Spararnas pengar i premiepensionen utgör idag drygt en fjärdedel av fondsparandet i Sverige. Däremot är det nästan bara de som har varit med i premiepensionssystemet en längre tid som är aktiva, förstagångsväljarna bryr sig inte nämnvärt om sin premiepension. Att vara aktiv kan göra skillnad i framtiden, så mitt råd är att se över ditt fondsparande även där. Under året har vi tagit bort ordet Pension ur namnet på våra fonder, och tre av dem har fått justerade namn. Aktiefond Euroland hette tidigare Europafond Euro och räntefonderna heter numera Räntefond Lång (tidigare Sverige) och Räntefond Kort (tidigare Likviditet). Anledningen till namnändringarna är att vi vill göra det enklare och tydligare för dig som kund vad fonderna består av. Vi har passerat 50 miljarder i förvaltat kapital och placerar oss nu som det sjätte största fondbolaget på den svenska marknaden. Vi är ett relativt litet fondbolag, men i dagsläget är det bara storbankerna och ytterligare ett försäkringsbolag som har mer pengar under förvaltning än vi. Det gläder oss att så många vill spara hos oss. Vi har genom åren blivit flerfaldigt prisbelönta för både våra fonder och våra förvaltare, nu senast fick vår Aktiefond Småbolag priset Årets Småbolagsfond 2009 av Privata Affärer. Åtta av våra tio fonder har funnits i mer än tre år och får rating av Morningstar, en oberoende fondutvärderare. Vi har i dagsläget en stabil genomsnittlig rating på 4,5 av 5, vilket är ett av de bästa betygen som finns på marknaden för ett fondutbud. Det känns som ett bra bevis på att vi har lyckats med vår långsiktighet. Att alla våra fonder utom en är bättre än sitt jämförelseindex på tre år och att våra avgifter ligger på en tredjedel av marknadens genomsnittliga avgift känns också som ett bevis på att vi tar hand om våra sparares pengar på bästa sätt. Med vårt fondutbud på tio breda, enkla fonder kan vi koncentrera våra resurser och skapa bättre förutsättningar för hög avkastning till våra sparare på lång sikt. Vi har fortfarande marknadens lägsta avgifter för aktivt förvaltade fonder, en position vi tänker behålla. Tack för ert förtroende, Fredrik Nordström VD AMF Fonder När avgifterna är dragna har 87 procent av våra fonder slagit sitt jämförelseindex på tre år

6 Förvaltarnas syn 6 Förvaltarnas syn på marknaden AMFs aktiechef Anders Oscarsson och tillförordnad räntechef Magnus Röstlund summerar året som har gått och ger sin syn på hur kommande år kan komma att utvecklas. Hur summerar ni 2009? Anders Oscarsson: Med tanke på hur det ekonomiska läget såg ut i början av 2009, med en efterfrågan som föll dramatiskt samt en omfattande kris inom banksystemet, så fanns det all anledning att vara pessimistisk inför Samtidigt hade mycket av detta redan tagits hänsyn till i de låga värderingarna om man inte trodde att detta skulle bli västvärldens fall så fanns det anledning att förvänta sig en stigande börs under Stockholmsbörsen nådde sin botten redan under hösten 2008, medan världens ledande börser bottnade i mars. Vändningen internationellt kom när oron för en kollaps av det globala kreditsystemet började försvinna. I samma ögonblick började riskvillig heten att öka, vilket gjorde att ett antal räddningsemissioner i skuldsatta företag kunde genomföras. Det ledde i sin tur till sänkta risk premier som bidrog till att lyfta värderingarna. Att börsuppgången skulle bli så stark, speciellt i Sverige, som steg med över 50 procent, var dock mer än vad vi förutsåg. En anledning till detta var att pengar flödade tillbaka in i aktiefonderna med en kraft vi inte sett tidigare. Hela 135 miljarder kronor nettosparades totalt på marknaden, vilket är rekord för ett enskilt år i Sverige. Svenska marknadens aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 112 miljarder. Detta skedde delvis på grund av det pånyttfödda förtroendet för aktiemarknaden och delvis som en följd av den rekordlåga räntan som gav utrymme till besparingar. Att vår Småbolagsfond utsågs till Årets Småbolagsfond 2009 med motiveringen Denna breda småbolagsfond tillhör eliten, samtidigt som avgiften är marknadens lägsta var en bra avslutning på året. Magnus Röstlund: Efter en förhållandevis kraftig ränte - uppgång under de inledande fem månaderna har räntorna sjunkit i lugn takt. Summerar vi året genom att betrakta en femårig svensk stats obligation startade året på en nivå kring 2,0 procent och avslutade på cirka 2,40 procent. Gör vi motsvarande betraktelse för en svensk femårig bostadsobligation blir bilden helt annor lunda. Där startade vi året på en nivå kring 3,60 procent och avslutade året kring 3,35 procent. Det intressanta är egentligen skillnaden mellan bostads- och stadsobligationer där vi startade på cirka 1,60 procentenheter och avslutade på 0,95 procentenheter. Det är den utvecklingen som lett till att vår stora satsning på kreditobligationer, i första hand svenska bostadsobligationer, blivit så lyckosam Denna satsning har till avgörande del inneburit att våra ränte fonder med bred marginal utvecklats bättre än sina jämförelseindex. Avkastningen i Räntefond Lång blev 2,0 procent mot 0,9 procent för jämförelseindexet. Motsvarande siffror för Räntefond Kort blev 3,69 procent och 0,45 procent för jämförelseindex. Sett över de två fondernas historia har vi inte varit i närheten av den överavkastning som vi uppnådde Tre procentenheter är ganska vanligt i aktiesammanhang, men uppnås sällan i räntevärlden. Vad överraskade mest under 2009? Anders Oscarsson: Det som överraskade mest var företagens snabbhet i sina kostnadsnedskärningar. Redan under andra kvartalet lyckades man överraska marknaden med kraftigt sänkta kostnader och därmed bättre marginaler. Detta upprepades senare under kvartal tre. Kostnadsnedskärningarna var ytterligare en anledning till att vi fick se stigande kurser och ökad optimism. Ökad efterfrågan och bättre marginaler syns direkt på den nedersta vinstraden, vilket är positivt för aktieägarna. En spännande konsekvens av krisen vi upplevt är hur den har snabbat på den ekonomiska maktförskjutningen i världen. Stimulanspaket lanserades globalt i olika former, men det var Kinas stimulanser som gav effekt snabbast och som agerade draglok för alla världens ekonomier. Det är intressant att se att det inte längre är USA primärt som sätter agendan för världen. Magnus Röstlund: I stort sett allt man kan tänka sig i obligationssammanhang hände under Vi har just gått igenom, enligt mångas bedömningar, den värsta finanskrisen sedan 30-talet. Året startade under svåra förhållanden med mycket begränsad likviditet. Ett flertal internationella

7 Förvaltarnas syn 7 AMFs aktiechef Anders Oscarsson och Magnus Röstlund, tillförordnad räntechef. obligationsmarknader var i princip stängda. Under våren återvände likviditeten gradvis till obligationsmarknaden. I efterhand kan vi konstatera att den svenska obligationsmarknaden var en av få marknader som fungerade förhållandevis bra under Riksbankens räntesänkningar och likvidisering av marknaden i övrigt, tillsammans med mycket gott stöd från bankerna, bidrog starkt till att likviditeten i den svenska obligationsmarknaden kunde upprätthållas genom krisen. Att redogöra för allt som hände i Sverige och internationellt under detta mycket omtumlande år 2009 skulle fylla hyllmeter med böcker. Jag tänker då i huvudsak på hur kreditförsörjningen havererade genom omfattande problem inom banksektorn. Vad vi dock kan se i ekonomisk statistik är att det värsta tycks ligga bakom oss och att frågan alla ställer sig nu är hur snabb eller långsam återhämtningen kommer att bli under Vad kommer att hända på aktie- respektive räntemarknaden 2010? Anders Oscarsson: Det finns anledning att vara optimistisk då vi ser en ekonomisk återhämtning som påverkar aktiemarknaderna i positiv riktning. Graden och takten i den ekonomiska återhämtningen ska dock ses med realism. En stor del av återhämtningen har redan intecknats i dagens kurser varför det blir än mer viktigt att välja rätt bolag under Företagen har varit bättre än väntat på att skära sina kostnaderna i nedgången. Frågetecknet inför en konjunkturuppgång blir hurvida företagen permanent lyckats sänka kostnadsnivån eller om vi får se kraftiga kostnadsökningar, vilket skulle kunna leda till sämre än väntade vinstmarginaler framöver. Magnus Röstlund: Vi tror att 2010 kommer att bli ett mycket utmanande år för obligationsplaceringar. Om vi antar att den ekonomiska utvecklingen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning kommer Riksbanken att behöva återställa penningpolitiken från en krishantering till en mer normal inriktning. I obligationssammanhang innebär det att en höjning från Riksbanken skulle leda till att de korta räntorna stiger. Även de längre räntorna skulle kunna komma att stiga. Vi tror dock inte att det blir i samma omfattning som de korta. Vi kommer därmed att se en flackare avkastningskurva, dvs att skillnaden mellan långa räntor och korta minskar. Med tanke på att ränteskillnaden mellan stats- och bostadsobligationer befinner sig på relativt höga nivåer ser vi att fortsatt innehav av bostadsobligationer i våra räntefonder bör bidra positivt till avkastningen för 2010.

8 Förvaltningsfilosofi 8 Koncentrerat förvaltningsarbete ger resultat Grundstenen i AMFs och AMF Fonders placeringsfilosofi är att arbeta med aktiv förvaltning. Den grundas på noggranna analyser där våra förvaltare bearbetar information om världsekonomins utveckling och om valuta-, aktie- och räntemarknaderna. Därutöver reser vi runt i världen och träffar många företag. Det ger oss en än bättre bild av vilka möjligheter och hot som kan komma att möta olika branscher och regioner. Den sammantagna bilden ligger sedan till grund för våra beslut när vi avgör hur dina pengar ska placeras. För oss har det länge varit en självklarhet att fondsparande ska vara långsiktigt. Vi har skapat en förvaltningsorgani- sation med mod och integritet, där inga kortsiktiga resultat stressas fram. Vi har en intern kultur som uppmuntrar förvaltarna att vara långsiktiga i placeringsverksamheten. Vår filosofi bygger på att vi gör det vi är bäst på därför har vi fokuserat vår verksamhet på ett fåtal fonder som får all vår uppmärksamhet. Få fonder leder också till att vi får bättre kontroll över investeringarna då analys och resurser koncentreras. Därför har vi också valt bort vissa länder och värdepapper. Vår fokusering gör att vi kan erbjuda dig toppförvaltning i kombination med riktigt låga avgifter. Rating per december 2009 Fond Morningstar Sv Fondstatistik Lipper Leaders Aktiefond Småbolag Aktiefond Sverige Aktiefond Euroland Aktiefond Nordamerika * * * Aktiefond Asien Stilla havet * * * Aktiefond Världen Aktiefond Global Balansfond Räntefond Lång Räntefond Kort Genomsnitt 4,5 4,4 4,4 * Fonderna har inte funnits tillräckligt länge för att få rating. Våra fonder erhåller rating av oberoende bedömare på finansmarknaden. Mätmetoden som används skiljer sig åt. Det innebär att en och samma fond kan få olika rating hos olika bedömare. En sak är dock gemensam utgångspunkten är alltid historisk avkastning och risk. Därefter jämförs resultaten med ett relevant index eller med liknande fonder. Det vanliga är att fonderna får en rating på en femgradig skala, där 5 är bästa betyg. Snittratingen på vårt fondutbud är bland de bästa i branschen. Christer Jönsson, förvaltare Asien Stilla havet Du väljer risknivå När man pratar om risk i placeringssammanhang betyder det att avkastningen är osäker. Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk och risk kan sägas vara ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Vi använder oss av samma värderings metod som pensionsmyndigheten med en femgradig skala från Mycket låg risk till Mycket hög risk. Du hittar vilken risk fonderna har i respektive fonds årsberättelse. I en fond med hög risk kan värdet pendla mycket upp och ner. I en fond med låg risk varierar värdet inte lika mycket. Risk är väldigt personligt och det är bra att fundera igenom din ekonomiska situation och ditt övriga sparande när du väljer risknivå i ditt fondsparande. Risker och möjligheter går hand i hand. Det är olika risk i olika placeringsformer, till exempel har en bred aktiefond som placerar över hela världen, i olika branscher och i olika valutor lägre risk än en aktiefond som bara investerar i ett visst område eller en viss bransch. Om sparandet är kortsiktigt och du inte vill riskera för stora svängningar bör du välja placeringar med lägre risk såsom en kort eller lång ränte fond. Det viktiga är att du sätter samman din sparportfölj utifrån dina egna villkor.

9 Våra avgifter 9 Låga avgifter Vi har marknadens lägsta avgifter för vårt aktivt förvaltade fondutbud. För oss är det en självklarhet att fondsparande är ett långsiktigt sparande. Därför lägger vi väldigt stor vikt vid de låga nivåerna på våra förvaltningsavgifter. På så vis säkerställer vi att fonderna har de bästa förutsättningarna att ge en bra långsiktig avkastning. När spartiden är år eller årtionden är låga förvaltningsavgifter väldigt viktigt för ett bra slutresultat och lämnar mer över till dig som kund. Historiskt sett har det visat sig att det över långa spartider på år varit ganska liten skillnad mellan olika aktiemarknader och förvaltarresultat samtidigt som en avgiftsskillnad på någon procentenhet har en stor inverkan på fondkapitalets storlek. Oavsett hur många år du har framför dig i ditt sparande är våra fonder ett mycket förnuftigt val. Avgiften för våra aktie- och blandfonder är 0,4 procent, förutom för Aktiefond Småbolag och Aktiefond Asien Stilla havet där avgiften är 0,6 procent. För räntefonderna betalar du endast 0,15 procent. Så stor roll spelar avgifterna på 20 år Skillnaden mellan AMFs genomsnittliga aktiefondsavgift på 0,45 % och den genomsnittliga aktiefondens avgift på 1,40 % känns ju inte så stor. Men när fondavgiften tas ut år efter år sätter det stora spår i slutresultatet. Sparbelopp Avgifter Sparkapital Snittfond kr/mån kr kr A M Fs fo n d e r 300 kr/mån kr kr Så här har vi räknat: År 2009 var den genomsnittliga aktiefondens förvaltningsavgift 1,40 %. AMFs motsvarande avgift var 0,45 %. Vi har också räknat med en spartid på 20 år, en årlig avkastning på 7 % och med att avgifter tas ut löpande. Reavinsskatt tillkommer vid försäljning av fondandelar. Månadssparande ger fördelar Världens börser och räntelägen kommer alltid att svänga upp och ner. Genom att spara regelbundet tar du inte risken att investera enbart när fondkurserna är höga, utan kommer att sätta in pengar även när fondandelarna är billiga. Långsiktigt kan ett månadssparande ge bättre avkastning på ditt fondsparande än engångsinsättningar. Månadssparande sprider riskerna över tiden. Du slipper göra insättningarna på egen hand då vi drar pengarna från ditt bankkonto per automatik i slutet av varje månad. Med Internettjänsten på vår hemsida kan du enkelt ändra månadsbelopp, byta fonder eller göra uppehåll i ditt sparande. Du har naturligtvis alltid möjlighet att även göra engångsinsättningar till ditt fondsparande till exempel om du får skatteåterbäring. Besök oss på På vår hemsida hittar du mycket nyttig information om fondsparande. Titta gärna in där när du har tid och läs mer. Du hittar oss i vänstermenyn under beteckningen Vanligt fondsparande och Våra fonder. Vi har skapat en hemsida där du som kund snabbt och enkelt ska kunna hitta det du söker. Med hjälp av vår internettjänst kan du enkelt överblicka ditt innehav, börja månadsspara, byta fonder och följa dina fonders utveckling. Du ser det sparande du har hos oss för vanligt fondsparande, din tjänstepension och för privat pensionssparande. Har du inte tillgång till vår Internettjänst idag, hör av dig till vår kundservice på så skickar de en kod till dig som du loggar in med till Internettjänsten.

10 Aktiefond Småbolag 10 Aktiefond Småbolag Aktiefond Småbolag placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Fonden är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Fondens avkastning inklusive utdelning ökade under året med 75,2 ( 48,0) procent, medan fondens jämförelseindex under samma period ökade med 68,9 ( 44,4) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade under perioden med MSEK till MSEK. Fonden hade nettoinflöde på 680,2 MSEK blev ett överraskande positivt börsår där mycket handlade om hur återhämtningen skulle se ut. Vad skulle det bli för scenario? Man kan konstatera att så kallad decoupling (tillväxtländernas oberoende av USA för tillväxt) har fungerat framförallt under andra halvåret då ekonomierna i Kina, Indien och Brasilien lyckades stå emot nedgångarna i USA och Västeuropa. Vad som överraskat marknaden positivt är att inte bara de större svenska företagen utan även vissa små och medelstora bolag har gynnats mer än förväntat av tillväxten i de nya industriländerna. Småbolagen utvecklades något bättre än de större bolagen under 2009, mycket tack vare stora och verkningsfulla kostnadsrationaliseringar. Den positiva utvecklingen för fonden höll i sig året ut och det är glädjande att kunna rapportera en överavkastning gentemot index på hela 6,3 procentenheter. Vad är då anledningen till att portföljen har gått så bra? Vi lånar ett citat från ett av våra mer lyckade nya innehav i år, modeföretaget Odd Molly; Man måste våga gå sin egen väg. Från tid till annan, när förutsättningarna finns där, måste man våga tänka annorlunda för att slå index. Men timing är viktig. Ibland lönar det sig att ta risk, ibland inte. Efter en lyckosam start på året har fonden haft relativt stora inflöden vilket gett goda möjligheter till stärkta positioner och nya investeringar. Avslutningen på börsåret blev relativt lugn i avvaktan på sista kvartalsrapporterna och de första synliga tecknen på underliggande efterfrågan. Troligtvis fortsätter ränte-, valuta- och aktiemarknaden att vara lite turbulenta i inledningen av 2010 men fundamenta och vinstutsikter talar för börsen på lite längre sikt. Även om uppgången inte blir lika stor och generell som 2009 tror vi ändå att en förbättrad konjunktur, låga räntor och hyfsade värderingar kan ge ännu ett år med positivt börsklimat. Förvärv och andra affärstransaktioner kan också hjälpa till att skapa fortsatt intresse kring börsen. Innehav som gynnat fonden mest under året är Hexagon samt undervikt i SAS och Hufvudstaden. Innehav som utvecklades sämst under året var Nobia, samt avsaknad i aktier i Active Biotech och Melker Schörling. De största nettoköpen i fonden var Securitas, Hexagon och Nobia. De största nettoförsäljningarna var Kinnevik, Electrolux och SSAB. Fonden gynnades av bud på Hemtex. Innehav i finska bolag uppgår till knappt 3 procent av fondförmögenheten. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period avgifter och ppm-nummer PPM-nummer Avgift PPM 0,22 % Årlig förvaltningsavgift 0,6 % Fondbetyg Morningstar Rating 3 Sv Fondstatistik 4 Lipper Leaders 2 Oberoende bedömares fondbetyg (betyg per dec 2009).

11 Aktiefond Småbolag 11 Placeringar i Aktiefond Småbolag Mjukvara / IT-tjänster 3,1 % Likvida medel m m 0,9 % Energi 4,2 % Hårdvara / IT-utrustning 5,6 % Industri 23,6 % Råvaror 7,9 % Hälsovård 9,4 % Konsumentvaror 21,3 % Tjänster 11,1 % Finans 12,9 % Största aktieinnehav Företag Vikt Kursutveckling, SEK Hexagon 5,5 % 179,0 % Securitas 4,4 % 9,0 % Trelleborg 3,6 % 144,6 % Boliden 3,5 % 417,4 % MTG 3,4 % 111,2 % Utveckling För att jämföra Aktiefond Småbolag med marknadens utveckling använder vi Carnegie Small Cap Return Sweden index, utdelande. Aktiefond Småbolag Index Risknivå på fonden Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk 10 dec feb apr jun aug okt dec Utveckling Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 195,88 115,33 233,53 254,56 186,60 Utdelning, kr/andel 4,89 10,39 6,59 2,58 0,03 Totalavkastning, fond 75,20 % 48,04 % 6,10 % 38,15 % 47,53 % Totalavkastning, jämförelseindex 68,92 % 44,40 % 6,85 % 37,52 % 48,17 % Fonden startades med andelskurs 100 kr. Årlig förvaltningsavgift: 0,6 %. Fonden förvaltas av Angelica Hanson. Ingen uttags- eller insättningsavgift.

12 Aktiefond Småbolag 12 AMF Aktiefond Småbolag org. nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 32,05 25,03 16,30 14,83 - Totalrisk, jämförelseindex, % 30,98 24,14 15,29 13,53 - Aktiv risk, % 4,99 3,95 4,13 5,08 - Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 4,59 30,15 13,90 42,77 - Genomsnittlig årsavkastning från start, 5 år, % 11, Omsättningshastighet 0,61 0,60 0,37 0,69 1,05 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Total Expense Ratio (TER), % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,75 0,72 0,69 0,80 0,89 Försäljnings- och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,07 0,06 0,07 0,09 0,11 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 82,97 46,33 61,70 69,89 71,52 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 5,11 3,09 3,83 4,21 4,51 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 103,81 55,75 71,39 93,54 106,40 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 6,40 3,72 4,43 5,64 6,71 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Securitas B Tjänster Hexagon B Industri Nobia Konsumentvaror Clas Ohlson B Konsumentvaror Castellum Finans Största nettoförsäljningar Bransch Antal TSEK Kinnevik B Finans Electrolux B Konsumentvaror SSAB A Basmaterial Ratos B Finans XACT OMX Finans Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har inte skett under perioden. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut i procent uppgår till noll. Fondinnehav Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Sverige AarhusKarlshamn Konsumentvaror ,14% Alfa Laval Industri ,38% Alliance Oil Company SDR Energi ,11% Autoliv Konsumentvaror ,70% Axfood Konsumentvaror ,55% Axis Communications Hårdvara & IT-utrustning ,72% BE Group Råvaror ,58% BTS Group B Mjukvaror & IT-tjänster ,29% Beijer Electronics Hårdvara & IT-utrustning ,83% Biovitrum Hälsovård ,72% Björn Borg Konsumentvaror ,83%

13 Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Forts Sverige Boliden Råvaror ,50 % CTT Systems Industri ,35 % Cardo Industri ,63 % Castellum Finans ,93 % Clas Ohlson B Konsumentvaror ,49 % DGC One Mjukvaror & IT-tjänster ,67 % East Capital Explorer Finans ,15 % Elekta B Hälsovård ,23 % Enea Data Mjukvaror & IT-tjänster ,08 % Flexenclosure Hårdvara & IT-utrustning ,31 % GL Beijer Industri ,22 % Getinge, B Hälsovård ,21 % Gunnebo Tjänster ,34 % HL Display B Tjänster ,71 % HMS Networks Hårdvara & IT-utrustning ,64 % Hakon Invest Konsumentvaror ,13 % Hexagon B Industri ,45 % HiQ International Mjukvaror & IT-tjänster ,59 % Holmen B Råvaror ,11 % Husqvarna A Konsumentvaror ,20 % Husqvarna B Konsumentvaror ,49 % Indutrade Industri ,35 % Intrum Justitia Tjänster ,41 % JM Finans ,47 % Kappahl Holding Konsumentvaror ,24 % Kinnevik B Finans ,60 % Lindab International Industri ,84 % Loomis Tjänster ,19 % Lundbergföretagen B Finans ,36 % Lundin Petroleum Energi ,65 % Meda A Hälsovård ,72 % Medivir B Hälsovård ,57 % Modern Times Group B Konsumentvaror ,41 % NCC B Finans ,83 % Neonet Finans ,07 % Net Insight B Hårdvara & IT-utrustning ,61 % Niscayah Tjänster ,84 % Nobia Konsumentvaror ,72 % Odd Molly Konsumentvaror ,19 % Opus Prodox Industri ,18 % Orc Software Finans ,11 % Oriflame Cosmetics Konsumentvaror ,61 % PA Resources Energi ,38 % Peab Industri ,20 % Q-Med Hälsovård ,98 % Ratos B Finans ,72 % SAAB B Industri ,19 % SAS Tjänster ,82 % Seco Tools Industri ,96 % Securitas B Tjänster ,40 % Sweco B Industri ,56 % Swedol Konsumentvaror ,93 % Systemair Industri ,90 % Tradedoubler Konsumentvaror ,71 % Transcom Worldwide A Tjänster ,34 % Trelleborg B Industri ,56 % Wihlborgs Fastigheter Finans ,66 % Summa Sverige ,54 % Finland F-Secure Oyj Informationsteknologi ,52 % Lassila & Tikanoja Industri ,36 % Outotec Basmaterial ,66 % Tekla Corporation Informationsteknologi ,47 % Aktiefond Småbolag 13

14 Aktiefond Småbolag 14 Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Forts Finland Vacon Industri ,55 % Summa Finland ,56 % Summa aktier ,10 % Summa finansiella instrument ,10 % Likvida medel ,26 % Övriga tillgångar och skulder, netto ,36 % Fondförmögenhet ,00 % Samtliga instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Balansräkning, TSEK Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 3) Poster inom linjen Inga Inga Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument (not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0 0 Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2, Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3, Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. Redovisningsprinciper för fonden Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (2008:11). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärs dagsredovisning. I resultaträkningen ingår realiserade vinster och förluster vid försäljning av värdepapper samt orealierade förändringar av värdet på respektive fonds värdepappersinnehav. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (VM-Company) stängningskurser för balansdagen.

15 AMF Aktiefond Småbolag, org. nr Aktiefond Småbolag 15 Stockholm den 11 mars 2010 Revisionsberättelse Till andelsägarna i AMF Aktiefond Småbolag (org.nr ) Tor Marthin, Styrelsens ordförande Tommy Adamsson Ingrid Bonde Eddie Dahlberg Jan Persson Anna Thoursie Lena Westerlund I egenskap av revisor i AMF Fonder AB (fondbolaget), org. nr , har vi granskat års berättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av AMF Aktiefond Småbolag (org. nr ) för räkenskapsåret Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Gunilla Wikman Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Nordström, Verkställande direktör Ernst & Young AB Jan Birgerson Auktoriserad revisor

16 Aktiefond Sverige 16 Aktiefond Sverige Aktiefond Sverige placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick under 2009 till 53,8 ( 38,0) procent, medan fondens jämförelseindex under samma period steg med 53,3 ( 39,1) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade under perioden med 5 821,4 MSEK till ,2 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 370,2 MSEK var ett dramatiskt år och visade på den näst kraftigaste börsuppgången på 15 år. Året startade med fortsatt oro för världsekonomin och Stockholmsbörsen föll med nästan 15 procent under de första veckorna. Nyheterna kantades av varsel i Sverige och konkurser inom bank- och bilindustrin internationellt. Under våren fick vi se att regeringars kraftiga agerande med stora stimulanspaket och snabbt sänkta räntor runt om i världen för att rädda världsekonomin börjat få effekt. Följden blev att Stockholmsbörsen steg med 22 procent i april, vilket är den största börsuppgången under en enskild månad sedan börsens bredaste index, SIXPRX, introducerades. För de svenska bankerna präglades inledningen av 2009 av krisstämning, med oro både kring den tilltagande finansiella krisen i Baltikum och för spridningseffekterna av de dåliga investeringarna härstammande från de amerikanska bostadslånen, de så kallade subprime-lånen. För att återvinna marknadens förtroende genomförde tre av de fyra storbankerna nyemissioner. Under våren och sommaren kom positiva signaler om att de värsta effekterna från finanskrisen snart var överståndna och svenska bankaktier steg kraftigt. Svenska företag generellt visade på handlingskraftiga kostnadsbesparingar. Trots att försäljningen föll kraftigt bibehöll man vinstmarginalerna på goda nivåer. Stockholmsbörsen slutade året med en uppgång på hela 53 procent. I kölvattnet av finanskrisen var det cirka 60 svenska börsbolag som stärkte sina balansräkningar genom nyemissioner för totalt cirka 105 MSEK. De största nyemissionerna skedde inom banksektorn; Nordea 26,6 MSEK samt SEB och Swedbank på 15 MSEK vardera. Bland de övriga som nyemitterade återfanns till exempel SAS, Husqvarna, Autoliv och Trelleborg. Parallellt var det många icke-cykliska bolag som hade starka balansräkningar. Svenska börsbolag delade under 2009 ut cirka 93 miljarder, vilket var mindre än hälften jämfört med året före. Exempel på bolag som fortsatt gjorde stora utdelningar var TeliaSonera och Hennes & Mauritz. En av Aktiefond Sveriges strategier, att investera i kvalitetsbolag som under de kraftiga börsfallen blivit för lågt värderade, föll väl ut. En av fondens största investeringar, mätteknikbolaget Hexagon, steg med 179 procent under året. Andra lyckade investeringar var media bolaget MTG och investmentbolaget Öresund. Dessa bidrog positivt till fondens relativa utveckling. Exempel på innehav som inte levde upp till förväntningarna var AstraZeneca. De enskilt största investeringarna gjordes i H&M, SKF och SHB. De största nettoförsäljningarna utgjordes av Hexagon, MTG och Ericsson. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period avgifter och ppm-nummer PPM-nummer Avgift PPM 0,19 % Årlig förvaltningsavgift 0,4 % Fondbetyg Morningstar Rating 5 Sv Fondstatistik 4 Lipper Leaders 5 Oberoende bedömares fondbetyg (betyg per december 2009).

17 Aktiefond Sverige 17 Placeringar i Aktiefond sverige Tjänster 1,0 % Media 2,2 % Likvida medel m m 0,4 % IT-företag 0,2 % Råvaror 4,3 % Hälsovård 6,3 % Industri 30,3 % Telekommunikation 14,8 % Finans 24,5 % Konsumentvaror 16,0 % Största aktieinnehav Företag Vikt kursutveckling, SEK H & M 9,4 % 30,1 % Nordea 7,8 % 67,9 % TeliaSonera 7,4 % 33,3 % Ericsson 5,0 % 12,1 % SHB 4,2 % 62,1 % Utveckling För att jämföra Aktiefond Sverige med marknadens utveckling använder vi SIXPRX, utdelande Aktiefond Sverige Index 30 Risknivå på fonden 10 Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk 10 dec feb apr jun aug okt dec Utveckling Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 262,56 181,62 314,17 333,01 262,93 Utdelning, kr/andel 13,58 19,61 9,37 7,55 5,61 Totalavkastning, fond 53,79 % 37,95 % 3,31 % 30,29 % 37,42 % Totalavkastning, jämförelseindex 53,31 % 39,10 % 2,58 % 28,71 % 36,73 % Fonden startade med andelskurs 100 kr. Årlig förvaltningsavgift: 0,4 %. Fonden förvaltas av Mattias Kindstedt. Ingen uttags- eller insättningsavgift.

18 Aktiefond Sverige 18 AMF Aktiefond Sverige org. nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 28,81 23,56 14,73 13,09 9,70 Totalrisk, jämförelseindex, % 28,94 23,57 14,40 12,56 9,47 Aktiv risk, % 1,99 1,92 1,78 1,89 1,95 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 2,32 22,54 12,24 33,81 28,49 Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 10,56 5,23 22,25 15,80 8,78 Omsättningshastighet 0,48 0,69 0,51 0,67 0,63 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Total Expense Ratio (TER), % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,51 0,53 0,51 0,54 0,53 Försäljnings- och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 51,08 31,95 42,60 44,76 46,15 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 3,25 2,17 2,59 2,81 2,94 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 64,82 42,72 54,05 60,71 61,29 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,13 2,91 3,28 3,81 3,91 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Hennes & Mauritz B Konsumentvaror SKF B Industri Svenska Handelsbanken A Finans Alfa Laval Industri Autoliv Konsumentvaror Största nettoförsäljningar Bransch Antal TSEK Modern Times Group B Media Hexagon B Industri Ericsson B Telekommunikation Skanska B Industri Atlas Copco A Industri Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har inte skett under perioden. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut i procent uppgår till noll.

19 Fondinnehav Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument Bransch Antal Marknadsvärde, TSEK % av fondförmögenheten Sverige ABB Industri ,01 % AarhusKarlshamn Konsumentvaror ,14 % Alfa Laval Industri ,52 % Assa Abloy B Industri ,55 % AstraZeneca SDB Hälsovård ,67 % Atlas Copco A Industri ,63 % Atlas Copco B Industri ,21 % Autoliv Konsumentvaror ,89 % BE Group Industri ,25 % Boliden Råvaror ,35 % Castellum Finans ,39 % Electrolux B Konsumentvaror ,31 % Elekta B Hälsovård ,87 % Ericsson B Telekommunikation ,97 % Fabege Finans ,08 % Getinge, B Hälsovård ,09 % Hennes & Mauritz B Konsumentvaror ,39 % Hexagon B Industri ,13 % Husqvarna A Konsumentvaror ,33 % Husqvarna B Konsumentvaror ,88 % Investor B Finans ,69 % JM Industri ,03 % Kinnevik B Finans ,89 % Lundin Petroleum Råvaror ,70 % Meda A Hälsovård ,24 % Millicom Intl Cellular Telekommunikation ,05 % Modern Times Group B Media ,22 % NCC B Industri ,37 % Neonet Finans ,16 % Net Insight B Telekommunikation ,26 % Nobia Konsumentvaror ,32 % Nordea Finans ,82 % Oriflame Cosmetics Konsumentvaror ,61 % Q-Med Hälsovård ,46 % Ratos B Finans ,65 % SAAB B Industri ,26 % SCA B Råvaror ,09 % SEB A Finans ,98 % SKF B Industri ,29 % SSAB A Råvaror ,14 % Sandvik Industri ,41 % Scania B Industri ,70 % Seco Tools Industri ,68 % Securitas B Tjänster ,99 % Skanska B Industri ,10 % Svenska Handelsbanken A Finans ,24 % Swedbank A Finans ,26 % Swedish Match Konsumentvaror ,19 % Tele2 B Telekommunikation ,13 % TeliaSonera Telekommunikation ,44 % Tradedoubler IT ,23 % Trelleborg B Industri ,15 % Volvo B Industri ,88 % Öresund Investment Finans ,31 % Summa finansiella instrument ,59 % Likvida medel ,36 % Övriga tillgångar och skulder, netto ,05 % Fondförmögenhet ,00 % Aktiefond Sverige 19 Samtliga instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

20 Aktiefond Sverige 20 Balansräkning, TSEK Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 3) Poster inom linjen Inga Inga Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument (not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2, Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3, Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. Redovisningsprinciper för fonden Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (2008:11). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. I resultaträkningen ingår realiserade vinster och förluster vid försäljning av värdepapper samt orealierade förändringar av värdet på respektive fonds värdepappersinnehav. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (VM-Company) stängningskurser för balansdagen.

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Risker och

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010 Lipper Fund Awards Bästa Balansfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 3, 5 och 10 år Priser som AMF Fonder har vunnit de senaste åren: 2006 Aktiefond

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010 Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 3, 5 och 10 år Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder Lipper Fund Awards Bästa mindre aktieförvaltare Silver Årets stjärnförvaltare 2008 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2008 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde

Läs mer

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 1 Lipper Fund Awards Årets Stjärnförvaltare 2007 Bengt Björkén i kategorin Korta Räntefonder Enligt Enligt Dagens Industri och Morningstar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2011 Morningstar och Dagens Industri Årets stjärnförvaltare Räntefond Lång Fondmarknaden.se Bästa fond alla kategorier Räntefond Lång Fondmarknaden.se Bästa räntefond

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2005 AMF Pension Fondförvaltning Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder, Halvårsredogörelse 2005 Innehåll VD har ordet................................................ 4 Förvaltarnas syn på marknaden...................................

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008 2 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer