ARBETSRÄTT MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS UR KRISEN. Nr.3/April 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSRÄTT MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS UR KRISEN. Nr.3/April 2009"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.3/April 2009 ARBETSRÄTT Nya kunskaper Programmet som hittar talanger du inte visste fanns Experten tipsar Rädda företaget innan det är för sent hjälp fi nns att tillgå Skapa goodwill Ta hjälp av ett outplacementföretag vid en omställning God arbetsmiljö Miljön på jobbet påverkar vår hälsa och vårt välbefi nnande MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS FOTO: ISTOCKPHOTO Eu-minister Cecilia Malmström: Finanskrisen är global, därför måste vi samarbeta internationellt. Svåra förutsättningar på arbetsmarknaden kräver stor kunskap. I rådande ekonomiska klimat händer det mycket på arbetsmarknaden. Våra arbetsrättsjurister; Tom Johansson och Erik Danhard, är ledande i landet och hjälper dig och ditt företag att lösa era utmaningar inom den särskilda miljö som arbetsmarknaden utgör. Du når dem på tel eller UR KRISEN FOTO: BERNO HJÄLMRUD

2 2 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den tredje utgåvan av Arbetsrätt speglar konsekvenser för Sverige av förändringar i vår omvärld. Samtidigt andas det optimism det finns sätt att hantera problemen. Kan vi behålla den svenska modellen? En metod för att bemästra de nya utmaningarna är att använda den kända och etablerade svenska arbetsmarknadsmodel- len. Den kan ta sig olika uttryck. Lösningar finns att söka på skilda nivåer på det enskilda företaget, för en bransch eller gemensamt för näringslivet i sin helhet. Men den europeiska arenan spelar en allt större roll. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under många år. Andra länder har sneglat på oss och en del skulle gärna ha en modell som vår som kan anpassas till förändrade förhållanden utan att politiker behöver eller får ingripa. En modell med stort inflytande för arbetsmarknadens parter som också medför att parterna har ett stort ansvar för utveckling av den svenska arbetsmarknaden och av svenska företag. Svenska modellens framtid Men finns den svenska arbetsmarknadsmodellen kvar? 1 Det är lätt att hitta utmaningar mot modellen. Bindande EG-direktiv, utslag från EG-domstolen och Europadomstolen är några tecken på att utrymmet har minskat. Den (hittills?) havererade förhandlingen om ett nytt huvudavtal och turerna runt AMF Pension är inte heller några ljusglimtar när vi funderar på framtiden för vår svenska modell. Är det möjligt att behålla och kanske också utveckla vår svenska modell i en globaliserad värld? Kan och vill våra 60 fack och 50 arbetsgivarorganisationer ha kvar vår modell med dess fördelar och nackdelar? Förslag till lösningar I den så kallade Lavalutredningen lämnade vi förslag till 2 lösningar som vi anser vara förenliga med den svenska modellen. Förslagen förutsätter att arbetsmarknadens parter är beredda att ta på sig ett ökat ansvar för att leva upp till de krav som följer av EGdomstolens förhandsavgörande. Vårt förslag innebär att de problem som EG-domstolen pekar på kan lösas genom ändringar i svensk lag men att parterna har ansvaret för tillämpningen av lagändringarna. Vill parterna ta på sig det ansvaret eller tvingas även svenska politiker till en aktivare roll för lönebildningen? Detta är frågor där arbetsmarknadens parter har att lämna tydliga svar, framtiden ligger i parternas egna händer. Men den europeiska nivån då? Claes Stråth Generaldirektör för Medlingsinstitutet. FOTO: ESTER SORRI I den så kallade Lavalutredningen lämnade vi förslag till lösningar som vi anser vara förenliga med den svenska modellen. Kommer de svenska parterna att i ökad utsträckning flytta sitt engagemang från Sverige till andra europeiska arenor? Kan den svenska modellen exporteras till andra länder och till EU? Vilken påverkan kan då detta få för den svenska nationella nivån? Påverkas också branscher och företag? Tecken i tiden Ett tydligt exempel på de 3 svenska parternas ökade internationalisering är den konferens som EU-kommissionen arrangerade under hösten 2008 med anledning av ett antal domar från EG-domstolen, bland annat Laval. Samtliga 30 EES-länder var inbjudna och vid den avslutande paneldebatten med sju deltagare var fyra svenskar! Ännu mer överraskande var att tre av de fyra svenskarna representerade den europeiska nivån (Europafacket, Business Europé och EU-parlamentet); endast en av de svenska deltagarna, arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, fick nöja sig med att enbart företräda Sverige. De svenska parterna hade alltså en dominerande roll vid EU-kommissionens konferens men inte som företrädare för Sverige utan som representanter för Europa! Är det ett tecken i tiden? VI REKOMMENDERAR SIDA 10 Erik Danhard Advokat. Ett företag som befi nner sig i en affärsmässig svacka måste vara ärlig med det gentemot bank och kunder. Krisåtgärder sida 5 1. Alliansregeringens åtgärder för att bemöta lågkonjunkturen. Hitta dina talanger sida 6 2. Ett outplacementprogram hjälper dig att bena ut vad du är bra på. Vi får våra läsare att lyckas! ARBETSRÄTT, NR 3, APRIL 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Redaktionschef: Nadine Kissmann Redigerare: Martin Björinge Projektledare: Alexander Ullman Tel: Repro: Ordbild Distribution: Svenska Dagbladet april 2009 Tryckeri: V-Tab Kontakt Mediaplanet: Tel: E-post: Vid frågor och bokning kontakta: Olof Norlander Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 EN DEL MENAR ATT ARBETS- RÄTTEN ÄR OMODERN. VI VET ATT DEN GER FLEXIBILITET FÖR FÖRETAGEN OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR DE ANSTÄLLDA. Arbetsrätten har inte spelat ut sin roll. När krisen slår som hårdast behövs regler som förhindrar godtycke och diskriminering. Våra förbund står för ordning, reda och schysta villkor både i goda och dåliga tider. När styrkeförhållandena på arbetsmarknaden förändras vill en del slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men vi vet att den är bra för företagen, löntagarna och den ekonomiska tillväxten. Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Läs mer på tco.se

4 4 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur bemöter regeringen lågkonjunkturen och de tilltagande varslen? Svar: Med internationellt samarbete och nationella satsningar. Gemensamma lösningar ska ta oss ur krisen LEDARE TILL LEDARE FINANSKRISEN Lågkonjunkturen har kopplat Sveriges ekonomi i ett järngrepp, med storskaliga varsel och stigande arbetslöshetssiffror som följd. Men att krisen inte bara är ett nationellt problem är något som Cecilia Malmström, Sveriges EUminister, betonar. Alla länder är drabbade på ett eller annat sätt. Eftersom krisen är global måste vi hitta gemensamma lösningar för att ta oss ur den, säger hon på telefon, direkt från EU-toppmötet i Bryssel. Att hitta lösningar som alla EU:s medlemsländer är nöjda med är dock inte det lättaste. En viktig stötesten är hur mycket pengar unionen bör lägga på ekonomiska stimulansåtgärder. Sverige hör till de länder som vill skynda långsamt, medan till exempel Storbritannien kan tänka sig att satsa mer pengar än vad som gjorts hittills. 50 miljarder i bidrag Finanskrisen kommer förmodligen att bli långvarig och därför måste de satsningar vi gör vara långsiktiga för att få verklig effekt. Att bara pumpa in pengar räcker inte, säger Cecilia Malmström. Världens största ekonomi, USA, anser dock att finansiella stimulansåtgärder är nödvändiga för att få de ekonomiska hjulen att börja snurra igen, och har av den andledningen uppmanat EU att bedriva en mer aktiv finanspolitik. Jämfört med USA, som lanserat flera massiva räddningspaket, går EU försiktigt fram. Därigenom inte sagt att man sitter på händerna. EU kommer att ge 50 miljarder kronor i bidrag till olika projekt som ska starta i år eller nästa år. Den största delen av pengarna kommer att gå till satsningar på energi och bredband, berättar Cecilia Malmström. Skapar nya arbetstillfällen Bredbandssatsningen kommer framförallt att komma EU:s fattiga regioner till del, men Sverige får också en bit av kakan i form av stöd till ett flertal stora energiprojekt. Till exempel ska en gasledning byggas från Norge till Danmark och Polen, via Sverige. EU ger också stöd till att dra en elkabel mellan Sverige och Baltikum. Dessutom kommer Vattenfall att få hjälp med finansieringen av en vindkraftspark söder om Trelleborg. Den gröna energisektorn är inne i ett expansivt skede, och Cecilia Malmström är övertygad om att det i framtiden kommer att skapas många nya arbetstillfällen inom denna sektor: PROFIL Cecilia Malmström Född: Familj: Man och två barn. Utbildning: Fil.dr i statskunskap vid Göteborgs universitet. Yrke: Sveriges EU-minister. Bakgrund: Arbetade tidigare på Göteborgs universitet som lärare och forskare. Har även arbetat som lärare på Komvux, mentalskötare samt översättare och teknisk assistent på SKF i Paris, Stuttgart och Barcelona. I Lysekil finns till exempel en vågkraftstillverkare som redan i dag behöver anställa ett stort antal ingenjörer. Största satsningen någonsin Regeringen har fått kritik från flera håll för att inte göra tillräckligt för att lindra effekterna av lågkonjunkturen på hemmaplan dessa är ju, internationella lösningar till trots, huvudsakligen Sveriges problem. Men den kritiken ger Cecilia Malmström inte mycket för: Vi har lagt fram ett generöst stimulanspaket som omfattar förstärkt stöd till arbetslösa, mer pengar till yrkeshögskolan, större satsningar på infrastruktur samt återinförandet av rotavdraget. Dessutom kommer tre procent av BNP att gå till forskning. Det är den största satsningen på svensk forskning någonsin. Anställ och få betalt Den största andelen av forskningspengarna kommer att gå till områdena medicin, teknik och klimat. Denna prioritering beror bland annat på att regeringen vill satsa på områden där det i dag finns svenska företag som bedriver egen forskning och utveckling. De statliga insatserna är tänkta att stärka det svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft. I satsningarna på arbetssökande ingår en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgiften på nystartsjobb, vilket i praktiken innebär att arbetsgivarna får betalt för att anställa personer som varit arbetslösa i över ett år. Allt som allt uppgår åtgärderna i stimulanspaketet till 8,3 miljarder kronor under 2009, 8,8 miljarder kronor 2010 och 5,8 miljarder under Däremot finns inga generella åtgärder för att främja konsumtion och produktion. Tryggare finansklimat Cecilia Malmström framhåller också vikten av att skapa ett tryggt finansklimat. För tillfället har företagen svårt att få krediter eftersom bankerna inte vågar låna ut pengar. Om det inte finns några pengar att låna kan företagen inte tillverka produkter, vilket i sin tur leder till fler arbetslösa och en allmänt försvagad köpkraft. Systemet har helt enkelt gått i baklås. Regeringen har på olika sätt försökt återställa förtroendet för det finansiella systemet, bland annat genom införandet av den statliga bankgarantin. JENS ANDERSSON

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET APRIL ÅTGÄRDER Alliansregeringens åtgärder för att bemöta lågkonjunkturen i Sverige spänner över fem huvudområden: Nya arbetslösa och korttidsarbetslösa 1 Ett förstärkt stöd medför bland annat att förmedlingsverksamheten intensifieras, antalet platser i arbetspraktik utökas och att praktisk kompetensutveckling införs. Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa 2 Nedsättningen av arbetsgivaravgiften i nystartsjobben fördubblas. Yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning 3 Ytterligare resurser satsas på utbildningsinsatser inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Förstärkta satsningar på infrastruktur 4 Ytterligare resurser satsas på drift och underhåll av vägar och järnvägar över hela landet. Rotavdraget återinförs 5 Mot bakgrund av den kraftiga försvagningen inom byggsektorn införs en skattereduktion för reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader inom avdrags- rätten för hushållstjänster. INTERNATIONELLT SAMARBETE Eftersom krisen är global måste vi hitta gemensamma lösningar för att ta oss ur den, säger EUminister Cecilia Malmström. FOTO: BERNO HJÄLMRUD Komplett stöd i arbetsrätten, med försäkringsskydd Tre företag i samverkan lanserar en helt ny tjänst inom arbetsrätten, Delphi Helpdesk. Tjänsten innehåller följande: Delphi/Produkter Mer information på

6 6 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: DOUG SIMS /ISTOCKPHOTO Ett outplacementprogram innebär ofta vägen till nya möjligheter. OUTPLACEMENTPROGRAM Programmet som hittar dina talanger När Ulrika Mensch accepterade ett av SAS avgångspaket ingick ett outplacementprogram som en viktig del. Programmet hjälpte henne att hitta nya talanger och kunskaper hon inte trodde fanns. TRYGGHET Att ta hjälp av ett outplacement-företag kan mildra verkningarna av en omställningsprocess. FOTO: ISTOCKPHOTO Hjälp till nya jobb skapar goodwill för företaget Fråga: Hur genomför ett företag en stor och kanske smärtsam omställningsprocess med bibehållen goodwill? Svar: Genom att så tidigt som möjligt i processen anlita ett företag som hjälper de berörda att komma vidare. HUR VI LYCKADES OMSTÄLLNINGSPROCESS Tiderna är svåra och tidningssidorna är fyllda med nyheter om de senaste nedläggningarna av fabriker och kontor. Det är smärtsamma processer för alla inblandade, såväl för företagsledningar och berörda anställda som för företagens varumärken. Men det finns ett sätt att mildra verkningarna, ja, till och med så att många av de berörda i slutändan får det bättre än tidigare, och det är att ta hjälp av ett outplacementföretag som hjälper människor att komma vidare till nya jobb. Stor insats för alla Outplacementföretag kan göra en stor insats för alla personalkategorier. Alltså, för såväl chefer, tjänstemän som medarbetarna på verkstadsgolvet. Personalen, både de som berörs och de som inte berörs av omställningen, upplever att företaget tar ansvar för sina medarbetare. Detta gör att de berörda ändå känner en trygghet även om de ibland bär på aggressioner. Allt detta sammantaget skapar en goodwill för företaget, säger Anders Gustafsson Antenn Consulting. Anders Gustafsson på företaget Antenn Consulting. Det är viktigt att outplacementföretaget kommer in så tidigt som möjligt i processen. Det är nämligen många aspekter som måste genomlysas ordentligt, som till exempel hur cheferna ska agera i den uppkomna situationen och hur medarbetarna ska bemötas. Gerd Uleander AS3. Går det verkligen att hjälpa människor till nya arbeten i dag när det är ekonomisk kris? Ja, absolut. Resultaten av outplacementföretagens arbete är detsamma i dag som tidigare. Det tar bara lite längre tid att åstadkomma resultaten, säger Anders Gustafsson. Personanalys Värderar personens erfarenheter och karriär och syftar till att identifiera de starka sidorna. Nätverk Viktigt att ta vara på när man letar efter nytt arbete. Inom ett program utnyttjas och förstärks personens eget nätverk. Ofta används också outplacementföretagets eget nätverk som ofta är omfattande. OUTPLACEMENTPROGRAM Ett outplacementprogram Jobbsökningsmaterial består av många delar och anpassas Viktigt vid en arbetssök- individuellt. ningsprocess. Personen får hjälp med att precisera lämplig målgrupp och får också stöd vid upprättande av CV och ansökan. Aktivitetsplaner Med olika delmål styrs personens jobbsökningsprocess. Samtalsträning Syftar till att stärka personens insatser vid telefonsamtal och personliga intervjuer. Ofta används videokameror vid träningen. Men hur går det till att hjälpa människor till nya jobb? Ett outplacementprogram ger så mycket mer för individen än att bara hitta ett nytt jobb. Det är en period av självrannsakan där man får möjlighet att reflektera över; vad kan jag, vad vill jag och vilka möjligheter finns för mig i framtiden. Det är överraskande många som påbörjar ett outplacementprogram och som säger; det blev bara så att jag började på företaget och nu har jag arbetat där i 15 år, säger Gerd Uleander på outplacementföretaget AS3 och fortsätter: Då är det lätt att tro att den egna kompetensen inte är så mycket värd i andra branscher och sammanhang. Tänk i andra banor Hon menar att exempelvis en flygvärdinna har många kompetenser och erfarenheter som kan komma till användning även inom andra branscher än flyget språkkunnighet, internationell vana, expertis på personlig service. Detsamma gäller för de flesta yrkesmänniskor. Det gäller bara att lyfta blicken och börja tänka i nya banor, och det kan outplacementföretaget hjälpa till med. Det är fantastiskt att arbeta med människor i förändring och att se glädjen när de hittar nya möjligheter i livet, säger Gerd Uleander. ERIK FAHLMAN I sjutton år arbetade Ulrika Mensch på SAS. De första tio åren var hon flygvärdinna och flög kors och tvärs över världen. Parallellt läste hon på universitet och kom efterhand in på andra verksamhetsområden inom det stora flygbolaget, bland annat marknad, försäljning och information. Hon var delaktig i internlanseringen av Nya SAS på 90-talet. På slutet av sin långa karriär inom SAS arbetade Ulrika som producent på SAS Pleasure. Jag hade många roliga arbetsuppgifter på SAS men med tiden började jag undra hur livet såg ut utanför företaget, säger hon. Ulrika hade tur. I samma veva som hennes funderingar växte sig allt starkare kom företaget med ett erbjudande om ett avgångspaket för att minska personalstyrkan. Detta var år Det var ett paket med bra villkor och jag slog till, berättar hon. En viktig del av paketet var ett outplacementprogram. Det var ovärderligt. Jag fick hjälp med att bena ut vad jag var bra på och vad jag ville göra. Jag fick en personlig coach som sporrade mig att hitta mina yrkesmässiga styrkor. Programmet varade i sex månader och innehöll coaching, övningar, tester, föreläsningar och intressanta temadagar, säger Ulrika. Inom ramen för outplacementprogrammet gjorde hon upp en plan för jobbsökning. Ulrika, som alltid varit intresserad av mode och design, satsade hårt på Modeveckan. För mig innebar detta två veckor av intensivt kontaktskapande, säger hon. Resultatet blev en anställning hos Moderådet där hon arbetade som försäljningsansvarig. I dag jobbar Ulrika som marknadschef på ett keramikföretag. Det var verkligen en lyx att få delta i outplacementprogrammet, säger Ulrika. ERIK FAHLMAN

7 Advise representerar bred och djup erfarenhet inom HR och Ledarskap. Kundens affärsnytta är vårt fokus. Tydliga mål och mätbara resultat vårt kännetecken. Karriärplanering Outplacement Coachning Ledarutveckling Säljutveckling Advise Consulting, Kungsgatan 58, Stockholm Hur hanterar ditt företag förändringsprocesser? AS3 har sedan starten 1989 arbetat med människor och företag i förändring. Outplacement Karriärrådgivning Coaching Stöd till företagsledningar vid omorganisationer Visst finns det jobb! Bara man vet hur och var man ska söka, så finns de. Men ibland behövs stöd för att hitta det nya arbetet. Det är vi bra på. År 2008 coachade Antenn 6300 personer till nytt arbete. Vi finns på över 50 platser i hela Sverige. Gå in på vår hemsida och läs mer. AS3 Companies Stockholm Göteborg Malmö ANTENN, DEN ENKLASTE VÄGEN TILL NYTT ARBETE. Att agera professionellt. När konjunkturerna svajar är dina affärsjuridiska strategier viktigare än någonsin. Ett särskilt viktigt område är hur företagen kan använda sina personalresurser på bästa sätt. Att ta hjälp i arbetsrättsliga förhandlingar och i frågor som rör arbetsplatsens utveckling är att ta ansvar för företagets välbefinnande. Utan konflikter är det lättare att se framåt. Vi zoomar in ditt företag. Hur kan vi göra störst nytta? Det handlar om att hitta den mest gynnsamma lösningen för företaget. Och att skapa affärsmässig stabilitet i ett längre perspektiv. Kontakta oss så berättar vi hur. Du träffar oss på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm. Tfn

8 8 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Alla tjänar på en trivsam arbetsmiljö Fråga: Arbetsmiljön påverkar vår hälsa och vårt välbefi n- nande. På vilket sätt kan vi påverka arbetsmiljön? Svar: Enligt arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vilka krav som ställs på arbetsmiljön skiljer sig mellan olika branscher. Exakt vilka regler som gäller i vilka arbetssituationer finns preciserat i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). En sak är dock gemensamt för alla arbetsgivare, oavsett bransch: Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ett ordning- och redasystem där man systematiskt undersöker vilka risker och brister som finns på arbetsplatsen. När dessa är lokaliserade sätter man upp en handlingsplan och utser en ansvarig som ska ta itu med dem, säger Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska också innehålla en arbetsmiljöpolicy. I den ska företaget beskriva vilka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, samt hur dessa förhållanden ska vara utformade för att undvika ohälsa och olyckor. BRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN. I en bra psykosocial arbetsmiljö får personalen använda sin kompetens, sitt inflytande över det dagliga arbetet samt ges möjlighet att utvecklas, säger beteendevetaren Malin Josephson. Arbetsgivaren är ansvarig I större företag är styrelsen och vd ytterst ansvariga för att arbetsmiljöarbetet fungerar. De kan lämna över uppgiften till någon annan på företaget, men då måste den personen ha resurser och befogenhet att ändra arbetsmiljön om det skulle vara nödvändigt. Att fler än arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön innebär dock inte att dennes ansvar minskar, det är viktigt att komma ihåg. Det är relativt lite som är straffsanktionerat i arbetsmiljölagen, men brott mot en föreskrift kan straffas med böter eller till och med fängelse, säger Tin Westermark. Ställ krav När man pratar om arbetsmiljö tänker de flesta förmodligen på den fysiska arbetsmiljön, sådant man kan se och ta på. Det kan till exempel handla om buller, värme, ventilation, arbetsställning och så vidare. I Sverige har arbetet med den fysiska arbetsmiljön pågått länge och Arbetsmiljöverket har under årens lopp utfärdat en mängd föreskrifter för hur den ska vara utformad. Att undersöka, utvärdera och ställa krav på den fysiska arbetsmiljön är lätt, eftersom det finns tydliga mätvärden att jämföra med. Psykosocial arbetsmiljö Definitionen av psykosocial arbetsmiljö är förhållanden i arbetsmiljön som är av betydelse för den psykiska hälsan och utvecklingen. Malin Josephson, beteendevetare vid Arbets- och miljömedicin (AMM), förklarar: I en bra psykosocial arbetsmiljö får personalen använda sin kompetens, inflytande över det dagliga arbetet och möjlighet att utvecklas. Det ska också finnas tillräckliga resurser för att den anställde ska kunna göra ett bra arbete. Att mäta den psykosociala arbetsmiljön är av förklarliga skäl svårare än att mäta den fysiska hur vi mår och känner är en högst subjektiv upplevelse. Det enda sättet att få reda på det är egentligen att fråga. Det kan vara på personalmöten, genom enkäter, medarbetarsamtal eller intervjuer. Det viktiga är att det sker regelbundet, säger Malin Josephson. Bättre lönsamhet Det är inte bara av juridiska skäl som företag bör förbättra arbetsmiljön, det kan också förbättra verksamhetens lönsamhet. Det finns en hel del forskning som visar att det förhåller sig på det viset, men att beräkna vinsten i kronor är svårt. Det man kan visa är att personal som är nöjd med sin arbetsmiljö trivs bättre, vilket ger en rad positiva effekter. I branscher där konkurrensen om en viss typ av arbetskraft är hög, kan arbetsmiljön vara helt avgörande för att man ska klara av att behålla skicklig personal och locka nya, kompetenta medarbetare. En god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat leder även till lägre sjukfrånvaro. Man beräknar att en dags sjukfrånvaro kostar företaget minst tio procent av månadslönen, och dessutom tillkommer uteblivna intäkter när produktionskapaciteten sjunker. Hög personalkompetens, bra chefer och medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetssituation är kännetecknande för företag med hög lönsamhet. JENS ANDERSSON DISKRIMINERINGSLAGEN Sju lagar mot diskriminering har blivit en Tidigare fanns sju lagar med avsikt att motverka diskriminering, men från och med i januari i år finns det bara en, diskrimineringslagen. Av lagen framgår att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, handikapp, ålder eller könsöverskridande identitet. I diskrimineringslagen står det också att alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. Brister i det förebyggande arbetet kan straffas med böter. En nyhet med den nya lagen är att skadestånd för kränkning byts ut mot en diskrimineringsersättning. Tanken är att diskrimineringsersättningen ska skapa bättre förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid diskriminering. Carl Lind, jurist på byrån för diskriminering, förklarar hur det går till: Det finns två grundprinciper för skadestånd, reparativt och preventivt. Det reparativa skadeståndet syftar till att reparera skadan, medan det preventiva är tänkt att ha en avskräckande effekt. I Sverige har vi traditionellt använt oss av det reparativa systemet, och i diskrimineringsärenden har det inneburit att skadeståndsbeloppen har blivit relativt låga. Den nya diskrimineringsersättningen är tänkt att fungera preventivt och skadeståndsbeloppen kan därigenom bli högre. Än så länge har inget fall prövats med det nya systemet, så det återstår att se om det kommer att fungera eller inte. Garanti från login hasselberg ab ett system för handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner används av 100-tals konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer har funnits i över 10 år, enkelt att använda, snabbt att komma igång med hanterar uppsägning, varsel, lönegaranti, m.m. vi erbjuder även utbildning för Garanti-användare login hasselberg ab

9 Som medlem i IF Metall står du inte ensam Vågen av varsel väcker befogad oro bland IF Metalls medlemmar. Som facklig organisation ska vi så långt som möjligt jobba för att minska krisens verkningar. Samtidigt ska vi stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. Fabi rekryterar och hyr ut chefer och ekonomer till våra kunder. Kvalité, branschkunskap samt förståelse för våra kunders problemställningar är en av styrkorna hos Fabi. Vi söker nu erfarna medarbetare till många spännande tjänster/uppdrag. < Läs mer på Självklart ställer vi också krav på både företagen och regeringen om utbildning och insatser för forskning och utveckling. Har du frågor om din situation? Vänd dig i första hand till din klubb eller fackliga företrädare och i andra hand till avdelningens expedition i Göteborg. Vi finns här för din skull. Telefon: E-post: Tillsammans är vi starka! FABI GROUP STOCKHOLM STAVANGER OSLO Modern omställning gynnar både affärsmålen och människorna - klienten i fokus En av de viktigaste faktorerna för att lyckas i omställningsarbetet är att vi tillsammans med uppdragsgivaren får komma in och starta arbetet tidigt. Annika Brobjer Varför vänta med stöd till de som blir uppsagda? Genom att komma in tidigt sparar man inte bara pengar, man slipper också onödig förvirring och oro för organisationen och individerna, säger Annika Brobjer karriärcoach och verksamhetsansvarig på Karera. Vi på Karera har lång erfarenhet av omställning och karriärcoachning. Våra erfarenheter visar att man kan spara upp till 40 procent av omställningskostnaderna genom tidiga åtgärder. Dessutom ökar chanserna till ett lyckat resultat vad gäller att finna nya lösningar väsentligt. 90 procent av våra deltagare har en ny lösning inom sex månader från uppdragets start. Alla som påverkas av omställningen får tid att arbeta med en tydlig process. Genom att tidigt sätta in samtal, seminarier och informationsmöten så kommer de uppsagda snabbare igång i sin omställningsprocess. Detta gynnar de direkt involverade men sänder också en positiv signal till den kvarvarande organisationen. Affärsjuridik med specialistkunskaper inom arbetsmiljörätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtalsrätt Våra kunders argument för att investera i Modern omställning Kostnadseffektivt Kostnadskontroll Alla får stöd individuellt anpassat efter deltagarens behov Nöjda deltagare 92% av våra deltagare är nöjda eller mycket nöjda med Kareras omställningsprogram Goodwill - Förbättrat arbetsklimat för kvarvarande personal Snabbare omställning - effektivitet i omställningsprocessen Enkel och tydlig process för både kund och deltagare Advokat Anders Lorentzon Specialist på arbetsmiljörätt och miljöbrott Karera är specialister inom omställning och karriärcoaching. Vi jobbar mot alla branscher och nivåer. Karera finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer info på

10 10 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Finanskrisen medför att många företag brottas med stora ekonomiska problem, något som märks i statistiken. I februari ökade antalet konkurser med över 50 procent jämfört med föregående år, och man räknar med att den trenden kommer att hålla i sig under resten av Sök hjälp i tid och rädda företaget Erik Danhard, advokat på Nilsson & Co., tror att företag med ekonomiska bekymmer inte vågar söka hjälp, av rädsla för hur banker och kunder kommer att reagera när problemen blir allmänt kända. De är oroliga för att förlora marknadens förtroende och väljer därför att hålla tyst. Enligt Erik Danhard är det förmodligen det sämsta man kan göra. Ett företag som befinner sig i en affärsmässig svacka måste vara ärlig med det gentemot bank och kunder, då är det lättare att få finansiellt stöd och upprätthålla förtroendet för verksamheten. Tids nog kommer problemen fram i alla fall, och har man då försökt mörka dem så är allt förtroendekapital förbrukat. Sök hjälp i tid När företaget börjar visa röda siffror gäller det att agera snabbt. Som första alternativ är det lämpligt att ta kontakt med någon som har gedigen erfarenhet av liknande situationer och som kan avgöra vad i verksamheten som behöver effektiviseras. Det kan också finnas behov av mer kraftfulla verktyg, som företagsrekonstruktion eller till och med konkurs. Rekonstruktion och konkurs är juridiska begrepp, men för många är de starkt förknippade med misslyckande. Det är ett stort problem, anser Erik Danhard. Det leder till att företagen väntar för länge med att söka hjälp och därigenom får så stora ekonomiska problem att de inte går att rädda. Det är fel att säga att konkurs inte är något skamfyllt, för om man har misskött sig så kan det ju vara det. Men det är inte skamfullt i tider som dessa, när det är mycket svårt att bedriva verksamhet. Rekonstruktion och konkurs bör ses för vad de är sätt att ta sig ur en problematisk situation. REKONSTRUKTION Att genomföra en företagsrekonstruktion är som att trycka på pausknappen. Det ger företaget en möjlighet att se över verksamheten. Erik Danhard Partner, Nilsson & Co. FOTO: DANIEL SAHLBERG Rolf Åbjörnsson Partner, Setterwalls advokatbyrå. Företagsrekonstruktion Alla företag som anser sig ha ekonomiska problem och inte kan betala sina fakturor i den takt de förfaller, har möjlighet att ansöka om rekonstruktion. En sådan ansökningshandling kan företaget emellertid inte upprätta själv, utan måste ta hjälp utav någon som jobbar inom fältet, till exempel en advokatbyrå som är specialiserad på insolvensrätt. Ansökan lämnas sedan till Tingsrätten som avgör om den kan bifallas eller inte. Att genomföra en företagsrekonstruktion är som att trycka på pausknappen. Normalt pågår en rekonstruktion i tre månader och under den tiden har fordringsägarna inte rätt att driva in sina skulder. Det ger företaget en möjlighet att se över verksamheten och avgöra om den går att rädda eller inte, berättar Rolf Åbjörnsson från Setterwalls advokatbyrå. Att få en ansökan om företagsrekonstruktion godkänd är inte svårt, men trots det är det ett mycket ovanligt tillvägagångssätt. Det beror på att företagsrekonstruktion är avsett för företag som i grunden är friska, men som har tillfälliga problem och behöver handlingsutrymme. Faktum är att konkurs ofta är ett betydligt mer effektivt sätt att rekonstruera en verksamhet på. Rolf Åbjörnsson ger ett exempel: Lyft ut det som är bra Jag var konkursförvaltare åt tidningsförlaget Saxon & Lindström. Företaget var helt under isen, men Svensk Damtidning, som Saxon & Lindström gav ut, var det inget fel på. Då kunde vi lyfta ut den ur konkursen och därigenom låta den leva vidare. Man kan sälja ett varumärke likväl som en tryckpress, eller ett helt koncept för den delen, med anställda och allt. Grejen med en konkurs är att man kan lyfta ut det som är bra, och samtidigt bli av med allt som är dåligt ofördelaktiga avtal, idiotiska surdegar och allmänna struligheter. En konkurs är sällan slutet Företag som går i konkurs rekonstrueras ofta igen och säljs vidare i de flesta fall till de gamla ägarna. Det innebär att ägarna förlorar sitt satsade aktiekapital men verksamheten fortsätter i ett annat bolag. En konkurs behöver alltså inte betyda slutet det kan likaväl vara början på något nytt, och förhoppningsvis bättre. MISSA INTE! Lennart Nellbeck Fil.dr i ekonomi och etablerad företagsdoktor. FOTO: PER MYREHED Ta hjälp av någon som kan branschen Att ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter kan ha flera olika orsaker. Det kan vara misskött av ledningen, det kan ha otur och tajma en stor investering med en lågkonjunktur, eller så befinner det sig helt enkelt på en konkurrensutsatt marknad där bara de allra bästa överlever. Enligt Lennart Nellbeck är ett negativt kassaflöde ofta det första tecknet på att något inte står rätt till. Agerar man snabbt går det att undvika rekonstruktion och konkurs, annars är risken stor att företaget snabbt dräneras på pengar och blöder ihjäl. Det bästa är att ta in någon branschkunnig människa som kan stadga upp verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder. Lennart Nellbeck förordar en liten ledning och platt organisation. Enligt hans filosofi ska varje befattningshavare klara minst två befattningar och helst tre. En vd ska även kunna fungera som exempelvis marknadsförare. I de företag jag har hjälpt, har jag rationaliserat bort minst 30 procent av bemanningen. Trots det har produktionen ökat. En annan viktig åtgärd, och som kan tyckas självklar, är att ta reda på vad företaget tjänar pengar på. Jag brukar gå igenom företagets produktflora och kalkyler, och faktum är att det finns företag som tillverkar tusen produkter men bara tjugofem lönsamma, berättar Lennart Nellbeck. Arbetsrätt i praktiken Anställda är en praktisk handbok i arbetsrätt för arbetsgivare. I boken beskrivs alla reglerna för anställningen. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löne administration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Sveriges mest köpta personalhandbok! Jan 2009, 379 sid 296 kr + moms Att avsluta en anställning beskriver på ett lättfattligt sätt i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. Reglerna är många och krångliga och misstag kan bli kostsamma. I boken finns även mallar och exempel på viktiga dokument som t ex uppsägningsbesked och varning. Nov 2007, 270 sid 296 kr + moms Semester är en praktisk handbok som förklarar de ganska krångliga semesterreglerna. Boken bygger i första hand på semesterlagens regler men även på bestämmelserna i några av de största och viktigaste kollektivavtalen. Boken passar för alla som på något sätt kommer i kontakt semesterreglerna för anställda. Nov 2006, 159 sid 296 kr + moms Beställ på

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Trygg inkomst KY-utbildning ger dig rätt kompetens Läs mer på sid 4 Trygghet för företagare Läs mer på sid 10 MEDFÖLJER

Läs mer

Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden

Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mars 2008 Arbetsrätt Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4 Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden Lavals två ombud kommenterar

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

HR-branschens GRAND HOTELL. Hur attraktivt är ditt företag? En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? VOLONTÄRER Läs mer på s 4»

HR-branschens GRAND HOTELL. Hur attraktivt är ditt företag? En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? VOLONTÄRER Läs mer på s 4» Posttidning B Posttidning B Nr 1 2009 Växande trend: VOLONTÄRER Läs mer på s 4» Upptäck fördomar : FÖRÄNDRA BETEENDE Läs mer på s 16» HR-branschens främsta framtidsstrateger. Läs mer på s 6» Hälften av

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS- UTVECKLING

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS- UTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS-

Läs mer