ARBETSRÄTT MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS UR KRISEN. Nr.3/April 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSRÄTT MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS UR KRISEN. Nr.3/April 2009"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.3/April 2009 ARBETSRÄTT Nya kunskaper Programmet som hittar talanger du inte visste fanns Experten tipsar Rädda företaget innan det är för sent hjälp fi nns att tillgå Skapa goodwill Ta hjälp av ett outplacementföretag vid en omställning God arbetsmiljö Miljön på jobbet påverkar vår hälsa och vårt välbefi nnande MED GEMENSAM KRAFT TAR VI OSS FOTO: ISTOCKPHOTO Eu-minister Cecilia Malmström: Finanskrisen är global, därför måste vi samarbeta internationellt. Svåra förutsättningar på arbetsmarknaden kräver stor kunskap. I rådande ekonomiska klimat händer det mycket på arbetsmarknaden. Våra arbetsrättsjurister; Tom Johansson och Erik Danhard, är ledande i landet och hjälper dig och ditt företag att lösa era utmaningar inom den särskilda miljö som arbetsmarknaden utgör. Du når dem på tel eller UR KRISEN FOTO: BERNO HJÄLMRUD

2 2 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den tredje utgåvan av Arbetsrätt speglar konsekvenser för Sverige av förändringar i vår omvärld. Samtidigt andas det optimism det finns sätt att hantera problemen. Kan vi behålla den svenska modellen? En metod för att bemästra de nya utmaningarna är att använda den kända och etablerade svenska arbetsmarknadsmodel- len. Den kan ta sig olika uttryck. Lösningar finns att söka på skilda nivåer på det enskilda företaget, för en bransch eller gemensamt för näringslivet i sin helhet. Men den europeiska arenan spelar en allt större roll. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under många år. Andra länder har sneglat på oss och en del skulle gärna ha en modell som vår som kan anpassas till förändrade förhållanden utan att politiker behöver eller får ingripa. En modell med stort inflytande för arbetsmarknadens parter som också medför att parterna har ett stort ansvar för utveckling av den svenska arbetsmarknaden och av svenska företag. Svenska modellens framtid Men finns den svenska arbetsmarknadsmodellen kvar? 1 Det är lätt att hitta utmaningar mot modellen. Bindande EG-direktiv, utslag från EG-domstolen och Europadomstolen är några tecken på att utrymmet har minskat. Den (hittills?) havererade förhandlingen om ett nytt huvudavtal och turerna runt AMF Pension är inte heller några ljusglimtar när vi funderar på framtiden för vår svenska modell. Är det möjligt att behålla och kanske också utveckla vår svenska modell i en globaliserad värld? Kan och vill våra 60 fack och 50 arbetsgivarorganisationer ha kvar vår modell med dess fördelar och nackdelar? Förslag till lösningar I den så kallade Lavalutredningen lämnade vi förslag till 2 lösningar som vi anser vara förenliga med den svenska modellen. Förslagen förutsätter att arbetsmarknadens parter är beredda att ta på sig ett ökat ansvar för att leva upp till de krav som följer av EGdomstolens förhandsavgörande. Vårt förslag innebär att de problem som EG-domstolen pekar på kan lösas genom ändringar i svensk lag men att parterna har ansvaret för tillämpningen av lagändringarna. Vill parterna ta på sig det ansvaret eller tvingas även svenska politiker till en aktivare roll för lönebildningen? Detta är frågor där arbetsmarknadens parter har att lämna tydliga svar, framtiden ligger i parternas egna händer. Men den europeiska nivån då? Claes Stråth Generaldirektör för Medlingsinstitutet. FOTO: ESTER SORRI I den så kallade Lavalutredningen lämnade vi förslag till lösningar som vi anser vara förenliga med den svenska modellen. Kommer de svenska parterna att i ökad utsträckning flytta sitt engagemang från Sverige till andra europeiska arenor? Kan den svenska modellen exporteras till andra länder och till EU? Vilken påverkan kan då detta få för den svenska nationella nivån? Påverkas också branscher och företag? Tecken i tiden Ett tydligt exempel på de 3 svenska parternas ökade internationalisering är den konferens som EU-kommissionen arrangerade under hösten 2008 med anledning av ett antal domar från EG-domstolen, bland annat Laval. Samtliga 30 EES-länder var inbjudna och vid den avslutande paneldebatten med sju deltagare var fyra svenskar! Ännu mer överraskande var att tre av de fyra svenskarna representerade den europeiska nivån (Europafacket, Business Europé och EU-parlamentet); endast en av de svenska deltagarna, arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, fick nöja sig med att enbart företräda Sverige. De svenska parterna hade alltså en dominerande roll vid EU-kommissionens konferens men inte som företrädare för Sverige utan som representanter för Europa! Är det ett tecken i tiden? VI REKOMMENDERAR SIDA 10 Erik Danhard Advokat. Ett företag som befi nner sig i en affärsmässig svacka måste vara ärlig med det gentemot bank och kunder. Krisåtgärder sida 5 1. Alliansregeringens åtgärder för att bemöta lågkonjunkturen. Hitta dina talanger sida 6 2. Ett outplacementprogram hjälper dig att bena ut vad du är bra på. Vi får våra läsare att lyckas! ARBETSRÄTT, NR 3, APRIL 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Redaktionschef: Nadine Kissmann Redigerare: Martin Björinge Projektledare: Alexander Ullman Tel: Repro: Ordbild Distribution: Svenska Dagbladet april 2009 Tryckeri: V-Tab Kontakt Mediaplanet: Tel: E-post: Vid frågor och bokning kontakta: Olof Norlander Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 EN DEL MENAR ATT ARBETS- RÄTTEN ÄR OMODERN. VI VET ATT DEN GER FLEXIBILITET FÖR FÖRETAGEN OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR DE ANSTÄLLDA. Arbetsrätten har inte spelat ut sin roll. När krisen slår som hårdast behövs regler som förhindrar godtycke och diskriminering. Våra förbund står för ordning, reda och schysta villkor både i goda och dåliga tider. När styrkeförhållandena på arbetsmarknaden förändras vill en del slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men vi vet att den är bra för företagen, löntagarna och den ekonomiska tillväxten. Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Läs mer på tco.se

4 4 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur bemöter regeringen lågkonjunkturen och de tilltagande varslen? Svar: Med internationellt samarbete och nationella satsningar. Gemensamma lösningar ska ta oss ur krisen LEDARE TILL LEDARE FINANSKRISEN Lågkonjunkturen har kopplat Sveriges ekonomi i ett järngrepp, med storskaliga varsel och stigande arbetslöshetssiffror som följd. Men att krisen inte bara är ett nationellt problem är något som Cecilia Malmström, Sveriges EUminister, betonar. Alla länder är drabbade på ett eller annat sätt. Eftersom krisen är global måste vi hitta gemensamma lösningar för att ta oss ur den, säger hon på telefon, direkt från EU-toppmötet i Bryssel. Att hitta lösningar som alla EU:s medlemsländer är nöjda med är dock inte det lättaste. En viktig stötesten är hur mycket pengar unionen bör lägga på ekonomiska stimulansåtgärder. Sverige hör till de länder som vill skynda långsamt, medan till exempel Storbritannien kan tänka sig att satsa mer pengar än vad som gjorts hittills. 50 miljarder i bidrag Finanskrisen kommer förmodligen att bli långvarig och därför måste de satsningar vi gör vara långsiktiga för att få verklig effekt. Att bara pumpa in pengar räcker inte, säger Cecilia Malmström. Världens största ekonomi, USA, anser dock att finansiella stimulansåtgärder är nödvändiga för att få de ekonomiska hjulen att börja snurra igen, och har av den andledningen uppmanat EU att bedriva en mer aktiv finanspolitik. Jämfört med USA, som lanserat flera massiva räddningspaket, går EU försiktigt fram. Därigenom inte sagt att man sitter på händerna. EU kommer att ge 50 miljarder kronor i bidrag till olika projekt som ska starta i år eller nästa år. Den största delen av pengarna kommer att gå till satsningar på energi och bredband, berättar Cecilia Malmström. Skapar nya arbetstillfällen Bredbandssatsningen kommer framförallt att komma EU:s fattiga regioner till del, men Sverige får också en bit av kakan i form av stöd till ett flertal stora energiprojekt. Till exempel ska en gasledning byggas från Norge till Danmark och Polen, via Sverige. EU ger också stöd till att dra en elkabel mellan Sverige och Baltikum. Dessutom kommer Vattenfall att få hjälp med finansieringen av en vindkraftspark söder om Trelleborg. Den gröna energisektorn är inne i ett expansivt skede, och Cecilia Malmström är övertygad om att det i framtiden kommer att skapas många nya arbetstillfällen inom denna sektor: PROFIL Cecilia Malmström Född: Familj: Man och två barn. Utbildning: Fil.dr i statskunskap vid Göteborgs universitet. Yrke: Sveriges EU-minister. Bakgrund: Arbetade tidigare på Göteborgs universitet som lärare och forskare. Har även arbetat som lärare på Komvux, mentalskötare samt översättare och teknisk assistent på SKF i Paris, Stuttgart och Barcelona. I Lysekil finns till exempel en vågkraftstillverkare som redan i dag behöver anställa ett stort antal ingenjörer. Största satsningen någonsin Regeringen har fått kritik från flera håll för att inte göra tillräckligt för att lindra effekterna av lågkonjunkturen på hemmaplan dessa är ju, internationella lösningar till trots, huvudsakligen Sveriges problem. Men den kritiken ger Cecilia Malmström inte mycket för: Vi har lagt fram ett generöst stimulanspaket som omfattar förstärkt stöd till arbetslösa, mer pengar till yrkeshögskolan, större satsningar på infrastruktur samt återinförandet av rotavdraget. Dessutom kommer tre procent av BNP att gå till forskning. Det är den största satsningen på svensk forskning någonsin. Anställ och få betalt Den största andelen av forskningspengarna kommer att gå till områdena medicin, teknik och klimat. Denna prioritering beror bland annat på att regeringen vill satsa på områden där det i dag finns svenska företag som bedriver egen forskning och utveckling. De statliga insatserna är tänkta att stärka det svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft. I satsningarna på arbetssökande ingår en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgiften på nystartsjobb, vilket i praktiken innebär att arbetsgivarna får betalt för att anställa personer som varit arbetslösa i över ett år. Allt som allt uppgår åtgärderna i stimulanspaketet till 8,3 miljarder kronor under 2009, 8,8 miljarder kronor 2010 och 5,8 miljarder under Däremot finns inga generella åtgärder för att främja konsumtion och produktion. Tryggare finansklimat Cecilia Malmström framhåller också vikten av att skapa ett tryggt finansklimat. För tillfället har företagen svårt att få krediter eftersom bankerna inte vågar låna ut pengar. Om det inte finns några pengar att låna kan företagen inte tillverka produkter, vilket i sin tur leder till fler arbetslösa och en allmänt försvagad köpkraft. Systemet har helt enkelt gått i baklås. Regeringen har på olika sätt försökt återställa förtroendet för det finansiella systemet, bland annat genom införandet av den statliga bankgarantin. JENS ANDERSSON

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET APRIL ÅTGÄRDER Alliansregeringens åtgärder för att bemöta lågkonjunkturen i Sverige spänner över fem huvudområden: Nya arbetslösa och korttidsarbetslösa 1 Ett förstärkt stöd medför bland annat att förmedlingsverksamheten intensifieras, antalet platser i arbetspraktik utökas och att praktisk kompetensutveckling införs. Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa 2 Nedsättningen av arbetsgivaravgiften i nystartsjobben fördubblas. Yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning 3 Ytterligare resurser satsas på utbildningsinsatser inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Förstärkta satsningar på infrastruktur 4 Ytterligare resurser satsas på drift och underhåll av vägar och järnvägar över hela landet. Rotavdraget återinförs 5 Mot bakgrund av den kraftiga försvagningen inom byggsektorn införs en skattereduktion för reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader inom avdrags- rätten för hushållstjänster. INTERNATIONELLT SAMARBETE Eftersom krisen är global måste vi hitta gemensamma lösningar för att ta oss ur den, säger EUminister Cecilia Malmström. FOTO: BERNO HJÄLMRUD Komplett stöd i arbetsrätten, med försäkringsskydd Tre företag i samverkan lanserar en helt ny tjänst inom arbetsrätten, Delphi Helpdesk. Tjänsten innehåller följande: Delphi/Produkter Mer information på

6 6 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: DOUG SIMS /ISTOCKPHOTO Ett outplacementprogram innebär ofta vägen till nya möjligheter. OUTPLACEMENTPROGRAM Programmet som hittar dina talanger När Ulrika Mensch accepterade ett av SAS avgångspaket ingick ett outplacementprogram som en viktig del. Programmet hjälpte henne att hitta nya talanger och kunskaper hon inte trodde fanns. TRYGGHET Att ta hjälp av ett outplacement-företag kan mildra verkningarna av en omställningsprocess. FOTO: ISTOCKPHOTO Hjälp till nya jobb skapar goodwill för företaget Fråga: Hur genomför ett företag en stor och kanske smärtsam omställningsprocess med bibehållen goodwill? Svar: Genom att så tidigt som möjligt i processen anlita ett företag som hjälper de berörda att komma vidare. HUR VI LYCKADES OMSTÄLLNINGSPROCESS Tiderna är svåra och tidningssidorna är fyllda med nyheter om de senaste nedläggningarna av fabriker och kontor. Det är smärtsamma processer för alla inblandade, såväl för företagsledningar och berörda anställda som för företagens varumärken. Men det finns ett sätt att mildra verkningarna, ja, till och med så att många av de berörda i slutändan får det bättre än tidigare, och det är att ta hjälp av ett outplacementföretag som hjälper människor att komma vidare till nya jobb. Stor insats för alla Outplacementföretag kan göra en stor insats för alla personalkategorier. Alltså, för såväl chefer, tjänstemän som medarbetarna på verkstadsgolvet. Personalen, både de som berörs och de som inte berörs av omställningen, upplever att företaget tar ansvar för sina medarbetare. Detta gör att de berörda ändå känner en trygghet även om de ibland bär på aggressioner. Allt detta sammantaget skapar en goodwill för företaget, säger Anders Gustafsson Antenn Consulting. Anders Gustafsson på företaget Antenn Consulting. Det är viktigt att outplacementföretaget kommer in så tidigt som möjligt i processen. Det är nämligen många aspekter som måste genomlysas ordentligt, som till exempel hur cheferna ska agera i den uppkomna situationen och hur medarbetarna ska bemötas. Gerd Uleander AS3. Går det verkligen att hjälpa människor till nya arbeten i dag när det är ekonomisk kris? Ja, absolut. Resultaten av outplacementföretagens arbete är detsamma i dag som tidigare. Det tar bara lite längre tid att åstadkomma resultaten, säger Anders Gustafsson. Personanalys Värderar personens erfarenheter och karriär och syftar till att identifiera de starka sidorna. Nätverk Viktigt att ta vara på när man letar efter nytt arbete. Inom ett program utnyttjas och förstärks personens eget nätverk. Ofta används också outplacementföretagets eget nätverk som ofta är omfattande. OUTPLACEMENTPROGRAM Ett outplacementprogram Jobbsökningsmaterial består av många delar och anpassas Viktigt vid en arbetssök- individuellt. ningsprocess. Personen får hjälp med att precisera lämplig målgrupp och får också stöd vid upprättande av CV och ansökan. Aktivitetsplaner Med olika delmål styrs personens jobbsökningsprocess. Samtalsträning Syftar till att stärka personens insatser vid telefonsamtal och personliga intervjuer. Ofta används videokameror vid träningen. Men hur går det till att hjälpa människor till nya jobb? Ett outplacementprogram ger så mycket mer för individen än att bara hitta ett nytt jobb. Det är en period av självrannsakan där man får möjlighet att reflektera över; vad kan jag, vad vill jag och vilka möjligheter finns för mig i framtiden. Det är överraskande många som påbörjar ett outplacementprogram och som säger; det blev bara så att jag började på företaget och nu har jag arbetat där i 15 år, säger Gerd Uleander på outplacementföretaget AS3 och fortsätter: Då är det lätt att tro att den egna kompetensen inte är så mycket värd i andra branscher och sammanhang. Tänk i andra banor Hon menar att exempelvis en flygvärdinna har många kompetenser och erfarenheter som kan komma till användning även inom andra branscher än flyget språkkunnighet, internationell vana, expertis på personlig service. Detsamma gäller för de flesta yrkesmänniskor. Det gäller bara att lyfta blicken och börja tänka i nya banor, och det kan outplacementföretaget hjälpa till med. Det är fantastiskt att arbeta med människor i förändring och att se glädjen när de hittar nya möjligheter i livet, säger Gerd Uleander. ERIK FAHLMAN I sjutton år arbetade Ulrika Mensch på SAS. De första tio åren var hon flygvärdinna och flög kors och tvärs över världen. Parallellt läste hon på universitet och kom efterhand in på andra verksamhetsområden inom det stora flygbolaget, bland annat marknad, försäljning och information. Hon var delaktig i internlanseringen av Nya SAS på 90-talet. På slutet av sin långa karriär inom SAS arbetade Ulrika som producent på SAS Pleasure. Jag hade många roliga arbetsuppgifter på SAS men med tiden började jag undra hur livet såg ut utanför företaget, säger hon. Ulrika hade tur. I samma veva som hennes funderingar växte sig allt starkare kom företaget med ett erbjudande om ett avgångspaket för att minska personalstyrkan. Detta var år Det var ett paket med bra villkor och jag slog till, berättar hon. En viktig del av paketet var ett outplacementprogram. Det var ovärderligt. Jag fick hjälp med att bena ut vad jag var bra på och vad jag ville göra. Jag fick en personlig coach som sporrade mig att hitta mina yrkesmässiga styrkor. Programmet varade i sex månader och innehöll coaching, övningar, tester, föreläsningar och intressanta temadagar, säger Ulrika. Inom ramen för outplacementprogrammet gjorde hon upp en plan för jobbsökning. Ulrika, som alltid varit intresserad av mode och design, satsade hårt på Modeveckan. För mig innebar detta två veckor av intensivt kontaktskapande, säger hon. Resultatet blev en anställning hos Moderådet där hon arbetade som försäljningsansvarig. I dag jobbar Ulrika som marknadschef på ett keramikföretag. Det var verkligen en lyx att få delta i outplacementprogrammet, säger Ulrika. ERIK FAHLMAN

7 Advise representerar bred och djup erfarenhet inom HR och Ledarskap. Kundens affärsnytta är vårt fokus. Tydliga mål och mätbara resultat vårt kännetecken. Karriärplanering Outplacement Coachning Ledarutveckling Säljutveckling Advise Consulting, Kungsgatan 58, Stockholm Hur hanterar ditt företag förändringsprocesser? AS3 har sedan starten 1989 arbetat med människor och företag i förändring. Outplacement Karriärrådgivning Coaching Stöd till företagsledningar vid omorganisationer Visst finns det jobb! Bara man vet hur och var man ska söka, så finns de. Men ibland behövs stöd för att hitta det nya arbetet. Det är vi bra på. År 2008 coachade Antenn 6300 personer till nytt arbete. Vi finns på över 50 platser i hela Sverige. Gå in på vår hemsida och läs mer. AS3 Companies Stockholm Göteborg Malmö ANTENN, DEN ENKLASTE VÄGEN TILL NYTT ARBETE. Att agera professionellt. När konjunkturerna svajar är dina affärsjuridiska strategier viktigare än någonsin. Ett särskilt viktigt område är hur företagen kan använda sina personalresurser på bästa sätt. Att ta hjälp i arbetsrättsliga förhandlingar och i frågor som rör arbetsplatsens utveckling är att ta ansvar för företagets välbefinnande. Utan konflikter är det lättare att se framåt. Vi zoomar in ditt företag. Hur kan vi göra störst nytta? Det handlar om att hitta den mest gynnsamma lösningen för företaget. Och att skapa affärsmässig stabilitet i ett längre perspektiv. Kontakta oss så berättar vi hur. Du träffar oss på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm. Tfn

8 8 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Alla tjänar på en trivsam arbetsmiljö Fråga: Arbetsmiljön påverkar vår hälsa och vårt välbefi n- nande. På vilket sätt kan vi påverka arbetsmiljön? Svar: Enligt arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vilka krav som ställs på arbetsmiljön skiljer sig mellan olika branscher. Exakt vilka regler som gäller i vilka arbetssituationer finns preciserat i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). En sak är dock gemensamt för alla arbetsgivare, oavsett bransch: Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ett ordning- och redasystem där man systematiskt undersöker vilka risker och brister som finns på arbetsplatsen. När dessa är lokaliserade sätter man upp en handlingsplan och utser en ansvarig som ska ta itu med dem, säger Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska också innehålla en arbetsmiljöpolicy. I den ska företaget beskriva vilka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, samt hur dessa förhållanden ska vara utformade för att undvika ohälsa och olyckor. BRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN. I en bra psykosocial arbetsmiljö får personalen använda sin kompetens, sitt inflytande över det dagliga arbetet samt ges möjlighet att utvecklas, säger beteendevetaren Malin Josephson. Arbetsgivaren är ansvarig I större företag är styrelsen och vd ytterst ansvariga för att arbetsmiljöarbetet fungerar. De kan lämna över uppgiften till någon annan på företaget, men då måste den personen ha resurser och befogenhet att ändra arbetsmiljön om det skulle vara nödvändigt. Att fler än arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön innebär dock inte att dennes ansvar minskar, det är viktigt att komma ihåg. Det är relativt lite som är straffsanktionerat i arbetsmiljölagen, men brott mot en föreskrift kan straffas med böter eller till och med fängelse, säger Tin Westermark. Ställ krav När man pratar om arbetsmiljö tänker de flesta förmodligen på den fysiska arbetsmiljön, sådant man kan se och ta på. Det kan till exempel handla om buller, värme, ventilation, arbetsställning och så vidare. I Sverige har arbetet med den fysiska arbetsmiljön pågått länge och Arbetsmiljöverket har under årens lopp utfärdat en mängd föreskrifter för hur den ska vara utformad. Att undersöka, utvärdera och ställa krav på den fysiska arbetsmiljön är lätt, eftersom det finns tydliga mätvärden att jämföra med. Psykosocial arbetsmiljö Definitionen av psykosocial arbetsmiljö är förhållanden i arbetsmiljön som är av betydelse för den psykiska hälsan och utvecklingen. Malin Josephson, beteendevetare vid Arbets- och miljömedicin (AMM), förklarar: I en bra psykosocial arbetsmiljö får personalen använda sin kompetens, inflytande över det dagliga arbetet och möjlighet att utvecklas. Det ska också finnas tillräckliga resurser för att den anställde ska kunna göra ett bra arbete. Att mäta den psykosociala arbetsmiljön är av förklarliga skäl svårare än att mäta den fysiska hur vi mår och känner är en högst subjektiv upplevelse. Det enda sättet att få reda på det är egentligen att fråga. Det kan vara på personalmöten, genom enkäter, medarbetarsamtal eller intervjuer. Det viktiga är att det sker regelbundet, säger Malin Josephson. Bättre lönsamhet Det är inte bara av juridiska skäl som företag bör förbättra arbetsmiljön, det kan också förbättra verksamhetens lönsamhet. Det finns en hel del forskning som visar att det förhåller sig på det viset, men att beräkna vinsten i kronor är svårt. Det man kan visa är att personal som är nöjd med sin arbetsmiljö trivs bättre, vilket ger en rad positiva effekter. I branscher där konkurrensen om en viss typ av arbetskraft är hög, kan arbetsmiljön vara helt avgörande för att man ska klara av att behålla skicklig personal och locka nya, kompetenta medarbetare. En god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat leder även till lägre sjukfrånvaro. Man beräknar att en dags sjukfrånvaro kostar företaget minst tio procent av månadslönen, och dessutom tillkommer uteblivna intäkter när produktionskapaciteten sjunker. Hög personalkompetens, bra chefer och medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetssituation är kännetecknande för företag med hög lönsamhet. JENS ANDERSSON DISKRIMINERINGSLAGEN Sju lagar mot diskriminering har blivit en Tidigare fanns sju lagar med avsikt att motverka diskriminering, men från och med i januari i år finns det bara en, diskrimineringslagen. Av lagen framgår att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, handikapp, ålder eller könsöverskridande identitet. I diskrimineringslagen står det också att alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. Brister i det förebyggande arbetet kan straffas med böter. En nyhet med den nya lagen är att skadestånd för kränkning byts ut mot en diskrimineringsersättning. Tanken är att diskrimineringsersättningen ska skapa bättre förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid diskriminering. Carl Lind, jurist på byrån för diskriminering, förklarar hur det går till: Det finns två grundprinciper för skadestånd, reparativt och preventivt. Det reparativa skadeståndet syftar till att reparera skadan, medan det preventiva är tänkt att ha en avskräckande effekt. I Sverige har vi traditionellt använt oss av det reparativa systemet, och i diskrimineringsärenden har det inneburit att skadeståndsbeloppen har blivit relativt låga. Den nya diskrimineringsersättningen är tänkt att fungera preventivt och skadeståndsbeloppen kan därigenom bli högre. Än så länge har inget fall prövats med det nya systemet, så det återstår att se om det kommer att fungera eller inte. Garanti från login hasselberg ab ett system för handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner används av 100-tals konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer har funnits i över 10 år, enkelt att använda, snabbt att komma igång med hanterar uppsägning, varsel, lönegaranti, m.m. vi erbjuder även utbildning för Garanti-användare login hasselberg ab

9 Som medlem i IF Metall står du inte ensam Vågen av varsel väcker befogad oro bland IF Metalls medlemmar. Som facklig organisation ska vi så långt som möjligt jobba för att minska krisens verkningar. Samtidigt ska vi stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. Fabi rekryterar och hyr ut chefer och ekonomer till våra kunder. Kvalité, branschkunskap samt förståelse för våra kunders problemställningar är en av styrkorna hos Fabi. Vi söker nu erfarna medarbetare till många spännande tjänster/uppdrag. < Läs mer på Självklart ställer vi också krav på både företagen och regeringen om utbildning och insatser för forskning och utveckling. Har du frågor om din situation? Vänd dig i första hand till din klubb eller fackliga företrädare och i andra hand till avdelningens expedition i Göteborg. Vi finns här för din skull. Telefon: E-post: Tillsammans är vi starka! FABI GROUP STOCKHOLM STAVANGER OSLO Modern omställning gynnar både affärsmålen och människorna - klienten i fokus En av de viktigaste faktorerna för att lyckas i omställningsarbetet är att vi tillsammans med uppdragsgivaren får komma in och starta arbetet tidigt. Annika Brobjer Varför vänta med stöd till de som blir uppsagda? Genom att komma in tidigt sparar man inte bara pengar, man slipper också onödig förvirring och oro för organisationen och individerna, säger Annika Brobjer karriärcoach och verksamhetsansvarig på Karera. Vi på Karera har lång erfarenhet av omställning och karriärcoachning. Våra erfarenheter visar att man kan spara upp till 40 procent av omställningskostnaderna genom tidiga åtgärder. Dessutom ökar chanserna till ett lyckat resultat vad gäller att finna nya lösningar väsentligt. 90 procent av våra deltagare har en ny lösning inom sex månader från uppdragets start. Alla som påverkas av omställningen får tid att arbeta med en tydlig process. Genom att tidigt sätta in samtal, seminarier och informationsmöten så kommer de uppsagda snabbare igång i sin omställningsprocess. Detta gynnar de direkt involverade men sänder också en positiv signal till den kvarvarande organisationen. Affärsjuridik med specialistkunskaper inom arbetsmiljörätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtalsrätt Våra kunders argument för att investera i Modern omställning Kostnadseffektivt Kostnadskontroll Alla får stöd individuellt anpassat efter deltagarens behov Nöjda deltagare 92% av våra deltagare är nöjda eller mycket nöjda med Kareras omställningsprogram Goodwill - Förbättrat arbetsklimat för kvarvarande personal Snabbare omställning - effektivitet i omställningsprocessen Enkel och tydlig process för både kund och deltagare Advokat Anders Lorentzon Specialist på arbetsmiljörätt och miljöbrott Karera är specialister inom omställning och karriärcoaching. Vi jobbar mot alla branscher och nivåer. Karera finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer info på

10 10 APRIL 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Finanskrisen medför att många företag brottas med stora ekonomiska problem, något som märks i statistiken. I februari ökade antalet konkurser med över 50 procent jämfört med föregående år, och man räknar med att den trenden kommer att hålla i sig under resten av Sök hjälp i tid och rädda företaget Erik Danhard, advokat på Nilsson & Co., tror att företag med ekonomiska bekymmer inte vågar söka hjälp, av rädsla för hur banker och kunder kommer att reagera när problemen blir allmänt kända. De är oroliga för att förlora marknadens förtroende och väljer därför att hålla tyst. Enligt Erik Danhard är det förmodligen det sämsta man kan göra. Ett företag som befinner sig i en affärsmässig svacka måste vara ärlig med det gentemot bank och kunder, då är det lättare att få finansiellt stöd och upprätthålla förtroendet för verksamheten. Tids nog kommer problemen fram i alla fall, och har man då försökt mörka dem så är allt förtroendekapital förbrukat. Sök hjälp i tid När företaget börjar visa röda siffror gäller det att agera snabbt. Som första alternativ är det lämpligt att ta kontakt med någon som har gedigen erfarenhet av liknande situationer och som kan avgöra vad i verksamheten som behöver effektiviseras. Det kan också finnas behov av mer kraftfulla verktyg, som företagsrekonstruktion eller till och med konkurs. Rekonstruktion och konkurs är juridiska begrepp, men för många är de starkt förknippade med misslyckande. Det är ett stort problem, anser Erik Danhard. Det leder till att företagen väntar för länge med att söka hjälp och därigenom får så stora ekonomiska problem att de inte går att rädda. Det är fel att säga att konkurs inte är något skamfyllt, för om man har misskött sig så kan det ju vara det. Men det är inte skamfullt i tider som dessa, när det är mycket svårt att bedriva verksamhet. Rekonstruktion och konkurs bör ses för vad de är sätt att ta sig ur en problematisk situation. REKONSTRUKTION Att genomföra en företagsrekonstruktion är som att trycka på pausknappen. Det ger företaget en möjlighet att se över verksamheten. Erik Danhard Partner, Nilsson & Co. FOTO: DANIEL SAHLBERG Rolf Åbjörnsson Partner, Setterwalls advokatbyrå. Företagsrekonstruktion Alla företag som anser sig ha ekonomiska problem och inte kan betala sina fakturor i den takt de förfaller, har möjlighet att ansöka om rekonstruktion. En sådan ansökningshandling kan företaget emellertid inte upprätta själv, utan måste ta hjälp utav någon som jobbar inom fältet, till exempel en advokatbyrå som är specialiserad på insolvensrätt. Ansökan lämnas sedan till Tingsrätten som avgör om den kan bifallas eller inte. Att genomföra en företagsrekonstruktion är som att trycka på pausknappen. Normalt pågår en rekonstruktion i tre månader och under den tiden har fordringsägarna inte rätt att driva in sina skulder. Det ger företaget en möjlighet att se över verksamheten och avgöra om den går att rädda eller inte, berättar Rolf Åbjörnsson från Setterwalls advokatbyrå. Att få en ansökan om företagsrekonstruktion godkänd är inte svårt, men trots det är det ett mycket ovanligt tillvägagångssätt. Det beror på att företagsrekonstruktion är avsett för företag som i grunden är friska, men som har tillfälliga problem och behöver handlingsutrymme. Faktum är att konkurs ofta är ett betydligt mer effektivt sätt att rekonstruera en verksamhet på. Rolf Åbjörnsson ger ett exempel: Lyft ut det som är bra Jag var konkursförvaltare åt tidningsförlaget Saxon & Lindström. Företaget var helt under isen, men Svensk Damtidning, som Saxon & Lindström gav ut, var det inget fel på. Då kunde vi lyfta ut den ur konkursen och därigenom låta den leva vidare. Man kan sälja ett varumärke likväl som en tryckpress, eller ett helt koncept för den delen, med anställda och allt. Grejen med en konkurs är att man kan lyfta ut det som är bra, och samtidigt bli av med allt som är dåligt ofördelaktiga avtal, idiotiska surdegar och allmänna struligheter. En konkurs är sällan slutet Företag som går i konkurs rekonstrueras ofta igen och säljs vidare i de flesta fall till de gamla ägarna. Det innebär att ägarna förlorar sitt satsade aktiekapital men verksamheten fortsätter i ett annat bolag. En konkurs behöver alltså inte betyda slutet det kan likaväl vara början på något nytt, och förhoppningsvis bättre. MISSA INTE! Lennart Nellbeck Fil.dr i ekonomi och etablerad företagsdoktor. FOTO: PER MYREHED Ta hjälp av någon som kan branschen Att ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter kan ha flera olika orsaker. Det kan vara misskött av ledningen, det kan ha otur och tajma en stor investering med en lågkonjunktur, eller så befinner det sig helt enkelt på en konkurrensutsatt marknad där bara de allra bästa överlever. Enligt Lennart Nellbeck är ett negativt kassaflöde ofta det första tecknet på att något inte står rätt till. Agerar man snabbt går det att undvika rekonstruktion och konkurs, annars är risken stor att företaget snabbt dräneras på pengar och blöder ihjäl. Det bästa är att ta in någon branschkunnig människa som kan stadga upp verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder. Lennart Nellbeck förordar en liten ledning och platt organisation. Enligt hans filosofi ska varje befattningshavare klara minst två befattningar och helst tre. En vd ska även kunna fungera som exempelvis marknadsförare. I de företag jag har hjälpt, har jag rationaliserat bort minst 30 procent av bemanningen. Trots det har produktionen ökat. En annan viktig åtgärd, och som kan tyckas självklar, är att ta reda på vad företaget tjänar pengar på. Jag brukar gå igenom företagets produktflora och kalkyler, och faktum är att det finns företag som tillverkar tusen produkter men bara tjugofem lönsamma, berättar Lennart Nellbeck. Arbetsrätt i praktiken Anställda är en praktisk handbok i arbetsrätt för arbetsgivare. I boken beskrivs alla reglerna för anställningen. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löne administration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Sveriges mest köpta personalhandbok! Jan 2009, 379 sid 296 kr + moms Att avsluta en anställning beskriver på ett lättfattligt sätt i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. Reglerna är många och krångliga och misstag kan bli kostsamma. I boken finns även mallar och exempel på viktiga dokument som t ex uppsägningsbesked och varning. Nov 2007, 270 sid 296 kr + moms Semester är en praktisk handbok som förklarar de ganska krångliga semesterreglerna. Boken bygger i första hand på semesterlagens regler men även på bestämmelserna i några av de största och viktigaste kollektivavtalen. Boken passar för alla som på något sätt kommer i kontakt semesterreglerna för anställda. Nov 2006, 159 sid 296 kr + moms Beställ på

11 ÄR DU BEREDD NÄR KONJUNKTUREN VÄNDER? finns du på sökmotorerna så finns du för kunderna KJELL, QUALITY SYSTEM MANAGER Genom personlig akademisk utveckling kan jag återvända till mitt arbete med nya arbetssätt! nyhet! PREPARE I mars startade Mälardalens högskola och industrin ett ettårigt avancerat program, PREPARE, för att utveckla strategisk kompetens i industrin. 25 industrianställda är igång. Målet? Att stå redo när konjunkturen vänder. Samproduktion kan ske på många olika sätt. Vilka är dina framtidsutsikter? Kontakta prorektor Christer Norström Vi gör proffsiga hemsidor som dessutom syns. Ring idag

12

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer