Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet"

Transkript

1 Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr Torrhamnar svensk framgångssaga Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Nordiska länder väljer olika spår

2 LEDARE Allt ryms inte i en ekonomisk kalkyl Elmia Nordic Rail och Elmia ligger nu bakom oss. Jag vill rikta ett stor tack till både utställare, medverkande och besökare för tre mycket inspirerande dagar! Det är också roligt att kunna konstatera att nya mässan Elmia nu har börjat etableras som en viktig mötesplats för transport- och logistikbranschen. Nu ser vi framåt! En titt i backspegeln och jag kan också konstatera att 2009 varit ett spännande år sett ur ett infrastrukturperspektiv. Många bra förslag har tagits fram, exempelvis trafikverkens gemensamma transportplan, avregleringen av persontrafiken och Höghastighetsutredningen. Vissa förslag är redan genomförda, andra under utredning. Nu handlar det om att få en bred uppslutning kring sådant som kan lyfta stora delar av transportnätet. Modiga beslutsfattare efterlyses. Det gäller inte minst en eventuell satsning på svenska höghastighetsbanor. Kommer det att bli det stora lyft som många tror? En delikat fråga för regeringen att sätta tänderna i. I det här sammanhanget måste Spanien lyftas fram som ett bra exempel. Här vågade beslutsfattarna dra igång en mycket offensiv satsning på höghastighetståg. Det är särskilt intressant eftersom tåg som färdmedel tidigare knappast var det folk i första hand valde. Inte ens i andra hand. Nu är läget annorlunda och efterfrågan har varit mycket större än vad man från början kalkylerade med. De dynamiska effekterna, alltså höghastighetstågen som ett samhällsbygge, har också blivit långt större än vad man trodde. Det kanske kan vara en tydlig vink till våra politiker i riksdagen. Allt ryms inte i en ekonomisk kalkyl. Trevlig läsning! Jörgen Nyström, projektledare Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Rail News Nr ges ut av Elmia och är en registrerad posttidning för mässorna Elmia Nordic Rail och Elmia. Ansvarig utgivare: Jörgen Nyström. Produktion: Mediaspjuth AB, Foto förstasidan: Valentina Petrova, shutterstock.com. Tryck: Trydells, Laholm. Distribueras till kundregister via post. Upplaga:

3 Innehåll Nordiska grannar väljer olika spår inför framtiden 8 Stora frågor återstår kring höghastighetsbanor 10 SAS och SJ samarbetar 1 1 Tio nya höghastighetskorridorer i USA 14 Railport Scandinavia ger effektivare transporter Tightare planeringsprocess 18 ITS viktig fråga under EU-ordförandeskapet 17 Framtidens transportbehov 20 Transportkorridor mellan Kina USA 22 Gästkrönika: Anders Karlsson, Transport idag 3

4 HÖGHASTIGHETSTÅG Många tyckte mycket och olika under huvudseminariets paneldebatt i samband med Elmia Nordic Rail och Elmia. De nordiska ländernas olika förutsättningar gör att inställningarna till höghastighetståg varierar, något som flera påpekade kan bli ett problem i framtiden. Nordiska grannar väljer Höghastighetstågens vara eller icke vara är ett splittrat kapitel i de nordiska länderna. Sverige och Norge utreder och har siktet inställt på snabba tåg i framtiden. Finland och Danmark säger nej. Vi måste skapa möjligheter och förståelse för att vi behöver höghastighetsbanor även i Danmark, säger Minoo Akhtarzand, generaldirektör för Banverket i Sverige. Danmark har för korta avstånd och Finland för liten befolkning. Därför väljer de att inte satsa på höghastighetsbanor. Norge och Sverige har däremot ganska långt gångna planer på framtida höghastighetståg. För dem är det viktigt att få med nejsägarna för att få smidiga internationella transporter i framtiden. Jag tycker att det är en nödvändighet. Med hjälp av höghastighetståg kommer vi att få ett välfungerande transportsystem. Dessutom växer regionerna när människor kan bo och jobba på längre avstånd. Jag tror absolut att vi behöver ta detta steg, säger Minoo Akhtarzand. Under huvudseminariet på Elmia Nordic Rail och Elmia diskuterades ämnet i en paneldebatt. De medverkande var nyckelpersoner inom järnväg och godstransport från de nordiska länderna, samt internationella rådgivare inom infrastruktur och finans. På remiss i Sverige I Sverige har Gunnar Malm, vd på Arlandabanan Infrastructure, lett Höghastighetsutredningen på uppdrag av regeringen. Enligt denna bör höghastighetsbanor byggas på sträckorna Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö. Ett förslag som under hösten är ute på remiss. Det betyder mycket för samhällets utbyggnad att det blir höghastighetståg på dessa sträckor, med förkortad restid som en viktig punkt. Vi har levt med ett laga och lappa -system i många år och behöver lösa dagens problem med fortsatt kraft, säger Gunnar Malm och fortsätter: men det är också nödvändigt att tänka framåt och ta ett nytt steg i svensk järnvägsutbyggnad. Jag anser att man ska bygga den modernaste tekniken som finns tillgänglig. SJ:s vd Jan Forsberg håller med och hänvisar till studier som visar att när restiden krymper med tåget väljer fler att åka. Han menar att det är något som kalkylerna ofta inte tar hänsyn till. Med bland annat resvanorna i de länder som redan har höghastighetståg som bakgrund, tror vi att persontrafiken kan öka med 100 till 200 procent på de sträckor man bygger höghastighetsbanor. Och siffran för godstrafiken är densamma, säger Forsberg. Stor investering De föreslagna sträckningarna i Sverige beräknas kosta 125 miljarder kronor. Flera av paneldeltagarna pekar på vikten av att pengarna till höghastighetsbygget inte tas ifrån det konventionella spårnätets plånbok. Hur ska det då finansieras? Höghastighetsbanor är dyrt och kräver en stor investering från regeringen. För att det ska lyckas behövs en nationell vision och stöd över partigränserna, säger Charles Johnson-Ferguson, chef för Corporate Finance, PricewaterhouseCoopers. I Norge har man tittat på operatörernas bedömda lönsamhet och kommit fram till att knappt hälften av kostnaderna kan betalas med operatörsintäkter. Däremot har man inte bestämt om man ska bjuda in privata investerare eller låta staten stå som ensam finansiär. 4

5 HÖGHASTIGHETSTÅG olika spår För framtiden Det innebär en merkostnad och större risker att blanda in privata banbyggare och operatörer. Samtidigt har operatörerna en stor roll i finansieringen då vi bedömer att knappt hälften av kostnaderna kan betalas av operatörsintäkter, säger Terje Bulling, vd på norska Cargolink. Politikerstöd viktigt Charles Johnson-Ferguson tycker att det är värt att fortsätta leta efter privata investeringar. Ju mer pengar man kan visa upp, desto lättare är det att få med sig politikerna och få dem att investera, menar han. Jonathan Beckitt, partner på Infrastructure & Project Finance Group, CMS Cameron McKenna, håller med, men påpekar att det inte bara handlar om pengar. Det stora problemet är att det är svårt för politikerna att se vilka de ekonomiska vinsterna kommer att bli. De är alldeles för långsiktiga för att man ska kunna mäta dem idag. Man måste bara tro på det, säger Beckitt. Mats Hollander, informationsdirektör på Green Cargo, föreslår att operatörerna och näringslivet går ihop. Diskussionen om höghastighetståg har klättrat upp på dagordningen väldigt snabbt. Kan vi och näringslivet stå samlade tror jag att det snart kommer att kliva fram politiker som vill vara med på tåget. Det handlar om vårt framtida samhälle. Danmark och Finland säger nej Finland väljer att inte vara med på detta tåg. Kostnaderna för en sådan uppbyggnad anses för höga i förhållande till folkmängden. Vi diskuterar att bygga ut det befintliga nätet, men vi gör ingen satsning på höghastighetsbanor. Det skulle inte vara realistiskt ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Ossi Niemimuukko, generaldirektör på Banförvaltningscentralen Finland. Även Danmark säger nej till höghastighetsbanor och arbetar i stället efter en annan vision. De fem största städerna som vi har i Danmark ligger på så pass korta avstånd att vi inte ser något behov av högre hastigheter än 200 kilometer i timmen, säger Banedanmarks vd Jesper Hansen. Visionen man arbetar efter har fokus på persontransporter, eftersom godstransporterna bara utgör en procent av landets samlade transporter på järnväg. Planen har målet inställt på år 2050 och innefattar alltså inte höghastighetståg. Mestadels gick diskussionen under paneldebatten om denna framtida satsning i Sverige och Norge i positiva ordalag. Flera av paneldeltagarna drog paralleller till tidigare lyckade satsningar och den skepsis som fanns innan. När man skulle bygga tunnelbanan i Stockholm kom man fram till att det inte skulle finnas någon lönsamhet i det, berättar Minoo Akhtarzand. När Svealandsbanan byggdes gick huspriserna upp och inflyttningen ökade i Eskilstuna. Om man kan ta sig snabbare från A till B blir allting mer tillgängligt, säger Lars Kleppe, Sverigechef på Alstom. Vi bygger inte för oss själva utan för våra barn och barnbarn. Nu är det dags att sluta snacka och börja bygga, menar Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation Sweden. Slutsatsen man kan dra av paneldebatten under huvudseminariet på mässan är att det finns stora skillnader i hur de nordiska länderna väljer att satsa när det gäller höghastighetståg och att det allt mer handlar om att få en bred uppslutning kring idén. Text: Karin Marks Foto: Bengt Spjuth 5

6 HÖGHASTIGHETSTÅG Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation Sweden, berättade om företagets jätteleveranser av höghastighetståg till Kina i samband med Elmia och Elmia Nordic Rail. Tiden är rätt för höghastighetståg Parollen ovan gick inte att ta miste på när företrädare för höghastighetståg i flera länder talade på huvudseminariet under Elmia Nordic Rail och Elmia. De senaste åren har många länder visat intresse och gjort stora investeringar för detta snabba färdsätt. Jose Capel Ferrer, Director, European Affairs på ADIF, berättade om Spaniens storsatsning på höghastighetståg under huvudseminariet på mässan. Först ut på seminariet var Michael Robson, Secretary-General, European Rail Infrastructure Managers, EIM. Han pratade övergripande om utvecklandet av ett höghastighetsnät i Europa och menade att tågen har varit en lyckad satsning i alla länder som byggt detta system. I Europa tar höghastighetstågen idag över 50 miljoner passagerare varje år. En siffra som ökar hela tiden. Givetvis är snabbheten en orsak, men även miljöaspekten lockar många till tåget. Nya vanor i Spanien Spanien har de senaste åren satsat stort på höghastighetsbanor, vilket helt har förändrat spanjorernas resvanor. Varje öppning av en ny sträckning har ökat efterfrågan. När vi började köra höghastighetståg mellan Madrid och Barcelona ökade tågresandet på sträckan med 195 procent på ett år, berättade Jose Capel Ferrer, Director, European Affairs på ADIF, Spanien. I Frankrike har höghastighetstågen funnits i snart trettio år. Där väljer idag 54 procent av de som åker till eller från Paris att ta tåget. På sträckan mellan Paris och Bryssel har tågen till och med konkurrerat ut flyget. Vi har sett att gränsen går vid tre timmar. Om tåget kan ta dig från A till B under den tiden kan det konkurrera ut flyget, sa Yannick Legay, Product Policy Manager High Speed Group, Alstom Transport i Frankrike. Det senaste hastighetsrekordet slogs i Frankrike i april 2007 då man kom upp i 574,8 km/h. Och det är viktigt, menar Legay, att sträva efter högre hastigheter. Varje gång vi höjer farten på tåget slår vi passagerar rekord. Kina storsatsar Det är inte bara i Europa man satsar på höghastighetsbanor. I Kina sker just nu en storsatsning med 35 sträckor på vardera cirka mil, planerad att vara klar år Tågtillverkaren Bombardier fick nyligen beställning på en större leverans till detta projekt och delar av tillverkningen kommer att förläggas till Bombardiers anläggning i Västerås. Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation Sweden, berättade i sin föreläsning att det går fort när man bestämt sig för något i Kina. I Europa pratar man om en snabb leverans när man har 24 månader på sig. Till Kina handlar det om 18 månader. Första leveransen är planerad till 2012 och bland annat kommer de att få världens snabbaste nattåg. I framtiden tror Michael Robson att det blir allt viktigare att samordna systemen mellan olika länder. Höghastighetsnätet måste bli ett internationellt nät med kompatibel teknik. Man ska inte behöva stanna vid landsgränserna. Text: Karin Marks Foto: Bengt Spjuth 6

7 NOTERAT Ny förening jobbar för höghastighetsbanor I nya ideella föreningen Future Rail Sweden hittar man ett flertal framstående politiker och företagsledare. Föreningen bildades tidigare i höstas och har som syfte att stärka Sveriges utveckling genom satsningar på den svenska järnvägen, med höghastighetsbanor i fokus. Höghastighetsbanor binder ihop regioner, förkortar restider och frigör kapacitet på befintliga spår. Att arbeta för detta är en av frågorna som föreningen engagerar sig i. Dessutom ska man arbeta för: En utbyggd kapacitet, som möjliggör mer persontrafik och ökade godstransporter på järnväg. En hög och jämn standard på järnvägsnätet, med ökad säkerhet, tillförlitlighet och pålitlighet. Det har aldrig rest så många människor med tåg och det har aldrig transporterats så mycket gods som under de senaste åren. Därför behövs mer kapacitet, nya höghastighetsbanor och förbättrad punktlighet säger Sören Belin, f.d. vd för Green Cargo och föreningens koordinator, i ett pressmeddelande. Ordförande är förre näringsministern Björn Rosengren. I styrelsen ingår även Lars Leijonborg, f.d. forskningsminister, Ulla hamilton, borgarråd i Stockholm, Göran Sören Belin, koordinator för nybildade föreningen Future Rail Sweden. Johansson, ordförande i Europakorridoren, Håkan Bryngelsson, f.d. vd för Vasakronan samt Per-Håkan Westin, f.d. vd för AP Fastigheter. Höghastighetståg från Bombardier levereras till Kina En stor affär mellan Bombardier Transportation och Kina är nu klar. Bombardier ska leverera höghastighetståg, sammanlagt vagnar, till ett värde motsvarande 1,3 miljarder euro. Orden fördelas på 20 stycken 8-vagnarståg och 60 stycken 16-vagnarståg av modellen Zefiro 380. Kina gör för närvarande stora satsningar på järnväg, inte minst höghastighetsbanor. Redan 2012 ska de första tågen börja levereras från Bombardier och 2014 ska det sista tåget rulla in. Till viss del är tillverkningen förlagd till Bombardier i Västerås. Det är oerhört glädjande att vi har fått den här prestigeordern, inte minst med tanke på att den också ger ett mycket bra bidrag till beläggningen i Västerås. Bombardiers nya framgång är till stor del ett resultat av Bombardier Västerås långa engagemang i Kina. Först med X2000, sedan med CHE (Regina för Kina), CRH (Zefiro 250) och nu Zefiro 380, säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation Sverige till branschnyheter.se. Bombardiers Zefiro 380 är på väg till Kina.. SWERIG Swedish Rail Industry Group The Swedish National Team of Rail Competence SWERIG is an umbrella organization for the promotion of Swedish suppliers of advanced products and services to the international railway sector. 7

8 HÖGHASTIGHETSTÅG I den svenska Höghastighetsutredningen föreslås att höghastighetstågen även ska kunna köra på det konventionella nätet. Höghastighetsbanor ett samhällsbyggnadsprojekt Diskussionerna om och när Sverige ska bygga höghastighetsbanor är heta. Samtidigt återstår många frågor att besvara: Går det till exempel att köra fort i snöstorm? Och vad är lämpligast: att bygga en integrerad järnväg eller att hålla spåren separata? Markus Gunnervall, trafikanalytiker på Banverket, lyfter problematiken kring Malm utredningen om ett integrerat trafiksystem. Risken är att kapacitetsbristen blir för stor, säger Gunnervall. Som det tidigare har skrivits om diskuterar Sverige som så många andra länder i Europa att satsa på banor för höghastighetståg, det vill säga tåg för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen. Regeringens utredare Gunnar Malm föreslår att två banor ska byggas: Götalandsbanan och Europabanan. Kostnaden för banorna beräknas bli 125 miljarder kronor och vinsterna med höghastighetsbanor är framför allt två, enligt Gunnar Malm: För det första frigörs kapacitet för godstågen på det konventionella järnvägsnätet, vilket är centralt för näringslivet. För det andra handlar det om stora vinster i restid för resenärerna, vilket i sin tur ger en regionsförstoring, tillväxt och jobb. Och för att få ett samlat grepp på alla utmaningar föreslår Gunnar Malm att staten bör bilda ett projektbolag. Projektbolaget ska samordna de statliga insatserna och svara för planering, projektering, upphandling och framtida förvaltning av banorna, säger Gunnar Malm. Större spridning av störningar I utredningen finns även ett förslag på att höghastighetstågen ska kunna köra på det konventionella nätet. Problemet, säger Markus Gunnervall, är att ett integrerat trafiksystem skulle innebära stor kapacitetsbrist, särskilt på vissa delsträckor. Trafiksystemet i sin helhet bör vara integrerat för att resenärerna snabbt ska kunna byta tåg på plats. Men detta fungerar lika bra om spåren hålls separata, men byggs nära varandra, säger Markus Gunnervall och fortsätter: Konsekvenserna av ett integrerat trafiksystem är att det till slut blir en propp. Man får en större spridning av störningar och att kapaciteten blir ojämnt fördelad. Jag tycker man ska belysa problemet i förslaget och fundera på vad som är viktigast för varje enskild station. Resenärerna ställer krav Frågorna kring höghastighetstågen är många och även samhället har en rad olika önskemål om tågtrafiken på banan. Det viktigaste för resenärerna, säger Gunnervall, är punktligheten. Problemet är inte att få för få resenärer när vi inför höghastighetståg, det finns till och med risk för kapacitetsbrist. Men vi måste se över resenärernas krav om kortare restider, hög turtäthet, hög tillgänglighet, prisvärda resor och god komfort. Det måste göras en tidtabellsanalys och en simulering för att se hur vi kan maximera nyttan, säger Gunnervall. På Elmia Nordic Rail och Elmia diskuterade Pär Olofsson och Sam Berggren, också de från Banverket, olika järnvägssystem och tog upp Japan som ett bra exempel på smarta lösningar. Om vi ska bygga tunnlar för höghastighetstågen måste vi fundera på vilka fordon vi ska tillåta på de banorna. Dessutom ökar gångmotståndet i tunnlar, vilket gör att det förbrukas mer energi. Vi måste noggrant överväga vad som lämpar sig bäst för just Sverige, säger Pär Olofsson och fortsätter: Vi måste även fundera på klimatfrågan. Går det till exempel att köra fort i snöstorm? Den situationen är faktiskt inte orealistisk i Sverige. Våra fordon måste anpassas och vi måste utforma tekniken så att den klarar Sveriges klimat. Att hålla spåren varma För att hålla spåren varma använder Japan varmvattensprinklers och det tycker Sam Berggren är ett bra exempel på hur man kan lösa frågan i Sverige. I Malm-utredningen diskuteras även hur stadspassagerna på varje knutpunkt bör vara: funktionella, tillgängliga, attraktiva och med hög kapacitet. Och det är här kommunerna och fastighetsägarna kommer in i bilden. Planeringsprocessen är igång. Vi befinner oss i tidigt skede och måste förbereda oss så mycket vi kan. Det här är ett samhällsbyggnadsprojekt och i projektet ingår investeringar och genomförande av spår, plattformar, plattformförberedelser och informationssystem. Även kommuner och fastighetsägare är involverade. De ansvarar för planeringen och finansieringen av resterminalerna. Men när tar regeringen beslutet om Sverige ska få höghastighetsbanor? Infrastrukturminister Åsa Torstenssons pressekreterare Kenneth Hultgren svarar på frågan: Just nu tittar vi på utredningen vi har fått. Samtidigt arbetar vi även med andra projekt om olika satsningar på infrastrukturen, så jag kan inte säga när beslutet om höghastighetsbanor kommer. Jag gissar i början av 2010, men det kan hända att vi behöver längre tid på oss än så. Text: Qithara Inal Foto: Qithara Inal, Shi Yali 8

9 HÖGHASTIGHETSTÅG Vad tror du om utvecklingen av höghastighetsbanor i Sverige? Jan Du Rietz, trafik- och biljournalist: För mig är det givet att kommuner och andra intressenter kan diskutera sönder höghastighetsfrågan och att inget blir av. Sverige behöver både Götalandsbanan och Europabanan, men diskussionerna om vad de ska heta och var de ska gå tär på planeringen. Kommuner strider med varandra, det är helt fel. Alla borde samarbeta med varandra istället. Det här är ett mycket lönsamt projekt, och vi är redan 40 år försenade. Lars Spångberg, chef för strategi och utveckling på Banverket: Jag vet att vi kommer att ha någon form av snabba tåg i framtiden, men hur det kommer att bli vet jag inte. Det är upp till politikerna. Men självklart är jag nyfiken och vill höra hur diskussionen går. Höghastighetståg behövs, det är viktigt att vi tar tag i det nu och inte skjuter det längre fram. Anders Strandberg, biträdande divisionschef Banverket: Det kommer att införas höghastighetståg och det ska bli intressant att se om Götalandsbanan blir av. Götalandsbanan skulle frigöra kapacitet från andra banor. När man diskuterar beslutet är detta ett starkt alternativ som lyfts fram. Höghastighetsbanor behövs för framtiden och för samhällets utveckling, för att inte tala om hur det kommer att öka Sveriges konkurrenskraft. Det skulle även knyta ihop storstadsregionerna. Jag tycker processen går åt rätt håll, nu är vi en bra bit på väg. 9

10 HÖGHASTIGHETSTÅG Samarbetet mellan konkurrenterna SAS och SJ ökar valfriheten för resenärerna. Nyligen presenterade bolagen ett gemensamt årskort för resenärer som reser ofta. Men frågan är om de kommer att klara sig lika bra när höghastighetståg införs i Sverige. SAS och SJ kopplar ihop flyget med tåget men höghastighetstågen riskerar slå ut inrikesflyget Tidigt i våras blev konkurrenterna SAS och SJ samarbetspartners. Nu presenterar de nya gemensamma årskort för resenärer som reser ofta. Dessutom erbjuder bolagen alla resenärer en resegaranti vid anslutningar mellan flyg och tåg på Arlanda. Men om höghastighetståg införs är det mycket som talar för att flera tågsträckor kommer att konkurrera ut flyget. Sedan i våras samarbetar SAS och SJ på fyra områden: en gemensam resegaranti, förbättrad transfer på Arlanda, nya affärsprodukter och nya möjligheter att boka. Genom samarbetet kopplar bolagen ihop den regionala kollektivtrafiken med den globala på den gemensamma knutpunkten Stockholm Arlanda Airport och garanterar resan hela vägen från start till mål. Jan Olsson, chef för SJ:s affärsutveckling, och Anders Signell, ansvarig för online-försäljning på SAS, är glada åt samarbetet mellan de konkurrerande bolagen SAS och SJ. Det viktigaste är att våra kunder kommer fram i tid. Skulle flyget eller tåget vara försenat blir resenären ombokad och omhändertagen. Och om resenären skulle missa ett möte på grund av ett inställt tåg eller flyg får resenären en resa tillgodo. Genom att vi tillsammans garanterar resan hela vägen blir det enkelt och tryggt att ta tåget till flyget, säger Anders Signell, ansvarig för online-försäljningen på SAS. Gemensam webbsida Att konkurrenterna SAS och SJ samarbetar ökar valfriheten för resenärerna eftersom det sammanlagda utbudet av resealternativ blir större och mera attraktivt, menar Signell. Incheckningsautomater finns placerade på perrongen på Arlanda Central för att bytet ska kunna ske så snabbt som möjligt. Under året ska vi även lansera en gemensam webbsida där resenärerna själva kan boka kombinationsresor med SJ och SAS, säger Signell. Men hur blir det med flygets framtid om höghastighetståg införs i Sverige? Bo-Lennart Nelldal från Järnsvägsgruppen på Kungliga tekniska högskolan säger att det är restiden som styr resenärens val och att det är det som avgör flygets framtid. Tåget har bättre punktlighet än flyget då det åker på egna banor. Höghastighetståget kommer att bli mer likvärdigt flyget. En restid på 2 2,5 timmar med tåg innebär att tåget ersätter flyget i stora delar av södra Sverige. Men jag ser många fördelar i ett samarbete mellan flyg och tåg, säger Nelldal. Tidsvinsten inte tillräcklig Under de senaste tio åren har tåget ökat marknadsandelarna gentemot flyget på långa inrikesresor. Men med höghastighetståg riskerar inrikesflyget mellan till exempel Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö att slås ut. Erfarenheterna utomlands talar mot flyg på sträckor kortare än cirka 60 mil. För att flyget och tåget inte ska konkurrera ut varandra tycker jag att tåg och flyg ska samverka vid matartransporter och affärsresor. Tåget bör också samarbeta med flyget på Arlanda, Kastrup, Skavsta och Landvetter, säger Nelldal. Staffan Hultén och Gunnar Alexandersson från Handelshögskolan i Stockholm har tillsammans skrivit en rapport om långsiktiga utvecklingsfrågor för järnvägen i Sverige. I rapporten har Hultén och Alexandersson bland annat visat att en argumentation som ensidigt fokuserar på tidsvinster för byggandet av Götalandsbanan och Europabanan inte är tillräcklig, eftersom tidsvinsterna per investerad krona blir väldigt liten jämfört med andra höghastighetsprojekt i Europa. Mellan Stockholm och Göteborg kommer det att bli en relativt liten tidsvinst. Den största vinsten görs på sträckan Stockholm Jönköping, säger Hultén. Text: Qithara Inal foto: Qithara Inal, SAS Group, Kasper Dudzik 10

11 HÖGHASTIGHETSTÅG 13 miljarder dollar ska lyfta amerikansk järnväg 29 miljoner amerikaner reser med tåg varje år, men utvecklingen av tågtrafiken ligger långt efter resten av världen. Det hoppas president Obama ändra på med hjälp av tio nya höghastighetskorridorer. Det är nödvändigt för att minska trafikstockningar, minska oljeberoendet och förbättra miljön, säger han. Min vision kommer att förändra resandet i Amerika. Vi måste börja utveckla rena, energisnåla transportmedel som kan stärka våra regioner i en hållbar framtid. Det sade president Barack Obama tidigare i våras när han presenterade sina planer på utbyggda höghastighetsbanor i USA. Det amerikanska transportdepartementet har anslagit federala medel motsvarande 13 miljarder dollar för att förbättra tågtrafiken i landet. Av dessa anslag ska 5 miljarder användas de närmaste fem åren för att påbörja studier av nya snabbtågskorridorer i USA. Det är den största investeringen i persontåg på decennier på en kontinent där överfulla motorvägar och tungt trafikerade flygplatser försvårar den ekonomiska tillväxten. Tio Nya korridorer Obama ser möjligheterna i Ett smart trafiksystem som är värdigt 2000-talet. Ett system som minskar restid och ökar rörligheten, ett system som minskar överbelastning och gynnar tillväxten, ett system som minskar destruktiva utsläpp och skapar jobb.. Den enda snabbtågssträckan USA kan visa upp som exempel idag är den nordöstra korridoren mellan Washington DC och Boston. Staten har nu lagt ett förslag på tio nya korridorer som har stor potential när det gäller utveckling av snabbtåg. Det handlar bland annat om en New England-linje, en korridor från öst till väst i New York State, en korridor genom Pennsylvania, ett nätverk runt Chicago, en Texas Oklahoma-linje och ett sydostligt nätverk som binder samman District of Columbia, Florida och Gulfkusten. Dessutom en Gulfkustlinje som sträcker sig från östra Texas till västra Alabama och en korridor i centrala och södra Florida. I Kalifornien har väljarna sagt ja till en höghastighetsförbindelse som gör det möjligt att resa mellan San Francisco och Los Angeles på 2,5 timmar. Sträckorna på de föreslagna linjerna ligger mellan 160 och 960 kilometer och som högst beräknas maxhastigheten till cirka 240 km/h. Den befintliga nordöstra korridoren kommer att konkurrera med de tio nya för uppgradering till högre hastighet. EFTERSATT UNDERHÅLL USA ligger långt tillbaka i utvecklingen när det gäller tågtrafik. Men Obama är hoppfull inför framtiden. Jag ser ingen anledning till att vi inte skulle kunna genomföra detta. Det händer just nu, det har hänt i decennier. Problemet är att det har hänt på andra platser, inte här, säger Barack i amerikansk press. Den amerikanska definitionen på höghastighetståg är tåg som färdas 144 km/h eller snabbare. Amtraks Acela Express har kapacitet att komma upp i ca 240 km/h men bristande underhåll på banorna samt annan tågtrafik gör att genomsnittshastigheten bara kommer upp i dryga hälften. Det första steget mot höghastighetstrafik kommer troligtvis bli just detta, en upprustning i samarbete med spårägarna så att man kan höja hastigheterna längs befintliga banor. Tungt lastade godståg Trots allt upptar persontrafiken en försvinnande liten del av den totala tågtrafiken i USA. Godstågstrafikens dominans är påtaglig, likaså användandet av diesellok för att klara de extremt tungt lastade godstågen. Ett snittgodståg i Europa väger cirka ton medan President Barack Obama vill satsa på tio nya höghastighetskorridorer för att effektivisera tågtrafiken i USA. Svenska Banverkets definition på höghastighetståg är tåg för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen. I USA kommer, om planerna förverkligas, höghastighetstågen att nå en högsta maxhastighet på 240 km/h. genomsnittet i USA ligger på cirka ton och ibland det dubbla. Ett problem med elektrifiering av banor i USA är just den tunga lasten, att matningen av kontaktledningar försvåras. Många godståg lastas dessutom med dubbla rader containers vilket innebär att kontaktledningen skulle hamna för högt i förhållande till vanliga tåg. Därför sätter man vissa förhoppningar till den fortsatta utvecklingen av diesel-elektriska lok. Det intressanta är att folk ändå åker tåg i USA trots att det är så underinvesterat. Om satsningen nu går igenom kan antalet resenärer mångdubblas, säger Ove Ljunghammer, med mångårig erfarenhet som järnvägskonsult i Europa och Nordamerika. TEXT: Gabriella Mellergårdh FOTO: Pete Souza 11

12 Tack till alla er som besökte vår monter under Nordic Rail-mässan. Vi är Nordens ledande järnvägsentreprenör; 150 års erfarenhet, 2500 specialister och 450 specialfordon gör at det mesta. Till exempel kan vi lägga 25 kilometer järnväg per dygn. Det innebär att vi på ett år skulle kunna transsibirisk järnväg. Vi kan alltså åta oss väldigt stora projekt. Men vi är också duktiga i det lilla: vår stora bas ger oss möjlighet att med en väldigt vass spets. Vi kan upprätthålla unik spetskompetens eftersom den alltid efterfrågas. Vi kan snabbt ställa om till krishantering. När ett godståg spårade ur och rev delar av Västra Stambanan vid kom trafiken igång igen efter 12 timmar. Därefter bytte vi 6000 sliprar på 36 timmar. På rekordtid fick vi igång på en av Sveriges mest belastade järnvägslinjer. Våra kunder litar på oss och vet att vi kan ställa upp med folk och maskiner på kort varsel var som helst i lande etablerade från Abisko i norr till Malmö i söder. Banverket Produktion har en bredd och ett djup som är unikt i järnvägsbranschen.

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset Sidan 10-13 Sidan 14-15 Sidan 18-19 Sidan 22-24 Lyft över fler transporter

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer