VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009"

Transkript

1 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I KORPO LÄS MERA S. 8 OBS! DISKUSSIONS- OCH INFOMÖTEN FÖR INVÅNARNA I OKTOBER, SE DAGARNA S.2 VINNAREN UTSEDD I FOTOTÄVLINGEN LÄS MERA S. 3 Staden i Skärgårdshavet Saaristomeren kaupunki

2 ETT RÅDGIVANDE REDAKTIONSRÅD FÖR NYTT ISKUSSIONS- OCH INFORMATIONSMÖTEN FÖR INVÅNARNA I VÄSTÅBOLANDS STAD Välkommen till diskussions- och informationsmöten i Finlands skärgårdsstad! Möten är öppna för alla intresserade. Vid varje informationsmöte ges invånarna information om aktuella frågor i vår nya stad och de har en möjlighet att kommentera och ställa frågor. Hjärtligt välkommen; plats och datum ser du nedan! Korpo kl (Kommunalgården) Nagu kl (Ungdomslokalen Framnäs) Houtskär kl (Ungdomslokalen Vesterlid) Iniö kl (Allaktivitetshuset Snäckan) Pargas kl (Stadshuset, Bryggan) Kaffeservering före mötet. Förfrågningar: informatör Anne-Maarit Itänen, tfn Redaktionsrådet hade sitt första möte i Nagu Med var Tina Axén, Sussi Henriksson, Veijo Räsänen, Anne-Maarit Itänen, stadsdirektör Folke Öhman och vd Harry Serlo från Förlags Ab Sydvästkusten. Man har bildat ett rådgivande redaktionsråd för stadens infoblad Nytt. Meningen med redaktionsrådet är att vidare utveckla infobladet, dess layout & innehåll. Redaktionsrådets sammansättning är: Tina Axén, Houtskär Satu Heinonen, Iniö Sussi Henriksson, Nagu Veijo Räsänen, Pargas Renja Leino, Korpo Informatör Anne-Maarit Itänen, Väståbolands stad VÄSTÅBOLAND FICK DELTIDSBOENDEKOMMITTÉ Väståbolands stad är den stugtätaste kommunen i Finland med fritidsbostäder. Eftersom deltidsboende är en viktig intressentgrupp för staden, grundades en inofficiell kommitté för deltidsboende i Väståboland som fungerar som informations- och diskussionskanal mellan de deltidsboende och staden. Stadens representanter i kommittén är stadsstyrelsens ordförande Sandra Bergqvist, stadsdirektör Folke Öhman och informatör Anne-Maarit Itänen. Deltidsboende representeras av: Iniö: Ralf Nyman (ersättare Elisabeth Dahla) Houtskär: Leif Westerén (ersättare Mauri Toivanen, Marianne Stuns) Korpo: Jukka Vanhanen (ersättare Nina Grandell) Nagu: Marja Jaakola (ersättare Arne Lundkvist) Pargas: Ulla-Maija Kallio (ersättare Klas Stendahl)» I VÄSTÅBOLAND VERKAR TRE FÖRENINGAR FÖR DELTIDSBOENDE: Korpo-Nagu: Västra Åbolands Delårsboende rf / Läntisen Turunmaan Osavuosiasukkaat ry Kontaktuppgifter: Jukka Vanhanen, tfn Föreningen har en tradition på 11 av att ordna ett s.k. fritidsboendeforum. På forumet behandlas aktuella teman som intresserar deltidsboende. På den senaste sommarträffen behandlades bl.a. avfallsfrågor och förbindelsen mellan Pargas och Nagu. Deltagarna fick även höra stadens hälsningsord. Iniö: Iniö deltidsboende rf Kontaktuppgifter: Ralf Nyman, tfn , Föreningen firade sitt 20-årsjubileum på sommaren Föreningen har cirka 300 medlemmar. Styrelsen arbetar enligt de verksamhetsplaner som godkänts av årsmöten och informerar sina medlemmar årligen med ett informationsblad och ett eller två medlemsbrev. Föreningen har egna webbsidor. Houtskär: Samarbetsdelegationen i Houtskär Kontaktuppgifter: Leif Westerén, tfn Samarbetskommissionen i Houtskär (numera samarbetsdelegationen) har verkat sedan Föreningen arrangerar ett s.k. samarbetsparlament på somrarna. Utöver den allmänna informationen och det övriga programmet väljer parlamentet en samarbetsdelegation för följande år. Delegationen består av fem fast bosatta och fem deltidsboende. En s.k. miljöarbetsgrupp som är underställd delegationen har ordnat en miljödag med olika teman under somrarna. Miljöarbetsgruppen koordinerar även det EU-finansierade projektet Pro Hålaxviken. ANNONSERA I NYTT? Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen 2009: Nytt 8 utkommer 15.10, deadline 5.10 Nytt 9 utkommer 12.11, deadline 2.11 Nytt 10 utkommer 3.12, deadline Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www.vastaboland. fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. 2

3 F O T O T Ä V L I N G E N! karita Eskills VINNAREN UTSEDD I FOTOTÄVLINGEN! Väståbolands stad utlyste en fototävling i början av året till ära för uppkomsten av vår nya skärgårdsstad. Vi bad er skicka in senast den 31 augusti intressanta, roliga eller fina foton som ni tagit med Väståboland som motiv. Till vinnare utsågs Karita Eskills med sitt fina foto med en skrattmås. Juryn ansåg att fotografen på ett fint sätt hade fångat ett levande ögonblick från den fantastiska sommaren i Väståboland. Ida Blomqvist, Joni Kavon och Matias Jensen fick hedersomnämnanden för sina foton. I tävlingsjuryn satt stadsdirektör Folke Öhman, kulturchef Fia Isaksson och informatör Anne-Maarit Itänen. Karita och de som fick hedersomnämnanden i tävlingen fick ett vackert halssmycke eller en fin slipsnål av silver med väståboländskt motiv. Vi gratulerar vinnarna! ida Blomqvist Matias Jensen Joni Kavon 3

4 ! BESLUTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: fi /förvaltning och beslutsfattande/protokoll och föredragningslistor» STADSFULLMÄKTIGE » 81 Ändring av detaljplanen för kv med tillhörande gatu-, torg- och rekreationsområden i Nagu 82 Stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplanen för Mossa la Stornäset i Houtskär 83 Överföring av utbildningsuppgiften från Åbolands yrkesinstitut skn till Axxell Utbildning Ab 84 Avtal om utträde ur Åbolands yrkesinstitut samkommun 85 Ändring av grundavtalet för Egentliga Finlands förbund 86 Befria Timo Santapukki från hans kommunala förtroendeuppdrag 87 Val av ny personlig ersättare i bildningsnämndens finskspråkiga sektion i stället för Timo Santapukki som flyttat från orten 88 Fullmäktigeledamoten Cornelius Collianders m.fl. motion om att staden i sin upphandling av livsmedel inbegär offerter av icke genmodifierade livs medel 89 Inlämnade motioner och initiativ STADSSTYRELSE Överföring av utbildningsuppgiften från Åbolands yrkesinstitut skn till Axxell Utbildning Ab 292 Avtal om utträde ur Åbolands yrkesinstitut samkommun 293 Young Baltic Narratives: YO! BaNa - ansökan om projektfinansiering 294 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol gällande besvär anförda av Heikki Kelkka m.fl. 295 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol gällande besvär anförda av Yngve Lindqvist 296 Stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplanen för Mossala Stornä set i Houtskär 297 Väståbolands stads direktiv för fakturering och indrivning 298 Utse ledamöter jämte personliga ersättare till Åbo Svenska Teaters rådgivande delegation 299 Fullmäktigeledamoten Cornelius Collianders m.fl. motion om att staden i sin upphandling av livsmedel inbegär offerter av icke genmodifierade livsmedel 300 Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll 301 Anmälningsärenden 302 Borstö byalag r.f:s ansökan om räntefritt lån för projektet Borstö gästhamn TAITO-KURSER VID ÅBOLANDS HANTVERK R.F, Pargas hantverkscenter. Löpare i damastvävstolen Startar 17.9 kl Pris: 30 + material Flossalampa Onsdagen 30.9 kl Pris: 35 Glänsande krans Onsdagen kl Pris: 54 Bollampa Tisdagen kl Pris: 27 INFO Kursplatsen är Pargas hantverkscenter, Klockarståget 5 i Pargas. Anmälningar och förfrågningar riktas till Pargas hantverkscenter, tfn Besök även vår utställning Till min glädje i Galleri Campus på Nunnegatan 4 i Åbo. Där kan du under tiden bekanta dig med rikssvenskt hantverk av kända formgivare och hantverkare i Sverige. Mer uppgifter om vår verksamhet hittar Du på I ANLEDNING AV 4H VECKAN ORDNAR PARGAS 4H KLUBB RF TANZANIA KVÄLL i PIUGs ungdomslokal. 25 september kl Både 4h:are och icke 4H:are välkomna! Godfrey från Tanzania lär oss lite om sitt land,lekar, tävlingar, tilltugg, bilder, musik Mera information på: eller ring Anmälningar före den 21.9: PARGAS 4H DOGSITTERS I SAMARBETE MED RAKKAAT HAUKUT ORDNAR: HUNDSKOLNINGSKURS i Turid Rugaas metoder 9-11 oktober i PIUG Kursledarna är skolade av Turid Rugaas Kursspråk finska (översättare på plats vid behov). Föreläsningar: 9 oktober kl Bra ledarskap 10 oktober kl Stress hos hundar 11 oktober kl Lugnande signaler och hundarnas språk 1 föreläsning: 30 3 föreläsningar 45 Workshopar: ägare + hund (På Par.Haus plan, nära Tarjoustalo på Kalkvägen) 10 oktober kl Hantering av hundar i var dagslivet enligt Turid Rugaas metoder 11 oktober kl Att förstå och använda lugnande signaler 1 workshop 35 Biljetter till föreläsningarna finns att köpa på Musti& Mirri på köpmansgatan i Pargas, Luckan i Åbo, och Luckan/turistinfo i Kimito. Workshopbiljetterna bokas direkt från 4H tfn eller E-post Mera information kan hittas på VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT To 17.9 Pensionärsträff i församlingshemmet kl 13. Arr Röda korset. Sö 20.9 Högmässa i kyrkan kl 10, Schmidt, Metsätähti. Ti 22.9 Familjecafé i Hyddan kl On 23.9 Veckomässa i kyrkan kl 18, Schmidt, Metsätähti. To 24.9 Bastukväll för män i Villa Apollo kl. 19, Schmidt. Sö 27.9 Familjecafé i Hyddan kl Högmässa i kyrkan kl 10, Grönqvist, Metsätähti. Konfirmander från år 1959 deltar. Må 28.9 Missionsföreningen i församlingshemmet kl. 14. Ti 29.9 Familjecafé i Hyddan kl On 30.9 Lunchklubb i hotellet, Schmidt. Veckomässa i kyrkan kl 18, Grönqvist, Metsätähti. To 1.10 Familjecafé i Hyddan kl Pensionärsträff i församlingshemmet kl 13. Arr församlingen. Fr 2.10 Andakt i Seniorstugan kl Sö 4.10 Mikaelidagens familjemässa i kyrkan kl 12, Sepponen, Metsätähti. Må 5.10 Tvåspråkig mässa under De äldres vecka i kyrkan kl 13. Kyrkkaffe i Sevicehuset efter mässan. Ti 6.10 Familjecafé i Hyddan kl On 7.10 Prosteriets gemenskap i Koupo kl Veckomässa i kyrkan kl 18, Sepponen, Metsätähti. To 8.10 Familjecafé i Hyddan kl Sö Gudstjänst i kyrkan kl 10, Schmidt, Metsätähti. Pilgrimsvandring kl. 16, Schmidt. Taizémässa i kyrkan kl 18, Schmidt, Metsätähti. Må Missionsföreningen i församlingshemmet kl 14. Ti Familjecafé i Hyddan kl On Veckomässa i kyrkan kl 18, Schmidt, Metsätähti. To Pensionärsträff i församlingshemmet kl 13. Arr Pargas Marthaförening. 4

5 - BLADET VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUTS KURSER I NAGU. För mera information, kolla studieprogrammet eller gå in på våra hemsidor eller ring! ( , , ) FORNELDARNAS NATT I NAGU Ett varmt tack till alla artister, sångare, medhjälpare, matförsäljare och publiken! Gemensamt skapade vi en lyckad familjefest under Forneldarnas natt i Nagu. Multiculti och NUFF SKÄRGÅRDENS SKÖRDEFEST 2009 Förberedelserna inför marknadsdagen och -öppna gårdar är i full gång. Är du intresserad att delta i marknaden på torget i Kimito eller Nagu på lördag eller vill du delta i öppna gårdar runt om i Åboland på söndag, hör av dig, alla är välkomna med! Anne Lindroos, tfn , Vår förening vill tacka alla kunder som flitigt använt torget på Kyrkbacken. Likaså är vi glada för att våra torgförsäljare haft ett så fint utbud med färska varor och att de varit så troget på plats under säsongen. För Pro Nagu var det den första sommaren med ansvar för verksamheten i södra hamnen. Det har varit lärorikt och vi ser fram emot att utveckla verksamheten i samarbete med staden. Speciellt vill vi tacka Simo Andersson som på sin fritid fungerat som torgvärd helt utan ersättning. Vår hemsida är nästan färdig och det får vi tacka Daniel Granström för. Gå gärna in och titta Tyvärr fungerar den ännu bara på svenska, men översättningsarbetet är på gång. Vår nya logo är också designad av Daniel och framröstat av våra medlemmar av 4 alternativ. Svanhild Åbonde vann lottdragningen bland dem som röstade, som vinst fick hon ett köpkort på 50 att användas på torget. I höst skall vi planera hundpark och åkern med Marthalotterna som vi strävar till att förverkliga på Kyrkbacken under år Till det behöver vi er hundägare och trädgårdsvänner. Vi ordnar ett informationstillfälle torsdagen den kl på Grannas. Välkomna! PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA I NAGU R.F / INFO Verksamhet hösten 2009: Motionsdag onsdagen den 23 september. Vi samlas till kyrkans parkeringsplats kl Efter motionslänken, så samlas vi på Seo-bar och dricker kaffe. Månadsträff onsdagen den 30 sept. kl 14 i Församlingshemmet. Program. Lotteri och servering. Månadsträff onsdagen den 28 okt. kl 14 i Församlingshemmet. Program. Lotteri och servering. Månadsträff onsdagen den 25 nov. kl 14 på Framnäs. Födelsedagsfest med program och servering. Julfest onsdagen den 9 dec kl 14 på Framnäs. Julprogram. Julgröt och julgubbe. ÖVRIGT: Petanquespel måndagar kl 13. Biljardspel under vintern i bollhallen måndagar kl 11. Simhallsresor till St. Karins på tisdagar, varannan vecka, från Bussen avgår kl från SEO-baren. I Arbisregi: 60+ gymnastik från torsdagar kl i bollhallen. Seniordans från , måndagar kl i Grannas. Lillandet runt i oktober. Teaterresa i november. Julkryssning Julinköpsresa till köpcenter Mylly. Krattningstalko i kyrkogården. Kyrkogångssöndag NAGU KAPELLFÖRSAMLING september-oktober 2009 Varje vecka: Gung & sjung onsdagar kl 10 i församlingshemmet, Ami Taulio. Kaffestuga för alla måndagar kl i församlingsstugan; missionsboden är öppen. S:t Olovs sångare, kontakta Ami Taulio, tel Pastorskansliet är öppet måndagar och torsdagar kl 9-12, tel Under månaden: On kl 14 Missionsträffen i församlingsstugan för alla som är intresserade av missionsarbete nära och fjärran. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund, Ami Taulio. Sö kl 11 Högmässa med välsignelseakt vid kyrkans återibruktagande, kontraktsprosten Henric Schmidt, Kjell Granström, Ami Taulio, S:t Olofs Sångare, förtroendevalda. - Efter högmässan kyrklunch och kaffe i församlingshemmet. Vid lunchen av tackas de ansvariga. To kl 19 Ljus, sång och bön i kyrkan. Lö kl 16 Barockens labyrinter, konsert i kyrkan. Sö kl Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. On kl 14 Församlingsträffen i församlingshemmet. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl Missionslunch i församlingshemmet. FPA-BYRÅN I NAGU flyttar den till nya utrymmen i Väståbolands stads Nagu områdeskontor, Brinkasvägen 1. Byrån är öppen: Måndag - fredag FPA betjänar också via 13 servicenummer måndagfredag klo Ett samtal till kontaktcentrets servicenummer kostar endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgiften. Barnfamilj Sjuk Studerande Värnpliktig Arbetslös Pensionär Efterlevande Bostadsbidrag Rehabilitering Handikappbidrag Flyttning till/från Finland FPA-kort, Europeiska sjukvårdskortet Övriga ärenden En del ärenden kan även skötas via FPA:s e-tjänst på webbplatsen Man loggar in till e-tjänsten med sina nätbankskoder. Om man har tillgång till kortläsare kan man också logga in med sitt elektroniska id-kort Broar människor emellan - en kurs i vän- och frivilligverksamhet - Nagu, Kyrkbackens skola,torsdagar , Helena Lindström , 18, Spanska I - Nagu, Kyrkbackens skola, må , Begona del Barrio, , , 28, Spanska II -Nagu, Kyrkbackens skola, må , Begona del Barrio, , , 28, Spanska III - Nagu, Kyrkbackens skola, må , Begona del Barrio, , , 28, ADB för seniorer Nagu, Nagu högstadieskolas datasal, må , Tore Bohman, , 25,00, Max 15 studerande Bildhantering Nagu, Nagu högstadieskolas datasal, må , Tore Bohman, , 25, Keramik: dekoration och formning Nagu, Sydänperä, Vestergård Nagu, ons , Anna Nyréen, , 32 lektioner, , 34, Lerverkstad med tomtesmak Nagu, Sydänperä, Vestergård Nagu, lö , Anna Nyréen, , 18,00 max 12 studerande, Skulptera i lera Nagu, Sydänperä, Vestergård Nagu, lö , Anna Nyréen, , 18,00, Max 12 studerande Raku Nagu, Sydänperä, Vestergård Nagu, lö , Anna Nyréen, , 18,00,Max 12 studerande Vi väver i Vikom, VIKOM (hallarna), ons , BRITT HENRIKS- SON, , , 45, Renovera gamla möbler Nagu, lågstadieskolan, ti Ralf Hermansson, , , 45,00 Gymnastik och dans Seniordans - Nagu, Grannas, Nagu, må , Maj-Britt Friman, , , 28, Country linedance Nagu,, Framnäs, tors , Yvonne Johansson, , , 23, Rock n roll Nagu, Bollhallen, Nagu, lö , sö , Anna Ristimäki, Världens danser Nagu, Framnäs Nagu, lö , Nina Haglund, , 12,00/gång gympa Nagu, Bollhallen, Nagu,tors , Anja Turunen, , , 28, Motions- och käppgymnastik Nagu, Bygdegården Nagu, må , Harriet Ölander, , 14, , 13,3 lektioner, 23, Pröva på -Pilates, Bollhallen, Nagu, lö , Diana Blomster-Lindberg, , 10, Choklad Nagu, Kyrkbackens skola, må , ti , Paul Reuter, , 13,00 5

6 HOUTSKÄRS AVDELNING: Operation Hungerdagen Houtskärs lokalavdelning säljer ärtsoppa och kaffe utanför Björkö Handel och Houtskärboden lördagen den 19 september kl Välkomna att äta gott och samtidigt stöda insamlingen! Ni kan också ta med eget kärl och ta med soppa hem. Eleverna i åk 5-6 i Träsk skola samlar in pengar i byarna. Insamlingsbössor finns också i butikerna, på banken, Fridhem, hälsogården och Pub Grundan. De insamlade medlen går till Röda Korsets katastroffond som gör det möjligt att ge snabb hjälp vid olyckor och katastrofer i Finland och utomlands. Om du vill stöda insamlingen t ex genom att samla in pengar eller hjälpa till vid soppförsäljningen, tag kontakt med Petra tel eller May-Britt tel HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING Pastorskansliet öppet tisdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse Kansli tfn e-post: Vår adress: Houtskärs kapellförsamling Näsby, Houtskär NYTT t.f. kaplan Harry S. Backström, tfn , e-post: t.f. diakonissa Hillevi Stenvall, mottagning tisdagar kl , tfn , eller i kantorsärenden, kontakta kaplanen ekonomisekreterare Regina Sjövall, tfn , e-post: vaktmästare Jan-Olof Lindfors, tfn kyrkan, tfn VI FIRAR HÖGMÄSSA ELLER GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KLOCKAN 11 NY WEBBPORTAL Vi har en ny webbportal. I portalen finns förutom användbar basinformation också information om aktuella församlingsaktiviteter i Houtskärs kapellförsamling som Du kanske kan ha nytta av. Adresserna till webbportalen är: MICKELSMÄSSMARKNAD på Lyckebo torg lördagen den 26 september kl Försäljare och kunder välkomnas! Arr: Houtskärs Torggille. VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUTS KURSER I HOUTSKÄR. För mera information, kolla studieprogrammet eller gå in på våra hemsidor eller ring! ( , , ) Släktforskning - Folkhögskolan/Toppis ti , , 20, Antigymnastik Folkhögskolan/Flickinternatet må Pontus Anckar , , Kursavgift 100, Yoga folhögskolan sö Eva Poulsen , 18, Solosång Folkhögskolan må Anitra Bohman , , 60, Tonbildning för kyrkokören - Kyrkan må Anitra Bohman , , 20, Piano- och violinspelning Folkhögskolan ons Ulla-Maija Söderlund , 60, ADB för seniorer Folkhögskolan, datasalen må Tore Bohman , Oljemålning för barn Folkhögskolan tors Pia Rousku-Hellgren , 28, Oljemålning för vuxna Folkhögskolan tors Pia Rousku-Hellgren , Snickeri Folkhögskolan/Slöjdsalen ti ETT PAR PROGRAMPUNKTER FÖR SEPTEMBER Psalmsångskväll i kyrkan den 19.9 klockan 18:00. Teologiedoktor, kantor och akademilektor Birgitta Sarelin berättar om några psalmers historik och så sjunger vi psalmen. Medverkande är också en kyrkokör från Mietoinen under ledning av Mats Backman. Vi ordnar med taxiskjuts, mera detaljer i annonsering i Åbo Underrättelser och Kyrkpressen. Söndagsskolan startat för säsongen den 27.9 klockan 11:00. I församlingens klubbrum. Ledare är Caroline Törnqvist Per Eksten , Möbelrestaurering Folkhögskolan/ Slöjdsalen tors Ralf Hermansson , Vävning Folkhögskolan/Vävsalen ti Jessica Karlsson , , 40, Linedance, nybörjarkurs Vesterlid, Näsby må Gunilla Gustafsson , Bailatino Bollhallen, Träsk lö Joan Karlsson , 10, Världens danser - Houtskär och Korpo Bollhallen, Träsk sö Nina Haglund , 12, gymnastik Bollhallen, Träsk ons Marika Mattsson , , 23, Konditionsgymnastik Ljungheda, Björkö ti Taru Arho , , 23, Rygg- och nackgymnastik - Bollhallen, Träsk ons Marika Mattsson , , 23, Varierande gymnastik Bollhallen, Träsk ons Marika Mattsson , , 23, Barngymnastik Bollhallen, Träsk ons Marika Mattsson , ,00 VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUTS KURSER I INIÖ INFO För mera information, kolla studieprogrammet eller gå in på våra hemsidor eller ring! ( , , ) FOLKHÄLSAN INNEBANDY Varje tisdag spelas innebandy i Snäckan kl Från årskurs 3 och uppåt med föräldrar. Även andra vuxna som är intresserade är välkomna. FAMILJECAFE Folkhälsans familjecafé träffas måndagar mellan i Snäckan. ANTI-GYMNASTIK Varannan måndag i Snäckan kl med början 5.10 totalt 5 ggr. Kom ihåg och anmäla dig till medborgarinstutet. HEM OCH SKOLA Onsdagen den 30.9 årsmöte på skolan kl och efter det den traditionella fotbollsmatchen mellan elever och föräldrar. INIÖ DAGHEM INFORMERAR Öppet dagis varje torsdag kl Ändring av dag och tid möjlig tfn Antigymnastik Snäckan, Norrby må Pontus Anckar , 100, Improvisation Snäckan, Norrby lö Anitra Bohman , 13, Renovering av gamla möbler Bodgård, Norrby ons Jukka Torikka , 18, Trädgårdskväll Snäckan, Norrby må/ons Sven Engblom i okktobert 6, Motion i olika former Snäckan, Norrby tors Pippi Brander , Vilt och gott Snäckan, Norrby, må/ons i november, Jan-Peter Lindén 13,00 6

7 INFO NORRSKATA BYARÅD RF. Boken Norrskata i ord och bild finns till salu, kontaktperson Sinikka Wade, tel el Norrskata skola uthyres för föreningsmöten och sammankomster, kontaktperson Gretel Suominen, tel Norrskatan koulu vuokrataan yhdistysten kokouksiin ja muihin kokoontumisiin, yhteyshenkilö Gretel Suominen puh FINLANDS RÖDA KORS KORPO AVDELNING INFORMERAR Operation Hungerdagen Operation Hungerdagen 2009 ger alla ett tillfälle att vara med och hjälpa. Tack vare insamlingsmedlen i sin katastroffond kan Finlands Röda Kors svara snabbt och systematiskt på behov av hjälp, både nära och fjärran. Hungerdag i Korpo. Traditionell ärtsopps, plätt och kaffeförsäljning på Korpo torg fredagen den 18 september med början kl Försäljningen fortsätter till soppan är slut. Insamlingsbössorna finns utplacerade hos olika företag, skolor och daghem på orten. Arr. FRK Korpo avdelning. Välkomna. Kondoleanser FRK Korpo avdelning har till försäljning hos Inger Wiklén sorgkondoleanser. Priset är 11,- euro för gammal modell och 12,- euro för nya modellen. (räkning) Kontakta mig på tfn Styrelsemöte Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 21 oktober kl För mera information kontakta Mona Björkman tfn Vänträff Nästa vänträff hålls onsdagen den 7 oktober kl För mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Tisdagsträffen Tisdagsträffen hålls den 29 september 2009 kl i Korpo församlingshem. Tisdagsträffen är öppen för alla dagslediga. För mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Arr. Korpo Röda Kors vänner och församlingen. Första Hjälpen träff Första Hjälpen träff hålls onsdagen den 14 oktober kl För mera information kontakta Heidi Engblom tfn KORPO UNGDOMSFÖRENING R.F. INFORMERAR BINGO: Välkomna för att spela BINGO varannan söndag på Kommunalgården i Korpo klockan 17,00. Vi startar höstsäsongen vecka 38 söndagen den 20 september. Därefter alla jämna veckor, 40,42,44 osv.. SKÖRDEFEST: Traditionell SKÖRDEFEST i Country stil lördagen den 10 oktober klockan på Gjallarhorn. Traditionell skördemat (3 rätter), lite program, lotteri, glada vänner och bekanta mm. Kevin Stocks sköter om dansmusiken. Priset för hela kvällen är 20 /person, 10 barn under 15 år. Bindande anmälningar tas emot kvällstid av Gunilla Gustafsson tfn , sista anmälningsdag söndagen den 4 oktober. INFORMATION: Skicka gärna e-post till föreningen angående olika idéer. medd.net. GJALLARHORN: Föreningshuset Gjallarhorn i Markomby Korpo hyrs ut för olika evenemang, kurser, fester mm. Utrymmesbrist hemma? Du kan hyra enbart salen för ett barnkalas, 20 (okt mars) 10 (apr sept) Avtal görs på BMA tfn KORPO PENSIONÄRER R.F. Sedvanligt MÅNADSMÖTE tisdagen den 13 oktober kl på KOMMUNALGÅRDEN. Vi har potatisgröt med vassbuk och program o kaffe. VARMT VÄLKOM- NA Styrelsen BETANIA FÖRSAMLING, KORPO välkomnar till Böneringssamling måndagar kl. 19- i Lyctan. Träffverksamhet i Betania (börjar vecka 39): Barnträffen: onsdagar kl (4-6 åringar) Mellanträffen: fredagar kl (lågstadier) Ungdomsträffen: fredagar kl (högstadier) Betania lägergård, Norrskata: Vuxenveckoslut 9-11 oktober Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUTS KURSER I KORPO. För mera information, kolla studieprogrammet eller gå in på våra hemsidor eller ring! ( , , ) Nyheter och aktualiteter - Korpo Kommunalgården, Verkan ti Tore Bohman , 13, Pilates - Korpo Kommunalgården, Verkan lö Diana Blomster-Lindberg , 10, Flexi-bar och gym-stick Korpo Kommunalgården, Verkan lö Leena Vellamo , 10, Antigymnastik -Korpo, fullsatt Yoga - Korpo Kommunalgården, Verkan lö Eva Poulsen , 18, Solosång Korpo, fullbokad Piano- och violinspelning - Korpo Församlingshemmet, Kyrkbyn må Ulla- Maija Söderlund , , 60, Pop & Rock gitarr -individuell - Korpo Skolan/Musiksalen, Verkan må Tom Grönroos , , 60, Pop & Rock gitarr - nybörjargrupp - Korpo Skolan/Musiksalen, Verkan må Tom Grönroos , , 23, Pop & Rock band - Korpo Skolan/Musiksalen, Verkan må Tom Grönroos , , 23, Spelmansmusik - Korpo Skolan/Musiksalen, Verkan tors Reidar Eklund , , 20, Trumspelning - individuell - Korpo, fullbokad Franska -studiecirkel- Korpo Skolan/Musiksalen, Verkan ons Minna Österlund , , 28, Animera för webben Korpo Skolcentret, datasalen, Verkan,ti Tore Bohman , 30, Fria alternativ - open source - Korpo Skolcentret, datasalen, Verkan ti Tore Bohman , 15, Kommunicera via internet - Korpo Skolcentret, datasalen, Verkan ti Tore Bohman , 20, Improvisation - Korpo Kommunalgården, Verkan lö Anitra Bohman , Dramaklubb - Korpo Kommunalgården, Verkan ons Tarja Lessig , , 45, Oljemålning för barn och vuxna, Korpo Gluggen, Kyrkbyn ti Pia Rousku- Hellgren , , 34, Pias verkstad inför julen - Korpo Arvids ateljé, Retais fre lö sö Pia Rousku-Hellgren , 25, Porslinsmålning - Korpo Nyhem II, Kyrkbyn ons Ritva-Lena Westerback , , 20, Sy 1700-tals allmogekläder Skolan/ Textilsalen, Verkan lö Britt Henriksson , , 23, Renovera gamla möbler - Korpo Skolan/ Slöjdsalen, Verkan må Ralf Hermansson , , 40, Levande produkter - produktutvecklingskurs Skolan/Textilsalen, Verkan tors Helbe Pajari , 28, Kulturproduktionsverkstad Kommunalgården, Verkan tors Helbe Pajari , , 100, Beskärning av träd och buskar Korpo Kommunalgården, Verkan ti Sven Engblom , 6, Vävning - Korpo Anjas verkstad, Kyrkbyn tors Britt Henriksson , , 40, Seniordans - Korpo Kommunalgården, Verkan må Gurli Tammi , , 28, Rock n roll - Korpo Kommunalgården, Verkan lö sö Anna Ristimäki, Fanny Reuter , 25, Världens danser - Korpo och Houtskär Skolan/Gymnastiksalen, Verkan lö Nina Haglund , 12, Afropowerdans - Korpo Kommunalgården, Verkan lö Diana Blomster- Lindberg , 10, Magdans -orientalisk dans - Korpo Kommunalgården, Verkan sö Eeva Rauramo , 10, Motion på Utö må Hanna Kovanen , , 23, Konditionsgymnastik, lugn takt, Korpo Skolan/Gymnastiksalen, Verkan må Marika Mattsson , , 23, Konditionsgymnastik, Korpo Skolan/ Gymnastiksalen, Verkan må Marika Mattsson , , 23, Cirkelträning - Korpo Skolan/Gymnastiksalen, Verkan tors Kirsi Sukala-Pettersson , Choklad - Korpo Skolan/undervisningsköket, Verkan må ti Paul Reuter , 13, Vilt och gott - Korpo Skolan/undervisningsköket, Verkan ti Jan-Peter Lindén , 13, Tisdagsträffen Församlingshemmet, Kyrkbyn, ti Ulla Ahlstrand , , Feng shui i ett harmoniskt nötskal Kommunalgården, Verkan lö Nina Haglund , 10,00 7

8 SKÄRGÅRDSTADEN INFORMERAR UNGDOMSGÅRDARNAS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER I VÄSTÅBOLAND: Pargas, Piug ungdomsgården öppen: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Lördagsöppet kl följande datum: 3.10, 7.11, EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ UNGDOMSGÅRDEN: ARTY Pröva på olika sorters konst med gästkonstnärer från olika områden, lär dej uttrycka dej kreativt! Fr.o.m varje tisdag kl Från åk 6 -> materialkostnader 40 euro för en termin. Anmälning: FOOD CORNER Bekanta dej med olika matkulturer. Lär dej baka och fixa snabba måltider till fest och vardag. Fr.o.m varje torsdag kl Från åk 6 -> Materialkostnader 45 euro för en termin. Anmälning: Nagu, Lyan tisdagar kl och fredagar kl (13-18 år) Korpo, Gluggen tisdag åk 3-9 kl och fredag åk 6-> kl FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I KORPO Det är viktigt för invånarnas trygghet att det finns ett fungerande adressystem även på glesbygden. En byggnadsadress består av ett vägnamn och en nummer. Miljönämnden fastställer vägnamnen medan nummern bestäms av mätningsbyrån utgående från fastighetens avstånd från vägens början. Då besluten är klara skickas information om den fullständiga adressen till alla fastighetsägare. Genom vägnamnen försöker man bl.a. bevara gamla historiska namn, som i regel inte översätts om de tidigare har varit enspråkiga. Det är en fördel om namnet i sig ger information om ungefär var i kommunen vägen finns. Som huvudregel får en väg ett eget namn, om det längs den finns minst fyra bebyggda fastigheter. Vissa avvikelser kan dock förekomma, beroende på byggnadernas avstånd från huvudvägen. Samma eller liknande namn får inte förekomma sedan tidigare i staden. Ett förslag till vägnamn för Korpo (Kyrklandet, Norrskata och Wattkast) finns till påseende under tiden på områdeskontoret i Korpo, i stadshuset i Pargas och på stadens hemsida, www. vastaboland.fi. Eventuella anmärkningar eller nya förslag kan under den tiden riktas till miljönämnden, Strandvägen 28, Pargas eller per På frågor svarar mätningsingenjör Tage Mollgren, tel eller tage. Tage Mollgren är på plats i områdeskontoret i Korpo torsdagen den 24.9 kl FÖRÅLDRADE ADRESSNUMMER I NAGU I Nagu finns fortfarande uppsatta föråldrade adressnummer, som sedan årsskiftet inte längre är i bruk. Dessa borde med tanke på den egna säkerheten tas ned och ersättas med nu gällande nummer. Den som är osäker på sin adress, kan kontrollera den genom att kontakta kartritare Tarja Mäntyniemi, eller KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag (sommartid kl.14.00) Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 A, Pargas Telefon: Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl.8-13 tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl. 8-9 Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 8-9 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon , BYGGNADSTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl tors. kl och fre kl och Skärgårdskontoret i Korpo har öppet: mån-ons och tors och fre och Kundbetjäning i Pargas: teknisk generalist Ann-Kristin Rajamäki, tfn Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: kontorssekreterare Annika Fagerström, tfn teknisk generalist Camilla Engström, tfn BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, fre 10-15, dag före helg Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , to och 13-16, fre och dag före helg stängs senast kl. 16 Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: ons 11-15, fre

9 » CONTEMPORARY ART ARCHIPELAGO DISKUSSION FREDAGEN KL SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM, KORPO Hur kan samtidskonst ge nya perspektiv i skärgårdsmiljön annat än genom att visa den i bild? Vad passar in i landskapet och varför? Tänk om landskapet är en bild, men konsten något annat? Vad annat handlar det om än skönhet och fulhet till exempel om makt och värden? På vilket sätt blir då estetiken indragen i frågor som bl.a. vindkraft eller sälar? Ni är välkomna att bekanta er med projektet CONTEMPORARY ART ARCHIPELAGO som utgör en del av programmet för Åbo En internationell utställning för samtidskonst som kommer att utspela sig i Åbo skärgård på sommaren 2011 börjar nu växa fram i växelverkan med skärgårdsnaturen och skärgårdssamhället. Under diskussionen presenteras projektet och konstnärer som deltar i utställningen Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen och Henrik Andersson berättar om sitt arbete. Därefter följer fri diskussion i frågor om landskap och bild, natur och kultur, det genuina och det främmande. Med finns bl.a. filosofen Antony Fredriksson och konstnären Sussi Henriksson. Själva projektet företräds av Taru Elfving, Lotta Petronella, Micaela Jansson och Pia Rousku-Hellgren. CONTEMPORARY ART ARCHIPELAGO är en internationell utställning som utspelar sig utanför de konventionella utställningslokalerna i utställningen blir konsten nära anknuten med den unika skärgårdsmiljön. Utställningen kan nås såväl från kryssningsfartygen som från småbåtar, längs Skärgårdens Ringväg och virtuellt, på en ensam kobbe, i havet, på radiovågor, en färja eller varför inte i ett skärgårdshem. Temat för projektet är skärgården som livsmiljö och som ett sätt att leva, i relation till omvärlden och framtiden. Diskussionen ger underlag för seminarier om ekonomi, ekologi och etik som kommer att ordnas för allmänheten under Räsänen väntade ett tag och sen sa han att det är underligt med konst. Var och en ser vad han förmår och det är det som är meningen. Men varför hade de inte köpt något vackrare och lättare, till exempel ett landskap? (Tove Jansson, Konst i naturen) VÄLKOMNA! RSVP (inte obligatoriskt men önskvärt med tanke på servering): Närmare information: Kurator Taru Elfving Contemporary Art Archipelago Produktionskoordinator Klara Paul Stiftelsen Åbo 2011 SKÄRGÅRDENS SKÖRDEFEST Nu är det dags för den Åboländska skördefesten. Det är andra gången vi fi rar skördefest i Åboland. Idén till vår skördefest kommer från Åland, där det fi ras skördefest för tolfte gången. Hoppeligen får vi en lika fi n tradition och lyckad skördefest även hos oss. Skördefesten går alltid av stapeln tredje helgen i september och den fi ras samtidigt i Åboland och på Åland. Vi firar i två dagar. På lördagen har vi en marknadsdag och på söndag öppna dörrars dag runt om i Åboland. Tema för Skärgårdens skördefest är skärgårdskultur och mat. Nytt för i år är att vi har marknad både på torget i Kimito och Nagu. Marknaderna är öppna från kl Officiellt öppnas marknaderna kl i Kimito av Tage Ginström verksamhetsledare för SLC och i Nagu öppnar Sandra vi har marknad både på torget i Kimito och Nagu Bergqvist marknaden, styrelseordf. för Väståbolans stad. Till marknader hör det även musik och för de inslagen står Djungeltrumman & Arne Alligator i Kimito och Sås och Kopp i Nagu. Jag tror att vi får en bra stämning, med så duktiga och roliga artister. Vi har många försäljare, som är marknadens viktigaste artister, med sina produkter allt från honung, blommor, grönsaker, fårprodukter, fisk och massor av olika hantverk och inte att förglömma bröd och bakverk av alla de sorter. Jag hoppas, när marknaden är slut, att alla försäljares bord står tomma och konsumenterna har fyllt sina förråd med trevliga, hälsosamma och kvalitativa produkter från närproducenterna. På söndagen finns det möjlighet att åka runt till gårdar, företag, skolor, restauranger, caféer samt båtar, som öppnar sina dörrar och däck och bjuder in allmänheten. Det här ger en fin möjlighet till, att bekanta sig med företagare och producenter av olika slag. På söndag står dörrarna öppna från kl och då kan du åka runt i Åboland. Ta en guidad tur i Bjursängens Bärodling eller på Tammiluotos Vingård, där det också finns möjlighet att äta fisksoppa. Stentorp har vallhundsuppvisning och på matlistan fårkött, att äta på plats eller köpa med hem. Åk till Sattmark och smaka på deras goda kakor eller ät nyrökt fisk. I Nagu kan du titta på highland djur hos Jan-Erik Karlsson eller prova på glasblåsning i Hippoglas. På Tackork gård guidar Margot runt och på granngården kan du följa med då Mats Fagerlund tar upp potatis (väderreservation). I Wattkast på Korpo kan du bekanta dig med Holméns äppelträdgård, där Margareta kokar kaffe. Fortsätter vi till Öståboland kommer vi till Westankärr gård med gårdsbutik café och vallhundsuppvisning. På Brusaby kan du bekanta dig med djur och annat roligt, medan Sagalund har lekladugård och lantbruksutställning. Åker du till Vestlax kommer du till Rabbe Lindroos och får bekanta dig med hans gård. På Bjärkas kan du spela golf, äta soppa och dreja keramik med Inge-May. På Kalkholmen kan du stiga ombord på Eugenia eller åker du till Dragsfjärd kan du ta en titt på Björknäs Trädgård och prata med Johan och Diana. Kanske låter du dig kaffe smaka på Marinas Café Ma`Cirque. I Westers Trädgård i Kila kan du gå i Gunillas trädgård eller shoppa i hennes gårdsbutik. Förutom allt det här har även Westers Trädgård och Restaurang Bystrand öppet på lördag kväll. På Restaurang Bystrand kan du äta skördebuffé och dansa till långt in på natten. Tanken bakom Skärgårdens skördefest är, att det inte enbart skall vara en rolig händelse, utan kunna ge något åt konsumenten, samt alla producenter. Jag hoppas att vi kan skapa en trevlig Skördefest för hela familjen och alla producenter i Åboland. Välkommen till Skärgårdens skördefest 2009! Anne Lindroos projektledare, , Foto: Anita Holländer 9

10 ANNONSBILAGA 28 TO 1 PARGAS BAROCKSÄLLSKAP ARRANGERAR OKTOBER 2009 FÖLJANDE KONSERTER: Barnkonserter måndag i Pargas med blockflöjtskvartetten Bravade. Fredag Öppningskonsert i Pargas kyrka kl.19.giacamo Carissimis Jephta med sångare från Åbo Musikakademi och en barockensemble från Metropolia yrkeshögskola i Helsingfors. Lördagen den kl. 16: L arte della monodia - det tidiga 1600-talets solomadrigaler i Nagu kyrka med Mats Lillhannus, tenor och Mikko Ikäheimo, teorb och barockgitar. Lördagen den kl. 19 Händel! Konsert i Pargas kyrka med Teppo Lampela, kontratenor, Sunniva Fagerlund, blockflöjt, Hanna Pesonen, barockviolin, Heidi Peltoniemi, barockcello och Anna-Maaria Oramo, cembalo. Söndagen den kl. 16. Vi presenterar Antonio Caldara. Matiné i Agricolakapellet med Essi Luttinen, mezzosopran Heidi Peltoniemi, barockcello och Anna- Maaria Oramo, cembalo. Kontaktuppgifter till Pargas Barocksällskap: Ordf.: Pia-Gun Anckar Sekreterare Göran Grönroos Konstnärlig ledare: Sunniva Fagerlund Studia Insularis Åboländska öar och skär Under fem vardagskvällar i oktober och november arrangerar Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi en föreläsningsserie som uppmärksammar åboländska öar. Serien inleds med en - respektive ö. VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Höstterminen börjar, välkommen på kurs! Du kan anmäla dig per telefon eller per eller internet: Ta en titt i studieprogrammet eller gå in på våra hemsidor Kursutbudet, hoppas vi, erbjuder något för alla och envar! Se en del av våra kurser listade under Nagu-bladet, Korpo-info, Houtskärnytt och Iniö-info! Är du företagare, kulturproducent eller föreningsaktiv? Vill du bjuda upplevelser till dina kunder? Vill du utvidga dina tjänster till turister? Att t.ex. skapa en ännu smakligare meny, inreda ditt bed & breakfast eller dina stugor på ett nytt sätt? Eller hitta på en intressant souvenir du kan sälja till turister? Helbe Pajaris kurser Kulturproduktionsverkstad och Levande produkter ( Korpo kurser) kan öppna nya dörrar till näringslivet. Kontakta kansliet! Kontaktuppgifter: Institutssekreterare Maria Lagström (mån-ons) tel Planerare, bitr. rektor Anitra Bohman tel Kursplanerare Regina Lindman-Korpi (mån-ons) tel DAGVÅRDSENHETEN Vi är i ständigt behov av FAMILJEDAGVÅRDARE som jobbar i eget hem (Pargas) samt kortvariga vikarier inom dagvårdsenheten. Ring barnomsorgschef Pia Hotanen, tel eller skriv till BIO SYDVÄST 2.10 Houtskär kl Nagu kl Korpo kl PIUG kultursalen, Pargas kl 19:00 bilj/liput: 20 Förköp: PIF-tipstjänst Program Torsdag , kl Tapani Tuovinen; Arkeologi om åboländska öar Stefan Wessman; Nya rön om 1200-talsvraket vid Egelskär Torsdag , kl Olla på Högsåra Leif Lindgren; Torsdag , kl Monica Bäckström; Malena Torvalds-Westerlund; Torsdag , kl Martin Öhman; Onsdag , kl Agneta Andersson; S JÖHISTORISKA I NSTITUTET Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Slottsgatan 72, Åbo Tfn VÄSTÅBOLANDS STAD LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNKI Strandvägen 28, FI PARGAS Rantatie 28, FI PARAINEN

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar TO 3.12 19 10 Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 TO 19.3 21 annonsbilaga VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 FRAMGÅNGAR FÖR PARGAS SVENSKA GYMNASIUM Läs mera på sidan 5 OBS! AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN, SIDAN 5 LANDSBYGDS- AVDELNINGEN INFORMERAR Årets

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

Välkommen till skärgården!

Välkommen till skärgården! 1 INNEHÅLL Välkommen till skärgården...3 Skärgårdsvägen... 4 5 Resan hit till oss...6 Skärgårdsstaden Pargas... 8 9 Gör en bra dag... 14 15 Biosfärområdet... 16 17 Kultur för själ och kropp...18 Matkultur...19

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

15 september. Mordet i Höga 3-5

15 september. Mordet i Höga 3-5 15 september Mordet i Höga 3-5 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer.

Läs mer

Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5. Törebodakanalen

Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5. Törebodakanalen Tonia slutar Ulla och Ann-Louise öppnar Salong ZåBra. SID 4 Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5 Bengt skapar vackra saker i trä satsar mer på eget. SID 13 Törebodakanalen Positiv

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör?

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör? ORSNÄS Nr 2 27.3.2015 Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13 Vem blir ny kommundirektör? Åtta kandidater, läs mer på sida 4 Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla

Läs mer