Trotsar tragedier och oro 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trotsar tragedier och oro 5"

Transkript

1 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har 2011 gett oss naturkatastrofer, oro i Mellanöstern och Nordafrika samt inflationsfruktan på tillväxtmarknaderna. Trots detta har dom globala aktiemarknaderna klarat sig bra och förväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten är fortsatt hög. 8 Tema Japan Globalförvaltaren och Japankännaren søren Milo Christensen intervjuas. 12 Mot strömmen I turbulenta tidsperioder går ofta brasilianska Eletrobras sin egen väg. 14 Goda och onda drakar Porträttintervju med Kon-Tikis förvaltare och skagen-grundaren Kristoffer stensrud. KRÖNIKA 48 ToRKell eide Köp inte ekonomisk tillväxt KoNsTeN ATT ANväNdA s UNT f ÖRNUfT

2 2 INNeHåll skagen fonders MARKNAdsRAppoRT NR skagen fonder är en ledande skandinavisk fondförvaltare. Företaget grundades 1993 i stavanger och är sedan 2005 Norges största aktiefondförvaltare. skagen Fonder etablerade en filial i sverige 2004 och har kontor i stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: postadress Box 11, stockholm Redaktion Jonas a. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: skagen söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. skagen tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. skagen Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. Innehåll eletrobras är ett av de största skagen-innehaven i samtliga aktiefonder. på bilden: världens största vattenkraftverk, Itaipu Binacional, på gränsen mellan Brasilien och paraguay (i vilken eletrobras äger 50 procent) foto: eletrobras I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den porträttintevju med Kristoffer stensrud från tidningen Kapital. Kvartalets viktigaste händelse i skagen Global var försäljningen av innehavet i italienska mejerijätten parmalat. på bilden: en parmalatlastbil utanför Milanobörsen. omslag: Den globala tillväxten är fortsatt relativt intakt trots naturkatastrofer och oro i Mellanöstern. foto: istockphoto foton inlaga: Bloomberg News om inget annat anges. 3 Avkastningshistorik 4 ledare 5 Nyheter i korthet 8 Tema Japan 12 eletrobras mot strömmen 14 porträttet Kristoffer stensrud intervjuas av Niels Chr. Geelmuyden 21 portföljförvaltarnas berättelse 25 fondportföljer 44 skagen fonders investeringsfilosofi 45 Avkastnings- och riskredovisning 46 Kvartalsdata 47 det här är skagen fonder 48 Krönika Köp inte ekonomisk tillväxt

3 våra fon der 3 skagen fonders avkastningshistorik AKTIefoNdeN skagen vekst förvaltare: Beate Bredesen och Ross Porter start: 1 december 1993 Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,8% ,7% 5 0-0,7% -0,9% 5 Tabellerna visar avkastningen för respektive fond i förhållande till jämförelseindex sedan fondernas start samt hittills i år. skagen fonder har alltid använt ut delningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort. -5 SKAGEN Vekst Viktat genomsnitt av MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return) och Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fram till 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). 0 AKTIefoNdeN skagen GloBAl förvaltare: Kristian Falnes, Torkell Eide, søren Milo Christensen och Chris-Tommy simonsen start: 5 april 2002 AKTIefoNdeN skagen KoN-TIKI förvaltare: Kristoffer stensrud, Knut Harald Nilsson och Cathrine Gether start: 5 april 2002 Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,2% -1,8% ,5% 1,9% ,9% -4,2% ,0% 10,8% -5 SKAGEN Global MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return). Fram till 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return). 0-5 SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) 0 RäNTefoNdeN skagen TellUs förvaltare: Torgeir Høien start: 29 september 2006 Avkastning januari mars ,4% -4,7% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index (EUR) Avkastningen uttryckt i euro Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% 4,9% RäNTefoNdeN skagen KRoNA förvaltare: Ola sjöstrand och Elisabeth Gausel. start: 29 juni 2007 Avkastning januari mars Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,1% 2 0,5% 0,4% 1,6% 0 0 SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 45.

4 4 ledare KRÖNIKA ledare per Wennberg, vd, skagen Fonder sverige pw skagenfonder.se Bäste andelsägare, Under det senaste året, som präglats av stor turbulens på finansmarknaderna, har världsindex totalt sett stått stilla. sett i det perspektivet är vi mycket nöjda med skagen Globals avkastning på omkring 6 procent. att det lönar sig att aktivt investera i undervärderade bolag med inneboende katalysatorer till värdestegring visade sig lyckat i mars. Globals kärninnehav Parmalat såldes då till en god premie i en affär som fick stor internationell uppmärksamhet. Närmare lösning i ppm-frågan En vanlig fråga vi får från våra kunder är vad som kommer hända med skagen på Pensionsmyndighetens plattform, tidigare PPM. Jag har i en tidigare krönika redogjort för de problem som många förvaltare upplever med massfondbyten och att vi kommer att tvingas lämna systemet om en lösning inte presenteras. Finansdepartementet gav i slutet av förra året Pensionsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag på hur man ska kunna komma tillrätta med dessa massfondbyten. Denna utredning presenterades i mitten av mars och gav två vägval för politikerna att besluta om. skarpt förslag mot tandlöst Det första förslaget går ut på att helt enkelt förbjuda PPM-rådgivningstjänsterna i dess nuvarande form. De förvaltarföretag som vill fortsätta med sin rådgivning måste ansöka om att bilda fondbolag. Genom att bli fondbolag kan dessa förvaltarbolag erbjuda sina kunder samma typ av förvaltning som idag fast via fond-i-fonder. Principen blir att förvaltningstjänster som erbjuds skall vara i fonder. Precis som det var tänkt att vara från allra första början. Det andra alternativet innebär i korthet att införa flyttavgifter och andra typer av åtgärder för att komma tillrätta med massfondbyten. Förutom att det skulle kräva mycket mer resurser från Pensionsmyndighetens sida, och ta flera år att implementera, finns även frågetecken för hur väl dessa åtgärder skulle fungera. När den parlamentariska pensionsgruppen möttes den 5 april för att gå igenom förslagen valde de att stödja det första, mer ingripande förslaget. Det är något vi tycker är positivt. Dock vet vi inte när förslaget kommer implementeras. Tiden är en viktig faktor då problemen med massflyttar drabbar samtliga skagens fondsparare inte bara de som valt oss för sin premiepension. Vi hoppas därför på en snabb implementering av de föreslagna åtgärderna. självklart kommer vi hålla våra kunder informerade genom vår marknadsrapport, vår webbplats och på andra sätt allteftersom ny information kommer. fullt hus på informationsmöten Under våren har vi genomfört ett stort antal välbesökta inspirations- och motivationsmöten runtom i landet. Mer än åhörare har deltagit. Till hösten drar nästa vända av informationsträffar igång som avslutas med skagen Dagen i Göteborg och stockholm. Trevlig vår önskar jag våra läsare! Per Wennberg KRÖNIKA Jonas A eriksson kommunikationschef, skagen Fonder sverige jae skagenfonder.se svårt att göra prognoser det senaste kvartalet har varit omtumlande. En stor naturkatastrof i Japan har utlöst en kärnkraftsolycka som hotar att bli den mest omfattande världen någonsin upplevt. Folkliga uppror i Mellanöstern har satt igång en process där diktatorer faller som dominobrickor. oförutsägbara händelser har avlöst varandra Både upproren i Mellanöstern och kärnkraftsolyckan i Japan var omöjliga att förutspå. Dom är vad den libanesiske filosofen, författaren och investeraren Nassim Nicholas Taleb kallar svarta svanar. Händelser som kommer som en överraskning och får stora konsekvenser men som efter att dom har inträffat behandlas som om dom hade kunnat förutspås. så är det naturligtvis inte. Hade dessa händelser kunnat förutspås hade dom japanska kärnkraftverken byggts på andra platser än i Fukushima och europeiska toppolitiker haft lite mindre kärvänliga relationer med diktatorer från Mellanöstern och Nordafrika. men aktiemarknaden har fortsatt att gå upp Klart är att den underliggande kraften i den globala börsuppgången som varat sedan mars 2009 i alla fall så här långt är intakt. Vem hade i början av året kunnat tro att världsindex skulle vara nästan oförändrat samtidigt som härdsmältor pågår i Japan och en våg av turbulens sveper in över Mellanöstern med skenande oljepriser som följd? Detta visar på det svåra i att göra prognoser och är ett skäl till att skagens investeringsfilosofi fokuserar mer på utvecklingen på mikronivå, i de enskilda bolagen, istället för utvecklingen i stort, på makronivå. Jonas A Eriksson

5 NyHeTeR I KoRTHeT 5 Ny portföljförvaltare Toppbetyg till Kon-Tiki Morningstar har under de senaste två åren producerat en kvalitativ bedömning av skagens aktiefonder. Nu görs dessa rapporter tillgängliga för skagens kunder. Ole søeberg har rekryterats som portföljförvaltare i aktiefonden skagen Vekst. Han kommer att arbeta med analys av existerande och potentiella portföljbolag tillsammans med Beate Bredesen och Ross Porter. Ole søeberg är 50 år och har lång erfarenhet från den globala och danska kapitalmarknaden. Han startade sin karriär 1984 i Dansk aktie analyse i Köpenhamn. Han har därefter arbetat med analys av globala aktier för bland andra alfred Berg och Carnegie i Danmark. Ole søeberg har under de senaste fyra åren varit styrelseledamot i skagen Fonder (skagen as) men utträder ur styrelsen när han börjar sin anställning. Med sin långa erfarenhet från kapitalmarknaden kommer Ole søeberg vara ett gott tillskott till de existerande förvaltarna i ska- GEN Vekst-teamet. Vi är väldigt glada för att han valt att börja arbeta med oss i skagen, säger Kristian Falnes, investeringsdirektör. Ole søeberg börjar i skagen under det första halvåret Internationella fondanalysföretaget Morningstars fondutvärdering utgår från fondanalysföretagets egna principer och strävar att ge en bedömning över fonders framtida prestationer. Utvärderingen ger endast viss vikt till historiska prestationer och tillbakablickande riskmått. Mest betydelse ges en uppskattning av fondens portföljförvaltarteam samt processer, sammanvägt med en utvärdering av moderbolaget som står bakom fonden. Morningstars kvalitativa ranking har fem nivåer där den högsta nivån betraktas som elit. Detta betyg ges till fonder som tros vara kapabla att prestera bättre än liknande fonder på lång sikt. skagen Kon-Tiki är en av de fonder som tilldelats elitnivån och enligt Morningstars rapport så motiveras det med att förvaltarna utfört skagens investmentprocess på ett skickligt sätt och att fonden är en av de bästa tillväxtmarknadsfonderna tillgängliga. skagen Global har tilldelats betyget superior, som är det näst högsta betyget. superior innebär enligt Morningstar att fonden är bättre än genomsnittet och kapabel att prestera bättre än fonder i samma fondkategori. Morningstars rapport för skagen Global lyfter fram portföljförvaltaren Kristian Falnes långa erfarenhet och avslutar med att konstatera att det finns mycket att tycka om kring denna aktiefond. aktiefonden skagen Vekst har tilldelats betyget standard vilket är det mellersta betyget av skalan på fem nivåer. Beate Bredesen och Ross Porter förvaltar ska- GEN Vekst sedan ungefär ett år tillbaka då Kristian Falnes tog over rodret för skagen Global. Morningstar noterar att fonden styrs efter en bra bolagsprocess som är en nyckelstyrka, däremot vill Morningstar se mer från de nya förvaltarna. Morningstars kvalitativa utvärdering har som målsättning att hjälpa investerare att sätta ihop en diversifierad portfölj och ska vara tänkt att hjälpa placerare att ta investeringsbeslut vare sig det är privata fondsparare, rådgivare eller institutionella investerare enligt Chicagobaserade Morningstar. Morningstars rapporter kan laddas ner från respektive fonds sida på skagen Fonders webbplats. Läs mer om fonderna på skagenfonder.se Träffa skagen extrainsatt möte i växjö fram till 15 juni välkomnar vi besökare till en rad informationsmöten på våra kontor i Göteborg och stockholm. den 10 maj besöker vi även växjö för ett informationsmöte. För anmälan och mer infomation: skagenfonder.se/infotraffar en av Norges 10 bästa arbetsplatser skagen rankas som den nionde bästa arbetsplatsen i Norge enligt en undersökning av Great Place to Work Institute. sammanlagt tolv tusen personer på 136 arbetsplatser har deltagit i undersökningen som försöker besvara hur bra anställda trivs på sina jobb. Människorna är den viktigaste tillgången i skagen och det är därför glädjande att de trivs väl med sina arbeten. arbetsplatsen är krävande men unik och kompetens är viktig i alla led i företagsorganisationen säger Mette Helgevold Årstad, HR-chef i skagen.

6 6 NyHeTeR I Ko RTHeT Ny vd till Nederländerna Michiel Krauss utnämndes till vd för skagen Fonders filial i Nederländerna i februari Nederländerna är en viktig och växande marknad för skagen Fonder. Michiel har 25 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från företaget Wilton Investment services där han varit vd. Innan dess arbetade han för Van Lanschot Bankiers under 18 år. skagen Fonder har haft marknadsföringstillstånd i Nederländerna sedan 2006 och förvaltar idag cirka nio miljarder kronor för nederländska kunder. skagen Fonder öppnar ett kontor i amsterdam sommaren dags för schweiz skagen fonder har fått tillstånd att marknadsföra sina fonder i schweiz Beslutet att söka marknadsföringstillstånd i schweiz grundas i ett växande intresse och efterfrågan från schweiziska investerare. De fonder som görs tillgängliga på den schweiziska marknaden är skagen Global, skagen Kon-Tiki, skagen Vekst och skagen Tellus. Tack vare stark avkastning för våra nuvarande kunder och utmärkta betyg för våra fonder så har vi upplevt ett växande intresse från schweiz sedan ett antal år tillbaka. Vi glädjer oss åt att nu ha fått de nödvändiga tillstånden på plats för att mer aktivt bemöta de förfrågningar vi får och hoppas så sakta att bygga upp våra schweiziska aktiviteter, säger Timothy Warrington, chef för skagens internationella avdelning. skagen Fonders ambition har aldrig varit att försöka bygga upp så stort förvaltningskapital som möjligt utan målsättningen är alltjämt att ge kunderna bäst möjlig riskjusterad avkastning, service och kommunikation. Inledningsvis kommer förfrågningar från den schweiziska marknaden tas om hand från skagens huvudkontor i stavanger. Utöver de nordiska länderna så har skagen även marknadsföringstillstånd i Luxemburg, Nederländerna och storbritannien. Missade du Nyårskonferensen? ReseBRev från JeddAH ett resebrev från skagen fonders Midhat syed har publicerats på skagen fonders webbplats Midhat syed arbetar på skagen Fonders internationella avdelning. Hon växte upp i saudiarabien fram till sina universitetsstudier i England Med jämna mellanrum återvänder hon hem för korta årliga besök. I ett resebrev från Jeddah, från mars 2011, ger hon en inblick i en region som för närvarande dominerar tidningsrubrikerna. Bland annat berättar hon att det enligt världsbanken anses vara enklare att bedriva affärsverksamhet i saudiarabien än i länder som Frankrike och sverige. Midhat syeds resebrev är publicerat i sin helhet på engelska på Närmare 700 personer besökte skagen Fonders årliga Nyårskonferens 14 januari i stockholm. Dagen var uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagsevenemang. samtliga tal och presentationer finns tillgängliga på vår webbplats: https://www.skagenfonder.se/nyar2011 Niall ferguson, historieprofessor från Harvarduniversitetet Kristian falnes, portföljförvaltare aktiefonden skagen Global och investeringsdirektör i skagen Fonder Torgeir Høien, portföljförvaltare obligationsfonden skagen Tellus Terrance odean, professor inom finans med inriktning på investerarpsykologi vid universitetet i Berkeley Chen Zhao, managing editor och analytiker på Bank Credit analyst, BCa

7 KoMMe NTAR 7 svarta svanar, aktieinvesteringar och katastrofer I efterdyningarna av vårens turbulenta händelser i Mellanöstern och Japan frågar sig många investerare och sparare hur dom ska reagera på liknande händelser? eftersom det är mer eller mindre omöjligt att förutspå oväntade händelser som kan chocka den globala ekonomin i negativ riktning så fokuserar skagens aktiefondförvaltare på det dom gör bäst bolagsanalyser. Den före detta börshandlaren Nassim N. Taleb säger sig ha fått 600 intervjuförfrågningar efter de katastrofala händelserna i Japan i mars. Han har fått en status som expert på teman kring sannolikhet och oförutsedda händelser. Nassim Talebs bok med titeln The Black swan lånar sin titel från filosofen Karl Poppers induktionsproblem som säger att en vetenskaplig tes kan stödjas av miljontals av observationer. Men att det räcker med en enda observation för att omkullkasta hela teorin. Fram till 1697 så hade alla observationer av svanar visat att det endast fanns vita svanar. Därmed ansågs det omöjligt att det fanns svarta svanar. Den slutsatsen omkullkastades då en svart svan upptäcktes i australien. Det räckte alltså med en observation av en svart svan för att omkullasta sanningen om att det endast fanns vita svanar. kunnat förutspå exakt om eller när de skulle inträffa. Historiskt robusta aktiemarknader En historisk tillbakablick med illustrationer över hur aktiemarknaderna reagerat i samband med kriser och katastrofer har nyligen publicerats på skagen Fonders webbplats. Några exempel från publikationen; från första världskrigets start med skotten i sarajevo 1914 så föll aktiemarknaderna kraftigt men var tillbaka på plus redan När Usa drogs in i andra världskriget i samband med attacken på Pearl Harbor 1941 tog det mindre än ett år för aktiemarknaden att vända tillbaka på plus. oljekrisen Kärnkraftsolycka en på miljoner år Nassim Taleb anser att människan har en övertro på sin förmåga att förutspå oväntade händelser. Ett färskt exempel är den japanska kärnkraftskommissionens mål från 2003 som slog fast att risken för att en privatperson boende i närheten av kärnkraftverk skulle förolyckas inte fick vara högre än ett dödsfall per miljoner år. Åtta år senare var olyckan mer eller mindre redan framme. Poängen Nassim Taleb gör är att det är meningslöst att göra bedömningar av saker och ting som har extremt liten sannolikhet att inträffa och låta människor förlita sig på dessa högst teoretiska odds. Han argumenterar för att världen i grunden är helt oförutsägbar. Under våren har delar av världen upplevt omvälvande händelser som skulle kunna klassificeras som svarta svanar. Från översvämningar i australien och uppror i delar av Mellanöstern till jordbävningar, tsunami och en kärnkraftsolycka i Japan. Gemensamt för dessa händelser är att ingen med säkerhet Historiskt går det att observera att kriser och katastrofer gett starka reaktioner i aktie-, ränte- och råvarumarknaderna. Det har däremot inte tagit lång tid förrän marknaderna åter vänt tillbaka. Det är viktigt att påminna om att historisk utveckling inte ger något garanterat recept över hur framtiden kommer att se ut. I en oförutsägbar värld har skagen Fonders portföljförvaltare inte som specialitet att ta investeringsbeslut genom att försöka förutspå och prognosticera den framtida utvecklingen för världsekonomin som helhet. Det grundläggande fokuset är snarare Dow Jones Industrial Average Index effekter av kriser av olika slag har varit relativt begränsade. oljekrisen 1973 sänkte den amerikanska börsen med cirka 40 procent två år senare hade den emellertid återhämtat sig. att analysera och hitta enskilda bolag som är värda att investera i. Med det sagt följer portföljförvaltarna vaksamt med när liknande händelser inträffar som naturkatastrofen i Japan eftersom det kan vara bra tillfällen att investera i bolag med en långsiktig förmåga att skapa värden. Finns det då någon garanti att de investeringar som görs i skagens fonder är bra allesamman? Nej, absolut inte. som Kristoffer stensrud, en av skagens portföljförvaltare och grundare konstaterar i en intervju på sidorna 14-19; Under årens lopp har jag nog gjort ungefär 49 procent fel. Det gäller allt. Uppenbarligen har det gått bra för honom ändå, då han har lyckats överträffa jäm förelseindex varje år sedan han startade som förvaltare i skagen Poängen är strävan att försöka få rätt oftare än man har fel. Michael Metzler, Redaktör, Marknadsrapporten mm skagenfonder.se I samtliga givna fall illustreras aktiemarknaden med hjälp av amerikanska dow Jones industrials index.

8 8 TeMA JApAN Japan reser sig efter katastrofen I kölvattnet av att det japanska öriket drabbades av jordskalv, tsunami och kärnkraftsolycka så har aktiemarknaderna fått utstå ordentlig turbulens. Överlag är japanska företag billiga mätt på aktiekursen i förhållande till bokfört värde, men de har fortsatt svårt att skapa aktieägarvärde. ledningen för Tokyo electric power Co bugar under en presskonferens den 30 mars. verkställande direktör Masataka shimizu var inlagd på sjukhus för högt blodtryck i samband med att företaget stod inför utmaningen att hantera en av världens största kärnkraftverksolyckor. på bilden, från vänster: Takashi fujimoto, vice president, Tsunehisa Katsumata, styrelseordförande och sakae Muto, vice president. Det mänskliga lidandet efter naturkatastrofen i Japan fredag den 11 mars har varit oerhört. Tusentals har mist livet och hundratusentals har blivit hemlösa. Regeringen har uppskattat att den ekonomiska förlusten uppgår till astronomiska belopp på 1-2 tusen miljarder kronor. Våldsamma och oväntade händelser påverkar oftast aktiekurserna negativt, i synnerhet i berörda områden. Trots en allmän japansk strävan att skydda sig mot jordskalv stod inte elinstallationerna vid kärnkraftverken i Fukushima emot den tsunami som följde jordbävningen även om byggnaderna klarade sig. Då det stod värst till hade den japanska aktiemarknaden fallit med 17 procent. Det kraftiga kursfallet fick många iakttagare med investerarlegenden Warren Buffett i spetsen att rekommendera köp av japanska företag. En månad efter tragedin har den japanska aktiemarknaden hämtat sig något i takt med att kärnkrafthotet mot Tokyo av tagit. søren Milo Christensen är den av skagens portföljförvaltare, som har bäst kunskap om japansk mentalitet och samhällsförhållanden. Han har varit i Japan ett tjugotal gånger som investerare och besökt ett otal företag. Den kraftiga kursreaktionen var initialt förståelig eftersom en eventuell hel eller delvis evakuering av Tokyo, som under en period var en reell fruktan, skulle ha haft enorma konsekvenser. Inte bara för Japan utan även för den globala ekonomin, säger søren Milo Christensen, en av portföljförvaltarna i skagen Global-teamet. Billigt mätt på bokfört värde Historisk sett har naturkatastrofer och andra turbulenta händelser ofta visat sig vara en köpmöjlighet. I synnerhet i utvecklade länder, där återuppbyggnad går lättare än i mindre utvecklade länder, som en undersökning från 2010 av ekonomerna Eduardo Cavallo och Ilan Noy från Inter-american Development Bank visar. I förhållande till den japanska börsens storlek har skagen funnit relativt få investeringar för portföljerna. Det finns många företag i Japan, som framstår som billiga mätt på förhållandet mellan kurs och bokförda värden. Men förräntningen på det egna kapitalet är generellt låg, säger søren Milo Christensen. När vi analyserar enskilda företag, faller investeringscasen ofta bort, eftersom vi

9 TeMA JApAN 9 japanska el-nätet är uppdelat i en östlig och en västlig del, som använder olika tekniker. Reellt har de inte ett rikstäckande nät, och man kan i den drabbade östliga delen av Japan förutse en varm sommar med restriktioner för elförbrukningen. Ingenjörstunga företag skagen Fonders tre aktiefonder är långt mer investerade i koreanska än japanska företag. skagens investering i samsung Electronics har ingått i portföljerna sedan 1997, med ett lysande resultat för fondandelsägarna. De mycket ingenjörstunga och teknikfixerade japanerna har varit i frontlinjen av många av de verkliga nyheterna inom konsumentelektronik såsom plattskärmar och 3G-telefoni tekniker som andra varit med att popularisera. Koreanska samsung Electronics har förstått att design, användarvänlighet och marknadsföring är avgörande för skapandet av globala märkesvaror. Japanerna har historiskt sett varit mer fokuserade på de teknologiska spetsfundigheterna inne i produkterna, säger søren Milo Christensen. Japansk corporate governance För en europeisk eller amerikansk investerare kan det tyckas besynnerligt att japanska företagsledningar och styrelser överlever trots bristande utdelningar, dålig förräntning av det egna kapitalet och ständigt fallande värden. Enligt søren Milo Christensen finns en stor del av förklaringen i japansk mentalitet. ska det ske något på allvar, så måste de inhemska japanska investerarna sätta press på ledningarna i företagen, men de gör det inte. Det är kulturellt baserat. Det skulle uppfattas som om de gick ärenden för utländska investerare, vilket inte är väl ansett. så företagen får lov att sitta på enorma behållningar utan att veta vad de ska använda pengarna till, säger søren Milo Christensen. En annan utmaning för aktieägarna är att japanska företag har notoriskt svårt att göra sig av med affärsområden som inte skapar värde. Områden som andra ägare reellt skulle lågt värde på JApANsK INTJäNING 6,0x P/B inte kan hitta trovärdiga argument för att ledningen ska ändra beteende och öka förräntningen av kapitalet, lägger han till. Japansk elektronik i Kina Trots mycket tal om Kina som världens nya ekonomiska supermakt, så är det fortsatt världens tredje största ekonomi, Japan, som levererar många livsviktiga högteknologiska komponenter. Förhållandet mellan Japan och Kina är inte präglat av det högsta förtroendet. Japan håller generellt kritisk produktion till exempel bilar och elektronik i egna fabriker, också när de gör joint ventures med kinesiska företag, säger søren Milo Christensen. Kommande månader kommer visa om fortlöpande störningar gett upphov till en mer bestående effekt i produktionen. Det 5,0x 4,0x 3,0x 2,0x 1,0x TOPIX MSCI World 0,0x Källa: Morgan Stanley Japanska bolag är fortsättningsvis långt från nivåerna som uppnåddes 1989, då investerarna betalade fem gånger så mycket för bolagens bokförda egna kapital. Idag värderas Japan konsekvent lägre än bolag i resten av världen. lägre förräntning Av eget KApITAl I JApAN 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% TOPIX ROE MSCI World Källa: Morgan Stanley Japanska bolag ger konsekvent sämre förräntning på eget bokfört kapital än bolag i övriga världen. Det bidrar till att de japanska verksamheterna håller en låg värdering. Källa Bloomberg

10 10 TeMA JApAN skagens AKTIeINNeHAv I JApANsKA BolAG fond Holding Name pe_ratio px_to_book_ratio procent av fond skagen Vekst Kyocera Corp 16,48 1,15 0,35 skagen Vekst aska Pharmaceutical Co Ltd N/a 0,63 0,23 skagen Global Kyocera Corp 16,48 1,15 2,00 skagen Global Toyota Industries Corp N/a 0,81 1,32 skagen Global Osaka securities Exchange Co 18,28 2,38 0,70 skagen Global Yamaha Motor Co Ltd 22,77 1,77 0,52 skagen Global Japan securities Finance Co 12,34 0,43 0,44 skagen Global Mizuho Financial Group Inc 4,83 0,76 0,39 skagen Kon-Tiki softbank Corp 34,64 6,89 0,94 skagen Kon-Tiki Kuribayashi steamship Co Ltd 4,03 0,28 0,01 kunna uträtta mer med och därför borde säljas. Myten om att japanska företag är fullt strukturerade och supereffektiva håller inte annars hade de inte haft en förräntning av eget kapital motsvarande hälften av företag i resten av världen. De efterlever regler och är mycket miljömedvetna, men att skapa aktieägarvärden står uppenbart inte speciellt högt på ledningens agenda, lägger till han. Iakttagare har den senaste månaden påstått att den japanska katastrofen kan bidra till ett förnyat Japan. För skagen Fonder är det nog lite väl optimistiskt, men vi följer utvecklingen vaksamt för att försöka identifiera förbättringar i aktieägarvillkoren, som förhoppningsvis gör flera japanska företag relevanta för våra fondinvesteringar. Christian Jessen cje skagenfondene.dk slitna portföljförvaltare Under de senaste femton åren har en skara av hoppfulla globalt orienterade portföljförvaltare hoppats på en japansk aktieframgång som aldrig har kommit. Japanska aktier var våldsamt övervärderade under 80-talet och har varit på nedgång sedan dess. För skagen Fonder råder det därför inget tvivel om att huvuddelen av de japanska företagen lever upp till ett av våra väsentligaste krav på investeringar: De är impopulära på aktiemarknaden. Och trots att de analyseras flitigt av börsmäklarnas analytiker, så ignoreras ofta analyserna av internationella investerare, som är trötta på Japan. Frågan är då om vi hittar köpvärda företag? Vi gör noggranna analyser för att hitta aktieägarvänliga initiativ som skulle kunna leda till japanska företagsinvesteringar, säger søren Milo Christensen. Det är ett missförstånd att behovet för koncensus förhindrar japanska företag att förnya sig, anser han. Det tar tid, men när konsensus i samhället ändrar sig, så drar alla i samma riktning för inte att skilja sig från mängden. Ett av Japans största pensionsföretag, Tokio Marine asset Management, upprättar i år en speciell fond, som ska gå i aktiv dialog med företagsledningar om reformer. Vi tror att flera sådana framtida initiativ kommer bidra till att sätta igång en förnyelse av japanskt näringsliv. JApANsKA INNeHAv I skagen GloBAl Kyocera: 2% av skagen Global Industrikonglomerat, som har sin styrka inom keramisk inpackning av elektronik. I elektronisk utrustning finns det komponenter, som avger värme, och därför packas in i keramik för att skydda andra komponenter. Det är en bransch med ett fåtal aktörer och mycket höga marginaler. andra verksamheter är solenergi och kopiatorer. En förlustbringande verksamhet är mobiltelefoni vilket bidrar till att bolaget är impopulärt på aktiemarknaden. Toyota Industries: 1,3% av skagen Global Företaget äger en stor aktiepost i Toyota Motor. Deras egna industriella verksamheter får man på köpet till en mycket billig penning. Toyota Industries har en stark marknadsposition inom bland annat gaffeltruckar. En målinriktad ledning kommer att kunna fördubbla värdet av företaget med rätt enkla åtgärder, bedömer søren Milo Christensen. osaka securities exchange: 0,7% av skagen Global Det råder konsolidering bland världens börser i dessa tider och en sammanslagning av Osaka och Tokyo börserna är en möjlighet. Under tiden är Osaka securites Exchange starka inom den japanska derivatmarknaden och har också bra grepp om mindre företag. Företaget har en befintlig plattform som kan utnyttjas till nya produkter som till exempel råvarurelaterade instrument. Det ska få betydlig effekt på resultatet. skagen Globals portföljförvaltare søren Milo Christensen har besökt landet drygt tjugo gånger som investerare och känner igen den extrema japanska disciplin som rått under räddningsarbetet. Japanerna tycks reagera väsentligt annorlunda i samband med våldsamma katastrofer än andra folk på jorden. De håller sig på plats och arbetar stadigt med räddningsarbetet och återuppbyggnaden. Det ligger djupt i den japanska kulturen och folksjälen, att man är en del av något gemensamt. Det är inte bara förbjudet genom lagstiftning, utan även socialt helt oacceptabelt att till exempel att stjäla från andra. sett utifrån är det extremt, säger portföljförvaltare søren Milo Christensen. Japansk kutym Han är inte det minsta överraskad över att japanerna stillsamt klarar att röja upp och rädda vad som räddas kan. Det är i linje vad som skedde efter jordskalvet i Kobe 1995 som även det orsakade stor förödelse. Generellt sätt är inte japanerna ett folk som visar så mycket känslor. allt är extremt

11 TeMA JApAN 11 Känslorna är under kontroll i Japan trots en ofattbar katastrof reglerat och följer kutym. Det försiggår välordnat även när japanerna beklagar sig över att sex atomreaktorer på Fukushima är utom kontroll, säger søren Milo Christensen. Auktoritetstro och skandaler På de välbonade golven sker saker som ibland inte är så välordnade. Japansk politik var under många år dominerat av ett parti som regelbundet drabbades av korruptionsskandaler. Likaså näringslivet har drabbats av liknande skandaler. Livsmedelskonglomeratet Nippon Meat Packers sålde under 2002 stora mängder importerat kött som japanska biffar. svindeln betydde att bolaget kunde utnyttja speciella bidrag från regeringen, som hjälpte tillverkare av japanskt kött efter galna kosjukan under Tokyo Electric Power (Tepco) var tvunget att säga adjö till sin styrelseordförande och två direktörer i en högt profilerad skandal Företaget hade i en rad fall inte upprätthållit sin förpliktelse att rapportera till myndigheterna om driftproblem i atom reaktorer. Vilket naturligtvis blir hågkommet nu i samband med problemen med Tepcos Fukushimaanläggning. Näringslivskvinnor brygger te Kvinnor har svårt att komma till toppen i japansk näringsliv. styrelser och toppledningar är rena mansklubbar. När japanska företag drar på uppköpsexpedition, så möter mansdominansen motstånd. Efter investmentbanken Lehman Brothers konkurs 2008, tog japanska Nomura över en stor del av den asiatiska verksamheten. samma år berättade tidningen Wall street Journal om massiv medarbetarflykt. Nomura höll bland annat genusuppdelade introduktionskurser, där topputbildade karriärkvinnor från Harvard University blev instruerade hur de skulle servera te, fixa sina frisyrer och anpassa garderoben efter årstiderna. Enligt søren Milo Christensen skulle det japanska näringslivet gagnas av om en del av de rådande strukturerna och den inhemska mansdominansen bröts. Japanerna borde exempelvis öppna landet för utlänningar i ökad utsträckning. Befolkningen är starkt åldrande, och födelsetakten är låg. Den demografiska utvecklingen har varit starkt medverkande till svag tillväxt i japansk ekonomi och ökad invandring är en nödvändighet om denna utveckling på allvar ska ändras. Det kommer att bli ett enormt behov av anställa i äldrevården under åren framöver, och de skulle lätt kunna hitta resurser i andra länder i asien. Men nej tack. De satsar istället på att kunna utveckla robotar som ska klara stora delar av uppgifterna, berättar søren Milo Christensen. Christian Jessen läs HelA ToRGeIR HøIeNs KRÖNIKA på är naturkatastrofer bra för den globala ekonomin? cje skagenfondene.dk strax efter jordbävningen i Japan så hävdade den prominenta ekonomen Lawrence summers för amerikanska TV-tittare att tragedin i Japan skulle kunna bidra till den japanska tillväxten genom återbyggnaden av infrastruktur. Tanken är ett eko av den brittiska ekonomen Keynes åsikter där ruiner är ett fundament för välstånd. Det låter absurt. Vilket det också är. Torgeir Høien förvaltar den globala obligationsfonden skagen Tellus. Läs hans krönika Jordbävningar är inte ett fundament för välstånd på skagen Fonders webbplats: (i sektionen senaste nytt).

12 12 NyHeTeR stora kraftresurser Eletrobras har stora kraftresurser och en fortsatt utbyggnad kommer att öka utbudet av elektricitet. sådana stora investeringar kräver dessutom utländsk kapital. Det förutsätter en mer förutsägbar intäktssida (lägre politisk risk), vilket skapar goda möjligheter för högre egenkapitalavkastning. att göra det mer attraktivt att investera i Brasilien är en målsättning för den nya regeringen, med president Dilma Rouseff i spetsen. Elbristen börjar bli påtaglig. Däreletrobras mot strömmen Tålamod är en dygd för en aktiv värdebaserad aktieförvaltare som skagen. det gäller också för den mångåriga investeringen i det brasilianska energibolaget eletrobras. Bolaget har länge haft det lägsta priset och högsta kursmålet bland portföljbolagen i skagens aktiefonder. Eletrobras har under många år varit en stabiliserande faktor i skagens tre aktiefonder. I turbulenta börstider går ofta Eletrobras mot strömmen. så har det varit även i år. Efter det första kvartalet har aktien gått upp 10 procent medan tillväxtmarknadsindex gått ned fem procent mätt i norska kronor. Naturkatastrofen i Japan har åter synliggjort hur farlig kärnkraft kan vara. Det gav Eletrobras-aktien ett kurslyft i och med bolagets fokus på vattenkraft. Den kortsiktiga effekten av kärnkraftsolyckan är att många länder, med Kina i spetsen, har infört tillfälliga byggstopp för nya kärnkraftverk. Vad effekten blir på längre sikt är svårare att bedöma. Det verkar dock troligt att vattenkraft, som är mer miljövänlig och mindre riskabel än kärnkraft, kommer att bli mer attraktiv. En minskad utbyggnad av kärnkraft är en av flera utlösande faktorer som kan få Eletrobras att närma sig vårt kursmål som är satt till brasilianska real (BRL). Det är en kursnivå som är dubbelt så hög som kursen var i början av det andra kvartalet. Den avgjort största triggern för en kursökning i Eletrobras är emellertid ökad avkastning på eget kapital. största posten i Kon-Tiki För snart tio år sedan köpte portföljförvaltaren Kristoffer stensrud de första aktierna i det då mycket impopulära, undervärderade och underanalyserade brasilianska energibolaget Eletrobras. De senaste sju åren har Eletrobras varit bland de största posterna i skagen Kon-Tiki och i slutet av mars var innehavet fondens största på 6,5 procent av portföljen. I både skagen Global och skagen Vekst var Eletrobras vid samma tidpunkt den tredje största posten i respektive portföljer. Investeringen i Eletrobras har varit en bra investering för andelsägarna med en årlig avkastning på omkring 18 procent i norska kronor sedan Trots detta prissätts aktien till bara 0,4 gånger det bokförda egna kapitalet. Det finns dock ett skäl till att det statsdominerade energibolaget har en låg foto: Torkell eide, skagen fonder värdering avkastningen på det egna kapitalet har de senaste fem åren blott varit fem procent om året. dragits ned av valutan att uppnå bara fem procents avkastning på det egna kapitalet i ett land med en räntenivå på 11 procent är självklart inte bra, säger Kristoffer stensrud, portföljförvaltare i skagen Kon-Tiki. De senaste sju åren har emellertid värdet av den brasilianska valutan reais fördubblats mot den amerikanska dollarn. För Eletrobras, som har stora tillgodohavanden i dollar, blir det negativt för resultatet och för avkastningen på det egna kapitalet. använder vi istället ett grovt kassaflödesbegrepp, som resultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDa), är bilden något annorlunda. Då handlas Eletrobras till 6-7 gånger kassaflödet, som motsvarar en egenkapitalavkastning från kassaflödet på procent. elpriserna och lönsamheten ökar Brasilien är ett socialdemokratiskt land med stor fattigdom. Regeringen vill tillgängliggöra elektricitet för så många som möjligt på kortast möjliga tid. Därmed är det relativt stränga regler för prissättningen av elektricitet. På nya koncessioner bestäms avkastningen på avtalspriserna för elektricitet som en del av koncessionsvillkoren för nya investeringar. avtalspriset gäller för minimikvantiteter. För restproduktionen finns det en väl fungerande spotmarknad med större lönsamhet, men med vissa geografiska begränsningar. Energimarknaden i Brasilien avreglerades Det var en av orsakerna till att ska- GEN investerade i Eletrobras. sedan dess har avtalspriserna för elektricitet ökat med procent, till reais/mwh. avtalspriserna för nya projekt, som världens tredje största vattenkraftverk Belo Monte, ligger på cirka 70 reais/mwh för 70 procent av minstavolymen. spotpriserna ligger mellan 90 och 125 reais/mwh. Med tiden kommer genomsnittspriset närma sig spotpriset så att intjäningen på gamla anläggningar stiger, berättar Kristoffer stensrud. Mycket att hämta på kostnadssidan Eletrobras har mycket att hämta på kostnadssidan. sannolikt finns det dessutom en politisk vilja att göra något, menar Kristoffer stensrud. Myndigheterna kommer nog i första rundan försöka optimera intjäningen. I likhet med vad som är fallet i Norge är det gigantiska regionala skillnader i pris och tillgänglighet. Därför måste man bygga ett bra transmissionsnät.

13 NyHeTeR 13 världens största: eletrobras äger 50 procent av världens största vattenkraftverk, Itaipu Binacional, som ligger på gränsen mellan Brasilien och paraguay. Triggers för kursuppgång Fortsatt avreglering ger högre elpriser Ökad produktion av el Nya lönsamma investeringar Mindre kapital uppbundet som fordringar på andra energibolag största riskfaktorer Politisk oförutsägbarhet Ofokuserad företagsledning svag ägarstyrning foto: Torkell eide, skagen fonder för är det betryggande att se att de stora projekten som sattes igång för tre-fyra år sedan håller både budget och tidplan, säger Kristoffer stensrud. Under 2011 avgörs hur koncessioner som gavs på och 80-talet ska omförhandlas. Marknaden ser detta som ett osäkerhetsmoment. Eletrobras har signalerat att de nya koncessionerna kommer slutas på nivåer som kommer göra det lättare för bolaget att kunna attrahera långsiktigt kapital. Kan bli en nytt petrobras skagen Kon-Tiki och skagen Global fick en sagolik värdeutveckling i det brasilianska oljebolaget Petrobras efter att de köpt sina första aktier tidigt på 2000-talet. Kristoffer stensrud hoppas på en motsvarande resa som aktieägare i Eletrobras. Vad gäller värdeutveckling i Eletrobras menar jag att vi ligger fem till sju år efter Petrobras. I ett globalt perspektiv är Eletrobras vattenkraftstillgångar mycket lågt värderade. De första stegen togs under 2004 när energimarknaden avreglerades. Nästa steg blir årets koncessionsförnyelser. De kan ge samma positiva effekt för aktiekursutvecklingen som koncessionstilldelningarna av olja fick för Petrobras under , säger Kristoffer stensrud. Triggers för kursdubbling Triggers som enligt Kristoffer stensrud kan utlösa att Eletrobras kommer upp mot ska- GEN Kon-Tikis kursmål på 70 reais är högre avtalspriser, ökad produktion, nya lönsamma investeringar och mindre kapital uppbundet i fordringar på andra elektricitetsproducenter. alla dessa kan bidra till att sätta fart på avkastningen på eget kapital, och därmed förhoppningsvis aktiekursen, avslutar en tålmodig och optimistisk Kristoffer stensrud. damm för över 20 miljarder dollar Mycket av komplexiteten och värdena i Elebrobras kan kopplas till världens största vattenkraftverk mätt i produktion, Itaipu Binacional (bilden). Dammen ligger på gränsen mellan Brasilien och Paraguay. Det geografiska läget gör att det finns ett speciellt regelverk för vattenkraftverket och dammen. Bolaget Itaipu Binacional är formellt ägare till anläggningen. Eletrobras äger 50 procent av aktierna i bolaget. Idag täcker Itaipu 20 procent av elektricitetsbehovet i Brasilien och 95 procent av Paraguays behov. Den installerade kapaciteten är på 14 GW. Den årliga produktionen ligger på över 90 TWh. I jämförelse har världens sjätte största producent av vattenkraft, Norge, en årlig produktion på cirka 130 TWh. Energisektorn präglas av regelmässig osäkerhet. Det är därför svårt att sätta en konkret värdering på Eletrobras ägarandel i Itaipu. Portföljförvaltaren Torkell Eide, som nyligen besökt Eletrobras i Brasilien, menar att en värdering på mellan 20 och 40 miljarder dollar för hela Itaipu inte är orimlig. I jämförelse värderades hela Eletrobras i slutet av mars till 21 miljarder dollar. Tore Bang tb skagenfondene.no

14 14 porträttet Goda och onda drakar Kristoffer Stensrud intervjuas av Niels Chr. Geelmuyden i en översatt och bearbetad version, tidigare publicerad i norska affärstidningen Kapital. Foto: Karin Grip/Scanpix Min slips har, som du ser, fem drakar. När man ska hålla ett föredrag som jag har gjort här i dag, är det viktigt att ha alla goda andar på sin sida och att de onda andarna jagas bort. I det normala sällskapslivet klarar jag mig utan drakar på slipsen. Men ska jag prestera något inför hundratals människor behöver jag det extra stödet. Jag tycker att det har varit ett synnerligen framgångsrik konferens. för mig innebär det ett inflöde av nya idéer och en bekräftelse av gamla fördomar.

15 porträttet 15 Jag antog att det skulle bli en enkel match att hitta det finansiella geniet och skagengrundaren Johan Kristoffer Cappelen stensrud i myllret av välfriserade penningflyttare i slutet av lunchpausen på den årliga skagenkonferensen på sas-hotellet vid Holbergs plass i Oslo. Men ingenstans hittade jag Norges första och enda miljardär med hästsvans. Fotografen hittade honom till slut bakom ett moln av blå cigarettrök ute på gatan. Förgäves bad han om att få föreviga förvaltaren så. Nu sitter vi vid ett runt åttamannabord i hotellets ljusflödande pressrum. Kan man säga att du ärvde mer av din farmor än delar av Britannia Hotel? Envishet är något jag ärvt. Den fanatiska övertygelsen om att man har rätt. Om man tittar på skagen är det min övertygelse att kapitalförvaltning hör mer hemma i den privata sektorn än i banksektorn. Om något har varit tragiskt med finanskrisen är det att inte fler banker har upphört med kapitalförvaltning. Den största innovationen med skagen har hela tiden varit att vi ställt oss på kundernas sida. Vi skulle vara deras ombudsman i en svår och påfrestande värld. arvet från farmor handlar också om gästfrihet. alla är välkomna. Vi dömer aldrig hunden efter håren. Detta har vi levt upp till genom att vara ytterst demokratiska. Vi var nog de första som anordnade bolagsstämmor där våra kunder får möjlighet att uttala sig, ställa frågor och välja styrelseledamöter. Vi bjöd in alla och serverade både mat och vin. Det hade sitt pris, men vi valde att behandla alla lika. Från första dagen tillämpade vi dessutom en extrem öppenhet. På det sättet byggde vi upp ett förtroende. I stort sett ser vi nu att detta har blivit en mall. Det är en av anledningarna till att utlandet visar intresse för oss. De upplever kombinationen av folklighet och öppenhet som intressant. Medgrundaren av Norges största aktieförvaltare, med 150 anställda och 100 miljarder norska kronor under förvaltning, kan inte nog betona hur viktigt det är att man håller till i stavanger. avståndet till huvudstaden har varit särdeles viktigt. Förvaltningen ska ske utanför de stora handelscentrumen. Boston och Denver är förvaltningscentrum för marknaden i New York. Zürich är huvudbörsen i schweiz. Förvaltningsmiljön ligger i Genève. I storbritannien är London marknadsplats, medan Edinburgh är huvudstad för kapitalförvaltningen. stensrud säger ytterst, anordnade och särdeles. Det är lite sidenbrokad över hans sätt att tala. samtidigt har han ett utseende som till och med ett dansband som norska Ole Ivars skulle ha funnit hämmande. Det dubbeltydiga i hans natur gör det möjligt för honom att betona hur ytterligt viktigt det var att han skapade visioner innan butiken slog upp dörrarna. Men så är han också det sist födda hyreshusbarnet i en välbeställd hotellägarsläkt. På sin fars sida härstammar han ganska direkt från Olav II den helige. På mammans sida, som han kallar den karakteristiska delen, anlände de från Danmark i slutet av 1600-talet. du var ett impopulärt barn, har du berättat. Egenartat är nog mer korrekt. Jag hade ett fåtal, men fortfarande nära, vänner. Geologi förvaltaren skrattar så att drakarna på slipsen dansar. upptog mitt intresse på ett nästan sjukligt sätt. De flesta av mina jämnåriga hade andra intressen. Något jag har haft glädje av hela livet är förmågan att vara nyfiken. På tre områden vet man lite om orsak och verkan. så lite att det kan förefalla slumpmässigt. Geologi, meteorologi och finansmarknader har därför alltid lockat min nyfikenhet. Jag kunde lika gärna ha arbetat med geologi eller meteorologi. särskilt om jag hade varit lite duktigare på matematik. Jag började på reallinjen, men hoppade av redan första året. Trenden visade på tidig reträtt. Budskapet att du skulle börja på handelshögskola mottogs med sorg i ditt barndomshem. Mitt formella förfall till krämare slog dåligt an i familjen. samtidigt växte jag upp med aktiediskussioner kring middagsbordet. Min far arbetade på hotell under första delen av sitt liv. Den andra delen var han krigsinvalid. Pappa skadades när han var gisslan under kriget och satt länge på fånglägret i Falstad, medan alla hans vänner var med i motståndsrörelsen. När gav du upp drömmen att bli snöplogsförare ute på fjällplatån? 1970, när jag såg att ångbåtsrederiet avenir steg från 600 kronor till Jag blev nyfiken på vad som får sådana saker att hända. snön smälter dessutom av sig själv. du fick fullmakt av dina föräldrar att köpa aktier 1970, som 17-åring. I mitt hem ansågs det bättre att vara investerare än ekonom. Morfar, som var läkare, visade stor skicklighet i detta avseende. Min första investering var i Bjølvefossen. Den gick ganska bra. så kom tankfartygen under boomen. Vinsterna har aldrig varit min primära drivkraft. Jag har styrts av mitt kverulantiska behov att ha rätt. Under diskussionstimmen i klassen var jag alltid rättshaverist. Detta har jag vidareutvecklat och skapat ett levebröd av. Den konservativa organisationen Unge Høyre blev jag utkastad ur efter bara tre veckor som medlem. Tiden hos dem blev nästan lika kort som hos scouterna. Även organiserad ungdomsidrott upplevde jag som helt vederstygglig. Jag hamnade som sista man i B-laget i fotboll. Löpfärdigheterna var inte så illa, men jag glömde ofta bollen. Min Om något har varit tragiskt med finanskrisen är det att inte fler banker har upphört med kapitalförvaltning. princip har alltid varit att hålla uniformen ren från gradbeteckningar. så var det även i det militära. Med darrande hand för han den försilvrade hotellpennan till munnen, som vore det en cigarett. Det finns flera feer som format honom tidigt i livet. En av dem uppenbarade sig som ett resultat av oförmågan att färdigställa en kryddhylla i slöjden på Byåsens skola. skulptören Flaathe stärkte min genetiskt nedärvda nyfikenhet. Han var min visionära lärare i det som kallas fri formgivning, dit jag

16 16 omplacerades. Flaathe lärde mig att se saker och ting på ett nytt sätt, med öppet sinne. En bra skola, i ljuset av mitt senare liv. din barndomsvän sten paltiel ska också ha lärt dig mycket. Familjen Paltiel var enastående när det gällde att vidga min förståelse för konst, musik, mat och familjeliv. Vänskapen medförde också närhet till modern historia eftersom hans far hörde till de få som överlevde auschwitz. Jag håller det för troligt att judarna har blivit förföljda på grund av sin duglighet genom tiderna. att upprätthålla en stark kultur i ett land som är annorlunda kan vara korsbefruktande. Judarna slapp under hundratals år att bilda en stat. Det kan ha främjat dem. Dessutom hade de en begränsad egendomsrätt. Däri låg en befrielse från egendomars bindande natur. Ju mer egendom man har, desto mer bunden blir man. Kan du själv känna av detta? I högsta grad. Man blir slav under sina egendomar. Därför säljer vi ut nästan allt för närvarande. Nu har vi bara huset och en mycket liten stuga kvar. Bortsett från en roddbåt jag just skaffat mig. Det känns rätt att ro när man är 57 år. Då ser man mer bakåt än framåt. Dessutom är det underbart tyst. Rikedom skapar i sig ingen lycka, men du får ett problem mindre. En långt större tillfredsställelse handlar om att man har gjort bra många andra välbeställda. Det upplever jag som en hjärtevärmande del. Det finns anledning att tro att stensrud inte bara tänker på bolagets kunder. så sent som 2009 fick alla anställda en miljon norska kronor vardera i bonus. Värdena på företaget ska ha fördubblats gånger sedan det hela började, enligt legenden, runt ett köksbord i stavanger stensrud menar att köksbordet är överdrivet, men erkänner att de började med att hantera besparingar åt familj och vänner. frågan är varför man uppkallade en uppåtsträvande sparklubb efter danmarks pannkaksplatta nordspets. Där öst möter väst, och var dag blir till fest, som det står i sången. Den mer prosaiska poetiska förklaringen är att vårt kontor ligger på en gata som heter skagen. Vi funderade om vi skulle kalla oss något med stavanger, men kände att det skulle bli för provinsiellt. Tor Dagfinn Veen (medgrundare av skagen Fonder, redaktörens anmärkning) startade på sin tid mäklarfirman stafond. skagen signalerar något helt annat. Danskar, svenskar, nederländare, norrmän, tyskar alla trivs i skagen. vad tycker du då? Med tanke på att jag har tillbringat tio år av mitt liv i Danmark, har jag varit i skagentrakten anmärkningsvärt lite. Båda mina längre vistelser i Köpenhamn var oerhört lärorika. Jag hade turen att tappa fokuset på Norge, som man lätt fastnar i när man sitter här. Under den sista längre perioden i Köpenhamn gav ödet mig Michael Randel som läromästare. Resultatet blev en brant inlärningskurva efter att ha varit nedgrävd i Norge under fem år. Då den tidigare chefsanalytikern på Børsinformation anlände till Köpenhamn med sin fru och fyra barn 1990 för att arbeta på Carnegie, funderade han på att köpa en bil för kronor. För att ha råd skulle han ha varit tvungen att sälja aktier för samma belopp i bolaget Troms Fylkes Dampskipsselskap, TFD. stensrud valde istället en gammal 2CV. Värdet på aktierna i TFD steg strax därefter till 7,5 miljoner. du sökte på din tid till både handelshögskolan i Bergen och Köpenhamn. Jag fick svar om jag hade kommit in i Köpenhamn innan jag fick samma svar från Bergen. som tur var valde jag Köpenhamn. Det var ytterst korsbefruktande att komma in i en annan miljö. Hade jag valt Bergen skulle jag knappast arbetat med det jag gör idag. Det var Klaus Riskær Pedersen som startade Børsinformation. Han hade det som krävdes. Det låter nog ihåligt och dumt, men jag tycker inte att man ska vara girig. Jag var mer att betrakta som hantverkaren. samma sak med skagen. Tor Dagfinn var den som startade verksamheten. Jag är inte tillräckligt istadig för det. du föredrar att sitta ensam med dina analyser? Det har förändrats något. Jag umgås gärna med människor jag känner mig trygg tillsammans med. Men jag tycker också mycket om att tänka, lyssna, läsa och resonera. Hade han inte valt att studera i Köpenhamn hade han heller aldrig träffat hushållslärarinnan signe anne Kleppa, som gjorde mannen från Trøndelag till fyrabarnsfar och rogalänning. Hon blev själv så småningom kundvägledare i skagen. att mysa framför brasan har det uppenbarligen inte blivit så mycket av. alltför ofta står chefsanalytikern ensam på klipporna på Ormøy och letar efter cyklikaliteter bland molnen. Till pressen har stensrud förklarat att havet ger honom råd. När tror du att förenta staterna går formellt i konkurs? Om man extrapolerar befintliga trender ser det ruggigt ut. Men det amerikanska samhället har upprepade gånger regenererat sig självt. Krisen i Europa är över. självklart finns det utmaningar. Möjligen har klasskillnaderna blivit för stora. samhällets solidaritet förefaller att minska. Vi har alltid haft den uppfattningen att nästa generation ska få det bättre än vår. Denna optimism håller helt på att vittra sönder. Vi har en dysfunktionell sjukvård och dito utbildningssystem. Det är ett stort problem att vi har utmärkta universitet och en usel allmän utbildning. Generellt sett upplever jag invändningarna mot kapitalismen som orättvisa. Med förnuftig lagreglering finns det inget system som frigör energi, människor och potential på samma sätt. Kapitalismen säkerställer innovation, ventilation och social rörlighet. alla andra system har visat sig bli meritokratiska, aristokratiska eller nepotistiska. Man kan ha en auktoritär form av kapitalism, men det kommer knappast att dröja länge innan makthavarna måste underställa sig de marknadsekonomiska lagarna. Även om kineserna inte har någon formell demokrati är det folket som har makten i kraft av sitt ekonomiska beteende. En av mina viktigaste teser är att marknadsekonomi och demokrati går hand i hand. Marknadsekonomin som uppstod i Chile under Pinochet var en förutsättning för övergången till demokrati Detta kan jämföras med Kuba, där förgubbningen har resulterat i allt större privilegier bland ett fåtal och växande fattigdom bland folket. det märkliga är att din favoritbok, Hvite dverger, svarte hull, (av sigmund Jensen, redaktörens anmärkning) räknas som antikapitalistisk. Det är inte min tolkning. Jag tycker det är en välskriven och djup roman av en beläst författare som reser inåt och utåt samtidigt. Jag läser så mycket skönlitteratur som möjligt. Det är den optimala formen av verklighetsflykt, med minimal energiförbrukning. Förvaltaren skrattar så att drakarna på slipsen dansar. Kapitalismen har inte blivit råare, som vissa hävdar. så sent som 1981 levde fler-

17 17 talet invånare i Oslo i livegenskap. De ägde inte sina egna bostäder eller produktionsmedel. Nu är de flesta i tjänstesektorn och har rimlig kontroll över sin arbetsplats, det vill säga huvudet. Min erfarenhet är att rikedom främjar moralen bland människor. den norska investeraren spetalen menar att den största fördelen med att vara miljardär är att han kan be någon att dra åt helvete när som helst. Det har jag inte gjort ännu, men jag utesluter inte att det kan komma att ske. Tänk på vad som hänt med er, för att inte säga oss, skribenter. Förr var det näst intill oligopol på förlagssidan. Idag är praktiskt taget alla sin egen utgivare. Det är befrielse, det! detta leder naturligt in på frågan hur det går med din egen bok? Boken är upplöst i sina beståndsdelar. När man börjar utan disposition hamnar man i ett virrvarr av utvikningar som slår ihjäl varandra. Jag vill inte förneka att boken kan komma att publiceras en dag. Hittills har den omvandlats till tre olika projektidéer, som alla ligger på ritbordet. en del miljardärer hjälper missgynnade i det tysta. du har valt att stötta Rod stewart. avsikten var att ge rock till folket. Jag ställde en betalningsgaranti för en rockfestival som inte kunde betala sina åtaganden. Och mina band till lokalsamhället är starkare än till Rod stewart. På grund av att Classic Rock Festival inte heller hade pengar att betala Def Leppard den avtalade kostnaden måste garanten betala ut ett miljonbelopp. Preikestolhytta finansierade han gladeligen med åtta miljoner för att förverkliga det han kallar en arkitektonisk ikon på den perfekta platsen. Eftersom beskyddaren har ont i benen bestiger han sällan själv Preikestolen. stensrud fördjupar sig nu i de segelmässiga likheterna mellan vikingaskepp och kinesiska djonker. Om några dagar lägger han ut med en enorm segelbåt från st Martin med de Brittiska Jungfruöarna som destination. Men tiden på egen köl är förbi. segelbåten är såld, liksom strandpalatset på Roaldsøy. Det är osäkert om någon av stensruds fyra barn kommer att följa i faderns fotspår. sonen alexander kan sägas vara på väg, eftersom han arbetar på skagens marknadssida i London. Historia börjar bli absurt intressant. Det finns så mycket oupptäckt. Nu har man till exempel funnit att Norge aldrig har varit mer befolkat än under tidig järnålder. Man har funnit boplatser på de mest besynnerliga platser. Prissamlingen i hans hem kommer inte från idrottsvärlden, utan från kunskapstävlingar. Generellt sett hittar man ingen bodybuilding, få fackeltåg och minimalt med religiösa övertygelser i stensruds liv. Jag utesluter att det finns något liv efter detta. samtidigt ogillar jag de hysteriskt antireligiösa. De har något religiöst över sig som jag inte tycker om. andlighet är ofta en fråga om kontroll över andra människor. Därför är jag skeptisk till organiserad tro. Ett förbud mot religion skulle knappast fungera. Religioner fungerar huvudsakligen som en kanal för det makt- och kontrollbehov som redan finns. Dessa krafter skulle bara hitta andra vägar. Vinsterna har aldrig varit min primära drivkraft. Jag har styrts av mitt kverulantiska behov att ha rätt. En av fördelarna med att bli äldre är att man blir försiktig med orsakssammanhang. Man konstaterar snarare samvariationer. Ju äldre man blir, desto mindre dogmatisk blir man. som ett regntungt moln hänger den berömda hästsvansen över hans mörka kavaj. den tidigare Telenor-chefen Hermansen anlade sitt tomteskägg för att minimera de sociala förväntningarna så att alla möten med människor blev en positiv händelse. Har stensrud resonerat på liknande sätt? Min hästsvans tillkom vid en vadslagning Nu klipper jag inte håret innan kursen nått över 100 i skagen Kon-Tiki, sade jag. När vi så passerade 100 i hög hastighet, tänkte jag att hästsvansen gett styrka. sedan dess har framgångarna varit så stora att jag inte tar risken att klippa av den. På samma sätt är det med mitt kontor. Jag är oflyttbar. Vi förflyttades ner till en av modulerna på en annan avdelning under sju månader. Under den perioden gick affärerna relativt dåligt. så fort vi var tillbaka i det nordvästra hörnet av byggnaden gick det betydligt bättre. Jag tror mycket på betydelsen av rymd och ljus. Det har med harmoni att göra. Inte minst skiftningar i ljuset är viktigt. Kan man lösa en disharmoni i äktenskapet genom att flytta in i ett annat rum? Ljus kan lösa många problem, i synnerhet om det kommer från tre håll. Det är därför jag har två lejon av marmor från Kina som vaktar ingången till mitt kontor. De skyddar mig på samma sätt som drakarna på slipsen. faran måste väl ändå vara att drakar, lejon och ljus får äran när det går bra? Det handlar inte om ära, men det bidrog kanske. Det vet man inte. Men utifall att. Tjänar ockultism som motvikt till allt det rationella som annars omger ditt arbete? Förmodligen. I vår bransch finns det många faktiska omständigheter som gör att man når så och så långt. sedan gäller intuitionen. Det mest fascinerande är att man ibland ser dissonanser och får förnimmelser oberoende av fakta. Jag tror man står inför en fusion av erfarenhet och kunskap. Har du gjort tillräckligt med misstag för att utge dig för att vara en vis man? Under årens lopp har jag nog gjort ungefär 49 procent fel. Det gäller allt. Någon gång i början av januari varje år träffas aktieprofeterna stensrud och Hermanrud för att förutspå framtiden. De pekar ut vilka fem aktier som kommer att stiga mest kommande år. Med en värdeökning på 60 procent avgick den orientaliska mystikern med segern Bland vinnarna 2011 har han varit så snurrig att han utsett Norske skog. Det kommer alltid att finnas en marknad för papperstidningar. Poängen med en tidning är att läsa det man inte visste. I en nättidning hittar man inte det oväntade. Och det är ju det oväntade som gör livet värt att leva. som min gode direktör Espedal (skagen Fonders vd, Harald Espedal, redaktörens anmärkning) sade om Morgenbladet: Där står det du inte förväntar dig att läsa någonstans. Jag berikas av artiklar där man tänkt utanför lådan. Nuför tiden skriver nästan alla om samma sak, med samma vinkling

18 18 och i stort sett samma bilder. Det blir outhärdligt tråkigt. Resonemang finns det sällan utrymme för. Människorna går lyckligtvis i motsatt riktning. När allt annat blir konformt reagerar människor genom att bli mer olika. Grupptänkande var mer vanligt före internets tid. Nu tänker man i fler kanaler. själv hade jag turen att få växa upp i hyreshus i trakten av Bymarka. På grund av husbrist bodde alla slags människor i hyreshus då. Direktörer, jordbrukare, kommunaltjänstemän, konstnärer, invandrare, byråkrater och professorer. Hur mycket betyder det för dig att det är Harens år? När miljoner människor med världens största kassabehållning tycker att det är viktigt att det är Harens år, får det betydelse för oss alla. Det är intressant vad andra tycker. Du kan se i diagrammet på den senaste statusrapporten från Kon-Tiki att Feng shuiindex var perfekt förra året. Det kan vara tillfälligheter, men tänk om det inte är det? varför uppkallar man en fond efter en sjunkande balsaflotte? Det började som en resa in i det okända. Delvis var man i elementens våld. Det är inte lätt att segla en balsaflotte i motvind. Nästan lika svårt som det var att förvalta skagen Kon-Tiki hösten samtidigt har man möjlighet att påverka färden genom att planera, vara vaksam och göra saker på rätt sätt. på denna sida av Uralbergen. Den mix man hittar i Västnorge på sunnmøre, i strilelandet och ända borta i Karmøy finns inte öster om fjällen. Till stavanger nådde det aldrig helt. Där var det alltför aristokratiskt. Mixen består av samarbete, konkurrens och avsaknad av feodalsamhälle. En stark aspekt av det norska samhället är att vi har en stor social ventilation. Detta trots att norrmännen fram till 1990-talet var förbluffande dåligt utbildade. För övrigt har jag aldrig räknat mig själv som en penningflyttare. Han lyfter ett skvalpande vattenglas till sina läppar. Min inställning är att jag har fått vara med och bygga upp företag. särskilt roligt har det varit att delta i Fredriksen-företagen Frontline, Golden Ocean och seadrill. Det är jättekul att utmana konsensus och etablissemanget på det sätt som Børsinformation Det är därför jag har två lejon av marmor från Kina som vaktar ingången till mitt kontor. De skyddar mig på samma sätt som drakarna på slipsen. Eftersom fonden dessutom är global och är inriktad på överförbara värden, tycker jag att namnet är ganska bra. så gammal i gamet är stensrud att unga börsyuppies snackar högt om att blåsa flätan av honom. själv förvånas han över att vissa inte kan skilja på fläta och hästsvans. Han har ridit på häst en gång, men aldrig mer. En hund att prata med skulle han däremot gärna ha. En hund som viftar på svansen när han kommer hem. Men livskamraten har förbjudit honom att ha hund. Många provoceras över att penningflyttare som du badar i välstånd och champagne. Det är möjligt att vissa Oslomänniskor känner så. Denna stad styrs fortfarande av den gamla aristokratin som kom smygandes på 1600-talet och bildade ämbetsmannastaten. Deras ättlingar har fortfarande makten i Norge. De sitter i departement, medier och organisationer. Under min barndom i Trondheim betydde akademisk status allt. Något som exempelvis skulle ge upphov till Norges två bästa köpmän, min tremänning Trond Lykke och Odd Reitan. Johan Galtung var definitivt något på spåren när han slog fast att Langfjellene utgör den största kulturella klyftan gjorde i Danmark. På Carnegie arbetade jag med att sälja utländska aktier till norska institutioner. Vad ska vi med utländska aktier till, vi har ju aktier här hemma, sade man. Nu är du själv den etablerade. Globalt sett är vi lyckligtvis fortfarande en utmanare. I de större metropolerna är det fortfarande ovanligt att ta kunden på allvar. Vår största utmaning är att behålla vårt utmanar-tankesätt. Det stimulerar att göra saker ordentligt, snabbt och korrekt. Det låter nog ihåligt och dumt, men jag tycker inte att man ska vara girig. vad kan man säga om dina darriga händer? Det är en familjesvaghet. Kaffekopparnas skrammel binder oss samman när vi träffas Narkotika har jag självklart använt. en gång om året. För oss är det normalt att händerna skakar. Problemet är att vi lever i en tid där man gör många normala förhållanden till något sjukligt. skakningarna är en stor del av anledningen till att jag ogillar att vara ute bland främlingar. De tror att man är ett nervöst vrak eller alkoholist, och man börjar

19 19 mumla sinsemellan. Vad är han så nervös för? När jag inte är närvarande behöver folk inte bekymra sig över sådana saker. Flygbolaget Norwegians vd Bjørn Kjos kommer till pressrummet med en svans av journalister, knackar stensrud på axeln och tackar så mycket för det goda omdömet i hans tal. Han har gjort samma sak som jag, förklarar stensrud när Kjos gått igen. Han har utmanat de etablerade sanningarna. Före intervjun förhörde jag mig hos tre kännare av stjärnförvaltaren i ett gement hopp att avslöja skandaler och missförhållanden. Jag fick höra idel lovord. En hedersman, sade de. En trevlig kille. Jag förklarar problemet för stensrud. Han visar förståelse och medgörlighet. Låt mig tänka. Jag är sällan hustrumisshandlare. Och inte heller brukar jag slå mina barn. Jag har inte suttit i fängelse. aldrig mördat. Narkotika har jag självklart använt. Jag studerade trots allt i Köpenhamn i slutet av 70-talet och hade en stor känsla för visionerna bakom fristaden Kristiania. Det har alltid funnits starka inslag av anarkism i mina politiska åsikter. anarkistisk droganvändare börjar likna något, gissar jag. Men hjärtskärande är det inte. Här gäller det att smida medan hjärnan är varm. Bör staten inskränka sig till att hålla koll på Norges Bank och plocka upp fyllon? Ja. Men jag skulle kanske ta bort det där med att plocka upp fyllon. n Bäst när förvaltaren sparar i den egna fonden Håll ögonen på dina pengar. portföljförvaltare som själva har sin förmögenhet i den egna fonden klarar sig bäst enligt en ny analys från fondutvärderaren Morningstar. Ju mer pengar förvaltaren har i fonden desto bättre blir resultaten. Detta gäller särskilt för aktiefonder visar en analys från Morningstar i Usa som beskrivs i en artikel av David Kathman. Hans analys bygger på ett urval av amerikanska fonder som bekräftar tidigare studier som visat på samma resultat. Vill man som investerare vara säker på att portföljförvaltaren är erfaren och blir kvar på sin position i många år så är storleken på vad förvaltaren själv har investerat en viktig faktor i hur det går. De som har investerat mest har i snitt varit på samma post i 12 år medan de som inte har några pengar i den egna fonden har förvaltat fonden i mindre än 5 år. vår erfarenhet bekräftar tesen I skagen har vi alltid lyft fram att våra förvaltare har betydande belopp investerade i sina egna fonder som en fördel för våra kunder. Det säkrar att fondspararen och förvaltaren har samma mål och minskar risken för att förvaltaren ska låta sig påverkas av modenycker i aktiemarknaden. Dessutom ogillar förvaltaren lika mycket som fondspararen att förlora pengar vilket gör att han eller hon är mer försiktig med vilka aktier som finns i portföljen med denna konstruktion. obligatorisk information i UsA sedan 2005 är det obligatoriskt för amerikanska fonder att årligen redovisa portföljförvaltarnas egna innehav i fonderna till motsvarigheten till svenska Finansinspektionen, securities and Exchanges Commission, sec, tillsammans med en mängd andra upplysningar som sec efterfrågar för sin löpande bevakning. Upplysningarna är offentliga. Morningstar ser vidare ett klart samband mellan portföljförvaltarens investering och hans eller hennes fonds rating i Morningstars betygssystem. Den genomsnittliga aktiefonden utan investering av förvaltaren har 2,93 stjärnor i Morningstars betygskala, som går från 1 till 5 stjärnor. Därefter stiger antalet stjärnor i takt med att förvaltarens egen investering ökar. Bland de som har mer än en miljon dollar av egna medel investerade i sin fond är det genomsnittliga antalet stjärnor 3,51. välmående aktieamatörer Resultatet är slående, men ett påvisat samband är inte detsamma som ett direkt orsakssamband menar analytikern David Kathman. Om någon ärver en förmögenhet och börjar förvalta en egen fond ska man alltså inte förvänta sig att han eller hon blir en superinvesterare direkt. Det är inte första gången Morningstar gräver i detta ämne. Morningstar noterade redan 2009 att fonder i vilka förvaltare själva gjort stora investeringar klarat sig markant bättre över en femårsperiod sett till avkastningen än andra fonder. Även forskaren allison L. Evans har gått igenom data från sec. Hon har också funnit ett samband mellan avkastning och hur mycket förvaltaren själv har investerat. Hon har funnit att inte bara avkastningen blir högre när förvaltaren investerat själv. Handeln i fonder där förvaltaren själv investerat medel blir dessutom lägre. Lägre handel eller mindre trading i fonderna gynnar den långsiktiga avkastningen visar studier av bland andra finansprofessorn Terrance Odean som varit talare på skagen Fonders nyårskonferens. skagens förvaltare I skagen har inte bara portföljförvaltarna investerat i fonderna. Fondbolaget skagen as ägs och kontrolleras av nuvarande och tidigare portföljförvaltare samt personer med ledande roller i företaget. I nästa artikel kommer vi berätta om hur det kommer sig att många aktiva förvaltare kan slå marknaden men inte gör det för att de känner sig tvungna att följa index. Av Christian Jessen och Åge Westbø

20 Gåvobrev 20 Rhododendron i Dagminnes have laurits Tuxen, en av skagenmålarna. Bilden tillhör skagens Museum. skagen Gåvobrev Kundservice Konsten att använda sunt förnuft Konsten att hitta den rätta gåvan dop, konfirmation, examen, födelsedag, bröllop? Gåvobrev med fondandelar är en present som mottagaren kommer att minnas, en gåva som kan bli mycket mer värd i framtiden. Mer information hittar du på eller ring oss på Läs om hur du ger ett gåvobrev: skagenfonder.se/gavobrev

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Oktober 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för oktober 2015 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för februari 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden 0,02% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport December 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för december 2015 Krona senaste månaden -0,04 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Global

Förvaltarteam Holberg Global Holberg Global Förvaltarteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig 7 års erfarenhet av

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för februari 2016 Krona senaste månaden 0,02 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för juli 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 %

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2010

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för mars 2016 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer