Sjukvårdspartiet i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdspartiet i Värmland"

Transkript

1 Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Mars & Maj 2012 Årgång 10 Nr 1-2 Sjukvårdspartiet 10 år Landstingsrådet Berit Högman knäade under bördan när Barbro Molander lämnade protestlistorna mot nedrustningen av sjukvården. Så här fångades ögonblicket på Nya Kristinehamnspostens förstasida. I detta jubileumsnummer av Medlemsbrevet kan du läsa: - Jan lämnar över klubban till Marianne, läs på sid Fantastiskt få göra det omöjliga, läs Barbros berättelse från sid 6 - Birgitta reflekterar: Jag en politiker, läs mer från sid 12 - Erik Hansson om Närsjukhusen, läs mer från sid 19

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET! Under år 2000 lämnade min fru Ingegerd och jag Kristinehamn för att bosätta oss i Forshaga. Vi visste inte då om de kommande förändringarna inom sjukvården i Värmland! Genom våra kontakter i Forshaga blev vi dock uppmärksammade på nedläggningarna av sjukhusen i Kristinehamn och Säffle! Som tidigare patienter på det nyrenoverade sjukhuset i Kristinehamn blev detta ett tungt och obegripligt beslut för oss båda! När vi fick klart för oss att Sjukvårdspartiet i Värmland bildats blev vi båda medlemmar. Vi blev också, efter viss övertalning, uppsatta som kandidater på SiV; s landstingslista. Därigenom fick vi också förmånen att delta i SiV; s första valrörelse, år 2002! Det blev en för alla SiV; are tuff uppgift. Partikassan var tom. Endast skänkta eller lånade pengar fanns för vår valrörelse. Men den startade upp med broschyren Bättre LiV med SiV. I den bladade vi med gemensamma krafter in valsedlar för SiV i kuvert, ett till varje hushåll i Värmland. Under valdagen hade vi också 365 vallokaler att bevaka så att våra valsedlar alltid fanns tillgängliga. En nog så viktig uppgift för ett nytt parti inom Landstinget i Värmland LiV! Dagen efter valet kunde vi konstatera att vi vunnit en jordskredsseger! Drygt 14 % av väljarna, röstade på oss! Det gav oss femton mandat i fullmäktige och fem ersättare. Vi var då totalt medlemmar i SiV, som blivit näst största partiet inom Landstinget! I koalition med de borgerliga partierna bildade vi ny majoritet! Inom majoriteten hade vi nu en överenskommelse att SiV; s vallöfte om återupprättande av en god sjukvård i Kristinehamn och Säffle skulle genom föras snarast! Under april 2003 startade en Hälso- och sjukvårdsgrupp med Erik Jansson som ordförande. I juni permanentades denna grupp som skulle handlägga hälsooch sjukvårdsfrågor inom majoriteten. Underlagen för upphandling av närakuter i Kristinehamn och Säffle togs fram av gruppen. De blev klara under våren Av många skäl var den sittande landstingsdirektören Ulf Öhman inte överdrivet hjälpsam att underlätta ett återupprättande av god sjukvård i de båda orterna. Trots det kunde Caremas verksamhet i både Kristinehamn och Säffle, efter idogt arbete inom Hälso och sjukvårdsgruppen, invigas under I vår partistämma hösten 2003 deltar Landstingsdirektör Ulf Öhman. Hans enda konstaterande beträffande sjukvård var att han nu såg en möjlighet att komma från stafettläkarsystemet genom lokala initiativ. Kostnader för dessa läkare var då uppe i c:a 70 miljoner. I årsskiftet 2003/2004 fick Ulf Öhman och hans ställföreträdare avgå med omedelbar verkan. Vid SiV;s årsmöte i Säffle avgick Sonja Höglund som ordförande i partiet, det parti hon en gång varit med om att bilda. Jag fick då förmånen att efterträda henne som er ordförande, vilket jag har varit de senaste sju åren var ett valår. År 2005 gav SiV ut Svart på vitt ca exemplar till varje hushåll i länet. Det var vårt första försök att påminna länsinnevånarna om att vi genomfört våra viktigaste vallöften sedan valet Nr 2 av Svart på vitt gav vi ut i december. I det påminde vi återigen våra väljare om vad vi inom majoriteten lyckats med, att bla återinföra God vård nära på våra närsjukhus! Inför valet 2006 planerade sjukvårdspartierna i landet att gemensamt gå till riksdagsval. Varje sjukvårdsparti fick ta eget beslut om medverkan i valet. På styrelsemöte beslutade vi efter votering att inte söka inträde i det Nationella Sjukvårdspartiet! Valresultatet för partiet blev mycket dåligt! I Valet 2006 tappade vi hela 9 mandat och fick 7,1% av rösterna i länet. Tyvärr tappade vår koalition även majoriteten i LiV! Det innebar att vänsterpartierna återigen fick majoriteten i LiV. Vi fick som koalitionens största parti nu också bära hundhuvudet för det gemensamma dåliga valresultatet! Vid mandatfördelningen inom vår tidigare koalitionen tog nu M+C som båda gått framåt, huvuddelen av alla arvoderade platser. Övriga partier fick därför mycket dålig ekonomisk utdelning för sin verksamhet under mandatperioden. Den nya vänstermajoriteten såg efter maktövertaganden till att nedgradera den väl fungerande vården i länet:

3 Jan Nilsson överlämnade efter sju år som SiVs ordförande klubban till Marianne Utterdahl, Säffle. Datortomograferna tas bort i Kristinehamn och Säffle. All mammografi centraliseras till CSK. Med hjälp av FP; s politiker lägger vänsterpartierna ned Caremas verksamhet i länet Allt detta var en oerhörd förlust för värmlänningarna och också för SiV! Den nya lagstiftningen om sk Hälsoval avsåg vänstermajoriteten att inte genomföra trots att lagstiftningen var Tvingande. Först sedan oppositionen krävt att Hälsoval Värmland skulle införas blev det så! Den 3 maj 2010 genomfördes hälsovalet vilket sedan utvecklats väl! Efter en för SiV; s del annorlunda valkampanj 2010 gick vi till val. Många valexperter ansåg att SiV inte skulle klara spärren för nytt mandat Men vad fel pessimisterna hade. Vi gick vi endast marginellt bakåt, trots att två nya partier tog mandat i LiV, MP och SD. Efter valet kunde vi med våra tidigare samarbetspartners och MP bilda ny majoritet Värmlandssamverkan. From nu gäller framtiden för SiV. Jag lämnade i samband med årsmötet mitt uppdrag som ordförande. Jag tackar nu för det förtroende som ni visat mig under mina sju år på den posten Det har varit en intressant, lärorik, stimulerande och t.o.m. spännande tid. Det är med varm hand jag nu överlämnar uppdraget och SiV; s vackra ordförandeklubba till Marianne Utterdahl från Säffle! Min förhoppning, Marianne, är att du skall få uppleva samma stimulans i förtroendeuppdraget som jag har fått göra under mina år som klubbförare i SiV! Jan Nilsson Er fd. ordförande Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Ansvarig utgivare Marianne Utterdahl e-post: Redaktion Erik Jansson e-post: Exp. adress Stenbocksgatan Säffle Postgirokonto nr: Bankgiro nr: Lay out & Tryck Anita Hedelin PalleMedia i Centrum e-post: Hemsida

4 Ordförande Marianne har ordet: Jag har min bakgrund i de sociala omsorgerna, främst omsorger om personer med olika funktionshinder men även inom äldreomsorgen. Jag har arbetat som vårdare, behandlingspersonal, fritidspersonal och biståndsbedömare men främst och mest som enhetschef för gruppbostäder och personliga assistenter. Min huvudsakliga uppgift var att se till att personal hade förutsättningar för att tillförsäkra omsorgstagaren den omsorg denne hade rätt till, kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, helt enligt lagens intentioner. Att kunna vara den de kan och vill vara. Där de är. Att vara den svages advokat. Självklart vill jag börja med att från djupet av mitt hjärta tacka för förtroendet. Denna nya roll som SiVs ordförande känns väldigt inspirerande om än lite skrämmande. Men med det stöd, välkomnande och den erfarenhet och kreativitet som finns bland er alla i partiet så ser jag det främst som en positiv och lärorik utmaning. Har tagit del av de fina redogörelser för partiets historia som tre av våra medlemmar redogjort för och som finns med i detta nyhetsblad. Och det slår mig hur fantastisk historiken verkligen är för partiet. Möter många av er i partiet som precis som jag hamnat i politiken utan att egentligen ha det som mål. Men ni har haft ett engagemang, drivna av en vilja att förändra. Visserligen ofta sprunget ur ett missnöje, men framförallt med en framtidstro som har gett kraft åt era ambitioner och därför skapat den plattform som partiet vilar på idag. Jag tror på den positiva kraften. Missnöje och frustrationer pekar på de kontraster som vi vill ifrån men tilliten, tilltron, samverkan och framtidstro är den kraft som skapar förändring! Siv är tack vare alla medlemmars kreativa engagemang och uthållighet med och påverkar utvecklingen av vård och samhälle! Instämmer i Erik Janssons ord; Sjukvårdspartiet i Värmland är ett bevis på att demokratin fungerar. Och denna tillit, denna kreativa kraft ser jag fram emot att tillsammans med er andra föra vidare in i framtiden. Tack Jan för allt arbete Du har gjort, Ditt stöd och tack för att du finns med även in i framtiden. På grund av allt högre belastning på kommunerna, allt mer ansträngd ekonomi och därpå följande hög arbetsbelastning för oss anställda, upplevde jag dock att fokus och uppdrag kom att ligga på annat än lagens grundintentioner. Jag lämnade därför - med stor sorg i hjärtat - kommunen och omsorgerna för ca sex år sen, för att jobba med mitt eget företag där jag sysslar med bl a qigongterapi, hypnoterapi och massage. Mitt arbete handlar ju egentligen också idag, som terapeut om att vara den svages advokat. Att hjälpa klienten att skapa i sig själv en livsbejakande inre reklamkampanj för att ta fram det bästa i sig, bli det bästa i sig den man kan och vill vara. Och så hamnade jag i politiken, tack vare Siv. Och jag älskar detta uppdrag! Genom mitt deltagande i Landstinget och numera också i kommunens Socialnämnd är jag tillbaka och får tillsammans med er vara med och påverka på ett nytt plan. Och vi har mycket att jobba för! Mycket som behöver bli bättre! Men vi HAR också en vård och en omsorg och en samhällsstruktur som ger de rätta förutsättningarna. Jag tror att det är viktigt att fortsätta tro på vårt samhälle. Det man fokuserar på brukar man nämligen få mer av. Vi fortsätter därför att fokusera på uppdragen i vårt gemensamma partiprogram. Med tillit och tålamod fortsätter vi att skapa utifrån detta, så långt det är möjligt. Med detta fortsätter vi partiets fina tradition och för verksamheterna framåt, så att både vi som parti och samhälle får möjlighet att plocka fram det bästa i oss bli det parti, skapa det samhälle vi vill och kan ha!!! Marianne

5 SiVs årsmöte firade 10-årsjubileet SiVs studiestipendiat 2012 Det blev generationsväxling på ordförandeposten i Sjukvårdspartiet i Värmland vid deras årsmöte i Säffle under söndagen. Marianne Utterdahl från Säffle efterträdde Jan Nilsson, Karlstad, som innehaft posten i sju år. Den nya ordföranden har arbetat inom sociala omsorger såväl inom landstinget som kom-munalt och även som terapeut genom eget företag. Hon är sedan tidigare politiskt verksam i landstingsstyrelsen och socialnämnden i Säffle. Sjukvårdpartiet firade också sitt tioårsjubileum vid årsmötet som under söndagen arrangerades på Krokstad Herrgård i Säffle. Barbro Molander från Kristinehamn redovisade en nyskriven historik för hur partiet bildades i början av seklet. Medverkande i jubileumsmötet var också ordförande Kenneth Backgård från Norrbottens Sjukvårdsparti, som var till stor hjälp för de som startade partiarbetet i Värmland för tio år sedan. -Sjukvårdspartierna i Sverige har mycket att tillföra politiken för att få en god kvalitet och större kapacitet för hälso- och sjukvården i Sverige, betonade Kenneth Backgård i sitt tal till det jubilerande partiet i Värmland. Förre överläkaren Erik Hansson från Säffle redovisade en historisk sammanställning över Sjukvårdspartiets arbete för framväxten av de nya Närsjukhushusen som organiserades i Säffle och Kristinehamn mellan Det var ett spännande utvecklingsarbete, som partiet anser borde ha fått sin chans att fortsätta. Idag skulle de i så fall kunnat vara en förebild för en god närsjukvård i Värmland. I den weekendkonferens som arrangerades för aktiva inom landstingspolitik och styrelsearbete i anslutning till årsmötet studerades också värdet av det samarbete som nu etablerats med de sex partierna inom Värmlandssamverkan. Konferensen såg fram emot att den gemensamma handlingsplanen nu lagts som grund för arbetet i Landstinget. Sjukvårdspartiet fann att deras hjärtefrågor hade fått utrymme på ett tydligt sätt i den landstingsplan som nu startat upp från Det är angeläget att vi utvecklar en effektiv medborgardialog för att göra våra ambitioner och våra handlingsplaner väl kända och förankrade, betonade Marianne Utterdahl. Vi måste ta till oss de nya sociala medierna för att kommunicera dessa angelägna frågor, inte minst för att få en bred dialog inför 2014 års val. Johanna Albinsson I samband med att Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) firade sitt tioårsjubileum vid årskonferensen 2012 utdelades ett studiestipendium på tiotusen kronor. Stipendiet har tilldelats Johanna Albinsson från Säffle, som stimulans till hennes studier till undersköterska genom Lärcenter i Säffle med följande motivering: Johanna gör en djärv och mycket personlig satsning genom att gå vidare till en ny yrkesutbildning efter flera år som frisör. Hon har från ett personligt engagemang valt att få arbeta med hela människan i ett bredare sammanhang genom sitt val av ny yrkesinriktning. I de uppsatser hon redovisat i sin utbildning imponerar hennes intresse för att studera hur kommunikation och samspel mellan människor påverkas i olika kulturella och sociala relationer och miljöer. Hennes inriktning på att se hela människans behov i en vårdsituation framstår som en viktig kvalitet i hennes studiearbete.

6 Barbro Molander: Fantastiskt att få göra det omöjliga! Nog vågar jag påstå att det var just det omöjliga vi gjorde, när vi drog igång Sjukvårdspartiet i Värmland med en oslagbar slogan: Ett bättre LiV med SiV. Sjukvårdspartiet i Värmland / SiV registrerades på Nationaldagen 6 juni Mitt eget engagemang började i februari 1999, när jag i en debatt om sjukvården mötte Maktens arrogans - personifierad av landsting(s)rådet Berit Högman. Alla vallöften var glömda redan första kvartalet så även av Monica Ekström(v)! Det mötet resulterade i mitt livs första tidningsinsändare. Några till har det blivit med åren! 12 april 2000 larmade sjukhusprästen Gunnar Edström om Ättestupa och NKP höll krisredaktion på Sjukhuset. Mycket folk var samlade, men ingen hade förberett protestlistor. Mina listor För sjukhuset mot nedläggning (avsedda internt för Yrkeskvinnors Klubb) blev därmed hela Östra distriktets protest kollade namnunderskrifter insamlade på mindre än 14 dagar - överlämnades under stort mediauppbåd i Landstingshuset till (S)-rådet, som bokstavligen knäade under tyngden. Men ändå ansåg det vara bypolitik! Landstingsrådet Berit Högman knäade under bördan när Barbro Molander lämnade protestlistorna mot nedrustningen av sjukvården. Begäran om folkomröstning Efter torgmöten och insändarprotester i massor var det dags för ny namninsamling nu för vården i hela Värmland. Nu var vi två - Sonja Höglunds och mina vägar hade korsats. Och nya eldsjälar hörde av sig - Birgitta Sundberg från Torsby och Anne-Marie Wedberg i Säffle. Det listiga jobbet var lättare den här gången eftersom jag nu hade kontakter ute på företag och organisationer. Läkarsekreterare Birgitta Häggroth är värd en stor eloge för samordningen på sjukhuset! Stort TACK också till NKPs dåvarande chefredaktör Jan Bergstam för bra presstöd! Mer än värmlänningar stod bakom Begäran om folkomröstning (fem arkivpärmar med kollade namn finns i LiVs arkiv). Ändå räckte inte alla dessa värmlänningars vilja att övertyga Landstingsfullmäktige, som enhälligt sade NEJ! Om något parti reserverat sig, hade vi lagt vår kraft hos dem och SiV hade inte kommit till stånd åtminstone inte i Kristinehamn. Inför valrörelsen lånade S-falangen 3000 av våra namnunderskrifter (initierat av kommunalrådet T Ternemar) och inbjöd till valdebatt! Tillfrågad jurist/personuppgiftsombud på statlig myndighet svarade: Den enskildes integritet bör komma i första rummet. Om än inte olagligt, så dock närmast oanständigt och torde knappast inge förtroende. Man bryter ju mot god sed och etik! Nåväl i Kristinehamn hade visst bara 11 personer hörsammat inbjudan! Att sjukhuset var nyrenoverat hade tydligen inget värde. Renoveringen slutfördes efter stängningen av akuten och inredningen skeppades till stor del till öststaterna! (Verifierat av en S-ledamot som var med då.) Operationssalarna försågs med avancerat ventilationssystem tre månader efter stängningen! (Idag byggs op-salarna om för Sjukgymnastiken). Under hösten insåg vi att inga protester i världen kunde påverka raseringen av vårt Sjukhus. Då beslutet togs i Hälso- & Sjukvårdsnämnden i november 2000 fanns Sonja och jag i publiken. Jag minns inte att vi välkomnades av vare sig H&S-chefen Lennart Nordström eller Landsting(s)rådet! Min Pryoperiod i LiV var därmed påbörjad. För att komma underfund med vad landstingspolitik egentligen var, satt jag med på många öppna möten hela våren Särskilt väl minns jag då IT-/databeslutet togs i årsskiftet. Otroligt att LiVs tjänstemän kunde få välja datorer utan samordning eller kommunikationsmöjligheter! Många experter har varit IT-chefer genom åren. Cambio Cosmic blev valet, som faktiskt inte är fullt genomfört än februari 2012.

7 Kända från tidningar, radio & TV Hade väl aldrig kunnat föreställa mig att avslutningen på en insändare i NKP - Kanske är det hög tid att bilda ett sjukvårdsparti? skulle få en sådan effekt. Intervjuer ingick helt plötsligt i Sonjas och min vardag. Reportage i TV / Tvärsnytt gjorde att många kontakter knöts också utanför Värmland. Hösten 2000 fick vi inbjudan till Riksmötet med redan etablerade Sjukvårdspartier samt inbjudan till Sveriges Läkarförbunds konferens i Stockholm på temat Små sjukhus och/ eller stora? Av minen att döma var vår entré en stor överraskning för den närvarande värmländske doktorn. Frågan var nu Sjukvårdsparti eller ej? Sonjas svar på min uttryckliga fråga blev JA och efter en hel del pappersarbete var vi klara med vår ansökan enligt protokoll SiV / Sjukvårdspartiet i Värmland avseende landstingsparti underskrivet av Sonja Höglund, Anders Wahlmark och Barbro Molander i Kristinehamn. Registrering utfärdades den 6 juni 2001 på Nationaldagen! Sonja Höglund, Barbro Molander & Anders Wahlmark Upptaktsmöte hölls den 2 oktober 2001 i Södermalmsskolans matsal i Kristinehamn då en interimsstyrelse bildades. Vår mentor Morgan Larsson från Sjukvårdspartiet Delfinen i Västra Götaland var oss behjälplig. I den månghövdade publiken fanns också en garvad politiker, som nyligen återvänt till Värmland - Erik Jansson. Ett par dagar senare hade Sonja, Erik och jag ett introduktionsmöte. Sedan gick det fort. Erik öppnade dörrar, som vi inte visste fanns! Inte många helger var ledig tid! Om roliga valmöten har vi skrivit om i tidigare Medlemsbrev. Själv minns jag mötena i Torsby som de roligaste. En välvillig politiker höll mig med information om möten med Alternativa vårdgivare/planer på Nischverksamheter och det blev ännu fler resor runt om i Värmland. Nästa upptaktsmöte hölls den 20 november i Silvénska Villan i Säffle. Inte en stol var ledig! En ny interimsstyrelse med ledamöter från flera orter bildades där. Intressenter i Säffle fanns det sedan länge. Upproret där hade ju startat inifrån - bland sjukhuspersonalen med överläkaren Erik Hansson som förgrundsgestalt. Torgmöten på lördagar och protestmarsch med sjukhussängar (!) arrangerades av Arbetsgruppen för Bevarande av Sjukvården - ABS-gruppen med Styrbjörn von Stedingk som organisatör. Så var det dags för Konstituerande årsmöte i Kristinehamn 17/ Det var en fantastisk uppslutning. Som tur var hade vi hyrt stora salen på Folkets Hus. Inledningsvis hade vi öppet möte med föredrag av överläkare Karl-Holger Sjöberg, som var medlem av Nätverket för sjukvården i Sverige. Han presenterade fakta kring temat Små sjukhus och stora. Till styrelse valdes: Ordförande Sonja Höglund, Erik Hansson, Erik Jansson, Barbro Molander och Lennart Palmgren, Maria Skogh, Birgitta Svanér som ersättare Klas-Göran Gravander och Görel Hopman. Att vara kassör utan en krona i kassan och att efter mindre än ett halvår kunna betala valsedlarna :-. Ja, det var en minnesvärd dag!. Såsom sakkunnig var ju Sonjas plats i talarstolen i Östra distriktet. Administratör kan väl min roll kallas - det vill säga att skaffa medlemmar på gator & torg, i höghus & villaområden - med inbetalningskort i brevlådor eller direkt i handen. (Rätt länge var det handskrivna giroblanketter, då ju tryckta kostade pengar). Att skicka medlemsinbjudan och inbetalningskort till mina gamla poolare i simklubbarna visade sig vara en riktigt bra idé. SiVs första Valbyrå blev en 3-lådig byrå, inköpt på Loppis och försedd med SiV-dekaler. Den var perfekt att rymma SiVs Värdeförsändelse med årets viktigaste valsedlar till Dig och Dina vänner. (Den gick också att frakta bak i bilen). Mest varje veckoslut syntes vi - byrån och jag - på Södra Torget. Görel Hopman fanns också med i mån av luckor i jobbschemat. Valrörelsens höjdpunkt var ändå torgmötet med Säffles doktor Erik Hansson. Synd att vi inte har det inspelat på film! Valstrategen Yngve Janssons insats var helt ovärderlig. Han lärde oss mycket. I Filipstad med omnejd blev det akuta problem inför valdagen. Görel och jag gjorde då en brandkårsutryckning, som blev så lyckad att vi åtog oss att vara SiVs ambassadörer där också de två senaste valen. (Karta och kompass rekommenderas vallokalerna ligger inte utmed allmän väg!) Tack till Hans Adelskogh som gjort jobbet åt oss i Storfors.

8 Villkorade lånecertifikat Men mer pengar behövdes, inte minst för att få ut valsedlarna till alla hushåll. Efter många överläggningar gick vi ut med en vädjan till våra supporters. Stort TACK till alla, som hjälpte SiV med lån med risk att inte få pengarna tillbaka! TACK också till anonyma givare som avstod medlemskap ibland på grund av annan partitillhörighet men var frikostiga! Efter att ha betalat tillbaka lånen / :-/ samt en del släpande fakturor var det så dags att lämna över en rätt så ansenlig kassa till nya kassören Ingegerd Wikström. Sjukhuskramarna. En ny protestaktion hade uppstått i Kristinehamn, när beslutet att lägga ned akuten höll på att verkställas. De satt i protest i sjukhusentrén och har varit salt i såren för många - såväl politiker som chefer och läkare. Mycken tid och kraft har dessa eldsjälar lagt ned. Grytlocksmarschen pratar många om än i dag! SiV har haft mycken draghjälp av dem och många blev också SiVare. Lördagarna under sommaren höll de tyst demonstration i centrum. Valsedelshanteringen fixade de åt oss, och många var oss behjälpliga vid vallokalerna så också vid valet Stort TACK! Sveriges Sjukvårdspartier. Efter första mötet i Vänersborg 2000 höll jag kontakten och deltog året därpå vid stormöte i Riksgränsen. Mycket stöttning inför första valet fick vi i all synnerhet av Norrbottens Sjukvårdsparti, som hade lång erfarenhet av sjukvårdspolitik. Tack vare goda råd i rättan tid av Kenneth Backgård & Anders Sundström - dagen före vårt första årsmöte: Minst 40 namn på valsedeln måste ni ha, 25 räcker inte, sade de, efter att ha sett vår medlemsanslutning. Och vi klarade det! Telefonledes nådde jag Erik och gav honom sista namnet, då han var på väg till Länsstyrelsen för att lämna in våra kandidatnamn. När Samverkansorganisationen för Sveriges Sjukvårdspartier bildades ingick jag som Värmlands representant i styrelsen tillsammans med Erik Jansson. Då det blev aktuellt att ställa upp i riksdagsvalet 2006 fanns det för många motkrafter i SiV för värmländskt deltagande. Med facit i hand var det nog ändå ett bra beslut - inte minst ekonomiskt! Valdagen Resultatet 15 mandat var lindrigt sagt omtumlande näst största parti i landstinget!. Gratulationerna var många. Så nära en revolution det går att komma i Värmland minns jag en kommentar av en påhejare. Skatteverket/Valnämndens chef hade följt hur det gick för oss och gratulerade! Däremot var väl inte de andra partiernas ledamöter så hjärtliga. Vi var ju nåt som katten släpat in. Men roligt var det! Värmlänningarna kunde ge sin protest tillkänna genom ett starkt stöd för Sjukvårdspartiet i det första valet 2002.

9 Erik J, Birgitta Svaner, Sonja H och Barbro M i förgrunden med hela SiVs landstingsgrupp samlade i styrelserummet på Landstinget. De borgerliga och Sjukvårdspartiet blev efter förhandlingar de styrande. Nu gällde det att hitta ledamöter till uppdragen, som var många utöver de ordinarie i fullmäktige, landstingsstyrelse, utskott och beredningar. Ett A4-ark fullt med uppdrag domstolar, skattenämnder, tryckfrihetsförordning, försäkringskassan, fastighetsdomstol m fl. Tack och lov hade vi ju en diger medlemslista att hitta lämpliga kandidater till uppdragen i. Själv blev jag vald till nämndeman i Länsrätt och Hovrätt. Det var en lyckträff! Vid domarbordet gäller lagen. Den politiska tillhörigheten hör inte hemma där. Det sunda förnuftet är förstås en bra faktor att väga in och om man känner att domen blir fel har man möjlighet att vara skiljaktig. (Är förresten fortfarande nämndeman i Hovrätten.). I mina uppdrag ingick också Demokrati- & Prioriteringsberedningarna. År 2006 skrev Lennart Palmgren och jag en motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter. Motionen avslogs i demokrati-beredningen. Nu 6 år senare finns frågan åter på dagordningen! Nu var det dags att infria vallöftena att få tillbaka vården i Kristinehamn & Säffle, men också värna om den övriga värmländska vården. Första beslutet gällde Arvika Sjukhus. Att stoppa den påbörjade satsningen där vore ju att kasta pengarna i sjön och med sämre vård som följd. Beslutet blev alltså att fortsätta enligt planering. Det blev en stor satsning under de följande åren. Vi hade mängder av förslag för att få tillbaka vården till de tömda sjukhusen. Vi eftersträvade särskilt att kunna få till den modell man hade i Torsby lokalt ansvar. Den nytillsatte landstingsdirektören Ulf Öhman tog gladeligen emot våra förslag, men sedan hördes ingenting. Har många gånger undrat om en låda i hans skrivbord hade texten: ärenden utan åtgärd? Men visst, han hade ju fått tyst på oss ett litet tag! (LD Ulf Öhman var norrlänning och pappa till Sunderbyns sjukhus. Man rev sjukhusen i Boden och Luleå för att bygga mittemellan - så att alla skulle få lika långt till vården!) I påskveckan 2003 lyckades vi ändå överlista honom och fick igång frågan om upphandling av verksamheter i Kristinehamn och Säffle.1 november 2004 var en stor dag då vi kunde välkomna Carema. Vårdcentralerna i Storfors och Nybble ingick också i upphandlingen, Äntligen hade vi lyckats uppnå en del av vad vi uppstått för och lovat! Närakuter var ju bara början, det var ett utvecklingsprojekt som upphandlats. Näva / Närvårdsplatser, SAH / Sjukhusansluten Hemvård, röntgen / datortomografi och mammografi fanns också kvar. Tyvärr visade det sig att vi hade ett ekonomiskt arv. När LiV var helt bankrutt inte hade pengar ens till löner - blev lösningen att regeringen Persson skickade hit överrockar för att sanera LiVs ekonomi. De var då betalda av staten. När makten ändrades 2002 var överrocken Öhman landstingsdirektör, men med ändrat styre var han förstås inte gratis längre. Att det

10 fanns åtminstone två tidigare (uppsagda / avhoppade) landstingsdirektörer Monica Ohlin Wikman & Hans Kaiser på lönelistan gjorde ju inte kostnaderna mindre. En gigantisk pensionsskuld ingick också i arvet. När LD och bitr LD Kristina Lange Carlsson i februari 2004 förpassades till annan verksamhet blev notan än större förstås. (Det kostar att bli av med folk!) Tore Olsson blev vår näste LD och röntgenläkaren Hans Karlsson, Arvika blev biträdande. Räddningen för oss östvärmlänningar när man raserade vården i Kristinehamn, var ändå att ett vårdavtal med Karlskoga/Örebro ingåtts. Att det skulle finnas en ansenlig skuld obetalda räkningar - att ta över var förstås en dyr överraskning! Tack och lov finns fortfarande avtal om vård i Karlskoga för östvärmlänningarna! SiV på Ostkanten - kommunalt parti. Inför valet 2006 diskuterades att ställa upp i kommunalval liksom man beslutat i Säffle. Efter öppet möte på SiVs kansli blev det så småningom verklighet. Styrelsen i Kristinehamn SiV 2006: Ordförande Sonja Höglund, Maritha Edeskog, Ulf Athlei, Görel Hopman och Jan Axelsson, ersättare Lars Aleniusson & Lisbeth Nilsson. Valresultatet 2006 blev 3 mandat och vågmästarroll. Förhandlades borgerlig samverkan. KF-ledamöter blev Sonja Höglund, Lars Aleniusson och Maritha Edeskog. Kommunala uppdrag för SiV: Vård-& Omsorgsnämndens ordförande Sonja Höglund samt Lisbeth Nilsson - Skolnämnden samt 2e vice ordförande i KF Maritha Edeskog, - Socialnämnden Görel Hopman - Miljö-& byggnadsnämnden Margaretha Ahlén J-n - Tekniska nämnden Ulf Athlei - Överförmyndarnämnden Berit Castor - Kulturnämnden Barbro Molander Kommunrevisionen Tove Jensen. Styrelse : Ordf Tove Jensen, v ordf Barbro Molander, sekr Margaretha Ahlén Johansson, kassör Viola Svahn, övr Görel Hopman, Lisbeth Nilsson och Lennart Palmgren. Efter avsägelser i anledning av uteslutningsärende fullföljde vice ordf Barbro Molander, Viola Svahn, Lisbeth Nilsson och Görel Hopman 2009 års mötesuppdrag. Av NKP döpta till De fyras gäng. Beslutades inget valdeltagande Ungdomshemmets placering var redan i starten den stridsfråga som blev partiets fall med alla överklaganden, som resulterade i att socialstyrelsen ändrade sin planering. Många arbetstillfällen gick därmed om intet. (Överklagarna var två medlemmar - vi andra fick läsa i NKP om vad SiVarna ställt till!). Äldreboendet Sannagården överklagades också, men detta lyckades man inte stoppa. SiVs Kansli hade vi de första åren i Forshaga med Anita Hedelin som effektiv ombudsman. Medlemsbreven fixade hon också galant och har så gjort i alla år. Efter mycket letande hittade vi en perfekt lokal centralt i Kristinehamn, som vi inredde under några roliga veckor. Maritha Edeskog blev ny ombudsman, men hennes många uppdrag gjorde att jag rätt ofta fick hoppa in som biträdande alltiallo. Vi hade en hel del besök på dagtid. Första medlemsmötet räckte inte sittplatserna - så det var bara att köpa fler stolar. Kramarna var inbjudna till träff oavsett partitillhörighet. Det var dessutom nära till vår valplatshörna på Kungsgatan bara att lyfta med sig parasoll bord mm. Annonserna var mitt åtagande liksom vallokalschemat. Valvakan var sista stormötet på kansliet. Det var den kvällen jag gick hem med champagneflaskan oöppnad. Resultatet - bara 6 mandat i landstingsvalet - kändes inte som något att fira! SiVs kansli hittar vi nu hemma hos ombudsman Erik Jansson i Säffle. En resa i politikens värld har det sannerligen varit. Så många både roliga och mindre roliga minnen har dykt upp och långt ifrån allt och alla har blivit vid namn nämnda i min SiV-historik. NKPs journalist Eva Wiklund, som följde och refererade sjukvårdsstriden från start är värd ett stort TACK! Då hon har ett förflutet som sjuksköterska vågar jag påstå att reportagen var sakkunniga. (Annars vidhåller jag att allt som står i tidningarna inte alltid är sant ofta vinklat ) Bara ett exempel ur min proppfulla pärm Insändare. Tack till Monica Ekström (v) & Christian Norlin(s) för kritiska insändare mot SiV, som gör att SiV får många nya medlemmar för varje påhopp!! Manifestation på Sergelstorg för sjukvården med protestanter från hela Sverige. En busslast från Säffle med bl a Maria Skogh, som har betytt så mycket för SiV genom åren. Till manifestation i Karlstad hade vi flera bussar från Kristinehamn. NKPs löpsedel hade lovat Sjukhuset räddat. H&S-chefen Lennart Nordström talade också i den andan på Torget i Karlstad. Att samme man varit i Örebro samma dag och där lovat: Vi tar över Kristinehamns Sjukhus bit för bit kunde vi läsa i Nerikes Allehanda dagen därpå. Sommarcafé på Kafferian på Marieberg en solig junikväll 2004 hör också till godbitarna med 21 spelglada musikanter från Musikskolan. Kjell Olsson från Säffle varvade historier med sång. Mindre applåder fick Erik Jansson för information om bl a minskande statsbidrag. Ovationerna fick han för berättelsen om doktor Halidajen av Fröding.

11 Kenneth Backgård från Norrbottens sjukvårdsparti var en viktig rådgivare till Barbro Molander när Sjukvårdpartiet i Värmland bildades. Här möttes de vid SiVs tioårsjubileum igen och kunde bidra med viktiga historiska redovisningar. Dagen före LiVs aviserade uppvaktning om låneansökan från Kommunakuten (maj 2000) hade jag företräde hos Kommundelegationen i Stockholm och överlämnade flera kilo insändare och reportage om sjukvården i Värmland. Uppvaktning hos socialministern har jag också fått vara med om. Den sammanföll i tid med hans tänkta kandidatur som förstanamn på S- listan och jag frågade vad han tänkte tillföra Värmland. Nej, jag kunde förstås inte koderna i Maktens korridorer Men roligt var det! Resumén av det mötet renderade mig NWTs pris för Kvartalets insändare. Hittade också min korrespondens med regeringen Göran Persson, Bosse Ringholm, Mona Sahlin, Lars Engkvist, talman Birgitta Dahl, Gudrun Schyman m fl. Och det finns svar från alla! Detta var Dåtiden. Fantastiskt att snart få vara med om SiVs 10-årsjubileum och konferens om Nutiden! Och hoppas jag att SiV med nya friska krafter fortsatt ska vara en viktig del av den värmländska politiken också i Framtiden! Kristinehamn mars 2012 Barbro Molander

12 Birgitta S i Torsby: Jag en politiker??? Demokrati är ett samspel mellan människor. Alla ska ha en chans att göra sin röst hörd och också framföra sina åsikter och erfarenheter. Demokratiskt tänkande är en förutsättning för en politiker. En politiker är invald för att företräda befolkningen i olika frågor därför måste även förmågan att lyssna in vara en självklarhet. Att bli politiker är lätt. Man anmäler sitt intresse till ett parti som arbetar för den ideologi som man tror på. För att vara en bra politiker krävs det mycket, mycket mera. I vårt hårda samhälle tycks det vara få politiker som har den verkliga förmågan. Kan en politiker lyssna in människor, leva sig in i andras svårigheter och situationer, dessutom plocka med sig av egna erfarenheter, bekymmer, sorger, glädjeämnen, yrkes- och livserfarenheter och blanda med lite diplomati i en stor påse? Då tror jag att den politikern blir en duktig uppdragstagare. Det pratas mycket om empati och demokrati inom politiken. Den uppfattning jag har, är att en del politiker använder dessa ord till utfyllnad i en mening och vet i själva verket inte vad orden innebär och betyder. När jag föddes hade jag turen att hamna i en familj som satte kärleken främst i livet, därför har jag en trygg och bra grund att stå på resten av mitt liv. Mor och far förberedde mig på att livet var fullt av utmaningar, de varnade mig även för att bli missunnsam och avundsjuk. Mor sa alltid att dessa två sjukdomar leder till att man själv mår dåligt och känner bitterhet och sorgsenhet. Delad glädje är dubbel glädje. Visst hade Mor och Far rätt i sina föreläsningar och många gånger var deras ord en stor tröst, både under min uppväxt och i mitt vuxenliv. Under hela min barndom hade vi i familjen en stor trygghet i att veta att om någon blev sjuk behövde vi bara ringa efter vår husläkare som då var provinsialläkaren Seved Tegefors. Vi fick då komma till mottagningen eller också så gjorde han ett hembesök och skrev ut de mediciner vi behövde. I Torsby kommun fanns två provinsialläkare som tjänstgjorde och de täckte tydligen vårdbehovet på den tiden. Den politiker som väckte mitt intresse för att själv verka för hembygden var socialdemokraten Holmes Eriksson. Han blev min förebild. Så skulle en bra politiker vara, tyckte jag då och även idag gick han nämligen helt emot sitt eget parti i frågan om nedläggning av sjukhuset i Torsby. Han förde befolkningens talan i denna fråga och han framförde den mycket kraftfullt. Mötet när det socialdemokratiska landstingsrådet Arvid Eskil och landstingets tjänstemän skulle träffa den arga befolkningen i Torsby var söndagen den 26 oktober 1975 kl i Frykenskolans aula. Min förvåning var stor - vilken sammanhållning det fanns i bygden. Jag tror att nästan alla Torsbybor infann sig. Hela aulan, foajen, bespisningslokalerna och gymnastiksalen var fyllda till sista plats. De som inte fick plats inne stod ute på skolgården för att höra den livliga debatten via högtalare. Det var verkligen en upplevelse att stå där tillsammans och lyssna på den heta debatten mellan Holmes Eriksson och Arvid Eskil. Holmes stöddes med varma applåder av den stora publiken. Han hävdade gång på gång att radikala förändringar skett i sjukhusets förutsättningar sedan beslutet om indragning av Torsby togs 1964 och att ett beslut äger giltighet endast i den mån dess förutsättningar alltjämt gäller. Tack vare alla närvarande människor och vår starka, taktiska och gode talare Holmes räddades sjukhuset från nedläggning och finns kvar än idag. Sjukhuset i Torsby fortsatte att bedrivas i liten skala med de 165 vårdplatserna. Administrationen hade utökats en aning och bestod då av åtta tjänstemän. Framtiden såg nu lovande ut för det lilla sjukhuset. Under slutet av 1970-talet flyttades administrationen till en nyrenoverad, intilliggande villa. De gamla lokalerna skulle renoveras och användas till läkarexpeditioner. I det nyrenoverade huset skulle administrationen finnas på övre plan medan andra verksamheter skulle nyttja nedre plan. Det fanns då 9,5 tjänst på administrationen. Nu började tekniken utvecklas och datorerna gjorde sitt intrång i alla verksamheterna. Det sades att detta skulle underlätta jobbet och i och med det trodde alla att tjänsterna skulle bli färre.

13 I maj 1979 öppnade sjukhuset sin nya intensivvårdsavdelning som var ett värdefullt tillskott för sjukhuset. Visserligen hade intensivvård bedrivits innan men det hade skett på vårdavdelningarna. Intensivvårdsavdelningen fick nio vårdplatser plus två isoleringsrum. Nu tillträdde även Torsby sjukhus första direktör - Gunnar Hallgren -. Tidigare hade intendent Sven Lindberg haft hela ansvaret men nu skulle han få ledning av en direktör öppnades den nya stora tillbyggnaden som innehöll sjukgymnastik, arbetsterapi, personalmatsal, allmottagning, kök och vårdavdelningarna 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Den långa korridoren som sammanbinder det gamla och det nya sjukhuset byggdes i tre våningar. Vårdplatserna ökade från 165 till 288. Landstinget hade god ekonomi och anställningarna inom både vården och administrationen tog fart. Detta gladde ortsborna mycket. Tyvärr fick inte Holmes Eriksson se det stora tillbygget som han varit med och arbetat för. Han avled 77 år gammal togs datortomografen och ny ultraljudsapparat i bruk. Dessa tekniska hjälpmedel har betytt väldigt mycket för olika radiologiska diagnostiska åtgärder. Administrationen expanderade under hela 1980-talet och tjänsterna ökade från 9,5 under 1970-talet till 40 tjänster under 1980-talet. Administrationsvillan var nu fylld utan andra verksamheter. I december 1989 slutade sjukhusdirektören Gunnar Hallgren och efterträddes under en tid av Sven Lindberg som tidigare varit sjukhusets intendent sedan tillträdde Maj-Lis Hägersten-Larsson som sjukhusdirektör talet var en oroande och kaotisk tid för sjukhuset. Ekonomin började svikta och budgeten började visa röda siffror. För att komma till rätta med ekonomin genomfördes 1992 den stora ädelreformen. Kommunerna skulle ta ansvaret för äldreomsorgen. Kommunen blev huvudman för de sex nya äldrevårdsavdelningarna som byggts på 1980-talet. Därför minskades vårdplatserna drastiskt. Sjukhuset fick behålla 108 vårdplatser plus 6 OBS platser. 174 vårdplatser överfördes till kommunen som ansåg att de inte behövde hyra sjukhusets utbyggda lokaler - hyran blev för dyr för dem. Tyvärr öronmärktes inte pengarna i avtalet så att kommunerna verkligen satsade dem på de behövande i äldrevården. Sjukhusets nybyggda lokaler blev överflödiga. Vårdavdelningarna som då fanns kvar i den gamla delen av sjukhuset flyttades nu över till de nya lokalerna. Om man räknar in hela norra distriktet och tar med Torsby, Hagfors, Likenäs, Sunne, Munkfors och Ekshärads vårdplatser så minskades vårdplatser så minskades vårdplatserna från 655 till 122. Detta var en katastrof för många av vårdpersonalen. En del av dem blev kommunalt anställda men många blev uppsagda och utan jobb medan administrativa tjänster och chefstjänster i stort sett blev oförändrade. Den jättelika förändringen kom att beröra 3200 anställda i vårt landsting. Samma år kunde man konstatera att ädelreformen kunde bli ett rejält bakslag för landstinget. Lokalstandarden i den gamla delen av sjukhuset var mycket dålig. Enligt personal och politiker var den sämst i Värmland. Därför skulle alla verksamheter successivt flyttas över från den gamla delen av sjukhuset till den nya. En ny toppmodern operationsavdelning byggdes och förlades till översta våningsplanet i den nyare delen av sjukhusbyggnaden. En avdelning blev kombinerad IVA och hjärtavdelning med sammanlagt 18 vårdplatser. Nya mottagningslokaler iordningställdes med separat akutmottagning och allmottagning som inrymde både kirurgi och medicinmottagning den 26 april startades allmänna mammografihälsoundersökningar för kvinnor år. Sjukhusets mammografi tog emot 100 kvinnor/vecka från Hagfors, Sunne och Torsby kommuner. Den 15 november 1994 kl invigdes sjukhusets nya växel. Båda dessa enheter var en stor tillgång för sjukhuset. Mammografin för oss kvinnor var ovärderlig och växelns personal med all personkännedom och lokalkännedom var mycket uppskattad trädde en ny slutenvårdsorganisation i kraft. Kirurgi, medicin och anestesi/intensivvård samlades i en gemensam organisation under ledning av slutenvårdschefen. Denne hade det administrativa ansvaret medan verksamhetscheferna hade det medicinska ansvaret inom respektive huvudspecialitet (3 sektioner). Under samma tid infördes något som kallades basenheter. I alla år hade sjukhuset varit en enhet med gemensam budget. När omstruktureringen till basenheter infördes så splittrades sjukhuset och delades upp i 19 enheter, varje enhet skulle ha en egen budget och egen chef som hade tillgång till en ekonomisekreterare och en personalsekreterare. Omorganisationerna gjordes nu i panik eftersom ekonomin var en katastrof. Under samma år blev många undersköterskor uppsagda. Sjuksköterskorna med högre utbildning skulle ta över sjukvårdsbiträdenas och undersköterskornas arbetsuppgifter. Personal som kostnadsmässigt borde ha varit attraktiv och som jobbat många år i yrket skulle nu ersättas med mycket dyrare och yngre akademiskt

14 utbildad personal. Enligt min mening borde sjuksköterskorna som har högre utbildning kunnat bistå läkarna istället, det hade säkert underlättat arbetsbördan för båda parter och även hållit dyra hyrläkare på avstånd invigdes den största om- och tillbyggnaden i sjukhusets historia. Alla överflyttningarna från gamla till den nya sjukhusdelen var nu klara. Invigningen ägde rum i sjukhusets nya entré. Socialministern Margot Wallström höll invigningstalet och underströk vikten av att satsa på de mindre sjukhusen trots att den offentliga ekonomin var ansträngd. Det är en fråga om demokrati att det finns sjukvård för alla, för alla är ju med och betalar varefter hon klippte det blågula bandet. Landstingsrådet Berit Högman var även hon med under invigningen och stärkte sjukhuspersonalen inte bara med ord utan överlämnade också en utbildningspeng på kronor från landstingsstyrelsen som invigningsgåva. Investeringskostnaderna var drygt 100 miljoner kronor. Då hade all verksamhet utom röntgen och BB med gynekologisk mottagning flyttats över till den nyare delen av sjukhuset. Betydande investeringar både i lokaler och utrustning hade således gjorts blev glädjens år för Torsby BB som fick en utmärkelse som få sjukhus i Europa lyckats erövra. Det var WHO och UNICEF:s diplom för Baby Friendly Hospital baby-vänligt sjukhus eller egentligt amningsvänligt sjukhus. Torsby har gjort en magnifik insats, sa professor Yngve Hofvander från Uppsala när han delade ut diplomet. Han berättade även att det endast är 250 sjukhus i Europa som lyckats få detta diplom. Torsby sjukhus kunde känna sig hedrat. Både personal och patienter trivdes på den lilla harmoniska enheten. Många mammor valde att föda sitt barn i norra Värmland, trots att de tillhörde en annan del av Värmland, eller en annan del av Sverige eller kom från ett annat land. Om man går tillbaka till 1997 och ser över hela det året så upptäcker man att det vårdats mammor från Arvika, Charlottenberg, Åmotfors, Oslo, Sölvesborg, Åre och Hägersten upplöstes den politiska organisationen som kallades direktion vid de fem värmländska sjukhusen och sjukhusdirektörerna avsattes. Direktionen tillsammans med lokala tjänstemän hade under alla år tagit viktiga beslut på lokal nivå gällande respektive sjukhus. I och med att direktionen upplöstes centraliserades besluten till Karlstad. Alla beslut angående sjukvården i Värmland tas fr o m detta år av landstingsstyrelsen i Karlstad. Anledningen var den dåliga ekonomin. Detta år fick landstinget ett underskott med 257 miljoner kronor. Det framkom att det var det centrala distriktet som överskridit sin budget med 3% och övriga distrikt med 1%. På grund av detta behövdes det ingen sjukhusdirektör längre. Sjukhusdirektörens titel ändrades till distriktschef och administrationen flyttades återigen in i det gamla sjukhuset som nu renoverats till toppmoderna lokaler. Avdelningarna 3 och 5 hade tidigare haft sina verksamheter där. Nu var lokalerna mycket moderniserade med bl a solskydd för alla fönster. Solskydd hade sjukvårdspersonalen i många år påtalat att de önskade få uppsatta, eftersom solen på detta plan av sjukhuset var mycket besvärlig för de sängliggande och sjuka. Idag finns solskydden där men inga patienter. Administrationsbyggnaden som totalrenoverades under 1970 talet revs. Rivningskostnaderna blev ca fem miljoner kronor. 15 maj 2000 tillträdde gastrokirurgen Tom Glomsaker tjänsten som slutenvårdschef och blev dessutom verksamhetschef för kirurgsektionen, anestesi/iva samt röntgen. Han hade masterexamen i hälsoadministration och ledning från universitetet i Oslo och dessutom hälso- och sjukvårdadministration på dåvarande högskolan i Karlstad. Tom Glomsaker var pådrivande och ville utveckla intraprenadverksamhet på slutenvården. All personal stod bakom detta och landstingets ledning stödde helhjärtat projektet. Personalen fick med stöd av Tom Glomsaker ta egna initiativ och produktiviteten ökade markant. Den goda stämningen gjorde att det blev betydligt mycket lättare att rekrytera personal till sjukhuset. Men så kom då dråpslaget. Den 16 juni 2000 stängdes BB-avdelningens 10 vårdplatser. BB verksamheten kostade 3 miljoner att driva och 11 miljoner att lägga ned. Ytterligare en gång stormade invånarna i norra delen av länet. Man protesterade, debatterade och skrev insändare mot nedläggningen. Det anordnades ett demonstrationståg genom Torsby som ringlade sig runt hela sjukhusområdet med omnejd. Men politikerna stod fast vid sitt beslut och slog igen BB dörren i norra delen av länet för gott. Bedömningen som låg till grund för detta var bl a det låga antalet förlossningar och i och med det ansågs personalen inte få tillräcklig träning i sitt utövande. Enligt utredarna skulle stängningen även reducera kostnaderna. De ansåg att om BB skulle vara kvar krävdes det en barnläkare på plats dagtid och det skulle kosta en halv miljon. Trots att WHO och UNICEF hade uppmärksammat denna lilla effektiva enhet var utredarna helt överens om att stänga verksamheten. (Under min tid i landstingsstyrelsen, besökte jag Karlskogas BB-avdelning och där fanns ingen barnläkare.

15 Ett tidningsklipp angående BB verksamheten. Att behålla BB i Torsby var en angelägen fråga för Birgitta Sjögren, när hon gick in i politiskt arbete. Barnmorskan informerade mig om att en sådan inkallas när så behövs.) Vi fick behålla den gynekologiska slutenvårdsverksamheten inom ramen av de vårdplatser som fanns vid sjukhuset. Verksamheten bedrivs fortfarande med 50% läkarsekreterare, en 80% undersköterska, en heltids sjuksköterska samt en väl inarbetad stafett med läkare specialiserade i gynekologi. Den lilla verksamheten är mycket kostnadseffektiv och väl värd att slå vakt om. Under hela denna turbulenta tid då jag med egna ögon sett hur dåligt personalen mådde och hur deras arbetsmotivation sjönk allt mer skrev jag ett brev till landstingsrådet Berit Högman och förklarade hur det såg ut. Om vi inte bedriver sjukvård utan ska underhålla chefer, administratörer och politiker för skattepengarna, kommer vi inte att få budgeten i balans trots indragningar. Inom näringslivet måste man se till att ha balans mellan stab oh produktion. Där ökas inte det administrativa arbetet när produktionen minskas. Det är just det som hänt inom Värmlands Läns Landsting påtalade jag i brevet. Berit Högman skrev vänligt tillbaka att hon ämnade använda min utredning i arbetet med den nya Värmlandsvägen. Men sedan blev det tyst. När den nya Värmlandsvägen presenterades fanns inte ett uns med av mitt material. Det blev fler administratörer istället. Dagen efter brevet kommit in tog radion upp mitt brev och läste upp en del av vad där stod. Detta resulterade i att tidningens journalist besökte mig i hemmet och skrev en artikel om det ämne jag tagit upp Artikeln resulterade i sin tur i en replik från Hans Kaiser som i NWT den 22 juni 2000 beskylld mig för att vara ute efter popularitet. Jag besvarade repliken som var införd i tidningen de 30 juni I mitt svar kunde jag reda ut för honom att jag med 24 års erfarenhet som administratör och som fackligt aktiv i flera år har följt utvecklingen på nära håll och kunde konstatera att det fanns många administrativa uppgifter som kunde reduceras. På den tiden var jag helt övertygad om att det var de snabbt ökade administrativa tjänsterna som hade förökat sig till det fyrdubbla som försatt oss i ekonomiska problem. Idag är det svårt att få ett helhetsgrepp över hur många dessa tjänster är eftersom tjänsterna placerats ut på olika ställen på sjukhuset. Många har under åren fått sina tjänster förnyade med annan titel och placerats på landstingshuset. Inte nog med det. Många av våra läkartjänster har idag under stor del av sin arbetstid administrativa uppgifter och är helt upptagna som chefer, vilket innebär att de inte utövar någon patientnära tid. Vi har administrerat och byggt stora byggnationer, vilket har skadat vårdutbudet. Under hela talet omstrukturerade man vården. Man kallade det för effektiviseringar. Man anställde dyra konsulter för att de skulle komma med förslag till uppsägningar och nedläggningar inom vården. Allt för att göra den billigare, men lyckades det? Chefer och s k ledningsgrupper kunde sitta i dagar i inhyrda dyra konferensrum och med övernattningsmöjligheter, detta trots att landstinget hade egna tomma lokaler som kunde användas. Jag tror att vi alla måste spara om vi ska se en ände på den onda cirkeln. I privata mindre företag brukar cheferna dra ner på egna kostnader för att gå före med gott exempel. År 2001 hade politikerna insett att basenhetsstrukturen inte hade förbättrat ekonomin för Landstinget i Värmland. Därför beslöt man att återigen strukturera om och då inrättade man länsverksamheter. Detta betydde att cheferna skulle finnas i Karlstad och styra allt därifrån (s.k stuprör). Torsby blev uppdelat i ekonomiska länsverksamheter men med sammanhållande distriktschef i Torsby. Denna omstrukturering innebar minskade ekonomiska resurser för hela sjukhuset och även för Tom Glomsakers uppbyggda verksamhet. Han ansåg att en bra verksamhet inte kunde bedrivas med så små medel och avgick som chef Han efterträddes av överläkare Karin Lundin.

16 Under samma år (2001) sa man upp de f.d sjukhusdirektörerna som nu kallades distriktschefer och de gick med bibehållen lön fram till pensionsåldern. År 2002 blev sjukhuset i Torsby ett management område (MO), vilket innebar att de fick ett eget ansvarsområde. Den nya sjukhuschefen Karin Lundin fick eget budgetansvar för operationsverksamheten, akutmottagningen, allmottagningen och vårdavdelningarna. Övriga verksamheter som t ex röntgen, laboratorieverksamheten, ambulansen, administrationen, vaktmästeriet m fl hade och har fortfarande sin chef i Karlstad. (MO finns fortfarande kvar tack vare att Sjukvårdpartiet såg till så beslutet togs under , fast idag har det ändrat namn till verksamhetsområde (VO). Under alla dessa år hade jag undrat över vart våra skattepengar tagit vägen, landstinget var ju på ruinens brant. En stilla undran, hur mycket kostar enbart alla dessa utredningar och omstruktureringar oss skattebetalare? Genom media fick jag veta att fler än jag var upprörda över hur all sjukvård togs från oss medborgare. Det fanns inga pengar till den vård vi behöver och som vi varje månad betalar vår skatt till. Både Säffle och Kristinehamn hade fått sina sjukhus nedlagda och nu skulle det bildas ett parti som skulle heta Sjukvårdspartiet i Värmland. Härligt tänkte jag att det finns människor som vågar stå upp för sina åsikter. Jag ringde upp Barbro Molander i Kristinehamn (som skulle vara med och bilda Sjukvårdspartiet i Värmland) och meddelade henne att jag gärna ville bli medlem i partiet och på den vägen blev det och är fortfarande. Jag sattes på tolfte plats på vallistan. Inte i min vildaste fantasi kunde jag tro att Sjukvårdspartiet skulle få mer än mandat, men vi fick hela 15 mandat! I och med detta började mitt politiska liv. Det blev min mest lärorika period hittills i mitt liv. Eftersom jag blev ledamot i landstingsstyrelse, serviceutskottet och landstingsfullmäktige fick jag många insikter serverat på kort tid. Här fick jag åter igen lära känna en politiker som verkligen är en politiker och det var vår gruppledare Erik Jansson. Han var och är en mycket kunnig politiker och blev den man som verkligen lade ned ett gediget arbete på att förverkliga detta parti. Han försökte så diplomatiskt som möjligt lära oss som aldrig tidigare varit med inom politiken hur ett framgångsrikt parti skulle bedrivas. Det är helt hans uthållighet och kunskap som gjort att partiet överlevt och fått ett bra fotfäste i Värmland. Det som förundrade mig mest var att andra partier hade ett så stort motstånd till ett nytt parti som ville värna värmlänningarnas sjukvård. Både andra partier och landstingets tjänstemän ville mota bort oss. Strax efter valet fick vi i Sjukvårdspartiet veta att all personal och även fackliga företrädare blivit varnade för oss. Vi skulle vara HELT inkompetenta gamla pensionärer som kom in i landstingshuset som ett gökungeparti och vi skulle förstöra hela organisationen. De kallade oss för okunniga populister och trodde helt tydligt att vi inte hade några som helst kunskaper inom området. Det blev en mycket jobbig tid, hela första året gick åt till att försvara vår position. Vi i Sjukvårdspartiet visste att vi hade mycket stora kunskaper att tillföra när det gällde sjukvård, ekonomi och även en stor politisk resurs. Tjänstemännen och alla de övriga partierna gjorde allt för att köra över oss. Hade någon före valet sagt till mig att det får gå till så här i vårt demokratiska svenska samhälle hade jag inte trott dem. Vad var det då vi kunde förstöra? Det kunde jag inte riktigt förstå för ingen kan med gott samvete påstå att det förts en smidig politik tidigare gällande sjukvårdspersonal eller patienter. Sjukvårdspersonalen hade levt under en fruktansvärd press under många år och mår inte personalen bra får heller inte Värmlands befolkning den vård de har rätt att få. I början av Sjukvårdspartiets politiska karriär trodde många värmlänningar att Sjukvårdspartiet var ett parti enbart för Säffle och Kristinehamn. De trodde att partiet enbart jobbade för att återupprätta sjukhusen på dessa orter. Därför skrev jag en liten skrivelse i Sjukvårdspartiets tidning daterat den 12 augusti Jag skrev en motion till Sjukvårdspartiets årsmöte för att lyfta upp BB-frågan igen. På årsmötet lovade mina partikamrater att undersöka de förutsättningar som finns för att åter öppna BB i Torsby. Detta väckte stor oro, större än jag kunde förstå. Tre debattörer från Socialdekraterna skrev i VF att de hölls ig för pannan. Jag förstår deras oro. Deras politik går ut på att centralisera vården och få så många chefer och konsulter till landstinget som möjligt. Vi i Sjukvårdspartiet vill decentralisera vården och få mer sjukvård för skattepengarna. För det första önskade jag påverka att vi här i norra skulle få vårt lilla BB tillbaka. Fast jag hade hela mitt parti bakom mig i frågan så lyckades vi inte påverka övriga partier. Det var som att slå mot en stenvägg. Hela landstingsstyrelsen bjöds in till Torsby och jag hade då hoppats på att cheferna i Torsby skulle ställa upp på att BB verksamheten skulle återupprättas men där hade jag fel. En av Torsbys chefer sa att BB patienter är friska människor som klarar av att åka.

17 Överläkaren Karl Hugo Sjöberg gav goda råd till det nystartade Sjukvårdspartiet i Värmland när de skulle upprätta sitt handlingsprogram: Satsa på de små sjukhusen, var hans råd. Under en kort tid i början av min tid som politiker var jag även ledamot i serviceutskottet. Här trodde jag och tror fortfarande att mycket pengar rinner bort. Allt jag tog upp till diskussion blev nedtystat med att det kan du inte stoppa för beslutet är redan taget under föregående mandatperiod. Användandet av leasingbilar tjatade jag ofta om. Varje gång opponerade sig vår ordförande med orden men snälla lilla Birgitta, börjar du nu igen När jag tog upp samma ämne vid en information/träff med miljöchefen, fick jag för första gången medhåll och 2004 gjordes en utredning om dessa bilar. Utredningen visade på att Landstinget i Värmland åkte ett varv runt jorden per dygn. Ärendet togs upp i landstingsfullmäktige där det beslöts att en genomgång av leasingbilarna skulle göras. Jag ringde år 2006 till ansvarig chef och frågade vad de hade kommit fram till och fick till svar att på Torsby Sjukhus var de så duktiga att samåka att en leasingbil hade tagits bort. Jag skrev då en motion till Sjukvårdspartiets partistämma den 23 september 2007 för att driva på i frågan ytterligare. Hur det blev på övriga ställen och vilken inverkan det haft på biltransporter, vet jag inte än idag. Återstår att se och få följa upp! Jag fick verkligen lära hur oändligt långa beslutsvägarna är inom politiken. Först skulle jag övertyga mitt eget parti i frågan. Lyckades jag med det skulle övriga partier i majoritetsgruppen ge sitt medgivande för att sedan ta upp ärendet i landstingsstyrelsen. Kom ärendet så långt med ett positivt gensvar skulle sen ärendet upp i Landstingsfullmäktige för slutligt beslut. Efter denna process skulle tjänstemännen genomföra beslutet. Så här efteråt undrar jag om alla dessa beslut verkligen genomförs eller har det gått så lång tid mellan uppkomsten av frågeställningen och beslutet att själva frågan hunnit bli inaktuell? Under Sjukvårdspartiets första mandatperiod i Torsby ( ) öppnades och invigdes njurdialysavdelningen vid sjukhuset, en ljus och luftig avdelning som innehöll nio dialysplatser. Avdelningen har placerats så att patienterna kunde njuta av den vackra utsikten över Fryken under behandlingen. Detta var en mycket efterlängtad avdelning. Under samma period invigdes sex jourrum i anslutning till ambulansgaraget. En ljus trevlig byggnad med sex rum för övernattning plus kök, kontor och konferensrum.

18 Min stora sorg under denna mandatperiod var nedläggningen av telefonväxeln. Den 26 oktober 2006 var sista dagen för den bemannade telefonväxeln vid sjukhuset i Torsby. Telefonväxeln invigdes i nya lokaler 1994, då hade den datoriserats och stod nu klar att tas i bruk. Men fr o m 26 oktober 2006 kopplas inkommande samtal via Karlstad. Försökte med all kraft att påverka så att detta beslut inte genomfördes och påtalade hur viktig person- och lokalkännedomen är för en väl fungerande sjukvård men här fick jag inget gehör inget parti ville lyssna till de orden. Även akutmottagningen i Arvika och Torsby, och det lokala ansvaret för sjukhuset i Torsby var under en tid hotat men där gick vi i Sjukvårdspartiet in och hindrade besluten. Helikopterplattan vid sjukhuset i Torsby var även den upptagen i beslutsgången. Den skulle eventuellt rivas p.g.a kostnaden 3 miljoner för att färdigställa den. Vi i Sjukvårdspartiet fick igenom ett beslut att den skulle färdigställas och kompletteras. Bommar till själva helikopterplattan skulle sättas upp och lanternor skulle placeras så att platsen var helt upplyst vid helikopterlandningar samt att kommunikationsmöjligheter inrättades för direktkontakt med sjukhusets akutmottagning. Under mandatperioden i landstingsstyrelsen skrev jag en motion angående Ytterligare MR i Värmland. Den motionen fick ett positivt gensvar från alla i landstingsfullmäktige. En sådan magnetkameraröntgen skulle vara ett mycket positivt tillskott för Sjukhuset i Torsby eftersom den kan ge en bild över mjukdelsskador i kroppen. Motionen ledde till en utredning som lade fast att fyra magnetkameror skall inskaffas till Värmland, två med placering på Centralsjukhuset, de andra två på Arvika och Torsby sjukhus. Vi här i Torsby kommun har satsat på sportaktiviteter av olika slag därför tyckte jag att en MR absolut måste finnas tillgänglig på Torsby sjukhus. Men tyvärr tyckte övriga partier att kameran först skulle förläggas i Arvika och så blev det. På grund av att Arvika sparbank skulle sponsra Arvika sjukhus ville andra partier förlägga magnetkameran där, detta trots att Arvika nyligen fått en ny datortomograf (CT). Under 2011 har beslut tagits att Torsby sjukhus ska få en MR installerad under Så resultat blev det, men tid tog det! så lite som möjligt och bensinen blir dessutom dyrare och dyrare på grund av miljöskatt. Varför tvingas då människor att åka långa vägar för att få sin vård? Jag skrev i en insändare: Socialdemokraterna gick till val på att de skulle förbättra den förebyggande hälsovården i länet. Tyvärr hann de knappt sätta sig i maktpositionen förrän neddragningarna i länet började. Jag avslutade med utgångspunkt från hur man förhindrade en jämlik vård: Bättre bemedlade kvinnor med kort resväg = vård. Sämre bemedlade kvinnor med lång resväg = oupptäckt bröstcancer. Det finns faktiskt en lag som föreskriver lika vård i hela länet. Den behöver vi påminna om! Sammanfattningsvis (något förkortat) har sjukhuset nordvärmlands största arbetsplats - hela tiden expanderat med nya byggnader men vården har drastiskt förminskats. Ekonomin gjorde att mycket hårda nypor grep tag i sjukhuset under senare delen av åttiotalet, hela nittiotalet och i början av tjugohundratalet. Vårdplatserna och vårdpersonalen har minskat drastiskt. Personalen har under alla dessa år levt med det dagliga orosmolnet över sig att kanske förlora arbetet. Trots detta orkar denna fantastiska personal hålla humöret uppe. Det är helt och hållet deras förtjänst att sjukhuset fungerar och utvecklas. Norra delen av länet är ett stort geografiskt område - ungefär halva Värmland- och turisttillströmningen fortsätter att öka, mycket beroende på att Torsby och Sunne kommun har satsat stort på turismen. Under de år som gått sedan jag beslutade att bli politiker har jag fått med mig många både bra och dåliga erfarenheter. Jag blev politiker men kan ännu inte vara en politiker. För att vara en bra politiker behöver jag ytterligare många års erfarenhet. Trots det hoppas jag att alla partier idag har börjat inse att vi måste tänka på våra medmänniskor och tänka oss in i olika livssituationer innan beslut tas som innebär negativa förändringar i samhället. Birgitta Sjögren Torsby I valet 2006 röstades socialdemokraterna in igen och då påverkades vården omedelbart. Våren 2007 lades mammografiavdelningen ned. Alla i norra delen av länet får idag ta ledigt från jobbet och bekosta sin resa för att få sin mammografiundersökning. Jag förstår inte riktigt varför ingen tänker på miljön. Det pratas ofta och mycket om att vi alla ska tänka på att använda bilen

19 Erik Hansson, Säffle: Närsjukhus i Säffle och Kristinehamn. Upphandling, utveckling och avveckling För att beskriva ett skede i sjukvårdens förändring i södra Värmland ha jag gått igenom ett stort antal dokument, debattartiklar och minnesanteckningar. Trots det blir min beskrivning kanske mera subjektiv än objektiv och en och annan kan säkert hävda en annan sanning. Beskrivningen kommer också att halta så att fokus hamnar mer på sydvästra delen av Värmland än på den östra då jag är mer förtrogen med förutsättningarna och utvecklingen i min del av Värmland. När förändringens vindar började blåsa för drygt 10 år sedan var jag sedan många år tillbaka överläkare vid medicin kliniken i Säffle och väl förtrogen med situationen för sjukvården i Värmland. I början av 90-talet drabbades Sverige av en svår finansiell kris som under flera år framåt i tiden försämrade de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting. Värmland drabbades hårt och turbulensen i Landstinget i Värmland (LiV) ökade successivt för att vid sekelskiftet nå stormstyrka. I februari 2001 kom Sjukvårdens ledningsgrupp (SLG) med förslag om utvecklingen av en Hållbar hälso- och sjukvård som bland annat innebar att sjukhusen i Säffle och Kristinehamn skulle inriktas på närsjukvård. Det betydde bl. a. att akutmottagningarna skulle läggas ner. Medvetenheten om att drastiska förändringar var nödvändiga växte och på Sjukhuset i Säffle engagerade sig personalen på ett antal stormöten för att med konstruktiva besparingsförslag möta hoten om nedskärningar i verksamheterna. Vid ett av dessa möten vintern 2001 deltog kommunalrådet Halvar Pettersson och frågade oss vad han kunde hjälpa till med. Vi kom fram till att vi ville komma med ett eget förslag för den framtida verksamheten vid sjukhuset. Mycket snabbt engagerade han två konsulter som kom till ett nytt stormöte. Personalen skisserade en möjlig utveckling och efter cirka en vecka hade vi ett dokument Utveckling av Säffle Sjukhus. Ett förslag, som kom att kallas Personalförslaget. Förslaget innebar i korthet i stort sett oförändrad invärtesmedicinsk verksamhet, men neddragningar av akuta operationer och en ökad nära samverkan med kommunerna Säffle, Åmål och Årjäng med bland annat en gemensam vårdavdelning som delvis skulle finansieras av kommunerna. Prognosen för hela LiV var 2001 ett underskott på 300 miljoner vilket motsvarade 8,5 % av budget. En varaktig kostnadsreducering i Säffle på 8,5 % skulle motsvara 12 miljoner och bedömningen var att det var möjligt med förslaget. I den efterföljande debatten blev Personalförslaget ett återkommande slagträ. Vi hävdade att landstingsledningen aldrig gav förslaget en chans. Vi hade åtminstone förväntat oss en diskussion med utrymme för ytterligare modifieringar, men förslaget bemöttes med tystnad. Samtidigt och parallellt drev LiV en egen utredning Säffleprojektet, som hälso- och sjukvårdsnämnden hade beslutat i november Det skulle slutredovisas 1 november I direktivet sades bland annat att inriktningen var att i närområdet omhänderta de vanligaste sjukdomstillstånden. I beskrivningen nämndes också att den lokala bassjukvården skall utvecklas i linje med det koncept som finns för sjukvården i östra Värmland, vilket inkluderar omhändertagande av en stor del av de akutmedicinska patienterna. Vidare skall förutsättningar för ett ortopediskt centrum för planerade operationer vid Sjukhuset i Säffle utredas. Projektledare var Lennart Hellqvist och i styrgrupp och ledningsgrupp fanns politiker och tjänstemän från LiV, kommunerna Säffle, Åmål, Årjäng och Grensekommittén Värmland - Östfold och från Västra Götalandsregionen. Samtliga var med och finansierade projektet. Kontakter skapades också med norska staten angående deras 2 miljarders satsning för att köpa vård utanför landet avseende kontrakt om planerade ortopediska och kirurgiska operationer. (En del av dessa operationer kom så småningom att utföras i Bäckefors av norsk entreprenör. Uppsagd personal från Säffle fick arbete där en tid. Om viljan hade funnits hos ledningen för LiV så kunde dessa operationer ha utförts i Säffle vilket entreprenören visat klart intresse för). Så sent som i april 2001 beskrev Lennart Hellqvist projektet vid ett offentligt möte i Säffle och det fanns

20 Det blev anledning demonstrera igen när vänstermajoriteten år 2008 beslöt att lägga ner Närsjukhusen som hade utvecklats under fyra år i Säffle och Kristinehamn. då ingen antydan om något annat än att projektet skulle fullföljas, men strax därefter kördes hela utredningen över och landstingsledningen planerade för en total nedläggning av akutverksamheter och kirurgi i Kristinehamn och Säffle. Projektet avbröts och avslutades formellt den 14 juni I Säffle hade Aktionsgruppen Bevara Sjukvården (ABS) kommit igång under Styrbjörn von Stedingks ledning. ABS arbetade ideellt utan politiska förtecken och organiserade Speakers corner på torget och massdemonstrationer mot LiVs nedläggningsplaner. I Kristinehamn fanns Sjukhuskramarna som påtryckningsgrupp från allmänheten. Men mitt intryck är att på personalsidan, i varje fall bland läkarna, fanns det en större och mer organiserad stridsvilja i Säffle än i Kristinehamn. Men inga argument hjälpte. I juni 2001 kom Landstingsfullmäktiges (LF) beslut att Kristinehamn och Säffle inte längre skulle ha akutsjukhus. Den 3 september stängde akutmottagningen i Säffle och de flesta läkarna och en stor del av personalen försvann till arbeten i Västra Götaland och Norge. Jag lämnade in min avskedsansökan och planerade för en fridfull pension. Men ödet ville annat. Hösten 2001 började jag engagera mig i SIV och kom framför allt att arbeta med vad som skulle kunna återupprättas i Kristinehamn och Säffle. Utgångsläget var minst sagt dystert. I många landsting diskuterades vid den här tiden en nivå före de egentliga akutsjukhusen, som kom att kallas närsjukvård med närsjukhus. I Skåne pågick sedan några år ett projekt kallat Skånsk livskraft med ett väl genomarbetat koncept med 4 olika vårdlogiker eller vårdnivåer. En utgångspunkt var att anpassa strukturen efter olika patientgruppers behov och krav. De fyra vårdlogikerna var 1. Närsjukvård 2. Specialiserad akutsjukvård 3. Specialiserad planerad vård 4. Högspecialiserad vård Basen skulle vara närsjukvård med närsjukhus, som skulle ha beredskap dygnet runt för akuta sjukdomar och kunna ta hand om huvuddelen av invärtesmedicinska sjukdomar. Den specialiserade akutsjukvården skulle bedrivas på akutsjukhus. Till den specialiserade planerade sjukvården räknades all större kirurgi och den verksamheten kunde finnas som nisch på mindre sjukhus, men räknades inte organisatoriskt till närsjukvården. Högsta nivån var den högspecialiserade sjukvården vid universitetssjukhusen.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Tid: 15.00 16.10 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närv: Bosse Pettersson ordförande Juno Lindberg Handikappsamv Ingegerd Karlsson Socialnämnden Inga-Lill

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2014-05-23 LK/120259 Plats CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Närvarande: Anders Olsson, LiV Bengt Hanson,

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer