Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 4 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp"

Transkript

1 Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar Nyhetsklipp Säkerhetsbrister i Skandiahamnen Göteborgs-Posten Ökat skydd mot terror i hamnarna Så ska hamnarna skyddas mot terrorn Skydd mot terrorn stärks i hamnarna HamnTerrorhot ger hamnar ökat skyddså ska hamnarna skyddas mot terrorökat skydd mot terrorhotet i hamnar Hamnarna skyddas mot terrorhot Rädsla för terrorhot Säkerheten i hamnarna skärps Terrorhot Hamnar hägnas in Ytterligare höjning av säkerheten i de svenska hamnarna Helsingborgs Dagblad Hamnblockad nästa steg i flygstrejken Dagens Industri Min arbetare i USA struntar i politiken Aftonbladet

2 Säkerhetsbrister i Skandiahamnen Efter flera tillbud hotar facket med rättsliga åtgärder Göteborgs-Posten. Publicerat i print Maria Ljung Sida: 6. GÖTEBORG: På bara en vecka har två tillbud inträffat i Skandiahamnens containerterminal. Facket hävdar att maskiner och utrustning kontrolleras för dåligt och hotar med rättsliga åtgärder. Två gånger på mindre än en vecka - nu i onsdags och förra torsdagen - har vajrar i grensletruckar i Skandiahamnen plötsligt gått av. Grensletruckar används vid lyft av de upp till ton tunga containrarna.inget av tillbuden fick allvarligare konsekvenser. Men för facket är händelserna ändå tecken på bristande säkerhetsrutiner.- Tillbud är oroande nog. Hade vajern på andra sidan också gett sig hade vi fått olycksoffer och det är inte acceptabelt. Våra medlemmar ska inte behöva riskera liv och lem, säger Lars Ladestam, huvudskyddsombud för Hamnarbetarförbundet.Han hävdar att systemen för egenkontroll och besiktning av utrustningen har allvarliga brister.- Det är så allvarligt att vi överväger att stämma Göteborgs Hamn för att få en bättring, säger han.fram till i slutet av 90-talet hade hamnen särskild personal som arbetade med att kontrollera all maskinell utrustning med vissa intervall. Funktionen drogs in eftersom ledningen ansåg att löpande service och underhållsbesiktning var tillräckliga för att säkra kvaliteten. Redan då fanns kritiker som befarade att säkerheten skulle försämras.frågan blev aktuell på nytt i somras. Då rasade plötsligt en del av en lyftanordning i bananterminalen till marken. Det visade sig att en balk var svårt rostangripen.- Sådana rostskador uppstår inte plötsligt. Det måste ha gått år sedan någon senast verkligen kontrollerade den balken. Så får det helt enkelt inte vara, säger Lars Ladestam.Under hösten väckte fackets representanter frågan i skyddskommittén. - Vi tar deras synpunkter på allvar och har gett de tekniskt ansvariga uppdraget att ta fram underlag för hur besiktningen kan genomföras i framtiden, säger Peter Svanberg, personaldirektör för Göteborgs Hamn är ordförande i skyddskommittén.han ställer inte upp på Ladestams beskrivning av dagens system som fullt av brister.- Vi har återkommande inspektioner och serviceintervall. Verksamheten är kvalitetscertifierad. Det finns inget som inte kan bli bättre men det är fel att säga att vi försummar säkerheten.kent Enlund, huvudskyddsombud för Transport, vill för närvarande inte ge kommentarer.- Vi har hopp om en lösning och då är det bäst att vi tar diskussionen internt först i stället för att tvätta byken offentligt, säger han. Bildtext: Kräver bättring. - Det skrämmande är inte att en enstaka vajer brister utan att Göteborgs Hamn inte längre besiktigar maskiner och utrustning som man borde. Det är faktiskt en fråga om liv och död, säger huvudskyddsombudet Lars Ladestam. Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren Sida 2 av 7

3 Ökat skydd mot terror i hamnarna Så ska hamnarna skyddas mot terrorn Skydd mot terrorn stärks i hamnarna HamnTerrorhot ger hamnar ökat skyddså ska hamnarna skyddas mot terrorökat skydd mot terrorhotet i hamnar Hamnarna skyddas mot terrorhot Rädsla för terrorhot Säkerheten i hamnarna skärps Terrorhot Hamnar hägnas in Ytterligare höjning av säkerheten i de svenska hamnarna Helsingborgs Dagblad. Publicerat i print Sida: 7. I somras höjdes säker-heten i många svenska hamnar. Staket sattes upp och personalen fick id-brickor. Nu är ytter- ligare skyddsåtgärder på gång. SKÅNE. Redan i början av nästa år kan det komma ett direktiv om ökat hamnskydd inom EU. Skyddet som infördes i somras, det så kallade sjöfartsskyddet, gäller bara ombord på fartyg och i de delar av hamnarna där fartyg i internationell trafik lägger till. Nu vill EU-kommissionen gå ytterligare ett steg och skydda hela hamnområden. I Helsingborg är i dag bara delar av hamnområdet avspärrat. Att kontrollera hela skulle kräva mer staket vid hamnområdesgränsen, tror Helsingborgs hamns vd Per-Olof Jansson. - Utan att veta exakt kan jag tänka mig att det blir ungefär som en stor militärbas. Du kör in genom en central port, där står ett antal människor och tittar om du får lov att komma in. Sådant förekommer i andra länder, säger han. Orsaken till förslaget om ökat hamnskydd är rädslan för terrorattentat. Sjöfartsskyddet ska bland annat förhindra att fartyg används som bomber likt flygplanen den 11 september Det utökade hamnskyddet ska förhindra attentat mot själva hamnområdena. Där finns ofta anläggningar och verksamheter som skulle kunna vara intressanta för terrorister att slå till mot. EU pekar bland annat på oljelager, petrokemisk industri och transporter av farligt gods. Men på hamnområdena finns också en rad andra verksamheter som skulle hamna innanför avspärrningarna. - De företag som då skulle finnas inom vårt område blir ju säkerhetsklassade och personalen får ID-handlingar som gör att de kan passera in och ut, säger Per-Olof Jansson. Just det faktum att det utökade skyddet skulle bli så omfattande kan ifrågasättas, anser Björn A Borg, ordförande i svenska Hamnarbetarförbundet. - Frågan är om man verkligen har utökat säkerheten då eller om man har inskränkt den. Man utökar ju kretsen av människor betydligt, så jag undrar om de inte biter sig själva i svansen här, säger han. En annan konsekvens blir att allmänheten helt förlorar möjligheten att röra sig i hamnen. Hur mycket hamnarna kommer att förändras varierar dock. På vissa håll har man redan nu inhägnat mer än man behövde i somras. Bland annat i Landskrona. - Jag känner inte till förslaget så mycket. Men vi har redan nu mycket inhägnat, så jag tror inte det skulle bli så stor skillnad, säger Lars Nilsson, vd för Sida 3 av 7

4 Landskronahamnen. I Höganäs är det Höganäsbolaget som äger hamnen och där ska man i höst titta noggrannare på vad som krävs i det nya förslaget. Ökat skydd kostar dock. - Vi har sagt så här från hamnarnas sida. Vi tar investeringskostnaderna men de löpande merkostnaderna som vaktpersonal, kontroll av gods och sådan, det måste någon annan stå för. Därför debiterar vi redan nu en säkerhetsavgift för det inom sjöfartsskyddet, säger Per-Olof Jansson, som också är ordförande i branschoch arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar. Sveriges hamnar anser också att förslaget kommer för snabbt. Sjöfartsskyddet har bara varit i kraft några månader och det borde utvärderas innan man går vidare, säger Per-Olof Jansson och får medhåll av Björn A Borg. - I de flest hamnar har man tagit sjöfartsskyddet på stort allvar och installerat bevakade grindar och skapat rutiner för att kunna visitera och identifiera personer som finns på området. Man borde vänta och se hur det fungerar innan man tar ytterligare steg, säger han. I Sverige har regeringen gett Sjöfartsverket i uppdrag att utreda vad det kommer att innebära för de svenska hamnarnas del. Antas direktivet i vår kan det börja gälla tidigast år Bildtext: MER STÄNGSEL. Ett förslag till direktiv om ökat hamnskydd arbetas nu fram inom EU-kommissionen. I nordvästra Skåne är det hamnarna i Landskrona, Helsingborg och Höganäs som omfattas. Arkivfoto: GÖRAN STENBERG Fakta Sjöfartsskyddet-4I somras infördes sjöfartsskyddet i Landskrona, Helsingborg och Höganäs hamnar. Skyddet innebär att områden där fartyg i internationell trafik lägger till måste skyddas från obehörigt tillträde om det finns risker som motiverar det. Det kan göras med staket eller skyltar. Oavsett vilket kan personer på området tvingas att identifiera sig, visiteras och eventuellt avvisas. -4Personalen på plats har fått id-brickor och kontrollerna vid lastning och lossning har ökats. Allt för att bland annat undvika att fartyg kapas och används som bomber eller att exempelvis vapen smugglas ombord och förs in i ett annat land. -4En del områden har också fått kameraövervakning och besökare kontrolleras regelmässigt. -4Det ska också finnas planer för hur säkerheten snabbt kan ökas om det skulle uppstå ett hot. Vilka risker som finns och vilka de möjliga målen är ska också undersökas. -4Reglerna tillkom efter en internationell överenskommelse men EU införlivade dem också i sin lagstiftning. -4Tillsynen görs av svenska Sjöfartsverket. Helsingborgs Dagblad eller artikelförfattaren Sida 4 av 7

5 Hamnblockad nästa steg i flygstrejken Dagens Industri. Publicerat i print Sida: 1. Ola Hellblom Transports strejkvarsel kommer att åtföljas av sympatiåtgärder.det uppger Hamnarbetarförbundet som därmed kan sätta hamnarna ur spel.transports strejkvarsel för lastare och mekaniker på landets flygplatser följs upp med varsel om sympatiåtgärder för medlemsföretag i petroleumbranschen och i hamnarna den 18 oktober respektive den 1 november.det betyder att inga plan kommer att tankas och att den begärda övertidsblockaden i hamnarna även kommer förhindra en betydande del av 50 betydande del av fartygstrafiken. Vi har dåliga relationer med Transport, eftersom vi slåss om samma medlemmar.men vi skulle aldrig bryta en varslad blockad och kommer ställa oss positiva ställa oss positiva till en begäran om sympatiåtgärder, säger Björn A Borg, ordförande i Hamnarbetareförbundet.LO har gett grönt ljus LO:s styrelse har godkänt Transports varsel och LO-förbunden kommer också ställa upp på begäran om sympatiåtgärder om en konflikt bryter ut.htf:s förbundsledning har inte tagit ställning ännu, men även därifrån väntas ett positivt besked om Transport begär sympatiaktioner.transports tvådagarsstrejk i början av året kostade SAS omkring 30 miljoner kronor.den strejken varade bara fem timmar per dag, men det varsel som nu lagts kommer lamslå hela flygtrafiken, vilket gör att kostnaden kommer stiga för SAS och hota hela deras åtgärdsprogram, enligt informationschef Bertil Ternert.Enligt Svenskt Flygs generalsekreterare Harald Rosén, blir den dagliga kostnaden för alla flygbolag i Sverige omkring 50 Mkr om strejken bryter ut. Till detta kommer stora kostnader för näringslivet.produktionen blir lidande Mycket av flygfrakten är högvärdiga varor som går direkt in i produktionsflöden eller akuttransporter.det kan därför bli svårt att upprätthålla en produktion som är beroende av sådana transporter, säger Lars Hallsten på Svenskt Näringsliv.Anders Olsson, ordförande i näringslivets transportråd, där tio av landets största transportköpare är med, säger att det är mycket svårt att uppskatta kostnaderna av en eventuell flygstrejk. Men vi är mycket oroade över att en flygstrejk snabbt kan sprida sig till hamnarna, där de stora exportflödena går, säger Anders Olsson. Dagens Industri eller artikelförfattaren Sida 5 av 7

6 Min arbetare i USA struntar i politiken Aftonbladet. Publicerat i print Dieter Strand Sida: 2. USA special Arbetarna tågade inte på USA:s gator första maj. Allra minst under röda fanor. Ändå var de tidigt ute en gång. Gruvarbetare och järnvägare långt bort i Klippiga bergen var fackligt organiserade tio år innan svenska LO bildades. Det blev blodiga sammanstötningar med gruvägarnas strejkbrytare, ibland med regelrätt militär. USA har aldrig varit närmare ett klasskrig än kring 1900, skriver Anthony Lukas i sitt väldiga arbete "Big trouble". Det fackliga USA fick ytterligare ett uppsving under 1930-talsdepressionen och Roosevelts lätt socialdemokratiska presidentskap. Men i dag, ett halvår från ett presidentval, visar facket i USA sjunkande siffror för tjugonde året i följd. Endast tolv procent av arbetskraften är fackligt organiserad, i den privata sektorn är siffran ännu lägre. Högst är den fackliga anslutningen i offentlig verksamhet, som lärare, poliser, brandmän. Och AFL-CIO, USA:s motsvarighet till LO, har allt svårare att få medlemmarna med sig i politiska val. (Inte olikt LO, trots att vi rutinmässigt sägs ha världens starkaste fackföreningsrörelse.) Bland presidentkandidaterna satsade AFL-CIO först på Gephardt, sen på Dean, nu har de någorlunda enats om Kerry. Via internet kan man följa den fackliga Bushkritiken. Vita huset verkar i gengäld sällan bekymras av fackliga krav. I Bush-medarbetaren David Frums rätt avslöjande inifrån-bok "The Right man" nämns arbetsmarknadsdepartementet bara en gång. Som det minst betydelsefulla. Men vare sig det blir Kerry eller Bush i november kan det bli problem för löntagare i andra länder. "USA blir troligen än mer protektionistiskt, oavsett hur valet avgörs", skriver arbetsmarknadsrådet på Washington-ambassaden till Sveriges näringsminister i en rapport som jag fått läsa. Man kastas några årtionden tillbaka då fackligt organiserade amerikaner direkt demonstrerade mot en socialdemokratisk regeringsrepresentant. När Olof Palme 1970 reste i USA följdes han överallt av demonstranter från hamnarbetarförbundet. "Palme go home" stod det på deras plakat. Eller "America love it or leave it". Och de krävde bojkott av svenska produkter som Volvo och Saab. Det var när Palmes kritik av Vietnamkriget var som hårdast. Till mig sa han att demonstranterna var lejda av någon högerorganisation, nyktra var de väl inte heller. De är inte representativa för USA:s arbetare, sa Palme. Men många arbetare USA:s berömda "hard hats" hade röstat på konservativa politiker och fortsatt krig i Vietnam. Som nu i Irak. Inklusive djävulska fängelser (som amerikanerna hade också i Vietnam). Jag försökte ändå pressa Palme på hur han, ledaren för ett arbetarparti, kände det att få demonstrerande och buande arbetare emot sig. Det är inte mitt jobb att frälsa den amerikanska arbetarklassen, fräste Palme tillbaka. Och många amerikanska fackförbund som är konservativa utrikespolitiskt är radikala i inrikespolitiken. Eller också, tänker jag nu, går de amerikanska arbetarna inte alls att klassificera politiskt (som de svenska alltmer?). När jag hade en liten tjänst på ett universitet i USA hyrde jag rum av en bilarbetare. Han sa inte ett ord om politik, men opera ville han tala om. På kvällarna hörde jag hans operaskivor genom väggen i den gamla träkåken. När det var politik på tv stängde han av. Om Sverige ville han inte heller höra något politiskt. Det enda han gång på gång återkom till var: Sida 6 av 7

7 Tänk att du hört Birgit Nilsson live! Aftonbladet eller artikelförfattaren Sida 7 av 7

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 9 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 9 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 9 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Södra älvstrandens framtid måste bli föremål för debatt Göteborgs-Posten 2003-10-19 2 Dansk hamnstrejk EU-protest Sydsvenskan 2003-09-10

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN... 4 DEN

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius Sydsvenskan och tågstrejken Oktober 2014 Erik O. Thyselius Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 1.2 Bakgrund till konflikten s. 3 2. Syfte och frågeställning s. 4 3. Material och metod s. 4 4. Analys

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm?

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Uppdraget

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Handels om yttrandefrihet

Handels om yttrandefrihet Handels om yttrandefrihet s Innehåll Förord 3 Varför vi har yttrandefrihet 4 Hur och när du kan framföra kritik 7 Att tala med massmedia 11 Företagshemlighetslagen 15 Arbetsdomstolens rättspraxis 17 Fackets

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Alla kan göra något SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Landsorganisationen i Sverige 2014 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2014 isbn 978-91-566-2957-0

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 13 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 13 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 13 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Avtal klart för arbetare i hamnarna Helsingborgs Dagblad 1995-12-31 2 Facken protesterar mot VD-byte i hamnen Göteborgs-Posten 1995-12-07

Läs mer