Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: Fax: Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Nucleus ACCESSORIES SUPPLEMENT Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inhear, Invisible Hearing, MP3000, mycochlear, NRT, Nucleus, Nucleus med kinesiska tecken, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den ellipsformade logotypen och Whisper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear and Vistafix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS2 NOV13 Swedish Translation of ISS9 Printed in Switzerland

2 Information Fjärkontrollen Cochlear Nucleus CR210 är en handenhet som används för att styra de vanligaste funktionerna hos Cochlear Nucleus CP910- och CP920 -ljudprocessorerna ( CP900-serien ). Juridisk förklaring Uppgifterna i denna bruksanvisning förmodas vara sanningsenliga och korrekta vid publiceringsdatumet. Specifikationerna kan dock komma att ändras utan varsel. Cochlear Limited 2013 Med fjärrkontrollen kan du: Byta program Höja och sänka volym eller känslighet Aktivera och stänga av telespolen Aktivera och stänga av den automatiska telespolen Aktivera och stänga av audiotillbehör Om du använder två processorer (bilateral användning) kan fjärrkontrollen kommunicera med båda processorerna samtidigt (beroende på kompatibilitet). För mer information om processorn, se bruksanvisningen till ljudprocessornerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920. Denna bruksanvisning är avsedd för personer som använder cochleaimplantat med ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 samt dessa personers vårdare. Notera Se avsnittet Varningar för varningar och försiktighetsåtgärder gällande användning av fjärrkontrollen och batterier.

3 CR210 Fjärrkontroll Volym eller känslighet Program Parade processorer PÅ-/AV-knapp Telespoleknapp Nästa program Föregående program Höja volym eller känslighet Sänka volym eller känslighet INFORMATION Fäste för halsrem Övriga indikatorer på fjärrkontrollen Telespole på Svagt batteri i fjärrkontrollen Tillbehör på Automatisk telespole på Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 1

4 Obs Se häftet Viktig information: Varningar, Försiktighetsåtgärder och Elektromagnetisk kompatibilitet för viktig information gällande cochleaimplantat. Symboler i bruksanvisningen Kommentar Viktig information eller råd om användning. Tips Tidsbesparande tips. Varning (ingen risk för personskador) Särskilda försiktighetsåtgärder för säker och effektiv användning. Risk för skador på utrustningen. 2

5 Översikt Information ii Batteri Aktivera Användning ÖVERSIKT Skötsel Felsökning Varningar Övrig information Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 3

6 4

7 Innehåll Information ii Batteri Aktivera Aktivera Stänga av Parning Utanför räckvidd Skötsel Om din fjärrkontroll blir våt Felsökning Varningar Övrig information INNEHÅLL Användning Byta program Justera volym eller känslighet Använda telespolen Använda audiotillbehör Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 5

8 6

9 Batteri 7

10 Batteri Byt batteriet när batteriindikatorn för svagt batteri visas eller om displayen inte visar något när du försöker aktivera fjärrkontrollen. Ett batteri bör räcka upp till tre månader (om fjärrkontrollen används ca 15 gånger per dag). Se Varningar på sidan 30. Byta batteri 1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att lossa skruven till batterihöljet. 2 Skjut bort batterihöljet och avlägsna batteriet. 8

11 3 Sätt i det nya batteriet. Se till att plustecknet + är vänt uppåt. Var försiktig så att du inte skadar batterikontakterna. 4 Sätt tillbaka batterihöljet, med den nedre kanten först. BATTERI 5 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att skruva tillbaka skruven till batterihöljet. VARNING Använd ENDAST CR2032- eller 5004LC 3 V-myntcellsbatterier av standardtyp (litiumbatterier, engångs) i fjärrkontrollen. Använd ALDRIG laddningsbara myntcells batterier eller andra typer av batterier. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 9

12 10

13 Aktivera Aktivera 12 Stänga av 13 Parning 14 Utanför räckvidd 15 11

14 Aktivera Skjut omkopplaren uppåt för att aktivera. När omkopplaren är i det övre läget övergår fjärrkontrollen till viloläge när den inte används. Tryck på valfri knapp för att väcka den igen. 12

15 Stänga av Skjut omkopplaren nedåt för att stänga av. AKTIVERA TIPS För att förhindra att fjärrkontrollen väcks av misstag, stäng av den när du inte använder den, till exempel när du bär med dig fjärrkontrollen i fickan. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 13

16 Parning Parning innebär att fjärrkontrollen kan kommunicera med processorn. Personalen på CI-kliniken har eventuellt redan parat fjärrkontrollen med din processor. Om inte måste du själv göra detta innan du kan använda den. Om fjärrkontrollen inte har parats med någon processor visas streck på displayen (se bild till vänster). Dessutom blinkar strecken till om du trycker på någon av knapparna. Parning av processor och fjärrkontroll 1 Aktivera processorn och fjärrkontrollen. Både processorn och fjärrkontrollen måste vara aktiverade under parningen. 2 Placera spolen på baksidan av fjärrkontrollen. 14

17 3 Fjärrkontrollen indikerar att parning pågår. 4 Fjärrkontrollen visar sedan att parning utförts på antingen vänster (L) eller höger (R) processor. AKTIVERA 5 Om du använder 2 processorer (bilateral användning), upprepa stegen 2 4 för din andra processor. Utanför räckvidd Om processorn är utanför fjärrkontrollens räckvidd eller utsätts för störningar visas streck på fjärrkontrollens display (se bild till vänster). Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 15

18 16

19 Användning Byta program 18 Justera volym eller känslighet 19 Använda telespolen 20 Använda audiotillbehör 21 17

20 Byta program Vid CI-kliniken kan man programmera processorn med upp till fyra program som du sedan kan välja mellan med fjärrkontrollen. Tryck för att byta till nästa program Tryck för att byta till föregående program Styra två processorer Fjärrkontrollen reglerar båda processorerna samtidigt. Om processorerna har olika inställningar (kanske på grund av du justerat den enda med processorns knappar) visar fjärrkontrollen den vänstra processorns program och volym/ känslighet. Om telespole eller tillbehör är aktiverat på någon av processorerna visar fjärrkontrollen motsvarande indikator. 18

21 Justera volym eller känslighet Vanligtvis ställer personal vid CI-kliniken in fjärrkontrollen så att du kan justera volymen på det ljud du hör. Personalen kan även ställa in fjärrkontrollen så att du istället kan justera känsligheten. Volym är nivån på ljudet du hör. Känslighet är det spektrum av ljud du hör, till exempel svaga ljud, bakgrunds ljud, ljud nära eller långt bort. Du kan välja mellan upp till 10 volymnivåer eller 21 känslighetsnivåer. ANVÄNDNING Tryck för att höja volymen eller känsligheten Tryck för att sänka volymen eller känsligheten Visning av aktuella inställningar När du aktiverar fjärrkontrollen visar den alltid de aktuella inställningarna (t.ex. volym) även om du justerat dessa inställningar med processorns knappar (eller Remote Assistant) när fjärrkontrollen var avstängd. VARNING Om du ofta justerar volyminställningarna eller om justering av volymen orsakar obehag, kontakta CIkliniken. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 19

22 Använda telespolen Med telespolen kan du lyssna på hörslingor och höra i tele fon via telespolen. Personal vid CI-kliniken kan ställa in processorn med både manuell telespole och automatisk telespole. Funktionen Automatisk telespole detekterar automatiskt telespolesignalen när du pratar i en tele spolekompatibel telefon och när du befinner dig i en lokal med hörslinga. Telespolen kan inte aktiveras om ett audiotillbehör har anslutits till processorn. Kommentar Vissa elektroniska enheter och maskiner kan automatiskt aktivera den automatiska telespolen (eventuellt hör du ett surrande ljud). Skulle detta inträffa, rör dig bort från enheten eller maskinen och vänta några sekunder tills den automatiska telespolen har stängts av, eller stäng av den manuellt. Aktivera telespolen (om inställd) Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen visas. Ställ in telespolen på auto (om inställd) Tryck två gånger på telespoleknappen. Telespoleikonen och AUTO visas. x2 Stänga av telespolen Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen försvinner. 20

23 Använda audiotillbehör När du ansluter ett audiotillbehör till processorn aktiveras tillbehöret automatiskt och på fjärrkontrollens display visas en till behörsikon. Om telespolen är aktiverad stängs den av automatiskt. Om ett audiotillbehör är anslutet, använd fjärrkontrollen för att stänga av och aktivera det igen. ANVÄNDNING Stänga av audiotillbehöret Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Aktivera audiotillbehöret igen Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 21

24 22

25 Skötsel 23

26 Skötsel Håll fjärrkontrollen torr. Rengör fjärrkontrollen genom att torka displayen och knapparna med en mjuk, torr trasa. Om din fjärrkontroll blir våt 1 2 Torka fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Ta bort batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 24

27 Kommentar Titta efter fukt innan du byter batteriet. Om fukt finns kvar, upprepa de tidigare stegen. 3 4 Skötsel Lägg fjärrkontrollen på en varm och välventilerad plats (utom räckhåll för barn och inte i direkt solljus) och låt den torka i ca 12 timmar. Använd inte torkbehållare eller hushållsapparater (t.ex. hårtork) för att torka fjärrkontrollen. Sätt i ett nytt batteri. Se Byta batteri på sidan 8. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 25

28 26

29 Felsökning 27

30 Felsökning Problem Fjärrkontrollen byter varken program eller justerar volymen/ känsligheten Åtgärd Om du har två processorer, kontrollera att båda processorerna är aktiverade. Håll fjärrkontrollen närmare processorn. För bort fjärrkontrollen från metallföremål såsom nycklar eller andra föremål som kan orsaka störningar (t.ex. mobiltelefon, Bluetooth- och Wi-fi-enheter). Fjärrkontrollens display visar bara streck Para fjärrkontrollen med processorn. Se Parning av processor och fjärrkontroll på sidan 14. Fjärrkontrollen indikerar att ett parningsfel föreligger Kontakta CI-kliniken. Fjärrkontrollen aktiveras inte eller går inte att väcka ur viloläget (displayen förblir tom) Byt batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 28

31 Problem Det går inte att para processorn med fjärrkontrollen Åtgärd Se till att både processorn och fjärrkontrollen är aktiverade och väckta. Se till att hålla spolen på plats tills fjärrkontrollen har parats. Kontakta CI-kliniken. Telespoleknappen aktiverar inte telespolen Se till att inget audiotillbehör är anslutet till någon av processorerna. Kontakta CI-kliniken för att kontrollera om telespolefunktionen har ställts in för processorn. Telespoleknappen aktiverar inte telespolens autoläge Stäng av telespolen och tryck två gånger på telespoleknappen inom fem sekunder. Kontakta CI-kliniken och kontrollera om automatisk telespole har ställts in för processorn. FELSÖKNING Telespoleknappen stänger inte av telespolen Vänta minst fem sekunder utan att trycka in någon knapp på fjärrkontrollen. Tryck sedan en gång på telespoleknappen. Telespoleknappen varken aktiverar eller stänger av audiotillbehör Se till att audiotillbehöret är ordentligt anslutet till processorn. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 29

32 Varningar Använd inte fjärrkontrollen om den blir ovanligt het. Meddela omedelbart CI-kliniken. Små delar som myntcellsbatterier kan orsaka kvävning om de sväljs. Se till att batterihöljet alltid är fastskruvat. Byt batteriet på en plats där inga småbarn vistas. Låt inte små barn byta batteriet. Denna utrustning får inte modifieras på något sätt. Använd ENDAST en mjuk, torr trasa för att rengöra fjärrkontrollens yta. Använd inte alkohol, rengöringsmedel eller slipmedel när du rengör fjärrkontrollen. Undvik att böja och trycka på fjärrkontrollens display. Håll fjärrkontrollen torr. Montera inte isär, modifiera eller deformera fjärrkontrollen. Sänk heller inte ner den i vatten. Om fjärrkontrollen inte fungerar, lämna in den till CI-kliniken. Garantin upphör om fjärrkontrollen har öppnats. Skydda fjärrkontrollen i fuktiga och/eller smutsiga omgivningar. Skydda displayen mot föremål som kan repa den. Håll metallföremål på avstånd när fjärrkontrollen är aktiverad eftersom de kan orsaka störningar. För inte in fjärrkontrollen i kroppen (t.ex. munnen). Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn. 30

33 Övrig information Fysisk konfiguration Fjärrkontrollen består av: Analoga och digitala integrerade kretsar, baserade på mikroprocessordesign, med möjlighet till dubbelriktad trådlös kommunikation Knappar och en omkopplare, vilka styr processorns funktioner och de egna systemfunktionerna En display som visar systemstatus och aktivitet Inbyggd signaltestare Halsremsfäste Material Fjärrkontrollens hölje och knappar är tillverkade av polykarbonat och ABS-plast. Displayen är tillverkad av ABS-plast. Batteritid Batteritid innebär den tid som en enhet kan drivas på engångsbatterier innan dessa måste bytas. Trådlös kommunikationslänk Fjärrkontrollens trådlösa kommunikationslänk kommunicerar på 2,4 GHz ISM-bandet, med GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Länken använder ett dubbelriktat kommunikationsprotokoll och fungerar på ett avstånd av upp till 2 meter från processorn. Vid störningar växlar kommunikations länken mellan de 5 kanalerna för att hitta en kanal med minsta möjliga störning. Fjärrkontrollen indikerar via displayen att processorn inte är inom kommunikationsavstånd eller att länken brutits på grund av störningar (se sid. 15). ÖVRG INFORMATION Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 31

34 Mått KOMPONENT LÄNGD BREDD DJUP CR210 Fjärrkontroll 66,0 mm 36,5 mm 10,6 mm Vikt KOMPONENT VIKT CR210 Fjärrkontroll (med batteri) 35 g Driftegenskaper EGENSKAPER Trådlös teknologi RF-frekvens Batterityp Batterispänning vid drift Knapp- och omkopplarfunktioner Trådlöst överföringsavstånd Display VÄRDE/FUNKTION Patentskyddad trådlös dubbelriktad lågenergilänk 2,4 GHz Ett engångsbatteri av typen CR2032 eller ett litium-myntcellsbatteri av typen 5004LC 2,12 3,00 V Låsning och upplåsning av fjärrkontrollen, aktivering och avstängning av telespole/ automatisk telespole, byte av program, justering av volym eller känslighet Upp till 2 m Specialanpassad, ikonbaserad LCD 32

35 Miljöförhållanden FÖRHÅLLANDEN MINIMUM MAXIMUM Förvarings- & transporttemperatur 10 C +55 C Relativ luftfuktighet vid förvaring och transport 0 % RLF 90 % RLF Tryck vid förvaring & transport 250 hpa 1030 hpa Drifttemperatur +5 C +40 C Luftfuktighet vid drift 0 % RLF 90 % RLF Arbetstryck 700 hpa 1030 hpa Miljöskydd Fjärrkontrollen innehåller elektroniska komponenter som omfattas av direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska produkter. Hjälp till skydda miljön genom att inte kasta fjärrkontrollen eller batterier i osorterat hushållsavfall. Återvinn fjärrkontroll och batterier enligt lokala bestämmelser. samt kraven i EG-direktivet 1999/5/EG om radio-och teleterminalutrustning enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga IV. Tillstånd att förse produkter med CE märkningen gavs år Klassificering av utrustning ÖVRG INFORMATION Certifiering och tillämpliga standarder CR210 Fjärrkontroll uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 1 till EG-direktivet 90/385/EG om aktiva medicintekniska produkter för implantation enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga 2 Fjärrkontrollen är ett tillbehör till medicinteknisk utrustning som motsvarar beskrivningen i den internationella standarden IEC :2005, Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och grundläggande prestanda. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 33

36 Överensstämmelse med FCC (Federal Communications Commission) och kanadensisk IC Denna enhet överensstämmer med artikel 15 i FCC-reglerna och med RSS-210 enligt Industry Canada. Följande två villkor måste uppfyllas vid drift: Enheten får inte orsaka skadliga störningar. Enheten måste tåla störningar från omgivningen, inklusive störningar som kan störa funktionen. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning, som inte uttryckligen godkänns av Cochlear, kan upphäva FCC-godkännandet för användning av utrustningen. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digital enhet av klass B-typ, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostad. Denna utrustning genererar och kan sprida radiofrekvensenergi och om den inte används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns ingen garanti för att störning inte kan uppstå på en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan undersökas genom att enheten stängs av och startas om, rekommenderas användaren att åtgärda problemet med en eller flera av följande åtgärder. Rikta om mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. FCC ID: WTOR200BA IC ID: 8039A-R200BA Överensstämmelse med radiobestämmelser i Japan Utrustningen är godkänd enligt den japanska radiolagen ( ) och den japanska lagen om telekommunikationsföretag ( ). Utrustningen får inte modifieras (om ändringar görs på utrustningen blir godkännandet och tillståndsnumret ogiltigt). R 202 LSB003 Överensstämmelse med radiobestämmelser i Korea Varning: Den här radioutrustningen kan orsaka radiostörningar under användning. KCC-CRM- COH-CR210 34

37 Märkningssymboler Följande symboler kan visas på processorns eller fjärrkontrollens komponenter eller förpackning: Se bruksanvisning Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder i samband med utrustningen, som inte anges på etiketten Tillverkare Auktoriserat ombud i Europa Katalognummer Serienummer ÖVRG INFORMATION Partikod Tillverkningsdatum Temperaturgränser Fuktgräns CE-märkning med anmält organnummer. Indikerar överensstämmelse med kraven i direktivet Aktiv implanterbar medicinteknisk utrustning 90/385/EEG Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 35

38 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Australien och Nya Zeeland R 202 LSB003 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Japan KCC-CRM- COH-CR210 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Korea Får ej återanvändas Med ordination Återvinningsbart material Hanteringen av elektriska komponenter ska ske enligt lokala föreskrifter Hanteringen av litium-jon-batterier ska ske enligt lokala föreskrifter Håll produkten torr Markering för spolen. Används för att placera spolen mot fjärrkontrollen vid parning. 36

Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR.

Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR. Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR. Idag börjar ditt nya liv med bättre hörsel. DET ÄR DAGS ATT BÖRJA HÖRA ALLT DU MISSAT. Alla har sin egen historia. Kanske upptäckte du en morgon

Läs mer

Snabbreferens till Nucleus CR230 Remote Assistant. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till Nucleus CR230 Remote Assistant. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till Nucleus CR230 Remote Assistant Komma igång Snabbreferens Information Använd Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant för att både styra och övervaka ljudprocessorn CP910 eller CP920.

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochleaimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

Nucleus Freedom. kroppsburen talprocessor Snabbreferens

Nucleus Freedom. kroppsburen talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom kroppsburen talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom kroppsburen talprocessor Snabbreferens Kroppsburen styrenhet med två AAA-batterier Kontakt Magnet Indikeringsljus Display Processorenhet

Läs mer

Nucleus Freedom. bakom-örat talprocessor Snabbreferens

Nucleus Freedom. bakom-örat talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom bakom-örat talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom bakom-örat talprocessor Snabbreferens Kontakt Magnet Processorenhet Indikeringsljus Öronkrok Anslutning för tillbehör och hörlurar

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochlearimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Baha 4 Connect System

Baha 4 Connect System ETT BENFÖRANKRAT HÖRSELSYSTEM FÖR PROFESSIONELLA Cochlear Baha 4 Connect System SMARTARE HÖRSEL TRÅDLÖS FRIHET BEVARAD MJUKVÄVNAD Cochlear Baha 4 Connect System Bevisad prestanda för smartare hörsel Cochlear

Läs mer

Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning

Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning Symboler Notera Viktig information eller råd om användning. För enklare och säkrare handhavande. Varning (risk för personskador) Potentiellt farliga situationer

Läs mer

Nucleus cochleaimplantat. Viktig information till användare av cochleaimplantat

Nucleus cochleaimplantat. Viktig information till användare av cochleaimplantat Nucleus cochleaimplantat Viktig information till användare av cochleaimplantat Innehåll Om detta dokument... 5 Läs dokumentet noga... 5 Symboler i dokumentet... 6 För implantatanvändare... 7 Varningar...

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0

Trådlöst stereoheadset 2.0 Trådlöst stereoheadset 2.0 Säkerhetshandbok CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Snabbvägledning. Specifikationer

Snabbvägledning. Specifikationer Snabbvägledning SuperTooth HD-W är en Bluetooth handsfree-enhet med röstaviserings- och röstsvarsteknik, A2DP musikstreaming (utöver navigationsanvisningar via smarttelefon), flerpunkt, samtal på vänt

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Smartare hörsel, trådlös frihet

Smartare hörsel, trådlös frihet Cochlear Baha 4 Connect System Smartare hörsel, trådlös frihet Bob Baha-användare, USA Deseada Smartare hörsel, trådlös frihet Cochlear Baha 4 Connect System* är i dagsläget vårt mest avancerade benförankrade

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0 Bruksanvisning TV-adapter 3.0 Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om din nya TV-adapter. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet Varningar. Det hjälper dig

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak.

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland. www.phonak. Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz 029-3166-09/V1.00/2013-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved EU-representant Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning

Phonak PilotOne II. Bruksanvisning Phonak PilotOne II Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Beskrivning 5 3. Använda Phonak PilotOne II 6 3.1 Sätta i ett nytt batteri 6 3.2 Slå på/stänga av 7 3.3 Hålla PilotOne II 7 3.4 Ändra hörapparatvolym

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Aktivitetsspårare. Bruksanvisning. Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0

Aktivitetsspårare. Bruksanvisning. Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Aktivitetsspårare Bruksanvisning Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder.... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer