Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: Fax: Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Nucleus ACCESSORIES SUPPLEMENT Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inhear, Invisible Hearing, MP3000, mycochlear, NRT, Nucleus, Nucleus med kinesiska tecken, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den ellipsformade logotypen och Whisper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear and Vistafix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS2 NOV13 Swedish Translation of ISS9 Printed in Switzerland

2 Information Fjärkontrollen Cochlear Nucleus CR210 är en handenhet som används för att styra de vanligaste funktionerna hos Cochlear Nucleus CP910- och CP920 -ljudprocessorerna ( CP900-serien ). Juridisk förklaring Uppgifterna i denna bruksanvisning förmodas vara sanningsenliga och korrekta vid publiceringsdatumet. Specifikationerna kan dock komma att ändras utan varsel. Cochlear Limited 2013 Med fjärrkontrollen kan du: Byta program Höja och sänka volym eller känslighet Aktivera och stänga av telespolen Aktivera och stänga av den automatiska telespolen Aktivera och stänga av audiotillbehör Om du använder två processorer (bilateral användning) kan fjärrkontrollen kommunicera med båda processorerna samtidigt (beroende på kompatibilitet). För mer information om processorn, se bruksanvisningen till ljudprocessornerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920. Denna bruksanvisning är avsedd för personer som använder cochleaimplantat med ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 samt dessa personers vårdare. Notera Se avsnittet Varningar för varningar och försiktighetsåtgärder gällande användning av fjärrkontrollen och batterier.

3 CR210 Fjärrkontroll Volym eller känslighet Program Parade processorer PÅ-/AV-knapp Telespoleknapp Nästa program Föregående program Höja volym eller känslighet Sänka volym eller känslighet INFORMATION Fäste för halsrem Övriga indikatorer på fjärrkontrollen Telespole på Svagt batteri i fjärrkontrollen Tillbehör på Automatisk telespole på Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 1

4 Obs Se häftet Viktig information: Varningar, Försiktighetsåtgärder och Elektromagnetisk kompatibilitet för viktig information gällande cochleaimplantat. Symboler i bruksanvisningen Kommentar Viktig information eller råd om användning. Tips Tidsbesparande tips. Varning (ingen risk för personskador) Särskilda försiktighetsåtgärder för säker och effektiv användning. Risk för skador på utrustningen. 2

5 Översikt Information ii Batteri Aktivera Användning ÖVERSIKT Skötsel Felsökning Varningar Övrig information Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 3

6 4

7 Innehåll Information ii Batteri Aktivera Aktivera Stänga av Parning Utanför räckvidd Skötsel Om din fjärrkontroll blir våt Felsökning Varningar Övrig information INNEHÅLL Användning Byta program Justera volym eller känslighet Använda telespolen Använda audiotillbehör Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 5

8 6

9 Batteri 7

10 Batteri Byt batteriet när batteriindikatorn för svagt batteri visas eller om displayen inte visar något när du försöker aktivera fjärrkontrollen. Ett batteri bör räcka upp till tre månader (om fjärrkontrollen används ca 15 gånger per dag). Se Varningar på sidan 30. Byta batteri 1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att lossa skruven till batterihöljet. 2 Skjut bort batterihöljet och avlägsna batteriet. 8

11 3 Sätt i det nya batteriet. Se till att plustecknet + är vänt uppåt. Var försiktig så att du inte skadar batterikontakterna. 4 Sätt tillbaka batterihöljet, med den nedre kanten först. BATTERI 5 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att skruva tillbaka skruven till batterihöljet. VARNING Använd ENDAST CR2032- eller 5004LC 3 V-myntcellsbatterier av standardtyp (litiumbatterier, engångs) i fjärrkontrollen. Använd ALDRIG laddningsbara myntcells batterier eller andra typer av batterier. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 9

12 10

13 Aktivera Aktivera 12 Stänga av 13 Parning 14 Utanför räckvidd 15 11

14 Aktivera Skjut omkopplaren uppåt för att aktivera. När omkopplaren är i det övre läget övergår fjärrkontrollen till viloläge när den inte används. Tryck på valfri knapp för att väcka den igen. 12

15 Stänga av Skjut omkopplaren nedåt för att stänga av. AKTIVERA TIPS För att förhindra att fjärrkontrollen väcks av misstag, stäng av den när du inte använder den, till exempel när du bär med dig fjärrkontrollen i fickan. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 13

16 Parning Parning innebär att fjärrkontrollen kan kommunicera med processorn. Personalen på CI-kliniken har eventuellt redan parat fjärrkontrollen med din processor. Om inte måste du själv göra detta innan du kan använda den. Om fjärrkontrollen inte har parats med någon processor visas streck på displayen (se bild till vänster). Dessutom blinkar strecken till om du trycker på någon av knapparna. Parning av processor och fjärrkontroll 1 Aktivera processorn och fjärrkontrollen. Både processorn och fjärrkontrollen måste vara aktiverade under parningen. 2 Placera spolen på baksidan av fjärrkontrollen. 14

17 3 Fjärrkontrollen indikerar att parning pågår. 4 Fjärrkontrollen visar sedan att parning utförts på antingen vänster (L) eller höger (R) processor. AKTIVERA 5 Om du använder 2 processorer (bilateral användning), upprepa stegen 2 4 för din andra processor. Utanför räckvidd Om processorn är utanför fjärrkontrollens räckvidd eller utsätts för störningar visas streck på fjärrkontrollens display (se bild till vänster). Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 15

18 16

19 Användning Byta program 18 Justera volym eller känslighet 19 Använda telespolen 20 Använda audiotillbehör 21 17

20 Byta program Vid CI-kliniken kan man programmera processorn med upp till fyra program som du sedan kan välja mellan med fjärrkontrollen. Tryck för att byta till nästa program Tryck för att byta till föregående program Styra två processorer Fjärrkontrollen reglerar båda processorerna samtidigt. Om processorerna har olika inställningar (kanske på grund av du justerat den enda med processorns knappar) visar fjärrkontrollen den vänstra processorns program och volym/ känslighet. Om telespole eller tillbehör är aktiverat på någon av processorerna visar fjärrkontrollen motsvarande indikator. 18

21 Justera volym eller känslighet Vanligtvis ställer personal vid CI-kliniken in fjärrkontrollen så att du kan justera volymen på det ljud du hör. Personalen kan även ställa in fjärrkontrollen så att du istället kan justera känsligheten. Volym är nivån på ljudet du hör. Känslighet är det spektrum av ljud du hör, till exempel svaga ljud, bakgrunds ljud, ljud nära eller långt bort. Du kan välja mellan upp till 10 volymnivåer eller 21 känslighetsnivåer. ANVÄNDNING Tryck för att höja volymen eller känsligheten Tryck för att sänka volymen eller känsligheten Visning av aktuella inställningar När du aktiverar fjärrkontrollen visar den alltid de aktuella inställningarna (t.ex. volym) även om du justerat dessa inställningar med processorns knappar (eller Remote Assistant) när fjärrkontrollen var avstängd. VARNING Om du ofta justerar volyminställningarna eller om justering av volymen orsakar obehag, kontakta CIkliniken. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 19

22 Använda telespolen Med telespolen kan du lyssna på hörslingor och höra i tele fon via telespolen. Personal vid CI-kliniken kan ställa in processorn med både manuell telespole och automatisk telespole. Funktionen Automatisk telespole detekterar automatiskt telespolesignalen när du pratar i en tele spolekompatibel telefon och när du befinner dig i en lokal med hörslinga. Telespolen kan inte aktiveras om ett audiotillbehör har anslutits till processorn. Kommentar Vissa elektroniska enheter och maskiner kan automatiskt aktivera den automatiska telespolen (eventuellt hör du ett surrande ljud). Skulle detta inträffa, rör dig bort från enheten eller maskinen och vänta några sekunder tills den automatiska telespolen har stängts av, eller stäng av den manuellt. Aktivera telespolen (om inställd) Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen visas. Ställ in telespolen på auto (om inställd) Tryck två gånger på telespoleknappen. Telespoleikonen och AUTO visas. x2 Stänga av telespolen Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen försvinner. 20

23 Använda audiotillbehör När du ansluter ett audiotillbehör till processorn aktiveras tillbehöret automatiskt och på fjärrkontrollens display visas en till behörsikon. Om telespolen är aktiverad stängs den av automatiskt. Om ett audiotillbehör är anslutet, använd fjärrkontrollen för att stänga av och aktivera det igen. ANVÄNDNING Stänga av audiotillbehöret Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Aktivera audiotillbehöret igen Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 21

24 22

25 Skötsel 23

26 Skötsel Håll fjärrkontrollen torr. Rengör fjärrkontrollen genom att torka displayen och knapparna med en mjuk, torr trasa. Om din fjärrkontroll blir våt 1 2 Torka fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Ta bort batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 24

27 Kommentar Titta efter fukt innan du byter batteriet. Om fukt finns kvar, upprepa de tidigare stegen. 3 4 Skötsel Lägg fjärrkontrollen på en varm och välventilerad plats (utom räckhåll för barn och inte i direkt solljus) och låt den torka i ca 12 timmar. Använd inte torkbehållare eller hushållsapparater (t.ex. hårtork) för att torka fjärrkontrollen. Sätt i ett nytt batteri. Se Byta batteri på sidan 8. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 25

28 26

29 Felsökning 27

30 Felsökning Problem Fjärrkontrollen byter varken program eller justerar volymen/ känsligheten Åtgärd Om du har två processorer, kontrollera att båda processorerna är aktiverade. Håll fjärrkontrollen närmare processorn. För bort fjärrkontrollen från metallföremål såsom nycklar eller andra föremål som kan orsaka störningar (t.ex. mobiltelefon, Bluetooth- och Wi-fi-enheter). Fjärrkontrollens display visar bara streck Para fjärrkontrollen med processorn. Se Parning av processor och fjärrkontroll på sidan 14. Fjärrkontrollen indikerar att ett parningsfel föreligger Kontakta CI-kliniken. Fjärrkontrollen aktiveras inte eller går inte att väcka ur viloläget (displayen förblir tom) Byt batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 28

31 Problem Det går inte att para processorn med fjärrkontrollen Åtgärd Se till att både processorn och fjärrkontrollen är aktiverade och väckta. Se till att hålla spolen på plats tills fjärrkontrollen har parats. Kontakta CI-kliniken. Telespoleknappen aktiverar inte telespolen Se till att inget audiotillbehör är anslutet till någon av processorerna. Kontakta CI-kliniken för att kontrollera om telespolefunktionen har ställts in för processorn. Telespoleknappen aktiverar inte telespolens autoläge Stäng av telespolen och tryck två gånger på telespoleknappen inom fem sekunder. Kontakta CI-kliniken och kontrollera om automatisk telespole har ställts in för processorn. FELSÖKNING Telespoleknappen stänger inte av telespolen Vänta minst fem sekunder utan att trycka in någon knapp på fjärrkontrollen. Tryck sedan en gång på telespoleknappen. Telespoleknappen varken aktiverar eller stänger av audiotillbehör Se till att audiotillbehöret är ordentligt anslutet till processorn. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 29

32 Varningar Använd inte fjärrkontrollen om den blir ovanligt het. Meddela omedelbart CI-kliniken. Små delar som myntcellsbatterier kan orsaka kvävning om de sväljs. Se till att batterihöljet alltid är fastskruvat. Byt batteriet på en plats där inga småbarn vistas. Låt inte små barn byta batteriet. Denna utrustning får inte modifieras på något sätt. Använd ENDAST en mjuk, torr trasa för att rengöra fjärrkontrollens yta. Använd inte alkohol, rengöringsmedel eller slipmedel när du rengör fjärrkontrollen. Undvik att böja och trycka på fjärrkontrollens display. Håll fjärrkontrollen torr. Montera inte isär, modifiera eller deformera fjärrkontrollen. Sänk heller inte ner den i vatten. Om fjärrkontrollen inte fungerar, lämna in den till CI-kliniken. Garantin upphör om fjärrkontrollen har öppnats. Skydda fjärrkontrollen i fuktiga och/eller smutsiga omgivningar. Skydda displayen mot föremål som kan repa den. Håll metallföremål på avstånd när fjärrkontrollen är aktiverad eftersom de kan orsaka störningar. För inte in fjärrkontrollen i kroppen (t.ex. munnen). Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn. 30

33 Övrig information Fysisk konfiguration Fjärrkontrollen består av: Analoga och digitala integrerade kretsar, baserade på mikroprocessordesign, med möjlighet till dubbelriktad trådlös kommunikation Knappar och en omkopplare, vilka styr processorns funktioner och de egna systemfunktionerna En display som visar systemstatus och aktivitet Inbyggd signaltestare Halsremsfäste Material Fjärrkontrollens hölje och knappar är tillverkade av polykarbonat och ABS-plast. Displayen är tillverkad av ABS-plast. Batteritid Batteritid innebär den tid som en enhet kan drivas på engångsbatterier innan dessa måste bytas. Trådlös kommunikationslänk Fjärrkontrollens trådlösa kommunikationslänk kommunicerar på 2,4 GHz ISM-bandet, med GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Länken använder ett dubbelriktat kommunikationsprotokoll och fungerar på ett avstånd av upp till 2 meter från processorn. Vid störningar växlar kommunikations länken mellan de 5 kanalerna för att hitta en kanal med minsta möjliga störning. Fjärrkontrollen indikerar via displayen att processorn inte är inom kommunikationsavstånd eller att länken brutits på grund av störningar (se sid. 15). ÖVRG INFORMATION Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 31

34 Mått KOMPONENT LÄNGD BREDD DJUP CR210 Fjärrkontroll 66,0 mm 36,5 mm 10,6 mm Vikt KOMPONENT VIKT CR210 Fjärrkontroll (med batteri) 35 g Driftegenskaper EGENSKAPER Trådlös teknologi RF-frekvens Batterityp Batterispänning vid drift Knapp- och omkopplarfunktioner Trådlöst överföringsavstånd Display VÄRDE/FUNKTION Patentskyddad trådlös dubbelriktad lågenergilänk 2,4 GHz Ett engångsbatteri av typen CR2032 eller ett litium-myntcellsbatteri av typen 5004LC 2,12 3,00 V Låsning och upplåsning av fjärrkontrollen, aktivering och avstängning av telespole/ automatisk telespole, byte av program, justering av volym eller känslighet Upp till 2 m Specialanpassad, ikonbaserad LCD 32

35 Miljöförhållanden FÖRHÅLLANDEN MINIMUM MAXIMUM Förvarings- & transporttemperatur 10 C +55 C Relativ luftfuktighet vid förvaring och transport 0 % RLF 90 % RLF Tryck vid förvaring & transport 250 hpa 1030 hpa Drifttemperatur +5 C +40 C Luftfuktighet vid drift 0 % RLF 90 % RLF Arbetstryck 700 hpa 1030 hpa Miljöskydd Fjärrkontrollen innehåller elektroniska komponenter som omfattas av direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska produkter. Hjälp till skydda miljön genom att inte kasta fjärrkontrollen eller batterier i osorterat hushållsavfall. Återvinn fjärrkontroll och batterier enligt lokala bestämmelser. samt kraven i EG-direktivet 1999/5/EG om radio-och teleterminalutrustning enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga IV. Tillstånd att förse produkter med CE märkningen gavs år Klassificering av utrustning ÖVRG INFORMATION Certifiering och tillämpliga standarder CR210 Fjärrkontroll uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 1 till EG-direktivet 90/385/EG om aktiva medicintekniska produkter för implantation enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga 2 Fjärrkontrollen är ett tillbehör till medicinteknisk utrustning som motsvarar beskrivningen i den internationella standarden IEC :2005, Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och grundläggande prestanda. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 33

36 Överensstämmelse med FCC (Federal Communications Commission) och kanadensisk IC Denna enhet överensstämmer med artikel 15 i FCC-reglerna och med RSS-210 enligt Industry Canada. Följande två villkor måste uppfyllas vid drift: Enheten får inte orsaka skadliga störningar. Enheten måste tåla störningar från omgivningen, inklusive störningar som kan störa funktionen. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning, som inte uttryckligen godkänns av Cochlear, kan upphäva FCC-godkännandet för användning av utrustningen. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digital enhet av klass B-typ, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostad. Denna utrustning genererar och kan sprida radiofrekvensenergi och om den inte används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns ingen garanti för att störning inte kan uppstå på en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan undersökas genom att enheten stängs av och startas om, rekommenderas användaren att åtgärda problemet med en eller flera av följande åtgärder. Rikta om mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. FCC ID: WTOR200BA IC ID: 8039A-R200BA Överensstämmelse med radiobestämmelser i Japan Utrustningen är godkänd enligt den japanska radiolagen ( ) och den japanska lagen om telekommunikationsföretag ( ). Utrustningen får inte modifieras (om ändringar görs på utrustningen blir godkännandet och tillståndsnumret ogiltigt). R 202 LSB003 Överensstämmelse med radiobestämmelser i Korea Varning: Den här radioutrustningen kan orsaka radiostörningar under användning. KCC-CRM- COH-CR210 34

37 Märkningssymboler Följande symboler kan visas på processorns eller fjärrkontrollens komponenter eller förpackning: Se bruksanvisning Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder i samband med utrustningen, som inte anges på etiketten Tillverkare Auktoriserat ombud i Europa Katalognummer Serienummer ÖVRG INFORMATION Partikod Tillverkningsdatum Temperaturgränser Fuktgräns CE-märkning med anmält organnummer. Indikerar överensstämmelse med kraven i direktivet Aktiv implanterbar medicinteknisk utrustning 90/385/EEG Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 35

38 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Australien och Nya Zeeland R 202 LSB003 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Japan KCC-CRM- COH-CR210 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Korea Får ej återanvändas Med ordination Återvinningsbart material Hanteringen av elektriska komponenter ska ske enligt lokala föreskrifter Hanteringen av litium-jon-batterier ska ske enligt lokala föreskrifter Håll produkten torr Markering för spolen. Används för att placera spolen mot fjärrkontrollen vid parning. 36

Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet

Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet FÖR PRFESSINELLA EN HÖRSELLÖSNING GENM BENLEDNING Cochlear Baha 4 -systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet I 35 år har Baha benledningslösningar

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO VIKTIGT: Innan du använder din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote behöver du ladda ner produktuppdateringar. Dessa hittar du på: gopro.com/update Wi-Fi Remote

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer