Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: Fax: Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Nucleus ACCESSORIES SUPPLEMENT Nucleus CR210 Fjärrkontroll Bruksanvisning ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Clinicnet, Cochlear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inhear, Invisible Hearing, MP3000, mycochlear, NRT, Nucleus, Nucleus med kinesiska tecken, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den ellipsformade logotypen och Whisper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear and Vistafix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS2 NOV13 Swedish Translation of ISS9 Printed in Switzerland

2 Information Fjärkontrollen Cochlear Nucleus CR210 är en handenhet som används för att styra de vanligaste funktionerna hos Cochlear Nucleus CP910- och CP920 -ljudprocessorerna ( CP900-serien ). Juridisk förklaring Uppgifterna i denna bruksanvisning förmodas vara sanningsenliga och korrekta vid publiceringsdatumet. Specifikationerna kan dock komma att ändras utan varsel. Cochlear Limited 2013 Med fjärrkontrollen kan du: Byta program Höja och sänka volym eller känslighet Aktivera och stänga av telespolen Aktivera och stänga av den automatiska telespolen Aktivera och stänga av audiotillbehör Om du använder två processorer (bilateral användning) kan fjärrkontrollen kommunicera med båda processorerna samtidigt (beroende på kompatibilitet). För mer information om processorn, se bruksanvisningen till ljudprocessornerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920. Denna bruksanvisning är avsedd för personer som använder cochleaimplantat med ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 samt dessa personers vårdare. Notera Se avsnittet Varningar för varningar och försiktighetsåtgärder gällande användning av fjärrkontrollen och batterier.

3 CR210 Fjärrkontroll Volym eller känslighet Program Parade processorer PÅ-/AV-knapp Telespoleknapp Nästa program Föregående program Höja volym eller känslighet Sänka volym eller känslighet INFORMATION Fäste för halsrem Övriga indikatorer på fjärrkontrollen Telespole på Svagt batteri i fjärrkontrollen Tillbehör på Automatisk telespole på Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 1

4 Obs Se häftet Viktig information: Varningar, Försiktighetsåtgärder och Elektromagnetisk kompatibilitet för viktig information gällande cochleaimplantat. Symboler i bruksanvisningen Kommentar Viktig information eller råd om användning. Tips Tidsbesparande tips. Varning (ingen risk för personskador) Särskilda försiktighetsåtgärder för säker och effektiv användning. Risk för skador på utrustningen. 2

5 Översikt Information ii Batteri Aktivera Användning ÖVERSIKT Skötsel Felsökning Varningar Övrig information Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 3

6 4

7 Innehåll Information ii Batteri Aktivera Aktivera Stänga av Parning Utanför räckvidd Skötsel Om din fjärrkontroll blir våt Felsökning Varningar Övrig information INNEHÅLL Användning Byta program Justera volym eller känslighet Använda telespolen Använda audiotillbehör Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 5

8 6

9 Batteri 7

10 Batteri Byt batteriet när batteriindikatorn för svagt batteri visas eller om displayen inte visar något när du försöker aktivera fjärrkontrollen. Ett batteri bör räcka upp till tre månader (om fjärrkontrollen används ca 15 gånger per dag). Se Varningar på sidan 30. Byta batteri 1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att lossa skruven till batterihöljet. 2 Skjut bort batterihöljet och avlägsna batteriet. 8

11 3 Sätt i det nya batteriet. Se till att plustecknet + är vänt uppåt. Var försiktig så att du inte skadar batterikontakterna. 4 Sätt tillbaka batterihöljet, med den nedre kanten först. BATTERI 5 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att skruva tillbaka skruven till batterihöljet. VARNING Använd ENDAST CR2032- eller 5004LC 3 V-myntcellsbatterier av standardtyp (litiumbatterier, engångs) i fjärrkontrollen. Använd ALDRIG laddningsbara myntcells batterier eller andra typer av batterier. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 9

12 10

13 Aktivera Aktivera 12 Stänga av 13 Parning 14 Utanför räckvidd 15 11

14 Aktivera Skjut omkopplaren uppåt för att aktivera. När omkopplaren är i det övre läget övergår fjärrkontrollen till viloläge när den inte används. Tryck på valfri knapp för att väcka den igen. 12

15 Stänga av Skjut omkopplaren nedåt för att stänga av. AKTIVERA TIPS För att förhindra att fjärrkontrollen väcks av misstag, stäng av den när du inte använder den, till exempel när du bär med dig fjärrkontrollen i fickan. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 13

16 Parning Parning innebär att fjärrkontrollen kan kommunicera med processorn. Personalen på CI-kliniken har eventuellt redan parat fjärrkontrollen med din processor. Om inte måste du själv göra detta innan du kan använda den. Om fjärrkontrollen inte har parats med någon processor visas streck på displayen (se bild till vänster). Dessutom blinkar strecken till om du trycker på någon av knapparna. Parning av processor och fjärrkontroll 1 Aktivera processorn och fjärrkontrollen. Både processorn och fjärrkontrollen måste vara aktiverade under parningen. 2 Placera spolen på baksidan av fjärrkontrollen. 14

17 3 Fjärrkontrollen indikerar att parning pågår. 4 Fjärrkontrollen visar sedan att parning utförts på antingen vänster (L) eller höger (R) processor. AKTIVERA 5 Om du använder 2 processorer (bilateral användning), upprepa stegen 2 4 för din andra processor. Utanför räckvidd Om processorn är utanför fjärrkontrollens räckvidd eller utsätts för störningar visas streck på fjärrkontrollens display (se bild till vänster). Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 15

18 16

19 Användning Byta program 18 Justera volym eller känslighet 19 Använda telespolen 20 Använda audiotillbehör 21 17

20 Byta program Vid CI-kliniken kan man programmera processorn med upp till fyra program som du sedan kan välja mellan med fjärrkontrollen. Tryck för att byta till nästa program Tryck för att byta till föregående program Styra två processorer Fjärrkontrollen reglerar båda processorerna samtidigt. Om processorerna har olika inställningar (kanske på grund av du justerat den enda med processorns knappar) visar fjärrkontrollen den vänstra processorns program och volym/ känslighet. Om telespole eller tillbehör är aktiverat på någon av processorerna visar fjärrkontrollen motsvarande indikator. 18

21 Justera volym eller känslighet Vanligtvis ställer personal vid CI-kliniken in fjärrkontrollen så att du kan justera volymen på det ljud du hör. Personalen kan även ställa in fjärrkontrollen så att du istället kan justera känsligheten. Volym är nivån på ljudet du hör. Känslighet är det spektrum av ljud du hör, till exempel svaga ljud, bakgrunds ljud, ljud nära eller långt bort. Du kan välja mellan upp till 10 volymnivåer eller 21 känslighetsnivåer. ANVÄNDNING Tryck för att höja volymen eller känsligheten Tryck för att sänka volymen eller känsligheten Visning av aktuella inställningar När du aktiverar fjärrkontrollen visar den alltid de aktuella inställningarna (t.ex. volym) även om du justerat dessa inställningar med processorns knappar (eller Remote Assistant) när fjärrkontrollen var avstängd. VARNING Om du ofta justerar volyminställningarna eller om justering av volymen orsakar obehag, kontakta CIkliniken. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 19

22 Använda telespolen Med telespolen kan du lyssna på hörslingor och höra i tele fon via telespolen. Personal vid CI-kliniken kan ställa in processorn med både manuell telespole och automatisk telespole. Funktionen Automatisk telespole detekterar automatiskt telespolesignalen när du pratar i en tele spolekompatibel telefon och när du befinner dig i en lokal med hörslinga. Telespolen kan inte aktiveras om ett audiotillbehör har anslutits till processorn. Kommentar Vissa elektroniska enheter och maskiner kan automatiskt aktivera den automatiska telespolen (eventuellt hör du ett surrande ljud). Skulle detta inträffa, rör dig bort från enheten eller maskinen och vänta några sekunder tills den automatiska telespolen har stängts av, eller stäng av den manuellt. Aktivera telespolen (om inställd) Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen visas. Ställ in telespolen på auto (om inställd) Tryck två gånger på telespoleknappen. Telespoleikonen och AUTO visas. x2 Stänga av telespolen Tryck en gång på telespoleknappen. Telespoleikonen försvinner. 20

23 Använda audiotillbehör När du ansluter ett audiotillbehör till processorn aktiveras tillbehöret automatiskt och på fjärrkontrollens display visas en till behörsikon. Om telespolen är aktiverad stängs den av automatiskt. Om ett audiotillbehör är anslutet, använd fjärrkontrollen för att stänga av och aktivera det igen. ANVÄNDNING Stänga av audiotillbehöret Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Aktivera audiotillbehöret igen Tryck en gång på telespoleknappen. Tillbehörsikonen försvinner. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 21

24 22

25 Skötsel 23

26 Skötsel Håll fjärrkontrollen torr. Rengör fjärrkontrollen genom att torka displayen och knapparna med en mjuk, torr trasa. Om din fjärrkontroll blir våt 1 2 Torka fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Ta bort batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 24

27 Kommentar Titta efter fukt innan du byter batteriet. Om fukt finns kvar, upprepa de tidigare stegen. 3 4 Skötsel Lägg fjärrkontrollen på en varm och välventilerad plats (utom räckhåll för barn och inte i direkt solljus) och låt den torka i ca 12 timmar. Använd inte torkbehållare eller hushållsapparater (t.ex. hårtork) för att torka fjärrkontrollen. Sätt i ett nytt batteri. Se Byta batteri på sidan 8. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 25

28 26

29 Felsökning 27

30 Felsökning Problem Fjärrkontrollen byter varken program eller justerar volymen/ känsligheten Åtgärd Om du har två processorer, kontrollera att båda processorerna är aktiverade. Håll fjärrkontrollen närmare processorn. För bort fjärrkontrollen från metallföremål såsom nycklar eller andra föremål som kan orsaka störningar (t.ex. mobiltelefon, Bluetooth- och Wi-fi-enheter). Fjärrkontrollens display visar bara streck Para fjärrkontrollen med processorn. Se Parning av processor och fjärrkontroll på sidan 14. Fjärrkontrollen indikerar att ett parningsfel föreligger Kontakta CI-kliniken. Fjärrkontrollen aktiveras inte eller går inte att väcka ur viloläget (displayen förblir tom) Byt batteriet. Se Byta batteri på sidan 8. 28

31 Problem Det går inte att para processorn med fjärrkontrollen Åtgärd Se till att både processorn och fjärrkontrollen är aktiverade och väckta. Se till att hålla spolen på plats tills fjärrkontrollen har parats. Kontakta CI-kliniken. Telespoleknappen aktiverar inte telespolen Se till att inget audiotillbehör är anslutet till någon av processorerna. Kontakta CI-kliniken för att kontrollera om telespolefunktionen har ställts in för processorn. Telespoleknappen aktiverar inte telespolens autoläge Stäng av telespolen och tryck två gånger på telespoleknappen inom fem sekunder. Kontakta CI-kliniken och kontrollera om automatisk telespole har ställts in för processorn. FELSÖKNING Telespoleknappen stänger inte av telespolen Vänta minst fem sekunder utan att trycka in någon knapp på fjärrkontrollen. Tryck sedan en gång på telespoleknappen. Telespoleknappen varken aktiverar eller stänger av audiotillbehör Se till att audiotillbehöret är ordentligt anslutet till processorn. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 29

32 Varningar Använd inte fjärrkontrollen om den blir ovanligt het. Meddela omedelbart CI-kliniken. Små delar som myntcellsbatterier kan orsaka kvävning om de sväljs. Se till att batterihöljet alltid är fastskruvat. Byt batteriet på en plats där inga småbarn vistas. Låt inte små barn byta batteriet. Denna utrustning får inte modifieras på något sätt. Använd ENDAST en mjuk, torr trasa för att rengöra fjärrkontrollens yta. Använd inte alkohol, rengöringsmedel eller slipmedel när du rengör fjärrkontrollen. Undvik att böja och trycka på fjärrkontrollens display. Håll fjärrkontrollen torr. Montera inte isär, modifiera eller deformera fjärrkontrollen. Sänk heller inte ner den i vatten. Om fjärrkontrollen inte fungerar, lämna in den till CI-kliniken. Garantin upphör om fjärrkontrollen har öppnats. Skydda fjärrkontrollen i fuktiga och/eller smutsiga omgivningar. Skydda displayen mot föremål som kan repa den. Håll metallföremål på avstånd när fjärrkontrollen är aktiverad eftersom de kan orsaka störningar. För inte in fjärrkontrollen i kroppen (t.ex. munnen). Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn. 30

33 Övrig information Fysisk konfiguration Fjärrkontrollen består av: Analoga och digitala integrerade kretsar, baserade på mikroprocessordesign, med möjlighet till dubbelriktad trådlös kommunikation Knappar och en omkopplare, vilka styr processorns funktioner och de egna systemfunktionerna En display som visar systemstatus och aktivitet Inbyggd signaltestare Halsremsfäste Material Fjärrkontrollens hölje och knappar är tillverkade av polykarbonat och ABS-plast. Displayen är tillverkad av ABS-plast. Batteritid Batteritid innebär den tid som en enhet kan drivas på engångsbatterier innan dessa måste bytas. Trådlös kommunikationslänk Fjärrkontrollens trådlösa kommunikationslänk kommunicerar på 2,4 GHz ISM-bandet, med GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) på 5 kanaler. Länken använder ett dubbelriktat kommunikationsprotokoll och fungerar på ett avstånd av upp till 2 meter från processorn. Vid störningar växlar kommunikations länken mellan de 5 kanalerna för att hitta en kanal med minsta möjliga störning. Fjärrkontrollen indikerar via displayen att processorn inte är inom kommunikationsavstånd eller att länken brutits på grund av störningar (se sid. 15). ÖVRG INFORMATION Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 31

34 Mått KOMPONENT LÄNGD BREDD DJUP CR210 Fjärrkontroll 66,0 mm 36,5 mm 10,6 mm Vikt KOMPONENT VIKT CR210 Fjärrkontroll (med batteri) 35 g Driftegenskaper EGENSKAPER Trådlös teknologi RF-frekvens Batterityp Batterispänning vid drift Knapp- och omkopplarfunktioner Trådlöst överföringsavstånd Display VÄRDE/FUNKTION Patentskyddad trådlös dubbelriktad lågenergilänk 2,4 GHz Ett engångsbatteri av typen CR2032 eller ett litium-myntcellsbatteri av typen 5004LC 2,12 3,00 V Låsning och upplåsning av fjärrkontrollen, aktivering och avstängning av telespole/ automatisk telespole, byte av program, justering av volym eller känslighet Upp till 2 m Specialanpassad, ikonbaserad LCD 32

35 Miljöförhållanden FÖRHÅLLANDEN MINIMUM MAXIMUM Förvarings- & transporttemperatur 10 C +55 C Relativ luftfuktighet vid förvaring och transport 0 % RLF 90 % RLF Tryck vid förvaring & transport 250 hpa 1030 hpa Drifttemperatur +5 C +40 C Luftfuktighet vid drift 0 % RLF 90 % RLF Arbetstryck 700 hpa 1030 hpa Miljöskydd Fjärrkontrollen innehåller elektroniska komponenter som omfattas av direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska produkter. Hjälp till skydda miljön genom att inte kasta fjärrkontrollen eller batterier i osorterat hushållsavfall. Återvinn fjärrkontroll och batterier enligt lokala bestämmelser. samt kraven i EG-direktivet 1999/5/EG om radio-och teleterminalutrustning enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga IV. Tillstånd att förse produkter med CE märkningen gavs år Klassificering av utrustning ÖVRG INFORMATION Certifiering och tillämpliga standarder CR210 Fjärrkontroll uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 1 till EG-direktivet 90/385/EG om aktiva medicintekniska produkter för implantation enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse i bilaga 2 Fjärrkontrollen är ett tillbehör till medicinteknisk utrustning som motsvarar beskrivningen i den internationella standarden IEC :2005, Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och grundläggande prestanda. Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 33

36 Överensstämmelse med FCC (Federal Communications Commission) och kanadensisk IC Denna enhet överensstämmer med artikel 15 i FCC-reglerna och med RSS-210 enligt Industry Canada. Följande två villkor måste uppfyllas vid drift: Enheten får inte orsaka skadliga störningar. Enheten måste tåla störningar från omgivningen, inklusive störningar som kan störa funktionen. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning, som inte uttryckligen godkänns av Cochlear, kan upphäva FCC-godkännandet för användning av utrustningen. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digital enhet av klass B-typ, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostad. Denna utrustning genererar och kan sprida radiofrekvensenergi och om den inte används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns ingen garanti för att störning inte kan uppstå på en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan undersökas genom att enheten stängs av och startas om, rekommenderas användaren att åtgärda problemet med en eller flera av följande åtgärder. Rikta om mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. FCC ID: WTOR200BA IC ID: 8039A-R200BA Överensstämmelse med radiobestämmelser i Japan Utrustningen är godkänd enligt den japanska radiolagen ( ) och den japanska lagen om telekommunikationsföretag ( ). Utrustningen får inte modifieras (om ändringar görs på utrustningen blir godkännandet och tillståndsnumret ogiltigt). R 202 LSB003 Överensstämmelse med radiobestämmelser i Korea Varning: Den här radioutrustningen kan orsaka radiostörningar under användning. KCC-CRM- COH-CR210 34

37 Märkningssymboler Följande symboler kan visas på processorns eller fjärrkontrollens komponenter eller förpackning: Se bruksanvisning Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder i samband med utrustningen, som inte anges på etiketten Tillverkare Auktoriserat ombud i Europa Katalognummer Serienummer ÖVRG INFORMATION Partikod Tillverkningsdatum Temperaturgränser Fuktgräns CE-märkning med anmält organnummer. Indikerar överensstämmelse med kraven i direktivet Aktiv implanterbar medicinteknisk utrustning 90/385/EEG Bruksanvisning för Nucleus CR210 Fjärrkontroll 35

38 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Australien och Nya Zeeland R 202 LSB003 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Japan KCC-CRM- COH-CR210 Certifierad överensstämmelse med radiobestämmelserna i Korea Får ej återanvändas Med ordination Återvinningsbart material Hanteringen av elektriska komponenter ska ske enligt lokala föreskrifter Hanteringen av litium-jon-batterier ska ske enligt lokala föreskrifter Håll produkten torr Markering för spolen. Används för att placera spolen mot fjärrkontrollen vid parning. 36

Baha 4 Connect System

Baha 4 Connect System ETT BENFÖRANKRAT HÖRSELSYSTEM FÖR PROFESSIONELLA Cochlear Baha 4 Connect System SMARTARE HÖRSEL TRÅDLÖS FRIHET BEVARAD MJUKVÄVNAD Cochlear Baha 4 Connect System Bevisad prestanda för smartare hörsel Cochlear

Läs mer

Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning

Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning Nucleus CR110 Remote Assistant Bruksanvisning Symboler Notera Viktig information eller råd om användning. För enklare och säkrare handhavande. Varning (risk för personskador) Potentiellt farliga situationer

Läs mer

Nucleus cochleaimplantat. Viktig information till användare av cochleaimplantat

Nucleus cochleaimplantat. Viktig information till användare av cochleaimplantat Nucleus cochleaimplantat Viktig information till användare av cochleaimplantat Innehåll Om detta dokument... 5 Läs dokumentet noga... 5 Symboler i dokumentet... 6 För implantatanvändare... 7 Varningar...

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/30) Bruksanvisning Innehåll 1. Din hörapparat i detalj Din hörapparat 1. Din hörapparat i detalj 2. Välkommen 3. Snabbguide 4. Beskrivning av hörapparaten Använda hörapparaten 5. Markering

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet

Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet BENLEDNING: Fler möjligheter till ett rikare liv 2 Vi upplever och tolkar världen runt omkring oss med våra fem sinnen: syn, lukt,

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet

Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet FÖR PRFESSINELLA EN HÖRSELLÖSNING GENM BENLEDNING Cochlear Baha 4 -systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet I 35 år har Baha benledningslösningar

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ

Bruksanvisning. till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Svenska Bruksanvisning till Freedom Hybrid ljudprocessor med bakom-örat, Mini bakom-örat och kroppsburna alternativ Symboler Observera Viktig information eller råd om användning. För enklare och säkrare

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

Bruksanvisning. Din audionom. www.phonak.se 0682! GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1. Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0210-09/V1.00/2008-06/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iView_SE.qxp 3.6.2008 10:46

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC411

Centronic SunWindControl SWC411 Centronic SunWindControl SWC411 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska INNEHÅLL Installation (Alla modeller med 3 N m, 10 N m och 25 N m) 2 Användning (43250, 43251 & 43252) 3 Användning (43253, 43254

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer