MOS SE EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13"

Transkript

1 MOS SE MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING br 0 4

2 1 Art.nr.XXXXXX

3 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel Frontpnel... 4 Inställningr Värmeutomtik... Grundinställning... Ändring v rumstempertur... Utgångsvärden för värmeutomtik... 7 Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Inställning efter digrm... 8 Klock Inställning v tid... Progrmmering v ur... Nttändring... Övervkning och underhåll Mxtermostt Triffstrning (tillvl) Säkerhetsventil Trckmätre Temperturmätre Mnöversäkring Orsker och åtgärder vid driftstörningr Låg rumstempertur... Uteblivet vrmvtten... Hög rumstempertur... eservläge... Återställning temperturbegränsre... 1 Hjälpstrt v cirkultionspump... 1 örinstlltion Trnsport och uppställning... 1 Anslutningr... 1 Spillvttenrör... 1 Påfllningsventil... 1 Avtppningsventil... 1 Cirkultionspump... 1 Pump- och trckfllsdigrm... 1 Expnsionskärl Mx rditorvolm Trckstrd bpssventil Avtppning v pnnvtten Elinstlltion Inkoppling... Kbelinföringr... Strömställre... Återvändnde effekt/självtest... 1 Effektstrning elptron... 1 undstrning/effektvkt... 1 Mxtermostt/Tempertur Utegivre Temperturbegränsre Pnn-/Frmledningsgivre t för temperturgivre Igångkörning och injustering Påfllning... Luftning... Efterjustering... Elschem Elschem stndrdutförnde... 1 Komponentplcering Komponentplcering... Komponentlist Komponentlist... Mått Mått och vsättningskoordinter... 4 Måttsättningsprincip... 4 Tillbehör Säkrings- och triffsts för elmtning v ttre elvttenvärmre... umsgivre... Teknisk dt Teknisk dt... Bipckningssts...

4 Allmänt För tt få bäst utbte v vill vi tt u som nvändre läser igenom den här Monterings- och Skötselnvisningen. är vsedd för villor med vttenburen värme. Elpnnn monters horisontellt, lämpligen på en elektrisk vttenvärmre v skåpmodell exempelvis NIBE COMPACT. Elpnnn är klr för rundstrning, hr inbggd effektvkt och hr tillbehörsutrustning för triffstrning v en elektrisk vttenvärmre, vilken kn mts elektriskt direkt från pnnn. eglgen sitter väl smlde och lättöverskådlig på frontpnelen. är en elpnn v hög kvlitet med lång livslängd, utveckld och tillverkd i Sverige för svensk förhållnden. Serienummer (10), sk lltid uppges vid korrespondens med NIBE. 08 _ Instlltionsdtum Instlltör Inställning Effekt Inställning Säkringsstorlek (effektvkt) Inställning Mxtermostt Inställning Tempertur Inställning Vl värmekurv Inställning Förskjutning värmekurv tum Sign enn produkt är ej vsedd tt nvänds v personer med nedstt fsisk/mentl förmåg eller brist på erfrenhet och kunskp, om de inte övervks eller instruers v en person med nsvr för ders säkerhet. Brn skll övervks för tt säkerhetställ tt de ldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringr.

5 Sstembeskrivning Allmänt hr utetemperturstrd pnntempertur vrför shuntventil ej behövs. Utetemperturgivre medleverers. Effekten koppls in och ur med hjälp v två kontktorer och två reläer. hr inbggd cirkultionspump, expnsionskärl, säkerhetsventil, vtp pningsventil, effektvkt smt ingång för rund strning. Enligt gällnde regler skll pnnnläggningen undergå instlltionskontroll innn den ts i bruk. Kontrollen får endst utförs v person som hr kompetens för uppgiften och skll dokumenters. Ovn stå ende gäller el pnnor som är utrustde med slutn expnsionskärl. Utbte v pnn eller expnsionskärl får ej ske utn förnd kontroll. Funktionsprincip Från triffur Till VVB K* SÄK* B* U C Mtning GT1 SÄV GT P AV7 EP AV* A* CP AV1 AV* EXP Utrustning för mtning v ttre elvttenvärmre (tillbehör) AV4 GT1 GT SÄV EXP AV1 Utegivre Pnn-/frmledningsgivre Säkerhetsventil pnn Expnsionskärl Avtppningsventil AV * Avstängningsventil rditorkrets frmledning AV * Avstängningsventil rditorkrets returledning AV4 Påfllningsventil AV7 Trckstrd bpssventil denlämmittimeen CP Cirkultionspump EP Elptron C Värmeutomtik U Kopplingsur K * Kontktor triffstrning v elektrisk vttenvärmre B * Förbikoppling v triffstrning SÄK * Automtsäkringsgrupp A * ditorkrets * Ingår ej i stndrdleverns K* SÄK* B* U Söttö K1 Triffikellost

6 4 Frontpnel OF F OF F OF F Förskjutning, 1 värmekurv 1 4 OF F 1 1 Vl, värmekurv Nttändring 1 Klock Pnntempertur Strömställre 1 4 OF F 1 br OF F OF F OF F OF F 1 1 br Lmpindikeringr Omkopplre Säkring Pnntrck 1 br br b 1 br

7 OF F OF F 4 1 OF F 4 1 OF F Förskjutning, värmekurv 1 4 Frontpnel OF F Med den här inställningsrtten kn mn ök 4 eller minsk värmen, se vsnitt 1 Inställningr 1 1 Ändring v rumstemperturen. Vl, värmekurv 1 1 OF F OF F 4 Inställningen beror på det geogrfisk läget 1 och tpen v uppvärmningssstem. För korrekt in ställning, se vsnitt Inställningr Grundinställning. Nttändring en här inställningsrtten nvänds för tt ändr värmen under en viss tid på dgnet. Ändringen koppls in och ur enligt de tider mn ställt in på klockn, se även under Omkopplre. Lmpindikeringr en överst lmpn är tänd när elptronen är inkoppld. en underst lmpn är tänd: När eleffekten är begränsd på grund v över be ls tde huvud säkringr. e först två timmrn efter strt v pnnn. Vid ktiverd rund strning om sådn finns. Växelvis blinknde lmpor indikerr tt utegivren inte är korrekt nsluten (kortsluten led ning eller vbrott). Klock På klockn ställer mn in tider för in- och urkoppling v vld Nttändring, se även under Omkopplre. Säkring Säkring (, A) för mnöver, och cirkultionspump. 4 OF F 1 Strömställre med 4 lägen. 0 Pnnn helt vstängd. 1 Sommrläge. Endst klockn och eventuell triffstrning till beredre är i drift. Värmeläge Normlt driftsläge, ll funktioner inkopplde eservläge ett läge nvänds vid eventuell driftstörning. Pnn-/frm ledningstem perturen reg- 0 lers då v Mxtermostten. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är 0 0 begränsd till. 0 Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. 0 1 br Pnntempertur Mätren visr ktuell pnntempertur, vilken är 0 10 densmm som frmledningstemperturen Pnntrck Här 0 viss 10 sstemets/pnnns trck. Mätrens grdering är 0 4 br. Normlt trck är 0, 1, br. 1 br br Omkopplre Omkopplingsknpp med tre lägen. Ständig dg Nttändring ej ktiv. Automtik. Klockstrd nttändring. Ständig ntt Nttändring ständigt ktiv. 0 1 br br br 1 br

8 Inställningr Värmeutomtik Inomhustemperturen är beroende v fler olik fktorer. Under den vrmre årstiden räcker solinstrålning och värmevgivning från människor och pprter för tt håll huset vrmt. När det blir kllre ute måste mn strt sitt värmesstem. Ju kllre det blir ute desto vrmre måste rditorern (elementen) vr. enn npssning sker utomtiskt, först måste dock pnnn ges rätt grundinställning (se nedn). Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv Nttändring Grundinställning För grundinställning nvänds rtten Vl, värmekurv 4 och rtten Förskjutning, 1 värmekurv. OF F Om mn inte känner till vilk värden som skll ställs in, kn utgångsvärden hämts ur vidstående krt. Blir inte rumstemperturen den önskde, kn efterjustering vr nödvändig. 1 OBS! Vänt ett dgn melln inställningrn så tt temperturern hinner stbiliser sig. Efterjustering v grundinställningen. Kll väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Vl, värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Vl, Värmekurv ett steg moturs. Vrm väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg moturs. Ändring v rumstempertur Mnuell förändring v rumstemperturen. Vill mn tillfälligt eller vrktigt sänk eller höj sin inomhustempertur i förhållnde till den tempertur mn hft tidigre, vrider mn rtten Förskjutning, värmekurv moturs eller medurs. Ett streck motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Tidsstrd förändring v rumstemperturen. Vill mn under viss tider på dgnet sänk eller höj rumstemperturen, nvänds rtten Nttändring. enn rtt skll i utgångsläget stå i läge 0. Ett strecks förändring motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Förändringen är verksm under de tider mn ställt in på klockn (se vsnitt Klock - Progrmmering v ur ). OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v termosttern till rditorern eller golvvärmen, vrför dess i så fll måste vrids upp

9 Inställningr 7 Utgångsvärden för värmeutomtik Värden som nges på krtn gäller för Vl, värmekurv. Först värdet gäller för lågtemperert rditorsstem. Hr mn ett högtemperert rditorsstem bör ngivet värde öks med enheter. Förskjutning, värmekurv ställs i båd fllen på -. Värde inom prentes vser golvvärmesstem. Förskjutning, värmekurv ställs i dett fll på -1. Krtns värden är oftst ett br utgångsvl som sftr tt ge c 0 rumstempertur. Värden kn vid behov efter justers. 8 (4) (4) Kirun Gällivre Luleå Skellefteå Exempel på vl v utgångsvärden: 1. Hus med lågtemperert* rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10 på rtten Vl, värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med högtemperert** rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10+=1 på rtten Vl värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med golvvärme*** Mrkrd = Område 10 (). Ställ in på rtten Vl värmekurv och -1 på rtten Förskjutning värmekurv. Exempel: (4) () Göteborg 10 () 8 (4) Hlmstd Helsingborg () Mlmö Krlstd Borås Östersund Örebro Jönköping Flun Linköping Växjö Klmr Mrkrd Hässleholm Umeå Örnsköldsvik Sundsvll Hudiksvll Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visb Krlskron Simrishmn Ystd Söderhmn Uppsl () () 1 () * Med lågtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr den kllste dgen. ** Med högtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr 70 den kllste dgen. *** Golvvärme kn dimensioners väldigt olik. I exempel ovn vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr c den klllste dgen.

10 FA FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU 1 - Inställningr C Förskjutning värmekurv - Inställning efter digrm FAMLENINGSTEMPEATU C C VÄMEKUVA VÄMEKUVA C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU är försedd med en utetemperturstrd värmeutomtik. et innebär tt pnntemperturen och därmed också frmledningstemperturen reglers i förhållnde till den ktuell utetemperturen. Förhållndet melln utetempertur och frmledningstempertur ställes in med hjälp v rttrn Vl värmekurv och Förskjutning värmekurv. Först väljes Förskjutning värmekurv. Lämpligt värde för golvvärme är -1 och för ett rditorsstem -. I digrmmet utgår mn därefter från ortens dimensionernde utetempertur och värmesstemets dimensionerde frmledningstempertur. är dess två värden möts kn värmeutomtikens kurvlutning utläss. Förskjutning värmekurv 0 FAMLENINGSTEMPEATU + C VÄMEKUVA Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv C - FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU C 80 C FAMLENINGSTEMPEATU Förskjutning värmekurv VÄMEKUVA VÄMEKUVA - C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU MPEATU C VÄMEKUVA

11 Inställning v tid Klock Nollställning v ur Genom tt för in ett smlt stift i hålet (), och trck till rders ll inprogrmmerd dt i uret. Görs i llmänhet vid uppstrt/ igångkörning. Inställning v tid Trck på tngenten. /OFF-indikeringen på urets LC-displ kommer då tt slockn. Genom tt håll tngenten intrckt så kommer timmrn tt stegs frm. Vid önskd timme släpps tngenten. Inställning v minut görs genom snbb kort trck på tngenten. Veckodg ställs in genom upprepde trck på tngenten, till önskd veckodg är inställd. Vänt till urets /OFF-indikering åter tänds, sekunder efter sist tngenttrck. När rätt tid och dg är inprogrmmerd kn uret funktionprogrmmers, se progrmmering v ur. Tidsktivering blå ntt gul dg Tid Tidsmrkering för ktiverd klockfunktion eset återställning OBS! Inställning krävs endst om klockutomtik önsks. Inställning v Timme-Minut 1 Veckodg Måndg-Söndg On/Off indikering relästtus 4 1 OF F Mnuell mnövrering Progrmmering v ur, dg tngent -minuters tngent enn progrmmering görs för tt bestämm vilk tider nttändring sk vr ktiverd. Progrmmering v uret görs enligt följnde: Välj dg med tngenten, tills önskd dg indikers i displen. Progrmer önskd tid för nttändring genom tt trck på tngentern, som är plcerde runt urets displ. Siffrorn runt displen mrkerr dgnets 4 timmr. Ett trck: Nttändring ktiverd hel timmen. Två trck: Nttändring ktiverd först hlvtimmen. Tre trck: Nttändring ktiverd ndr hlvtimmen. Fr trck: Nttändring vktiverd hel timmen. Välj n dg med tngenten, och upprep föregående procedur. När progrmmeringen är klr så trck på tngenten till verklig dg. Uret kn även progrmmers i -minuters intervll. Börj med tt välj önskd hlvtimme där -minuters ktiveringen önsks. Trck ner smm segmenttngent igen, och håll den intrckt. Genom tt i dett läget trck på tngenten kn mn välj önskt -minuters intervll. Uret kn även mnövrers mnuellt (nvänds normlt inte). ett görs enligt följnde: Trck in tngenten, och håll den intrckt i sekunder. eläet kommer då tt slå ifrån och OFF börjr blink. Trck på tngenten och reläet kommer tt skift melln från och till, hel tiden kommer /OFF tt blink. För tt återgå till utomtik så trck åter in tngenten och håll den intrckt i sekunder. /OFF indikeringen kommer nu tt ls konstnt. Vid stömbortfll/ vstängning behåller uret sin inställning i ett pr dgr. Nttändring enn inställning nvänds för tt ändr värmen under viss tider på dgnet. Nttändring ktivers v kopplingsuret. Läget väljs med omkopplre (). Urets progrmmerde till/frånslg bestämmer vilk tider frmledningstemperturen skll ändr sig för tt ge en förändring v rumstemperturen. indikerr nttändring till. OFF indikerr nttändring från. Önsks en sänkning v temperturen minsks värdet med rtten Nttändring. Önsks en förhöjning v rumstemperturen öks värdet med rtten Nttändring. Inställningsområdet är -10 till +10. Ett stegs förändring ger c 1 grds förändring v rumstemperturen. OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v för lågt inställd termostter till rditorern eller golvvärmen, vrför i så fll dess måste vrids upp. Vill mn tillfälligt eller vrktigt förändr sin rumstempertur, kn dett förutom mnuellt till/frånslg på uret, även görs med omkopplren Nttändring. Knppen växlr läge melln Ständig dg, Ständig ntt och Automtik. Se vsnitt Frontpnelen.

12 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 10 Övervkning och underhåll Mxtermostt För tt komm åt mxtermostten och brtren för triffstrning måste frontluckn öppns. Mxtermostten ställs in för tt begräns mx pnn-/ frmledningstempertur till värmesstemet. Lämplig inställning är c 10 över dimensionerd frm ledningstempertur. ett är speciellt viktigt vid golvvärme, för tt inte skd golvbeläggningen. Triffstrning (tillvl) Med strömbrtren intrckt så tt röd mrkering sns får den ttre vttenvärmren lltid mtning vi ovsett ttre strning. Säkerhetsventil För tt komm åt säkerhetsventilen måste frontluckn öppns. Vrid knppen moturs och öppn luckn. Säkerhetsventilen skll öppns mnuellt och åter stängs (vrid rtten ett snäpp moturs) cirk fr gånger per år, vrvid kontrollers tt en liten mängd vtten strömmr ut och tt ventilen därefter åter sluter tätt. Efter kontrollen skll tillses tt erforderligt trck finns i sstemet. Vid behov skll vtten flls på. ett göres med slng vi vtppningsventilen (1) eller vi v instlltören monterd påfllningsventil, se även v snitt Igångkörning och injustering Påfllning. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Säkringsstorlek Effekt Tempertur Tempertur 7 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt S s T b 1 4 OF F Trckmätre Temperturmätre Trckmätren som är plcerd på frontpnelens högr del skll vis ett trck melln expnsionskärlets förtrck (normlt 1 br 0, 1, br). 0 4 Om trcket är för lågt riskerr mn tt inte få vrmt i ll rditorer. Om trcket är för högt skll säkerhetsventilen släpp ut överflödigt vtten. et högst trc ket erhålles när det är som kllst ute. Vid behov skll vtten flls på, se även vsnitt Igångkörning och injustering Påfllning OF F Mnöversäkring Tempertur mätren som är plcerd på frontpnelens högr del visr ktuell pnn-/frmledningstempertur. 1 br Pnnns cirkultionspump och mnöverkrets är vsäk rd med en, A glsrörssäkring. enn sitter åtkomlig från frontpnelens 0 4 frmsid. Om säkringen löst ut skll felorsken konstters och felet åtgärds innn säkringen btes. ESEVLÄGE, SI 10

13 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Låg rumstempertur Utlöst grupp- eller huvudsäkring. Utlöst mnöversäkring, se vsnitt Övervkning och underhåll Mnöversäkring. Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. 0 Utlöst temperturbegränsre, 80 se vsnitt Orsker 0och åtgärder 100 vid eventuell driftstörning Återställning v temperturbegränsre Luft i pnnn/värmesstemet. Cirkultionspump stnnt se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För lågt ställd mxtermostt, eller tempertur, se vsnitt Inställningr 1 br Mxtermostt smt Elinstlltion Mxtermostt/Tempertur. 0Strömställren 4 ställd i läge 1 eller i läge 0. Luft i cirkultionspumpen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För låg kpcitet inställd på cirkultionspumpen. Omkopplre () ställd i läge Ständig ntt. För lågt ställd rditortermostter/rumstermostt. Effektvkten spärrr del v effekt på grund v för stor totl belstning på huvudsäkringen. Uteblivet vrmvtten I de fll mtr en elvttenvärmre kn uteblivet vrmvtten bero på någon v nednstående orsker: Utlöst grupp- eller huvudsäkring, Vttenvärmren blockerd v eventuell triffstrning. Hög vrmvttenförbrukning (speciellt vid triffstrning). Utlöst internsäkring (7) (endst vid intern vidremtning v elektrisk vttenvärmre). Hög rumstempertur Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. För högt ställd rditortermostter/ rumstermostt. OBS! Vid korrespondens med NIBE sk produktens serienummer lltid uppges. 08 _ eservläge ESEVLÄGE, SI 10 är som en extr säkerhetsåtgärd försedd med ett eservläge (position ) på driftlägesomkopplren. ett läge kn nvänds om den ordinrie strutomtiken even tuellt inte skulle funger. Mxtermostten str i dett läge pnn-/frmledningstemperturen till inställt värde. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är begränsd till. Eventuell vrmvttenberedre är spänningsstt GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Effekt Tempertur 1 br 0 4 GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB Hz K

14 GUNFOS GUNFOS PC;0017NIB PC;0017NIB K K TF 0 Clss H Mx. 10br TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) 1m P,(W) HEJSAN HEJSAN,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) GUNFOS HEJSAN PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) HEJSAN 1 Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Återställning temperturbegränsre Om temperturbegränsren löst ut återställes dett genom tt trck in återställningsknppen, exempelvis med hjälp v en skruvmejsel. GUNFOS 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur Luftningsskruv Tpe UPS P/N:447 Tpe UPS P/N: GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Hjälpstrt v cirkultionspump Luftningsskruv 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur E Stäng v genom tt vrid strömställren (8) till läge 0. Loss luftskruven med en mejsel. Håll en trs runt mejselklingn eftersom en viss vttenmängd Entlüfterschrube kn träng ut. Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruv fst luftskruven. Strt och kontroller om cirkultionspumpen fungerr. et kn mång gånger vr lättre tt strt cirkultionspumpen med igång, strömställre (8) i läge. Om hjälpstrt v cirkultionspumpen 1 skll görs med igång, så vr beredd på tt skruvmejseln rcker till när pumpen strtr. Tpe UPS P/N:447 GB Venting screw Tpe UPS P/N:447 OBS! Om orsken till driftsstörningen ej kn loklisers och åtgärds med hjälp v ovnstående punkter bör service begärs. 1

15 örinstlltion 1 Trnsport och uppställning Elpnnn skll trnsporters och förvrs torrt. är vpssd tt plcers ovnpå en elektrisk vttenvärmre tp NIBE COMPACT. Tillse tt eventuell nod i vrmvttenberedren är åtkomlig. OBS! skll instllers horisontellt, minst 0 cm från golv. För tt få tillräcklig luftning v elkomponentern måste en luftsplt på minst 10 mm finns under pnnns bottenplåt. För instlltion och åtkomlighet vid eventuell service måste ett utrmme på c 0 cm finns över smt c 0 cm frmför pnnn. Anslutningr örinstlltionen skll utförs enligt gällnde regler. Pnnn är försedd med nslutningr 0, utvändig gäng. Avstängningsventiler bör monters utnför för tt underlätt eventuell frmtid service. OBS! örsstemet skll vr urspolt så tt föroreningr ej kn skd pprten. Spillvttenrör Spillvttenröret skll drgs enligt gällnde reg ler. Spill vt tenröret från säkerhetsventilen bör drs till golv brunn och nordns så tt stänk v hett vtten ej kn uppstå när ventilen skll kontrollers eller pnnn vlufts. Mnningen på spillröret skll vr snlig. 1 Vid montering på vttenvärmre NIBE COMPACT kn elpnnns spillvttenrör drgs rkt ner genom vtten värmrens topp-plåt. Påfllningsventil Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). Avtppningsventil är utrustd med vtppningsventil (1) på pnnn med ( 1 / ) slngkoppling. För tt tömm pnnn sk huven på ventilen demonters och slngkopplingen P skruvs fst. Avtppningsventilen öppns. kp ärefter mvp ställs Mx flöde: säkerhetsventilen 1700 l/h () i öppet läge kp för 0 lufttillförsel. 4 Avtppningsventil för rditorsstemet 0 skll plcers på lämplig plts. 0 4 Cirkultionspump Pnnn hr cirkultionspumpen plcerd i returledningen. Inställning 1 v pumpkpcitet sker med hjälp 0 v digrmmet. 0 Om en pump skulle h svårigheter tt strt (exempelvis efter en längre tids vstängning) kn den hjäl Flöde ps 0igång genom tt tillfälligt ställ kpcitetsomkopplren i 0högst 00 läget som 000 ger mximlt l/h strtmoment. 0 0 När pumpen strtt, återställs den till tidigre inställning. Om pumpen trots dett inte strtr, se vsnitt 0 0,1 0, 0, 0,4 0, l/s Orsker och åtgärder Tillgänglig pumpkpcitet vid eventuell driftsstörning (pnnns interntrckfll fråndrget) Hjälpstrt v cirkultionspump. För tt undvik Internt kvittionsproblem trckfll i pnn i rörledningrn (inklusive rmtur) bör flödet ej överstig l/h Pump- och trckfllsdigrm P kp mvp ,1 0, Mx flöde: 1700 l/h 0, Tillgänglig pumpkpcitet (pnnns interntrckfll fråndrget) ,4 0, 0 Flöde l/h l/s mvp 4 P 0 0 M 4 1 0, Kätet (vähen Sisäine (vrust

16 14 örinstlltion Expnsionskärl H Min, m Trckexpnsionskärlets (8) volm är 1 liter och hr som stndrd ett förtrck på 0 kp (0, br, mvp). ett medför tt mximl höjd (H) melln kärlet och den högst belägn rditorn är m, se vidstående figur. Är förtrcket ej tillräckligt kn dett öks genom påfllning v luft genom ventilen i expnsionskärlet. Expnsionskärlets förtrck skll vr infört i besiktningshndlingen. Ändring v förtrcket påverkr kärlets möjlighet tt t upp vttnets expnsion. Om värmenläggningen är försedd med öppet expnsionskärl får vståndet melln den högst rditorn och expnsionskärlet inte understig, m. Mx rditorvolm Mx tillåten rditorvolm är 0 liter vid ett förtrck v 0, br. Trckstrd bpssventil är försedd med en trckstrd bpssventil (48). ett för tt skdd cirkultionspumpen i nläggningr där rditorflödet helt kn upphör. å rditorsidn är stängd cirkulerr pnnvttnet över pumpen internt i. Avtppning v pnnvtten AB SOMATHEM AVIKA Godkänd v Arbetr skddsstrelsen 1, br VANING! Innn pnnvttnet tpps ur, måste elmtningen brts. HUMMEL Ptent Gmml Avtppningsventilen nvänds om mn vill tömm pnnn på vtten. Skruv bort skddshuven och monter en slng på vtppningsröret, öppn ventilen. Ordn lufttillförsel, exempelvis vi säkerhetsventilen genom tt ställ den i öppet läge. Förbikoppling triffstrning 0 Mx.termostt Återställning, överhettningsskdd

17 Elinstlltion 4 1 Inkoppling Vid eventuell isoltionstest v fstigheten skll pnnn bortkoppls. Om fstigheten hr jordfelsbrtre bör förses med en seprt sådn. Pnnn nslutes på plint () till 0 V -fs, noll + jord vi elcentrl med säkringr. innehåller ej llpolig brtre för inkommnde elektrisk mtning. Instlltionen skll föregås v en rbetsbrtre med minst mm brtvstånd. Inkoppling v pnnn får ej ske utn elleverntörens medgivnde och skll ske under överinseende v behörig elinstlltör. Vl v mxeffekt görs genom tt ställ in effektbegränsren, se vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Vld effekt skll dokumenters v instlltören. Fbriksinställd effekt är,0. All elektrisk utrustning förutom utegivren och strömkännre är internt färdigkoppld. Inkoppling v utegivre beskrivs i vsnitt Strning v frmledningstempertur Utegivre. Pnnn är försedd med effektvkt, förberedd för rundstrning smt hr utrustning för triffstrning v elektrisk vttenvärmre som tillvl. 1 OF F Kbelinföringr Kbelinföring sker på pnnns bksid eller top, se vsnitt Komponentplcering och Komponentlist. OBS! Elinstlltionen smt eventuell service skll görs under överinseende v behörig elinstlltör. Elektrisk instlltion och ledningsdrgning skll utförs enligt gällnde bestämmelser. 0 1 Strömställre Läge 0 Pnnn är helt vstängd, värme kn ej erhålls. OBS! Plint () är spänningsstt. Läge I Enbrt klock och eventuell triffstrning v vttenvärmre i drift. Läge Normlt driftläge. Som läge 1 men med klock, elptron, uto mtik och cirkultionspump in kopplde. Läge eservläge. ett läge kn nvänds tillfälligt om något i utomtiken ej skulle funger. Pnn-/frmledningstemperturen strs v mxtermostten. Pump och elptron (begränsd till ) är i drift. Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. OBS! Kontroller tt mxtermostten inte är för högt ställd. ett är särskilt viktigt om mn hr golvvärmesstem. OBS! 0 80 Strömställre 0 får ej 100vrids från läge 0 innn 0pnnvtten 10 fllts på. Tempertur begräns ren, termostten, termometern och elptronen kn då skds. 1 br 0 4

18 1/1 P1(W) ,uF 1/1 P1(W) TF 0,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 Elinstlltion Återvändnde effekt / Självtest GUNFOS pe UPS P/N:447 PC:00NIB 0Hz K Clss H Mx 10br Återstrtsknpp old bkom reläkortet! Snbbstrtsknpp (-timmrsfördröjning) old bkom reläkortet! Elpnnn är försedd med tidsfördröjning som blockerr en del v elptronen så tt mx,0 koppls in de först två timmrn efter det tt pnnn vrit bortkoppld. Tidsfördröjningen kn enkelt förbikoppls genom tt trck in snbbstrtsknppen. enn åtgärd kn nvänds vid service och funktionsprov på pnnn. OBS! et är dock lltid 4 minuter melln vrje stegstorlek (se tbell under rubrik Effektstrning elptron ). hr ett inbggt självtestprogrm. ett ktivers genom tt snbbstrtsknppen hålls intrckt, därefter trcks återstrtsknppen in. Snbbstrtsknppen släpps upp då först reläet går till. Självtestet går igenom nödvändig reläkombintioner. Efter vslutd självtest måste elpnnn strts om på ntt. Effektstrning elptron GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Pnntemperturen strs v utetemperturen. eglerutrustningen kopplr in effekt i steg om 0 Säkringsstorlek och reglerr in sig i lämpligt effektområde Effekt Tempertur Begränsning v effekten ställs in med hjälp v potentiometer Effekt, se bild. För tt erhåll en jämn frmledningstempertur är instegningen tidsbegränsd till -4 minuter per effektsteg. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF TF 0 Clss H Mx 10br % 100% Effektbegr nsning 1 7 Tehon rjoitus S kringsstorlek 0 0 C Tempertur begr nsning 1 0 Sulkekoko C L mp tiln rjoitus Effekt Stegstorlek Belstning per fs () () L1 L L,0,0 4 +,8,8,8 +,, 4, 8,7 8,7 8, ,1 10,1 10, ,7 1,7 8,7 + 1,0 1,0 1,0 ++,0,0 1, ,8,8,8 undstrning Sluten kontkt medför bortbruten effekt (tillbehör) Utegivre Strömkännre Anslutningsplint (14) Skddsklenspänning undstrning/effektvkt Om rundstrning eller effektvkt skll nvänds bör VP-rör för signlledningr drs till pnnn. Inställningen v effektvkt görs med hjälp v potentiometer Säkringsstorlek, se bild. Inkoppling v effektvktens strömkännre görs på nslutningsplint (14) för skddsklenspänning, se bild. Inkoppling för rundstrning görs med potentilfri kontkter på smm nslutningsplint.

19 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Elinstlltion 17 Mxtermostt/Tempertur Vid normldrift begränss pnnns frmledningstempertur v potentiometern Tempertur, se bild i vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Normlinställning bör vr c över dimensionernde frmledningstempertur. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Utöver inställningen för Tempertur finns dessutom Effekt Tempertur en Mxtermostt, vrs uppgift också är tt säkerställ en v frmledningstemperturen. Normlinställning bör vr c 10 över dimensionernde frmledningstempertur. Vid drift i -läge kn frmledningstemperturen justers med hjälp v mxtermostten. Tempertur Temperturbegränsre Temperturbegränsre Mxtermostt Temperturbegränsren () brter strömtillförseln melln och kn mnuellt återställs genom tt mn trcker in återställningsknppen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Återställning temperturbegränsre. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Utegivre Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Pnn-/Frmledningsgivre Pnn-/Frmledningsgivre (), se vsnitt Komponent plcering, mäter frmledningstemperturen och skickr en signl till värmeutomtiken, vilken i sin tur korri gerr frmledningstemperturen med hjälp v elptronen. Tempertur t för temperturgivre Ef be Tempertur () esistns (kω) Spänning (V) - 10, 4,78-7,1 4,70-0,44 4,0 -, 4,47-0,0 4,1 Utegivrens signl str reglercentrlen så tt korrekt pnn-/frmledningstempertur erhålls. Smbndet mel - ln utetempertur och pnn-/frmledningstempertur kn ställs in med hjälp v rttrn Förskjutning värmekurv och Vl värmekurv. Utegivren plcers normlt på nord- eller nordvästväggen väl skddd från meknisk åverkn. Givren skll mät korrekt utetempertur och får således ej påverks v exempelvis morgonsol. en elektrisk inkopplingen görs på reläkortets () kopplingsplint (14). Eventuellt kbelrör bör täts för tt ej orsk kondens i utegivrkpseln. Minst ren på kbeln skll vr 0,4 mm upp till 0 m, tex EKKX eller LiYY. - 1, 4,1-10 1,,0-1,71, 0,81,8 7,,0 10,7,80 4,71,0 0,7,,00 1, 0,4 1,70 1, 1,47 1,0 1,7 4 1,1 1,0 0 1,08 0,4 0 0,74 0, , 0,1

20 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Igångkörning och injustering Påfllning 1 br 0 4 Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Luftning 0 80 GUNFOS Tpe UPS P/N:447,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Efterjustering Efter vslutd luftning skll trcket justers in. Lämpligt trck är c 1, br om sstemet är vrmt och c 0, ESEVLÄGE, SI 10 om sstemet är kllt. Under den först tiden frigöres luft ur värmevttnet och vluftningr kn bli nödvändig. Hörs porlnde ljud från pnnn krävs tterligre vluftningr v hel sstemet. När sstemet stbiliserts (korrekt trck i pnnn och ll luft bortförd) kn värmeutomtiken ställs in på önskde värden. Se vsnitt Inställningr Värmeutomtik och Frontpnel. 7 1 Pnnn lufts genom säkerhetsventilen (). et övrig värmesstemet lufts genom sin respektive vluftningsventiler. Säkringsstorlek OBS! Säkerhetsventilen måste mnövrers mcket Effekt Tempertur försiktigt då den öppnr snbbt. 0- PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 br 0 4

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

FIGHTER 410P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

FIGHTER 410P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE 0- Frånluftsvärmepump med FIGHTER 0P förvämd tilluft FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsggregt som ger värme vrmvtten ventiltion värmd tilluft återvinning Princip FIGHTER

Läs mer

förvärmd tilluft FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

förvärmd tilluft FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE - Frånluftsvärmepump med FIGHTER P förvärmd tilluft FIGHTER P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsggregt som ger värme vrmvtten ventiltion värmd tilluft återvinning Princip FIGHTER

Läs mer

MOS SE 0914-5 FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0914-5 FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 9- FIGHTER P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER P Fighter P Fighter P Fighter P Fighter P Innehåll Till Villägren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Systembeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MOS SE EVC MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE EVC MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 44- EVC 0 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 0 5 4 Till Villägren Till Villägren Allmänt Sstembeskrivning Allmänt Sstemprincip Frontpnel Frontpnelens övre (snlig) del 4 Snlig funktioner 4 old funktioner

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0726-6 EVH-16: 35/55/100 611940 EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE FI GB MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 INSTALLATION INSTRUCTIONS EMINENT-E/CU/R

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT Instlltion ventilsts TBVL GOLD/COMPACT. Allmänt Ventilsts TBVL är en styrning v luftvärmre/luftkylre och består v ()-vägsventil, ställdon, nslutningskbel med snbbkoppling, frysvktsgivre (typ dykgivre)

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK MOS SE 1536-4 PUB2 031229 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB2 160-500 LEK CV-in CV-ut BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV H 64 F PUB 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

MOS SE PUB PUB LEK

MOS SE PUB PUB LEK MOS SE 0607-1 2 031030 160-500 LEK CV-in CV-ut SE BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV F H 64 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning 10 Lyftögla ( 500) 11 Ställfötter 41 Kallvattenanslutning

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK MOS SE 1545-5 ER57 STEATIT 331289 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron Svenska Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper MOS 0543-2 031001 R SE GB DE NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJ OCH KOPPAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Enamel and Copper MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNG MIT EMAILLIERTEM UND KUPFER-

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0807-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2 + min min max max MOS SE 0 EVC R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING EVC Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P MAV SE 0705-4 F10P/60P/410P - extern värmekälla 4677 Innehåll, dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja (art nr 02487) Innehåll: Laddomat typ N inkl cirkulationspump T-rörskoppling Dockningsrör Växlande

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv)

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) MAV SE 055-4677 F10P/60P/410P - extern värmekälla R MONTERINGSANVISNING Dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0745-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehåll Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt 4 Drift

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1618-3 331585 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1211-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer