ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad inställning är metoden. SIDAN 10 JURIDIK I PRAKTIKEN Regelbördan kan upplevas extra tung i lågkonjunktur. SIDAN 14 PERSONAL MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI JUNI 2009 I FÖRÄNDRING FOTO: PETER KNUTSON

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LEDARE TIDEN MÅ VARA UR LED FÖR LÅNG & TROGEN TJÄNST MEN INTE FÖR LÖNSAMT ARBETE För tredje året i rad gör vi en bilaga om starkt och framåtsträvande ledarskap. Lönsamt ledarskap i lågkonjunktur kräver dock sin man och kvinna. Vi bad därför tre ledande branschexperter förklara sin syn på hur man motar finansmörkret i grind och skapar ett lönsamt arbetsklimat även i lågkonjunktur. FOTO: PETER KNUTSON Oavsett konjunktur utgår allt från affären. Håller din affärsidé? Vet du vad du ska leverera i dag, om sex månader eller om ett år? Och håller kompetensen inom företaget måttet för morgondagens utmaningar? Att tvärnita i lågkonjunktur och sluta kompetens utveckla är inte rätt väg. För att lyckas långsiktigt är det viktigt att våga satsa och kompetensutveckla sin personal. Eller att rekrytera den spetskompetens som krävs. Men i dag är det för många företag endast i den bästa av världar detta sker. För många handlar det om en strid på kniven att få företaget att gå runt. Istället för kompetenshöjande åtgärder och utbildning handlar vardagen om åtgärder som förkortad arbetstid, varsel och uppsägningar. Att som chef behöva minska personalstyrkan är en av de svåraste uppgifterna man kan stå inför. Det är viktigt att sköta omställningen på rätt sätt att kommunicera och förklara varför företaget måste säga upp personal är en hörnsten, såväl internt i företaget som externt. Att tidigt lägga upp en strategi och plan för kommunikationen är A och O för en lyckad omställning. Att undvika badwill och behålla ett gott varumärke är i dag av största vikt. Med arbetare som fått stöd, som blivit väl behandlade och som fått svar på varför nedskärningarna är nödvändiga kan på sikt även fortsättningsvis vara goda ambassadörer för företaget. Det är nog så viktigt när man betänker att sex av tio får sitt nya jobb via nätverk och kontakter. Men det är lika viktigt att komma ihåg de medarbetare som är kvar i företaget. Det är lätt att känna skuld och dåligt samvete över att själv ha blivit kvar medan goda arbetskamrater har fått lämna. Här har chefer en central roll och ett stort ansvar att möta sina medarbetare, att förmedla framtidstro och ingjuta tilltro för företagets möjligheter. Ledare måste vara tydliga i sitt budskap, men också kunna möta medarbetarna och svara på deras frågor. Närvarande och synliga chefer som kommunicerar med sina medarbetare är ett framgångskoncept. Lyft fram konkreta, goda och positiva exempel. För det är också viktigt att komma ihåg att i varje konjunktur finns möjligheter, möjligheter för företag att se över sin verksamhet, att finna nya målgrupper, att se långsiktigt vilka behov som kommer efter lågkonjunkturen. För att det vänder en dag det vet vi, och företag som klarat omställning på ett bra sätt och som har haft möjlighet att kompetensutveckla sin personal står då starka med ökad konkurrenskraft. Trevlig läsning önskar Lena Kraitsik, Generalsekreterare Sveriges HR-förening Ann-Sofi Sjöberg, Informationschef, TRR Eva Torsson, vd, SAUF PRODUKTION: Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE: Johan Qvinth REDAKTÖR: Cindy Ahrnewald LAYOUT & REPRO: Nowa Kommunikation TRYCK: OLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik PÅ OMSLAGET: Eva M Torsson, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag Lena Kraitsik, Sveriges HR Förening Ann-Sofi Sjöberg, Trygghetsrådet OMSLAGSFOTO: Peter Knutson MEDFÖLJER SOM BILAGA I: Dagens Industri juni, 2009 INNEHÅLL INTRODUKTION 4 MED FACIT I HAND Hur ser det ut i det stora hela? INVESTERA MERA 6 LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider följs av bra. Så vårdar du ditt goda varumärke som arbetsgivare 8 UPPDRAG: LEDARSKAP Om vikten av ett framåtsträvande chefskap i ett affärsklimat som kräver allt snabbare omställning BRANSCHLÖSNINGAR 10 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad inställning är metoden 12 I FOKUS: OUTPLACEMENT I förändringsskeden är varje dag värdefull. Utdragna processer kan betyda stora tempoförluster för ett företag och försätta arbetstagaren på hold. Om karriärskiftesprogram hur dessa kan underlätta för både bolaget och arbetstagaren 14 JURIDIK I PRAKTIKEN Regelbördan kan upplevas extra tung för företagare och entreprenörer i lågkonjunktur VÄNDNINGEN 16 TILLSÄTT POSITIV ARBETSKRAFT Vem är ditt företag till för? Ta blicken från den interna verksamheten och det nära perspektivet, och fundera på hur det egentligen ser ut i stort? Kanske förändra med det goda undantaget som utgångspunkt? PROVISA INFORMATION AB Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Webbplats: VILL DU VETA MER? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på telefon har fått hjälp vidare! Det handlar om konkurrenskraft Sedan starten 1989 har vi medverkat till att fler än personer gått vidare till nya jobb- och karriärmöjligheter. AS3 Companies finns i hela Norden och idag är vi över 500 medarbetare, samtliga med en gedigen kompetens och förmåga att agera stöd och förebild för den som står inför en förändring. AS3 Companies målsättning är att vara det bästa valet för dig och din verksamhet när du står inför en förändringsprocess. Vår bok Uppsägning - Med respekt och nya perspektiv tryckt i nionde upplagan har fungerat som ett stöd till mer än 5000 chefer inom näringsliv och offentlig sektor.

3 Bli snabbast i Sverige! Bokföring, redovisning, ekonomisk styrning, - Piloterbjudande

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS PERSONALFRÅGOR FOTO:123RF I LÅGKONJUNKTUR FOTO: LEDARNA Lena Ehrlenfeldt Bengt Huldt FOTO: PAWEL FLATO Camilla Littorin FOTO: FÖRETAGAREFÖRBUNDET Utnyttjandet av industrins produktionskapacitet är nere i 50 procent personer är arbetslösa vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften. Sedan årsskiftet fram till mitten av maj har drygt personer varslats om uppsägning. Värst drabbade är storföretagen inom tillverknings- och verkstadsindustrin, medan småföretagen håller emot. Även om tendensen är att antalet varsel minskar är konjunkturläget milt sagt kärvt. Volvokoncernens senaste kvartalsrapport innehåller dyster läsning: Under 2008 och 2009 har totalt fast anställda, visstidsanställda och konsulter fått meddelande om att de kommer att få lämna koncernen. Under 2008 lämnade personer koncernen och under det första kvartalet 2009 lämnade personer koncernen. De närmaste kvartalen kommer ytterligare personer att lämna Volvokoncernen. Även om siffrorna gäller Volvo world wide (drygt anställda i 19 länder) ger de en fingervisning om vad som är att vänta i Sverige där 28 procent av koncernens anställda finns. NEDSTÄMMANDE STATISTIK Arbetsmarknadsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen blir ingen särskilt mycket gladare av. Under det första kvartalet i år var i genomsnitt personer arbetslösa fler än motsvarande kvartal förra året. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent, en ökning med 1,5 procent. Arbetsförmedlingens statistik visar att personer har varslats om uppsägning från årsskiftet till mitten av maj. Värst drabbad är verkstadsindustrin - den enda ljuspunkten är att varslen tenderar att minska: Januari varsel Februari varsel Mars varsel April varsel De preliminära siffrorna för maj månad (till och med vecka 21) är varsel. VARMA TELEFONER Hos fackföreningar som Ledarna (cirka medlemmar) går telefonerna varma Vårt servicecenter dit medlemmarna ringer märker av en ökning av samtal som handlar om omstruktureringar, varsel och uppsägningar. Hälften av samtalen handlar om frågor som rör förändringar, säger ledarskapsexperten Lena Erhlenfeldt. Vi hjälper förstås medlemmarna genom vårt servicecenter som svarar på frågor och ger rådgivning. På vår hemsida finns information och stöd till arbetssökande. INGEN LATSIDA Arbetsgivarsidan ligger inte heller på lat sidan. Självklart inte. Tillsammans med i första hand IF Metall har vi slutit en överenskommelse som ger möjligheter att sänka lön och arbetstid. På det sättet försöker vi få de anställda att ha kvar sina jobb och undvika uppsägningar. Eftersom kapacitetsutnyttjandet i industrin är i många fall nere på 50 procent blir det varsel och uppsägningar trots det, överrenskommelsen har öppnat för lokala lösningar, säger Bengt Huldt, VD i Stål och Metall, SVEMEK och SveMin (2 000 medlemsföretag med anställda). Företagen betalar också 0,3 procent av lönesumman till Trygghetsråden (TRR och TSL) som arbetar just med omställningsfrågor. De lyckas väldigt bra med sitt uppdrag. Av dem som vänder sig dit får de allra flesta hjälp till nya jobb eller till att starta eget. Kort om LAS Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär visserligen att ett företag inte kan säga upp anställda hur som helst. Grundprincipen är sist in, först ut. Företag med färre än tio anställda får dock enligt lagen göra två undantag från turordningen. På större företag kan man förhandla om turordningslistorna med facket. SMÅFÖRETAG STÅR EMOT Det är de anställda inom tillverknings- och verkstadsindustrin som drabbas hårdast. Av de drygt varslen i år gällde varsel tillverkning och verkstad. Större företag har det värre än småföretagen. FöretagareFörbundet ( medlemmar) har analyserat den senaste statistiken från SCB i kortrapporten Småföretagen anställer när andra drar ner. Småföretagen i Sverige är landets största arbetsgivare och vår granskning visar att det bara är i de minsta företagen som andelen nyanställda tillsvidareanställda är högre än andelen avgångna tillsvidareanställda, säger förbundssekreterare Camilla Littorin. Just nu är det alltså bara i småföretagen som tillsvidare anställningarna ökar, trots det tuffa ekonomiska läget. De minsta företagen är alltså den främsta källan till stabilitet på arbetsmarknaden i dagsläget. Text: Tor Nordman Din sikt eller en insikt, vad styr ditt företag? SPECIALISTER INOM: MODERN OMSTÄLLNING COACHING OUTPLACEMENT KARRIÄRPLANERING CHEF- & INDIVIDUTVECKLING. Kungsgatan 15 Stockholm

5

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS OM KONSTEN ATT GASA & BROMSA SAMTIDIGT Likväl som ett gott företagande kännetecknas av bransch-, företags-, och tjänstekännedom samt en god kunskap om hur en affärsprocesserna går till, likväl kräver företagets personalfrågor god, kunskap om hur man går FOTO: TRR FOTO: PETER KNUTSON FOTO: SAUF tillväga och ett gott självförtroende. Ann-Sofi Sjöberg Kurt-Ove Åhs Eva M Torsson Det är tufft på arbetsmarknaden och såväl företag som medarbetare möts i dag av motgångar. TRR Trygghetsrådet, arbetar med omställning och har drygt 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. Ann-Sofi Sjöberg är informationschef på TRR. Det är högt tryck just nu, många företag har aldrig varit med om en situation som denna, vilket gör det extra tungt och svårt för deras chefer. För många företag har lågkonjunkturen inte alltför sällan inneburit stora kostnadseffektiviseringar och omställningar. Tyvärr saknas dock ofta både utbildning och resurser för att möta ökade behov som till exempel varsel och omställning kan medföra. En personalchef, eller en ledare med personalansvar, får många gånger en helt ny roll i en situation som denna. Du ska informera både internt och externt, vara tillgänglig för dina medarbetare och kunna motivera dem att arbeta vidare samtidigt som du sköta ditt riktiga jobb. Den närmaste chefen, och informationskanalerna, blir därför jätteviktiga, menar Ann-Sofi Sjöberg. Efter ett varsel följer ofta en tid av oro på företaget. Under den tiden är det viktigt att återkomma med kommunikation och återupprepa budskapen. När uppsägningen sedan sker ska detta alltid ske öga mot öga, enskilt och det är den närmaste chefen som ska lämna besked om uppsägningen. Konsekvensen att sköta en omställning dåligt är att man riskerar sitt varumärke som arbetsgivare. Den andra delen är självklart den mänskliga - att respektera och behandla sina medarbetare på rätt sätt. Det finns alltför många dåliga sätt tyvärr, säger Ann- Sofi Sjöberg. MEN GÅR DET ATT VARA EN ATTRAK- TIV ARBETSGIVARE TROTS UPPSÄG- NINGAR? Man har aldrig råd att välja bort sitt varumärke - inte ens i lågkonjunktur. Det lägger ju grunden för framtida rekryteringar, samt bidrar till produktiviteten och effektiviteten. Arbetstagarna är de starkaste ambassadörerna företaget har. Detta menar Kurt-Ove Åhs, ordförande i Sveriges HR Förening. Enligt honom är det heller aldrig så viktigt att hålla fanan högt som när företaget måste varsla eller säga upp personal. Värna som mest om företagets värderingar, företagsfilosofier, bränslet till motivationen och engagemanget när det är turbulent. Vi människor behöver egentligen ganska lite för att skapa en samhörighet. Fokusera internt, det får företaget hundrafalt igen. Enligt Kurt-Ove Åhs är det också nu som företagen ytterligare behöver öka effektiviteten. Prata framtidstro, möjligheter och positiva termer i stället för risker och problem. Det kommer att skilja attraktiva arbetsgivare mot dem som inte är det. Kommunicera möjligheter trots mörker! Men kan man säga upp någon positivt? Mycket handlar om att man hålla vad man lovar och att uppfylla arbetstagarens förväntningar. Blir det inte som chefen har sagt, förlorar man ofta förtroendet för hela företaget. När det kommer till själva separationen måste tre saker till för att detta ska ske på bästa möjliga sätt: Informera om det aktuella läget. Vad som orsakar varslet måste vara kristallklart för alla parter. Lägg alla kort på bordet och bestäm en kommunikationsplan. Rikta informationen till dem som berörs men också till dem som ska vara kvar. De som är kvar har en förmåga att spekulera och fundera. Hitta praktiska sätt att rikta kommunikationen på. Ta hjälp av flera kanaler, individuella samtal, gruppsamtal, tryckt information med mera. Man får definitivt inte bli tyst som arbetsgivare, då blir det en separation med mycket besvikna medarbetare, vilket är förödande för varumärket som arbetsgivare. Första och sista dagen på jobbet är de viktigaste dagarna. För företagen gäller sedan att planera väl att hitta olika lösningar för att ersätta kompetensen och arbetskraften som försvinner. Det är här som företaget verkligen bygger för framtiden, att våga satsa på kompetensförsörjning och karriärutveckling, säger Kurt-Ove Åhs. PLANERA FÖR FRAMTIDEN Efter en uppsägning kan både omställning och kompetensutveckling bli aktuellt. Eva M Torsson är vd på Sveriges Auktoriserade Företag, SAUF. Det är otroligt viktigt att företaget tänker strategiskt och förstår vikten av att kompetensutveckla personalen, att det är en process precis som andra. Det är också värt att poängtera att man bör välja ett företag som är kvalitetssäkrat, så att företaget inte lägger på en utbildning som inte motsvarar förväntningarna. Vad ska man då satsa på i dag? Det absolut viktigaste att tänka på som HR- strateg eller chef, är att du kopplar kompetensutvecklingen till affären och det företaget ska leverera. Se personalens kompetensutveckling som en investering och analysera individens såväl som företagets behov; hur ser kompetensen ut i dag, vart är vi om ett år och hur ska vi fylla vårt framtida kompetensbehov så att vi är fortsatt lönsamma och konkurrenskraftiga? Efter identifieringen, scanna av marknaden noggrant. Min rekommendation är att välja de externa leverantörer kan garantera god kvalitet, som våra leverantörer, så att företaget verkligen får det som behövs och förväntas, säger Eva M Torsson. OUTPLACEMENT PÅ SVENSKA FOTO: AGORA I förändringsskeden är varje dag värdefull. Utdragna processer kan resultera i stora tempoförluster för både företaget och arbetstagaren. Att som företagare erbjuda outplacement underlättar för både bolaget och arbetstagaren. Företaget visar att det bryr sig om arbetstagaren och man vårdar sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare väl. Arbetstagaren får i sin tur hjälp att identifiera sina styrkor och svagheter och kan i och med detta gå vidare framåt i karriären. Personal i Förändring ringde upp Gunilla Tegell, vd på Agora för att få veta lite mer. VAD BETYDER OUTPLACEMENT? Att konsultativt professionellt stödja/utmana deltagare att hitta ett nytt rätt jobb externt på kortast möjlig tid. VAD KÄNNETECKNAR EN GOD AKTÖR INOM OMRÅDET PÅ DEN SVENSKA SÅVÄL SOM DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN? Det behövs i princip tre kompetenser; beteendevetenskaplig utbildning, kunskap om arbetsmarknad och hur man når den samt förmågan att kunna skapa och ge deltagare på olika nivåer det de behöver. Aktören kan i dag välja mellan två typer av organisationer på marknaden; en konsultorganisation med fast anställda konsulter eller en organisation med nätverk av konsulter. ETT OUTPLACEMENTSFÖRETAGS ARBETE ÄR JU ATT UNDERHÅLLA OCH BLÅSA PÅ OMSTÄLLNINGEN, HUR VET MAN VAD SOM ÄR MEST LÄMPLIGT I RESPEKTIVE FALL OCH BRANSCH, OCH NÄR? Frågan berör tre nivåer: företaget och dess situation utifrån marknadsläge, produkter och ekonomi, arbetsgrupper utifrån behov av den här funktionen och i vilken omfattning samt den individuella nivån. Varje nivå kräver sin strategi och sitt stöd. Framgångsfaktorn här är en nära och tidig dialog mellan tjänsteleverantören och företaget/personalavdelningen. VILKA OMKRINGLIGGANDE FAKTORER ÄR SPECIELLT VIKTIGA ATT TA HÄNSYN TILL I DAG? De flesta företag fokuserar i omställningsarbete på dem som ska sluta och vill verkligen göra det så bra som möjligt för att underlätta övergången. Och det är bra. Däremot glömmer man oftast av dem som ska vara kvar. Här är oftast utmaningen att snabbt kunna gå vidare och leverera resultat med en mindre och en ny organisation. Vad man inte tänker på är att omställningen kostar i minskande leveranser; alla är så fokuserade på interna processer att man inte har tid att vara ute hos kund. Det är inte ovanligt att vi möter företag som tappat energi och fått så mycket internt fokus att man kan tala om en organisationsdepression. HUR BÖR UPPFÖLJNINGEN GÅ TILL, OCH NÄR SKA DEN SKE? För den enskilda individen bör uppföljning ske när de varit i nya jobbet ett tag så man kan titta tillbaka på omställningen utifrån ett lärande perspektiv. För företag bör uppföljningen ske direkt i anslutning till den avslutade processen, liksom efter att den nya organisationen satt sig.

7 Med sikte på förändring FRAMGÅNGSRIKT FÖRÄNDRINGSARBETE ÄR NÅGOT SOM BORDE FINNAS MED I VARJE ORGANISATIONS STRATEGI. KAN MAN INTE ANPASSA SIN ORGANISATION EFTER MARKNADENS FÖRUTSÄTTNINGAR BLIR MYCKET ARBETE ÄVEN INOM ANDRA OMRÅDEN VERKNINGSLÖST. UTMANINGEN ÄR ATT HITTA DE VERKTYG OCH INSATSER SOM GER BÄST RESULTAT PÅ BÅDE KORT OCH LÅNG SIKT. Det finns många viktiga frågeställningar i och kring ett förändringsarbete. Frågor som är starkt bidragande till om en organisation kan fortsätta att arbeta aktivt eller måste avvecklas. Att identifiera frågorna och avgöra hur de ska hanteras är den första och kanske mest omfattande uppgiften. Här kan man ta hjälp av en konsult och använda sig av olika assessment och verktyg för att kartlägga nuläge och önskat läge, säger Katinka Kubenka på Right Management. VIKTEN AV FÖRBEREDELSE Nästa steg är att förbereda organisationen på den kommande förändringen. Ge tydlig och kontinuerlig information om bakgrunden till varför man kommer att genomföra förändringar, hur detta kommer att påverka organisationen och konkretisera genom en tidsplan. Människor i organisationen måste få en ärlig chans att hantera förändringen. Det är inte alltid vad man gör, utan hur man gör det som spelar den avgörande rollen. Att ge människor en chans att hantera förändring på ett positivt sätt kan innebära att man erbjuder stöd för olika målgrupper före, under och efter förändringen. Det kan handla om karriärplanering, förutsättningslösa samtal med en utomstående part eller utvecklingssamtal med en chef som själv får stöd att hantera dessa samtal på ett konstruktivt sätt. Erfarenheten säger oss att man genom tidiga insatser kan förstora handlingsutrymmet och positivt påverka den omställningsprocess som en avveckling leder till. KVALITATIVA SAMTAL OM FRAMTIDEN För många chefer är det samtalen med medarbetare som man tvingas skiljas ifrån, som är den stora utmaningen. Att vara tydlig och framföra ett för individen obehagligt budskap är en konst man lär sig genom instruktion och träning. Right Management erbjuder ett träningsprogram där chefer och ledare får med sig ett förhållningssätt, en metodik och en struktur för sådana samtal. En chef som är trygg i sin roll och kan hantera de reaktioner budskapet framkallar, har bättre förutsättningar att genomföra tydliga och framåtblickande samtal. Med största säkerhet kommer även medarbetaren att känna att samtalet gått till på ett bra sätt, även om det inte är samma sak som att uppskatta sin uppsägning. När det gäller omställningsprogram är det viktigt att det är individens behov som styr, att programmet skräddarsys för varje deltagare, och innehåller både individuell coaching och någon form av gruppaktivitet. ALLA ÖVERLEVER Förändring påverkar alla i organisationen så glöm inte de som stannar kvar. Kontinuerlig information och aktiviteter skapar delaktighet och leder till att motiverad kompetens stannar inom organisationen. Genom att aktivt stödja kompetensutveckling och utnyttja sina främsta yrkesmässiga styrkor bidrar man till en framgångsrik förändring, avslutar Katinka Kubenka. Right Management. Business & Talent. Aligned. Right Managements koncept bygger på att hitta den bästa lösningen för våra kunder. Våra kvalifi cerade konsulters kunskaper i kombination med de väl beprövade processer, metoder och arbetsverktyg vi identifi erat inom dagens arbetsliv, borgar för konkreta resultat och en mätbar förändring. Vår långa erfarenhet och goda kompetens inom förändringsprocesser gör det möjligt för oss att skräddarsy våra insatser för olika bolag och branscher. RIGHT MANAGEMENT Klarabergsgatan 29, Stockholm Tel: +46 (0) Lisa lyckades vända uppgången För SAS Kundrelationer såg det dystert ut. Antalet missnöjda kunder bara ökade och personalen mådde dåligt. Som nytillträdd chef bröt Lisa trenden. På två år gick andelen missnöjda kunder ner med 85 % och avdelningen blev en förebild inom SAS. För det belönades hon med Framgångsstipendiet. Läs Lisas framgångshistoria på ihm.se. IHM 1/2 AFFÄRSUTBILDNINGAR INOM LEDARSKAP, MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION & EKONOMI

8 ANNONS ANNONS Tid för förändring Fabi rekryterar och hyr ut chefer och ekonomer till våra kunder. Kvalité, branschkunskap samt förståelse för våra kunders problemställningar är en av styrkorna hos Fabi. Behöver ni extra resurser i form av chefer eller en kvalificerade medarbetare till ekonomifunktionen? Hör då av dig så berättar vi mer. > AKTUELLT LEDARSKAP FABI GROUP STAVANGER OSLO STOCKHOLM Hur ändras rollen som företagsledare när konjunkturen svänger, och hur implementerar man bäst nya visioner i ett företag som trampar vatten? Sveriges företagsklimat har tagit en skarp sväng nedåt. I dag befinner sig många bolag i en situation där de är i behov av att omstrukturera, samtidigt som resurserna knappt räcker till att hålla sig flytande. Det är framförhållningen som kommer att diktera flera av dessa företags öden, menar Christina Franzén, vd på Näringslivets Ledarskapsakademi. En lågkonjunktur går egentligen inte att börja hantera nu det är något man bör planera för under högkonjunktur. Det är viktigt att företagsledare lägger undan en kassa för sämre tider, och säkrar upp kompetensförsörjningen i sitt företag. En nyanställning bör endast göras när det är en långsiktig funktion som ska fyllas en som är viktig även när konjunkturen vänder uppåt igen Christina Franszén FOTO: BEMANNINGSFÖRETAGARNA FOTO: NÄRINGSLIVETS LEDARSKAPSAKADEMI KARRIÄRCOACHNING Wise Consulting är experter inom karriärcoachning/ outplacement. Nio av tio har en ny lösning inom sex månader. Varför anlita Wise Consulting? En trygg och pålitlig partner för företag i en omställningssituation Erfarna och rutinerade karriärcoacher En karriärportal som stödjer jobbsökarprocessen GET WISE! CONSULTING KOMMUNIKATIONSKRAFT Det som krävs av en god ledare under en lågkonjunktur är huvudsakligen detsamma som under en högkonjunktur, menar Christina Franzén. Men vissa egenskaper blir extra viktiga. I oroliga tider behövs goda kommunikatörer. En bra ledare kommunicerar företagets situation utåt i organisationen personalen måste få ta del av vad som pågår. Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, menar att förmågan att engagera sin personal i svåra tider är oumbärlig. Att som ledare vara kreativ och hän given är alltid viktigt, men nu är det essentiellt. Man måste både vara öppen för nya idéer, och lyckas få andra att bli entusiastiska över dem. KREATIVA PERSONALLÖSNINGAR Behöver man ta in extra hjälp under en lågkonjunktur, anser Henrik Bäckström att man ska se över alternativa lösningar innan man gör en nyanställning. Att ratta en rekryteringsprocess kräver mycket tid, och i en lågkonjunktur är det förstås extra riskabelt att binda upp sig för fasta kostnader. En nyanställning bör endast göras när det är en långsiktig funktion som ska fyllas en som är viktig även när konjunkturen vänder uppåt igen. Henrik Bäckström Är det oklart hur länge företaget kommer att ha behov av den specifika funktionen, finns det hybridlösningar. Det lönar sig att läsa på om olika sorters personallösningar något som många har nytta av i dagsläget är till exempel att hyra in personal med optionen att anställa själv, säger Henrik Bäckström. LYSSNA PÅ MEDARBETARNA Vill man implementera nya strategiska mål eller värdegrunder i ett företag måste förändringen vara av intresse för hela rörelsen från styrelsemedlemmen till städaren, anser Christina Franzén. Som chef kan man inte ställa sig på ett podium och säga hur saker ska vara om ett företag ska nå ett utsatt mål måste hela organisationen inkluderas. Ett företags anställda ser ofta sidor av organisationen som företagsledningen inte ser, och sitter därför på mycket värdefull kunskap. Text: Nanna Brickman

9 Utbildning väg ur krisen I DE TUFFA TIDER SOM NU RÅDER SKILJS AGNARNA FRÅN VETET. MED NY KUNSKAP ÖKAR CHANSEN ATT HAMNA PÅ RÄTT SIDA BÅDE FÖR FÖRETAGET OCH FÖR DEN ENSKILDA INDIVIDEN. IREV ERBJUDER AKTUELL UTBILDNING FÖR EKONOMER. Genom att erbjuda utbildning inom ekonomi för alla branscher och på alla nivåer kan företaget IREV bidra till att fler företag utvecklar och behåller sin personal. Utbildning ger inte bara stöd till personer som byter arbetsuppgifter och ansvarsområden inom ett företag. Det ger också varslade arbetstagare bättre förutsättningar att gå vidare, säger Lena Lind, Vd på IREV AB. För att vara framgångsrik i sin yrkesroll behövs ofta kompetens inom flera kunskapsområden. IREV erbjuder mer än 100 olika kurser och seminarier för att tillgodose ekonomers utbildningsbehov oavsett befattning eller bransch. Vi utbildar mer än personer varje år. Våra lärare och föredragshållare är yrkesverksamma inom en rad olika områden, till exempel redovisning, controlling, revision, analys och värdering samt skattefrågor. Utöver våra öppna kurser skräddarsyr vi även utbildning för företag samt utbildar på distans. DAGSAKTUELLA UTBILDNINGAR Med dagens konkurrensutsättning och ofta komplicerade företagsstrukturer behövs det mer än områdeskompetens för att lyckas i sin yrkesroll. En effektiv utbildning skall kunna koppla sakkunskap till de förutsättningar som gäller på utbildningstagarens marknad. IREV är inte bundet till någon aktör på marknaden vilket gör det lättare att leverera oberoende utbildning och ett bredare och större utbud av lärarkompetens. Våra utbildningar är alltid dagsaktuella eftersom alla lärare är yrkesaktiva inom sitt område. Vi ägs av FAR SRS, en branschorganisation för revisorer och rådgivare, och vi väljer de lärare som bäst svarar mot kursdeltagarnas behov. Med andra ord, vi sitter inte i knäet på någon vare sig kompetensmässigt eller geografiskt. UTBILDNING VIKTIGT I KRISTIDER Lågkonjunkturen är ett gyllene tillfälle att investera i vidareutveckling. Kunskap skapar förtroende och en utbildning stärker såväl individen i sin yrkesroll som hela företagets varumärke. Jag vill påstå att utbildning behövs i ännu högre grad idag än i en högkonjunktur. Konkurrensen är större och kravet på kompetens därför också högre. Företag har inte råd att inte vara uppdaterade och pålästa. Skälen till en vidareutbildning kan vara många och ett företag behöver ofta flera separata utbildningsplaner. En utbildning ger kanske inte alltid en mätbar effekt, men ökar chansen till fler affärer, återkommande kunder och lojala arbetstagare. Det ställs allt högre krav på snabb anpassning till nya marknadsförutsättningar. Röda siffror tvingar ofta företag att skära ner, men många ledare drar sig för att planera åtgärder innan uppsägningarna är ett faktum. Det försvårar bolagets omställning och minskar samtidigt de uppsagdas möjligheter till att snabbt hitta nya jobb. Ny kunskap är därför en långsiktigt lönsam investering för alla parter, oavsett om det är Lena Lind, Vd på IREV AB. ett resultat av en omställning eller utgör en del av ett avgångsvederlag, resonerar Lena Lind. FOTO: IREV IREV kunskap ger trygghet IREV är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet av att arrangera utbildningar inom redovisning, revision, skatt, controlling, ekonomi- och verksamhetsstyrning, analys och värdering samt associationsrätt. För den som vill bestämma tid och plats helt själv är IREVs distansutbildningar ett bra alternativ. IREV AB Box 6417, Stockholm Tel: +46 (0) E-post: Sveriges effektivaste medel mot vikande lönsamhetssiffror Tro inte olyckskorparna, det finns ingen automatisk koppling mellan sämre tider och sämre lönsamhet. Genom att låta oss utveckla dina rutiner och processer som inte är kopplade till din kärnverksamhet, kan du minska kostnaderna och frigöra resurser till offensiva insatser som du tjänar pengar på. Med fyra decenniers erfarenhet och hundratusentals samarbetsprojekt vet vi hur företag och organisationer ska effektivisera HR, löneadministration, bokföring, fakturering, dokumenthantering, logistik osv. Human Resources Vårt recept innehåller marknadens effektivaste IT-verktyg, ledande outsourcingtjänster och erfarna konsulter. En trippel dos med tydliga effekter: piggare processer, ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet. Världsläget till trots. Financials Aditro arbetar efter en speciell metod när vi utvecklar affärsprocesser. Vi ser över alla delar, identifierar flaskhalsar och kritiska processer, och utvecklar en anpassad lösning som gör att du snabbt upplever en effektivisering och förbättring. Låt oss visa dig hur. Aditro är en ledande nordisk leverantör av lösningar som förbättrar affärsprocesser. Aditro har ett brett utbud av IT-drivna outsourcingtjänster, affärsstödjande konsulttjänster samt IT-lösningar baserade på modern teknologi och industriell metodik. Aditro hjälper kunderna att uppnå kostnads- och effektivitetsfördelar så att de både kan fokusera på sin egen kärnverksamhet och samtidigt öka sin konkurrenskraft. Aditro omsätter mer än 2,2 miljarder SEK (MEUR 205), har cirka anställda i Sverige, Finland, Norge och Estland samt kunder inom privat och offentlig sektor. t/r reklambyrå Foto: Patrick Degerman

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

HR-branschens GRAND HOTELL. Hur attraktivt är ditt företag? En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? VOLONTÄRER Läs mer på s 4»

HR-branschens GRAND HOTELL. Hur attraktivt är ditt företag? En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? VOLONTÄRER Läs mer på s 4» Posttidning B Posttidning B Nr 1 2009 Växande trend: VOLONTÄRER Läs mer på s 4» Upptäck fördomar : FÖRÄNDRA BETEENDE Läs mer på s 16» HR-branschens främsta framtidsstrateger. Läs mer på s 6» Hälften av

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Ledarrollen vid uppsägningar

Ledarrollen vid uppsägningar Anders Kinding och Eva Gotthardson Ledarrollen vid uppsägningar En handbok för chefer Konsultförlaget Uppsala Publishing House Provläsning ledarrollen vid uppsägningar 1 Ledarrollen vid uppsägningar En

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden

Arbetsrätt. Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4. Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mars 2008 Arbetsrätt Svensk arbetsrätt i förändring Vilka är vinnare och förlorare? Sid 4 Vaxholmsfallet förändrar arbetsmarknaden Lavals två ombud kommenterar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer