Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr. 865501-0653. Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31"

Transkript

1 1 Årsredogörelse för Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder Org.nr Räkenskapsåret

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN VÄSTRA GÖTALAND SÖDER ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls den 7 mars STYRELSEN Styrelsen har under året bestått av: Kassör Gertie Odelberg Sekreterare Siegrun Thorsköld Ledamot Gun-Britt Hall Ledamot Susanne Essevius t o m 2/4 Ledamot Björn Jonasson Miriam Johansson Signe Heuts Lisbeth Roos Henrik Thorsköld Anna Sandström Det fanns inget förslag på ordförande. Styrelsen beslutade att alternera ordförandeskapet bland ledamöter och suppleanter. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden. Data ansvarig Anne Lönnermark Revisorer Anders Claesson Anders Lönnermark Lennart Svensson Ordinarie Ordinarie Valberedning Det har inte funnits någon valberedning utan styrelsen åtog sig att leta efter lämpliga kandidater. Riksstyrelse Anne Lönnermark är vice ordförande i riksförbundets styrelse. Hon är även kontaktperson mot vår förening. MÅLSÄTTNING Distriktsföreningens ansvar är att inom sitt verksamhetsområde verka för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism och autismliknande tillstånd. att vara en mötesplats för anhöriga och för personer med funktionsnedsättning. att företräda barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd, samt deras familjers intressen i samhället. ett samarbete med myndigheter, kommunala förvaltningar och föreningar för att skapa vård, utbildning, arbete/sysselsättning och bostäder anpassade till individens behov och förutsättningar. att sprida kunskap om och öka förståelsen för de svårigheter som en funktionsnedsättning på grund av autism ger i livets olika skeden för både individer, familjer och närstående. att verka för att vuxna ska kunna delta i samhällslivet och leva ett så normalt liv som möjligt. att främja samarbetet med andra organisationer som arbetar för att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning på grund av autism och autismliknande tillstånd. att i övrigt verka enligt riksföreningens intentioner.

3 3 FÖRENINGENS DISTRIKT Föreningen verkar i följande kommuner: Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. LOKALFÖRENINGAR I distriktet finns en lokal förening: Autism- och Aspergerföreningen Borås Stad. MEDLEMSANTAL Föreningen hade vid årsskiftet 324 medlemmar, varav 170 huvudmedlemmar, 142 familjemedlemmar och 12 verksamheter. Bland våra medlemmar finns personer som själva har funktionsnedsättning, anhöriga, skolor, korttidshem, gruppbostäder, kommunala förvaltningar och landstingsförvaltningar. KANSLIETS ÖPPETHÅLLANDE M. M. Kansliet har varit bemannat med en till två personer på de flesta måndagskvällar kl.18:00-20:00 under tiden januari-juni och augusti-december. Meddelanden kan lämnas till kansliets telesvar. Pia Holm-Davidsson har för närvarande kansliarbete på föreningens kansli som daglig verksamhet. Hon arbetar 2 dagar per vecka á 2 timmar. Gertie Odelberg är handledare. Filmer och böcker har lånats ut till medlemmar och vi har utökat vårt bibliotek med böcker och informationsskrifter. Gun-Britt Hall sköter föreningens bibliotek. På kansliet finns också information från Försäkringskassan, HSO, Riksförbundet Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention, Daglig Verksamhet i Borås, Habiliteringen Södra Älvsborg och Rådet för funktionshindrade i Sjuhärad m.m. Fler väljer att kontakta föreningen via e-post och telefonsamtalen har därför minskat i antal. Styrelsen vill ändå erbjuda medlemmarna möjlighet till kommunikation per telefon då vi tror att det finns behov för detta. INFORMATIONSKANALER På riksförbundet Autism- och Aspergerförbundets hemsida finns aktuell information om riksförbundets kursverksamhet och övrig verksamhet. På distriktsföreningen Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söders hemsida finns information om föreningens kontaktpersoner och om föreningens verksamhet. Hemsidan ändrades till Anne Lönnermark är ansvarig för hemsidan och gör aktuella uppdateringar. Susanne Essevius intervjuades i februari av BT s reporter Gunnel Almart och informerade om föreningens verksamhet. Henrik Thorsköld intervjuades av TV4 den 10/3 angående frågan hur föreningen ställer sig i förhållande till lagstiftningen till att barn som inte har en utvecklingsstörning inte får fortsätter att läsa enligt särskoleförordningen. Skolverkets hemsida informerar om en prövningstid under övergången på en till två år. Inslaget sändes i lokalnyheterna den 11/3. Postadress: Autism- och Aspergerföreningen VG Söder c/o HSO, Solhem Plan 6 Ekenäsgatan Borås Tel: (tel. svarare när kansliet är obemannat) Fax: (HSO) E-post:

4 4 MEDLEMSAVGIFT I medlemsavgiften ingår tidningen Ögonblick, som utkommer fyra gånger per år. Ett ex per hushåll. Medlemsavgiften för 2011 var följande: Individuell medlem 220 kr Familjemedlem därutöver 50 kr Institution 370 kr Årsmötet beslutade att avgiften på medlemskapet för 2012 skall vara oförändrad och riksförbundet kommer att skicka ut fakturor för medlemsavgifterna till medlemmarna. MEDLEMSREGISTER Medlemsregistret finns på riksförbundet och uppdateras via information från oss. Man kan även anmäla medlemskap direkt till riksförbundet. MEDLEMSAKTIVITETER Föreningen skickade ut fyra utskick under året med inbjudningar till olika medlemsaktiviteter. Den 2 april firade vi i samarbete med Borås Stadsbibliotek World Autism Day genom att sätta upp ett bokbord, visa föreningens egna böcker och informera allmänheten om vår förening. Personal från biblioteket ställde ut böcker från biblioteket som berör vår målgrupp. Vi delade ut godis och ballonger till barnen och det var ett lyckat och uppskattat inslag för den här dagen. Att visa oss på Stadsbiblioteket i Borås var ett bra sätt att nå ut med kunskap om vad autism är. Den 15 maj hade vi en familjeeftermiddag på Kransmossen med tipspromenad med tillhörande prisutdelning och korvgrillning. Vi var 20 personer som deltog. Familjelägret i Sundsvik ägde rum mellan den 1 och 3 juli. Under lägerhelgen ägnade vi tiden åt bl.a. korvgrillning, tipspromenad, filmvisning, båttur, bad, lek och gemenskap. Deltagarantalet var något mindre från vår förening i år. Siegrun Thorsköld ordnade med tipspromenad och skötte prisutdelningen. Hon hade även med sig leksakerna för utomhusbruk som hade anskaffats året innan genom fondpengar från Rotary och det var mycket uppskattat. Den 19/9 hade vi en medlemsaktivitet då vi bjöd in medlemmarna till en filmkväll. Vi visade filmen I rymden finns inga känslor och detta var en populär aktivitet. Den 5 december anordnade vi en lussefikakväll på föreningen med julklappsutdelning. Ca 25 personer deltog. MEDLEMSGRUPPER Aspergergruppen träffas på utvalda måndagskvällar och består av unga vuxna med eget funktionshinder som deltar på egen hand eller åtföljs med ledsagare eller annat stöd. Britt Holm ansvarar för gruppen. VT - Bowling-, biljard- och minigolfkväll på utvalda måndagar.. HT - Minigolf-, bowling- och gruppträff med chinamat på utvalda måndagar. Samtalsgruppen har haft 13 sammankomster i kansliets konferensrum på utvalda måndagskvällar. Lisbeth Roos håller i gruppen. Henrik Thorsköld har ordat Spelkvällar på kansliet på onsdagar jämna veckor. Föreningen har under året köpt in en X-box och en förvaringsmöbel för TV-spel. FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH KONFERENSER Gertie Odelberg och Henrik Thorsköld deltog den 14/3 på en föreläsning genom Vuxenskolan i Borås som handlade om diagnoserna CAPD och APD (Auditory Processing Disorder). ((C) APD), (Central) auditiva processer sjukdom, är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar hjärnans sätt att bearbeta auditiv information.

5 5 Anne Lönnermark representerade föreningen på riks- och representantskapsmöte den 7-8/5. Gertie representerade föreningen på ordförandekonferens. Gertie Odelberg och Anne Lönnermark har varit på förbundsmöte på Ekerö i Stockholm den 9-11/9. Den första delen bestod av en mediekurs var Gertie lärde sig hur man skriver annonser och artiklar och Anne hur man bemöter press. Gun-Britt Hall medverkade den 6/10 på en nationell anhörigdag i Annelundsvillan. Det var en intressant och lärorik dag. Gun-Britt Hall, Gertie Odelberg, Siegrun Thorsköld och Henrik Thorsköld besökte den oktober mässan i Högskolan Borås som handlade om Kognitiva Hjälpmedel. Vi ställde även upp vår flagga och la ut informationsmaterial på Attentions monter. Anna Sandström har hållit ett föredrag på Fjärdingsskolan rörande hur det är att vara anhörig till ett barn med funktionsnedsättning. Föreningen har deltagit i ett projekt tillsammans med distriktsföreningarna i Göteborg, Fyrbodal och Skaraborg. Gertie Odelberg, Siegrun Thorsköld och Henrik Thorsköld hjälpte till den 2 och 3 november på en konferens i Göteborg att sprida information via Göteborgsföreningens monter. Arrangör var Göteborgs stad, BUP, BNK, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ananke, Autism- och Aspergerföreningen och Attention och det var en mycket välbesökt konferens med temat: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar kunskap, insikt och samverkan. Konferensen vände sig både till professionella och till andra intresserade. Där fanns mycket intressanta föreläsningar bl. a. en föreläsning av vår förbundsordförande Eva Nordin Olsson om: Hur kan vi bli bättre på att känna igen, förstå och bemöta, en föreläsning av Susanne Bejerot om: Tvångssymptom, tics och samtidiga psykiska problem och en föreläsning av Bo Hejlskov Elvén om: Bemötande som metod i en etisk styrd pedagogik. Östra Teatern spelade även teaterpjäsen av Gunilla Boëthius: Autist javisst! under konferensen. En liknade konferens planeras för Parallellt med föreläsningarna visade ett 15-tal föreningar upp sin verksamhet i mässhallen. Medlemmen Gunnel Löwing Larsson har i november i Alingsås representerat föreningen på en mässa med kommunen och all berörd skolpersonal. Hon delade ut broschyrer och svarade på frågor. Henrik Thorsköld har deltagit på Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens i Linköping den november. Temat för konferensen var Problemskapande beteende. Föreläsningarna hölls av professionella, föräldrar och personer med diagnoser inom autismspektrum. Siegrun Thorsköld deltog en 22 november i Göteborg på en föräldrautbildning till unga/vuxna över 20 år med ADHD/ADD som anordnades av Ågrenska, Familjestödsenheten i samarbete med Bräcke Diakoni och RehabCenter Göteborg. Kursen hölls av en specialpedagog från Familjestödsenheten och två arbetsterapeuter från RehabCenter Göteborg och upplevdes som en mycket givande utbildningsdag. Siegrun Thorsköld deltog den 24 november på en nätverksträff med Nätverket Föräldrakraft. Det hölls en föreläsning av Agneta Lundkvist med temat: Ett liv full av utmaningar. Gertie Odelberg har varit i Stockholm på Autism- och Aspergerförbundet och medverkat i en kassörskurs som hölls i riksföreningens regi. Gertie Odelberg, Henrik Thorsköld och Lisbeth Roos har lyssnat på en föreläsning med Tommy Mäkelä, en kille på 27 år, som har diagnos ADHD/Asperger. Även representanter från boendet Viljan fanns på plats och berättade om sin verksamhet i Ramnäs.

6 6 SKOLFRÅGOR Anne Lönnermark, Susanne Essevius t o m 2/4 och Anna Sandström representerade skolfrågor. Anne Lönnermark är även representant i riksförbundets nätverk rörande skolfrågor. Anne Lönnermark och Anna Sandström deltog på ett Brukarrådsmöte den 14/11 med Joakim Cannerfors angående skolfrågor som rörde grund- och särskolan. LSS-FRÅGOR Miriam Johansson är representant för LSS frågor. SAMVERKAN KONTAKT MED KOMMUNER, MYNDIGHETER, HABILITERING OCH ANDRA FÖRENINGAR Föreningen deltar i ett brukarråd med Borås Stad som rör boendefrågor och i ett brukarråd med Habiliteringen. Signe Heuts och Gertie Odelberg har varit på 5 brukarrådsmöten under året angående boendefrågor med samrådsgruppen inom Funktionshinderverksamheten som numera tillhör den nybildade Sociala Omsorgsförvaltningen. Borås stad har genomfört en omorganisation den förste januari 2011 vilket innebär att Socialnämnden inte finns längre och Funktionshinderverksamheten numera tillhör den nybildade Sociala Omsorgsnämnden. Daglig verksamhet enligt LSS tillhör numera den nya Arbetslivsnämnden. LSS-delen har inte förändrats så mycket. HSO VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS aktiviteter bevakas av Signe Heuts och Gertie Odelberg. HSO Rådet för funktionshindrade i Sjuhärad: Vår förening representeras genom Signe Heuts. Rådet sammanträder fyra gånger per år och har fyra förmöten. På dessa möten diskuteras bl.a. fördelningen av budgeten, frågor kring funktionsnedsatta, de osynliga funktionsnedsättningar samt frågor kring psykiatrin. Vi bevakar bl.a. samtal kring barn- och vuxenhabilitering som har koppling till psykiatrin och utredningsverksamheten. Beträffande vuxenhabilitering tycker vi att det finns behov av en seriös utvärdering gällande arbetssättet, teamets sammansättning, bemötande m.m. för att kunna uppnå ett bättre förtroende. Hälso- och Sjukvårdsnämnder Signe Heuts och Gertie Odelberg bevakar samverkansmöten med HSN 8. Nämnden har 4 möten per år och 4 förmöten. Habiliteringen: Distriktsföreningen deltar vid habiliteringens brukarrådsmöten för både barn- och vuxenhabiliteringen i mån av tid. Brukarrådet sammankallas 2 gånger per år. Kommunala Rådet för Funktionshindrade i Alingsås Föreningen tar regelbundet del av KRF s protokoll.

7 7 FORSKNINGS- OCH LANDSTINGSFRÅGOR Distriktsföreningen är medlem i Handikappforskning i Väst HafV som bedriver forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning. Styrelsen följer HafV s arbete genom att bevaka föreläsningar och konferenser. INFORMATION ANNONSER, TRYCKSAKER MM Vi har fått in en hel del pluggannonser i Borås Tidning. Vår nyinköpta sk beachflagga har varit synligt på ett flertal evenemang. Jonas Kalins (Autism- och Aspergerföreningen) och Bo-Lennart Anderssons (FUB) och Signe Heuts makes bortgång har hedrats genom föreningen. VERKSAMHETENS EKONOMI Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, bidrag, fonder och gåvor. Ekonomi gällande medlemsaktiviteter och föreläsningar har vi inom styrelsen för distriktsföreningen och styrelsen för kommunföreningen enats om att inte särskilja dessa poster. Dessa poster redovisas därmed under distriktsföreningen Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Vid aktivitet har vi inte tillräckligt med engagerade ledare som kan skilja aktiviteterna/medlemmarna åt kontra distriktsförening/kommunförening, samt att vi sköter detta på ideell basis vilket innebär på vår fritid jämte yrkes- och familjeliv. Vi måste därför erbjuda medlemmarna aktivitet från hela distriktet, för att kunna bevaka samt hålla deras intresse uppe för att kunna och vilja delta, samt för att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet både i distriktets och också kommunföreningens intresse. Styrelsen har beslutat att kommunföreningen ska betala 10 % av gemensamma kostnader som t.ex. lokalhyra, telefon och internet. 10 % p.g.a. att vi är 10 kommuner i distriktet. Specifika kostnader som enbart rör kommunföreningen t.ex. bankkostnader, HSO medlemsavgift för Borås Stad, ska betalas fullt av kommunföreningen. Styrelsen har beslutat att 10 % av Landstingsbidraget ska falla ut till kommunföreningen. 90 % behålls av distriktsföreningen. Specifika intäkter som enbart rör kommunföreningen faller ut enbart som intäkt till kommunföreningen. En ny skrivare och en telefon har köpts in under året. TACK Styrelsen tackar alla medlemmar som deltagit i verksamheten och besökt våra möten. Det är vår förhoppning att våra medlemmar skall delta i våra möten och aktiviteter samt fortsätta att stödja föreningens verksamhet. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som under året har hjälpt oss i vårt arbete med att ge personer med autismspectrumstörningar ett gott liv. Borås den 2 mars 2012/styrelsen Gertie Odelberg Siegrun Thorsköld Gun-Britt Hall Björn Jonasson Miriam Johansson Signe Heuts Lisbeth Roos Anna Sandström Henrik Thorsköld

Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad

Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad Autism- och Aspergerföreningen I Borås Stad 1 Årsredogörelse för Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad Org.nr. 855900-8993 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 Autism- och Aspergerföreningen I Borås

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539

Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539 Verksamhetsberättelse för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539 2014 1 883800-5539 Sida 2 av 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA Det allra viktigaste i en

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2013 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 1(5) Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för FUB i Kungälv med omnejd får härmed avge redovisning för år 2011, föreningens fyrtioandra verksamhetsår. 1. Årsmöte Årsmöte hölls den 3 mars kl 19:00 på Lyckan.

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner och landsting

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2010 01 01 2010 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Omslagsbild: Falkguden Horus tvåtusenåriga tempel i Edfu, Egypten, 10 februari 2012 (Foto: Fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare)) Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Carina Kjellberg, ordförande 1991-1995, berättar.sid 10 Bodil Grek, ordförande 1995-2006, berättar.sid 11 Conny Moritz, skadad medlem,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer