Nya idéer till samverkan! i Glada Hudik Icke branschspecifik samverkan Branschprao Yrkesorientering Programråd Lärarprao m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya idéer till samverkan! i Glada Hudik Icke branschspecifik samverkan Branschprao Yrkesorientering Programråd Lärarprao m.m."

Transkript

1 i Glada Hudik Icke branschspecifik samverkan Branschprao Yrkesorientering Programråd Lärarprao m.m. Nya idéer till samverkan! Teknikcollege Sommarpraktik (HIT) Sommarprojekt (Te) Sommarjobb (HIT) Tjejer & Teknik Mellanåret m.m. Vård och omsorgscollege Ungdomar i vården m.m.

2 SLAfrån projekt till ekonomisk förening 2002 startade ett projekt med syftet att genom samverkan mellan lärande/skola och arbetsliv bidra till kompetensutveckling och kompetensförsörjning permanentades verksamheten i den ekonomiska föreningen Samverkan Lärande Arbetsliv. Medlemmar är ett 50-tal företag och kommunen. SLA verkar för att uppmuntra och stödja initiativ till samverkan mellan skola och arbetsliv i syfte att bidra till: strategisk kompetensförsörjning kompetensutveckling/att skola och arbetsliv lär av varandra en attraktiv skolmiljö I denna folder presenteras exempel på samverkan som pågår i kommunen idag. SLA:s roll är att vara en nätverksbyggare och att bidra till att idéer till samverkan mellan skola och arbetsliv blir verklighet! Missa inte Tips till nya samverkare på sista sidan!

3 Icke branschspecifik samverkan: BRANSCHPRAO världens bästa prao Branschprao handlar om tre saker: strategisk kompetensförsörjning, säkerhet och prova-på. För drygt tio år sedan togs initiativet av skogsindustrikoncernen på orten - Holmen AB - i samverkan med skolorna. Syftet var att väcka elevernas intresse för utbildningar som kan leda till en framtid inom skogsindustrin. Samverkan Lärande Arbetsliv har sedan tillsammans med fem branscher/arbetsplatser; Holmen, Säkerhet (Räddningstjänsten, Polisen och Kustbevakningen), Cargotec- Hiab, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs landsting och privata vårdgivare utvecklat konceptet. Syftet med branschprao är att eleverna ska förstå att det finns många olika yrken inom en bransch och på ett företag samt att ge dem en tydlig koppling mellan yrke och utbildning inför gymnasievalet. Under perioden besöker eleverna minst en gymnasieskola i länet. För att väcka intresse för framtida högskolestudier ingår även ett besök vid en högskola i branschprao. Målgruppen är elever i årskurs 9 som skriftligt ansöker om platserna. 117 elever medverkade i 5-9 dagars branschprao hösten 2011.

4 LÄRARPRAO Syftet med lärarfortbildning/lärarprao är att använda arbetslivet för att göra undervisningen i skolan så konkret och verklighetsbaserad som möjligt. I detta upplägg förenas både kompetensutveckling för lärare och ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för näringslivet. Under ett tre dagars program (varav en dag på en arbetsplats utanför skolan) får lärare och arbetsplatser möjlighet att upptäcka nya konkreta infallsvinklar för ungas lärande, få större inblick och förståelse för varandras villkor och utvecklingsmöjligheter samt knyta kontakter för framtida samverkan. Under våren 2011 var Bromangymnasiets ca 150 lärare ute på prao. Så fort jag kom in såg jag matte. Det var en cylinder som snurrade och virade isolering kring en koppartråd och då kan man ju räkna på lutning. Detta har direkt tillämpning på derivata i Matte C kursen. Nu vill jag ut på prao igen, helst på Oilquick, det är hydrauliken jag är ute efter. (Lärare efter en dags prao i arbetslivet)

5 UF Ung företagsamhet Under ett år i gymnasiet får elever inblick i företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UFföretag. I arbetet får eleverna, förutom av lärarna, stöd och råd från näringslivet. Under läsåret 2010/2011 drevs UFföretag av över 29,4 % av en årskull i gymnasium i Gävleborg. En undersökning visar att 23 % av ungdomarna som drivit UF-företag får blodad tand och startar egna företag innan 29 års ålder. OMVÄRLDSDAGAR Kommunens skolor anordnar regelbundet omvärldsdagar i syfte att koppla skola och utbildning till arbetslivet och omvärlden. PROGRAMRÅD Många av Bromangymnasiets program (både teoretiska och praktiska) har programråd där skolan (främst genom elever och lärare), kommunen och näringslivet samverkar kring frågor som rör utbildningens innehåll och kvalitet. En viktig del i detta arbete är naturligtvis att skapa nätverk för att utveckla gemensamma projekt/verksamheter. Även studie- och yrkesvägledare samt koordinatorn för föreningen Samverkan Lärande Arbetsliv deltar i arbetet.

6 Samverkan inom teknik och industri TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som en utbildning får när den uppfyller högt ställda krav från bl.a. näringslivet i regionen. Kriterier: I Hälsingland finns sedan hösten 2010 certifierade Teknikcollege-program på Bromangymnasiet i Hudiksvall (Teknikprogrammet och HIT-programmet), Slottegymnasiet i Ljusdal (Industriprogrammet) och Staffangymnasiet i Söderhamn (Teknikprogrammet och Industriprogrammet). Utbildningen genomförs i mycket nära samarbete med Hälsinglands företag som aktivt deltar i arbetet med att utforma och utveckla utbildningens innehåll. Företagen bidrar även i den löpande verksamheten genom att erbjuda eleverna Arbetsplatsförlagt lärande (APL), examensarbeten, sommarjobb, andra typer av praktikplatser etc. Målet är att de studerande vid Teknikcollege ska ha en nära kontakt med företagen i Hälsingland och kunna välja att börja jobba direkt efter utbildningen, om de vill. I Hudiksvall finns en lång tradition av samverkan mellan teknik- och industriföretagen och skolan genom projektet och föreningen Vinna. Vinnaföretagarna har nu upphört för att istället verka inom Teknikcollege Hälsingland och den lokala styrgruppen i Hudiksvall-Nordanstig. Teknikens röda tråd börjar på Mulle Meck, fortsättning nedan:

7 KOMTEK På KomTek får 7-16-åringar ett roligt och intresseväckande tidigt möte med teknik. Pedagogerna på KomTek jobbar för att bredda och avdramatisera teknikbegreppet och ge barn och ungdomar ett tekniskt ordförråd. Verksamheten genomsyras av ett entreprenöriellt lärande och handledarna (bl.a. elever på teknikprogrammen på Bromangymnasiet) tränar deltagarna i entreprenörskap. Förutom fritidskurser gör KomTek skolbesök och genomför projektarbeten i samverkan med skolorna. Kursverksamhet sker också i samarbete med näringslivet och anpassas efter företagens önskemål. Under 2011 deltog ca ungdomar i kurser (53 % tjejer) och KomTek besökte 19 skolklasser.

8 TJEJER & TEKNIK Varje år välkomnar det lokala näringslivet tjejer i syfte att väcka deras intresse för teknik och tekniska gymnasieutbildningar. Sedan drygt tio år tillbaka tillbringar ca 80 tjejer en sommarlovsvecka innan årskurs 9 på kursen Tjejer och teknik. Under denna vecka får de prova på spännande saker som har med teknik att göra, bl.a. på arbetsplatser. Projektet planeras av elever på Bromangymnasiets Teknikprogram. TEKNISKT MELLANÅR Mellanåret är ett samarbete mellan teknikföretagen och Hudiksvalls kommun som syftar till att öka tillgången på ingenjörer. Mellanåret avser att stimulera intresset för fortsatta studier vid universitet/högskola hos studenter som avslutar sina studier vid naturvetenskaps- och teknikprogrammen vid Bromangymnasiet. Under året ökar elevernas kunskap om företaget och arbetslivet och kontakter mellan företag och studenter knyts. Studenten är anställd motsvarande 60 % på en praktikplats medan 40 % ägnas åt högskolestudier i ämnen lämpliga för det kommande yrkesvalet. Läsåret 2011/2012 genomgår 14 studenter Mellanåret.

9 Samverkan inom vård och omsorg VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE VO-College är en kvalitetsstämpel på samverkan mellan skola och arbetsliv. Kriterier: College%20broschyr.pdf Vård- och omsorgsutbildningar inom VO-college genomförs i mycket nära kontakt med Hälsinglands arbetsgivare. Arbetslivet deltar aktivt i arbetet med att utveckla utbildningen genom att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande (APL), examensarbeten, sommarjobb och andra typer av praktikplatser. Samtliga arbetsplatser som samverkar inom VO-college har handledare som utbildats i enlighet med en regional handledarpolicy. UNGDOMAR I VÅRDEN Syftet med projektet och kursen är att väcka ungas intresse för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Det handlar också om att förändra attityder inom skola och arbetsliv för att motverka traditionella könsbundna yrkesval samt att tydliggöra Vård och omsorgsprogrammets möjligheter. Kursen genomförs sedan tre år tillbaka under en sommarlovsvecka och målgruppen är killar och tjejer i årskurs 8. Elever från Vård och omsorgsprogrammets står för planeringen och fungerar som handledare under kursen.

10 NYA ARENOR FÖR LÄRANDE?! Möten för lärande och utbyte sker hela tiden i skolan, i arbetslivet, inom idrotten och i andra föreningar etc. SLA vill bidra med erfarenhet och koordinering för att skapa och bjuda in fler till sådana arenor! Varmt välkomna med idéer och frågor! Lisa Holmberg, koordinator Tfn ,

11 TIPS TILL NYA SAMVERKARE Utse en kontaktperson för samverkan skola arbetsliv på ert företag/inom er organisation och meddela SLA för vidare spridning till andra samverkare. SLA:s årskalender över samverkan skola arbetsliv och SLA:s nyhetsbrev underlättar er planering beställ dem! Hur samverkar man med skolan? SLA anordnar kurs i målgruppsanpassade studiebesök för alla som vill satsa på kompetensförsörjning genom att samverka med skolan. Stöd SLA:s arbete och få del av våra resurser och erfarenheter. Medlemskap kostar 50 SEK/anställd och år. Bjud in SLA:S koordinator för en diskussion om just era förutsättningar för samverkan skola arbetsliv.

12 Vi främjar samverkan lärande arbetsliv genom medlemskap: Andritz - Iggesund Tools AntVision Acreo Atellus Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg Bjuråkers bokföringstjänst Björn Lundén Information Boman Communication Cargotec - Hiab Colorama JP Färghuset Delsbo Candle Ekofast Nord Ericsson Fastighets AB Glysis Fiber Optic Valley Fiberson Fotograf Philippe Rendu Företagsutbildarna Handelsbanken Delsbo Hans Målare Herman Jonsson Hertz/Hasses biluthyrning HNA Holmen Skog Holmen Timber Hudiksvalls kommun Hudiksvalls solskydd Hälsinglands sparbank Hudiktandläkarna Ström & Jonsson KB Håstaholmen Iggesund Paperboard J.Sörling - Ilsbo Krokströms Advokatbyrå Monitor Industriutveckling Mäklarhuset Bröderna Blomberg Neova Next Marketing Office i Hälsingland OilQuick PWC Rabo Produkter Redovisningshuset I Hudiksvall Råsjö Kross Rönströmgruppen Sjölins Smide Sunfab Voith Turbo Safeset Åkarnas Hydraulservice

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor:

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor: Kompetens fördjupning Det var bl a inom ramen för det övergripande projektet UTVECKLA LIDKÖPING VÄNERN som arbetsgruppen Utbildning & Arbetskraft verkade och genomförde ett antal aktiviteter. Gruppen mål

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 TEMA Metoder för samverkan mellan skola och arbetsliv. FILM Se film från nätverksträffen! Info på www.kfsk.se/entris Minnesanteckningar ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 Transfer - Åsa Hansson och Anna Scheef

Läs mer

FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad

FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad Även om skolresultaten sjunker och ungdomsarbets lösheten stiger så ser inte allt mörkt ut. Idag finns det en mängd nydanande initiativ för att främja

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer