Peptonic Medical (Pmed.st)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peptonic Medical (Pmed.st)"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 3 november 2014 Sammanfattning (Pmed.st) Det välgörande läkemedelsbolaget PEPTONIC Medical är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel baserade på det kroppsegna hormonet oxytocin. Dess främsta värdetillgång, Vagitocin, är ett preparat för behandling av det vanligt förekommande klimakteriebesväret vaginal atrofi. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 77 MSEK Pharmaceuticals Johan Inborr Ron Long Bolaget har just initierat en fas 2b-studie. Tidigare studieresultat har varit lovande. Vaginal atrofi behandlas idag med östrogenpreparat vilket medför risker och är kontraindicerat för patienter med ökad risk för cancer. Vagitocin kan bli det första östrogenfria alternativet för behandling av vaginal atrofi, en marknad som vi uppskattar uppgå till cirka 2 miljarder dollar OMXS 30 Värderingen av Vagitocin ligger på 105 MSEK, eller 13,2 SEK per aktie. Under de kommande månaderna ser vi två betydande katalysatorer för aktien. Dessa är resultaten från fas 2b-studien samt ett undertecknat partneravtal för kommersiell lansering av produkten. Vi bedömer det som mycket sannolikt att båda händelserna faller väl ut, vilket skulle motivera ett marknadsvärde på cirka 200 MSEK jul 29-sep Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6.0 poäng 4.5 poäng 4.5 poäng 0.0 poäng 1.0 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 0% 0% 0% >100% EBITDA EBITDA-marginal 0% Neg Neg Neg 76% EBIT EBIT-marginal 0% Neg Neg Neg 76% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 0% Neg Neg Neg 59% Utdelning/Aktie E E E 0.00 VPA P/E Neg Neg Neg Neg 0.00 EV/S Neg Neg Neg Neg 1.27 EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg 1.66 Fakta Aktiekurs (SEK) 9.6 Antal aktier (milj.) 8.0 Börsvärde (MSEK) 77 Nettoskuld (MSEK) -10 Free float (%) 69 % Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Joanna Boquist Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehåll Investeringssammanfattning... 5 Värdedrivande nischinriktning på oxytocin... 5 Vagitocin är den huvudsakliga tillgången... 5 Skäl att sätta värde på ett tidigt projekt... 7 Katalysatorer - binära händelser som påverkar värderingen på kort och medellång sikt... 8 Värdering... 9 Risker Finansiella prognoser Kostnadseffektiv organisation Höga utgifter på grund av hög aktivitet Finansiering sker via emissioner Framtida intäkter starkt beroende av partneravtal Finansiella prognoser Aktie och Värdering Värdering av Vagitocin Prognosantaganden Sannolikhet att nå ut på marknad Avtalsnivåer Tidsaxel Kommersiell potential Scenarioanalys Känslighetsanalys Värdering av jämförbara bolag Sammanfattning av värdering Bolagsbeskrivning Koncernledning och styrelse Ägarstruktur Vagitocin Produktbeskrivning Kliniska studier Översikt kliniska studier Avklarade prekliniska studier fas 1 och fas Kommande fas 2b-studie under 2015 är nästa stora steg Fas 3 studie och FDA godkännande Kompletterande studier i fas Kommersialisering i USA

4 Partner i USA Produktvarning på förpackningen Prissättning och reimbursement Marknadsföring och säljkanaler Tillverkning Kommersialisering på övriga marknader Marknadsbeskrivning Vaginal atrofi i världen Marknadspotential i USA Konkurrenter och alternativ Östrogenpreparat Nya generationens östrogenpreparat - lågdosöstrogen Vagifem (Novo Nordisk) Osphena (Shionogi) Estrace (Warner-Chilcott) Estring (Pfizer) Premarin (Pfizer) Vaginorm (Bayer) Appendix...50 Oxytocin...50 Menopaus och östrogen Patent Sammanfattning Redeye Rating

5 Investeringssammanfattning Peptonic utvecklar läkemedel baserade på oxytocin Värdedrivande nischinriktning på oxytocin PEPTONIC Medical (Peptonic) är ett svenskt bioteknikbolag, som bedriver forskning och utveckling av läkemedel baserade på den kroppsegna substansen oxytocin. Bolaget grundades 2009 och noterades på Aktietorget sommaren Peptonic har i dagsläget endast en produkt i sin portfölj och befinner sig i en klinisk fas 2b-studie. Läkemedlet Vagitocin är en unik gelformulering av oxytocin för lokalbehandling av det vanligt förekommande klimakteriebesväret postmenopausal vaginal atrofi. Känd substans med dokumenterat välgörande egenskaper Oxytocin, ett peptidhormon, har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet, främst vid förlossning och amning, och har dokumenterat välgörande egenskaper av både fysiologisk och psykologisk karaktär. Att Peptonic fokuserar på en sedan länge känd substans med låg riskprofil kortar ned tiden för att ta preparatet till marknaden. Utvärdering av ytterligare tillämpningsområden för oxytocin pågår, men i denna analys tittar vi uteslutande på Vagitocin för behandling av vaginal atrofi. Ny VD med större erfarenhet från marknaden och avtalsförhandlingar Peptonic fick en ny VD i september 2014, Johan Inborr, med lång erfarenhet från branschen. Dan Markusson, tidigare VD sedan starten 2009, fortsätter på Peptonic med ansvar för den operativa verksamheten. Forskningsansvarig och tillika en av grundarna av företaget, Kerstin Uvnäs- Moberg, är känd för sitt arbete kring substansen oxytocin. Vagitocin är ett östrogenfritt alternativ för behandling av vaginal atrofi Vagitocin är den huvudsakliga tillgången Peptonics främsta värdedrivande tillgång är läkemedlet Vagitocin för behandling av vaginal atrofi. Den unika gelen verkar tillväxtstimulerande och sårläkande på den vaginala slemhinnan. Patent finns för sårläkning med oxytocin (2018) och för användning av oxytocin för behandling av torra vaginalmembran (USA, 2021 med möjlighet till förlängning fram till 2026), samt för formuleringen av själva gelen (Sverige, övriga länder under behandling, 2032). Flertal patentklasser skyddar indikationen och preparatet Vaginal atrofi, torra slemhinnor i vaginan, drabbar mellan procent av alla kvinnor i klimakteriet och behandlas vanligtvis med så kallad östrogenersättningsterapi (ERT Estrogen Replacement Therapy)). Behandlingsmetoden är kontraindicerad för kvinnor som har eller tidigare haft cancer. Forskning har dessutom påvisat risker för biverkningar vid användning av östrogen hos andra patientgrupper, det vill säga hos i övrigt friska kvinnor. Biverkningar inkluderar bröstcancer, stroke och blodpropp. 5

6 De receptbelagda produkterna för behandling av vaginal atrofi som idag finns på marknaden har en varningsetikett som påtalar riskerna. Kliniska fas 2b-studier drar igång under 2014 Peptonic står inför en klinisk fas 2b-studie som ska utföras på 240 patienter i Sverige, med start i slutet av Studien kommer i mer detalj att utreda effekten och säkerheten av lokalt applicerat oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Vi förväntar oss att resultaten från den kliniska studien kommuniceras i slutet av Vår bedömning, att resultaten kommer vara positiva, baserar vi på de fyra föregående studierna Peptonic genomfört och som pekar på att Vagitocin är likvärdigt eller mer effektivt än de ERTpreparat som finns på marknaden idag. Signifikant förbättring av upplevda besvär samt fysiologiska förändringar har dokumenterats. Dessutom har inga biverkningar observerats. Oxytocinets användning i medicinskt syfte under flera decennier gör att riskprofilen är väldokumenterad och den bedöms vara låg, eller obefintlig, vid lokal applicering. Produkten är dessutom användarvänlig och smidigare än många av alternativen. En marknadslansering ser vi är aktuell tidigast år Strategin är att licensiera ut försäljningsrättigheterna till en partner. Denna partner ska även bistå med fas 3-studien samt regulatoriska moment som krävs inför en lansering. Vi räknar med att ett partneravtal tecknas under Betydande marknadspotential på cirka 2 miljarder dollar Vi uppskattar potentialen på marknaden för vaginal atrofi till drygt 2 miljarder dollar år 2020, med en årlig tillväxt på 4,5 procent. En stor del av denna marknad finns i USA. Positioneringen av Vagitocin kommer i första hand vara inriktad på de kvinnor som inte kan eller vill använda östrogenpreparat på grund av riskerna. Framöver kan det bli ett ledande preparat och det självklara valet för alla patienter som lider av postmenopausal eller inducerad vaginal atrofi. Peptonic har fördelen att vara pionjär i att lansera ett östrogenfritt alternativ och utmanar befintliga lösningar med vad vi tror är en överlägsen produkt. Vi tror att betydande marknadsandelar är uppnåeliga tack vare detta, både i USA och globalt. Marknaden är attraktiv och vi anser att det finns kommersiell potential och en stor uppsida för produkten, se tabellen Vagitocin värderingsöversikt nedan. 6

7 Vagitocin värderingsöversikt Terapiområde Kvinnohälsa Indikation Vaginal atrofi Marknadslansering 2020 Patienter Postmenopausala kvinnor Fokusmarknader USA och Norden Marknadspotential 2 miljarder dollar Toppenetration 16% Toppår 2026 Värde per patient Ca 1400 USD per år Toppförsäljning 400 MUSD Avtalsvärde 125 MUSD Kontantbetalning (uppfront) 25 MUSD Royalty 14% Källa: Redeye Research Skäl att sätta värde på ett tidigt projekt Flera skäl att sätta värde på ett tidigt projekt gör oss optimistiska inför framtiden Välkänd substans med låg riskprofil och få biverkningar som använts länge i medicinska applikationer Hittills lovande resultat i kliniska studier gör att vi förväntar oss positiva resultat i fas 2b-studien Designen av studien i enlighet med rekommendationer från FDA och potentiella partners. En erkänt duktig statistiker har anlitats för att driva analysen av resultaten Växande, väldefinierad marknad där det finns ett uttalat behov för alternativ till östrogenersättningspreparat Partneravtal, med fördelaktiga utbetalningar, kan bli aktuellt inom två år och ge positivt kassaflöde som följd Peakförsäljning på cirka 400 miljoner dollar är tänkbart Patent på indikationen fram till 2026 (inklusive förlängning) Inga konkurrerande preparat med samma låga riskprofil finns för närvarande under utveckling Potential för oxytocinanvändning inom fler terapiområden och indikationer gör att värdet kan öka markant när konkreta projekt kommuniceras till marknaden 7

8 Katalysatorer - binära händelser som påverkar värderingen på kort och medellång sikt Det finns några kritiska moment på horisonten som Peptonic måste kunna hantera för att säkra framgång under kommande år. Nedanstående händelser kommer att ha stark påverkan på aktiens volatilitet och på bolagets värdering. Kritiska katalysatorer på kort sikt Katalysator Tidpunkt Påverkan Nyemission 2015 Hög Resultat från fas 2b-studien 2015 Mycket hög Partneravtal för lansering 2016 Hög Initiering av fas 3 studier 2016 Hög Källa: Redeye Research En nyemission är en aktiekatalysator med stark negativ påverkan på kort sikt Hantera befintligt kapital. Peptonic har kommunicerat att befintlig kassa ska räcka fram till ett partneravtal. Om dessa förväntningar inte infrias och bolaget gör en nyemission kommer marknadens förtroende för aktien att naggas i kanten. En sådan händelse kan kortsiktigt komma att pressa ner kursen. Det är således väsentligt att hålla utkik efter om kassan börjar sina. Peptonics framtid är starkt beroende av att kunna påvisa positiva resultat från fas 2bstudien Presentera positiva resultat från klinisk fas 2b-studie under Bolagets framtid är starkt beroende av detta moment. Tack vare emissionslikviden från börsnoteringen har Peptonic möjlighet att utföra och finansiera denna studie. Studien ska påvisa att Vagitocin är effektivt och säkert genom att utreda 240 patienter under tolv veckor. Studiens utformning och den statistiska analysen av resultaten är like viktiga som resultaten i sig. Vi förväntar oss färdig och analyserad data från studien i slutet av Eftersom Peptonic har haft en dialog med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och potentiella partners i USA tror vi att studien är designad i enlighet med gällande standards och med hänsyn tagen till de önskemål som framkommit i partnerdiskussionerna. Att de väljer att utföra studien i Sverige kan eventuellt vara till deras nackdel i framtida diskussioner med dessa aktörer. I övrigt räknar vi med att studieresultaten kommer att vara fördelaktiga, då tidigare studier visat positiv statistisk signifikans, och öppna de dörrar som krävs för nästa steg. Ett partneravtal krävs för vidare utveckling och kommersialisering Säkra ett avtal kring licensrättigheterna på den amerikanska marknaden. För att uppnå full kommersiell potential måste Peptonic, efter fas 2-studien, sluta ett licensavtal med en partner som fullt ut finansierar fas 3-studien samt ansvarar 8

9 för regulatoriska processer och efterföljande marknadslansering. Om Peptonic inte lyckas hitta en partner kan detta ha betydande effekt på försäljningspotentialen och kassaflödet i närtid. Initiala kontakter med potentiella partnerföretag har dock visat att det finns ett intresse för produkten. Vi räknar med att Peptonic sluter att avtal vid uppvisandet av positiva resultat från fas 2-studien. Den stora frågan är hur pass attraktivt och lönsamt avtalet kommer bli. Regulatoriska processer har en tendens att dra ut på tiden Uppvisa positiva resultat även i fas 3-studier och få FDA godkännande för marknadslansering. Vi bedömer att en fas 3-studie kan bli aktuell tidigast 2016 om de två ovanstående punkterna hanteras enligt våra förväntningar. Minst två studier kommer behöva göras till en sammanlagd kostnad på miljoner dollar, enligt Peptonics uppskattningar. De beräknas ta cirka två år och bör alltså kunna uppvisa resultat i början av Utvecklingen av nya läkemedel och den regulatoriska processen kring detta tar dock ofta lång tid och är inte alltid transparent. En bra partner är viktig för detta steg och kan ge betydande stöd i processen. Stora fördröjningar eller behov av ytterligare studier kommer ha negativ påverkan på aktiekursen. Vi tar höjd för vad vi anser är realistiska fördröjningar och antar en möjlig marknadslansering under 2020 om allt går som det ska. Finns utrymme för stor uppsida i värderingen Hantera övriga oväntade händelser eller avvikelser från strategin. Det finns många scenarier som kan uppstå och som kan ge aktien en skjuts uppåt. Dessa har vi inte inkluderat i vår värdering av bolaget utan ser dem som en positiv uppsida i det fall de skulle inträffa. Några exempel på sådana händelser är; ett licensavtal sluts under pågående fas 2-studie, ett nytt projekt inom bolaget får vind i seglen, en konkurrerande aktör uttrycker intresse av att köpa bolaget, ett avtal sluts som innefattar fler framtida produkter, eller att försäljning tar fart på någon annan marknad än USA. Motiverat värde på 13,2 kronor per aktie Värdering Som underlag för vår värdering av Peptonic använder vi en sannolikhetsjusterad nuvärdesberäkning av Peptonics kassaflöde över kommande 20 år. Vi härleder ett motiverat fundamentalt värde på bolaget under kommande tolv månader, som motsvarar 13,2 kronor per aktie. Ett avkastningskrav på 18 procent har använts för att återspegla risken som föreligger i ett enproduktsbolag i klinisk utvecklingsfas. 9

10 Marknadstillväxten modelleras utifrån gällande förutsättningar och vi antar ett fokus på den amerikanska och nordiska marknaden. Potentialen uppskattar vi vara drygt 2 miljarder dollar vid lanseringstidpunkten år Vid toppförsäljning, år 2026, förutsätter vi en marknadsandel på 16 procent. Utöver royalties på försäljningen räknar vi med kommande intäkter som utgörs av en engångsbetalning och efterföljande milstensbetalningar från en kommersiell partner. Alla moment riskjusteras baserat på insamlad statistik från liknande projekt som vi använder som riktmärke. Tre olika scenarier har analyserats där olika vikt läggs vid sannolikheten att nå marknaden från nuvarande position. Värderingen är starkt avhängig resultaten från fas 2b-studien och påverkas markant av antagandena kring detta. De tre scenarierna beskrivs i detalj under värderingskapitlet. Ovan nämnda uppsidor är inte medräknade i värderingen. Vi anser att det är för tidigt att ta ställning till sannolikheten för händelseförlopp utanför befintlig strategi. Vi kommer att revidera vår värdering löpande i takt med att projektet utvecklas framåt. Våra värderingsscenarier belyser ändock de höga risker som en investering i Peptonic innebär. Den försiktiga investeraren bör invänta fas 2b-resultaten då ett negativt resultat i denna studie kommer att äventyra hela bolagets framtid. En attraktiv kursutveckling kommer kunna vara aktuell även efter studien. Investeringar i tillväxtbolag i tidig fas lämpar sig generellt bäst för investerare med hög riskaptit. Alla ovanstående prognoser räknar med en riskjusterad sannolikhet att nå marknaden. I realiteten är utslaget binärt, det vill säga antingen når produkten marknaden eller så gör den inte det. Det rådande positiva marknadsklimatet innebär dock att bolag som befinner sig i betydligt tidigare utvecklingsfas än Peptonic har sett en stark kursutveckling på börsen. Risker Specifika risker relaterade till projektet Vagitocin: Att investera i utvecklingsbolag medför risker och det är viktigt att vara medveten om dessa Karaktären av ett enproduktsbolag gör att negativa kliniska resultat från fas 2b-studien är den uteslutande största risken. Vagitocin utgör hela värderingsgrunden för bolaget och ett bakslag i denna fas kommer att få stor negativ inverkan på Peptonic som helhet. Svårigheter att licensiera ut rättigheterna till en kommersiell partner för lansering kommer att fördröja projektet, påverka marknadspotentialen och ha negativ inverkan på kassaflödet. 10

11 Ett bolag som har två anställda blir väldigt beroende av att dessa personer levererar Konkurrenssituationen är redan intensiv. Den kan komma att förändras ytterligare, genom uppkomsten av helt nya preparat, vilket kan påverka marknadsklimatet såväl som den kommersiella potentialen för Vagitocin. Peptonic har i dag en kassa som är nätt och jämt tillräcklig för att slutföra fas 2b-studien. Vid fördröjning i att hitta en partner eller om det uppkommer andra oförutsägbara utgifter kommer det uppstå behov av att ta in nytt kapital. Detta har en utspädningseffekt för befintliga aktieägare och kan påverka värdet på aktien. I nyemissionen förband sig vissa nyckelpersoner inom bolaget till ett så kallat lock upp-avtal. Denna handelsrestriktion gäller fram till och med 2 juli Eventuell försäljning efter den givna tidpunkten kan komma att lägga sig som en våt filt över aktien. Peptonic består av ett fåtal engagerade individer och är därför beroende av att dessa bär upp bolaget och exekverar enligt strategin. Förutom de två anställa har bolaget knutit ett antal kunniga och erfarna personer till sig med syfte att få draghjälp när så krävs. Trots detta ser vi det som en risk att bolagets kommersiella framgång är så starkt personberoende på så få individer. En förändring i bolagets ledning eller ett misslyckande från en person att leverera kommer få oproportionerligt stor effekt på aktien. Generella risker vid investeringar i utvecklingsbolag inom Life Science: Generella branschrisker föreligger också Life Science-sektorn kan förändras, genom till exempel nya regulatoriska lagar eller strukturella justeringar, vilket påverkar investerares attityd till branschen och kan göra dem mindre benägna att investera ytterligare kapital. Marknadens riskvillighet beror till stor del på makroekonomiska faktorer, vilket inte tas hänsyn till i denna analys. En ekonomisk lågkonjunktur drabbar i första hand små tillväxtbolag och kan ha en mycket stor inverkan på aktiens värdering. 11

12 SWOT-analys Styrkor Oxytocin är en välkänd substans Lovande resultat hittills i kliniska studier; inga biverkningar, effekter jämförbara med existerande preparat Alternativ till östrogenersättningsterapi Substanspatent (2021/2026) och formuleringspatent (2032) Svagheter Helt beroende av att hitta en partner Säkerheten och effektiviteten ännu inte helt bekräftad Återstår många moment och lång tid innan marknadslansering Möjligheter Finns betydande och väldefinierad marknad för produkten Medvetenhet kring vaginal atrofi förväntas öka Växande fokus på läkemedelssäkerhet där efterfrågan på alternativ till östrogen är uttalad Rekommenderat behandlingsalternativ där östrogenersättningsterapi är kontraindicerat Hot Stark konkurrens från stora globala spelare och OTC produkter (Over The Counter) Nya och ännu bättre produkter utvecklas Lågt innovationsvärde och stor risk för konkurrens från generikapreparat vid patentutgång Den regulatoriska processen inför en marknadsintroduktion 12

13 Finansiella prognoser Vi räknar med att Peptonic får positivt kassaflöde år 2016 Peptonic är ett utvecklingsbolag. Det bedriver i dagsläge ingen försäljning och har inga intäktsgenererande avtal. Vi räknar med att bolaget får sina första löpande intäkter från försäljning av läkemedlet Vagitocin med start år Bolaget har dock potential att bli kassaflödespositivt redan vid undertecknandet av ett partneravtal som vi tror kan äga rum under Fram till dess är det troligt att Peptonic fortsätter att redovisa förluster i sin verksamhet. Rörelseresultatet, det tredje kvartalet uppgick till -2,7 miljoner kronor. Resultatet per aktie var -0,34 kronor. Liten och effektiv organisation där många tjänster läggs ut på konsulter Kostnadseffektiv organisation De kostnader som Peptonic redovisar består av personalkostnader och övriga externa kostnader. Personalkostnaderna uppgick tredje kvartalet till 0,49 miljoner kronor, och 1,5 miljoner kronor under årets första nio månader. Detta är i linje med kostnaderna för personal under Vi räknar med att personalkostnaderna fördubblas framöver, då bolaget anställt Johan Inborr under innevarande kvartal och numera har två heltidsanställda. Övriga externa kostnader inkluderar konsultarvoden, arvoden som utbetalas till bland annat personer i styrelsen, för tjänster inom forskning och utveckling, samt andra administrativa kostnader. Dessa har ökat senaste halvåret jämfört med tidigare nivåer. Detta beror på den stundande fas 2b-studien och förberedelserna inför denna. Vi räknar med att kostnaderna fortsätter öka under 2015, då studien tar fart på riktigt och aktiviteterna med att hitta en partner intensifieras. Kvartalsrapport september Kostnader Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Rörelsekostnader (ksek) Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Källa: Peptonic 13

14 Alla kostnader för forskning och utveckling realiseras Höga utgifter på grund av hög aktivitet Alla utgifter för forskning och utveckling samt patent har realiserats och uppgår till 3,2 miljoner kronor respektive 0,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Patentavgifterna krävs för att upprätthålla skyddet från ett antal olika patent i mellan länder per patent. Det kostar ungefär kronor per patent och land varje år. Att bibehålla patentskydd kostar totalt cirka kronor årligen Utgifter för forskning inkluderar arbetet med Vagitocin inför kommande studier samt utvecklandet av nya produkter baserade på oxytocin som förhoppningsvis blir kommande värdedrivande projekt. Kvartalsrapport september Utgifter H Q H Q Balanserade utgifter för utvecklingsarbete (ksek) Vid periodens början Periodens aktiveringar Vid periodens slut Patent och licenser Periodens aktiveringar Periodens aktiveringar Omklassificering av aktier Vid periodens slut Källa: Peptonic Peptonic börsnoterades under 2014 och har numera över 250 ägare Finansiering sker via emissioner Finansiering av verksamheten har hittills skett via riktade emissioner. Vid börsnoteringen på Aktietorget, den 2 juli 2014, tillfördes bolaget 13 miljoner kronor och ökade antalet aktieägare till drygt 250 personer (exklusive ägande via kapitalförsäkringar). Nyemissioner under 2014 har gett ett tillskott på 22 miljoner kronor till kassan I nedanstående tabell listas de nyemissioner som genomförts i Peptonic mellan åren Sammanlagt har cirka 70 miljoner kronor i kapital anskaffats under perioden varav 22 miljoner av dessa under De emissioner som genomförts under 2014 har gett bolaget det utrymme som 14

15 behövs för att genomföra den kliniska fas 2b-studien samt betala kostnader för produkter och licenser. Genomförda emissioner Datum Belopp (MSEK) Typ ,1 Nyemission Q ,2 Nyemission Q ,6 Nyemission Q ,5 Konvertibel Q ,9 Riktad nyemission Maj ,3 Riktad nyemission Juni ,1 Spridningsemission Totalt kapital 69,7 Varav Källa: Peptonic Befintlig kassa bör räcka till fas 2b-studien men inte mycket utöver den Vid utgången av tredje kvartalet uppgick likvida medel till 15,2 miljoner kronor, vilket innebär att över 30 procent av inskaffat kapital, under 2014, är förbrukat. Vi bedömer att befintligt kapitalet räcker med nöd och näppe för att fullfölja studien, men inte till några aktiviteter utöver studien. Detta med reservation för att studien sker enligt tidsplan då finansieringen inte är robust och inte tål stora fördröjningar. Tiden efter studien och fram till ett partneravtal kommer eventuellt behöva finansieras med nytt kapital, beroende på hur lång tid det tar fram till första betalningen. Vid positiva studieresultat anser vi att det inte kommer vara ett problem att kapitalisera företaget ytterligare. Finns risk för att nytt kapital behöver tas in för att kunna jobba med utvecklingen av nya projekt Om Peptonic ska kunna satsa på att utveckla andra projekt vid sidan om Vagitocin kommer det att krävas en kapitalinjektion, då vi som sagt bedömer att befintlig kassa endast räcker till studien. Blir det aktuellt med ytterligare en nyemission kan nuvarande ägare behöva gå in med nytt kapital, alternativt stå inför en utspädning. Ägarna har hittills varit villiga att skjuta till kapital när det krävts. Ett alternativ är ett optionsavtal med en potentiell partner som tillför ett par miljoner till kassan under fas 2bstudien. Vi räknar inte med detta i vårt huvudscenario. Vidare anser vi att det vore synd att lova bort licensrättigheterna innan resultaten är klara då full potential endast kan uppnås med facit i hand. Kvartalsrapport september Kassa H Q H Q Kassa och bank (MSEK) Källa: Peptonic 15

16 Framtida intäkter starkt beroende av partneravtal Det är enligt oss sannolikt att Peptonic kommer använda framtida intäkter till att vidareutveckla fler oxytocinbaserade läkemedel samt växa sin verksamhet, och på så sätt skapa värde för sina aktieägare. Vi bedömer inte att utdelning till aktieägare är trolig inom en överskådlig framtid men detta är inte negativt utan fullkomligt normalt i denna typ av bolag. Framtida intäkter kommer bestå av royalty på försäljning samt betalningar från ett partneravtal Peptonics intäkter är beroende av ett partneravtal i första hand och försäljning av läkemedlet Vagitocin i andra hand. Ett partneravtal utformas så att det under utvecklingsfasen ger kapitalinjektioner vid i förväg uppsatta mål, så kallade milstensbetalningar. Exempel på milstensbetalningar är: Engångsbetalning vid signering av partneravtal Godkännande att köra igång fas 3-studien Positiva fas 3-resultat FDA accepterar NDA-ansökan (New Drug Application) FDA godkänner läkemedlet Marknadslansering Beslut att produktvarningsetikett inte krävs Uppfyllelse av uppsatta säljmål Upptagning på listan för statlig och/eller privat ersättning Patentförlängning En realistisk royaltysats tror vi ligger på procent Under försäljningsfasen består löpande intäkterna av royalties, det vill säga en procentsats på försäljningsvolymen. Storleken kan variera och beror i stort på avtalet i övrigt. Vi uppskattar ett avtalsvärde på cirka miljoner dollar (engångsbetalning vid avtal + milstensbetalningar) samt en royalty på mellan procent av försäljningen. Bilden nedan visar prognosticerad försäljning av Vagitocin på den amerikanska marknaden. Ett resonemang kring intäktsflödet gås igenom i mer detalj under värderingskapitlet. 16

17 Prognosticerad försäljning av Vagitocin i USA och Norden, huvudscenario (MUSD) En toppförsäljning på 400 miljoner dollar är möjlig år 2026 Källa: Redeye Research Kostnader förväntas öka på kort sikt innan bolaget blir intäktsgenererande Finansiella prognoser I våra prognoser för Peptonics verksamhet, redovisade i tabellen nedan, räknar vi med att kostnaderna förblir höga under 2015 på grund av fas 2bstudien. Den beräknas kosta 15 miljoner kronor, varav en del realiseras redan under Utöver det tillkommer löpande utgifter och kostnader för driften av verksamheten. Vi använder riskjusterade intäkter från licensavtal. En första betalning anser vi är realistiskt år 2016 vilket leder till positivt kassaflöde. Vi har inte inkluderat en potentiell intäkt från ett optionsavtal under fas 2b-studien. Prognoser Peptonic P 2015P 2016P Omsättning (msek) Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader -4,0-5,7-10,0-12,3-12,6 EBITDA -3,9-5,7-10,0-12,3 40,6 Avskrivningar EBIT -4,0-5,7-10,0-12,3 40,6 Finansnetto 0,1 0, Skatt ,9 Nettoresultat -3,8-5,6-10,0-12,3 31,6 Källa: Peptonic 17

18 Aktie och Värdering Motiverat värde på 13,2 kronor per aktie vid huvudscenariot Värdering av Vagitocin Värderingen av Peptonic har gjorts enligt tre olika scenarier där vi tillämpar en sannolikhetsjusterad nuvärdesberäkning av Peptonics framtida kassaflöden (engångsbetalningar, milstensbetalningar och royalty). Bolagsrisken uttrycker vi genom ett avkastningskrav på 18 procent. De tre scenarierna är: Base case (huvudscenario) Bull case (optimistiskt scenario) Bear case (konservativt scenario) Bolagsvärderingen sker utifrån värdering av projektet Vagitocin Värderingen av Vagitocin ger oss ett ungefärligt värde på hela bolaget eftersom det är det enda projektet under utveckling just nu. Vi anser att övriga utvecklingsprojekt av oxytocinbaserade läkemedel inte bör prisas in i bolagsvärdet då det är alldeles för tidigt att dra slutsatser kring dessa. Det har ännu inte kommunicerat vilka projekt som ska drivas härnäst eller exakt hur de ska finansieras. De representerar en väldigt intressant uppsida framöver dock. Tabellen nedan visar en sammanfattning av kassaflödesvärderingen samt de antaganden som värderingen av vårt huvudscenario bygger på. Detaljerna kring antagandena gås igenom nedan. Vårt huvudscenario ger ett fundamentalt bolagsvärde på 105 miljoner kronor vilket motsvarar en motiverad aktiekurs på 13,2 kronor. Vagitocin - Kassaflödesvärdering (Base case) Sum-of-the-parts Projekt Indikation Fas 3 (sannolikhet) Partneravtal (sannolikhet) Royaltysats Toppförsäljn. (MUSD) Lansering Nuvärde (MSEK)* Vagitocin Vaginal atrofi 45% 66% 14% Motiverat nuvärde (MSEK) 104 Nettokassa (MSEK) 15 Ackumulerade adm.kostnader (MSEK) 14 Motiverat börsvärde (MSEK) 105 Antal aktier, full utspädning (milj.) 7,97 Motiverad aktiekurs (SEK) 13,2 * Värderingen baseras på 7,15 SEK/USD och ett avkastningskrav på 18 % Källa: Redeye Research 18

19 Värderingen av bolaget är mycket starkt beroende på utfall från fas 2bstudie samt framgången i att hitta en partner Prognosantaganden Nedan följer en redovisning över de antaganden vi gjort i värderingen. De parametrar som har störst inverkan på värderingen är sannolikheten att de två huvudsakliga aktiekatalysatorerna infaller; resultat från fas 2b-studien samt ett partneravtal. Övriga parametrar låter vi vara konstanta. Dessa påverkas trots detta indirekt i de olika scenarierna, det vill säga, ett scenario där sannolikheten att nå marknaden är under 100 procent, får en lägre förväntade toppförsäljning och ett lägre beräknat avtalsvärde. En isolerad förändring av parametrar, utöver huvudkatalysatorerna, och deras respektive inverkan på värderingen visar vi i känslighetsanalysen på sid 25. Tabellen nedan sammanfattar de olika scenarierna och deras antaganden. Vagitocin - värderingsantaganden Antaganden Base case Bull case Bear case Lanseringsår Peakförsäljning (MUSD) % 16% 12% Royalty Licensrättigheter (MUSD) Sannolikhet att fas 2 övergår i fas 3 45% 60% 30% Sannolikheten att hitta en partner 66% 88% 45% Källa: Redeye Research En 30 procentig sannolikhet att nå marknaden från en fas 2 studie anses högt inom läkemedelsindustrin Sannolikhet att nå ut på marknad För att kunna göra realistiska antaganden kring sannolikheten för Vagitocin att faktiskt nå marknaden har vi tittat på studier som sammanställt statistik från en stor mängd liknande projekt. Vi använder denna data som riktmärke och justerar baserat på det unika i Peptonics situation. Tabellen nedan visar sannolikheten att nå nästa fas och att nå marknaden för en så kallad Non-NME (*Non-New Molecular Entity), det vill säga en redan beprövad substans, för en huvudindikation, i vårt fall oxytocin mot vaginal atrofi. Sannolikhetsantaganden kring utvecklingen av Non-NME* Fas Att nå marknaden Att nå nästa fas Fas 2 30% 45% Fas 3 66% 76% FDA godkännande 88% 88% Källa: Volume 32, Number 1, January 2014, Nature Biotechnology (Michael Hay, David W Thomas, John L Craighead, Cecilia Economics, Jessie Rosenthal) Som vi kan utläsa ovan är steget att ta ett projekt igenom fas 2 det mest utmanande och där störst risk föreligger. Sannolikheten att nå marknaden 19

20 En fas 2-studie anses vara framgångsrik om utformningen är korrekt, resultaten positiva och data analyserad på rätt sätt är dock även beroende på ett antal efterföljande steg. I vårt huvudscenario har vi antagit att Vagitocin har en genomsnittlig sannolikhet att klara sig igenom fas 2 och nå fas 3. Att komma till fas 3 har inte bara att göra med att kunna uppvisa positiva kliniska resultat utan även att kunna hantera det praktiska gällande administrationen och logistik kring studien. I vårt bull case har vi antagit att sannolikheten att komma vidare till fas 3 är så hög som 60 procent, då vi antar att de kliniska utvecklingsriskerna är relativt låga på grund av oxytocinets redan bevisade välgörande egenskaper och att Peptonic designat en bra studie. På samma sätt har vi justerat ner sannolikheten i vårt bear case till 30 procent. För att få en bättre känsla för innebörden i ovanstående siffror kan vi jämföra med cancerprojekt i en klinisk fas 2-studie som har en 12 procents sannolikhet att nå marknaden. Ett avtal värt 150 miljoner dollar är inte uteslutet Avtalsnivåer De kommersiella riskerna i projektet och därmed också i värderingen innefattar dessutom utmaningen i att hitta en bra partner. Vårt antagande är att Peptonic licensierar ut Vagitocin till en mindre aktör som har en inriktning på kvinnohälsa. Värdet på avtalet kommer att bero på ett flertal faktorer, så som kvalitén på fas 2b-resultaten, avtalsparametrarna samt sist men inte minst hävstång och skicklighet i förhandlingarna. Vi förutsätter att marknaden och konkurrenssituationen inte förändras markant fram till att ett avtal ska förhandlas. Även i vårt bear case där sannolikheten för positiva resultat är lägre tror vi att det går att hitta en partner. Avtalet blir helt enkelt sämre då. Vi räknar med ett fördelaktigt avtal i linje med de främsta konkurrenterna För att göra en bedömning av möjligt värde i framtida avtal har vi använt oss av två referensavtal från branschen. Tabellen nedan visar de två avtal som behandlar Vagitocins främsta konkurrenter Osphena och Vaginorm. Referensavtal Bolag Utvecklingsfas Kontantersättning Avtalsvärde Royaltysats Tidpunkt Omfattning QuatRX Pharma / Shionogi Efter fas 3 25 MUSD 125 MUSD Okänt Mars 2010 Globalt Endoceutics / Bayer Före fas 3 Okänt 330 MCAD (323 MUSD) Okänt Maj 2010 Globalt Källa: Redeye Research I båda fall är royaltysatsen okänd. Avtalet mellan Endoceutics och Bayer inkluderar en kontantersättning, milstensbetalningar och även stöd för fortsatt forskning och utveckling, fas 3-studier. Endoceutics ansvarar för att designa och driva studierna. Bayer har licensrättigheterna på alla marknader förutom Kanada, som är Endoceutics hemmamarknad. Avtalet mellan QuatRX och Shionogi är även det ett licensavtal för globala 20

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.ST) Sprintar i mål med MTH1 Sprint Bioscience annonserade att man ingått avtal med läkemedelsgiganten Bayer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 mars 2015 Sammanfattning (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien Data för Intuvax från fas I/II-studien inom indikationen mrcc ser fortsatt mycket lovande ut

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer