Folk- och bostadsräkningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folkräkningen den 31 december I, Areal och folkmängd för särskilda förvaltningsområden. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1910_1

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLKRÄKNINGEN DEN 31 DECEMBER 1910 AV KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN I. AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR SÄRSKILDA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1914 [121630]

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅNS BIBLIOTEK

5 Innehållsförteckning. Text. Sid. Inledning 1* A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen 3* B) Areal och folkmängdstäthet 4* C) Kommunala, administrativa och judiciella områdens antal, storlek och folkmängd... 13* Tab. A. Antal landskommuner (köpingar ej inräknade) fördelade efter landarealen år * Tab. B. Antal kommuner å landsbygden, fördelade efter folkmängden år * Tab. C. Antal köpingar, som icke bilda egna kommuner, ävensom municipalsamhällen, fördelade efter folkmängden år * Tab. D. Antal bärad, fördelade efter folkmängden år * Tab. E, Antal länsmansdistrikt, fördelade efter folkmängden år * Tab. F. Antal fögderier, fördelade efter folkmängden år * Tab. G. Antal tingslag, fördelade efter folkmängden år * Tab. H. Antal domsagor, fördelade efter folkmängden år * D) Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift 25* Tab. I. Antal församlingar stiftsvis vid början av år * Tab. K. Antal pastorat, fördelade efter landarealen år * Tab. L. Antal pastorat, fördelade efter folkmängden år * Tab. M. Antal kontrakt, fördelade efter folkmängden år * E) Areal och folkmängd i de gamla landskapen 32* F) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet 33* G) Register 35* Tabeller. Tab. 1. Areal, folkmängd och hushåll i härad, landskommuner, städer, köpingar och municipalsamhällen ävensom församlingar den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Stockholms stad 1 2) Stockholms län 4 3) Uppsala län 11 4) Södermanlands län 15 5) Östergötlands län ) Jönköpings län 27 7) Kronobergs län 32 8) Kalmar län 36 9) Gottlands län 41 10) Blekinge län 44 11) Kristianstads län 47 12) Malmöhus län 53 13) Hallands län 63 14) Göteborgs och Bohus län 67 15) Ålvsborgs län 73 16) Skaraborgs län 81 17) Värmlands län 89 18) Örebro län 94

6 II Sid. 19) Västmanlands län 99 20) Kopparbergs län ) Gävleborgs län ) Västernorrlands län ) Jämtlands län ) Västerbottens län ) Norrbottens län 123 Tab. 2. Areal och folkmängd i fögderier och länsmansdistrikt den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 3. Areal och folkmängd i domsagor och tingslag den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 4. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år Sammandrag länsvis Tab. 5. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i landstingsområden Tab. 6. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i hushållningssällskapsområden 179 Tab. 7. Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Uppsala ärkestift 180 2) Linköpings stift ) Skara stift 193 4) Strängnäs stift 198 5) Västerås stift 202 6) Växjö stift 207 7) Lunds stift 211 8) Göteborgs stift 219 9) Kalmar stift ) Karlstads stift ) Härnösands stift ) Luleå stift ) Visby stift ) Stockholms stad 238 Tab. 8. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis år Tab. 9. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i de gamla landskapen Tab. 10. Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år Register över rikets administrativa, judiciella och kommunala samt ecklesiastika indelningar 246 Karta över Sveriges kommuners folkmängstäthet år Index. Texte. Pages. Introduction 1* A) Les irrégularités de la division administrative 3* B) Superficie; densité de la population 4* C) Nombre, superficie et population des circonscriptions administratives, judiciaires et communales 13* Tabl. A. Nombre des communes rurales, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. B. Nombre des communes de la campagne, classées par population, en * Tabl. C. Nombre des bourgades et des quasi-bourgs (»municipalsamhällen»), classés par population, en * Tabl. D. Nombre des cantons, classés par population, en * Tabl. E. Id. des sousbailliages.. 20* Tabl. F. Id. des bailliages 21* Tabl. G. Id. des cercles judiciaires 22* Tabl. H. Id. des juridictions 23*

7 Pages. D) Superficie et population des cures, des prévôtés et des diocèses 25* Tabl. I. Nombre des paroisses, par diocèses, en * Tabl. K. Nombre des cures, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. L. Nombre des cures, classées par population, en * Tabl. M. Nombre des prévôtés, classés par population, en * E) Superficie et population des anciennes provinces 32* F) Superficie, population et densité de la population des grandes îles 33* G) Index des communes 35* Résumé en français 36* Tableaux. Tabl. 1. Superficie, population et nombre des ménages dans les communes, les villes, les paroisses et les cantons le 31 déc Col. 1: communes, villes, cantons. Col. 2: superficie (totale) en kilom. carrés. Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population totale. Col. 5: enfants (au-dessous de 15 ans). Col. 6: adultes célibataires, Col. 7: mariés (-ées). Col. 8: veufs et veuves. Col. 9: divorcés (-ées). Col. 10: sexe masculin. Col. 11: sexe féminin. Col. 12: habitants par kilom. carré (terre). Col. 13: nombres des ménages. Tabl. 2. Superficie et population dans les bailliages et les sousbailliages, le 31 déc Col. 1: bailliages et sousbailliages. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: habitants par kil. c. Tabl. 3. Superficie et population dans les juridictions et les cercles judiciaires, le 31 déc Col. 1: juridictions et cercles judiciaires ruraux. Col. 2 5: voir ci-dessus Tabl. 2. Tabl. 4. Superficie, population et densité de la population, en Résumé par préfectures 176 Col. 1: préfectures. Col. 2 4: superficie (dont 2: terre ferme; 3: eaux; 4: total). Col. 5 7: population (dont 5: sexe masculin; 6: sexe féminin; 7: total). Col. 8: habitants par kil. c. Tabl. 5. Superficie, population et densité de la population dans les districts des conseils généraux, en Col. 1: districts des conseils généraux. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 6. Superficie, population et densité de la population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 179 Col. 1: districts des sociétés d'économie rurale. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4 Tabl. 7. Superficie et population dans les cures, les prévôtés et les diocèses, le 31 déc Col. 1: paroisses, cures, prévôtés. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: l'année où échoit la fixation des appointements. Tabl. 8. Superficie et population par diocèses et par préfectures 240 a) Superficie. b) Population. Col. 1: préfectures. Col. 2 15: diocèses. b) Col. 16: adhérents de confessions étrangères en paroisses avec des registres légaux. b) Col. 17 (= a) col. 16): total. Tabl. 9. Superficie, population et densité de la population dans les anciennes provinces, en Col. 1: provinces. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 10. Superficie, population et densité de la population des grandes îles (de 20 kilom. carrés et au-dessus) 243 Col. 1: mer ou lac, où l'île est située; nom de l'île. Col. 2: communes ou paroisses de l'île. Col. 3: superficie en kilom. carrés (y compris îlots et étangs). Col. 4: population. Col. 5: habitants par kilom. carré. Col. 6: superficie en kilom. carrés de l'île principale. Index alphabétique des communes, villes, paroisses et autres divisions administratives, communales, judiciaires et ecclésiastiques 246 Carte de la densité de la population. III

8 IV Tillägg och rättelser. Under tryckningen har följande kommit till Statistiska centralbyråns kännedom. Sid. 3, anm. 4. Jämlikt K. brev d. 31 dec skall beslutet om Katarina församlings dolning gå i verkställighet den 1 maj, som infaller året närmast efter det, varunder församlingshus av viss föreskriven beskaffenhet blivit av den odelade Katarina församling för Sofia församlings räkning uppfört och godkänt. Sid. 3, anm. 8, sid. 9, anm. 17, och sid Jämlikt K. brev d. 31 dec skall Brännkyrka församling den 1 maj 1914 utbrytas från Huddinge pastorat och utgöra eget gäll ävensom skiljas från Södertörns kontrakt och Strängnäs stift samt i ecklesiastikt hänseende förläggas till Stockholms stad och lyda under Stockholms stads konsistorium. Sid. 13. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Tierps municipalsamhälle blivit utvidgat. Uppgift om den nuvarande arealen saknas emellertid. Sid. 16. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Katrineholms municipalsamhälle blivit betydligt utvidgat. Det omfattar nu en areal av 1069 kv.km., varav 902 kv.km. land. Sid. 48 samt sid. 51, anm. 7. Genom nåd. brev d. 19 dec har K. Maj;t förunnat Hässleholms köping stadsrättigheter att tillgodonjutas fr. o. m. den 1 januari 1914; dock»kall Hässleholms stad tillsvidare i judiciellt hänseende bibehållas under landsrätt och tillhöra Västra Göingo domsaga och tingslag. Sid. 49. Jämlikt K. brev d. 14 nov har vid Tollarps järnvägsstation i Västra Vrarns socken bildats ett municipalsamhälle. Sid. 53 Bamt sid. 59, anm. 2. Jämlikt K. brev d. 12 dec skall med ingången av år 1915 Limhamns köping i administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende införlivas med Malmö stad. I fråga om de ecklesiastika förhållandena föreskrevs i detta sammanhang ej annan förändring, än att staden och köpingen skola efter införlivningen hava fullständig gemensamhet i avseende å skolväsendet. Jfr här nedan tillägg till sid Sid. 55. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Burlövs och Tottarps socknar bildats ett municipalsamhälle benämnt Alcarp, med en areal av 3'37 kv.km., varav inom Burlöv 2'86 kv.km., inom Tottarp 052 kv.km. Sid. 04 och Bid. 65, kol. 1 och anm. 6. Enligt K. brev d. 12 dec skola lägenheten Tranelyckan, 1/4 mtl Klastorp nr 17 Andors Nilsgård samt 1 mtl Apelvik nr 1 Anders Götarsgård, tillika med därinom belägna järnvägssträckor, allt i Träslövs socken, med ingången av år 1915 i allo införlivas med Varoergs stad. Sid. 84. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Kvänttms socken bildats ett municipalsamhälle benämnt Kvänum, med en areal av 0'2» kv.km. land. Sid. 91. Jämlikt K. brev d. 29 aug har vid Haga i Arvika socken bildats ett municipalsamhälle. Sid Ludvika municipalsamhälles areal uppgives till 3'67 kv.km. Samhället omfattar även ett helt litet område inom Norrbärke socken. Genom K. brev d. 28 nov har medgivitb, att municipalsamhällct, dock med undantag av den till Norrbärke socken hörande delen, må på vissa villkor, från tid som framdeles kommer att bestämmas, såsom en kommun för gig bilda en även i fattigvårdshänseende från Ludvika socken avbkild köping, benämnd Ludvika. Sid. 109 samt sid. 111, anm. 9. Jämlikt K. brev d. 12 dec träda de åt Ljusdals municipalsamhälle boviljade köpingsrättigheter i kraft med 1914 års ingång. Sid Jämlikt K. brev d. 27 nov har Nylands municipalsamhälle blivit utvidgat. Det torde nu omfatta en areal av 0'69 kv.km. land. Sid Jämlikt K. brev d. 22 juli 1910 och d. 31 jan, 1913 utgör Medelpads västra domsaga fr. o. m. den 1 jan ondast ett tingslag. Sid. 183, kol. 1, rad 10. Står: Öster-Våla; läs: Östervåla. Sid. 196, kol. 1, rad 6. Står: Frölene; läs: Fölene. Sid Enligt K. brev d. 12 dec skall Limhamns församling den 1 maj 1915 utbrytas från Bunkefio pastorat till ett eget gäll.

9 TILL KONUNGEN. Redogörelsen för 1910 års folkräkning är, såsom Statistiska centralbyrån redan en gång förut haft tillfälle att framhålla, fördelad i flera häften eller avdelningar. Emellertid motsvara dessa avdelningar icke helt och hållet av- 1*

10 2* FOLKRÄKNINGEN delningarna av 1900 års befolkningsstatistik. Den första avdelningen av sistnämnda statistik innehöll, jämte en summarisk uppgift å länens och kommunernas folkmängd samt å befolkningens åldersfördelning, den sedvanliga redogörelsen för befolkningsrörelsen under året; denna avdelning motsvaras för år 1910 av den berättelse, som redan offentliggjorts såsom årgången 1910 av litt. A) (Befolkningsstatistik) i den gamla serien Bidrag till Sveriges officiella Statistik. Det första häftet av Folkräkningen år 1910, vilket härmed i underdånighet framlägges, motsvarar i det hela den andra avdelningen av 1900 års befolkningsstatistik, i det att detsamma, liksom nyssnämnda publikation, redogör för areal och folkmängd inom olika förvaltningsområden. Emellertid hava denna gäng uppgifterna om främmande trosbekännare uteslutits ur redogörelsen i fråga och komma att publiceras i ett senare häfte. Däremot inrymmer tab. 1 i den föreliggande berättelsen en summarisk uppgift å befolkningens fördelning efter kön och civilstånd, ävensom å antalet hushåll, inom varje kommun. Dessutom är redogörelsen för rikets indelningar utvidgad i vissa hänseenden. I olikhet mot förhållandet i tidigare liknande berättelser har kommunen och icke församlingen valts till enhet för den tabellariska uppställningen. Dock äro så vitt möjligt uppgifter meddelade även om de särskilda församlingarna. Å landsbygden sammanfaller för övrigt i regeln kommunen såväl med den lika benämnda församlingen eller kyrkosocknen som ock med jordebokssocknen. Dock inträffar stundom, att även en landskommun omfattar flera församlingar, vanligast när till socknen hör en kapellförsamling (eller flera). Motsatt förhållande, d. v. s. att församlingen omfattar tvenne eller flera kommuner, inträffar ock, t. ex. där församlingen omfattar tvenne gamla jordebokssocknar eller där från socknen utbrutits en köping med egen kommunalförvaltning. I jordeboken äro kapellförsamlingarna nästan alltid upptagna under moderförsamlingen, vadan en sådan förening ej särskilt omnämnes i anmärkningarna till tab. 1. De större städerna omfatta naturligen ganska ofta flera församlingar. Förutom kommuner och församlingar upptager tab. 1 även municipalsamhållen. I rätt många fall har dock ingen arealuppgift för ett sådant samhälle kunnat erhållas. Även beträffande folkmängden har stundom samhället ej kunnat noggrant skiljas från den övriga kommunen, och centralbyrån har fått nöja sig med en approximativ uppgift å folkmängden, utan möjlighet att fördela densamma i civilståndsgrupper. I anmärkningarna till tabellerna redogöres för de vid 1910 års slut bestående oregelbundenheterna i rikets indelningar, för regleringar eller beslut om sådana under perioden samt för de förändringar, om vilka sedan dess intill utgången av oktober månad 1913 beslut blivit av Kungl. Maj:t fattat. De i anmärkningarna till tab. 1 omförmälda förslag till överflyttningar, vilka varit föremål för Kungl. Maj:ts prövning men utan att vinna nådigt bifall, ingå, där ej annorlunda säges, bland de regleringsförslag, som återfinnas i Underdånigt betänkande angående reglering av oregelbundenheter i rikets administrativa, judiciella, ecklesiastika och kommunala indelningar, avgivet d. 9 okt av den därtill förordnade kommittén. På grund av nådiga cirkuläret d. 28 nov, 1912 angående stavningssättet i från

11 OREGELBUNDENHETER I DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN. 3* trycket utkommande officiella skrifter har beträffande t-ljudet och v-ljudet stavningen av åtskilliga ortnamn ändrats. Då emellertid i fråga om några namn stavsättet icke utan vidare syntes givet, ingick centralbyrån till K. Maj :t med anhållan om faatställelse av rätta stavsättet för dessa ortnamn; och har K. Maj:t genom beslut den 31 okt fastställt stavningen av namnen Alfshög, Fivlered, Fridlevstad, Hovsta, Nävlinge, Revsund, S:t Olof, Stafsinge, Säfsnäs och Välluv, på sätt de här blivit stavade. Efter dessa inledande förklaringar får Statistiska centralbyrån övergå till den sedvanliga kommenterande framställningen av innehållet i tabellerna. A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen. Som en av de största anomalierna i fråga om rikets indelning får väl det förhållandet betraktas, att åtskilliga kyrkosocknar äro delade på flera län. År 1900 ägde detta förhållande rum med 8 socknar. I ett fall har sedermera visat sig, att oregelbundenheten saknat rättslig grund, nämligen beträffande Avesta församling, som ansetts vara fördelad på Kopparbergs och Västmanlands län. Kungl. Maj:t har nämligen d. 30 aug förklarat, att egendomen Bjurfors församlingens Västmanlandsdel även i kyrkligt hänseende tillhör Norbergs socken, dit egendomen i kommunalt hänseende redan förut ostridigt hörde. De återstående 7 socknarna, som äro belägna var och en i tvenne län, äro följande : Harbo, i Uppsala och Västmanlands län; Söderfors, i Uppsala och Gävleborgs län; Västra Ny, i Östergötlands och Örebro län; Hishult, i Kristianstads och Hallands län; Kölingared, i Älvsborgs och Skaraborgs län; Nysund, i Värmlands och Örebro län; Lillhärdal, i Kopparbergs och Jämtlands län. De kommuner, som äro delade på flera län, äro dock endast tre, nämligen Hishult, Kölingared och Nysund. Med övriga här uppräknade delade kyrkosocknar äger det förhållandet rum, att den mindre länsdelen är i kommunalt hänseende förenad med en annan socken, som helt och hållet tillhör länet, nämligen Uppsala länsdel av Harbo med Eälinge, Gävleborgs länsdel av Söderfors med Hedesunda, Örebro länsdel av Västra Ny med Hammar och Kopparbergs länsdel av Lillhärdal med Mora. Åtskilliga territoriella församlingar omfatta både stads- och landområde, vanligen så att församlingen innesluter två kommuner, varav den ena stad. Dylika på stad och land delade församlingar äro Vaxholms, Motala, Hakarps, Rogberga, Västra Sallerups, Borås och Torpa, Kopparbergs samt Skellefteå. Stundom hava ock Lunds, Hälsingborgs, Ronnebys och Sölvesborgs pastorat betraktats såsom utgörande vartdera en enda församling, vilken i sådant fall skulle omfatta både stad och land. I Statistiska centralbyråns publikationer hava dock dessa områden behandlats som särskilda stadsförsamlingar och landsförsam-

12 4* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. lingar, och denna uppfattning vinner stöd av formen för gällande löneregleringsresolutioner, Själevads församling har omfattat så väl Själevads kommun som örnsköldsviks stad, men sedan år 1908 utgör staden en egen församling. Att en församling ofta omfattar en köping och en landskommun, är redan i det föregående omnämnt. Med en sockens fördelning på län följer ock dess fördelning på olika härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderier och domsagor. Åtskilliga socknar äro ock på samma sätt styckade utan att vara fördelade på olika län. Dock är splittringen mindre nu än för ett par årtionden tillbaka, och numera förekommer det exempelvis icke att någon socken tillhör flera än två härad. Ej heller finnes något härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderi eller någon domsaga, som tillhör flera län. Vadsbo härad i Skaraborgs län är delat i tvenne fögderier, men det enas område utgöres av tvenne av de tingslag, häradet omfattar, medan det andra fögderiet sammanfaller med det tredje av häradets tingslag. Det nuvarande inysätra tingslag i "Västerbottens län är ock delat på tvenne fögderier; nämnda tingslag bildades år 1902 genom sammanslagning av tre förutvarande tingslag, av vilka tvenne tillhörande ett fögderi och det tredje ett annat. Trenne härad i Hallands län, nämligen Halmstads, Faurås och Viske äro ock delade på olika fögderier. Eljest omfatta fögderierna alltid ett eller flera odelade härad (eller, där härad ej finnas, tingslag). Det ovan omtalade Vadsbo härad är delat på två domsagor. Annars ingå häraden (liksom naturligtvis alltid tingslagen) odelade i domsagor. Länsmansdistrikten däremot omfatta antingen ett eller flera härad (tingslag) eller blott några socknar därav; ja stundom är redan socknen för stor för ett sådant distrikt, och utgör då vardera sockendelen antingen ensam eller i förening med andra socknar var sitt distrikt. Pastoraten omfatta icke så sällan socknar i olika län. Mera underligt är, att det ännu gives två pastorat, som vart för sig tillhöra tvenne stift: Hishults och Fagerhults pastorat, där moderförsamlingen hör till Göteborgs och annexförsamlingen till Lunds stift, samt Amnehärads och Södra Eåda pärtorat, med den förra församlingen hörande till Skara, den senare till Karlstads stift. B) Areal och folkmängdstäthet. Då kunskapen om arealen utgör en väsentlig fyllnad till de många upplysningar, som vinnas genom folkräkningen, har Statistiska centralbyrån plägat i sina folkräkningsberättelser även meddela arealsiffror för landets olika förvaltningsområden, ända ned till kommunerna (socknar och städer). Till alla de omständigheter, som göra en tillförlitlig kännedom om arealen lika önskvärd från administrativ som från vetenskaplig synpunkt, har under tiden efter den nästföregående folkräkningsberättelsens publicering kommit ännu en, nämligen lagen av den 2 december 1910 angående reglering av prästerskapets avlöning. På grund av denna lag kan nämligen (land)arealen av ett pastorat få en rent pekuniär betydelse för vissa befattningshavare.

13 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 5* Statistiska centralbyrån har därför nedlagt mycket arbete på att erhålla så tillförlitliga arealsiffror som möjligt, utan att likväl resultatet kan anses ha blivit i allo tillfredsställande. Det innebär dock väsentliga förbättringar i jämförelse med 1900 års arealstatistik. I folkräkningsberättelsen för nyssnämnda år uppgavs rikets hela ytvidd till kvadratkilometer, med inräknande av insjöar, älvar och åar, men icke av havets vikar och sund. Siffran grundade sig, vad beträffar 8 län, helt eller delvis på den ekonomiska kartläggningen i skalan 1: (utförd av Ekonomiska kartverket eller, efter dess förening år 1894 med Generalstabens topografiska avdelning, av Rikets allmänna kartverk); för flertalet av de övriga länen på Generalstabens kartor (i skalorna 1: eller 1: ), men för ett par av de nordligare länen pä äldre kartor i ganska liten skala. Härvid är att märka, att för trenne norrländska län, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens, angavs hela länsarealen i enlighet med år 1893 av Generalstabens topografiska avdelning gjorda bestämningar, men sockenarealerna voro till allra största delen uträknade å äldre kartor, varom berättelsen närmare upplyser. Mellan summorna av dessa sockenareajer å ena sidan och de nyare bestämningarna av länsarealerna å den andra visade sig en ganska betydande differens, vilken i tabellerna uppfördes såsom tillägg till länets areal, då den icke kunde fördelas på de särskilda socknarna. Uppenbarligen voro alltså arealstatistikens brister störst i fråga om de norrländska länen. Statistiska centralbyrån vände sig, för att ernå bättre uppgifter, till Rikets allmänna kartverk, och har genom dess försorg erhållit nya arealuträkningar för hela Gävleborgs och Norrbottens län, flertalet socknar i Jämtlands län samt några socknar i Västerbottens och i Kopparbergs län. För en del socknar i Jämtlands län kunde dock sådana uträkningar icke nu erhållas, utan hava för dem de gamla arealuppgifterna måst användas. Vad beträffar det återstående norrländska länet, Västernorrlands, grundade sig arealuppgifterna i 1900 års berättelse på en nyare och mera tillförlitlig karta och hava därför fått kvarstå oförändrade. Den lilla ökning i länets areal, som kommer till synes i föreliggande berättelse, beror därpå, att Örn sköldsviks stad fått sin areal utvidgad, till en del genom överflyttning från Själevads kommun (som därför minskats), men till en del även genom uppgrundningar och utfyllningar i den angränsande havsfjärden. Om vissa trakter i mellersta och södra Sverige, särskilt i Örebro och Kristianstads län, var det känt, att förhållandet mellan vatten- och landareal undergått en icke alldeles oväsentlig förskjutning, på grund av omfattande sjösänkningsoch torrläggningsarbeten i nyare tid. Härom sökte centralbyrån inhämta upplysningar från skilda håll. Att erhålla fullt säkra arealbestämningar har dock icke varit möjligt, men de här publicerade arealsiffrorna äro så noggranna, man för närvarande kan få. Om municipalsamhällenas areal förekomma stundom uppgifter i de Kungl. brev, jämlikt vilka de blivit bildade; oftare saknas dock dylika uppgifter i breven. I sådant fall har centralbyrån tillskrivit municipalnämndernas ordförande, av vilka likväl många varit ur stånd att lämna några upplysningar

14 6* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. härom. För kapellförsamlingar o. dyl. saknas vanligen särskild arealuppgift. Genom den ekonomiska kartläggningen hava, under tiden efter offentliggörandet av 1900 års folkräkningsberättelse, nya arealbestämningar verkställts för vissa delar av Stockholms, Malmöhus och Västmanlands län. I fråga om Värmlands läns areal har en obetydlig justering vidtagits för att göra centralbyråns siffra överensstämmande med sammandraget av beskrivningarna till de ekonomiska kartorna för länet. De särskilda länens arealtal, sådana de beräknats för år 1900 och år 1910, ävensom de för 1910 års arealuträkning huvudsakligen använda kartorna synas av följande uppställning: ') E = Ekonomiska kartverkets eller Rikets allmänna kartverks kartor 1 skalan 1:20000, G 1 = Generalstabens kartor i skalan 1: , G- 2 = Generalstabens kartor i skalan 1: ') Södra More härad. 8 ) Luggudo, Torna, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härad helt eller delvis. 4 ) Snevringc, Tuhundra, Sieiide och Yttertjnrbo bärad. 6 ) Till stor del endast ett sammandrag av andra kartor. ) I några fall stomkartor, på vilka fältmätningen ännu ej verkställts. ') Karta i skalan 1: av C. E. Dahlman. 8 ) Karta i skalan 1: av P. A. Kjollerstedt. B ) För Vänern Sjökarteverkets kartor i skalan 1: , för de andra sjöarna samma kartverk som för angränsande län.

15 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 7* I olikhet mot förhållandet under årtiondet hava under åren inga områdesregleringar länen emellan ägt rum. Förändringarna i länens arealsiffror bero således denna gång uteslutande på nya uppgifter. Att förändringarna likväl kunnat vara så omfattande, visar huru bristfällig kännedomen om Sveriges areal hittills varit. Att ännu åtskilligt brister i detta hänseende, framgår av det redan anförda samt av det förhållandet, att i flera fall en kommuns område ej kunnat noggrant skiljas frän en annans (så att i den uppgivna arealsiffran för den förra kommunen ingår ett litet område som rätteligen tillhör den senare; förhållandet har i tab. 1 utmärkts genom ett t framför båda kommunernas arealsiffror), samt att i ett par fall areaiuppgift kunnat lämnas endast för tvenne kommuner gemensamt. Vad de stora mellansvenska sjöarna beträffar, har arealen för Vänern, Vättern och Mälaren här upptagits oförändrad, ehuruväl det är troligt, att vissa jämkningar i arealuppgifterna för dessa sjöar komma att få vidtagas, när den ekonomiska kartläggningen av angränsande län blir fullbordad. Däremot har Hjälmarens arealsiffra ändrats, då det av upplysningar från flera håll synts uppenbart, att den hittills angivna siffran varit för låg. Genom Sveriges Geologiska undersöknings försorg har Centralbyrån erhållit den här använda arealsiffran, kvadratkilometer. 1 ) Vid beräkning av folkmängdslätheten, eller det tal som angiver, huru många människor över huvud taget inom ett område bo på en viss ytenhet, plägar man i de flesta länder lägga till grund områdets areal i dess helhet, och således med inräknande av därinom befintliga sjöar och andra vattendrag, men i Sverige däremot, där innanvattnen utgöra en betydande del av hela ytan, plägar folkmängdstätheten bestämmas endast efter fasta marken. Skillnaden mellan de tal, som framkomma, allteftersom det ena eller andra beräkningssättet användes, kan för vissa mindre områden bliva ganska stor. I kol. 12 av tab. 1 samt kol. 5 av tab. 2 och 3 angives, huru många människor öfver huvud taget finnas å var kvadratkilometer land, under antagande att folkmängden vore jämnt fördelad över ytan av det område, för vilket folkmängdstätheten beräknats. Ju större områdena tagas, desto jämnare tyckes naturligtvis folkmängden vara utbredd, åtminstone vid jämförelse mellan närliggande områden, men i själva verket kan en sådan stor yta, t. ex. ett helt län, vara mycket ojämnt bebyggd. En karta över folkmängdstätheten i Sverige tager sig helt annorlunda ut, allt eftersom den är uppgjord efter län eller efter kommuner. Den senare metoden återspeglar naturligtvis noggrannare skiftningarna i folkmängdstätheten och har därför även blivit använd å den karta, som åtföljer denna berättelse. Härvid har man åtskilt sju olika gradationer av folkmängdstäthet, nämligen: mindre än 1 inv. pr kv.km. (land), 1 4, 5 9, 10 14, 15 24, samt slutligen 50 personer och däröver, allt pr kv.km. land. 2 ) Uppdelningen i ') En preliminär uträkning inom Ekonomiska kartverket lär hava givit det härifrån föga avvikande resultatet kv.km. s ) Grupperingen är gjord i anslutning till tab. 1, där antalet inv. pr kv.km. angives i hela tal, utan decimaler (annat än för do allra glesast befolkade trakterna, med mindre än 4 inv. pr kv.km.). En kommun med exempelvis 146 inv. pr kv.km. är därför räknad till den grupp, vars folkmängdstäthet angives såsom

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer