Folk- och bostadsräkningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folkräkningen den 31 december I, Areal och folkmängd för särskilda förvaltningsområden. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1910_1

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLKRÄKNINGEN DEN 31 DECEMBER 1910 AV KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN I. AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR SÄRSKILDA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1914 [121630]

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅNS BIBLIOTEK

5 Innehållsförteckning. Text. Sid. Inledning 1* A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen 3* B) Areal och folkmängdstäthet 4* C) Kommunala, administrativa och judiciella områdens antal, storlek och folkmängd... 13* Tab. A. Antal landskommuner (köpingar ej inräknade) fördelade efter landarealen år * Tab. B. Antal kommuner å landsbygden, fördelade efter folkmängden år * Tab. C. Antal köpingar, som icke bilda egna kommuner, ävensom municipalsamhällen, fördelade efter folkmängden år * Tab. D. Antal bärad, fördelade efter folkmängden år * Tab. E, Antal länsmansdistrikt, fördelade efter folkmängden år * Tab. F. Antal fögderier, fördelade efter folkmängden år * Tab. G. Antal tingslag, fördelade efter folkmängden år * Tab. H. Antal domsagor, fördelade efter folkmängden år * D) Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift 25* Tab. I. Antal församlingar stiftsvis vid början av år * Tab. K. Antal pastorat, fördelade efter landarealen år * Tab. L. Antal pastorat, fördelade efter folkmängden år * Tab. M. Antal kontrakt, fördelade efter folkmängden år * E) Areal och folkmängd i de gamla landskapen 32* F) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet 33* G) Register 35* Tabeller. Tab. 1. Areal, folkmängd och hushåll i härad, landskommuner, städer, köpingar och municipalsamhällen ävensom församlingar den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Stockholms stad 1 2) Stockholms län 4 3) Uppsala län 11 4) Södermanlands län 15 5) Östergötlands län ) Jönköpings län 27 7) Kronobergs län 32 8) Kalmar län 36 9) Gottlands län 41 10) Blekinge län 44 11) Kristianstads län 47 12) Malmöhus län 53 13) Hallands län 63 14) Göteborgs och Bohus län 67 15) Ålvsborgs län 73 16) Skaraborgs län 81 17) Värmlands län 89 18) Örebro län 94

6 II Sid. 19) Västmanlands län 99 20) Kopparbergs län ) Gävleborgs län ) Västernorrlands län ) Jämtlands län ) Västerbottens län ) Norrbottens län 123 Tab. 2. Areal och folkmängd i fögderier och länsmansdistrikt den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 3. Areal och folkmängd i domsagor och tingslag den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 4. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år Sammandrag länsvis Tab. 5. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i landstingsområden Tab. 6. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i hushållningssällskapsområden 179 Tab. 7. Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Uppsala ärkestift 180 2) Linköpings stift ) Skara stift 193 4) Strängnäs stift 198 5) Västerås stift 202 6) Växjö stift 207 7) Lunds stift 211 8) Göteborgs stift 219 9) Kalmar stift ) Karlstads stift ) Härnösands stift ) Luleå stift ) Visby stift ) Stockholms stad 238 Tab. 8. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis år Tab. 9. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i de gamla landskapen Tab. 10. Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år Register över rikets administrativa, judiciella och kommunala samt ecklesiastika indelningar 246 Karta över Sveriges kommuners folkmängstäthet år Index. Texte. Pages. Introduction 1* A) Les irrégularités de la division administrative 3* B) Superficie; densité de la population 4* C) Nombre, superficie et population des circonscriptions administratives, judiciaires et communales 13* Tabl. A. Nombre des communes rurales, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. B. Nombre des communes de la campagne, classées par population, en * Tabl. C. Nombre des bourgades et des quasi-bourgs (»municipalsamhällen»), classés par population, en * Tabl. D. Nombre des cantons, classés par population, en * Tabl. E. Id. des sousbailliages.. 20* Tabl. F. Id. des bailliages 21* Tabl. G. Id. des cercles judiciaires 22* Tabl. H. Id. des juridictions 23*

7 Pages. D) Superficie et population des cures, des prévôtés et des diocèses 25* Tabl. I. Nombre des paroisses, par diocèses, en * Tabl. K. Nombre des cures, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. L. Nombre des cures, classées par population, en * Tabl. M. Nombre des prévôtés, classés par population, en * E) Superficie et population des anciennes provinces 32* F) Superficie, population et densité de la population des grandes îles 33* G) Index des communes 35* Résumé en français 36* Tableaux. Tabl. 1. Superficie, population et nombre des ménages dans les communes, les villes, les paroisses et les cantons le 31 déc Col. 1: communes, villes, cantons. Col. 2: superficie (totale) en kilom. carrés. Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population totale. Col. 5: enfants (au-dessous de 15 ans). Col. 6: adultes célibataires, Col. 7: mariés (-ées). Col. 8: veufs et veuves. Col. 9: divorcés (-ées). Col. 10: sexe masculin. Col. 11: sexe féminin. Col. 12: habitants par kilom. carré (terre). Col. 13: nombres des ménages. Tabl. 2. Superficie et population dans les bailliages et les sousbailliages, le 31 déc Col. 1: bailliages et sousbailliages. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: habitants par kil. c. Tabl. 3. Superficie et population dans les juridictions et les cercles judiciaires, le 31 déc Col. 1: juridictions et cercles judiciaires ruraux. Col. 2 5: voir ci-dessus Tabl. 2. Tabl. 4. Superficie, population et densité de la population, en Résumé par préfectures 176 Col. 1: préfectures. Col. 2 4: superficie (dont 2: terre ferme; 3: eaux; 4: total). Col. 5 7: population (dont 5: sexe masculin; 6: sexe féminin; 7: total). Col. 8: habitants par kil. c. Tabl. 5. Superficie, population et densité de la population dans les districts des conseils généraux, en Col. 1: districts des conseils généraux. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 6. Superficie, population et densité de la population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 179 Col. 1: districts des sociétés d'économie rurale. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4 Tabl. 7. Superficie et population dans les cures, les prévôtés et les diocèses, le 31 déc Col. 1: paroisses, cures, prévôtés. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: l'année où échoit la fixation des appointements. Tabl. 8. Superficie et population par diocèses et par préfectures 240 a) Superficie. b) Population. Col. 1: préfectures. Col. 2 15: diocèses. b) Col. 16: adhérents de confessions étrangères en paroisses avec des registres légaux. b) Col. 17 (= a) col. 16): total. Tabl. 9. Superficie, population et densité de la population dans les anciennes provinces, en Col. 1: provinces. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 10. Superficie, population et densité de la population des grandes îles (de 20 kilom. carrés et au-dessus) 243 Col. 1: mer ou lac, où l'île est située; nom de l'île. Col. 2: communes ou paroisses de l'île. Col. 3: superficie en kilom. carrés (y compris îlots et étangs). Col. 4: population. Col. 5: habitants par kilom. carré. Col. 6: superficie en kilom. carrés de l'île principale. Index alphabétique des communes, villes, paroisses et autres divisions administratives, communales, judiciaires et ecclésiastiques 246 Carte de la densité de la population. III

8 IV Tillägg och rättelser. Under tryckningen har följande kommit till Statistiska centralbyråns kännedom. Sid. 3, anm. 4. Jämlikt K. brev d. 31 dec skall beslutet om Katarina församlings dolning gå i verkställighet den 1 maj, som infaller året närmast efter det, varunder församlingshus av viss föreskriven beskaffenhet blivit av den odelade Katarina församling för Sofia församlings räkning uppfört och godkänt. Sid. 3, anm. 8, sid. 9, anm. 17, och sid Jämlikt K. brev d. 31 dec skall Brännkyrka församling den 1 maj 1914 utbrytas från Huddinge pastorat och utgöra eget gäll ävensom skiljas från Södertörns kontrakt och Strängnäs stift samt i ecklesiastikt hänseende förläggas till Stockholms stad och lyda under Stockholms stads konsistorium. Sid. 13. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Tierps municipalsamhälle blivit utvidgat. Uppgift om den nuvarande arealen saknas emellertid. Sid. 16. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Katrineholms municipalsamhälle blivit betydligt utvidgat. Det omfattar nu en areal av 1069 kv.km., varav 902 kv.km. land. Sid. 48 samt sid. 51, anm. 7. Genom nåd. brev d. 19 dec har K. Maj;t förunnat Hässleholms köping stadsrättigheter att tillgodonjutas fr. o. m. den 1 januari 1914; dock»kall Hässleholms stad tillsvidare i judiciellt hänseende bibehållas under landsrätt och tillhöra Västra Göingo domsaga och tingslag. Sid. 49. Jämlikt K. brev d. 14 nov har vid Tollarps järnvägsstation i Västra Vrarns socken bildats ett municipalsamhälle. Sid. 53 Bamt sid. 59, anm. 2. Jämlikt K. brev d. 12 dec skall med ingången av år 1915 Limhamns köping i administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende införlivas med Malmö stad. I fråga om de ecklesiastika förhållandena föreskrevs i detta sammanhang ej annan förändring, än att staden och köpingen skola efter införlivningen hava fullständig gemensamhet i avseende å skolväsendet. Jfr här nedan tillägg till sid Sid. 55. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Burlövs och Tottarps socknar bildats ett municipalsamhälle benämnt Alcarp, med en areal av 3'37 kv.km., varav inom Burlöv 2'86 kv.km., inom Tottarp 052 kv.km. Sid. 04 och Bid. 65, kol. 1 och anm. 6. Enligt K. brev d. 12 dec skola lägenheten Tranelyckan, 1/4 mtl Klastorp nr 17 Andors Nilsgård samt 1 mtl Apelvik nr 1 Anders Götarsgård, tillika med därinom belägna järnvägssträckor, allt i Träslövs socken, med ingången av år 1915 i allo införlivas med Varoergs stad. Sid. 84. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Kvänttms socken bildats ett municipalsamhälle benämnt Kvänum, med en areal av 0'2» kv.km. land. Sid. 91. Jämlikt K. brev d. 29 aug har vid Haga i Arvika socken bildats ett municipalsamhälle. Sid Ludvika municipalsamhälles areal uppgives till 3'67 kv.km. Samhället omfattar även ett helt litet område inom Norrbärke socken. Genom K. brev d. 28 nov har medgivitb, att municipalsamhällct, dock med undantag av den till Norrbärke socken hörande delen, må på vissa villkor, från tid som framdeles kommer att bestämmas, såsom en kommun för gig bilda en även i fattigvårdshänseende från Ludvika socken avbkild köping, benämnd Ludvika. Sid. 109 samt sid. 111, anm. 9. Jämlikt K. brev d. 12 dec träda de åt Ljusdals municipalsamhälle boviljade köpingsrättigheter i kraft med 1914 års ingång. Sid Jämlikt K. brev d. 27 nov har Nylands municipalsamhälle blivit utvidgat. Det torde nu omfatta en areal av 0'69 kv.km. land. Sid Jämlikt K. brev d. 22 juli 1910 och d. 31 jan, 1913 utgör Medelpads västra domsaga fr. o. m. den 1 jan ondast ett tingslag. Sid. 183, kol. 1, rad 10. Står: Öster-Våla; läs: Östervåla. Sid. 196, kol. 1, rad 6. Står: Frölene; läs: Fölene. Sid Enligt K. brev d. 12 dec skall Limhamns församling den 1 maj 1915 utbrytas från Bunkefio pastorat till ett eget gäll.

9 TILL KONUNGEN. Redogörelsen för 1910 års folkräkning är, såsom Statistiska centralbyrån redan en gång förut haft tillfälle att framhålla, fördelad i flera häften eller avdelningar. Emellertid motsvara dessa avdelningar icke helt och hållet av- 1*

10 2* FOLKRÄKNINGEN delningarna av 1900 års befolkningsstatistik. Den första avdelningen av sistnämnda statistik innehöll, jämte en summarisk uppgift å länens och kommunernas folkmängd samt å befolkningens åldersfördelning, den sedvanliga redogörelsen för befolkningsrörelsen under året; denna avdelning motsvaras för år 1910 av den berättelse, som redan offentliggjorts såsom årgången 1910 av litt. A) (Befolkningsstatistik) i den gamla serien Bidrag till Sveriges officiella Statistik. Det första häftet av Folkräkningen år 1910, vilket härmed i underdånighet framlägges, motsvarar i det hela den andra avdelningen av 1900 års befolkningsstatistik, i det att detsamma, liksom nyssnämnda publikation, redogör för areal och folkmängd inom olika förvaltningsområden. Emellertid hava denna gäng uppgifterna om främmande trosbekännare uteslutits ur redogörelsen i fråga och komma att publiceras i ett senare häfte. Däremot inrymmer tab. 1 i den föreliggande berättelsen en summarisk uppgift å befolkningens fördelning efter kön och civilstånd, ävensom å antalet hushåll, inom varje kommun. Dessutom är redogörelsen för rikets indelningar utvidgad i vissa hänseenden. I olikhet mot förhållandet i tidigare liknande berättelser har kommunen och icke församlingen valts till enhet för den tabellariska uppställningen. Dock äro så vitt möjligt uppgifter meddelade även om de särskilda församlingarna. Å landsbygden sammanfaller för övrigt i regeln kommunen såväl med den lika benämnda församlingen eller kyrkosocknen som ock med jordebokssocknen. Dock inträffar stundom, att även en landskommun omfattar flera församlingar, vanligast när till socknen hör en kapellförsamling (eller flera). Motsatt förhållande, d. v. s. att församlingen omfattar tvenne eller flera kommuner, inträffar ock, t. ex. där församlingen omfattar tvenne gamla jordebokssocknar eller där från socknen utbrutits en köping med egen kommunalförvaltning. I jordeboken äro kapellförsamlingarna nästan alltid upptagna under moderförsamlingen, vadan en sådan förening ej särskilt omnämnes i anmärkningarna till tab. 1. De större städerna omfatta naturligen ganska ofta flera församlingar. Förutom kommuner och församlingar upptager tab. 1 även municipalsamhållen. I rätt många fall har dock ingen arealuppgift för ett sådant samhälle kunnat erhållas. Även beträffande folkmängden har stundom samhället ej kunnat noggrant skiljas från den övriga kommunen, och centralbyrån har fått nöja sig med en approximativ uppgift å folkmängden, utan möjlighet att fördela densamma i civilståndsgrupper. I anmärkningarna till tabellerna redogöres för de vid 1910 års slut bestående oregelbundenheterna i rikets indelningar, för regleringar eller beslut om sådana under perioden samt för de förändringar, om vilka sedan dess intill utgången av oktober månad 1913 beslut blivit av Kungl. Maj:t fattat. De i anmärkningarna till tab. 1 omförmälda förslag till överflyttningar, vilka varit föremål för Kungl. Maj:ts prövning men utan att vinna nådigt bifall, ingå, där ej annorlunda säges, bland de regleringsförslag, som återfinnas i Underdånigt betänkande angående reglering av oregelbundenheter i rikets administrativa, judiciella, ecklesiastika och kommunala indelningar, avgivet d. 9 okt av den därtill förordnade kommittén. På grund av nådiga cirkuläret d. 28 nov, 1912 angående stavningssättet i från

11 OREGELBUNDENHETER I DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN. 3* trycket utkommande officiella skrifter har beträffande t-ljudet och v-ljudet stavningen av åtskilliga ortnamn ändrats. Då emellertid i fråga om några namn stavsättet icke utan vidare syntes givet, ingick centralbyrån till K. Maj :t med anhållan om faatställelse av rätta stavsättet för dessa ortnamn; och har K. Maj:t genom beslut den 31 okt fastställt stavningen av namnen Alfshög, Fivlered, Fridlevstad, Hovsta, Nävlinge, Revsund, S:t Olof, Stafsinge, Säfsnäs och Välluv, på sätt de här blivit stavade. Efter dessa inledande förklaringar får Statistiska centralbyrån övergå till den sedvanliga kommenterande framställningen av innehållet i tabellerna. A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen. Som en av de största anomalierna i fråga om rikets indelning får väl det förhållandet betraktas, att åtskilliga kyrkosocknar äro delade på flera län. År 1900 ägde detta förhållande rum med 8 socknar. I ett fall har sedermera visat sig, att oregelbundenheten saknat rättslig grund, nämligen beträffande Avesta församling, som ansetts vara fördelad på Kopparbergs och Västmanlands län. Kungl. Maj:t har nämligen d. 30 aug förklarat, att egendomen Bjurfors församlingens Västmanlandsdel även i kyrkligt hänseende tillhör Norbergs socken, dit egendomen i kommunalt hänseende redan förut ostridigt hörde. De återstående 7 socknarna, som äro belägna var och en i tvenne län, äro följande : Harbo, i Uppsala och Västmanlands län; Söderfors, i Uppsala och Gävleborgs län; Västra Ny, i Östergötlands och Örebro län; Hishult, i Kristianstads och Hallands län; Kölingared, i Älvsborgs och Skaraborgs län; Nysund, i Värmlands och Örebro län; Lillhärdal, i Kopparbergs och Jämtlands län. De kommuner, som äro delade på flera län, äro dock endast tre, nämligen Hishult, Kölingared och Nysund. Med övriga här uppräknade delade kyrkosocknar äger det förhållandet rum, att den mindre länsdelen är i kommunalt hänseende förenad med en annan socken, som helt och hållet tillhör länet, nämligen Uppsala länsdel av Harbo med Eälinge, Gävleborgs länsdel av Söderfors med Hedesunda, Örebro länsdel av Västra Ny med Hammar och Kopparbergs länsdel av Lillhärdal med Mora. Åtskilliga territoriella församlingar omfatta både stads- och landområde, vanligen så att församlingen innesluter två kommuner, varav den ena stad. Dylika på stad och land delade församlingar äro Vaxholms, Motala, Hakarps, Rogberga, Västra Sallerups, Borås och Torpa, Kopparbergs samt Skellefteå. Stundom hava ock Lunds, Hälsingborgs, Ronnebys och Sölvesborgs pastorat betraktats såsom utgörande vartdera en enda församling, vilken i sådant fall skulle omfatta både stad och land. I Statistiska centralbyråns publikationer hava dock dessa områden behandlats som särskilda stadsförsamlingar och landsförsam-

12 4* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. lingar, och denna uppfattning vinner stöd av formen för gällande löneregleringsresolutioner, Själevads församling har omfattat så väl Själevads kommun som örnsköldsviks stad, men sedan år 1908 utgör staden en egen församling. Att en församling ofta omfattar en köping och en landskommun, är redan i det föregående omnämnt. Med en sockens fördelning på län följer ock dess fördelning på olika härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderier och domsagor. Åtskilliga socknar äro ock på samma sätt styckade utan att vara fördelade på olika län. Dock är splittringen mindre nu än för ett par årtionden tillbaka, och numera förekommer det exempelvis icke att någon socken tillhör flera än två härad. Ej heller finnes något härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderi eller någon domsaga, som tillhör flera län. Vadsbo härad i Skaraborgs län är delat i tvenne fögderier, men det enas område utgöres av tvenne av de tingslag, häradet omfattar, medan det andra fögderiet sammanfaller med det tredje av häradets tingslag. Det nuvarande inysätra tingslag i "Västerbottens län är ock delat på tvenne fögderier; nämnda tingslag bildades år 1902 genom sammanslagning av tre förutvarande tingslag, av vilka tvenne tillhörande ett fögderi och det tredje ett annat. Trenne härad i Hallands län, nämligen Halmstads, Faurås och Viske äro ock delade på olika fögderier. Eljest omfatta fögderierna alltid ett eller flera odelade härad (eller, där härad ej finnas, tingslag). Det ovan omtalade Vadsbo härad är delat på två domsagor. Annars ingå häraden (liksom naturligtvis alltid tingslagen) odelade i domsagor. Länsmansdistrikten däremot omfatta antingen ett eller flera härad (tingslag) eller blott några socknar därav; ja stundom är redan socknen för stor för ett sådant distrikt, och utgör då vardera sockendelen antingen ensam eller i förening med andra socknar var sitt distrikt. Pastoraten omfatta icke så sällan socknar i olika län. Mera underligt är, att det ännu gives två pastorat, som vart för sig tillhöra tvenne stift: Hishults och Fagerhults pastorat, där moderförsamlingen hör till Göteborgs och annexförsamlingen till Lunds stift, samt Amnehärads och Södra Eåda pärtorat, med den förra församlingen hörande till Skara, den senare till Karlstads stift. B) Areal och folkmängdstäthet. Då kunskapen om arealen utgör en väsentlig fyllnad till de många upplysningar, som vinnas genom folkräkningen, har Statistiska centralbyrån plägat i sina folkräkningsberättelser även meddela arealsiffror för landets olika förvaltningsområden, ända ned till kommunerna (socknar och städer). Till alla de omständigheter, som göra en tillförlitlig kännedom om arealen lika önskvärd från administrativ som från vetenskaplig synpunkt, har under tiden efter den nästföregående folkräkningsberättelsens publicering kommit ännu en, nämligen lagen av den 2 december 1910 angående reglering av prästerskapets avlöning. På grund av denna lag kan nämligen (land)arealen av ett pastorat få en rent pekuniär betydelse för vissa befattningshavare.

13 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 5* Statistiska centralbyrån har därför nedlagt mycket arbete på att erhålla så tillförlitliga arealsiffror som möjligt, utan att likväl resultatet kan anses ha blivit i allo tillfredsställande. Det innebär dock väsentliga förbättringar i jämförelse med 1900 års arealstatistik. I folkräkningsberättelsen för nyssnämnda år uppgavs rikets hela ytvidd till kvadratkilometer, med inräknande av insjöar, älvar och åar, men icke av havets vikar och sund. Siffran grundade sig, vad beträffar 8 län, helt eller delvis på den ekonomiska kartläggningen i skalan 1: (utförd av Ekonomiska kartverket eller, efter dess förening år 1894 med Generalstabens topografiska avdelning, av Rikets allmänna kartverk); för flertalet av de övriga länen på Generalstabens kartor (i skalorna 1: eller 1: ), men för ett par av de nordligare länen pä äldre kartor i ganska liten skala. Härvid är att märka, att för trenne norrländska län, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens, angavs hela länsarealen i enlighet med år 1893 av Generalstabens topografiska avdelning gjorda bestämningar, men sockenarealerna voro till allra största delen uträknade å äldre kartor, varom berättelsen närmare upplyser. Mellan summorna av dessa sockenareajer å ena sidan och de nyare bestämningarna av länsarealerna å den andra visade sig en ganska betydande differens, vilken i tabellerna uppfördes såsom tillägg till länets areal, då den icke kunde fördelas på de särskilda socknarna. Uppenbarligen voro alltså arealstatistikens brister störst i fråga om de norrländska länen. Statistiska centralbyrån vände sig, för att ernå bättre uppgifter, till Rikets allmänna kartverk, och har genom dess försorg erhållit nya arealuträkningar för hela Gävleborgs och Norrbottens län, flertalet socknar i Jämtlands län samt några socknar i Västerbottens och i Kopparbergs län. För en del socknar i Jämtlands län kunde dock sådana uträkningar icke nu erhållas, utan hava för dem de gamla arealuppgifterna måst användas. Vad beträffar det återstående norrländska länet, Västernorrlands, grundade sig arealuppgifterna i 1900 års berättelse på en nyare och mera tillförlitlig karta och hava därför fått kvarstå oförändrade. Den lilla ökning i länets areal, som kommer till synes i föreliggande berättelse, beror därpå, att Örn sköldsviks stad fått sin areal utvidgad, till en del genom överflyttning från Själevads kommun (som därför minskats), men till en del även genom uppgrundningar och utfyllningar i den angränsande havsfjärden. Om vissa trakter i mellersta och södra Sverige, särskilt i Örebro och Kristianstads län, var det känt, att förhållandet mellan vatten- och landareal undergått en icke alldeles oväsentlig förskjutning, på grund av omfattande sjösänkningsoch torrläggningsarbeten i nyare tid. Härom sökte centralbyrån inhämta upplysningar från skilda håll. Att erhålla fullt säkra arealbestämningar har dock icke varit möjligt, men de här publicerade arealsiffrorna äro så noggranna, man för närvarande kan få. Om municipalsamhällenas areal förekomma stundom uppgifter i de Kungl. brev, jämlikt vilka de blivit bildade; oftare saknas dock dylika uppgifter i breven. I sådant fall har centralbyrån tillskrivit municipalnämndernas ordförande, av vilka likväl många varit ur stånd att lämna några upplysningar

14 6* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. härom. För kapellförsamlingar o. dyl. saknas vanligen särskild arealuppgift. Genom den ekonomiska kartläggningen hava, under tiden efter offentliggörandet av 1900 års folkräkningsberättelse, nya arealbestämningar verkställts för vissa delar av Stockholms, Malmöhus och Västmanlands län. I fråga om Värmlands läns areal har en obetydlig justering vidtagits för att göra centralbyråns siffra överensstämmande med sammandraget av beskrivningarna till de ekonomiska kartorna för länet. De särskilda länens arealtal, sådana de beräknats för år 1900 och år 1910, ävensom de för 1910 års arealuträkning huvudsakligen använda kartorna synas av följande uppställning: ') E = Ekonomiska kartverkets eller Rikets allmänna kartverks kartor 1 skalan 1:20000, G 1 = Generalstabens kartor i skalan 1: , G- 2 = Generalstabens kartor i skalan 1: ') Södra More härad. 8 ) Luggudo, Torna, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härad helt eller delvis. 4 ) Snevringc, Tuhundra, Sieiide och Yttertjnrbo bärad. 6 ) Till stor del endast ett sammandrag av andra kartor. ) I några fall stomkartor, på vilka fältmätningen ännu ej verkställts. ') Karta i skalan 1: av C. E. Dahlman. 8 ) Karta i skalan 1: av P. A. Kjollerstedt. B ) För Vänern Sjökarteverkets kartor i skalan 1: , för de andra sjöarna samma kartverk som för angränsande län.

15 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 7* I olikhet mot förhållandet under årtiondet hava under åren inga områdesregleringar länen emellan ägt rum. Förändringarna i länens arealsiffror bero således denna gång uteslutande på nya uppgifter. Att förändringarna likväl kunnat vara så omfattande, visar huru bristfällig kännedomen om Sveriges areal hittills varit. Att ännu åtskilligt brister i detta hänseende, framgår av det redan anförda samt av det förhållandet, att i flera fall en kommuns område ej kunnat noggrant skiljas frän en annans (så att i den uppgivna arealsiffran för den förra kommunen ingår ett litet område som rätteligen tillhör den senare; förhållandet har i tab. 1 utmärkts genom ett t framför båda kommunernas arealsiffror), samt att i ett par fall areaiuppgift kunnat lämnas endast för tvenne kommuner gemensamt. Vad de stora mellansvenska sjöarna beträffar, har arealen för Vänern, Vättern och Mälaren här upptagits oförändrad, ehuruväl det är troligt, att vissa jämkningar i arealuppgifterna för dessa sjöar komma att få vidtagas, när den ekonomiska kartläggningen av angränsande län blir fullbordad. Däremot har Hjälmarens arealsiffra ändrats, då det av upplysningar från flera håll synts uppenbart, att den hittills angivna siffran varit för låg. Genom Sveriges Geologiska undersöknings försorg har Centralbyrån erhållit den här använda arealsiffran, kvadratkilometer. 1 ) Vid beräkning av folkmängdslätheten, eller det tal som angiver, huru många människor över huvud taget inom ett område bo på en viss ytenhet, plägar man i de flesta länder lägga till grund områdets areal i dess helhet, och således med inräknande av därinom befintliga sjöar och andra vattendrag, men i Sverige däremot, där innanvattnen utgöra en betydande del av hela ytan, plägar folkmängdstätheten bestämmas endast efter fasta marken. Skillnaden mellan de tal, som framkomma, allteftersom det ena eller andra beräkningssättet användes, kan för vissa mindre områden bliva ganska stor. I kol. 12 av tab. 1 samt kol. 5 av tab. 2 och 3 angives, huru många människor öfver huvud taget finnas å var kvadratkilometer land, under antagande att folkmängden vore jämnt fördelad över ytan av det område, för vilket folkmängdstätheten beräknats. Ju större områdena tagas, desto jämnare tyckes naturligtvis folkmängden vara utbredd, åtminstone vid jämförelse mellan närliggande områden, men i själva verket kan en sådan stor yta, t. ex. ett helt län, vara mycket ojämnt bebyggd. En karta över folkmängdstätheten i Sverige tager sig helt annorlunda ut, allt eftersom den är uppgjord efter län eller efter kommuner. Den senare metoden återspeglar naturligtvis noggrannare skiftningarna i folkmängdstätheten och har därför även blivit använd å den karta, som åtföljer denna berättelse. Härvid har man åtskilt sju olika gradationer av folkmängdstäthet, nämligen: mindre än 1 inv. pr kv.km. (land), 1 4, 5 9, 10 14, 15 24, samt slutligen 50 personer och däröver, allt pr kv.km. land. 2 ) Uppdelningen i ') En preliminär uträkning inom Ekonomiska kartverket lär hava givit det härifrån föga avvikande resultatet kv.km. s ) Grupperingen är gjord i anslutning till tab. 1, där antalet inv. pr kv.km. angives i hela tal, utan decimaler (annat än för do allra glesast befolkade trakterna, med mindre än 4 inv. pr kv.km.). En kommun med exempelvis 146 inv. pr kv.km. är därför räknad till den grupp, vars folkmängdstäthet angives såsom

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen )

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen ) Fröken B. Norman 08/63 05 60/204 10.3.1965 B 1965:3 1(40) FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 31.12.1964 (enligt den administrativa indelningen 1.1.1965) Population of communities and parishes 31.12.1964

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Kommun Måluppfyllelse Andel (promille) Folkmängd 2015-12-31 Antal anvisade under året Rank ALE 107% 3,46 28 862 1 146 ARVIDSJAUR 140% 1,45

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer