Folk- och bostadsräkningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folkräkningen den 31 december I, Areal och folkmängd för särskilda förvaltningsområden. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1910_1

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLKRÄKNINGEN DEN 31 DECEMBER 1910 AV KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN I. AREAL OCH FOLKMÄNGD FÖR SÄRSKILDA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1914 [121630]

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅNS BIBLIOTEK

5 Innehållsförteckning. Text. Sid. Inledning 1* A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen 3* B) Areal och folkmängdstäthet 4* C) Kommunala, administrativa och judiciella områdens antal, storlek och folkmängd... 13* Tab. A. Antal landskommuner (köpingar ej inräknade) fördelade efter landarealen år * Tab. B. Antal kommuner å landsbygden, fördelade efter folkmängden år * Tab. C. Antal köpingar, som icke bilda egna kommuner, ävensom municipalsamhällen, fördelade efter folkmängden år * Tab. D. Antal bärad, fördelade efter folkmängden år * Tab. E, Antal länsmansdistrikt, fördelade efter folkmängden år * Tab. F. Antal fögderier, fördelade efter folkmängden år * Tab. G. Antal tingslag, fördelade efter folkmängden år * Tab. H. Antal domsagor, fördelade efter folkmängden år * D) Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift 25* Tab. I. Antal församlingar stiftsvis vid början av år * Tab. K. Antal pastorat, fördelade efter landarealen år * Tab. L. Antal pastorat, fördelade efter folkmängden år * Tab. M. Antal kontrakt, fördelade efter folkmängden år * E) Areal och folkmängd i de gamla landskapen 32* F) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet 33* G) Register 35* Tabeller. Tab. 1. Areal, folkmängd och hushåll i härad, landskommuner, städer, köpingar och municipalsamhällen ävensom församlingar den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Stockholms stad 1 2) Stockholms län 4 3) Uppsala län 11 4) Södermanlands län 15 5) Östergötlands län ) Jönköpings län 27 7) Kronobergs län 32 8) Kalmar län 36 9) Gottlands län 41 10) Blekinge län 44 11) Kristianstads län 47 12) Malmöhus län 53 13) Hallands län 63 14) Göteborgs och Bohus län 67 15) Ålvsborgs län 73 16) Skaraborgs län 81 17) Värmlands län 89 18) Örebro län 94

6 II Sid. 19) Västmanlands län 99 20) Kopparbergs län ) Gävleborgs län ) Västernorrlands län ) Jämtlands län ) Västerbottens län ) Norrbottens län 123 Tab. 2. Areal och folkmängd i fögderier och länsmansdistrikt den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 3. Areal och folkmängd i domsagor och tingslag den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari Tab. 4. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år Sammandrag länsvis Tab. 5. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i landstingsområden Tab. 6. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i hushållningssällskapsområden 179 Tab. 7. Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift den 31 december 1910, enligt indelningen den 1 januari ) Uppsala ärkestift 180 2) Linköpings stift ) Skara stift 193 4) Strängnäs stift 198 5) Västerås stift 202 6) Växjö stift 207 7) Lunds stift 211 8) Göteborgs stift 219 9) Kalmar stift ) Karlstads stift ) Härnösands stift ) Luleå stift ) Visby stift ) Stockholms stad 238 Tab. 8. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis år Tab. 9. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1910 i de gamla landskapen Tab. 10. Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år Register över rikets administrativa, judiciella och kommunala samt ecklesiastika indelningar 246 Karta över Sveriges kommuners folkmängstäthet år Index. Texte. Pages. Introduction 1* A) Les irrégularités de la division administrative 3* B) Superficie; densité de la population 4* C) Nombre, superficie et population des circonscriptions administratives, judiciaires et communales 13* Tabl. A. Nombre des communes rurales, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. B. Nombre des communes de la campagne, classées par population, en * Tabl. C. Nombre des bourgades et des quasi-bourgs (»municipalsamhällen»), classés par population, en * Tabl. D. Nombre des cantons, classés par population, en * Tabl. E. Id. des sousbailliages.. 20* Tabl. F. Id. des bailliages 21* Tabl. G. Id. des cercles judiciaires 22* Tabl. H. Id. des juridictions 23*

7 Pages. D) Superficie et population des cures, des prévôtés et des diocèses 25* Tabl. I. Nombre des paroisses, par diocèses, en * Tabl. K. Nombre des cures, classées par superficie (terre ferme), en * Tabl. L. Nombre des cures, classées par population, en * Tabl. M. Nombre des prévôtés, classés par population, en * E) Superficie et population des anciennes provinces 32* F) Superficie, population et densité de la population des grandes îles 33* G) Index des communes 35* Résumé en français 36* Tableaux. Tabl. 1. Superficie, population et nombre des ménages dans les communes, les villes, les paroisses et les cantons le 31 déc Col. 1: communes, villes, cantons. Col. 2: superficie (totale) en kilom. carrés. Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population totale. Col. 5: enfants (au-dessous de 15 ans). Col. 6: adultes célibataires, Col. 7: mariés (-ées). Col. 8: veufs et veuves. Col. 9: divorcés (-ées). Col. 10: sexe masculin. Col. 11: sexe féminin. Col. 12: habitants par kilom. carré (terre). Col. 13: nombres des ménages. Tabl. 2. Superficie et population dans les bailliages et les sousbailliages, le 31 déc Col. 1: bailliages et sousbailliages. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: habitants par kil. c. Tabl. 3. Superficie et population dans les juridictions et les cercles judiciaires, le 31 déc Col. 1: juridictions et cercles judiciaires ruraux. Col. 2 5: voir ci-dessus Tabl. 2. Tabl. 4. Superficie, population et densité de la population, en Résumé par préfectures 176 Col. 1: préfectures. Col. 2 4: superficie (dont 2: terre ferme; 3: eaux; 4: total). Col. 5 7: population (dont 5: sexe masculin; 6: sexe féminin; 7: total). Col. 8: habitants par kil. c. Tabl. 5. Superficie, population et densité de la population dans les districts des conseils généraux, en Col. 1: districts des conseils généraux. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 6. Superficie, population et densité de la population dans les districts des sociétés d'économie rurale. 179 Col. 1: districts des sociétés d'économie rurale. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4 Tabl. 7. Superficie et population dans les cures, les prévôtés et les diocèses, le 31 déc Col. 1: paroisses, cures, prévôtés. Col. 2: superficie (totale). Col. 3: id., terre ferme. Col. 4: population. Col. 5: l'année où échoit la fixation des appointements. Tabl. 8. Superficie et population par diocèses et par préfectures 240 a) Superficie. b) Population. Col. 1: préfectures. Col. 2 15: diocèses. b) Col. 16: adhérents de confessions étrangères en paroisses avec des registres légaux. b) Col. 17 (= a) col. 16): total. Tabl. 9. Superficie, population et densité de la population dans les anciennes provinces, en Col. 1: provinces. Col. 2 8: voir ci-dessus Tabl. 4. Tabl. 10. Superficie, population et densité de la population des grandes îles (de 20 kilom. carrés et au-dessus) 243 Col. 1: mer ou lac, où l'île est située; nom de l'île. Col. 2: communes ou paroisses de l'île. Col. 3: superficie en kilom. carrés (y compris îlots et étangs). Col. 4: population. Col. 5: habitants par kilom. carré. Col. 6: superficie en kilom. carrés de l'île principale. Index alphabétique des communes, villes, paroisses et autres divisions administratives, communales, judiciaires et ecclésiastiques 246 Carte de la densité de la population. III

8 IV Tillägg och rättelser. Under tryckningen har följande kommit till Statistiska centralbyråns kännedom. Sid. 3, anm. 4. Jämlikt K. brev d. 31 dec skall beslutet om Katarina församlings dolning gå i verkställighet den 1 maj, som infaller året närmast efter det, varunder församlingshus av viss föreskriven beskaffenhet blivit av den odelade Katarina församling för Sofia församlings räkning uppfört och godkänt. Sid. 3, anm. 8, sid. 9, anm. 17, och sid Jämlikt K. brev d. 31 dec skall Brännkyrka församling den 1 maj 1914 utbrytas från Huddinge pastorat och utgöra eget gäll ävensom skiljas från Södertörns kontrakt och Strängnäs stift samt i ecklesiastikt hänseende förläggas till Stockholms stad och lyda under Stockholms stads konsistorium. Sid. 13. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Tierps municipalsamhälle blivit utvidgat. Uppgift om den nuvarande arealen saknas emellertid. Sid. 16. Jämlikt K. brev d. 7 nov har Katrineholms municipalsamhälle blivit betydligt utvidgat. Det omfattar nu en areal av 1069 kv.km., varav 902 kv.km. land. Sid. 48 samt sid. 51, anm. 7. Genom nåd. brev d. 19 dec har K. Maj;t förunnat Hässleholms köping stadsrättigheter att tillgodonjutas fr. o. m. den 1 januari 1914; dock»kall Hässleholms stad tillsvidare i judiciellt hänseende bibehållas under landsrätt och tillhöra Västra Göingo domsaga och tingslag. Sid. 49. Jämlikt K. brev d. 14 nov har vid Tollarps järnvägsstation i Västra Vrarns socken bildats ett municipalsamhälle. Sid. 53 Bamt sid. 59, anm. 2. Jämlikt K. brev d. 12 dec skall med ingången av år 1915 Limhamns köping i administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende införlivas med Malmö stad. I fråga om de ecklesiastika förhållandena föreskrevs i detta sammanhang ej annan förändring, än att staden och köpingen skola efter införlivningen hava fullständig gemensamhet i avseende å skolväsendet. Jfr här nedan tillägg till sid Sid. 55. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Burlövs och Tottarps socknar bildats ett municipalsamhälle benämnt Alcarp, med en areal av 3'37 kv.km., varav inom Burlöv 2'86 kv.km., inom Tottarp 052 kv.km. Sid. 04 och Bid. 65, kol. 1 och anm. 6. Enligt K. brev d. 12 dec skola lägenheten Tranelyckan, 1/4 mtl Klastorp nr 17 Andors Nilsgård samt 1 mtl Apelvik nr 1 Anders Götarsgård, tillika med därinom belägna järnvägssträckor, allt i Träslövs socken, med ingången av år 1915 i allo införlivas med Varoergs stad. Sid. 84. Jämlikt K. brev d. 21 nov har inom Kvänttms socken bildats ett municipalsamhälle benämnt Kvänum, med en areal av 0'2» kv.km. land. Sid. 91. Jämlikt K. brev d. 29 aug har vid Haga i Arvika socken bildats ett municipalsamhälle. Sid Ludvika municipalsamhälles areal uppgives till 3'67 kv.km. Samhället omfattar även ett helt litet område inom Norrbärke socken. Genom K. brev d. 28 nov har medgivitb, att municipalsamhällct, dock med undantag av den till Norrbärke socken hörande delen, må på vissa villkor, från tid som framdeles kommer att bestämmas, såsom en kommun för gig bilda en även i fattigvårdshänseende från Ludvika socken avbkild köping, benämnd Ludvika. Sid. 109 samt sid. 111, anm. 9. Jämlikt K. brev d. 12 dec träda de åt Ljusdals municipalsamhälle boviljade köpingsrättigheter i kraft med 1914 års ingång. Sid Jämlikt K. brev d. 27 nov har Nylands municipalsamhälle blivit utvidgat. Det torde nu omfatta en areal av 0'69 kv.km. land. Sid Jämlikt K. brev d. 22 juli 1910 och d. 31 jan, 1913 utgör Medelpads västra domsaga fr. o. m. den 1 jan ondast ett tingslag. Sid. 183, kol. 1, rad 10. Står: Öster-Våla; läs: Östervåla. Sid. 196, kol. 1, rad 6. Står: Frölene; läs: Fölene. Sid Enligt K. brev d. 12 dec skall Limhamns församling den 1 maj 1915 utbrytas från Bunkefio pastorat till ett eget gäll.

9 TILL KONUNGEN. Redogörelsen för 1910 års folkräkning är, såsom Statistiska centralbyrån redan en gång förut haft tillfälle att framhålla, fördelad i flera häften eller avdelningar. Emellertid motsvara dessa avdelningar icke helt och hållet av- 1*

10 2* FOLKRÄKNINGEN delningarna av 1900 års befolkningsstatistik. Den första avdelningen av sistnämnda statistik innehöll, jämte en summarisk uppgift å länens och kommunernas folkmängd samt å befolkningens åldersfördelning, den sedvanliga redogörelsen för befolkningsrörelsen under året; denna avdelning motsvaras för år 1910 av den berättelse, som redan offentliggjorts såsom årgången 1910 av litt. A) (Befolkningsstatistik) i den gamla serien Bidrag till Sveriges officiella Statistik. Det första häftet av Folkräkningen år 1910, vilket härmed i underdånighet framlägges, motsvarar i det hela den andra avdelningen av 1900 års befolkningsstatistik, i det att detsamma, liksom nyssnämnda publikation, redogör för areal och folkmängd inom olika förvaltningsområden. Emellertid hava denna gäng uppgifterna om främmande trosbekännare uteslutits ur redogörelsen i fråga och komma att publiceras i ett senare häfte. Däremot inrymmer tab. 1 i den föreliggande berättelsen en summarisk uppgift å befolkningens fördelning efter kön och civilstånd, ävensom å antalet hushåll, inom varje kommun. Dessutom är redogörelsen för rikets indelningar utvidgad i vissa hänseenden. I olikhet mot förhållandet i tidigare liknande berättelser har kommunen och icke församlingen valts till enhet för den tabellariska uppställningen. Dock äro så vitt möjligt uppgifter meddelade även om de särskilda församlingarna. Å landsbygden sammanfaller för övrigt i regeln kommunen såväl med den lika benämnda församlingen eller kyrkosocknen som ock med jordebokssocknen. Dock inträffar stundom, att även en landskommun omfattar flera församlingar, vanligast när till socknen hör en kapellförsamling (eller flera). Motsatt förhållande, d. v. s. att församlingen omfattar tvenne eller flera kommuner, inträffar ock, t. ex. där församlingen omfattar tvenne gamla jordebokssocknar eller där från socknen utbrutits en köping med egen kommunalförvaltning. I jordeboken äro kapellförsamlingarna nästan alltid upptagna under moderförsamlingen, vadan en sådan förening ej särskilt omnämnes i anmärkningarna till tab. 1. De större städerna omfatta naturligen ganska ofta flera församlingar. Förutom kommuner och församlingar upptager tab. 1 även municipalsamhållen. I rätt många fall har dock ingen arealuppgift för ett sådant samhälle kunnat erhållas. Även beträffande folkmängden har stundom samhället ej kunnat noggrant skiljas från den övriga kommunen, och centralbyrån har fått nöja sig med en approximativ uppgift å folkmängden, utan möjlighet att fördela densamma i civilståndsgrupper. I anmärkningarna till tabellerna redogöres för de vid 1910 års slut bestående oregelbundenheterna i rikets indelningar, för regleringar eller beslut om sådana under perioden samt för de förändringar, om vilka sedan dess intill utgången av oktober månad 1913 beslut blivit av Kungl. Maj:t fattat. De i anmärkningarna till tab. 1 omförmälda förslag till överflyttningar, vilka varit föremål för Kungl. Maj:ts prövning men utan att vinna nådigt bifall, ingå, där ej annorlunda säges, bland de regleringsförslag, som återfinnas i Underdånigt betänkande angående reglering av oregelbundenheter i rikets administrativa, judiciella, ecklesiastika och kommunala indelningar, avgivet d. 9 okt av den därtill förordnade kommittén. På grund av nådiga cirkuläret d. 28 nov, 1912 angående stavningssättet i från

11 OREGELBUNDENHETER I DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN. 3* trycket utkommande officiella skrifter har beträffande t-ljudet och v-ljudet stavningen av åtskilliga ortnamn ändrats. Då emellertid i fråga om några namn stavsättet icke utan vidare syntes givet, ingick centralbyrån till K. Maj :t med anhållan om faatställelse av rätta stavsättet för dessa ortnamn; och har K. Maj:t genom beslut den 31 okt fastställt stavningen av namnen Alfshög, Fivlered, Fridlevstad, Hovsta, Nävlinge, Revsund, S:t Olof, Stafsinge, Säfsnäs och Välluv, på sätt de här blivit stavade. Efter dessa inledande förklaringar får Statistiska centralbyrån övergå till den sedvanliga kommenterande framställningen av innehållet i tabellerna. A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen. Som en av de största anomalierna i fråga om rikets indelning får väl det förhållandet betraktas, att åtskilliga kyrkosocknar äro delade på flera län. År 1900 ägde detta förhållande rum med 8 socknar. I ett fall har sedermera visat sig, att oregelbundenheten saknat rättslig grund, nämligen beträffande Avesta församling, som ansetts vara fördelad på Kopparbergs och Västmanlands län. Kungl. Maj:t har nämligen d. 30 aug förklarat, att egendomen Bjurfors församlingens Västmanlandsdel även i kyrkligt hänseende tillhör Norbergs socken, dit egendomen i kommunalt hänseende redan förut ostridigt hörde. De återstående 7 socknarna, som äro belägna var och en i tvenne län, äro följande : Harbo, i Uppsala och Västmanlands län; Söderfors, i Uppsala och Gävleborgs län; Västra Ny, i Östergötlands och Örebro län; Hishult, i Kristianstads och Hallands län; Kölingared, i Älvsborgs och Skaraborgs län; Nysund, i Värmlands och Örebro län; Lillhärdal, i Kopparbergs och Jämtlands län. De kommuner, som äro delade på flera län, äro dock endast tre, nämligen Hishult, Kölingared och Nysund. Med övriga här uppräknade delade kyrkosocknar äger det förhållandet rum, att den mindre länsdelen är i kommunalt hänseende förenad med en annan socken, som helt och hållet tillhör länet, nämligen Uppsala länsdel av Harbo med Eälinge, Gävleborgs länsdel av Söderfors med Hedesunda, Örebro länsdel av Västra Ny med Hammar och Kopparbergs länsdel av Lillhärdal med Mora. Åtskilliga territoriella församlingar omfatta både stads- och landområde, vanligen så att församlingen innesluter två kommuner, varav den ena stad. Dylika på stad och land delade församlingar äro Vaxholms, Motala, Hakarps, Rogberga, Västra Sallerups, Borås och Torpa, Kopparbergs samt Skellefteå. Stundom hava ock Lunds, Hälsingborgs, Ronnebys och Sölvesborgs pastorat betraktats såsom utgörande vartdera en enda församling, vilken i sådant fall skulle omfatta både stad och land. I Statistiska centralbyråns publikationer hava dock dessa områden behandlats som särskilda stadsförsamlingar och landsförsam-

12 4* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. lingar, och denna uppfattning vinner stöd av formen för gällande löneregleringsresolutioner, Själevads församling har omfattat så väl Själevads kommun som örnsköldsviks stad, men sedan år 1908 utgör staden en egen församling. Att en församling ofta omfattar en köping och en landskommun, är redan i det föregående omnämnt. Med en sockens fördelning på län följer ock dess fördelning på olika härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderier och domsagor. Åtskilliga socknar äro ock på samma sätt styckade utan att vara fördelade på olika län. Dock är splittringen mindre nu än för ett par årtionden tillbaka, och numera förekommer det exempelvis icke att någon socken tillhör flera än två härad. Ej heller finnes något härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderi eller någon domsaga, som tillhör flera län. Vadsbo härad i Skaraborgs län är delat i tvenne fögderier, men det enas område utgöres av tvenne av de tingslag, häradet omfattar, medan det andra fögderiet sammanfaller med det tredje av häradets tingslag. Det nuvarande inysätra tingslag i "Västerbottens län är ock delat på tvenne fögderier; nämnda tingslag bildades år 1902 genom sammanslagning av tre förutvarande tingslag, av vilka tvenne tillhörande ett fögderi och det tredje ett annat. Trenne härad i Hallands län, nämligen Halmstads, Faurås och Viske äro ock delade på olika fögderier. Eljest omfatta fögderierna alltid ett eller flera odelade härad (eller, där härad ej finnas, tingslag). Det ovan omtalade Vadsbo härad är delat på två domsagor. Annars ingå häraden (liksom naturligtvis alltid tingslagen) odelade i domsagor. Länsmansdistrikten däremot omfatta antingen ett eller flera härad (tingslag) eller blott några socknar därav; ja stundom är redan socknen för stor för ett sådant distrikt, och utgör då vardera sockendelen antingen ensam eller i förening med andra socknar var sitt distrikt. Pastoraten omfatta icke så sällan socknar i olika län. Mera underligt är, att det ännu gives två pastorat, som vart för sig tillhöra tvenne stift: Hishults och Fagerhults pastorat, där moderförsamlingen hör till Göteborgs och annexförsamlingen till Lunds stift, samt Amnehärads och Södra Eåda pärtorat, med den förra församlingen hörande till Skara, den senare till Karlstads stift. B) Areal och folkmängdstäthet. Då kunskapen om arealen utgör en väsentlig fyllnad till de många upplysningar, som vinnas genom folkräkningen, har Statistiska centralbyrån plägat i sina folkräkningsberättelser även meddela arealsiffror för landets olika förvaltningsområden, ända ned till kommunerna (socknar och städer). Till alla de omständigheter, som göra en tillförlitlig kännedom om arealen lika önskvärd från administrativ som från vetenskaplig synpunkt, har under tiden efter den nästföregående folkräkningsberättelsens publicering kommit ännu en, nämligen lagen av den 2 december 1910 angående reglering av prästerskapets avlöning. På grund av denna lag kan nämligen (land)arealen av ett pastorat få en rent pekuniär betydelse för vissa befattningshavare.

13 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 5* Statistiska centralbyrån har därför nedlagt mycket arbete på att erhålla så tillförlitliga arealsiffror som möjligt, utan att likväl resultatet kan anses ha blivit i allo tillfredsställande. Det innebär dock väsentliga förbättringar i jämförelse med 1900 års arealstatistik. I folkräkningsberättelsen för nyssnämnda år uppgavs rikets hela ytvidd till kvadratkilometer, med inräknande av insjöar, älvar och åar, men icke av havets vikar och sund. Siffran grundade sig, vad beträffar 8 län, helt eller delvis på den ekonomiska kartläggningen i skalan 1: (utförd av Ekonomiska kartverket eller, efter dess förening år 1894 med Generalstabens topografiska avdelning, av Rikets allmänna kartverk); för flertalet av de övriga länen på Generalstabens kartor (i skalorna 1: eller 1: ), men för ett par av de nordligare länen pä äldre kartor i ganska liten skala. Härvid är att märka, att för trenne norrländska län, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens, angavs hela länsarealen i enlighet med år 1893 av Generalstabens topografiska avdelning gjorda bestämningar, men sockenarealerna voro till allra största delen uträknade å äldre kartor, varom berättelsen närmare upplyser. Mellan summorna av dessa sockenareajer å ena sidan och de nyare bestämningarna av länsarealerna å den andra visade sig en ganska betydande differens, vilken i tabellerna uppfördes såsom tillägg till länets areal, då den icke kunde fördelas på de särskilda socknarna. Uppenbarligen voro alltså arealstatistikens brister störst i fråga om de norrländska länen. Statistiska centralbyrån vände sig, för att ernå bättre uppgifter, till Rikets allmänna kartverk, och har genom dess försorg erhållit nya arealuträkningar för hela Gävleborgs och Norrbottens län, flertalet socknar i Jämtlands län samt några socknar i Västerbottens och i Kopparbergs län. För en del socknar i Jämtlands län kunde dock sådana uträkningar icke nu erhållas, utan hava för dem de gamla arealuppgifterna måst användas. Vad beträffar det återstående norrländska länet, Västernorrlands, grundade sig arealuppgifterna i 1900 års berättelse på en nyare och mera tillförlitlig karta och hava därför fått kvarstå oförändrade. Den lilla ökning i länets areal, som kommer till synes i föreliggande berättelse, beror därpå, att Örn sköldsviks stad fått sin areal utvidgad, till en del genom överflyttning från Själevads kommun (som därför minskats), men till en del även genom uppgrundningar och utfyllningar i den angränsande havsfjärden. Om vissa trakter i mellersta och södra Sverige, särskilt i Örebro och Kristianstads län, var det känt, att förhållandet mellan vatten- och landareal undergått en icke alldeles oväsentlig förskjutning, på grund av omfattande sjösänkningsoch torrläggningsarbeten i nyare tid. Härom sökte centralbyrån inhämta upplysningar från skilda håll. Att erhålla fullt säkra arealbestämningar har dock icke varit möjligt, men de här publicerade arealsiffrorna äro så noggranna, man för närvarande kan få. Om municipalsamhällenas areal förekomma stundom uppgifter i de Kungl. brev, jämlikt vilka de blivit bildade; oftare saknas dock dylika uppgifter i breven. I sådant fall har centralbyrån tillskrivit municipalnämndernas ordförande, av vilka likväl många varit ur stånd att lämna några upplysningar

14 6* AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. härom. För kapellförsamlingar o. dyl. saknas vanligen särskild arealuppgift. Genom den ekonomiska kartläggningen hava, under tiden efter offentliggörandet av 1900 års folkräkningsberättelse, nya arealbestämningar verkställts för vissa delar av Stockholms, Malmöhus och Västmanlands län. I fråga om Värmlands läns areal har en obetydlig justering vidtagits för att göra centralbyråns siffra överensstämmande med sammandraget av beskrivningarna till de ekonomiska kartorna för länet. De särskilda länens arealtal, sådana de beräknats för år 1900 och år 1910, ävensom de för 1910 års arealuträkning huvudsakligen använda kartorna synas av följande uppställning: ') E = Ekonomiska kartverkets eller Rikets allmänna kartverks kartor 1 skalan 1:20000, G 1 = Generalstabens kartor i skalan 1: , G- 2 = Generalstabens kartor i skalan 1: ') Södra More härad. 8 ) Luggudo, Torna, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härad helt eller delvis. 4 ) Snevringc, Tuhundra, Sieiide och Yttertjnrbo bärad. 6 ) Till stor del endast ett sammandrag av andra kartor. ) I några fall stomkartor, på vilka fältmätningen ännu ej verkställts. ') Karta i skalan 1: av C. E. Dahlman. 8 ) Karta i skalan 1: av P. A. Kjollerstedt. B ) För Vänern Sjökarteverkets kartor i skalan 1: , för de andra sjöarna samma kartverk som för angränsande län.

15 AREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET. 7* I olikhet mot förhållandet under årtiondet hava under åren inga områdesregleringar länen emellan ägt rum. Förändringarna i länens arealsiffror bero således denna gång uteslutande på nya uppgifter. Att förändringarna likväl kunnat vara så omfattande, visar huru bristfällig kännedomen om Sveriges areal hittills varit. Att ännu åtskilligt brister i detta hänseende, framgår av det redan anförda samt av det förhållandet, att i flera fall en kommuns område ej kunnat noggrant skiljas frän en annans (så att i den uppgivna arealsiffran för den förra kommunen ingår ett litet område som rätteligen tillhör den senare; förhållandet har i tab. 1 utmärkts genom ett t framför båda kommunernas arealsiffror), samt att i ett par fall areaiuppgift kunnat lämnas endast för tvenne kommuner gemensamt. Vad de stora mellansvenska sjöarna beträffar, har arealen för Vänern, Vättern och Mälaren här upptagits oförändrad, ehuruväl det är troligt, att vissa jämkningar i arealuppgifterna för dessa sjöar komma att få vidtagas, när den ekonomiska kartläggningen av angränsande län blir fullbordad. Däremot har Hjälmarens arealsiffra ändrats, då det av upplysningar från flera håll synts uppenbart, att den hittills angivna siffran varit för låg. Genom Sveriges Geologiska undersöknings försorg har Centralbyrån erhållit den här använda arealsiffran, kvadratkilometer. 1 ) Vid beräkning av folkmängdslätheten, eller det tal som angiver, huru många människor över huvud taget inom ett område bo på en viss ytenhet, plägar man i de flesta länder lägga till grund områdets areal i dess helhet, och således med inräknande av därinom befintliga sjöar och andra vattendrag, men i Sverige däremot, där innanvattnen utgöra en betydande del av hela ytan, plägar folkmängdstätheten bestämmas endast efter fasta marken. Skillnaden mellan de tal, som framkomma, allteftersom det ena eller andra beräkningssättet användes, kan för vissa mindre områden bliva ganska stor. I kol. 12 av tab. 1 samt kol. 5 av tab. 2 och 3 angives, huru många människor öfver huvud taget finnas å var kvadratkilometer land, under antagande att folkmängden vore jämnt fördelad över ytan av det område, för vilket folkmängdstätheten beräknats. Ju större områdena tagas, desto jämnare tyckes naturligtvis folkmängden vara utbredd, åtminstone vid jämförelse mellan närliggande områden, men i själva verket kan en sådan stor yta, t. ex. ett helt län, vara mycket ojämnt bebyggd. En karta över folkmängdstätheten i Sverige tager sig helt annorlunda ut, allt eftersom den är uppgjord efter län eller efter kommuner. Den senare metoden återspeglar naturligtvis noggrannare skiftningarna i folkmängdstätheten och har därför även blivit använd å den karta, som åtföljer denna berättelse. Härvid har man åtskilt sju olika gradationer av folkmängdstäthet, nämligen: mindre än 1 inv. pr kv.km. (land), 1 4, 5 9, 10 14, 15 24, samt slutligen 50 personer och däröver, allt pr kv.km. land. 2 ) Uppdelningen i ') En preliminär uträkning inom Ekonomiska kartverket lär hava givit det härifrån föga avvikande resultatet kv.km. s ) Grupperingen är gjord i anslutning till tab. 1, där antalet inv. pr kv.km. angives i hela tal, utan decimaler (annat än för do allra glesast befolkade trakterna, med mindre än 4 inv. pr kv.km.). En kommun med exempelvis 146 inv. pr kv.km. är därför räknad till den grupp, vars folkmängdstäthet angives såsom

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet H E L V I S I P I L Ä BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Definition av frågeställningen 5 II Äktenskapets

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47 Working paper/pm 2011:47 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Rapporten innehåller en genomgång av OECDs och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Här bor journalisterna

Här bor journalisterna Här bor journalisterna En rapport om var journalister bor och vad det kan betyda för rapporteringen från olika områden Kerstin Ekberg Copyright: Sim(o) och författaren 2007 1 Innehåll Inledning 3 1. Stockholm

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer