Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM blir katalysatorn som lyfter Polen PLACERING. En stark inhemsk ekonomi, låg export och EM-festen. Det är några faktorer som lär gynna tillväxten i Polen framöver. Swedbanks förvaltare Fredrik Myhrén ger placeringsråden för Polen och övriga tillväxtmarknader i öst med störst potential. Sidan 5 Placeringar i en skakig värld Läs Andrée Lundins analys Sidan 2 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 Färre kontanter över bankdisken KONTANTER. Många aktörer på marknaden arbetar för en minskad kontanthantering. Siv Larsson Varbergs Sparbank förklarar utvecklingen. Sidan 6 Så påverkas du av Hollandes valseger ANALYS. Valen i både Frankrike och Grekland skapar en viss turbulens på finansmarknaden som även påverkar dina placeringar. Här ser du hur. Sidan 7 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Målet i knaggliga tider är en stabil avkastning KRÖNIKA. Att vi har stora obalanser i världens ekonomier har väl knappast undgått någon. Likaså kommer det sannolikt medföra stora rörelser på börserna och räntemarknaderna. Vi vet också att det är svårt för att inte säga omöjligt att pricka in enskilda dagar där börsen går upp. De stora rörelserna såväl uppåt som nedåt sker under ganska korta tidsperioder. Till exempel pekar en amerikansk undersökning på att så lite som femton dagars enskilda dagsuppgångar förklarar så mycket som 75 procent av en samlad börsuppgång under en mycket lång tidsperiod. Signalen till oss sparare är tydlig timing är svårt och att förvalta pengar är en svår konst. En handfull personer verkar dock ha en förmåga att se runt hörnet och slå marknaden år efter år. Warren Buffett, storägare i Berkshire Hathaway, och David Swensen, investeringsansvarig vid Yale University Endowment, är två personer som brukar nämnas när skickliga placerare kommer på tal. Knut Kjaer på norska oljefonden är ett annat men kanske mindre omtalat exempel på en särdeles lyckosam investerare på kapitalmarknaderna. En del har de gemensamt medan annat skiljer dem åt. Mr Buffett är en typisk stockpicker med en tydlig investeringsfilosofi som utgår ifrån fundamental bolagsanalys med en tydligt värderingsstil, så kallad value-investering. David Swensen i sin tur grundar sin filosofi på att tillgångsslagen rör sig lite olika i förhållande till varandra i olika marknadslägen. Genom att blanda tillgångar som skog, fastigheter och onoterade bolag reduceras risken och avkastningen ökar. Knut Kjaer utnyttjar flockbeteendet på börserna, det vill säga att han investerar när andra inte gör det. Han går emot strömmen och säljer när flertalet köper och vice versa. Medan Warren Buffett föredrar aktier och obligationer, så investerar David Swensen och Knut Kjaer i andra tillgångsslag som hedgefonder, skog, fastigheter och private equity. Deras ständigt återkommande överavkastning pekar tydligt på att marknaderna inte är effektiva. All information finns inte i priset vid varje givet tillfälle. Att våga gå emot marknaden och ta positioner när flockbeteendet och därmed felprissättningarna är som störst det är deras adelsmärke. Man kan nästan tro att de ser saker som ingen annan ser. Men sannolikt är det nog så enkelt att de är extremt följsamma i sin egen grundläggande övertygelse att rätt typ av risk belönas. Gemensamt för deras investeringsfilosofier är långsiktighet och uthållighet. Tack och lov visar de ibland mänskliga drag när inte heller de klarar av att stå emot börsfall i extrema lägen som till exempel 2008, där det mesta gick fel. Medvetet eller omedvetet så är de duktiga på att hantera risken i sina portföljer. De verkar agera rationellt utifrån sin investeringsfilosofi och sina värderingsmodeller. Inom Swedbank Private Banking är långsiktigheten och att inte lägga alla äggen i samma korg viktiga utgångspunkter. Likaså jobbar vi hårt på att analysera investeringarna och plockar bort eventuella rötägg. Vi vill att ni som kunder ska få en så jämn och stabil avkastning som möjligt. Självklart beroende på er egen syn på hur mycket avkastning ni är ute efter och hur stor värdeminskning ni kan acceptera. Andrée Lundin, Varbergs Sparbank. Forts. på nästa sida. >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Forts. från föregående sida. För ett år sedan lanserade Swedbank Private Banking tre nya portföljer; Safe, Core och Edge. Dessa portföljer försöker ta de positiva egenskaperna från varje stil och ge dig som kund i Private Banking en möjlighet till en bättre avkastning utan att för den skull ta för stor risk. Private Banking Portföljerna Safe, Core och Edge är ett bra sätt att komma åt en bra förvaltningsstil som ger dig bra långsiktig avkastning. Prata med din egen private banker och resonera om hur ni tillsammans bäst lägger upp en väl avvägd portfölj utifrån din situation! Andrée Lundin, Varbergs Sparbank. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Samma fördelar som en aktie Intresset för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, ökar på den svenska marknaden. En av fördelarna är att de kan handlas i realtid över börsen precis som aktier. Nu lanserars tre egna ETF:er. Börshandlade fonder, som är det svenska namnet, kallas ofta för ETF:er och står för exchange traded fund. De första fonderna började handlas i USA i slutet av 80-talet och placeringsinstrumentet har sedan dess spridits till andra marknader. Intresset för ETF:er ökar alltmer och deras andel av den totala omsättningen på Stockholmsbörsen blir allt större. Jämfört med till exempel USA är dock den svenska ETF-marknaden ännu i sin linda, men den stadigt ökande efterfrågan från både privatpersoner och institutionella investerare gör att fler aktörer lanserar egna ETF:er, säger Hannes Bernéus, produktansvarig på Varbergs Sparbank. Tre nya ETF:er lanseras I början av maj startar Swedbank tre egna ETF:er. Alla tre har en exponering mot den svenska aktiemarknaden och följer indexet OMXS30, vilket innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. En ETF är en indexfond, som följer ett givet index. Skillnaden mot en traditionell indexfond är att en ETF kan handlas i realtid över börsen, precis som en aktie. Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma fördelar som en aktie. Samtidigt har den en rad egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder. Genom att placera i en ETF får man en hel korg av aktier och kan på så sätt snabbt och enkelt följa rörelserna på en specifik börs. När värdet på indexet rör sig, så ändras kursen på ETF:en. ETF:er kan alltså vara ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att skapa riskspridning i en portfölj och få tillgång till olika marknader och tillgångar, säger Hannes Bernéus. Ytterligare avkastning Vissa typer av ETF:er ger också möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden. Dessa produkter har oftast tillägget Bull (för uppåtgående marknad) eller Bear (för nedåtgående marknad) i sitt namn och kan även innehålla en hävstång, det vill säga ge ytterligare avkastning om marknaden går rätt väg. Genom att placera i börshandlade fonder, eller ETF:er som det även kallas, får man en hel korg av aktier, säger Hannes Bernéus, produktansvarig på Varbergs Sparbank. Swedbank lanserade tre ETF:er den 7 maj Swedbank Robur ETF OMXS30 Följer ett index som innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgiften: 0,3 procent. Swedbank Robur OMX ETF Bull 2 Med hävstång och en daglig exponering på 200 procent mot indexet OMXS30GI. Förvaltningsavgift: 0,6 procent. Vinsterna med ETF:er God diversifieringsmöjlighet och riskspridning En lättillgänglig och likvid produkt som ger möjlighet till snabb affär Möjlighet till att spekulera både i upp- och nedgång Möjlighet till bättre utväxling i ETF:er med hävstång Ett kostnadseffektivt alternativ till vanliga fonder eller aktier Swedbank Robur OMX ETF Bear-1 Saknar hävstång, men har en daglig exponering på -100 procent mot indexet OMXS30GI. Förvaltningsavgift: 0,6 procent. Courtage tillkommer normalt vid köp och sälj. Under 7-31 maj betalar du dock inget courtage vid köp av Swedbank Roburs ETF:er. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Bra möjligheter i öst på lite sikt Ekonomin i Polen kan få ytterligare skjuts av landets satsningar inför fotbolls-em. Störst potential ur ett placeringsperspektiv i öst har dock Ryssland. Det anser förvaltaren Fredrik Myrén på Swedbank Robur. På kort sikt är det oerhört svårt att förutse börsutvecklingen. Men på lite längre sikt finns det mycket goda förutsättningar i Östeuropa för den som spelar sina kort rätt. Fem år kan vara ett lämpligt tidsperspektiv, säger Fredrik Myrén som förvaltar Östeuropafonden på Swedbank Robur. Förra året var utvecklingen på i stort sett alla tillväxtmarknader svag. De gick sämre än de utvecklade marknaderna. Men i år har de kommit tillbaka igen. Ytterligare skjuts Arrangemanget av fotbolls-em i Polen och Ukraina i juni kan bidra till att gynna ländernas ekonomier och därmed även deras aktiemarknader, tror Fredrik Myrén. Det är bra för de polska och ukrainska ekonomierna att den ekonomiska tillväxten får en liten skjuts. Polens ekonomi har utvecklats förhållandevis bra under de senaste åren. År 2009 var Polen det enda EU-landet som hade tillväxt. Alla andra länder i EU hade negativ utveckling. Polen har framför allt en stark inhemsk ekonomi. Det är inget stort exportland. Av de baltiska staterna ser den estniska ekonomin intressantast ut. Östeuropafonden har inga placeringar där. Bolagen är för små i Baltikum för att en stor fond ska ta en position i ett antal bolag. Men för en enskild sparare kan det vara intressant. Störst potential Fredrik Myrén anser att den intressantaste marknaden är Ryssland. Där är ungefär 60 procent av Östeuropafonden placerad i dag. I Ryssland är det till stor del olja och gas som gäller. Det är den absolut största sektorn och den är lågt värderad. En annan stor och intressant sektor är banker. Huruvida investerare bör satsa på de östeuropeiska marknaderna eller inte hänger samman med vilken risk de är beredda att ta, anser han. Det här är marknader med potential. Men förra året såg vi att de kan falla ganska ordentligt på kort sikt. De som investerar i Östeuropa bör vara beredda på att det kan bli en stökig resa. Men på sikt är potentialen bra. Lönerna är låga, vilket är ett incitament för västbolag att lägga tillverkning där. Det skapar arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar ökad konsumtion och ökad tillväxt. På detta sätt uppstår det en positiv spiral, säger Fredrik Myrén. Måns Widman Med ett längre tidsperspektiv, säg fem år, så finns det goda förutsättningar för en gynnsam börsutveckling österut, säger Fredrik Myrén på Swedbank Robur. Foto: Kristina Sahlén Tillväxt i öst Förutom fotbolls-em i Polen så finns det en rad incitament som stärker tillväxten och som gör östländerna intressanta ur ett placeringsperspektiv. Här är några exempel: Låga löner Företag i väst vill lägga mer tillverkning där. Fler arbetstillfällen Ett ökat företagande leder till fler jobbtillfällen. Ökade konsumtion Mer jobb innebär ökad konsumtion och bättre tillväxt i landet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Färre kontanter ger ett säkrare samhälle Kontantanvändandet minskar och kortbetalningarna ökar. För alla som vill ta ut pengar, till exempel ge en gåva till sitt barnbarn, finns en rad olika lösningar. Att ha kontanter på sig är en vana som många vill fortsätta med, vilket de också kommer att kunna göra. Men att först gå till en uttagsautomat är ofta en onödig omväg. Kontanter kommer definitivt att finnas kvar under lång tid framöver. Ett smart sätt att få kontanter är många gånger att runda av uppåt när man köper något i en affär. På så vis slipper man att köa två gånger, säger Siv Larsson, privatmarknadschef i Varbergs Sparbank. En rad förtjänster Minskad kontanthantering innebär flera fördelar. De viktigaste anledningarna till att vi arbetar mot att minska kontanthanteringen är att vi vill öka säkerheten. Arbetsmiljön blir bättre, finns det inga fysiska pengar i kassaapparaten finns det inget att råna, säger Siv Larsson. Det finns även fler vinster. När fysiska transporter av pengar ersätts med digitala penningflöden gynnas miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. Enbart inom Swedbank och Sparbankerna medför transportering av kontanter att drygt 700 ton koldioxid släpps ut varje år. Tryggare Varberg Varbergs Sparbank är med i projektet Tryggare Varberg som arbetar för att få ner kontanthanteringen i Varberg och öka säkerheten för såväl butikspersonal som kunder. Projektet startade för två år sedan och sedan dess har Varbergs kontanthantering minskat med hela 367 miljoner kronor. Marknad Varberg, med Roger Almén som projektledare, driver projektet tillsammans med bankerna, butikerna, polisen och kommunen. Varbergarna är redan duktiga på att betala med kort, men vi fortsätter att jobba för att ännu fler ska betala med sina kort, säger Roger Almén. Kontantsmarta lösningar Att ge bort en slant i present är vanligt. Den som till exempel vill ge bort pengar som present till sitt barnbarn har alternativ. I stället för att ge 500 kronor i ett kuvert går det att ge bort ett presentkort med den summan. Man kan även lägga in att presenten ska föras över till barnets konto en speciell dag eller ge bort ett fondogram. Allt detta finns på de lokala bankkontoren. Den som ska betala något, till exempel köpa en begagnad bil, kan skaffa en postväxel på bankkontoret. Om du har fått en utbetalningsavi går det att sätta in pengarna på ett konto. Och med internet-telefon eller mobilbanken kan du föra över pengar till andra personers konto, dygnet runt. Med mindre kontanter i omlopp ökar vi säkerheten för både kunden och butiken, säger Siv Larsson, privatmarknadschef på Varbergs Sparbank. Insättningar/uttag Du vill ha kontanter i plånboken Ta ut pengar på ditt bankkort när du handlar i en affär. Ta ut pengar i uttagsautomater Du ska betala räkningar Använd internetbanken. Betala räkningarna med giroblanketter. Du har fått en utbetalningsavi Sätt in pengarna på ett konto direkt. Då får du dessutom ränta på pengarna tills du ska använda dem. Du har fått betalt eller ska betala Skaffa en postväxel på ditt bankkontor. Ange det belopp som du ska betala och vem som är mottagare. Mottagaren löser sedan in postväxeln på valfritt bankkontor för att få pengarna insatta på sitt konto. Du vill ge bort pengar i present Sätt in pengar på mottagarens konto (du kan få insättningen datummärkt så kommer det på den dag du som vill) och ge ett fint kort istället för kontanter. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Valen som påverkar dina placeringar Efterdyningarna från valen i Frankrike och Grekland påverkar finansmarknaden på olika sätt. Med hjälp av goda omvärldsanalyser går det att bringa en viss ordning för att kunna styra placeringarna åt rätt håll. Det anser Sara Arfwidsson på Swedbank. Reaktionerna på helgens val i Grekland och Frankrike visade sig bli ganska marginella på de finansiella marknaderna, även om det initialt såg ut att kunna bli dramatiskt. Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center, konstaterar att dessa val, lite beroende på efterspelen, säkerligen kommer att skapa en fortsatt osäkerhet på marknaderna. Francois Hollande som vann valet i Frankrike har en inställning att Europa inte bara ska spara sig ur krisen utan även att man bör stimulera tillväxten mer än vad som hittills gjorts. Hans ekonomiska politik har oroat marknaderna, men i realiteten har han ett ganska litet handlingsutrymme att påverka den redan satta agendan. Vilket mandat han har att röra sig med avgörs bland annat i det franska parlamentsvalet i juni. Ett val som marknaderna kommer att iaktta noggrant, säger Sara Arfwidsson. Fortsätta besparingsåtgärderna I Grekland hölls det första valet sedan den ekonomiska krisen bröt ut i slutet av Risken finns att inget parti kan samla en majoritet som kan enas om de besparingar som är ett villkor för det internationella stödpaketet. Det grekiska nyvalet skapar en viss osäkerhet på marknaden, eftersom grekerna inte har något annat val än att fortsätta med sina besparingsåtgärder om de vill stanna kvar i valutasamarbetet. Alternativet är att lämna eurosamarbetet. Händer det kan det i värsta fall locka andra skuldtyngda länder att gå samma väg och då kan Europa stå inför riktigt stora problem. Den stora osäkerheten som åter blossat upp i samband med det ökade fokus på skuldkrisen samt utgången av valen i Frankrike och Grekland gör att vi är mer försiktigt inställda till placeringar i Europa för tillfället. Det finns andra regioner som ser mer stabila ut och som vi väljer att övervikta i portföljerna, säger Sara Arfwidsson. En region man på Investment Center är mer positiv till är USA, där återhämtningen i ekonomin ser ut att vara på god väg. Samtidigt är konjunkturuppgången ganska skör. Presidentvalet i USA i november kommer definitivt att påverka marknaden. Denna gång är det även kongressval samtidigt. Får vi en demokratisk president, men republikansk majoritet i senaten och representanthuset, eller tvärtom, blir det svårt för presidenten att få igenom förslag för att få ordning på landets statsfinanser. Blir det republikanskt alternativt demokratiskt styre rakt igenom ökar sannolikheten för att USA kan komma på fötter igen. Men då krävs att man vidtar åtgärder som är nödvändiga för att vända trenden med en ökande statsskuld i USA. I vilket fall som helst ser vi en politisk osäkerhet framför oss, och det är viktigt att de amerikanska politikerna tar sitt ansvar och inser allvaret i situationen. Hur det amerikanska presidentvalet kommer att påverka våra portföljer är dock för tidigt att säga. I dagsläget är vi mer positivt inställda till USA än till Europa, men det kan ändras till hösten. Måns Widman Det ökade fokuset på skuldkrisen samt utgången av valen i Frankrike och Grekland skapar en viss osäkerhet i Europa, säger Sara Arfwidsson på Swedbank Investment Center. Här är valen som berör Grekland. Det grekiska nyvalet skapar en viss osäkerhet kring deras vilja att fortsätta genomföra besparingsåtgärderna. Och om Grekland och andra skuldtyngda länder väljer att avsluta eurosamarbetet kan Europa stå inför riktigt stora problem. Frankrike. Den ekonomiska politik som valvinnaren Francois Hollandes vill driva har oroat marknaderna något. Men vilket handlingsutrymme han får i praktiken avgörs bland annat i det franska parlamentsvalet i juni. USA. Återhämtningen i USA ser ut att vara på god väg. Samtidigt är konjunkturuppgången ganska skör. Presidentvalet i USA i november kommer definitivt att påverka marknaden. Denna gång är det även kongressval samtidigt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport maj 2012 Private Banking I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för april månad. Analys Trender & Makroekonomi Globalt sett har makrodata varit blandad. Många börser i Europa, inklusive den svenska börsen, har haft en negativ utveckling i april. Svaga inköpschefs-index har lett till en oro för att den tyska återhämtningen går för långsamt. Till detta kommer osäkerheten inför valen i Frankrike och Grekland samt oro för spansk tillväxt och budgetunderskott. Den kinesiska börsen steg något medan börserna på övriga tillväxtmarknader generellt sett har haft en negativ utveckling. Oljepriset har fallit tillbaka något, men ligger fortfarande på en hög nivå. Några centralbanker har sänkt sina styrräntor, bland annat Indien och Brasilien. Japan utökar sina kvantitativa stimulansåtgärder ytterligare. De stora centralbankerna håller styrräntorna låga och ingen stor uppgång på långa räntor är att vänta i år. USA Högre förväntningar efter positiv statistik Mindre positiva arbetsmarknadssignaler Förväntningarna på amerikansk makrodata har ökat den senste månaden och statistik har kommit in åt det starkare hållet. Inköpschefsindex, ISM, inom industrin steg till den högsta nivån på nio månader, tack vare en stark orderingång. Detaljhandelsförsäljningen är robust och problemområdena fordon och bostäder har förbättrats. Amerikanska banker har också lättat på sina kreditvillkor och efterfrågan på lån har stigit, om än från låga nivåer. På den negativa sidan är signalerna på arbetsmarknaden inte längre lika positiva. Arbetslösheten är dock i en fallande trend och det är inte ovanligt att data svänger när man kommit en bit in i återhämtningsfasen. Efterfrågan i ekonomin är svag generellt sett och Federal Reserve fortsätter att hålla räntorna på en låg nivå. Amerikansk BNP ökade preliminärt 2,2 procent det första kvartalet 2012 jämfört med föregående kvartal, uppräknat till årstakt. Det var mindre än väntat och även svagare än fjärde kvartalets 3 procent. Ökningen i fjärde kvartalet berodde till stor del på en lageruppbyggnad medan hela 2 procent av BNP-uppgången i årets första kvartal bestod av privat konsumtion. Europa Konjunkturcykeln i euroområdet vänder ner Riksbanken tar paus i ränteändringarna Inköpschefsindex, PMI, i euroområdet föll för tredje månaden i rad och ligger på den lägsta nivån sedan november förra året. Både industri och tjänstesektor har visat en försämring. Andra siffror för euroområdet är mindre negativa. Exporten fortsätter att stiga och en enkät bland de största bankerna i april visade att kreditvillkoren är mycket mindre strama jämfört med för tre månader sedan. Kreditratingsinstitutet Standard & Poor s har nedgraderat Spanien med två steg till BBB+. Landet har en statsskuld på cirka 70 procent av BNP, vilket är väl under de andra krisdrabbade länderna som ligger på över 100 procent av BNP. Spanien har ändå mycket att göra för att minska sitt budgetunderskott som förra året bara gick ner från 9,3 till 8,5 procent av BNP. Detta betyder att finansåtstramningen kommer att intensifieras med negativa konsekvenser för spansk tillväxt 2012 och Räntan på spanska 10-åriga obligationer har stigit till 6 procent, men kostnaderna är hanterbara med tanke på den relativt låga skulden och med tanke på att korta obligationer ligger på klart lägre nivåer. Till exempel ligger 2-årsräntan på 3,5 procent. Den Europeiska Centralbanken, ECB, lämnade styrräntan oförändrad och centralbankschefen Mario Draghi meddelade att konjunkturrisker finns kvar och penningpolitiken kommer därför fortsätta att vara mycket stimulativ. Draghi menar att diskussioner om en minskning av likviditeten i systemet är alltför tidiga. Fokus för euroområdet i maj kommer att ligga på resultaten av de franska och grekiska valen och dess implikationer på den europiska skuldkrisen. Ny statistik visade att Storbritanniens återhämtning tog stopp i höstas och landet är tillbaka i en recession, om än mild. Trots det forsätter inflationen att ligga på höga nivåer, (3,5 procent i mars), väl över centralbankens mål på 2 procent. Inflationsrisker tillsammans med tecken på att recessionen inte kommer att bli långvarig gör det osannolikt att Bank of England kommer att lätta på penningpolitiken mer genom att sänka räntan. I Sverige har det omslag som kunnat skönjas i konjunkturen nu även bekräftats av officiell statistik. Exporten har saktat in och följer bilden av svag europeisk efterfrågan väl. 1 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Adress: Banking-kunder Swedbank, Brunkebergstorg och 8, SE-105 ges 34 ut Stockholm. tio gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport maj 2012 Investment Center Samtidigt har den inhemska marknaden fortsatt att stärkas. Hushållens optimism börjar komma tillbaka och detaljhandelsförsäljningen, som var svag större delen av 2011, har ökat påtagligt de senaste månaderna. Bostadsmarknaden har vaknat till liv igen och priserna på framförallt bostadsrätter har stigit. Arbetslösheten minskade från 7,5 till 7,3 procent mellan februari och mars. Positivt för utvecklingen framöver är att företag inom tjänstesektorn är mer optimistiska. Även handeln, industrin och byggsektorn är förhållandevis positiva. Därmed finns förutsättningar för en gradvis återhämtning av svensk ekonomi. Riksbanken valde också vid sitt aprilmöte att lämna styrräntan oförändrad på 1,5 procent. Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Bank of Japan skrev i ett uttalande i april att det har blivit alltmer uppenbart att den inhemska ekonomin skiftar mot en fas med tilltagande tillväxt. Trots det, och på grund av kvarstående risker, väljer Japans centralbank att utöka sin stimulans via sin fond för tillgångsköp. Programmet förlängs dessutom med sex månader, till juni 2013 i ett försök att bekämpa deflation och stödja tillväxten. Tillväxtmarknader Räntesänkningar i Indien och Brasilien Centralbanken i Indien sänkte styrräntan med 0,5 procent till 8 procent, vilket var mer är väntat. Banken meddelade att vissa inflationsrisker finns kvar. Det betyder att det bli svårt att se ytterligare lättnader av penningpolitiken den närmaste tiden. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan ytterligare i april med 0,75 procent till 9 procent. Centralbanken betonade nedåtrisker på konjunkturcykeln och öppnade för nya räntesänkningar de närmaste månaderna, trots att den senaste statistiken har varit lite bättre än förväntat. Tillväxten i Kina var upp 8 procent under första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011, vilket var lite under förväntan. Dock pekar mars industriproduktion och detaljhandel på en starkare tillväxt i slutet av kvartalet. Det var också positivt för tillväxten att bankutlåningen i Kina steg mer än väntat i mars, ett möjligt tecken på att bankerna har fått grönt ljus för att öka stimulansen av ekonomin. Analys Ränteutveckling April började med oron över Spanien och den politiska viljan att införa åtgärder för att få landet på fötter igen. Marknaden går hårt åt Spanien och landets obligationsräntor steg kraftigt till nästan 6 procent för 10-åriga obligationer, vilket generellt anses som en krisnivå. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s nedgraderade Spaniens kreditbetyg från A till BBB+. Amerikanska och tyska räntor föll under april. Marknaden är uppdelad i två läger. Det finns de som anser att Federale Reserve måste initiera nya kvantitativa lättnader när deras nuvarande stödköp av obligationer avslutas i juni. Å andra sidan anser en hel del medlemmar inom Federal Reserve att läget i landet snarare motiverar en snabbare utfasning av de stimulativa åtgärder som finns idag. I Europa är det fortfarande ECB:s 3-års lån som är i fokus. Dess effekt på räntemarknaden är stor, som exempel handlar en 2-årig tysk statsobligation på en ränta runt 0.09 procent, vilket är väldigt lågt historiskt. Det är helt enkelt mycket pengar i omlopp som letar säkra placeringar och man måste placera pengarna någonstans. I Sverige har makrostatistiken fortsatt att överraska åt det positiva hållet. Detaljhandeln var mycket stark, vilket är i linje med vår syn på välmående konsumenter. Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på 1.5 procent. Marknadseffekterna blev inte så stora då globala räntor sjönk samma dag. Marknaden förväntar sig fortfarande sänkningar från Riksbanken, vilket är förvånande då makrostatistiken inte motiverar en sänkning av reporäntan. Svenska räntor ter sig höga om man jämför med tyska, men vi anser att det är rimligt med tanke på att Riksbanken troligtvis ligger kvar på sin reporänta medan det är fortsatt tryck på nersidan i Tyskland. Annars är det fortsatt en bra miljö för de flesta krediter med bra rating. Prisnivåerna är bra, framförallt på så kallade säkerställda obligationer i Sverige. Utbudet är begränsat och alternativen är få vilket borde gynna dessa obligationer. Vi tror fortsatt att dessa räntenivåer blir mer och mer ohållbara i Sverige. Det troliga är att globala räntor måste stiga för att få en större ränteuppgång i Sverige. 2 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas till annat än anställda i banken utan bankens skriftliga godkännande.

10 Månadsrapport maj 2012 Investment Center Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Den amerikanska tillväxten har tappat en del fart, men överträffar eurozonens utsikter med råge. I nuläget tycks eurozonen som helhet stå inför ytterligare ett kvartal med i stort sett nolltillväxt och den negativa spiralen med finanspolitisk åtstramning och svagare tillväxt tycks bara vara i sin linda. Trots det har EUR/USD-kursen varit stabil i det breda intervallet 1,30 till 1,34. Försöken att förklara eurons styrka har varit många och mer eller mindre rimliga. En del förklaringar går ut på att långsiktiga inhemska förvaltare som sålt sina euro nu trots allt återvänder till euron då refinansieringsriskerna för Spanien och Italien tycks kunna hanteras med ECB:s två stora 3-åriga lån. Andra förklaringar inriktar sig på att olika centralbanker och semiofficiella intressen håller EUR/USD inom ett relativt snävt intervall. Vi har inte ändrat vår syn att nästa steg är en svagare euro generellt. På kort sikt väntar marknaden på hur den förväntade segraren i det franska presidentvalet, socialisten Hollande, kommer att ställa sig till den nya finanspakten och dess strama budgetbalansmål samt den tidigare samsynen mellan Frankrike och Tyskland i strategin att klara eurokrisen. ECB kommer inom kort att revidera ned tillväxtutsikterna, men frågan är om man är beredd att sänka styrräntan ytterligare från nuvarande 1 procent. Den faktiska dagslåneräntan är redan betydligt lägre efter ECB:s massiva likviditetsåtgärder, cirka 0,35 procent. Långa obligationsräntor är dessutom redan mycket låga. Tysklands 10-åriga obligation på 1,66 procent pekar på att regelrätta obligationsköp inte skulle vara någon mirakelkur för en redan negativ realränta. Det som kan få euron att backa är snarare den relativa ränteutvecklingen. Vi förväntar oss att 2 till 5 åriga räntor i USA, Storbritannien med flera länder sakta kan dra sig uppåt under de närmaste 6 månaderna medan euroräntorna släpar efter. Vår prognos på EUR/ USD är något uppjusterad till 1,30 på tre månaders sikt medan prognosen på USD/SEK är 6,73. EUR/SEK Även den svenska kronan har fortsatt att handlas utan tydlig riktning mot både euron och dollarn i intervallen 8,78-8,94 respektive 6,60-6,80. Svensk makrostatistik har genomgående överraskat på den positiva sidan. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,5 procent och upprepade att räntebotten nu har nåtts. Det hindrar dock inte marknaden från att fortsätta förvänta sig ytterligare en räntesänkning. Under april har utflöden av svenska kronor kopplade till aktieutdelningar till utlandet, och i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska akter, bidragit till att hålla emot en makrodriven kronförstärkning. När dessa flöden ligger bakom oss bör det finnas möjlighet för kronan att stärkas något. När det gäller exportflöden är bilden dock fortsatt splittrad med en viss oro för att Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste exportmarknader, nu tycks försämras. Vi håller dock fast vid att kronan kommer att stärkas på tre månader mot euron. Förstärkning väntas komma något senare och prognosen i EUR/SEK är nu 8,75. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks och Materialet Sparbankernas får ej spridas, Private kopieras eller Banking-kunder på annat sätt mångfaldigas och ges till annat ut än tio anställda gånger i banken per utan år. bankens skriftliga godkännande. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Trendbrott väntar för high yield Dags att ta lite mer risker PLACERING. 2012 var företagsobligationernas och framför allt high yield-fondernas år. Men hur ser det ut för sparformen framöver? Christina

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer