Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM blir katalysatorn som lyfter Polen PLACERING. En stark inhemsk ekonomi, låg export och EM-festen. Det är några faktorer som lär gynna tillväxten i Polen framöver. Swedbanks förvaltare Fredrik Myhrén ger placeringsråden för Polen och övriga tillväxtmarknader i öst med störst potential. Sidan 5 Placeringar i en skakig värld Läs Andrée Lundins analys Sidan 2 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 Färre kontanter över bankdisken KONTANTER. Många aktörer på marknaden arbetar för en minskad kontanthantering. Siv Larsson Varbergs Sparbank förklarar utvecklingen. Sidan 6 Så påverkas du av Hollandes valseger ANALYS. Valen i både Frankrike och Grekland skapar en viss turbulens på finansmarknaden som även påverkar dina placeringar. Här ser du hur. Sidan 7 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Målet i knaggliga tider är en stabil avkastning KRÖNIKA. Att vi har stora obalanser i världens ekonomier har väl knappast undgått någon. Likaså kommer det sannolikt medföra stora rörelser på börserna och räntemarknaderna. Vi vet också att det är svårt för att inte säga omöjligt att pricka in enskilda dagar där börsen går upp. De stora rörelserna såväl uppåt som nedåt sker under ganska korta tidsperioder. Till exempel pekar en amerikansk undersökning på att så lite som femton dagars enskilda dagsuppgångar förklarar så mycket som 75 procent av en samlad börsuppgång under en mycket lång tidsperiod. Signalen till oss sparare är tydlig timing är svårt och att förvalta pengar är en svår konst. En handfull personer verkar dock ha en förmåga att se runt hörnet och slå marknaden år efter år. Warren Buffett, storägare i Berkshire Hathaway, och David Swensen, investeringsansvarig vid Yale University Endowment, är två personer som brukar nämnas när skickliga placerare kommer på tal. Knut Kjaer på norska oljefonden är ett annat men kanske mindre omtalat exempel på en särdeles lyckosam investerare på kapitalmarknaderna. En del har de gemensamt medan annat skiljer dem åt. Mr Buffett är en typisk stockpicker med en tydlig investeringsfilosofi som utgår ifrån fundamental bolagsanalys med en tydligt värderingsstil, så kallad value-investering. David Swensen i sin tur grundar sin filosofi på att tillgångsslagen rör sig lite olika i förhållande till varandra i olika marknadslägen. Genom att blanda tillgångar som skog, fastigheter och onoterade bolag reduceras risken och avkastningen ökar. Knut Kjaer utnyttjar flockbeteendet på börserna, det vill säga att han investerar när andra inte gör det. Han går emot strömmen och säljer när flertalet köper och vice versa. Medan Warren Buffett föredrar aktier och obligationer, så investerar David Swensen och Knut Kjaer i andra tillgångsslag som hedgefonder, skog, fastigheter och private equity. Deras ständigt återkommande överavkastning pekar tydligt på att marknaderna inte är effektiva. All information finns inte i priset vid varje givet tillfälle. Att våga gå emot marknaden och ta positioner när flockbeteendet och därmed felprissättningarna är som störst det är deras adelsmärke. Man kan nästan tro att de ser saker som ingen annan ser. Men sannolikt är det nog så enkelt att de är extremt följsamma i sin egen grundläggande övertygelse att rätt typ av risk belönas. Gemensamt för deras investeringsfilosofier är långsiktighet och uthållighet. Tack och lov visar de ibland mänskliga drag när inte heller de klarar av att stå emot börsfall i extrema lägen som till exempel 2008, där det mesta gick fel. Medvetet eller omedvetet så är de duktiga på att hantera risken i sina portföljer. De verkar agera rationellt utifrån sin investeringsfilosofi och sina värderingsmodeller. Inom Swedbank Private Banking är långsiktigheten och att inte lägga alla äggen i samma korg viktiga utgångspunkter. Likaså jobbar vi hårt på att analysera investeringarna och plockar bort eventuella rötägg. Vi vill att ni som kunder ska få en så jämn och stabil avkastning som möjligt. Självklart beroende på er egen syn på hur mycket avkastning ni är ute efter och hur stor värdeminskning ni kan acceptera. Andrée Lundin, Varbergs Sparbank. Forts. på nästa sida. >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Forts. från föregående sida. För ett år sedan lanserade Swedbank Private Banking tre nya portföljer; Safe, Core och Edge. Dessa portföljer försöker ta de positiva egenskaperna från varje stil och ge dig som kund i Private Banking en möjlighet till en bättre avkastning utan att för den skull ta för stor risk. Private Banking Portföljerna Safe, Core och Edge är ett bra sätt att komma åt en bra förvaltningsstil som ger dig bra långsiktig avkastning. Prata med din egen private banker och resonera om hur ni tillsammans bäst lägger upp en väl avvägd portfölj utifrån din situation! Andrée Lundin, Varbergs Sparbank. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Samma fördelar som en aktie Intresset för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, ökar på den svenska marknaden. En av fördelarna är att de kan handlas i realtid över börsen precis som aktier. Nu lanserars tre egna ETF:er. Börshandlade fonder, som är det svenska namnet, kallas ofta för ETF:er och står för exchange traded fund. De första fonderna började handlas i USA i slutet av 80-talet och placeringsinstrumentet har sedan dess spridits till andra marknader. Intresset för ETF:er ökar alltmer och deras andel av den totala omsättningen på Stockholmsbörsen blir allt större. Jämfört med till exempel USA är dock den svenska ETF-marknaden ännu i sin linda, men den stadigt ökande efterfrågan från både privatpersoner och institutionella investerare gör att fler aktörer lanserar egna ETF:er, säger Hannes Bernéus, produktansvarig på Varbergs Sparbank. Tre nya ETF:er lanseras I början av maj startar Swedbank tre egna ETF:er. Alla tre har en exponering mot den svenska aktiemarknaden och följer indexet OMXS30, vilket innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. En ETF är en indexfond, som följer ett givet index. Skillnaden mot en traditionell indexfond är att en ETF kan handlas i realtid över börsen, precis som en aktie. Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma fördelar som en aktie. Samtidigt har den en rad egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder. Genom att placera i en ETF får man en hel korg av aktier och kan på så sätt snabbt och enkelt följa rörelserna på en specifik börs. När värdet på indexet rör sig, så ändras kursen på ETF:en. ETF:er kan alltså vara ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att skapa riskspridning i en portfölj och få tillgång till olika marknader och tillgångar, säger Hannes Bernéus. Ytterligare avkastning Vissa typer av ETF:er ger också möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden. Dessa produkter har oftast tillägget Bull (för uppåtgående marknad) eller Bear (för nedåtgående marknad) i sitt namn och kan även innehålla en hävstång, det vill säga ge ytterligare avkastning om marknaden går rätt väg. Genom att placera i börshandlade fonder, eller ETF:er som det även kallas, får man en hel korg av aktier, säger Hannes Bernéus, produktansvarig på Varbergs Sparbank. Swedbank lanserade tre ETF:er den 7 maj Swedbank Robur ETF OMXS30 Följer ett index som innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgiften: 0,3 procent. Swedbank Robur OMX ETF Bull 2 Med hävstång och en daglig exponering på 200 procent mot indexet OMXS30GI. Förvaltningsavgift: 0,6 procent. Vinsterna med ETF:er God diversifieringsmöjlighet och riskspridning En lättillgänglig och likvid produkt som ger möjlighet till snabb affär Möjlighet till att spekulera både i upp- och nedgång Möjlighet till bättre utväxling i ETF:er med hävstång Ett kostnadseffektivt alternativ till vanliga fonder eller aktier Swedbank Robur OMX ETF Bear-1 Saknar hävstång, men har en daglig exponering på -100 procent mot indexet OMXS30GI. Förvaltningsavgift: 0,6 procent. Courtage tillkommer normalt vid köp och sälj. Under 7-31 maj betalar du dock inget courtage vid köp av Swedbank Roburs ETF:er. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Bra möjligheter i öst på lite sikt Ekonomin i Polen kan få ytterligare skjuts av landets satsningar inför fotbolls-em. Störst potential ur ett placeringsperspektiv i öst har dock Ryssland. Det anser förvaltaren Fredrik Myrén på Swedbank Robur. På kort sikt är det oerhört svårt att förutse börsutvecklingen. Men på lite längre sikt finns det mycket goda förutsättningar i Östeuropa för den som spelar sina kort rätt. Fem år kan vara ett lämpligt tidsperspektiv, säger Fredrik Myrén som förvaltar Östeuropafonden på Swedbank Robur. Förra året var utvecklingen på i stort sett alla tillväxtmarknader svag. De gick sämre än de utvecklade marknaderna. Men i år har de kommit tillbaka igen. Ytterligare skjuts Arrangemanget av fotbolls-em i Polen och Ukraina i juni kan bidra till att gynna ländernas ekonomier och därmed även deras aktiemarknader, tror Fredrik Myrén. Det är bra för de polska och ukrainska ekonomierna att den ekonomiska tillväxten får en liten skjuts. Polens ekonomi har utvecklats förhållandevis bra under de senaste åren. År 2009 var Polen det enda EU-landet som hade tillväxt. Alla andra länder i EU hade negativ utveckling. Polen har framför allt en stark inhemsk ekonomi. Det är inget stort exportland. Av de baltiska staterna ser den estniska ekonomin intressantast ut. Östeuropafonden har inga placeringar där. Bolagen är för små i Baltikum för att en stor fond ska ta en position i ett antal bolag. Men för en enskild sparare kan det vara intressant. Störst potential Fredrik Myrén anser att den intressantaste marknaden är Ryssland. Där är ungefär 60 procent av Östeuropafonden placerad i dag. I Ryssland är det till stor del olja och gas som gäller. Det är den absolut största sektorn och den är lågt värderad. En annan stor och intressant sektor är banker. Huruvida investerare bör satsa på de östeuropeiska marknaderna eller inte hänger samman med vilken risk de är beredda att ta, anser han. Det här är marknader med potential. Men förra året såg vi att de kan falla ganska ordentligt på kort sikt. De som investerar i Östeuropa bör vara beredda på att det kan bli en stökig resa. Men på sikt är potentialen bra. Lönerna är låga, vilket är ett incitament för västbolag att lägga tillverkning där. Det skapar arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar ökad konsumtion och ökad tillväxt. På detta sätt uppstår det en positiv spiral, säger Fredrik Myrén. Måns Widman Med ett längre tidsperspektiv, säg fem år, så finns det goda förutsättningar för en gynnsam börsutveckling österut, säger Fredrik Myrén på Swedbank Robur. Foto: Kristina Sahlén Tillväxt i öst Förutom fotbolls-em i Polen så finns det en rad incitament som stärker tillväxten och som gör östländerna intressanta ur ett placeringsperspektiv. Här är några exempel: Låga löner Företag i väst vill lägga mer tillverkning där. Fler arbetstillfällen Ett ökat företagande leder till fler jobbtillfällen. Ökade konsumtion Mer jobb innebär ökad konsumtion och bättre tillväxt i landet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Färre kontanter ger ett säkrare samhälle Kontantanvändandet minskar och kortbetalningarna ökar. För alla som vill ta ut pengar, till exempel ge en gåva till sitt barnbarn, finns en rad olika lösningar. Att ha kontanter på sig är en vana som många vill fortsätta med, vilket de också kommer att kunna göra. Men att först gå till en uttagsautomat är ofta en onödig omväg. Kontanter kommer definitivt att finnas kvar under lång tid framöver. Ett smart sätt att få kontanter är många gånger att runda av uppåt när man köper något i en affär. På så vis slipper man att köa två gånger, säger Siv Larsson, privatmarknadschef i Varbergs Sparbank. En rad förtjänster Minskad kontanthantering innebär flera fördelar. De viktigaste anledningarna till att vi arbetar mot att minska kontanthanteringen är att vi vill öka säkerheten. Arbetsmiljön blir bättre, finns det inga fysiska pengar i kassaapparaten finns det inget att råna, säger Siv Larsson. Det finns även fler vinster. När fysiska transporter av pengar ersätts med digitala penningflöden gynnas miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. Enbart inom Swedbank och Sparbankerna medför transportering av kontanter att drygt 700 ton koldioxid släpps ut varje år. Tryggare Varberg Varbergs Sparbank är med i projektet Tryggare Varberg som arbetar för att få ner kontanthanteringen i Varberg och öka säkerheten för såväl butikspersonal som kunder. Projektet startade för två år sedan och sedan dess har Varbergs kontanthantering minskat med hela 367 miljoner kronor. Marknad Varberg, med Roger Almén som projektledare, driver projektet tillsammans med bankerna, butikerna, polisen och kommunen. Varbergarna är redan duktiga på att betala med kort, men vi fortsätter att jobba för att ännu fler ska betala med sina kort, säger Roger Almén. Kontantsmarta lösningar Att ge bort en slant i present är vanligt. Den som till exempel vill ge bort pengar som present till sitt barnbarn har alternativ. I stället för att ge 500 kronor i ett kuvert går det att ge bort ett presentkort med den summan. Man kan även lägga in att presenten ska föras över till barnets konto en speciell dag eller ge bort ett fondogram. Allt detta finns på de lokala bankkontoren. Den som ska betala något, till exempel köpa en begagnad bil, kan skaffa en postväxel på bankkontoret. Om du har fått en utbetalningsavi går det att sätta in pengarna på ett konto. Och med internet-telefon eller mobilbanken kan du föra över pengar till andra personers konto, dygnet runt. Med mindre kontanter i omlopp ökar vi säkerheten för både kunden och butiken, säger Siv Larsson, privatmarknadschef på Varbergs Sparbank. Insättningar/uttag Du vill ha kontanter i plånboken Ta ut pengar på ditt bankkort när du handlar i en affär. Ta ut pengar i uttagsautomater Du ska betala räkningar Använd internetbanken. Betala räkningarna med giroblanketter. Du har fått en utbetalningsavi Sätt in pengarna på ett konto direkt. Då får du dessutom ränta på pengarna tills du ska använda dem. Du har fått betalt eller ska betala Skaffa en postväxel på ditt bankkontor. Ange det belopp som du ska betala och vem som är mottagare. Mottagaren löser sedan in postväxeln på valfritt bankkontor för att få pengarna insatta på sitt konto. Du vill ge bort pengar i present Sätt in pengar på mottagarens konto (du kan få insättningen datummärkt så kommer det på den dag du som vill) och ge ett fint kort istället för kontanter. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Valen som påverkar dina placeringar Efterdyningarna från valen i Frankrike och Grekland påverkar finansmarknaden på olika sätt. Med hjälp av goda omvärldsanalyser går det att bringa en viss ordning för att kunna styra placeringarna åt rätt håll. Det anser Sara Arfwidsson på Swedbank. Reaktionerna på helgens val i Grekland och Frankrike visade sig bli ganska marginella på de finansiella marknaderna, även om det initialt såg ut att kunna bli dramatiskt. Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center, konstaterar att dessa val, lite beroende på efterspelen, säkerligen kommer att skapa en fortsatt osäkerhet på marknaderna. Francois Hollande som vann valet i Frankrike har en inställning att Europa inte bara ska spara sig ur krisen utan även att man bör stimulera tillväxten mer än vad som hittills gjorts. Hans ekonomiska politik har oroat marknaderna, men i realiteten har han ett ganska litet handlingsutrymme att påverka den redan satta agendan. Vilket mandat han har att röra sig med avgörs bland annat i det franska parlamentsvalet i juni. Ett val som marknaderna kommer att iaktta noggrant, säger Sara Arfwidsson. Fortsätta besparingsåtgärderna I Grekland hölls det första valet sedan den ekonomiska krisen bröt ut i slutet av Risken finns att inget parti kan samla en majoritet som kan enas om de besparingar som är ett villkor för det internationella stödpaketet. Det grekiska nyvalet skapar en viss osäkerhet på marknaden, eftersom grekerna inte har något annat val än att fortsätta med sina besparingsåtgärder om de vill stanna kvar i valutasamarbetet. Alternativet är att lämna eurosamarbetet. Händer det kan det i värsta fall locka andra skuldtyngda länder att gå samma väg och då kan Europa stå inför riktigt stora problem. Den stora osäkerheten som åter blossat upp i samband med det ökade fokus på skuldkrisen samt utgången av valen i Frankrike och Grekland gör att vi är mer försiktigt inställda till placeringar i Europa för tillfället. Det finns andra regioner som ser mer stabila ut och som vi väljer att övervikta i portföljerna, säger Sara Arfwidsson. En region man på Investment Center är mer positiv till är USA, där återhämtningen i ekonomin ser ut att vara på god väg. Samtidigt är konjunkturuppgången ganska skör. Presidentvalet i USA i november kommer definitivt att påverka marknaden. Denna gång är det även kongressval samtidigt. Får vi en demokratisk president, men republikansk majoritet i senaten och representanthuset, eller tvärtom, blir det svårt för presidenten att få igenom förslag för att få ordning på landets statsfinanser. Blir det republikanskt alternativt demokratiskt styre rakt igenom ökar sannolikheten för att USA kan komma på fötter igen. Men då krävs att man vidtar åtgärder som är nödvändiga för att vända trenden med en ökande statsskuld i USA. I vilket fall som helst ser vi en politisk osäkerhet framför oss, och det är viktigt att de amerikanska politikerna tar sitt ansvar och inser allvaret i situationen. Hur det amerikanska presidentvalet kommer att påverka våra portföljer är dock för tidigt att säga. I dagsläget är vi mer positivt inställda till USA än till Europa, men det kan ändras till hösten. Måns Widman Det ökade fokuset på skuldkrisen samt utgången av valen i Frankrike och Grekland skapar en viss osäkerhet i Europa, säger Sara Arfwidsson på Swedbank Investment Center. Här är valen som berör Grekland. Det grekiska nyvalet skapar en viss osäkerhet kring deras vilja att fortsätta genomföra besparingsåtgärderna. Och om Grekland och andra skuldtyngda länder väljer att avsluta eurosamarbetet kan Europa stå inför riktigt stora problem. Frankrike. Den ekonomiska politik som valvinnaren Francois Hollandes vill driva har oroat marknaderna något. Men vilket handlingsutrymme han får i praktiken avgörs bland annat i det franska parlamentsvalet i juni. USA. Återhämtningen i USA ser ut att vara på god väg. Samtidigt är konjunkturuppgången ganska skör. Presidentvalet i USA i november kommer definitivt att påverka marknaden. Denna gång är det även kongressval samtidigt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport maj 2012 Private Banking I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för april månad. Analys Trender & Makroekonomi Globalt sett har makrodata varit blandad. Många börser i Europa, inklusive den svenska börsen, har haft en negativ utveckling i april. Svaga inköpschefs-index har lett till en oro för att den tyska återhämtningen går för långsamt. Till detta kommer osäkerheten inför valen i Frankrike och Grekland samt oro för spansk tillväxt och budgetunderskott. Den kinesiska börsen steg något medan börserna på övriga tillväxtmarknader generellt sett har haft en negativ utveckling. Oljepriset har fallit tillbaka något, men ligger fortfarande på en hög nivå. Några centralbanker har sänkt sina styrräntor, bland annat Indien och Brasilien. Japan utökar sina kvantitativa stimulansåtgärder ytterligare. De stora centralbankerna håller styrräntorna låga och ingen stor uppgång på långa räntor är att vänta i år. USA Högre förväntningar efter positiv statistik Mindre positiva arbetsmarknadssignaler Förväntningarna på amerikansk makrodata har ökat den senste månaden och statistik har kommit in åt det starkare hållet. Inköpschefsindex, ISM, inom industrin steg till den högsta nivån på nio månader, tack vare en stark orderingång. Detaljhandelsförsäljningen är robust och problemområdena fordon och bostäder har förbättrats. Amerikanska banker har också lättat på sina kreditvillkor och efterfrågan på lån har stigit, om än från låga nivåer. På den negativa sidan är signalerna på arbetsmarknaden inte längre lika positiva. Arbetslösheten är dock i en fallande trend och det är inte ovanligt att data svänger när man kommit en bit in i återhämtningsfasen. Efterfrågan i ekonomin är svag generellt sett och Federal Reserve fortsätter att hålla räntorna på en låg nivå. Amerikansk BNP ökade preliminärt 2,2 procent det första kvartalet 2012 jämfört med föregående kvartal, uppräknat till årstakt. Det var mindre än väntat och även svagare än fjärde kvartalets 3 procent. Ökningen i fjärde kvartalet berodde till stor del på en lageruppbyggnad medan hela 2 procent av BNP-uppgången i årets första kvartal bestod av privat konsumtion. Europa Konjunkturcykeln i euroområdet vänder ner Riksbanken tar paus i ränteändringarna Inköpschefsindex, PMI, i euroområdet föll för tredje månaden i rad och ligger på den lägsta nivån sedan november förra året. Både industri och tjänstesektor har visat en försämring. Andra siffror för euroområdet är mindre negativa. Exporten fortsätter att stiga och en enkät bland de största bankerna i april visade att kreditvillkoren är mycket mindre strama jämfört med för tre månader sedan. Kreditratingsinstitutet Standard & Poor s har nedgraderat Spanien med två steg till BBB+. Landet har en statsskuld på cirka 70 procent av BNP, vilket är väl under de andra krisdrabbade länderna som ligger på över 100 procent av BNP. Spanien har ändå mycket att göra för att minska sitt budgetunderskott som förra året bara gick ner från 9,3 till 8,5 procent av BNP. Detta betyder att finansåtstramningen kommer att intensifieras med negativa konsekvenser för spansk tillväxt 2012 och Räntan på spanska 10-åriga obligationer har stigit till 6 procent, men kostnaderna är hanterbara med tanke på den relativt låga skulden och med tanke på att korta obligationer ligger på klart lägre nivåer. Till exempel ligger 2-årsräntan på 3,5 procent. Den Europeiska Centralbanken, ECB, lämnade styrräntan oförändrad och centralbankschefen Mario Draghi meddelade att konjunkturrisker finns kvar och penningpolitiken kommer därför fortsätta att vara mycket stimulativ. Draghi menar att diskussioner om en minskning av likviditeten i systemet är alltför tidiga. Fokus för euroområdet i maj kommer att ligga på resultaten av de franska och grekiska valen och dess implikationer på den europiska skuldkrisen. Ny statistik visade att Storbritanniens återhämtning tog stopp i höstas och landet är tillbaka i en recession, om än mild. Trots det forsätter inflationen att ligga på höga nivåer, (3,5 procent i mars), väl över centralbankens mål på 2 procent. Inflationsrisker tillsammans med tecken på att recessionen inte kommer att bli långvarig gör det osannolikt att Bank of England kommer att lätta på penningpolitiken mer genom att sänka räntan. I Sverige har det omslag som kunnat skönjas i konjunkturen nu även bekräftats av officiell statistik. Exporten har saktat in och följer bilden av svag europeisk efterfrågan väl. 1 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Adress: Banking-kunder Swedbank, Brunkebergstorg och 8, SE-105 ges 34 ut Stockholm. tio gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Månadsrapport maj 2012 Investment Center Samtidigt har den inhemska marknaden fortsatt att stärkas. Hushållens optimism börjar komma tillbaka och detaljhandelsförsäljningen, som var svag större delen av 2011, har ökat påtagligt de senaste månaderna. Bostadsmarknaden har vaknat till liv igen och priserna på framförallt bostadsrätter har stigit. Arbetslösheten minskade från 7,5 till 7,3 procent mellan februari och mars. Positivt för utvecklingen framöver är att företag inom tjänstesektorn är mer optimistiska. Även handeln, industrin och byggsektorn är förhållandevis positiva. Därmed finns förutsättningar för en gradvis återhämtning av svensk ekonomi. Riksbanken valde också vid sitt aprilmöte att lämna styrräntan oförändrad på 1,5 procent. Japan Ytterligare stimulans från Bank of Japan Bank of Japan skrev i ett uttalande i april att det har blivit alltmer uppenbart att den inhemska ekonomin skiftar mot en fas med tilltagande tillväxt. Trots det, och på grund av kvarstående risker, väljer Japans centralbank att utöka sin stimulans via sin fond för tillgångsköp. Programmet förlängs dessutom med sex månader, till juni 2013 i ett försök att bekämpa deflation och stödja tillväxten. Tillväxtmarknader Räntesänkningar i Indien och Brasilien Centralbanken i Indien sänkte styrräntan med 0,5 procent till 8 procent, vilket var mer är väntat. Banken meddelade att vissa inflationsrisker finns kvar. Det betyder att det bli svårt att se ytterligare lättnader av penningpolitiken den närmaste tiden. Brasiliens centralbank sänkte styrräntan ytterligare i april med 0,75 procent till 9 procent. Centralbanken betonade nedåtrisker på konjunkturcykeln och öppnade för nya räntesänkningar de närmaste månaderna, trots att den senaste statistiken har varit lite bättre än förväntat. Tillväxten i Kina var upp 8 procent under första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011, vilket var lite under förväntan. Dock pekar mars industriproduktion och detaljhandel på en starkare tillväxt i slutet av kvartalet. Det var också positivt för tillväxten att bankutlåningen i Kina steg mer än väntat i mars, ett möjligt tecken på att bankerna har fått grönt ljus för att öka stimulansen av ekonomin. Analys Ränteutveckling April började med oron över Spanien och den politiska viljan att införa åtgärder för att få landet på fötter igen. Marknaden går hårt åt Spanien och landets obligationsräntor steg kraftigt till nästan 6 procent för 10-åriga obligationer, vilket generellt anses som en krisnivå. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s nedgraderade Spaniens kreditbetyg från A till BBB+. Amerikanska och tyska räntor föll under april. Marknaden är uppdelad i två läger. Det finns de som anser att Federale Reserve måste initiera nya kvantitativa lättnader när deras nuvarande stödköp av obligationer avslutas i juni. Å andra sidan anser en hel del medlemmar inom Federal Reserve att läget i landet snarare motiverar en snabbare utfasning av de stimulativa åtgärder som finns idag. I Europa är det fortfarande ECB:s 3-års lån som är i fokus. Dess effekt på räntemarknaden är stor, som exempel handlar en 2-årig tysk statsobligation på en ränta runt 0.09 procent, vilket är väldigt lågt historiskt. Det är helt enkelt mycket pengar i omlopp som letar säkra placeringar och man måste placera pengarna någonstans. I Sverige har makrostatistiken fortsatt att överraska åt det positiva hållet. Detaljhandeln var mycket stark, vilket är i linje med vår syn på välmående konsumenter. Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på 1.5 procent. Marknadseffekterna blev inte så stora då globala räntor sjönk samma dag. Marknaden förväntar sig fortfarande sänkningar från Riksbanken, vilket är förvånande då makrostatistiken inte motiverar en sänkning av reporäntan. Svenska räntor ter sig höga om man jämför med tyska, men vi anser att det är rimligt med tanke på att Riksbanken troligtvis ligger kvar på sin reporänta medan det är fortsatt tryck på nersidan i Tyskland. Annars är det fortsatt en bra miljö för de flesta krediter med bra rating. Prisnivåerna är bra, framförallt på så kallade säkerställda obligationer i Sverige. Utbudet är begränsat och alternativen är få vilket borde gynna dessa obligationer. Vi tror fortsatt att dessa räntenivåer blir mer och mer ohållbara i Sverige. Det troliga är att globala räntor måste stiga för att få en större ränteuppgång i Sverige. 2 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas till annat än anställda i banken utan bankens skriftliga godkännande.

10 Månadsrapport maj 2012 Investment Center Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta år år Stibor 3 mån Stibor 6 mån EMU Reporänta år år USA Fed Funds år år Analys Valutautveckling EUR/USD Den amerikanska tillväxten har tappat en del fart, men överträffar eurozonens utsikter med råge. I nuläget tycks eurozonen som helhet stå inför ytterligare ett kvartal med i stort sett nolltillväxt och den negativa spiralen med finanspolitisk åtstramning och svagare tillväxt tycks bara vara i sin linda. Trots det har EUR/USD-kursen varit stabil i det breda intervallet 1,30 till 1,34. Försöken att förklara eurons styrka har varit många och mer eller mindre rimliga. En del förklaringar går ut på att långsiktiga inhemska förvaltare som sålt sina euro nu trots allt återvänder till euron då refinansieringsriskerna för Spanien och Italien tycks kunna hanteras med ECB:s två stora 3-åriga lån. Andra förklaringar inriktar sig på att olika centralbanker och semiofficiella intressen håller EUR/USD inom ett relativt snävt intervall. Vi har inte ändrat vår syn att nästa steg är en svagare euro generellt. På kort sikt väntar marknaden på hur den förväntade segraren i det franska presidentvalet, socialisten Hollande, kommer att ställa sig till den nya finanspakten och dess strama budgetbalansmål samt den tidigare samsynen mellan Frankrike och Tyskland i strategin att klara eurokrisen. ECB kommer inom kort att revidera ned tillväxtutsikterna, men frågan är om man är beredd att sänka styrräntan ytterligare från nuvarande 1 procent. Den faktiska dagslåneräntan är redan betydligt lägre efter ECB:s massiva likviditetsåtgärder, cirka 0,35 procent. Långa obligationsräntor är dessutom redan mycket låga. Tysklands 10-åriga obligation på 1,66 procent pekar på att regelrätta obligationsköp inte skulle vara någon mirakelkur för en redan negativ realränta. Det som kan få euron att backa är snarare den relativa ränteutvecklingen. Vi förväntar oss att 2 till 5 åriga räntor i USA, Storbritannien med flera länder sakta kan dra sig uppåt under de närmaste 6 månaderna medan euroräntorna släpar efter. Vår prognos på EUR/ USD är något uppjusterad till 1,30 på tre månaders sikt medan prognosen på USD/SEK är 6,73. EUR/SEK Även den svenska kronan har fortsatt att handlas utan tydlig riktning mot både euron och dollarn i intervallen 8,78-8,94 respektive 6,60-6,80. Svensk makrostatistik har genomgående överraskat på den positiva sidan. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,5 procent och upprepade att räntebotten nu har nåtts. Det hindrar dock inte marknaden från att fortsätta förvänta sig ytterligare en räntesänkning. Under april har utflöden av svenska kronor kopplade till aktieutdelningar till utlandet, och i form av svenska fonders annonserade omallokeringar från svenska till utländska akter, bidragit till att hålla emot en makrodriven kronförstärkning. När dessa flöden ligger bakom oss bör det finnas möjlighet för kronan att stärkas något. När det gäller exportflöden är bilden dock fortsatt splittrad med en viss oro för att Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste exportmarknader, nu tycks försämras. Vi håller dock fast vid att kronan kommer att stärkas på tre månader mot euron. Förstärkning väntas komma något senare och prognosen i EUR/SEK är nu 8,75. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks och Materialet Sparbankernas får ej spridas, Private kopieras eller Banking-kunder på annat sätt mångfaldigas och ges till annat ut än tio anställda gånger i banken per utan år. bankens skriftliga godkännande. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer