Information om riskmått för specialfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om riskmått för specialfonder"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå.

2 realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Tillsyn investeringsfonder tfn För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000).

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Ability Hedge ,34 3,40 1,17 34, Adrigo Asset Management AB ADRIGO HEDGE ,53 3,26 2,28 59, Advisor Fondförvaltning AB Advisor Multihedge ,86 62, Agenta Investment Management AB Agenta Akademifond ,17 12,20 0,00 0, Agenta Investment Management AB Agenta Alternativa Räntor ,71 0,34 39, Agenta Investment Management AB Agenta Globala Aktier ,24 5,21 1,95 64, Agenta Investment Management AB Agenta Multistrategi ,40 1,88 0,80 37, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,99 11,17 6,89 81, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,40 1,98 0,54 52, Agenta Investment Management AB Agenta Tillväxtmarknader ,21 8,41-1,50 71, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,51 7,12 3,51 89, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,98 2,14 1,51 50, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ,22 1,52 41, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge ,51 2,06 624, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Marknadsneutral ,82-0,02 86, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,97 4,27 2,77 199, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total ,84 1,41 98, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total 2xL ,60 2,55 197, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Trendhedge ,80-1, , Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,65 8,73 4,39 63, Aktieinvest FK AB Aktiespararna Topp Sverige ,69 11,79 7,26 42, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Commodity Fund ,30-4,03 311, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Edge Fund ,12 51, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Quant Fund ,77 101, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Rubicon Fund ,14 7,87-1,68 105, Alfred Berg Fonder AB Alfred Berg Penningmarknad Plus ,80 0,16 0,11 96, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 75 S ,00 0,00 0, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 75 TL ,71 2,73 48, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 80 S ,00 0,00 0, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 80 TL ,70 2,08 51, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 85 S ,00 0,00 0, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 85 TL ,28 1,51 62, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 90 S ,00 0,00 0, Amrego Kapitalförvaltning AB Söderberg & Partners Trygghet 90 TL ,90 0,94 70, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,52 2,74 43, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,57 2,24 50, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,22 1,67 61, Amrego Kapitalförvaltning AB Trygghet ,88 1,11 71, Archipel Asset Management AB Archipel ,07 4,47 2,07 100, Archipel Asset Management AB Archipel Dynamic ,02 100, Archipel Asset Management AB Archipel Master ,15 86, Atlant Fonder AB Atlant Multi-Strategy ,80 0,22 64, Atlant Fonder AB Edge ,1 14,9 9,86 42,2

4 58139 Atlant Fonder AB Explora ,89 0,9 0,72 42, Atlant Fonder AB Sharp ,70 11,30 7,46 25, Atlant Fonder AB Stability ,31 0,57 0,28 40, Avanza Fonder AB Fond i Fond +BlackRock ,71 99, Avanza Fonder AB Fond i Fond +East Capital ,63 89, Avanza Fonder AB Fond i Fond +SKAGEN ,20 90, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,82 93, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,47 89, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,14 84, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy ,52 3,05 1,46 99, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy 2xL ,04 6,06 2,69 142, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Euro ,53 3,01 1,37 100, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Master ,46 71, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Utdelande ,46 99, Caprifol AB Nordiska Fonden ,04 11,41 8,49 66, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,15 2,91 0, , Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select ,95 10,87 8,11 46, Carve Capital AB Carve ,60 101, Carve Capital AB Carve ,53 100, Carve Capital AB Carve Master ,21 37, Case Asset Management AB Case ,35 8,71 6,46 36, Case Asset Management AB Fair Play ,43 5,57 3,18 19, Case Asset Management AB Safe Play ,45 1,79 26, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,01 4,5 2,6 69, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,17 10,56 7,49 43, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,86 2,12 1,44 20, Catella Fondförvaltning AB Catella Stiftelsefond ,35 4,99 2,17 70, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Modig ,59 95, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Måttlig ,31 66, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Varlig ,29 78, Cicero Fonder AB Cicero Focus ,87 12,31 9,13 41, Cicero Fonder AB Peab-fonden ,33 10,24 5,07 54, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Mixfond Sverige ,85 7,61 4,08 31, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Sverige ,58 10,93 6,52 37, Cliens Kapitalförvaltning AB Valbay Nordic Equity Fund ,15 0,00 0, Cliens Kapitalförvaltning AB Valbay Nordic Fixed Income Fund ,33 0,23 27, Cliens Kapitalförvaltning AB Valbay Swedish Equity Fund ,74 6,85 37, Coeli AB Coeli Power ,68-3,60 91, Coeli AB Ekvator Absolut ,95 4,68-1,29 180, Coeli AB Ekvator Global Megatrend ,55 7,28 1,58 88, Coeli AB Ekvator Likviditetsstrategi ,02 0,28 0,30 21, Coeli AB Ekvator Total ,81 5,66 2,3 53, Coeli AB Ekvator Trygghet ,89 2,07-0,59 71, Coeli AB Norrsken ,61-1,26 132,79

5 58120 Coeli AB Select Brasilien ,13 15,62-7,09 34, Coeli AB Select Multihedge ,48-2,58 95, Coeli AB Select Multihedge 2XL ,32 200, Coeli AB Select Sverige ,88 7,73 47, Coeli AB Spektrum ,69 8,36-1,92 936, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,23 1,25 0,41 60, Consortum Capital Investments AB Consortum Global ,10 4,60 0,25 77, Crescit Asset Management AB Crescit ,03 36, Danske Capital AB Danske Capital Passiv Stiftelsefond ,35 6,38 4,04 100, Danske Capital AB Danske Capital Sverige Beta ,77 9,82 2,35 32, DNB Asset Management AB DNB Global Hedge ,46 2,25 0,31 48, DNB Asset Management AB DNB Prisma ,76 2,43 0,29 43, DNB Asset Management AB DNB Sverige Koncis ,38 10,56 6,39 46, DNB Asset Management AB KOMBI Aktiefond Sverige ,76 10,72 7,65 99, DNB Asset Management AB KOMBI Aktiefond Utland ,07 4,85 1,59 99, Eligo Asset Management AB Eligo Asset Allocation ,98 4,43 1,49 42, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,70 11,28 4,37 193, Enter Fonder AB Enter Return ,79 1,15 0,33 69, Enter Fonder AB Enter Select ,67 11,18 8,17 34, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,63 11,11 8,24 33, Enter Fonder AB Enter Sverige Pro ,17 11,55 7,75 35, eturn Fonder AB eturn ,73 11,68 6,99 33, eturn Fonder AB Fondväljaren Trend ,53 66, eturn Fonder AB Transparenta Fonden ,56 72, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,67 1,13 0,14 755, Futuris Asset Management AB Futuris ,09 6,21 2,03 42, GMM Global Asset Management AB GMM a ,98 4,84-1,92 81, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,48 9,45 5,26 59, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,73 3,6 0,37 20, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Fixed Income Absolute ,6 0,57 0,28 48, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,2 9,8 6,38 22, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR ,76 17,71-10,15 166, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR ,77 23,52-13,34 218, Handelsbanken Fonder AB XACT BULL ,95 18,1 11,04 167, Handelsbanken Fonder AB XACT BULL ,01 24,24 14,89 216, HealthInvest Partners AB Healthinvest MicroCap Fund ,11 77, HealthInvest Partners AB HealthInvest Value Fund ,89 12,94 6,68 42, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Kapitalförvaltningsfond ,65 9,56 5,48 20, Humle Kapitalförvaltning AB Humle Småbolagsfond ,58 12,52 4,10 21, IKC Fonder AB IKC Sunrise ,18 0,00 49, Indecap AB Fondguide Bas ,69 4,39 1,61 54, Indecap AB Fondguide Offensiv ,01 1,84 55, Indecap AB Guide Aktiefond Global ,04 6,39 0,84 98, Indecap AB Guide Aktiefond Sverige ,09 11,33 7,23 86,66

6 35187 Indecap AB Guide Företagsobligation ,49 2,06 0,61 93, Indecap AB Guide Hedgefond ,92 1,99 0,16 46, Indecap AB Guide Hedgefond ,62 2,14-0,03 52, Indecap AB Guide High Risk Dynamic ,54 2,74 82, Indecap AB Guide Multihedge ,27 2,22-0,17 52, Indecap AB Guide Tillväxtmarknadsfond ,45 8,85-1,28 98, Indecap AB Sparbanken Aktiefond Sverige ,15 11,46 7,35 90, Indecap AB Sparbanken Bas ,08 4,42 1,55 48, Indecap AB Sparbanken Global ,33 6,22 0,75 95, Indecap AB Sparbanken Tillväxt ,32 8,81-1,39 97, Insiderfonder AB Scientia Hedge ,96 12,17 10,17 85, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,34 7,28 1,97 42, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Avalon ,48 54, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Global Select ,78 64, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap ,90 13,08 5,44 37, Lannebo Fonder AB Lannebo MicroCap II ,12 6,51 43, Lannebo Fonder AB Lannebo Småbolag Select ,15 9,96 6,59 29, Lannebo Fonder AB Lannebo Sverige Flexibel ,64 40, Lannebo Fonder AB Lannebo Utdelningsfond ,62 8,61 40, Lynx Asset Management AB LYNX ,11 10,58 0,56 940, Lynx Asset Management AB Lynx Dynamic ,26 10,84 0,34 906, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Flexibel ,66 0,05 63, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Försiktig ,1 0,56 0,24 70, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Offensiv ,67 1,78 2,71 76, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Aktie ,61 6,59 3,75 58, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Aktie ,54 3,68 57, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Balans ,68 3,31 1,69 51, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Balans ,51 1,64 51, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Dynamica ,38 0,67 19, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Tillväxt ,91 6,55 1,15 47, Max Matthiessen Värdepapper AB Navigera Tillväxt ,81 0,97 45, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,05 8,4 0,37 109, Merrant Fonder AB Merrant Alpha Select ,64 1,77-0,67 35, Merrant Fonder AB Merrant Alpha Select SEK ,76-0,58 102, Mertzig Asset Management AB Mertzig Equity Fund Sweden ,25 13,04 6,82 39, Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Mix ,14 53, Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Potential ,88 66, Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Stabil ,30 60, Movestic Kapitalförvaltning AB Fondbytesprogrammet Movestic ,00 0,00 0, Movestic Kapitalförvaltning AB Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic ,00 0,00 0, Movestic Kapitalförvaltning AB Fondservice Balanserad Movestic ,66 3,67 0,82 50, Movestic Kapitalförvaltning AB Fondservice Sverige/Världen Movestic ,61 5,92 1,81 60, Movestic Kapitalförvaltning AB Fondservice Världen Movestic ,48 5,02 1,26 49, Movestic Kapitalförvaltning AB Hybrid 75 Movestic ,50 0,42 80,76

7 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB Movestic Bevara ,88 60, Movestic Kapitalförvaltning AB Movestic Bygga ,32 71, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Balanserad ,85 4,97 2,13 38, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Försiktig ,43 4,18 1,61 49, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Offensiv ,00 6,65 2,67 49, Movestic Kapitalförvaltning AB Multifond Strategi ,69 5,55 2,15 52, Movestic Kapitalförvaltning AB Trygghet 75 Movestic ,87 2,78 64, Movestic Kapitalförvaltning AB Trygghet 80 Movestic ,01 2,39 57, Movestic Kapitalförvaltning AB Trygghet 85 Movestic ,93 1,86 69, Movestic Kapitalförvaltning AB Trygghet 90 Movestic ,77 1,21 65, Nektar Asset Management AB Nektar ,83 4,52 1,12 938, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Aktiefonden Sverige ,62 11,47 7,67 29, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella Företagsobligations ,42 3,84 1,03 12, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden korta ,23 0,16 0,13 49, Nordea Fonder Aktiebolag Institutionella räntefonden långa ,98 2,25 0,51 64, Nordea Fonder Aktiebolag Målarnas KapitalFond för Avkastning ,86 95, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea All Hedge Fund ,00 0,00 0,00 0, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Private Banking Sverige Plus ,95 11,93 7,60 72, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Selekta Sverige ,34 12,13 8,29 43, Nordea Fonder Aktiebolag Nordea Swedish Equity Market Fund ,20 12,36 7,70 40, Nordea Fonder Aktiebolag Pappers ,15 2,46 88, Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,21 9,25 8,14 33, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C ,30 199, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B ,41 198, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E ,38 199, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A ,38 100, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund ,38 85, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega ,76 0,19 102, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega L ,20 2,00 297, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Vega ,58 2,87 0,83 91, Origin Investments AB Origin Market Neutral U.S. Equity ,60 93, Origo Capital AB Origo Quest ,71 54, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Allocation ,62 78, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Equities ,17 61, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Hedge ,77 103, Plain Capital Asset Management Plain Capital ArdenX ,97 0,69 89, Plain Capital Asset Management Plain Capital BronX ,16 4,50 137, Plain Capital Asset Management Plain Capital StyX ,25 0,19 89, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,80 10,60 4,03 62, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,7 0,7 0, PSG Capital AB PSG Small Cap ,46 18,22 0,79 45, QQM Fund Management AB QQM Equity Hedge ,12 39, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Balanserad ,71 1,69 74, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Försiktig ,32 0,90 68,50

8 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Globalfond ,45 4,91 1,64 67, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Offensiv ,60 2,22 77, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Ränta ,37 0,96 0,37 28, Quesada Kapitalförvaltning AB Quesada Sverigefond ,78 11,15 8,01 27, RAM One AB RAM ONE ,28 3,82 1,06 99, Remium Aktiv Förvaltning AB Remium Småbolag Sverige ,31 20,24 3,28 79, SEB Investment Management AB Charlottes Investeringsfond ,68 4,02 2,77 37, SEB Investment Management AB Ethos aktiefond ,66 11,54 7,59 35, SEB Investment Management AB Hercules Investeringsfond ,22 5,57 3,33 25, SEB Investment Management AB Mobilis Fokus ,12 8,94 3,58 59, SEB Investment Management AB SEB Hedge Fixed Income ,55 1,67 0,74 191, SEB Investment Management AB SEB Multihedge SEB Investment Management AB SEB Private Banking Global ,49 6,08 0,64 57, SEB Investment Management AB SEB Special Clients Sverigefond ,58 10,36 7,92 36, SEB Investment Management AB SEB Stiftelsefond Balanserad ,94 6,43 3,55 58, SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad Global ,24 3,87 0,55 59, SEB Investment Management AB SEB Strategi Global ,27 6,24 0,84 82, SEB Investment Management AB SEB Swedish Focus Fund ,76 35, SEB Investment Management AB SEB Swedish Value Fund ,38 13,72 9,69 35, SEB Investment Management AB SEB Total Expansiv ,31 3,61 0,86 36, SEB Investment Management AB SEB Total Försiktig ,33 2,27 0,56 31, SEB Investment Management AB SEB Total Potential ,98 3,15 0,64 32, SEB Investment Management AB SKF Allemansfond ,96 13,1 10,41 59, SEB Investment Management AB Sophiahemmet Investeringsfond ,77 4,11 2,92 34, SEB Investment Management AB Svenska Läkaresällskapets ,06 5,22 3,47 25, SEB Investment Management AB T.O. Investeringsfond ,81 6,05 3,93 32, Sensor Fonder AB Sensor Sverige Select ,74 8,76 4,73 55, Sentat Asset Management AB Max fond-i-fond ,89 6,46-0,29 49, Sentat Asset Management AB Sentat Event-Driven ,93-2,07 26, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,65 4,08-0,87 54, Shepherd Energy AB Shepherd Energy Fund ,77 6,61 0,75 85, Simplicity AB Simplicity Råvaror ,65 1,00 54, Sivers Urban Fonder AB Calgus ,00 11,73 4,10 37, Skandia Fonder AB Skandia Global Hedge ,88 3,02-0,52 101, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Global Försiktig ,93 2,73 0,87 84, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Offensiv ,12 6,97 3,53 70, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Strategi ,8 5,47 2,63 60, Skandia Fonder AB Skandia Selected: Utland Offensiv ,75 5,59 0,23 84, Skandia Fonder AB Skandia Skala 1: ,06 3,44 0,95 94, Skandia Fonder AB Skandia Skala 2: ,60 4,08 1,60 94, Skandia Fonder AB Skandia Skala 3: ,69 4,86 2,08 93, Skandia Fonder AB Skandia Skala 4: ,95 5,78 2,61 93, Skandia Fonder AB Skandia Skala 5: ,30 6,98 3,28 96, Spiltan Fonder AB Spiltan Aktiefond Investmentbolag ,44 7,94 78,58

9 35525 Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,82 5,95 3,65 31, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,70 9,36 5,27 31, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Hedge ,42 4,11 1,78 66, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,69 5,93 3,08 48, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,64 1,20 0,39 88, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull ,59 14,92 86, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,77 7,85 4,78 17, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,95 2,31 0,53 75, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort ,22 0,14 0,14 72, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Momentum ,23 12,01 0,88 89, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Balanserad ,89 4,85 1,83 45, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Försiktig ,68 3,33 1,26 61, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Modig ,58 6,12 2,52 36, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Core ,53 1,45 45, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Edge ,62 1,96 44, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Safe ,11 0,89 60, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Sweden High Divided ,44 11,44 6,80 30, Swedbank Robur Fonder AB Sverigefonden ,94 11,95 7,61 34, Swedbank Robur Fonder AB Världsfonden ,58 5,56 2,05 10, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,59 3,1 0,2 151, Tellus Fonder AB MIDAS Aktiefond ,17 11,14 1,32 80, Vikström & Andersson Asset Management AB Density Sverige ,94-4,71 72, von Euler & Partners AB Aktieportföljen ,32 7,19 80, von Euler & Partners AB Balanserade Modellportföljen ,20 3,53 2,39 56, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,88 5,22 2,39 66, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,07 1,31 59, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,39 1,23 60, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,41 3,05 59, von Euler & Partners AB Konservativa Modellportföljen ,93 1,30 0,60 78, von Euler & Partners AB Ränteportföljen ,71 0,33 96, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Global Energy Fund ,56 13,81 6,02 31, Västra Hamnen Fondkommission AB Awake Swedish Bond Fund ,39 1,71 0,43 35, Zenit Asset Management AB Zenit ,78 2,91 0,51 74,2

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-03-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-05-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-06-16 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde

fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde NYHETSBREV NOVEMBER 2012 fonder&funderingar Månadens gästkrönika: Skaffa din långsiktiga svenska aktieexponering via optioner och få en inbyggd krockkudde på köpet! Månadens gästkrönikör är Anders Kullberg

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året 2012 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge 9 - Guide

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Konsten att göra en rak kurva.

Konsten att göra en rak kurva. 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 10 5 Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni 2010 10 5 öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer