Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier"

Transkript

1 Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02 5 g3 8 g4 12 g5 25 g6 27 g7 28 g8 30 g9 31 g10 34 g11 37 g12 38 g13 39 g14 42 g15 47 g16 53 g17 g18 g19 g20 g21 g22 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2009 Utskrift

2 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: placi Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Allmogens besvär Allmogens besvär ant stenc 26 gol allmoge1,2 Sammanfattning av Gudrun Sanden Ligger på samma ställe Almqvist, Jonas Lo Herrarne på Ekolsund ~ ant stenc p5,gol Ur tredje delen där ett femtiotal sidor tilldrar sig i Upplands-Bro. utdrag:ryssgraven, Aspviks kvarn, märkvärdiga grinden i Bro, Dalkarlsbacken, Tibble, Ekhammar, Syltan, Warpsundet Nyutgåvan inköpt Ambrosiani-Manners Kungsängenfältets kultu ant småskr 17 gol ur Svea Livgardes häfte vid invigningen Andrae, Göran Kyrka och frälse ant stenc 15 gol i stencil under samma flik: innehållsförteckning. Litteraturförteckning Areskoug, Malte.. folknamn hos Jordanes ant ant 9 gol,fv72:l 1047 Arnstberg/Ehn Etniska minoriteter... ant stenc 13 gol stencilerat utdrag under samma flik 1202 Arnö, Ivar Mälaren historia och historier ant stenc 10 6 p4,gol Ingvar den vittfarne, Gripenhielms karta, Olof von Dahlin,De vita Mälarbåtarna 1523 Arnö, Ivar Tusen år vid Mälaren ant bok 10 gol j 3891 Banverket Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen broschy A3 mapp,gol:2l / Se brev till Länsstyrelsen ange broarna vid Stäket undertecknat av Börje Sanden, Stefan Nordin, Bengt Borkeby 1443 Beckman, Bjarne Dalupproret 1743 och andra samtida... ant bok 22 gol,g15,g16:cd 1299 Beckman, Bjarne l Dalupproret 1743 ant stenc plo,gol,g16:cd 1038 Breitholtz/Hallber Epoker och diktare ant 7 gol Eriks-Karls-Sturekrönikorna. Ragvaldi - Ericus Olai - Olaus Petri - Peder Swart -Johannes Magnus - Olaus Magnus - Olof Rudbeck - Schefferus - Pufendorf - Hadorph - Verelius - Messenius - Spegel 1340 Bro härad Allmogens besvär ant stenc p12,gol s-besvär Herman Svenngårds uppteckningar från Riksarkivet. Den första kopierade versionen är ej fullständig. Se pärm Dubbletter. Lätt bearbetad text av Gudrun Sanden på denna plats Överförd till småskrift av Börje Sanden , varav ett ex lämnat till Jan-Olof Montelius, vägverkets museum i Borlänge 1069 Bro härads domböck Bro härads domböcker ant 25 gol blyertsanteckningar 1045 Broberg, Richard Invandringar från Finland ant stenc 13 8 gol,p8 Fullst. titel: Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före I Kari Tarkiainens bok finns kartan med bosättningar i Låssa i bättre kvalite Ehler, Johan; Eler Väginventering ant stenc 21 5 p5,gol Kopior av Svenngårds handskrift efter original på Carolina Rediviva Se även stora beskrivningen från Jan-Olof Montelius, museet i Borlänge 1421 Ehn, Wolter Byordning i Dpps.län ant häfte 12 gol s-ehn1/2/3 Samuel af Ugglas citeras i ingressen Ehn, Wolter Byordningar från mälarlänen ant bok 12 gol Kungliga brevet 1742 jämte byordning. Byordning för Uppsala 2

3 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: placi Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Fiscnerström 1334 Hafström, Gerbard län Beskrivning om Mälaren ant stenc 8 S p4,gol runstenen vid Ryssgraven, Nyckelstenen, Almare-stäket, Håtunaleken, Ullfjärden, Signhildsberg, Nyborg Ledung & marklandsindelning ant stenc 19 4 p12,gol s-ledung 1539 Jirlow, Ragnar 1540 Jirlow, Ragnar Svenska plogens histori ant häfte 30 gol Särtryck: Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift 1958 Plogmodeller 1700-talet ant häfte 30 gol 1051 Lamm, Jan Peder..kammargrav Torsätra ant 17 gol 1311 Lamm, Jan Peder Folkvandringstida grav ant stenc 17 7 pll,gol:17,fv Liden/Gustavsson 1543 Lindernolm, Helmer Uppl-Bros bebyggelsehis ant 18 gol Författarnas avh är inte publicerad i sin helhet, ett / avsnitt om Kungsängen finns i Fv Sveriges finnmarker ant bok 13 gol 1338 Lundberg, Birger Territoriell indelning ant stenc 16 8 p12,gol 1005 Lönborg, Sven 1506 Lönborg, Sven 1037 Månsson, Fabian Månsson, Fabian 1067 Nicander, K.A Nordin, Stefan 1034 Olaus Petri 1044 Ordfront De äldsta kartorna häfte 3 lantmäterihyllan,gol Olaus Magnus framställs som att ha mycket dåligt begrepp om vattensystem. "Carta Marina står hel t och hållet på en medel tida ståndpunkt" Äldsta kartorna öfver S häfte lantmäterihyllan,gol:3 Lönborgs karakteristik av Olaus Magnus (sic) sid 59: "Carta Marina står helt och hållet på en medeltida ståndpunkt, utan något begrepp om vattensystem eller dylikt. Så hafva t.ex. de flesta sjöar flere, stundom 5 olika avlopp. Det mest betecknande för Olaus' oförmåga som kartograf Ur Nord. familjebok : Lönborg, Sven Erik f. 1871, fil dr, docent i geografi i Uppsala 1897 (- 1903), Har skrivit ett flertal geografiska verk. Lönborg måste ses som en auktoritet på sin tid. Hans uppfattning om Olaus Magnus bör alltså vara den gängse i Sverige vid denna tid. Man hade således ingen som helst förståelse för orsaken till att många sjoar har flera avlopp i såväl Olaus Magnus' kartor som andra från den tiden. Märkligt att man inte förstått att kartan är en vägvisare för färder inom landet. Kan det bero på beteckningen Carta Marina? Att det skulle var en sjökarta. Det är naturligtvis en färdledskarta. Beviset finns i den variant av kartan som finns i hans Historia om de nordiska folken där han ritar en "flod" i vattnet mellan Uppland och Åland. Sancte Eriks gård ant 6 gol fabian1,2. kronologist register (ur boken). Egen sammanfattning med sidhänvisningar - 5 sidor. Laddning av bombard. Sancte Eriks gård ant bok 6 gol fabianl-2. Kronologiskt register. Kungshatt ant 23 gol ur Alf Henriksson Milstolpar ant ant 21 gol Två blad med anteckningar En swensk Cröneka ant 4 gol utg av Jöran Sahlgren. trycks första gången Olaus P: man kan inte lita vare sig på svenska eller danska krönikor - ingen skriver något gott om den andre. Oss arma folk att plåga ant bok 12 gol 1232 Ordfront Oss arma folk att plåga ant stenc ps,gol Boken finns också Peder Swart Krönika ant bok S gol Nils Eden. Blyertsanteckningar 3

4 Sida 3 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: plac; Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Per Brane d.ä. Krönika ant bok 5 gol Otto Ahnfeldt Blyertsanteckningar 2179 Posse, Göran m.fl Fornborgarna försvarsan ant art l gol Här talas om "kultborgar" ego: antagligen är det samma som sommarladugårdar Med Michael Olaussons avh, Det inneslutna rummet är kultborgar åter synnerligen aktuella. Sommarlagård vid Sättra i Bro och Murberget mellan Bro och Bålsta 1057 Rosengren, Annette Väghistoria ant 21 gol,g12, 1059 Scbuck, Adolf Vägar och sjöleder ant 21 gol s-vägar Sjöstedt/Wessman Strövtåg i medeltiden ant 14 gol sjöstedt Sveriges radios förlag. Jag har troligen lånat boken. Bro bibliotek! 1063 Svenska kulturbild Daldansen & dess vapen ant 22 gol 1033 Svenska lantmäteri Svenska lantmäteriet ant 3 gol historik - Kartografiska verksamheten - Generalkartorna Hermelinska kartverket - måttenheter - skiftesverket Sveriges riksdag lantmäteri teknik (Rålambs Adelig öfning) 1517 års beslut ant stenc 2 4 p7,gol se äv bok 1423 Tuulse, Armin Sveriges kyrkor, Bro hd ant bok 28 gol 1062 Uppland 1905 Upplands kommunikatione ant 21 gol 1055 Welinder/Welinder Järnåldersgravfält i.. stencilkopior under fliken ant stenc 20 gol 1725 Widman, Carl-maski Vad gamla röster tala ant bok 29 g6,gol, 1065 Åberg, Alf En blodig dag i Sthlm ant art 22 gol,g16:f Åberg. doc Unders treckare i SvD Se även anteckning om denna rec Åberg, Alf När byarna sprängdes ant bok 12 gol 1199 Öberg, Lars Josepb Beskrifning öfver Ryd och Näs ant bok,ste 27 2 p4,gol,g12 anteckn Se även Stockholms-Näs Medlemsbladet, filerna Försök till Beskrifning öfver Ryd.doc, dito Näs.doc, Layoutfil öberg-ny.vp Boken 8:0 finns i original 1060 ego-ant-uppland 19 Tankar kring vägar ant 21 gol,m1:9 vägar1 tan 1073 ego-ant-maskin-lås Låssa kyrka, historik ant 28 gol 1061 ego-karta-e18a- Gammel-gamla E18 ant 21 gol 1068 saga Björn Järnsida ant 24 gol 4

5 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: placi Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Allehanda Potatis avskrif 13 g02: Beijbom, Ulf Släkt-hembygdsforskning ant bok 10 g02: Bringeus, Nils-Arv Årets festseder ant bok 30 g02:30 enbäret Använda vid studiedag 4049 Brogårds tegelbruk Tegelbruket anlagt 1899 ant 35 g02:35 fakta Brogårds tegelbruk anlagt 1899, arrenderades 1915 av Mälardalens Tegelbruk. köptes 1923 el 25, brann 1928, 1934 köptes Mälardalens av Carlander, omfattande ombyggnader, 1947 inköptes ~ KF, lades ned 1966, 1970 elementfabriken lades ned, 3772 Danielsson, Lennar Mälardalens tegelbruk ant 35 g02:35 Mälardalen Se även OCR-kopia och i MEMO-databas. Komplettering av motsvarande anteckning gjord av Börje Sanden vid samma tillfälle Det Medeltida Sver DMS-Bro ant stenc 15 g02:15,a6 först egna anteckning hos Sigurd Ramqvist, sedan fick jag ta kopior av stencilen hos Löthman Dovring, Folke Attungen & marklandet ant 26 g02: Dybeck, Rickard Reseberättelser ant utskrif 5 g02:5,a3:5,g14:5 Renskrivna 1998 Även Peringskilöd 1450 Gihl, Gunnar Sigtuna och Norrsunda ant bok, kap 5 g02:5,uft _xl Första översättningen av Discursus. Aschaneus levnad. Se även UFT XL Gran, Alfred Håtunagruvan ant 17 g02:17 resume efter intervju. Bandspelaren fungerade inte hela tiden Heckscber, Eli Potatisodlingens början ant stenc 13 g02:13,g9 s-potat ur Sveriges ekonomiska historia Jobannesson, Kurt Gotisk renässans ant rec 32 g02:32,g7 s-olaus1 Understreckare i SvD av Alf Åberg 1571 Johannesson, Kurt Gotisk renässans ant bok 32 g02.32 s-olaus Jobansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant bok 2 g02:2,g3 maskinskri Huvudsakligen om ULF Upplands lantarbetarförbund. Sjölander: huvudkälla. Curt Johansson 1271 Johansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant stenc 2 1 p9,g02:2 Sjölander_ Se även boken med samma namn 1081 Kraemer, Robert vo Reglor för Gästgifverie ant 4 g02:4 " 1318 Kraft, Jobn De gåtfulla trojeborgarna ant stenc 16 9 p11,g02: Leijonbielm-Kraft Tibble-labyrinten ant art 16 u2g02:16 kraft89.tx 1119 Magnusson, Lars I andra land... träl ant kap 31 g02:31 ur Från undersåte till medborgare Mangård, Carl Richard Dvbeck an t bok 7 g02:7 anteckn 'Folksångens skald'. Nationalsångens ursprung s 107 (noter) 1076 Medlemsblad Medlemsblad ant 1 g02:1 sammanfattning i urval 1120 Myrdal, Janken Det som för alla gäller... ant kap 31 g02: Natban Söderblom Protokoll ant proto 3 g02:3,g Palme, Sven Ulric Kristendomens genombrott Den gamla religionen s.28 5 ant bok 25 g02:25

6 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m. Mäster Adam berättar s Pamp, Bengt Ortnamnen i Sverige ant bok 14 g02:14 rec under fliken 1111 Persson, Anders Den farliga hjälpen ant bok 21 g02: Ringgren/Ström Religionerna i historia ant stenc 8 12 p14,g02:8 ur Religionerna i historia och nutid 1099 SOU 1982:45 Ortnamns värde och vård ant stenc g02:14 s-ortnamn stencilkopia under fliken 1367 Schuck, Adolf Ingvar den vittfarne ant stenc p13,g02:11 Blyertsanteckningar 1124 Sjöberg, Lars Granhammar ant 34 g02: Ström, Folke Diser, nornor, valkyrior ant stenc p14,g02:24 folke Ståhl, Harry Ortnamn & ortnamnsforskning ant bok 14 g02:14 Köpte boken hos Redins Söderberg, Carl När blev potatis allm.. ant 13 g02:13 uppsatsen har många tolkningar av 'hemkall' 1091 Söderström, Karl Arbetare vid Öråker ant 9 g02:9 förteckning över de flesta namnen. Bild i Hist. Nyheter 1281 Utterström, Gustaf Potatisodling i Sverige ant stenc p9,g02:13 s-potat Ur Hist. tidskrift Wallenquist, Åke Släktföreningen Tham & ant stenc g3,g02:22,p21 Kopior till Biblioteken. Tamm fick hembygdsboken och Dagmar Tamms skrifter. UMS herrgårdskonsert Wallenquist, Åke Nils Tamm ant häfte 22 g02:22,g3,s3 Gåva från Åke Wallenquist: NILS TAMM, Något om Nils Tamm som observatör Wiking-Faria, Pabl Byalaget - centrum för ant kap 31 g02:31 ur Från undersåte till medborgare 1736 Åse, Lars-Erik Strandförskjn-300 år ant häfte 12 g02:12,sl 1737 Åse, Lars-Erik Strandförskjutn 4000 år ant häfte 12 g02:12,sl 1116 anonym Svarta boken ant 28 g02: anonym,wahlberg,do Svarta boken ant handskr g02:15,g10 citat använda vid utfärd ego-dos-tamm Nils Tamm ant 33 g02:33 s-kvista efter artiklar i Pop. astronomi 1125 ego-dos. tegelbruk Tegelbruk ant 35 g02:35 s-tegelb anteckningar från arkivet vid Haga tegelbruk. Historik kring Brogårds tegelbruk 1088 ego-ant-dybeck-bju Håtuna Dybeck ant 7 g02:7 dybeck.doc Bjurstastenen, Ingvarstenen, Övernibblestenen 1090 ego-ant-dyrssen,no Dyrssen,Nordenfält,herrgårdskonsert ant 9 g02:9 dyrssen1.d Äldre ant + nyare ante Se även musik: Nordenfelt. nordenf ego-ant-härnevi-sk Härnevi-nyupptäckta.. ant 6 g02:6 skålgrop.d föredrag i Finnstaskolan ego-ant-sjölander- Sjölander-Back m.m. ant 2 g02:2 anförande i församlingshemmet 13/ UMS 4033 ego-ant-blyerts Fr Frö 6 g02:6 fakta blyertsanteckningar om frö=frö, fruktbarhetskult 1085 ego-ant-älvkvarn-å älvkvarnas smordes ant 6 g02:6 älvkvarn.d föredrag i Finnstaskolan ego-excerpt-ant Lokala ortnamn Ortnamns värde ant 14 g02:14 ortnamns v diverse spridda fakta 1110 ego-karta.gränsrös Gränsrösen ant 20 g02:20 gränsrösena är inringade på skjutältskartan. 6

7 Sida REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m ego-maskin-frötuna Ortnamnet Frötuna ant 19 g02: ego-maskin-tuna Tuna - utfärd ant 18 g02:18 äv ur häradsrättsprotokoll talet/Frihetstiden/Upplysningstiden. Storskifte Allmänna byordningen av ego-prot-söderblom Nathan Söderbloms prot protoko 3 g02: kontrakt Tibblin ant 29 g02:29 kopian frånbengt Christernsson 1107 protokoll Tuna by - storskifte ant 18 g02:18 äv Allmänna byordningen av Häradsrättsprotokollen. 7

8 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: 93 Fält: plac; Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Adam av Bremen 1746 Arndt, Ernst Morit 1961 Biörnstad/Äberg m 2005 Burius, Anders 1962 Dahlbäck, Göran (r 1664 Damell, David Beskr om Swerige... ant bok Inledning John Granlund. Peringskiölds 1700-tals översättning Skjutsväsendet i Sverig ant häfte 3S 93 arndt Arndt, från Rugen och av svensk härkomst, gjorde 1804 en resa genom Sverige. Bokgillet har internt utgivit kapitlet om skjutsväsendet. Arndt är mycket positiv till förhållandena i Sverige. Riksdagens hus ant riksdag1 fått låna boken av Ole Hammar. Ömhet om friheten ant bok burius Mörk, sid 175: Prins Theoderik(1749). "romanförfattare, vars mödor med censuren är mest känd". Censur-ärenden (ej fullständig) Hänv: Hernl und, Vasenius, Stålmarck. Hernlund har många artiklar i Samlaren. Ak avh om censuren. Stor LITTHÄNVISNING Helgeandsholmen år i Stockholms s ant bok helge OBS. Ingen kastal har funnits på stadsholmen förrän i av 1100-talet - början av 1200-talet enligt slutet utgrävningsresultaten. Standardverket. Mycket fylligt. Jfr Biörnstads artikel i Riksdagens hus. Fornsigtuna,ark.grävn ant bandins Sammanfattande utskrift av David Damells anförande vid Signhilds kulle på avslutningsdagen för sommarens grävning. Utskriften lämnad till Mats Bergman Damell, David 1760 Damell, ego 2109 Fryxell, Anders Ark.utgrävn okt 1985,Fornsigtuna ant 18 93,99 fornego Sammandrag efter bandinspelning Även flik g9=2 Ark.utgrävn juni 1985 ant 18 l p13,93 fornego Sammanfattning av läget i juni 1985 efter inspelning av David Damells anförande. Sveriges historia del 30 ant kap horn 1969 Fryxell/Starbäck 1805 Garnert, Jan 2010 Grauer 1928 Grauers, Sven 1494 Gödel, Vilhelm 1168 Hannerberg, David Håtunaleken ant hlek1 Förberedelser för 680-års minnet. Kulturhistoria för släk ant garnert1 Hänvisning till diverse arkiv och samlingar. Biblioteksbok. Arvid Horn ant art grauers Se även fil med föredrag Arvid Bernhard Horn an t bok grauers Endast före Jfr Grauers artikel i Sv biograf. lex Riksantikvarieämbetet ant bok Se anteckningar. Historik, Hadorph, Peringskjöld Svenskt Agrarsamhälle under 1200 år ant bok Hansson, Hans Ringmurar & hamnar i ant kap ,SEA-4S a-stock,st 1242 Hellström, Gunnar 1131 Hildebrand Ångbåtstrafik Sigtuna-Stockholm stenc p6,93:23 Hellströmjmf Uppl 1946,1947: Ångbåtarna på Uppsala I,II. Olof den helige ant snorre 1413 Hildebrand, Bengt Vetenskapsakademiens historia ant bok 3 p02, Hildebrand, Hans 2077 Hildebrand, Hans Sveriges Medeltid 4 bd ant bok,fle ls 9 3 facsimile. förord av Olov Isaksson. 4 band. Legendariska Olofssagan kap,sit 4 bok,93:4 Leg Olofss Ganska utförligt om LEGENDARISKA OLOFSSAGAN i del I, förordet. Den stora sagan - själva texten, inledande kommentar. Se fil ovan Olav den heliges seglats i Mälaren för 1000 år sedan.nya/stock-ny.htm 8

9 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: plac; Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Hildebrand, Hans(S Konungasagor ant stenc 4 18 p13,g Isaksson, Olof Hildebrand:Sv Medeltid ant 15 g3 Isakssons förord till nyutgåvan av Hans Hildebrands Sveriges Medeltid Isaksson, Olov Sveriges Medeltid{Hild) ant 15 g3 Anteckningar till förordet. Databas Jansson, Sven-Bert Erikskrönikan ant bok 29 g3 jansson 1598 Johannesson, Kurt Adam av Bremen ant 13 g3 anteckningar i databas 1533 Johansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant bok 2 g2,g3 maskinskri Huvudsakligen om ULF Upplands lantarbetarförbund. Sjölander: huvudkälla. Curt Johansson 1139 Johansson, Torsten Förhistorisk teknologi ant 11 g3 ur Vetandets värld Josephson, Olle Klasskampen - svenskan ant art 39 Folk.hist 86,g Karlsson, Edward Erikssund ant 1 4 g3,g6:4 fått av Maj Hallberg,Håtuna Karlsson, P-O glasplåtar, sänkta ant 22 g3 Kartskiss över platsen för de sänkta glasplåtarna jämte mycket annat material från Tamms hem. Sänktes på order av Wallenquist, Skoglund och hans svärson verkställde. Allt skulle bort, tavlorna räddades, P-O fick trattgramofon,färgade glasflaskor 180~ Larsson, Mats Vart for Ingvar den vit ant 17 g3,fornv83:2 Lämnat till Vamling, Georgien 1867 Larsson, Mats Vart for Ingvar vittfar ant art 17 g3,fornv.83: Larsson, Mats Ingvarstågets arkeologi ant art 17 g3,fornv.86:2 Råby-stenen är vid en av två TINGSPLATSER 1137 Levande lokalhisto Lokalhist.Söderml.län ant 9 g Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria ant bok,fle 25 g3 a-lindr Grundbok. Har 1990 skaffat delen om Frihetstiden. Nu komplett med Gustavianska tiden (Gunnar Eriksson) Anteckningar ur Stormaktstiden sid : Antikviteter och historieskrivning Lorin, Olle Ett fornborgsprojekt ant rapp 21 g3,hylla lorin-forn Anteckningar i CPM/dBASE databas utan Textfält (MEMO) OCR-läst från 2-spaltig sida 1132 Lönnroth, Erik Svenska riksdagens uppkomst ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1133 Lönnroth, Erik Slaget på Brunkeberg ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1134 Lönnroth, Erik Kalmarunionen ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1509 Lönnroth, Erik Från svensk medeltid ant bok 6 g3 Engelbrekt, Svenska riksdagens uppkomst, Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria. Gustav Vasa. m.m Schuck, Henrik Illustrerad svensk litteraturhistoria 6 ant bok,fle 16 g3 Lånat böckerna i Härneviskolans bibliotek 1985 Inköpt billigt i Strängnäs' bokhandel band 1651 Schuck, Henrik Fröritualen ant stenc 16 6 p21,g3 I:107 -.Kap: Litteraturens bakgrund under vikingatiden. 9

10 Sida 3 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: placi Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Schuck, Henrik Vegetationsriter ant stenc 16 6 p21,g3 I:38-. Kap. Den hedniska ritualen Schuck, Henrik Svensk litteraturhist,forntiden ant kap 16 g3 Svensk Lit 2015 Schuck, Herman Riksdagen genom tiderna ant bok 33 g3 schucki Kungsängens roll 1502 bekräftas 1769 Selling, Gösta. (e Herrgårdar - Granhammar ant 23 g3 selling Från föredrag i Näs. Tillsammans med Lars Sjöberg Sjöberg, Sven Rysshärjningarna i Roslagen ant bok 8 g Skogs- & lantarbet tidningsnotiser ULF ant stenc 27 1 p20,g3 s-lantar 'Lustresa till Uppsala', insändare, 'Greve Sparre slog till reträtt,blockaden mot Brogård upphävd, 'Lantarbetare, som äro värda förakt', Lantarbetarhemmet, 'Vad en olämplig skolrådsordförande kan taga sig till, De hungrande i Ryssland, 1153 Snorre Sturlasson Konungaboken 1,11 ant bok 4 g3 Hans Olof Hildebrand Hildebrand 1140 Sohlmans Blomdal,Karl Birger ant 12 g3 s-blomdahl jmf Svensk musik 4488 Stadsmuseum-Helgea Stadsmuseum helgeandsholmen ant ant 34 g3:34 Stadsmuseu 1780 Stavenow, Ludvig Frihetstidens allm betydelse ant bok 26 g3 a-? 2012 Strinnholm, A.M Svenska folkets historia ant bok,fle 38 g3 strinn, (-1 Värdefulla upplysningar applicerbara på Fornsigtuna Ståhle, Carl Ivar Medeltidens profana lit ant 29 g3 jansson,st 1743 Sundquist, Nils Forn Upsala lärd spekul ant 20 g3,uppl.53 sundq,a-su Anteckningarna finns i TEXT-version och DATA-bas. (sundq) 4467 Sundquist,Nils Tempelbilden hos Olaus Magnus kap 20 årsbok Uppland 74.g3:20 Domkyrkan - Hednatemplet Nils Sundquist. Uppland 1974 sid 75. "Tempelbilden" hos Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, Rom 1555 Adam av Bremen beskriver hednatemplet på 1070-talet Olaus Magnus uttalar säger klart att Ubsola legat på Domberget. Dvs på den plats där domkyrkan nu ligger. Sundquist menar att Olaus bild av domkyrkan visar att den västra delen är äldst och t.o.m. en rest av hednatemplet. Han talar om att gränsen går vid den "klack" som vid reparationen efter 1402 års ras ännu finns kvar bakom kyrkans predikstol Sundquist skriver: För Olaus Magnus förelåg not ingen tvekan: Domkyrkans grova västparti hade en gång utgjort det kristna templet "Ubsola" De som ritade förlagan till bilden hos Olaus Magnus har haft västra delen av Uppsala domkyrka som modell. Offerkällan - offerträdet Den hedniska offerkällan och Adam av Bremens omnämnde grönskande träd finns både i Qlaus bild och i Dahlbergs Svecia Antiqua Trefaldighetskällan = S:t Eriks källa = hedniska offerkällan 1865 Sylwan, Otto Pressens Historia ant stenc 2 6 p22,g3,g7 sylwan Svenska pressens historia till statsvälvningen Torstendahl, Rolf Historia som vetenskap ant bok 10 g3 'Introduktion till historieforskningen.' se anteckningar Vallentin, Hugo Fr Inför eftervärlden Lagerbring ant bok 32 g3,g16 vallentin 1745 Wallenquist, Åke Släktföreningen Tham & ant stenc g3,g2,p21 wallenq Kopior till Biblioteken. Tamm fick hembygdsboken och Dagmar Tamms skrifter. UMS herrgårdskonsert Wallenquist, Åke Nils Tamm ant häfte 22 g2,g3,83 wallenq 10

11 Sida 4 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # l ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m. Gåva från Åke Wallenquist: NILS TAMM, Något om Nils Tamm som observatör ego-ant-helgeandsh Medeltidsmuseet ant 34 g3 Stadsmuseu Sammandrag av guidens berättelse ego-dos-fornsigtun Fornsigtuna ant 18 2 ~3 fornego2 f Dessa anteckningar sammanställdes efter utgrävningen 1984, David Damell fick en kopia (som jag sett att han använder) 1599 ego-dos-fornsigtun Fornsigtuna - sammanställning-äldre ant 14 1 g3,g9 a-forns Sammanställningen sänd till David Damell. Databas. g9= ego-dos-fryxell-bi Fryxell,Anders ant 28 g3 fryxo Från anteckningar gjorda i Edsleskogs prästgård, och Nordisk familjebok ego-maskin-första SigtunaIStäkets ångbåt ant 24 g3 Sigtunas och Stäkets första ångbåt

12 :55:29 INNEHÅLSFÖRTECKNING - A-filer a-adam ~---': Birka Saxo Grammaticus ärkebiskop i Lund Oden,Tor,Frej Unni Adalvard d.y Olof Skötkonung sveonerna Adam Karl Knutsson Bonde Ericus Olai Ericus Olai Saxo Johannes Magnus Johannes Magnus Domalder Olaus Petri Olaus, Joh.Magnus Vellejus,Lindenbrog Johannes Messenius Messenius Messenius Messenius Messenius Schefferus, Johannes Schefferus Verelius,Olof Magn.Gab.d.l.Gardie Rudbeck Arrhenius(Örnhielm) Hesselius Karl XII Karl XII Peringskiöld Carl Larsson götarnas stad Gesta Danorum ärkebiskopsstolen Uppsalatemplet sveonerna Adams historia prosaiska krönikan Chronica Gothorum Uppsalatemplet Gesta Danorum Sverige - Danmark Fricco, Frigga offer till gudarna goternas urhem Adams text Adams text Adams text Sveopentaprotopolis Disa Scondia illustrata Adams text, Upsalia hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet Adams text hednatemplet i sveonernas la 2 a-allm Blake,William Stäkets kastal Frankl,Viktor tomte modern fysik Fredrik den store Medeltidens mörker Burerlhult, Göran satellitbilder litteraturhistoria intelligentia kunskap nu och förr Sveafallen en myt moder jord Åkerblad,Johan David Rudbeck d.y. Rudbeck d.y. Börje fåglar-stäket SWB-järnvägen - SJ flaggan,svenska datavirus datateknik historia-ordet Samuel Johnson Trots allt! Sven Hedin vältalighet sanning - lögn EJ i Stockholm livets mening tomtens historia atomernas storlek Sveriges unde~gång likhet med nuet etno-arkeol metodik Landsat avsikt i olika tider intellektuella kunskap - religion jättegrytor kvinnoförakt Pireuslejonen Iter lapponicum Fägnesången publicitet Tengmalm 1783 ombildat bo~ag fanan osäkra datorprogram lokalhistoria pragmatisk historia Varför skriva en bok(? transportförbud Magnus Gabriel..Gardi SvD-art liknelser uttalande död-katastrof första försöket Seasat KARDINALFRÅGA skillnaden! ideologi Lennart von Pos jungfruidealet runor skissboken Bilskaten 1897,1944 historik arkivforskning För att lära något Vetekatten, Johannesson, Äslund 3

13 28 29 totalhistoria, Bloch James Watt,Wedgwood Montaillou,Emanuel Le månskens betydelse Febvre Håtunaleken a-doku Hadorph,Johan Stockholms grundlägg Sparrsätra 1247 Nestor-krönikan Adam av Bremen Gunnlaug Ormstunga Rosenhane,Schering ruser,rhos,svear,värin Larsson,Mats goter,amazoner Jordanes,Scandza,goter bangård, monumentet vårdkasar Almarestäket Sigtunaanalerna Rurik Birkas hamn hos Olof Skötkonung Äng är åkers moder Ludvig,Theofilos ruser,rhos,väringar Klara sjö Steninge Agnefit,Nyckel Sigtuna bränns 1247 praktlysten Oeconomia \ a-forns Snorre Sturlasson Johannes Magnus Messenius,Johannes Aschaneus,Martin Verelius,Olaus Hadorph,Johan Wallin,Georg Wistrand,A.H. Hornberg Hildebrand, Hans Hildebrand,Emil Kjellberg,C.M. Eckhoff,Emil Friesen, Otto von Janse,Otto Palme, Olof Palme, Olof Floderus,Erik Arbman,Holger Lundberg,Erik Hallström,Gustaf Alexander III Fornsigtuna Aschaneus Rannsakningar Friesen,Otto von Birger Magnusson Raä Hall, Thomas Redelius, Gunnar PeringskiÖld,J. Nordström,Alf Nordström,Alf Adam av Bremen Gihl,Gunnar Hallström,Gustaf Raä Janse, Otto Hallströ, Gustaf Hallström, Gustaf Alm,Rune Floderus, Erik Alm, Rune Alm, Rune Faith-EII Isländska skalder Broling,Orvar Johansson,Bengt OH Damell,David Rydh,Stig Snorres Edda Historia de omnibus Sveopentaprotopolis Sigtuna och Norrsunda Hervararsagan, noter Bjärköarätten Sigtuna stans et caden Sigtuna, det forna Forn-sigtuna jemte Ant.Tidskr 15:2 Sveriges historia Uppland. Land o folk Sv. fornm. för.tskr Om Sigtunas ålder och Gamla sv städer Sigtunabeskrivning Sigtunabeskrivning Vägledning 1953 Sitvna Dei 1942 Det hedniska Sigtuna påvebrev äldre stavningar Habor och Signhild Forsichtuna Om Sigtunas ålder och donationsbrev Medeltidsstaden Sigtuna. Sigtunastudier Monumenta Uplandica 1000 år i Sigtuna Vägvisare till kult citat ATA brev till O. Janse brev till Raä avslag till Gihl brev till Rune Alm brev t Hallström.G. rapport til! Raä erbjudan om pengar pengar och karta karta dikter Gihls grävn 1924, 5 mi markvård,stormfällen kartering inledd gravar 13 vid Nybygget 1220 ca, Collinder talet UFT ? UFT 1174,76 el 78 * UFT (Douglas) tal , Gihl , Gihl ,Gihl (?) 1040-talet

14 Jansson,Sven BF Olsson, G Olsson, G Gustawsson Essen,R.H. von Curman,Raä Curman Rune Alm Arne.T.J. t Alm källare undersöks Ghil, Gunnar Curman/Nihlen Floderus Odens invandring, Are Åkeshov/Åkesudd Pålsson.Roland Berg,Olaus Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Geijer, Birka Geijer, Birka Birka Odens bosättning Ynglignasagan Tacitus Mithridatiska krigen Ynglingasagan Ynglingasagan-Uppsala Signhildsberg-namnet Messenius, Johannes Signhildsberg-namnet Tacitus Friesen Dybeck,Richard Olai,Ericus Pontanus,J.T Olsen,Magnus Sigtunamynten pråmen med runstenar Styffe, Carl Gustaf Ahnlund, Nils Gihl,Gunnar Floderus,Erik runstensfragment rest runsten i park rest runsten i park trasig runsten Faith-Ells karta erbjudan om pengar tack till Rune Alm Alm ger upp uppskjutande av gräv källare undersöks rapp om källaren uppskjutande av gräv Faith-Ells karta ej omnämnd av Are annat namn på Signh svar Brolings brev Odens hög enl Tacitus,Germania blir vida känd skådespel blev mycket känd dikten Folket,ur Ett f ak. avh ak avh ak avh ej på Björkö ej känt på Island hamnens beskrivning inbyggarnas dumhet blotoffer vid Signhild svearnas makt Odens uttåg från Troja talet? (1903?) tal * * 0098 * Njord, offer vid Signh *. Yngve-Frey * Palmskiöldska samlinge dramatisering, Signill 1612 namnet Signhildsberg svionerna, germanerna Signhilds hög gravhög, skadad konung Sigge Sittuna Sigtunir äldsta källor talet * artikel i Vi Fornsigtuna, Försigtuna :oe uppl Fornsigtuna,kungsgård 1953 Aschaneus, kommentarer 1925 Sigtunaforskningens hi 1941 a-forns Hallström-Janse Tilesundsbron Haborgs fjärd Namnformen Oden Håtuna slott Salpetersjuderiet Habor och Signhild kungsgårdens plats bron över Broholmen Fornsigtuna Signhildskulle Sigtuna = namnet Habors svala häst Habor-Hagbard Försigtuna/Fornsigtu Birka polemik Upplands-lagen Sjötuna Önsta(d) Sigtunas förstäder Erik av Pommern folkvisa ny tolkning?v Ascha tolkning av Aschaneu Habors fjärd kvarn siga den kalla hästen sjökonung Alexander IV:s bulla portus, hamn 14 H:s bevis broar på gräns tingsplats Fornsigtuna tegelbruk STENRESAN jfr Dahlgren Signes borg vårdkase isländskt ord fotnot Styffe Soo:344 frisisk, faktori 6

15 Forn-sigtuna Oden och Fornsigtuna Friesen,Otto von Rannsakningarna Rannsakningarna Siktonia vetus foor sictuna fodersictuna kronogods,kronoby medeltida kungsgård Förstad Fornsigtuna-Husaby Sigtunamynten tvivel(?) isländska sagor Sigtuna stad fattig vetenskapligt verk Mariakyrkan befolkningstal Sigtunas uppkomst forskningsprojekt Sigtunagrävn Fornsigtuna-centrum namnet Signhild namnet tradition i Uppland besökt Signhildsberg Forsigtuna Forsichtuna Valdemar-Erik jordebok KA Uppland jordeböcker hela (?) tiden tegelrester försvarsverk Olov Skötkonung första myntningen inga tvivel Sigtuna - Birka gatlopp, kulturlager nyanläggning klostret Edlings stadsplan kulturlager rekonstruktion expansion:700-talet högen ej i Rannsakning första gången förklaring Sigers hus Signelin Buur nr 5 Fornsigtuna Aschaneus skänker t kyrka , EJ glömt Uppsala uppvaknande reformation rådhuset Sigtunastiftelsen begreppet stad ålder, äldsta kungadömet a-garn Historiska föreninge Faggot,Jacob Bring,Samuel E Arnstberg/Ehn landshövdingeberätt kronofogdearkiv länsmansarkiv häradsrätt småprotokoll kämnärs-,hall-rätt Almquist,Jan Eric riksdagshandlingar provinsial-läkare sockenstämma lantmäteri rå- och rör avvittringskartor Faggot,Jacob enskifte sockenkartverket kartor krigsarkivet generalstabskartor hist bibliografi Tankar om fädernesla Iternearia Svecana Etniska minoriteter landshövdingeberätt kronofogdearkiven länsmansarkiven häradsrätt-domsaga småprotokoll kämnärs-,hall-rätter lag-, och domsagor riksdagshandlingar provinsial-läkare sockenstämmor lantmäterikartor rå- och rörskartor,avvittringskartor storskiftet enskiftet 'sockenkartverket kartor krigsarkivet generalstabskartor mantalspenning,kvarntu mantalslängd (1978) 1741 O a-hist Karl XII Johannes Magnus Horn, Arvid Karl XI:s stallgång Moberg, Vilhelm Helming,Gunnar tullen Dalarö tullen Dalarö Sveaborg Dorestad Gamla stilen livegenskap-polen Abdul Kassem Ismael Alexandriabibliotek Ebla-Syrien Gustav Vasas tandvärk Stralsund regentlängd hattar och mössor historia kring Håtun Frösritualen museum stapelstad kapitulationen Quentovic Julianska kalendern adelns himmelrike storvesir bibliotekarie hemlig lertavlor Napoleons 15 hemorrojder 16 Novembris Noak - Magog moral Flatöboken 1636,1787 Lilla tullen medeltidens EG 10 OCH 11 dagar nationell frihe bibliotek Waterloo 8

16 Svanen, Lybska Svan Per Albin Bernadotte - Napoleon avrättning-bödel Göransson, Johan, (Bauti Gustav Vasas bibel 154 Kristian II, gode adelns domrätt i Danma Gustav Vasa Vår beredskap är god Fersenska mordet Postrån på Toresta sko Gillberga - (Bautil) bibelpris - en häst Kalmarunionen livegenskap,gårdsrätt flaggskepp Kristian II - gode Mörner - Bernadotte Rövargottan Olof Trätälja mål: 1 bibel/kyrka historiemedvetandet ypperligt frälse a-medel Sigtunas förstöring Stockholmslitteratur Stockholmslitteratur Norrbro Birger Jarl tegel Helgeandsholmen bergsbruk bergsbruk Sturetiden hundaren/härader ledungen ting edsgärdsmän Alsnö stadga 1280 Erik den Helige Alsnö stadga Håtunaleken 1306 Stäket Sture-ätten Brunkeberg fornsvenska fornsvenska Håtuna hus Assur sten myntprägling diktning diktning ledung Olaus Magnus Birger Jarl Magnus Ladulås Birger Magnusson Holmger Knusson Skokloster Magnus Eriksson Laurentius Andrae feodalismen organisation-rikets rytteri-landvärn kungamakt edsöre ting edsgärdsmän hird jarl - hertig herredagar riksdag Uppsala öd reguljära skatter markland frälsejord, 42,0 % landbor skattebönder Birka Helgö borgare Folklandstingstad kareler - Novgorod! äldsta: mycket mager förteckning första belägg Sparrsätra första belägg Helgeandshuset gruvbrytning kopparbrytning Stäket socknar skriftliga källor häradsting edgång örs Vallentunakalendar Birger återfår makt armborst, riksdagen 4 ätter Sture Kalmar recess 1483 snabb utveckling exempel-samling karta vikingavård Knut Eriksson mörka medeltiden kungamakt vakthållning vinter-sommar,l maj edsörelagarna Tyrgils Knutsson S:t Hollinger cisterciensernunnor Blanka av Namur Bocks uppsats.feodalismen 3 funktioner landvärn bondens skydd fridslagarna kultgemenskap edgång miltär uppgift kansler,drots,marsk riksråd 1460-talet husabyar-borgar ledung-böte:r: attung skattejord, 52,4 % livegenskap ränta Fornsigtuna Sigtuna städernas uppkomst förbud mot 16 landsköp represalier därf:omfattande Herrevadsbro 1230-talet belägg 1320 Utö/Bergslagen 1200-talet härad/hundare landsting förordn blev kung 1510-talet tals-svens tyska ord 1651 Kurön återupptog mynt guldålder kyrkans makt XV: Håtunaleken Sparrsätra 1220-talet Gustav Vasa armborst rättvisans beskyddar biltoghet rättsinstans förvaltningsuppgift ämbetsmän statsmakten skapas kungaval! brytar statens makt solskifte,hammarskif kronojord, 5,6 % avrad Stockholm, 40 städer medeltidens städer tyskars dominans birkarlar 9

17 59 skrå gesäll,svenne mästare 60 järnframställning Utö,Sala,Falun bergfrälse 61 hedendom kultgemenskap ätte-religion 62 Erik Segersäll hedendom-ättesamhäll förstatligt samhälle \ 63 Erik den helige Frö procession 64 Öpir runor runstatistik 65 runteori Friesen offerblot fodringen,årliga hästa konungs-,biskopshästar skatter 67 S:t Eriks landbor landbor under domkyrka 68 gengärdspenning biskopars gästningsrät S:t Eriks landbor 69 skeppsskatt,skipestask ledungs ersättning 70 avrad,städja arrendetid 18 maj, 21 decerr~er 71 spettalslandbor Danviken,Helgeandshuse 72 gärd,setting setting 73 sexmän,sexman 74 eriksgata a-stock 10 1 jordebok,äldsta "gamla ödesmuren" Norrbro-Söderbro portar Järngraven Skeppsbron 4 Norretorn,yttre Helgeandsholmen Sigtunas borgare stadslagen stadsmuren, nya utfyllning/renhålln 1400-talets bör 7 tornen i stadsmuren läge och namn 8 tornen i stadsmuren läge och namn 9 kransen dubbla pålrader pålapenningen 10 Helgeandsporten nycklarna Birger Jarls torn Wrangelska palatsets Riddarholmen 12 Yttre Södertorn Järngraven t, nyckel,vårdtorn Mälarens Nyckel Sigtuna Nyckel 14 Agnefit vårdkasar Agnefits plats 15 Namnet Brunkeberg 16 Namnet Brunkeberg brun = brant Bellman 17 Stockholmsbilder förteckning beskrivning 18 Branden 1419 urkunder förstörs 19 Stockholms grundlägg namnet Messenius 20 Helgeandsholmen flera öar,ström namnfrågan 21 Ryssgraven/Söderströ Olovssagan Stockh/Stäket 22 Norrmalmstorg-Gustav A Gustav Adolf-statyn Daldansen 23 sammanbindningsbanan Palmstedt,Lantingshaus Östeberg, Unge, bro a-hsfr 11 1 Arr~rosiani,Björn Fornlämningar-bebygg doktorsavh Westin, Gunnar Det medeltida Sverig 1962 ~I 3 Hyenstrand, Åke Centralbygd-randbygd Hannerberg/Helmfrid Administr rumsliga s 1967 FARS 5 Sporrong,Ulf Mälarbygd. Agrar beb bebyggelseforskning grunden för 7 Myrdal,Janken Medeltidens åkerbruk 1986 avh 8 Schuck,Adolf stadsväsendets uppko Palme,Olof Hansson, Hans Sigtuna/Stockho 10 Helgeandsholmen enda stora systemati 11 Schuck,Herman Riksdagen 550 år Sjöholm,Elsa medeltidslagar-källo städer en stad, medeltidens 40 städer,medeltiden 14 Granlund,John Kulturhistoriskt lex fullbordat standardv 15 Tuchman,Barbara Österberg,Eva medeltidsmänniskan 16 databas,fornsvensk Göteborgs universite Svensk visarkiv 17 runstens-seden modesak-kristen orsakerna ej klarlag 18 runkunskap - medelti utbredd läs- o skriv Folkets hist: Brink 19 ballader-folkvisor Bengt R Jonsson Svensk balladtraditi a-besk landsvägar äldsta Jerusalem erövrad-återerövrad 1098/ järnframställning bröstharnesk järnframställning städers 17uppkomst Stockholm 1252

18 Rimbert Stockholms grundlägg Stockholms grundlägg Birka Birka-AIsnö Sigtunas kyrkor friserna Sigtunas kyrkor Sigtunas kyrkor blot i Uppsala bergmalm-vikingatid bergmalm bergmalm bergmalm stadsväsendet Stefan/Johannes ärkebiskopens gårdar marknadsplats 1187 Agnefit Stockholm grundades Gröneborg tegel S:t Jacobs kapell Lubeck-traktaten Birger Jarl äldsta stadsmuren Klara kloster Norrbro råg bränder återuppbyggnad Ansgar-legenden Erikskrönikan Petri/Messenius Tacit/Ptolem/Jordane kultplats varulager+kyrka Til varulager+kyrkor varulager+kyrkor trögt med kristnande Sigtuna-faktori transportvägar exploatering exploatering marknad-stad? första ärkebiskopar Stäket Sigtuna Jerusalem återtas alla svears ting Visbykrönikan 1187 Enköping Storkyrkan resandes patron tysk makt grundläggning fanns ingen mur köpmännens flyttning Skeppsbron"" införd första gången Hans Westfal 870-talet 1320-talet Vatikanarkivet 98/200-/500-tal Rösaring? Tiel i Frisland Novgorod Visby-S:t Per 1068/1075/ talet 1000/ / järnbehov strandäng 1187 kastal gränsen 1286,1288,donat Söderbro" " 1200-talet 1297,1407,1419 Hans Kröpelin a-fornt seglingskonsten ledung, leding vitalieanerna,-brödern koggen hällristning-långhundr vårdkase - Njurunda runor-falu rödfärg Torsburgen Skötkonung:skatt/tribu bergsbruk, Norberg glasnost-historieforsk hällristningar, Rydberg snäcka, knarr kapare Linne runor-kaustiksoda gutarna-svearna-år 800 götar var svearnas kun masugnar,gert Magnusso sagakonferensen-sawyer Champollion,Almgren folkvandringstid 1390-talet tjärtunna runor-plastfärger Tveskägg-Knut Smolensk-båtfynd kult 13 a-iorin C 14 Hellberg, Lars Stenby borg Broborg Bergström, Agda Darsgärde Olhamra TIS-metoden fornborgars funktion Sveastaten fornborgars funktion datering C 14 ortnamn murkonstruktion sintring datering forskningsläget datering sveastaten,organiser..... "' a-lindr 1 Bureus 2 riksantikvarieämbet 3 Aschaneus 4 Aschaneus 5 Aschaneus 6 Aschaneus 7 Gardie, Magn. Gabriel 18 Karleby Henriksdalsberget

19 Bureus, Laurentius Messenius Messenius Messenius Messenius,död 1636 Messenius Messenius Rålamb.Åke Rålamb, Åke Rålamb,Åke död 1718 Rålamb, Åke Bureus,Andreas Bureus,Andreas Bureus,Andreas Gripenhielm,Carl Dahlberg,Erik Placat och påbud1666 Signil,Disa,Svanvita Scondia illustrata Scondia illustrata isländska sagor Oden,asarna Adelig äfning Adelig öfning Adelig öfning kartografi Lantmäteriet karta Sverigekarta \, a-rosen Kristoffer Ragvaldi, Nicolaus Karl Knutsson Kristian I tyskarnas ställning Axelsson, Erik Nils Sture Sten Sture Sten Sture drätsel,barkekonung Basel 1434 val, räfst, strider skeppsskatt m fl städernas styrelse riksförståndare anförare släktskap,giftermål död,sten Sture d.y , död a-rösar inventeringar ATA boplatslämningar 40 x 75 m inventeringar fornminnesregistret hedendom kultgemenskap hedendom labyrinter skiftesverk,koben,gjut Ambrosiani,Arrenius 1902 bronsålder teori Troja-Jeriko brygga,stolphäl 17 a-vägar Kristoffer landsvägar Långhundraleden sjövägar skjutsbondesystemet hålväg-eriksgatuleden hålväg-släpränna f tim Rövargrottan-upptäckte järnväg,ericson,essing förordning äldsta Israel Acrelius koggar Dimbo järnåldersby hålväg-fogde-hirden grotta-toresta skog sammanbindningsbanan vägadministration 1440-tal 1241 sjövägar Askeberga skepssättn postrån-grönvall. Hammarbyleden, Ärsta 18 a-pers Ahnlund,Nils Bovin,Knut Adolf Biörnstad,Margareta Magnusson, Magnus Snorre,Sturlasson Surt Ymer Gylfe Bure Oden Oden Acrelius, Israel Bäckström, Edvard Bäckström,P.O. Svedbom,Vilhelm Rålamb,Åke Rålamb,Claes Peder Svart Red. VIOLA riksantikvarie universitetsrektor samvetsgrann eldjätten första levande varel svensk kung gudarnas anfader första människorna odur=rasande Långhundraleden Sten Stures ballad Starbeck Sten Sture tre hustrur tre hustrur krönikan, 19 utdrag Fagerlid Edinburgh vetenskapsman Surtsey levde på mjölk Oden utfrågas Audhumbla (ko) Tyrs efterträd Wodan,Wotan sjövägar Berättelser till sv

20 Hildebrand, Hans Heckscher Fischerström, Johan Oden,bärsärk,Inga Hägg Rålamb,Åke Håkansson, Olof Sehman,Luhr,Mattsson Söderwall,Lagerbring Rålamb,Konstantinopel Ambrosiani Olaus Magnus Hermelin,Samuel Gustav Ström,Åke V Broberg,Richard Ekeblad, Gardie,potatis skogsbruk,wallenberg Gripenstedt Stenberger,Mårten Ämark, Mats Svenngård, Herman Nerman,Birger Kumm,Elfred Sahlgren,Jöran Hermansson,Erik,ombud Mahlviker,Guy Claes Rålamb biografi Medeltidslitteratur Nordenflycht, Oseberg,Ekhammar aritmetik,räntad,jordb frihettiden Tjusta skola,aske Ihre, Styffe, Hildebrand Sundby,Sinclair karta lantmäteri religionshistoria finsk invandring brännvin,alströmmer spannmålsodling plog Dragby,Eketorp,Öland Stockholms-Näs götiska anda (tidig) pressbleck,grima kyrktagning Montelius,Malmström Hermelinska kartverk folklivsforskare bomull,blekning lantbrukskooperation ortnamnsforskning Håbo härads hembygdsfö Jan Fridegård Bereden väg för Herran Vad ljus över grifte a-habor Habor och Signhild Habor och Signhild Habor och Signhild Messeinus, Johannes Laurentius(?) Petri,OI Saxo Grammaticus Saxo Grammaticus Saxos text olika platser lång text Sveapentaprotopolis källskrift(?) översättning 1752 översättning ?? 20 a-signh kompletta texten Thurn,Frans Bernhard v Thurn,Henrik von Gardie,Magnus Gabriel Gardie,Magnus Gabriel Ribbing,Sven Rålamb,Claes Rålamb,Åke reduktionsdeputerade reduktionsdeputerade Rålamb,Åke reduktionsdeputerade Forssenwald,Arvid Adelcrantz,Jöran Wachschlager,Georg Hen Adelcrantz,Jöran Gustav Vasas jordebok Gustav Vasas jordebok jordeboken jordeboken Uppsala Öd Sightonia Antiqua diplom,egendomsfördeln Johan III Magnus av Sachsen,hert hertig Johan av Österg Wachschlager Gripenstedt,Eleonora Åkerhjelm,Samuel Voltemat,Johan Albrech Sjöblad, Pehr förlänas konfirmation allodialbesittning köp byte köp överlåtelse inlösning inlösning besittningsrätt frälse köp överlåtelse köp bördsrätt,billby kallas "Konungsby" kroneby Foder-Sictuna För-Sictuna Upsala Öd Birger Magnussons sigi Erik Magnusson lytt under Wenngarn förläning arv köp till skatte köp köp köp köp 20 Almquist.Joh.Ax medeltiden

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Luckor bland svenska historiker henrik ågren* Högskolan i Gävle Den nyutkomna antologin Svenska historiker: från medeltid till våra dagar är ett imponerande verk.

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta Sägnen om Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan olika ätter,

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Boken om Sveriges historia

Boken om Sveriges historia Boken om Sveriges historia Enligt Lgr 11 och kursplanen i historia ska eleverna arbeta med Sveriges historia under 10 000 år. De ska ta del av händelser och betydelsefulla personer i Sverige, men även

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Stockholm i bottniska farvatten

Stockholm i bottniska farvatten NILS FRIBERG Stockholm i bottniska farvatten STOCKHOLMS BOTTNISKA HANDELSFÄLT UNDER SENMEDELTIDEN OCH GUSTAV VASA En historisk-geografisk studie i samarbete med INGA FRIBERG STOCKHOLMSMONOGRAFIER utgivna

Läs mer

Fornsigtuna kronologiskt (grundmaterial för kapitlet i Fornsigtunaboken) Anteckningar från databasen \a-filer\a-forns.dbf (utskr 90-11-10)

Fornsigtuna kronologiskt (grundmaterial för kapitlet i Fornsigtunaboken) Anteckningar från databasen \a-filer\a-forns.dbf (utskr 90-11-10) Fornsigtuna kronologiskt (grundmaterial för kapitlet i Fornsigtunaboken) Anteckningar från databasen \a-filer\a-forns.dbf (utskr 90-11-10) 0098 Tacitus svionerna, Germanerna. år 98. övers. Alf Önnerfors

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Kristinehamns tingsrätt

Läs mer

Snabbrepetition av vikingatiden

Snabbrepetition av vikingatiden Snabbrepetition av vikingatiden - Vikingatiden är en tidsperiod som varade mellan ungefär år 800 och 1100. Det kan stå lite olika i olika texter, men så står det i din historiebok. - Författare och historiker

Läs mer

This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014..

This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014.. http://www.diva-portal.org Postprint This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014.. Citation for the original published paper: Andersson, M.

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer

Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer Pilgrimer tog båten ner till Europa. Från Europa kom pilgrimer för att fortsätta till Skara, Vadstena och Nidaros. Del av staden Lödöse och borgen Lödösehus

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen.

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen. NORRSUNDA Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer

Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer Lödöse ett centrum för handel och pilgrimer Svenska pilgrimer tog båten från Lödöse ner till Europa. Från Europa kom pilgrimer till Lödöse för att fortsätta sin vallfärd till Nidaros, Skara eller Vadstena.

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Långhundraleden vid Össeby-Garn. Vallentuna kommun

Långhundraleden vid Össeby-Garn. Vallentuna kommun Långhundraleden vid Össeby-Garn. Vallentuna kommun Över land och vatten Ur havet höjde sig landskapet. Öar och skärgård blev till allt större områden av fastland. Vattenvägarna kompletterades med alltfler

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

BLAND SVEAR OCH GÖTAR

BLAND SVEAR OCH GÖTAR BLAND SVEAR OCH GÖTAR UNDERSÖKNINGAR RÖRANDE SAMFÄRDSEL, RIKSDELAR, FÖRSVARSBEHOV, LEDUNGSTÅG OCH KONUNGENS KRIGSFOLK av Lars Gahrn INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD s. 1 FÄRDER TILL LANDS OCH TILL SJÖSS s.

Läs mer

Sveriges historia

Sveriges historia GÖRAN BEHRE LARS-OLOF LARSSON EVA ÖSTERBERG Sveriges historia 1521-1809 Stormaktsdröm och småstatsrealitet Innehåll Regentlängd 7 Förord 9 Periodiseringens dilemma 10 Vasatiden och stormaktstiden 13 AV

Läs mer

Runstenen på Fors. 120 år senare kan Gillets Anders Numan ganska säkert påstå att detta är en missuppfatnning, stenen har stått på Fors från början.

Runstenen på Fors. 120 år senare kan Gillets Anders Numan ganska säkert påstå att detta är en missuppfatnning, stenen har stått på Fors från början. Runstenen på Fors Vid uppfarten till gårdsplanen till Fors gård står nästan som en grindstolpe en runsten som varit föremål för en viss diskussion. Västerhaninges nedtecknare Gustaf Westerin skriver 1895

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Ang Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts pågående aktiviteter

Ang Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts pågående aktiviteter Handläggare Curt H Dahlgren Kungsängen 1988-1-1-24 Ang Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts pågående aktiviteter Så var det då dags för lite medlemsinformation igen. Bifogat finner du en medlemsrapport

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur SO 1-6 GEOGRAFI År 1-3 var i Sverige Östergötland ligger namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland de två största sjöarna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur namnge

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Jönköpings

Läs mer

Information om programmet - Hjälp att navigera

Information om programmet - Hjälp att navigera Gröna bokmärken är endast information Backa och välj annan länk Information om programmet - Hjälp att navigera Här kommer successivt att presenteras ett urval av det studiematerial som legat till grund

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

VA vid Ledberg och Lindå vad

VA vid Ledberg och Lindå vad Rapport 2010:102 Arkeologisk förundersökning VA vid Ledberg och Lindå vad RAÄ 8 Ledberg 6:1 och 10:1 m fl Ledbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo

Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo hornsjofors_version4 2008/5/18 22:38 page iii #3 och Västerfärnebo en berättelse om brukets och bygdens historia under ett halvt årtusende Owe Eriksson Anders Fläcke hornsjofors_version4 2008/5/18 22:38

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? ingår i serien AHA, nu fattar jag. Här får vi veta hur det var att leva på 1500-talet när Gustav Vasa var kung. Berättelser blandas med fakta.

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn vid slottsflygeln mitt emot Högvaktsflygeln.

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Rapport 2011:38 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Intill RAÄ 3 Söderköping 3:63 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt

Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Hudiksvalls tingsrätt Mellan

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer