Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier"

Transkript

1 Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02 5 g3 8 g4 12 g5 25 g6 27 g7 28 g8 30 g9 31 g10 34 g11 37 g12 38 g13 39 g14 42 g15 47 g16 53 g17 g18 g19 g20 g21 g22 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2009 Utskrift

2 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: placi Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Allmogens besvär Allmogens besvär ant stenc 26 gol allmoge1,2 Sammanfattning av Gudrun Sanden Ligger på samma ställe Almqvist, Jonas Lo Herrarne på Ekolsund ~ ant stenc p5,gol Ur tredje delen där ett femtiotal sidor tilldrar sig i Upplands-Bro. utdrag:ryssgraven, Aspviks kvarn, märkvärdiga grinden i Bro, Dalkarlsbacken, Tibble, Ekhammar, Syltan, Warpsundet Nyutgåvan inköpt Ambrosiani-Manners Kungsängenfältets kultu ant småskr 17 gol ur Svea Livgardes häfte vid invigningen Andrae, Göran Kyrka och frälse ant stenc 15 gol i stencil under samma flik: innehållsförteckning. Litteraturförteckning Areskoug, Malte.. folknamn hos Jordanes ant ant 9 gol,fv72:l 1047 Arnstberg/Ehn Etniska minoriteter... ant stenc 13 gol stencilerat utdrag under samma flik 1202 Arnö, Ivar Mälaren historia och historier ant stenc 10 6 p4,gol Ingvar den vittfarne, Gripenhielms karta, Olof von Dahlin,De vita Mälarbåtarna 1523 Arnö, Ivar Tusen år vid Mälaren ant bok 10 gol j 3891 Banverket Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen broschy A3 mapp,gol:2l / Se brev till Länsstyrelsen ange broarna vid Stäket undertecknat av Börje Sanden, Stefan Nordin, Bengt Borkeby 1443 Beckman, Bjarne Dalupproret 1743 och andra samtida... ant bok 22 gol,g15,g16:cd 1299 Beckman, Bjarne l Dalupproret 1743 ant stenc plo,gol,g16:cd 1038 Breitholtz/Hallber Epoker och diktare ant 7 gol Eriks-Karls-Sturekrönikorna. Ragvaldi - Ericus Olai - Olaus Petri - Peder Swart -Johannes Magnus - Olaus Magnus - Olof Rudbeck - Schefferus - Pufendorf - Hadorph - Verelius - Messenius - Spegel 1340 Bro härad Allmogens besvär ant stenc p12,gol s-besvär Herman Svenngårds uppteckningar från Riksarkivet. Den första kopierade versionen är ej fullständig. Se pärm Dubbletter. Lätt bearbetad text av Gudrun Sanden på denna plats Överförd till småskrift av Börje Sanden , varav ett ex lämnat till Jan-Olof Montelius, vägverkets museum i Borlänge 1069 Bro härads domböck Bro härads domböcker ant 25 gol blyertsanteckningar 1045 Broberg, Richard Invandringar från Finland ant stenc 13 8 gol,p8 Fullst. titel: Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före I Kari Tarkiainens bok finns kartan med bosättningar i Låssa i bättre kvalite Ehler, Johan; Eler Väginventering ant stenc 21 5 p5,gol Kopior av Svenngårds handskrift efter original på Carolina Rediviva Se även stora beskrivningen från Jan-Olof Montelius, museet i Borlänge 1421 Ehn, Wolter Byordning i Dpps.län ant häfte 12 gol s-ehn1/2/3 Samuel af Ugglas citeras i ingressen Ehn, Wolter Byordningar från mälarlänen ant bok 12 gol Kungliga brevet 1742 jämte byordning. Byordning för Uppsala 2

3 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: placi Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Fiscnerström 1334 Hafström, Gerbard län Beskrivning om Mälaren ant stenc 8 S p4,gol runstenen vid Ryssgraven, Nyckelstenen, Almare-stäket, Håtunaleken, Ullfjärden, Signhildsberg, Nyborg Ledung & marklandsindelning ant stenc 19 4 p12,gol s-ledung 1539 Jirlow, Ragnar 1540 Jirlow, Ragnar Svenska plogens histori ant häfte 30 gol Särtryck: Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift 1958 Plogmodeller 1700-talet ant häfte 30 gol 1051 Lamm, Jan Peder..kammargrav Torsätra ant 17 gol 1311 Lamm, Jan Peder Folkvandringstida grav ant stenc 17 7 pll,gol:17,fv Liden/Gustavsson 1543 Lindernolm, Helmer Uppl-Bros bebyggelsehis ant 18 gol Författarnas avh är inte publicerad i sin helhet, ett / avsnitt om Kungsängen finns i Fv Sveriges finnmarker ant bok 13 gol 1338 Lundberg, Birger Territoriell indelning ant stenc 16 8 p12,gol 1005 Lönborg, Sven 1506 Lönborg, Sven 1037 Månsson, Fabian Månsson, Fabian 1067 Nicander, K.A Nordin, Stefan 1034 Olaus Petri 1044 Ordfront De äldsta kartorna häfte 3 lantmäterihyllan,gol Olaus Magnus framställs som att ha mycket dåligt begrepp om vattensystem. "Carta Marina står hel t och hållet på en medel tida ståndpunkt" Äldsta kartorna öfver S häfte lantmäterihyllan,gol:3 Lönborgs karakteristik av Olaus Magnus (sic) sid 59: "Carta Marina står helt och hållet på en medeltida ståndpunkt, utan något begrepp om vattensystem eller dylikt. Så hafva t.ex. de flesta sjöar flere, stundom 5 olika avlopp. Det mest betecknande för Olaus' oförmåga som kartograf Ur Nord. familjebok : Lönborg, Sven Erik f. 1871, fil dr, docent i geografi i Uppsala 1897 (- 1903), Har skrivit ett flertal geografiska verk. Lönborg måste ses som en auktoritet på sin tid. Hans uppfattning om Olaus Magnus bör alltså vara den gängse i Sverige vid denna tid. Man hade således ingen som helst förståelse för orsaken till att många sjoar har flera avlopp i såväl Olaus Magnus' kartor som andra från den tiden. Märkligt att man inte förstått att kartan är en vägvisare för färder inom landet. Kan det bero på beteckningen Carta Marina? Att det skulle var en sjökarta. Det är naturligtvis en färdledskarta. Beviset finns i den variant av kartan som finns i hans Historia om de nordiska folken där han ritar en "flod" i vattnet mellan Uppland och Åland. Sancte Eriks gård ant 6 gol fabian1,2. kronologist register (ur boken). Egen sammanfattning med sidhänvisningar - 5 sidor. Laddning av bombard. Sancte Eriks gård ant bok 6 gol fabianl-2. Kronologiskt register. Kungshatt ant 23 gol ur Alf Henriksson Milstolpar ant ant 21 gol Två blad med anteckningar En swensk Cröneka ant 4 gol utg av Jöran Sahlgren. trycks första gången Olaus P: man kan inte lita vare sig på svenska eller danska krönikor - ingen skriver något gott om den andre. Oss arma folk att plåga ant bok 12 gol 1232 Ordfront Oss arma folk att plåga ant stenc ps,gol Boken finns också Peder Swart Krönika ant bok S gol Nils Eden. Blyertsanteckningar 3

4 Sida 3 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: gol Fält: plac; Index: auktor Pärm gol # 1 ---> # 3937 Antal #: 56 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Per Brane d.ä. Krönika ant bok 5 gol Otto Ahnfeldt Blyertsanteckningar 2179 Posse, Göran m.fl Fornborgarna försvarsan ant art l gol Här talas om "kultborgar" ego: antagligen är det samma som sommarladugårdar Med Michael Olaussons avh, Det inneslutna rummet är kultborgar åter synnerligen aktuella. Sommarlagård vid Sättra i Bro och Murberget mellan Bro och Bålsta 1057 Rosengren, Annette Väghistoria ant 21 gol,g12, 1059 Scbuck, Adolf Vägar och sjöleder ant 21 gol s-vägar Sjöstedt/Wessman Strövtåg i medeltiden ant 14 gol sjöstedt Sveriges radios förlag. Jag har troligen lånat boken. Bro bibliotek! 1063 Svenska kulturbild Daldansen & dess vapen ant 22 gol 1033 Svenska lantmäteri Svenska lantmäteriet ant 3 gol historik - Kartografiska verksamheten - Generalkartorna Hermelinska kartverket - måttenheter - skiftesverket Sveriges riksdag lantmäteri teknik (Rålambs Adelig öfning) 1517 års beslut ant stenc 2 4 p7,gol se äv bok 1423 Tuulse, Armin Sveriges kyrkor, Bro hd ant bok 28 gol 1062 Uppland 1905 Upplands kommunikatione ant 21 gol 1055 Welinder/Welinder Järnåldersgravfält i.. stencilkopior under fliken ant stenc 20 gol 1725 Widman, Carl-maski Vad gamla röster tala ant bok 29 g6,gol, 1065 Åberg, Alf En blodig dag i Sthlm ant art 22 gol,g16:f Åberg. doc Unders treckare i SvD Se även anteckning om denna rec Åberg, Alf När byarna sprängdes ant bok 12 gol 1199 Öberg, Lars Josepb Beskrifning öfver Ryd och Näs ant bok,ste 27 2 p4,gol,g12 anteckn Se även Stockholms-Näs Medlemsbladet, filerna Försök till Beskrifning öfver Ryd.doc, dito Näs.doc, Layoutfil öberg-ny.vp Boken 8:0 finns i original 1060 ego-ant-uppland 19 Tankar kring vägar ant 21 gol,m1:9 vägar1 tan 1073 ego-ant-maskin-lås Låssa kyrka, historik ant 28 gol 1061 ego-karta-e18a- Gammel-gamla E18 ant 21 gol 1068 saga Björn Järnsida ant 24 gol 4

5 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: placi Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Allehanda Potatis avskrif 13 g02: Beijbom, Ulf Släkt-hembygdsforskning ant bok 10 g02: Bringeus, Nils-Arv Årets festseder ant bok 30 g02:30 enbäret Använda vid studiedag 4049 Brogårds tegelbruk Tegelbruket anlagt 1899 ant 35 g02:35 fakta Brogårds tegelbruk anlagt 1899, arrenderades 1915 av Mälardalens Tegelbruk. köptes 1923 el 25, brann 1928, 1934 köptes Mälardalens av Carlander, omfattande ombyggnader, 1947 inköptes ~ KF, lades ned 1966, 1970 elementfabriken lades ned, 3772 Danielsson, Lennar Mälardalens tegelbruk ant 35 g02:35 Mälardalen Se även OCR-kopia och i MEMO-databas. Komplettering av motsvarande anteckning gjord av Börje Sanden vid samma tillfälle Det Medeltida Sver DMS-Bro ant stenc 15 g02:15,a6 först egna anteckning hos Sigurd Ramqvist, sedan fick jag ta kopior av stencilen hos Löthman Dovring, Folke Attungen & marklandet ant 26 g02: Dybeck, Rickard Reseberättelser ant utskrif 5 g02:5,a3:5,g14:5 Renskrivna 1998 Även Peringskilöd 1450 Gihl, Gunnar Sigtuna och Norrsunda ant bok, kap 5 g02:5,uft _xl Första översättningen av Discursus. Aschaneus levnad. Se även UFT XL Gran, Alfred Håtunagruvan ant 17 g02:17 resume efter intervju. Bandspelaren fungerade inte hela tiden Heckscber, Eli Potatisodlingens början ant stenc 13 g02:13,g9 s-potat ur Sveriges ekonomiska historia Jobannesson, Kurt Gotisk renässans ant rec 32 g02:32,g7 s-olaus1 Understreckare i SvD av Alf Åberg 1571 Johannesson, Kurt Gotisk renässans ant bok 32 g02.32 s-olaus Jobansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant bok 2 g02:2,g3 maskinskri Huvudsakligen om ULF Upplands lantarbetarförbund. Sjölander: huvudkälla. Curt Johansson 1271 Johansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant stenc 2 1 p9,g02:2 Sjölander_ Se även boken med samma namn 1081 Kraemer, Robert vo Reglor för Gästgifverie ant 4 g02:4 " 1318 Kraft, Jobn De gåtfulla trojeborgarna ant stenc 16 9 p11,g02: Leijonbielm-Kraft Tibble-labyrinten ant art 16 u2g02:16 kraft89.tx 1119 Magnusson, Lars I andra land... träl ant kap 31 g02:31 ur Från undersåte till medborgare Mangård, Carl Richard Dvbeck an t bok 7 g02:7 anteckn 'Folksångens skald'. Nationalsångens ursprung s 107 (noter) 1076 Medlemsblad Medlemsblad ant 1 g02:1 sammanfattning i urval 1120 Myrdal, Janken Det som för alla gäller... ant kap 31 g02: Natban Söderblom Protokoll ant proto 3 g02:3,g Palme, Sven Ulric Kristendomens genombrott Den gamla religionen s.28 5 ant bok 25 g02:25

6 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m. Mäster Adam berättar s Pamp, Bengt Ortnamnen i Sverige ant bok 14 g02:14 rec under fliken 1111 Persson, Anders Den farliga hjälpen ant bok 21 g02: Ringgren/Ström Religionerna i historia ant stenc 8 12 p14,g02:8 ur Religionerna i historia och nutid 1099 SOU 1982:45 Ortnamns värde och vård ant stenc g02:14 s-ortnamn stencilkopia under fliken 1367 Schuck, Adolf Ingvar den vittfarne ant stenc p13,g02:11 Blyertsanteckningar 1124 Sjöberg, Lars Granhammar ant 34 g02: Ström, Folke Diser, nornor, valkyrior ant stenc p14,g02:24 folke Ståhl, Harry Ortnamn & ortnamnsforskning ant bok 14 g02:14 Köpte boken hos Redins Söderberg, Carl När blev potatis allm.. ant 13 g02:13 uppsatsen har många tolkningar av 'hemkall' 1091 Söderström, Karl Arbetare vid Öråker ant 9 g02:9 förteckning över de flesta namnen. Bild i Hist. Nyheter 1281 Utterström, Gustaf Potatisodling i Sverige ant stenc p9,g02:13 s-potat Ur Hist. tidskrift Wallenquist, Åke Släktföreningen Tham & ant stenc g3,g02:22,p21 Kopior till Biblioteken. Tamm fick hembygdsboken och Dagmar Tamms skrifter. UMS herrgårdskonsert Wallenquist, Åke Nils Tamm ant häfte 22 g02:22,g3,s3 Gåva från Åke Wallenquist: NILS TAMM, Något om Nils Tamm som observatör Wiking-Faria, Pabl Byalaget - centrum för ant kap 31 g02:31 ur Från undersåte till medborgare 1736 Åse, Lars-Erik Strandförskjn-300 år ant häfte 12 g02:12,sl 1737 Åse, Lars-Erik Strandförskjutn 4000 år ant häfte 12 g02:12,sl 1116 anonym Svarta boken ant 28 g02: anonym,wahlberg,do Svarta boken ant handskr g02:15,g10 citat använda vid utfärd ego-dos-tamm Nils Tamm ant 33 g02:33 s-kvista efter artiklar i Pop. astronomi 1125 ego-dos. tegelbruk Tegelbruk ant 35 g02:35 s-tegelb anteckningar från arkivet vid Haga tegelbruk. Historik kring Brogårds tegelbruk 1088 ego-ant-dybeck-bju Håtuna Dybeck ant 7 g02:7 dybeck.doc Bjurstastenen, Ingvarstenen, Övernibblestenen 1090 ego-ant-dyrssen,no Dyrssen,Nordenfält,herrgårdskonsert ant 9 g02:9 dyrssen1.d Äldre ant + nyare ante Se även musik: Nordenfelt. nordenf ego-ant-härnevi-sk Härnevi-nyupptäckta.. ant 6 g02:6 skålgrop.d föredrag i Finnstaskolan ego-ant-sjölander- Sjölander-Back m.m. ant 2 g02:2 anförande i församlingshemmet 13/ UMS 4033 ego-ant-blyerts Fr Frö 6 g02:6 fakta blyertsanteckningar om frö=frö, fruktbarhetskult 1085 ego-ant-älvkvarn-å älvkvarnas smordes ant 6 g02:6 älvkvarn.d föredrag i Finnstaskolan ego-excerpt-ant Lokala ortnamn Ortnamns värde ant 14 g02:14 ortnamns v diverse spridda fakta 1110 ego-karta.gränsrös Gränsrösen ant 20 g02:20 gränsrösena är inringade på skjutältskartan. 6

7 Sida REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g02 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # 1 ---> # 3937 Antal #: 57 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m ego-maskin-frötuna Ortnamnet Frötuna ant 19 g02: ego-maskin-tuna Tuna - utfärd ant 18 g02:18 äv ur häradsrättsprotokoll talet/Frihetstiden/Upplysningstiden. Storskifte Allmänna byordningen av ego-prot-söderblom Nathan Söderbloms prot protoko 3 g02: kontrakt Tibblin ant 29 g02:29 kopian frånbengt Christernsson 1107 protokoll Tuna by - storskifte ant 18 g02:18 äv Allmänna byordningen av Häradsrättsprotokollen. 7

8 Sida 1 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: 93 Fält: plac; Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Adam av Bremen 1746 Arndt, Ernst Morit 1961 Biörnstad/Äberg m 2005 Burius, Anders 1962 Dahlbäck, Göran (r 1664 Damell, David Beskr om Swerige... ant bok Inledning John Granlund. Peringskiölds 1700-tals översättning Skjutsväsendet i Sverig ant häfte 3S 93 arndt Arndt, från Rugen och av svensk härkomst, gjorde 1804 en resa genom Sverige. Bokgillet har internt utgivit kapitlet om skjutsväsendet. Arndt är mycket positiv till förhållandena i Sverige. Riksdagens hus ant riksdag1 fått låna boken av Ole Hammar. Ömhet om friheten ant bok burius Mörk, sid 175: Prins Theoderik(1749). "romanförfattare, vars mödor med censuren är mest känd". Censur-ärenden (ej fullständig) Hänv: Hernl und, Vasenius, Stålmarck. Hernlund har många artiklar i Samlaren. Ak avh om censuren. Stor LITTHÄNVISNING Helgeandsholmen år i Stockholms s ant bok helge OBS. Ingen kastal har funnits på stadsholmen förrän i av 1100-talet - början av 1200-talet enligt slutet utgrävningsresultaten. Standardverket. Mycket fylligt. Jfr Biörnstads artikel i Riksdagens hus. Fornsigtuna,ark.grävn ant bandins Sammanfattande utskrift av David Damells anförande vid Signhilds kulle på avslutningsdagen för sommarens grävning. Utskriften lämnad till Mats Bergman Damell, David 1760 Damell, ego 2109 Fryxell, Anders Ark.utgrävn okt 1985,Fornsigtuna ant 18 93,99 fornego Sammandrag efter bandinspelning Även flik g9=2 Ark.utgrävn juni 1985 ant 18 l p13,93 fornego Sammanfattning av läget i juni 1985 efter inspelning av David Damells anförande. Sveriges historia del 30 ant kap horn 1969 Fryxell/Starbäck 1805 Garnert, Jan 2010 Grauer 1928 Grauers, Sven 1494 Gödel, Vilhelm 1168 Hannerberg, David Håtunaleken ant hlek1 Förberedelser för 680-års minnet. Kulturhistoria för släk ant garnert1 Hänvisning till diverse arkiv och samlingar. Biblioteksbok. Arvid Horn ant art grauers Se även fil med föredrag Arvid Bernhard Horn an t bok grauers Endast före Jfr Grauers artikel i Sv biograf. lex Riksantikvarieämbetet ant bok Se anteckningar. Historik, Hadorph, Peringskjöld Svenskt Agrarsamhälle under 1200 år ant bok Hansson, Hans Ringmurar & hamnar i ant kap ,SEA-4S a-stock,st 1242 Hellström, Gunnar 1131 Hildebrand Ångbåtstrafik Sigtuna-Stockholm stenc p6,93:23 Hellströmjmf Uppl 1946,1947: Ångbåtarna på Uppsala I,II. Olof den helige ant snorre 1413 Hildebrand, Bengt Vetenskapsakademiens historia ant bok 3 p02, Hildebrand, Hans 2077 Hildebrand, Hans Sveriges Medeltid 4 bd ant bok,fle ls 9 3 facsimile. förord av Olov Isaksson. 4 band. Legendariska Olofssagan kap,sit 4 bok,93:4 Leg Olofss Ganska utförligt om LEGENDARISKA OLOFSSAGAN i del I, förordet. Den stora sagan - själva texten, inledande kommentar. Se fil ovan Olav den heliges seglats i Mälaren för 1000 år sedan.nya/stock-ny.htm 8

9 Sida 2 REGISTER - HEMBYGDS SAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: plac; Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Hildebrand, Hans(S Konungasagor ant stenc 4 18 p13,g Isaksson, Olof Hildebrand:Sv Medeltid ant 15 g3 Isakssons förord till nyutgåvan av Hans Hildebrands Sveriges Medeltid Isaksson, Olov Sveriges Medeltid{Hild) ant 15 g3 Anteckningar till förordet. Databas Jansson, Sven-Bert Erikskrönikan ant bok 29 g3 jansson 1598 Johannesson, Kurt Adam av Bremen ant 13 g3 anteckningar i databas 1533 Johansson, Curt Lantarbetarna i Uppland ant bok 2 g2,g3 maskinskri Huvudsakligen om ULF Upplands lantarbetarförbund. Sjölander: huvudkälla. Curt Johansson 1139 Johansson, Torsten Förhistorisk teknologi ant 11 g3 ur Vetandets värld Josephson, Olle Klasskampen - svenskan ant art 39 Folk.hist 86,g Karlsson, Edward Erikssund ant 1 4 g3,g6:4 fått av Maj Hallberg,Håtuna Karlsson, P-O glasplåtar, sänkta ant 22 g3 Kartskiss över platsen för de sänkta glasplåtarna jämte mycket annat material från Tamms hem. Sänktes på order av Wallenquist, Skoglund och hans svärson verkställde. Allt skulle bort, tavlorna räddades, P-O fick trattgramofon,färgade glasflaskor 180~ Larsson, Mats Vart for Ingvar den vit ant 17 g3,fornv83:2 Lämnat till Vamling, Georgien 1867 Larsson, Mats Vart for Ingvar vittfar ant art 17 g3,fornv.83: Larsson, Mats Ingvarstågets arkeologi ant art 17 g3,fornv.86:2 Råby-stenen är vid en av två TINGSPLATSER 1137 Levande lokalhisto Lokalhist.Söderml.län ant 9 g Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria ant bok,fle 25 g3 a-lindr Grundbok. Har 1990 skaffat delen om Frihetstiden. Nu komplett med Gustavianska tiden (Gunnar Eriksson) Anteckningar ur Stormaktstiden sid : Antikviteter och historieskrivning Lorin, Olle Ett fornborgsprojekt ant rapp 21 g3,hylla lorin-forn Anteckningar i CPM/dBASE databas utan Textfält (MEMO) OCR-läst från 2-spaltig sida 1132 Lönnroth, Erik Svenska riksdagens uppkomst ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1133 Lönnroth, Erik Slaget på Brunkeberg ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1134 Lönnroth, Erik Kalmarunionen ant kap 6 g3 ur Från svensk medeltid 1509 Lönnroth, Erik Från svensk medeltid ant bok 6 g3 Engelbrekt, Svenska riksdagens uppkomst, Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria. Gustav Vasa. m.m Schuck, Henrik Illustrerad svensk litteraturhistoria 6 ant bok,fle 16 g3 Lånat böckerna i Härneviskolans bibliotek 1985 Inköpt billigt i Strängnäs' bokhandel band 1651 Schuck, Henrik Fröritualen ant stenc 16 6 p21,g3 I:107 -.Kap: Litteraturens bakgrund under vikingatiden. 9

10 Sida 3 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: placi Index: auktor Pärm # 1 ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m Schuck, Henrik Vegetationsriter ant stenc 16 6 p21,g3 I:38-. Kap. Den hedniska ritualen Schuck, Henrik Svensk litteraturhist,forntiden ant kap 16 g3 Svensk Lit 2015 Schuck, Herman Riksdagen genom tiderna ant bok 33 g3 schucki Kungsängens roll 1502 bekräftas 1769 Selling, Gösta. (e Herrgårdar - Granhammar ant 23 g3 selling Från föredrag i Näs. Tillsammans med Lars Sjöberg Sjöberg, Sven Rysshärjningarna i Roslagen ant bok 8 g Skogs- & lantarbet tidningsnotiser ULF ant stenc 27 1 p20,g3 s-lantar 'Lustresa till Uppsala', insändare, 'Greve Sparre slog till reträtt,blockaden mot Brogård upphävd, 'Lantarbetare, som äro värda förakt', Lantarbetarhemmet, 'Vad en olämplig skolrådsordförande kan taga sig till, De hungrande i Ryssland, 1153 Snorre Sturlasson Konungaboken 1,11 ant bok 4 g3 Hans Olof Hildebrand Hildebrand 1140 Sohlmans Blomdal,Karl Birger ant 12 g3 s-blomdahl jmf Svensk musik 4488 Stadsmuseum-Helgea Stadsmuseum helgeandsholmen ant ant 34 g3:34 Stadsmuseu 1780 Stavenow, Ludvig Frihetstidens allm betydelse ant bok 26 g3 a-? 2012 Strinnholm, A.M Svenska folkets historia ant bok,fle 38 g3 strinn, (-1 Värdefulla upplysningar applicerbara på Fornsigtuna Ståhle, Carl Ivar Medeltidens profana lit ant 29 g3 jansson,st 1743 Sundquist, Nils Forn Upsala lärd spekul ant 20 g3,uppl.53 sundq,a-su Anteckningarna finns i TEXT-version och DATA-bas. (sundq) 4467 Sundquist,Nils Tempelbilden hos Olaus Magnus kap 20 årsbok Uppland 74.g3:20 Domkyrkan - Hednatemplet Nils Sundquist. Uppland 1974 sid 75. "Tempelbilden" hos Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, Rom 1555 Adam av Bremen beskriver hednatemplet på 1070-talet Olaus Magnus uttalar säger klart att Ubsola legat på Domberget. Dvs på den plats där domkyrkan nu ligger. Sundquist menar att Olaus bild av domkyrkan visar att den västra delen är äldst och t.o.m. en rest av hednatemplet. Han talar om att gränsen går vid den "klack" som vid reparationen efter 1402 års ras ännu finns kvar bakom kyrkans predikstol Sundquist skriver: För Olaus Magnus förelåg not ingen tvekan: Domkyrkans grova västparti hade en gång utgjort det kristna templet "Ubsola" De som ritade förlagan till bilden hos Olaus Magnus har haft västra delen av Uppsala domkyrka som modell. Offerkällan - offerträdet Den hedniska offerkällan och Adam av Bremens omnämnde grönskande träd finns både i Qlaus bild och i Dahlbergs Svecia Antiqua Trefaldighetskällan = S:t Eriks källa = hedniska offerkällan 1865 Sylwan, Otto Pressens Historia ant stenc 2 6 p22,g3,g7 sylwan Svenska pressens historia till statsvälvningen Torstendahl, Rolf Historia som vetenskap ant bok 10 g3 'Introduktion till historieforskningen.' se anteckningar Vallentin, Hugo Fr Inför eftervärlden Lagerbring ant bok 32 g3,g16 vallentin 1745 Wallenquist, Åke Släktföreningen Tham & ant stenc g3,g2,p21 wallenq Kopior till Biblioteken. Tamm fick hembygdsboken och Dagmar Tamms skrifter. UMS herrgårdskonsert Wallenquist, Åke Nils Tamm ant häfte 22 g2,g3,83 wallenq 10

11 Sida 4 REGISTER - HEMBYGDSSAMLINGEN Författare Sökord: g3 Fält: plac; Index: auktor Pärm g # l ---> # 3937 Antal #: 67 Fil: hm.dbf Form: hmregfk.frg Nr Författare Titel och text Ant Typ G- P- Placering Fil/m.m. Gåva från Åke Wallenquist: NILS TAMM, Något om Nils Tamm som observatör ego-ant-helgeandsh Medeltidsmuseet ant 34 g3 Stadsmuseu Sammandrag av guidens berättelse ego-dos-fornsigtun Fornsigtuna ant 18 2 ~3 fornego2 f Dessa anteckningar sammanställdes efter utgrävningen 1984, David Damell fick en kopia (som jag sett att han använder) 1599 ego-dos-fornsigtun Fornsigtuna - sammanställning-äldre ant 14 1 g3,g9 a-forns Sammanställningen sänd till David Damell. Databas. g9= ego-dos-fryxell-bi Fryxell,Anders ant 28 g3 fryxo Från anteckningar gjorda i Edsleskogs prästgård, och Nordisk familjebok ego-maskin-första SigtunaIStäkets ångbåt ant 24 g3 Sigtunas och Stäkets första ångbåt

12 :55:29 INNEHÅLSFÖRTECKNING - A-filer a-adam ~---': Birka Saxo Grammaticus ärkebiskop i Lund Oden,Tor,Frej Unni Adalvard d.y Olof Skötkonung sveonerna Adam Karl Knutsson Bonde Ericus Olai Ericus Olai Saxo Johannes Magnus Johannes Magnus Domalder Olaus Petri Olaus, Joh.Magnus Vellejus,Lindenbrog Johannes Messenius Messenius Messenius Messenius Messenius Schefferus, Johannes Schefferus Verelius,Olof Magn.Gab.d.l.Gardie Rudbeck Arrhenius(Örnhielm) Hesselius Karl XII Karl XII Peringskiöld Carl Larsson götarnas stad Gesta Danorum ärkebiskopsstolen Uppsalatemplet sveonerna Adams historia prosaiska krönikan Chronica Gothorum Uppsalatemplet Gesta Danorum Sverige - Danmark Fricco, Frigga offer till gudarna goternas urhem Adams text Adams text Adams text Sveopentaprotopolis Disa Scondia illustrata Adams text, Upsalia hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet hednatemplet Adams text hednatemplet i sveonernas la 2 a-allm Blake,William Stäkets kastal Frankl,Viktor tomte modern fysik Fredrik den store Medeltidens mörker Burerlhult, Göran satellitbilder litteraturhistoria intelligentia kunskap nu och förr Sveafallen en myt moder jord Åkerblad,Johan David Rudbeck d.y. Rudbeck d.y. Börje fåglar-stäket SWB-järnvägen - SJ flaggan,svenska datavirus datateknik historia-ordet Samuel Johnson Trots allt! Sven Hedin vältalighet sanning - lögn EJ i Stockholm livets mening tomtens historia atomernas storlek Sveriges unde~gång likhet med nuet etno-arkeol metodik Landsat avsikt i olika tider intellektuella kunskap - religion jättegrytor kvinnoförakt Pireuslejonen Iter lapponicum Fägnesången publicitet Tengmalm 1783 ombildat bo~ag fanan osäkra datorprogram lokalhistoria pragmatisk historia Varför skriva en bok(? transportförbud Magnus Gabriel..Gardi SvD-art liknelser uttalande död-katastrof första försöket Seasat KARDINALFRÅGA skillnaden! ideologi Lennart von Pos jungfruidealet runor skissboken Bilskaten 1897,1944 historik arkivforskning För att lära något Vetekatten, Johannesson, Äslund 3

13 28 29 totalhistoria, Bloch James Watt,Wedgwood Montaillou,Emanuel Le månskens betydelse Febvre Håtunaleken a-doku Hadorph,Johan Stockholms grundlägg Sparrsätra 1247 Nestor-krönikan Adam av Bremen Gunnlaug Ormstunga Rosenhane,Schering ruser,rhos,svear,värin Larsson,Mats goter,amazoner Jordanes,Scandza,goter bangård, monumentet vårdkasar Almarestäket Sigtunaanalerna Rurik Birkas hamn hos Olof Skötkonung Äng är åkers moder Ludvig,Theofilos ruser,rhos,väringar Klara sjö Steninge Agnefit,Nyckel Sigtuna bränns 1247 praktlysten Oeconomia \ a-forns Snorre Sturlasson Johannes Magnus Messenius,Johannes Aschaneus,Martin Verelius,Olaus Hadorph,Johan Wallin,Georg Wistrand,A.H. Hornberg Hildebrand, Hans Hildebrand,Emil Kjellberg,C.M. Eckhoff,Emil Friesen, Otto von Janse,Otto Palme, Olof Palme, Olof Floderus,Erik Arbman,Holger Lundberg,Erik Hallström,Gustaf Alexander III Fornsigtuna Aschaneus Rannsakningar Friesen,Otto von Birger Magnusson Raä Hall, Thomas Redelius, Gunnar PeringskiÖld,J. Nordström,Alf Nordström,Alf Adam av Bremen Gihl,Gunnar Hallström,Gustaf Raä Janse, Otto Hallströ, Gustaf Hallström, Gustaf Alm,Rune Floderus, Erik Alm, Rune Alm, Rune Faith-EII Isländska skalder Broling,Orvar Johansson,Bengt OH Damell,David Rydh,Stig Snorres Edda Historia de omnibus Sveopentaprotopolis Sigtuna och Norrsunda Hervararsagan, noter Bjärköarätten Sigtuna stans et caden Sigtuna, det forna Forn-sigtuna jemte Ant.Tidskr 15:2 Sveriges historia Uppland. Land o folk Sv. fornm. för.tskr Om Sigtunas ålder och Gamla sv städer Sigtunabeskrivning Sigtunabeskrivning Vägledning 1953 Sitvna Dei 1942 Det hedniska Sigtuna påvebrev äldre stavningar Habor och Signhild Forsichtuna Om Sigtunas ålder och donationsbrev Medeltidsstaden Sigtuna. Sigtunastudier Monumenta Uplandica 1000 år i Sigtuna Vägvisare till kult citat ATA brev till O. Janse brev till Raä avslag till Gihl brev till Rune Alm brev t Hallström.G. rapport til! Raä erbjudan om pengar pengar och karta karta dikter Gihls grävn 1924, 5 mi markvård,stormfällen kartering inledd gravar 13 vid Nybygget 1220 ca, Collinder talet UFT ? UFT 1174,76 el 78 * UFT (Douglas) tal , Gihl , Gihl ,Gihl (?) 1040-talet

14 Jansson,Sven BF Olsson, G Olsson, G Gustawsson Essen,R.H. von Curman,Raä Curman Rune Alm Arne.T.J. t Alm källare undersöks Ghil, Gunnar Curman/Nihlen Floderus Odens invandring, Are Åkeshov/Åkesudd Pålsson.Roland Berg,Olaus Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Odens invandring Geijer, Birka Geijer, Birka Birka Odens bosättning Ynglignasagan Tacitus Mithridatiska krigen Ynglingasagan Ynglingasagan-Uppsala Signhildsberg-namnet Messenius, Johannes Signhildsberg-namnet Tacitus Friesen Dybeck,Richard Olai,Ericus Pontanus,J.T Olsen,Magnus Sigtunamynten pråmen med runstenar Styffe, Carl Gustaf Ahnlund, Nils Gihl,Gunnar Floderus,Erik runstensfragment rest runsten i park rest runsten i park trasig runsten Faith-Ells karta erbjudan om pengar tack till Rune Alm Alm ger upp uppskjutande av gräv källare undersöks rapp om källaren uppskjutande av gräv Faith-Ells karta ej omnämnd av Are annat namn på Signh svar Brolings brev Odens hög enl Tacitus,Germania blir vida känd skådespel blev mycket känd dikten Folket,ur Ett f ak. avh ak avh ak avh ej på Björkö ej känt på Island hamnens beskrivning inbyggarnas dumhet blotoffer vid Signhild svearnas makt Odens uttåg från Troja talet? (1903?) tal * * 0098 * Njord, offer vid Signh *. Yngve-Frey * Palmskiöldska samlinge dramatisering, Signill 1612 namnet Signhildsberg svionerna, germanerna Signhilds hög gravhög, skadad konung Sigge Sittuna Sigtunir äldsta källor talet * artikel i Vi Fornsigtuna, Försigtuna :oe uppl Fornsigtuna,kungsgård 1953 Aschaneus, kommentarer 1925 Sigtunaforskningens hi 1941 a-forns Hallström-Janse Tilesundsbron Haborgs fjärd Namnformen Oden Håtuna slott Salpetersjuderiet Habor och Signhild kungsgårdens plats bron över Broholmen Fornsigtuna Signhildskulle Sigtuna = namnet Habors svala häst Habor-Hagbard Försigtuna/Fornsigtu Birka polemik Upplands-lagen Sjötuna Önsta(d) Sigtunas förstäder Erik av Pommern folkvisa ny tolkning?v Ascha tolkning av Aschaneu Habors fjärd kvarn siga den kalla hästen sjökonung Alexander IV:s bulla portus, hamn 14 H:s bevis broar på gräns tingsplats Fornsigtuna tegelbruk STENRESAN jfr Dahlgren Signes borg vårdkase isländskt ord fotnot Styffe Soo:344 frisisk, faktori 6

15 Forn-sigtuna Oden och Fornsigtuna Friesen,Otto von Rannsakningarna Rannsakningarna Siktonia vetus foor sictuna fodersictuna kronogods,kronoby medeltida kungsgård Förstad Fornsigtuna-Husaby Sigtunamynten tvivel(?) isländska sagor Sigtuna stad fattig vetenskapligt verk Mariakyrkan befolkningstal Sigtunas uppkomst forskningsprojekt Sigtunagrävn Fornsigtuna-centrum namnet Signhild namnet tradition i Uppland besökt Signhildsberg Forsigtuna Forsichtuna Valdemar-Erik jordebok KA Uppland jordeböcker hela (?) tiden tegelrester försvarsverk Olov Skötkonung första myntningen inga tvivel Sigtuna - Birka gatlopp, kulturlager nyanläggning klostret Edlings stadsplan kulturlager rekonstruktion expansion:700-talet högen ej i Rannsakning första gången förklaring Sigers hus Signelin Buur nr 5 Fornsigtuna Aschaneus skänker t kyrka , EJ glömt Uppsala uppvaknande reformation rådhuset Sigtunastiftelsen begreppet stad ålder, äldsta kungadömet a-garn Historiska föreninge Faggot,Jacob Bring,Samuel E Arnstberg/Ehn landshövdingeberätt kronofogdearkiv länsmansarkiv häradsrätt småprotokoll kämnärs-,hall-rätt Almquist,Jan Eric riksdagshandlingar provinsial-läkare sockenstämma lantmäteri rå- och rör avvittringskartor Faggot,Jacob enskifte sockenkartverket kartor krigsarkivet generalstabskartor hist bibliografi Tankar om fädernesla Iternearia Svecana Etniska minoriteter landshövdingeberätt kronofogdearkiven länsmansarkiven häradsrätt-domsaga småprotokoll kämnärs-,hall-rätter lag-, och domsagor riksdagshandlingar provinsial-läkare sockenstämmor lantmäterikartor rå- och rörskartor,avvittringskartor storskiftet enskiftet 'sockenkartverket kartor krigsarkivet generalstabskartor mantalspenning,kvarntu mantalslängd (1978) 1741 O a-hist Karl XII Johannes Magnus Horn, Arvid Karl XI:s stallgång Moberg, Vilhelm Helming,Gunnar tullen Dalarö tullen Dalarö Sveaborg Dorestad Gamla stilen livegenskap-polen Abdul Kassem Ismael Alexandriabibliotek Ebla-Syrien Gustav Vasas tandvärk Stralsund regentlängd hattar och mössor historia kring Håtun Frösritualen museum stapelstad kapitulationen Quentovic Julianska kalendern adelns himmelrike storvesir bibliotekarie hemlig lertavlor Napoleons 15 hemorrojder 16 Novembris Noak - Magog moral Flatöboken 1636,1787 Lilla tullen medeltidens EG 10 OCH 11 dagar nationell frihe bibliotek Waterloo 8

16 Svanen, Lybska Svan Per Albin Bernadotte - Napoleon avrättning-bödel Göransson, Johan, (Bauti Gustav Vasas bibel 154 Kristian II, gode adelns domrätt i Danma Gustav Vasa Vår beredskap är god Fersenska mordet Postrån på Toresta sko Gillberga - (Bautil) bibelpris - en häst Kalmarunionen livegenskap,gårdsrätt flaggskepp Kristian II - gode Mörner - Bernadotte Rövargottan Olof Trätälja mål: 1 bibel/kyrka historiemedvetandet ypperligt frälse a-medel Sigtunas förstöring Stockholmslitteratur Stockholmslitteratur Norrbro Birger Jarl tegel Helgeandsholmen bergsbruk bergsbruk Sturetiden hundaren/härader ledungen ting edsgärdsmän Alsnö stadga 1280 Erik den Helige Alsnö stadga Håtunaleken 1306 Stäket Sture-ätten Brunkeberg fornsvenska fornsvenska Håtuna hus Assur sten myntprägling diktning diktning ledung Olaus Magnus Birger Jarl Magnus Ladulås Birger Magnusson Holmger Knusson Skokloster Magnus Eriksson Laurentius Andrae feodalismen organisation-rikets rytteri-landvärn kungamakt edsöre ting edsgärdsmän hird jarl - hertig herredagar riksdag Uppsala öd reguljära skatter markland frälsejord, 42,0 % landbor skattebönder Birka Helgö borgare Folklandstingstad kareler - Novgorod! äldsta: mycket mager förteckning första belägg Sparrsätra första belägg Helgeandshuset gruvbrytning kopparbrytning Stäket socknar skriftliga källor häradsting edgång örs Vallentunakalendar Birger återfår makt armborst, riksdagen 4 ätter Sture Kalmar recess 1483 snabb utveckling exempel-samling karta vikingavård Knut Eriksson mörka medeltiden kungamakt vakthållning vinter-sommar,l maj edsörelagarna Tyrgils Knutsson S:t Hollinger cisterciensernunnor Blanka av Namur Bocks uppsats.feodalismen 3 funktioner landvärn bondens skydd fridslagarna kultgemenskap edgång miltär uppgift kansler,drots,marsk riksråd 1460-talet husabyar-borgar ledung-böte:r: attung skattejord, 52,4 % livegenskap ränta Fornsigtuna Sigtuna städernas uppkomst förbud mot 16 landsköp represalier därf:omfattande Herrevadsbro 1230-talet belägg 1320 Utö/Bergslagen 1200-talet härad/hundare landsting förordn blev kung 1510-talet tals-svens tyska ord 1651 Kurön återupptog mynt guldålder kyrkans makt XV: Håtunaleken Sparrsätra 1220-talet Gustav Vasa armborst rättvisans beskyddar biltoghet rättsinstans förvaltningsuppgift ämbetsmän statsmakten skapas kungaval! brytar statens makt solskifte,hammarskif kronojord, 5,6 % avrad Stockholm, 40 städer medeltidens städer tyskars dominans birkarlar 9

17 59 skrå gesäll,svenne mästare 60 järnframställning Utö,Sala,Falun bergfrälse 61 hedendom kultgemenskap ätte-religion 62 Erik Segersäll hedendom-ättesamhäll förstatligt samhälle \ 63 Erik den helige Frö procession 64 Öpir runor runstatistik 65 runteori Friesen offerblot fodringen,årliga hästa konungs-,biskopshästar skatter 67 S:t Eriks landbor landbor under domkyrka 68 gengärdspenning biskopars gästningsrät S:t Eriks landbor 69 skeppsskatt,skipestask ledungs ersättning 70 avrad,städja arrendetid 18 maj, 21 decerr~er 71 spettalslandbor Danviken,Helgeandshuse 72 gärd,setting setting 73 sexmän,sexman 74 eriksgata a-stock 10 1 jordebok,äldsta "gamla ödesmuren" Norrbro-Söderbro portar Järngraven Skeppsbron 4 Norretorn,yttre Helgeandsholmen Sigtunas borgare stadslagen stadsmuren, nya utfyllning/renhålln 1400-talets bör 7 tornen i stadsmuren läge och namn 8 tornen i stadsmuren läge och namn 9 kransen dubbla pålrader pålapenningen 10 Helgeandsporten nycklarna Birger Jarls torn Wrangelska palatsets Riddarholmen 12 Yttre Södertorn Järngraven t, nyckel,vårdtorn Mälarens Nyckel Sigtuna Nyckel 14 Agnefit vårdkasar Agnefits plats 15 Namnet Brunkeberg 16 Namnet Brunkeberg brun = brant Bellman 17 Stockholmsbilder förteckning beskrivning 18 Branden 1419 urkunder förstörs 19 Stockholms grundlägg namnet Messenius 20 Helgeandsholmen flera öar,ström namnfrågan 21 Ryssgraven/Söderströ Olovssagan Stockh/Stäket 22 Norrmalmstorg-Gustav A Gustav Adolf-statyn Daldansen 23 sammanbindningsbanan Palmstedt,Lantingshaus Östeberg, Unge, bro a-hsfr 11 1 Arr~rosiani,Björn Fornlämningar-bebygg doktorsavh Westin, Gunnar Det medeltida Sverig 1962 ~I 3 Hyenstrand, Åke Centralbygd-randbygd Hannerberg/Helmfrid Administr rumsliga s 1967 FARS 5 Sporrong,Ulf Mälarbygd. Agrar beb bebyggelseforskning grunden för 7 Myrdal,Janken Medeltidens åkerbruk 1986 avh 8 Schuck,Adolf stadsväsendets uppko Palme,Olof Hansson, Hans Sigtuna/Stockho 10 Helgeandsholmen enda stora systemati 11 Schuck,Herman Riksdagen 550 år Sjöholm,Elsa medeltidslagar-källo städer en stad, medeltidens 40 städer,medeltiden 14 Granlund,John Kulturhistoriskt lex fullbordat standardv 15 Tuchman,Barbara Österberg,Eva medeltidsmänniskan 16 databas,fornsvensk Göteborgs universite Svensk visarkiv 17 runstens-seden modesak-kristen orsakerna ej klarlag 18 runkunskap - medelti utbredd läs- o skriv Folkets hist: Brink 19 ballader-folkvisor Bengt R Jonsson Svensk balladtraditi a-besk landsvägar äldsta Jerusalem erövrad-återerövrad 1098/ järnframställning bröstharnesk järnframställning städers 17uppkomst Stockholm 1252

18 Rimbert Stockholms grundlägg Stockholms grundlägg Birka Birka-AIsnö Sigtunas kyrkor friserna Sigtunas kyrkor Sigtunas kyrkor blot i Uppsala bergmalm-vikingatid bergmalm bergmalm bergmalm stadsväsendet Stefan/Johannes ärkebiskopens gårdar marknadsplats 1187 Agnefit Stockholm grundades Gröneborg tegel S:t Jacobs kapell Lubeck-traktaten Birger Jarl äldsta stadsmuren Klara kloster Norrbro råg bränder återuppbyggnad Ansgar-legenden Erikskrönikan Petri/Messenius Tacit/Ptolem/Jordane kultplats varulager+kyrka Til varulager+kyrkor varulager+kyrkor trögt med kristnande Sigtuna-faktori transportvägar exploatering exploatering marknad-stad? första ärkebiskopar Stäket Sigtuna Jerusalem återtas alla svears ting Visbykrönikan 1187 Enköping Storkyrkan resandes patron tysk makt grundläggning fanns ingen mur köpmännens flyttning Skeppsbron"" införd första gången Hans Westfal 870-talet 1320-talet Vatikanarkivet 98/200-/500-tal Rösaring? Tiel i Frisland Novgorod Visby-S:t Per 1068/1075/ talet 1000/ / järnbehov strandäng 1187 kastal gränsen 1286,1288,donat Söderbro" " 1200-talet 1297,1407,1419 Hans Kröpelin a-fornt seglingskonsten ledung, leding vitalieanerna,-brödern koggen hällristning-långhundr vårdkase - Njurunda runor-falu rödfärg Torsburgen Skötkonung:skatt/tribu bergsbruk, Norberg glasnost-historieforsk hällristningar, Rydberg snäcka, knarr kapare Linne runor-kaustiksoda gutarna-svearna-år 800 götar var svearnas kun masugnar,gert Magnusso sagakonferensen-sawyer Champollion,Almgren folkvandringstid 1390-talet tjärtunna runor-plastfärger Tveskägg-Knut Smolensk-båtfynd kult 13 a-iorin C 14 Hellberg, Lars Stenby borg Broborg Bergström, Agda Darsgärde Olhamra TIS-metoden fornborgars funktion Sveastaten fornborgars funktion datering C 14 ortnamn murkonstruktion sintring datering forskningsläget datering sveastaten,organiser..... "' a-lindr 1 Bureus 2 riksantikvarieämbet 3 Aschaneus 4 Aschaneus 5 Aschaneus 6 Aschaneus 7 Gardie, Magn. Gabriel 18 Karleby Henriksdalsberget

19 Bureus, Laurentius Messenius Messenius Messenius Messenius,död 1636 Messenius Messenius Rålamb.Åke Rålamb, Åke Rålamb,Åke död 1718 Rålamb, Åke Bureus,Andreas Bureus,Andreas Bureus,Andreas Gripenhielm,Carl Dahlberg,Erik Placat och påbud1666 Signil,Disa,Svanvita Scondia illustrata Scondia illustrata isländska sagor Oden,asarna Adelig äfning Adelig öfning Adelig öfning kartografi Lantmäteriet karta Sverigekarta \, a-rosen Kristoffer Ragvaldi, Nicolaus Karl Knutsson Kristian I tyskarnas ställning Axelsson, Erik Nils Sture Sten Sture Sten Sture drätsel,barkekonung Basel 1434 val, räfst, strider skeppsskatt m fl städernas styrelse riksförståndare anförare släktskap,giftermål död,sten Sture d.y , död a-rösar inventeringar ATA boplatslämningar 40 x 75 m inventeringar fornminnesregistret hedendom kultgemenskap hedendom labyrinter skiftesverk,koben,gjut Ambrosiani,Arrenius 1902 bronsålder teori Troja-Jeriko brygga,stolphäl 17 a-vägar Kristoffer landsvägar Långhundraleden sjövägar skjutsbondesystemet hålväg-eriksgatuleden hålväg-släpränna f tim Rövargrottan-upptäckte järnväg,ericson,essing förordning äldsta Israel Acrelius koggar Dimbo järnåldersby hålväg-fogde-hirden grotta-toresta skog sammanbindningsbanan vägadministration 1440-tal 1241 sjövägar Askeberga skepssättn postrån-grönvall. Hammarbyleden, Ärsta 18 a-pers Ahnlund,Nils Bovin,Knut Adolf Biörnstad,Margareta Magnusson, Magnus Snorre,Sturlasson Surt Ymer Gylfe Bure Oden Oden Acrelius, Israel Bäckström, Edvard Bäckström,P.O. Svedbom,Vilhelm Rålamb,Åke Rålamb,Claes Peder Svart Red. VIOLA riksantikvarie universitetsrektor samvetsgrann eldjätten första levande varel svensk kung gudarnas anfader första människorna odur=rasande Långhundraleden Sten Stures ballad Starbeck Sten Sture tre hustrur tre hustrur krönikan, 19 utdrag Fagerlid Edinburgh vetenskapsman Surtsey levde på mjölk Oden utfrågas Audhumbla (ko) Tyrs efterträd Wodan,Wotan sjövägar Berättelser till sv

20 Hildebrand, Hans Heckscher Fischerström, Johan Oden,bärsärk,Inga Hägg Rålamb,Åke Håkansson, Olof Sehman,Luhr,Mattsson Söderwall,Lagerbring Rålamb,Konstantinopel Ambrosiani Olaus Magnus Hermelin,Samuel Gustav Ström,Åke V Broberg,Richard Ekeblad, Gardie,potatis skogsbruk,wallenberg Gripenstedt Stenberger,Mårten Ämark, Mats Svenngård, Herman Nerman,Birger Kumm,Elfred Sahlgren,Jöran Hermansson,Erik,ombud Mahlviker,Guy Claes Rålamb biografi Medeltidslitteratur Nordenflycht, Oseberg,Ekhammar aritmetik,räntad,jordb frihettiden Tjusta skola,aske Ihre, Styffe, Hildebrand Sundby,Sinclair karta lantmäteri religionshistoria finsk invandring brännvin,alströmmer spannmålsodling plog Dragby,Eketorp,Öland Stockholms-Näs götiska anda (tidig) pressbleck,grima kyrktagning Montelius,Malmström Hermelinska kartverk folklivsforskare bomull,blekning lantbrukskooperation ortnamnsforskning Håbo härads hembygdsfö Jan Fridegård Bereden väg för Herran Vad ljus över grifte a-habor Habor och Signhild Habor och Signhild Habor och Signhild Messeinus, Johannes Laurentius(?) Petri,OI Saxo Grammaticus Saxo Grammaticus Saxos text olika platser lång text Sveapentaprotopolis källskrift(?) översättning 1752 översättning ?? 20 a-signh kompletta texten Thurn,Frans Bernhard v Thurn,Henrik von Gardie,Magnus Gabriel Gardie,Magnus Gabriel Ribbing,Sven Rålamb,Claes Rålamb,Åke reduktionsdeputerade reduktionsdeputerade Rålamb,Åke reduktionsdeputerade Forssenwald,Arvid Adelcrantz,Jöran Wachschlager,Georg Hen Adelcrantz,Jöran Gustav Vasas jordebok Gustav Vasas jordebok jordeboken jordeboken Uppsala Öd Sightonia Antiqua diplom,egendomsfördeln Johan III Magnus av Sachsen,hert hertig Johan av Österg Wachschlager Gripenstedt,Eleonora Åkerhjelm,Samuel Voltemat,Johan Albrech Sjöblad, Pehr förlänas konfirmation allodialbesittning köp byte köp överlåtelse inlösning inlösning besittningsrätt frälse köp överlåtelse köp bördsrätt,billby kallas "Konungsby" kroneby Foder-Sictuna För-Sictuna Upsala Öd Birger Magnussons sigi Erik Magnusson lytt under Wenngarn förläning arv köp till skatte köp köp köp köp 20 Almquist.Joh.Ax medeltiden

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000 Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000 UKF visar sin metod att trycka böcker på Sollentuna-mässan 9-11 februari Europas största evenemang för digital kommunikation och publicering Entrébiljet bifogas

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Sista avrättningen i Bro. Nya forskningsreslutat Bro och Lossa hembygdsförening - Klint Besök

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Fira rysk Påsk i Novgorod, 4 dagar

Fira rysk Påsk i Novgorod, 4 dagar Fira rysk Påsk i Novgorod, 4 dagar Avgång: 21-24 april 2010 Avresa från Stockholm eller Köpenhamn Välkommen till det genuina Ryssland! Sofiakatedralen Resan går till Novgorod län som är ett av Rysslands

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Medeltida bergsmansbruk Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Det är med bergsbruket

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Medlemsinformation 1 - februari 1995

Medlemsinformation 1 - februari 1995 Medlemsinformation 1 - februari 1995 Kultur & Historia. Strax efter presentationen av Kultur & Historia i förra numret hade vi den färdiga tidskriften i vår hand. Den blev klar från tryckeriet dagen innan

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Slottet som försvann av Rauno Vaara

Slottet som försvann av Rauno Vaara ABM informerar 2/09 Slottet som försvann av Rauno Vaara Eskilstuna slott avbildat i kartan över Hyndevads ström 1641. Kammarkollegiets arkiv, Riksarkivet (detalj). I sin fulla prakt prydde Eskilstuna slott

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Torsten Löfgren Kotte toys Dalen, Gåsamåla tel: 0478-20453 360 53 SKRUV kottetoys@telia.com. Kotte toys Stolklubben Vattenskurna byggsatser

Torsten Löfgren Kotte toys Dalen, Gåsamåla tel: 0478-20453 360 53 SKRUV kottetoys@telia.com. Kotte toys Stolklubben Vattenskurna byggsatser Torsten Löfgren Kotte toys Dalen, Gåsamåla tel: 0478-20453 360 53 SKRUV kottetoys@telia.com Kotte toys Stolklubben Vattenskurna byggsatser www.kottetoys.se 2015-01-10 Bellman Slagbord från Sundborn Carl

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Laurentius Bureus, en släkting hade fått stipendium för att utge Bureus verk. Denne, 6-7 år äldre än Hadorph, var studentkamrat med denne.

Laurentius Bureus, en släkting hade fått stipendium för att utge Bureus verk. Denne, 6-7 år äldre än Hadorph, var studentkamrat med denne. Johan Hadorph Minnesteckning - (biografi) av Henrik Schück, 1933 ant. Börje Sandén, sommaren 2004 Pärm g14:4 / g19:6 Fritextsökning textfil2-dbf 4 Läsningen visade hän mot förvecklingarna kring Fornsigtuna

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer