SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna"

Transkript

1 PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2008 Hamra växer Datoriserad stugfördelning

2 PS SOMMAR 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HAMRA VÄXER OCH UTVECKLAS 4 STUGSOMMAR SYDKRETSEN 7 NORRA ÖLAND INTE BARA SOL OCH BAD 8 KUST & BAD 11 MITTKRETSEN 12 VÄSTERBOTTENKRETSEN 13 TILLDELNING AV SEMESTERBOENDE HAR DATORISERATS Britt Dahlén 13 STORSTADSLÄGENHETER 16 STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING 17 NORRBOTTENKRETSEN 18 FJÄLL & ÄVENTYR 20 PRISLISTA 21 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 22 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 23 ANSÖKNINGSBLANKETTER 24 FÅ UTNYTTJAR SPECIALISTVÅRDSBIDRAGET STIFTELSEKANSLIET Susanna Johansson STUGBOKNING TELEFON TELEFAX ; INFO ; BOKNING HEMSIDA BESÖKSADRESS: POSTADRESS: STORGATAN 22, SUNDSVALL SCA PERSONALSTIFTELSERNA SUNDSVALL May Ohlsson KANSLIETS STUGBOKNING HAR TELEFONTID MÅNDAG FREDAG KL ; TALA MED BRITT DAHLÉN ELLER SUSANNA JOHANSSON. STIFTELSEKANSLIETS ADRESSER: OMSLAGSBILDEN: FOTO TJELL-ÅKE HÄGGLUND PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: TRYCKERIBOLAGET SUNDSVALL 2008 UPPLAGA: EX. 2 sommar 2008

3 Hamra växer och utvecklas Det pågår en snabb utveckling i Härjedalens fjällvärld och i Hamraområdet, Tänndalen i synnerhet. En ny detaljplan, som innebär en genomgripande översyn av det liftnära området i Hamra, ligger nu på kommunens bord. Personalstiftelsens stugby ligger centralt i detta område. Detaljplanen syftar främst till att kunna nybygga ca 600 bäddar, uppföra en större affärsbyggnad samt bredda och upprusta lokalgator. byggrätter och lägenheter byggs. Husen skall uppföras i en våning och användas för kommersiell uthyrning eller som bostadsrätter. Här finns också intresserad exploatör som skyndsamt vill börja bygga stugbyn. NY SKID- OCH GÅNGBRO I detaljplanen finns också en ny skidoch gångbro över Tännån föreslagen. Den kommer att byggas mellan den DETALJPLAN På initiativ av Personalstiftelsen har ett förslag till detaljplan upprättats. Planen omfattar våra två fastigheter som till stor del redan är bebyggda. Grannfastigheterna till våra Sex Små Hem och husen 7 11 på sydväst ra sidan om riksväg 84 från nedfarten till liftanläggningen i sydost till ca 150 meter sydväst om våra stugor ingår också i planen. Tidplanen är att kommunen under våren 2008 laga kraft fastställer detaljplanen. STÖRRE FLEXIBILITET Personalstiftelsens mål med planarbetet är att skapa förutsättningar för att kunna avstycka tomter till befintliga och framtida stugor. Detta främst för att ha en färdig handlingsplan när Sex Små Hem skall ersättas. Detaljplanen skall också göra det möjligt att bygga ut eller minska vår stugby i Hamra allt utifrån efterfrågan och behov. Planförslaget, som nu är ute på samråd med grannar och andra berörda intressenter, planeras godkännas av Härjedalens kommun under våren Personalstiftelsen får med den nya detaljplanen sex nya tomter som ger utrymme för att bygga nio nya lägenheter. HUSVAGNSCAMPINGEN FLYTTAS Befintlig husvagnscamping, som ligger omedelbart sydost om Sex Små Hem, flyttas till södra sidan om Tännån uppströms skidliftarna och Värdshuset. Inom det frigjorda området uppförs sex lägenhetsbyggnader i två plan med sex lägenheter i varje byggnad. Inom det i dag obebyggda området mellan campingen och Tännån byggs två lägenhetsbyggnader i två plan som kan inrymma tolv lägenheter. sommar 2008 STOR AFFÄRSLOKAL Mellan nuvarande livsmedelsaffär och campingen medger planen att en stor affärsbyggnad på ca m 2 uppförs. Byggnaden får uppföras i två plan och i en del av övervåningen kan tolv lägenheter, för kommersiell uthyrning eller som bostadsrätter, byggas. En året-runt-öppen välsorterad stor livsmedelsaffär skulle öka attraktionsvärdet markant för Hamra som turistort. Det skulle Personalstiftelsen, med sina 27 lägenheter, se som mycket välkommet och förhoppningen är att det snabbt kommer att realiseras. Den i dag befintliga mindre affärsbyggnaden föreslås byggas om för att kunna fungera som centrumbyggnad med reception och vaktmästeri för Hamraområdets privata och kommersiella fritidshus och lägenheter. STUGBY SOM GRANNE I VÄST Nordväst om Sex Små Hem medger planen att en stugby omfattande 21 planerade stugbyn som nämns ovan och våra stugor 7 10 som vi har nere vid Tännån. När en ny släplift byggs på södra sidan Tännån kommer hela vår stugby att få mycket närmare till liftsystemet. LUGNARE TEMPO I samband med detaljplanens genomförande skall möjligheten att sänka hastigheten på riksväg 84 prövas. Där hastigheten i dag är 70 ändras den förslagsvis till 50 km/h. TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA 3 Foto Tjell-Åke Hägglund

4 Stugsommar 2008 Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in på vår hemsida www. ps.sca.com för att se om det finns något ledigt. Foto Jan Svedjebrant Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/ lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. RESPEKTERA DEN VÄXANDE GRUPPEN AV ALLERGIKER ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT TA MED HUSDJUR TILL EN HUSDJURSFRI STUGA. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen på sid 23. Fritidsstugorna sökes för perioden 14 juni 1 november ANSÖKAN SKALL VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST 25 MARS. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sid 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! BESKED KAN EJ LÄMNAS PER TELEFON. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen! Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. 4 sommar 2008

5 Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningsblanketter underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 21). Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. sommar 2008 Avbokningsavgift Hyresgäst som bokat och betalat hyresavgiften för en viss vecka/ hyresperiod och därefter avbokar semesterboendet har hittills fått hela hyresavgiften återbetalad och förmånsvärdet avfört om avbokningen gjorts senast fyra veckor före den bekräftade inflyttningsdagen. En service som kostar både arbete och pengar. Från och med vintersäsong- en 2007/2008 infördes en avoch ombokningsavgift på 200 kr per av- och ombokningstillfälle. Avgiften kommer att dras från den inbetalda hyresavgiften i samband med att den återbetalas. Hyresavgifter under 300 kr kommer inte att återbetalas. Om avbokningen förorsakas av egen sjukdom/skada inom familjen som kan styrkas med läkarintyg återfås hela hyresavgiften. Vid avbokningar senare än fyra veckor före inflyttning återbetalas inte hyresavgiften, såvida inte återbudet orsakas av sjukdom. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räk - na nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong, vecka 37 46, vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. 5 Foto Britt Dahlén

6 Sydkretsen Källa frolundaindians.com Fullt på läktarna när Frölunda spelar hockey. till en närbelägen sjö där man fiskade regnbåge och grillade. Övriga aktiviteter under året har varit biokvällar och dessutom har vi besökt krogshowen Svenska Hits i Trollhättan. Den största aktiviteten gick av stapeln den 25 augusti 2007 då Lilla Edet-festivalen genomfördes för åttonde året i rad. Lilla Edet har ju som alla kommuner med självaktning sin egen festival. Som tidigare år bidrog Sociala Fonden till anställdas och deras familjers deltagande i festivalen genom Sociala Fonden har på Edet Bruk haft ett antal olika aktiviteter under året. En av våra huvudaktiviteter under hösten har varit besök på Scandinavium i Göteborg där vi tittat på Frölundas framgångsrika hockeymatcher. Vidare har några av oss rest till Åbytravet i Mölndal, vilket tyvärr Åbytravet inte vinstgivande för alla... inte har varit lika vinstgivande. I september gjorde ett tiotal personer en heldagsresa Lilla Edet-festivalen genomfördes för åttonde året i rad (bilden ovan och till vänster). Foto Carin Jacobsson, TTELA Foto Jonas Andersson, Alekuriren biljetter till olika aktiviteter och attraktioner. De vuxna bjöds på mat, dryck, dans och inträde och barnen även de på mat och diverse olika åkattraktioner var ännu ett lyckat år för Sociala Fondens verksamhet med en bra blandning av aktiviteter. För 2008 planerar vi liknande aktiviteter och förhoppningsvis också en cykelresa till Skagen i Danmark. TEXT: GÖRAN ÅGREN OCH JOAKIM MOLIN 6 sommar 2008

7 Norra Öland inte bara sol och bad Stugorna i Enerum ligger i ett av södra Sveriges mest spännande naturområden. Mellan två milslånga kuster, med allt från sten- och klippstränder till långa sandstränder, som alla är lätttillgängliga, ligger ett sammanhängande skogsområde, som numera är en av Sveaskogs Ekoparker. Stugorna i Enerum ligger mitt i området på västra kusten med skogen mot öster, lätt att nå med bil, men framför allt på en cykel, som ger en mer naturnära upplevelse. Använd cyklarna som finns i stugorna och åk på tur mellan sevärdheterna. Stanna till vid något kustavsnitt och ta ett bad eller duka upp matsäcken. Norra Öland med byarna runt Bödaskogen rymmer en mängd sevärdheter av varierande slag. Förutom de mer kända turistmålen, som Norra Udden med fyren Långe Erik, det unika klapperstensfältet Neptuni Åkrar och naturreservatet Trollskogen, så finns många mindre kända platser att besöka. De flesta ligger utmed Ekoparkcykelleden som är en ca 4 mil lång cykelled. Det är inte nödvändigt att cykla hela leden på en gång utan välj en del av den eller ett mål. En soluppgång på östra sidan norr om Ängjärnsudden eller vid Bödabukten, för att när kvällen kommer avnjuta en solnedgång på hällarna vid stugorna i Enerum är en stark upplevelse. BÖDA EKOPARK SOM SVEASKOG BESKRIVER DEN Ekopark Böda har ett värdefullt och varierat skogslandskap som starkt präglats av sanddrift och en lång kulturhistoria. Kalkrika ängstallskogar med en mångfald av orkidéer, karga sandhedar med stormvridna tallar och bördiga lövlundar med jätteekar är några av dem. Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda utan kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unika i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv i Böda. Böda är ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden. Under soliga sommardagar är Bödabuktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av Bödas många sevärdheter. För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen. Som framgår av kartan finns ett stort antal sevärdheter utmed leden. Om dessa och mer om ekoparken finns att läsa på Sveaskogs hemsida (http://ekopark.se/default aspx). Mer information om norra Öland finns även på ny hemsida om hur man kan cykla på Öland (www. cyklapaoland.nu). Nytryckta broschyrer och kartor kommer att finnas i stugorna till den kommande säsongen och cyklarna i stugorna kommer att vara nyservade. Om ni har frågor eller behöver hjälp så hör ni av er till mig. LENNART BOHLIN, STUGVÄRD Foto Per Petersson, Sveaskog sommar

8 & Kust Bad SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. EN BLANDNING AV RO OCH HÅLLIGÅNG Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. GÄSTHAMN För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. SERVICE OCH UTFLYKTER Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. BADA, SOLA, PROMENERA Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. GOLF OCH BOULE FÖR ALLA En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. NATURSCENERIER OCH KULTUR Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. CYKLA OCH FISKA Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. STUGOR AV HÖG KLASS Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. GRILLPLATS Två grillplatser finns iordningställda. Tre stugor har hyrts under veckorna i Fyrklöverns stugby. Notera att dessa stugor inte håller SCAstandard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gamla kalkbrottet, som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Capri-anläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt Foto Susanna Johansson 8 sommar 2008

9 rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåts armadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. BADLIV AV HÖGSTA KLASS Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. RIKA MÖJLIGHETER TILL REKREATION Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! SEMESTERPARADIS I NATURRESERVAT Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. FISKA FRÅN BRYGGAN Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. FÄRJA Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. sommar 2008 och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fem lägenheter har hyrts för kommande sommar mellan veckorna Tre innanför ringmuren och två strax utanför. SYDLÄNDSK MILJÖ De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. SE ÖN MED BIL Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. & Kust Bad Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. HANDIKAPPVÄNLIG DEL AV PARHUS En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. 9 Foto Tjell-Åke Hägglund

10 & Kust Bad Foto Rune Hjelt Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. SIMBASSÄNG FÖR DAGLIGT DOPP Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. PRÖVA GÄRNA FÖR- OCH EFTERSOMMAR Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är föroch eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. HANDIKAPPANPASSAD STUGA En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt sex personer. Norrfällsviken Strömstad Gullholmen Mölle Siljan Visby Enerum Ekerum på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lä- genheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grönsaker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. SVENSK VÄRDINNA Svensk värdinna i Los Caracoles-anläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. EGNA RESEARRANGEMANG Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att jämföra vid det aktuella resetillfället. Foto Tjell-Åke Hägglund SÖK FÖR RESTEN AV ÅRET På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perioden 8 oktober april Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. 10 sommar 2008

11 Foto ST:s arkiv Hotell Liggaren en galet rolig fars. sommar 2008 Mittkretsen Under 2007 har Mittkretsen genomfört 22 evenemang med varierat utbud och delat ut ca biljetter. Av dessa har Bollstas personal ordnat två. Från september 2007 till och med januari 2008 har vi delat ut drygt biljetter till följande aktiviteter: Fotboll i SuperEttan GIF Sundsvall IFK Norrköping Hotell Liggaren Allsvensk ishockey IF Sundsvall Hockey Rögle BK Julkonserten 2007 Svenska Basketligan Sundsvall Dragons Plannja Basket Sven Wollter Show Cantitokören Musik i Advent Sundsvallsrevyn Hilberts pärlor HOTELL LIGGAREN Hotell Södra Berget drog fullt hus, varav SCA bidrog med 300, när Dröse & Norberg Nöje AB presenterade farsen Hotell Liggaren. Handlingen utspelar sig på ett hotell där en svensk industriminister (Hans Mosesson) befinner sig på konferens tillsammans med sin fru (Anna Norberg). Han försöker med alla medel att få iväg henne på en shoppingrunda eller på Dramaten så att han kan boka ytterligare ett rum till sig själv och älskarinnan. Den virrige departementssekreteraren (Pontus Ströbaek) beordras att boka rummet under påhittat namn. Han kommer inte ihåg vilket namn han och industriministern kommit överens om att använda och inte heller bostadsadressen. Dessutom dyker ministerfrun upp helt oväntat. Farsen är igång! Hotell Liggaren har ett högt tempo rakt igenom hela föreställningen och massor av förväxlingar och missförstånd. Den är galet rolig. Bänkraderna gungar när publiken skrattar som värst. Pontus Ströbaek, Hans Mosesson och Anna Norberg och övriga i ensemblen har en fantastisk timing. Ett extra plus till Trond (Fredrik Hallgren) som är lysande i rollen som norsk kypare. Kvällen fullbordades med blomster som tack för en fantastisk tillställning. SUNDSVALLSREVYN HILBERTS PÄRLOR Nytt år ny revy! Hilbert Isaksson (Claes Grebenö) från Gökböle, med krimmer, storväst och ett enastående kroppsspråk, är på scenen igen och får de ca 300 SCAanställda att gång på gång dra på skrattmusklerna. Som vanligt är det en mycket proffsig lokalrevy och det drivs friskt med både rikspolitiker och lokala händelser som exempelvis det nedlagda åtalet efter smällen i spritfabriken i Söråker och scenhuset även kallat senhuset. I första akten är det två nummer som höjer sig över de andra. Lustgården med blommorna Berit Grebenö, Marie Olsson Bergman, Ingela Söderlund och fjärilen Nizze Lindholm, som berusat sig på nektar och får svårt med pollineringen. Ett bi, Conny Andersson, blir blommornas räddning. Shownumret med Rod Stewart som för övrigt kommer till Sundsvall i maj där det skrattades gott när Hilbert under uppträdandet översätter texten från engelska till Gökbölemål. Fyndigt! Andra akten inleds med Bekännelser. Politikers bekännelser i all ära men här är det Hilbert, sittandes bland publiken, som gör sina bekännelser innan han väljs till ordförande, kassör och sekreterare i en och samma förening, Gökböle Hembygdsförening. Ett bejublat enmansnummer gör Jens Christensen i Orkestern. Portkodsmillionären och Sjuk vård är också nummer man lägger på minnet. Bra framförande av hyllningen till Povel Ramel och hans mest kända melodier, som fått text med koppling till Sundsvall. Efter avslutad föreställning utdelades blomma med pärlor. TEXT: MAY OHLSSON Sundsvallsrevyn är som alltid en proffsig lokalrevy. 11

12 Västerbottenkretsen HÖSTMÖTE FÖR KRETSEN Höstmötet för Västerbottenkretsen hölls denna gång i SCA Packaging Obbola. För att alla nytillträdda ledamöter skulle lära känna mer om kretsen och dess verksamhet hade både ordinarie och suppleanter bjudits in till mötet. Även handläggare på de olika enheterna var inbjudna och deltog i arrangemanget. Mötet inleddes med förfriskningar och mingel högst uppe i den nybyggda sodapannan i Skybar. Tyvärr hade vi inte vädrets makter på vår sida för att kunna blicka över till grannarna i öster. Fabriken producerade ovanligt mycket ånga och rök och allt strök förbi våra fönster. Ibland lättade den något och då kunde vi åtminstone se över till Holmsund. Per Strand (vd) höll en presentation om den nya pannan och avslutade med en rundvandring i bygg naden. Höstmötet hölls enligt gängse dagordning. Årets gemensamma aktiviteter för Västerbottenkretsen redovisades och diskuterades. Lycksele- och Vilhelminas representanter redogjorde för de aktiviteter som skett inom deras område; t ex IKEA-resa från SCA Timber i Vilhelmina och teaterbesök för SCA Skog i Lycksele. En diskussion följde som gav ett nyttigt erfarenhetsutbyte mellan alla mötesdeltagarna. Ett förslag till 2008 års aktiviteter gav Nya sodapannan. ytterligare anledning till diskussioner. Eftermiddagen, som gled över till kväll, avslutades med en grillmiddag på Garaget inne i Umeå. Foto Mikael Holmlund Manöverrum SP2. Rundvandring SP2. Foto Rune Hjelt BIODAGAR PÅ FILMSTADEN Årets absoluta höjdpunkt, de återkommande bioföreställningarna gick av stapeln lördag/söndag första adventhelgen. Årets tre filmer var Solstorm, Heartbreak kid, Surf s up. Med dessa täckte vi samtliga åldersgrupper från stor till liten. Uppslutningen var som vanligt mycket stor, ca 975 personer anmälda. Alla bjöds på godispåse och det var få som tackade nej till den. I väntan på bioföreställningen. Förberedelse inför godisutdelning. Foto Ulla Andersson 12 sommar 2008

13 Tilldelning av semesterboende har datoriserats Fördelningen av stugor och lägenheter vid huvudansökningstillfällena inför sommar- respektive vintersäsong har tidigare utförts manuellt. Ett mödosamt, monotont arbete som tagit sex till sju veckor för en person att utföra vid de två årliga fördelningstillfällena. Tillsammans med vår IT-support, Know It Candeo AB, har vi under 2007 utarbetat ett system för automatisk fördelning av våra stugor och lägenheter inför hyressäsongerna, delvis integrerat i det stugbokningssystem som vi redan rullar. Fördelningssystemet användes första gången vid tilldelning av vinterns stugor och lägenheter. Efter lite modifieringar fungerade fördelningsmodulen utmärkt, sannolikt till och med mer rättvist än vad mänsklig utförd fördelning klarar. Det nya, automatiserade fördelningsförfarandet förutsätter dock korrekt ifyllda ansökningar gjord enligt de regler och begränsningar som redovisas i PS och på webben. Några speciellt viktiga saker som måste vara korrekt ifyllda för att överhuvudtaget komma med i fördelning/lottning är: Antalet personer som skall bo i viss stuga/lägenhet får inte vara fler än antalet bäddar i det sökta objektet. Under högsäsong, v 25 34, måste man söka hel vecka för att kunna bli tilldelad boende. Samma gäller för våra utländska storstadslägenheter under perioden juni september. Bara de som söker torsdag till torsdag kommer med i lottningen. Denna begränsning föranleds av att vi inte hinner få säng- och hushållslinne tvättat vid tätare byten. För att bokningssystemet skall få rimliga söktider måste antalet sökta/önskade alternativ minskas till sex per söktillfälle. Gäller dem som använder blanketterna i PS. Ansökningsalternativ via webben är redan i dag begränsade till sex. Om ni fyller i ansökningsblanketterna korrekt enligt PS anvisningar kommer boknings-/lottningssystemet att leda till en helt igenom objektiv och rättvis fördelning av våra semesterboenden. Dessutom kommer vi på PS att besparas sex till sju manveckor per år. Besparingen blir ännu större ju fler som ansöker via webben. Storstadslägenheter Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har håll plats intill vårt hus men vill man komma sommar 2008 snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnel banan den perfekta kommunikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommen deras med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är myc ket vanliga i Rom. Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning. 13

14 världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning och du får själv ordna din resa. Octavia House 16, 26, 49 Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. 25 bis Rue Duvivier 14 sommar 2008

15 lägenheter i city Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 9 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Tomtebogatan 49 Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 Banérgatan 46 & 48 Bevaka lediga dygn på vår hemsida Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal av giftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 9 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Drottninggatan 71 Gibraltargatan 19 C Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. sommar

16 Studiestipendier för yrkesutbildning Alla SCA-anställda som arbetat i SCA i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning. Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier söker i Sundsvallsbolagens Stiftelse för Personalens Yrkesutbildning Tunadalsfonden Alla övriga söker i SCAs Sociala Fond. Din ansökan passas in i den stiftelse där den hör hemma. HÄR ÄR REGLERNA Stipendiet delas ut två gånger per år och vid varje fördelningstillfälle endast för innevarande termin. Studieresor med yrkesutbildningsanknytning (gäller endast anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier) Studierna skall avse yrkesutbildning. För ansökningar till SCAs Sociala Fond gäller att studierna skall inrymmas inom SCAs verksamhetsområde. Sökanden skall ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd. I övrigt gäller följande: För allmän yrkesutbildning du tar tjänstledigt för hel- eller deltidsstudier och erhåller inget annat studiestöd än studiemedel. Du är tjänstledig för YTH-studier för kompetenshöjning i yrket på hel- eller deltid. Du går i utbildning på fritid och kostnaderna som ej ersätts av arbetsgivaren blir höga exempelvis på grund av höga rese- och inkvarteringskostnader i samband med tentamina. Språkresor i form av intensivkurser i utlandet under minst en vecka med fastställt kursprogram. STIPENDIETS STORLEK varierar mellan terminerna med hänsyn till antalet inkomna ansökningar. För närvarande är stipendiernas storlek följande för heltidsstudier kr/termin deltidsstudier fritidsstudier intensivkurser i språk ANSÖKAN Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna och finns förutom här i tidningen även på Ifylld ansökan skickas till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL och skall vara bestyrkt av platschef eller personal ansvarig. Märk kuvertet Studiestipendium. Ansökan, som skall gälla innevarande termin, skall vara kansliet tillhanda senast den 15 mars. När stipendierna fördelats informeras den sökande och beviljade stipendier översändes snarast på angivet konto. Ansökan om studiestipendium Ansökan avser Tunadalsfonden SCAs Sociala Fond Ifylld ansökan lämnas till platschef eller personalavdelning fvb till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL. Reg.nr Inkom den 1 Personnummer Tel bostad 2 Namn Tel arbete 3 Adress Tel mobil 4 Postnummer och ortsnamn 5 Anställdvid Anställningsdatum (gäller tillsvidareanställning) 6 Befattning (yrke, sysselsättning) Typ av utbildning 7 Var bedrivs utbildningen (skola, ort) Markera här om utbildningen sker inom YTH Ange hur studierna finansieras Lån Bidrag Företaget Själv 8 Ansökan avser (innevarande termin) Utbildningen har påbörjats Vårterminen Höstterminen Ja Nej år Utbildningens längd (fyll i endast ett alternativ) antal Utbildningen pågår År Terminer Månader Veckor Fr o m T o m 10 Studierna bedrivs på Ange konto för insättning av stipendiet Heltid (jag är tjänstledig Deltid (jag är tjänstledig Fritid 100% utan lön) 50%utanlön) (jagarbetar100%) Bank 11 Språk-/studieresan enligt bilagt program är förlagd till under perioden Kontonr 12 Kompletterande upplysningar, här anger du t ex dina kostnader för fritidsstudier 13 Underskriftavsökande Datum 14 Uppgifternas riktighet bestyrkes Egenhändig namnteckning Datum Platschefs eller personalchefs namnteckning Namnförtydligande 16 sommar 2008

17 Norrbottenkretsen Under hösten besökte vi kulturcaféet på Studio Acusticum, som är Piteås nya konserthall, och årets Nyårsrevy. Dessutom genomfördes en mängd fritidsaktiviteter vid olika avdelningar. Foto Jens Ökvist Från besöket på Studio Acusticum. Stilstudie av koncentrerad bowlare. Vi inledde hösten med att göra ett besök på kulturcaféet på Studio Acusticum, Piteås nya konserthall, som ligger i anslutning till Musikhögskolan. På programmet stod bland annat Katarina Fallholm & Bond söker fru. Det var fullsatt och publiken bjöds på både skönsång och ro- liga sketcher. En lyckad kväll tyckte alla. En mängd aktiviteter har även bedrivits vid olika avdelningar på SCA Packaging Munksund. För att nämna några så har det varit bastukvällar, fiske, Wallmans salonger, go-kart, golf och exempelvis som skift 6 gjorde, de gick och spelade bowling, en kväll som de sedan avslutade med en god bit mat. Det har varit många trevliga stunder bland våra anställda. Året började med att vi besökte Nyårsrevyn som i år hette Garverian. Roliga kvällar med mycket skratt. Därefter gjorde vi den klassiska resan till Jokkmokks marknad i början av februari. Vi fortsatte sedan med en elitseriematch i ishockey. Vi planerar även en travresa under våren. Intresset är som tidigare stort och arbetet är mycket inspirerande. TEXT: TOMAS LIND Foto Jens Ökvist Foto Richard Öhman Foto Mikael Holm På Studio Acusticum bjöds det på skönsång. Glada besökare på nyårsrevyn Garverian sommar

18 & Fjäll Äventyr Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. SPORTFISKARENS ELDORADO Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. BÅTAR Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. KABEL-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. ORÖRDA VILDMARKER OCH FINA FISKEVATTEN Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. ATLANTENS VÅGOR En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. KOMFORTABLA STUGOR Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. NÄRA TILL SERVICE Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. DIREKTBUSS Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Förfrågningar och bokningar på tfn eller Ytterligare information på se. Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. MOUNTAINBIKE, ISLANDSHÄST OCH GOLF är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Hamrafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. VANDRINGSVÄNLIGA FJÄLL Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. SPELA GOLF I VILDMARKSMILJÖ Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. LÅNA RODDBÅTAR OCH CYKLAR Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. Foto May Ohlsson BEKVÄMA STUGOR AV OLIKA TYPER 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. FLYG TILL RÖROS VIA OSLO Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen 18 sommar 2008

19 till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. & Fjäll Äventyr FÄRJA OCH BIL Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn NY ATTRAKTION En klättervägg håller på att byggas i Hamra (se bild till höger). Klätterväggens mått är så tilltagna att den duger för internationella stortävlingar. Väggen skall tas i bruk under våren. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gång- eller nära bilavstånd från alla fyra områdena. ÄVENTYR I SOMMAR-SÄLEN En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. Åre Hamra Sälen Tärnaby Jäckvik Foto Sten Olof Hofl in Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som har minst 10 års anställning och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare p g a sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA FÖR PENSIONÄRER KR Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. sommar 2008 Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande 19

20 Prislista Hamra Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v 10, v 11, 15, v v v Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen, Mården, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan och Örnen Grupp 3 = Sex Små Hem nr 6 Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken, stugorna nr 7 11 Grupp 4 = Sex Små Hem nr 1 5 Sälen Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v v 12 påsk lö-lö v v v v v Grupp 1 = Hundfjället Grupp 2 = Hållbrändan Grupp 3 = Lindvallen Grupp 4 = Orrliden Hyres- Skattepl. Åre avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v v v v v Hyres- Skattepl. Tärnaby avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v 10-11, v v Öland Sunwing Ekerum Enerum Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 11-25, v Parhus i Enerum tillgängligt året runt. Sunwing Ekerum, två lägenheter vecka Capri Grupp 1 Grupp 2 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 26, v v v v v v Grupp 1 = stuga 9, 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) Inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v Lågsäsong v 7-18, inflyttning fredag. OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. San Agustin, Gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) Hyra/vecka 1250 kr + skattepl. subv. 500 kr Vinter v (onsdag eller lördag) Hyra/vecka 1750 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyrestid max två veckor Under lågsäsong finns möjlighet att hyra enstaka dygn. Som dygnspris räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 860 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 860 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1290 kr Göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr Ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg Mölle Grupp 1 Grupp 2 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 25, v Vecka lördag-lördag. Vecka 36 lördag-fredag. Vecka fredag-fredag. Vecka 24 fredag-lördag. Helgpris (fredag-måndag v v Grupp 1 = stuga 21-24, och Villan Grupp 2 = stuga 1-11, 16 Norrfällsviken London & Paris Hyra/vecka 2300 kr + skattepl. subv. 700 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 900 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1400 kr + skattepl. subv. 400 kr Rom Hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv. 500 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 200 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 300 kr Hyres- Skattepl. Jäckvik avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v 10-11, v Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 25, v v Hyres- Skattepl. Gullholmsbaden avgift subv. Hel vecka v v v v Hyres- Skattepl. Visby avgift subv. Hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v Visby finns endast tillgängligt v Hyres- Skattepl. Rättvik avgift subv. Fyrklöverns stugby Hel vecka v sommar 2008

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år www.ps.sca.com PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Nya villkor för studiestipendier. Webbansökan steg-för-steg. Resereportage London. Sid 3. Sid 9.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Nya villkor för studiestipendier. Webbansökan steg-för-steg. Resereportage London. Sid 3. Sid 9. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2013 Webbansökan steg-för-steg Resereportage London Nya villkor för studiestipendier Sid 3 Sid 9 Sid 17 Innehåll 3 Att logga in och söka fritidsboende 4 Bra att

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2014 Havsfiske i Norge Ny lägenhet i Prag Gran Canaria mer än bara sol och bad Sid 6 Sid 12 Sid 16 Innehåll Din fritid Sommar 2014 3 Bokningssystemet 4 Bra att

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2014 Nyckelskåp i Mölle Bevakning av återbud Berättelse om en USA-resa Sid 2 Sid 3 Sid 9 Innehåll 3 Bokningssystemet 4 Bra att veta... 6 Fjällboende 9 USA-resa

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2015 Vi köper hus i Florida Hyrda stugor i Stockholms skärgård Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt Sid 6 Sid 8 Sid 15 Innehåll Din fritid Sommar 2015 3 Bokningssystemet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SVERIGES PÄRLOR

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SVERIGES PÄRLOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 SVERIGES PÄRLOR 7TIPS UPPTÄCK SOMMARENS FOTO: MARTIN BJÖRINGE SMULTRONSTÄLLEN Daniel och Carin Da Silva: Sverige har många

Läs mer

MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI. Bornholm. din närmaste paradisö 3:2. Team Bornholm AB

MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI. Bornholm. din närmaste paradisö 3:2. Team Bornholm AB MAT KONST HANTVERK CYKEL GOLF MUSEUM GALLERI Bornholm din närmaste paradisö BESTÄLL 3 NÄTTER 3:2 BETALA BARA FÖR 2 2014 Team Bornholm AB 9 12 13 14 15 17 18 19 20 22 16 23 21 24 26 27 8 10 11 4 1 5 2 7

Läs mer

hela Sverige i ett landskap

hela Sverige i ett landskap hela Sverige i ett landskap Vi har paketerat din semester! Se våra paket på Sida 12-13 och på DALSLAND.COM Information Inspiration Bokning DALSLAND.COM 1 DALSLANDS TURISTBYRÅER BENGTSFORS Sågudden 1, 666

Läs mer

UPPTÄCK RAGUNDA 2013

UPPTÄCK RAGUNDA 2013 UPPTÄCK RAGUNDA 2013 1 Innehållsförteckning I vår vackra dalgång ligger Indalsälven som letar sig fram mellan berg & skog på sin färd ner mot Sundsvall och havet. Älven intar många skepnader med ibland

Läs mer

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här Hyr ut ditt hus INTERVJU MED EN HUSÅGARE TIPS TILL ÖKAD UTHYrnING Så här marknadsför vi ditt hus Så här FUNGERAR DET Innehåll Om... 4 Den första kontakten... 6 Hur marknadsför vi ditt hus?... 8 Vad innebär

Läs mer

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012 2011 / 2012 Ny väg till Hovfjället! Nya stugor med ski-in ski-out Besök Hovfjället på sommaren! Nya handikappanpassade stugor Sveriges första MTB Trek Profile Store Skidåkning för hela familjen i Sveriges

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer Minisemester Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig rätt att

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer

2012 / 2013 Året om! Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur!

2012 / 2013 Året om! Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2012 / 2013 Året om! Vägen till Hovfjället är klar Ny pistmaskin med parkutrustning Ökad kapacitet på snösystemet Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2 Alla trivs på vänliga

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

Spännande livsöde inspirerade till romantrilogi M A G A Z I N E T. 92 sidor VINTERLÄSNING. Vinter/ Vår 2011. Från Härjedalslåtar till barock

Spännande livsöde inspirerade till romantrilogi M A G A Z I N E T. 92 sidor VINTERLÄSNING. Vinter/ Vår 2011. Från Härjedalslåtar till barock M A G A Z I N E T VÅR FJÄLLVÄRLD MER ATTRAKTIV ÄN NÅGONSIN HÄR SJUDER DET AV FRAMTIDSTRO! Vinter/ Vår 2011 Från Härjedalslåtar till barock MÖT ALTVIOLINISTEN MED RÖTTERNA I ÖVERBERG NU ÄR DET RISKFRITT

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU Stångmärket #3 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED Möt de som var först med att ge pengar till våra gåvokonton NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ Hugo och Olle energifyllda

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 2 08 Klassificering mycket mer än bara stjärnor Lär av SJ och öka vinsten Ekologisk camping på frammarsch

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige ÅRGÅNG 29 2007 med många tips för semestern i Sverige Sommarturist visar vägen Semestertips från hela landet Varsågod! Du håller ett nytt nummer av Sommarturist i din hand. Här får du massor av tips för

Läs mer

Semestertips. Blekinge. Småland. Öland. Vinn exklusiva biljetter! Sweden Rock Festival Astrid Lindgrens Värld. I sagornas värld Glasriket för alla

Semestertips. Blekinge. Småland. Öland. Vinn exklusiva biljetter! Sweden Rock Festival Astrid Lindgrens Värld. I sagornas värld Glasriket för alla Semestertips En tidning full med tips på vad, Småland och Öland erbjuder i sommar Äventyr i s skärgård Upplevelser i Karlshamn Småland I sagornas värld Glasriket för alla Öland Vinn exklusiva biljetter!

Läs mer

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 LYSSNA PÅ FÖREDRAG ISLAND GRAN CANARIA HURTIGRUTEN AMERIKA FÄRÖARNA TURKIET ALBANIEN KRYSSNINGAR I KARIBIEN, MEDELHAVET OCH

Läs mer

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning!

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning! Rum & Frukost Självhushåll Semestra billigare MED BpL:s KLUBBKORT Weekend PÅ LATGÅRD 27 gårdar för semester och övernattning! 2012 Vara gardar: 1 Skåne............................................... 19

Läs mer

Kringelfjords-Nytt. 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar nummer. välkommen till Vintern 2010/11

Kringelfjords-Nytt. 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar nummer. välkommen till Vintern 2010/11 KRINGELFJORDS Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN Nov-10 NYTT ***** 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året

Läs mer

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR ALLT DU BÖR VETA INFÖR VINTERN TÄNNDALEN CHARLOTTE KALLA GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR HANDSKTEST JESPER TJÄDER VACUUM BO Foto: Mattias Fredriksson/Euro Accident KALLA STORSATSAR

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING PRO-filen Kerstin Olsson. Läs mer på sid 4 5. Foto: Lennart fogelberg PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vårfest 16 maj. Läs mer på sidan 9. Foto Rolf Hagström Pub-eftermiddag 13/2, 13/3 och 10/4. Sid 9 Sista

Läs mer

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad 15 16 juli 4 6 19 Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder...

Läs mer