SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna"

Transkript

1 PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2008 Hamra växer Datoriserad stugfördelning

2 PS SOMMAR 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HAMRA VÄXER OCH UTVECKLAS 4 STUGSOMMAR SYDKRETSEN 7 NORRA ÖLAND INTE BARA SOL OCH BAD 8 KUST & BAD 11 MITTKRETSEN 12 VÄSTERBOTTENKRETSEN 13 TILLDELNING AV SEMESTERBOENDE HAR DATORISERATS Britt Dahlén 13 STORSTADSLÄGENHETER 16 STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING 17 NORRBOTTENKRETSEN 18 FJÄLL & ÄVENTYR 20 PRISLISTA 21 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 22 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 23 ANSÖKNINGSBLANKETTER 24 FÅ UTNYTTJAR SPECIALISTVÅRDSBIDRAGET STIFTELSEKANSLIET Susanna Johansson STUGBOKNING TELEFON TELEFAX ; INFO ; BOKNING HEMSIDA BESÖKSADRESS: POSTADRESS: STORGATAN 22, SUNDSVALL SCA PERSONALSTIFTELSERNA SUNDSVALL May Ohlsson KANSLIETS STUGBOKNING HAR TELEFONTID MÅNDAG FREDAG KL ; TALA MED BRITT DAHLÉN ELLER SUSANNA JOHANSSON. STIFTELSEKANSLIETS ADRESSER: OMSLAGSBILDEN: FOTO TJELL-ÅKE HÄGGLUND PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: TRYCKERIBOLAGET SUNDSVALL 2008 UPPLAGA: EX. 2 sommar 2008

3 Hamra växer och utvecklas Det pågår en snabb utveckling i Härjedalens fjällvärld och i Hamraområdet, Tänndalen i synnerhet. En ny detaljplan, som innebär en genomgripande översyn av det liftnära området i Hamra, ligger nu på kommunens bord. Personalstiftelsens stugby ligger centralt i detta område. Detaljplanen syftar främst till att kunna nybygga ca 600 bäddar, uppföra en större affärsbyggnad samt bredda och upprusta lokalgator. byggrätter och lägenheter byggs. Husen skall uppföras i en våning och användas för kommersiell uthyrning eller som bostadsrätter. Här finns också intresserad exploatör som skyndsamt vill börja bygga stugbyn. NY SKID- OCH GÅNGBRO I detaljplanen finns också en ny skidoch gångbro över Tännån föreslagen. Den kommer att byggas mellan den DETALJPLAN På initiativ av Personalstiftelsen har ett förslag till detaljplan upprättats. Planen omfattar våra två fastigheter som till stor del redan är bebyggda. Grannfastigheterna till våra Sex Små Hem och husen 7 11 på sydväst ra sidan om riksväg 84 från nedfarten till liftanläggningen i sydost till ca 150 meter sydväst om våra stugor ingår också i planen. Tidplanen är att kommunen under våren 2008 laga kraft fastställer detaljplanen. STÖRRE FLEXIBILITET Personalstiftelsens mål med planarbetet är att skapa förutsättningar för att kunna avstycka tomter till befintliga och framtida stugor. Detta främst för att ha en färdig handlingsplan när Sex Små Hem skall ersättas. Detaljplanen skall också göra det möjligt att bygga ut eller minska vår stugby i Hamra allt utifrån efterfrågan och behov. Planförslaget, som nu är ute på samråd med grannar och andra berörda intressenter, planeras godkännas av Härjedalens kommun under våren Personalstiftelsen får med den nya detaljplanen sex nya tomter som ger utrymme för att bygga nio nya lägenheter. HUSVAGNSCAMPINGEN FLYTTAS Befintlig husvagnscamping, som ligger omedelbart sydost om Sex Små Hem, flyttas till södra sidan om Tännån uppströms skidliftarna och Värdshuset. Inom det frigjorda området uppförs sex lägenhetsbyggnader i två plan med sex lägenheter i varje byggnad. Inom det i dag obebyggda området mellan campingen och Tännån byggs två lägenhetsbyggnader i två plan som kan inrymma tolv lägenheter. sommar 2008 STOR AFFÄRSLOKAL Mellan nuvarande livsmedelsaffär och campingen medger planen att en stor affärsbyggnad på ca m 2 uppförs. Byggnaden får uppföras i två plan och i en del av övervåningen kan tolv lägenheter, för kommersiell uthyrning eller som bostadsrätter, byggas. En året-runt-öppen välsorterad stor livsmedelsaffär skulle öka attraktionsvärdet markant för Hamra som turistort. Det skulle Personalstiftelsen, med sina 27 lägenheter, se som mycket välkommet och förhoppningen är att det snabbt kommer att realiseras. Den i dag befintliga mindre affärsbyggnaden föreslås byggas om för att kunna fungera som centrumbyggnad med reception och vaktmästeri för Hamraområdets privata och kommersiella fritidshus och lägenheter. STUGBY SOM GRANNE I VÄST Nordväst om Sex Små Hem medger planen att en stugby omfattande 21 planerade stugbyn som nämns ovan och våra stugor 7 10 som vi har nere vid Tännån. När en ny släplift byggs på södra sidan Tännån kommer hela vår stugby att få mycket närmare till liftsystemet. LUGNARE TEMPO I samband med detaljplanens genomförande skall möjligheten att sänka hastigheten på riksväg 84 prövas. Där hastigheten i dag är 70 ändras den förslagsvis till 50 km/h. TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA 3 Foto Tjell-Åke Hägglund

4 Stugsommar 2008 Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in på vår hemsida www. ps.sca.com för att se om det finns något ledigt. Foto Jan Svedjebrant Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/ lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. RESPEKTERA DEN VÄXANDE GRUPPEN AV ALLERGIKER ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT TA MED HUSDJUR TILL EN HUSDJURSFRI STUGA. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen på sid 23. Fritidsstugorna sökes för perioden 14 juni 1 november ANSÖKAN SKALL VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST 25 MARS. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sid 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! BESKED KAN EJ LÄMNAS PER TELEFON. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen! Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. 4 sommar 2008

5 Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningsblanketter underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 21). Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. sommar 2008 Avbokningsavgift Hyresgäst som bokat och betalat hyresavgiften för en viss vecka/ hyresperiod och därefter avbokar semesterboendet har hittills fått hela hyresavgiften återbetalad och förmånsvärdet avfört om avbokningen gjorts senast fyra veckor före den bekräftade inflyttningsdagen. En service som kostar både arbete och pengar. Från och med vintersäsong- en 2007/2008 infördes en avoch ombokningsavgift på 200 kr per av- och ombokningstillfälle. Avgiften kommer att dras från den inbetalda hyresavgiften i samband med att den återbetalas. Hyresavgifter under 300 kr kommer inte att återbetalas. Om avbokningen förorsakas av egen sjukdom/skada inom familjen som kan styrkas med läkarintyg återfås hela hyresavgiften. Vid avbokningar senare än fyra veckor före inflyttning återbetalas inte hyresavgiften, såvida inte återbudet orsakas av sjukdom. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räk - na nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong, vecka 37 46, vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. 5 Foto Britt Dahlén

6 Sydkretsen Källa frolundaindians.com Fullt på läktarna när Frölunda spelar hockey. till en närbelägen sjö där man fiskade regnbåge och grillade. Övriga aktiviteter under året har varit biokvällar och dessutom har vi besökt krogshowen Svenska Hits i Trollhättan. Den största aktiviteten gick av stapeln den 25 augusti 2007 då Lilla Edet-festivalen genomfördes för åttonde året i rad. Lilla Edet har ju som alla kommuner med självaktning sin egen festival. Som tidigare år bidrog Sociala Fonden till anställdas och deras familjers deltagande i festivalen genom Sociala Fonden har på Edet Bruk haft ett antal olika aktiviteter under året. En av våra huvudaktiviteter under hösten har varit besök på Scandinavium i Göteborg där vi tittat på Frölundas framgångsrika hockeymatcher. Vidare har några av oss rest till Åbytravet i Mölndal, vilket tyvärr Åbytravet inte vinstgivande för alla... inte har varit lika vinstgivande. I september gjorde ett tiotal personer en heldagsresa Lilla Edet-festivalen genomfördes för åttonde året i rad (bilden ovan och till vänster). Foto Carin Jacobsson, TTELA Foto Jonas Andersson, Alekuriren biljetter till olika aktiviteter och attraktioner. De vuxna bjöds på mat, dryck, dans och inträde och barnen även de på mat och diverse olika åkattraktioner var ännu ett lyckat år för Sociala Fondens verksamhet med en bra blandning av aktiviteter. För 2008 planerar vi liknande aktiviteter och förhoppningsvis också en cykelresa till Skagen i Danmark. TEXT: GÖRAN ÅGREN OCH JOAKIM MOLIN 6 sommar 2008

7 Norra Öland inte bara sol och bad Stugorna i Enerum ligger i ett av södra Sveriges mest spännande naturområden. Mellan två milslånga kuster, med allt från sten- och klippstränder till långa sandstränder, som alla är lätttillgängliga, ligger ett sammanhängande skogsområde, som numera är en av Sveaskogs Ekoparker. Stugorna i Enerum ligger mitt i området på västra kusten med skogen mot öster, lätt att nå med bil, men framför allt på en cykel, som ger en mer naturnära upplevelse. Använd cyklarna som finns i stugorna och åk på tur mellan sevärdheterna. Stanna till vid något kustavsnitt och ta ett bad eller duka upp matsäcken. Norra Öland med byarna runt Bödaskogen rymmer en mängd sevärdheter av varierande slag. Förutom de mer kända turistmålen, som Norra Udden med fyren Långe Erik, det unika klapperstensfältet Neptuni Åkrar och naturreservatet Trollskogen, så finns många mindre kända platser att besöka. De flesta ligger utmed Ekoparkcykelleden som är en ca 4 mil lång cykelled. Det är inte nödvändigt att cykla hela leden på en gång utan välj en del av den eller ett mål. En soluppgång på östra sidan norr om Ängjärnsudden eller vid Bödabukten, för att när kvällen kommer avnjuta en solnedgång på hällarna vid stugorna i Enerum är en stark upplevelse. BÖDA EKOPARK SOM SVEASKOG BESKRIVER DEN Ekopark Böda har ett värdefullt och varierat skogslandskap som starkt präglats av sanddrift och en lång kulturhistoria. Kalkrika ängstallskogar med en mångfald av orkidéer, karga sandhedar med stormvridna tallar och bördiga lövlundar med jätteekar är några av dem. Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda utan kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unika i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv i Böda. Böda är ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden. Under soliga sommardagar är Bödabuktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av Bödas många sevärdheter. För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen. Som framgår av kartan finns ett stort antal sevärdheter utmed leden. Om dessa och mer om ekoparken finns att läsa på Sveaskogs hemsida (http://ekopark.se/default aspx). Mer information om norra Öland finns även på ny hemsida om hur man kan cykla på Öland (www. cyklapaoland.nu). Nytryckta broschyrer och kartor kommer att finnas i stugorna till den kommande säsongen och cyklarna i stugorna kommer att vara nyservade. Om ni har frågor eller behöver hjälp så hör ni av er till mig. LENNART BOHLIN, STUGVÄRD Foto Per Petersson, Sveaskog sommar

8 & Kust Bad SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. EN BLANDNING AV RO OCH HÅLLIGÅNG Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. GÄSTHAMN För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. SERVICE OCH UTFLYKTER Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. BADA, SOLA, PROMENERA Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. GOLF OCH BOULE FÖR ALLA En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. NATURSCENERIER OCH KULTUR Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. CYKLA OCH FISKA Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. STUGOR AV HÖG KLASS Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. GRILLPLATS Två grillplatser finns iordningställda. Tre stugor har hyrts under veckorna i Fyrklöverns stugby. Notera att dessa stugor inte håller SCAstandard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gamla kalkbrottet, som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Capri-anläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt Foto Susanna Johansson 8 sommar 2008

9 rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåts armadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. BADLIV AV HÖGSTA KLASS Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. RIKA MÖJLIGHETER TILL REKREATION Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! SEMESTERPARADIS I NATURRESERVAT Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. FISKA FRÅN BRYGGAN Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. FÄRJA Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. sommar 2008 och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fem lägenheter har hyrts för kommande sommar mellan veckorna Tre innanför ringmuren och två strax utanför. SYDLÄNDSK MILJÖ De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. SE ÖN MED BIL Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. & Kust Bad Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. HANDIKAPPVÄNLIG DEL AV PARHUS En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. 9 Foto Tjell-Åke Hägglund

10 & Kust Bad Foto Rune Hjelt Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. SIMBASSÄNG FÖR DAGLIGT DOPP Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. PRÖVA GÄRNA FÖR- OCH EFTERSOMMAR Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är föroch eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. HANDIKAPPANPASSAD STUGA En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt sex personer. Norrfällsviken Strömstad Gullholmen Mölle Siljan Visby Enerum Ekerum på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lä- genheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grönsaker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. SVENSK VÄRDINNA Svensk värdinna i Los Caracoles-anläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. EGNA RESEARRANGEMANG Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att jämföra vid det aktuella resetillfället. Foto Tjell-Åke Hägglund SÖK FÖR RESTEN AV ÅRET På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perioden 8 oktober april Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. 10 sommar 2008

11 Foto ST:s arkiv Hotell Liggaren en galet rolig fars. sommar 2008 Mittkretsen Under 2007 har Mittkretsen genomfört 22 evenemang med varierat utbud och delat ut ca biljetter. Av dessa har Bollstas personal ordnat två. Från september 2007 till och med januari 2008 har vi delat ut drygt biljetter till följande aktiviteter: Fotboll i SuperEttan GIF Sundsvall IFK Norrköping Hotell Liggaren Allsvensk ishockey IF Sundsvall Hockey Rögle BK Julkonserten 2007 Svenska Basketligan Sundsvall Dragons Plannja Basket Sven Wollter Show Cantitokören Musik i Advent Sundsvallsrevyn Hilberts pärlor HOTELL LIGGAREN Hotell Södra Berget drog fullt hus, varav SCA bidrog med 300, när Dröse & Norberg Nöje AB presenterade farsen Hotell Liggaren. Handlingen utspelar sig på ett hotell där en svensk industriminister (Hans Mosesson) befinner sig på konferens tillsammans med sin fru (Anna Norberg). Han försöker med alla medel att få iväg henne på en shoppingrunda eller på Dramaten så att han kan boka ytterligare ett rum till sig själv och älskarinnan. Den virrige departementssekreteraren (Pontus Ströbaek) beordras att boka rummet under påhittat namn. Han kommer inte ihåg vilket namn han och industriministern kommit överens om att använda och inte heller bostadsadressen. Dessutom dyker ministerfrun upp helt oväntat. Farsen är igång! Hotell Liggaren har ett högt tempo rakt igenom hela föreställningen och massor av förväxlingar och missförstånd. Den är galet rolig. Bänkraderna gungar när publiken skrattar som värst. Pontus Ströbaek, Hans Mosesson och Anna Norberg och övriga i ensemblen har en fantastisk timing. Ett extra plus till Trond (Fredrik Hallgren) som är lysande i rollen som norsk kypare. Kvällen fullbordades med blomster som tack för en fantastisk tillställning. SUNDSVALLSREVYN HILBERTS PÄRLOR Nytt år ny revy! Hilbert Isaksson (Claes Grebenö) från Gökböle, med krimmer, storväst och ett enastående kroppsspråk, är på scenen igen och får de ca 300 SCAanställda att gång på gång dra på skrattmusklerna. Som vanligt är det en mycket proffsig lokalrevy och det drivs friskt med både rikspolitiker och lokala händelser som exempelvis det nedlagda åtalet efter smällen i spritfabriken i Söråker och scenhuset även kallat senhuset. I första akten är det två nummer som höjer sig över de andra. Lustgården med blommorna Berit Grebenö, Marie Olsson Bergman, Ingela Söderlund och fjärilen Nizze Lindholm, som berusat sig på nektar och får svårt med pollineringen. Ett bi, Conny Andersson, blir blommornas räddning. Shownumret med Rod Stewart som för övrigt kommer till Sundsvall i maj där det skrattades gott när Hilbert under uppträdandet översätter texten från engelska till Gökbölemål. Fyndigt! Andra akten inleds med Bekännelser. Politikers bekännelser i all ära men här är det Hilbert, sittandes bland publiken, som gör sina bekännelser innan han väljs till ordförande, kassör och sekreterare i en och samma förening, Gökböle Hembygdsförening. Ett bejublat enmansnummer gör Jens Christensen i Orkestern. Portkodsmillionären och Sjuk vård är också nummer man lägger på minnet. Bra framförande av hyllningen till Povel Ramel och hans mest kända melodier, som fått text med koppling till Sundsvall. Efter avslutad föreställning utdelades blomma med pärlor. TEXT: MAY OHLSSON Sundsvallsrevyn är som alltid en proffsig lokalrevy. 11

12 Västerbottenkretsen HÖSTMÖTE FÖR KRETSEN Höstmötet för Västerbottenkretsen hölls denna gång i SCA Packaging Obbola. För att alla nytillträdda ledamöter skulle lära känna mer om kretsen och dess verksamhet hade både ordinarie och suppleanter bjudits in till mötet. Även handläggare på de olika enheterna var inbjudna och deltog i arrangemanget. Mötet inleddes med förfriskningar och mingel högst uppe i den nybyggda sodapannan i Skybar. Tyvärr hade vi inte vädrets makter på vår sida för att kunna blicka över till grannarna i öster. Fabriken producerade ovanligt mycket ånga och rök och allt strök förbi våra fönster. Ibland lättade den något och då kunde vi åtminstone se över till Holmsund. Per Strand (vd) höll en presentation om den nya pannan och avslutade med en rundvandring i bygg naden. Höstmötet hölls enligt gängse dagordning. Årets gemensamma aktiviteter för Västerbottenkretsen redovisades och diskuterades. Lycksele- och Vilhelminas representanter redogjorde för de aktiviteter som skett inom deras område; t ex IKEA-resa från SCA Timber i Vilhelmina och teaterbesök för SCA Skog i Lycksele. En diskussion följde som gav ett nyttigt erfarenhetsutbyte mellan alla mötesdeltagarna. Ett förslag till 2008 års aktiviteter gav Nya sodapannan. ytterligare anledning till diskussioner. Eftermiddagen, som gled över till kväll, avslutades med en grillmiddag på Garaget inne i Umeå. Foto Mikael Holmlund Manöverrum SP2. Rundvandring SP2. Foto Rune Hjelt BIODAGAR PÅ FILMSTADEN Årets absoluta höjdpunkt, de återkommande bioföreställningarna gick av stapeln lördag/söndag första adventhelgen. Årets tre filmer var Solstorm, Heartbreak kid, Surf s up. Med dessa täckte vi samtliga åldersgrupper från stor till liten. Uppslutningen var som vanligt mycket stor, ca 975 personer anmälda. Alla bjöds på godispåse och det var få som tackade nej till den. I väntan på bioföreställningen. Förberedelse inför godisutdelning. Foto Ulla Andersson 12 sommar 2008

13 Tilldelning av semesterboende har datoriserats Fördelningen av stugor och lägenheter vid huvudansökningstillfällena inför sommar- respektive vintersäsong har tidigare utförts manuellt. Ett mödosamt, monotont arbete som tagit sex till sju veckor för en person att utföra vid de två årliga fördelningstillfällena. Tillsammans med vår IT-support, Know It Candeo AB, har vi under 2007 utarbetat ett system för automatisk fördelning av våra stugor och lägenheter inför hyressäsongerna, delvis integrerat i det stugbokningssystem som vi redan rullar. Fördelningssystemet användes första gången vid tilldelning av vinterns stugor och lägenheter. Efter lite modifieringar fungerade fördelningsmodulen utmärkt, sannolikt till och med mer rättvist än vad mänsklig utförd fördelning klarar. Det nya, automatiserade fördelningsförfarandet förutsätter dock korrekt ifyllda ansökningar gjord enligt de regler och begränsningar som redovisas i PS och på webben. Några speciellt viktiga saker som måste vara korrekt ifyllda för att överhuvudtaget komma med i fördelning/lottning är: Antalet personer som skall bo i viss stuga/lägenhet får inte vara fler än antalet bäddar i det sökta objektet. Under högsäsong, v 25 34, måste man söka hel vecka för att kunna bli tilldelad boende. Samma gäller för våra utländska storstadslägenheter under perioden juni september. Bara de som söker torsdag till torsdag kommer med i lottningen. Denna begränsning föranleds av att vi inte hinner få säng- och hushållslinne tvättat vid tätare byten. För att bokningssystemet skall få rimliga söktider måste antalet sökta/önskade alternativ minskas till sex per söktillfälle. Gäller dem som använder blanketterna i PS. Ansökningsalternativ via webben är redan i dag begränsade till sex. Om ni fyller i ansökningsblanketterna korrekt enligt PS anvisningar kommer boknings-/lottningssystemet att leda till en helt igenom objektiv och rättvis fördelning av våra semesterboenden. Dessutom kommer vi på PS att besparas sex till sju manveckor per år. Besparingen blir ännu större ju fler som ansöker via webben. Storstadslägenheter Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har håll plats intill vårt hus men vill man komma sommar 2008 snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnel banan den perfekta kommunikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommen deras med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är myc ket vanliga i Rom. Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning. 13

14 världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Vecko uthyrning går dock före korttids uthyrning och du får själv ordna din resa. Octavia House 16, 26, 49 Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 12 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. 25 bis Rue Duvivier 14 sommar 2008

15 lägenheter i city Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 9 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Tomtebogatan 49 Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 Banérgatan 46 & 48 Bevaka lediga dygn på vår hemsida Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal av giftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 9 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Drottninggatan 71 Gibraltargatan 19 C Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. sommar

16 Studiestipendier för yrkesutbildning Alla SCA-anställda som arbetat i SCA i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning. Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier söker i Sundsvallsbolagens Stiftelse för Personalens Yrkesutbildning Tunadalsfonden Alla övriga söker i SCAs Sociala Fond. Din ansökan passas in i den stiftelse där den hör hemma. HÄR ÄR REGLERNA Stipendiet delas ut två gånger per år och vid varje fördelningstillfälle endast för innevarande termin. Studieresor med yrkesutbildningsanknytning (gäller endast anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier) Studierna skall avse yrkesutbildning. För ansökningar till SCAs Sociala Fond gäller att studierna skall inrymmas inom SCAs verksamhetsområde. Sökanden skall ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd. I övrigt gäller följande: För allmän yrkesutbildning du tar tjänstledigt för hel- eller deltidsstudier och erhåller inget annat studiestöd än studiemedel. Du är tjänstledig för YTH-studier för kompetenshöjning i yrket på hel- eller deltid. Du går i utbildning på fritid och kostnaderna som ej ersätts av arbetsgivaren blir höga exempelvis på grund av höga rese- och inkvarteringskostnader i samband med tentamina. Språkresor i form av intensivkurser i utlandet under minst en vecka med fastställt kursprogram. STIPENDIETS STORLEK varierar mellan terminerna med hänsyn till antalet inkomna ansökningar. För närvarande är stipendiernas storlek följande för heltidsstudier kr/termin deltidsstudier fritidsstudier intensivkurser i språk ANSÖKAN Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna och finns förutom här i tidningen även på Ifylld ansökan skickas till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL och skall vara bestyrkt av platschef eller personal ansvarig. Märk kuvertet Studiestipendium. Ansökan, som skall gälla innevarande termin, skall vara kansliet tillhanda senast den 15 mars. När stipendierna fördelats informeras den sökande och beviljade stipendier översändes snarast på angivet konto. Ansökan om studiestipendium Ansökan avser Tunadalsfonden SCAs Sociala Fond Ifylld ansökan lämnas till platschef eller personalavdelning fvb till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL. Reg.nr Inkom den 1 Personnummer Tel bostad 2 Namn Tel arbete 3 Adress Tel mobil 4 Postnummer och ortsnamn 5 Anställdvid Anställningsdatum (gäller tillsvidareanställning) 6 Befattning (yrke, sysselsättning) Typ av utbildning 7 Var bedrivs utbildningen (skola, ort) Markera här om utbildningen sker inom YTH Ange hur studierna finansieras Lån Bidrag Företaget Själv 8 Ansökan avser (innevarande termin) Utbildningen har påbörjats Vårterminen Höstterminen Ja Nej år Utbildningens längd (fyll i endast ett alternativ) antal Utbildningen pågår År Terminer Månader Veckor Fr o m T o m 10 Studierna bedrivs på Ange konto för insättning av stipendiet Heltid (jag är tjänstledig Deltid (jag är tjänstledig Fritid 100% utan lön) 50%utanlön) (jagarbetar100%) Bank 11 Språk-/studieresan enligt bilagt program är förlagd till under perioden Kontonr 12 Kompletterande upplysningar, här anger du t ex dina kostnader för fritidsstudier 13 Underskriftavsökande Datum 14 Uppgifternas riktighet bestyrkes Egenhändig namnteckning Datum Platschefs eller personalchefs namnteckning Namnförtydligande 16 sommar 2008

17 Norrbottenkretsen Under hösten besökte vi kulturcaféet på Studio Acusticum, som är Piteås nya konserthall, och årets Nyårsrevy. Dessutom genomfördes en mängd fritidsaktiviteter vid olika avdelningar. Foto Jens Ökvist Från besöket på Studio Acusticum. Stilstudie av koncentrerad bowlare. Vi inledde hösten med att göra ett besök på kulturcaféet på Studio Acusticum, Piteås nya konserthall, som ligger i anslutning till Musikhögskolan. På programmet stod bland annat Katarina Fallholm & Bond söker fru. Det var fullsatt och publiken bjöds på både skönsång och ro- liga sketcher. En lyckad kväll tyckte alla. En mängd aktiviteter har även bedrivits vid olika avdelningar på SCA Packaging Munksund. För att nämna några så har det varit bastukvällar, fiske, Wallmans salonger, go-kart, golf och exempelvis som skift 6 gjorde, de gick och spelade bowling, en kväll som de sedan avslutade med en god bit mat. Det har varit många trevliga stunder bland våra anställda. Året började med att vi besökte Nyårsrevyn som i år hette Garverian. Roliga kvällar med mycket skratt. Därefter gjorde vi den klassiska resan till Jokkmokks marknad i början av februari. Vi fortsatte sedan med en elitseriematch i ishockey. Vi planerar även en travresa under våren. Intresset är som tidigare stort och arbetet är mycket inspirerande. TEXT: TOMAS LIND Foto Jens Ökvist Foto Richard Öhman Foto Mikael Holm På Studio Acusticum bjöds det på skönsång. Glada besökare på nyårsrevyn Garverian sommar

18 & Fjäll Äventyr Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. SPORTFISKARENS ELDORADO Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. BÅTAR Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. KABEL-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. ORÖRDA VILDMARKER OCH FINA FISKEVATTEN Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. ATLANTENS VÅGOR En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. KOMFORTABLA STUGOR Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. NÄRA TILL SERVICE Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. DIREKTBUSS Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Förfrågningar och bokningar på tfn eller Ytterligare information på se. Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. MOUNTAINBIKE, ISLANDSHÄST OCH GOLF är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Hamrafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. VANDRINGSVÄNLIGA FJÄLL Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. SPELA GOLF I VILDMARKSMILJÖ Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. LÅNA RODDBÅTAR OCH CYKLAR Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. Foto May Ohlsson BEKVÄMA STUGOR AV OLIKA TYPER 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. FLYG TILL RÖROS VIA OSLO Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen 18 sommar 2008

19 till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. & Fjäll Äventyr FÄRJA OCH BIL Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn NY ATTRAKTION En klättervägg håller på att byggas i Hamra (se bild till höger). Klätterväggens mått är så tilltagna att den duger för internationella stortävlingar. Väggen skall tas i bruk under våren. HANDIKAPPVÄNLIG STUGA En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gång- eller nära bilavstånd från alla fyra områdena. ÄVENTYR I SOMMAR-SÄLEN En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. Åre Hamra Sälen Tärnaby Jäckvik Foto Sten Olof Hofl in Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som har minst 10 års anställning och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare p g a sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SEMESTERRESA FÖR PENSIONÄRER KR Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. sommar 2008 Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande 19

20 Prislista Hamra Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v 10, v 11, 15, v v v Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen, Mården, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan och Örnen Grupp 3 = Sex Små Hem nr 6 Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken, stugorna nr 7 11 Grupp 4 = Sex Små Hem nr 1 5 Sälen Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v v 12 påsk lö-lö v v v v v Grupp 1 = Hundfjället Grupp 2 = Hållbrändan Grupp 3 = Lindvallen Grupp 4 = Orrliden Hyres- Skattepl. Åre avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v v v v v Hyres- Skattepl. Tärnaby avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v 10-11, v v Öland Sunwing Ekerum Enerum Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 11-25, v Parhus i Enerum tillgängligt året runt. Sunwing Ekerum, två lägenheter vecka Capri Grupp 1 Grupp 2 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 26, v v v v v v Grupp 1 = stuga 9, 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) Inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v Lågsäsong v 7-18, inflyttning fredag. OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. San Agustin, Gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) Hyra/vecka 1250 kr + skattepl. subv. 500 kr Vinter v (onsdag eller lördag) Hyra/vecka 1750 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyrestid max två veckor Under lågsäsong finns möjlighet att hyra enstaka dygn. Som dygnspris räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 860 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 860 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1290 kr Göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr Ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg Mölle Grupp 1 Grupp 2 Hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 25, v Vecka lördag-lördag. Vecka 36 lördag-fredag. Vecka fredag-fredag. Vecka 24 fredag-lördag. Helgpris (fredag-måndag v v Grupp 1 = stuga 21-24, och Villan Grupp 2 = stuga 1-11, 16 Norrfällsviken London & Paris Hyra/vecka 2300 kr + skattepl. subv. 700 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 900 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1400 kr + skattepl. subv. 400 kr Rom Hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv. 500 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 200 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 300 kr Hyres- Skattepl. Jäckvik avgift subv. Hel vecka v v 19-25, v 10-11, v Hyres- Skattepl. avgift subv. Hel vecka v v 25, v v Hyres- Skattepl. Gullholmsbaden avgift subv. Hel vecka v v v v Hyres- Skattepl. Visby avgift subv. Hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v Visby finns endast tillgängligt v Hyres- Skattepl. Rättvik avgift subv. Fyrklöverns stugby Hel vecka v sommar 2008

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011 Visby, 2011-03-02 Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya slår upp portarna påsken 2011 En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme på nyhetssidorna

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2006 www.ps.sca.com PS SOMMAR 2006 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 BYGGA, REPARERA, UNDERHÅLLA

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2009 Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS SOMMAR 2009 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 FINANSKRISEN

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9.

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 september

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Rabatterat semesterboende i Italien

Rabatterat semesterboende i Italien Rabatterat semesterboende i Italien Fackförbundens medlemmar har möjlighet att boka rabatterat semesterboende i Italien. La Serra och Riva del Sole är två semester och konferensanläggningar som ägs av

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2008 Avbokningsavgift införs PS VINTER 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 SCAs PERSONALSTIFTELSE

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük Pine Bay BBCG Construction - Akbük Pine Bay Pine Bay har det bästa läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och berg åt andra. Komplexet ligger

Läs mer

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök Visby, 2011-07-14 Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur.

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. Gullholmen 2015 I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. SERVICE I huvudanläggningen finns telefon och tvättmaskin. Inom

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år www.ps.sca.com PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 1.400.000 Konstruerad (år) 2003 område (län) Lagoa Tomtarea 9360 Stad Konstruktion område 584 sida 3/5 På landsbygden, nära fiskebyn, golfbanor och inom gångavstånd från

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna 2010 VINTER Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS VINTER 2010 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 OSÄKERHET

Läs mer

Korterbjudanden 2010-2011

Korterbjudanden 2010-2011 Korterbjudanden 2010-2011 20101223 Sköna dagar på Ystad Saltsjöbad Besök Ystad-Österlen och njut av några sköna dagar på Ystad Saltsjöbad. Med det klassiska paketet Sandshell får du en övernattning, 3-rätters

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny Romlägenhet

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny Romlägenhet PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2009 Ny Romlägenhet PS VINTER 2009 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 SNART TRE LÄGENHETER I ROM 4 STUGVINTER 2009

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

Vi kommer att arrangera en visningsresa och återkommer närmre om detta.

Vi kommer att arrangera en visningsresa och återkommer närmre om detta. The Lodge, Romelåsen The Lodge öppnar i September på Romeleåsens topp, 165 m över havet. Det kommer att bli en förträfflig lodge för konferens, boende, njutning, SPA och aktiviteter. Allt detta plus en

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden Vrnik - Kroatien 2011 Vrnik är en liten ö, inte större än att man kan promenera runt den på en halvtimme. Här finns ett trettiotal hus men bara tre bofasta innevånare. Vrnik ligger ett stenkast från den

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 UPPTÄCK RÄTTVIK FRÅN SADELN Att följa med på en guidad utflykt ger mervärde till din cykelupplevelse oavsett om du aldrig besökt Rättvik eller känner till omgivningen

Läs mer

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården.

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. En närbelägen idyll Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. Personlig service Som konferensgäst på Odalgården blir du snabbt varse om den familjära stämningen

Läs mer

Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester

Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester Neapelbukten Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester En seglingssemester i Neapelbukten tenderar att fokusera på Amalfikusten och de vackra öarna i den pittoreska napolitanska

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Söker du bra boende i Åre?

Söker du bra boende i Åre? Söker du bra boende i Åre? Skidåkarlägenhet för kompisgänget eller lilla familjen eller mysigt hus för hela släkten? Vi har boende veckovis, halvvecka och weekend hela vintern 2013-2014 Objekt ett : Fin

Läs mer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer 2012 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Med åtta hörn. Utan kanter.

Med åtta hörn. Utan kanter. 06 Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren Med åtta hörn. Utan kanter. våra regenbogen tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och känn dig som hemma direkt. Du får 39 välplanerade

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 525.000 Konstruerad (år) 2002 område (län) Lagos Tomtarea 320 Stad Meia Praia Konstruktion område 280 sida 3/5 En underbar och rymlig hörn villa på den breda stranden

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Résidence des Golfeurs Mandelieu-La Napoule

Résidence des Golfeurs Mandelieu-La Napoule Résidence des Golfeurs Mandelieu-La Napoule Bra boende på Franska Rivieran med närhet till utmärkt service, kommunikationer och aktiviteter DESTINATION FRANKRIKE Fastigheten har ett fint poolområde men

Läs mer

Hus i Othem på norra Gotland!

Hus i Othem på norra Gotland! Hus i Othem på norra Gotland! Lugnt och mysigt boende i tvåvåningshus på 90m² med full standard för upp till 6 personer. Stor fin trädgård med grillplats och inglasat lusthus. Huset består av övervåning

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Innehåll Anläggningar i Sverige Stugor och anläggningar inom IF Metall 4 15

Innehåll Anläggningar i Sverige Stugor och anläggningar inom IF Metall 4 15 2017 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Det har inte blivit så många vi hoppats på till VSM i Norrtälje bussen är nu avbokad. Vi satsar på samåkning och från Linköping är det 28 mil, till största delen bra

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter Konstruerad (år) 300.000 2008 Tomtarea Konstruktion område 112,8m² sida 3/5 område (län) Lagoa Stad Detta dolda paradis är bara några minuters bilresa från några av de finaste

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Nu byggs en ny 8-stolslift

Nu byggs en ny 8-stolslift Lindvallen Sälen Barnfamiljens bästa fjällsemester. I Lindvallen kan du helhjärtat gå in för att ha kul och må bra i snön. Det bekväma boendet, den varierade skidåkningen och mängden aktiviteter gör Lindvallen

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET HOTELL OCH ÄARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET På Riviera Strand kombineras hotellets alla fördelar med ett eget trivsamt semesterboende. Med havsutsikt och naturskönt läge i Båstad bygger

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Villa Wöhler med reception, restaurang, bar och tio dubbelrum (rum nummer 4 ovan).

Villa Wöhler med reception, restaurang, bar och tio dubbelrum (rum nummer 4 ovan). Pensionatet på udden En middag i matsalen medan solen sänker sig i havet. Ett bad från bryggan på udden med Karlsöarna som bakgrund. En utgångspunkt för att upptäcka Gotland. Ett sekelskiftespensionat

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Missmyra Risten Strand

Missmyra Risten Strand Missmyra Risten Strand Missmyra anläggningen är idylliskt belägen vid sjön Risten mellan Björsäter och Åtvidaberg i Östergötland. En Naturlig Upplevelse I en vacker orörd natur kan man njuta av tystnaden

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Drömboende i en aktiv miljö

Drömboende i en aktiv miljö Drömboende i en aktiv miljö Nyplanerat villaområde Åda Backar 3 km utanför Trosa Centrum I området Åda Backar 3 km utanför Trosa Centrum kommer 68 fristående villor från Älvsbyhus att uppföras till attraktiva

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer