Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling"

Transkript

1 Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

2 Projektbeskrivning Huvudansvarig: Länsstyrelsen i Östergötland Övriga deltagande parter: Länsstyrelsen Uppsala Län Lancaster University, Storbrtanninen Almi Företagspartner AB Östergötland Almi Företagspartner AB Uppsala Linköpings universitet Bakgrund SIMPLE är ett projekt med syftet att stimulera produktutveckling och miljö på företag (ekodesign). pågick och var ett samarbete mellan regionala företagsutvecklare i Östergötland, Uppsala län och nordvästra England. SIMPLE betyder Successful Implementation of Eco-design in Small and Medium-sized Companies. och har haft två huvudsyften: Genomföra ekodesignprojekt på småföretag i regionerna. Beskriva goda exempel för marknadsföring av ekodesign. Med denna skrift vill vi sprida de goda exemplen med förhoppningen att de kan användas som inspiration för kommande projekt. Arbetssätt I Östergötland har vi utifrån tidigare erfarenheter arbetat enligt en metodik för att stötta företags produktutveckling. I korthet består metodiken av följande steg: Skapande av nätverk; utbildning och erfarenhetsutbyte inom nätverket; stöttning av specifika utvecklingsprojekt. Utförare i de olika utvecklingsprojekten har varit såväl olika konsulter som studenter på Linköpings universitet. I nordvästra England har ett liknande delprojekt genomförts. I Uppsala län har fokus varit på att utveckla ett web-baserat stödverktyg för produktutveckling och miljö. Detta verktyg ska kunna användas av andra företag som vill utveckla nya eller existerande produkter samtidigt som hänsyn tas till miljön. Finansiering har delfinansierats (50%) inom programmet TOWER som i sin tur finansierat inom EU Interreg IIIC. Det övergripande syftet med TOWER är att genom erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete av strategier och metoder utveckla det regionala tillväxtarbetet. Fokus är på teknikutveckling i små och medelstora företag, entreprenörskap och miljödriven affärsutveckling. I Östergötland har Länsstyrelsen varit delfinansiär. Vi har även använt andra utvecklingsmedel i länet för att stötta de specifika utvecklingsprojekten på de deltagande företagen. 2

3 AB Hallins Verkstäder När trenden går mot att vara kompletta tillverkare sätter vi på Hallins vårt mål högre att vara en allkonstnär med rostfritt som specialitet. I vår bransch betyder det mycket mer än att ha de bästa tänkbara verktygen och att behärska tekniken fullt ut. Det betyder också att tillämpa tekniken med den känsla och finess som bara kan komma ur erfarenhet, kompetens, idérikedom och skickligt hantverk. På så sätt blir också varje tillverkad komponent, varje utvecklad konstruktion och varje färdigmonterat system något av ett konstverk. Först och främst ska det naturligtvis motsvara specifikationen. Med det ska också förmedla känslan av genuin kvalitet i alla avseenden. Vi signerar inte våra verk, men vår ambition är att det ändå ska gå att känna igen en äkta Hallin. Hallins har utvecklat ett nytt produktsortiment med utrustning för måltidstransporter inom den offentliga och privata storhushålls-/ och restaurangnäringen. Inom ramen för utvecklingsprojektet och deltagandet i SIMPLE, har fokus i utvecklingsarbetet varit att ta fram en miljömässigt fördelaktig produkt. Miljömedvetandet i utvecklingsarbetet har främst resulterat i ett minimalt materialanvändande i de fysiska produkterna genom rationella konstruktioner och för Hallins nya tillverkningsmetoder. Men arbetet har också resulterat i att produkterna för användaren erbjuder möjligheter att enkelt och resurssnålt hålla produkterna hygieniskt rena i en miljö med stora hygienkrav. AB Hallins Verkstäder Box Ödeshög Hemsida: Reine Eriksson hallins.com 3

4 Ageratec AB Ageratec AB Herrebro Norrköping Hemsida: David Frykerås ageratec.com Ageratec AB är världsledande inom konstruktion, tillverkning och leverans av nyckelfärdiga system för småskalig produktion av Biodiesel avsedda för kunder inom lantbruk, transportindustri och återvinningsnäring. Processorerna byggs färdiga på plats i Norrköping och testas före leverans. Efter transport driftsätts anläggningarna på plats hos kund av Ageratec s egen personal som därefter även kan övervaka och utföra service på anläggningarna. Biodiesel Biodiesel eller fettsyra-metylestrar är ett biologiskt nedbrytbart och huvudsakligen förnyelsebart bränsle. Biodiesel kan med små eller inga förändringar alls av motorer användas i de flesta dieseldrivna lastbilar, bussar, personbilar och generatorer. Biodiesel kan direkt ersätta eller inblandas i fossil diesel. Råvaror för Biodiesel utgörs av vegetabiliska oljor såsom rapsolja, sojaolja, solrosolja, palmolja och andra, men även använd frityrolja och animaliska fetter är användbara. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Ageratec fått stöd för att utveckla mätmetoder för att bestämma bland annat vatteninnehåll i Biodiesel. Genom att utveckla en ny givare är målet att kunna utföra kontinuerlig mätning under processen. har tillfört kunskap till företaget samtidigt som det gett möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag som deltagit i projektet. Genom projektet har Ageratec också kunnat knyta kontakter med andra företag inom bioenergiområdet, där Östergötland som region kan visa upp ett stort antal fungerande lösningar. 4

5 Envio Transformers Recycling AB Envio Transformer Recycling AB är specialister inom återvinning av distributionstransformatorer samt marknadsföring av återvunna råvaror och transformatorkomponenter. Vår specialitet är återvinning av oljeinnehållande transformatorer samt övrig elektrisk och elektronsk utrustning som innehåller isolerolja. Oljan måste vara PCB-fri. Förutom transformatorer återvinner vi all utrustning som kan innehålla återanvändbara material eller komponenter med en hög halt av koppar eller mässing, t.ex. el-centraler, kablar, etc. Vår samlade erfarenhet inom affärsområdena transformatorer samt återvinning ger oss möjligheten att erbjuda lösningar åt våra kunder som är i klass med det bästa som står att finna. Inom SIMPLE har vi arbetat med att ta fram en metodik för att mekaniskt separera t.ex. silverplätering från koppardetaljer. Detta för att erhålla renare material som dels har ett högre ekonomiskt värde och som dessutom underlättar återvinningsprocessen. Olika tester har genomförts för att finna en lämplig separeringsprocess. Vägledande för detta arbete har varit att processen inte skall leda till att farligt avfall produceras. Envio Transformer Recycling AB Sättertorpsvägen Boxholm trafo-recycling.com David K. Wright 5

6 Ephiós AB Ephiós AB Teknikringen Linköping Sweden Hemsida: Björn-Erik Andersson Utvecklar och säljer metoder och instrument för diagnostik av ögonsjukdomar. Huvudlinjen är handhållna instrument för elektrofysiologi som används både på djur och på människa. Instrument säljs bl.a. på export till Europa, Asien och Sydamerika. har planer att ta sig in i listan av FN leverantörer då produkten passar väl in i projekt som pågår i bl.a. u-länder för screening och diagnos av ögonsjukdomar. Produkten som är ett mätsystem med ljusstimuli består av elektronik inkapslat i ett plasthölje. Instrumentet är designat med tanke på ergonomi och enkelt handhavande. Det säljs tillsammans med laddare och elektroder i en aluminiumväska. Ephiós handhållna ERG-instrument har genomgått en revision beträffande miljösynpunkter för att anpassas till en mera miljövänlig produktion och hantering före och efter produktens liv. Elektronikkonstruktion med val av komponenter och tillverkning har anpassats till de blyfria processer som idag krävs generellt. Dessutom har plasthöljet och förpackningen fått en genomgång och kommer senare att bytas ut för att uppfylla företagets kommande miljökrav. Genomgången har dessutom medfört besparingar av komponentkostnader samt ett generationslyft för nästa generation av produkten. Det handhållna ERG systemet eph-01 6

7 Gothia Redskap AB Gothia Redskap grundades 1988 och är ett modernt verkstadsföretag med stor bredd. I företaget görs allt från konstruktion till marknadsföring av färdig produkt. utvecklas inom tre inriktningar: Verkstadsutrustning (i dag hjulhantering), Fältmaskiner (system Cameleon), Legotillverkning (laserskärning, mm). Framtagning av behållare till System Cameleon. Behållaren ska kunna användas både till fasta och flytande material. Dessutom ska utformningen passa in i System Cameleons modulsystem vilket innebär att den ska kunna eftermonteras av kund hos kund. System Cameleon är ett maskinsystem framtaget för ekologiskt lantbruk. Med systemet kan flera olika fältarbeten utföras. Den körning som kräver mest av systemet är mekanisk ogräsbekämpning. Vid mekanisk ogräsbekämpning har maskinen ett kamerasystem som styr maskinens arbetsram i sidled vilket i sin tur innebär att rensskären justeras in mellan raderna på grödan. Gothia Redskap AB Tägneby Borensberg Lars Askling se 7

8 Melerit Medical AB Melerit Medical AB Gottorpsgatan 11, SE Linköping, Sweden, Hemsida: Leif Nordh Melerit Medical utvecklar och säljer fyra egna simulatorprodukter, Melerit TraumaVision (benbrott), Melerit PhacoVision (grå starr), Melerit PelvicVision (förstorad prostata) och Melerit UrecatVision (tömning av urinblåsan). Dessa simulatorer medger att blivande och varande läkare och sjuksystrar kan tränas och bedömas utan att som idag behöva använda patienter, djur eller lik. Mycket talar för att simulatorer kommer att få samma roll inom sjukvården som de redan idag har inom flyget. Marknaden är fortfarande relativt trög men bedöms lossna inom den kommande femårsperioden pga av bla rekommendationer, krav från försäkringsbolag och lagstiftning. Inom ramen för Simple-projektet har den för alla simulatorerna gemensamma elektronikboxen M-box och den speciella ögonoperationsenheten som ingår i Melerit PhacoVision delvis vidareutvecklats. Målen för vidareutvecklingen av M-boxen respektive ögonoperationsenheten var de samma nämligen att utveckla en billigare, snyggare, bättre, mindre och lättare enhet. Den stora miljövinsten med medicinska simulatorer ligger dock i att istället för att träna kirurger som man gör idag att träna mha simulatorer som medger både en betydligt billigare, objektivare, mer etiskt korrekt och miljömässig utbildningsprocess. 8

9 Qbena AB Qbena AB är ett marknadsledande företag som sedan 1986 tillverkar och säljer inredning till främst förskolor och skolor. Vår huvudprodukt är skötbord, både fasta och elektriskt höj- och sänkbara. Andra produkter i vårt sortiment är kapp-och skohyllor, trappstegar, pallar mm. Vårt säljkontor finns i Motala och vår tillverkning i Bankeryd. Vi har under 2007 jobbat ihop med en industridesigner och en konstruktör som har utvecklat och formgett vårt nya modellprogram. Resultatet har blivit skötbord som fått en ny och bättre konstruktion med mjuka och famnande linjer som förenar ergonomi och estetik. Ur miljösynpunkt har vi lyckats ta fram bord med miljövänligare materialval som är lättare att återvinna. Vi har också samlat transporterna med större inköp per order. Produkterna är under lansering hösten 2007 Qbena AB Box MOTALA Hemsida: Thomas Rundström 9

10 Rotosub AB RotoSub AB Datainjen Linköping Hemsida: Mårten Oretorp RotoSub.com Lars Strömbäck Lars RotoSub.com RotoSub utvecklar och säljer system för reducering av oljud i fläktar. Den största marknaden ligger inom kylindustrin för elektronik. RotoSub har genom projektet ändrat designstrategi och materialval på uppkommande produkter inom kylindustrin. Produkterna som aktivt minimerar oljud genom den patenterade RotoSub teknologin innehåller komponenter utvecklade i ett livcyckelperspektiv. De aspekter som särskilt beaktats är: RotoSub SilenceTM passar speciellt områden där kraven på hög kyleffekt/luftflöde och låg ljudnivå är stora. Några sådana applikationsområden där RotoSub ger stora fördelar är kylning av datorer, projektorer, spelkonsoller, bärbara datorer och badrumsfläktar. Minskad materialåtgång Minskad materialmix Transporter (lokala leverantörer) Förenklad skrotning 10

11 Tenova Production AB Tenova Production AB är ett starkt utvecklingsorienterat bioteknikföretag som startades Tenova tillverkar folier och konsumentprodukter av skräddarsydda biopolymerer med siktet inställt på högsta möjliga halt av förnyelsebara råvaror. Övergången från fossila till förnyelsebara råvaror för plastproduktion är en mycket viktig utveckling för en hållbar framtid med kontroll av koldioxid i atmosfären. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Tenova Production AB genomfört certifiering av sina produkter. Certifikat utfärdade av Din Certco, SP och Packforsk är viktiga för att Tenovas kunder skall vara säkra på att materialen har de önskade kraven gällande nedbrytbarhet och funktion. Tenova Production AB Box Norrköping Hemsida: Gerth Jonsson 11

12 TreCé AB TreCé AB Box Norrköping Hemsida: http/www.trece.se Niklas Alexandersson TreCé AB är Nordens ledande leverantör inom kontorsförvaring. erbjuder sina kunder högklassig service i alla avseenden, hög leveranssäkerhet, hög tillgänglighet samt effektiva hjälpmedel för planering av alla typer av förvaringslösningar. s produkter säljs via ett stort antal återförsäljare bl.a. Kinnarps, EFG, Input Interiör m fl. TreCé AB erbjuder idag sina kunder två olika varianter av kompaktförvaring för kontor och arkivlokaler, kontorskompakt och kompaktarkiv i furu. Båda typerna av arkiv är anpassade för att få maximal förvaring på minimal yta. Dagens varianter har två olika underreden vilket inte ger möjligheten att modulera detaljer och driftsätt mellan de två varianter. startade i mars -07 med målsättningen att ta fram ett nytt underrede som skall vara kompatibelt med båda varianterna av arkiv. Utgångspunkten för projektet är att underredet skall vara: Lätt att tillverka med lite delar Flexibelt uppbyggt enligt TreCé:s modulsystem Slitstarkt för att klara hög belastning Designad för att passa in i vårt sortiment Byggd av återvinningsbara material Slutprodukten kommer att presenteras vid Stockholm Furniture Fair I Simple-projektet har vi utöver våra egna resurser tagit hjälp av bland annat Björn- Åke Sköld Design AB för prototypdesign samt MEKO i Norrköping för prototypframtagning. 12 Bilden visar produkten kontorskompakt

13 Träullit AB T räullit är ett anrikt familjeföretag, grundat 1946 av Lennart Rääf. Idag leds det av sönerna Bengt och Henrik Rääf. har sedan starten tillverkat skivor och plattor av cementbunden träull. Träull av gran, ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur, sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus. Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare. Vårt huvudkontor och fabrik ligger i Österbymo i södra Östergötland s övergripande syfte var att ta fram möjliga sätt att förbättra hanteringen av avfall vid Träullit i Österbymo. I ett första steg kartlades och analyserades dagens situation med avseende på avfallsmängder, hantering och kostnader. Baserat på den kunskapen utarbetades sedan olika handlingsalternativ. I så stor utsträckning som möjligt söktes alternativ som, ur miljösynpunkt, är att föredra framför dagens hantering av avfallet. Slutligen utvärderades handlingsalternativen ur en ekonomisk synvinkel. har utförts av Joakim Krook, Linköpings universitet, i nära samarbete med Bengt Rääf på Träullit. Träullit AB Fabriksgatan 2 Box Österbymo Bengt Rääf 13

14 Webbverktyget SIMPLE Projektägare: Länsstyrelsen Uppsala län Utförare: Almi Företagspartner Uppsala AB Kristallen UPPSALA Ivan Karlsson almi.se För att ge tips och råd samt underlätta dokumenthantering vid utveckling av miljöanpassade produkter har ett program tagits fram. Det består av tre huvuddelar: Produktutveckling, Företagsfakta och en Manual. Under rubriken Produktutveckling kan man starta produktutveckling och lagra dokument. Man kan också hitta de existerande produkter som är inlagda i programmet. När man utvecklar en existerande produkt kan man använda knappen Kopiera dokument för att ta med information från tidigare arbete. Programmet grundar sig på att man följer stegen i produktutvecklingsprocessen, behov/krav, planera, utveckla koncept, utforma/ förbättra produkt, producera, lansera och följa upp. Tillhörande checklistor och hjälpdokument finns vid respektive steg samt samlat. De kan vid produktutvecklingsarbetet sedan sparas, tillsammans med andra aktuella dokument, vid respektive steg. Under Företagsfakta kan man behandla företagets affärsidé, strategier och mål vilka är grundläggande vid miljöanpassad produktutveckling. Här kan man även behandla en del andra företagsuppgifter och registrera användare. Under Manual hittar man stöd för hur man kan tänka vid miljöanpassad produktutveckling. Vi har valt att använda det så kallade ekostrategihjulet för att stimulera idéer kring produktutvecklingen. Ekostrategihjulet kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Det kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Programmet är öppet för alla att testa. Det finns på följande adress: Username: simple Password: 123 För eventuell personlig inloggning följer man instruktionen på hemsidan. 14

15 SIMPLE i nordvästra England Inom SIMPLE har även Lancaster University stöttat företags arbete med produktutveckling och miljö. Upplägget för det delprojektet har i stor varit detsamma som det i Östergötland. På denna sida presenteras några av de genomförda projekten. Raw Studio Ltd är ett enmans designföretag. Företget genomförde ett projekt med syftet att ta fram en stol för skolmiljö. Den hårda skolmiljön ställer speciella krav på stolen då den måste vara billig och samtidigt robust. Livslängden för stolen är också kort. Vägledande för projektet var materialminimering, återvinningsbarhet, ergonomi, utseende och funktionalitet. Leaco Ltd tillverkar produkter i plast och pressad metall. De har utvecklat en ny fästanordning för TV-antenner. Även här har materialminimering varit ett krav samt att enbart använda en typ av material. Lancaster Product Development Unit, Engineering Department, Lancaster University LA1 4YR UK Hemsida: www. lpdu.lancs.ac.uk Allan Rennie ac.uk Andra företag som deltog i projektet i England var: Wesmar BioEnergy Ltd, Oleotec Ltd, Ainsworth & Parkinson Ltd, Powder Systems Ltd; Tronic Ltd, Fastnet Ltd, Blackburn Yarn Dyers Ltd och Mercatos Ltd. 15

16

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N Telefon (08) 665 65 66 SIDAN 2 l PERSONLIG HYGIEN www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster är en av Nordens ledande tillverkare av industrikemikalier

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Kuvert behöver inte vara bruna De kan vara stora, små, långa och korta Vattentäta och miljövänliga Starka riv- och spricksäkra De ska skydda värdefullt

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola Nettoprislista Anbudsområde B Skola Skola Välkommen till Informa Vårt sortiment Skolmiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till möblering

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Äkta svenskt hantverk

Äkta svenskt hantverk Äkta svenskt hantverk SIBES är ett av de ytterst få företag som finns kvar i Sverige som tillverkar kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker i egen fabrik i Småland. Vi har över 70 års erfarenhet av att

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR!

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! Med IPG:s plastpall minskas kostnaden för era returtransporter med 40% Vänd blad och få reda på varför vårt kompatibla pallsystem är det självklara valet för smarta företag!

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar Avtalsnummer 96-22-2014:003 Prislista Paket D Klädförvaring och småfacksskåp Input interiör Sweden AB 556330-9201 Fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2017-01-25

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Sits- och ryggvinkeln kan ställas in steglöst.

Sits- och ryggvinkeln kan ställas in steglöst. RH Support RH Support är en serie stödstolar speciellt framtagna för dig som behöver extra avlastning för rygg och ben när du arbetar stående i olika höjder. Stolens sits- och ryggvinklar kan ställas in

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde C Vård och omsorg

Nettoprislista. Anbudsområde C Vård och omsorg Nettoprislista Anbudsområde C Vård och omsorg Vård och omsorg Välkommen till funkab Vårt sortiment Vård- och omsorgsmöbler och dess placering spelar en stor roll i gestaltandet av ett rum. Våra möbler

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor David Hansevi, Mjölby/Boxholms kommun Enver Memic, Norrköpings kommun Projektet energitillsyn i Östergötland MÖTA - bakgrund Deltagare

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Hjul finns i flera olika varianter, bland annat för hårda och mjuka golv. Du kan också utrusta stolen med glidknappar istället för hjul.

Hjul finns i flera olika varianter, bland annat för hårda och mjuka golv. Du kan också utrusta stolen med glidknappar istället för hjul. RH Support RH Support är en serie stödstolar speciellt framtagna för dig som behöver extra avlastning för rygg och ben när du arbetar stående i olika höjder. Stolens sits- och ryggvinklar kan ställas in

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

Välkommen till MEDDO!

Välkommen till MEDDO! 1 2 Välkommen till MEDDO! Vi vill med denna broschyr ge Dig information om MEDDO Drop in solarium som affärsidé och vad det kan innebära för Dig som eventuell blivande franchisetagare i kedjan. Hur går

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde A Förskola

Nettoprislista. Anbudsområde A Förskola Nettoprislista Anbudsområde A Förskola Förskola Välkommen till funkab Vårt sortiment Förskolemiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp Nettoprislista Anbudsområde H Värdeskåp Värdeskåp Välkommen till Informa Vårt sortiment I vårt värdeskåpssortimentet finns brand- och inbrottsklassade värdeskåp samt säkerhetsskåp tillverkade enligt högsta

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Holms en innovativ redskapsleverantör

Holms en innovativ redskapsleverantör sopredskap Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet adderades tillverkning av spadar och

Läs mer

ZOBRA EXZITE. Patent Pending

ZOBRA EXZITE. Patent Pending ZOBRA EXZITE Patent Pending Exzite Röd med vita dekorskruvar. Exzite personlig design möter smart funktion Funktionalitet och form förenas på ett smart och unikt sätt i armaturen Exzite. Den har en flexibel

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer