Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling"

Transkript

1 Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

2 Projektbeskrivning Huvudansvarig: Länsstyrelsen i Östergötland Övriga deltagande parter: Länsstyrelsen Uppsala Län Lancaster University, Storbrtanninen Almi Företagspartner AB Östergötland Almi Företagspartner AB Uppsala Linköpings universitet Bakgrund SIMPLE är ett projekt med syftet att stimulera produktutveckling och miljö på företag (ekodesign). pågick och var ett samarbete mellan regionala företagsutvecklare i Östergötland, Uppsala län och nordvästra England. SIMPLE betyder Successful Implementation of Eco-design in Small and Medium-sized Companies. och har haft två huvudsyften: Genomföra ekodesignprojekt på småföretag i regionerna. Beskriva goda exempel för marknadsföring av ekodesign. Med denna skrift vill vi sprida de goda exemplen med förhoppningen att de kan användas som inspiration för kommande projekt. Arbetssätt I Östergötland har vi utifrån tidigare erfarenheter arbetat enligt en metodik för att stötta företags produktutveckling. I korthet består metodiken av följande steg: Skapande av nätverk; utbildning och erfarenhetsutbyte inom nätverket; stöttning av specifika utvecklingsprojekt. Utförare i de olika utvecklingsprojekten har varit såväl olika konsulter som studenter på Linköpings universitet. I nordvästra England har ett liknande delprojekt genomförts. I Uppsala län har fokus varit på att utveckla ett web-baserat stödverktyg för produktutveckling och miljö. Detta verktyg ska kunna användas av andra företag som vill utveckla nya eller existerande produkter samtidigt som hänsyn tas till miljön. Finansiering har delfinansierats (50%) inom programmet TOWER som i sin tur finansierat inom EU Interreg IIIC. Det övergripande syftet med TOWER är att genom erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete av strategier och metoder utveckla det regionala tillväxtarbetet. Fokus är på teknikutveckling i små och medelstora företag, entreprenörskap och miljödriven affärsutveckling. I Östergötland har Länsstyrelsen varit delfinansiär. Vi har även använt andra utvecklingsmedel i länet för att stötta de specifika utvecklingsprojekten på de deltagande företagen. 2

3 AB Hallins Verkstäder När trenden går mot att vara kompletta tillverkare sätter vi på Hallins vårt mål högre att vara en allkonstnär med rostfritt som specialitet. I vår bransch betyder det mycket mer än att ha de bästa tänkbara verktygen och att behärska tekniken fullt ut. Det betyder också att tillämpa tekniken med den känsla och finess som bara kan komma ur erfarenhet, kompetens, idérikedom och skickligt hantverk. På så sätt blir också varje tillverkad komponent, varje utvecklad konstruktion och varje färdigmonterat system något av ett konstverk. Först och främst ska det naturligtvis motsvara specifikationen. Med det ska också förmedla känslan av genuin kvalitet i alla avseenden. Vi signerar inte våra verk, men vår ambition är att det ändå ska gå att känna igen en äkta Hallin. Hallins har utvecklat ett nytt produktsortiment med utrustning för måltidstransporter inom den offentliga och privata storhushålls-/ och restaurangnäringen. Inom ramen för utvecklingsprojektet och deltagandet i SIMPLE, har fokus i utvecklingsarbetet varit att ta fram en miljömässigt fördelaktig produkt. Miljömedvetandet i utvecklingsarbetet har främst resulterat i ett minimalt materialanvändande i de fysiska produkterna genom rationella konstruktioner och för Hallins nya tillverkningsmetoder. Men arbetet har också resulterat i att produkterna för användaren erbjuder möjligheter att enkelt och resurssnålt hålla produkterna hygieniskt rena i en miljö med stora hygienkrav. AB Hallins Verkstäder Box Ödeshög Hemsida: Reine Eriksson hallins.com 3

4 Ageratec AB Ageratec AB Herrebro Norrköping Hemsida: David Frykerås ageratec.com Ageratec AB är världsledande inom konstruktion, tillverkning och leverans av nyckelfärdiga system för småskalig produktion av Biodiesel avsedda för kunder inom lantbruk, transportindustri och återvinningsnäring. Processorerna byggs färdiga på plats i Norrköping och testas före leverans. Efter transport driftsätts anläggningarna på plats hos kund av Ageratec s egen personal som därefter även kan övervaka och utföra service på anläggningarna. Biodiesel Biodiesel eller fettsyra-metylestrar är ett biologiskt nedbrytbart och huvudsakligen förnyelsebart bränsle. Biodiesel kan med små eller inga förändringar alls av motorer användas i de flesta dieseldrivna lastbilar, bussar, personbilar och generatorer. Biodiesel kan direkt ersätta eller inblandas i fossil diesel. Råvaror för Biodiesel utgörs av vegetabiliska oljor såsom rapsolja, sojaolja, solrosolja, palmolja och andra, men även använd frityrolja och animaliska fetter är användbara. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Ageratec fått stöd för att utveckla mätmetoder för att bestämma bland annat vatteninnehåll i Biodiesel. Genom att utveckla en ny givare är målet att kunna utföra kontinuerlig mätning under processen. har tillfört kunskap till företaget samtidigt som det gett möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag som deltagit i projektet. Genom projektet har Ageratec också kunnat knyta kontakter med andra företag inom bioenergiområdet, där Östergötland som region kan visa upp ett stort antal fungerande lösningar. 4

5 Envio Transformers Recycling AB Envio Transformer Recycling AB är specialister inom återvinning av distributionstransformatorer samt marknadsföring av återvunna råvaror och transformatorkomponenter. Vår specialitet är återvinning av oljeinnehållande transformatorer samt övrig elektrisk och elektronsk utrustning som innehåller isolerolja. Oljan måste vara PCB-fri. Förutom transformatorer återvinner vi all utrustning som kan innehålla återanvändbara material eller komponenter med en hög halt av koppar eller mässing, t.ex. el-centraler, kablar, etc. Vår samlade erfarenhet inom affärsområdena transformatorer samt återvinning ger oss möjligheten att erbjuda lösningar åt våra kunder som är i klass med det bästa som står att finna. Inom SIMPLE har vi arbetat med att ta fram en metodik för att mekaniskt separera t.ex. silverplätering från koppardetaljer. Detta för att erhålla renare material som dels har ett högre ekonomiskt värde och som dessutom underlättar återvinningsprocessen. Olika tester har genomförts för att finna en lämplig separeringsprocess. Vägledande för detta arbete har varit att processen inte skall leda till att farligt avfall produceras. Envio Transformer Recycling AB Sättertorpsvägen Boxholm trafo-recycling.com David K. Wright 5

6 Ephiós AB Ephiós AB Teknikringen Linköping Sweden Hemsida: Björn-Erik Andersson Utvecklar och säljer metoder och instrument för diagnostik av ögonsjukdomar. Huvudlinjen är handhållna instrument för elektrofysiologi som används både på djur och på människa. Instrument säljs bl.a. på export till Europa, Asien och Sydamerika. har planer att ta sig in i listan av FN leverantörer då produkten passar väl in i projekt som pågår i bl.a. u-länder för screening och diagnos av ögonsjukdomar. Produkten som är ett mätsystem med ljusstimuli består av elektronik inkapslat i ett plasthölje. Instrumentet är designat med tanke på ergonomi och enkelt handhavande. Det säljs tillsammans med laddare och elektroder i en aluminiumväska. Ephiós handhållna ERG-instrument har genomgått en revision beträffande miljösynpunkter för att anpassas till en mera miljövänlig produktion och hantering före och efter produktens liv. Elektronikkonstruktion med val av komponenter och tillverkning har anpassats till de blyfria processer som idag krävs generellt. Dessutom har plasthöljet och förpackningen fått en genomgång och kommer senare att bytas ut för att uppfylla företagets kommande miljökrav. Genomgången har dessutom medfört besparingar av komponentkostnader samt ett generationslyft för nästa generation av produkten. Det handhållna ERG systemet eph-01 6

7 Gothia Redskap AB Gothia Redskap grundades 1988 och är ett modernt verkstadsföretag med stor bredd. I företaget görs allt från konstruktion till marknadsföring av färdig produkt. utvecklas inom tre inriktningar: Verkstadsutrustning (i dag hjulhantering), Fältmaskiner (system Cameleon), Legotillverkning (laserskärning, mm). Framtagning av behållare till System Cameleon. Behållaren ska kunna användas både till fasta och flytande material. Dessutom ska utformningen passa in i System Cameleons modulsystem vilket innebär att den ska kunna eftermonteras av kund hos kund. System Cameleon är ett maskinsystem framtaget för ekologiskt lantbruk. Med systemet kan flera olika fältarbeten utföras. Den körning som kräver mest av systemet är mekanisk ogräsbekämpning. Vid mekanisk ogräsbekämpning har maskinen ett kamerasystem som styr maskinens arbetsram i sidled vilket i sin tur innebär att rensskären justeras in mellan raderna på grödan. Gothia Redskap AB Tägneby Borensberg Lars Askling se 7

8 Melerit Medical AB Melerit Medical AB Gottorpsgatan 11, SE Linköping, Sweden, Hemsida: Leif Nordh Melerit Medical utvecklar och säljer fyra egna simulatorprodukter, Melerit TraumaVision (benbrott), Melerit PhacoVision (grå starr), Melerit PelvicVision (förstorad prostata) och Melerit UrecatVision (tömning av urinblåsan). Dessa simulatorer medger att blivande och varande läkare och sjuksystrar kan tränas och bedömas utan att som idag behöva använda patienter, djur eller lik. Mycket talar för att simulatorer kommer att få samma roll inom sjukvården som de redan idag har inom flyget. Marknaden är fortfarande relativt trög men bedöms lossna inom den kommande femårsperioden pga av bla rekommendationer, krav från försäkringsbolag och lagstiftning. Inom ramen för Simple-projektet har den för alla simulatorerna gemensamma elektronikboxen M-box och den speciella ögonoperationsenheten som ingår i Melerit PhacoVision delvis vidareutvecklats. Målen för vidareutvecklingen av M-boxen respektive ögonoperationsenheten var de samma nämligen att utveckla en billigare, snyggare, bättre, mindre och lättare enhet. Den stora miljövinsten med medicinska simulatorer ligger dock i att istället för att träna kirurger som man gör idag att träna mha simulatorer som medger både en betydligt billigare, objektivare, mer etiskt korrekt och miljömässig utbildningsprocess. 8

9 Qbena AB Qbena AB är ett marknadsledande företag som sedan 1986 tillverkar och säljer inredning till främst förskolor och skolor. Vår huvudprodukt är skötbord, både fasta och elektriskt höj- och sänkbara. Andra produkter i vårt sortiment är kapp-och skohyllor, trappstegar, pallar mm. Vårt säljkontor finns i Motala och vår tillverkning i Bankeryd. Vi har under 2007 jobbat ihop med en industridesigner och en konstruktör som har utvecklat och formgett vårt nya modellprogram. Resultatet har blivit skötbord som fått en ny och bättre konstruktion med mjuka och famnande linjer som förenar ergonomi och estetik. Ur miljösynpunkt har vi lyckats ta fram bord med miljövänligare materialval som är lättare att återvinna. Vi har också samlat transporterna med större inköp per order. Produkterna är under lansering hösten 2007 Qbena AB Box MOTALA Hemsida: Thomas Rundström 9

10 Rotosub AB RotoSub AB Datainjen Linköping Hemsida: Mårten Oretorp RotoSub.com Lars Strömbäck Lars RotoSub.com RotoSub utvecklar och säljer system för reducering av oljud i fläktar. Den största marknaden ligger inom kylindustrin för elektronik. RotoSub har genom projektet ändrat designstrategi och materialval på uppkommande produkter inom kylindustrin. Produkterna som aktivt minimerar oljud genom den patenterade RotoSub teknologin innehåller komponenter utvecklade i ett livcyckelperspektiv. De aspekter som särskilt beaktats är: RotoSub SilenceTM passar speciellt områden där kraven på hög kyleffekt/luftflöde och låg ljudnivå är stora. Några sådana applikationsområden där RotoSub ger stora fördelar är kylning av datorer, projektorer, spelkonsoller, bärbara datorer och badrumsfläktar. Minskad materialåtgång Minskad materialmix Transporter (lokala leverantörer) Förenklad skrotning 10

11 Tenova Production AB Tenova Production AB är ett starkt utvecklingsorienterat bioteknikföretag som startades Tenova tillverkar folier och konsumentprodukter av skräddarsydda biopolymerer med siktet inställt på högsta möjliga halt av förnyelsebara råvaror. Övergången från fossila till förnyelsebara råvaror för plastproduktion är en mycket viktig utveckling för en hållbar framtid med kontroll av koldioxid i atmosfären. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Tenova Production AB genomfört certifiering av sina produkter. Certifikat utfärdade av Din Certco, SP och Packforsk är viktiga för att Tenovas kunder skall vara säkra på att materialen har de önskade kraven gällande nedbrytbarhet och funktion. Tenova Production AB Box Norrköping Hemsida: Gerth Jonsson 11

12 TreCé AB TreCé AB Box Norrköping Hemsida: http/www.trece.se Niklas Alexandersson TreCé AB är Nordens ledande leverantör inom kontorsförvaring. erbjuder sina kunder högklassig service i alla avseenden, hög leveranssäkerhet, hög tillgänglighet samt effektiva hjälpmedel för planering av alla typer av förvaringslösningar. s produkter säljs via ett stort antal återförsäljare bl.a. Kinnarps, EFG, Input Interiör m fl. TreCé AB erbjuder idag sina kunder två olika varianter av kompaktförvaring för kontor och arkivlokaler, kontorskompakt och kompaktarkiv i furu. Båda typerna av arkiv är anpassade för att få maximal förvaring på minimal yta. Dagens varianter har två olika underreden vilket inte ger möjligheten att modulera detaljer och driftsätt mellan de två varianter. startade i mars -07 med målsättningen att ta fram ett nytt underrede som skall vara kompatibelt med båda varianterna av arkiv. Utgångspunkten för projektet är att underredet skall vara: Lätt att tillverka med lite delar Flexibelt uppbyggt enligt TreCé:s modulsystem Slitstarkt för att klara hög belastning Designad för att passa in i vårt sortiment Byggd av återvinningsbara material Slutprodukten kommer att presenteras vid Stockholm Furniture Fair I Simple-projektet har vi utöver våra egna resurser tagit hjälp av bland annat Björn- Åke Sköld Design AB för prototypdesign samt MEKO i Norrköping för prototypframtagning. 12 Bilden visar produkten kontorskompakt

13 Träullit AB T räullit är ett anrikt familjeföretag, grundat 1946 av Lennart Rääf. Idag leds det av sönerna Bengt och Henrik Rääf. har sedan starten tillverkat skivor och plattor av cementbunden träull. Träull av gran, ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur, sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus. Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare. Vårt huvudkontor och fabrik ligger i Österbymo i södra Östergötland s övergripande syfte var att ta fram möjliga sätt att förbättra hanteringen av avfall vid Träullit i Österbymo. I ett första steg kartlades och analyserades dagens situation med avseende på avfallsmängder, hantering och kostnader. Baserat på den kunskapen utarbetades sedan olika handlingsalternativ. I så stor utsträckning som möjligt söktes alternativ som, ur miljösynpunkt, är att föredra framför dagens hantering av avfallet. Slutligen utvärderades handlingsalternativen ur en ekonomisk synvinkel. har utförts av Joakim Krook, Linköpings universitet, i nära samarbete med Bengt Rääf på Träullit. Träullit AB Fabriksgatan 2 Box Österbymo Bengt Rääf 13

14 Webbverktyget SIMPLE Projektägare: Länsstyrelsen Uppsala län Utförare: Almi Företagspartner Uppsala AB Kristallen UPPSALA Ivan Karlsson almi.se För att ge tips och råd samt underlätta dokumenthantering vid utveckling av miljöanpassade produkter har ett program tagits fram. Det består av tre huvuddelar: Produktutveckling, Företagsfakta och en Manual. Under rubriken Produktutveckling kan man starta produktutveckling och lagra dokument. Man kan också hitta de existerande produkter som är inlagda i programmet. När man utvecklar en existerande produkt kan man använda knappen Kopiera dokument för att ta med information från tidigare arbete. Programmet grundar sig på att man följer stegen i produktutvecklingsprocessen, behov/krav, planera, utveckla koncept, utforma/ förbättra produkt, producera, lansera och följa upp. Tillhörande checklistor och hjälpdokument finns vid respektive steg samt samlat. De kan vid produktutvecklingsarbetet sedan sparas, tillsammans med andra aktuella dokument, vid respektive steg. Under Företagsfakta kan man behandla företagets affärsidé, strategier och mål vilka är grundläggande vid miljöanpassad produktutveckling. Här kan man även behandla en del andra företagsuppgifter och registrera användare. Under Manual hittar man stöd för hur man kan tänka vid miljöanpassad produktutveckling. Vi har valt att använda det så kallade ekostrategihjulet för att stimulera idéer kring produktutvecklingen. Ekostrategihjulet kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Det kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Programmet är öppet för alla att testa. Det finns på följande adress: Username: simple Password: 123 För eventuell personlig inloggning följer man instruktionen på hemsidan. 14

15 SIMPLE i nordvästra England Inom SIMPLE har även Lancaster University stöttat företags arbete med produktutveckling och miljö. Upplägget för det delprojektet har i stor varit detsamma som det i Östergötland. På denna sida presenteras några av de genomförda projekten. Raw Studio Ltd är ett enmans designföretag. Företget genomförde ett projekt med syftet att ta fram en stol för skolmiljö. Den hårda skolmiljön ställer speciella krav på stolen då den måste vara billig och samtidigt robust. Livslängden för stolen är också kort. Vägledande för projektet var materialminimering, återvinningsbarhet, ergonomi, utseende och funktionalitet. Leaco Ltd tillverkar produkter i plast och pressad metall. De har utvecklat en ny fästanordning för TV-antenner. Även här har materialminimering varit ett krav samt att enbart använda en typ av material. Lancaster Product Development Unit, Engineering Department, Lancaster University LA1 4YR UK Hemsida: www. lpdu.lancs.ac.uk Allan Rennie ac.uk Andra företag som deltog i projektet i England var: Wesmar BioEnergy Ltd, Oleotec Ltd, Ainsworth & Parkinson Ltd, Powder Systems Ltd; Tronic Ltd, Fastnet Ltd, Blackburn Yarn Dyers Ltd och Mercatos Ltd. 15

16

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

Fotkryss finns i olika utföranden: silver, svart eller i polerat aluminium. Hjul finns för både mjuka och hårda golv.

Fotkryss finns i olika utföranden: silver, svart eller i polerat aluminium. Hjul finns för både mjuka och hårda golv. RH Extend RH Extend är lika användarvänlig som ergonomisk och slitstark. Därför passar den perfekt för receptioner, utbildningsmiljöer och kontorsarbete. Eftersom RH Extend är enkel att ställa in och ställa

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Kuvert behöver inte vara bruna De kan vara stora, små, långa och korta Vattentäta och miljövänliga Starka riv- och spricksäkra De ska skydda värdefullt

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Effektiva förpackningslösningar

Effektiva förpackningslösningar i Sverige AB Effektiva förpackningslösningar - till dina försändelser Bubbelpåsar Bubbelpåsar Luft är skyddande och väger dessutom minimalt. Det är anledningen till att AirPro-bubbelpåse är så populär.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N Telefon (08) 665 65 66 SIDAN 2 l PERSONLIG HYGIEN www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster är en av Nordens ledande tillverkare av industrikemikalier

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

Produktblad - Arbetsö

Produktblad - Arbetsö Produktblad - Arbetsö ARBETSÖ 80x4 ARBETSÖ Arbetsön för dig som värdesätter flexibilitet och valmöjlighet. Betjäning från båda håll, välj mellan dörrar och lådor. Lådor tål upp till 50 kilos belastning

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK Telefon (08) 66 56 566 SIDA 2 l YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster-koncernen

Läs mer

Ulf Scherlin VD/Formgivare

Ulf Scherlin VD/Formgivare 2015 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och soffbord, stolar,

Läs mer

Produktblad - Arkiv Stål

Produktblad - Arkiv Stål Produktblad - Arkiv tål ARKIV-/LAGERHYLLA FURU Arkivhylla i massiv lackerad furu. Ett bra exempel på behovsanpassad förvaring till ditt arkiv eller förråd. ARKIV TÅL ARKIV-/LAGERHYLLA FURU Ett komplett

Läs mer

Att skapa en egen identitet

Att skapa en egen identitet Att skapa en egen identitet Bilder från Sweco Foto Måns Berg När du söker din helt unika inredningslösning; det kan vara en annan funktion, andra former, färger och material, för att ge identitet för just

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008. design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008. design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design IKEA.se design ÄR TEAMWORK Många människor har en begränsad budget men vill ända skapa ett

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Svankstödet ställs in med en pump som luftfyller kudden i svanken som ger extra stöd.

Svankstödet ställs in med en pump som luftfyller kudden i svanken som ger extra stöd. RH Logic RH Logic är en serie stolar för den som sitter mycket i arbetet. Därför är den helt och hållet designad utifrån 2PP, vår filosofi om vikten av rörelse i sittandet för att orka med dagar med långa

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Ny unik designmetodik. med användbarheten i fokus

Ny unik designmetodik. med användbarheten i fokus Ny unik designmetodik med användbarheten i fokus Vill Design för Alla-testet är en unik metod för att skapa lättanvända produkter, tjänster och miljöer. Metoden ger tillförlitliga resultat oavsett när

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

SOPREDSKAP. www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER

SOPREDSKAP. www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER SOPREDSKAP www.holms.com REDSKAP MED SMARTA DETALJER Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet

Läs mer

Äkta svenskt hantverk

Äkta svenskt hantverk Äkta svenskt hantverk SIBES är ett av de ytterst få företag som finns kvar i Sverige som tillverkar kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker i egen fabrik i Småland. Vi har över 70 års erfarenhet av att

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola Nettoprislista Anbudsområde B Skola Skola Välkommen till Informa Vårt sortiment Skolmiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till möblering

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Svankstödet ger extra stöd åt svank och därmed åt hela ryggen. Pumpen luftfyller en kudde i svanken som ger extra stöd.

Svankstödet ger extra stöd åt svank och därmed åt hela ryggen. Pumpen luftfyller en kudde i svanken som ger extra stöd. RH Logic 400/300 RH Logic 400/300 är en av våra mest populära stolserier. Dels tack vare ergonomin och komforten, dels tack vare den långa livslängden. RH Logic 400 har en hög rygg och RH Logic 300 en

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING

DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING DECO SIGMA 8: OPTIMERAD DESIGN EN VERKLIGT TEKNISK & EKONOMISK LÖSNING Idealisk ergonomi, enkel åtkomst, bättre sikt och hantering, trumfkorten som uppmärksammas på marknaden. Lanserad med en kraftig reklaminsats

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Produktblad - Arkiv Kontor

Produktblad - Arkiv Kontor Produktblad - Arkiv Kontor ARKIV KONTOR ARKIV KONTOR Arkivet är ett mångsidigt och smart förvaringssystem för den som har mycket att spara och förvara. Med den flexibla utbyggbara lösningen kan företagets

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Rätt arbetsteknik skapar. hälsa och trygghet. Modern ARBETSTEKNIK. Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering

Rätt arbetsteknik skapar. hälsa och trygghet. Modern ARBETSTEKNIK. Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering Rätt arbetsteknik skapar hälsa och trygghet Rätt arbetsteknik skapar hälsa och trygghet Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering Modern ARBETSTEKNIK Modern Arbetsteknik erbjuder behovsanpassade

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring När det gäller hantering av bulklaster används växlade motorer för att driva en

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt

ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt P&P AB P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Lanab. Delområde - Arbetsstolar. Input interiör Stockholm AB 556475-1492

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Lanab. Delområde - Arbetsstolar. Input interiör Stockholm AB 556475-1492 Statligt Ramavtal - Möbler och inredning Delområde - Arbetsstolar Lanab Input interiör Stockholm AB 556475-1492 Avropsproduktlista nr 1 - Avtalsnummer 96-73-2014:005 Input interiör avrop@inputinterior.se

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Med fokus på effektiva packningsmaskiner

Med fokus på effektiva packningsmaskiner Med fokus på effektiva packningsmaskiner Swepac utvecklar och tillverkar maskiner för krävande förhållanden Vår ambition är att göra maskiner som tål tuffa tag i en tuff miljö. Våra kunder behöver maskiner

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se.

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se. Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se El-avfall Miljösamverkan Stockholms Län Arbetsgruppen inom delprojektet El-avfall

Läs mer

Inredning för skolan. Slöjden & NO-salen

Inredning för skolan. Slöjden & NO-salen Inredning för skolan Slöjden & NO-salen lyssna sy & snickra skapa exprimentera prova Tillklippningsbord 238 Pall 116 Lust att skapa! Hur gör man för att ge eleverna lust och motivation? Det är den ständiga

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Stålskåp till kontor, arkiv och lager Kvalitet - säkerhet - service

Stålskåp till kontor, arkiv och lager Kvalitet - säkerhet - service Stålskåp till kontor, arkiv och lager Kvalitet - säkerhet - service Flexibla arkivlösningar Välkommen till Sarpsborg Metall din leverantör av kontorsgarderob- arkivering- och lagringslösningar. Vi är ett

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING MODULBYGGANDE FLYTTBARHET MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE ELEMENT BYGGNADER FÄRDIGA INOM EN VECKA

ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING MODULBYGGANDE FLYTTBARHET MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE ELEMENT BYGGNADER FÄRDIGA INOM EN VECKA PRODUKTION, FÖRSÄLJNING OCH RÅDGIVNING M-Partners Oy Lillåvägen 47 A 64610 ÖVERMARK Tel. +358 6225 3266 Telefax +358 6225 3271, info@m-partners.fi, www.m-partners.fi ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING. Avtal 96-73-2014:017. Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING. Avtal 96-73-2014:017. Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 1 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING 1 Träna på kontoret Stå upp och jobba - må bättre!

Läs mer

80% 40% 35% Produktöversikt avtorkning & rengöring. Tork Rengöringsdukar i jämförelse med tygtrasor. Lägre kostnader för avfallshantering 1

80% 40% 35% Produktöversikt avtorkning & rengöring. Tork Rengöringsdukar i jämförelse med tygtrasor. Lägre kostnader för avfallshantering 1 Gäller fr o m 2016-04-01 översikt avtorkning & rengöring ar i jämförelse med tygtrasor 80% Lägre kostnader för avfallshantering 1 40% Mindre användning av lösningsmedel 2 35% Snabbare rengöring 3 x2 Dubbel

Läs mer