Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises. Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling"

Transkript

1 Successful implementation of eco-design in small and medium-sized enterprises Ett projekt om miljöanpassad produktuveckling

2 Projektbeskrivning Huvudansvarig: Länsstyrelsen i Östergötland Övriga deltagande parter: Länsstyrelsen Uppsala Län Lancaster University, Storbrtanninen Almi Företagspartner AB Östergötland Almi Företagspartner AB Uppsala Linköpings universitet Bakgrund SIMPLE är ett projekt med syftet att stimulera produktutveckling och miljö på företag (ekodesign). pågick och var ett samarbete mellan regionala företagsutvecklare i Östergötland, Uppsala län och nordvästra England. SIMPLE betyder Successful Implementation of Eco-design in Small and Medium-sized Companies. och har haft två huvudsyften: Genomföra ekodesignprojekt på småföretag i regionerna. Beskriva goda exempel för marknadsföring av ekodesign. Med denna skrift vill vi sprida de goda exemplen med förhoppningen att de kan användas som inspiration för kommande projekt. Arbetssätt I Östergötland har vi utifrån tidigare erfarenheter arbetat enligt en metodik för att stötta företags produktutveckling. I korthet består metodiken av följande steg: Skapande av nätverk; utbildning och erfarenhetsutbyte inom nätverket; stöttning av specifika utvecklingsprojekt. Utförare i de olika utvecklingsprojekten har varit såväl olika konsulter som studenter på Linköpings universitet. I nordvästra England har ett liknande delprojekt genomförts. I Uppsala län har fokus varit på att utveckla ett web-baserat stödverktyg för produktutveckling och miljö. Detta verktyg ska kunna användas av andra företag som vill utveckla nya eller existerande produkter samtidigt som hänsyn tas till miljön. Finansiering har delfinansierats (50%) inom programmet TOWER som i sin tur finansierat inom EU Interreg IIIC. Det övergripande syftet med TOWER är att genom erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete av strategier och metoder utveckla det regionala tillväxtarbetet. Fokus är på teknikutveckling i små och medelstora företag, entreprenörskap och miljödriven affärsutveckling. I Östergötland har Länsstyrelsen varit delfinansiär. Vi har även använt andra utvecklingsmedel i länet för att stötta de specifika utvecklingsprojekten på de deltagande företagen. 2

3 AB Hallins Verkstäder När trenden går mot att vara kompletta tillverkare sätter vi på Hallins vårt mål högre att vara en allkonstnär med rostfritt som specialitet. I vår bransch betyder det mycket mer än att ha de bästa tänkbara verktygen och att behärska tekniken fullt ut. Det betyder också att tillämpa tekniken med den känsla och finess som bara kan komma ur erfarenhet, kompetens, idérikedom och skickligt hantverk. På så sätt blir också varje tillverkad komponent, varje utvecklad konstruktion och varje färdigmonterat system något av ett konstverk. Först och främst ska det naturligtvis motsvara specifikationen. Med det ska också förmedla känslan av genuin kvalitet i alla avseenden. Vi signerar inte våra verk, men vår ambition är att det ändå ska gå att känna igen en äkta Hallin. Hallins har utvecklat ett nytt produktsortiment med utrustning för måltidstransporter inom den offentliga och privata storhushålls-/ och restaurangnäringen. Inom ramen för utvecklingsprojektet och deltagandet i SIMPLE, har fokus i utvecklingsarbetet varit att ta fram en miljömässigt fördelaktig produkt. Miljömedvetandet i utvecklingsarbetet har främst resulterat i ett minimalt materialanvändande i de fysiska produkterna genom rationella konstruktioner och för Hallins nya tillverkningsmetoder. Men arbetet har också resulterat i att produkterna för användaren erbjuder möjligheter att enkelt och resurssnålt hålla produkterna hygieniskt rena i en miljö med stora hygienkrav. AB Hallins Verkstäder Box Ödeshög Hemsida: Reine Eriksson hallins.com 3

4 Ageratec AB Ageratec AB Herrebro Norrköping Hemsida: David Frykerås ageratec.com Ageratec AB är världsledande inom konstruktion, tillverkning och leverans av nyckelfärdiga system för småskalig produktion av Biodiesel avsedda för kunder inom lantbruk, transportindustri och återvinningsnäring. Processorerna byggs färdiga på plats i Norrköping och testas före leverans. Efter transport driftsätts anläggningarna på plats hos kund av Ageratec s egen personal som därefter även kan övervaka och utföra service på anläggningarna. Biodiesel Biodiesel eller fettsyra-metylestrar är ett biologiskt nedbrytbart och huvudsakligen förnyelsebart bränsle. Biodiesel kan med små eller inga förändringar alls av motorer användas i de flesta dieseldrivna lastbilar, bussar, personbilar och generatorer. Biodiesel kan direkt ersätta eller inblandas i fossil diesel. Råvaror för Biodiesel utgörs av vegetabiliska oljor såsom rapsolja, sojaolja, solrosolja, palmolja och andra, men även använd frityrolja och animaliska fetter är användbara. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Ageratec fått stöd för att utveckla mätmetoder för att bestämma bland annat vatteninnehåll i Biodiesel. Genom att utveckla en ny givare är målet att kunna utföra kontinuerlig mätning under processen. har tillfört kunskap till företaget samtidigt som det gett möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag som deltagit i projektet. Genom projektet har Ageratec också kunnat knyta kontakter med andra företag inom bioenergiområdet, där Östergötland som region kan visa upp ett stort antal fungerande lösningar. 4

5 Envio Transformers Recycling AB Envio Transformer Recycling AB är specialister inom återvinning av distributionstransformatorer samt marknadsföring av återvunna råvaror och transformatorkomponenter. Vår specialitet är återvinning av oljeinnehållande transformatorer samt övrig elektrisk och elektronsk utrustning som innehåller isolerolja. Oljan måste vara PCB-fri. Förutom transformatorer återvinner vi all utrustning som kan innehålla återanvändbara material eller komponenter med en hög halt av koppar eller mässing, t.ex. el-centraler, kablar, etc. Vår samlade erfarenhet inom affärsområdena transformatorer samt återvinning ger oss möjligheten att erbjuda lösningar åt våra kunder som är i klass med det bästa som står att finna. Inom SIMPLE har vi arbetat med att ta fram en metodik för att mekaniskt separera t.ex. silverplätering från koppardetaljer. Detta för att erhålla renare material som dels har ett högre ekonomiskt värde och som dessutom underlättar återvinningsprocessen. Olika tester har genomförts för att finna en lämplig separeringsprocess. Vägledande för detta arbete har varit att processen inte skall leda till att farligt avfall produceras. Envio Transformer Recycling AB Sättertorpsvägen Boxholm trafo-recycling.com David K. Wright 5

6 Ephiós AB Ephiós AB Teknikringen Linköping Sweden Hemsida: Björn-Erik Andersson Utvecklar och säljer metoder och instrument för diagnostik av ögonsjukdomar. Huvudlinjen är handhållna instrument för elektrofysiologi som används både på djur och på människa. Instrument säljs bl.a. på export till Europa, Asien och Sydamerika. har planer att ta sig in i listan av FN leverantörer då produkten passar väl in i projekt som pågår i bl.a. u-länder för screening och diagnos av ögonsjukdomar. Produkten som är ett mätsystem med ljusstimuli består av elektronik inkapslat i ett plasthölje. Instrumentet är designat med tanke på ergonomi och enkelt handhavande. Det säljs tillsammans med laddare och elektroder i en aluminiumväska. Ephiós handhållna ERG-instrument har genomgått en revision beträffande miljösynpunkter för att anpassas till en mera miljövänlig produktion och hantering före och efter produktens liv. Elektronikkonstruktion med val av komponenter och tillverkning har anpassats till de blyfria processer som idag krävs generellt. Dessutom har plasthöljet och förpackningen fått en genomgång och kommer senare att bytas ut för att uppfylla företagets kommande miljökrav. Genomgången har dessutom medfört besparingar av komponentkostnader samt ett generationslyft för nästa generation av produkten. Det handhållna ERG systemet eph-01 6

7 Gothia Redskap AB Gothia Redskap grundades 1988 och är ett modernt verkstadsföretag med stor bredd. I företaget görs allt från konstruktion till marknadsföring av färdig produkt. utvecklas inom tre inriktningar: Verkstadsutrustning (i dag hjulhantering), Fältmaskiner (system Cameleon), Legotillverkning (laserskärning, mm). Framtagning av behållare till System Cameleon. Behållaren ska kunna användas både till fasta och flytande material. Dessutom ska utformningen passa in i System Cameleons modulsystem vilket innebär att den ska kunna eftermonteras av kund hos kund. System Cameleon är ett maskinsystem framtaget för ekologiskt lantbruk. Med systemet kan flera olika fältarbeten utföras. Den körning som kräver mest av systemet är mekanisk ogräsbekämpning. Vid mekanisk ogräsbekämpning har maskinen ett kamerasystem som styr maskinens arbetsram i sidled vilket i sin tur innebär att rensskären justeras in mellan raderna på grödan. Gothia Redskap AB Tägneby Borensberg Lars Askling se 7

8 Melerit Medical AB Melerit Medical AB Gottorpsgatan 11, SE Linköping, Sweden, Hemsida: Leif Nordh Melerit Medical utvecklar och säljer fyra egna simulatorprodukter, Melerit TraumaVision (benbrott), Melerit PhacoVision (grå starr), Melerit PelvicVision (förstorad prostata) och Melerit UrecatVision (tömning av urinblåsan). Dessa simulatorer medger att blivande och varande läkare och sjuksystrar kan tränas och bedömas utan att som idag behöva använda patienter, djur eller lik. Mycket talar för att simulatorer kommer att få samma roll inom sjukvården som de redan idag har inom flyget. Marknaden är fortfarande relativt trög men bedöms lossna inom den kommande femårsperioden pga av bla rekommendationer, krav från försäkringsbolag och lagstiftning. Inom ramen för Simple-projektet har den för alla simulatorerna gemensamma elektronikboxen M-box och den speciella ögonoperationsenheten som ingår i Melerit PhacoVision delvis vidareutvecklats. Målen för vidareutvecklingen av M-boxen respektive ögonoperationsenheten var de samma nämligen att utveckla en billigare, snyggare, bättre, mindre och lättare enhet. Den stora miljövinsten med medicinska simulatorer ligger dock i att istället för att träna kirurger som man gör idag att träna mha simulatorer som medger både en betydligt billigare, objektivare, mer etiskt korrekt och miljömässig utbildningsprocess. 8

9 Qbena AB Qbena AB är ett marknadsledande företag som sedan 1986 tillverkar och säljer inredning till främst förskolor och skolor. Vår huvudprodukt är skötbord, både fasta och elektriskt höj- och sänkbara. Andra produkter i vårt sortiment är kapp-och skohyllor, trappstegar, pallar mm. Vårt säljkontor finns i Motala och vår tillverkning i Bankeryd. Vi har under 2007 jobbat ihop med en industridesigner och en konstruktör som har utvecklat och formgett vårt nya modellprogram. Resultatet har blivit skötbord som fått en ny och bättre konstruktion med mjuka och famnande linjer som förenar ergonomi och estetik. Ur miljösynpunkt har vi lyckats ta fram bord med miljövänligare materialval som är lättare att återvinna. Vi har också samlat transporterna med större inköp per order. Produkterna är under lansering hösten 2007 Qbena AB Box MOTALA Hemsida: Thomas Rundström 9

10 Rotosub AB RotoSub AB Datainjen Linköping Hemsida: Mårten Oretorp RotoSub.com Lars Strömbäck Lars RotoSub.com RotoSub utvecklar och säljer system för reducering av oljud i fläktar. Den största marknaden ligger inom kylindustrin för elektronik. RotoSub har genom projektet ändrat designstrategi och materialval på uppkommande produkter inom kylindustrin. Produkterna som aktivt minimerar oljud genom den patenterade RotoSub teknologin innehåller komponenter utvecklade i ett livcyckelperspektiv. De aspekter som särskilt beaktats är: RotoSub SilenceTM passar speciellt områden där kraven på hög kyleffekt/luftflöde och låg ljudnivå är stora. Några sådana applikationsområden där RotoSub ger stora fördelar är kylning av datorer, projektorer, spelkonsoller, bärbara datorer och badrumsfläktar. Minskad materialåtgång Minskad materialmix Transporter (lokala leverantörer) Förenklad skrotning 10

11 Tenova Production AB Tenova Production AB är ett starkt utvecklingsorienterat bioteknikföretag som startades Tenova tillverkar folier och konsumentprodukter av skräddarsydda biopolymerer med siktet inställt på högsta möjliga halt av förnyelsebara råvaror. Övergången från fossila till förnyelsebara råvaror för plastproduktion är en mycket viktig utveckling för en hållbar framtid med kontroll av koldioxid i atmosfären. Inom ramen för SIMPLE-projektet har Tenova Production AB genomfört certifiering av sina produkter. Certifikat utfärdade av Din Certco, SP och Packforsk är viktiga för att Tenovas kunder skall vara säkra på att materialen har de önskade kraven gällande nedbrytbarhet och funktion. Tenova Production AB Box Norrköping Hemsida: Gerth Jonsson 11

12 TreCé AB TreCé AB Box Norrköping Hemsida: http/www.trece.se Niklas Alexandersson TreCé AB är Nordens ledande leverantör inom kontorsförvaring. erbjuder sina kunder högklassig service i alla avseenden, hög leveranssäkerhet, hög tillgänglighet samt effektiva hjälpmedel för planering av alla typer av förvaringslösningar. s produkter säljs via ett stort antal återförsäljare bl.a. Kinnarps, EFG, Input Interiör m fl. TreCé AB erbjuder idag sina kunder två olika varianter av kompaktförvaring för kontor och arkivlokaler, kontorskompakt och kompaktarkiv i furu. Båda typerna av arkiv är anpassade för att få maximal förvaring på minimal yta. Dagens varianter har två olika underreden vilket inte ger möjligheten att modulera detaljer och driftsätt mellan de två varianter. startade i mars -07 med målsättningen att ta fram ett nytt underrede som skall vara kompatibelt med båda varianterna av arkiv. Utgångspunkten för projektet är att underredet skall vara: Lätt att tillverka med lite delar Flexibelt uppbyggt enligt TreCé:s modulsystem Slitstarkt för att klara hög belastning Designad för att passa in i vårt sortiment Byggd av återvinningsbara material Slutprodukten kommer att presenteras vid Stockholm Furniture Fair I Simple-projektet har vi utöver våra egna resurser tagit hjälp av bland annat Björn- Åke Sköld Design AB för prototypdesign samt MEKO i Norrköping för prototypframtagning. 12 Bilden visar produkten kontorskompakt

13 Träullit AB T räullit är ett anrikt familjeföretag, grundat 1946 av Lennart Rääf. Idag leds det av sönerna Bengt och Henrik Rääf. har sedan starten tillverkat skivor och plattor av cementbunden träull. Träull av gran, ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur, sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus. Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare. Vårt huvudkontor och fabrik ligger i Österbymo i södra Östergötland s övergripande syfte var att ta fram möjliga sätt att förbättra hanteringen av avfall vid Träullit i Österbymo. I ett första steg kartlades och analyserades dagens situation med avseende på avfallsmängder, hantering och kostnader. Baserat på den kunskapen utarbetades sedan olika handlingsalternativ. I så stor utsträckning som möjligt söktes alternativ som, ur miljösynpunkt, är att föredra framför dagens hantering av avfallet. Slutligen utvärderades handlingsalternativen ur en ekonomisk synvinkel. har utförts av Joakim Krook, Linköpings universitet, i nära samarbete med Bengt Rääf på Träullit. Träullit AB Fabriksgatan 2 Box Österbymo Bengt Rääf 13

14 Webbverktyget SIMPLE Projektägare: Länsstyrelsen Uppsala län Utförare: Almi Företagspartner Uppsala AB Kristallen UPPSALA Ivan Karlsson almi.se För att ge tips och råd samt underlätta dokumenthantering vid utveckling av miljöanpassade produkter har ett program tagits fram. Det består av tre huvuddelar: Produktutveckling, Företagsfakta och en Manual. Under rubriken Produktutveckling kan man starta produktutveckling och lagra dokument. Man kan också hitta de existerande produkter som är inlagda i programmet. När man utvecklar en existerande produkt kan man använda knappen Kopiera dokument för att ta med information från tidigare arbete. Programmet grundar sig på att man följer stegen i produktutvecklingsprocessen, behov/krav, planera, utveckla koncept, utforma/ förbättra produkt, producera, lansera och följa upp. Tillhörande checklistor och hjälpdokument finns vid respektive steg samt samlat. De kan vid produktutvecklingsarbetet sedan sparas, tillsammans med andra aktuella dokument, vid respektive steg. Under Företagsfakta kan man behandla företagets affärsidé, strategier och mål vilka är grundläggande vid miljöanpassad produktutveckling. Här kan man även behandla en del andra företagsuppgifter och registrera användare. Under Manual hittar man stöd för hur man kan tänka vid miljöanpassad produktutveckling. Vi har valt att använda det så kallade ekostrategihjulet för att stimulera idéer kring produktutvecklingen. Ekostrategihjulet kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Det kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Programmet är öppet för alla att testa. Det finns på följande adress: Username: simple Password: 123 För eventuell personlig inloggning följer man instruktionen på hemsidan. 14

15 SIMPLE i nordvästra England Inom SIMPLE har även Lancaster University stöttat företags arbete med produktutveckling och miljö. Upplägget för det delprojektet har i stor varit detsamma som det i Östergötland. På denna sida presenteras några av de genomförda projekten. Raw Studio Ltd är ett enmans designföretag. Företget genomförde ett projekt med syftet att ta fram en stol för skolmiljö. Den hårda skolmiljön ställer speciella krav på stolen då den måste vara billig och samtidigt robust. Livslängden för stolen är också kort. Vägledande för projektet var materialminimering, återvinningsbarhet, ergonomi, utseende och funktionalitet. Leaco Ltd tillverkar produkter i plast och pressad metall. De har utvecklat en ny fästanordning för TV-antenner. Även här har materialminimering varit ett krav samt att enbart använda en typ av material. Lancaster Product Development Unit, Engineering Department, Lancaster University LA1 4YR UK Hemsida: www. lpdu.lancs.ac.uk Allan Rennie ac.uk Andra företag som deltog i projektet i England var: Wesmar BioEnergy Ltd, Oleotec Ltd, Ainsworth & Parkinson Ltd, Powder Systems Ltd; Tronic Ltd, Fastnet Ltd, Blackburn Yarn Dyers Ltd och Mercatos Ltd. 15

16

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE Produktion: Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, Stockholm 2013 Koncept, innehåll: Rebecca Ahlstedt, näringskonsulent, NFH Text: Susanne Helgeson, Vurm produktion Grafisk form,

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag.

Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag. Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag. ClimateWell Bye, bye koldioxid No Picnic Skapar riktiga låtsasvärldar Tobii Technology Produkter för

Läs mer

Optibo Framtidens boende?

Optibo Framtidens boende? Boverket Rapport Augusti 2004 Optibo Framtidens boende? Ett debattinlägg om ett reurssnålt boende i framtiden Optibo Framtidens boende? Ett debattinlägg om ett reurssnålt boende i framtiden Boverket augusti

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare Innovativ rullformning God totalekonomi, minskad miljöbelastning, formskön design och lean production Bättre produkt högre marginaler Prismaflex AB, Staffanstorp Snyggare, starkare, Anderstorp generellt

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer