Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014"

Transkript

1 Sjukhusstaben ekonomi Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 INNEHÅLL Sidan Principer för fakturering Anivakliniken 3 Barn- och ungdomskliniken 4 Geriatriska kliniken 5 Handkirurgiska kliniken 6 Hudkliniken 14 Infektionskliniken 15 Kardiologiska kliniken 16 Kirurgkliniken 17 Kvinnokliniken 18 Käkkirurgiska kliniken 19 Kärl-Thoraxkliniken 20 Lungkliniken 21 Medicinkliniken 22 Neurokliniken 24 Onkologkliniken 25 Ortopedkirurgiska kliniken 29 Plastikkirurgiska kliniken 30 Rehabmedicinska kliniken 31 Reumatologiska kliniken 32 Avd för Sjukgymnastik 33 Urologkliniken 34 Ögonkliniken 36 Öron-, näs- och halskliniken 37 För information om kontaktpersoner se Universitetssjukhuset Örebros webbplats Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 1(37) USÖ

2 Fakturering 2014 Sluten vård Den slutna vården faktureras patientspecifikt enligt följande: - Respektive klinik har definierade priser per vårdtjänst och vårdenhet. - Fakturering för vårddagar är fördelade på olika vårdtjänster för läkare, omvårdnad och vårdplatskostnader. - Fakturering sker per vårddag dvs en kostnad för varje påbörjat dygn. - Om någon annan klinik än Neurologen, Geriatriska, Reumatologen eller Rehabmedicin lånat platser på V-enh 82 RehReum USÖ gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst 82 RehReum Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr 539 kr kr kr - Om någon annan klinik än Hud, Plastikkirurgen eller Öron, lånat platser på V-enh HudPlaÖNH gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst HudPlaÖNH USÖ Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr kr kr kr - Om en klinik har lånat vårdplatser på någon annan kliniks vårdenhet än ovan nämnda debiteras enligt den utlånande klinikens pris per vårdenhet och vårdtjänst - Om patient ligger mer än 12 timmar av ett dygn på IVA-enhet utgår ingen vårddagskostnad för patientens ordinarie plats på vårdavdelning under motsvarande dygn - Kostnader för Röntgen, Kem Lab, Blodcentralen, Patologen, Mikrobiologen, Neurofys och Klin fys debiteras enligt separata prislistor för respektive lab Öppen vård Faktureras utifrån de vårdtjänster som finns angivna i prislistan För sjukvårdande behandling faktureras 630 kr per behandling om inte annat anges i prislistan Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 2(37) USÖ

3 Anestesi- och intensivvårdskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 AnIVA avd IVA Intensivvård IVA-poäng 200 kr IVA-min 26 kr AnIVA Post op Postoperativ vård Poäng 11 kr AnIVA Anestesi Anestesi Poäng 56 kr Smärtenhet Mottagning Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 3(37) USÖ

4 Barn- och ungdomskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Barn avd 35 Omvårdnadstjänst nivå 1 Vdg kr Omvårdnadstjänst nivå 2 " kr Omvårdnadstjänst nivå 3 " kr Omvårdnadstjänst nivå 4 " kr Omvårdnadstjänst nivå 5 " kr Öppen vård Mottagning Mottagning Besök kr Teambesök 2 pers kategorier " kr Teambesök 3 " " kr Teambesök 4 " " kr Barnfetma, bedömning Bedömning kr Barnfetma, behandling 6 mån Behandling kr Barnfetma specialutredning Utredning Självkostnad Glukosbelastning barnfetma kr DNA-diagnostik barnfetma kr Lägenhet Natt 780 kr Hemsjukvård Besök kr Teambesök Epilepsi Dietistbesök Epilepsi Telefonkontakt Epilepsi kr kr 376 kr Armprotesenhet Informations-/konsultationsbesök Besök kr Specialistbesök team, hand/fot " kr Intensivbehandlingsläger/familjedagar " kr Tillkommer kostnad för kost och logi Protesutprovning enkel " kr Protesutprovning omfattande/återkontroll " kr Årskontroll " kr Återbesök enkelt " kr Återbesök omfattande " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 4(37) USÖ

5 Geriatriska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Ger avd 84 palliativ Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 553 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Ger avd 94 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 661 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 498 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 5(37) USÖ

6 Handkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Handkir avd 37 Läkartjänst " 439 kr Handkir avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Handkir avd 39 Permissionsdygn " kr Handkir avd 27 Operation Operation Poäng 163 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Läkarbesök Besök kr Behandling Behandling 630 kr Poliklin operationer på op avd enligt bilaga 1 Grupp 1: Optid<30 min i lokalanestesi+dke Operation kr Grupp 2: Optid 30-60min i lokalanestesi + DKE " kr Grupp 3: Optid <30min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 4: Optid 30-60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 5: Optid >60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Poliklin operationer på mottagn enligt bilaga 2 Operation Tillägg vid operation på jourtid Operation kr Botox Behandling Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 6(37) USÖ

7 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB21-1 Nervsutur (medianus) Finger 1 ACB21-2 Nervsutur (medianus) Underarm-handled 5 ACB22-1 Nervsutur (radialis) Finger 1 ACB22-2 Nervsutur (radialis) Underarm-handled 5 ACB23-1 Nervsutur (ulnaris) Finger 1 ACB23-2 Nervsutur (ulnaris) Underarm-handled 5 ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACC43 Transposition av ulnaris 4 ACC51-1 Neurolys CTS 1 ACC51-2 Neurolys CTS recidiv 4 ACC52 Neurolys Radialis 4 ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled 3 ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge 3 NCL39 Hohman op 3 NCL49-1 Sensutur Böjsena (underarm) 3 NCL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (underarm) 4 NCL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (underarm) NCL59 Tenolys Underarm 4 NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm 4 4 NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 7(37) USÖ

8 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NCU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos 4 NDA11 Artroscopi 4 NDA12-1 Eploration Lokalanestesi 1 NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA 3 NDB59 Artroplastik + endoprotes CMC/MP-led NDB89 Artroplastik + endoprotes Fingerled NDE22-1 Ligamentsutur Finger NDE22-2 Ligamentsutur Tumme 4 (exkl protes) 4 (exkl protes) 3 (exkl protes) 3 (exkl protes) NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) 1 NDF02-2 Synovectomi Flera leder 4 NDG49 Artrodes DIP-led 2 NDG49 Artrodes PIP-led 2 NDG49 Artrodes MP-led 4 NDH12 Öppen rep av luxerad led 4 NDH22 Öppen rep av luxerad protes 4 NDJ49-1 Öppen rep + osteosyntes Metacarpalfr. NDJ49-2 Öppen rep + osteosyntes Fingerfr. 4 (exkl mtrl) 4 (exkl mtrl) NDK19-1 Avmejsling av exostos 4 NDK19-2 Extirp av pisiforme 4 NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos 4 NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 8(37) USÖ

9 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDL49-1 Sensutur Böjsena (handled/hand) 4 NDL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (hand) 3 NDL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (hand) NDL59 Tenolys Handled/hand 5 NDL79 Resektion av sena, senskida 4 NDL89-1 Sentransferering EPL 3 NDL89-2 Sentransferering Annan 5 NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel 3 NDM19-2 Fascieectomi DC Svår 5 NDM39-1 Extirp av senskideganglion 1 NDM39-2 Extirp av ganglion volar 3 NDM39-3 Extirp av ganglion dorsal 3 4 NDM49-1 Senskideklyvning Enkel 1 NDM49-2 Senskideklyvning Komplicerad 3 NDQ12 Amputation Metacarpalben 4 NDQ13 Amputation Tumme total 4 NDQ14 Amputation Tumme partiell 1 NDQ16 Amputation Finger partiell 1 NDQ29-1 Revision av amp st Enkel 1 NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl. 2 NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand 4 NDS09 Senskidespolning 4 NDU29 Extraktion av endoprotes 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 9(37) USÖ

10 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift 1 NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos PBC30 Sutur av a.radialis eller a. Ulnaris 4 QCB10 Omläggning i narkos 3 QCB99-1 Revision+sutur Enkel 2 QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad 4 QCC00-1 Revision+alienatio Enkel 2 QCC00-2 Revision+alienatio Komplicerad 4 4 QCE00 Extirp av hudtumör 1 QCE00+ZZA00 Extirp av hudtumör+hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE00+ZZA50 Extirp av hudtumör+hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZA00 Excision + hudtranspl (brännskada) Delhudstransplantation 2 QCE25+ZZA50 Excision + hudtranspl (brännskada) Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision + lokal lambåplastik (brännskada) 4 Excision + lokal lambåplastik (brännskada) + hudtranspl 5 QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE30+ZZA50 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision+lokal lambåplastik 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 10(37) USÖ

11 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision+lokal lambåplastik + hudtranspl 5 QCE40+ZZA00 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Delhudstransplantation 2 QCE40+ZZA50 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Fullhudstransplantation 4 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) 5 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) + hudtranspl 5 QCH00 Evulsio Enkel 1 QCH20 Evulsio Nagelbäddsplastik 3 V9572 Botoxinjektion i narkos 3 (exkl botox) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 11(37) USÖ

12 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACC43 Transposition av ulnaris kr ACC51-1 Neurolys CTS kr ACC51-2 Neurolys CTS recidiv kr ACC52 Neurolys Radialis kr ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled kr ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge kr NCL39 Hohman op kr NCL59 Tenolys Underarm kr NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm kr NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDA11 Artroscopi kr NDA12-1 Eploration Lokalanestesi kr NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA kr NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) kr NDF11 Artroskopi med shaving kr NDG 12 Interpositionsartroplastik kr NDG 40 Artrodes kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 12(37) USÖ

13 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDG 42 Artrodes kr NDG49 Artrodes DIP-led kr NDG49 Artrodes PIP-led kr NDG49 Artrodes MP-led kr NDK19-1 Avmejsling av exostos kr NDK19-2 Extirp av pisiforme kr NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos kr NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled kr NDL59 Tenolys Handled/hand kr NDL79 Resektion av sena, senskida kr NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel kr NDM19-2 Fascieectomi DC Svår kr NDM39-1 Extirp av senskideganglion kr NDM49-1 Senskideklyvning Enkel kr NDQ13 Amputation Tumme total kr NDQ14 Amputation Tumme partiell kr NDQ16 Amputation Finger partiell kr NDQ29-1 Revision av amp st Enkel kr NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl kr NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand kr NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift kr NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos kr QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 13(37) USÖ

14 Hudkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Team-besök " kr Behandling med färgämneslaser / IPL Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 20 min " kr Grupp 3: Behandling, min " kr Grupp 4: Behandling i narkos oberoende av ett " kr antal pulsar Behandling med Co2-laser Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 60 min " kr Grupp 3: Behandling > 60 min " kr Grupp 4: Behandling > 60 min i narkos " kr Behandling för Hyperhidros inkl läkemedelskostnader Grupp 1: Armhålor Grupp 2: Handflator Grupp 3: Armhålor och Handflator kr kr kr STD-mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 14(37) USÖ

15 Infektionskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Inf avd 40A Hotelltjänst Vdg kr Inf avd 40B Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Fibroscanundersökning Besök kr Pentamidin-behandling Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 15(37) USÖ

16 Kirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Kir avd Hotelltjänst Vdg 975 kr Läkartjänst " 905 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 975 kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Operation, övr Kirurgiska enheter Operation Poäng 137 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Polikliniska operationer Min 276 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 16(37) USÖ

17 Kardiologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kard Hjärtavd 63 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Material Implantat/operationsmaterial Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Operation/behandl Hjärtutredning inkl vänsterkammar- och Utredning kr coronarangio. Ev kostnader för arbetsprov, myocardscintigrafi, aortarotsangio samt högerkateterisering tillkommer Invasiv Hemodynamik Utredning kr Coronarangio Utredning kr Tryckmätning " kr PCI och coronangio i samma seans Behandling kr PCI Angiox " kr Reopro " kr PCI, akut jourtid inkl material o läkemedel " kr Renal denervering Behandling kr PM-kontroll SSK Behandling kr ICD-kontroll SSK " kr Elkonvertering Behandling kr R-test Utredning 769 kr NIE " kr Standard ablatio (HIS) Behandling kr Standard ablatio " kr Flimmer ablatio " kr Elfysundersökning " kr Pacemaker Operation kr Biventrikulär pacemaker " kr ICD " kr Implanterbar bandspelare implantation eller explantation " kr ICD-test i narkos Behandling kr Baksträngsstimulator, SCS " kr Övrig thorax mindre Operation kr Jourtillägg för ingrepp utförda under jourtid Timme kr Material Pacemaker Självkostnad Elektroder " ICD-dosa " SCS-dosa " Implanterbar bandspelare " Carto " Smart touch " Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 17(37) USÖ

18 Kvinnokliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering KK avd 23 Hotelltjänst Timme 98 kr Läkartjänst " 57 kr Omvårdnadstjänst " 259 kr KK avd 25 BB Hotelltjänst Timme 68 kr Läkartjänst " 48 kr Omvårdnadstjänst " 188 kr KK Förlossning Hotelltjänst Timme 291 kr Läkartjänst " 243 kr Omvårdnadstjänst " 922 kr Dyr läkemedelsbehandling Självkostnad Operation Operation Poäng 142 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Diabetesmottagning " kr AMC " kr AMC Fish " kr Ultraljudsundersökning kr KUB Utredning kr Fertilitetsenhet IVF-behandling Behandling 001 Läkarbesök " kr 004 Distansstimulering IVF/ICSI " kr 006 Återföring av frysförvarade embryon " kr 009 Avbruten IVF/ICSI efter OPU distansstimulerad " kr 011 Avbruten stimbeh inför IVF/ICSI " kr 012 Infrysning och frysförvaring av spermier " kr 019 Analys av spermaprover " 932 kr 020 Insemination i naturlig eller stim cykel " kr 029 Vitrifiering och frysförvaring av äggceller " kr 030 Tillägg för donerade spermier " kr 031 Tillägg för donerade ägg " kr 032 Tillägg för PESA/TESE " kr 033 Tillägg för IVF-stimulering " kr 034 Tillägg för IVF-distansmonitorering " kr 035 Tillägg för donerade spermier exkl kuratorsutredn " kr 036 Tillägg för donerade ägg exkl kuratorsutredning " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 18(37) USÖ

19 Käkkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation käkkirurgiska kliniken Poäng 165 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Poliklinisk operation Besök kr Nybesök Besök kr Nybesök, komplicerat Besök kr Återbesök Besök kr Tandhygienist Besök kr Material Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 19(37) USÖ

20 Kärl- Thoraxkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kärl-Thorax avd 53 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn kr Kärl-Thorax, IMA Hotelltjänst Timme 143 kr Läkartjänst " 49 kr Omvårdnadstjänst " 347 kr Permissionsdygn " 143 kr Permissionsdygn " kr Kärl-ThoraxIVA Intensivvård Minuter 25 kr Poäng 97 kr Intensivvård, ECMO Minuter 49 kr " Poäng 97 kr Kärl-ThoraxAnestesi Anestesi Poäng 91 kr Operation Operation Kärl- Thoraxkirurgi Poäng 296 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 20(37) USÖ

21 Lungkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Lung avd 12 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 693 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 21(37) USÖ

22 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 935 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 40 A Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 ALLVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 839 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 hemat Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 93 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 769 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd AVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Stamcellstransplantation Behandling kr Öppen vård Mottagning Mottagning Läkarbesök kr Bentäthetsmätning Behandling kr Dialys " kr Självdialys " kr Cyt behandling " kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 22(37) USÖ

23 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten/öppen vård Endoskopienhet Diagnostisk gastroskopi, diagnostisk rekto- Undersökn kr sigmoideoskopi eller endoskopi av bäckenreservoar Diagnostisk koloskopi och skopi via stomi, " kr anorektal manovolumetri, dubbelballongteknik vid gastrointestinal endoskopi Terapeutisk gastroskopi, diagnostisk entero- " kr skopi, terapeutisk endoskopi vid rektosimoideoskopi Terapeutisk endoskopi i tunntarm eller kolon, " kr diagnostisk ERCP Kapselendoskopi av tunntarmen " kr Terapeutisk ERCP " kr Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal " kr endoskopi Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 23(37) USÖ

24 Neurokliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Neuro avd 96 Hotelltjänst Vdg 992 kr Läkartjänst " 791 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 992 kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 367 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Likvordynamisk utredning kr Läkemedelskostnad vid Ompebehandling " Självkostnad Öppen vård Mottagning Återbesök (gr 1) Läkarbesök kr Nybesök eller kvalificerat återbesök (gr 2) " kr Kvalificerat nybesök (gr 3) " kr 3 månderskontroll, Likvordynamisk (gr 4) kr Klinisk undersökning inkl lab Behandling kr Muskelcentrum Muskelbiopsi Behandling kr EMG och neurografi " kr Blodanalyser kvalificerade " kr Program för patient med känd diagnos " kr Program för patient med oklar diagnos " kr Immunologiska analyser " kr Genetiska analyser " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 24(37) USÖ

25 Onkologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Avdelning 85 Hotelltjänst Vdg 722 kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 722 kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Strålbehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Sluten/öppen vård Brachyterapi Brachyterapi (PDR) Behandling kr Brachyterapi (HDR) interstitiell " kr Brachyterapi (HDR) intraluminal " kr Gynonkologisk brachyterapi (HDR), enl bilaga Poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 25(37) USÖ

26 Onkologiska kliniken Strålbehandling Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Debiteringsdiagnos Poäng Ca mam, tangentiell beh exkl lgl 8 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl 10 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl o boost 14 Ca mam, thoraxvägg inkl lgl (med elektroner) 17 Ca mam, thoraxvägg exkl lgl (med elektroner) 10 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva 8 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva med ompl 14 Ca laryngis, T 1 10 Head & neck 1 plan 13 Head & neck med ompl 18 Head & neck IMRT 28 Ca coli / recti 8 Ca coli / recti med ompl 12 TC 10 TC med ompl 15 CNS ej plan 7 Ca prostata o ves urin 8 Ca prostata o ves urin med ompl 12 Ca prostata inkl guldmarkörer 14 Ca oesophagi 9 Ca oesophagi med omplan 14 Ca pulm 9 Ca pulm med omplan 14 Hudförändringar, elektroner 8 Mamillbestrålning 4 Övriga planerade beh 9 Övriga planerade behandl med omplan 14 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 1 target 7 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 2-4 target 13 Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 26(37) USÖ

27 Onkologiska kliniken Cytostatikabehandling Cytostatikabehandling debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Behandlingstid < 1 timme 1 2 Behandlingstid 1-2 timmar 2 3 Behandlingstid 2-3 timmar 3 eller tvådagarsbehandling 4 Behandlingstid > 3 timmar 4 eller > tvådagarsbehandling 5 Behandlingstid > 5 timmar 5 6 Behandlingstid 4-5 dygn 6 eller personalkrävande Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 27(37) USÖ

28 Onkologiska kliniken Gynonkologisk brachyterapi - HDR Gynonkologisk brachyterapi debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Vaginal strålbehandling 3 2 Intrauterin strålbehandling, tvillingapplikator 7 3 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 10 med CT 4 Interstitiell strålbehandling 15 5 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 17 med MR Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 28(37) USÖ

29 Ortopedkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 626 kr Ort avd 27 Omvårdnadstjänst " kr Ort avd 37 Permissionsdygn " kr Ort avd AVA Operation Operation Poäng 264 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök utan röntgenundersökning Läkarbesök kr Läkarbesök med röntgenundersökning " kr Polikliniska operationer Min 262 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 29(37) USÖ

30 Plastikkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Clinitronsäng lev/hämtn kostnad Clinitronsäng dygnskostnad Madrass månad Madrass leverans/hämtn kostnad Clinitronsäng omstart VAC-behandling/dygn kr kr kr 414 kr kr 499 kr Operation Operation plastikkirurgiska kliniken Poäng 203 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Tatuering 1 bröst inkl materialkostn Behandling kr Tatuering 2 bröst inkl materialkostn Behandling kr Polikliniska operationer och Dagkirurgi - Op lag 1 Min 153 kr - Op lag 2 " 196 kr - Op lag 3 " 244 kr - Op lag 4 " 277 kr Kompressionsmätning (ssk) Behandling 865 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 30(37) USÖ

31 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 518 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Dagvård Behandling kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 31(37) USÖ

32 Reumatologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök ny Besök kr Läkarbesök åter " kr Paramed/ssk ny " kr Paramed/ssk åter " kr Teambesök ny " kr Teambesök åter " kr Tillkommer faktisk kostnad för dyrare läkemedel Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 32(37) USÖ

33 Avd för sjukgymnastik Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Öppen vård Mottagning Sjukgymnast, enkel kontroll Besök 768 kr Sjukgymnast, ny eller återbesök " kr Sjukgymnast, behandlingsbesök " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 33(37) USÖ

34 Urologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg 567 kr Barn avd 35 Läkartjänst " 773 kr Urol avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Urol avd 39 Permissionsdygn " 591 kr Operation Operation Poäng 346 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök nivå 1 Besök kr Läkarbesök nivå 2 " kr Läkarbesök nivå 3 " kr Polikliniska operationer enl bilaga Operation Grupp 1 " kr Grupp 2 " kr Grupp kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 34(37) USÖ

35 Urologiska kliniken Polikliniska operationer Grupp Typoperation nr 1 Mindre poliklinisk operation i lokalbedövning (t ex omskärelse, extirpation av lokal förändring, ESWL) 2 Mera komplicerad poliklinisk operation i lokalbedövning eller poliklinisk operation i narkos (t ex laserbehandling av peniscancer, cystoskopi+biopsi, intern uretrotomi) 3 Mera omfattande poliklinisk operation i narkos (t ex blåshalsincition, laserlithotripsi) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 35(37) USÖ

36 Ögonkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 552 kr Ögon avd 49 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 145 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation amnion Min 323 kr Operation stegman " 323 kr Operation gråstarr Operation kr Operation bakre segment " kr Övriga ögonoperationer Min 323 kr PTK Behandling kr Refraktiv laserbehandling, enkel " kr Refraktiv laserbehandling, komplicerad " kr Synfältsundersökning Undersökning kr Ögonbottenfotografering " 531 kr Flourescinangiografi " kr Argon-/kryptonlaser Behandling kr Ultraljudsundersökning Undersökning kr Yaglaser Behandling kr Photodynamisk laserbehandling Visudyne " kr ICG-angio " kr OCT Undersökning 967 kr Corneal topografi (Orbscan) " 902 kr Botox Behandling Självkostnad Lucentisbehandling " kr Avastinbehandling " kr Ozurdexbehandling " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 36(37) USÖ

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Innehåll Sida Principer för fakturering 2014, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Klinisk fysiologi Amb1 1197 BLTR 24-timmars blodtrycksmätning (ambulatoriskt) Amb2 321 BLTR 24- timmars blodtrycksmätning, endast tolkning Ar01 1541 AEKG

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Operationer och åtgärder 2015

Operationer och åtgärder 2015 Operationer och åtgärder 2015 2015-06-01 ÅTGÄRD ÅTGÄRDSKOD DIAGNOSKOD FÖRÄNDRING CVR-GRUPP GYNEKOLOGI Urinläckage, kvinnor LEG, KDG 510 Framfall LEF Ändrad benämning på 515. Livmoder, borttag LCC10, LCC11,

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge Smärtmottagningar Sektionen för akut smärtvård, APS, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3 Prislista 2015 för vård av utomlänspatienter samt utlandspatienter inom EU. Listan avser priser för åtgärder/behandlingar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Priserna är satta utifrån den beräknade resursåtgången

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Fakta om Region Örebro län

Fakta om Region Örebro län Fakta om Region Örebro län 2015 1 Region Örebro län Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN 2014-04-17 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV00113051 2 601 Akutmottagningen

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

811 - Kvinnosjukvård I 1

811 - Kvinnosjukvård I 1 Grupp Åtgärdsnr Rekomendation Assisterat befruktning. Fastställ max 2 IVF alt 3 insemination. 811 Kvinnosjukvård I 1 skillnad Mortalitet (sjukdomsspecifik överlevnad) Rangordning Nytt rangordningsförslag

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer