Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014"

Transkript

1 Sjukhusstaben ekonomi Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 INNEHÅLL Sidan Principer för fakturering Anivakliniken 3 Barn- och ungdomskliniken 4 Geriatriska kliniken 5 Handkirurgiska kliniken 6 Hudkliniken 14 Infektionskliniken 15 Kardiologiska kliniken 16 Kirurgkliniken 17 Kvinnokliniken 18 Käkkirurgiska kliniken 19 Kärl-Thoraxkliniken 20 Lungkliniken 21 Medicinkliniken 22 Neurokliniken 24 Onkologkliniken 25 Ortopedkirurgiska kliniken 29 Plastikkirurgiska kliniken 30 Rehabmedicinska kliniken 31 Reumatologiska kliniken 32 Avd för Sjukgymnastik 33 Urologkliniken 34 Ögonkliniken 36 Öron-, näs- och halskliniken 37 För information om kontaktpersoner se Universitetssjukhuset Örebros webbplats Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 1(37) USÖ

2 Fakturering 2014 Sluten vård Den slutna vården faktureras patientspecifikt enligt följande: - Respektive klinik har definierade priser per vårdtjänst och vårdenhet. - Fakturering för vårddagar är fördelade på olika vårdtjänster för läkare, omvårdnad och vårdplatskostnader. - Fakturering sker per vårddag dvs en kostnad för varje påbörjat dygn. - Om någon annan klinik än Neurologen, Geriatriska, Reumatologen eller Rehabmedicin lånat platser på V-enh 82 RehReum USÖ gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst 82 RehReum Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr 539 kr kr kr - Om någon annan klinik än Hud, Plastikkirurgen eller Öron, lånat platser på V-enh HudPlaÖNH gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst HudPlaÖNH USÖ Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr kr kr kr - Om en klinik har lånat vårdplatser på någon annan kliniks vårdenhet än ovan nämnda debiteras enligt den utlånande klinikens pris per vårdenhet och vårdtjänst - Om patient ligger mer än 12 timmar av ett dygn på IVA-enhet utgår ingen vårddagskostnad för patientens ordinarie plats på vårdavdelning under motsvarande dygn - Kostnader för Röntgen, Kem Lab, Blodcentralen, Patologen, Mikrobiologen, Neurofys och Klin fys debiteras enligt separata prislistor för respektive lab Öppen vård Faktureras utifrån de vårdtjänster som finns angivna i prislistan För sjukvårdande behandling faktureras 630 kr per behandling om inte annat anges i prislistan Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 2(37) USÖ

3 Anestesi- och intensivvårdskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 AnIVA avd IVA Intensivvård IVA-poäng 200 kr IVA-min 26 kr AnIVA Post op Postoperativ vård Poäng 11 kr AnIVA Anestesi Anestesi Poäng 56 kr Smärtenhet Mottagning Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 3(37) USÖ

4 Barn- och ungdomskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Barn avd 35 Omvårdnadstjänst nivå 1 Vdg kr Omvårdnadstjänst nivå 2 " kr Omvårdnadstjänst nivå 3 " kr Omvårdnadstjänst nivå 4 " kr Omvårdnadstjänst nivå 5 " kr Öppen vård Mottagning Mottagning Besök kr Teambesök 2 pers kategorier " kr Teambesök 3 " " kr Teambesök 4 " " kr Barnfetma, bedömning Bedömning kr Barnfetma, behandling 6 mån Behandling kr Barnfetma specialutredning Utredning Självkostnad Glukosbelastning barnfetma kr DNA-diagnostik barnfetma kr Lägenhet Natt 780 kr Hemsjukvård Besök kr Teambesök Epilepsi Dietistbesök Epilepsi Telefonkontakt Epilepsi kr kr 376 kr Armprotesenhet Informations-/konsultationsbesök Besök kr Specialistbesök team, hand/fot " kr Intensivbehandlingsläger/familjedagar " kr Tillkommer kostnad för kost och logi Protesutprovning enkel " kr Protesutprovning omfattande/återkontroll " kr Årskontroll " kr Återbesök enkelt " kr Återbesök omfattande " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 4(37) USÖ

5 Geriatriska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Ger avd 84 palliativ Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 553 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Ger avd 94 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 661 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 498 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 5(37) USÖ

6 Handkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Handkir avd 37 Läkartjänst " 439 kr Handkir avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Handkir avd 39 Permissionsdygn " kr Handkir avd 27 Operation Operation Poäng 163 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Läkarbesök Besök kr Behandling Behandling 630 kr Poliklin operationer på op avd enligt bilaga 1 Grupp 1: Optid<30 min i lokalanestesi+dke Operation kr Grupp 2: Optid 30-60min i lokalanestesi + DKE " kr Grupp 3: Optid <30min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 4: Optid 30-60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 5: Optid >60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Poliklin operationer på mottagn enligt bilaga 2 Operation Tillägg vid operation på jourtid Operation kr Botox Behandling Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 6(37) USÖ

7 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB21-1 Nervsutur (medianus) Finger 1 ACB21-2 Nervsutur (medianus) Underarm-handled 5 ACB22-1 Nervsutur (radialis) Finger 1 ACB22-2 Nervsutur (radialis) Underarm-handled 5 ACB23-1 Nervsutur (ulnaris) Finger 1 ACB23-2 Nervsutur (ulnaris) Underarm-handled 5 ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACC43 Transposition av ulnaris 4 ACC51-1 Neurolys CTS 1 ACC51-2 Neurolys CTS recidiv 4 ACC52 Neurolys Radialis 4 ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled 3 ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge 3 NCL39 Hohman op 3 NCL49-1 Sensutur Böjsena (underarm) 3 NCL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (underarm) 4 NCL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (underarm) NCL59 Tenolys Underarm 4 NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm 4 4 NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 7(37) USÖ

8 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NCU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos 4 NDA11 Artroscopi 4 NDA12-1 Eploration Lokalanestesi 1 NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA 3 NDB59 Artroplastik + endoprotes CMC/MP-led NDB89 Artroplastik + endoprotes Fingerled NDE22-1 Ligamentsutur Finger NDE22-2 Ligamentsutur Tumme 4 (exkl protes) 4 (exkl protes) 3 (exkl protes) 3 (exkl protes) NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) 1 NDF02-2 Synovectomi Flera leder 4 NDG49 Artrodes DIP-led 2 NDG49 Artrodes PIP-led 2 NDG49 Artrodes MP-led 4 NDH12 Öppen rep av luxerad led 4 NDH22 Öppen rep av luxerad protes 4 NDJ49-1 Öppen rep + osteosyntes Metacarpalfr. NDJ49-2 Öppen rep + osteosyntes Fingerfr. 4 (exkl mtrl) 4 (exkl mtrl) NDK19-1 Avmejsling av exostos 4 NDK19-2 Extirp av pisiforme 4 NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos 4 NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 8(37) USÖ

9 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDL49-1 Sensutur Böjsena (handled/hand) 4 NDL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (hand) 3 NDL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (hand) NDL59 Tenolys Handled/hand 5 NDL79 Resektion av sena, senskida 4 NDL89-1 Sentransferering EPL 3 NDL89-2 Sentransferering Annan 5 NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel 3 NDM19-2 Fascieectomi DC Svår 5 NDM39-1 Extirp av senskideganglion 1 NDM39-2 Extirp av ganglion volar 3 NDM39-3 Extirp av ganglion dorsal 3 4 NDM49-1 Senskideklyvning Enkel 1 NDM49-2 Senskideklyvning Komplicerad 3 NDQ12 Amputation Metacarpalben 4 NDQ13 Amputation Tumme total 4 NDQ14 Amputation Tumme partiell 1 NDQ16 Amputation Finger partiell 1 NDQ29-1 Revision av amp st Enkel 1 NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl. 2 NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand 4 NDS09 Senskidespolning 4 NDU29 Extraktion av endoprotes 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 9(37) USÖ

10 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift 1 NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos PBC30 Sutur av a.radialis eller a. Ulnaris 4 QCB10 Omläggning i narkos 3 QCB99-1 Revision+sutur Enkel 2 QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad 4 QCC00-1 Revision+alienatio Enkel 2 QCC00-2 Revision+alienatio Komplicerad 4 4 QCE00 Extirp av hudtumör 1 QCE00+ZZA00 Extirp av hudtumör+hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE00+ZZA50 Extirp av hudtumör+hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZA00 Excision + hudtranspl (brännskada) Delhudstransplantation 2 QCE25+ZZA50 Excision + hudtranspl (brännskada) Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision + lokal lambåplastik (brännskada) 4 Excision + lokal lambåplastik (brännskada) + hudtranspl 5 QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE30+ZZA50 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision+lokal lambåplastik 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 10(37) USÖ

11 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision+lokal lambåplastik + hudtranspl 5 QCE40+ZZA00 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Delhudstransplantation 2 QCE40+ZZA50 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Fullhudstransplantation 4 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) 5 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) + hudtranspl 5 QCH00 Evulsio Enkel 1 QCH20 Evulsio Nagelbäddsplastik 3 V9572 Botoxinjektion i narkos 3 (exkl botox) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 11(37) USÖ

12 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACC43 Transposition av ulnaris kr ACC51-1 Neurolys CTS kr ACC51-2 Neurolys CTS recidiv kr ACC52 Neurolys Radialis kr ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled kr ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge kr NCL39 Hohman op kr NCL59 Tenolys Underarm kr NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm kr NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDA11 Artroscopi kr NDA12-1 Eploration Lokalanestesi kr NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA kr NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) kr NDF11 Artroskopi med shaving kr NDG 12 Interpositionsartroplastik kr NDG 40 Artrodes kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 12(37) USÖ

13 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDG 42 Artrodes kr NDG49 Artrodes DIP-led kr NDG49 Artrodes PIP-led kr NDG49 Artrodes MP-led kr NDK19-1 Avmejsling av exostos kr NDK19-2 Extirp av pisiforme kr NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos kr NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled kr NDL59 Tenolys Handled/hand kr NDL79 Resektion av sena, senskida kr NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel kr NDM19-2 Fascieectomi DC Svår kr NDM39-1 Extirp av senskideganglion kr NDM49-1 Senskideklyvning Enkel kr NDQ13 Amputation Tumme total kr NDQ14 Amputation Tumme partiell kr NDQ16 Amputation Finger partiell kr NDQ29-1 Revision av amp st Enkel kr NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl kr NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand kr NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift kr NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos kr QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 13(37) USÖ

14 Hudkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Team-besök " kr Behandling med färgämneslaser / IPL Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 20 min " kr Grupp 3: Behandling, min " kr Grupp 4: Behandling i narkos oberoende av ett " kr antal pulsar Behandling med Co2-laser Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 60 min " kr Grupp 3: Behandling > 60 min " kr Grupp 4: Behandling > 60 min i narkos " kr Behandling för Hyperhidros inkl läkemedelskostnader Grupp 1: Armhålor Grupp 2: Handflator Grupp 3: Armhålor och Handflator kr kr kr STD-mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 14(37) USÖ

15 Infektionskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Inf avd 40A Hotelltjänst Vdg kr Inf avd 40B Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Fibroscanundersökning Besök kr Pentamidin-behandling Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 15(37) USÖ

16 Kirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Kir avd Hotelltjänst Vdg 975 kr Läkartjänst " 905 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 975 kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Operation, övr Kirurgiska enheter Operation Poäng 137 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Polikliniska operationer Min 276 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 16(37) USÖ

17 Kardiologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kard Hjärtavd 63 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Material Implantat/operationsmaterial Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Operation/behandl Hjärtutredning inkl vänsterkammar- och Utredning kr coronarangio. Ev kostnader för arbetsprov, myocardscintigrafi, aortarotsangio samt högerkateterisering tillkommer Invasiv Hemodynamik Utredning kr Coronarangio Utredning kr Tryckmätning " kr PCI och coronangio i samma seans Behandling kr PCI Angiox " kr Reopro " kr PCI, akut jourtid inkl material o läkemedel " kr Renal denervering Behandling kr PM-kontroll SSK Behandling kr ICD-kontroll SSK " kr Elkonvertering Behandling kr R-test Utredning 769 kr NIE " kr Standard ablatio (HIS) Behandling kr Standard ablatio " kr Flimmer ablatio " kr Elfysundersökning " kr Pacemaker Operation kr Biventrikulär pacemaker " kr ICD " kr Implanterbar bandspelare implantation eller explantation " kr ICD-test i narkos Behandling kr Baksträngsstimulator, SCS " kr Övrig thorax mindre Operation kr Jourtillägg för ingrepp utförda under jourtid Timme kr Material Pacemaker Självkostnad Elektroder " ICD-dosa " SCS-dosa " Implanterbar bandspelare " Carto " Smart touch " Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 17(37) USÖ

18 Kvinnokliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering KK avd 23 Hotelltjänst Timme 98 kr Läkartjänst " 57 kr Omvårdnadstjänst " 259 kr KK avd 25 BB Hotelltjänst Timme 68 kr Läkartjänst " 48 kr Omvårdnadstjänst " 188 kr KK Förlossning Hotelltjänst Timme 291 kr Läkartjänst " 243 kr Omvårdnadstjänst " 922 kr Dyr läkemedelsbehandling Självkostnad Operation Operation Poäng 142 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Diabetesmottagning " kr AMC " kr AMC Fish " kr Ultraljudsundersökning kr KUB Utredning kr Fertilitetsenhet IVF-behandling Behandling 001 Läkarbesök " kr 004 Distansstimulering IVF/ICSI " kr 006 Återföring av frysförvarade embryon " kr 009 Avbruten IVF/ICSI efter OPU distansstimulerad " kr 011 Avbruten stimbeh inför IVF/ICSI " kr 012 Infrysning och frysförvaring av spermier " kr 019 Analys av spermaprover " 932 kr 020 Insemination i naturlig eller stim cykel " kr 029 Vitrifiering och frysförvaring av äggceller " kr 030 Tillägg för donerade spermier " kr 031 Tillägg för donerade ägg " kr 032 Tillägg för PESA/TESE " kr 033 Tillägg för IVF-stimulering " kr 034 Tillägg för IVF-distansmonitorering " kr 035 Tillägg för donerade spermier exkl kuratorsutredn " kr 036 Tillägg för donerade ägg exkl kuratorsutredning " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 18(37) USÖ

19 Käkkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation käkkirurgiska kliniken Poäng 165 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Poliklinisk operation Besök kr Nybesök Besök kr Nybesök, komplicerat Besök kr Återbesök Besök kr Tandhygienist Besök kr Material Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 19(37) USÖ

20 Kärl- Thoraxkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kärl-Thorax avd 53 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn kr Kärl-Thorax, IMA Hotelltjänst Timme 143 kr Läkartjänst " 49 kr Omvårdnadstjänst " 347 kr Permissionsdygn " 143 kr Permissionsdygn " kr Kärl-ThoraxIVA Intensivvård Minuter 25 kr Poäng 97 kr Intensivvård, ECMO Minuter 49 kr " Poäng 97 kr Kärl-ThoraxAnestesi Anestesi Poäng 91 kr Operation Operation Kärl- Thoraxkirurgi Poäng 296 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 20(37) USÖ

21 Lungkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Lung avd 12 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 693 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 21(37) USÖ

22 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 935 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 40 A Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 ALLVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 839 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 hemat Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 93 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 769 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd AVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Stamcellstransplantation Behandling kr Öppen vård Mottagning Mottagning Läkarbesök kr Bentäthetsmätning Behandling kr Dialys " kr Självdialys " kr Cyt behandling " kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 22(37) USÖ

23 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten/öppen vård Endoskopienhet Diagnostisk gastroskopi, diagnostisk rekto- Undersökn kr sigmoideoskopi eller endoskopi av bäckenreservoar Diagnostisk koloskopi och skopi via stomi, " kr anorektal manovolumetri, dubbelballongteknik vid gastrointestinal endoskopi Terapeutisk gastroskopi, diagnostisk entero- " kr skopi, terapeutisk endoskopi vid rektosimoideoskopi Terapeutisk endoskopi i tunntarm eller kolon, " kr diagnostisk ERCP Kapselendoskopi av tunntarmen " kr Terapeutisk ERCP " kr Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal " kr endoskopi Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 23(37) USÖ

24 Neurokliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Neuro avd 96 Hotelltjänst Vdg 992 kr Läkartjänst " 791 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 992 kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 367 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Likvordynamisk utredning kr Läkemedelskostnad vid Ompebehandling " Självkostnad Öppen vård Mottagning Återbesök (gr 1) Läkarbesök kr Nybesök eller kvalificerat återbesök (gr 2) " kr Kvalificerat nybesök (gr 3) " kr 3 månderskontroll, Likvordynamisk (gr 4) kr Klinisk undersökning inkl lab Behandling kr Muskelcentrum Muskelbiopsi Behandling kr EMG och neurografi " kr Blodanalyser kvalificerade " kr Program för patient med känd diagnos " kr Program för patient med oklar diagnos " kr Immunologiska analyser " kr Genetiska analyser " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 24(37) USÖ

25 Onkologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Avdelning 85 Hotelltjänst Vdg 722 kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 722 kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Strålbehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Sluten/öppen vård Brachyterapi Brachyterapi (PDR) Behandling kr Brachyterapi (HDR) interstitiell " kr Brachyterapi (HDR) intraluminal " kr Gynonkologisk brachyterapi (HDR), enl bilaga Poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 25(37) USÖ

26 Onkologiska kliniken Strålbehandling Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Debiteringsdiagnos Poäng Ca mam, tangentiell beh exkl lgl 8 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl 10 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl o boost 14 Ca mam, thoraxvägg inkl lgl (med elektroner) 17 Ca mam, thoraxvägg exkl lgl (med elektroner) 10 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva 8 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva med ompl 14 Ca laryngis, T 1 10 Head & neck 1 plan 13 Head & neck med ompl 18 Head & neck IMRT 28 Ca coli / recti 8 Ca coli / recti med ompl 12 TC 10 TC med ompl 15 CNS ej plan 7 Ca prostata o ves urin 8 Ca prostata o ves urin med ompl 12 Ca prostata inkl guldmarkörer 14 Ca oesophagi 9 Ca oesophagi med omplan 14 Ca pulm 9 Ca pulm med omplan 14 Hudförändringar, elektroner 8 Mamillbestrålning 4 Övriga planerade beh 9 Övriga planerade behandl med omplan 14 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 1 target 7 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 2-4 target 13 Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 26(37) USÖ

27 Onkologiska kliniken Cytostatikabehandling Cytostatikabehandling debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Behandlingstid < 1 timme 1 2 Behandlingstid 1-2 timmar 2 3 Behandlingstid 2-3 timmar 3 eller tvådagarsbehandling 4 Behandlingstid > 3 timmar 4 eller > tvådagarsbehandling 5 Behandlingstid > 5 timmar 5 6 Behandlingstid 4-5 dygn 6 eller personalkrävande Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 27(37) USÖ

28 Onkologiska kliniken Gynonkologisk brachyterapi - HDR Gynonkologisk brachyterapi debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Vaginal strålbehandling 3 2 Intrauterin strålbehandling, tvillingapplikator 7 3 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 10 med CT 4 Interstitiell strålbehandling 15 5 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 17 med MR Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 28(37) USÖ

29 Ortopedkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 626 kr Ort avd 27 Omvårdnadstjänst " kr Ort avd 37 Permissionsdygn " kr Ort avd AVA Operation Operation Poäng 264 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök utan röntgenundersökning Läkarbesök kr Läkarbesök med röntgenundersökning " kr Polikliniska operationer Min 262 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 29(37) USÖ

30 Plastikkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Clinitronsäng lev/hämtn kostnad Clinitronsäng dygnskostnad Madrass månad Madrass leverans/hämtn kostnad Clinitronsäng omstart VAC-behandling/dygn kr kr kr 414 kr kr 499 kr Operation Operation plastikkirurgiska kliniken Poäng 203 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Tatuering 1 bröst inkl materialkostn Behandling kr Tatuering 2 bröst inkl materialkostn Behandling kr Polikliniska operationer och Dagkirurgi - Op lag 1 Min 153 kr - Op lag 2 " 196 kr - Op lag 3 " 244 kr - Op lag 4 " 277 kr Kompressionsmätning (ssk) Behandling 865 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 30(37) USÖ

31 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 518 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Dagvård Behandling kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 31(37) USÖ

32 Reumatologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök ny Besök kr Läkarbesök åter " kr Paramed/ssk ny " kr Paramed/ssk åter " kr Teambesök ny " kr Teambesök åter " kr Tillkommer faktisk kostnad för dyrare läkemedel Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 32(37) USÖ

33 Avd för sjukgymnastik Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Öppen vård Mottagning Sjukgymnast, enkel kontroll Besök 768 kr Sjukgymnast, ny eller återbesök " kr Sjukgymnast, behandlingsbesök " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 33(37) USÖ

34 Urologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg 567 kr Barn avd 35 Läkartjänst " 773 kr Urol avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Urol avd 39 Permissionsdygn " 591 kr Operation Operation Poäng 346 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök nivå 1 Besök kr Läkarbesök nivå 2 " kr Läkarbesök nivå 3 " kr Polikliniska operationer enl bilaga Operation Grupp 1 " kr Grupp 2 " kr Grupp kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 34(37) USÖ

35 Urologiska kliniken Polikliniska operationer Grupp Typoperation nr 1 Mindre poliklinisk operation i lokalbedövning (t ex omskärelse, extirpation av lokal förändring, ESWL) 2 Mera komplicerad poliklinisk operation i lokalbedövning eller poliklinisk operation i narkos (t ex laserbehandling av peniscancer, cystoskopi+biopsi, intern uretrotomi) 3 Mera omfattande poliklinisk operation i narkos (t ex blåshalsincition, laserlithotripsi) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 35(37) USÖ

36 Ögonkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 552 kr Ögon avd 49 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 145 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation amnion Min 323 kr Operation stegman " 323 kr Operation gråstarr Operation kr Operation bakre segment " kr Övriga ögonoperationer Min 323 kr PTK Behandling kr Refraktiv laserbehandling, enkel " kr Refraktiv laserbehandling, komplicerad " kr Synfältsundersökning Undersökning kr Ögonbottenfotografering " 531 kr Flourescinangiografi " kr Argon-/kryptonlaser Behandling kr Ultraljudsundersökning Undersökning kr Yaglaser Behandling kr Photodynamisk laserbehandling Visudyne " kr ICG-angio " kr OCT Undersökning 967 kr Corneal topografi (Orbscan) " 902 kr Botox Behandling Självkostnad Lucentisbehandling " kr Avastinbehandling " kr Ozurdexbehandling " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 36(37) USÖ

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN 2014-04-17 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV00113051 2 601 Akutmottagningen

Läs mer

Prislista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015

Prislista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 lista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 Foto: Medicinsk Bild Foto: Medicinsk Bild lista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 Gäller från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Riv ur och spara! 2015 4

Riv ur och spara! 2015 4 Riv ur och spara! Vårdguide 2015 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren RDK Frågelåda 2012 Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren Fråga 1: En patient som kommer till rehab för rehabilitering efter en utläkt (kirurgiskt åtgärdad lårbensfraktur med spikar eller protes)

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer