Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014"

Transkript

1 Sjukhusstaben ekonomi Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 INNEHÅLL Sidan Principer för fakturering Anivakliniken 3 Barn- och ungdomskliniken 4 Geriatriska kliniken 5 Handkirurgiska kliniken 6 Hudkliniken 14 Infektionskliniken 15 Kardiologiska kliniken 16 Kirurgkliniken 17 Kvinnokliniken 18 Käkkirurgiska kliniken 19 Kärl-Thoraxkliniken 20 Lungkliniken 21 Medicinkliniken 22 Neurokliniken 24 Onkologkliniken 25 Ortopedkirurgiska kliniken 29 Plastikkirurgiska kliniken 30 Rehabmedicinska kliniken 31 Reumatologiska kliniken 32 Avd för Sjukgymnastik 33 Urologkliniken 34 Ögonkliniken 36 Öron-, näs- och halskliniken 37 För information om kontaktpersoner se Universitetssjukhuset Örebros webbplats Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 1(37) USÖ

2 Fakturering 2014 Sluten vård Den slutna vården faktureras patientspecifikt enligt följande: - Respektive klinik har definierade priser per vårdtjänst och vårdenhet. - Fakturering för vårddagar är fördelade på olika vårdtjänster för läkare, omvårdnad och vårdplatskostnader. - Fakturering sker per vårddag dvs en kostnad för varje påbörjat dygn. - Om någon annan klinik än Neurologen, Geriatriska, Reumatologen eller Rehabmedicin lånat platser på V-enh 82 RehReum USÖ gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst 82 RehReum Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr 539 kr kr kr - Om någon annan klinik än Hud, Plastikkirurgen eller Öron, lånat platser på V-enh HudPlaÖNH gäller nedanstående priser per vårddag V-enh Hotelltjänst HudPlaÖNH USÖ Läkartjänst Omvårdnadstjänst Permissionsdygn kr kr kr kr - Om en klinik har lånat vårdplatser på någon annan kliniks vårdenhet än ovan nämnda debiteras enligt den utlånande klinikens pris per vårdenhet och vårdtjänst - Om patient ligger mer än 12 timmar av ett dygn på IVA-enhet utgår ingen vårddagskostnad för patientens ordinarie plats på vårdavdelning under motsvarande dygn - Kostnader för Röntgen, Kem Lab, Blodcentralen, Patologen, Mikrobiologen, Neurofys och Klin fys debiteras enligt separata prislistor för respektive lab Öppen vård Faktureras utifrån de vårdtjänster som finns angivna i prislistan För sjukvårdande behandling faktureras 630 kr per behandling om inte annat anges i prislistan Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 2(37) USÖ

3 Anestesi- och intensivvårdskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 AnIVA avd IVA Intensivvård IVA-poäng 200 kr IVA-min 26 kr AnIVA Post op Postoperativ vård Poäng 11 kr AnIVA Anestesi Anestesi Poäng 56 kr Smärtenhet Mottagning Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 3(37) USÖ

4 Barn- och ungdomskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Barn avd 35 Omvårdnadstjänst nivå 1 Vdg kr Omvårdnadstjänst nivå 2 " kr Omvårdnadstjänst nivå 3 " kr Omvårdnadstjänst nivå 4 " kr Omvårdnadstjänst nivå 5 " kr Öppen vård Mottagning Mottagning Besök kr Teambesök 2 pers kategorier " kr Teambesök 3 " " kr Teambesök 4 " " kr Barnfetma, bedömning Bedömning kr Barnfetma, behandling 6 mån Behandling kr Barnfetma specialutredning Utredning Självkostnad Glukosbelastning barnfetma kr DNA-diagnostik barnfetma kr Lägenhet Natt 780 kr Hemsjukvård Besök kr Teambesök Epilepsi Dietistbesök Epilepsi Telefonkontakt Epilepsi kr kr 376 kr Armprotesenhet Informations-/konsultationsbesök Besök kr Specialistbesök team, hand/fot " kr Intensivbehandlingsläger/familjedagar " kr Tillkommer kostnad för kost och logi Protesutprovning enkel " kr Protesutprovning omfattande/återkontroll " kr Årskontroll " kr Återbesök enkelt " kr Återbesök omfattande " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 4(37) USÖ

5 Geriatriska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Ger avd 84 palliativ Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 553 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Ger avd 94 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 661 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 498 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 5(37) USÖ

6 Handkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Handkir avd 37 Läkartjänst " 439 kr Handkir avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Handkir avd 39 Permissionsdygn " kr Handkir avd 27 Operation Operation Poäng 163 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Läkarbesök Besök kr Behandling Behandling 630 kr Poliklin operationer på op avd enligt bilaga 1 Grupp 1: Optid<30 min i lokalanestesi+dke Operation kr Grupp 2: Optid 30-60min i lokalanestesi + DKE " kr Grupp 3: Optid <30min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 4: Optid 30-60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 5: Optid >60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Poliklin operationer på mottagn enligt bilaga 2 Operation Tillägg vid operation på jourtid Operation kr Botox Behandling Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 6(37) USÖ

7 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB21-1 Nervsutur (medianus) Finger 1 ACB21-2 Nervsutur (medianus) Underarm-handled 5 ACB22-1 Nervsutur (radialis) Finger 1 ACB22-2 Nervsutur (radialis) Underarm-handled 5 ACB23-1 Nervsutur (ulnaris) Finger 1 ACB23-2 Nervsutur (ulnaris) Underarm-handled 5 ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACC43 Transposition av ulnaris 4 ACC51-1 Neurolys CTS 1 ACC51-2 Neurolys CTS recidiv 4 ACC52 Neurolys Radialis 4 ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled 3 ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge 3 NCL39 Hohman op 3 NCL49-1 Sensutur Böjsena (underarm) 3 NCL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (underarm) 4 NCL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (underarm) NCL59 Tenolys Underarm 4 NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm 4 4 NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 7(37) USÖ

8 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NCU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos 4 NDA11 Artroscopi 4 NDA12-1 Eploration Lokalanestesi 1 NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA 3 NDB59 Artroplastik + endoprotes CMC/MP-led NDB89 Artroplastik + endoprotes Fingerled NDE22-1 Ligamentsutur Finger NDE22-2 Ligamentsutur Tumme 4 (exkl protes) 4 (exkl protes) 3 (exkl protes) 3 (exkl protes) NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) 1 NDF02-2 Synovectomi Flera leder 4 NDG49 Artrodes DIP-led 2 NDG49 Artrodes PIP-led 2 NDG49 Artrodes MP-led 4 NDH12 Öppen rep av luxerad led 4 NDH22 Öppen rep av luxerad protes 4 NDJ49-1 Öppen rep + osteosyntes Metacarpalfr. NDJ49-2 Öppen rep + osteosyntes Fingerfr. 4 (exkl mtrl) 4 (exkl mtrl) NDK19-1 Avmejsling av exostos 4 NDK19-2 Extirp av pisiforme 4 NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos 4 NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 8(37) USÖ

9 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDL49-1 Sensutur Böjsena (handled/hand) 4 NDL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (hand) 3 NDL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor (hand) NDL59 Tenolys Handled/hand 5 NDL79 Resektion av sena, senskida 4 NDL89-1 Sentransferering EPL 3 NDL89-2 Sentransferering Annan 5 NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel 3 NDM19-2 Fascieectomi DC Svår 5 NDM39-1 Extirp av senskideganglion 1 NDM39-2 Extirp av ganglion volar 3 NDM39-3 Extirp av ganglion dorsal 3 4 NDM49-1 Senskideklyvning Enkel 1 NDM49-2 Senskideklyvning Komplicerad 3 NDQ12 Amputation Metacarpalben 4 NDQ13 Amputation Tumme total 4 NDQ14 Amputation Tumme partiell 1 NDQ16 Amputation Finger partiell 1 NDQ29-1 Revision av amp st Enkel 1 NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl. 2 NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand 4 NDS09 Senskidespolning 4 NDU29 Extraktion av endoprotes 3 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 9(37) USÖ

10 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift 1 NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos PBC30 Sutur av a.radialis eller a. Ulnaris 4 QCB10 Omläggning i narkos 3 QCB99-1 Revision+sutur Enkel 2 QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad 4 QCC00-1 Revision+alienatio Enkel 2 QCC00-2 Revision+alienatio Komplicerad 4 4 QCE00 Extirp av hudtumör 1 QCE00+ZZA00 Extirp av hudtumör+hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE00+ZZA50 Extirp av hudtumör+hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZA00 Excision + hudtranspl (brännskada) Delhudstransplantation 2 QCE25+ZZA50 Excision + hudtranspl (brännskada) Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) QCE25+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision + lokal lambåplastik (brännskada) 4 Excision + lokal lambåplastik (brännskada) + hudtranspl 5 QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE30+ZZA50 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision+lokal lambåplastik 4 Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 10(37) USÖ

11 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp QCE30+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision+lokal lambåplastik + hudtranspl 5 QCE40+ZZA00 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Delhudstransplantation 2 QCE40+ZZA50 Excision + hudtranspl (vid missbildning) Fullhudstransplantation 4 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) 5 QCE40+ZZR00 (eller ZZS40 eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) Excision +lokal lambåplastik (vid missbildning) + hudtranspl 5 QCH00 Evulsio Enkel 1 QCH20 Evulsio Nagelbäddsplastik 3 V9572 Botoxinjektion i narkos 3 (exkl botox) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 11(37) USÖ

12 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACC43 Transposition av ulnaris kr ACC51-1 Neurolys CTS kr ACC51-2 Neurolys CTS recidiv kr ACC52 Neurolys Radialis kr ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled kr ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge kr NCL39 Hohman op kr NCL59 Tenolys Underarm kr NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm kr NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDA11 Artroscopi kr NDA12-1 Eploration Lokalanestesi kr NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA kr NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) kr NDF11 Artroskopi med shaving kr NDG 12 Interpositionsartroplastik kr NDG 40 Artrodes kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 12(37) USÖ

13 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp NDG 42 Artrodes kr NDG49 Artrodes DIP-led kr NDG49 Artrodes PIP-led kr NDG49 Artrodes MP-led kr NDK19-1 Avmejsling av exostos kr NDK19-2 Extirp av pisiforme kr NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos kr NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled kr NDL59 Tenolys Handled/hand kr NDL79 Resektion av sena, senskida kr NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel kr NDM19-2 Fascieectomi DC Svår kr NDM39-1 Extirp av senskideganglion kr NDM49-1 Senskideklyvning Enkel kr NDQ13 Amputation Tumme total kr NDQ14 Amputation Tumme partiell kr NDQ16 Amputation Finger partiell kr NDQ29-1 Revision av amp st Enkel kr NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl kr NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand kr NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift kr NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i narkos kr QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 13(37) USÖ

14 Hudkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Team-besök " kr Behandling med färgämneslaser / IPL Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 20 min " kr Grupp 3: Behandling, min " kr Grupp 4: Behandling i narkos oberoende av ett " kr antal pulsar Behandling med Co2-laser Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 60 min " kr Grupp 3: Behandling > 60 min " kr Grupp 4: Behandling > 60 min i narkos " kr Behandling för Hyperhidros inkl läkemedelskostnader Grupp 1: Armhålor Grupp 2: Handflator Grupp 3: Armhålor och Handflator kr kr kr STD-mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 14(37) USÖ

15 Infektionskliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Inf avd 40A Hotelltjänst Vdg kr Inf avd 40B Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Fibroscanundersökning Besök kr Pentamidin-behandling Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 15(37) USÖ

16 Kirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Kir avd Hotelltjänst Vdg 975 kr Läkartjänst " 905 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 975 kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Operation, övr Kirurgiska enheter Operation Poäng 137 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Polikliniska operationer Min 276 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 16(37) USÖ

17 Kardiologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kard Hjärtavd 63 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Material Implantat/operationsmaterial Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Operation/behandl Hjärtutredning inkl vänsterkammar- och Utredning kr coronarangio. Ev kostnader för arbetsprov, myocardscintigrafi, aortarotsangio samt högerkateterisering tillkommer Invasiv Hemodynamik Utredning kr Coronarangio Utredning kr Tryckmätning " kr PCI och coronangio i samma seans Behandling kr PCI Angiox " kr Reopro " kr PCI, akut jourtid inkl material o läkemedel " kr Renal denervering Behandling kr PM-kontroll SSK Behandling kr ICD-kontroll SSK " kr Elkonvertering Behandling kr R-test Utredning 769 kr NIE " kr Standard ablatio (HIS) Behandling kr Standard ablatio " kr Flimmer ablatio " kr Elfysundersökning " kr Pacemaker Operation kr Biventrikulär pacemaker " kr ICD " kr Implanterbar bandspelare implantation eller explantation " kr ICD-test i narkos Behandling kr Baksträngsstimulator, SCS " kr Övrig thorax mindre Operation kr Jourtillägg för ingrepp utförda under jourtid Timme kr Material Pacemaker Självkostnad Elektroder " ICD-dosa " SCS-dosa " Implanterbar bandspelare " Carto " Smart touch " Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 17(37) USÖ

18 Kvinnokliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering KK avd 23 Hotelltjänst Timme 98 kr Läkartjänst " 57 kr Omvårdnadstjänst " 259 kr KK avd 25 BB Hotelltjänst Timme 68 kr Läkartjänst " 48 kr Omvårdnadstjänst " 188 kr KK Förlossning Hotelltjänst Timme 291 kr Läkartjänst " 243 kr Omvårdnadstjänst " 922 kr Dyr läkemedelsbehandling Självkostnad Operation Operation Poäng 142 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Diabetesmottagning " kr AMC " kr AMC Fish " kr Ultraljudsundersökning kr KUB Utredning kr Fertilitetsenhet IVF-behandling Behandling 001 Läkarbesök " kr 004 Distansstimulering IVF/ICSI " kr 006 Återföring av frysförvarade embryon " kr 009 Avbruten IVF/ICSI efter OPU distansstimulerad " kr 011 Avbruten stimbeh inför IVF/ICSI " kr 012 Infrysning och frysförvaring av spermier " kr 019 Analys av spermaprover " 932 kr 020 Insemination i naturlig eller stim cykel " kr 029 Vitrifiering och frysförvaring av äggceller " kr 030 Tillägg för donerade spermier " kr 031 Tillägg för donerade ägg " kr 032 Tillägg för PESA/TESE " kr 033 Tillägg för IVF-stimulering " kr 034 Tillägg för IVF-distansmonitorering " kr 035 Tillägg för donerade spermier exkl kuratorsutredn " kr 036 Tillägg för donerade ägg exkl kuratorsutredning " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 18(37) USÖ

19 Käkkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation käkkirurgiska kliniken Poäng 165 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Poliklinisk operation Besök kr Nybesök Besök kr Nybesök, komplicerat Besök kr Återbesök Besök kr Tandhygienist Besök kr Material Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 19(37) USÖ

20 Kärl- Thoraxkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Kärl-Thorax avd 53 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn kr Kärl-Thorax, IMA Hotelltjänst Timme 143 kr Läkartjänst " 49 kr Omvårdnadstjänst " 347 kr Permissionsdygn " 143 kr Permissionsdygn " kr Kärl-ThoraxIVA Intensivvård Minuter 25 kr Poäng 97 kr Intensivvård, ECMO Minuter 49 kr " Poäng 97 kr Kärl-ThoraxAnestesi Anestesi Poäng 91 kr Operation Operation Kärl- Thoraxkirurgi Poäng 296 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 20(37) USÖ

21 Lungkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Lung avd 12 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 693 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 21(37) USÖ

22 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 935 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 40 A Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 ALLVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 839 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 hemat Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 93 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 769 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd AVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Stamcellstransplantation Behandling kr Öppen vård Mottagning Mottagning Läkarbesök kr Bentäthetsmätning Behandling kr Dialys " kr Självdialys " kr Cyt behandling " kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 22(37) USÖ

23 Medicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten/öppen vård Endoskopienhet Diagnostisk gastroskopi, diagnostisk rekto- Undersökn kr sigmoideoskopi eller endoskopi av bäckenreservoar Diagnostisk koloskopi och skopi via stomi, " kr anorektal manovolumetri, dubbelballongteknik vid gastrointestinal endoskopi Terapeutisk gastroskopi, diagnostisk entero- " kr skopi, terapeutisk endoskopi vid rektosimoideoskopi Terapeutisk endoskopi i tunntarm eller kolon, " kr diagnostisk ERCP Kapselendoskopi av tunntarmen " kr Terapeutisk ERCP " kr Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal " kr endoskopi Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 23(37) USÖ

24 Neurokliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Neuro avd 96 Hotelltjänst Vdg 992 kr Läkartjänst " 791 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 992 kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 367 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation, Neurokirurgisk enhet Operation Poäng 298 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Likvordynamisk utredning kr Läkemedelskostnad vid Ompebehandling " Självkostnad Öppen vård Mottagning Återbesök (gr 1) Läkarbesök kr Nybesök eller kvalificerat återbesök (gr 2) " kr Kvalificerat nybesök (gr 3) " kr 3 månderskontroll, Likvordynamisk (gr 4) kr Klinisk undersökning inkl lab Behandling kr Muskelcentrum Muskelbiopsi Behandling kr EMG och neurografi " kr Blodanalyser kvalificerade " kr Program för patient med känd diagnos " kr Program för patient med oklar diagnos " kr Immunologiska analyser " kr Genetiska analyser " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 24(37) USÖ

25 Onkologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Avdelning 85 Hotelltjänst Vdg 722 kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 722 kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Strålbehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Sluten/öppen vård Brachyterapi Brachyterapi (PDR) Behandling kr Brachyterapi (HDR) interstitiell " kr Brachyterapi (HDR) intraluminal " kr Gynonkologisk brachyterapi (HDR), enl bilaga Poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 25(37) USÖ

26 Onkologiska kliniken Strålbehandling Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Debiteringsdiagnos Poäng Ca mam, tangentiell beh exkl lgl 8 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl 10 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl o boost 14 Ca mam, thoraxvägg inkl lgl (med elektroner) 17 Ca mam, thoraxvägg exkl lgl (med elektroner) 10 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva 8 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva med ompl 14 Ca laryngis, T 1 10 Head & neck 1 plan 13 Head & neck med ompl 18 Head & neck IMRT 28 Ca coli / recti 8 Ca coli / recti med ompl 12 TC 10 TC med ompl 15 CNS ej plan 7 Ca prostata o ves urin 8 Ca prostata o ves urin med ompl 12 Ca prostata inkl guldmarkörer 14 Ca oesophagi 9 Ca oesophagi med omplan 14 Ca pulm 9 Ca pulm med omplan 14 Hudförändringar, elektroner 8 Mamillbestrålning 4 Övriga planerade beh 9 Övriga planerade behandl med omplan 14 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 1 target 7 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 2-4 target 13 Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 26(37) USÖ

27 Onkologiska kliniken Cytostatikabehandling Cytostatikabehandling debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Behandlingstid < 1 timme 1 2 Behandlingstid 1-2 timmar 2 3 Behandlingstid 2-3 timmar 3 eller tvådagarsbehandling 4 Behandlingstid > 3 timmar 4 eller > tvådagarsbehandling 5 Behandlingstid > 5 timmar 5 6 Behandlingstid 4-5 dygn 6 eller personalkrävande Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 27(37) USÖ

28 Onkologiska kliniken Gynonkologisk brachyterapi - HDR Gynonkologisk brachyterapi debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text nr Poäng 1 Vaginal strålbehandling 3 2 Intrauterin strålbehandling, tvillingapplikator 7 3 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 10 med CT 4 Interstitiell strålbehandling 15 5 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 17 med MR Pris per poäng kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 28(37) USÖ

29 Ortopedkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 626 kr Ort avd 27 Omvårdnadstjänst " kr Ort avd 37 Permissionsdygn " kr Ort avd AVA Operation Operation Poäng 264 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök utan röntgenundersökning Läkarbesök kr Läkarbesök med röntgenundersökning " kr Polikliniska operationer Min 262 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 29(37) USÖ

30 Plastikkirurgiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 620 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Clinitronsäng lev/hämtn kostnad Clinitronsäng dygnskostnad Madrass månad Madrass leverans/hämtn kostnad Clinitronsäng omstart VAC-behandling/dygn kr kr kr 414 kr kr 499 kr Operation Operation plastikkirurgiska kliniken Poäng 203 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Tatuering 1 bröst inkl materialkostn Behandling kr Tatuering 2 bröst inkl materialkostn Behandling kr Polikliniska operationer och Dagkirurgi - Op lag 1 Min 153 kr - Op lag 2 " 196 kr - Op lag 3 " 244 kr - Op lag 4 " 277 kr Kompressionsmätning (ssk) Behandling 865 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 30(37) USÖ

31 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 518 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Dagvård Behandling kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 31(37) USÖ

32 Reumatologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök ny Besök kr Läkarbesök åter " kr Paramed/ssk ny " kr Paramed/ssk åter " kr Teambesök ny " kr Teambesök åter " kr Tillkommer faktisk kostnad för dyrare läkemedel Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 32(37) USÖ

33 Avd för sjukgymnastik Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Öppen vård Mottagning Sjukgymnast, enkel kontroll Besök 768 kr Sjukgymnast, ny eller återbesök " kr Sjukgymnast, behandlingsbesök " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 33(37) USÖ

34 Urologiska kliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg 567 kr Barn avd 35 Läkartjänst " 773 kr Urol avd 38 Omvårdnadstjänst " kr Urol avd 39 Permissionsdygn " 591 kr Operation Operation Poäng 346 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök nivå 1 Besök kr Läkarbesök nivå 2 " kr Läkarbesök nivå 3 " kr Polikliniska operationer enl bilaga Operation Grupp 1 " kr Grupp 2 " kr Grupp kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 34(37) USÖ

35 Urologiska kliniken Polikliniska operationer Grupp Typoperation nr 1 Mindre poliklinisk operation i lokalbedövning (t ex omskärelse, extirpation av lokal förändring, ESWL) 2 Mera komplicerad poliklinisk operation i lokalbedövning eller poliklinisk operation i narkos (t ex laserbehandling av peniscancer, cystoskopi+biopsi, intern uretrotomi) 3 Mera omfattande poliklinisk operation i narkos (t ex blåshalsincition, laserlithotripsi) Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 35(37) USÖ

36 Ögonkliniken Enhet Kod Vårdtjänst Pris 2014 Sluten vård Patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " 552 kr Ögon avd 49 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 145 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation amnion Min 323 kr Operation stegman " 323 kr Operation gråstarr Operation kr Operation bakre segment " kr Övriga ögonoperationer Min 323 kr PTK Behandling kr Refraktiv laserbehandling, enkel " kr Refraktiv laserbehandling, komplicerad " kr Synfältsundersökning Undersökning kr Ögonbottenfotografering " 531 kr Flourescinangiografi " kr Argon-/kryptonlaser Behandling kr Ultraljudsundersökning Undersökning kr Yaglaser Behandling kr Photodynamisk laserbehandling Visudyne " kr ICG-angio " kr OCT Undersökning 967 kr Corneal topografi (Orbscan) " 902 kr Botox Behandling Självkostnad Lucentisbehandling " kr Avastinbehandling " kr Ozurdexbehandling " kr Justerad Prislista juni 2014 USÖ.xls 36(37) USÖ

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2016 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2016 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Innehåll Sida Principer för fakturering 2014, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2017 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2017 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Rehabilitering Sidan 1 av 9 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2004:756 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2008:960 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2005:785 Utkom från trycket den 22 november 2005 utfärdad den 10 november 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14 Onkologiska kliniken, bilaga Strålbehandlingar: Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Planerade behandlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2010:1646 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2011. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2012:655 Utkom från trycket den 20 november 2012 utfärdad den 8 november 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2014:1376 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föresiver

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2002:793 Utkom från trycket den 19 november 2002 utfärdad den 7 november 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Njurcancer ny design efter patientprocessen

Njurcancer ny design efter patientprocessen Njurcancer ny design efter patientprocessen Ingrid Erlandsson Martin Holmström urologienheten, Landstinget i Jönköpings län Morgondagens urologi God Vård SOSFS 2005:12 Patientfokuserad Tillgänglig och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 1998:1542 Utkom från trycket den 14 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr 2011-018 MÄLARSJUKHUSET Klinik Sektion Sommarplanering Akuten Ingen reducering Ambulansen Ingen reducering Anestesi Centraloperation

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2009:1381 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Manual. Ett verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra kassaregistrering i Journal 3 - utdata. Version: 1.6. Primärvård 2013-08-13.

Manual. Ett verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra kassaregistrering i Journal 3 - utdata. Version: 1.6. Primärvård 2013-08-13. Manual Ett verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra kassaregistrering i Journal 3 - utdata Version: 1.6 Sida 1 (48) Innehållsförteckning Läkare, mott besök..03-09 Läkare, hembesök. 10-11 Läkare, hemsjukvård.

Läs mer

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning SFS 1994:1121 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Rättelseblad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1994 06 09 1994 07 14 2014 12 11 Rättelseblad 2004:756 har iakttagits. t.o.m. SFS

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

Kliniker i Oskarshamn

Kliniker i Oskarshamn Kliniker i Oskarshamn Som AT-läkare tjänstgör du 5,5 månader på medicinkliniken och 5,5 månader på kirurgkliniken, vilket inkluderar tjänstgöring på ortopeden samt anestesi. Viss placering kan också erbjudas

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007

Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007 Ledningsstaben MISSIV Susan Ols 2005-01-04 LiÖ 2005-62 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007 Bakgrund Samverkansnämnden har träffat

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25 Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Betänkande av Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Patientens bästa är utgångspunkten

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg Fastställt av OLA Gäller ej OLA Fastställt av Reo 200-0-09 Vårdsamverkan Reo sjuhärad Arbetsuppgifter för diabetesansvarig sjuksköterska (DA). Bilaga idor: Antal bilagor: Hälso- och sjukvården i södra

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma Vid op ev inl på avd* Ort mottagning efter 1 vecka Uppföljning ort mottagning Gipsad cirka 4 veckor efter skada Annars beroende av fraktur och fixation Ev

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2011:1186 Utkom från trycket den 9 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Regeringen föresiver

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Patientavgifter 2012 respektive 2013

Patientavgifter 2012 respektive 2013 Patientavgifter 2012 respektive 2013 Introduktion Föreliggande uppdrag omfattar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av de nya avgifterna föreslås gälla 1 augusti 2012 för

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Prislista 2017 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi

Prislista 2017 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi Prislista 2017 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Klinisk fysiologi Amb1 1223 BLTR 24-timmars blodtrycksmätning (ambulatoriskt) Amb2 328 BLTR 24- timmars blodtrycksmätning endast tolkning Ar01 1574 AEKG

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista 1 (6) 2012-01-1 kliniken med bifogad checklista Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på AVA och täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedömd och Bedömning pågår

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedömd och Bedömning pågår Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: 1/5 remisser med status Obedömd och Bedömning pågår Inkorgar Kirurgiska kliniken har två så kallade inkorgar för : Kirmott:Kir US:CKOC för remisser där man önskar

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Beslut i Samverkansnämnden 2015-12-03

Beslut i Samverkansnämnden 2015-12-03 Beslut i Samverkansnämnden 2015-12-03 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och länsdelssjukhus

Läs mer

Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma. AVC - Borås. Hem. Ort mottagning efter 1 vecka

Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma. AVC - Borås. Hem. Ort mottagning efter 1 vecka Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma, utgåva 1 Vid op ev inl på avd* Ev via vårdcentral Gipsning alt operation Pat ska erbjudas bentäthetsmätning. Om så önskas skrivs remiss till osteoporosmottagning

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedo md och Bedo mning pa ga r

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedo md och Bedo mning pa ga r Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: 1/5 Universitetssjukhuset i Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedo md och Bedo mning pa ga r För information om hantering av remisser

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Stödja att varje landsting bildar ett diabetesråd där dessa frågor ska omhändertas

Stödja att varje landsting bildar ett diabetesråd där dessa frågor ska omhändertas 1 (2) Upprättare Regionala kunskapsstyrningsgruppen Gösta Andersson Datum 2014-01-21 Hur ska sjukvårdsregionen respektive tillhörande landsting jobba med omsättande och implementering av kunskapsunderlag

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Pacemaker och ICD Giltig fr.o.m: 2015-02-02 Faktaägare: Minna Markljung, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska

Läs mer