Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov per den 1 januari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov. 2004 per den 1 januari 2010"

Transkript

1 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) Reviderad november 2004 gällande från den 1 januari 2010 Uppdaterad: Text i KKÅ rev. nov AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella operationer kategoritext AAG00 Stereotaktisk biopsi AAG00 Stereotaktisk intrakraniell biopsi AAG10 Stereotaktisk destruktion av nukleos eller nervbana AAG10 Stereotaktisk intrakraniell destruktion av nukleos eller nervbana AAG20 AAG30 AAG40 Stereotaktiskt inläggande av elektroder Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning (deep brain stimulator) Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA Stereotaktisk implantation av strålkälla Stereotaktisk implantation av fosternervceller eller autologa celler AAG20 AAG30 AAG40 Stereotaktiskt intrakraniellt inläggande av elektroder Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning (deep brain stimulator) Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA Stereotaktisk intrakraniell implantation av strålkälla Stereotaktisk intrakraniell implantation av fosternervceller eller autologa celler AAG99 Annan stereotaktisk operation AAG99 Annan stereotaktisk intrakraniell operation AAP BBA30 BBA40 BBA50 Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning Exstirpation av bisköldkörtel Inkl. adenom Exploration av en eller två bisköldkörtlar då mer än en körtel är kvar Subtotal paratyreoidektomi Exploration av alla utom en bisköldkörtel Total paratyreoidektomi Exploration av alla bisköldkörtlar AAP BBA30 BBA40 BBA50 Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning Operation för endast ögonbrynsptos, se CBJ50 Exstirpation av bisköldkörtel Inkl. adenom Exstirpation av en eller två bisköldkörtlar då mer än en körtel är kvar Subtotal paratyreoidektomi Exstirpation av alla utom en bisköldkörtel Total paratyreoidektomi Exstirpation av alla bisköldkörtlar förklaringstext pga. felaktig översättning förklaringstext pga. felaktig översättning förklaringstext pga. felaktig översättning 1

2 CB Operationer på ögonlock CB Operationer på ögonlock och ögonbryn Operationer på ögonbryn pga. andra tillstånd än ptos, se QAF CBB35 CBB40 Kryoterapi av tumör eller lokal förändring i ögonlock Elektrokoagulation av tumör eller lokal förändring i ögonlock CBB32 Destruktion av lokal förändring i ögonlock laser eller annan teknik, se ZXC avsnittstext (ersätter CBB35, CBB40) CBB32) CBB32) CBD11 Öppning av lambå efter ögonlocksrekonstruktion CBE Operationer för entropium Kategori utgår CBE00 Sutur för entropium CBE10 CBE20 CBE30 CBE40 CBE99 Flyttning och sträckning av m. orbicularis oculi vid entropium Sträckning av ögonlocksretraktorer för entropium Horisontell sträckning för entropium Kombinerad korrektion av entropium Annan operation för entropium CBF Operationer för ektropium Kategori utgår CBF00 CBF10 CBF20 CBF30 CBF40 Elektrokoagulation för ektropium Stramning av mediala eller laterala ligament Excision av tarsus för ektropium Excision av tarsus och hud för ektropium Rekonstruktion för ärrektropium 2

3 CBF99 CBH Annan operation för ektropium Operationer på ögonvrå och ögonlockskanten CBH Operationer på ögonvrå och ögonlockskanten Stramning av canthalligament, se CBN30 CBH20 Central tarsorafi CBH25) CBH25 Tarsorafi Inkl. total tarsorafi (medial och lateral) (ersätter CBH20, CBH30) CBH30 Lateral eller medial tarsorafi CBH25) CBJ Operationer för ptos CBJ Operationer för ptos av ögonlock och ögonbryn CBJ10 Lyftning av ögonlock med fasciestrimla CBJ10 CBJ45 Korrektion av ögonlocksptos med slynga Inkl. fasciestrimla eller syntetiskt material Stramning av övre tarsalmuskel Synonym: Müllers muskel CBJ50 Operation för ögonbrynsptos CBJ50 Operation för ögonbrynsptos Annan operation vid ansiktsförlamning, se AAP CBK00 Myotomi vid ögonlocksretraktion (tarsalmuskel, levatormuskel) CBK00 CBN Korrektion av ögonlocksretraktion Inkl. myotomi eller partiell excision av ögonlockets tarsalmuskel eller levatormuskel Operationer för entropion och ektropion kategoritext inklusion inklusion CBN00 Eversionssutur av ögonlock CBN10 CBN20 Flyttning och stramning av orbicularis oculi Stramning av ögonlocksretraktorer CBN30 Stramning av canthalligament CBN40 Excision av tarsus CBN50 Excision av tarsus och hud 3

4 CBN60 CBN99 CEC85 Excision av ögonlocksärr och plastikrekonstruktion Tilläggskod för specificering av teknik och typ av lambå, se ZZ Annan ögonlocksoperation pga. felställning Kombinerad korrigering av cyklodeviation Eponym: Harado-Ito operation CEE00 Fixationssutur i ögonmuskel CEE00 Bakre fixationssutur i ögonmuskel Synonym: Fadenoperation CFC10 CFC20 CFD10 CGE15 CGE20 Laserbehandling av förändringar i bindehinna Kryoterapi av tumör i bindehinna Rekonstruktion av bindehinnan med transplantat Laserbehandling av hornhinna Termokauterisering av vävnadsförändring i hornhinna CFC15 CFC16 CFC26 CFD10 CGD15 Destruktion av förändring i bindehinna laser eller annan teknik, se ZXC Destruktion av förändring i hornhinna laser eller annan teknik, se ZXC Destruktion av förändring i sklera laser eller annan teknik, se ZXC Rekonstruktion av bindehinna med transplantat Inkl. frigörande av ärr i bindehinna Termokeratoplastik Tilläggskod för laser termokeratoplastik (LTK), se ZXC10, för konduktiv keratoplastik (conductive keratoplasty (CK) användande av radiovågor), se ZXC35 synonym CFC15) (ersätter CFC10, CFC20) (ersätter CGE15, CGE20, CGE25) CFC15) (ersätter CGE35, CGE40) inklusion CFC16) CFC16) CGE25 Kryoterapi av hornhinna CFC16) 4

5 CGE35 Laserbehandling av sklera CFC26) CGE40 Termokauterisering av vävnadsförändring i sklera CGE45 CGF35 CGG35 Täckning av hornhinna med limbal stamcellstransplantat Tilläggskoder för limbal stamcellskälla, se ZCG50-ZCG53 Täckning av hornhinna med transplantat Tilläggskod för transplantat av fosterhinna, se ZZL00, för bindehinna, se ZZU10 Transplantation av hornhinneendotel CHB20 Goniopunktur CHB20 Goniopunktur laser, se ZXC10 CHC05 Laseriridotomi CHC05 Laseriridotomi Synonym: Laseriridoplastik JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc. Tilläggskod för användande av diatermi eller värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 CFC26) synonym CHD05 Selektiv lasertrabekuloplastik CHD28 Bakre sklerotomi CHE30 Sutur av iris CHE35 CJB40 EBB40 JBA20 JBA21 JCA42 Reparation av irisdefekt med protesimplantat Främre laserkapsulotomi Vid kapselkontraktion efter kataraktoperation Extraradikulär reparation av rotkanal i tand Vid perforation och inflammatorisk extraradikulär eller cervikal resorption av rotkanal Transabdominell resektion av diafragma Laparoskopisk resektion av diafragma Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus diatermi eller värme, se ZXC00- ZXC05, ZXC60 Inklusion utgår 5

6 JHD JHD30 Dilatationer, incisioner i och excisioner av analsfinkter Inkomplett klyvning eller excision av analfistel a m Gabriel, steg 1 JHD JHD30 Lokala ingrepp på analsfinkter och av analfistlar Inkomplett klyvning eller excision av analfistel Med seton a m Gabriel, steg 1 kategoritext förklaring JHD50 Excision av analfistel med advancement flap av mukosa JHD60 Ocklusion av analfistel med kollagenplugg JHD63 Ocklusion av analfistel med fibrin JX Operationer i bukhålan eller på bukvägg med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Nytt avsnitt JXA Omfattande bukoperation med överlappande anatomisk lokalisation Operationer för utbredda tumörer (inkl. sarkom) utan säkert ursprung i organ eller annan definierad anatomisk struktur, där ingreppet involverar mer än ett avsnitt (tvåställig nivå) från kapitel J. Inkl. excision av abdominella tumörer som även sträcker sig retroperitonealt. Ytterligare koder för resektion av organ eller andra strukturer, se relevanta koder ur kapitel J. JXA00 Intralesionell excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA03 Marginell excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA06 Vid excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA10 Intralesionell excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) JXA13 Marginell excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) 6

7 KDG KDG96 KDG97 KGD10 Operationer på uretra och blåshalsen vid inkontinens hos kvinna Annan operation på uretra eller blåshals vid inkontinens hos kvinna Annan perkutan endoskopisk operation på uretra eller blåshals vid inkontinens hos kvinna Destruktion av lokal förändring på penis JXA16 Vid excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) KBV15 Byte av uretärstent via cystoskop KDG KDG43 KDG96 KDG97 KFD70 KFD73 KGD10 KGD20 Operationer på uretra och blåshalsen vid inkontinens Transobturatorial uretrocystopexi med slynga Vid transvaginalt tillvägagångssätt, se LEG13 Annan operation på uretra eller blåshals vid inkontinens Annan perkutan endoskopisk operation på uretra eller blåshals vid inkontinens Exstirpation av lokal förändring i huden på skrotum Destruktion av lokal förändring i huden på skrotum Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC Destruktion av lokal förändring på penis Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC Destruktion av lokal förändring i huden på penis Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC kategoritext KGH05 Sutur av huden på penis KX Operationer i bukhålan på urinvägar eller retroperitoneala strukturer med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Nytt avsnitt 7

8 LF LFE Operationer på vulva och perineum Rekonstruktioner av vulva och perineum KXK KXK00 KXK03 KXK06 LF LFE Omfattande operationer av retroperitoneal vävnad (inkl. sarkom) med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Operationer för utbredda tumörer (inkl. sarkom) utan säkert ursprung i organ eller annan definierad anatomisk struktur, där ingreppet involverar mer än ett avsnitt (tvåställig nivå) från kapitel K. Inkl. excision av retroperitoneala tumörer som även sträcker sig intraperitonealt eller in i bukvägg. Ytterligare koder för resektion av organ eller andra strukturer, se relevanta koder ur kapitel K. Intralesionell excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Marginell excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Bred excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Operationer på vulva och perineum Åtgärder på enbart huden av perineum, se QB Rekonstruktioner av vulva och perineum Rekonstruktion av enbart huden av perineum, se QB PHD30 Resektion av v. cava inferior PHD32 Resektion av v. mesenterica superior eller v. porta PHH30 Bypass från v. cava inferior PHN32 PHT32 Plastik på v. mesenterica superior eller v. porta Injektion av läkemedel i eller perkutan ocklusion av v. porta Inkl. förgreningar av v. porta TCB35 Justering av ptossutur 8

9 TJJ00 Punktionsbiopsi av lever TJJ00 Perkutan punktionsbiopsi av lever TJL00 Punktionsbiopsi av pankreas TJL00 Perkutan punktionsbiopsi av pankreas TQX50 Utvidgning av vävnadsexpander TQX50 ZC ZCG ZCG50 ZCG51 ZCG53 ZQL ZQL01 ZQL02 ZQL03 ZQL04 ZQL05 ZQL10 Justering av volym av vävnadsexpander Inkl. påfyllning och urtappning Tilläggskoder för ögonoperationer Specificerad teknik vid operation av hornhinnor och senhinnor Användning av autotransplantat med limbala stamceller Användning av allotransplantat med limbala stamceller Användning av transplantat med limbala stamceller från cellkultur subkutan vävnad Användes vid behov som tillägg till annan kod för att beskriva längd av ingrepp i hud och subkutan vävnad. Kan även användas för att beskriva omfattning av mobilisering och underminering av hudkanter vid rekonstruktiv kirurgi. subkutan vävnad upp till och med 1 cm subkutan vävnad större än 1 cm, upp till och med 2 cm subkutan vävnad större än 2 cm, upp till och med 3 cm subkutan vävnad större än 3 cm, upp till och med 4 cm subkutan vävnad större än 4 cm, upp till och med 5 cm subkutan vävnad större än 5 cm, upp till och med 10 cm inklusion Nytt avsnitt 9

10 ZQL15 ZQL20 ZQL25 ZQL30 ZQL35 ZQL40 ZQL50 ZQL60 ZQL70 ZQL80 ZQL90 ZQL99 ZQW ZQW01 subkutan vävnad större än 10 cm, upp till och med 15 cm subkutan vävnad större än 15 cm, upp till och med 20 cm subkutan vävnad större än 20 cm, upp till och med 25 cm subkutan vävnad större än 25 cm, upp till och med 30 cm subkutan vävnad större än 30 cm, upp till och med 35 cm subkutan vävnad större än 35 cm, upp till och med 40 cm subkutan vävnad större än 40 cm, upp till och med 50 cm subkutan vävnad större än 50 cm, upp till och med 60 cm subkutan vävnad större än 60 cm, upp till och med 70 cm subkutan vävnad större än 70 cm, upp till och med 80 cm subkutan vävnad större än 80 cm, upp till och med 90 cm subkutan vävnad större än 90 cm subkutan vävnad Användes vid behov som tillägg till annan kod för att beskriva bredd av ingrepp i hud och subkutan vävnad. Kan även användas för att beskriva omfattning av mobilisering och underminering av hudkanter vid rekonstruktiv kirurgi. subkutan vävnad upp till och med 1 cm 10

11 ZQW02 ZQW03 ZQW04 ZQW05 ZQW10 ZQW15 ZQW20 ZQW25 ZQW29 subkutan vävnad större än 1 cm, upp till och med 2 cm subkutan vävnad större än 2 cm, upp till och med 3 cm subkutan vävnad större än 3 cm, upp till och med 4 cm subkutan vävnad större än 4 cm, upp till och med 5 cm subkutan vävnad större än 5 cm, upp till och med 10 cm subkutan vävnad större än 10 cm, upp till och med 15 cm subkutan vävnad större än 15 cm, upp till och med 20 cm subkutan vävnad större än 20 cm, upp till och med 25 cm subkutan vävnad större än 25 cm ZZU Fria slemhinnetransplantat ZZU Fritt transplantat av olika slags vävnader kategoritext ZZU10 Fritt transplantat av bindehinna Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004: Kumulativ ändringslista: Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) är en svensk översättning och anpassning av den nordiska NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP). KKÅ ingår i den svenska Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ): 11

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne.

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Det finns tre huvudindikationer för keratoplastik, penetrerande (PKP) eller lamellär (LKP). 1. Keratokonus och följdtillstånd efter operation

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren RDK Frågelåda 2012 Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren Fråga 1: En patient som kommer till rehab för rehabilitering efter en utläkt (kirurgiskt åtgärdad lårbensfraktur med spikar eller protes)

Läs mer

Pediatrisk njurkomplikationer

Pediatrisk njurkomplikationer Pediatrisk njurkomplikationer Med fokus på hydronefros Health Department, Innehållsförteckning Pediatrisk urinvägsinfektion.....3 Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn?...3 Provtagning och urin odling

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2012 Volym 17 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Svenska. Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning. Allmänna varningar

Svenska. Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning. Allmänna varningar Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning Allmänna varningar OBS! Enligt federal lag (i USA) får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. Svenska Specifik utbildning

Läs mer

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp?

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Syfte Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Vilken dos, vilket preparat och vilken behandlingstid är mest effektiv? I vilken utsträckning

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Psykosocial långtidsuppföljning hos män opererade för hypospadi Socioekonomiska utfall för vuxna män med hypospadi; en registerbaserad studie UROLOGISK UPPFÖLJNING

Läs mer

Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom Fundoplikation kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom Gastroesofagal refluxsjukdom Defekt ventil mellan ventrikel och esofagus. Normalt finns anatomisk refluxbarriär : crusmuskulatur, nedre

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011 Huvud-halscancer Västra sjukvårdsregionen "#$%&''()(*$+,-#$$.#*)/(+'%0+(0#-0#(%-123&$% 4&$%-+561738-,$-#*)/(#( 5+9'*-#($7+:()3#-$)%#%$$61791$#% ;?@AB"C.? A#'D=

Läs mer

för Kvinnosjukvården 2014

för Kvinnosjukvården 2014 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 014 Femte upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Giltighet: t.o.m. 2012-12-31 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Johan Wiström, stf. smittskyddsläkare Anders Johansson, hygienläkare

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation

Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation Endovaskulär behandling av abdominellt aortaaneurysm Patientinformation A A A E N D O P R O S T H E S I S Innehållsförteckning Sidan Inledning 1 Vad är abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 3 Vilka symtom

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer