Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov per den 1 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov. 2004 per den 1 januari 2010"

Transkript

1 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) Reviderad november 2004 gällande från den 1 januari 2010 Uppdaterad: Text i KKÅ rev. nov AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella operationer kategoritext AAG00 Stereotaktisk biopsi AAG00 Stereotaktisk intrakraniell biopsi AAG10 Stereotaktisk destruktion av nukleos eller nervbana AAG10 Stereotaktisk intrakraniell destruktion av nukleos eller nervbana AAG20 AAG30 AAG40 Stereotaktiskt inläggande av elektroder Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning (deep brain stimulator) Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA Stereotaktisk implantation av strålkälla Stereotaktisk implantation av fosternervceller eller autologa celler AAG20 AAG30 AAG40 Stereotaktiskt intrakraniellt inläggande av elektroder Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning (deep brain stimulator) Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA Stereotaktisk intrakraniell implantation av strålkälla Stereotaktisk intrakraniell implantation av fosternervceller eller autologa celler AAG99 Annan stereotaktisk operation AAG99 Annan stereotaktisk intrakraniell operation AAP BBA30 BBA40 BBA50 Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning Exstirpation av bisköldkörtel Inkl. adenom Exploration av en eller två bisköldkörtlar då mer än en körtel är kvar Subtotal paratyreoidektomi Exploration av alla utom en bisköldkörtel Total paratyreoidektomi Exploration av alla bisköldkörtlar AAP BBA30 BBA40 BBA50 Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning Operation för endast ögonbrynsptos, se CBJ50 Exstirpation av bisköldkörtel Inkl. adenom Exstirpation av en eller två bisköldkörtlar då mer än en körtel är kvar Subtotal paratyreoidektomi Exstirpation av alla utom en bisköldkörtel Total paratyreoidektomi Exstirpation av alla bisköldkörtlar förklaringstext pga. felaktig översättning förklaringstext pga. felaktig översättning förklaringstext pga. felaktig översättning 1

2 CB Operationer på ögonlock CB Operationer på ögonlock och ögonbryn Operationer på ögonbryn pga. andra tillstånd än ptos, se QAF CBB35 CBB40 Kryoterapi av tumör eller lokal förändring i ögonlock Elektrokoagulation av tumör eller lokal förändring i ögonlock CBB32 Destruktion av lokal förändring i ögonlock laser eller annan teknik, se ZXC avsnittstext (ersätter CBB35, CBB40) CBB32) CBB32) CBD11 Öppning av lambå efter ögonlocksrekonstruktion CBE Operationer för entropium Kategori utgår CBE00 Sutur för entropium CBE10 CBE20 CBE30 CBE40 CBE99 Flyttning och sträckning av m. orbicularis oculi vid entropium Sträckning av ögonlocksretraktorer för entropium Horisontell sträckning för entropium Kombinerad korrektion av entropium Annan operation för entropium CBF Operationer för ektropium Kategori utgår CBF00 CBF10 CBF20 CBF30 CBF40 Elektrokoagulation för ektropium Stramning av mediala eller laterala ligament Excision av tarsus för ektropium Excision av tarsus och hud för ektropium Rekonstruktion för ärrektropium 2

3 CBF99 CBH Annan operation för ektropium Operationer på ögonvrå och ögonlockskanten CBH Operationer på ögonvrå och ögonlockskanten Stramning av canthalligament, se CBN30 CBH20 Central tarsorafi CBH25) CBH25 Tarsorafi Inkl. total tarsorafi (medial och lateral) (ersätter CBH20, CBH30) CBH30 Lateral eller medial tarsorafi CBH25) CBJ Operationer för ptos CBJ Operationer för ptos av ögonlock och ögonbryn CBJ10 Lyftning av ögonlock med fasciestrimla CBJ10 CBJ45 Korrektion av ögonlocksptos med slynga Inkl. fasciestrimla eller syntetiskt material Stramning av övre tarsalmuskel Synonym: Müllers muskel CBJ50 Operation för ögonbrynsptos CBJ50 Operation för ögonbrynsptos Annan operation vid ansiktsförlamning, se AAP CBK00 Myotomi vid ögonlocksretraktion (tarsalmuskel, levatormuskel) CBK00 CBN Korrektion av ögonlocksretraktion Inkl. myotomi eller partiell excision av ögonlockets tarsalmuskel eller levatormuskel Operationer för entropion och ektropion kategoritext inklusion inklusion CBN00 Eversionssutur av ögonlock CBN10 CBN20 Flyttning och stramning av orbicularis oculi Stramning av ögonlocksretraktorer CBN30 Stramning av canthalligament CBN40 Excision av tarsus CBN50 Excision av tarsus och hud 3

4 CBN60 CBN99 CEC85 Excision av ögonlocksärr och plastikrekonstruktion Tilläggskod för specificering av teknik och typ av lambå, se ZZ Annan ögonlocksoperation pga. felställning Kombinerad korrigering av cyklodeviation Eponym: Harado-Ito operation CEE00 Fixationssutur i ögonmuskel CEE00 Bakre fixationssutur i ögonmuskel Synonym: Fadenoperation CFC10 CFC20 CFD10 CGE15 CGE20 Laserbehandling av förändringar i bindehinna Kryoterapi av tumör i bindehinna Rekonstruktion av bindehinnan med transplantat Laserbehandling av hornhinna Termokauterisering av vävnadsförändring i hornhinna CFC15 CFC16 CFC26 CFD10 CGD15 Destruktion av förändring i bindehinna laser eller annan teknik, se ZXC Destruktion av förändring i hornhinna laser eller annan teknik, se ZXC Destruktion av förändring i sklera laser eller annan teknik, se ZXC Rekonstruktion av bindehinna med transplantat Inkl. frigörande av ärr i bindehinna Termokeratoplastik Tilläggskod för laser termokeratoplastik (LTK), se ZXC10, för konduktiv keratoplastik (conductive keratoplasty (CK) användande av radiovågor), se ZXC35 synonym CFC15) (ersätter CFC10, CFC20) (ersätter CGE15, CGE20, CGE25) CFC15) (ersätter CGE35, CGE40) inklusion CFC16) CFC16) CGE25 Kryoterapi av hornhinna CFC16) 4

5 CGE35 Laserbehandling av sklera CFC26) CGE40 Termokauterisering av vävnadsförändring i sklera CGE45 CGF35 CGG35 Täckning av hornhinna med limbal stamcellstransplantat Tilläggskoder för limbal stamcellskälla, se ZCG50-ZCG53 Täckning av hornhinna med transplantat Tilläggskod för transplantat av fosterhinna, se ZZL00, för bindehinna, se ZZU10 Transplantation av hornhinneendotel CHB20 Goniopunktur CHB20 Goniopunktur laser, se ZXC10 CHC05 Laseriridotomi CHC05 Laseriridotomi Synonym: Laseriridoplastik JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc. Tilläggskod för användande av diatermi eller värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 CFC26) synonym CHD05 Selektiv lasertrabekuloplastik CHD28 Bakre sklerotomi CHE30 Sutur av iris CHE35 CJB40 EBB40 JBA20 JBA21 JCA42 Reparation av irisdefekt med protesimplantat Främre laserkapsulotomi Vid kapselkontraktion efter kataraktoperation Extraradikulär reparation av rotkanal i tand Vid perforation och inflammatorisk extraradikulär eller cervikal resorption av rotkanal Transabdominell resektion av diafragma Laparoskopisk resektion av diafragma Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus diatermi eller värme, se ZXC00- ZXC05, ZXC60 Inklusion utgår 5

6 JHD JHD30 Dilatationer, incisioner i och excisioner av analsfinkter Inkomplett klyvning eller excision av analfistel a m Gabriel, steg 1 JHD JHD30 Lokala ingrepp på analsfinkter och av analfistlar Inkomplett klyvning eller excision av analfistel Med seton a m Gabriel, steg 1 kategoritext förklaring JHD50 Excision av analfistel med advancement flap av mukosa JHD60 Ocklusion av analfistel med kollagenplugg JHD63 Ocklusion av analfistel med fibrin JX Operationer i bukhålan eller på bukvägg med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Nytt avsnitt JXA Omfattande bukoperation med överlappande anatomisk lokalisation Operationer för utbredda tumörer (inkl. sarkom) utan säkert ursprung i organ eller annan definierad anatomisk struktur, där ingreppet involverar mer än ett avsnitt (tvåställig nivå) från kapitel J. Inkl. excision av abdominella tumörer som även sträcker sig retroperitonealt. Ytterligare koder för resektion av organ eller andra strukturer, se relevanta koder ur kapitel J. JXA00 Intralesionell excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA03 Marginell excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA06 Vid excision av omfattande tumör i bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt JA) JXA10 Intralesionell excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) JXA13 Marginell excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) 6

7 KDG KDG96 KDG97 KGD10 Operationer på uretra och blåshalsen vid inkontinens hos kvinna Annan operation på uretra eller blåshals vid inkontinens hos kvinna Annan perkutan endoskopisk operation på uretra eller blåshals vid inkontinens hos kvinna Destruktion av lokal förändring på penis JXA16 Vid excision av omfattande tumör i bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J på avsnittsnivå) KBV15 Byte av uretärstent via cystoskop KDG KDG43 KDG96 KDG97 KFD70 KFD73 KGD10 KGD20 Operationer på uretra och blåshalsen vid inkontinens Transobturatorial uretrocystopexi med slynga Vid transvaginalt tillvägagångssätt, se LEG13 Annan operation på uretra eller blåshals vid inkontinens Annan perkutan endoskopisk operation på uretra eller blåshals vid inkontinens Exstirpation av lokal förändring i huden på skrotum Destruktion av lokal förändring i huden på skrotum Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC Destruktion av lokal förändring på penis Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC Destruktion av lokal förändring i huden på penis Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan teknik, se ZXC kategoritext KGH05 Sutur av huden på penis KX Operationer i bukhålan på urinvägar eller retroperitoneala strukturer med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Nytt avsnitt 7

8 LF LFE Operationer på vulva och perineum Rekonstruktioner av vulva och perineum KXK KXK00 KXK03 KXK06 LF LFE Omfattande operationer av retroperitoneal vävnad (inkl. sarkom) med annan eller överlappande anatomisk lokalisation Operationer för utbredda tumörer (inkl. sarkom) utan säkert ursprung i organ eller annan definierad anatomisk struktur, där ingreppet involverar mer än ett avsnitt (tvåställig nivå) från kapitel K. Inkl. excision av retroperitoneala tumörer som även sträcker sig intraperitonealt eller in i bukvägg. Ytterligare koder för resektion av organ eller andra strukturer, se relevanta koder ur kapitel K. Intralesionell excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Marginell excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Bred excision av omfattande tumör i retroperitoneum (utan definierat ursprung i kapitel K, på avsnittsnivå) Operationer på vulva och perineum Åtgärder på enbart huden av perineum, se QB Rekonstruktioner av vulva och perineum Rekonstruktion av enbart huden av perineum, se QB PHD30 Resektion av v. cava inferior PHD32 Resektion av v. mesenterica superior eller v. porta PHH30 Bypass från v. cava inferior PHN32 PHT32 Plastik på v. mesenterica superior eller v. porta Injektion av läkemedel i eller perkutan ocklusion av v. porta Inkl. förgreningar av v. porta TCB35 Justering av ptossutur 8

9 TJJ00 Punktionsbiopsi av lever TJJ00 Perkutan punktionsbiopsi av lever TJL00 Punktionsbiopsi av pankreas TJL00 Perkutan punktionsbiopsi av pankreas TQX50 Utvidgning av vävnadsexpander TQX50 ZC ZCG ZCG50 ZCG51 ZCG53 ZQL ZQL01 ZQL02 ZQL03 ZQL04 ZQL05 ZQL10 Justering av volym av vävnadsexpander Inkl. påfyllning och urtappning Tilläggskoder för ögonoperationer Specificerad teknik vid operation av hornhinnor och senhinnor Användning av autotransplantat med limbala stamceller Användning av allotransplantat med limbala stamceller Användning av transplantat med limbala stamceller från cellkultur subkutan vävnad Användes vid behov som tillägg till annan kod för att beskriva längd av ingrepp i hud och subkutan vävnad. Kan även användas för att beskriva omfattning av mobilisering och underminering av hudkanter vid rekonstruktiv kirurgi. subkutan vävnad upp till och med 1 cm subkutan vävnad större än 1 cm, upp till och med 2 cm subkutan vävnad större än 2 cm, upp till och med 3 cm subkutan vävnad större än 3 cm, upp till och med 4 cm subkutan vävnad större än 4 cm, upp till och med 5 cm subkutan vävnad större än 5 cm, upp till och med 10 cm inklusion Nytt avsnitt 9

10 ZQL15 ZQL20 ZQL25 ZQL30 ZQL35 ZQL40 ZQL50 ZQL60 ZQL70 ZQL80 ZQL90 ZQL99 ZQW ZQW01 subkutan vävnad större än 10 cm, upp till och med 15 cm subkutan vävnad större än 15 cm, upp till och med 20 cm subkutan vävnad större än 20 cm, upp till och med 25 cm subkutan vävnad större än 25 cm, upp till och med 30 cm subkutan vävnad större än 30 cm, upp till och med 35 cm subkutan vävnad större än 35 cm, upp till och med 40 cm subkutan vävnad större än 40 cm, upp till och med 50 cm subkutan vävnad större än 50 cm, upp till och med 60 cm subkutan vävnad större än 60 cm, upp till och med 70 cm subkutan vävnad större än 70 cm, upp till och med 80 cm subkutan vävnad större än 80 cm, upp till och med 90 cm subkutan vävnad större än 90 cm subkutan vävnad Användes vid behov som tillägg till annan kod för att beskriva bredd av ingrepp i hud och subkutan vävnad. Kan även användas för att beskriva omfattning av mobilisering och underminering av hudkanter vid rekonstruktiv kirurgi. subkutan vävnad upp till och med 1 cm 10

11 ZQW02 ZQW03 ZQW04 ZQW05 ZQW10 ZQW15 ZQW20 ZQW25 ZQW29 subkutan vävnad större än 1 cm, upp till och med 2 cm subkutan vävnad större än 2 cm, upp till och med 3 cm subkutan vävnad större än 3 cm, upp till och med 4 cm subkutan vävnad större än 4 cm, upp till och med 5 cm subkutan vävnad större än 5 cm, upp till och med 10 cm subkutan vävnad större än 10 cm, upp till och med 15 cm subkutan vävnad större än 15 cm, upp till och med 20 cm subkutan vävnad större än 20 cm, upp till och med 25 cm subkutan vävnad större än 25 cm ZZU Fria slemhinnetransplantat ZZU Fritt transplantat av olika slags vävnader kategoritext ZZU10 Fritt transplantat av bindehinna Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004: Kumulativ ändringslista: Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) är en svensk översättning och anpassning av den nordiska NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP). KKÅ ingår i den svenska Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ): 11

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 2004. korsreferens AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella Ändring av

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 2004. korsreferens AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella Ändring av 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ), Reviderad (andra upplagan) Kumulativ

Läs mer

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november Operationer pga. kraniella och intrakraniella traumatiska förändringar

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november Operationer pga. kraniella och intrakraniella traumatiska förändringar 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ), Reviderad november (andra upplagan) Kumulativ

Läs mer

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november Tillägg av korsreferens AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella Ändring av

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november Tillägg av korsreferens AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella Ändring av 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ), Reviderad (andra upplagan) Kumulativ

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2012

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2012 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2012 (uppdaterat 2011-12-20) Nya, ändrade och borttagna koder samt koder med ändrade

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

Hundars ögonhälsa. Berit Wallin Håkansson, Text och bilder. Sheila Crispin, Bild och idé. Nils Wallin Håkansson, Bild och idé

Hundars ögonhälsa. Berit Wallin Håkansson, Text och bilder. Sheila Crispin, Bild och idé. Nils Wallin Håkansson, Bild och idé Hundarsögonhälsa BeritWallinHåkansson,Textochbilder SheilaCrispin,Bildochidé NilsWallinHåkansson,Bildochidé SheilaCrispin,NilsWallinHåkanssonochMiaLöwbeerharställtsinabildertillförfogande gratis.storttack!

Läs mer

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för aktuell svensk version av NordDRG. Inga av felen är tillräckligt allvarliga

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Uretärskada Peroperativ diagnos Snar postoperativ diagnos (< 1 vecka) Sen postoperativ

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015 INREMEDICIN Öppen vård á pris TMS-AVO-10-1 Normalt besök 50 TMS-AVO-10-2 Krävande besök 90 TMS-AVO-10-4 Dagssjukhus 220 TMS-AVO-10-6 Yttre konsultation 80 Bäddavdelningsvård à pris TMS-VOS-10-1 Grundvårddag

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2017-10-31 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER KIRURGI BEHANDLING OCH KOMPLIKATIONER Skapad: 2014-12-16 Uppdaterad: 2015-02-25 Omfattar registerversion/-er Manual - version Datum Register version

Läs mer

Operationer och åtgärder 2015

Operationer och åtgärder 2015 Operationer och åtgärder 2015 2015-06-01 ÅTGÄRD ÅTGÄRDSKOD DIAGNOSKOD FÖRÄNDRING CVR-GRUPP GYNEKOLOGI Urinläckage, kvinnor LEG, KDG 510 Framfall LEF Ändrad benämning på 515. Livmoder, borttag LCC10, LCC11,

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta. tumörexcision och god kosmetik

Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta. tumörexcision och god kosmetik Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta tumörexcision och god kosmetik Tor Svensjö Kim Gulis Bröst- och plastiksektionen Kirurgkliniken,

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd NTV LIS F Beställarkoder 08S Apnéskena Ingår ej 8 905 Ingår ej Undersökning 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 684 570 570 107S0 Mindre

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER KIRURGI BEHANDLING OCH KOMPLIKATIONER Uppdaterad: 2015-12-21 Omfattar registerversion/-er Manual - version Datum Register version 1.0.0 v1.0.0/ RCC

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Ögononkologi som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämnden den 12 mars 2008

Ögononkologi som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämnden den 12 mars 2008 Ögononkologi som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämnden den 12 mars 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en rekommendation för Rikssjukvårdsnämndens

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är indelade i två nivåer.

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

KLASSIFIKATION AV OPERATIONER Sjätte upplagan

KLASSIFIKATION AV OPERATIONER Sjätte upplagan KLASSIFIKATION AV OPERATIONER Sjätte upplagan s2 Socialstyrelsen ISBN 9 1-38- 1 1036-9 Omslag: Allmänna Förlaget Design [:a upplagan, 3:e tryckningen Produktion: Allmänna Förlaget AB Tnck: Norstedts Tryckeri,

Läs mer

Problem i NordDRG 2012 SWE PR0C

Problem i NordDRG 2012 SWE PR0C Problem i NordDRG 2012 SWE PR0C I detta dokument redovisas problemen uppdelat per definitionstabell. I texterna nedan hänvisas till Excel-bilagan. Med detta avses filen Problem i NordDRG 2012 SWE PR0C.xls,

Läs mer

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2016 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 810 810 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 440 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Kodstruktur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Kodstruktur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 1 vdelningen för regler och behörighet nheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 odstruktur lassifikation av vårdåtgärder (Å) Å har två kodstrukturer; dels åtgärder hämtade från lassifikation

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Bilaga 1 Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Arbetsprocess och beslutsordning 2016-06-03 Aktuellt läge våren 2016

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Vad önskas DR G Vad används DRG till? Verksamhetsbeskrivning Enkelt & överskådligt Kan förstås av både läkare, administratörer och politiker Bokslut Målbeskrivning Jämföra egen verksamhet över tid Vad

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Åtgärdsklassificering

Åtgärdsklassificering Åtgärdsklassificering RDK:s fortbildningsdagar 13 mars 2014 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Åtgärdsklassificering i allmänhet: Dåtid, nutid, framtid Nationellt och internationellt KVÅ 1 Emendor

Läs mer

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 A. Klientavgifter som indexjusteras Hvc-läkarens mottagning/besöksavgift (avgiften debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret 20,90 Hälsocentraljour

Läs mer

Tensjonsplastikker. Sam Smedberg, Helsingborg

Tensjonsplastikker. Sam Smedberg, Helsingborg Tensjonsplastikker Sam Smedberg, Helsingborg Kongenitala bråck Processus vaginalis olika grader av obliteration Normal obliteration Inkomplett obliteration Bråck en metabolisk sjukdom Raymond Read et al.

Läs mer

KAPITEL 8 ordförklaringar och förkortningar

KAPITEL 8 ordförklaringar och förkortningar 8. Ordförklaringar och förkortningar Abscess Absorption Accidentell perforation Adenoid Agarplattor Arteriovenös fistel Artroskopi ASEPSIS score Axillarutrymning Bakteriemi CDC guidelines Cochleaimplantat

Läs mer

Kirurgisk behandling av ansträngningsinkontinens

Kirurgisk behandling av ansträngningsinkontinens Kirurgisk behandling av ansträngningsinkontinens SFOG kurs nov 2014 Kvinnokliniken SUS Pia Teleman/Maria Andrada Hamer Indikationer för operation? NMI 2011: Frågeställning: Under vilka förutsättningar

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Giltighet: t.o.m. 2014-12-31 Reviderat 2013 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Johan Wiström, stf. smittskyddsläkare Anders Johansson,

Läs mer

Specificerade kunskapskrav inom kirurgi

Specificerade kunskapskrav inom kirurgi Bilaga 1e till utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar Specificerade kunskapskrav inom kirurgi Ämne Huvudämnet kirurgi inkluderar ämnena anestesiologi,

Läs mer

Operationsinstruktion för pilonidalsinus i PSIN studien

Operationsinstruktion för pilonidalsinus i PSIN studien Operationsinstruktion för pilonidalsinus i PSIN studien Krav på operatör i PSIN studien För att kunna ansvara för operationerna i endera expertgruppen krävs minst tio självständiga operationer med respektive

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

PRODUKTKATALOG BioSurgery-Advancing Surgery, Enhancing Life

PRODUKTKATALOG BioSurgery-Advancing Surgery, Enhancing Life PRODUKTKATALOG 2016 BioSurgery-Advancing Surgery, Enhancing Life INNEHÅLLSFÖRTECKNING ACTIFUSE...1 ADEPT...2 ARTISS...2 COSEAL...3 FLOSEAL...4 GENTAFLEECE...5 HEMOPATCH...5 OSTENE...6 TISSEEL...7 TISSUDURA...8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2009:1381 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2016-01-15

Specialisttandvård Gäller från och med 2016-01-15 Specialisttandvård Gäller från och med 2016-01-15 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning UROLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Urologi är en specialitet med ett samlat ansvar för medfödda och förvärvade sjukdomar och skador inom njurar, urinvägar och de manliga

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2016

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2016 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2015-11-18 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Reservdelsmänniskan. en översikt ur ett i första hand ortopediskt perspektiv. Karl Eriksson Överläkare, med dr Ortopedkliniken SÖS

Reservdelsmänniskan. en översikt ur ett i första hand ortopediskt perspektiv. Karl Eriksson Överläkare, med dr Ortopedkliniken SÖS Reservdelsmänniskan en översikt ur ett i första hand ortopediskt perspektiv Karl Eriksson Överläkare, med dr Ortopedkliniken SÖS Allt som kan uppfinnas har blivit uppfunnet. Charles H Duell US Commisioner

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ursprungstext i Alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 Abscess

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Bergsbrunnagatan 15 sal 1

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Bergsbrunnagatan 15 sal 1 Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2015-11-07 kl. 09.00-14.00. Bergsbrunnagatan 15 sal 1 Skrivningen omfattar 36 frågor. Totalt ger skrivningen 104 poäng. Godkändgränsen är 60% (62 poäng).

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 000 metastaser 25 000 skelettmetastaser 10 000 skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 57-årig frisk sjukvårdsbiträde 2 månaders anamnes på belastningssmärta vänster lår. finnålspunktion

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

DILALA - CRF - OPERATION

DILALA - CRF - OPERATION DILALA - CRF - OPERATION Fråga 1-15 fylls i på samtliga patienter, även de som ej blivit randomiserade 1. Operationsdatum: åå - mm - dd 2. PatientID (studiespecifikt): 3. Patientens randomiseringsnummer:

Läs mer

Ögonplastikkirurgi innebär ett återställande till det normala

Ögonplastikkirurgi innebär ett återställande till det normala Ögonplastikkirurgi innebär ett återställande till det normala Kosmetisk kirurgi förekommer endast vid missbildning eller sjukdom Figur 1. Stort kolobom i övre ögonlocket. Ögonsjukvården tar hand om en

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2008:960 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29

Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29 Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29 Mark Thier Trauma Idag: Trauma ca 15 % av all ohälsa Vanligaste dödsorsak < 44 år i Sverige Prognos 2030: trafikolyckor tredje vanligaste orsaken till ohälsa och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 1998:1542 Utkom från trycket den 14 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Dupuytrens kontraktur. Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ

Dupuytrens kontraktur. Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ Dupuytrens kontraktur Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ Denna information är till för patienter som har fått diagnosen Dupuytrens kontraktur Denna broschyr har skrivits för att:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2010:1646 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2011. Regeringen föreskriver

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2012:655 Utkom från trycket den 20 november 2012 utfärdad den 8 november 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2004:756 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008 Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2005:785 Utkom från trycket den 22 november 2005 utfärdad den 10 november 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2002:793 Utkom från trycket den 19 november 2002 utfärdad den 7 november 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Bergsbrunnagatan 15 sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Bergsbrunnagatan 15 sal 2 Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2013-11-09 kl. 09.00-14.00. Bergsbrunnagatan 15 sal 2 Skrivningen omfattar 35 frågor. Totalt ger skrivningen 102 poäng. Godkändgränsen är 60% (61 poäng).

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2014

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2014 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2013-11-27 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2014

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2014 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2014 Åtgärds Åtgärd Ref. pris Pris 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer