Det lackar mot jul...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lackar mot jul..."

Transkript

1 NR Det lackar mot jul... Läs i detta nummer om bland annat: Ny ordförande har ordet, sid 2 Järnvägen, sid 3 Miljöproblem, sid 4 Vedeldning, sid 7 Detta nummer av Svanetorparen delas ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Därför får även du som ej är medlem i föreningen ta del av vårt villablad. Vi vill gärna på detta sätt visa dig vad du kan få om du går med. Avgiften är blott 50 kr per år. Pengar som du absolut inte kan använda på bättre sätt. Sätt in pengarna på pg och ange namn, adress och telefonnummer. Vänligen betala senast 31 januari. Välkommen som medlem!

2 Ordförande har ordet! Så har vi startat upp ännu ett verksamhetsår med Svanetorps villaförening och jag har tagit över stafettpinnen, eller ordförandeklubban kanske man ska säga, från Stefan som varit ordförande det senaste året. Som ni ser nedan har annars inte styrelsens sammansättning ändrats från föregående år, i utan det är endast jag och Stefan som bytt roller. Dock är det så att vi gärna vill ha in en suppleant till eftersom vi i nuläget bara har en. Så jag vill passa på att uppmana er alla i föreningen att ta en funderare på om det är en roll som man kan tänka sig. Det kanske kan vara något för någon av de yngre nyinflyttade i vårt område? För det är ju trots allt så att om vi vill att vår villaförening ska fortleva så behöver vi fylla på styrelsen med nytt blod och ni är hemskt välkomna att höra av er till mig eller någon av de övriga i styrelsen om ni vill engagera er! Det kan kanske vara extra roligt att göra det just nu eftersom nästa år inte blir vilket år som helst, utan ett Jubileumsår, då vår förening fyller otroliga 40 år! Detta har vi naturligtvis tänkt att vi ska fira på ett eller annat vis med begivenheter som alla medlemmar hälsas välkomna till. Vi i styrelsen har börjat spåna på olika idéer men tar tacksamt emot förslag från dig som medlem, på vad vi kan hitta på! Inför detta jubileum är vi även på jakt efter gammalt material om vårt område såsom foton, artiklar, broschyrer etc. Så om du har sådant liggande hemma i byrålådan eller känner någon som har det så hör av er till någon av oss i styrelsen. M e d d e t t a n u m m e r a v Svanetorparen följer ett inbetalningskort för 2007 och glädjande nog har vi inte behövt höja avgiften, även om vi som sagt tänker anordna festligheter. Vänligen betala senast 31 januari. Nu har vi kommit en bra bit in i december månad, en för många människor en stressig månad, med många måsten inför julen. Jag hoppas dock att ni hinner sitta ner en liten stund och pusta och passa på att läsa Svanetorparen som denna gång innehåller artiklar om allt från den klassiska järnvägsproblematiken, via regler och goda råd om vedeldning, till vinprovningarna som villaföreningens medlemmar kan anmäla sig till. En del artiklar är sådant som medlemmar av någon anledning önskat belysa eller haft frågor kring och vi är väldigt glada för att ni kommer med frågor och synpunkter som ni vill att vi i styrelsen skall jobba med och/eller skriva om i Svanetorparen! Jag vill också passa på att tacka Bengt Dagstam som med sitt engagemang på flera sätt bidrar till vår verksamhet med sitt kontaktnät och inte minst sitt intresse för miljöfrågor. Till slut vill jag önska alla medlemmar en Riktigt God Jul och citerar gärna Tiffany: Ät nu riktigt mycket mat! Annika Jönsson Ordförande, Styrelsen består av: Ordförande: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Vice Ordförande: Stefan Casspe Päronvägen Kassör: Börje Nilsson Vallmovägen Övriga ordinarie ledamöter: Anna Christensson Murgrönsvägen Ola Göransson Päronvägen Suppleant: Håkan Dahlgren Lavendelvägen Revisorer: Bo Bergman Päronvägen Jane Arildsson Revisorssuppleant: Erna Jönsson Vallmovägen

3 Järnvägsutbyggnaden Inför villaföreningens årsmöte hade gamle ordföranden varit i kontakt med Banverket angående järnvägsutbyggnaden för att kunna informera om nuläget på mötet. Eftersom järnvägsutredningen är slutförd, har det inte kommit någon information via NYHETSBREV FRÅN BANVERKET. Utredningen har nu underställts regeringen för tillåtlighetsprövning. Alternativet som Banverket rekommenderar är ju inte oväntat en utbyggnad i markplanet med bullerplank. Representanter för den förra regeringen gjorde ju en visit i vår kommun för att ta del av vår problematik. Hur alert den nya regeringen är och vilken hänsyn till boendemiljön med mera man ämnar ta återstår att se. Vårt kommunalråd Kerstin Fredriksson har i alla fall skickat brev till miljöministern, infrastrukturministern och kommunministern i vilka hon framför kommunens synpunkter på järnvägsproblematiken. Utbyggnadsarbetet är planerat att påbörjas (om tidplanen håller) och kommer att pågå i cirka fem år. Att det tar så lång tid beror på att byggetapperna måste bli väldigt små, eftersom det pågår tågtrafik under hela utbyggnadsperioden. Efter att vi fått denna information kunde vi några dagar senare (14 nov.) läsa i tidningen att Tågen kan tvingas köra förbi Burlöv och Hjärup eftersom utbyggnaden av dubbelspåret hamnat i ett dödläge (fult hot av Banverket, reds anm). Burlöv vill att spåren genom Åkarp skall gå i en tunnel och för Hjärups del har Staffanstorps kommun ställt liknande krav. Det är mängden tåg som skapar trängsel, vilket ibland förorsakar förseningar. Tyvärr har man inte skapat möjligheter för att packa tågsätten så att spårkapaciteten utnyttjas effektivare. På samma sätt drabbas vi av Banverkets oföre- 3 tagsamhet, att inte använda sig av indikatorer för bomfällning som är anpassad till tågtyp. I dag är bomfällningen endast anpassad för den snabbaste tågtypen (X2000), varför väntan kan bli lång, om det är ett långsamgående godståg som skall passera eller ett Pågatåg som gör uppehåll. Som vi skrivit tidigare, har problemet med bommarna varit tänkt att lösas med en ljusreglerad biltunnel under järnvägen norr om stationsbyggnaden. Änglarna överklagade emellertid detta, varför det blev en fördröjning av tidsplanen. Om överklagandet är färdigbehandlat är i skrivande stund oklart. Kommunen som svarar för översiktsplanen sökte tillfälligt marklov för tunnelbygget, men sådan typ av lov får inte sökas för allmän väg. Denna handläggningsmiss har nu ändrats, efter det att allmän väg ändrats till gata och då är tillfälligt marklov giltigt. Mycket skall nu ske innan det handgripliga arbetet kommer igång vilket beräknas ske år Bengt Dagstam

4 Miljöproblem Den senaste tiden har vi nästan dagligen via massmedia matats med vilket skräckscenario som väntar oss inom en inte alltför avlägsen framtid med anledning av den så kallade växthuseffekten. Luftföroreningar av olika slag skapar klimatförändringar, vars konsekvenser är skrämmande. Vidare försuras sjöar och livsbetingelserna för människor, djur och växter försämras i en allt snabbare takt. Även om en del experter är oense om orsakerna till det uppkomna läget, är nog de flesta ändå överens om att något måste göras åt problematiken och det snart. Ofta kommer bilisterna i skottgluggen. Att vi bilägare gör av med ca 5,5 miljarder liter bensin per år och 3,5 miljarder liter diesel sätter klart sina spår i naturen. Alternativa bränslen skall då bli räddningen, men det är inte utan problem. Att anpassa och förnya bilparken till nya drivmedel tar närmare 20 år. Vidare skulle bara procent av dagens bensin och diesel kunna ersättas av inhemskt biobränsle, även om skog och jordbruk skulle användas maximalt för framställningen. Av våra drygt fyra miljoner bilar skulle 3,4 miljoner inte kunna köra alls om de enbart var hänvisade till biobränsle. Ett annat alternativ skulle vara att alla bilar ställdes av elva månader och kördes endast en månad per år. Vi förfasas också över människans rovdrift av naturen i olika delar av världen, där exploateringar sker utan hänsyn till djur och natur. Tyvärr är det inte många som ser parallellerna till 4 det som sker här hemma. Det är längesedan skogen var djup och tät i vår kommun. Vidare har sjöar och diken dränerats, allt för att anpassa marken till ett så effektivt användande som möjligt. Därför är det kanske på tiden att återgälda en del av det vi tagit för oss. Tyvärr verkar det emellertid vara så, att exploateringsivern hos våra makthavare i kommunen bara fortsätter. En av hjärtefrågorna i vår villaförening har under en lång följd av år varit att råda bot på att Burlöv är Sveriges sämst lottade kommun beträffande allemansrättslig mark. Vår målsättning har varit och är att området mellan Arlöv och Åkarp skall bli ett välbehövligt rekreationsområde som kan vara till glädje året runt för alla kategorier gamla som unga. Förhoppningarna inför höstens kommunalval var kanske väl optimistiska, med tanke på de svar från de olika partiföreträdarna vi fick in på vår enkät angående planerna för ovannämnda område. Att livsmiljön för kommuninvånarna inte var/ är en stor fråga för något av våra nio politiska partier förvånar och inger oro. Miljöprogrammet , vilket enhälligt antagits av våra folkvalda, innehåller bland annat flera lovande framtidsplaner. Tyvärr verkar det som om politikerna inte hunnit sätta sig in i vad det var de var eniga om, eller antogs programmet bara för att det låter bra. Oroväckande är också att miljöfrågorna i vår kommun än mer kan komma att marginaliseras, när Miljöenheten slås samman med Bygg- och anläggningsförvaltningen vid årsskiftet. Kommer personal som vill lyfta fram miljöfrågor, exempelvis fler grönområden, då få samma möjligheter att påverka, när de arbetar inom samma förvaltning som exploateringsivrarna, eller blir det risk för intressekonflikter? Är kommunen intresserad av medborgarsamverkan, har vi lovat att bidraga som remissinstans, när planerna för området mellan Arlöv och Åkarp ställs ut. Bengt Dagstam

5 Avgifter och tankar VA-avgifter VA-avgifterna i kommunen har höjts med 6% jämfört med föregående år (från till kr/år). Trots höjningen har vi ändå bland de billigaste taxorna i landet. Fyra kommuner är billigare, av vilka Botkyrka är billigast med kr /år (ingen höjning jämfört med f å). Dyrast i landet är Tanum med kronor per år. El- och nätavgifter Det bedrövliga läget som råder på elmarknaden har vi kommenterat tidigare här i SVANETOR- PAREN. I år har det varnats för att elpriserna kan nå rekordnivå, vilket vi sedan länge märkt av på elräkningarna och det kan till och med bli fråga om ransonering av elkonsumtionen. Den 16 oktober kunde vi exempelvis läsa i Sydsvenskan under rubriken Malmö utreder elkris att Malmö stad håller på att utarbeta Elkrisstrategi Finns inte tillräckligt med el, kan det enligt artikeln innebära att städer kommer att släckas ner under delar av dygnet, eller att tunga industrier blir strömlösa. Några industrier har därför hotat med att flytta verksamheten utomlands, om elförsörjningen inte kan tryggas och prisnivån sänkas. (Totalt drar skatter och moms på el in runt 36 miljarder kronor om året.) I artikeln blir vi dock tröstade med att 2010/2011 kommer det nya naturgaseldade Öresundsverket att stå klart (men med den mindre positiva effekten att koldioxidhalten 5 fördubblas i Malmöområdet!). Enligt en brittisk rapport kommer emellertid kärnkraften att få en nyckelroll i framtiden. Borde inte Barsebäck, som dessutom inte bidrar med några koldioxidutsläpp, då få en förnyad chans? Många hoppades att den nya regeringen skulle råda bot på de problem som uppstått under den förra regeringens mandatperiod, men Maud (c) hade inte mycket att komma med, när hon ställdes mot väggen i den här frågan i TV häromkvällen. Av all den el som produceras i Sverige är det bara cirka fyra procent som produceras med fossila bränslen. Vi har tillsammans med Norge världens renaste elproduktion. Varför skall vi då vara bland dem som betalar högst elskatt i världen? På toppen av priset tillkommer dessutom utsläppsrätter, vilket driver upp kostnaden för den billiga och rena elen ytterligare. Eftersom de svenska elproducenterna som domineras av E ON, Fortum och Vattenfall till största delen producerar vattenkraft och kärnkraft, har de inga utsläpp att betala för utan de ökar istället sina vinster med motsvarande summa. Varför ska vi öka bolagens vinster genom att betala för utsläppsrätter på ren vattenkraft? Skatterna är ett problem, ett annat är att konkurrensen blivit nära nog obefintlig, sedan det bara finns tre huvudaktörer kvar på elmarknaden. Nätavgiften, som är ungefär en tredjedel av elräkningens slutsumma, varierar stort beroende på var i landet man bor och det skiljer drygt kr mellan den lägsta och den högsta avgiften baserad på en årsförbrukning på kwh och 20 ampere. Energimyndigheten krävde att nätavgifterna skulle sänkas i samband med avregleringen. Så har det inte blivit, utan snarare tvärt om. Dyrast i landet är Kreab Energi AB med kr/år, och Kreabs VD motiverar den höga avgiften med att det är fråga om ett glesbygdsområde. Näst dyrast är Fortum Distribution AB, Värmland med kr/år. forts sid 6

6 forts fr sid 5 Billigast är det att vara ansluten till Luleå Energi Elnät AB med kr samt Lidköpings kommun kr 3.281/år. Burlövs kommun, där EON är distributören, klassas ju inte direkt som ett glesbygdsområde. Trots det är nätavgiften kr/år. Oljetankar Flertalet av oss Svanetorpare använder ju gas som värmekälla och några har direktel. För de få som har oljepannan kvar, gäller det att ha ett rent samvete med en besiktigad oljetank. Alla oljetankar inomhus mellan en och tio kubikmeter skulle nämligen ha besiktigats senast den 1 juli i år. Sker en olycka med en obesiktigad tank, kan det bli problem med både försäkringsbolagen och kommunen. Föreskriften om besiktning kom redan för sex år sedan, så det har varit god tid för att klara av denna. Fågeltankar Höstvädret bara fortsätter, trots att vi enligt almanackan nu kommit till vintermånaderna. Naturen känner sig osäker på vilken årstid det för närvarande är. Flyttfåglarna har till största delen gjort resan söderut. För våra övervintrande trädgårdsvänner börjar emellertid snart en tuff och arbetsam vinter. Fåglarna är trädgårdens bästa vänner. Från vår till höst tar de hand om alla skadeinsekter, samtidigt som de är ett trevligt inslag i täppan. På vintern är de däremot till stor del beroende av din hjälp. Förbered därför fågelbordet innan snön faller, så lär sig fåglarna var maten finns och fortsätter att komma till just ditt matställe under vintern! Ta gärna fram fågelboken och se efter vilka arter du lyckats locka till ditt fågelbord! Vinprovningstankar I nummer 5 av SVANETORPAREN skrev vi om de uppskattade vinprovningarna vi har för villaföreningens medlemmar cirka 10 gånger per år. Begränsat lokalutrymme har tyvärr medfört att alla intresserade inte kunnat delta. På sistone har dock några platser blivit lediga på grund av avflyttning. Efter vår förra skrivning anmälde sig två nya deltagare, men det finns plats för 6 fler. Är du intresserad slå en signal till gamle ordföranden på tel eller e-posta till så vidarebefordras din intresseanmälan. Vinprovningen tillgår oftast så att prisvärda viner i Systembolagets tidning VARUNYTT kommenteras och poängbedöms. Därefter sker själva vinprovningen (i blindtest) av fyra olika vinsorter, oftast röda men ibland vita. Vi får då också en intressant information om vingårdarna, druvorna och ibland en spännande biografi om vinmakaren. Så var det även på årets sista vinprovning, där det endast förekom spanska viner. Här fick vi höra om det tekniska snillet Alejandro Fernandez som från en mycket blygsam start byggt upp ett blomstrande familjeföretag med högklassiga viner. Av kvällens församlade var nog flertalet övertygade om att vi fått prova något alldeles extra. Varje vinprovning avslutas med en måltid, till vilket ett gott vin serveras. Den här kvällen avnjöt vi en marinerad fläskfilé och underbar potatissallad. Du som är intresserad av att få dela gemenskapen med vänner, där stämningen bara stiger allt eftersom kvällen går, har möjlighet till detta torsdagen den 11 januari Därefter sker samlingarna onsdagen den 21 februari, torsdagen den 29 mars, onsdagen den 25 april samt torsdagen den 31 maj. Samtliga vinprovningar är klockan och vi håller till i samlingslokalen på Lervägen 52. Det är vår eminente Bengt-Göran Lindmark som svarar för vinprovningarna. (Utöver vinprovningar anordnar han även utbildningar och vinresor). Bengt Dagstam

7 Vedeldning På villaföreningens årsmöte framkom att en del medlemmar irriterats av rök från grannarnas öppna spisar och braskaminer. Att elda på rätt sätt är viktigt för både spisen/kaminen, skorstenen och trivseln. Då det finns regler för vedeldning som gäller i kommunen kan vi väl följa dem! På Burlövs kommuns hemsida står att läsa att braskaminer och öppna spisar inom tätbebyggelse inte ska utgöra huvudsaklig uppvärmningskälla inom tätbebyggelse eller planlagt område. Inom dessa områden skall de endast användas för så kallad trivseleldning. Med trivseleldning avser man eldning en till två gånger per vecka, maximalt fyra timmar per gång. Dessutom ska man tänka på vilket bränsle man använder. Rivningsavfall och annat bråte är inte bränsle utan kräver oftast avgasrening på skorstenen. Lämna det till tippen för återvinning! Mjölkpaket och andra förpackningar ska lämnas på miljöstationen och får inte eldas i egna pannan eller kaminen. Vidare kan man läsa att vedeldare måste visa hänsyn och undvika eldning när väderförhållandena är sådana att rökgaserna inte kan stiga eller i övrigt riskerar att störa grannar. Vedens kvalitet spelar också stor roll för resultatet, såväl för det man upplever inomhus framför spisen som det som kommer ut till omgivningen i form av rök. Det är viktigt att veden är riktigt torr och använd ved från lövträd, såsom björk-, bok- eller ekved. Den sämsta ved fås från barrträd. I VILLAÄGAREN, som är medlemstidning för Villaägarnas riksförbund, ges också några råd för att nå bäst resultat: Torka veden utomhus i minst ett år och lagra sedan under tak! Vedens energivärde ökar om den förvaras inomhus några veckor före användandet. Se till att snabbt få ordentlig fyr! Tänd med papper eller torra stickor för att värma upp eldstad och skorsten! Låt elden ta sig innan vedmagasinet fylls på! Efter eldningen skall askan vara ljusgrå och lättflyktig. Röken visar när du eldar rätt. Kompakt vit rök - för fuktig ved. Mörk rök ofullständig förbränning, för låg temperatur eller syretillförsel. Gul rök - stora utsläpp av tjära. Nästan genomskinlig rök - bra temperatur, fullständig förbränning. Bullervall Som de flesta av oss väl märkt ökar ständigt trafikbullret från våra vägar runtomkring oss, inte minst från E6:an som är den stora väg som ligger närmast vårt område. Dessutom är det inte bara personbilstrafiken som ökar utan den tunga trafiken ökar faktiskt ännu mer. På årsmötet kom just en fråga om detta dilemma upp, nämligen en fråga om bullervallen längs E6: an. Efter kontakt med kommunen vet vi att sanningen om denna bullervall är att man ständigt bygger på den så fort man har schaktmassor som man kan använda. Då utvecklingen med den ökande trafiken verkar vara svår att stoppa, åtminstone på kort sikt, så får vi väl hoppas att kommunen får mycket schaktmassor över, så att bullervallen kan bli så stor att den kan fånga det mesta av oljudet från motorvägen. Då blir åtminstone en olägenhet som trafiken för med sig mindre besvärlig för oss. Dessvärre spys det ju fortfarande ut en förfärlig mängd avgaser, men mer om det under avsnittet om miljöproblem. Annika Jönsson Lions Julgransinsamling Söndagen den 14 januari 2007 Lions Club Burlöv samlar in Era förbrukade julgranar mot en mindre avgift. Samtidigt stödjer Ni Lions hjälpverksamhet. Vi hämtar granarna på söndagen mellan Ni underlättar hämtningen genom att sätta ut den vid brevlådan. I år kostar det 40:-/gran, där HELA överskottet går till projekt NARKOTIKASÖKHUND. Granarna återvinns genom KEMÅ i Lomma. Närmare upplysning genom: Owe Håkansson, Lions Club Burlöv, Och när ni har eldat färdigt så glöm inte se till att det är ordentligt släckt efter brasan så att ni slipper ringa Itt-itt-två och få besök av Kajan eller någon av hans brandmans-kollegor! Annika Jönsson 7

8 Vi har ett gökur! Denna säregna uppfinning är ingenting som man i första hand önskar sig i julklapp. Ändå har detta göknäste tagit sin tillflykt till vårt hem. Enligt tillgängliga uppslagsverk är göken ingen flyttfågel, utan får väl i första hand räknas in bland stannfåglarna. Åtminstone har vår gök funnit för gott att stanna hos oss. Om han (eller är det en hon? Vi har aldrig kunnat reda ut könet på fågeln ifråga, eftersom vi aldrig lyckats fånga in fanskapet) har puttat ut någon tidigare boende i boet och därefter lagt ägg i detsamma lär vi aldrig få reda på. Det hela började med min svärmor. Hon har sedan länge lämnat det jordiska livet. Så icke göken. Hon hade höga tankar om min förmåga att laga allting och ringde en dag och berättade om gökklockefyndet, som tyvärr vid tidpunkten ifråga inte fungerade. Hennes förhoppning var förstås, att jag skulle återställa trähögen till dess ursprungliga skick. Urverket gick inte. Fåglaskrället hoade inte. Pendeln saknade vissa nödvändiga tillbehör och dessutom visste vi inte, om det fanns någon tvåbent varelse därinne, eftersom det inte gick att öppna dörren till pippins hem. Mina snickartalanger gav frukt. Allt blev återställt till sitt ursprungliga skick och jag ringde triumferande till svärmor om mina framgångar. Så bra sade hon du kan behålla eländet, för jag vill inte ha tillbaka den. Så blev vi gökägare. Om jag nu hade lagt ner tid och möda på att få saken att fungera, så skulle jag min själ inte kasta den. Paketet blev uppspikat på en vägg, göken for ut en gång i halvtimmen och förkunnade att klockan var ungefär så här mycket, för inte gick den rätt heller. Våra baranbarn var synnerligen imponerade av träfågeln och kunde länge stå och vänta på att den skamfilade fågeln skulle komma ut och irriterande hoa en eller flera gånger. Vi vande oss så småningom vid det påfrestande ljudet. Dock... en dag tog det slut. Anledningen var att uret hade spikats upp alldeles för nära en ovandörr till ett skåp och där här brutalt öppnade dörren slog till gökhemmet, som i hela sin prakt brakade i golvet. Efter diverse tejpande och hjälpligt omplåstrande hängdes den illa tilltygade holken upp igen. Fågelns reaktion var förståelig. Han vägrade komma ut. Han satt istället inne i boet och hoade. Förr sade han HOO-HOO, nu endast Ho-Ho. Vi försökte blidka honom/henne genom att lägga in fågelfrö i boet. Försöket utmynnade i ett totalt fiasko. Efter endast fyra dagar hade fröna börjat gro och ett tidsödande saneringsarbete pbörjades. Pippin vägrade fortfarande att komma ut och hade dessutom som hämnd ändrat sitt hoande. Nu säger den endast Ho. Vi misstänker att den har drabbats av fågelinfluensan. Hasse Säf Svanetorps villaförening har fått en hemsida Som vi tidigare berättat har vi startat upp en hemsida för Svanetorps villaförening. Adressen dit är passande nog På sidan ska du kunna hitta all nödvändig information om vårt område. Styrelsen med direktlänkar till mailadresserna, vem som huserar de olika uthyrningsobjekten, en sida med lite aktuella saker, både sådant som även finns i Svanetorparen men även sådant som inte får plats där. Dessutom kan du direkt från hemsidan ladda ner Svanetrorparen direkt till din dator, både senaste numret och tidigare nummer. Har du tips eller idéer om vad som ska finnas på hemsidan, eller har du någon länk som bör finnas där, kontakta Ola Göransson på eller tel

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön NR 1 2007 www.svanetorp.se Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön Ordförande har ordet! Välkomna till ännu ett nummer av vår

Läs mer

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010 NR 4 2010 Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening

Läs mer

Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012

Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012 Ordförande har ordet! Välkomna till ett nytt nummer av Svanetorparen, som är Svanetorps villaförenings medlemstidning. Detta första nummer på året går ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Detta

Läs mer

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt! NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND

Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND Nr. 3 oktober 2001 TEMA: VIND Per Botvid i Barsebäcks hamn vill gärna behålla utsikten över Sundet. Vindkraft? inte Henrik går en runda på hemmabanan i Barsebäck. Sving i spelet Henrik Stenson är Barsebäcks

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts MARIE HAGBERG Vad alla företagare borde veta om Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts PR Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts Författare: Marie Hagberg Grafisk form:

Läs mer