Det lackar mot jul...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lackar mot jul..."

Transkript

1 NR Det lackar mot jul... Läs i detta nummer om bland annat: Ny ordförande har ordet, sid 2 Järnvägen, sid 3 Miljöproblem, sid 4 Vedeldning, sid 7 Detta nummer av Svanetorparen delas ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Därför får även du som ej är medlem i föreningen ta del av vårt villablad. Vi vill gärna på detta sätt visa dig vad du kan få om du går med. Avgiften är blott 50 kr per år. Pengar som du absolut inte kan använda på bättre sätt. Sätt in pengarna på pg och ange namn, adress och telefonnummer. Vänligen betala senast 31 januari. Välkommen som medlem!

2 Ordförande har ordet! Så har vi startat upp ännu ett verksamhetsår med Svanetorps villaförening och jag har tagit över stafettpinnen, eller ordförandeklubban kanske man ska säga, från Stefan som varit ordförande det senaste året. Som ni ser nedan har annars inte styrelsens sammansättning ändrats från föregående år, i utan det är endast jag och Stefan som bytt roller. Dock är det så att vi gärna vill ha in en suppleant till eftersom vi i nuläget bara har en. Så jag vill passa på att uppmana er alla i föreningen att ta en funderare på om det är en roll som man kan tänka sig. Det kanske kan vara något för någon av de yngre nyinflyttade i vårt område? För det är ju trots allt så att om vi vill att vår villaförening ska fortleva så behöver vi fylla på styrelsen med nytt blod och ni är hemskt välkomna att höra av er till mig eller någon av de övriga i styrelsen om ni vill engagera er! Det kan kanske vara extra roligt att göra det just nu eftersom nästa år inte blir vilket år som helst, utan ett Jubileumsår, då vår förening fyller otroliga 40 år! Detta har vi naturligtvis tänkt att vi ska fira på ett eller annat vis med begivenheter som alla medlemmar hälsas välkomna till. Vi i styrelsen har börjat spåna på olika idéer men tar tacksamt emot förslag från dig som medlem, på vad vi kan hitta på! Inför detta jubileum är vi även på jakt efter gammalt material om vårt område såsom foton, artiklar, broschyrer etc. Så om du har sådant liggande hemma i byrålådan eller känner någon som har det så hör av er till någon av oss i styrelsen. M e d d e t t a n u m m e r a v Svanetorparen följer ett inbetalningskort för 2007 och glädjande nog har vi inte behövt höja avgiften, även om vi som sagt tänker anordna festligheter. Vänligen betala senast 31 januari. Nu har vi kommit en bra bit in i december månad, en för många människor en stressig månad, med många måsten inför julen. Jag hoppas dock att ni hinner sitta ner en liten stund och pusta och passa på att läsa Svanetorparen som denna gång innehåller artiklar om allt från den klassiska järnvägsproblematiken, via regler och goda råd om vedeldning, till vinprovningarna som villaföreningens medlemmar kan anmäla sig till. En del artiklar är sådant som medlemmar av någon anledning önskat belysa eller haft frågor kring och vi är väldigt glada för att ni kommer med frågor och synpunkter som ni vill att vi i styrelsen skall jobba med och/eller skriva om i Svanetorparen! Jag vill också passa på att tacka Bengt Dagstam som med sitt engagemang på flera sätt bidrar till vår verksamhet med sitt kontaktnät och inte minst sitt intresse för miljöfrågor. Till slut vill jag önska alla medlemmar en Riktigt God Jul och citerar gärna Tiffany: Ät nu riktigt mycket mat! Annika Jönsson Ordförande, Styrelsen består av: Ordförande: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Vice Ordförande: Stefan Casspe Päronvägen Kassör: Börje Nilsson Vallmovägen Övriga ordinarie ledamöter: Anna Christensson Murgrönsvägen Ola Göransson Päronvägen Suppleant: Håkan Dahlgren Lavendelvägen Revisorer: Bo Bergman Päronvägen Jane Arildsson Revisorssuppleant: Erna Jönsson Vallmovägen

3 Järnvägsutbyggnaden Inför villaföreningens årsmöte hade gamle ordföranden varit i kontakt med Banverket angående järnvägsutbyggnaden för att kunna informera om nuläget på mötet. Eftersom järnvägsutredningen är slutförd, har det inte kommit någon information via NYHETSBREV FRÅN BANVERKET. Utredningen har nu underställts regeringen för tillåtlighetsprövning. Alternativet som Banverket rekommenderar är ju inte oväntat en utbyggnad i markplanet med bullerplank. Representanter för den förra regeringen gjorde ju en visit i vår kommun för att ta del av vår problematik. Hur alert den nya regeringen är och vilken hänsyn till boendemiljön med mera man ämnar ta återstår att se. Vårt kommunalråd Kerstin Fredriksson har i alla fall skickat brev till miljöministern, infrastrukturministern och kommunministern i vilka hon framför kommunens synpunkter på järnvägsproblematiken. Utbyggnadsarbetet är planerat att påbörjas (om tidplanen håller) och kommer att pågå i cirka fem år. Att det tar så lång tid beror på att byggetapperna måste bli väldigt små, eftersom det pågår tågtrafik under hela utbyggnadsperioden. Efter att vi fått denna information kunde vi några dagar senare (14 nov.) läsa i tidningen att Tågen kan tvingas köra förbi Burlöv och Hjärup eftersom utbyggnaden av dubbelspåret hamnat i ett dödläge (fult hot av Banverket, reds anm). Burlöv vill att spåren genom Åkarp skall gå i en tunnel och för Hjärups del har Staffanstorps kommun ställt liknande krav. Det är mängden tåg som skapar trängsel, vilket ibland förorsakar förseningar. Tyvärr har man inte skapat möjligheter för att packa tågsätten så att spårkapaciteten utnyttjas effektivare. På samma sätt drabbas vi av Banverkets oföre- 3 tagsamhet, att inte använda sig av indikatorer för bomfällning som är anpassad till tågtyp. I dag är bomfällningen endast anpassad för den snabbaste tågtypen (X2000), varför väntan kan bli lång, om det är ett långsamgående godståg som skall passera eller ett Pågatåg som gör uppehåll. Som vi skrivit tidigare, har problemet med bommarna varit tänkt att lösas med en ljusreglerad biltunnel under järnvägen norr om stationsbyggnaden. Änglarna överklagade emellertid detta, varför det blev en fördröjning av tidsplanen. Om överklagandet är färdigbehandlat är i skrivande stund oklart. Kommunen som svarar för översiktsplanen sökte tillfälligt marklov för tunnelbygget, men sådan typ av lov får inte sökas för allmän väg. Denna handläggningsmiss har nu ändrats, efter det att allmän väg ändrats till gata och då är tillfälligt marklov giltigt. Mycket skall nu ske innan det handgripliga arbetet kommer igång vilket beräknas ske år Bengt Dagstam

4 Miljöproblem Den senaste tiden har vi nästan dagligen via massmedia matats med vilket skräckscenario som väntar oss inom en inte alltför avlägsen framtid med anledning av den så kallade växthuseffekten. Luftföroreningar av olika slag skapar klimatförändringar, vars konsekvenser är skrämmande. Vidare försuras sjöar och livsbetingelserna för människor, djur och växter försämras i en allt snabbare takt. Även om en del experter är oense om orsakerna till det uppkomna läget, är nog de flesta ändå överens om att något måste göras åt problematiken och det snart. Ofta kommer bilisterna i skottgluggen. Att vi bilägare gör av med ca 5,5 miljarder liter bensin per år och 3,5 miljarder liter diesel sätter klart sina spår i naturen. Alternativa bränslen skall då bli räddningen, men det är inte utan problem. Att anpassa och förnya bilparken till nya drivmedel tar närmare 20 år. Vidare skulle bara procent av dagens bensin och diesel kunna ersättas av inhemskt biobränsle, även om skog och jordbruk skulle användas maximalt för framställningen. Av våra drygt fyra miljoner bilar skulle 3,4 miljoner inte kunna köra alls om de enbart var hänvisade till biobränsle. Ett annat alternativ skulle vara att alla bilar ställdes av elva månader och kördes endast en månad per år. Vi förfasas också över människans rovdrift av naturen i olika delar av världen, där exploateringar sker utan hänsyn till djur och natur. Tyvärr är det inte många som ser parallellerna till 4 det som sker här hemma. Det är längesedan skogen var djup och tät i vår kommun. Vidare har sjöar och diken dränerats, allt för att anpassa marken till ett så effektivt användande som möjligt. Därför är det kanske på tiden att återgälda en del av det vi tagit för oss. Tyvärr verkar det emellertid vara så, att exploateringsivern hos våra makthavare i kommunen bara fortsätter. En av hjärtefrågorna i vår villaförening har under en lång följd av år varit att råda bot på att Burlöv är Sveriges sämst lottade kommun beträffande allemansrättslig mark. Vår målsättning har varit och är att området mellan Arlöv och Åkarp skall bli ett välbehövligt rekreationsområde som kan vara till glädje året runt för alla kategorier gamla som unga. Förhoppningarna inför höstens kommunalval var kanske väl optimistiska, med tanke på de svar från de olika partiföreträdarna vi fick in på vår enkät angående planerna för ovannämnda område. Att livsmiljön för kommuninvånarna inte var/ är en stor fråga för något av våra nio politiska partier förvånar och inger oro. Miljöprogrammet , vilket enhälligt antagits av våra folkvalda, innehåller bland annat flera lovande framtidsplaner. Tyvärr verkar det som om politikerna inte hunnit sätta sig in i vad det var de var eniga om, eller antogs programmet bara för att det låter bra. Oroväckande är också att miljöfrågorna i vår kommun än mer kan komma att marginaliseras, när Miljöenheten slås samman med Bygg- och anläggningsförvaltningen vid årsskiftet. Kommer personal som vill lyfta fram miljöfrågor, exempelvis fler grönområden, då få samma möjligheter att påverka, när de arbetar inom samma förvaltning som exploateringsivrarna, eller blir det risk för intressekonflikter? Är kommunen intresserad av medborgarsamverkan, har vi lovat att bidraga som remissinstans, när planerna för området mellan Arlöv och Åkarp ställs ut. Bengt Dagstam

5 Avgifter och tankar VA-avgifter VA-avgifterna i kommunen har höjts med 6% jämfört med föregående år (från till kr/år). Trots höjningen har vi ändå bland de billigaste taxorna i landet. Fyra kommuner är billigare, av vilka Botkyrka är billigast med kr /år (ingen höjning jämfört med f å). Dyrast i landet är Tanum med kronor per år. El- och nätavgifter Det bedrövliga läget som råder på elmarknaden har vi kommenterat tidigare här i SVANETOR- PAREN. I år har det varnats för att elpriserna kan nå rekordnivå, vilket vi sedan länge märkt av på elräkningarna och det kan till och med bli fråga om ransonering av elkonsumtionen. Den 16 oktober kunde vi exempelvis läsa i Sydsvenskan under rubriken Malmö utreder elkris att Malmö stad håller på att utarbeta Elkrisstrategi Finns inte tillräckligt med el, kan det enligt artikeln innebära att städer kommer att släckas ner under delar av dygnet, eller att tunga industrier blir strömlösa. Några industrier har därför hotat med att flytta verksamheten utomlands, om elförsörjningen inte kan tryggas och prisnivån sänkas. (Totalt drar skatter och moms på el in runt 36 miljarder kronor om året.) I artikeln blir vi dock tröstade med att 2010/2011 kommer det nya naturgaseldade Öresundsverket att stå klart (men med den mindre positiva effekten att koldioxidhalten 5 fördubblas i Malmöområdet!). Enligt en brittisk rapport kommer emellertid kärnkraften att få en nyckelroll i framtiden. Borde inte Barsebäck, som dessutom inte bidrar med några koldioxidutsläpp, då få en förnyad chans? Många hoppades att den nya regeringen skulle råda bot på de problem som uppstått under den förra regeringens mandatperiod, men Maud (c) hade inte mycket att komma med, när hon ställdes mot väggen i den här frågan i TV häromkvällen. Av all den el som produceras i Sverige är det bara cirka fyra procent som produceras med fossila bränslen. Vi har tillsammans med Norge världens renaste elproduktion. Varför skall vi då vara bland dem som betalar högst elskatt i världen? På toppen av priset tillkommer dessutom utsläppsrätter, vilket driver upp kostnaden för den billiga och rena elen ytterligare. Eftersom de svenska elproducenterna som domineras av E ON, Fortum och Vattenfall till största delen producerar vattenkraft och kärnkraft, har de inga utsläpp att betala för utan de ökar istället sina vinster med motsvarande summa. Varför ska vi öka bolagens vinster genom att betala för utsläppsrätter på ren vattenkraft? Skatterna är ett problem, ett annat är att konkurrensen blivit nära nog obefintlig, sedan det bara finns tre huvudaktörer kvar på elmarknaden. Nätavgiften, som är ungefär en tredjedel av elräkningens slutsumma, varierar stort beroende på var i landet man bor och det skiljer drygt kr mellan den lägsta och den högsta avgiften baserad på en årsförbrukning på kwh och 20 ampere. Energimyndigheten krävde att nätavgifterna skulle sänkas i samband med avregleringen. Så har det inte blivit, utan snarare tvärt om. Dyrast i landet är Kreab Energi AB med kr/år, och Kreabs VD motiverar den höga avgiften med att det är fråga om ett glesbygdsområde. Näst dyrast är Fortum Distribution AB, Värmland med kr/år. forts sid 6

6 forts fr sid 5 Billigast är det att vara ansluten till Luleå Energi Elnät AB med kr samt Lidköpings kommun kr 3.281/år. Burlövs kommun, där EON är distributören, klassas ju inte direkt som ett glesbygdsområde. Trots det är nätavgiften kr/år. Oljetankar Flertalet av oss Svanetorpare använder ju gas som värmekälla och några har direktel. För de få som har oljepannan kvar, gäller det att ha ett rent samvete med en besiktigad oljetank. Alla oljetankar inomhus mellan en och tio kubikmeter skulle nämligen ha besiktigats senast den 1 juli i år. Sker en olycka med en obesiktigad tank, kan det bli problem med både försäkringsbolagen och kommunen. Föreskriften om besiktning kom redan för sex år sedan, så det har varit god tid för att klara av denna. Fågeltankar Höstvädret bara fortsätter, trots att vi enligt almanackan nu kommit till vintermånaderna. Naturen känner sig osäker på vilken årstid det för närvarande är. Flyttfåglarna har till största delen gjort resan söderut. För våra övervintrande trädgårdsvänner börjar emellertid snart en tuff och arbetsam vinter. Fåglarna är trädgårdens bästa vänner. Från vår till höst tar de hand om alla skadeinsekter, samtidigt som de är ett trevligt inslag i täppan. På vintern är de däremot till stor del beroende av din hjälp. Förbered därför fågelbordet innan snön faller, så lär sig fåglarna var maten finns och fortsätter att komma till just ditt matställe under vintern! Ta gärna fram fågelboken och se efter vilka arter du lyckats locka till ditt fågelbord! Vinprovningstankar I nummer 5 av SVANETORPAREN skrev vi om de uppskattade vinprovningarna vi har för villaföreningens medlemmar cirka 10 gånger per år. Begränsat lokalutrymme har tyvärr medfört att alla intresserade inte kunnat delta. På sistone har dock några platser blivit lediga på grund av avflyttning. Efter vår förra skrivning anmälde sig två nya deltagare, men det finns plats för 6 fler. Är du intresserad slå en signal till gamle ordföranden på tel eller e-posta till så vidarebefordras din intresseanmälan. Vinprovningen tillgår oftast så att prisvärda viner i Systembolagets tidning VARUNYTT kommenteras och poängbedöms. Därefter sker själva vinprovningen (i blindtest) av fyra olika vinsorter, oftast röda men ibland vita. Vi får då också en intressant information om vingårdarna, druvorna och ibland en spännande biografi om vinmakaren. Så var det även på årets sista vinprovning, där det endast förekom spanska viner. Här fick vi höra om det tekniska snillet Alejandro Fernandez som från en mycket blygsam start byggt upp ett blomstrande familjeföretag med högklassiga viner. Av kvällens församlade var nog flertalet övertygade om att vi fått prova något alldeles extra. Varje vinprovning avslutas med en måltid, till vilket ett gott vin serveras. Den här kvällen avnjöt vi en marinerad fläskfilé och underbar potatissallad. Du som är intresserad av att få dela gemenskapen med vänner, där stämningen bara stiger allt eftersom kvällen går, har möjlighet till detta torsdagen den 11 januari Därefter sker samlingarna onsdagen den 21 februari, torsdagen den 29 mars, onsdagen den 25 april samt torsdagen den 31 maj. Samtliga vinprovningar är klockan och vi håller till i samlingslokalen på Lervägen 52. Det är vår eminente Bengt-Göran Lindmark som svarar för vinprovningarna. (Utöver vinprovningar anordnar han även utbildningar och vinresor). Bengt Dagstam

7 Vedeldning På villaföreningens årsmöte framkom att en del medlemmar irriterats av rök från grannarnas öppna spisar och braskaminer. Att elda på rätt sätt är viktigt för både spisen/kaminen, skorstenen och trivseln. Då det finns regler för vedeldning som gäller i kommunen kan vi väl följa dem! På Burlövs kommuns hemsida står att läsa att braskaminer och öppna spisar inom tätbebyggelse inte ska utgöra huvudsaklig uppvärmningskälla inom tätbebyggelse eller planlagt område. Inom dessa områden skall de endast användas för så kallad trivseleldning. Med trivseleldning avser man eldning en till två gånger per vecka, maximalt fyra timmar per gång. Dessutom ska man tänka på vilket bränsle man använder. Rivningsavfall och annat bråte är inte bränsle utan kräver oftast avgasrening på skorstenen. Lämna det till tippen för återvinning! Mjölkpaket och andra förpackningar ska lämnas på miljöstationen och får inte eldas i egna pannan eller kaminen. Vidare kan man läsa att vedeldare måste visa hänsyn och undvika eldning när väderförhållandena är sådana att rökgaserna inte kan stiga eller i övrigt riskerar att störa grannar. Vedens kvalitet spelar också stor roll för resultatet, såväl för det man upplever inomhus framför spisen som det som kommer ut till omgivningen i form av rök. Det är viktigt att veden är riktigt torr och använd ved från lövträd, såsom björk-, bok- eller ekved. Den sämsta ved fås från barrträd. I VILLAÄGAREN, som är medlemstidning för Villaägarnas riksförbund, ges också några råd för att nå bäst resultat: Torka veden utomhus i minst ett år och lagra sedan under tak! Vedens energivärde ökar om den förvaras inomhus några veckor före användandet. Se till att snabbt få ordentlig fyr! Tänd med papper eller torra stickor för att värma upp eldstad och skorsten! Låt elden ta sig innan vedmagasinet fylls på! Efter eldningen skall askan vara ljusgrå och lättflyktig. Röken visar när du eldar rätt. Kompakt vit rök - för fuktig ved. Mörk rök ofullständig förbränning, för låg temperatur eller syretillförsel. Gul rök - stora utsläpp av tjära. Nästan genomskinlig rök - bra temperatur, fullständig förbränning. Bullervall Som de flesta av oss väl märkt ökar ständigt trafikbullret från våra vägar runtomkring oss, inte minst från E6:an som är den stora väg som ligger närmast vårt område. Dessutom är det inte bara personbilstrafiken som ökar utan den tunga trafiken ökar faktiskt ännu mer. På årsmötet kom just en fråga om detta dilemma upp, nämligen en fråga om bullervallen längs E6: an. Efter kontakt med kommunen vet vi att sanningen om denna bullervall är att man ständigt bygger på den så fort man har schaktmassor som man kan använda. Då utvecklingen med den ökande trafiken verkar vara svår att stoppa, åtminstone på kort sikt, så får vi väl hoppas att kommunen får mycket schaktmassor över, så att bullervallen kan bli så stor att den kan fånga det mesta av oljudet från motorvägen. Då blir åtminstone en olägenhet som trafiken för med sig mindre besvärlig för oss. Dessvärre spys det ju fortfarande ut en förfärlig mängd avgaser, men mer om det under avsnittet om miljöproblem. Annika Jönsson Lions Julgransinsamling Söndagen den 14 januari 2007 Lions Club Burlöv samlar in Era förbrukade julgranar mot en mindre avgift. Samtidigt stödjer Ni Lions hjälpverksamhet. Vi hämtar granarna på söndagen mellan Ni underlättar hämtningen genom att sätta ut den vid brevlådan. I år kostar det 40:-/gran, där HELA överskottet går till projekt NARKOTIKASÖKHUND. Granarna återvinns genom KEMÅ i Lomma. Närmare upplysning genom: Owe Håkansson, Lions Club Burlöv, Och när ni har eldat färdigt så glöm inte se till att det är ordentligt släckt efter brasan så att ni slipper ringa Itt-itt-två och få besök av Kajan eller någon av hans brandmans-kollegor! Annika Jönsson 7

8 Vi har ett gökur! Denna säregna uppfinning är ingenting som man i första hand önskar sig i julklapp. Ändå har detta göknäste tagit sin tillflykt till vårt hem. Enligt tillgängliga uppslagsverk är göken ingen flyttfågel, utan får väl i första hand räknas in bland stannfåglarna. Åtminstone har vår gök funnit för gott att stanna hos oss. Om han (eller är det en hon? Vi har aldrig kunnat reda ut könet på fågeln ifråga, eftersom vi aldrig lyckats fånga in fanskapet) har puttat ut någon tidigare boende i boet och därefter lagt ägg i detsamma lär vi aldrig få reda på. Det hela började med min svärmor. Hon har sedan länge lämnat det jordiska livet. Så icke göken. Hon hade höga tankar om min förmåga att laga allting och ringde en dag och berättade om gökklockefyndet, som tyvärr vid tidpunkten ifråga inte fungerade. Hennes förhoppning var förstås, att jag skulle återställa trähögen till dess ursprungliga skick. Urverket gick inte. Fåglaskrället hoade inte. Pendeln saknade vissa nödvändiga tillbehör och dessutom visste vi inte, om det fanns någon tvåbent varelse därinne, eftersom det inte gick att öppna dörren till pippins hem. Mina snickartalanger gav frukt. Allt blev återställt till sitt ursprungliga skick och jag ringde triumferande till svärmor om mina framgångar. Så bra sade hon du kan behålla eländet, för jag vill inte ha tillbaka den. Så blev vi gökägare. Om jag nu hade lagt ner tid och möda på att få saken att fungera, så skulle jag min själ inte kasta den. Paketet blev uppspikat på en vägg, göken for ut en gång i halvtimmen och förkunnade att klockan var ungefär så här mycket, för inte gick den rätt heller. Våra baranbarn var synnerligen imponerade av träfågeln och kunde länge stå och vänta på att den skamfilade fågeln skulle komma ut och irriterande hoa en eller flera gånger. Vi vande oss så småningom vid det påfrestande ljudet. Dock... en dag tog det slut. Anledningen var att uret hade spikats upp alldeles för nära en ovandörr till ett skåp och där här brutalt öppnade dörren slog till gökhemmet, som i hela sin prakt brakade i golvet. Efter diverse tejpande och hjälpligt omplåstrande hängdes den illa tilltygade holken upp igen. Fågelns reaktion var förståelig. Han vägrade komma ut. Han satt istället inne i boet och hoade. Förr sade han HOO-HOO, nu endast Ho-Ho. Vi försökte blidka honom/henne genom att lägga in fågelfrö i boet. Försöket utmynnade i ett totalt fiasko. Efter endast fyra dagar hade fröna börjat gro och ett tidsödande saneringsarbete pbörjades. Pippin vägrade fortfarande att komma ut och hade dessutom som hämnd ändrat sitt hoande. Nu säger den endast Ho. Vi misstänker att den har drabbats av fågelinfluensan. Hasse Säf Svanetorps villaförening har fått en hemsida Som vi tidigare berättat har vi startat upp en hemsida för Svanetorps villaförening. Adressen dit är passande nog På sidan ska du kunna hitta all nödvändig information om vårt område. Styrelsen med direktlänkar till mailadresserna, vem som huserar de olika uthyrningsobjekten, en sida med lite aktuella saker, både sådant som även finns i Svanetorparen men även sådant som inte får plats där. Dessutom kan du direkt från hemsidan ladda ner Svanetrorparen direkt till din dator, både senaste numret och tidigare nummer. Har du tips eller idéer om vad som ska finnas på hemsidan, eller har du någon länk som bör finnas där, kontakta Ola Göransson på eller tel

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Så var då hösten äntligen här...

Så var då hösten äntligen här... NR 6 2006 Så var då hösten äntligen här... Glöm inte årsmötet! Dagordning mm, i detta nummer. Ordförande har ordet! Ännu ett verksamhetsår har gått och det är dags att summera verksamheten. Som brukligt

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket Att: John Kraft VLT Härmed översändes en artikel om den nya biopannan i Västerås kraftvärmeverk! Den blev något fyllig, men det finns mycket som jag vill säga. Om du tycker att den är alltför fyllig så

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008 Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2009 Sid 1 Föreningsstämman 2008 2008 års föreningsstämma hölls torsdagen den 27 november 2008 inför 48 röstberättigade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Har du koll? Fyrverkerier

Har du koll? Fyrverkerier Lärarhandledning Har du koll? Fyrverkerier Varför tror du att åldersgränsen höjdes? Varför tror du att det finns en åldersgräns för inköp och användande av fyrverkerier? Detta avsnitt handlar om fyrverkerier,

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 VILL DU HA SJÖSTADSNYTT VIA MAIL? MAILA DIN MAILADRESS TILL STYRELSEN: Lasse.Hallgren@lernia.se Ingen höjning av hyran 2014 Budgeten för 2014 är klar.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Styrelseinformation april 2014

Styrelseinformation april 2014 Styrelseinformation april 2014 Garagebelysning Ny belysning installerades i garaget under veckorna 10 och 11. Tio procent av all belysning fungerar som stödbelysning dygnet runt på körytorna. Belysningen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Ris och Ros från medlemmar - Övrigt, samt inlägg från medlemmar till HUSARBLADET Styrelsen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

DEN GLOBALA MATRESAN

DEN GLOBALA MATRESAN konsumentorganisationen där konsumenter är medlemmar, ger ut medlemsbrev och informerar på sociala medier med analyser helt ur konsumentsynvinkel Hultsfred 2015 05 31 Nu i maj blev det tätt mellan Medlemsbreven.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets!

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Miljö/luft. Vedkamin. Vedeldning är en populär uppvärmningsform och kommer troligen även i framtiden

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Villaföreningen Dungen

Villaföreningen Dungen Villaföreningen Dungen Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp 1. Stämmans öppnande Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer