Det lackar mot jul...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lackar mot jul..."

Transkript

1 NR Det lackar mot jul... Läs i detta nummer om bland annat: Ny ordförande har ordet, sid 2 Järnvägen, sid 3 Miljöproblem, sid 4 Vedeldning, sid 7 Detta nummer av Svanetorparen delas ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Därför får även du som ej är medlem i föreningen ta del av vårt villablad. Vi vill gärna på detta sätt visa dig vad du kan få om du går med. Avgiften är blott 50 kr per år. Pengar som du absolut inte kan använda på bättre sätt. Sätt in pengarna på pg och ange namn, adress och telefonnummer. Vänligen betala senast 31 januari. Välkommen som medlem!

2 Ordförande har ordet! Så har vi startat upp ännu ett verksamhetsår med Svanetorps villaförening och jag har tagit över stafettpinnen, eller ordförandeklubban kanske man ska säga, från Stefan som varit ordförande det senaste året. Som ni ser nedan har annars inte styrelsens sammansättning ändrats från föregående år, i utan det är endast jag och Stefan som bytt roller. Dock är det så att vi gärna vill ha in en suppleant till eftersom vi i nuläget bara har en. Så jag vill passa på att uppmana er alla i föreningen att ta en funderare på om det är en roll som man kan tänka sig. Det kanske kan vara något för någon av de yngre nyinflyttade i vårt område? För det är ju trots allt så att om vi vill att vår villaförening ska fortleva så behöver vi fylla på styrelsen med nytt blod och ni är hemskt välkomna att höra av er till mig eller någon av de övriga i styrelsen om ni vill engagera er! Det kan kanske vara extra roligt att göra det just nu eftersom nästa år inte blir vilket år som helst, utan ett Jubileumsår, då vår förening fyller otroliga 40 år! Detta har vi naturligtvis tänkt att vi ska fira på ett eller annat vis med begivenheter som alla medlemmar hälsas välkomna till. Vi i styrelsen har börjat spåna på olika idéer men tar tacksamt emot förslag från dig som medlem, på vad vi kan hitta på! Inför detta jubileum är vi även på jakt efter gammalt material om vårt område såsom foton, artiklar, broschyrer etc. Så om du har sådant liggande hemma i byrålådan eller känner någon som har det så hör av er till någon av oss i styrelsen. M e d d e t t a n u m m e r a v Svanetorparen följer ett inbetalningskort för 2007 och glädjande nog har vi inte behövt höja avgiften, även om vi som sagt tänker anordna festligheter. Vänligen betala senast 31 januari. Nu har vi kommit en bra bit in i december månad, en för många människor en stressig månad, med många måsten inför julen. Jag hoppas dock att ni hinner sitta ner en liten stund och pusta och passa på att läsa Svanetorparen som denna gång innehåller artiklar om allt från den klassiska järnvägsproblematiken, via regler och goda råd om vedeldning, till vinprovningarna som villaföreningens medlemmar kan anmäla sig till. En del artiklar är sådant som medlemmar av någon anledning önskat belysa eller haft frågor kring och vi är väldigt glada för att ni kommer med frågor och synpunkter som ni vill att vi i styrelsen skall jobba med och/eller skriva om i Svanetorparen! Jag vill också passa på att tacka Bengt Dagstam som med sitt engagemang på flera sätt bidrar till vår verksamhet med sitt kontaktnät och inte minst sitt intresse för miljöfrågor. Till slut vill jag önska alla medlemmar en Riktigt God Jul och citerar gärna Tiffany: Ät nu riktigt mycket mat! Annika Jönsson Ordförande, Styrelsen består av: Ordförande: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Vice Ordförande: Stefan Casspe Päronvägen Kassör: Börje Nilsson Vallmovägen Övriga ordinarie ledamöter: Anna Christensson Murgrönsvägen Ola Göransson Päronvägen Suppleant: Håkan Dahlgren Lavendelvägen Revisorer: Bo Bergman Päronvägen Jane Arildsson Revisorssuppleant: Erna Jönsson Vallmovägen

3 Järnvägsutbyggnaden Inför villaföreningens årsmöte hade gamle ordföranden varit i kontakt med Banverket angående järnvägsutbyggnaden för att kunna informera om nuläget på mötet. Eftersom järnvägsutredningen är slutförd, har det inte kommit någon information via NYHETSBREV FRÅN BANVERKET. Utredningen har nu underställts regeringen för tillåtlighetsprövning. Alternativet som Banverket rekommenderar är ju inte oväntat en utbyggnad i markplanet med bullerplank. Representanter för den förra regeringen gjorde ju en visit i vår kommun för att ta del av vår problematik. Hur alert den nya regeringen är och vilken hänsyn till boendemiljön med mera man ämnar ta återstår att se. Vårt kommunalråd Kerstin Fredriksson har i alla fall skickat brev till miljöministern, infrastrukturministern och kommunministern i vilka hon framför kommunens synpunkter på järnvägsproblematiken. Utbyggnadsarbetet är planerat att påbörjas (om tidplanen håller) och kommer att pågå i cirka fem år. Att det tar så lång tid beror på att byggetapperna måste bli väldigt små, eftersom det pågår tågtrafik under hela utbyggnadsperioden. Efter att vi fått denna information kunde vi några dagar senare (14 nov.) läsa i tidningen att Tågen kan tvingas köra förbi Burlöv och Hjärup eftersom utbyggnaden av dubbelspåret hamnat i ett dödläge (fult hot av Banverket, reds anm). Burlöv vill att spåren genom Åkarp skall gå i en tunnel och för Hjärups del har Staffanstorps kommun ställt liknande krav. Det är mängden tåg som skapar trängsel, vilket ibland förorsakar förseningar. Tyvärr har man inte skapat möjligheter för att packa tågsätten så att spårkapaciteten utnyttjas effektivare. På samma sätt drabbas vi av Banverkets oföre- 3 tagsamhet, att inte använda sig av indikatorer för bomfällning som är anpassad till tågtyp. I dag är bomfällningen endast anpassad för den snabbaste tågtypen (X2000), varför väntan kan bli lång, om det är ett långsamgående godståg som skall passera eller ett Pågatåg som gör uppehåll. Som vi skrivit tidigare, har problemet med bommarna varit tänkt att lösas med en ljusreglerad biltunnel under järnvägen norr om stationsbyggnaden. Änglarna överklagade emellertid detta, varför det blev en fördröjning av tidsplanen. Om överklagandet är färdigbehandlat är i skrivande stund oklart. Kommunen som svarar för översiktsplanen sökte tillfälligt marklov för tunnelbygget, men sådan typ av lov får inte sökas för allmän väg. Denna handläggningsmiss har nu ändrats, efter det att allmän väg ändrats till gata och då är tillfälligt marklov giltigt. Mycket skall nu ske innan det handgripliga arbetet kommer igång vilket beräknas ske år Bengt Dagstam

4 Miljöproblem Den senaste tiden har vi nästan dagligen via massmedia matats med vilket skräckscenario som väntar oss inom en inte alltför avlägsen framtid med anledning av den så kallade växthuseffekten. Luftföroreningar av olika slag skapar klimatförändringar, vars konsekvenser är skrämmande. Vidare försuras sjöar och livsbetingelserna för människor, djur och växter försämras i en allt snabbare takt. Även om en del experter är oense om orsakerna till det uppkomna läget, är nog de flesta ändå överens om att något måste göras åt problematiken och det snart. Ofta kommer bilisterna i skottgluggen. Att vi bilägare gör av med ca 5,5 miljarder liter bensin per år och 3,5 miljarder liter diesel sätter klart sina spår i naturen. Alternativa bränslen skall då bli räddningen, men det är inte utan problem. Att anpassa och förnya bilparken till nya drivmedel tar närmare 20 år. Vidare skulle bara procent av dagens bensin och diesel kunna ersättas av inhemskt biobränsle, även om skog och jordbruk skulle användas maximalt för framställningen. Av våra drygt fyra miljoner bilar skulle 3,4 miljoner inte kunna köra alls om de enbart var hänvisade till biobränsle. Ett annat alternativ skulle vara att alla bilar ställdes av elva månader och kördes endast en månad per år. Vi förfasas också över människans rovdrift av naturen i olika delar av världen, där exploateringar sker utan hänsyn till djur och natur. Tyvärr är det inte många som ser parallellerna till 4 det som sker här hemma. Det är längesedan skogen var djup och tät i vår kommun. Vidare har sjöar och diken dränerats, allt för att anpassa marken till ett så effektivt användande som möjligt. Därför är det kanske på tiden att återgälda en del av det vi tagit för oss. Tyvärr verkar det emellertid vara så, att exploateringsivern hos våra makthavare i kommunen bara fortsätter. En av hjärtefrågorna i vår villaförening har under en lång följd av år varit att råda bot på att Burlöv är Sveriges sämst lottade kommun beträffande allemansrättslig mark. Vår målsättning har varit och är att området mellan Arlöv och Åkarp skall bli ett välbehövligt rekreationsområde som kan vara till glädje året runt för alla kategorier gamla som unga. Förhoppningarna inför höstens kommunalval var kanske väl optimistiska, med tanke på de svar från de olika partiföreträdarna vi fick in på vår enkät angående planerna för ovannämnda område. Att livsmiljön för kommuninvånarna inte var/ är en stor fråga för något av våra nio politiska partier förvånar och inger oro. Miljöprogrammet , vilket enhälligt antagits av våra folkvalda, innehåller bland annat flera lovande framtidsplaner. Tyvärr verkar det som om politikerna inte hunnit sätta sig in i vad det var de var eniga om, eller antogs programmet bara för att det låter bra. Oroväckande är också att miljöfrågorna i vår kommun än mer kan komma att marginaliseras, när Miljöenheten slås samman med Bygg- och anläggningsförvaltningen vid årsskiftet. Kommer personal som vill lyfta fram miljöfrågor, exempelvis fler grönområden, då få samma möjligheter att påverka, när de arbetar inom samma förvaltning som exploateringsivrarna, eller blir det risk för intressekonflikter? Är kommunen intresserad av medborgarsamverkan, har vi lovat att bidraga som remissinstans, när planerna för området mellan Arlöv och Åkarp ställs ut. Bengt Dagstam

5 Avgifter och tankar VA-avgifter VA-avgifterna i kommunen har höjts med 6% jämfört med föregående år (från till kr/år). Trots höjningen har vi ändå bland de billigaste taxorna i landet. Fyra kommuner är billigare, av vilka Botkyrka är billigast med kr /år (ingen höjning jämfört med f å). Dyrast i landet är Tanum med kronor per år. El- och nätavgifter Det bedrövliga läget som råder på elmarknaden har vi kommenterat tidigare här i SVANETOR- PAREN. I år har det varnats för att elpriserna kan nå rekordnivå, vilket vi sedan länge märkt av på elräkningarna och det kan till och med bli fråga om ransonering av elkonsumtionen. Den 16 oktober kunde vi exempelvis läsa i Sydsvenskan under rubriken Malmö utreder elkris att Malmö stad håller på att utarbeta Elkrisstrategi Finns inte tillräckligt med el, kan det enligt artikeln innebära att städer kommer att släckas ner under delar av dygnet, eller att tunga industrier blir strömlösa. Några industrier har därför hotat med att flytta verksamheten utomlands, om elförsörjningen inte kan tryggas och prisnivån sänkas. (Totalt drar skatter och moms på el in runt 36 miljarder kronor om året.) I artikeln blir vi dock tröstade med att 2010/2011 kommer det nya naturgaseldade Öresundsverket att stå klart (men med den mindre positiva effekten att koldioxidhalten 5 fördubblas i Malmöområdet!). Enligt en brittisk rapport kommer emellertid kärnkraften att få en nyckelroll i framtiden. Borde inte Barsebäck, som dessutom inte bidrar med några koldioxidutsläpp, då få en förnyad chans? Många hoppades att den nya regeringen skulle råda bot på de problem som uppstått under den förra regeringens mandatperiod, men Maud (c) hade inte mycket att komma med, när hon ställdes mot väggen i den här frågan i TV häromkvällen. Av all den el som produceras i Sverige är det bara cirka fyra procent som produceras med fossila bränslen. Vi har tillsammans med Norge världens renaste elproduktion. Varför skall vi då vara bland dem som betalar högst elskatt i världen? På toppen av priset tillkommer dessutom utsläppsrätter, vilket driver upp kostnaden för den billiga och rena elen ytterligare. Eftersom de svenska elproducenterna som domineras av E ON, Fortum och Vattenfall till största delen producerar vattenkraft och kärnkraft, har de inga utsläpp att betala för utan de ökar istället sina vinster med motsvarande summa. Varför ska vi öka bolagens vinster genom att betala för utsläppsrätter på ren vattenkraft? Skatterna är ett problem, ett annat är att konkurrensen blivit nära nog obefintlig, sedan det bara finns tre huvudaktörer kvar på elmarknaden. Nätavgiften, som är ungefär en tredjedel av elräkningens slutsumma, varierar stort beroende på var i landet man bor och det skiljer drygt kr mellan den lägsta och den högsta avgiften baserad på en årsförbrukning på kwh och 20 ampere. Energimyndigheten krävde att nätavgifterna skulle sänkas i samband med avregleringen. Så har det inte blivit, utan snarare tvärt om. Dyrast i landet är Kreab Energi AB med kr/år, och Kreabs VD motiverar den höga avgiften med att det är fråga om ett glesbygdsområde. Näst dyrast är Fortum Distribution AB, Värmland med kr/år. forts sid 6

6 forts fr sid 5 Billigast är det att vara ansluten till Luleå Energi Elnät AB med kr samt Lidköpings kommun kr 3.281/år. Burlövs kommun, där EON är distributören, klassas ju inte direkt som ett glesbygdsområde. Trots det är nätavgiften kr/år. Oljetankar Flertalet av oss Svanetorpare använder ju gas som värmekälla och några har direktel. För de få som har oljepannan kvar, gäller det att ha ett rent samvete med en besiktigad oljetank. Alla oljetankar inomhus mellan en och tio kubikmeter skulle nämligen ha besiktigats senast den 1 juli i år. Sker en olycka med en obesiktigad tank, kan det bli problem med både försäkringsbolagen och kommunen. Föreskriften om besiktning kom redan för sex år sedan, så det har varit god tid för att klara av denna. Fågeltankar Höstvädret bara fortsätter, trots att vi enligt almanackan nu kommit till vintermånaderna. Naturen känner sig osäker på vilken årstid det för närvarande är. Flyttfåglarna har till största delen gjort resan söderut. För våra övervintrande trädgårdsvänner börjar emellertid snart en tuff och arbetsam vinter. Fåglarna är trädgårdens bästa vänner. Från vår till höst tar de hand om alla skadeinsekter, samtidigt som de är ett trevligt inslag i täppan. På vintern är de däremot till stor del beroende av din hjälp. Förbered därför fågelbordet innan snön faller, så lär sig fåglarna var maten finns och fortsätter att komma till just ditt matställe under vintern! Ta gärna fram fågelboken och se efter vilka arter du lyckats locka till ditt fågelbord! Vinprovningstankar I nummer 5 av SVANETORPAREN skrev vi om de uppskattade vinprovningarna vi har för villaföreningens medlemmar cirka 10 gånger per år. Begränsat lokalutrymme har tyvärr medfört att alla intresserade inte kunnat delta. På sistone har dock några platser blivit lediga på grund av avflyttning. Efter vår förra skrivning anmälde sig två nya deltagare, men det finns plats för 6 fler. Är du intresserad slå en signal till gamle ordföranden på tel eller e-posta till så vidarebefordras din intresseanmälan. Vinprovningen tillgår oftast så att prisvärda viner i Systembolagets tidning VARUNYTT kommenteras och poängbedöms. Därefter sker själva vinprovningen (i blindtest) av fyra olika vinsorter, oftast röda men ibland vita. Vi får då också en intressant information om vingårdarna, druvorna och ibland en spännande biografi om vinmakaren. Så var det även på årets sista vinprovning, där det endast förekom spanska viner. Här fick vi höra om det tekniska snillet Alejandro Fernandez som från en mycket blygsam start byggt upp ett blomstrande familjeföretag med högklassiga viner. Av kvällens församlade var nog flertalet övertygade om att vi fått prova något alldeles extra. Varje vinprovning avslutas med en måltid, till vilket ett gott vin serveras. Den här kvällen avnjöt vi en marinerad fläskfilé och underbar potatissallad. Du som är intresserad av att få dela gemenskapen med vänner, där stämningen bara stiger allt eftersom kvällen går, har möjlighet till detta torsdagen den 11 januari Därefter sker samlingarna onsdagen den 21 februari, torsdagen den 29 mars, onsdagen den 25 april samt torsdagen den 31 maj. Samtliga vinprovningar är klockan och vi håller till i samlingslokalen på Lervägen 52. Det är vår eminente Bengt-Göran Lindmark som svarar för vinprovningarna. (Utöver vinprovningar anordnar han även utbildningar och vinresor). Bengt Dagstam

7 Vedeldning På villaföreningens årsmöte framkom att en del medlemmar irriterats av rök från grannarnas öppna spisar och braskaminer. Att elda på rätt sätt är viktigt för både spisen/kaminen, skorstenen och trivseln. Då det finns regler för vedeldning som gäller i kommunen kan vi väl följa dem! På Burlövs kommuns hemsida står att läsa att braskaminer och öppna spisar inom tätbebyggelse inte ska utgöra huvudsaklig uppvärmningskälla inom tätbebyggelse eller planlagt område. Inom dessa områden skall de endast användas för så kallad trivseleldning. Med trivseleldning avser man eldning en till två gånger per vecka, maximalt fyra timmar per gång. Dessutom ska man tänka på vilket bränsle man använder. Rivningsavfall och annat bråte är inte bränsle utan kräver oftast avgasrening på skorstenen. Lämna det till tippen för återvinning! Mjölkpaket och andra förpackningar ska lämnas på miljöstationen och får inte eldas i egna pannan eller kaminen. Vidare kan man läsa att vedeldare måste visa hänsyn och undvika eldning när väderförhållandena är sådana att rökgaserna inte kan stiga eller i övrigt riskerar att störa grannar. Vedens kvalitet spelar också stor roll för resultatet, såväl för det man upplever inomhus framför spisen som det som kommer ut till omgivningen i form av rök. Det är viktigt att veden är riktigt torr och använd ved från lövträd, såsom björk-, bok- eller ekved. Den sämsta ved fås från barrträd. I VILLAÄGAREN, som är medlemstidning för Villaägarnas riksförbund, ges också några råd för att nå bäst resultat: Torka veden utomhus i minst ett år och lagra sedan under tak! Vedens energivärde ökar om den förvaras inomhus några veckor före användandet. Se till att snabbt få ordentlig fyr! Tänd med papper eller torra stickor för att värma upp eldstad och skorsten! Låt elden ta sig innan vedmagasinet fylls på! Efter eldningen skall askan vara ljusgrå och lättflyktig. Röken visar när du eldar rätt. Kompakt vit rök - för fuktig ved. Mörk rök ofullständig förbränning, för låg temperatur eller syretillförsel. Gul rök - stora utsläpp av tjära. Nästan genomskinlig rök - bra temperatur, fullständig förbränning. Bullervall Som de flesta av oss väl märkt ökar ständigt trafikbullret från våra vägar runtomkring oss, inte minst från E6:an som är den stora väg som ligger närmast vårt område. Dessutom är det inte bara personbilstrafiken som ökar utan den tunga trafiken ökar faktiskt ännu mer. På årsmötet kom just en fråga om detta dilemma upp, nämligen en fråga om bullervallen längs E6: an. Efter kontakt med kommunen vet vi att sanningen om denna bullervall är att man ständigt bygger på den så fort man har schaktmassor som man kan använda. Då utvecklingen med den ökande trafiken verkar vara svår att stoppa, åtminstone på kort sikt, så får vi väl hoppas att kommunen får mycket schaktmassor över, så att bullervallen kan bli så stor att den kan fånga det mesta av oljudet från motorvägen. Då blir åtminstone en olägenhet som trafiken för med sig mindre besvärlig för oss. Dessvärre spys det ju fortfarande ut en förfärlig mängd avgaser, men mer om det under avsnittet om miljöproblem. Annika Jönsson Lions Julgransinsamling Söndagen den 14 januari 2007 Lions Club Burlöv samlar in Era förbrukade julgranar mot en mindre avgift. Samtidigt stödjer Ni Lions hjälpverksamhet. Vi hämtar granarna på söndagen mellan Ni underlättar hämtningen genom att sätta ut den vid brevlådan. I år kostar det 40:-/gran, där HELA överskottet går till projekt NARKOTIKASÖKHUND. Granarna återvinns genom KEMÅ i Lomma. Närmare upplysning genom: Owe Håkansson, Lions Club Burlöv, Och när ni har eldat färdigt så glöm inte se till att det är ordentligt släckt efter brasan så att ni slipper ringa Itt-itt-två och få besök av Kajan eller någon av hans brandmans-kollegor! Annika Jönsson 7

8 Vi har ett gökur! Denna säregna uppfinning är ingenting som man i första hand önskar sig i julklapp. Ändå har detta göknäste tagit sin tillflykt till vårt hem. Enligt tillgängliga uppslagsverk är göken ingen flyttfågel, utan får väl i första hand räknas in bland stannfåglarna. Åtminstone har vår gök funnit för gott att stanna hos oss. Om han (eller är det en hon? Vi har aldrig kunnat reda ut könet på fågeln ifråga, eftersom vi aldrig lyckats fånga in fanskapet) har puttat ut någon tidigare boende i boet och därefter lagt ägg i detsamma lär vi aldrig få reda på. Det hela började med min svärmor. Hon har sedan länge lämnat det jordiska livet. Så icke göken. Hon hade höga tankar om min förmåga att laga allting och ringde en dag och berättade om gökklockefyndet, som tyvärr vid tidpunkten ifråga inte fungerade. Hennes förhoppning var förstås, att jag skulle återställa trähögen till dess ursprungliga skick. Urverket gick inte. Fåglaskrället hoade inte. Pendeln saknade vissa nödvändiga tillbehör och dessutom visste vi inte, om det fanns någon tvåbent varelse därinne, eftersom det inte gick att öppna dörren till pippins hem. Mina snickartalanger gav frukt. Allt blev återställt till sitt ursprungliga skick och jag ringde triumferande till svärmor om mina framgångar. Så bra sade hon du kan behålla eländet, för jag vill inte ha tillbaka den. Så blev vi gökägare. Om jag nu hade lagt ner tid och möda på att få saken att fungera, så skulle jag min själ inte kasta den. Paketet blev uppspikat på en vägg, göken for ut en gång i halvtimmen och förkunnade att klockan var ungefär så här mycket, för inte gick den rätt heller. Våra baranbarn var synnerligen imponerade av träfågeln och kunde länge stå och vänta på att den skamfilade fågeln skulle komma ut och irriterande hoa en eller flera gånger. Vi vande oss så småningom vid det påfrestande ljudet. Dock... en dag tog det slut. Anledningen var att uret hade spikats upp alldeles för nära en ovandörr till ett skåp och där här brutalt öppnade dörren slog till gökhemmet, som i hela sin prakt brakade i golvet. Efter diverse tejpande och hjälpligt omplåstrande hängdes den illa tilltygade holken upp igen. Fågelns reaktion var förståelig. Han vägrade komma ut. Han satt istället inne i boet och hoade. Förr sade han HOO-HOO, nu endast Ho-Ho. Vi försökte blidka honom/henne genom att lägga in fågelfrö i boet. Försöket utmynnade i ett totalt fiasko. Efter endast fyra dagar hade fröna börjat gro och ett tidsödande saneringsarbete pbörjades. Pippin vägrade fortfarande att komma ut och hade dessutom som hämnd ändrat sitt hoande. Nu säger den endast Ho. Vi misstänker att den har drabbats av fågelinfluensan. Hasse Säf Svanetorps villaförening har fått en hemsida Som vi tidigare berättat har vi startat upp en hemsida för Svanetorps villaförening. Adressen dit är passande nog På sidan ska du kunna hitta all nödvändig information om vårt område. Styrelsen med direktlänkar till mailadresserna, vem som huserar de olika uthyrningsobjekten, en sida med lite aktuella saker, både sådant som även finns i Svanetorparen men även sådant som inte får plats där. Dessutom kan du direkt från hemsidan ladda ner Svanetrorparen direkt till din dator, både senaste numret och tidigare nummer. Har du tips eller idéer om vad som ska finnas på hemsidan, eller har du någon länk som bör finnas där, kontakta Ola Göransson på eller tel

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Så var då hösten äntligen här...

Så var då hösten äntligen här... NR 6 2006 Så var då hösten äntligen här... Glöm inte årsmötet! Dagordning mm, i detta nummer. Ordförande har ordet! Ännu ett verksamhetsår har gått och det är dags att summera verksamheten. Som brukligt

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik Vedeldning Hänsyn och ansvar Information 2011 Miljö & Teknik Vedeldning Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8)

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) FAQ vid frågor från närboende Om ångblåsningen i biokraftvärmeverket Fråga: Kommer det vara fler saker innan ni sätter igång kraftvärmeverket som kommer att

Läs mer

MILJÖMÅL: FRISK LUFT. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.se

MILJÖMÅL: FRISK LUFT. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.se MILJÖMÅL: FRISK LUFT Lektionsupplägg: Undersök det osynliga Det kan vara svårt att förstå effekterna av luftföroreningar när de inte fysiskt går att se. Genom ett enkelt experiment synliggör ni för ögat

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar?

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis vintern 2004/2005 Så här i juletider när

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Man kan ju åtminstone drömma om en vit jul...

Man kan ju åtminstone drömma om en vit jul... NR 2 2007 www.svanetorp.se Man kan ju åtminstone drömma om en vit jul... Läs i detta nummer om bland annat: Hälsa i Svanetorp Informationsmöte om översiktsplan Bensinpriser Utsläppsrätter Detta nummer

Läs mer

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt ProduktBladet Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt Ren ved All ved vi levererar har under produktion passerat genom en så kallad renstrumma, vilket innebär

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Styrelsemöte Karstorps Villaförening

Styrelsemöte Karstorps Villaförening Styrelsemöte Karstorps Villaförening 2014-04-08 Närvarande: Klevås, Peter Nilsson, Carl Rosberg, Hans-Christian Becker (H-C) och Burehed-Elfborg 1. Vad skall föreningen göra? Peter hälsades välkommen som

Läs mer

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea.

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. MONSTRET Kapitel 1- Ljuden - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. De var på lektion i hemkunskapen. Lisa bakade

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer