Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den."

Transkript

1 Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

2 Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4 Skannerns funktioner...6 Delarnas namn och funktioner...7 Bestämmelser...9 Varumärken...10 Kapitel 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner...11 Installationsplats...11 Nätadapter...12 Flytta skannern...12 Hantering...12 Avfallshantering...13 När skannern skickas för reparation...13 Kapitel 3 Installation av program...14 Systemkrav...14 Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan)...15 Programinstallation...16 Kapitel 4 Anslutning av skannern...19 Ansluta skannern till datorn...19 Sätta på strömmen...20 Kapitel 5 Placera dokument...22 Förbereda fack...22 Dokument...23 Inmatning i Normal-läge...24 Inmatning i Bypass Mode (Friläge)...26 Placera kort...27 Placera vikta dokument...28 Ställa in läget Long Document (Långa dokument)...29 Kapitel 6 Skanning med CaptureOnTouch...31 Vad är CaptureOnTouch?...31 Starta och avsluta CaptureOnTouch...32 Scan First (Skanna först)...34 Select Scan Job (Välj skanningsjobb)...36 Skanna med startknappen...39 Skannerinställningar...40 Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning)...42 Ställa in utdatametod...43 Miljöinställningar...45 Kapitel 7 Skanna med CapturePerfect...47 Skanna med CapturePerfect...47 Kapitel 8 Ställa in skannerdrivrutin...50 Konfiguration av och funktioner hos skannerdrivrutinen...50 Ställa in grundläggande skanningsvillkor...52 Kapitel 9 Specialskanning...54 Praktiska exempel...54 Funktionsbegränsningar beroende på lägesinställning...61 Kapitel 10 Regelbundet underhåll...63 Rengöring av skannern...63 Rengöring av sensorglas och valsar...64 Justera förminskningsgrad...66 Inställning för automatisk avstängning...67 Kapitel 11 Ta ut och sätta tillbaka valsar och dokumenthållare..69 Valsutbytesintervall...69 Nollställa räknarna...70 Ta ut/sätta i matarvalsen...71 Ta ut/sätta i bromsvalsen...72 Ta ut/sätta i dokumenthållaren...74 Kapitel 12 Avinstallation av programvaran...75 Avinstallation

3 Kapitel 13 Felsökning Åtgärda ett pappersstopp Vanliga problem och lösningar Användbara tips Kapitel 14 Bilaga Specifikationer Utbytesdelar Tillval Yttermått Index

4 Kapitel 1 Inledning Om denna handbok Tack för att du köpt dokumentskannern Canon imageformula DR-C120. För att du ska förstå alla funktioner i denna skanner och använda dem mer effektivt ber vi dig läsa denna handbok och de handböcker som visas nedan ordentligt innan produkten används. När du läst den bör du spara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. Om denna handbok... 4 Skannerns funktioner... 6 Delarnas namn och funktioner... 7 Bestämmelser... 9 Handböcker till skannern Dokumentationen för denna skanner består av följande handböcker. Installationshandbok Innehåller komplett och omfattande information om skannern. Användarhandbok (denna handbok) Denna handbok innehåller kompletta beskrivningar som behövs för användning av skannern. Denna handbok finns lagrad på Setup Disc (Installationsskivan) som en elektronisk handbok. Denna User Manual (användarhandbok) finns på följande plats i startmenyn efter installation av programvaran på Setup Disc (Installationsskivan). Varumärken

5 Registreras på följande platser i Windows 8. OBS! Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du läser sådana anmärkningar. Symboler som används i den här handboken Följande symboler används i handboken för att förklara procedurer, begränsningar, försiktighet vid handhavande och instruktioner som rör säkerheten. VARNING! Indikerar en varning som rör åtgärder som kan leda till dödsfall eller personskada om de inte utförs på rätt sätt. Följ alltid sådana varningar så att enheten används på ett säkert sätt. VAR FÖRSIKTIG! Anger ett försiktighetsmeddelande för åtgärder som kan leda till personskada, eller skada på egendom, om de inte utförs korrekt. Följ alltid sådana meddelanden så att enheten används på ett säkert sätt. VIKTIGT! Anger krav och restriktioner för drift. Se till att läsa dessa tips noggrant så att maskinen används korrekt och för att undvika att skada maskinen. 5

6 Skannerns funktioner Huvudfunktionerna i dokumentskannern DR-C120 beskrivs nedan. Kompakt storlek Måtten är följande: 298 mm (B) x 160 mm (H) x 160 mm (D) (11,7" x 6,3" x 6,3") (med matningsfack och utmatningsfack stängda). Skannerns storlek med matningsfack och utmatningsfack öppna är 298 mm (B) x 245 mm (H) x 490 mm (D) (11,7" x 9,8" x 19,5"). Snabb dokumentmatning Dokument kan skannas i hastigheter upp till 20 sidor per minut (vid skanning av enkelsidiga eller dubbelsidiga dokument i A4-storlek vid 200 dpi). Hög bildkvalitet Sensorn för optisk upplösning på 600 dpi som finns i skannern gör att dokument kan skannas med hög bildkvalitet. Utmatningsfack Med utmatningsfacket kan flera skannade dokument läggas på varandra. Öppna utmatningsfacket när dokument när skannade dokument inte kommer ut ordentligt. Skannade dokument kommer ut utan att utmatningsfacket behöver öppnas. Gränssnitt för USB 2.0 Skannern stöder Hi-Speed USB 2.0. Stöd för färg/gråskala Dokument kan skannas i 24-bitars färg eller 256-nivåers gråskala. Stöder en mängd skanningslägen Skannern stöder följande skanningslägen, beroende på dokumenttyp. - Enkelsidig och dubbelsidig skanning (med funktion för att hoppa över tom sida) - Matning kan ske kontinuerligt eller en sida i taget Skanning av kort Du kan skanna visitkort eller ID-kort. Avkänning av pappersformat Skannern känner automatiskt av storleken på ett skannat dokument och eliminerar onödigt utrymme runt bildkanterna när bilden lagras, även när den lagrar ett dokument med oregelbunden storlek. Auto Color Detection (Automatisk färgavkänning) Skannern känner av om det skannade dokumentet är i färg, gråskala eller svartvitt (binär) och sparar bilden i enlighet med detta. Helautomatiskt läge Ett helautomatiskt läge finns i CaptureOnTouch och i skannerdrivrutinen för att möjliggöra skanning med villkor som ställs in automatiskt. Skanningsvillkor som exempelvis färgläge och pappersstorlek ställs in automatiskt beroende på dokumentet som skannas. Automatisk upplösningsavkänning Vid aktivering i CaptureOnTouch eller i skannerdrivrutinens inställningar känner denna funktion av dokumentets innehåll och avgör skanningsupplösningen automatiskt. Folio Scan (Folioskanning) Du kan skanna vikta dokument. Skannern skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. Deskew (Korrigera snedhet) Skannern rätar upp skannade bilder när det känner av att dokumentet placerades snett. Textförbättringslägen Skannern är utrustad med läget Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) för att förbättra texten i dokument med mörk eller ojämn bakgrund, och med läget Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) för att förbättra text när både texten och bakgrunden är ljus. Dessa lägen kanske inte fungerar, beroende på typ av dokument. Color Drop-out (Färgeliminering) Skannern är utrustad med en färgelimineringsfunktion med vilken du kan ange en färg som du vill att skannern ska utesluta från den skannade bilden vid skanning i svartvitt eller gråskala. Funktion för att hoppa över tom sida Skannern är utrustad med en funktion för att hoppa över tom sida som gör att du kan skanna ett dokument utan att lagra bilder av tomma sidor oavsett om varje sida av dokumentet är tvåsidigt eller enkelsidigt. Bägge sidor skannas men den bilden som anses komma från en tom sida sparas inte. 6

7 Funktion för förhandsgranskning Skannern är utrustad med en funktion för förhandsgranskning som gör att du kan justera kontrast och ljusstyrka i en förhandsskannad bild och sedan skicka den justerade bilden till ett program, utan att behöva skanna dokumentet igen. Panelmatningsfunktion När alla skannade dokument matats in kan du fortfarande skanna genom att lägga i ett nytt dokument för skanning i skannern och trycka på knappen Start. Dokumenten spara som en inskanning även om det finns fler sidor än vad som får plats i matningsfacket. Funktion för förstärkning av tecken/linjer Om tecken eller linjer i den inskannade bilden inte är tydliga kan denna funktion användas för att justera deras tjocklek vid skanning. Skanna först Vid tryck på startknappen startas CaptureOnTouch. Du kan sedan utföra skanning genom att helt enkelt följa instruktionerna på skärmen. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Du kan registrera skanningsvillkor och metoder för bearbetning av skannade bilder som jobb och registrera upp till 10 jobb i CaptureOnTouch. Du kan utföra skanningsåtgärder i en given ordning genom att helt enkelt välja ett registrerat jobb. Auto Start Skannern är utrustad med en autostartfunktion för automatisk start av skanning när den känner av att ett dokument placeras i mataren. Viloläge Skannern är konstruerad att spara energi genom gå in i viloläge när den inte skannar dokument. OBS! Beroende på vilken av de medföljande programvarorna du använder kanske inte alla de funktioner som beskrivits finns tillgängliga. Delarnas namn och funktioner I det här avsnittet beskrivs varje dels namn och funktion. Läs detta avsnitt ordentligt och bekanta dig med skannerns delar innan du använder skannern. Sedd framifrån/sedd från högra sidan (1) Inmatningsfack Öppnas för att lägga i dokument. -> Förbereda inmatningsfacket på s. 22. (2) Utmatningsyta Här kommer de skannade dokumenten ut. (3) Stoppknapp Tryck på denna knapp för att stoppa skanningen innan den är slutförd eller för att avsluta panelinmatning. (4) Startknapp Tryck på denna knapp för att börja skanna. Knappens funktion kan väljas med CaptureOnTouch. (5) Strömbrytare Använd denna för att sätta på och stänga av skannern. (6) Strömindikator Denna indikator lyser blå när skannern är på. 7

8 Sedd framifrån (med inmatningsfacket och utmatningsfacket öppna) Sedd bakifrån (1) Skannerlock Öppna när pappersstopp skall åtgärdas eller när skannern skall rengöras. -> Åtgärda ett pappersstopp på s. 76, Rengöring av sensorglas och valsar på s. 64. (2) Knappen OPEN (ÖPPNA) Används för att öppna skannerlocket. (3) Dokumentmatare Placera de dokument som skall skannas här. (4) Dokumentledare Justera dessa ledare efter dokumentets bredd. -> Kapitel 5 Placera dokument på s. 22. (5) Utmatningsfack Öppna detta fack när du vill ha dokumenten i en bunt när de kommer ut. (6) Fackförlängare Dra ut denna fackförlängare när dokumentet hänger utanför kanten på utmatningsfacket. (1) Strömanslutning Anslut den medföljande nätadaptern till detta uttag. (2) USB-anslutning Anslut en USB-kabel som stöder Hi-Speed USB 2.0 till denna anslutning. (3) Stöldskyddshål (Säkerhetsöppning) Sätt i en låskedja eller liknande här för att förhindra stöld av skannern. 8

9 Matningsväljare Använd denna väljare för ändra det sätt som dokumenten matas in på. Tryck den uppåt för att mata in dokument ett i taget (Normal-läge). -> Inmatning i Normal-läge på s. 24. Tryck ner den för att mata in dokument som är ihopsatta, t.ex. fakturor, utan att separera dem (Bypass mode (Friläge)). -> Inmatning i Bypass Mode (Friläge) på s. 26 Pappersspärr Pappersspärren förhindrar att skannade dokument glider av utmatningsfacket. Använd pappersspärren som motsvarar längden på dokumenten du vill skanna. Bestämmelser International ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR Partner, har CANON ELECTRONICS INC. fastställt att produkten följer ENERGY STAR -programmet för energiförbrukning. International ENERGY STAR Office Equipment Program är ett internationellt program som främjar effektiv energiförbrukning vid användning av datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridande av produkter med funktioner som minskar energiförbrukningen på ett effektivt sätt. Det är ett öppet system där företag deltar frivilligt. De produkter som omfattas av programmet är kontorsutrustning, till exempel datorer, bildskärmar, skrivare, faxapparater, kopiatorer och skannrar. De länder som deltar använder samma standarder och logotyper. Endast för EU (och EEA). Den här symbolen anger att den här produkten inte får slängas med de vanliga hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och de nationella lagarna. Denna produkt skall lämnas på en anvisad uppsamlingsplats, t.ex. en auktoriserad utbytesbas när du köper en ny liknande produkt eller en auktoriserad uppsamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Felaktig hantering av denna typ av avfall kan ha en negativ inverkan på miljö och människors hälsa på grund av potentiellt farliga ämnen som i allmänhet förknippas med EEE. När du gör dig av med den här produkten på rätt sätt bidrar du samtidigt till att naturtillgångar används på ett effektivt sätt. Mer information om var du kan lämna in uttjänt utrustning för återvinning kan du få hos din kommun, avfallsverket, godkänt WEEE-schema eller den lokala avfallshanteringen. Mer information om återlämning och återvinning av WEEE-produkter finns på (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) Modellnamn Följande namn kan anges för säkerhetsreglerna i varje försäljningsregion där dokumentskannern säljs. DR-C120: Modell M

10 Friskrivningar Informationen i detta dokument kan ändras utan meddelande. CANON ELECTRONICS INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, FÖRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄR, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PATENTINTRÅNG. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR MATERIALET ANVÄNDS. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DOKUMENT SOM SKANNATS MED DENNA PRODUKT ELLER FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DE SKANNADE BILDDATA SOM SKAPAS. OM DU TÄNKER KASTA BORT ORIGINALEN TILL DE SKANNADE DOKUMENTEN SÅ ÄR DU SOM KUND ANSVARIG FÖR ATT INSPEKTERA DE SKANNADE BILDERNA OCH KONTROLLERA ATT DATA ÄR INTAKTA. MAXIMAL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR CANON ELECTRONICS INC. UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL INKÖPSPRISET PÅ DEN PRODUKT SOM GARANTIN OMFATTAR. Varumärken Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan också vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder. imageformula är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista PowerPoint och SharePoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Skärmbild(er) från Microsoft-produkter återges med tillstånd av Microsoft Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör USA:s Environmental Protection Agency. ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör EMC Corporation i USA. Google och Google docs är varumärken som tillhör Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Nuance, ecopy, OmniPage och PaperPort är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. och/eller dess närstående bolag i USA och/eller andra länder. Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat, Adobe PDF-logotypen och Adobe Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Andra produkt- eller företagsnamn häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. TM och -symboler används dock inte i detta dokument. Copyright Copyright 2012 CANON ELECTRONICS INC. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller skickas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, eller genom något informationslagrings- eller hämtningssystem utan skriftligt tillstånd från CANON ELECTRONICS INC. 10

11 Kapitel 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs säkerhetsvarningarna och försiktighetsföreskrifterna nedan för att säkerställa säker drift av denna skanner. Installationsplats...11 Nätadapter...12 Flytta skannern...12 Hantering...12 Avfallshantering...13 När skannern skickas för reparation...13 Installationsplats Denna skanners prestanda påverkas av den miljö som den är installerad i. Se till att platsen som skannern installeras på uppfyller följande miljökrav. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skannern för drift, underhåll och ventilation. 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") Se till att det finns tillräckligt med utrymme framför skannern för att mata ut dokument som skannats. Undvik att installera skannern i direkt solljus. Använd gardiner för att skugga skannern om detta inte går att undvika. Undvik platser där det samlas mycket damm. Undvik varma eller fuktiga platser, exempelvis i närheten av vattenkran, varmvattenberedare eller luftfuktare. Undvik platser där ångor från ammoniak släpps ut. Undvik platser nära lättflyktiga eller lättantändliga material, exempelvis alkohol eller lösningsmedel. Undvik platser som utsätts för vibrationer. Undvik att utsätta skannern för snabba temperaturförändringar. Om det rum som skannern installeras i är kallt men värms upp snabbt så kan vattendroppar (kondens) bildas inuti skannern. Detta kan leda till en noterbar försämring av skanningskvaliteten. 11

12 Följande förhållanden rekommenderas för optimal skanningskvalitet: - Rumstemperatur: 10 C till 32,5 C (50 F till 90,5 F) - Luftfuktighet: % (relativ luftfuktighet) Undvik att installera skannern nära utrustning som skapar elektromagnetiska fält (t.ex. högtalare, tv-apparater eller radioapparater). Flytta skannern När skannern flyttas skall den bäras med bägge händerna så att den inte tappas. Skannern väger ungefär 1,8 kg (3,97 lb). Koppla ur gränssnittskabeln och nätadaptern innan skannern flyttas. Om skannern transporteras med dessa artiklar anslutna kan kontakterna och anslutningsdonen skadas. Nätadapter Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Anslut inte annan elektrisk utrustning till samma eluttag som skannern är ansluten till. När du använder en förlängningssladd skall du kontrollera att märkeffekten uppfyller skannerns strömbehov. Montera aldrig isär eller ändra nätadaptern, då detta är farligt. Nätkabeln kan skadas om den ofta trampas på eller om tunga föremål placeras på den. Fortsatt användning av en skadad nätkabel och nätadapter kan leda till olyckor, till exempel brand eller elektrisk stöt. Använd inte nätkabeln medan den är hoprullad. Dra inte i nätkabeln. Fatta tag om kontakten och tag ut den ur eluttaget när du kopplar ur nätkabeln istället. Håll utrymmet runt nätkabeln fritt från föremål så att nätkabeln lätt kan kopplas ur i en nödsituation. Använd ingen annan nätadapter än den som följde med skannern. Använd inte nätadaptern som följde med skannern tillsammans med andra produkter. Om du har några frågor om strömförsörjning kan du kontakta dina lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för mer information. Hantering VARNING! Observera alltid följande försiktighetsåtgärder när du använder skannern. Det kan annars ge upphov till brand eller elektriskt stöt. Använd inte alkohol, bensen, lösningsmedel, aerosol-spray eller något annat lättantändligt ämne. Klipp, skada eller ändra inte nätkabeln. Placera inte tunga föremål på kabeln, dra inte i den eller böj den för mycket. Anslut aldrig nätkabeln med våta händer. Anslut inte skannern till ett grenuttag. Knyt inte och rulla inte ihop nätkabeln då detta kan leda till brand eller elektrisk stöt. Vid anslutning av nätkabeln skall du kontrollera att el-kontakten är helt inskjuten i eluttaget på ett säkert sätt. Använd ingen annan nätkabel eller nätadapter än de som följde med skannern. Ta inte isär och ändra inte på skannern. Försök aldrig att ta isär nätadaptern eller ändra den på något sätt, då detta är farligt. 12

13 Stäng av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget vid rengöring av skannern. Rengör skannern med en lätt fuktad trasa som vridits ur väl. Använd aldrig alkohol, bensen, lösningsmedel eller några andra lättantändliga ämnen. Stäng genast av skannern och dra ut elkontakten från eluttaget om skannern låter konstigt eller om den avger rök, värme eller konstig lukt, eller om skannern inte fungerar eller om något annat ovanligt uppstår vid användning av skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för mer information. Tappa inte skannern och utsätt den inte för slag eller kraftiga stötar. Stäng omedelbart av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget om skannern skulle bli utsatt för skada. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Var noga med att stänga av skannern och dra ut nätkabeln ur eluttaget innan du flyttar skannern. VAR FÖRSIKTIG! Placera inte enheten på ett ostadigt eller lutande underlag, eller på platser som utsätts för kraftiga vibrationer. Det kan göra att enheten faller ned eller tippar, vilket kan leda till personskador eller skada på skannern. Placera aldrig små metallföremål, såsom häftklamrar, gem eller smycken på skannern. Dessa föremål kan åka in i skannern och orsaka brand eller elektrisk stöt. Stäng av skannern och dra ut nätkabeln ur eluttaget om sådana föremål skulle åka in i skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Installera inte skannern på en fuktig eller dammig plats. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Placera inte föremål ovanpå skannern. Sådana föremål kan ramla ned eller välta, vilket kan orsaka personskada. Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Fatta tag i kontakten ordentligt när nätkabeln kopplas ur. Dra inte i själva nätkabeln eftersom det kan skada eller exponera kabelns interna sladdar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt. Lämna tillräckligt med utrymme vid strömuttaget fritt så att du enkelt kan dra ur kontakten. Om du placerar något framför strömuttaget kan det vara svårt att dra ur kontakten i händelse av en nödsituation. Vatten eller lättantändliga substanser (alkohol, lösningsmedel, bensen etc.) får inte spillas i skannern eftersom det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Slå av strömbrytaren som en säkerhetsåtgärd när enheten inte kommer att användas på ett tag, till exempel nattetid. Slå också av strömmen till enheten och koppla ur nätkabeln när enheten inte kommer att användas under en längre tid, till exempel under flera helgdagar. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning. Detta kan ge upphov till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern skall nätkabeln omedelbart kopplas ur för att stoppa skannern. Var försiktig när papper placeras i skannern och när papper som fastnat tas bort. Man kan skära sig i handen på kanten av ett pappersark. Avfallshantering När skannern kasseras ska lokala förordningar och lagar följas. Du kan också rådfråga din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare. När skannern skickas för reparation Skannern måste skickas till en viss angiven adress när en begäran om reparation görs. Använd den packlåda som skannern levererades i när den skall skickas. Se till att skannern inte kan flytta sig genom att lägga packmaterial runt den i packlådan. 13

14 Kapitel 3 Installation av program I detta avsnitt beskrivs proceduren för installation av programvara med hjälp av den installationsskiva (DVD) som levereras med produkten. Systemkrav Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan) Programinstallation Systemkrav Följande systemkrav rekommenderas för optimal användning av denna skanner. (i december 2012) Dator - Processor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare - Minne: 1 GB eller mer - Hårddisk 3 GB eller mer tillgängligt utrymme krävs för installation av all programvara. - USB-gränssnitt: Hi-Speed USB Bildskärm: Upplösning 1024 x 768 (XGA) eller bättre rekommenderas. - Optisk enhet: Enhet som kan läsa DVD-skivor. Operativsystem - Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller senare - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 eller senare - Microsoft Windows Vista med Service Pack 2 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) - Microsoft Windows 8 (32-bitars eller 64-bitars version) Andra krav - Ett ISIS-kompatibelt program eller ett TWAIN-kompatibelt program som är kompatibelt med ovanstående operativsystem. -.NET Framework 3.5 eller senare. VAR FÖRSIKTIG! Använd den senaste drivrutinen för USB 2.0 från Microsoft. Kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare för mer information. Skanningshastigheterna blir lägre om datorns standardenliga USB-gränssnitt är USB Full-Speed (motsvarande USB 1.1.). Du bör endast använda den USB-kabel som följde med skannern. Om processor, minne, gränssnittskort och andra specifikationer inte uppfyller installationskraven kan skanningshastigheten bli kraftigt reducerad och sändningen kan ta lång tid. Även om datorn uppfyller de rekommenderade specifikationerna kan skanningshastigheten variera, beroende på de angivna skannerinställningarna. 14

15 De skannerdrivrutiner som kommer med skannern fungerar inte nödvändigtvis med alla ISIS- eller TWAIN-kompatibla program. Kontakta din programåterförsäljare för mer information. Försiktighetsåtgärder vid användning med 64-bitars operativsystem Skannerdrivrutinen som medföljer denna produkt stöder endast skanning med 32-bitars program. Det är dock inte garanterat att alla ISIS-/TWAIN-kompatibla program fungerar även om de är 32-bitars program. Skanningshastigheten kan variera beroende på datorns specifikationer. PaperPort Filhanteringsprogram från Nuance Communications Inc. som gör det enkelt att lagra, organisera och hämta digitala dokument. - Du måste uppgradera till en professionell version för att kunna få support för denna produkt. För information om uppgradering besök följande URL: ecopy PDF Pro Office Nuance Communications program för att skapa/redigera PDF-filer. Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan) Installera följande programvara som krävs för användning av skannern från den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). CaptureOnTouch Detta är ett skanningsverktyg specifikt för denna produkt. CapturePerfect 3.1 Detta är ett skanningsprogram för skannrar i DR-serien. Skannerdrivrutin Detta är skannerdrivrutinen för denna produkt. Tredjepartsprogram Följande programvaror finns också med på den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). Se filen Readme.txt för mer information om dessa program. Presto! BizCard Programvara för hantering av visitkort från NewSoft Technology Corp. * Presto! BizCard är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corp. OmniPage SE Program för optisk teckenigenkänning (OCR) med stöd för flera språk, från Nuance Communications Inc. De språk som stöds av den OmniPage-programvara som levereras med skannern är engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Programmet kan inte installeras på operativsystem med annat språk. VAR FÖRSIKTIG! Vid skanning med tredjepartsprogram används skannerdrivrutinen för denna skanner för att konfigurera skanningsvillkoren. Se de handböcker som levereras med de olika programmen för information om hur man öppnar skannerdrivrutinen. Program för molntjänster För vissa av de tredjepartsprogram som levereras med krävs ett konto på en molntjänst för att använda programmen eller vissa funktioner i dem. Program Google docs plug-in för CaptureOnTouch Evernote Molntjänster som används Google docs Evernote Du kommer att bli ombedd att gå med på villkoren för tjänsten när du skaffar ett konto. För mer information se molntjänsteleverantörens webbplats. Enkel installation av programvaran ovan kräver inte ett konto. 15

16 Programinstallation 2 Klicka på [Typical Installation] [Normal installation]. Följande procedur används för installation av programvara: VIKTIGT! Installera programvaran innan du ansluter skannern till datorn. Logga in i Windows som administratör. Avsluta alla övriga program och innan du installerar programvaran. 1 Sätt i Setup Disc (Installationsskivan) i datorns skivenhet. Installationsmenyn startar automatiskt när du sätter i skivan i enheten. (Kör setup.exe på skivan om menyn inte visas.) Om installation av tredjepartsprogram Om du väljer [Custom Installation] [Anpassad installation] så kan du välja vilka tredjepartsprogram som ska installeras. I Windows 7/8/Vista Klicka på [Yes] [Ja] eller [Allow] [Tillåt] om skärmen [User Account Control] [Kontroll av användarkonto] visas. OBS! Om du väljer Evernote kommer webbläsaren att starta och en webbplats där programmet kan hämtas visas under installationen. Ladda ner och installera programmet genom att följa instruktionerna på webbsidan. För att installera Evernote behövs en internetanslutning. Om du vill installera om program som du tidigare avinstallerat ska du markera [Custom Installation] [Anpassad installation] och specificera programmet. 16

17 3 Klicka på [Install] [Installera]. OBS! Installation av funktionen EMC Cloud Capture 4 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. EMC Captiva Cloud Runtime är en komponent som möjliggör användning av webbaserade program. Programmen behöver stödja denna funktion för att den ska aktiveras. Installera den endast när du använder program som stöder funktionen. 5 Klicka på [Exit] [Avsluta] för att avsluta programinstallationen. 17

18 I Windows 8 Beroende på systemmiljön kanske webbläsaren startar i helskärmsläge under installationen. Vänta i så fall tills webbläsarprocessen avslutats och återvänd sedan till skrivbordet och fortsätt installationsprocessen. 18

19 Kapitel 4 Anslutning av skannern Anslut skannern till datorn och spänningskällan. Ansluta skannern till datorn...19 Sätta på strömmen...20 Ansluta skannern till datorn Anslut skannern till datorn. VIKTIGT! Anslut inte skannern till datorn innan du installerat programmet. Kontrollera att skannerns strömbrytare är OFF [AV] innan du ansluter skannern till datorn. Om strömmen är [ON] [PÅ] så sätt den till [OFF] [AV]. 1 Anslut nätkabeln till nätadaptern. 2 Sätt i nätadapterns kontakt i strömuttaget som finns på baksidan av skannern. 19

20 3 Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta skannern till datorn. Sätta på strömmen Strömmen till skannern kan slås [ON] [PÅ] och [OFF] [AV] med strömbrytaren på skannerns framsida. 1 Kontrollera att skannern och datorn är anslutna korrekt med en USB-kabel. 2 Tryck på strömbrytaren. Strömindikatorn lyser blå när skannern är i läget ON (PÅ). 20

21 OBS! När skannern sätts på första gången visas meddelandet nedan i Windows aktivitetsfält. Om du väntar en stund kommer den automatiska identifieringen av skannern att avslutas och skannern blir redo att använda. OBS! Skannerns inställning för automatisk avstängning är aktiverad som standard och skannern kommer att stängas av automatiskt om den inte används på 4 timmar. För information om hur denna inställning avaktiveras, se Inställning för automatisk avstängning på s. 67. När skannern är korrekt ansluten till datorn visas (CaptureOnTouch)-ikonen i aktivitetsfältet enligt följande. Om ikonen i aktivitetsfältet visas som är skannern inte korrekt ansluten till datorn. Kontrollera spänningsmatning samt USB-kabel. Stänga av strömmen Tryck in och håll inne strömbrytaren tills indikatorn slocknar. VIKTIGT! Om skannern stängs av ska man vänta minst 10 sekunder innan den sätts på igen. Om du inte kommer att använda skannern under en längre period bör du koppla loss nätkabeln från eluttaget som en säkerhetsåtgärd. 21

22 Kapitel 5 Placera dokument Det finns två sätt att mata in dokument Normal-läge och Bypass (Friläge). Kontinuerlig inmatning av dokument från en bunt dokument som placerats i inmatningsfacket kallas Normal-läge. I Bypass Mode (Friläge) matas dokumenten in ett ark i taget eller så matas dokument som består av flera ihopsatta sidor. Dokumentmatningsmetoden kan ändras genom att flytta på matningsväljaren. Förbereda fack Dokument Inmatning i Normal-läge Inmatning i Bypass Mode (Friläge) Placera kort Placera vikta dokument Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Förbereda fack Förbered inmatningsfacket i enlighet med pappersformat och papperstyp. Förbereda inmatningsfacket Öppna inmatningsfacket. Förbereda utmatningsfacket Öppna utmatningsfacket. 22

23 Dokument OBS! Dokument kan skannas utan att utmatningsfacket behöver öppnas. Öppna utmatningsfacket när du vill samla dokumenten i en bunt när de kommer ut. Använd fackförlängaren när dokumentet hänger utanför kanten på in- eller utmatningsfacket. Förbereda dokumentspärren Använd dokumentspärren som motsvarar längden på dokumenten du vill skanna. Skannern kan skanna dokument i storlekar från visitkort och checkar till LTR/A4. Dokumentstorlekarna som denna skanner kan skanna visas nedan. Vanligt papper Storlek Bredd: 50,8 mm till 215,9 mm (2" till 8,5") Längd: 53,9 mm till 355,6 mm (2,12" till 14")* Pappersvikt Normal-läge: 52 till 128 g/m 2 (14 till 32 lb bond) 0,06 mm till 0,15 mm (0,0024" till 0,0059") Bypass mode (Friläge): 40 till 157 g/m 2 (11 till 42 lb bond) 0,05 mm till 0,20 mm (0,002" till 0,0079") * Du kan skanna dokument som är upp till mm (118,1 tum) långa genom att ställa in skannern på läget för Long Document (Långa dokument). -> Ställa in läget Long Document (Långa dokument) på s. 29. VIKTIGT! Ett dokument måste uppfylla följande kriterier för att gå att skanna: Vid skanning av flera dokument av olika storlek skall dokumenten läggas i så att de täcker matarvalsarnas hela spännvidd. Vi rekommenderar att dokument som är större än LTR, A4 (210 mm x 297 mm (8,27" x 11,69")) matas in ett ark i taget. Om dokument skannas innan bläcket har torkat kan det orsaka problem med skannern. Kontrollera alltid att bläcket på ett dokument är torrt innan du skannar det. Skanning av dokument som är skrivna på med blyerts eller liknande material kan smutsa ner valsar och skannerglas vilket kan leda till fläckar på bilden och att efterföljande dokument blir smutsiga. Rengör alltid skannerns inre delar när sådana dokument skannats. Vid skanning av dubbelsidiga dokument som är utskrivna på tunt papper kan bilden på motsatt sida synas igenom. Justera i så fall skanningsintensiteten i programmet innan dokumentet skannas. Mata in tunna dokument ett i taget. 23

24 Skanning av följande dokumenttyper kan orsaka pappersstopp eller felfunktion. Gör först en fotokopia av dokumentet och skanna sedan fotokopian för att skanna ett sådant dokument. Skrynkliga eller vikta dokument Karbonpapper Inmatning i Normal-läge 1 Ställ matningsväljaren på (Normal). Böjda dokument Bestruket papper Sönderrivna dokument Dokument med gem eller häftklamrar Väldigt tunt, halvgenomskinligt papper Dokument med för mycket dammpartiklar. Visitkort Storlek Pappersvikt 50,8 mm x 53,9 mm (2"x 2,12") eller större 300 g/m 2 (140 lb bond) 0,35 mm (0,0138") eller mindre VIKTIGT! Om en bunt visitkort inte kan matas in ordentligt måste du minska antalet kort i bunten. 2 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på dokumentet som ska skannas. Kort Storlek 53,9 mm x 85,5 mm (2,12" x 3,37") (ISO/JIS-standard) Korttjocklek 0,76 mm (0,03") eller mindre Riktning Endast horisontell inmatning Reliefkort kan skannas. VAR FÖRSIKTIG! Kort som placerats för vertikal matning kanske inte kommer ut ordentligt, och kort som fastnar kan skadas när du tar bort dem. Var noggrann med riktningen när korten läggs i. Reliefkort kanske inte kan skannas korrekt, beroende på typen av relief. 24

25 3 Bläddra igenom sidorna i dokumentet som skall skannas och förskjut dem så att överdelen av den första sidan (den nedre, främre sidan i dokumentet) är längst ner. Lägg dokument så att dokumentens övre del är riktade neråt. 5 Justera dokumentledarna så att de passar dokumentets bredd. 4 Sätt i dokumentet med baksidan mot dig och dokumentets överdel neråt. Dokumentet kan nu skannas. OBS! Kontrollera att dokumentet inte är böjt eller vikt innan du skannar, och att det placeras i inmatningsfacket ordentligt. Om du skannar ett dokument som placerats fel, är böjt eller vikt kan detta skada dokumentet eller orsaka ett pappersstopp. VAR FÖRSIKTIG! Var försiktig när du tar bort placerar dokument eller papper i inmatningsfacket så att du inte skär dig på papperskanten. 25

26 Inmatning i Bypass Mode (Friläge) VIKTIGT! Det finns en markering för maximal pappersmängd ( ) på dokumentledarna. Se till att bunten med dokument inte är högre än denna markering (cirka 50 ark av typen 80 g/m 2 (20 lb bond). Annars kan detta orsaka pappersstopp. Innan du lägger i ett dokument skall du kontrollera att det inte innehåller gem, häftklamrar eller andra små metallföremål Dessa kan orsaka brand eller elektrisk stöt, skada dokumentet eller orsaka pappersstopp eller felfunktion av skannern. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning. Detta kan ge upphov till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern ska strömbrytaren omedelbart stängas av och nätkabeln dras ut ur eluttaget för att stoppa skannern. Jämna alltid ut veck eller skrynklor i dokumenten innan du placerar dem i arkmataren. Om den kant på dokumentet som åker in först är vikt kan det orsaka ett pappersstopp. Om inmatningen stannar upp på grund av ett systemfel eller pappersstopp medan skannern skannar skall du först åtgärda problemet, sedan kontrollera att den skannade bilden av den sista sidan har lagrats och sedan fortsätta skanna de återstående dokumentsidorna. Skjut in in- och utmatningsfacken när du slutat skanna för att förhindra att skannern skadas. 1 Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge). 2 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på dokumentet som ska skannas -> Inmatning i Normal-läge på s Sätt i dokumentet med baksidan mot dig och dokumentets överdel neråt. VIKTIGT! Skjut in in- och utmatningsfacken när du slutat skanna för att förhindra att skannern skadas. 26

27 Placera kort 1 Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge). VAR FÖRSIKTIG! Kort som placerats för vertikal matning kanske inte kommer ut ordentligt, och kort som fastnar kan skadas när du tar bort dem. Se till att lägga korten horisontellt. VAR FÖRSIKTIG! När kort skannas ska matningsväljaren ställas i läge (Bypass) (Friläge). Lägg i korten ett i taget. 2 Placera kortet horisontellt med baksidan mot dig och kortets övre kant neråt. Justera dokumentledarna så att de passar kortets bredd. -> Inmatning i Normal-läge på s

28 Placera vikta dokument Med folioskanning kan man skanna dokument som är större än LTR/A4 och som därför inte passar in i mataren. (Maximal storlek är 11 tum x 17 tum/a3.) Använd denna funktion genom att vika dokumentet på mitten längsledes och placera det i mataren. DR-C120 skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. VIKTIGT! Vik dokumentet jämnt, så att den högra och vänstra sidan ligger kant i kant, och vik ett skarpt veck. Annars kan dokumentet fastna eller bilden kanske hamnar snett. Själva vecket skannas inte. Tänk på detta om fotografier, diagram eller text går över mittvecket. Endast friläget kan användas för folioskanning. Lägg i dokumenten ett i taget. Justera dokumentledarna så att de passar dokumentets bredd. Annars kan bilden skannas snett eller flyttas. Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge) när vikta dokument ska skannas. Placera vikta dokument i skannern så att vecket hamnar på den högra sidan. Den sida på det vikta dokumentet som du har mot dig kommer att bli höger sida i den kombinerade bilden. Vid skanning av vikta dokument skall [Scanning Side] [Skanningssida] på inställningsskärmen för skannerns drivrutin ställas på [Folio [Folie]. -> Ställa in grundläggande skanningsvillkor på s. 52 Maximal storlek för den kombinerade bilden A3. 28

29 Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Den dokumentlängd som kan skannas är normalt 356 mm (14 tum), men du kan skanna upp till mm (118,1 tum) långa dokument genom att ställa in skannern på läget Long Document (Långa dokument). OBS! I Windows 8 registreras denna på följande plats. VIKTIGT! Observera följande när det gäller läget Long Document (Långa dokument): När du skannar i läget Long Document (Långa dokument), och om dokumentet placeras snett i skannern, kan det stötas mot kanterna på inmatningsområdet och skadas. Kontrollera att dokumentet inte placeras snett. Vid skanning i läget Long Document (Långa dokument) kan avkänningen av pappersstopp reagera långsamt och orsaka skada på dokumentet. Var noga med att undvika pappersstopp. Vid skanning av långa dokument ska man kontrollera att matningsväljaren står på det icke-separerande läget Bypass (Friläge) och sedan skanna de långa dokumenten ett i taget. Vid skanning av stora dokument i lägen Long Document (Långa dokument) kan skanningen ske långsamt. Fel kan också uppstå på grund av minnesbrist och skanningen kan avaktiveras. 3 Klicka på [CANON DR-C120 USB] och klicka på [Properties] [Egenskaper]. Skanneregenskaperna visas. 4 Välj ett läge för Long Document (Långa dokument). Välj [Long Document mode (1,000 mm)] [Läget Långa dokument (1000 mm)] eller [Long Document mode (3,000 mm)] [Läget Långa dokument (3000 mm)]. 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 29

30 5 Klicka på [OK]. Ställa in skanningsvillkor Konfigurera skanningsvillkoren enligt följande vid skanning med läget Long Document (Långa dokument). CaptureOnTouch Ställ in [Page Size] [Sidstorlek] till [Match original size] [Matcha originalets storlek] under [Scanner setting] [Skannerinställning]. -> Skannerinställningar på s. 40 Skannerdrivrutin Ställ in [Page Size] [Sidstorlek] till [Match original size] [Matcha originalets storlek] på fliken [Basic] [Grundläggande]. -> Ställa in grundläggande skanningsvillkor på s

31 Kapitel 6 Skanning med CaptureOnTouch Vad är CaptureOnTouch? CaptureOnTouch är ett skanningsprogram där du enkelt kan skanna dokument genom att följa instruktioner på skärmen. Detta avsnitt beskriver skanningsproceduren vid användning av CaptureOnTouch. Vad är CaptureOnTouch?...31 Starta och avsluta CaptureOnTouch...32 Scan First (Skanna först)...34 Select Scan Job (Välj skanningsjobb)...36 Skanna med startknappen...39 Skannerinställningar...40 Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning)...42 Ställa in utdatametod...43 Miljöinställningar...45 Molntjänst Skanner Nätverk Spara filen i en angiven mapp. Starta e-postprogrammet och bifoga den inskannade bilden till ett nytt e-postmeddelande. Skriv ut till en angiven skrivare. Öppnar skannad bildfil i ett angivet program. CaptureOnTouch innehåller flera skanningsmetoder som kan väljas beroende på syfte och program. Skanna först Skanna ett dokument och välj sedan utdatametod. Med denna metod kan du enkelt skanna ett dokument genom att bara följa instruktionerna på skärmen. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Registrera skanningsinställningar, från skanningsvillkor till utdatametod, som jobb och skanna sedan ett dokument genom att välja det jobb som passar för syftet. Denna metod är bekväm när du vill utföra repeterad skanning med en fast procedur. Skanna med startknappen Scan First (Skanna först) har förtilldelats till skannerns startknapp så att du kan lägga i dokument och sedan påbörja skanning genom att bara trycka på startknappen. Du kan också tilldela valfritt jobb till startknappen. 31

32 Filformat för sparade bilder Du kan ange något av följande filformat för inskannade bilder när någon annan utdatametod än [Print] [Skriv ut] används. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (filformat för Microsoft PowerPoint 2007 eller senare) Starta och avsluta CaptureOnTouch Som standard blir CaptureOnTouch resident i systemet när datorn startas. Dubbelklicka på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet för att starta CaptureOnTouch och visa huvudfönstret. OBS! Du kan också starta CaptureOnTouch från Start-menyn. Klicka på [Start] - [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Första gången CaptureOnTouch startas på en dator där Evernote installerats visas ett fönster för att bekräfta registrering av jobb för att skicka inskannade bilder till Evernote. Om du klickar på knappen [Yes] [Ja] registreras två jobb för Evernote i CaptureOnTouch. Den tid det tar från det att du trycker på startknappen på skannern tills skanningen påbörjas blir kortare när kryssrutan [Make CaptureOnTouch resident] [Gör CaptureOnTouch resident] markeras på fliken [Basic settings] [Grundläggande inställningar] i dialogrutan [Environmental settings] [Miljöinställningar]. För mer information, se Miljöinställningar på s

33 Avsluta CaptureOnTouch Klicka på högst upp i fönstret för att stänga CaptureOnTouchfönstret. Detta stänger fönstret men CaptureOnTouch kommer fortfarande att vara igång på datorn. För att avsluta programmet CaptureOnTouch klickar du på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet och väljer [Exit] [Avsluta] i menyn. Starta om CaptureOnTouch För att använda CaptureOnTouch när det inte är resident på datorn används en av följande procedurer för att starta programmet. CaptureOnTouch kommer att starta och bli resident på datorn igen. Klicka på [Start] - [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Tryck på startknappen på skannern (då visas huvudskärmen för CaptureOnTouch och skanning påbörjas med den skanningsmetod som tilldelats till startknappen). OBS! I Windows 8 registreras denna på följande plats. CaptureOnTouch är då inte längre resident på datorn och ikonen försvinner ur aktivitetsfältet. 33

34 Scan First (Skanna först) 4 Klicka på startknappen. Flöde: Skanna dokumentet -> Konfigurera utdatainställningar -> Överför de inskannade bilderna. 1 Placera dokumentet i skannern. 2 Klicka på [Scan First] [Skanna först]. Toppskärmen för [Scan First] [Skanna först] visas. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När överföringen slutförts visas utdataskärmen. 3 Ställ in skanningsmetod på toppskärmen. VAR FÖRSIKTIG! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. En skanning med flera sidor kan inte sparas när den når en filstorlek på 2 GB. Ändra inställningarna för spara om ett felmeddelande visas. (1) Ange om kontinuerlig skanning ska aktiveras. Vid förhandsvisning av en skannad bild eller vid uppdelning av ett stort dokument för skanning i omgångar, markeras [ON] [PÅ] för att aktivera kontinuerlig skanning. (2) Ange om dokumentet ska skannas i helautomatiskt läge. När du vill ställa in valfria skanningsvillkor markeras [OFF] [AV] och skannerinställningarna konfigureras. -> Skannerinställningar på s

35 OBS! Om ett dokument skannas och [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON [PÅ]], visas skärmen för kontinuerlig skanning när skanningen av dokumentet är slutförd. -> Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) på s Konfigurera inställningarna som rör utdata och överför de inskannade bilderna. Om du lägger i nästa dokument och trycker på [Scan] [Skanna] påbörjas skanning av dokumentet. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. (1) Konfigurera inställningar som rör utdata. -> Ställa in utdatametod på s. 43. (2) Klicka på denna knapp för att överföra de inskannade bilderna. Namnet på knappen är olika för olika utdatametoder. Till exempel är det [Save] [Spara] när utdatametoden satts till [Save to folder] [Spara i mapp]. När överföringen slutförts visas hela skärmen. Scan First (Skanna först) är nu genomfört. OBS! Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Scan First (Skanna först). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts som utdatametod, kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. 35

36 Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Flöde: Registrera jobbet -> Välj jobbet -> Skanna dokumentet -> Överför de inskannade bilderna 3 Ange utdatametod för jobbet. -> Ställa in utdatametod på s. 43. OBS! Vid Select Scan Job (Välj skanningsjobb) kan sidordningen inte ändras med miniatyrbilder. Registrera och redigera jobb I CaptureOnTouch kan upp till 10 jobb registreras för användning med Select Scan Job (Välj skanningsjobb). 1 Klicka på knappen. OBS! Ett jobb kan tilldelas till Start-knappen genom att välja [Start button] [Startknapp] som [Button assignment] [Knapptilldelning]. -> Skanna med startknappen på s Ange jobbets namn och tryck på Enter. 36

37 4 Klicka på [Output setting] [Utdatainställning] och konfigurera utdatainställningarna. Utdatainställningarna som varierar beroende på angiven utdatametod. Mer information om skannerinställningarna finns i Help (Hjälp) för CaptureOnTouch. Att välja ett jobb och skanna 1 Placera dokumentet i skannern. -> Kapitel 5 Placera dokument på s. 22. Toppskärmen för [Select Scan Job] [Välj skanningsjobb] visas. 2 Klicka på ett jobb. OBS! Om du ställer in [Check output after scanning] [Kontrollera utdata efter skanning] på [ON] [PÅ] så kan du kontrollera utdatainställningarna efter skanning. Om kryssrutan [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är [ON] [PÅ], kan du fortsätta skanna när alla sidor i dokumentet skannats. 37

38 3 Klicka på startknappen. OBS! Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Select Scan Job (Välj skanningsjobb). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts som utdatametod, kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När alla sidor i dokumentet skannats överförs de skannade bilderna enligt det registrerade jobbets inställningar och hela skärmen visas. När [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON] [PÅ] Skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) visas när alla sidor i dokumentet skannats. -> Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) på s. 42. Om du vill skanna ett annat dokument placeras dokumentet i skannern och sedan klickar du på knappen [Scan] [Skanna]. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. VAR FÖRSIKTIG! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. En skanning med flera sidor kan inte sparas när den når en filstorlek på 2 GB. Ändra inställningarna för spara om ett felmeddelande visas. 38

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111091

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111081

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

Dokumentskanner Användarhandbok

Dokumentskanner Användarhandbok Dokumentskanner Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Dokumentskanner DR-6030C Snabbstarthandbok 6. Ta

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. LÄS NOGGRANT INNAN DET FÖRSEGLADE PAKETET MED SKIVOR ÖPPNAS CANON

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner. Användarhandbok

HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner. Användarhandbok HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner Användarhandbok Innehåll 1 Skanneröversikt... 3 Skannermaskinvara... 3 Knappar på skannerns framsida... 3 Skannerprogramvara... 4 Att skanna med HP Scanjet 1000-skannerns

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

DSmobile 600. Bruksanvisning

DSmobile 600. Bruksanvisning DSmobile 600 Bruksanvisning SWE Version B Varumärken Adobe och logotypen för Adobe, Acrobat, Photoshop och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. Brother är ett registrerat varumärke

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna

upp skannern och kontrollera komponenterna Snabbguide PDS-5000 / PDS-6000 Börja här PDS-5000 PDS-6000 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden på sida 6 innan du ställer in skannern. Gå sedan tillbaka till den här sidan i snabbguiden för den korrekta

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kapitel 1 Inledning. Om denna handbok. Handböcker till skannern

Kapitel 1 Inledning. Om denna handbok. Handböcker till skannern Kapitel 1 Inledning Kapitel 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Kapitel 3 Installation av program Kapitel 4 Anslutning av skannern Kapitel 5 Placera dokument Kapitel 6 Skanning med CaptureOnTouch Kapitel

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

HP Scanjet G4000-serien. Användarhandbok

HP Scanjet G4000-serien. Användarhandbok HP Scanjet G4000-serien Användarhandbok Innehåll 1 Använda skannern...2 Här kan du få mer information...2 Hjälpmedel...2 Så här använder du programvaran HP Photosmart...3 Framsida och tillbehör översikt...3

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Capture Pro Software version 3.1.0 är en förbättrad och korrigerad version för både befintliga och nya kunder. I version 3.1.0 kombineras den fristående

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer