Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den."

Transkript

1 Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

2 Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4 Skannerns funktioner...6 Delarnas namn och funktioner...7 Bestämmelser...9 Varumärken...10 Kapitel 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner...11 Installationsplats...11 Nätadapter...12 Flytta skannern...12 Hantering...12 Avfallshantering...13 När skannern skickas för reparation...13 Kapitel 3 Installation av program...14 Systemkrav...14 Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan)...15 Programinstallation...16 Kapitel 4 Anslutning av skannern...19 Ansluta skannern till datorn...19 Sätta på strömmen...20 Kapitel 5 Placera dokument...22 Förbereda fack...22 Dokument...23 Inmatning i Normal-läge...24 Inmatning i Bypass Mode (Friläge)...26 Placera kort...27 Placera vikta dokument...28 Ställa in läget Long Document (Långa dokument)...29 Kapitel 6 Skanning med CaptureOnTouch...31 Vad är CaptureOnTouch?...31 Starta och avsluta CaptureOnTouch...32 Scan First (Skanna först)...34 Select Scan Job (Välj skanningsjobb)...36 Skanna med startknappen...39 Skannerinställningar...40 Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning)...42 Ställa in utdatametod...43 Miljöinställningar...45 Kapitel 7 Skanna med CapturePerfect...47 Skanna med CapturePerfect...47 Kapitel 8 Ställa in skannerdrivrutin...50 Konfiguration av och funktioner hos skannerdrivrutinen...50 Ställa in grundläggande skanningsvillkor...52 Kapitel 9 Specialskanning...54 Praktiska exempel...54 Funktionsbegränsningar beroende på lägesinställning...61 Kapitel 10 Regelbundet underhåll...63 Rengöring av skannern...63 Rengöring av sensorglas och valsar...64 Justera förminskningsgrad...66 Inställning för automatisk avstängning...67 Kapitel 11 Ta ut och sätta tillbaka valsar och dokumenthållare..69 Valsutbytesintervall...69 Nollställa räknarna...70 Ta ut/sätta i matarvalsen...71 Ta ut/sätta i bromsvalsen...72 Ta ut/sätta i dokumenthållaren...74 Kapitel 12 Avinstallation av programvaran...75 Avinstallation

3 Kapitel 13 Felsökning Åtgärda ett pappersstopp Vanliga problem och lösningar Användbara tips Kapitel 14 Bilaga Specifikationer Utbytesdelar Tillval Yttermått Index

4 Kapitel 1 Inledning Om denna handbok Tack för att du köpt dokumentskannern Canon imageformula DR-C120. För att du ska förstå alla funktioner i denna skanner och använda dem mer effektivt ber vi dig läsa denna handbok och de handböcker som visas nedan ordentligt innan produkten används. När du läst den bör du spara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. Om denna handbok... 4 Skannerns funktioner... 6 Delarnas namn och funktioner... 7 Bestämmelser... 9 Handböcker till skannern Dokumentationen för denna skanner består av följande handböcker. Installationshandbok Innehåller komplett och omfattande information om skannern. Användarhandbok (denna handbok) Denna handbok innehåller kompletta beskrivningar som behövs för användning av skannern. Denna handbok finns lagrad på Setup Disc (Installationsskivan) som en elektronisk handbok. Denna User Manual (användarhandbok) finns på följande plats i startmenyn efter installation av programvaran på Setup Disc (Installationsskivan). Varumärken

5 Registreras på följande platser i Windows 8. OBS! Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du läser sådana anmärkningar. Symboler som används i den här handboken Följande symboler används i handboken för att förklara procedurer, begränsningar, försiktighet vid handhavande och instruktioner som rör säkerheten. VARNING! Indikerar en varning som rör åtgärder som kan leda till dödsfall eller personskada om de inte utförs på rätt sätt. Följ alltid sådana varningar så att enheten används på ett säkert sätt. VAR FÖRSIKTIG! Anger ett försiktighetsmeddelande för åtgärder som kan leda till personskada, eller skada på egendom, om de inte utförs korrekt. Följ alltid sådana meddelanden så att enheten används på ett säkert sätt. VIKTIGT! Anger krav och restriktioner för drift. Se till att läsa dessa tips noggrant så att maskinen används korrekt och för att undvika att skada maskinen. 5

6 Skannerns funktioner Huvudfunktionerna i dokumentskannern DR-C120 beskrivs nedan. Kompakt storlek Måtten är följande: 298 mm (B) x 160 mm (H) x 160 mm (D) (11,7" x 6,3" x 6,3") (med matningsfack och utmatningsfack stängda). Skannerns storlek med matningsfack och utmatningsfack öppna är 298 mm (B) x 245 mm (H) x 490 mm (D) (11,7" x 9,8" x 19,5"). Snabb dokumentmatning Dokument kan skannas i hastigheter upp till 20 sidor per minut (vid skanning av enkelsidiga eller dubbelsidiga dokument i A4-storlek vid 200 dpi). Hög bildkvalitet Sensorn för optisk upplösning på 600 dpi som finns i skannern gör att dokument kan skannas med hög bildkvalitet. Utmatningsfack Med utmatningsfacket kan flera skannade dokument läggas på varandra. Öppna utmatningsfacket när dokument när skannade dokument inte kommer ut ordentligt. Skannade dokument kommer ut utan att utmatningsfacket behöver öppnas. Gränssnitt för USB 2.0 Skannern stöder Hi-Speed USB 2.0. Stöd för färg/gråskala Dokument kan skannas i 24-bitars färg eller 256-nivåers gråskala. Stöder en mängd skanningslägen Skannern stöder följande skanningslägen, beroende på dokumenttyp. - Enkelsidig och dubbelsidig skanning (med funktion för att hoppa över tom sida) - Matning kan ske kontinuerligt eller en sida i taget Skanning av kort Du kan skanna visitkort eller ID-kort. Avkänning av pappersformat Skannern känner automatiskt av storleken på ett skannat dokument och eliminerar onödigt utrymme runt bildkanterna när bilden lagras, även när den lagrar ett dokument med oregelbunden storlek. Auto Color Detection (Automatisk färgavkänning) Skannern känner av om det skannade dokumentet är i färg, gråskala eller svartvitt (binär) och sparar bilden i enlighet med detta. Helautomatiskt läge Ett helautomatiskt läge finns i CaptureOnTouch och i skannerdrivrutinen för att möjliggöra skanning med villkor som ställs in automatiskt. Skanningsvillkor som exempelvis färgläge och pappersstorlek ställs in automatiskt beroende på dokumentet som skannas. Automatisk upplösningsavkänning Vid aktivering i CaptureOnTouch eller i skannerdrivrutinens inställningar känner denna funktion av dokumentets innehåll och avgör skanningsupplösningen automatiskt. Folio Scan (Folioskanning) Du kan skanna vikta dokument. Skannern skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. Deskew (Korrigera snedhet) Skannern rätar upp skannade bilder när det känner av att dokumentet placerades snett. Textförbättringslägen Skannern är utrustad med läget Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) för att förbättra texten i dokument med mörk eller ojämn bakgrund, och med läget Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) för att förbättra text när både texten och bakgrunden är ljus. Dessa lägen kanske inte fungerar, beroende på typ av dokument. Color Drop-out (Färgeliminering) Skannern är utrustad med en färgelimineringsfunktion med vilken du kan ange en färg som du vill att skannern ska utesluta från den skannade bilden vid skanning i svartvitt eller gråskala. Funktion för att hoppa över tom sida Skannern är utrustad med en funktion för att hoppa över tom sida som gör att du kan skanna ett dokument utan att lagra bilder av tomma sidor oavsett om varje sida av dokumentet är tvåsidigt eller enkelsidigt. Bägge sidor skannas men den bilden som anses komma från en tom sida sparas inte. 6

7 Funktion för förhandsgranskning Skannern är utrustad med en funktion för förhandsgranskning som gör att du kan justera kontrast och ljusstyrka i en förhandsskannad bild och sedan skicka den justerade bilden till ett program, utan att behöva skanna dokumentet igen. Panelmatningsfunktion När alla skannade dokument matats in kan du fortfarande skanna genom att lägga i ett nytt dokument för skanning i skannern och trycka på knappen Start. Dokumenten spara som en inskanning även om det finns fler sidor än vad som får plats i matningsfacket. Funktion för förstärkning av tecken/linjer Om tecken eller linjer i den inskannade bilden inte är tydliga kan denna funktion användas för att justera deras tjocklek vid skanning. Skanna först Vid tryck på startknappen startas CaptureOnTouch. Du kan sedan utföra skanning genom att helt enkelt följa instruktionerna på skärmen. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Du kan registrera skanningsvillkor och metoder för bearbetning av skannade bilder som jobb och registrera upp till 10 jobb i CaptureOnTouch. Du kan utföra skanningsåtgärder i en given ordning genom att helt enkelt välja ett registrerat jobb. Auto Start Skannern är utrustad med en autostartfunktion för automatisk start av skanning när den känner av att ett dokument placeras i mataren. Viloläge Skannern är konstruerad att spara energi genom gå in i viloläge när den inte skannar dokument. OBS! Beroende på vilken av de medföljande programvarorna du använder kanske inte alla de funktioner som beskrivits finns tillgängliga. Delarnas namn och funktioner I det här avsnittet beskrivs varje dels namn och funktion. Läs detta avsnitt ordentligt och bekanta dig med skannerns delar innan du använder skannern. Sedd framifrån/sedd från högra sidan (1) Inmatningsfack Öppnas för att lägga i dokument. -> Förbereda inmatningsfacket på s. 22. (2) Utmatningsyta Här kommer de skannade dokumenten ut. (3) Stoppknapp Tryck på denna knapp för att stoppa skanningen innan den är slutförd eller för att avsluta panelinmatning. (4) Startknapp Tryck på denna knapp för att börja skanna. Knappens funktion kan väljas med CaptureOnTouch. (5) Strömbrytare Använd denna för att sätta på och stänga av skannern. (6) Strömindikator Denna indikator lyser blå när skannern är på. 7

8 Sedd framifrån (med inmatningsfacket och utmatningsfacket öppna) Sedd bakifrån (1) Skannerlock Öppna när pappersstopp skall åtgärdas eller när skannern skall rengöras. -> Åtgärda ett pappersstopp på s. 76, Rengöring av sensorglas och valsar på s. 64. (2) Knappen OPEN (ÖPPNA) Används för att öppna skannerlocket. (3) Dokumentmatare Placera de dokument som skall skannas här. (4) Dokumentledare Justera dessa ledare efter dokumentets bredd. -> Kapitel 5 Placera dokument på s. 22. (5) Utmatningsfack Öppna detta fack när du vill ha dokumenten i en bunt när de kommer ut. (6) Fackförlängare Dra ut denna fackförlängare när dokumentet hänger utanför kanten på utmatningsfacket. (1) Strömanslutning Anslut den medföljande nätadaptern till detta uttag. (2) USB-anslutning Anslut en USB-kabel som stöder Hi-Speed USB 2.0 till denna anslutning. (3) Stöldskyddshål (Säkerhetsöppning) Sätt i en låskedja eller liknande här för att förhindra stöld av skannern. 8

9 Matningsväljare Använd denna väljare för ändra det sätt som dokumenten matas in på. Tryck den uppåt för att mata in dokument ett i taget (Normal-läge). -> Inmatning i Normal-läge på s. 24. Tryck ner den för att mata in dokument som är ihopsatta, t.ex. fakturor, utan att separera dem (Bypass mode (Friläge)). -> Inmatning i Bypass Mode (Friläge) på s. 26 Pappersspärr Pappersspärren förhindrar att skannade dokument glider av utmatningsfacket. Använd pappersspärren som motsvarar längden på dokumenten du vill skanna. Bestämmelser International ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR Partner, har CANON ELECTRONICS INC. fastställt att produkten följer ENERGY STAR -programmet för energiförbrukning. International ENERGY STAR Office Equipment Program är ett internationellt program som främjar effektiv energiförbrukning vid användning av datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridande av produkter med funktioner som minskar energiförbrukningen på ett effektivt sätt. Det är ett öppet system där företag deltar frivilligt. De produkter som omfattas av programmet är kontorsutrustning, till exempel datorer, bildskärmar, skrivare, faxapparater, kopiatorer och skannrar. De länder som deltar använder samma standarder och logotyper. Endast för EU (och EEA). Den här symbolen anger att den här produkten inte får slängas med de vanliga hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och de nationella lagarna. Denna produkt skall lämnas på en anvisad uppsamlingsplats, t.ex. en auktoriserad utbytesbas när du köper en ny liknande produkt eller en auktoriserad uppsamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Felaktig hantering av denna typ av avfall kan ha en negativ inverkan på miljö och människors hälsa på grund av potentiellt farliga ämnen som i allmänhet förknippas med EEE. När du gör dig av med den här produkten på rätt sätt bidrar du samtidigt till att naturtillgångar används på ett effektivt sätt. Mer information om var du kan lämna in uttjänt utrustning för återvinning kan du få hos din kommun, avfallsverket, godkänt WEEE-schema eller den lokala avfallshanteringen. Mer information om återlämning och återvinning av WEEE-produkter finns på (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) Modellnamn Följande namn kan anges för säkerhetsreglerna i varje försäljningsregion där dokumentskannern säljs. DR-C120: Modell M

10 Friskrivningar Informationen i detta dokument kan ändras utan meddelande. CANON ELECTRONICS INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, FÖRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄR, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PATENTINTRÅNG. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR MATERIALET ANVÄNDS. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DOKUMENT SOM SKANNATS MED DENNA PRODUKT ELLER FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DE SKANNADE BILDDATA SOM SKAPAS. OM DU TÄNKER KASTA BORT ORIGINALEN TILL DE SKANNADE DOKUMENTEN SÅ ÄR DU SOM KUND ANSVARIG FÖR ATT INSPEKTERA DE SKANNADE BILDERNA OCH KONTROLLERA ATT DATA ÄR INTAKTA. MAXIMAL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR CANON ELECTRONICS INC. UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL INKÖPSPRISET PÅ DEN PRODUKT SOM GARANTIN OMFATTAR. Varumärken Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan också vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder. imageformula är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista PowerPoint och SharePoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Skärmbild(er) från Microsoft-produkter återges med tillstånd av Microsoft Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör USA:s Environmental Protection Agency. ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör EMC Corporation i USA. Google och Google docs är varumärken som tillhör Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Nuance, ecopy, OmniPage och PaperPort är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. och/eller dess närstående bolag i USA och/eller andra länder. Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat, Adobe PDF-logotypen och Adobe Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Andra produkt- eller företagsnamn häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. TM och -symboler används dock inte i detta dokument. Copyright Copyright 2012 CANON ELECTRONICS INC. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller skickas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, eller genom något informationslagrings- eller hämtningssystem utan skriftligt tillstånd från CANON ELECTRONICS INC. 10

11 Kapitel 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs säkerhetsvarningarna och försiktighetsföreskrifterna nedan för att säkerställa säker drift av denna skanner. Installationsplats...11 Nätadapter...12 Flytta skannern...12 Hantering...12 Avfallshantering...13 När skannern skickas för reparation...13 Installationsplats Denna skanners prestanda påverkas av den miljö som den är installerad i. Se till att platsen som skannern installeras på uppfyller följande miljökrav. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skannern för drift, underhåll och ventilation. 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") Se till att det finns tillräckligt med utrymme framför skannern för att mata ut dokument som skannats. Undvik att installera skannern i direkt solljus. Använd gardiner för att skugga skannern om detta inte går att undvika. Undvik platser där det samlas mycket damm. Undvik varma eller fuktiga platser, exempelvis i närheten av vattenkran, varmvattenberedare eller luftfuktare. Undvik platser där ångor från ammoniak släpps ut. Undvik platser nära lättflyktiga eller lättantändliga material, exempelvis alkohol eller lösningsmedel. Undvik platser som utsätts för vibrationer. Undvik att utsätta skannern för snabba temperaturförändringar. Om det rum som skannern installeras i är kallt men värms upp snabbt så kan vattendroppar (kondens) bildas inuti skannern. Detta kan leda till en noterbar försämring av skanningskvaliteten. 11

12 Följande förhållanden rekommenderas för optimal skanningskvalitet: - Rumstemperatur: 10 C till 32,5 C (50 F till 90,5 F) - Luftfuktighet: % (relativ luftfuktighet) Undvik att installera skannern nära utrustning som skapar elektromagnetiska fält (t.ex. högtalare, tv-apparater eller radioapparater). Flytta skannern När skannern flyttas skall den bäras med bägge händerna så att den inte tappas. Skannern väger ungefär 1,8 kg (3,97 lb). Koppla ur gränssnittskabeln och nätadaptern innan skannern flyttas. Om skannern transporteras med dessa artiklar anslutna kan kontakterna och anslutningsdonen skadas. Nätadapter Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Anslut inte annan elektrisk utrustning till samma eluttag som skannern är ansluten till. När du använder en förlängningssladd skall du kontrollera att märkeffekten uppfyller skannerns strömbehov. Montera aldrig isär eller ändra nätadaptern, då detta är farligt. Nätkabeln kan skadas om den ofta trampas på eller om tunga föremål placeras på den. Fortsatt användning av en skadad nätkabel och nätadapter kan leda till olyckor, till exempel brand eller elektrisk stöt. Använd inte nätkabeln medan den är hoprullad. Dra inte i nätkabeln. Fatta tag om kontakten och tag ut den ur eluttaget när du kopplar ur nätkabeln istället. Håll utrymmet runt nätkabeln fritt från föremål så att nätkabeln lätt kan kopplas ur i en nödsituation. Använd ingen annan nätadapter än den som följde med skannern. Använd inte nätadaptern som följde med skannern tillsammans med andra produkter. Om du har några frågor om strömförsörjning kan du kontakta dina lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för mer information. Hantering VARNING! Observera alltid följande försiktighetsåtgärder när du använder skannern. Det kan annars ge upphov till brand eller elektriskt stöt. Använd inte alkohol, bensen, lösningsmedel, aerosol-spray eller något annat lättantändligt ämne. Klipp, skada eller ändra inte nätkabeln. Placera inte tunga föremål på kabeln, dra inte i den eller böj den för mycket. Anslut aldrig nätkabeln med våta händer. Anslut inte skannern till ett grenuttag. Knyt inte och rulla inte ihop nätkabeln då detta kan leda till brand eller elektrisk stöt. Vid anslutning av nätkabeln skall du kontrollera att el-kontakten är helt inskjuten i eluttaget på ett säkert sätt. Använd ingen annan nätkabel eller nätadapter än de som följde med skannern. Ta inte isär och ändra inte på skannern. Försök aldrig att ta isär nätadaptern eller ändra den på något sätt, då detta är farligt. 12

13 Stäng av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget vid rengöring av skannern. Rengör skannern med en lätt fuktad trasa som vridits ur väl. Använd aldrig alkohol, bensen, lösningsmedel eller några andra lättantändliga ämnen. Stäng genast av skannern och dra ut elkontakten från eluttaget om skannern låter konstigt eller om den avger rök, värme eller konstig lukt, eller om skannern inte fungerar eller om något annat ovanligt uppstår vid användning av skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för mer information. Tappa inte skannern och utsätt den inte för slag eller kraftiga stötar. Stäng omedelbart av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget om skannern skulle bli utsatt för skada. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Var noga med att stänga av skannern och dra ut nätkabeln ur eluttaget innan du flyttar skannern. VAR FÖRSIKTIG! Placera inte enheten på ett ostadigt eller lutande underlag, eller på platser som utsätts för kraftiga vibrationer. Det kan göra att enheten faller ned eller tippar, vilket kan leda till personskador eller skada på skannern. Placera aldrig små metallföremål, såsom häftklamrar, gem eller smycken på skannern. Dessa föremål kan åka in i skannern och orsaka brand eller elektrisk stöt. Stäng av skannern och dra ut nätkabeln ur eluttaget om sådana föremål skulle åka in i skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Installera inte skannern på en fuktig eller dammig plats. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Placera inte föremål ovanpå skannern. Sådana föremål kan ramla ned eller välta, vilket kan orsaka personskada. Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Fatta tag i kontakten ordentligt när nätkabeln kopplas ur. Dra inte i själva nätkabeln eftersom det kan skada eller exponera kabelns interna sladdar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt. Lämna tillräckligt med utrymme vid strömuttaget fritt så att du enkelt kan dra ur kontakten. Om du placerar något framför strömuttaget kan det vara svårt att dra ur kontakten i händelse av en nödsituation. Vatten eller lättantändliga substanser (alkohol, lösningsmedel, bensen etc.) får inte spillas i skannern eftersom det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Slå av strömbrytaren som en säkerhetsåtgärd när enheten inte kommer att användas på ett tag, till exempel nattetid. Slå också av strömmen till enheten och koppla ur nätkabeln när enheten inte kommer att användas under en längre tid, till exempel under flera helgdagar. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning. Detta kan ge upphov till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern skall nätkabeln omedelbart kopplas ur för att stoppa skannern. Var försiktig när papper placeras i skannern och när papper som fastnat tas bort. Man kan skära sig i handen på kanten av ett pappersark. Avfallshantering När skannern kasseras ska lokala förordningar och lagar följas. Du kan också rådfråga din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare. När skannern skickas för reparation Skannern måste skickas till en viss angiven adress när en begäran om reparation görs. Använd den packlåda som skannern levererades i när den skall skickas. Se till att skannern inte kan flytta sig genom att lägga packmaterial runt den i packlådan. 13

14 Kapitel 3 Installation av program I detta avsnitt beskrivs proceduren för installation av programvara med hjälp av den installationsskiva (DVD) som levereras med produkten. Systemkrav Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan) Programinstallation Systemkrav Följande systemkrav rekommenderas för optimal användning av denna skanner. (i december 2012) Dator - Processor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare - Minne: 1 GB eller mer - Hårddisk 3 GB eller mer tillgängligt utrymme krävs för installation av all programvara. - USB-gränssnitt: Hi-Speed USB Bildskärm: Upplösning 1024 x 768 (XGA) eller bättre rekommenderas. - Optisk enhet: Enhet som kan läsa DVD-skivor. Operativsystem - Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller senare - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 eller senare - Microsoft Windows Vista med Service Pack 2 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) - Microsoft Windows 8 (32-bitars eller 64-bitars version) Andra krav - Ett ISIS-kompatibelt program eller ett TWAIN-kompatibelt program som är kompatibelt med ovanstående operativsystem. -.NET Framework 3.5 eller senare. VAR FÖRSIKTIG! Använd den senaste drivrutinen för USB 2.0 från Microsoft. Kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare för mer information. Skanningshastigheterna blir lägre om datorns standardenliga USB-gränssnitt är USB Full-Speed (motsvarande USB 1.1.). Du bör endast använda den USB-kabel som följde med skannern. Om processor, minne, gränssnittskort och andra specifikationer inte uppfyller installationskraven kan skanningshastigheten bli kraftigt reducerad och sändningen kan ta lång tid. Även om datorn uppfyller de rekommenderade specifikationerna kan skanningshastigheten variera, beroende på de angivna skannerinställningarna. 14

15 De skannerdrivrutiner som kommer med skannern fungerar inte nödvändigtvis med alla ISIS- eller TWAIN-kompatibla program. Kontakta din programåterförsäljare för mer information. Försiktighetsåtgärder vid användning med 64-bitars operativsystem Skannerdrivrutinen som medföljer denna produkt stöder endast skanning med 32-bitars program. Det är dock inte garanterat att alla ISIS-/TWAIN-kompatibla program fungerar även om de är 32-bitars program. Skanningshastigheten kan variera beroende på datorns specifikationer. PaperPort Filhanteringsprogram från Nuance Communications Inc. som gör det enkelt att lagra, organisera och hämta digitala dokument. - Du måste uppgradera till en professionell version för att kunna få support för denna produkt. För information om uppgradering besök följande URL: ecopy PDF Pro Office Nuance Communications program för att skapa/redigera PDF-filer. Innehåll på Setup Disc (Installationsskivan) Installera följande programvara som krävs för användning av skannern från den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). CaptureOnTouch Detta är ett skanningsverktyg specifikt för denna produkt. CapturePerfect 3.1 Detta är ett skanningsprogram för skannrar i DR-serien. Skannerdrivrutin Detta är skannerdrivrutinen för denna produkt. Tredjepartsprogram Följande programvaror finns också med på den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). Se filen Readme.txt för mer information om dessa program. Presto! BizCard Programvara för hantering av visitkort från NewSoft Technology Corp. * Presto! BizCard är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corp. OmniPage SE Program för optisk teckenigenkänning (OCR) med stöd för flera språk, från Nuance Communications Inc. De språk som stöds av den OmniPage-programvara som levereras med skannern är engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Programmet kan inte installeras på operativsystem med annat språk. VAR FÖRSIKTIG! Vid skanning med tredjepartsprogram används skannerdrivrutinen för denna skanner för att konfigurera skanningsvillkoren. Se de handböcker som levereras med de olika programmen för information om hur man öppnar skannerdrivrutinen. Program för molntjänster För vissa av de tredjepartsprogram som levereras med krävs ett konto på en molntjänst för att använda programmen eller vissa funktioner i dem. Program Google docs plug-in för CaptureOnTouch Evernote Molntjänster som används Google docs Evernote Du kommer att bli ombedd att gå med på villkoren för tjänsten när du skaffar ett konto. För mer information se molntjänsteleverantörens webbplats. Enkel installation av programvaran ovan kräver inte ett konto. 15

16 Programinstallation 2 Klicka på [Typical Installation] [Normal installation]. Följande procedur används för installation av programvara: VIKTIGT! Installera programvaran innan du ansluter skannern till datorn. Logga in i Windows som administratör. Avsluta alla övriga program och innan du installerar programvaran. 1 Sätt i Setup Disc (Installationsskivan) i datorns skivenhet. Installationsmenyn startar automatiskt när du sätter i skivan i enheten. (Kör setup.exe på skivan om menyn inte visas.) Om installation av tredjepartsprogram Om du väljer [Custom Installation] [Anpassad installation] så kan du välja vilka tredjepartsprogram som ska installeras. I Windows 7/8/Vista Klicka på [Yes] [Ja] eller [Allow] [Tillåt] om skärmen [User Account Control] [Kontroll av användarkonto] visas. OBS! Om du väljer Evernote kommer webbläsaren att starta och en webbplats där programmet kan hämtas visas under installationen. Ladda ner och installera programmet genom att följa instruktionerna på webbsidan. För att installera Evernote behövs en internetanslutning. Om du vill installera om program som du tidigare avinstallerat ska du markera [Custom Installation] [Anpassad installation] och specificera programmet. 16

17 3 Klicka på [Install] [Installera]. OBS! Installation av funktionen EMC Cloud Capture 4 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. EMC Captiva Cloud Runtime är en komponent som möjliggör användning av webbaserade program. Programmen behöver stödja denna funktion för att den ska aktiveras. Installera den endast när du använder program som stöder funktionen. 5 Klicka på [Exit] [Avsluta] för att avsluta programinstallationen. 17

18 I Windows 8 Beroende på systemmiljön kanske webbläsaren startar i helskärmsläge under installationen. Vänta i så fall tills webbläsarprocessen avslutats och återvänd sedan till skrivbordet och fortsätt installationsprocessen. 18

19 Kapitel 4 Anslutning av skannern Anslut skannern till datorn och spänningskällan. Ansluta skannern till datorn...19 Sätta på strömmen...20 Ansluta skannern till datorn Anslut skannern till datorn. VIKTIGT! Anslut inte skannern till datorn innan du installerat programmet. Kontrollera att skannerns strömbrytare är OFF [AV] innan du ansluter skannern till datorn. Om strömmen är [ON] [PÅ] så sätt den till [OFF] [AV]. 1 Anslut nätkabeln till nätadaptern. 2 Sätt i nätadapterns kontakt i strömuttaget som finns på baksidan av skannern. 19

20 3 Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta skannern till datorn. Sätta på strömmen Strömmen till skannern kan slås [ON] [PÅ] och [OFF] [AV] med strömbrytaren på skannerns framsida. 1 Kontrollera att skannern och datorn är anslutna korrekt med en USB-kabel. 2 Tryck på strömbrytaren. Strömindikatorn lyser blå när skannern är i läget ON (PÅ). 20

21 OBS! När skannern sätts på första gången visas meddelandet nedan i Windows aktivitetsfält. Om du väntar en stund kommer den automatiska identifieringen av skannern att avslutas och skannern blir redo att använda. OBS! Skannerns inställning för automatisk avstängning är aktiverad som standard och skannern kommer att stängas av automatiskt om den inte används på 4 timmar. För information om hur denna inställning avaktiveras, se Inställning för automatisk avstängning på s. 67. När skannern är korrekt ansluten till datorn visas (CaptureOnTouch)-ikonen i aktivitetsfältet enligt följande. Om ikonen i aktivitetsfältet visas som är skannern inte korrekt ansluten till datorn. Kontrollera spänningsmatning samt USB-kabel. Stänga av strömmen Tryck in och håll inne strömbrytaren tills indikatorn slocknar. VIKTIGT! Om skannern stängs av ska man vänta minst 10 sekunder innan den sätts på igen. Om du inte kommer att använda skannern under en längre period bör du koppla loss nätkabeln från eluttaget som en säkerhetsåtgärd. 21

22 Kapitel 5 Placera dokument Det finns två sätt att mata in dokument Normal-läge och Bypass (Friläge). Kontinuerlig inmatning av dokument från en bunt dokument som placerats i inmatningsfacket kallas Normal-läge. I Bypass Mode (Friläge) matas dokumenten in ett ark i taget eller så matas dokument som består av flera ihopsatta sidor. Dokumentmatningsmetoden kan ändras genom att flytta på matningsväljaren. Förbereda fack Dokument Inmatning i Normal-läge Inmatning i Bypass Mode (Friläge) Placera kort Placera vikta dokument Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Förbereda fack Förbered inmatningsfacket i enlighet med pappersformat och papperstyp. Förbereda inmatningsfacket Öppna inmatningsfacket. Förbereda utmatningsfacket Öppna utmatningsfacket. 22

23 Dokument OBS! Dokument kan skannas utan att utmatningsfacket behöver öppnas. Öppna utmatningsfacket när du vill samla dokumenten i en bunt när de kommer ut. Använd fackförlängaren när dokumentet hänger utanför kanten på in- eller utmatningsfacket. Förbereda dokumentspärren Använd dokumentspärren som motsvarar längden på dokumenten du vill skanna. Skannern kan skanna dokument i storlekar från visitkort och checkar till LTR/A4. Dokumentstorlekarna som denna skanner kan skanna visas nedan. Vanligt papper Storlek Bredd: 50,8 mm till 215,9 mm (2" till 8,5") Längd: 53,9 mm till 355,6 mm (2,12" till 14")* Pappersvikt Normal-läge: 52 till 128 g/m 2 (14 till 32 lb bond) 0,06 mm till 0,15 mm (0,0024" till 0,0059") Bypass mode (Friläge): 40 till 157 g/m 2 (11 till 42 lb bond) 0,05 mm till 0,20 mm (0,002" till 0,0079") * Du kan skanna dokument som är upp till mm (118,1 tum) långa genom att ställa in skannern på läget för Long Document (Långa dokument). -> Ställa in läget Long Document (Långa dokument) på s. 29. VIKTIGT! Ett dokument måste uppfylla följande kriterier för att gå att skanna: Vid skanning av flera dokument av olika storlek skall dokumenten läggas i så att de täcker matarvalsarnas hela spännvidd. Vi rekommenderar att dokument som är större än LTR, A4 (210 mm x 297 mm (8,27" x 11,69")) matas in ett ark i taget. Om dokument skannas innan bläcket har torkat kan det orsaka problem med skannern. Kontrollera alltid att bläcket på ett dokument är torrt innan du skannar det. Skanning av dokument som är skrivna på med blyerts eller liknande material kan smutsa ner valsar och skannerglas vilket kan leda till fläckar på bilden och att efterföljande dokument blir smutsiga. Rengör alltid skannerns inre delar när sådana dokument skannats. Vid skanning av dubbelsidiga dokument som är utskrivna på tunt papper kan bilden på motsatt sida synas igenom. Justera i så fall skanningsintensiteten i programmet innan dokumentet skannas. Mata in tunna dokument ett i taget. 23

24 Skanning av följande dokumenttyper kan orsaka pappersstopp eller felfunktion. Gör först en fotokopia av dokumentet och skanna sedan fotokopian för att skanna ett sådant dokument. Skrynkliga eller vikta dokument Karbonpapper Inmatning i Normal-läge 1 Ställ matningsväljaren på (Normal). Böjda dokument Bestruket papper Sönderrivna dokument Dokument med gem eller häftklamrar Väldigt tunt, halvgenomskinligt papper Dokument med för mycket dammpartiklar. Visitkort Storlek Pappersvikt 50,8 mm x 53,9 mm (2"x 2,12") eller större 300 g/m 2 (140 lb bond) 0,35 mm (0,0138") eller mindre VIKTIGT! Om en bunt visitkort inte kan matas in ordentligt måste du minska antalet kort i bunten. 2 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på dokumentet som ska skannas. Kort Storlek 53,9 mm x 85,5 mm (2,12" x 3,37") (ISO/JIS-standard) Korttjocklek 0,76 mm (0,03") eller mindre Riktning Endast horisontell inmatning Reliefkort kan skannas. VAR FÖRSIKTIG! Kort som placerats för vertikal matning kanske inte kommer ut ordentligt, och kort som fastnar kan skadas när du tar bort dem. Var noggrann med riktningen när korten läggs i. Reliefkort kanske inte kan skannas korrekt, beroende på typen av relief. 24

25 3 Bläddra igenom sidorna i dokumentet som skall skannas och förskjut dem så att överdelen av den första sidan (den nedre, främre sidan i dokumentet) är längst ner. Lägg dokument så att dokumentens övre del är riktade neråt. 5 Justera dokumentledarna så att de passar dokumentets bredd. 4 Sätt i dokumentet med baksidan mot dig och dokumentets överdel neråt. Dokumentet kan nu skannas. OBS! Kontrollera att dokumentet inte är böjt eller vikt innan du skannar, och att det placeras i inmatningsfacket ordentligt. Om du skannar ett dokument som placerats fel, är böjt eller vikt kan detta skada dokumentet eller orsaka ett pappersstopp. VAR FÖRSIKTIG! Var försiktig när du tar bort placerar dokument eller papper i inmatningsfacket så att du inte skär dig på papperskanten. 25

26 Inmatning i Bypass Mode (Friläge) VIKTIGT! Det finns en markering för maximal pappersmängd ( ) på dokumentledarna. Se till att bunten med dokument inte är högre än denna markering (cirka 50 ark av typen 80 g/m 2 (20 lb bond). Annars kan detta orsaka pappersstopp. Innan du lägger i ett dokument skall du kontrollera att det inte innehåller gem, häftklamrar eller andra små metallföremål Dessa kan orsaka brand eller elektrisk stöt, skada dokumentet eller orsaka pappersstopp eller felfunktion av skannern. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning. Detta kan ge upphov till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern ska strömbrytaren omedelbart stängas av och nätkabeln dras ut ur eluttaget för att stoppa skannern. Jämna alltid ut veck eller skrynklor i dokumenten innan du placerar dem i arkmataren. Om den kant på dokumentet som åker in först är vikt kan det orsaka ett pappersstopp. Om inmatningen stannar upp på grund av ett systemfel eller pappersstopp medan skannern skannar skall du först åtgärda problemet, sedan kontrollera att den skannade bilden av den sista sidan har lagrats och sedan fortsätta skanna de återstående dokumentsidorna. Skjut in in- och utmatningsfacken när du slutat skanna för att förhindra att skannern skadas. 1 Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge). 2 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på dokumentet som ska skannas -> Inmatning i Normal-läge på s Sätt i dokumentet med baksidan mot dig och dokumentets överdel neråt. VIKTIGT! Skjut in in- och utmatningsfacken när du slutat skanna för att förhindra att skannern skadas. 26

27 Placera kort 1 Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge). VAR FÖRSIKTIG! Kort som placerats för vertikal matning kanske inte kommer ut ordentligt, och kort som fastnar kan skadas när du tar bort dem. Se till att lägga korten horisontellt. VAR FÖRSIKTIG! När kort skannas ska matningsväljaren ställas i läge (Bypass) (Friläge). Lägg i korten ett i taget. 2 Placera kortet horisontellt med baksidan mot dig och kortets övre kant neråt. Justera dokumentledarna så att de passar kortets bredd. -> Inmatning i Normal-läge på s

28 Placera vikta dokument Med folioskanning kan man skanna dokument som är större än LTR/A4 och som därför inte passar in i mataren. (Maximal storlek är 11 tum x 17 tum/a3.) Använd denna funktion genom att vika dokumentet på mitten längsledes och placera det i mataren. DR-C120 skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. VIKTIGT! Vik dokumentet jämnt, så att den högra och vänstra sidan ligger kant i kant, och vik ett skarpt veck. Annars kan dokumentet fastna eller bilden kanske hamnar snett. Själva vecket skannas inte. Tänk på detta om fotografier, diagram eller text går över mittvecket. Endast friläget kan användas för folioskanning. Lägg i dokumenten ett i taget. Justera dokumentledarna så att de passar dokumentets bredd. Annars kan bilden skannas snett eller flyttas. Ställ matningsväljaren på (Bypass) (Friläge) när vikta dokument ska skannas. Placera vikta dokument i skannern så att vecket hamnar på den högra sidan. Den sida på det vikta dokumentet som du har mot dig kommer att bli höger sida i den kombinerade bilden. Vid skanning av vikta dokument skall [Scanning Side] [Skanningssida] på inställningsskärmen för skannerns drivrutin ställas på [Folio [Folie]. -> Ställa in grundläggande skanningsvillkor på s. 52 Maximal storlek för den kombinerade bilden A3. 28

29 Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Den dokumentlängd som kan skannas är normalt 356 mm (14 tum), men du kan skanna upp till mm (118,1 tum) långa dokument genom att ställa in skannern på läget Long Document (Långa dokument). OBS! I Windows 8 registreras denna på följande plats. VIKTIGT! Observera följande när det gäller läget Long Document (Långa dokument): När du skannar i läget Long Document (Långa dokument), och om dokumentet placeras snett i skannern, kan det stötas mot kanterna på inmatningsområdet och skadas. Kontrollera att dokumentet inte placeras snett. Vid skanning i läget Long Document (Långa dokument) kan avkänningen av pappersstopp reagera långsamt och orsaka skada på dokumentet. Var noga med att undvika pappersstopp. Vid skanning av långa dokument ska man kontrollera att matningsväljaren står på det icke-separerande läget Bypass (Friläge) och sedan skanna de långa dokumenten ett i taget. Vid skanning av stora dokument i lägen Long Document (Långa dokument) kan skanningen ske långsamt. Fel kan också uppstå på grund av minnesbrist och skanningen kan avaktiveras. 3 Klicka på [CANON DR-C120 USB] och klicka på [Properties] [Egenskaper]. Skanneregenskaperna visas. 4 Välj ett läge för Long Document (Långa dokument). Välj [Long Document mode (1,000 mm)] [Läget Långa dokument (1000 mm)] eller [Long Document mode (3,000 mm)] [Läget Långa dokument (3000 mm)]. 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 29

30 5 Klicka på [OK]. Ställa in skanningsvillkor Konfigurera skanningsvillkoren enligt följande vid skanning med läget Long Document (Långa dokument). CaptureOnTouch Ställ in [Page Size] [Sidstorlek] till [Match original size] [Matcha originalets storlek] under [Scanner setting] [Skannerinställning]. -> Skannerinställningar på s. 40 Skannerdrivrutin Ställ in [Page Size] [Sidstorlek] till [Match original size] [Matcha originalets storlek] på fliken [Basic] [Grundläggande]. -> Ställa in grundläggande skanningsvillkor på s

31 Kapitel 6 Skanning med CaptureOnTouch Vad är CaptureOnTouch? CaptureOnTouch är ett skanningsprogram där du enkelt kan skanna dokument genom att följa instruktioner på skärmen. Detta avsnitt beskriver skanningsproceduren vid användning av CaptureOnTouch. Vad är CaptureOnTouch?...31 Starta och avsluta CaptureOnTouch...32 Scan First (Skanna först)...34 Select Scan Job (Välj skanningsjobb)...36 Skanna med startknappen...39 Skannerinställningar...40 Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning)...42 Ställa in utdatametod...43 Miljöinställningar...45 Molntjänst Skanner Nätverk Spara filen i en angiven mapp. Starta e-postprogrammet och bifoga den inskannade bilden till ett nytt e-postmeddelande. Skriv ut till en angiven skrivare. Öppnar skannad bildfil i ett angivet program. CaptureOnTouch innehåller flera skanningsmetoder som kan väljas beroende på syfte och program. Skanna först Skanna ett dokument och välj sedan utdatametod. Med denna metod kan du enkelt skanna ett dokument genom att bara följa instruktionerna på skärmen. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Registrera skanningsinställningar, från skanningsvillkor till utdatametod, som jobb och skanna sedan ett dokument genom att välja det jobb som passar för syftet. Denna metod är bekväm när du vill utföra repeterad skanning med en fast procedur. Skanna med startknappen Scan First (Skanna först) har förtilldelats till skannerns startknapp så att du kan lägga i dokument och sedan påbörja skanning genom att bara trycka på startknappen. Du kan också tilldela valfritt jobb till startknappen. 31

32 Filformat för sparade bilder Du kan ange något av följande filformat för inskannade bilder när någon annan utdatametod än [Print] [Skriv ut] används. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (filformat för Microsoft PowerPoint 2007 eller senare) Starta och avsluta CaptureOnTouch Som standard blir CaptureOnTouch resident i systemet när datorn startas. Dubbelklicka på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet för att starta CaptureOnTouch och visa huvudfönstret. OBS! Du kan också starta CaptureOnTouch från Start-menyn. Klicka på [Start] - [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Första gången CaptureOnTouch startas på en dator där Evernote installerats visas ett fönster för att bekräfta registrering av jobb för att skicka inskannade bilder till Evernote. Om du klickar på knappen [Yes] [Ja] registreras två jobb för Evernote i CaptureOnTouch. Den tid det tar från det att du trycker på startknappen på skannern tills skanningen påbörjas blir kortare när kryssrutan [Make CaptureOnTouch resident] [Gör CaptureOnTouch resident] markeras på fliken [Basic settings] [Grundläggande inställningar] i dialogrutan [Environmental settings] [Miljöinställningar]. För mer information, se Miljöinställningar på s

33 Avsluta CaptureOnTouch Klicka på högst upp i fönstret för att stänga CaptureOnTouchfönstret. Detta stänger fönstret men CaptureOnTouch kommer fortfarande att vara igång på datorn. För att avsluta programmet CaptureOnTouch klickar du på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet och väljer [Exit] [Avsluta] i menyn. Starta om CaptureOnTouch För att använda CaptureOnTouch när det inte är resident på datorn används en av följande procedurer för att starta programmet. CaptureOnTouch kommer att starta och bli resident på datorn igen. Klicka på [Start] - [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Tryck på startknappen på skannern (då visas huvudskärmen för CaptureOnTouch och skanning påbörjas med den skanningsmetod som tilldelats till startknappen). OBS! I Windows 8 registreras denna på följande plats. CaptureOnTouch är då inte längre resident på datorn och ikonen försvinner ur aktivitetsfältet. 33

34 Scan First (Skanna först) 4 Klicka på startknappen. Flöde: Skanna dokumentet -> Konfigurera utdatainställningar -> Överför de inskannade bilderna. 1 Placera dokumentet i skannern. 2 Klicka på [Scan First] [Skanna först]. Toppskärmen för [Scan First] [Skanna först] visas. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När överföringen slutförts visas utdataskärmen. 3 Ställ in skanningsmetod på toppskärmen. VAR FÖRSIKTIG! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. En skanning med flera sidor kan inte sparas när den når en filstorlek på 2 GB. Ändra inställningarna för spara om ett felmeddelande visas. (1) Ange om kontinuerlig skanning ska aktiveras. Vid förhandsvisning av en skannad bild eller vid uppdelning av ett stort dokument för skanning i omgångar, markeras [ON] [PÅ] för att aktivera kontinuerlig skanning. (2) Ange om dokumentet ska skannas i helautomatiskt läge. När du vill ställa in valfria skanningsvillkor markeras [OFF] [AV] och skannerinställningarna konfigureras. -> Skannerinställningar på s

35 OBS! Om ett dokument skannas och [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON [PÅ]], visas skärmen för kontinuerlig skanning när skanningen av dokumentet är slutförd. -> Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) på s Konfigurera inställningarna som rör utdata och överför de inskannade bilderna. Om du lägger i nästa dokument och trycker på [Scan] [Skanna] påbörjas skanning av dokumentet. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. (1) Konfigurera inställningar som rör utdata. -> Ställa in utdatametod på s. 43. (2) Klicka på denna knapp för att överföra de inskannade bilderna. Namnet på knappen är olika för olika utdatametoder. Till exempel är det [Save] [Spara] när utdatametoden satts till [Save to folder] [Spara i mapp]. När överföringen slutförts visas hela skärmen. Scan First (Skanna först) är nu genomfört. OBS! Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Scan First (Skanna först). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts som utdatametod, kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. 35

36 Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Flöde: Registrera jobbet -> Välj jobbet -> Skanna dokumentet -> Överför de inskannade bilderna 3 Ange utdatametod för jobbet. -> Ställa in utdatametod på s. 43. OBS! Vid Select Scan Job (Välj skanningsjobb) kan sidordningen inte ändras med miniatyrbilder. Registrera och redigera jobb I CaptureOnTouch kan upp till 10 jobb registreras för användning med Select Scan Job (Välj skanningsjobb). 1 Klicka på knappen. OBS! Ett jobb kan tilldelas till Start-knappen genom att välja [Start button] [Startknapp] som [Button assignment] [Knapptilldelning]. -> Skanna med startknappen på s Ange jobbets namn och tryck på Enter. 36

37 4 Klicka på [Output setting] [Utdatainställning] och konfigurera utdatainställningarna. Utdatainställningarna som varierar beroende på angiven utdatametod. Mer information om skannerinställningarna finns i Help (Hjälp) för CaptureOnTouch. Att välja ett jobb och skanna 1 Placera dokumentet i skannern. -> Kapitel 5 Placera dokument på s. 22. Toppskärmen för [Select Scan Job] [Välj skanningsjobb] visas. 2 Klicka på ett jobb. OBS! Om du ställer in [Check output after scanning] [Kontrollera utdata efter skanning] på [ON] [PÅ] så kan du kontrollera utdatainställningarna efter skanning. Om kryssrutan [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är [ON] [PÅ], kan du fortsätta skanna när alla sidor i dokumentet skannats. 37

38 3 Klicka på startknappen. OBS! Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Select Scan Job (Välj skanningsjobb). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts som utdatametod, kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När alla sidor i dokumentet skannats överförs de skannade bilderna enligt det registrerade jobbets inställningar och hela skärmen visas. När [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON] [PÅ] Skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) visas när alla sidor i dokumentet skannats. -> Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) på s. 42. Om du vill skanna ett annat dokument placeras dokumentet i skannern och sedan klickar du på knappen [Scan] [Skanna]. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. VAR FÖRSIKTIG! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. En skanning med flera sidor kan inte sparas när den når en filstorlek på 2 GB. Ändra inställningarna för spara om ett felmeddelande visas. 38

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör.

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering] Elektronisk skrivtavla Bruksanvisning Modellnummer UB-5310 Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. Se installationshandbok vid montering av denna apparat.

Läs mer