TALISTERNA. deras föräldrar blev fattigpensionärer deras barn och barnbarn socialbidragstagare TROMB#1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALISTERNA. deras föräldrar blev fattigpensionärer deras barn och barnbarn socialbidragstagare TROMB#1"

Transkript

1 40 TALISTERNA deras föräldrar blev fattigpensionärer deras barn och barnbarn socialbidragstagare TROMB#1 3

2 DEN BRÄNDA Krigsgenerationen, kårockupanterna, Vietnamdemonstranterna, nyliberalerna, gråsossarna, förvaltarna, stoppklossarna, betongrövarna. Slit och slänggenerationen. Proppen Orvar. Kärt barn har många namn? TEXT: PELLE OSKARSSON FOTO: PRESSENS BILD JORDENS GENERATION De senaste 25 årens politiska scen har dominerats av fyrtiotalisterna. Generationen som föddes under och efter andra världskriget och slog världen med häpnad. Aldrig tidigare har någon generation fått så mycket att säga till om, revolterat så mycket med så blekt motstånd, fått så mycket serverat av sina föräldrar, sett så snabb ekonomisk tillväxt, samlat så mycket pengar på hög och så snabbt lyckas slå ekonomin i kras för sina föräldrar, barn och barnbarn. Den här historien börjar under det uttjatade året Som så många andra historier om denna generation. Finniga fyrtiotalister med långt hår, runda glasögon, näbbstövlar och vinröda velourbyxor satte skräck i blodfattiga gråkonservativa borgare och sossar. Kårockupationen, protesterna mot kriget i Vietnam, almarna, den fria kärleken, hippies, pipor, kollektiv och snälla lite tafatta poliser med låga svarta lackskor... Ni vet. Sen dess har det hunnit hända mycket. Det blev en ny världsordning, men kanske inte riktigt som det först var tänkt? Solidaritet, Mao, Lenin. Buddha och Stalin fick snart byta plats med Adam Smith, börsvalpar, John Travolta och gymnasiefjantar med trenchcoat och attachéportfölj. Det måste bli slut på kollektivt förtryck och tankemonopol. Frihet! Stoppa socialiseringen, befria individen och marknaden, ven slagorden. Utlandsskulden! Vi måste ta tag i den galopperande utlandsskulden. Hata inflationen. Varje svensk är skyldig gigantiska belopp. Industrin tappar konkurrenskraft. Vi lever på kredit, vi måste exportera mera, spara oss ur krisen, vi måste göra rätt för oss, mässade medierna år efter år. Det var dags för ett kvartsekels hård svångremspolitik. Och vilka var mer lämpade att ta tag i politiken och sparprogrammen än fyrtiotalisterna som nu desillusionerade och krampaktigt egoistiska spred sig likt amöbaliknande antraxbakterier i styrelserum, företagsledningar, myndighetskorridorer och politiska församlingar. Ett par decennier senare hade Kling & Klang bytts mot elaka ansiktslösa poliser med tunga kängor, nervösa avtryckarfingrar och kravallutrustning. Marknaden och eliten hade blir global. En tyst statskupp ägde rum. Först med trettiotalisterna och senare med de först födda femtiotalisterna som stödtrupper. Förundrat har vi begrundat de senaste decenniernas sociala omvälvningar och undrat hur det kan komma sig att just fyrtiotalisterna klarat sig så bra igenom alla år av svångremspolitik. 4 TROMB#1

3 TROMB#1 5

4 GÖKUNGARNA FOTO: THYRA BRANDT, FOLIO FOTO: JONAS BERGGREN, FOLIO Vi tog timeout från det snuttifierade nyhetsbruset. Vi var trötta på rundgången av nyheter, proffstyckare och utslitna ansikten i medierna. Trötta på att ingen ens verkade försökte att svara på frågan: Varför? Vi fyllde kylskåpet, låste ytterdörren och satte oss ner med telefonen och datorn i högsta hugg. Beställde kilovis av rapporter, avhandlingar och böcker. Allt vi kunde hitta om den ekonomiska utvecklingen i Sverige de senaste 25 åren. Vi plöjde igenom tusentals sidor med statistik och tabeller och försökte en gång för alla försöka förstå sambanden bakom den stagnerande ekonomin i Sverige. Så småningom började bilden klarna. Ur högarna av material skimrade Statistiska Centralbyråns signalgula välfärdsrapporter allt klarare. Blytunga statistikbiblar, tjocka som tegelstenar. Rena mordredskapet för en kalenderbitare. Dödligt tråkigt omslag, men intressant innehåll. Dom senaste årens stålbad i den svenska ekonomin har slagit väldigt olika. Sveriges tillväxt har varit oerhört mycket sämre än i resten av Europa. Något som slagit hårt mot företagsklimatet, sysselsättningen och löneutvecklingen. Visst, dom redan rika har blivit rikare och dom fattigaste fattigare. Men statistiken visar också att dagens största ekonomiska skillnader inte längre finns mellan arbetare och tjänstemän, eller mellan lågutbildade och välutbildade. Istället har dom ekonomiska generationsskillnaderna ökat dramatiskt. Fyrtiotalisterna var nya på arbetsmarknaden under åren med stor efterfrågan på arbetskraft och kunde dra nytta av ständiga reallöneökningar. De gick igenom de ekonomiskt tunga åren som småbarnsfamiljer med oförändrat trygghetssystem. Bättre sjukersättning och bättre föräldrapenning. När barnen började bli stora blev skattesänkningar viktigare och det började bli dags att dra undan mattan för kommande generationer i trygghetssystemen. De köpte hus när det var billigt och fick det i hög grad betalt av staten genom ränteavdrag, hög inflation och låga realräntor. När svångremspolitiken ledde till sänkta reallöner för dom flesta fick fyrtiotalisterna marginalskattesänkningar som kompenserade den effekten mer än väl. Hundratusentals föräldrar till fyrtiotalisterna som slitit för att bygga upp välfärden blev fattigpensionärer. Pengarna räckte inte till för att både sänka skatten och höja pensionerna. Då... Nu när de snart själva blir pensionärer har de skyndat hastigt för att trygga sin framtid genom den underbara natten och århundradets pensionsreform som förhandlades fram i ett stängt rum där riksdagen ställdes inför ett fullbordat faktum. Fyrtiotalisterna och de äldsta femtiotalisterna är de sista generationerna som får sina pensioner finansierade genom dom skatteintäkter som staten drar in från följande generationer. Vi andra ska glatt dra fortsätta att dra dubbla strån till stacken betala skatt för att betala fyrtiotalisternas pensioner, samtidigt som vi tvingas skatta och tvångsspara till våra egna pensioner. Nu när det är dags för nya generationer att ge sig ut på arbetsmarknaden, bilda familj, skaffa hus, nyttja vård och omsorg måste de system fyrtiotalisterna dragit nytta av skäras bort för att trygga pensionerna och fortsatt låga skatter. 6 TROMB#1

5 VI SOM SLAPP SVÅNGREM Nu tycker du kanske att vi är lite väl partiska. Att det inte går att generalisera så där. Och det ligger kanske någonting i det. Men följ med här får du se. Visst kan man gnälla över att unga och barnfamiljer har fått det allt sämre. Men granskar man de senaste decenniernas statistik över vem som har vunnit och vem som förlorat på de senaste decenniernas ekonomiska politik är det också en annan sak som blir väldigt tydlig. Det finns en generation som år efter år skiljer sig från mängden. Den generation som propagerat hårdast för svångrem och sparpaket har aldrig själva behövt dra åt svångremmen. TROMB#1 7

6 TREDUBBLADE GENERATIONSKLYFTOR Inkomstskillnaden mellan åringar och åringar har tredubblats på tjugo år. Allt fler unga har inkomster under socialbidragsnormen när hyran är betald. Fyrtiotalisterna däremot har passerat rakt igenom de senaste decenniernas nedskärningsår med ständigt ökade inkomster utan att någonsin behöva dra åt sin svångrem. Det visar en granskning av olika generationers inkomster och boendekostnader som tidningen Tromb gjort. TEXT: PELLE OSKARSSON GRAFIK: DAVOR RADIC 1975 hade ålderskategorin åringar och åringar lika höga inkomster. Sedan dess har skillnaderna ökat snabbt tjänade åringarna kronor mer före skatt varje år var skillnaden kronor och 2003 hade gapet ökat till kronor per år. Allt räknat i 2003 års priser. Ålderskategorin år har tappat ännu kraftigare i inkomst i jämfört med äldre tjänade åringarna kronor mer före skatt än åringarna var inkomstgapet kronor. Och det är bara en mindre del av de inkomstskillnaderna som kan förklaras med att unga bor hemma och studerar allt längre. Arbetslösheten är högre, förmögenhetsskillnaderna ökar snabbt och det sociala skyddsnätet är glesare. I SCB:s rapport Generationsklyftan som publicerades i oktober förra året konstaterades att unga har fått ta stora ekonomiska smällar under åttiotalet och nittiotalet. Men rapporten talade också om en markant återhämtning de senaste åren. Enligt den officiella statistiken har de disponibla inkomsterna* ökat för alla åldersgrupper under 2000-talet. Regeringen och finansminister Per Nuder talar om en ekonomi i balans och ökad välfärd för alla. Det är en beskrivning som inte stämmer. Tromb har granskat utvecklingen av de disponibla inkomsterna i olika generationer och åldersgrupper efter boendekostnader sedan mitten på sjuttiotalet. En genomgång som visar att de som haft den sämsta inkomstutvecklingen under de senaste åren fått hela inkomstökningen uppäten av ökade boendekostnader. Stora grupper har fått kraftigt försämrade ekonomi. Samtidigt har ekonomin för de grupper som haft den bästa inkomstutvecklingen förstärkts kraftigt genom minskade boendekostnader och ökande förmögenheter. En särskilt drabbad grupp ekonomiskt är unga ensamstående föräldrar som hade över kronor mindre per år att röra sig med efter boendet var betalt 2003 än 1990 enligt en typhushållsberäkning som bygger på att man bor i en hyreslägenhet med en utrymmesstandard som ligger under genomsnittet i Sverige. Åldergruppen åringar har fått hela inkomstökningen sedan 1990 uppäten av ökade boendekostnader och åldersgruppen åringar hamnar under socialbidragsnormen även om man lägger in förhållandevis låga boendekostnader i kalkylen. Arbetslösheten och antalet unga som tvingas söka socialbidrag fortsätter att öka. Samtidigt har fyrtiotalisterna och de äldsta femtiotalisterna fått det allt bättre ekonomiskt. 8 TROMB#1

7 Trombs granskning bygger bland annat på helt nya bearbetningar av SCB:s inkomststatistik som gör det möjligt att följa olika generationers inkomstutveckling över en längre tid på ett sätt som inte gjorts tidigare. Statistik som visar att fyrtiotalisterna som grupp aldrig någonsin behövt dra åt sin svångrem. 70-talister Fyrtiotalisternas inkomstutveckling går som ren röd tråd genom inkomststatistiken. År efter år under de senaste kvartseklets omfördelningsår och sparpaket har de på ett närmast mirakulöst sätt lyckats öka sin inkomster och förmögenheter på andras bekostnad. Först med trettiotalisterna och senare med de äldsta femtiotalisterna som gynnade stödgrupper. Samma generationsgrupper som dominerat inom politiken, näringslivet och förvaltningsapparaten under samma decennier. Samtidigt har sextiotalister, sjuttiotalister, åttiotalister och de äldre fattigpensionärerna varit stora ekonomiska förlorare. I vår granskning har vi också tittat närmare på boendekostnadsutvecklingen i längre tidsperspektiv. En jämförelse som visar att skillnaden i boendekostnaderna mellan hyresrätter och egna hem ökat mycket kraftigt sedan början av nittiotalet. Kostnaderna för att bo i hyreslägenhet har ökat med 50 procent omräknat till fasta priser. Men kostnaderna för boende i villa har i genomsnitt sjunkit. Särskilt tydlig blir skillnaden om man jämför egnahemsägare som hade chansen att ta sig in på marknaden innan de snabba prisstegringarna de senaste åren med de köpare av villor TROMB#1 9

8 »En jämförelse mellan ett typiskt fyrtiotalistpar i villa och ett typiskt sjuttiotalistpar i en liten lägenhet visar att det skiljer över kronor per år i konsumtionsutrymme mellan hushållen.«och bostadsrätter som nyligen gett sig in på marknaden, samt boende i hyreslägenhet. I en typhushållskalkyl där vi jämfört två i övrigt identiska hushåll, där den ena familjen bor i en hyresrätt på 128 kvadratmeter och den andra familjen i en lika stor villa med genomsnittliga boendekostnader enligt SCB:s statistik, visar att familjen i villan har över kronor mer att röra sig med om året jämfört med familjen i hyreslägenhet. Också skillnaderna i boendekostnader mellan villaägare som kom in tidigt på marknaden när priserna var låga och nyetablerade villaägare som nyligen köpt sina hus är mycket stora. Räntor och amorteringar gör att nya villaägare i ett hus med en prislapp på strax under 2 miljoner kronor betalar omkring kronor mer för sitt boende varje år än de villaägare som kom in tidigt på marknaden. Även om man räknar bort amorteringarna och ser det som ett sparande är de nyblivna villaägarnas boendekostnad över kronor högre per år. Den totala boendekostnaden för villaägare som äger ett färdigamorterat hus med ett marknadsvärde strax under 2 miljoner kronor köpt innan de senaste decenniets prisstegringarna är runt kronor i månaden inklusive fasta kostnader som fastighetsskatt, VA, sophämtning och löpande underhåll. Alltså betydligt mindre än vad många unga får betala för ett litet studentrum. En jämförelse mellan ett typiskt fyrtiotalistpar i villa och ett typiskt sjuttiotalistpar i en liten lägenhet visar att det skiljer över kronor per år i konsumtionsutrymme mellan hushållen. Uppgifterna bygger på en omfattande genomgång av statistikuppgifter från SCB, Socialstyrelsen, Finansdepartementet, Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund, Boverket och IBF. (Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet.) Granskning bygger på rapporten Slott eller koja som producerats av ekonomijournalisten Pelle Oskarsson i samarbete med Peter Ahlgren och Fredrik Lind för tidningen Tromb, Caliber Film & Reportage och Hyresgästföreningen. 10 TROMB#1

9 FOTO: PETER CEDERLING, FOLIO PÅ FLYKT FRÅN DET SJUNKANDE SKEPPET Deras föräldrar blev fattigpensionärer och deras barn och barnbarn socialbidragstagare. Själva blev de miljonärer. Nu när det svenska smörgåsbordet är rensat och välfärden raserad packar fyrtiotalisterna resväskorna för att flytta utomlands där skatterna är lägre och spriten billigare. TROMB#1 19

10 20 TROMB#1

11 Härligt utropar en gemytlig dansksvensk i röd sportskjorta och improviserar några eleganta danssteg på stranden framför en av barerna på den spanska sydkusten. TEXT: PELLE OSKARSSON FOTO: THOBIAS FÄLDT Lite längre bort spelar fyra herrar boule och bakom ett vindskydd ligger en grupp svenskar i femtioårsåldern och solar sig. Varför frysa i Sverige om vi kan ha det varmt och gott här, säger Lena Karlsson, 58 år som flyttat hit från Stockholm tillsammans med sin man. Åttio procent av det samlade förmögenhetsvärdet i Sverige ägs av åldersgruppen över 50 år. Förmögenheter som beräknas uppgå till omkring miljarder kronor. Samtidigt sjunker generationens förtroende för den svenska välfärden. Tre fjärdedelar av fyrtiotalisterna och de äldre femtiotalisterna tror att den sociala tryggheten och pensionerna kommer att försämras. En klar majoritet tror att arbetslösheten kommer att öka. I den dallrande ekonomin gäller det att se om sitt eget hus på ålderns höst. Hundratusentals fyrtiotalister och äldre femtiotalister planerar att flytta utomlands när de går i pension.* Har man lite pengar på banken och en bra pension halverar man skatten genom att flytta hit. Priserna har ökat men det mesta är fortfarande billigare än hemma och vi lever bra bara på den skattsänkning vi får genom att bo här, säger Bengt-Arne Johansson pensionerad general som redan flyttat till södra Spanien tillsammans med sin fru. Vi träffar Bengt-Arne på svenskklubben Club Nordicó i Fuengerola mitt emellan Malaga och Marbella på den spanska sydkusten. Här är klimatet behagligt även på vintern. Solen värmer skönt och palmerna vajar i den milda medelhavsbrisen. Området är berömt för sina 320 molnfria dagar per år. Vi hade otur i början och blev lurade på några hundra tusen kronor i en lägenhetsaffär. Men nu har vi hittat en ny fin lägenhet med pool, balkong och trädgård i ett lugnt område, berättar Bengt-Arne, som har en bra pension på kronor i månaden. Tillsammans har Bengt-Arne och hans fru närmare kronor mer i månaden över efter skatt som residenter i Spanien jämfört med vad de skulle ha om de bott kvar i Sverige. Och allt har blivit mycket enklare genom EU. Spanskt medborgarskap behöver man inte längre. Som EUmedborgare räcker det med att man mantalsskriver sig i Spanien för att få skatten sänkt till de spanska nivåerna. Lägenheten kostade en slant. Men månadsavgiften är bara några hundralappar. Dessutom är sjukvården modernare och bättre än i Sverige. All medicin och läkarvård är gratis för pensionärer, berättar Bengt-Arne. Han råder dock inte svenska folkpensionärer med knaper ekonomi att flytta hit. Det lönar sig först när man har en pension en bit över kronor per år. Innan dess betalar man inte så mycket skatt i Sverige heller och så har man ju inte rätt till bostadsbidrag här nere. Fyrtiotalisterna och femtiotalisterna är de sista generationerna som får sina pensioner finansierade genom de skatteintäkter som staten drar in från efterföljande generationer. Men Bengt-Arne ser det inte som ett problem att den yrkesarbetande befolkningen kostnader för pensionerna ökar om pensionärerna skriver sig utomlands för att sänka sin skatt. Nej det tycker jag inte. Skatten är ju till för gemensamma utgifter som vägar och skolor och sjukvård och de delarna utnyttjar vi ju inte längre i Sverige. Bengt-Arne är nyvald ordförande i Club Nordicó. Ett litet tryggt Sverige i miniatyr. Här serveras svensk husmanskost varje lunch. En vaccineringssköterska har just varit på besök, bilprovningen har tittat ner, i närheten finns både svenska frisörer och bagerier och på dagordningen finns danskvällar, vinprovning och musikkvällar. På menyn den här veckan finns allt från honungsglaserade revbensspjäll och ärtsoppa till bruna bönor och fläsk. Det är klart att man vill ta med sig en del av de bästa svenska traditionerna. Vi välkomnar särskilt spanjorer i föreningen. Men vi umgås nog mest med varandra trots allt, säger B-A Johansson. Innanför ett draperi längre in i lokalen har ett halvt dussin äldre svenskar kurs i spanska utan grammatik. Trots att vi för ett lågmält samtal känner en av de skäggprydda herrarna ett oemotståndligt behov av att hyscha oss gång på gång. Hysssscccch, hysssscccch vi försöker ha kurs här inne. Äh, bry er inte om det. Han är bara sur för att det inte var han som blev vald till ordförande, skojar en förbipasserande glad man i årsåldern som skjuter en ovanligt ful guldblänkande serveringsvagn med lådvin som en skottkärra framför sig genom lokalen. TROMB#1 21 * Källa: Analysföretaget Kairos Future som på uppdrag av bland annat Läkemedelsföreningen, TeliaSonera och fackförbundet Kommunal genomfört en enkätundersökning med frågor till fyrtiotalister och äldre femtiotalister. Enligt undersökningen säger en fjärdedel av de tillfrågade att de med säkerhet kommer att flytta utomlands vid pensioneringen.

12 22 TROMB#1»Har man lite pengar på banken och en b genom att flytta hit. Priserna har ökat m än hemma och vi lever bra bara på den s

13 ra pension halverar man skatten en det mesta är fortfarande billigare kattsänkning vi får genom att bo här.«tromb#1 23

14 Bara här på Costa del Sol, Andalusiens 20 mil långa kustremsa från Nerja i Öster till Manliva och Gibraltar i väster bor närmare svenskar. Totalt räknar man med att omkring svenskar bor hela eller delar av året i Spanien. En gång i tiden beskrevs området som en fristad för bedragare och skattesmitare. Och det var ett populärt resmål för kronofogdemyndighetens tjänstemän som bodde på fina hotell, besökte en och annan bar och restaurang och bedrev en närmast hopplös indrivningsjakt. Men nu är det inte längre så många som kommer hit med dubbelbottnade resväskor och travar med ovikta tusenlappar. Valutaregleringen är sedan länge avskaffad, skattefriheten har ökat och det finns gott om svenska banker, advokater, mäklare och placeringsrådgivare som kan hjälpa till med alla nödvändigt transaktioner på ett helt lagligt sätt. Visst bor det en hel del rika svenskar här nere. Det borde man tänka på i Sverige när man utformar skattepolitiken. Staten förlorar säkert miljarder varje år på spaniensvenskarna, säger en av de få svenskar under sextio år som vi träffar under vår vecka på plats på solkusten. Vi befinner oss på den exklusiva golfbanan Los Naranjos som ägs av mångmiljonären, skånebyggmästaren och hockeygeneralen Percy Nilsson. Bakom de höga stenmurarna, stålgrindarna och vaktbolagens skyltar i villaområdet Nueva Andalucia kring golfbanan räknar man med att det bor omkring svenskar. Det kostar 960 kronor att gå en runda. Och klubbens 200 svenska medlemmar har fått betala en halv miljon kronor för sitt medlemskap. Jag tror inte att det är så många av våra medlemmar som»titta på båtarna i hamnen, titta på husen och titta bilarna på gatan. Vilken prisklass är det? Skulle du ha råd med en bil för en miljon eller en båt för 12 miljoner? Det är ett sjukt samhälle här nere. Hälften av våra medlemmar är skattesmitare och bedragare som lurat till sig miljoner av staten.«är intresserade av att prata med er, säger den unge mannen som vi träffar utanför golfshoppen. Varför då? Det kan dom väl avgöra själva?, säger vi. Jovisst, men titta på båtarna i hamnen, titta på husen och titta bilarna på gatan. Vilken prisklass är det? Skulle du ha råd med en bil för en miljon eller en båt för tolv miljoner? Det är ett sjukt samhälle här nere. Hälften av våra medlemmar är skattesmitare och bedragare som lurat till sig miljoner av staten. Det vore inte så övertänkt att ställa upp i svenska medier. Vi tror att han skojar och bestämmer oss för att inte publicera hans namn eller bild eftersom det kanske skulle kunna leda till att han förlorar sitt jobb. 24 TROMB#1

15 Men när vi går ut på golfbanan är det faktiskt ovanligt många som drar sig undan när de får syn på kameran. På driving range träffar vi en trevlig svensk man i 60-årsåldern med färglada golfbyxor som gärna pratar med oss, men han vill inte uppge sitt namn eller vara med på bild. Så länge vi inte kommer in på några personligare frågor är han pratglad. Jag trivs här. Men det har blivit lite av ett pensionärsreservat som inte lockar några ungdomar eller barnfamiljer. Det har blivit för dyrt att hitta någonstans att bo och har man inte råd att köpa en aktie i golfklubben kostar det en halv förmögenhet att ta en golfrunda med familjen. Jag har ett hus på Skaftö i Bohuslän också. Där sjuder det av liv. Här finns nästan inga ungdomar alls. Golfkollegan Torsten Carlsson från Ängelholm har däremot ingenting emot att vi fotograferar hans imponerande golfsving. Äh, klart du ska vara med på bild, säger Torsten. Journalister från Göteborg. Det är väl kanon. Det kan bli ett bra porträtt i pressen. Det passar inte så bra, säger golfbyxan som inte vill gå in närmare in på om det är jantelagen, allmän blygsel eller trassel med myndigheterna som gör att han inte vill uppge sitt namn eller vara med på bild. Christer Nerman och hans fru Agneta som driver golfrestaurangen på Los Naranjos tillsammans med sin son bekräftar bilden av en och annan ljusskygg klubbmedlem. Men det där är någonting som var mycket vanligare förr. Nu är det mest helt vanliga människor som jobbat hårt och haft möjlighet att spara lite pengar i aktier och fonder som flyttar hit för att få några bra år i solen, säger Christer Nerman. Huspriserna i kustnära lägen på den spanska solkusten har stigit kraftigt. Ett litet radhus på kvadratmeter kostar minst en miljon kronor. En fristående villa på 150 kvadratmeter med en liten trädgård och pool som inte ligger alltför långt från havet kan kosta 4 5 miljoner kronor eller mer. En av de stora frågorna bland svenskarna här nere är vad som kommer att hända med huspriserna nu och om det kommer ett generationsskifte eller om de nya generationer som har möjlighet att söka sig till solen och värmen kommer att söka sig till billigare länder som Thailand och Turkiet. Fyrtiotalisterna är redan här. Visst kan det komma fler nu när de börjar gå i pension. Men om det ska bli en föryngring behöver vi också få hit femtiotalister, ungdomar och barnfamiljer, säger Christer Nerman. Bengt-Arne Johansson menar att priserna i Spanien gått upp för mycket och att det kan komma ett prisras även om allt fler europeiska pensionärer väljer att flytta till varmare länder. I Frankrike är skatterna för pensionärer ännu lägre än här. Turkiet är betydligt billigare och i Thailand kan man få en fin villa på ett par hundra kvadratmeter med pool och stor tomt för kronor. Här kostar ett likadant hus nästan tio gånger så mycket. Priserna har redan nått så höga nivåer att de yngre generationerna inte har råd. Bland vinhyllorna i en livsmedelsaffär i Nerja öster om Malaga träffar vi Eva Lundkvist 61 år och Tage Lundkvist 60 år. De håller med om att priserna är höga. Men har nyligen skaffat ett eget hus i ett område där de har mycket svenska grannar och har en del fonder och besparingar som gör att de kan vara lediga hela året. TROMB#1 25

16 Eva jobbade tidigare på UD och Tage har passat på att nappa på ett generöst erbjudande om avgångsvederlag och avtalspension från Ericsson där han tidigare jobbade som ingenjör. Har man råd tycker vi att man ska passa på att göra någonting annat än att bara jobba hela livet. Visst saknar vi barnen ibland. Men vi kommer också att tillbringa en hel del tid i Sverige på sommarhalvåret och vid större helger, säger Eva Lundkvist.»Har man råd tycker vi att man ska passa på att göra någonting annat än att bara jobba hela livet. Visst saknar vi barnen ibland. Men vi kommer också att tillbringa en hel del tid i Sverige på sommarhalvåret och vid större helger.«svenskarna här nere är ofta ganska tillbakadragna, berättar den gamle pensionerade idrottsläkaren Sabri Peközer som trots sitt turkiska namn är ungefär så svensk som en svensk äldre gentleman kan bli. Sabri kom till Sverige som nyutbildad läkare på femtiotalet och är en av pionjärerna inom svensk idrottsmedicin. Hans turkiska läkarlegitimation godkändes inte i Sverige. Men Sabri vidareutbildade sig genom sjukgymnastinstitutet och i moderna alternativa behandlingsmetoder som chiropraktik och akupunktur. Han skötte bland annat om friidrottslandslaget och skidåkarna i OS i Sarajevo och Lake Placid och hade en populär privat mottagning med lång kölista. I mitten på 80-talet hade han tjänat tillräckligt med pengar för att ta med sig familjen och segla söderut genom Europa och Seine ut i Atlanten till Medelhavet för att trappa ner och bosätta sig i södra Spanien. Det var en enorm frihetskänsla, säger Sabri som representerar den äldre trettiotalistgenerationen som kom hit innan höghusen och bilköerna växte sig höga och långa. Tillsammans med sin fru har han precis flyttat från ett centralt beläget hus närmare havet till en ny högt belägen villa i ett lugnt område med utsikt över Medelhavet och en vacker dal med spanska hus och trädgårdar. Det byggdes och skränades alldeles för mycket där vi bodde tidigare. Men här är det lugnt och skönt. Grannarna mitt emot är bara är här några veckor om året. Det enda som stör är alla vakthundar som skäller så fort det passerar en lösdrivande hund. Sabris fru Jorun bjuder på kaffe och en god nybakad sockerkaka. Sympatiska människor som känns lite ensamma i sitt stora hus. Våra barn och barnbarn hälsar på ibland. Men vi har inte så stort umgänge som vi hade tidigare. En och annan vän och bekant har gått bort och svenskarna här nere håller sig som sagt gärna lite på sin egen kant. I hallen står en stor nyinköpt eldriven massagestol som Sabri behöver för att behandla en gammal ryggskada. Vi guidas runt bland foton och minnen och i garaget under huset står ett par av Sabris 12 veteranbilar som han stolt visar upp. En MGA av 1960 års modell och en Jaguar S-type, årsmodell 1966 med en 3,8 liters motor. Men också en Jaguar 2000 XK8. Jag röker inte, jag dricker inte och jag spelar inte. Någon last måste jag ha, och jag älskar mina bilar, säger Sabri. Nu var det dock ett ta sen han var ute och åkte med någon av sina klenoder. Trafiken har blivit alldeles för tät och jag har ju inte så många år kvar ändå, skämtar han. Höga priser, skatter, mörker, kyla, regler, politiker, jantelagen, tråkigt och stelt En enkätundersökning som genomförts av redaktionen på Sydkusten visar att en majoritet av spaniensvenskarna i Costa del Sol är hårda i sin kritik mot det gamla hemlandet. Man har i första hand lämnat Sverige för att njuta av klimatet, golfen, maten, lägre skatter och den spanska livsstilen. Man vill inte flytta tillbaka till Sverige och visar ett visst förakt för den svenska tråkigheten och stelheten. Det bästa med Sverige är cykelbanorna, säger en av de intervjuade. Livet i Spanien upplevs som enklare och spontanare. Man rör sig mer på gatan, stöter på vänner och tar sig ett glas vin på en uteservering. Livsstilen är angenämare och livskvaliteten är högre. Men den spanska byråkratin och kriminaliteten beskrivs som negativ. Lågt i kurs står svenska politiker, skatter och vädret. Men man längtar hem till sina barn och barnbarn. Spaniensvenskarna är traditionellt sett ganska högerorienterade och skeptiska till politiker och myndigheter. Men det har börjat lättas upp på senare år, säger tidningens chefredaktör Mats Björkman. Bland spaniensvenskarnas intressen toppar golf, utflykter, strand, bad, restauranger och barer. Men enligt Sydkustens undersökning finns det inte bara pensionärer bland Spaniensvenskarna. 15 procent driver eget företag i Spanien och ytterligare 25 procent arbetar. Lars Böhlander som är 61 år och hans fru Aja som är ett par år yngre flyttade till Spanien redan för några år sedan och bor i en trevlig liten villa inte så långt från golfklubben Los Naranjas och Casinot i Puerto Bañus. Lars är plastikkirurg och arbetar enligt ett roterande schema. Två veckor i Sverige och sex till åtta veckor i Spanien. Det blir en hel del ögonlocksoperationer och ansiktslyftningar, näsor och pannlyft. Men också en hel del fettsugningar och bröstkirurgi. Både förstoringar och förminskningar, och så finns det ju fall där det finns volym men det hänger för långt ner och man vill forma till det lite snyggare, säger Lars som dock klagar lite över att konkurrensen i branschen är hård och att lönsamheten inte är så hög som många tror. Trots att pensionärerna dominerar på solkusten är det oftast yngre kvinnor och damer i 50-årsåldern som opererar sig, säger Lars Böhlander. 26 TROMB#1

PÅ FLYKT FRÅN DET SJUNKANDE SKEPPET

PÅ FLYKT FRÅN DET SJUNKANDE SKEPPET FOTO: PETER CEDERLING, FOLIO PÅ FLYKT FRÅN DET SJUNKANDE SKEPPET Deras föräldrar blev fattigpensionärer och deras barn och barnbarn socialbidragstagare. Själva blev de miljonärer. Nu när det svenska smörgåsbordet

Läs mer

Slott eller koja? En rapport om boende, välfärd och ökande generationsskillnader. Pelle Oskarsson Caliber Film & Reportage AB för Hyresgästföreningen

Slott eller koja? En rapport om boende, välfärd och ökande generationsskillnader. Pelle Oskarsson Caliber Film & Reportage AB för Hyresgästföreningen Slott eller koja? En rapport om boende, välfärd och ökande generationsskillnader Pelle Oskarsson Caliber Film & Reportage AB för Hyresgästföreningen Innehållsförteckning Sammanfattning... s.2 Inledning...

Läs mer

unga vuxnas verklighet - en vitbok sammanställd av Susanna Kumlien

unga vuxnas verklighet - en vitbok sammanställd av Susanna Kumlien unga vuxnas verklighet - en vitbok sammanställd av Susanna Kumlien Unga vuxnas verklighet en vitbok sammanställd av Susanna Kumlien http://www.kumlien.net info@kumlien.net 2 3 Innehållsförteckning: förord

Läs mer

Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN?

Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN? Författare: Maria Rankka & Helena Olsson HUR PÅVERKAR SKATTEN? Hur påverkar skatten FÖRORD Sverige har återigen tagit hem guldmedaljen i OECD-mästerskapet om högsta skattetryck. Jaha, vi har hört det

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu augusti 2002 EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu Inledning Vi har fått vårt livs första hyreslägenhet! Jag och min bästa väninna har fått tag på en hyreslägenhet. Det är den perfekta lägenheten

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

När många skapar tillsammans

När många skapar tillsammans ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Hyresgästföreningen NR 4/4 En bilaga om rätten till egen bostad och vikten av att det

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NUMMER 10 JUL 2006 PRIS: 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET NEJ TILL NÄTALKOHOL BISTÅND I KRIG VÄLGÖRANDE JULGÅVOR FRANKRIKE NYKTRAR TILL VÄXTVÄRK I

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll:

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll: n Vård av friska: De låses in för framtida brott n Eolshäll: Pedofil drev pojkhemmet 2/2013 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. 10 20% av äldre

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Höga insatser. Ingemar Backman. Snowboardpionjären blev pokerproffs. Undvik att bli. lurad i luren. Din ekonomiska guide.

Höga insatser. Ingemar Backman. Snowboardpionjären blev pokerproffs. Undvik att bli. lurad i luren. Din ekonomiska guide. DEG Din ekonomiska guide DEG MAGASIN DEG MAGASIN DEG MAGASIN DEG MAGASIN DEG MAGASIN DEG 69 1285966710 90218027 00790359 NR: 1 MAJ 2012 PRIS: 49 kr (inkl. moms) Ingemar Backman Höga insatser Snowboardpionjären

Läs mer

PENGAR, MA K T & ALLA VI ANDRA. Johan Ehrenberg

PENGAR, MA K T & ALLA VI ANDRA. Johan Ehrenberg PENGAR, MA K T & ALLA VI ANDRA Johan Ehrenberg 4 5 Johan Ehrenberg: Delar (reportage) Norstedts 1985 Bara lite kärlek (roman) Awe Gebers 1986 Löjliga familjen (roman) Awe Gebers 1988 Möten (reportage)

Läs mer

KRIS Kriminellas Revansch I Samhället

KRIS Kriminellas Revansch I Samhället KRIS Kriminellas Revansch I Samhället Vi är en ideell förening bestående av kriminella/drogberoende människor som hittat ett nytt sätt att leva. Vad vi sparar in åt samhället? Börge Hellström styrker sig

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer