KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel januari - april 2011 Julbudskap Från Ärkebiskop Gabriel Aktuellt HUVUDDUKAR OCH APOSTLARNAS LÄRA -En delikat fråga -Vad ha fundamentalismen med det här att göra? - Vad Aposteln Paulus egentligen menar - Ett symboliskt tecken - Ärevördige Maxim Bekännarens tolkning -Apologi Hl. Johannes Klimakos, Novgorod, mitten av 1400-talet

2 Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint- Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA januari - april 2011 Julbudskap från H.H. Ärkebiskop Gabriel, Den Ekumeniske patriarkens exark "Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt." (2 Kor. 3-4) Kära bröder och systrar i Kristus, Vi har nu nått fram till vår herres Jesu Kristi födelsefest. Såsom vart år är det ett ögonblick av stor nåd som vi alla upplever tillsammans med glädje, ett ögonblick som jag denna dag har förmånen att dela med er. Varför erfar vi alla glädje? Jo, eftersom änglarnas budskap till herdarna även riktas till oss liksom till alla människor på jorden: "Idag är en Frälsare född åt eder, han är Kristus, Herren!" Hela Gamla testamentet talar om denna väntan på frälsningen och den gamle Simeon uttalar i hela mänsklighetens namn följden av denna så mäktiga händelse som utgör fullbordandet av löftet om frälsning: "Nu låter Du Din tjänare fara hädan i frid, ty mina ögon har sett Din frälsning, ett ljus för alla folk..." Men hur bör vi idag uppleva denna "stora glädje" som änglarna talar om till herdarna? Vad motsvarar detta budskap och hur genljuder det i våra hjärtan? Hela världen, hela universum tycks befinna sig i en djup skugga.visserligen ser vi i våra städer och byar en massa glittrande dekorationer, för många innebär denna helg festmåltider och utbytande av gåvor, men tyvärr förefaller det som om orsaken till denna helg, den verkliga innebörden av denna händelse som vi firar är uttömd och att majoriteten av våra bröder och systrar inte vet varför vi upplever denna glädje.

4 Är vi medvetna om den ångest som betrycker jordens folk, där alla medel är bra för att glömma lidandet, medel som är otillräckliga, konstgjorda och kortlivade... Hela denna bild kan göra oss till pessimister och få oss att säga "vad tjänar det till? Var är den frälsning som Gud har utlovat?" Mänskligheten förefaller oss ha urartat, människan är liksom vanställd. Det tycks som om hon inte längre är i stånd att älska! Låt oss inte snärjas av detta! Situationen är inte längre lysande, det har gått mer än två tusen år... Och ändå, en stor förändring skedde, till och med en omstörtande sådan: i Betlehem visade sig Guds dåraktiga kärlek! Guds enfödde Son och Ord, den andra Personen i Treenigheten blev intagen av alla människor på jorden, frukterna av skapelsen sådan som den var och är idag med sin bräcklighet sin svaghet och sina skador. Kristus i krubban sträcker ut sina armar mot de stora som små, mot de tre konungarna såväl som mot herdarna. Denna gränslösa kärlek, denna barmhärtighet utan slut erbjuds oss utan villkor och de mot oss utsträcka armarna kommer att vara det även framgent, eftersom de är fastnaglade på Korsets trä för att bevisa hur älskade vi är av vår Herre Jesus Kristus! Det är genom att acceptera att komma till denna jord under den mest bräckliga form, som ett litet barn, som Herren Jesus fick erfara och känna i sin kropp, ända från det första skriket, människans hela ångest. På så sätt erbjuds oss hela förtjänsten av den Gudomliga kärleken. Vi är ansvariga för det vi har fått: vi kan inte berömma oss av att vara kristna, för allt har blivit oss givet! Men vi bör veta att ge Gud äran: "Ära vare Gud i höjden!" Denna fras som vi uttalar i början av varje liturgi bör vi integrera i hela vårt liv och till oss anknyta alla människor på jorden, i deras glädje såväl som i deras nöd! Vi bör inte smaka Guds glädje och samtidigt glömma människornas ångest. Herdarna offrade troligen några lamm till Maria och hennes Son, de tre konungarna kom med kostbara gåvor. Och vi, vad skall vi erbjuda? Vår gärd av tacksamhet? Självklart! Glädjen att få ta emot vår Frälsare? Javisst! Men låt oss inte glömma att vid Kristi fötter lägga ned våra bröder i nöd, för som den Helige Silouan av Athos säger: "Våra bröder är vårt eget liv". Låt oss motta Guds glädje som ges till oss och "låt oss avlägga alla jordiska omsorger". Detta är det Hopp som bryter fram denna Julnatt och det är så som världen skall frälsas! I Födelsens glädje välsignar jag er alla med mycken tillgivenhet i Kristus. +Ärkebiskop Gabriel av Komana Ekumeniske Patriarkens Exark

5 AKTUELLT HUVUDDUKAR OCH APOSTLARNAS LÄRA Idag är huvuddukar ett så känsligt tema att frågan antingen bara diskuteras i polemisk ton eller inte tas upp överhuvudtaget. Och ju mera den folkliga traditionen utvecklas, desto mera avlägsnar den sig från sin kyrkliga innebörd och rotar sig i sin egen folkloristiska självtillräcklighet. Men felet ligger inte i folkloren, utan felet är att vi sedan länge har ersatt den traditionella kulturen med en ny informationskultur. Vi har förlorat kontakten med den lokala traditionen, och vår världsåskådning formas av en ström av tillfällig information om många olika traditioner samtidigt. Vårt sinne är inte alltid förberett för detta. Det globala medvetandet är inte alltid tillräckligt moget, och särskilt inte när det gäller andliga ting. Därför bör man inte bara diskutera detta tema, utan man ska framför allt göra det i en sansad ton och i en äkta ortodox anda. Att kvinnan ska ha sitt huvud betäckt i kyrkan nämns bara en enda gång i hela Nya Testamentet, i Pauli första brev till korinterna. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. (1 Kor. 11: 3-6) Alla hänvisar till dessa ord, men det är inte många som förstår deras andliga budskap och innebörd. Formalismen har gått så långt att att man nästan har börjat betrakta huvuddukarna som en ortodox uniform och till och med som en garant för en korrekt ortodoxi utan huvudduk får en kvinna inte träda in i en kyrka, och hon får inte ens kalla sig ortodox... Det sprids olika föreställningar, ibland helt absurda, om hur ortodoxa huvuddukar ska se ut, och hur man ska knyta dem för att vara "riktig". Det har

6 redan uppstått en "ortodox subkultur", något som kyrkofäderna sedan urminnes tid har kämpat emot. En visst sätt att klä sig har blivit chict för ortodoxa. Som så ofta ger marknaden det mest adekvata svaret på den religiösa efterfrågan och erbjuder nu olika modealternativ med garanterad kanonicitet. Men de moraliska följderna är värre än de estetiska. Huvuddukarna ger idag upphov till meningslösa diskussioner och konflikter i Kyrkan, i total motsättning till vad samme apostel Paulus säger i just denna epistel: Om nu likväl någon vill vara genstridig, så må han veta att vi för vår del inte har sådan sedvänja, ej heller andra Guds församlingar. (1 Kor. 11: 16.) Tyvärr händer det att man bedrövar en syster och driver bort henne från kyrkan för en huvudduks skull; man har stängt barmhärtighetens och kärlekens dörr och man har öppnat vägen tillbaka till just den kanoniska stränghet som Kristus befriade oss ifrån. Ännu sorgligare är det att i kyrkan se småflickor, nästan spädbarn, med stora reglementsenliga sjaletter på huvudet knutna av deras mammor som därigenom har tillfredsställt sitt eget behov av from ärbarhet... Men de har inte tänkt på hur negativt det inverkar på barnens andliga fostran, och detta av två orsaker: det ger barnen en förvriden föreställning om Skrifterna, och det marginaliserar deras självmedvetande redan från barndomen. Senare, i tonåren, följer vanligen en svarsreaktion: då vill de så snart de kan ta avstånd från allt marginellt (dvs det som är kyrkligt och religiöst) och de skyndar att hinna ikapp sina jämnåriga och bli en del av deras sekulära liv, och på så sätt avlägsnar de sig från kyrkan. Inte ens icke-kristna fundamentalister täcker sina små döttrars huvuden! Vad har fundamentalisterna med det här att göra? Det finns en förbindelse, och det i högre grad än vad man skulle kunna tro. All fundamentalism kommer till uttryck i en strävan efter att underordna innehållet formen, och till och med efter att förvandla formen till innehåll. Mera konkret är religiös fundamentalism en företeelse som förvandlar sina symboler till dogmer och gör sina ceremonier till lag. Den har svårt att skilja ritualen från regler och reglerna från dogmerna. Dessutom utmärks fundamentalismen av intolerans mot andra. Vad beträffar huvuddukarna så har traditionalismen bland icke-kristna religioner gått så långt att man har börjat (eller fortsätter) att täcka inte bara huvudet utan också halsen, och till och med hela kroppen. Underligt nog kan man idag iaktta samma tendenser bland de kristna! Det som oroar är inte att den gamla kristna traditionen har bevarats att kvinnor täcker huvudet i kyrkan, utan att denna tradition har förändrats till sin mening och betydelse. Om denna symbol tidigare var en del av allmänt vedertagna kulturella former och motsvarade sin epoks speciella klädstil, så har man nu börjat betrakta detta "urgamla" plagg som obligatoriskt. Den symboliska betydelsen har ersatts av en strängt dogmatisk. Huvudduken har blivit ett oföränderligt tecken på religiös identitet. Det är värt att uppmärksamma detta, eftersom det hänger samman med doktrinära förvanskningar av en

7 äkta kristen förståelse för det religiösa livet, för människan och för frälsningen. Dessa är de viktigaste förändringarna som har kommit. För det första har moralen mer än heligheten blivit det viktigaste dogmatiska kriteriet. Att kvinnorna höljer sig har blivit både ett moraliskt och ett dogmatiskt krav. En kvinna ska täcka sig inte bara med en huvudduk utan med en stor huvudduk. Många förstår inte längre den sanna meningen och har ersatt den med ett moraliskt kriterium att inte dra till sig främmande mäns blickar, att inte locka. Detta låter nog mycket ärbart. Icke desto mindre härstammar en sådan moral i grund och botten från en annan, icke-kristen antropologi som ser kvinnan som litet lägre stående än mannen. Kvinnan betraktas som mannens verkliga eller potentiella egendom. Någon kanske säger: naturligtvis måste varje from och sedesam man skydda sin hustru från främmande blickar, "som en vacker blomma i husets inre trädgård"; kvinnan måste å sin sida dölja sitt yttre och inte dra till sig mäns lystna blickar. Det är bara det att aposteln Paulus inte skriver ett enda ord om detta apropå huvuddukar! Det kan vara en romantisk, men samtidigt en icke-ortodox uppfattning, och till och med en icke-kristen. Apostelns lära säger något annat. När det gäller kyskhet så skriver han i ett annat sammanhang ingenting om "skyddande" huvuddukar, utan helt enkelt: Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig, det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå (1 Kor. 7:9). Låt oss därför se Vad Aposteln Paulus egentligen menar Hans anvisningar hänför sig för det första till människans skapelse: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp. (1 Mos 2:18). Därmed kommer kvinnan/hustrun som en ledsagarinna och en hjälpare åt sin man. Aposteln tillägger: ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. (1 Kor 11:8-12).

8 Någon kan i detta finna tecken på diskriminering. Men före syndafallet var inte Adam i behov av någon hjälp nåden gav honom allt han behövde. Han umgicks å ena sidan med hela den omgivande skapelsen, å andra sidan med Gud själv, så det vore fel att säga att han var ensam. Men i detta umgänge befann sig den omgivande skapelsen på ett lägre plan än Adam själv och Gud på ett ojämförligt högre. Adams ensamhet bestod i att han saknade någon som både till sin natur och till sin värdighet var honom jämlik. Och med värdighet menar vi här; att vara skapad till Guds avbild, att vara utrustad med fri vilja och att inte vara underkastad döden. Gud skänkte Adam sådant umgänge genom att utrusta Eva med samma värdighet och egenskaper. Om Gud, istället för Eva, sänt Adam en annan man som sällskap, till att vara hans bästa vän, så hade detta stört Adams unika och outbytbara ställning i skapelsen (med modernt språkbruk hade det varit tal om en slags kloning ). Om Adam till sällskap istället fått något slags djur utrustat med förståndsegenskaper hade det ändå inte varit av samma värdighet som honom själv; förstånd var inte det enda som skiljde Adam från djuren. Begreppet umgänge skall här inte förstås som sällskap i vanlig mening, utan som en naturlig och fulländad förening. Endast hustrun Eva kunde tillsammans med Adam uppfylla den mänskliga naturen, utan att rubba människans unika egenskaper och utan att ta ifrån honom hans värdighet, men genom att delta i mänskligheten på likvärdigt sätt. Eva besitter samma värdighet som Adam, emedan det är genom henne som den mänskliga naturen förs till fulländning. Och när aposteln talar om mannens makt över kvinnan, tillägger han själv för änglarna och visar därigenom på skapelsens hierarkiska princip, inte bara vad gäller människan, utan hela världens tillblivelse, med början i de okroppsliga himmelska krafterna. Och detta är en hierarki och makt som bygger på kärlek, inte på förödmjukelse eller slaveri. Adam och Eva är av samma natur och har samma värdighet, men det finns också individuella drag; de ömsesidigt kompletterande manliga och kvinnliga egenskaperna. Endast ett sådant, av Gud helgat, umgänge mellan två kompletterande och likställda varelser kan förverkliga Människans fulländning. Med andra ord är den bibliska sanningen att kvinnan är skapad för mannen något som inte föringar, utan istället bekräftar deras lika värdighet som bärare av Guds avbild. Liksom den Heliga Treenighetens olika hypostaser varken förändrar eller föringar Guds enhet så förringas inte heller Adam och Evas enhetligt mänskliga natur av de drag som följer av manligt respektive kvinnligt de endast kompletterar varandra. Dessutom när aposteln Paulus säger att Gud är Kristi huvud så förringar han inte Kristi gudomliga natur och gör inte Herren till slav, utan har endast det Förkroppsligade Ordets födelse och människoblivande i åtanke, som personliga uttryck för den allraheligaste Treenighetens andra hypostas. I det Gudomliga, hos Fadern och Sonen, finns samma värdighet. På samma vis bör man förstå mannens överhöghet över kvinnan och kvinnans likställda värdighet med mannen. När aposteln Paulus på ett annat ställe skriver: Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse (1 Tim 2:14) får man inte skynda till slutsatsen att Adam vore mera rättfärdiggjord än Eva. Skriftens ord får inte ryckas ur sitt sammanhang, utan måste läsas med hänsyn tagen till hela den bibliska Uppenbarelsen.

9 Alltså liksom mannens och kvinnans roller i tider av nåd kompletterar varandra, så sprids också deras skuld lika i synden, men icke på samma sätt. Att kvinnan förleddes till överträdelse betyder inte att hon syndade mer än Adam, utan endast att hon syndade på sitt vis. Hon, som kvinna, frestades genom demonisk ingivelse, men mannen förfördes också han på sitt sätt och visade olydnad. Kvinnans skuld kompletteras på ett tragiskt sätt av mannens klagan: Kvinnan som Du gav mig. Och denna klagan är redan riktad mer till Gud än till kvinnan vilket gör den till en ännu större synd. För det andra visar aposteln Paulus på det kristna äktenskapets sakrament och helighet. Mannen är kvinnans huvud, men inte på ett tyranniskt sätt, utan liksom Kristus åt Kyrkan! Föreningen mellan makarna liknar föreningen mellan Kristus och Hans Brud Kyrkan. I ett sådant förhållande korsfäster sig den som har makten för den som ligger under den. Denna uppenbarelses otvetydighet påminner oss om att Pauli ord om huvudduk gäller gifta kvinnor, som ett tecken på deras helgade förbund med sina män (som Kyrkans med Kristus). Aposteln vänder sig till de gifta kvinnorna, inte till kvinnor i allmänhet, liksom till de gifta männen och inte till män i allmänhet. Hustrun är mannens ära. Vad som avses är inte en allmän moralkodex om förbindelser mellan individer av olika kön, utan om de hemlighetsfulla (i betydelsen sakramentala) förbindelsernas helighet inom den kristna familjen i hemmets kyrka. Aposteln Pauli brev är adresserat till korintierna för närmare 2000 år sedan, i deras konkreta kulturella kontext. Därav följer att hans undervisning motsvarade den tidens kulturella mönster. Icke desto mindre hänför sig apostelns undervisning inte till en viss kultur eller folkloristisk tradition, utan till de universella teologiska sanningarna. Bärandet av huvudduk är således Ett symboliskt tecken som visar på de ontologiska egenskaper, vilka vi just beskrivit. Av outgrundlig anledning talas det idag över huvud taget inte om den andra möjlighet som aposteln ger den gifta kvinnan för att inte dra skam över sitt huvud nämligen att klippa sitt hår. Med viss ironi, dock inte utan grund, kan man säga att många kvinnor idag med glädje följer detta andra råd i takt med tidens mode men att samma kvinnor i kyrkans rum åter täcker sitt huvud, på grund av bristande förståelse av apostelns ord... Vi bör inse att aposteln Pauli ord bär på möjligheten för kristna att leva i skiftande kulturer, utan att göra våld på den inre teologiska betydelsen av de eviga sanningarna. Därtill kan vi lägga märke till att aposteln inte bara talar om den gifta kvinnan, men också om det att den gifte mannen inte får täcka sitt huvud när han ber i templet. Om vi ytterligare studerar texten finner vi även följande ord: Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår (1 Kor 11:14). Utifrån detta skulle man kunna

10 kritisera aposteln för okunskap om att de gammaltestamentliga nasirerna lät håret växa till Guds ära! Eller så får vi lov att kritisera alla de munkar som idag, i enlighet med kutymen i många kloster, låter håret växa och därmed enligt aposteln Paulus drar vanära över sig. Det har ju inte alltid förhållit sig så fordom klippte munkarna tvärtom sitt hår. Därefter, i Bysans, uppstod nya föreskrifter, inte religiösa utan konjunkturella sådana om de olika ståndens yttre kännetecken. Dessa konjunkturer har sedan skiftat många gånger, beroende av tid och plats. Några århundraden efter aposteln Pauli levnad började män i kyrkans tjänst att förrätta bön i templet just med täckta huvuden. En annan kulturell paradox: när männen började bära byxor (i ett historiskt sent skede) så kom de kyrkliga klädnaderna att bevaras som de var och därmed rentav få något kvinnligt över sig! I formell mening skulle de kyrkliga skrudarna falla under förbudet från kyrkomötet i Gangr (?) (cirka år 340) som förbjöd kristna att bära kläder passande för det motsatta könet. Här torde även den strängaste formalist inse det orimliga i liknande resonemang. Kristna har alltid haft som uppgift att på ett adekvat sätt leva i sin tid, för att inte underkasta den andliga läran en närsynt och oandlig traditionalism! Dessutom, i de symboliska tecknen och föreskrifterna finns alltid en inbyggd villkorlighet, till skillnad från de kyrkliga dogmerna, där det inte finns någon villkorlighet. Symboliken kan och ibland t.o.m. måste ändra form, beroende av den kulturella omgivningen och andra faktorer. Än en gång påminner vi om att endast den dogmatiska läran är helt oföränderlig och varken är underkastad tid, rum eller kulturella egenheter. Didache de heliga apostlarnas lära en av Kristenhetens allra äldsta skriftliga dokument lär oss att de kristna inte utmärker sig gentemot det övriga folket genom sin klädsel. Också de heliga kyrkofädernas råd överensstämmer med detta. Att kvinnor på ikoner avbildas med täckt huvud är inte, vilket vissa anser, en kyrklig tradition utan blott en avspegling av den då rådande allmänna klädedräkten. Med andra ord finns det ingen kristen uniform, utan kristna bör se normala ut och därmed smälta in i den kulturella omgivningen. De kristna bör alltså inte utmärka sig till det yttre, utan endast genom sitt uppförande och ett helgat liv. Har man heligheten som ideal utesluter detta för övrigt oanständighet i klädseln. Tvärtom mot vissa nutida uppfattningar skall Ortodoxin som en allmännelig, apostolisk och världsomfattande lära inte pracka på människan några speciella kulturella, eller etniskt-religiösa formdrag, utan skall tvärtom befria honom eller henne från de folkloristiska fördomarnas inflytande. Den kristna läran utgör i sig själv en vederläggelse av den nutida zilotism som beskyller var och en för modernism som inte ikläder sig gudfruktighetens uniform. (Ett förtydligande vad gäller den liturgiska dräkten: Om en huvudbonad i kyrkan utgör ett kulturellt element som ger uttryck för den enskilda bärarens personliga

11 medvetande, så är den kyrkliga klädedräkten ett liturgiskt element. Dessa kläder är förvisso också symboler, men de ingår som symboler i själva gudstjänsten och berör hela den bedjande skarans trosbekännelse. Den liturgiska dräkten är således av annan sort och bör inte sammanblandas med det folkliga bruket av huvudduk. Ej heller utgör huvudduken ett liturgiskt element!). Ärevördige Maxim Bekännarens tolkning Maxims teologiska kontemplativa betraktelsesätt går till sådana ytterligheter som att det inte är fråga om verkliga huvudbonader eller ens om äktenskapliga förhållanden: "Således, då vi närmar oss innebörden av en andlig uttolkning säger vi att mannen är det aktiva förståndet som har trons ord som sitt huvud; förståndet betraktar sitt liv, skådande på det som på Kristus... Härvid vanärar det inte sitt huvud, d.v.s tron med några slags yttre eller materiella täckelser, eftersom inga timliga företeelser förmodas stå högre än tron. "Kvinnan" i detta förstånd kallar vi själva vanan vid andlig aktivitet, bevuxen med och täckt liksom av långt hår, många och olikartade självuppoffrande avsikter... Vidare: "mannen"är ett förstånd som har omsorg om en naturlig kontemplation i ande och bön och som huvud har Ordet, Kristus...Ett sådant förstånd vanärar inte Ordet och liksom täcker sig med några materiella eller timliga saker, för det sätter ingenting högre än detta Ord. "Kvinnan" i detta förstånd emellertid är en med detta samexisterande känsla med vars hjälp det färdas över ett hav av synliga och känslosamma saker där det insamlar de gudomliga avsikter som finns i det. Ett sådant bedjande förstånd tillåter inte känslan (kvinnan), berövad sitt förnuft, att bli en slav under oförstånd och synd... Å andra sidan är "mannen" ett förstånd som visar sig vara inneslutet i en mystisk teologi och som har den icke förtäckte Kristus som huvud, på ett hemlighetsfullt sätt omöjlig att begripa för förståndet..."kvinnan" i detta förstånd emellertid utgörs av tanken, renad från varje slags känslomässigt drömmande och havande liksom ett huvud förståndet som ägnar sig åt begrundande av gudomliga dogmer." Eftersom den kyrkliga Traditionen ofta omsätts i verkligheten på olika kontemplativa nivåer finns det i den utrymme för såväl överförda (metaforiska) som mer bokstavliga tolkningar av en och samma uppenbarelse. Traditionens huvudsakliga roll är inte att torrt och entydigt förklara Guds Ord, utan att framför allt underordna alla möjliga tolkningar en sann, inre, andlig innebörd. Härigenom kan man förklara varför vissa fäder har ett mer allegoriskt synsätt i tolkningen av Skriften och andra ett mer bokstavligt. Icke desto mindre kompletterar i själva verket alla de heliga fädernas olika skolor och synsätt varandra inom ramen för en och samma levande Helig Kyrkans Tradition, även i en del (till synes) meningsskiljaktigheter.

12 I sammanhanget med det ovan sagda är det lättare att förstå att aposteln Paulus antropologi och hans lära om äktenskapets helgd är oförändrade på ett dogmatiskt plan, men deras symboliska uttryck måste vara adekvata för den tid och miljö i vilken varje lokal kyrka befinner sig. I denna sak krävs andlig mognad och fömåga till andligt omdöme. I annat fall står en ortodox kristen inför hotet at förvränga Kyrkans äkta lära och ersätta den med folkloristiska och alldagliga surrogat och moralism. Om man till exempel för 2000 år sedan i Östern klädde sig på ett sätt så klädde sig de kristna likadant för att inte genom det yttre skilja sig från sina samtida. Men om vi på bokstavligt sätt börjar imitera den tidens klädsel och anser den vara en garant för äkthet så kan vi lätt falla offer för andlig förförelse. Om vi inte genom en brinnande inre tro lär oss att se ut som vanliga medborgare så blir vi marginaliserade, med en avsvalnad tro. Guds Moder med heliga kvinnor, byzantisk mosaik från 800- talet Vårt mål här är inte att ta av huvuddukarna på de kvinnor som ber i kyrkan, utan att från de troendes axlar ta av bördan av religiös folkloristik, vidskepelse och falsk moral (ofta av icke-kristen härkomst). Ytterligare ett mål är att till ortodox praxis återföra dess karakteristiska och autentiska andliga innebörd, vilken stöder sig på de heliga fädernas tradition och inte på den falska fromheten hos "ungstaretser". Friheten att täcka huvudet kvarstår för de troende om de bara har en mogen och andlig förståelse av sina handlingar i kyrkorummet. Men då är det viktigt att hålla sig till regeln att inte tänka ut en "särskild" kyrklig etikett, inte skilja sig genom sitt yttre, att inte skapa en opassande subkultur av ortodox typ och inte döma andra. En subkultur kan inte lösa andliga problem eller läka syndens sår. Men viktigast är: till en ytlig uniformitet av fromhet läggs vanligen även en subkulturell världssyn, vilket man måste akta sig för. Tvärtom, en sund ortodox andlighet har förmågan att uppvisa såväl smak som klokt omdöme och att vara adekvat. I denna innebörd, här och nu, då vi arbetar på vår frälsning, är det bättre att ersätta huvuddukarna med andra "huvudbonader" - en mössa, en basker, en elegant hatt... Symbolen bör ju inte stå i motsats till estetiken. Om någon uppfattar aposteln Paulus ord i enlighet med den helige Maxims lära och inte synligt täcker sitt huvud utan i hemlighet täcker sitt bedjande sinne med en inre fromhet så dömer vi inte en sådan människa. Och överhuvudtaget skall vi vara glada åt varje människa som kommer Herren till mötes i kyrkan, inte döma efter kjolar och huvuddukar, utan prisa Gud för att en människa har funnit vägen till kyrkan. I slutsats skall vi påminna om två viktiga saker : För det första: att av religiösa skäl täcka huvudet på små flickor, vilket inte ens fundamentalisterna gör detta stämmer varken med det Heliga Skriftet eller med den äkta Ortodoxa kyrkans tradition. I denna bemärkelse påminner vi om att Jungfru Maria i treårs ålder avbildas utan någon slöja på huvudet. För det andra : när vi tittar på Gus Moders ikoner så märker vi att Hennes huvud täcks av en slöja på sådant sätt att halsen är öppen och syns tydligt som en viktig detalj av

13 Hennes ansikte. Detta påpekar en gång till att det är olämpligt att kristna kvinnor idag tätt bindar om halsen i samband med huvudet vilket påminner mer om icke-kristna religiosa praktiker. F. Angel

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 oktober 2016 - januari 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänst kungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 januari - april 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänstkungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Man kan spendera pengar på kläder som inte är av den provocerande sorten. "På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt",

Man kan spendera pengar på kläder som inte är av den provocerande sorten. På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, 1Timoteusbrevet Del 5) 2:9-15 Undervisning: Chuck Smith Jag har därför upptäckt att det många gånger hjälper mig att promenera medan jag ber. Jag har också märkt att det är bra om jag ber högt, därför

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer