KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel januari - april 2011 Julbudskap Från Ärkebiskop Gabriel Aktuellt HUVUDDUKAR OCH APOSTLARNAS LÄRA -En delikat fråga -Vad ha fundamentalismen med det här att göra? - Vad Aposteln Paulus egentligen menar - Ett symboliskt tecken - Ärevördige Maxim Bekännarens tolkning -Apologi Hl. Johannes Klimakos, Novgorod, mitten av 1400-talet

2 Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint- Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA januari - april 2011 Julbudskap från H.H. Ärkebiskop Gabriel, Den Ekumeniske patriarkens exark "Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt." (2 Kor. 3-4) Kära bröder och systrar i Kristus, Vi har nu nått fram till vår herres Jesu Kristi födelsefest. Såsom vart år är det ett ögonblick av stor nåd som vi alla upplever tillsammans med glädje, ett ögonblick som jag denna dag har förmånen att dela med er. Varför erfar vi alla glädje? Jo, eftersom änglarnas budskap till herdarna även riktas till oss liksom till alla människor på jorden: "Idag är en Frälsare född åt eder, han är Kristus, Herren!" Hela Gamla testamentet talar om denna väntan på frälsningen och den gamle Simeon uttalar i hela mänsklighetens namn följden av denna så mäktiga händelse som utgör fullbordandet av löftet om frälsning: "Nu låter Du Din tjänare fara hädan i frid, ty mina ögon har sett Din frälsning, ett ljus för alla folk..." Men hur bör vi idag uppleva denna "stora glädje" som änglarna talar om till herdarna? Vad motsvarar detta budskap och hur genljuder det i våra hjärtan? Hela världen, hela universum tycks befinna sig i en djup skugga.visserligen ser vi i våra städer och byar en massa glittrande dekorationer, för många innebär denna helg festmåltider och utbytande av gåvor, men tyvärr förefaller det som om orsaken till denna helg, den verkliga innebörden av denna händelse som vi firar är uttömd och att majoriteten av våra bröder och systrar inte vet varför vi upplever denna glädje.

4 Är vi medvetna om den ångest som betrycker jordens folk, där alla medel är bra för att glömma lidandet, medel som är otillräckliga, konstgjorda och kortlivade... Hela denna bild kan göra oss till pessimister och få oss att säga "vad tjänar det till? Var är den frälsning som Gud har utlovat?" Mänskligheten förefaller oss ha urartat, människan är liksom vanställd. Det tycks som om hon inte längre är i stånd att älska! Låt oss inte snärjas av detta! Situationen är inte längre lysande, det har gått mer än två tusen år... Och ändå, en stor förändring skedde, till och med en omstörtande sådan: i Betlehem visade sig Guds dåraktiga kärlek! Guds enfödde Son och Ord, den andra Personen i Treenigheten blev intagen av alla människor på jorden, frukterna av skapelsen sådan som den var och är idag med sin bräcklighet sin svaghet och sina skador. Kristus i krubban sträcker ut sina armar mot de stora som små, mot de tre konungarna såväl som mot herdarna. Denna gränslösa kärlek, denna barmhärtighet utan slut erbjuds oss utan villkor och de mot oss utsträcka armarna kommer att vara det även framgent, eftersom de är fastnaglade på Korsets trä för att bevisa hur älskade vi är av vår Herre Jesus Kristus! Det är genom att acceptera att komma till denna jord under den mest bräckliga form, som ett litet barn, som Herren Jesus fick erfara och känna i sin kropp, ända från det första skriket, människans hela ångest. På så sätt erbjuds oss hela förtjänsten av den Gudomliga kärleken. Vi är ansvariga för det vi har fått: vi kan inte berömma oss av att vara kristna, för allt har blivit oss givet! Men vi bör veta att ge Gud äran: "Ära vare Gud i höjden!" Denna fras som vi uttalar i början av varje liturgi bör vi integrera i hela vårt liv och till oss anknyta alla människor på jorden, i deras glädje såväl som i deras nöd! Vi bör inte smaka Guds glädje och samtidigt glömma människornas ångest. Herdarna offrade troligen några lamm till Maria och hennes Son, de tre konungarna kom med kostbara gåvor. Och vi, vad skall vi erbjuda? Vår gärd av tacksamhet? Självklart! Glädjen att få ta emot vår Frälsare? Javisst! Men låt oss inte glömma att vid Kristi fötter lägga ned våra bröder i nöd, för som den Helige Silouan av Athos säger: "Våra bröder är vårt eget liv". Låt oss motta Guds glädje som ges till oss och "låt oss avlägga alla jordiska omsorger". Detta är det Hopp som bryter fram denna Julnatt och det är så som världen skall frälsas! I Födelsens glädje välsignar jag er alla med mycken tillgivenhet i Kristus. +Ärkebiskop Gabriel av Komana Ekumeniske Patriarkens Exark

5 AKTUELLT HUVUDDUKAR OCH APOSTLARNAS LÄRA Idag är huvuddukar ett så känsligt tema att frågan antingen bara diskuteras i polemisk ton eller inte tas upp överhuvudtaget. Och ju mera den folkliga traditionen utvecklas, desto mera avlägsnar den sig från sin kyrkliga innebörd och rotar sig i sin egen folkloristiska självtillräcklighet. Men felet ligger inte i folkloren, utan felet är att vi sedan länge har ersatt den traditionella kulturen med en ny informationskultur. Vi har förlorat kontakten med den lokala traditionen, och vår världsåskådning formas av en ström av tillfällig information om många olika traditioner samtidigt. Vårt sinne är inte alltid förberett för detta. Det globala medvetandet är inte alltid tillräckligt moget, och särskilt inte när det gäller andliga ting. Därför bör man inte bara diskutera detta tema, utan man ska framför allt göra det i en sansad ton och i en äkta ortodox anda. Att kvinnan ska ha sitt huvud betäckt i kyrkan nämns bara en enda gång i hela Nya Testamentet, i Pauli första brev till korinterna. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. (1 Kor. 11: 3-6) Alla hänvisar till dessa ord, men det är inte många som förstår deras andliga budskap och innebörd. Formalismen har gått så långt att att man nästan har börjat betrakta huvuddukarna som en ortodox uniform och till och med som en garant för en korrekt ortodoxi utan huvudduk får en kvinna inte träda in i en kyrka, och hon får inte ens kalla sig ortodox... Det sprids olika föreställningar, ibland helt absurda, om hur ortodoxa huvuddukar ska se ut, och hur man ska knyta dem för att vara "riktig". Det har

6 redan uppstått en "ortodox subkultur", något som kyrkofäderna sedan urminnes tid har kämpat emot. En visst sätt att klä sig har blivit chict för ortodoxa. Som så ofta ger marknaden det mest adekvata svaret på den religiösa efterfrågan och erbjuder nu olika modealternativ med garanterad kanonicitet. Men de moraliska följderna är värre än de estetiska. Huvuddukarna ger idag upphov till meningslösa diskussioner och konflikter i Kyrkan, i total motsättning till vad samme apostel Paulus säger i just denna epistel: Om nu likväl någon vill vara genstridig, så må han veta att vi för vår del inte har sådan sedvänja, ej heller andra Guds församlingar. (1 Kor. 11: 16.) Tyvärr händer det att man bedrövar en syster och driver bort henne från kyrkan för en huvudduks skull; man har stängt barmhärtighetens och kärlekens dörr och man har öppnat vägen tillbaka till just den kanoniska stränghet som Kristus befriade oss ifrån. Ännu sorgligare är det att i kyrkan se småflickor, nästan spädbarn, med stora reglementsenliga sjaletter på huvudet knutna av deras mammor som därigenom har tillfredsställt sitt eget behov av from ärbarhet... Men de har inte tänkt på hur negativt det inverkar på barnens andliga fostran, och detta av två orsaker: det ger barnen en förvriden föreställning om Skrifterna, och det marginaliserar deras självmedvetande redan från barndomen. Senare, i tonåren, följer vanligen en svarsreaktion: då vill de så snart de kan ta avstånd från allt marginellt (dvs det som är kyrkligt och religiöst) och de skyndar att hinna ikapp sina jämnåriga och bli en del av deras sekulära liv, och på så sätt avlägsnar de sig från kyrkan. Inte ens icke-kristna fundamentalister täcker sina små döttrars huvuden! Vad har fundamentalisterna med det här att göra? Det finns en förbindelse, och det i högre grad än vad man skulle kunna tro. All fundamentalism kommer till uttryck i en strävan efter att underordna innehållet formen, och till och med efter att förvandla formen till innehåll. Mera konkret är religiös fundamentalism en företeelse som förvandlar sina symboler till dogmer och gör sina ceremonier till lag. Den har svårt att skilja ritualen från regler och reglerna från dogmerna. Dessutom utmärks fundamentalismen av intolerans mot andra. Vad beträffar huvuddukarna så har traditionalismen bland icke-kristna religioner gått så långt att man har börjat (eller fortsätter) att täcka inte bara huvudet utan också halsen, och till och med hela kroppen. Underligt nog kan man idag iaktta samma tendenser bland de kristna! Det som oroar är inte att den gamla kristna traditionen har bevarats att kvinnor täcker huvudet i kyrkan, utan att denna tradition har förändrats till sin mening och betydelse. Om denna symbol tidigare var en del av allmänt vedertagna kulturella former och motsvarade sin epoks speciella klädstil, så har man nu börjat betrakta detta "urgamla" plagg som obligatoriskt. Den symboliska betydelsen har ersatts av en strängt dogmatisk. Huvudduken har blivit ett oföränderligt tecken på religiös identitet. Det är värt att uppmärksamma detta, eftersom det hänger samman med doktrinära förvanskningar av en

7 äkta kristen förståelse för det religiösa livet, för människan och för frälsningen. Dessa är de viktigaste förändringarna som har kommit. För det första har moralen mer än heligheten blivit det viktigaste dogmatiska kriteriet. Att kvinnorna höljer sig har blivit både ett moraliskt och ett dogmatiskt krav. En kvinna ska täcka sig inte bara med en huvudduk utan med en stor huvudduk. Många förstår inte längre den sanna meningen och har ersatt den med ett moraliskt kriterium att inte dra till sig främmande mäns blickar, att inte locka. Detta låter nog mycket ärbart. Icke desto mindre härstammar en sådan moral i grund och botten från en annan, icke-kristen antropologi som ser kvinnan som litet lägre stående än mannen. Kvinnan betraktas som mannens verkliga eller potentiella egendom. Någon kanske säger: naturligtvis måste varje from och sedesam man skydda sin hustru från främmande blickar, "som en vacker blomma i husets inre trädgård"; kvinnan måste å sin sida dölja sitt yttre och inte dra till sig mäns lystna blickar. Det är bara det att aposteln Paulus inte skriver ett enda ord om detta apropå huvuddukar! Det kan vara en romantisk, men samtidigt en icke-ortodox uppfattning, och till och med en icke-kristen. Apostelns lära säger något annat. När det gäller kyskhet så skriver han i ett annat sammanhang ingenting om "skyddande" huvuddukar, utan helt enkelt: Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig, det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå (1 Kor. 7:9). Låt oss därför se Vad Aposteln Paulus egentligen menar Hans anvisningar hänför sig för det första till människans skapelse: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp. (1 Mos 2:18). Därmed kommer kvinnan/hustrun som en ledsagarinna och en hjälpare åt sin man. Aposteln tillägger: ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. (1 Kor 11:8-12).

8 Någon kan i detta finna tecken på diskriminering. Men före syndafallet var inte Adam i behov av någon hjälp nåden gav honom allt han behövde. Han umgicks å ena sidan med hela den omgivande skapelsen, å andra sidan med Gud själv, så det vore fel att säga att han var ensam. Men i detta umgänge befann sig den omgivande skapelsen på ett lägre plan än Adam själv och Gud på ett ojämförligt högre. Adams ensamhet bestod i att han saknade någon som både till sin natur och till sin värdighet var honom jämlik. Och med värdighet menar vi här; att vara skapad till Guds avbild, att vara utrustad med fri vilja och att inte vara underkastad döden. Gud skänkte Adam sådant umgänge genom att utrusta Eva med samma värdighet och egenskaper. Om Gud, istället för Eva, sänt Adam en annan man som sällskap, till att vara hans bästa vän, så hade detta stört Adams unika och outbytbara ställning i skapelsen (med modernt språkbruk hade det varit tal om en slags kloning ). Om Adam till sällskap istället fått något slags djur utrustat med förståndsegenskaper hade det ändå inte varit av samma värdighet som honom själv; förstånd var inte det enda som skiljde Adam från djuren. Begreppet umgänge skall här inte förstås som sällskap i vanlig mening, utan som en naturlig och fulländad förening. Endast hustrun Eva kunde tillsammans med Adam uppfylla den mänskliga naturen, utan att rubba människans unika egenskaper och utan att ta ifrån honom hans värdighet, men genom att delta i mänskligheten på likvärdigt sätt. Eva besitter samma värdighet som Adam, emedan det är genom henne som den mänskliga naturen förs till fulländning. Och när aposteln talar om mannens makt över kvinnan, tillägger han själv för änglarna och visar därigenom på skapelsens hierarkiska princip, inte bara vad gäller människan, utan hela världens tillblivelse, med början i de okroppsliga himmelska krafterna. Och detta är en hierarki och makt som bygger på kärlek, inte på förödmjukelse eller slaveri. Adam och Eva är av samma natur och har samma värdighet, men det finns också individuella drag; de ömsesidigt kompletterande manliga och kvinnliga egenskaperna. Endast ett sådant, av Gud helgat, umgänge mellan två kompletterande och likställda varelser kan förverkliga Människans fulländning. Med andra ord är den bibliska sanningen att kvinnan är skapad för mannen något som inte föringar, utan istället bekräftar deras lika värdighet som bärare av Guds avbild. Liksom den Heliga Treenighetens olika hypostaser varken förändrar eller föringar Guds enhet så förringas inte heller Adam och Evas enhetligt mänskliga natur av de drag som följer av manligt respektive kvinnligt de endast kompletterar varandra. Dessutom när aposteln Paulus säger att Gud är Kristi huvud så förringar han inte Kristi gudomliga natur och gör inte Herren till slav, utan har endast det Förkroppsligade Ordets födelse och människoblivande i åtanke, som personliga uttryck för den allraheligaste Treenighetens andra hypostas. I det Gudomliga, hos Fadern och Sonen, finns samma värdighet. På samma vis bör man förstå mannens överhöghet över kvinnan och kvinnans likställda värdighet med mannen. När aposteln Paulus på ett annat ställe skriver: Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse (1 Tim 2:14) får man inte skynda till slutsatsen att Adam vore mera rättfärdiggjord än Eva. Skriftens ord får inte ryckas ur sitt sammanhang, utan måste läsas med hänsyn tagen till hela den bibliska Uppenbarelsen.

9 Alltså liksom mannens och kvinnans roller i tider av nåd kompletterar varandra, så sprids också deras skuld lika i synden, men icke på samma sätt. Att kvinnan förleddes till överträdelse betyder inte att hon syndade mer än Adam, utan endast att hon syndade på sitt vis. Hon, som kvinna, frestades genom demonisk ingivelse, men mannen förfördes också han på sitt sätt och visade olydnad. Kvinnans skuld kompletteras på ett tragiskt sätt av mannens klagan: Kvinnan som Du gav mig. Och denna klagan är redan riktad mer till Gud än till kvinnan vilket gör den till en ännu större synd. För det andra visar aposteln Paulus på det kristna äktenskapets sakrament och helighet. Mannen är kvinnans huvud, men inte på ett tyranniskt sätt, utan liksom Kristus åt Kyrkan! Föreningen mellan makarna liknar föreningen mellan Kristus och Hans Brud Kyrkan. I ett sådant förhållande korsfäster sig den som har makten för den som ligger under den. Denna uppenbarelses otvetydighet påminner oss om att Pauli ord om huvudduk gäller gifta kvinnor, som ett tecken på deras helgade förbund med sina män (som Kyrkans med Kristus). Aposteln vänder sig till de gifta kvinnorna, inte till kvinnor i allmänhet, liksom till de gifta männen och inte till män i allmänhet. Hustrun är mannens ära. Vad som avses är inte en allmän moralkodex om förbindelser mellan individer av olika kön, utan om de hemlighetsfulla (i betydelsen sakramentala) förbindelsernas helighet inom den kristna familjen i hemmets kyrka. Aposteln Pauli brev är adresserat till korintierna för närmare 2000 år sedan, i deras konkreta kulturella kontext. Därav följer att hans undervisning motsvarade den tidens kulturella mönster. Icke desto mindre hänför sig apostelns undervisning inte till en viss kultur eller folkloristisk tradition, utan till de universella teologiska sanningarna. Bärandet av huvudduk är således Ett symboliskt tecken som visar på de ontologiska egenskaper, vilka vi just beskrivit. Av outgrundlig anledning talas det idag över huvud taget inte om den andra möjlighet som aposteln ger den gifta kvinnan för att inte dra skam över sitt huvud nämligen att klippa sitt hår. Med viss ironi, dock inte utan grund, kan man säga att många kvinnor idag med glädje följer detta andra råd i takt med tidens mode men att samma kvinnor i kyrkans rum åter täcker sitt huvud, på grund av bristande förståelse av apostelns ord... Vi bör inse att aposteln Pauli ord bär på möjligheten för kristna att leva i skiftande kulturer, utan att göra våld på den inre teologiska betydelsen av de eviga sanningarna. Därtill kan vi lägga märke till att aposteln inte bara talar om den gifta kvinnan, men också om det att den gifte mannen inte får täcka sitt huvud när han ber i templet. Om vi ytterligare studerar texten finner vi även följande ord: Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår (1 Kor 11:14). Utifrån detta skulle man kunna

10 kritisera aposteln för okunskap om att de gammaltestamentliga nasirerna lät håret växa till Guds ära! Eller så får vi lov att kritisera alla de munkar som idag, i enlighet med kutymen i många kloster, låter håret växa och därmed enligt aposteln Paulus drar vanära över sig. Det har ju inte alltid förhållit sig så fordom klippte munkarna tvärtom sitt hår. Därefter, i Bysans, uppstod nya föreskrifter, inte religiösa utan konjunkturella sådana om de olika ståndens yttre kännetecken. Dessa konjunkturer har sedan skiftat många gånger, beroende av tid och plats. Några århundraden efter aposteln Pauli levnad började män i kyrkans tjänst att förrätta bön i templet just med täckta huvuden. En annan kulturell paradox: när männen började bära byxor (i ett historiskt sent skede) så kom de kyrkliga klädnaderna att bevaras som de var och därmed rentav få något kvinnligt över sig! I formell mening skulle de kyrkliga skrudarna falla under förbudet från kyrkomötet i Gangr (?) (cirka år 340) som förbjöd kristna att bära kläder passande för det motsatta könet. Här torde även den strängaste formalist inse det orimliga i liknande resonemang. Kristna har alltid haft som uppgift att på ett adekvat sätt leva i sin tid, för att inte underkasta den andliga läran en närsynt och oandlig traditionalism! Dessutom, i de symboliska tecknen och föreskrifterna finns alltid en inbyggd villkorlighet, till skillnad från de kyrkliga dogmerna, där det inte finns någon villkorlighet. Symboliken kan och ibland t.o.m. måste ändra form, beroende av den kulturella omgivningen och andra faktorer. Än en gång påminner vi om att endast den dogmatiska läran är helt oföränderlig och varken är underkastad tid, rum eller kulturella egenheter. Didache de heliga apostlarnas lära en av Kristenhetens allra äldsta skriftliga dokument lär oss att de kristna inte utmärker sig gentemot det övriga folket genom sin klädsel. Också de heliga kyrkofädernas råd överensstämmer med detta. Att kvinnor på ikoner avbildas med täckt huvud är inte, vilket vissa anser, en kyrklig tradition utan blott en avspegling av den då rådande allmänna klädedräkten. Med andra ord finns det ingen kristen uniform, utan kristna bör se normala ut och därmed smälta in i den kulturella omgivningen. De kristna bör alltså inte utmärka sig till det yttre, utan endast genom sitt uppförande och ett helgat liv. Har man heligheten som ideal utesluter detta för övrigt oanständighet i klädseln. Tvärtom mot vissa nutida uppfattningar skall Ortodoxin som en allmännelig, apostolisk och världsomfattande lära inte pracka på människan några speciella kulturella, eller etniskt-religiösa formdrag, utan skall tvärtom befria honom eller henne från de folkloristiska fördomarnas inflytande. Den kristna läran utgör i sig själv en vederläggelse av den nutida zilotism som beskyller var och en för modernism som inte ikläder sig gudfruktighetens uniform. (Ett förtydligande vad gäller den liturgiska dräkten: Om en huvudbonad i kyrkan utgör ett kulturellt element som ger uttryck för den enskilda bärarens personliga

11 medvetande, så är den kyrkliga klädedräkten ett liturgiskt element. Dessa kläder är förvisso också symboler, men de ingår som symboler i själva gudstjänsten och berör hela den bedjande skarans trosbekännelse. Den liturgiska dräkten är således av annan sort och bör inte sammanblandas med det folkliga bruket av huvudduk. Ej heller utgör huvudduken ett liturgiskt element!). Ärevördige Maxim Bekännarens tolkning Maxims teologiska kontemplativa betraktelsesätt går till sådana ytterligheter som att det inte är fråga om verkliga huvudbonader eller ens om äktenskapliga förhållanden: "Således, då vi närmar oss innebörden av en andlig uttolkning säger vi att mannen är det aktiva förståndet som har trons ord som sitt huvud; förståndet betraktar sitt liv, skådande på det som på Kristus... Härvid vanärar det inte sitt huvud, d.v.s tron med några slags yttre eller materiella täckelser, eftersom inga timliga företeelser förmodas stå högre än tron. "Kvinnan" i detta förstånd kallar vi själva vanan vid andlig aktivitet, bevuxen med och täckt liksom av långt hår, många och olikartade självuppoffrande avsikter... Vidare: "mannen"är ett förstånd som har omsorg om en naturlig kontemplation i ande och bön och som huvud har Ordet, Kristus...Ett sådant förstånd vanärar inte Ordet och liksom täcker sig med några materiella eller timliga saker, för det sätter ingenting högre än detta Ord. "Kvinnan" i detta förstånd emellertid är en med detta samexisterande känsla med vars hjälp det färdas över ett hav av synliga och känslosamma saker där det insamlar de gudomliga avsikter som finns i det. Ett sådant bedjande förstånd tillåter inte känslan (kvinnan), berövad sitt förnuft, att bli en slav under oförstånd och synd... Å andra sidan är "mannen" ett förstånd som visar sig vara inneslutet i en mystisk teologi och som har den icke förtäckte Kristus som huvud, på ett hemlighetsfullt sätt omöjlig att begripa för förståndet..."kvinnan" i detta förstånd emellertid utgörs av tanken, renad från varje slags känslomässigt drömmande och havande liksom ett huvud förståndet som ägnar sig åt begrundande av gudomliga dogmer." Eftersom den kyrkliga Traditionen ofta omsätts i verkligheten på olika kontemplativa nivåer finns det i den utrymme för såväl överförda (metaforiska) som mer bokstavliga tolkningar av en och samma uppenbarelse. Traditionens huvudsakliga roll är inte att torrt och entydigt förklara Guds Ord, utan att framför allt underordna alla möjliga tolkningar en sann, inre, andlig innebörd. Härigenom kan man förklara varför vissa fäder har ett mer allegoriskt synsätt i tolkningen av Skriften och andra ett mer bokstavligt. Icke desto mindre kompletterar i själva verket alla de heliga fädernas olika skolor och synsätt varandra inom ramen för en och samma levande Helig Kyrkans Tradition, även i en del (till synes) meningsskiljaktigheter.

12 I sammanhanget med det ovan sagda är det lättare att förstå att aposteln Paulus antropologi och hans lära om äktenskapets helgd är oförändrade på ett dogmatiskt plan, men deras symboliska uttryck måste vara adekvata för den tid och miljö i vilken varje lokal kyrka befinner sig. I denna sak krävs andlig mognad och fömåga till andligt omdöme. I annat fall står en ortodox kristen inför hotet at förvränga Kyrkans äkta lära och ersätta den med folkloristiska och alldagliga surrogat och moralism. Om man till exempel för 2000 år sedan i Östern klädde sig på ett sätt så klädde sig de kristna likadant för att inte genom det yttre skilja sig från sina samtida. Men om vi på bokstavligt sätt börjar imitera den tidens klädsel och anser den vara en garant för äkthet så kan vi lätt falla offer för andlig förförelse. Om vi inte genom en brinnande inre tro lär oss att se ut som vanliga medborgare så blir vi marginaliserade, med en avsvalnad tro. Guds Moder med heliga kvinnor, byzantisk mosaik från 800- talet Vårt mål här är inte att ta av huvuddukarna på de kvinnor som ber i kyrkan, utan att från de troendes axlar ta av bördan av religiös folkloristik, vidskepelse och falsk moral (ofta av icke-kristen härkomst). Ytterligare ett mål är att till ortodox praxis återföra dess karakteristiska och autentiska andliga innebörd, vilken stöder sig på de heliga fädernas tradition och inte på den falska fromheten hos "ungstaretser". Friheten att täcka huvudet kvarstår för de troende om de bara har en mogen och andlig förståelse av sina handlingar i kyrkorummet. Men då är det viktigt att hålla sig till regeln att inte tänka ut en "särskild" kyrklig etikett, inte skilja sig genom sitt yttre, att inte skapa en opassande subkultur av ortodox typ och inte döma andra. En subkultur kan inte lösa andliga problem eller läka syndens sår. Men viktigast är: till en ytlig uniformitet av fromhet läggs vanligen även en subkulturell världssyn, vilket man måste akta sig för. Tvärtom, en sund ortodox andlighet har förmågan att uppvisa såväl smak som klokt omdöme och att vara adekvat. I denna innebörd, här och nu, då vi arbetar på vår frälsning, är det bättre att ersätta huvuddukarna med andra "huvudbonader" - en mössa, en basker, en elegant hatt... Symbolen bör ju inte stå i motsats till estetiken. Om någon uppfattar aposteln Paulus ord i enlighet med den helige Maxims lära och inte synligt täcker sitt huvud utan i hemlighet täcker sitt bedjande sinne med en inre fromhet så dömer vi inte en sådan människa. Och överhuvudtaget skall vi vara glada åt varje människa som kommer Herren till mötes i kyrkan, inte döma efter kjolar och huvuddukar, utan prisa Gud för att en människa har funnit vägen till kyrkan. I slutsats skall vi påminna om två viktiga saker : För det första: att av religiösa skäl täcka huvudet på små flickor, vilket inte ens fundamentalisterna gör detta stämmer varken med det Heliga Skriftet eller med den äkta Ortodoxa kyrkans tradition. I denna bemärkelse påminner vi om att Jungfru Maria i treårs ålder avbildas utan någon slöja på huvudet. För det andra : när vi tittar på Gus Moders ikoner så märker vi att Hennes huvud täcks av en slöja på sådant sätt att halsen är öppen och syns tydligt som en viktig detalj av

13 Hennes ansikte. Detta påpekar en gång till att det är olämpligt att kristna kvinnor idag tätt bindar om halsen i samband med huvudet vilket påminner mer om icke-kristna religiosa praktiker. F. Angel

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång Tro Hopp - Kärlek 1. TRO TRONS LIV andra delen: Kroppens lovsång (1 Kor. 6:12-20) 2 Kroppens lovsång (6:12-20) Redan i det föregående avsnittet, den parentes där temat var kärlek, angav Paulus tonen för

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

GUD ÄLSKAR SINA BARN

GUD ÄLSKAR SINA BARN GUD ÄLSKAR SINA BARN Det här budskapet är riktat till sista dagars heliga som kämpar med dragning till personer av samma kön och som ibland känner sig missmodiga men uppriktigt vill leva ett liv som behagar

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Är äktenskapet en verklig kallelse?

Är äktenskapet en verklig kallelse? Kallelsentilläktenskap Är äktenskapet en verklig kallelse? När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer