SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg"

Transkript

1 SÄGNER i undervisningen Lärarhandledning om sägner: Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet Lena Rosander Länsmuseet Varberg

2 Utgiven av Länsmuseet Varberg 2002 Länsmuseet Varberg Text: Lena Rosander Bild: Lena Rosander och barn från Gällingeskolan Grafisk form: Catarina Schiller Tryck: Tryck-Tjänst ISBN: Kan beställas från Länsmuseet Varberg, Fästningen Varberg Tel Fax e-post

3 Innehåll sid Förord av Christina Andersson- Wiking Inledning Arbetsformen Våra vanligaste sägenfigurer DRAKAR Tips och idéer - Drakar JÄTTAR Tips och idéer - Jättar SÄGENKARTAN SPÖKEN Tips och idéer - Spöken TROLL Tips och idéer - Troll SJÖRÅET Tips och idéer - Sjörået Referenser SÄGENMATTE - kopieringsunderlag

4 Förord Välkommen till havsfruns, gastarnas och häxornas värld! Här tar trollen och jättarna i de halländska skogarna emot dig. Viktiga existensiella frågor som dödsångest, rädsla och längtan efter kärlek är något vi delar med våra förfäder och folkets röst som beskriver detta hittar du i sägnerna. Sägner är också generationsöverbryggande, ämnesövergripande och har en förmåga att länka samman olika kulturer. Länsmuseet Varberg har temat Sägner som ett flerårigt projekt med olika delar. Redan år 2000 gav man tillsammans med Halländska bildningsförbundet/halländska hembygdsrörelsen ut en studiehandledning för studiecirklar kring temat sägner i Halland. Resultatet av detta jämte fördjupande artiklar av flera kända författare publiceras i en bok i december Här kommer ni att kunna hitta sägner från den egna hemtrakten. Boken kan beställas från Länsmuseet Varberg och Hallands bildningsförbund/halländska hembygdsrörelsen. En utställning Jättar, Vättar och Drakar om halländska sägner, en annan, Karl XII &kulknappen - myt och verklighet hade båda riktade visningar till skolan. För att genomföra ett museipedagogiskt projekt om sägner och för att nå ut till skolorna, har museet fått medel från Kulturrådet. Vi har valt att kalla projektet Fantasi och verklighet. För att utarbeta en lärarhandledning anställdes Lena Rosander från Gällingeskolan, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med sägner. Låt er inspireras av nedanstående exempel ur Halländska folksagor av N.P. Erlén, Halmstad 1880, som visar att troll kan vara bra att ha! Christina Andersson-Wiking Projektledare Fantasi och verklighet, 1:e antikvarie Länsmuseet Varberg Virshattstrollens skälmstycke En hustyrann, modig Och käck till att slå Sin äkta hälft blodig Och gulgrön och blå, Från staden tillbaka Sent vände en natt Men ängslig hans maka I hemmet nu satt På vägfältet sanden Kring hästhofvar rök. Men mannen knöt handen Och slog på sitt ök Och tänkte: hvad aga Min gumma skall få! Som dunkande slaga Skall knytnäfven gå. Men just som han körde Till Virshult den natt En stämma han hörde Från Trollens Virshatt: Spring hem och göm skeden! Och se n blef det stumt. Men nu kring på heden Det syntes så skumt. I hemmet snart åter Till bords satt han ned. Men hustrun nu gråter Och söker hans sked. Tag sked fram! Jag äter Med hvilken jag får! Han ber, och då väter På kinden en tår. Ty tärande ånger Hans själ hade nått För alla de gånger, Han orätt begått. Den hotande agan En katt ens ej fick, Och aldrig som slagan Mer knytnäfven gick. 2

5 Inledning Kliv upp på drakens rygg och följ med på en svindlande sägenresa genom Halland! Det är inte bara i Harry Potters värld man kan möta drakar, troll, jättar och häxor! Läs några gamla halländska sägner så upptäcker ni snart att det finns en lika magisk och fantasieggande värld alldeles utanför den egna husknuten. Vet ni till exempel att det finns ett sjörå i Lygnern? Att det bor jättar i en stengrotta på Höråsen i Tvååker eller att det ibland springer en eldsprutande sugga över vägen vid Gällinge lanthandel? Min förhoppning är att förslagen och idéerna i denna lärarhandledning skall inspirera er till att använda traktens sägner och sägenväsen på olika sätt i undervisningen och när ni går ut med barnen för att utforska er hembygd. Genom att arbeta med sägner får barnen utlopp för skapande i många former samtidigt som de blir mycket duktiga på att läsa, skriva och dramatisera. Utflykterna till sägenomspunna platser ger dem också kunskap om djur och natur, religion, geografi, samhällskunskap och matematik. Dessutom är sägnerna ovärderliga när det gäller att skapa intresse för olika tidsepoker i vår historia. Vi har upplevt hur sägnerna på ett nästan magiskt sätt lockar fram barnens fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Barnen har fått lärorika och stimulerande kontakter med äldre människor i bygden och medlemmarna i hembygdsföreningen. Sägenarbetet ger ett gyllene tillfälle för barn och gamla att mötas och på ett naturligt sätt samlas kring ett gemensamt intresse. Barnen har genom sina nyvunna kunskaper dessutom lärt föräldrarna mycket om hembygden som dessa inte hade en aning om tidigare! Tag lärarhandledningen i ena handen och barnen i den andra och möt skogsrået eller jätten, som står och väntar bakom björkstammen alldeles utanför skolans grindar! Låt barnen ta på sig fantasins glasögon och gräv efter skatten! Tomten, bäckahästen, älvorna, lyktgubben och trollen finns i er närhet och väntar bara på att ni skall göra dem levande igen! Ni tar steget in i en spännande och lärorik värld med oanade möjligheter till kunskap. 3

6 Arbetsformen Jag heter Lena Rosander och har varit mellanstadielärare i 24 år. Nu arbetar jag på Gällingeskolan i Kungsbacka kommun och där har vi i många år använt sägner som ett genomgående tema i undervisningen. Denna lärarhandledning är tänkt att vara en idébank och inspirationskälla för dig som också vill arbeta med sägner i skolan. Jag presenterar några av våra vanligaste sägenväsen och berättar sedan hur vi utgått från dem i skolarbetet. Alla aktiviteter som nämns har prövats i barngrupp och går att genomföra med mycket enkla medel. Det enda som krävs är lite fantasi och att man känner sig lockad av att arbeta på ett nytt och annorlunda sätt. På Gällingeskolan har vi valt att arbeta i tre spår. Varje spår består av en F-1:a, en 2-3:a och en 4-5:a, men det är bara vårt spår, B-spåret, som arbetar med sägner i undervisningen. Åldersblandat I vårt spår går det ca 65 barn och de arbetar ofta tillsammans i olika konstellationer. Stora och små hjälps åt samtidigt som de lär känna varandra och blir goda vänner. Detta sätt att arbeta ger de små barnen trygghet i gruppen och de större barnen lär sig ta ansvar och visa hänsyn och de känner sig dessutom betydelsefulla. Olika personalkategorier Förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare och tre grundskollärare utgör grunden i vårt arbetslag. Vid behov ingår även elevassistenter för barn med särskilda behov. De olika personalkategorierna ges samma möjligheter att påverka arbetet. Alla behöver känna sig delaktiga för att arbetet ska utvecklas och idéerna komma fram. Naturligtvis måste man inte vara ett helt arbetslag för att börja arbeta med sägner. Det går alldeles utmärkt för en enskild lärare att använda arbetssättet i sin egen klass. Fördelen med att vara många är att man ofta kompletterar varandra och därför kanske vågar lite mer. Temadagar och utedagar Vi arbetar med sägner i huvudsak en gång i veckan. Varannan vecka har vi en schemalagd utedag, då barnen går ut och undersöker sägenomspunna platser i vår närmiljö. Vår strävan är att utedagarna på ett lustfyllt sätt skall ge barnen kunskap i olika ämnen samtidigt som de har roligt tillsammans och får gemensamma upplevelser. Veckan därpå är vi inomhus och arbetar med det vi var med om på utedagen. Redovisningen kan göras på en mängd olika sätt: vi har byggt landskapsmodeller, tillverkat gamla tiders längdmått, gjort naturvävar, fotomontage m m. Vid de tillfällen då utedagen skall dokumenteras diskuterar barnen om vad man ska skriva. De äldre barnen skriver sedan texten och de små illustrerar. Ibland sker dokumentationen i form av en dockteater eller teaterpjäs. Även här sker arbetet oftast i åldersblandade grupper med mycket gott resultat. Det är viktigt att redovisningen blir på riktigt, d v s att den vänder sig till fler än barnen i spåret. När vi gör teaterpjäser eller dockteater bjuder vi därför in föräldrarna, de andra klasserna på skolan, dagisbarnen och ibland även hembygdsgillet. Vi har också hjälpt Turistbyrån i Kungsbacka med en turistbroschyr, Kungsrike ur barns perspektiv, där barnen utifrån lokala sägner beskrivit kulturhistoriskt intressanta platser i Gällinge-Förlanda-Idala. 4

7 När vi arbetade med medeltiden gjorde vi en stor utställning på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, där vi bl a visade scener ur sägnen om Ebbe Skammelsson i ett stort tittskåp. En stor del av barnens sägenarbete har vi också redovisat på vår hemsida: Skottland I oktober 2001 reste jag som en av fem deltagare ur projektledningen för projektet Fantasi och verklighet - ett sägenprojekt till Edinburgh i Skottland. EU:s Leonardo da Vinci-program hade beviljat projektledningen medel för denna studieresa och syftet var att få till stånd ett sägenutbyte på många plan mellan Sverige och Skottland. Vi besökte museer, Scottish Storytelling Centre i Edinburgh och träffade representanter för hembygdsrörelsen i Skottland. En av dagarna fick jag möjlighet att besöka Bankton Primary School och träffa barn i olika åldrar. Jag hade med mig tre stora, sydda böcker som barnen på Gällingeskolan gjort. Varje bok innehöll en lokal sägen, som barnen illustrerat och där texterna översatts till engelska. Böckerna blev otroligt uppskattade och de skotska barnen lovade att skicka några av sina sägner till oss. Genom mitt besök fick vi igång en brevväxling mellan de äldsta barnen på Bankton Primary School och 4-5:an på Gällingskolan. Något som stimulerat de svenska eleverna till att lära sig mer engelska. I julas skickade vi ett häfte med faktatexter och bilder, som handlade om svenskt julfirande förr och nu. I gengäld fick vi ett häfte om skotskt nyårsfirande, där vi lärde oss en mängd nya saker. 5

8 Våra vanligaste sägenfigurer Draken Draken liknar en stor orm med små ben och vingar. Med hjälp av vingarna flyger den omkring och sprutar eld. Den bor i rösen eller grottor. Draken samlar skatter som den noga vakar över. När det blir mörkt flyger den ut på sina vaktrundor och då ser man gnistor och eldsflammor på himlen. Eftersom draken liknar en orm kallas den ibland också för hjulorm eller lindorm. Sjörået Sjörået lever i sjöar. Havsfrun kallas hon om hon bor i havet. Djupt nere i vattnet har hon sitt rike med gårdar, åkrar och boskap. Sjörået är mycket vackert, med långt böljande hår. Ibland har hon fiskstjärt. Hon lockar till sig unga män och hoppar gärna upp i deras båtar. När hon lämnar båten hoppar hon baklänges i vattnet för att inte visa sin ihåliga rygg. Är man vänlig mot sjörået varnar hon för storm och ger god fiskelycka. Behandlas hon illa kan hon hämnas på olika sätt. Jätten Jättar fanns i Norden långt före människorna. De flesta försvann när kristendomen kom till Sverige. Eftersom jättarna inte tål ljudet från kyrkklockor försöker de slå sönder kyrkorna genom att slänga stora stenblock mot dem, s k jättekast. En jätte är storväxt och oerhört stark. Ofta är han rik och lite lättlurad. För det mesta är jättar och människor ganska goda vänner. Det förekommer till och med att de gifter sig med varandra. Jättegrytor, jättekast och fotavtryck i berget är spår efter dessa väsen. Häxan Häxa kallas en kvinna som anklagas för trolldom. Man tror att hon gått i förbund med djävulen för att få magiska krafter. Hon kan till exempel tillverka mjökharar, som hämtar mjölk från grannens ko och sätta ont på folk. I samband med påskhelgen tar alla häxor sina kvastar och flyger till Blåkulla där djävulen har fest. Mot de flygande häxorna tänder man påskeldar eller skjuter skott i luften. Vätten En vätte är ett litet gråklätt väsen som liknar en tomte. Vättarna lever i familjer och har sina hem under boningshuset eller ladugården. De kan också bo under träd och stenar. Vättar kallas ofta de underjordiska. Dessa väsen ställer inte till besvär för människorna om de behandlas med varsamhet. Man får t ex aldrig hälla ut hett vatten på marken utan att först ropa: Akta dig lilla vätte, annars bränner du dig! Vättar vill ha lugn och ro. Får de inte det, kan de hämnas genom att orsaka sjukdomar och olyckor. Näcken Näcken är en ung man eller gubbe som håller till i forsar och andra vattendrag. Han är en skicklig speleman som med sin fiolmusik vill locka ner människor i vattnet och dränka dem. Näcken lär gärna ut sin spelkonst till andra, men en del melodier är farliga. Näcken kan förvandla sig till en bäckahäst, som försöker locka upp barn på sin rygg. Alla får plats för ryggen växer på längden. När barnen väl är upp på ryggen springer bäckahästen till närmaste vattendrag och dränker dem. Enda räddningen är att ropa ordet kors, för då förlorar hästen sin magiska kraft. 6

9 Tomten Tomten kallas ofta för goenissen i Halland. Han är ungefär 1 aln lång (ca 60 cm) och onaturligt stark. Tomten har grå ålderdomliga kläder och en röd eller grå luva. Han hjälper till med de flesta sysslor på gården och bor oftast i stallet hos sina älsklingsdjur, hästarna. Den som missköter djuren får en örfil. Tomten har ingen familj. Han är flitig och rättvis, men också vresig och lättretad. För att hålla sig väl med honom ställer gårdsfolket ut en tallrik gröt med en smörklick i åt honom på julafton. Glömmer de detta kan tomten bli så arg att han lämnar gården för alltid. Trollet Troll ser ut som vanligt folk med det undantaget att de ibland har svans De är storväxta och starka. Trollen bor i berg i skogen tillsammans med sina familjer. De kan förvandla sig till olika saker och har hattar som gör dem osynliga. Ibland byter trollen ut sina egna trollungar mot människobarn. Trollungarna kallas då bortbytingar. En människa kan bli bergtagen av trollen. Då hålls personen fången i trollberget under längre eller kortare tid. En bergtagen person som blir fri är ofta rubbad till förståndet. Skogsrået Skogsrået eller skogsfrun är en vacker kvinna med långt hår. Hon är noga med att inte vända ryggen till, för den ser ut som en urholkad trädstam. Detta skogsväsen har ibland också en yvig svans som hon måste gömma. Skogsrået försöker locka till sig karlar som är ute i skogen. Den man som en gång hamnat i hennes våld får ingen ro utan längtar alltid tillbaka till henne. Ibland lurar skogsrået folk att gå vilse i skogen, men ofta är hon snäll och varnar skogsarbetare för eld och andra faror. Jägare kan hon ge god jaktlycka. Älvorna Älvorna är små luftiga kvinnliga väsen som dansar på ängarna när det skymmer eller är månsken. Det blir runda märken, älvringar, i marken där de dansat. Älvorna försöker locka med sig människor i dansen, men dras man med blir man tokig eller sjuk. Nässelutslag kallas också älvablåst. Sådana utslag får man om älvorna blåst på en. För att hålla sig väl med älvorna kan man offra nålar och mynt till dem. Lyktgubben Lyktgubben är en liten gubbe som går före och lyser med sin lykta så att man hittar hem i mörkret. Han vill ha en slant för besväret och lurar man honom så blir han ursinnig och hämnas. Han kan då göra så att man inte längre hittar dörren till sitt eget hus. Det händer även att lyktgubbar av ren elakhet lockar folk vilse. Man tror att lyktgubbar är gengångare efter gamla lantmätare som mätt fel under sin livstid. Spöket Gasten är en vålnad efter en människa som dött på ett onaturligt sätt. Genom sina hemska skrik och skratt kan den skrämma livet ur en. Blir någon hastigt sjuk kan personen ha blivit gastkramad. Vissa spöken kallas för gengångare. Då vet man vem den döde är. Ofta är gengångare personer som begått något brott under sin livstid och därför inte får ro i sin grav. Ett annat skäl kan vara att gengångaren gömt pengar och inte hunnit tala om var de låg innan han dog. Om någon blir ihjälslagen är man livrädd att den människan skall hämnas genom att gå igen. Sådan döingar binder man fast i jorden genom att slå pålar genom kroppen på dem. 7

10 Huset Här är ditt hus! Klipp ut det och klistra in det någonstans på kartan där du skulle vilja bo. Kistan När du löst uppgift 11 så vet du var skatten finns. Klipp ut bilden och klistra in den där den skall vara på kartan. 8

11 Drakar Den sista Draken Jag står ensam vid skogskanten. Det börjar skymma och regnet drar in över mig. Himlen blir mörkare och mörkare. Alla saker blir mörka och hemska. Jag måste ta skydd, men var? Allt är hemskt. Jag hör konstiga ljud vart jag än går. Då ser jag plötsligt ett ljus långt borta i mörkret. Ska jag våga gå dit? Jag blundar och märker inte att jag går. Jag tänker mig bort. Livet stannar bakom mig. Jag går mot ljuset. Ljuset blir starkare. Det kommer från en grotta. Livet kommer tillbaka! Ljuset lyser på en mörk, mörk skugga. Formen är som jag! Nu är jag inte ensam mer. Det är framtiden jag ser. Jag lägger mig ner och det känns bra. Jag har levt ett gott liv. Så tar krafterna slut. Elden slocknar och jag drar mitt sista andetag. Jag känner att jag sjunker längre och längre ner i berget. Här ligger jag nu i berget i Rosendal. Kom gärna och klappa mig! Moa 10 år 9

12 Alltihop började vintern 1996, då vi fick veta att det fanns drakar i berget inte långt från Gällingeskolan. Vi blev förstås nyfikna och tog kontakt med hembygdsgillet för att få veta mer. Ordföranden berättade då att det enligt en gammal sägen skulle finnas fem drakslingor i skogen vid Rosendal, ca 1,5 km från skolan. Numera var det bara den största, Drakinnan, som syntes. De andra fyra drakarna låg antagligen gömda under mossa och annan växtlighet sedan åtskilliga år tillbaka. Hembygdsgillet hade i flera år sökt efter dem, utan att lyckas. Vi fick veta att sägnen om drakarna finns nedtecknad i kontraktsprost Sven Petter Bexells bok Hallands historia och beskrivning från år Vi lånade boken på biblioteket, läste sägnen och förstod genast att detta var något som skulle fascinera barnen. Så här gjorde vi: Vi började med att berätta sägnen om drakarna för våra 65 barn i åldrarna 6-12 år. Allesammans lyssnade andlöst på följande berättelse: Österut från Gällinge kyrka ungefär trenne bösseskott ligger ett hemman, Rosendal, där det bodde en man som hette Anders. Han ägde ett par vita oxar som var tvillingar och dessa spände han för sin vagn då han skulle ut i markerna och samla bränsle. Då han kommit 1/8 mil från sitt hem till en ljungbacke kallad Glockareds slätt, fann han en ansenlig hop guld och silvermynt. Dessa ihopsamlade han med största hastighet och proppade i sina kläder för att skyndsamt bege sig hem med detta goda byte. Medan detta skedde voro några stycken drakar längre norr i marken uti en liten sjö som kallas Angstersjön och tvådde sig. Drakens natur lärer vara att när det lider åt sommaren draga sin skatt ur sina jordgömmor för att därmed rensa rost och mögel bort. När drakarna nu återkommo, var deras skatt försvunnen, varpå dessa bestar för att återvinna den och släcka sin sorg flögo uti luften svävande för att uppsöka sin fiende, som hade borttagit deras dyrbara skatt. Mannen var på några bösseskott nära sitt hem. Drakarna hade utsett honom till offer och ville hämnas. Mannen vände sig om och fick höra ett susande i luften, liksom om skog och berg hade ramlat över varandra. Denna svåra syn förmådde honom med tårar och bön knäfalla och bedja sin Gud om nådig förskoning från dessa grymma rovgäster. Därjämte lovade han sin Gud att han ville sälja de vita oxar han hade för sin vagn och skänka penningarna till Sankt Olofs kyrka. Gud hörde hans bön och slog dessa gastar till marken uppå hårda hälleberget, varpå besynnerliga fasoner efter tvenne stora drakar och tre ungar ögonskenligen ännu idag synas. Barnen föreslog genast att vi skulle ge oss ut på en drakletarexpedition. Vi fick med oss ett uppdrag från hembygdsgillet: att försöka finna de försvunna drakarna! Vem kan motstå en sådan utmaning? I Bexells bok stod det hur långt det var mellan de olika drakslingorna. Alla mått angavs i alnar och steg, så vi fick göra om det till meter och centimeter på mattelektionerna, innan vi kunde ge oss ut och leta. Andra längdenheter från gamla tider lärde vi oss av bara farten. I boken kunde man också läsa i vilka väderstreck drakarna skulle ligga. Vi fick på så sätt ett utmärkt tillfälle att gå igenom hur en kompass fungerar. En kall januaridag vandrade vi iväg. Med oss hade vi kartor, måttband, kompasser, krattor, borstar och Bexells bok. Både barn och vuxna var mycket förväntansfulla! 10

13 Först gick vi till Drakinnan för att se hur en drake såg ut i verkligheten. Det var en fantastisk upplevelse! Hon liknade de drakslingor man dekorerade runstenar med under vikingatiden. Några barn mätte henne både från huvud till svans och i slingerform för att kontrollera om måtten i Bexells bok stämde. Det gjorde de! Drakinnan var 15 alnar i rät linje och 40 alnar i slingerform. Efter detta började drakjakten!! Det stegades och mättes, borstades och krattades. Så fort några barn upptäckte en upphöjning eller liten skåra i berget, ropade de att de funnit en drake. Alla var otroligt engagerade! När vi letat en stund var det dags att äta Draksoppa, som var gjord på purjolök och potatis. Den var grön och jättegod! Till soppan åt vi hällbröd, som barnen knådat och låtit jäsa 30 min innanför jackan. Brödet gräddades på ett galler över glöd. Alla åt med god aptit och sedan fortsatte drakjakten. Recept på Hällebröd En sats räcker till 12 personer 6,5 dl vetemjöl 5 dl grahamsmjöl 1 påse torrjäst 0,5 tsk salt 2 msk socker Gör detta i förväg hemma: Blanda samman all ingredienserna. Fördela sedan blandningen i 4 små plastpåsar. Spara lite mjöl till utbakningen av kladdiga degar. Detta gör ni ute i skogen: Tillsätt knappt 1 dl vatten till varje plastpåse och knyt löst. Knåda degen tills den släpper. Stoppa plastpåsen innanför tröjan och låt degen jäsa av kroppsvärmen i ca 15 min. Ta ur degen ur påsen och forma den till små köttbullar. Platta ut dem tunt. Lägg hällbröden på ett galler och grädda dem tills de blir ljusbruna. Bred smör på. Smaklig måltid! En halvtimme innan vi skulle gå hem kom ett par flickor rusande och berättade att de hittat en drake. Efter alla falsklarm under dagen var vi vuxna först lite tveksamma, men följde med dem till fyndplatsen. Vi blev stående helt förstummade, när vi fick se den mest välformade drake ringlande fram över den lodräta bergväggen. Det var ingen tvekan om saken. Flickorna hade funnit en av de försvunna drakarna!!! Ryktet spred sig som en löpeld och inom några minuter kunde man se 65 jublande barn som dansade runt, hurrade och kramade om varandra framför den nyfunna draken. - Blir vi världsberömda nu? undrade en liten flicka. - Åtminstone i Gällinge, kunde vi lova. 11

14 Draken döptes till Vår Drake. Den mättes i både alnar och centimeter och måtten antecknades noggrant. De stämde exakt med beskrivningen i Bexells bok. Drakslingan fotograferades från alla håll och kanter och fyndplatsen ritades in på en karta. Några barn använde frottageteknik för att avbilda både Vår Drake och Drakinnan. De lade spännpapper över drakslingorna och drog sedan med vaxkrita över papperet för att få fram mönstret. Trötta och smutsiga, men mycket lyckliga och stolta, vandrade vi hem efter en oförglömlig dag i skogen! Barn och vuxna återvände till skolan nästa dag fullkomligt besjälade av drakar! Besöket hos drakarna utlöste en enorm kreativitet hos barnen: de målade bilder, skrev dikter och sagor samt tillverkade underbara drakdockor, som senare användes i en dockteater. Manuset skrev barnen själva. Berättare var en pojke i 4-5:an som iklädd farfars gamla frack föreställde kontraktsprost Bexell. Pjäsen om drakarna spelades upp för föräldrarna, de andra barnen på Gällingeskolan och för hembygdsgillet. Stor succé! I sägnen om drakarna nämns Sankt Olofs kyrka, vilket Gällinge kyrka hette under medeltiden. Den är en av Hallands äldsta kyrkor och byggdes i början av 1100-talet. Några barn föreslog att vi skulle tala med prästen i Gällinge för att fråga om bonden Anders verkligen skänkte pengarna han fick för sina oxar till kyrkan. Det blev ett mycket uppskattat besök i kyrkan och komminister Olle Hjortzberg-Nordlund berättade om hur kyrkan förändrats från stavkyrka till den tornförsedda stenkyrka vi har idag. Barnen ställde många frågor, men något svar på om Anders skänkte några pengar till Sankt Olofs kyrka kunde vår präst tyvärr inte ge. Vi fick däremot höra några gamla sägner om varför kyrkan byggdes just där och varför den äldsta kyrkklockan har en sådan ovanligt hög klang. Efter studiebesöket i kyrkan byggde de äldsta barnen en modell av hur landskapet med kyrkan och drakslingorna såg ut under medeltiden. I 2-3:an gjordes en dramatisering av draksägnen, vilken vi fotograferade. Bilderna försågs sedan med text som eleverna skrivit. 0-1:orna tillverkade ett tittskåp, där de visade sägnen om varför kyrkan hamnade vid Bysjön. Människorna i byn hade nämligen spänt två vita oxar framför en vagn och där oxarna stannade skulle kyrkan byggas. Tittskåpet gjordes av spånskivor, stavkyrkan av glasspinnar, omgivningen av papier-maché och figurerna av cernitlera. För att få reda på hur drakar ser ut, vad de äter, hur de bor och vilka egenskaper de har lånade vi både skönlitteratur och faktaböcker på biblioteket. Av arkivarien vid länsmuseet i Varberg fick vi hjälp att hitta fler halländska sägner om drakar. Speciellt fascinerade blev barnen av en artikel ur Varbergsposten från 1950 som skildrade en pojkes möte med en vit drake i Krogsered så sent som 1912: När jag var 12 år och min bror Ernst var 4, gick vi en dag hit upp för att plocka torra bokgrenar till bränsle. När vi hållit på med det en stund hörde vi att det knastrade högre upp bland grenarna och riset och märkte att något rörde sig bland ormbunkarna. När vi då närmare tittade efter fick vi se något märkvärdigt. Ett djur som liknade en vitglänsande orm, tjock som ett lår och med ögon så stora som kaffekoppar i ett huvud som liknade ett stort ormhuvud, med långt skägg under hakan kom ringlande emot oss, med huvudet sträckt omkring en meter över marken. Vi blev förstås dödligt förskräckta och ropade Mamma allt vad vi förmådde. Mor kom även hon upp från gården och då hon också fick se vidundret så gott som dånade hon. Vi pojkar vågade emellertid titta dit upp än en gång och då såg vi hur den stora ormen - den var 12 till 15 m lång - ringlade sig över landsvägen och försvann ned i skogen mot drakstenen. Om en stund gick vi och såg efter på landsvägen och då fanns det märke i den efter draken precis som bromsmärkena för en bil. 12

15 Barnen kom ständigt på nya saker att göra med utgångspunkt från drakarna: keramikdrakar, flygdrakar, häften med drakdikter, sångtexter och mattesagor som handlade om drakar. Vi vuxna gjorde även T-shirts med drakar i screentryck. Dessa delades ut till alla barnen på skolavslutningen som ett minne av terminens drakletarexpeditioner. Naturligtvis kom vi så småningom också in på vad drakslingorna var för något rent geologiskt men eftersom det var i fantasins värld våra barn ville befinna sig, så var avtrycken i berget förstenade drakar, trots alla vetenskapliga förklaringar. Den vetenskapliga förklaringen är följande: Berggrunden i Halland har delvis bildats genom att två plattor kolliderat för en miljard år sedan. Därvid trycktes en del av berggrunden ner på flera tiotals kilometers djup i jordskorpan och blev upphettad till ca 700EC. Under dessa omständigheter kan lättsmälta mineral, som kvarts och fältspat, bli halvflytande och fylla ut zoner av lägre tryck i den stelare omgivningen. En bergart där detta har inträffat kallas migmatit. Migma är grekiska och betyder blandning. Och det är ju en blandning av granitiska och gnejsiga partier. En mängd olika mönster kan bildas i en migmatit beroende på bergartens mineralogi, homogenitet, tryck, temperatur, tillgång på vatten och rörelser i berggrunden. De egendomliga drakbilderna i Gällinge är exempel på ptygmatiska veck, även detta en grekisk term. Ptygmatisk veckning är i sig inte ovanlig, men det är sällan den har en sådan vacker utbildning som vid Gällinge. Se Geologiska sevärdheter i Halland av Leif Carserud för mera information. Sedan 1996 har vi varje år gått ut på nya drakletarexpeditioner och barnen har funnit tre av fyra försvunna drakslingor. Att följa anvisningarna i Bexells bok kan liknas vid en skattjakt, men med den skillnaden att här är det på riktigt! Skolbarnens arbete med att spåra drakar har mötts med stor respekt av hembygdsgillet. Drakfynden har även uppmärksammats av lokaltidningen och Radio Halland, som var med på en av drakletarexpeditionerna. Att bli tagna på allvar av vuxna är mycket betydelsefullt för barn och stärker deras självkänsla. Sammantaget kan man konstatera att sägnen om drakarna satte igång en fantastisk process: barnen fick utlopp för sin fantasi och kreativitet genom skapande i olika former. De tillägnade sig en mängd värdefull kunskap i olika ämnen samtidigt som de lärde känna sin hembygd på ett lustfyllt och spännande sätt. Allt detta kan vi tacka Drakinnan och hennes vänner för. 13

16 Tips och idéer - Drakar Tittskåp Att illustrera en sägen i ett tittskåp tilltalar barn i alla åldrar. Det är roligt, enkelt och lärorikt samtidigt som det alltid blir mycket vackert. För att skåpet skall bli hållbart brukar vi använda spånskivor till stommen. Måla skåpet med vattenbaserad färg både invändigt och utvändigt. Ett litet tittskåp har måtten 20x18x15 cm. En större variant har måtten 35x25x20 cm. Sägenfigurerna kan med fördel göras av cernitlera, trolldeg eller olika slags naturmaterial. Fina träd får man, om man doppar blåbärsris eller björkris i tapetklister och därefter i rivet silkespapper. Drakhuvuden En mycket dekorativ drake får man om man viker en loppa av ett stycke tunn färgad kartong. En kvadrat med måtten 40x40 cm är lagom att utgå från. När loppan är färdig limmas flikarna ihop två och två. Drakhuvudet är färdigt! Dekorera det med silkespapper, glitter, paljetter, glanspapper, flirtkulor etc. Dockteaterfigurer När vi spelar dockteater skriver barnen ofta manus med utgångspunkt från lokala sägner. Sägenfigurerna som ingår i pjäsen skissas upp och klipps ut ur hård kartong. Barnen klistrar sedan på kläder och andra detaljer av läder, tyg och garn. Till sist limmas en blompinne på och dockan är färdig! Som dockteater har vi använt ett gammalt skåp med två dörrar på framsidan. Baksidan på skåpet är borttagen och där sitter barnen när de hanterar sina dockor. Dörrarna öppnas och före-ställningen börjar! Drakar Stora klumpiga Sprutar eld Vassa klor Gillar glimmande saker När de ser sin spegelbild Så springer de och gömmer sig Dom har gröna fjäll Äter mycket Dom sover oftast i grottor Drakar har stora näsdorrar, Fyra ben Och en lång taggig svans De kan förvandla sig Simon 10 år Drakdikter Vi skriver ofta dikter om olika sägenväsen i skolan. När barnen skrev sina drakdikter samlade vi en mängd drakord på tavlan. Varje barn valde sedan ut 8-10 ord som de skrev meningar om. Därefter läste de noga igenom sina meningar och flyttade om ordningen på dem tills de blev nöjda med resultatet. Drakdikterna renskrevs och klistrades upp på färgat papper tillsammans med en illustration och sattes sedan upp på väggen i klassrummet. Barnen använder oftast akvarellpennor när de gör sina illustrationer och resultatet brukar bli fantastiskt vackert. Drakdikterna skrevs även ut på dator och samlades i ett häfte. Texterna kopierades på grönt papper i A4, som veks till A5, och illustrationer gjordes med tunn, svart tuschpenna. Alla barn fick var sitt dikthäfte på skolavslutningen. 14

17 Räknesagor Våra barn tycker mycket om att göra räknesagor om olika sägenväsen. Det är bäst att börja med ett litet antal frågor med enkla räkneuppgifter. De större barnen kan så småningom hitta på ganska avancerade räknesagor, där alla fyra räknesätten, area, omkrets, temperatur m m ingår: En drake bodde i en grotta långt inne i skogen. I grottan bodde också tre ödlor, fyra spindlar och en liten huggorm. Hur många varelser bodde hos draken? Den här draken var lite speciell för han älskade godis mest av allt i hela världen. En dag kom en flicka gående på stigen vid drakens grotta. Hon hade en stor godispåse i handen. I påsen fanns det sex chokladkolor, fem karameller, tre sega råttor och två tuggummin. Hur många godsaker hade flickan sammanlagt? Draken gick fram till henne och bad att få hälften av hennes godis. Hur många godsaker fick han? Draken hade 52 tänder i sitt gap. När han bet i en av karamellerna åkte sju av tänderna ut. Hur många tänder hade draken kvar sedan? Bokstavsskattjakt Att leka med bokstäver och ord är magiskt när man är 6-7 år och precis i färd med att upptäcka hemligheten med att kunna läsa. Barnen i F-1:an gick ut i skogen för att söka efter drakens skatt. När de letat länge fann de ett antal bokstäver som låg gömda i mossan. Bokstäverna skulle bilda ett ord. Det tog en stund för barnen att lista ut att det var ordet SKATTEN. I skolan fortsatte F-1:orna att hitta på nya ord genom att använda dessa sju bokstäver. Sedan fick alla barn vackra målade spånaskar med lock, skattkistor. I skattkistorna hade vi lagt andra bokstäver och dessa skulle användas till att bilda nya ord. Orden samlades på långa listor, som sattes upp på väggen i rikt utsmyckade träramar. F-1:orna utmanade också sina faddrar i 4-5:an att försöka bilda så många ord som möjligt av ett visst antal bokstäver. Gissa vilka som lyckades bäst? Steg, alnar, fot och tum För de äldre barnen kan man göra en skattjakt som utgår från gamla tiders längdmått. Vi gick först igenom följande: ett steg = 80 cm, en aln = ca 60 cm, en fot = 30 cm och en tum = 2,5 cm. Barnen fick såga till fyra trädgrenar i dessa längder och sedan bränna in orden steg, aln, fot och tum på respektive gren. Grenarna använde de sedan under skattjakten, som kan gå till så här: Dela in barnen i smågrupper och ge varje grupp ett brev med uppgifter att lösa: Gå vägen fram! När den delar sig skall ni gå exakt 80 steg in på vägen som leder åt höger. Mät hur bred vägen är i alnar på just det stället där ni hamnar. Antalet alnar är ett magiskt tal. Kom ihåg detta tal! Följ bäcken som rinner under bron. Gå 19 alnar mot strömmen. Där ligger ett meddelande! På meddelandet står: Leta upp lika många stenar som det magiska talet. En sten skall vara en tum, nästa två tum osv. När ni hittat alla stenar går ni 120 steg mot solen. Ni hamnar då på en plats där det står flera stora ekar. En av dem är sju fot runt stammen. Använd ett snöre när ni mäter, så att ni hittar rätt ek. När ni funnit eken, så skall ni mäta upp en cirkel runt trädet. Cirkelns radie skall vara lika många alnar som det magiska talet var. Någonstans inuti cirkeln ligger skatten gömd! 15

18 Jättar Jätten Stefan Det var en gång en jätte som hette Stefan. Han skulle ut och hämta saker till en soppa. Det skulle vara mycket saker till soppan. Han tänkte bjuda många kompisar, så han gick ut och letade: svamp, grodor, sniglar, mossa, vatten, skinn och ben. Det var mycket han skulle ha till soppan. Han hade skrivit ner allt han skulle ha på en bit bark. Stefan började gå och han hittade allt utom ben och skinn. Han letade överallt, hemma och ute. Till slut hittade han skinn och ben, för han fann ett dött djur ute i skogan. Så gick han hem och började göra soppan. När han var klar började han bjuda alla sina kompisar. Men något gick snett. Stefan hade blivit biten av en stor huggorm! Men kompisarna kom ändå och dom åt och åt. När dom såg på jättens ben såg det jättesvullet ut, så alla gick ut och hämtade massor av brännässlor. Sedan gick dom hem till Stefan och kokade alla brännässlorna i hans gryta. Dom lindade nässlorna runt hans ben. Det brändes så jätten lyfte sin hammare och slog den i dunderberget så att det gick i två bitar. Sedan fick han vila i sin säng och allt blev bra till slut!!! Simon L 10 år 16

19 Barnen tröttnade aldrig på att höra nya sägner. En del sägner letade vi fram själva och andra fick vi hjälp med av hembygdsgillet. Vi bad också barnen att fråga föräldrar och äldre släktingar om de kände till några spännande sägner från trakten. En dag kom en flicka i 4-5:an med en bok som hennes pappa skickat med till skolan. Ur den läste vi följande fantastiska sägen: Hella, en flicka från Skoga i Idala socken i Halland, blev borta då hon gick i skogen intill sitt hem. Man sökte ivrigt efter henne, men hon var och förblev borta. Till sist trodde man att hon omkommit på något sätt. Hon kunde ha fallit ned i något av de branta stupen eller också kunde vargen ha rivit henne, för det var ju vargatider förr. Sanningen var att Hella blivit tagen av jätten Texel och bortförd till hans grotta. Hon tvingades till giftermål och fick lova att inte söka upp sitt forna hem i Skoga. Jätten var rädd att hon skulle kunna röja var hans grotta fanns och få hjälp att komma tillbaka hem. Under många svåra år levde Hella tillsammans med jätten i hans grotta och hon var inte vidare glad över hans umgänge med tjuvar och annat löst folk i skogarna vid gränsbygden. Hon längtade efter sina anhöriga och kände sig ensam. Vid julafton ett år kände Hella en särskilt stor längtan efter sitt forna hem. Därför frågade hon jätten i bevekande ordalag om hon fick lägga julhalm i grottan och pynta till julen. Jätten lovade henne detta. Hella fick löfte att gå hem till Skoga efter julhalm, men det var med ett förbehåll. Hon fick inte tala om för någon människa var hon bodde eller röja något om jätten eller hur hon hade det. Hon skulle också komma hem på avtalad tid. Allt detta lovade Hella att uppfylla. Då hon uppenbarade sig i sitt gamla hem på julaftons morgon trodde man först inte att det var dottern i huset. Hennes mor frågade ut henne, men hon skakade bara på huvudet och sa ingenting. Katten kom inspringande genom köksdörren. Hon kände igen Hella och smekte sig emot henne och jamade. Då lossade tungans band hos Hella. Till katten kunde hon berätta allt hon varit med om. Då bröt hon inte sitt löfte, för hon hade lovat att inte berätta för någon människa. Hela familjen satt i spänning och hörde på då katten fick höra hur Hella hade det hemma. Innan hon slutade sade hon till katten : Tänk om någon ville befria mig från jätten! Om bönderna i Skoga och trakten däromkring kom med klubbor, hötjugor, grepar och knölpåkar, så skulle nog jätten och hans tjuvavänner ge sig iväg. Men döda inte min lilla flicka, Lindebarnet, därhemma! Katten jamade som om hon förstått alltsammans och strök sig mot henne. Hella fick julhalmen och gick hem mot grottan. Under hela sin vandring lade hon med jämna mellanrum två halmstrån i kors för att visa folket i Skoga vägen om de kom för att försöka befria henne från jätten. Femte dag jul samlades alla i trakten som var villiga att hjälpa till och drog iväg från Skoga. Hellas far var ledare och hennes mor kom efter med en hötjuga. De fick syn på halmstråna och förstod att de visade vägen. Man följde spåret och stod plötsligt vid grottöppningen. Den var en och en halv aln bred och fyra alnar hög. Byborna började skramla med hötjugor och grepar så att det dundrade i berget och lät som åska. Alla jättar är rädda för åska. Då man hållit på en stund tittade jätten ut. När han såg alla uppretade bönder utanför grottan anade han att hans hustru genom list hade brutit sitt löfte då hon var hemma i Skoga efter julhalm. Hella hade förrått honom och talat om var hans grotta fanns. Texel förstod att han omöjligen kunde klara sig mot alla de uppretade bönderna. Med sina starka armar tog jätten Hella, sin hustru, och kastade henne med all kraft mot sina angripare. Hella flög högt upp i luften och föll sedan med en kraftig smäll ned i marken. Där uppstod ett djupt hål som fylldes med vatten. Så bildades Helsjön. Helsjön är bottenlös men så var det också jättekrafter som danade den. 17

20 Efteråt tog jätten under stor sorg det lilla barnet, som ännu inte fått namn och därför kallades Lindebarnet, och kastade detta mot det upprörda folket. En liten ö i Helsjön heter ännu idag Lindebarnet efter Hellas och jättens barn som kastats ned i sjön. En hemlig gång fanns från jättens grotta. Den hade sin mynning i Förlanda, men jätten hann aldrig använda denna nödutgång. Nu var jätten ensam mot hela bondeskaran. Han gick ut i sorg och saknad efter Hella. Jätten undkom inte. Även han omkom. Av jätten uppkom ett helt berg, Texelberget, som fick sitt namn efter honom. Det var knäpptyst i klassrummet, uppmärksamheten var total. Allas ögon var riktade mot den som berättade och barnens ansikten såg så släta och vänliga ut. Det var en förtrollad stämning! Flera av barnen bodde i Skoga precis som Hella och de sträckte naturligtvis lite extra på sig varje gång ortsnamnet nämndes i sägnen. Innehållet i sägnen gav upphov till en lång och mycket givande diskussion om etik med många frågor: Varför kastade jätten iväg Hella och Lindebarnet och hur kände han sig när han gjorde det? Var Texel elak egentligen? Bröt Hella sitt löfte till Texel när hon berättade alltihopa för katten? Var det rätt av folket i byn att angripa Texel? Skulle det ha kunnat sluta annorlunda? Många kloka tankar framfördes under den här stunden men även ett förslag som alla nappade på: - Vi gör en pjäs om Texel och Hella! 3-4-5:orna (ca 35 elever) arbetade med pjäsen under Elevens Val tid, 110 min/vecka. De yngre barnen gjorde en dockteater. För att hämta inspiration åkte vi med de större barnen på utedag till Helsjön. En vuxen satt och väntade nära ett litet vattenfall i skogen, alldeles vid foten av Texelberget, när barnen kom. I denna trolska miljö fick de ännu en gång lyssna på sägnen om jätten Texel. Hella hade ju lagt halmstrån i kors för att visa vägen till jättens grotta. Nu upptäckte barnen plötsligt att det låg halmkors med jämna mellanrum på stigen och dessa skulle de följa för att nå Texelbergets topp. Uppe på berget var utsikten över Helsjön vidunderlig. Lindebarnet låg som en liten avlång remsa i det mörka vattnet, så allt som sagts i sägnen stämde. Vi hade kartor över bygden med oss och däruppifrån gick det enkelt att jämföra kartan med verkligheten. Barnen tog reda på hur djup Helsjön är och att Texelberget är 180 m ö h. Eftersom Helsjöns vatten länge ansågs undergörande fanns här en kurortsanläggning under 1800-talet och detta talade vi också om när vi stod uppe på berget. Människor som tog vatten från sjön kastade i pengar och man har funnit mängder av mynt vid vissa platser runt sjön. Detta tyckte barnen var mycket spännande. Rätt som det var kom två pilgrimsfalkar susande över sjön. Vi hade fågelkikare med oss, så det gick att se dessa ovanliga fåglar mycket tydligt. Några pojkar blev så fascinerade att de sedan gjorde ett omfattande arbete om pilgrimsfalkar. 18

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Tips att göra när man blir rädd

Tips att göra när man blir rädd Skellefteå folkbibliotek Blå Hästen Kulturnätet Tips att göra när man blir rädd av barn födda 2004 som deltog i sagostafetten 2010 i Skellefteå kommun Mamma kan ligga bredvid. Man kan lägga sig och sova.

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag 2008-04-08 Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag INNEHÅLL Vår Sårbarhet (bakas in i kurspaketet) 2 tim Bostaden/närmiljön 1 tim Utomhus 1 tim Krisberedskap 1 tim Extratimme 1

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade en morgon i mitt hem, jag bodde på landet i en liten by i riket Siltarp. Mitt hem bestod av tre rum där jag, mina sju syskon samt far och mor bodde. I samma sekund kommer

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer