Projektrapport. Retursystem för designonline.se. Projektgrupp. Kund Jörgen Bödmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Retursystem för designonline.se. Projektgrupp. Kund 2011-03-25. Jörgen Bödmar Jorgen.Bodmar@designonline."

Transkript

1 Projektrapport Retursystem för designonline.se Projektgrupp Marco Iu Rickard Magnusson Mathias Olsson Mahmoud Haidar Kund Jörgen Bödmar

2 Sammanfattning Företaget designonline.se är ett företag som driver en webbplats där de säljer inredningsprodukter till ungefär 70 länder. Sortimentet består av inredningsprodukter, allt från mattor, tyger och textilier till möbler och belysning. Verksamheten har varit igång sedan 2001 och webbplatsen finns idag på tre olika språk; svenska, engelska och tyska. I samband med lanseringen av designonline.se s nya design av sin webbplats behövs en helt ny returprocess där kunder via webben kan administrera sin återfrakt av den del av ordern de inte vill behålla oavsett orsak. I dagsläget är denna process helt manuell och det finns mycket att vinna på att få den hanterad direkt i datorn. Designonline sökte också ett sätt att kunna få statistik på deras returer så att de lätt kan få en översikt på vilka produkter som returneras samt orsaken till dessa returer. Detta gjorde att vi fick utveckla både ett frontend- och ett backend-system. Frontend är det kunderna kommer att använda för att anmäla sin retur, ange orsak, ladda upp bilder och skriva kommentarer. Backend är det system som designonline.se kommer använda sig av för att hantera de returer som kommer in. Där kan designonline.se även få statistik på returer, exempelvis vilka returtyper (ångerköp alternativt reklamation), orsaker till returer samt kostnader som uppstår i samband med returer. 2

3 Förord Detta projekt uppkom genom att vi skulle utföra ett webbprojekt i gruppform under 10 veckor halvfart i kursen 1DV411 Webbprojekt 7,5hp. Både sammansättning av projektgrupp samt tilldelning av uppdragsgivare genomfördes av kursansvarig. Vårt uppdrag gick ut på att utveckla ett webbaserat returhanteringssystem för designonline.se. 3

4 Innehållsförteckning 1 Introduktion Bakgrund Syfte Mål Delmål frontend-system Delmål backend-system Projektorganisation Genomförande Metodik Teknik Testning Enhetstester Systemtester Testfall Resultat Frontend-systemet Backend-systemet Avvikelser/Efterkalkyl Slutsats Förslag på vidareutveckling och förbättringar Returnummer Koppling till Designonline.se s affärssystem Redigering av XML-filer Generering av fraktsedel Kollinummer Automatiskt utskick av e-post vid anmäld retur Kommunikation via E-post i backend Borttagning av bilder Sessionshantering Spärr för ångerköp efter X antal dagar från det att kunden har hämtat ut sina varor Betalsätt Pris Internationella returprocesser Rabatt Belopp för kostnader Utökning av statistisk data Ajax Lägg till returorder i backend Redigera och ta bort returorder i backend Referensgruppens framtagna prototyp

5 7 Övertagande organisation Bilagor Frågeställningar Utvärdering av tidplanen Användarhandledningen Informationsflödet mellan projektgrupp och kund? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Hur fungerade samarbetet inom och utom projektet? Var projektmöten, styrgruppsmöten med flera lagom långa? Tillräckligt effektiva? Hölls mötena tillräckligt ofta? Kunde vi gjort på annat sätt? Hur var riktlinjerna vi fick? Var de tydliga nog? Motsvarade vi kundens krav? Gav vi realistiska förslag på lösningar? Kunde vi gjort annorlunda? Vad blev resultatet på kort och lång sikt? Manual för applikationen Installation av databasen Ändringar i web.config Starta applikationen Lägg till en order Borttagning av returorder Ändring av felmeddelanden m.m Tomma taggar i XML-filen Ändringar av e-postmallar Ändring av avsändare för e-post Databas Databasmodell Tabeller Bilder på slutresultatet Frontend Steg Frontend Steg Frontend Steg Frontend Steg Frontend Steg Backend Login Backend Aktuella returer Backend Historiska returer Backend Statistik Backend Returorder Testning Enhetstest Systemtester Testfall

6 1 Introduktion 1.1 Bakgrund Designonline.se är en unik webbplats med inriktning mot global försäljning av Skandinavisk inredning och design. I dagsläget säljer dem inredningsprodukter till cirka 70 länder. Sortimentet består av inredningsprodukter, från mattor, tyger och textilier till möbler och belysning. Verksamheten har varit igång sedan 2001 och finns idag i tre språk, svenska, engelska och tyska. Under 2010 har utvecklarna hos designonline arbetat fram en ny design och delvis nya funktioner med avsikten att skapa en bra webbplats som ska fungera smidigt och enkelt för både dem själva och deras besökare/ kunder. Analyser och research har gjorts för att täcka in alla aspekter som kännetecknar en bra e-handelsplats. I samband med lanseringen av designonline.se s nya design av sin webbplats så behövs en helt ny returprocess där kunder via webben kan administrera sin återfrakt av den del av ordern de inte vill behålla oavsett orsak. I dagsläget är denna process helt manuell och det finns mycket att vinna på att få den hanterad direkt i datorn. 1.2 Syfte Det övergripande syftet är att designonline.se inom kort ska kunna lansera deras nya e- handelsplattform och i samband med detta kunna möta deras kunder med en effektiv digital returprocess av produkter. Designonline.se har en grundidé för hur det kan se ut, tanken är att projektgruppen ska ta fram teknik och funktionalitet för ett webbaserat returhanteringssystem. Projektet kommer att drivas parallellt med ett projekt där själva gränssnittet till returhanteringen skapas, detta görs av en grupp studenter som läser Interaktionsdesign. 1.3 Mål Målet är att skapa den bakomliggande tekniken för en enkel och användarvänlig steg-process där användaren sida för sida matar in information kring ordern, returorsaker och all annan information som behövs för att hantera returen. Processen ska avslutas med att kunden får skriva ut sin egen fraktsedel direkt från datorn och sedan sätta den på kollit som ska returneras. Den framtagna modulen för hantering av retur ska kunna arbeta tillsammans med designonline.se s befintliga system som grundas på ASP.NET Webforms. Om tid ges så ska processen kopplas samman i en eller flera andra delar i deras teknik eller i vart fall förbereda så att det kan göras i ett senare skede. Projektet ska således leda till en implementation av både frontend- och backend-systemet Delmål frontend-system Orderhantering Kunden ska kunna hämta information och returmöjligheter för sin order via ett returnummer, samt se alla sina köpta produkter Val av returer Kunden ska kunna välja om denne vill ångra ett köp eller reklamera produkter. 6

7 Bilduppladning Vid reklamation ska kunden kunna ladda upp bilder på sin/sina produkter Retursedel Kunden ska efter ett ångerköp kunna skriva ut en fraktsedel för att enkelt kunna returnera produkter till designonline.se Bekräftelse av retur Kunden ska få en bekräftelse på att designonline.se mottagit returordern samtidigt som designonline.se ska få en bekräftelse på en lagd returorder Delmål backend-system Inloggning Designonline.se ska kunna logga in på systemet Returhantering Administratören ska kunna se och hantera alla aktuella samt historiska returer Manuell returorder Administratören ska kunna manuellt lägga till en ny returorder E-post funktion Administratören ska kunna skicka e-post från systemet Statistik Administratören ska kunna se statistisk information om vilka produkter som returneras, returtyper, returorsaker samt returkostnader. 1.4 Projektorganisation Projektet var organiserat enligt bilden ovan. 7

8 Uppdragsgivaren var designonline.se med främst VD:n Jörgen Bödmar som kontaktperson. Sofie Höglander från kundservice hanterade returer för företaget, vilket gjorde henne intressant för projektet. Referensgruppen är studenter från Interaktionsdesign och de hade hand om designen av applikationen vi utvecklade. NAB Solutions AB hade hand om designonline.se s affärssystem och var en viktig del i projektet i och med att all grunddata till vår applikation kommer från affärssystemet i form av XML-filer. Eftersom vi var tvungna att modifiera dessa XML-filer för att få ytterligare data var det NAB Solutions AB som utförde detta. Handledare för projektet var Tobias Olsson som gav oss hjälp hur vi skulle utföra projektet och arbeta i de olika iterationerna. Inom projektgruppen delade vi upp oss i två grupper där Marco Iu och Rickard Magnusson hade ansvaret för frontend-delen medan Mathias Olsson ansvarade för backend-delen. 8

9 2 Genomförande 2.1 Metodik Vi började projektet med att dela upp projektgruppen i två grupper med två medlemmar i varje. Syftet till detta var att alla skulle få en mer fast roll och större koll på vad deras arbetsområde var. Den ena gruppen hade ansvaret för frontend och den andra gruppen för backend. Frontend sköter returprocessen som designonline.se s kunder kommer i kontakt med. Backend sköter allt som har med orderhantering att göra och den kommer att användas av de anställda på designonline.se. När det kom till databasen jobbade vi tillsammans för att ta fram alla fält, tabeller samt relationer som skulle behövas för databasen. I ett tidigt skede upprättade vi ett klassdiagram för alla typklasser som vi skulle behöva. Utifrån denna gjorde vi även en konceptuell databas. Dessa ändrades under projektets gång, men vi var väldigt noga med att ändra dessa dokument eftersom vi jobbade i två olika grupper som delade vissa typklasser och därigenom använde dess egenskaper. Utan dessa två dokument hade vi inte kunnat arbeta effektivt i två olika grupper. Arbetet utfördes i veckovisa iterationer där iterationsplaner togs fram för nästkommande iteration. Iterationsplanen innehöll följande delar: Projektledare Varje vecka utsågs en ny projektledare för projektgruppen. Alla gruppmedlemmar var tvungna att vara projektledare minst en gång under projektet. Analys av föregående iteration Vad som gjorts i den föregående iterationen diskuterades. Nya risker Vilka nya risker som uppstått. Tidsrapport En enkel tabell om hur mycket respektive gruppmedlem arbetat under föregående iteration samt hur mycket tid som har lagts totalt på projektet per gruppmedlem. Mål för iterationen För den kommande iterationen skulle det bestämmas vilka risker som ska hanteras, vem som arbetar med vad samt vilka krav som ska implementeras, testas och levereras. Varje vecka hade vi handledarmöte samt möte med kund. Utöver mötena kommunicerade vi även med kunden via e-post samt telefon. Möten med referensgruppen hade vi då det fanns behov, vilket varierade från vecka till vecka. 2.2 Teknik Då den befintliga sidan var skriven i ASP.NET Webforms C# blev det även det språket vi använde för att skriva våra applikationer. När det kom till att göra databasen använde vi oss av MSSQL då denna passar ihop med det valda språket. De program som vi använde oss av för dessa två tekniker var Microsoft Visual Studio 2010 samt Microsoft SQL Server Vi använde programmet Tortoise SVN för versionshantering. 9

10 2.3 Testning Enhetstester Enhetstester utfördes genom att testa de olika funktionerna i systemet. Testernas funktion är att söka igenom applikationen efter eventuella fel i logiken så att vi som utvecklare kan ha kontroll över att applikationen fungerar korrekt. Testrapporten visar vilken DAL-klass som testas, vilken funktion i klassen som körs, indata till funktionen samt vilket fel som uppstod. Genom att kontrollera status på aktuellt test kan man läsa av om testet lyckades (Ok) eller om något fel uppstod (Error). Om ett test misslyckas så beskrivs förväntat output och verklig output i fältet TestError (Se bilaga 8.5.1) Systemtester Testfall För att testa systemet så utfördes manuella systemtester där vi utförde användningsfallen och dokumenterade input och output (Se exempel i bilaga 8.5.2). Dessa tester visar om systemet uppfyller de krav som ställdes på systemet. Vissa avgränsningar gjordes i form av att enbart de mest prioriterade kraven testades. 10

11 3 Resultat 3.1 Frontend-systemet Designonline.se s kunder kan hämta upp sin order genom att ange ett returnummer i steg 1 (se bilaga 8.4.1). När ordern har hämtats listas alla produkter som hör till ordern och användaren kan där välja vilka produkter som ska returneras. Returorsak (ångerköp eller reklamation) samt antal att returnera måste anges (se bilaga 8.4.2). I nästa steg listas alla produkter som användaren har valt att returnera. Här kan användaren ange olika orsaker för ångerköpet alternativt reklamationen. Det finns även ett kommentarsfält för varje produkt där användaren kan beskriva felet ytterligare. Vid reklamation kan användaren ladda upp bilder på felaktigheter på produkterna (se bilaga 8.4.3). I det näst sista steget får användaren en översikt över returanmälningen, samt vilken information hon har angett för varje produkt som ska returneras. Om allt stämmer klickar användaren på Bekräfta (se bilaga 8.4.4). Efter att användaren bekräftat returanmälningen kommer en bekräftelse på att anmälningen är genomförd. Beroende på vilka val som har gjorts kommer olika texter att visas. Det som avgör är om det finns någon reklamation i returanmälningen samt om produktens lagerställe har en viss kod (vilket finns sparat i databasen). Om lagerställe har kod 99 betyder det att designonline.se vill ta hand om returfrakten på ett speciellt sätt, exempelvis om produkten är skrymmande. Om det endast är produkter med returorsaken ångerköp och inga produkter har lagerställe 99 i databasen kommer användaren att få en fraktsedel som hon kan skriva ut och klistra på paketet för en enkel returnering för både användaren och designonline. Om det däremot endast är ångerköp och en eller flera produkter har lagerställe 99 eller om det finns en eller flera reklamationer får användaren ett meddelande om att returordern är utförd, men designonline.se kommer att ta kontakt med henne. Ett e-post innehållandes information kring returordern skickas även automatiskt till kunden (se bilaga 8.4.5). Denna kod är dock bortkommenterad eftersom det inte är önskvärt att skicka e-post då applikationen ännu ej används skarpt. 3.2 Backend-systemet Backend är till för att designonline.se ska kunna hantera returorder. På förstasidan möts de av ett inloggningsformulär (se bilaga 8.4.6). Inloggningen är endast en placeholder eftersom vi avgränsade oss från att implementera inloggningsfunktioner. När användaren loggat in möts de av det första menyvalet, Aktuella returer (se bilaga 8.4.7). Här listas alla returorder som ej är avslutade. Det andra menyvalet, Historik (se bilaga 8.4.8) listar alla returorder som är avslutade. Under menyvalet Statistik (se bilaga 8.4.9) visas statistisk information kring returorder. Då användaren klickar på textrutorna under Datum visas en kalender där användaren kan välja mellan vilka datum som statistiken för returorder ska visa. 11

12 Under menyvalen Aktuella returer samt Historik kan användaren klicka på en specifik order för att hantera denna (se bilaga ). Alla produkter som ingår i returordern listas under Produkter på retur. Under Kostnad kan designonline.se mata in vilka kostnader som har uppstått i samband med returen. Under Återbetalning utförd kan designonline.se hålla reda på om återbetalningar för returordern har gjorts. Det går även att skicka e-post till kunden under E-post. Där kan användaren även välja mellan olika mallar som läses in från textfiler. Under Hantera och kommentera kan användaren skriva egna anteckningar kring returordern, samt markera den som godkänd respektive slutförd. Att en returorder är godkänd betyder att produkterna i returordern är godkänd för att returneras från kund. Om returordern är markeras som slutförd kommer den att hamna under Historik istället för Aktuella returer. 12

13 4 Avvikelser/Efterkalkyl Från början ville designonline.se endast ha ett frontend-system där deras kunder skulle kunna utföra en returorder och i slutet av processen kunna skriva ut en fraktsedel för att skicka tillbaka produkter. De ville även att applikationen skulle kunna fungera skarpt. Vi kunde ej utveckla en skarpt fungerande applikation av ett antal orsaker: Affärssystemet innehåller all data om skarpa order och vi kunde ej kommunicera direkt med affärssystemet. Fraktbolaget hade ej någon webbservice för att generera fraktsedlar. Vi fick inte tillgång till källkoden för designonline.se s webbplats. Eftersom returprocessen skulle vara en del av webbplatsen måste vissa inställningar tas i beaktande såsom hur sessioner hanteras. Då vi analyserade returprocessen insåg vi tidigt att det skulle krävas ett backend-system för att designonline.se skulle kunna hantera dessa returorder från kunder. I och med backend-systemet dök det upp många önskemål om funktionalitet från designonline.se. Vi kunde implementera det mesta som önskades, men en hel del funktionalitet dök upp först i mitt- samt slutfasen av projekttiden och kunde därmed inte implementeras i vår prototyp. Avgränsningar som fick göras var bland annat: Endast inrikta prototypen mot svenska kunder. Avstod från att implementera information om orderns betaltyp. Avstod från att implementera information om produkters priser och eventuella rabatter Avstod från att modifiera ursprunglig orderdata efter en utförd returorder. Avstod från att kunna generera och skriva ut en skarp fraktsedel. Avstod från att implementera inloggningssystem på backend. Avstod från att implementera lägg till retur i backend. 13

14 5 Slutsats För alla projektmedlemmar var detta första gången vi gjort ett större projekt mot en extern kund. Genom projektet har vi stött på problem som inte dyker upp då man endast gör projekt inom skolan och därmed tycker vi att det har varit lärorikt. I och med att vi delade upp projektgruppen i två grupper där ena arbetade med frontend och den andra med backend, märkte vi tidigt hur viktigt det var med det upprättade klassdiagrammet samt konceptuella databasen. Ett antal av klasserna användes i båda grupperna och dessa förändrades många gånger under projektet. Vid ett tillfälle ändrade vi klasser utan att ändra dessa dokument direkt och efter en kort tid blev det mycket kod som inte stämde överens mellan backend och frontend. Efter det var vi mycket noga med att ändra dessa dokument direkt, samt meddela den andra gruppen om vilka förändringar som skett. Detta var en viktig lärdom inför framtida projekt i grupp. Vi tycker att projektet gick bra överlag och vi hann implementera nästan all den önskade funktionaliteten från kund. Anledningen till att vi inte hann med allt var att både vi och designonline.se kom med förslag på en mängd funktionalitet som inte var tänkta från början. Vi bestämde då att vi skulle ta med all funktionalitet som mål och sedan implementera så mycket vi skulle hinna med. Det största problemet för projektet var förändringar som dök upp kontinuerligt. Då nya behov från kundens sida upptäcktes fick vi göra både stora och små förändringar i applikationen, vilket var väldigt tidskrävande. Vi hade en referensgrupp som skulle ta fram design och informationsbehov för applikationen. Dock började de sent eftersom de hade annat att göra i sin kurs och vi fick göra deras arbete från början. När de sedan hunnit ikapp, vilket var efter halva projekttiden, kom de med mycket förändringar och därmed blev det mycket förändringsarbete. Om de hade kunnat börja sitt arbete före oss och fastställt en design samt informationsbehov skulle projektet ha flutit på mycket bättre och vi hade hunnit implementera fler funktioner. Kommunikationen och arbetet i gruppen har fungerat bra. Vi har under hela projektet jobbat sida vid sida i skolan och därmed har man kunnat diskutera problem som dykt upp direkt. Genom projektet har vi lärt oss hur viktigt det är att jobba strukturerat, planera, använda versionshantering och dokumentera rätt för att arbetet ska flyta på bra då man jobbar i grupp. 14

15 6 Förslag på vidareutveckling och förbättringar 6.1 Returnummer I dagsläget finns inget automatgenererat returnummer att använda sig av för att hämta rätt order i returprocessen. I prototypen vi har tagit fram använder vi oss helt enkelt av ett godtyckligt nummer för att kalla på rätt order. I framtiden ska ett returnummer kunna genereras i ett tidigare skede (då ordern skapas i affärssystemet) och användas för att hämta rätt order i returprocessen. 6.2 Koppling till Designonline.se s affärssystem De XML-filer som används för att läsa ut data från ordrer läggs idag in manuellt i databasen. Tabellen som innehåller dessa består av fälten OrderId, XML samt ReturnId. För att databasens uppgifter ska vara aktuellt måste alla levererade ordrer föras in i databasen. Detta skulle kunna göras automatiskt från designonline.se s affärssystem. I samband med inmatningen av en XML-fil ska även OrderId:t samt ReturnId:t kunna läsas ut från XML-filen och sparas i respektive fält i databastabellen. Idag finns det inget ReturnId i XML-filen, därmed måste ett sådant genereras och läggas till i XML-filen. Systemet måste även integreras med affärssystemet om det automatiskt ska kunna uppdatera kundkortet i affärssystemet. 6.3 Redigering av XML-filer En order kan delas upp i flera leveranser. Detta betyder att en eventuell inläsning av XML-filer måste hantera detta så att XML-filer som har lästs in tidigare måste kombineras med nya XML-filer som laddas in om de tillhör samma order. Vidare måste XML-filer redigeras efter att en returprocess har skett. Exempelvis om en produkt har returnerats måste den tas bort från XML-filen så att kunden inte kan returnera samma vara igen. 6.4 Generering av fraktsedel I dagsläget finns ingen webbtjänst kopplat till designonline.se s fraktbolag. Därför är vi tvungna att simulera en fraktsedel i slutet av returprocessen. Vid en vidareutveckling ska en skarp fraktsedel kunna genereras direkt via fraktbolagets webbtjänst samt kunna skrivas ut enkelt via applikationen. 6.5 Kollinummer Då fraktbolagets webbtjänst kan kopplas till applikationen skulle kollinumret kunna sparas på ordernivå eftersom denna information är av intresse för designonline.se. Kollinummer behöver även kunna matas in i backend-systemet då fraktsedlar genereras av designonline.se vid reklamationer samt vissa fall av returer. 6.6 Automatiskt utskick av e-post vid anmäld retur Ett önskemål från designonline.se var att det skulle skickas en e-post till kunden automatiskt efter att en returanmälan har gjorts. Vi har logik för att skicka e-post, dock finns det olika scenarion då olika e- 15

16 postmallar ska skickas. Dessa scenarion blev inte fastställda under projekttiden och därmed avgränsade vi oss från denna funktion. 6.7 Kommunikation via E-post i backend Förenkla kommunikationen med kund genom att implementera en två-vägs kommunikation mellan kund och designonline.se direkt i applikationen. 6.8 Borttagning av bilder Då en mapp tas bort körs session_end, dvs. att sessionen dör. Detta gör att vi inte kan ta bort mappar med temporära bilder utan att döda sessionen. Därför kan vi inte ta bort temporära mappar i själva returprocessen. Just nu körs alltid en funktion då sessionen dör som kollar om temporära mappar är äldre än 24 timmar och tar i så fall bort mappen. Ett smidigare sätt att göra detta är exempelvis att spara bilder i databasen och på så vis kunna ta bort bilder i samband med returprocessen utan att döda sessionen. 6.9 Sessionshantering Vi har endast haft retursystemets session i beaktande då vi inte haft tillgång till designonline.se s källkod. Därmed måste sessionshanteringen anpassas till designonline.se s nuvarande system då retursystemet implementeras med deras skarpa webbplats Spärr för ångerköp efter X antal dagar från det att kunden har hämtat ut sina varor I dagsläget har vi lagt in en gräns för när en kund kan göra en retur av typen ångerköp. Gränsen är satt till 21 dagar från det att produkten har skickats från designonline.se. Problemet är att kunden kanske hämtar paketet först 14 dagar efter att paketet har skickats och då kan de endast utföra en retur inom 7 dagar. Vid en vidareutveckling skulle man kunna läsa ut när ett paket har hämtats ut och då sätta en gräns på 21 dagar från det att paketet har hämtats ut Betalsätt XML-filen innehåller ingen information om vilket betalsätt som har använts för att betala ordern. Detta är information som designonline.se har ett behov av och skulle kunna implementeras i ett senare skede Pris XML-filerna som används idag innehåller varken pris eller moms på produkterna som ingår i ordern. Detta är önskvärda uppgifter som skulle kunna läggas in i framtiden både i frontend och i backend Internationella returprocesser Vi har avgränsat oss för returer inom Sverige. Olika länder har olika lagar, bestämmelser och seder. Systemet måste därför anpassas till de olika förutsättningar som finns för varje land som designonline.se säljer till. Exempelvis på anpassningar är språk, momshantering, fraktsedlar, returorsaker m.m. 16

17 6.14 Rabatt Vi har inte implementerat eventuella rabatter i systemet. Detta behöver beaktas vid hanteringen av returer då återbetalning sker Belopp för kostnader I backendsystemet kan designonline.se fylla i vilka kostnader som uppstår i samband med returer. Dock kan de inte fylla i hur stor kostnaderna är. Denna information är något som designonline.se har ett behov av Utökning av statistisk data Designonline.se har önskemål om en mer detaljerad statistik för returer Ajax Vi hade inte tid att implementera AJAX-funktionalitet i applikationen, vilket skulle kunna öka användarupplevelsen. I vår prototyp skulle vissa postbacks kunna ersättas av AJAX-funktionalitet Lägg till returorder i backend Designonline har som önskemål att själva kunna lägga in en returorder åt kunden om kunden ringer in till kundtjänst. Denna funktionalitet kommer att påminna om funktionaliteten i frontendsystemet men bör modifieras enligt designonline.se s behov Redigera och ta bort returorder i backend Troligtvis kommer gjorda returorder att innehålla fel som behöver redigeras eller tas bort helt och hållet. Denna funktionalitet finns inte i vår prototyp, men bör läggas till vid en vidareutveckling Referensgruppens framtagna prototyp Vår referensgrupp har tagit fram en prototyp på backend-systemet genom intervjuer och användartester. Tyvärr blev den prototypen klar för sent för att vi skulle kunna implementera alla dess funktioner. Vid en vidareutveckling kan dessa funktioner implementeras. 17

18 7 Övertagande organisation Projektet utfördes för kunden designonline.se och det är också dem som ska ta över koden. 18

19 8 Bilagor 8.1 Frågeställningar Utvärdering av tidplanen Mycket av tiden gick till att lösa diverse problem som uppstod vid kodningen. Ändringar av designen skedde kontinuerligt eftersom referensgruppen påbörjade arbetet samtidigt som oss. I och med att designen ändrades fick vi även ändra våra klasser och metoder, vilket tog mycket tid. Därmed blev vissa deadlines förskjutna Användarhandledningen Vi har upprättat en manual för hur man installerar, använder och modifierar applikationen. Denna finns under bilaga Informationsflödet mellan projektgrupp och kund? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Informationsflödet fungerade bra överlag. Stundtals blev informationskedjan komplicerad i och med att det fanns så många parter inblandade. Exempelvis då referensgruppen intervjuade uppdragsgivaren visade det sig att ny data behövdes. Vi fick då kontakta uppdragsgivaren om detta och de i sin tur fick kontakta företaget som hade hand om affärssystemet (i och med att XML-filerna vi använde som inputdata kom från dem) och till slut fick vi nödvändig data. En sådan rundtur tog ibland upp till två veckor från intervju till implementation Hur fungerade samarbetet inom och utom projektet? Samarbetet fungerade bra inom projektgruppen. Eftersom det hela tiden blev ändringar genom referensgruppen blev det inte så effektivt, men med de förutsättningar vi hade fungerade ändå samarbetet bra tycker vi. Det hade varit mycket bättre om referensgruppen hade kunnat börja innan oss. Då hade vi haft en färdig design och vetat exakt vilken information/data vi skulle behöva för att utveckla applikationen Var projektmöten, styrgruppsmöten med flera lagom långa? Tillräckligt effektiva? Hölls mötena tillräckligt ofta? Kunde vi gjort på annat sätt? Vi hade möten med handledare och kund en gång i veckan. Dessutom var det mycket kommunikation med kund via e-post och telefon mellan mötena, vilket fungerade bra. Referensgruppen hade vi möten med då det fanns behov och det fungerade bra Hur var riktlinjerna vi fick? Var de tydliga nog? I början önskade kunden endast frontend-systemet. Vi uppmärksammade dock fördelarna med ett backend-system och i slutändan blev det backend-systemet som dominerade hela projektet. Dessutom gick mycket arbete åt till att ändra design och databasstruktur i och med att ny information från referensgruppen kom in efter hand. Därmed kan man säga att projektet blev mycket större än det var tänkt från början. 19

20 8.1.7 Motsvarade vi kundens krav? I och med att hela backend-systemet inte fanns med i kraven från början överträffade vi troligtvis kundens krav. Samtidigt önskade kunden att applikationen skulle fungera skarpt. Dock var detta inte möjligt eftersom det inte fanns tid från kundens sida att koppla ihop vår applikation med kundens affärssystem, vilket behövs för att få information om gjorda orders. Dessutom ville de att man skulle kunna skriva ut en fraktsedel genom en webbservice från deras fraktbolag. Denna webbservice hade inte lanserats under projekttiden och därmed var det omöjligt för oss att implementera denna funktion Gav vi realistiska förslag på lösningar? Kunde vi gjort annorlunda? I och med att vi varken kan läsa från affärssystemet eller använda oss av fraktbolagets webbservice kunde vi inte skapa en skarp applikation. Dessutom fick vi inte tillgång till källkoden eller databasen som används skarpt idag. Därmed måste anpassningar ske för att implementera vår applikation i dagens skarpa webbplats, exempelvis sessionshantering och databasstruktur. Vår applikation fungerar som en självständig prototyp med den funktionalitet som önskades av kunden Vad blev resultatet på kort och lång sikt? Designonline.se ska implementera returhanteringssystemet i deras verksamhet i framtiden. Det vi tagit fram är en prototyp av hur denna process ska se ut. I framtiden måste koden modifieras för att kunna användas skarpt. Se 6 Förslag på vidareutveckling och förbättringar för ytterligare information. 20

21 8.2 Manual för applikationen Denna manual förklarar hur man installerar, använder och modifierar applikationen. Applikationen rekommenderas att köras i Microsoft Visual Studio 2010 samt Microsoft SQL Server Installation av databasen 1. Skapa en databas med önskat namn i Microsoft SQL Server Management Studio. Vi har endast testat kompabiliteten med SQL Server Öppna scriptfilen installdbscript.sql och ändra första raden USE [DesignonlineXML] genom att ersätta DesignonlineXML med det namnet på databasen som skapades i steg Kör scriptfilen på den nya databasen så skapas alla tabeller, stored procedures och tabelldata Ändringar i web.config I taggen <connectionstrings> finns följande tag: <add name="designonlineconnectionstring" connectionstring="data Source= ;Initial Catalog=DesignonlineXML;Persist Security Info=True;User ID=rm22bq;Password=63Ed38X2" providername="system.data.sqlclient"/> Denna connection-string är till databasen i skolan och kräver VPN-anslutning. Därför måste den modifieras med information om den nya databasen som skapades i Installation av databasen. Observera att namnet på connection-stringen måste vara designonlineconnectionstring. Taggen <sessionstate mode="inproc" timeout="10" /> sätter antalet minuter innan sessionen dör. Ändra attributet timeout för att ändra antalet minuter som sessionen ska leva Starta applikationen Öppna Default.aspx för att komma till frontend och Admin.aspx för att komma till backend Lägg till en order För att man ska kunna göra en returorder måste man först lägga till en order i Order-tabellen. I dagsläget kan man endast lägga till order manuellt i databasen. Order-tabellen består av tre fält, nämligen OrderId, XML och ReturnId. Fältet XML ska innehålla data från en <Shipment>-tagg i Shipment-XML:en. Observera att det inte får finnas någon whitespace (mellanrum) mellan taggarna och värdet i taggarna. Fältet OrderId ska innehålla värdet som finns i <OrderNo>-taggen från XML-fältet. Detta fält används för att enklare kunna hitta rätt order i backend. Fältet ReturnId är det returnummer som används i frontend för att kalla på rätt order. Observera att detta nummer måste vara unikt för varje order. Beroende på värden i XML:en beter sig frontend på olika sätt: Om <ShipmentPostingDate> innehåller ett datum som är 21 dagar eller tidigare kan man endast göra en reklamation och inte ångerköp på ordern. 21

22 Om <LocationCode> innehåller värdet 99 och användaren endast gör ångerköp kommer en fraktsedel ej att skrivas ut eftersom den ska hanteras manuellt av designonline.se Borttagning av returorder För att designonline.se inte ska behöva gå in i databasen för att ta bort gjorda returorder har vi skapat en temporär sida (Tabort.aspx) där man kan ta bort dessa. Då en returorder tas bort raderas returordern i tabellen ReturnOrder. Den tar i sin tur bort all data i underliggande tabeller som tillhör returordern, eftersom vi har ställt in cascade on delete på dessa relationer Ändring av felmeddelanden m.m. I applikationen finns en mapp som heter App_Code som i sin tur innehåller filen Constants.cs. Genom denna fil kan man exempelvis ändra felmeddelanden. Dessa är uppdelade i de olika stegen i frontend Tomma taggar i XML-filen LocationCode är satt till 1 om taggen är tom, men kod finns för att hämta från XML-filen när taggen används i XML-filen i framtiden. Även kod för att hämta UnitPrice från XML-filen finns men är bortkommenterad idag då den taggen inte finns i XML-filen. Detta gäller filen OrderLineViewDataDAL.cs. En annan tagg som är speciell är SellToCountryCode som sätts till SE då taggen är tom, eftersom taggen är tom då kunden är från Sverige. Detta gäller filen CustomerViewDataDAL.cs Ändringar av e-postmallar I backend kan man enkelt skicka e-post utifrån olika mallar som är skapade. För att lägga till en ny mall går man in i mappen App/ och där finns alla mallar i form av.txt-filer. Dessa filer är även enkla att ändra då det bara är att öppna filerna, ändra texten och spara Ändring av avsändare för e-post För att ändra avsändare av e-post så används filen Handler.cs. I funktionen Send ändras Egenskapen msg.From till new MailAddress("önskad e-postadress"); och msg.Credentials till new System.Net.NetworkCredential("önskad e-postadress", "lösenord");. För att ändra mail-klient så ändras MailClient till önskad klient. 22

23 8.3 Databas Databasmodell 23

24 8.3.2 Tabeller Primary keys är i fetstil Foreign keys är i kursiv stil ReturnCostType ReturnCost ReturnOrder ReturnCostTypeId N I ReturnOrderId N I ReturnOrderId N I ReturnCostType VC 50 ReturnCostTypeId N I OrderId N I SortOrder N I Name VC 50 CustomerNo N I ReturnLine ReturnType ReturnDate D ReturnLineId N I ReturnTypeId N I OrderDate D Comments VC 2000 ReturnType VC 20 Comments VC 2000 ArtNo N I Approved B ArtName VC 60 ApprovedDate D VariantCode VC 10 Completed B QuantityReturn N I CompletedDate D ReturnOrderId N I PaymentRefNo N I ReturnReasonId N I PaymentTypeId N I ReturnTypeId N I LocationCode N I ReturnReason ReturnReasonId N I ReturnTypeId N I ReturnReason VC 30 PaymentType Order PaymentTypeId N I OrderId N I PaymentType VC 50 XML VC MAX ReturnId VC 50 ReturnImage ReturnImageId N I ReturnLineId N I Name VC 30 Path VC 70 24

25 8.4 Bilder på slutresultatet Frontend Steg 1 25

26 8.4.2 Frontend Steg 2 26

27 8.4.3 Frontend Steg 3 27

28 8.4.4 Frontend Steg 4 28

29 8.4.5 Frontend Steg Backend Login 29

30 8.4.7 Backend Aktuella returer Backend Historiska returer 30

31 8.4.9 Backend Statistik 31

32 Backend Returorder 32

33 8.5 Testning Enhetstest 33

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Fredrik Pettersson och Paul Pagil Juni 2006 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Grupp 2 Version 0.1 2014-05-13. Granskad Alla 2014-05-13 Inspekterad Alla 2014-05-13 TDDD77

PROJEKTRAPPORT. Grupp 2 Version 0.1 2014-05-13. Granskad Alla 2014-05-13 Inspekterad Alla 2014-05-13 TDDD77 PROJEKTRAPPORT Grupp 2 Version 0.1 Granskad Alla 2014-05-13 Inspekterad Alla 2014-05-13 2014-05-13 TDDD77 Grupp 2 PROJEKTIDENTITET Grupp 2, 2014/VT, Bertilsson Mät & Flyg Linköpings tekniska högskola Namn

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Department of Computer and Information Science Examensarbete Titel av Jonathan Doherty LIU-IDA... ÅÅÅÅ-MM-DD Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden Linköpings universitet 581 83 Linköping Examensarbete

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Introduktion till webbtjänster

Introduktion till webbtjänster Datavetenskap Christine Andersson & Hanna Karlsson Introduktion till webbtjänster Examensarbete, C-nivå 2003:14 Introduktion till webbtjänster Christine Andersson & Hanna Karlsson 2003 Christine Andersson,

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Förenklat webbaserat bokföringssystem

Förenklat webbaserat bokföringssystem Förenklat webbaserat bokföringssystem med Medlemsregister Rasmus Peltonen Benjamin Ekholm Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2013 Examensarbete

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Beteckning: Akademin för teknik och miljö Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Matts Jöhncke 2010-06-03 Examensarbete, 15högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinatorer: Per Aspenberg

Läs mer

EuroBoss Information System (EBIS)

EuroBoss Information System (EBIS) Computer Science Danial Abdali Bernes Maksumic EuroBoss Information System (EBIS) Bachelor s Project 2002:24 This report is submitted in partial fulfilment of the requirements for the Bachelor s degree

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Examensarbete 20 poäng D-nivå vid Örebro universitet Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Peter Bergqvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro höstterminen

Läs mer